Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 34 din  2 octombrie 1996  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1997    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 2 octombrie 1996 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1997

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 octombrie 1996
    În temeiul art. 61 alin. (1) şi al art. 64 din Constituţia României, precum şi al art. 206 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
    Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărîre.

    ART. 1
    (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 1997, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 165.787.300 mii lei, din care:
    a) cheltuieli curente ale Camerei Deputaţilor, în suma de 49.271.300 mii lei;
    b) cheltuieli de capital pentru realizarea lucrărilor de investiţii la Palatul Parlamentului, hotelul Parlamentului şi la alte obiective de investiţii, pentru dotări independente necesare desfăşurării activităţii Camerei Deputaţilor, în suma de 90.430.000 mii lei;
    c) cheltuieli pentru organizarea sesiunii de toamna a Adunării Atlanticului de Nord, în suma de 25.000.000 mii lei, din care, cheltuieli de capital în suma de 19.500.000 mii lei;
    d) cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în suma de 1.086.000 mii lei, din care, cheltuieli de capital în suma de 70.000 mii lei.
    (2) Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole, precum şi pe titulari, se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Detalierea cheltuielilor pe articolele clasificaţiei bugetare se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Lista obiectivelor de investiţii pe anul 1997 se prezintă în anexa nr. 3.
    ART. 2
    (1) Bugetul pentru cap. "Cheltuieli curente" va acoperi necesităţile privind funcţionarea Camerei Deputaţilor, a serviciilor acesteia, precum şi pe cele legate de întreţinerea şi administrarea sediului Camerei Deputaţilor.
    (2) Cheltuielile curente se stabilesc la suma de 49.271.300 mii lei, din care:
    a) cheltuieli de personal, în suma de 33.884.000 mii lei;
    b) cheltuieli materiale şi servicii, în suma de 15.100.000 mii lei;
    c) transferuri (cotizaţii la organisme internaţionale), în suma de 287.300 mii lei.
    ART. 3
    În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" sînt incluse şi sumele pentru constituirea Fondului preşedintelui Camerei Deputaţilor, în suma de 150.000 mii lei, care se utilizează potrivit legii.
    ART. 4
    (1) În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" sînt cuprinse şi sumele pentru constituirea Fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, în suma de 3.015.800 mii lei.
    (2) Cheltuielile privind întreţinerea şi repararea bunurilor date în folosinţa deputaţilor pentru activităţile acestora în circumscripţiile electorale se suporta din prevederile bugetare ale Camerei Deputaţilor la cap. "Cheltuieli materiale şi servicii" şi nu afectează Fondul de cheltuieli pentru activităţile deputaţilor în circumscripţiile electorale, prevăzut la alin. (1).
    ART. 5
    (1) În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" se constituie Fondul de protocol pentru primirea în ţara a oaspeţilor străini şi alte acţiuni de protocol, în suma de 1.936.630 mii lei, şi pentru întreţinerea caselor de oaspeţi, destinate cazării oaspeţilor străini, în suma de 1.631.870 mii lei.
    (2) Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va aproba baremuri maxime pentru cheltuieli de protocol, care vor fi indexate în funcţie de creşterea preţurilor şi a tarifelor.
    ART. 6
    Cheltuielile de capital, destinate pentru execuţia lucrărilor necesare la Palatul Parlamentului în scopul desfăşurării activităţii Camerei Deputaţilor în acest imobil, pentru proiectarea şi începerea lucrărilor la hotelul Parlamentului, pentru alte obiective de investiţii ale Camerei Deputaţilor, precum şi pentru dotările necesare, se stabilesc la suma de 90.430.000 mii lei, din care:
    a) pentru obiective de investiţii, suma de 82.930.000 mii lei;
