Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 328 din 31 martie 2010  privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor cu indicele de inflaţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 328 din 31 martie 2010 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor cu indicele de inflaţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 279 din 29 aprilie 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a apelor, a tarifelor şi a penalităţilor, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (2) Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, prevăzute la lit. A din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (2) Cuantumul penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost reactualizat prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2009, prin majorarea cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
    (2) Cuantumul tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
    ---------------
    Ministrul mediului şi pădurilor,

                    Laszlo Borbely
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 31 martie 2010.
    Nr. 328.
    ANEXA 1

    CUANTUMUL CONTRIBUŢIILOR
    specifice de gospodărire a resurselor de apă

┌────────────────┬────────┬────────────┐
│Denumirea │ │Nivelul │
│contribuţiei │U.M. │contribuţiei│
│ │ │- lei/U.M. -│
├────────────────┼────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│A. Contribuţii │ │ │
│pentru │ │ │
│utilizarea │ │ │
│resurselor de │ │ │
│apă pe categorii│ │ │
│de resurse şi │ │ │
│utilizatori │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│A.1. Râuri, │ │ │
│lacuri naturale │ │ │
│şi lacuri de │ │ │
│acumulare │ │ │
│amenajate, │ │ │
│indiferent de │ │ │
│deţinător │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│1.1. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│servicii de │ │ │
│gospodărire │ │ │
│comunală), │ │ │
│instituţii │mii mc │44,74 │
│publice, unităţi│ │ │
│de cult, │ │ │
│agrozootehnice │ │ │
│de tip │ │ │
│industrial şi │ │ │
│alţii │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│1.2. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│producători de │ │ │
│energie │mii mc │44,74 │
│electrică şi │ │ │
│termică prin │ │ │
│termocentrale │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│1.3. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│producători de │ │ │
│energie │ │ │
│electrică prin │mii mc │0,26 │
│hidrocentrale, │ │ │
│indiferent de │ │ │
│puterea │ │ │
│instalată, în │ │ │
│regim de uzinare│ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│1.4. Irigaţii │mii mc │3,84 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│1.5. Acvacultură│mii mc │3,06 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│A.2. Dunăre │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.1. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│(inclusiv │ │ │
│servicii de │ │ │
│gospodărie │ │ │
│comunală, │ │ │
│servicii de │ │ │
│ecluzare a │ │ │
│navelor pe │mii mc │5,11 │
│canale │ │ │
│navigabile), │ │ │
│instituţii │ │ │
│publice, unităţi│ │ │
│de cult, │ │ │
│agrozootehnice │ │ │
│de tip │ │ │
│industrial şi │ │ │
│alţii │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.2. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│producători de │ │ │
│energie │ │ │
│electrică şi │mii mc │0,26 │
│termică prin │ │ │
│termocentrale în│ │ │
│regim de circuit│ │ │
│deschis │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.3. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│producători de │ │ │
│energie │ │ │
│electrică şi │mii mc │4,47 │
│termică în │ │ │
│centrale │ │ │
│nucleare în │ │ │
│regim de circuit│ │ │
│deschis │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.4. Operatori │ │ │
│economici │ │ │
│producători de │ │ │
│energie prin │ │ │
│hidrocentrale, │mii mc │0,26 │
│indiferent de │ │ │
│puterea │ │ │
│instalată, în │ │ │
│regim de uzinare│ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.5. Irigaţii │mii mc │3,84 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│2.6. Acvacultură│mii mc │3,06 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│A.3. Subteran │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│3.1. Operatori │ │ │
│economici │mii mc │57,52 │
│industriali │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│3.2. Operatori │ │ │
│economici de │ │ │
│gospodărie │ │ │
│comunală, │ │ │
│instituţii │mii mc │57,52 │
│publice, unităţi│ │ │
│de cult şi alţii│ │ │
│care folosesc │ │ │
│apa în scop │ │ │
│potabil │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│3.3. Irigaţii şi│mii mc │57,52 │
│acvacultură │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│3.4. Operatori │ │ │
│economici │mii mc │57,52 │
│agrozootehnici │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│B. Contribuţii │ │ │
│pentru primirea │ │ │
│apelor uzate în │ │ │
│resursele de │ │ │
│apă*) │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│a) Indicatori │ │ │
│chimici generali│ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- materii totale│ │ │
│în suspensie │mii kg │11,38 │
│(MTS) │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- cloruri (Cl^ │ │ │
│-), sulfaţi [SO │mii kg │46,65 │
│(4)^-2] │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- sodiu, │ │ │
