Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iunie 2019  pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iunie 2019 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 478 din 12 iunie 2019
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MFP 61965, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.
    (2) După preluarea în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, imobilul prevăzut la alin. (1) va avea destinaţia de sediu al unor instituţii publice de interes local, locuinţe sociale şi/sau cămin de bătrâni.

    ART. 3
    Dacă în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la art. 2 nu se realizează obiectivele de investiţii sau nu se respectă destinaţia imobilului, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, în condiţiile legii. Ministerul Afacerilor Interne este abilitat să iniţieze procedurile necesare în acest sens.

    ART. 4
    Predarea-primirea imobilului, transmis potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Vasile-Daniel Suciu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 3 iunie 2019.
    Nr. 368.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    UM 0658 Târgu Jiu, pentru care se actualizează valoarea de inventar

┌─────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │Codul │ │ │Persoana │Valoarea de │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │juridică ce │inventar │
│MFP │clasificare│imobilului│imobilului │administrează │actualizată │
│ │ │ │ │imobilul │(lei) │
├─────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │ │Oraşul │Afacerilor │ │
│ │ │ │Bumbeşti-Jiu,│Interne - │ │
│ │ │ │str. Grigore │UM 0658 Târgu │ │
│61965│8.19.01 │45-188 │Alexandru │Jiu │7.209.172,10│
│ │ │ │Ghica nr. 2, │(Inspectoratul│ │
│ │ │ │judeţul Gorj,│de Jandarmi │ │
│ │ │ │CF 35494 │Judeţean Gorj)│ │
│ │ │ │ │CUI - 4246394 │ │
└─────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    UM 0658 Târgu Jiu în domeniul public al oraşului Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

┌─────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Persoana │Datele de │ │
│ │Codul │Denumirea │ │juridică de la│juridică │identificare│Valoarea de │
│Nr. │de │imobilului│Adresa │care se │la care se │ale │inventar │
│MFP │clasificare│transferat│imobilului │transmite │transmite │imobilului │actualizată │
│ │ │ │ │imobilul │imobilul │care se │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │transmite │ │
├─────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Construcţii:│ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │01 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-01; │ │
│ │ │ │ │ │ │C2 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │1.911.252,25│ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 846 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 2.538 │ │
│ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │02 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-02; │ │
│ │ │ │ │ │ │C8 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │1.073.893,92│ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 609 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 2.436 │ │
│ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │03 │ │
│ │ │ │ │Statul român, │ │45-188-03; │ │
│ │ │ │ │prin │ │C7 │ │
│ │ │ │Oraşul │Ministerul │ │valoare: │ │
│ │ │ │Bumbeşti-Jiu,│Afacerilor │Oraşul │1.564.126,49│ │
│ │ │ │str. Grigore │Interne - UM │Bumbeşti-Jiu,│lei │ │
│61965│8.19.01 │45-188 │Alexandru │0658 Târgu Jiu│judeţul Gorj │sc = 612 mp │7.209.172,10│
│ │ │ │Ghica │(Inspectoratul│CIF - 4666002│sd = 2.444 │ │
│ │ │ │nr. 2, │de Jandarmi │ │mp; │ │
│ │ │ │judeţul Gorj │Judeţean Gorj)│ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │CUI - 4246394 │ │04 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-04; │ │
│ │ │ │ │ │ │C6 valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │1.015.352,76│ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 564 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 564 mp;│ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │05 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-05; │ │
│ │ │ │ │ │ │C9 şi C10 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │1.044.509,25│ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 375 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 375 mp;│ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │06 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-06; │ │
│ │ │ │ │ │ │C4 şi C5 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │64.346,72 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 140 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 140 mp;│ │
├─────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │07 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-07; │ │
│ │ │ │ │ │ │C1 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │35.412,72 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 6 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 6 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │08 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-08; │ │
│ │ │ │ │ │ │C15 valoare:│ │
│ │ │ │ │ │ │15.459,46 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 11 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 11 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │09 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-09; │ │
│ │ │ │ │ │ │C12 valoare:│ │
│ │ │ │ │ │ │3.589,69 lei│ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 7 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 7 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │10 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-10; │ │
│ │ │ │ │ │ │C3 valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │2.963,78 lei│ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 3 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 3 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │11 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-11; │ │
│ │ │ │ │ │ │C13 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │2.245,30 lei│ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 2 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 2 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │12 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-12; │ │
│ │ │ │ │ │ │C16 valoare:│ │
│ │ │ │ │ │ │3.033,64 lei│ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 2 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 2 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │13 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-13; │ │
│ │ │ │ │ │ │C11 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │11.755,20 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 47 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 47 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │- pavilion │ │
│ │ │ │ │ │ │14 │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188-14; │ │
│ │ │ │ │ │ │C14 │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │697,23 lei │ │
│ │ │ │ │ │ │sc = 2 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │sd = 2 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │Terenuri: │ │
│ │ │ │ │ │ │terenuri cu │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă = │ │
│ │ │ │ │ │ │3.225,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │32.112,51 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │terenuri cu │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă = │ │
│ │ │ │ │ │ │1,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │10,05 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │terenuri │ │
│ │ │ │ │ │ │fără │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă = │ │
│ │ │ │ │ │ │17.061,00 mp│ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │169.882,49 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │terenuri │ │
│ │ │ │ │ │ │fără │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţii │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 │ │
│ │ │ │ │ │ │suprafaţă = │ │
│ │ │ │ │ │ │77,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │774,13 lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │Total teren:│ │
│ │ │ │ │ │ │20.364 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │Amenajări şi│ │
│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri:│ │
│ │ │ │ │ │ │- canal │ │
│ │ │ │ │ │ │termoficare │ │
│ │ │ │ │ │ │1 buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │39.811,65 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri │ │
│ │ │ │ │ │ │- 704 ml │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │42.210,19 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- platou │ │
│ │ │ │ │ │ │adunare │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 - 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │27.346,74 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- platou │ │
│ │ │ │ │ │ │instrucţie │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 - 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │16.508,04 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- reţea apă │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 - 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │73.153,63 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- reţea │ │
│ │ │ │ │ │ │canalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 - 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │23.711,06 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │- reţea │ │
│ │ │ │ │ │ │iluminat │ │
│ │ │ │ │ │ │45-188 - 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │buc. │ │
│ │ │ │ │ │ │valoare: │ │
│ │ │ │ │ │ │35.013,20 │ │
│ │ │ │ │ │ │lei; │ │
│ │ │ │ │ │ │CF 35494 │ │
└─────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice