Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 357 din 14 aprilie 2010  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 357 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 256 din 20 aprilie 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, prin operaţiuni de fuziune prin contopire şi, respectiv, de divizare prin desprinderea unei părţi din patrimoniu."

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Concomitent cu înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A., potrivit alin. (2), se înfiinţează Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., prin transformarea în companie naţională a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi schimbarea denumirii acesteia, precum şi ca urmare a reorganizării acestei societăţi prin fuziune prin absorbţie şi, respectiv, divizare prin desprinderea unei părţi de patrimoniu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Compania Naţională Electra - S.A. se înfiinţează prin fuziunea prin contopire, în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A., Societăţii Naţionale Nuclearelectrica - S.A. şi a Societăţii Comerciale Hidroserv - S.A. Râmnicu Vâlcea, filială a Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., care se dizolvă fără a intră în lichidare, concomitent cu preluarea patrimoniului Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzător sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu şi S.H. Târgu Jiu, stabilit în cadrul procedurii de divizare prin desprinderea unei părţi din patrimoniul acesteia."

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Concomitent cu înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. în condiţiile prevăzute la art. 2 şi, în particular, cu preluarea de către aceasta a unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzătoare sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu şi S.H. Târgu Jiu, Societatea Comercială Hidroelectrica - S.A. îşi schimbă denumirea şi se transformă în Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., care fuzionează, în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu anumite filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A., precum şi cu anumite filiale ale Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Hidroserv Bistriţa - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Slatina - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Porţile de Fier - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Curtea de Argeş - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Sebeş - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Haţeg - S.A. şi Societatea Comercială Hidroserv Cluj - S.A., filiale care se dizolvă, fără a intră în lichidare."

    5. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. se va diviza prin desprinderea patrimoniului aferent sucursalei Electrocentrale Paroşeni şi a patrimoniului aferent sucursalei Termoserv Paroşeni şi transformarea celor două sucursale în societăţi comerciale distincte.
(1^2) Ca urmare a desprinderii de patrimoniu realizate în condiţiile alin. (1^1), Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale Termoelectrica - S.A., îi vor fi alocate acţiuni ale celor două societăţi comerciale care se înfiinţează în condiţiile alin. (1^1), acesta devenind acţionarul unic al acestora, în condiţiile art. 250^1 lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^3) Ulterior înfiinţării Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., cele două societăţi comerciale înfiinţate în condiţiile alin. (1^1) vor fuziona cu Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., care le va absorbi în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ulterior înfiinţării Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., aceasta va prelua şi patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, în condiţiile unui plan de restructurare, eficientizare şi dezvoltare a minelor, care va fi întocmit de conducerea executivă şi de administratorii societăţii şi va fi aprobat de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri."

    7. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Termenele, condiţiile şi modalităţile concrete de realizare a operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (1^1) şi (2) vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri."

    8. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
    9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Proiectele actelor constitutive ale Companiei Naţionale Electra - S.A. şi ale Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. se transmit Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea lor în adunările generale ale acţionarilor companiilor respective, în condiţiile legii."

    10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Începând cu data la care operaţiunile de fuziune şi divizare prevăzute la art. 2 şi 3 îşi produc efectele potrivit legii, Compania Naţională Electra - S.A. şi Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. preiau toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile fostelor societăţi comerciale supuse fuziunii, respectiv preiau acele drepturi şi vor fi ţinute de acele obligaţii aferente părţilor din patrimoniu care se transferă prin divizare, şi, de asemenea, se subrogă în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale societăţilor participante cu terţii, inclusiv în litigiile în curs."

    11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Compania Naţională Electra - S.A. are ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, urmând a desfăşura şi activităţi de furnizare de energie electrică, producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică, exploatare a minelor şi carierelor de lignit şi producere de combustibil nuclear."

    12. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. are ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, urmând a desfăşura şi activităţi de furnizare a energiei electrice, producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică şi exploatare a minelor de huilă."

    13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) Transferul către Compania Naţională Electra - S.A. al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele deţinute de societăţile naţionale/societăţile comerciale care se reorganizează potrivit art. 2, precum şi al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele aferente activităţii sucursalelor Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A. prevăzute la art. 2 va opera de drept la data la care operaţiunile de fuziune şi divizare prevăzute de art. 2 îşi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obţinerea unui acord prealabil în acest sens al autorităţilor emitente, în condiţiile legii.
(5) Transferul către Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele deţinute de societăţile comerciale şi companiile naţionale care se reorganizează potrivit art. 3 alin. (1), (1^1) şi (2) va opera de drept la data la care operaţiunile de fuziune, divizare şi, după caz, reorganizare în orice alt mod, avute în vedere de art. 3, îşi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obţinerea unui acord prealabil în acest sens al autorităţilor emitente, în condiţiile legii.
(6) După înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. potrivit art. 2 şi 3, autorităţile competente vor emite sau vor modifica, după caz, avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor acestor companii în regim de urgenţă, în maximum 30 de zile de la data solicitărilor primite în acest sens."

    14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Finalizarea, în condiţiile legii, a reorganizării producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri potrivit art. 2 şi 3, prin înmatricularea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi, respectiv, înregistrarea operaţiunilor de divizare şi fuziune prin absorbţie pentru înfiinţarea Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., se va face după obţinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în condiţiile legii."
                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                    Adriean Videanu
                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                    Mihai Constantin Şeitan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 14 aprilie 2010.
    Nr. 357.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016