│potasiu, calciu,│mii kg │46,65 │
│magneziu │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- azotaţi │mii kg │46,65 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- clor rezidual │mii kg │46,65 │
│liber Cl(2) │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- amoniu, azot, │mii kg │186,10 │
│azotiţi │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- consum │ │ │
│biochimic de │mii kg │46,53 │
│oxigen [CBO(5)] │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- consum chimic │ │ │
│de oxigen │ │ │
│(CCOMn) (metoda │mii kg │46,53 │
│cu permanganat │ │ │
│de potasiu) │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- consum chimic │ │ │
│de oxigen │ │ │
│(CCOCr) (metoda │mii kg │46,53 │
│cu bicromat de │ │ │
│potasiu) │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- fosfaţi [PO(4)│mii kg │9,20 │
│^3-] │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- fosfor (P) │mii kg │186,10 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- mangan (Mn^2+)│mii kg │465,39 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- aluminiu, fier│mii kg │558,44 │
│total ionic │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- substanţe │ │ │
│extractibile cu │ │ │
│eter de petrol, │mii kg │348,94 │
│produse │ │ │
│petroliere │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- detergenţi │ │ │
│sintetici │mii kg │186,10 │
│anionactivi, │ │ │
│biodegradabili │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- reziduu │ │ │
│filtrabil uscat │mii kg │42,43 │
│la 105°C │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│b) Indicatori │ │ │
│chimici │ │ │
│specifici │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- sulfiţi, │ │ │
│fluoruri, fenoli│mii kg │186,10 │
│antrenabili cu │ │ │
│vapori de apă │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- nichel, crom │mii kg │11.637,40 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- amoniac │mii kg │11.637,40 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- bariu, zinc, │mii kg │558,44 │
│cobalt │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- sulfuri, │ │ │
│hidrogen │mii kg │581,83 │
│sulfurat │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│c) Indicatori │ │ │
│chimici toxici │ │ │
│şi foarte toxici│ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- arsen │mii kg │36.196,13 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- cianuri │mii kg │36.196,13 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- mercur, cadmiu│mii kg │46.549,74 │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- plumb, argint,│ │ │
│crom, cupru, │mii kg │11.637,40 │
│molibden │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│d) Indicatori │ │ │
│bacteriologici │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│ │10^9 │ │
│- bacterii │bacterii│3,84 │
│coliforme totale│/ 100 │ │
│ │cmc │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│ │10^7 │ │
│- bacterii │bacterii│67,35 │
│coliforme fecale│/ 100 │ │
│ │cmc │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│ │5 x 10^6│ │
│- streptococi │strepto-│173,31 │
│fecali │coci/100│ │
│ │cmc │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│e) Indicatori │ │ │
│fizici │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│- temperatura**)│mii mc │0,52 │
│ │x°C │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│Pentru │ │ │
│evacuările în │ │ │
│soluri │ │ │
│permeabile şi în│ │ │
│depresiuni cu │ │ │
│scurgere │ │ │
│asigurată │ │ │
│natural, │ │ │
│contribuţiile │ │ │
│menţionate se │ │ │
│triplează. │ │ │
├────────────────┼────────┼────────────┤
│C. Contribuţii │ │ │
│pentru │ │ │
│potenţialul │ │ │
│asigurat în scop│ │ │
│hidroenergetic │ │ │
│prin barajele │ │ │
│lacurilor de │ │ │
│acumulare din │ │ │
│administrarea │ │ │
│Administraţiei │ │ │
│Naţionale "Apele│ │ │
│Române" │ │ │
├────────────────┴────────┼────────────┤
│C.1. Cădere medie │(Metri │
│asigurată la │cădere/ │
│hidrocentrale cu puterea │lună)x ore │
│instalată mai mică de 4 │funcţionare │
│MW │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│C.2. Cădere medie │(Metri │
│asigurată prin │cădere/ │
│hidrocentrale cu putere │lună)x ore │
│instalată cuprinsă între │funcţionare │
│4 MW şi 8 MW │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│C.3. Cădere medie │(Metri │
│asigurată prin │cădere/ │
│hidrocentrale cu putere │lună)x ore │
│instalată mai mare de 8 │funcţionare │
│MW │ │
├────────────────┬────────┼────────────┤
│D. Contribuţii │ │ │
│pentru │ │ │
│exploatarea │ │ │
│nisipurilor şi │ │ │
│pietrişurilor │ │ │
│din albiile, │mc │4,47 │
│malurile │ │ │
│cursurilor de │ │ │
│apă şi cuvetele │ │ │
│lacurilor de │ │ │
│acumulare │ │ │
└────────────────┴────────┴────────────┘

    Contribuţiile nu conţin TVA.
    ------------

──────────
*) Contribuţia pentru substanţele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.──────────
──────────
**) Contribuţia pentru temperatură se aplică prin diferenţa dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate şi temperatura apei prelevate din sursă. În perioada de iarnă, între 15 noiembrie şi 15 martie, temperatura apei receptorului natural (sursei) se consideră egală cu 4°C.──────────

    ANEXA 2

    CUANTUMUL PENALITĂŢILOR
    pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor
    din apele uzate evacuate