    b) pentru dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, suma de 7.500.000 mii lei.
    ART. 7
    Cheltuielile pentru organizarea sesiunii de toamna a Adunării Atlanticului de Nord se stabilesc în suma de 25.000.000 mii lei, din care:
    * cheltuieli curente, în suma de 5.500.000 mii lei;
    * cheltuieli de capital, în suma de 19.500.000 mii lei.
    ART. 8
    Cheltuielile pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului se stabilesc în suma de 1.086.000 mii lei, din care:
    * cheltuieli curente, în suma de 1.016.000 mii lei;
    * cheltuieli de capital, în suma de 70.000 mii lei.
    ART. 9
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi extrabugetare cuprinde veniturile şi cheltuielile Centrului Internaţional de Conferinţe, ale activităţii de alimentaţie şi ale altor activităţi extrabugetare.
    (2) Indicatorii bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţii extrabugetare sînt următorii:
    * resurse, în suma de 7.200.000 mii lei;
    * cheltuieli, în suma de 5.000.000 mii lei.
    (3) Structura veniturilor şi cheltuielilor se prezintă în anexa nr. 4.
    (4) Activităţile extrabugetare vor fi diversificate şi dezvoltare pentru a realiza veniturile necesare acoperirii cheltuielilor aferente activităţilor respective.
    (5) Cheltuielile cu salariile şi aferente salariilor pentru personalul operativ prevăzut în statul de funcţii al activităţilor extrabugetare se suporta din venituri extrabugetare.
    (6) Cheltuielile cu salariile şi aferente salariilor pentru personalul din serviciile funcţionale prevăzut în statul de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor se suporta din alocaţiile bugetare ale Camerei Deputaţilor.
    (7) Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii.
    (8) Organizarea activităţilor extrabugetare, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aproba de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
    (9) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor extrabugetare pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unui excedent mai mare decît cel programat.
    ART. 10
    (1) Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar rectificarea sau modificarea lor se va face în condiţiile reglementărilor legale.
    (2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se pot face numai în cadrul limitelor aprobate prin prezenta hotărîre.
    ART. 11
    (1) Pentru încadrarea în limitele maxime de cheltuieli prevăzute în prezenta hotărîre şi pentru reducerea acestora se vor lua măsuri care să asigure realizarea unui regim sever de economii.
    (2) Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va aproba norme de consum şi normative de cheltuieli pentru: energia electrica şi termica, parcul auto şi consumul de carburanţi, abonamente la presa interna şi străină şi pentru alte elemente de cheltuieli.
    (3) Programul de relaţii externe privind deplasările în străinătate şi primirile de oaspeţi şi delegaţii străine va cuprinde acţiunile necesare pentru dezvoltarea activităţii parlamentare, iar cheltuielile nu vor depăşi prevederile bugetare din prezenta hotărîre.
    (4) Numărul mediu scriptic de personal va fi dimensionat la nivelul celui aprobat pe anul 1996. Suplimentarea numărului de personal se va putea face numai dacă intervin activităţi noi şi numai în limitele prevederilor bugetare aprobate prin prezenta hotărîre.
    (5) Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua şi alte măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărîre.
    ART. 12
    Cotizaţiile şi contribuţiile Parlamentului României la organismele internaţionale, în suma de 287.300 mii lei, sînt incluse în cheltuielile curente prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 1997.
    ART. 13
    Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1997, adoptat prin prezenta hotărîre, va fi înaintat Guvernului, în vederea includerii lui în bugetul de stat.
    ART. 14
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

    Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

            PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ADRIAN NĂSTASE

    ANEXA 1

    CAMERA DEPUTAŢILOR


                        BUGETUL CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             pe anul 1997

                             - Sinteza -

                                                                    - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care:
                                        ----------------------------------------
                                                      Sesiunea de Institutul
                                                      toamna a Român pentru
                          Prevederi Camera Adunării Drepturile
       Indicatori 1997 Deputaţilor Atlanticului Omului
                                                      de Nord
--------------------------------------------------------------------------------
                              1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------
 CHELTUIELI - TOTAL 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli curente 55.787.300 49.271.300 5.500.000 1.016.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli de personal 35.100.000 33.884.000 663.000 553.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli materiale şi
   servicii 20.400.000 15.100.000 4.837.000 463.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Transferuri (cotizaţii la
   organisme internaţionale) 287.300 287.300
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli de capital 110.000.000 90.430.000 19.500.000 70.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Partea I - Servicii
 publice generale 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
      Autorităţi publice 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli curente 55.787.300 49.271.300 5.500.000 1.016.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli de personal 35.100.000 33.884.000 663.000 553.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli materiale şi
   servicii 20.400.000 15.100.000 4.837.000 463.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Transferuri 287.300 287.300
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli de capital 110.000.000 90.430.000 19.500.000 70.000
--------------------------------------------------------------------------------
    din total cheltuieli capitol:
--------------------------------------------------------------------------------
      Autoritatea
      legislativă 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                   BUGETUL CAMEREI DEPUTAŢILOR PE ANUL 1997
                   - Detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
                                                      din care:
                                        ----------------------------------------
                                                      Sesiunea de Institutul
                                                      toamna a Român pentru
       Natura Prevederi Camera Adunării Drepturile
     cheltuielilor 1997 Deputaţilor Atlanticului Omului
                                                      de Nord
--------------------------------------------------------------------------------
                              1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------
 CHELTUIELI - TOTAL 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli curente 55.787.300 49.271.300 5.500.000 1.016.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli de personal 35.100.000 33.884.000 663.000 553.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli materiale şi
   servicii 20.400.000 15.100.000 4.837.000 463.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Transferuri 287.300 287.300
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli de capital 110.000.000 90.430.000 19.500.000 70.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Autorităţi publice 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Autoritatea legislativă 165.787.300 139.701.300 25.000.000 1.086.000
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli curente 55.787.300 49.271.300 5.500.000 1.016.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli de personal 35.100.000 33.884.000 663.000 553.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Cheltuieli cu
     salariile 16.716.000 15.758.000 598.000 360.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Contribuţii pentru
     asigurări sociale de
     stat 4.089.500 3.939.500 65.000 85.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Cheltuieli pentru
     constituirea Fondului
     pentru plata ajutorului
     de şomaj 805.900 787.900 18.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Deplasări, detaşări,
     transferări, 13.488.600 13.398.600 90.000
     din care:
--------------------------------------------------------------------------------
     - Deplasări, detaşări,
       transferări în ţara 12.032.400 11.997.400*) 35.000
--------------------------------------------------------------------------------
     - Deplasări în
       străinătate 1.456.200 1.401.200 55.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Cheltuieli materiale şi
   servicii 20.400.000 15.100.000 4.837.000 463.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Cheltuieli pentru
     întreţinere şi
     gospodărie 10.787.400 8.678.400 1.991.000 118.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Materiale şi prestări
     de servicii cu caracter
     funcţional 2.260.000 1.454.500 755.500 50.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Obiecte de inventar de
     mica valoare sau scurta
     durata şi echipament 255.000 154.000 86.000 15.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Reparaţii curente 502.300 402.300 100.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Reparaţii capitale 20.000 20.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Cărţi şi publicaţii 562.300 522.300 40.000
--------------------------------------------------------------------------------
   - Alte cheltuieli 6.013.000 3.888.500 2.004.500 120.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Transferuri 287.300 287.300
--------------------------------------------------------------------------------
 Cheltuieli de capital 110.000.000 90.430.000 19.500.000 70.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Investiţii ale
   instituţiilor publice 110.000.000 90.430.000 19.500.000 70.000
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Din care, 150 milioane lei reprezintă Fondul preşedintelui Camerei
 Deputaţilor, constituit potrivit Legii nr. 53/1991, republicată.

------------------------------------------------------------------------------
                                  Numărul mediu Salariul mediu Cheltuieli cu
                                  de personal lunar pe anul salariile,
                                  propus a se 1997 propuse pe
                                  finanţa pe - lei - anul 1997
                                  anul 1997 - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 Total, din care: 1.883 887.732 16.716.000
--------------------------------------------------------------------------------
   Autorităţi publice 1.883 887.732 16.716.000
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                           LISTA
     obiectivelor de investiţii pe anul 1997, prevăzute în bugetele
    instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi alocaţii
                 de la bugetul de stat

                                                          ----- (mii lei)
                                                          C + M
-------------------------------------------------------------------------------
     Nominalizarea pe obiective de Valoarea
     investiţii, dotări şi alte Valoarea totală Propuneri Capacităţi
Nr. cheltuieli de investiţii totală actualizată 1997 ----------
crt. (data începerii - an/trim., Termen
     nr. şi data aprobării P.I.F.
     documentaţiei de investiţii)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL, 47.271.800 873.941.030 110.000.000
    din care: ---------- ----------- ------------
                                  34.140.700 682.409.602 64.890.000
-------------------------------------------------------------------------------
                                  47.271.800 856.831.030 92.890.000
 A. Lucrări în continuare ---------- ----------- ------------
                                  34.140.700 682.409.602 64.890.000
-------------------------------------------------------------------------------
                                      - 40.000 40.000
 B. Lucrări noi ---------- ----------- ------------
                                      - - -
-------------------------------------------------------------------------------
 C. Alte cheltuieli de investiţii - 17.070.000 17.070.000
-------------------------------------------------------------------------------
    Din TOTAL, desfăşurat 47.271.800 873.941.030 110.000.000
    potrivit clasificaţiei ---------- ----------- ------------
    bugetare: 34.140.700 682.409.602 64.890.000
-------------------------------------------------------------------------------
    CAPITOLUL "Investiţii ale 47.271.800 873.941.030 110.000.000
    instituţiilor publice", ---------- ----------- ------------
                                  34.140.700 682.409.602 64.890.000
    din care:
-------------------------------------------------------------------------------
                                  47.271.800 856.831.030 92.890.000
 A. Lucrări în continuare ---------- ----------- ------------
                                  34.140.700 682.409.602 64.890.000
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Obiectivul "Casa Republicii"
    - data începerii: 1984 23.366.200 822.559.520 71.590.000
    - nr. şi data aprobării ---------- ----------- ------------ 1999
      documentaţiei: 20.484.100 662.736.962 47.590.000
      Hotărîrea Guvernului
      nr. 718/1991
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Obiectivul "Casa Republicii" -
    parcaj subteran
    - data începerii: 1984 21.798.000 32.163.910 19.800.000
    - nr. şi data aprobării ---------- ----------- ------------ 1998
      documentaţiei: 13.206.600 19.222.640 15.800.000
      Hotărîrea Guvernului
      nr. 672/1994
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Obiectivul "Casa Republicii" -
    conservare
    - data începerii: 1992 2.107.600 2.107.600 1.500.000
    - nr. şi data aprobării ---------- ----------- ------------ 1997
      documentaţiei: 450.000 450.000 1.500.000
      Acordul M.F. nr. 826/1992
-------------------------------------------------------------------------------
 B. Lucrări noi
    Obiectivul "Hotelul - 40.000 40.000
    Parlamentului"*) ---------- ----------- ------------ 1999
    - data începerii: 1996 - - -
    - nr. şi data aprobării
      documentaţiei: -
-------------------------------------------------------------------------------
 C. Alte cheltuieli de investiţii, - 17.070.000 17.070.000
    din care:
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Achiziţii de imobile - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Consolidări pentru punerea
    în siguranţa a fondului construit
    existent, potrivit Ordonanţei
    Guvernului nr. 20/1994 - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Dotări independente**) - 17.070.000 17.070.000
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Alte cheltuieli de investiţii - - - -
-------------------------------------------------------------------------------

--------
    *) Investiţia va putea fi realizată numai după obţinerea aprobărilor prevăzute de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
    **) Din care, 70.000 mii lei pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului şi 9.500.000 mii lei pentru sesiunea de toamna a Adunării Atlanticului de Nord.

    ANEXA 4

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                      BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                 al activităţilor extrabugetare pe anul 1997

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
            Indicatori Prevederi 1997
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Excedent la finele anului 1996 400.000
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Stocuri şi alte imobilizări ale anului 1996 1.800.000
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Venituri în anul 1997 5.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
 4. TOTAL RESURSE (1+2+3) 7.200.000
-------------------------------------------------------------------------------
 5. Cheltuieli 1997 5.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Venit net (4-5) 2.200.000
-------------------------------------------------------------------------------
 7. Stocuri şi alte imobilizări 1.900.000
-------------------------------------------------------------------------------
 8. Excedent la finele anului 1997 300.000
-------------------------------------------------------------------------------

               - Detalierea pe articole de cheltuieli -

-------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL CHELTUIELI 5.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
  I. CHELTUIELI CURENTE 4.590.000
-------------------------------------------------------------------------------
 A. CHELTUIELI DE PERSONAL 975.000
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Cheltuieli cu salariile 750.000
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 156.250
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
 plata ajutorului de şomaj 31.250
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Deplasări, detaşări, transferări 37.500
-------------------------------------------------------------------------------
 B. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 3.615.000
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 1.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 2.262.500
-------------------------------------------------------------------------------
 3. Obiecte de inventar de mica valoare sau de
 scurta durata şi echipament 125.000
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Reparaţii curente 50.000
-------------------------------------------------------------------------------
 5. Cărţi şi publicaţii 20.000
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Alte cheltuieli 157.500
-------------------------------------------------------------------------------
  II. CHELTUIELI DE CAPITAL 410.000
-------------------------------------------------------------------------------

                            ------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016