┌────┬─────────────────────┬────────┬─────────────┐
│Nr. │Indicatorii │ │Nivelul │
│crt.│monitorizaţi │U.M. │penalităţilor│
│ │ │ │- lei/U.M. - │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│A. │Indicatori fizici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- temperatura │mii mc │2,56 │
│ │ │x°C │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- pH (concentraţia │mii mc x│ │
│ │ionilor de hidrogen) │unităţi │1,28 │
│ │ │pH │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│B. │Indicatori chimici │ │ │
│ │generali │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- materii totale în │mii kg │25,56 │
│ │suspensie (MTS) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- cloruri (Cl^-), │mii kg │89,47 │
│ │sulfaţi [SO(4)^2-] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- sodiu (Na^+), │ │ │
│ │potasiu (K^+), calciu│mii kg │89,47 │
│ │(Ca^2+), magneziu (Mg│ │ │
│ │^2+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- azotaţi [NO(3)] │mii kg │102,25 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- clor rezidual liber│kg │1,28 │
│ │[Cl(2)] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- amoniu (NH(4)^+), │ │ │
│ │azot [N(total)], │kg │7,66 │
│ │azotiţi [NO(2)^-] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- amoniac [NH(3)] │kg │38,35 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- consum biochimic de│mii kg │204,51 │
│ │oxigen [CBO(5)] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- consum chimic de │ │ │
│ │oxigen (CCOMn) │ │ │
│ │(metoda cu │mii kg │460,14 │
│ │permanganat de │ │ │
│ │potasiu) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- consum chimic de │ │ │
│ │oxigen (CCOCr) │kg │1,28 │
│ │(metoda cu bicromat │ │ │
│ │de potasiu) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- fosfaţi (PO(4)^3-) │kg │2,04 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- fosfor total (P) │kg │7,66 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- mangan total*) (Mn^│kg │2,30 │
│ │2+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- aluminiu total*) │ │ │
│ │(Al^3+), fier ionic │kg │2,30 │
│ │total*) (Fe^2+, Fe^ │ │ │
│ │3+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- substanţe │ │ │
│ │extractibile, produse│kg │2,56 │
│ │petroliere │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- reziduu filtrabil │mii kg │89,47 │
│ │uscat la 105°C │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│C. │Indicatori chimici │ │ │
│ │specifici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- sulfiţi [SO(3)^2-],│ │ │
│ │fluoruri (F^-), │kg │7,66 │
│ │fenoli (indexfenolic)│ │ │
│ │[C(6)H(5)OH] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- crom trivalent │kg │38,35 │
│ │total*) (Cr^3+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- bariu total*) (Ba^ │ │ │
│ │2+), cobalt total*) │kg │2,30 │
│ │(Co^2+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- sulfuri (S^2-), │ │ │
│ │hidrogen sulfurat [H │kg │20,45 │
│ │(2)S] │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │Indicatori chimici │ │ │
│D. │toxici şi foarte │ │ │
│ │toxici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │1. Nesintetici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- arsen (As) │kg │255,64 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- cianuri (Cn^-) │mg**) │255,64 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- detergenţi │kg │3,84 │
│ │anionactivi │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- argint (Ag^+), zinc│ │ │
│ │total*) (Zn^2+), │ │ │
│ │molibden (Mo^2+) crom│kg │38,35 │
│ │hexavalent total*) │ │ │
│ │(Cr^6+), cupru │ │ │
│ │total*) (Cu^2+) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- plumb şi compuşi │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- mercur (Hg^2+) şi │mg │1,02 │
│ │compuşi │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- nichel (Ni^2+) şi │mg │1,02 │
│ │compuşi │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │2. Sintetici │ │ │
│ │(indicatori │ │ │
│ │prioritari/prioritar │ │ │
│ │periculoşi)**) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- alaclor │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- antracen │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- atrazin │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- benzen [C(6)H(6)] │mg │1,03 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- │mg │1,54 │
│ │difenileteribromuraţi│ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- cadmiu (Cd^2+) şi │mg │1,02 │
│ │compuşi │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- cloralcani C(10)-C │mg │1,02 │
│ │(13) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- clorfenvinfos │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- clorpirifos │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- 1,2-dicloretan │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- diclormetan │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- │mg │1,54 │
│ │2-etilhexil-diftalat │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- diuron │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- endosulfan (alfa) │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- heclorbenzen │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- hexaclorbutadiena │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- heclorcicloxehan │mg │1,02 │
│ │(gama) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- isoproturon │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- naftalina │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- nonil-fenoli │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- octil-fenoli │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- pentaclorbenzen │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- pentaclorfenol │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- hidrocarburi │ │ │
│ │aromatice policiclice│mg │1,54 │
│ │(PAH) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- benz-a-piren │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- benz-b-fluarantren │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- benz-g, h, │mg │1,54 │
│ │i-perilen │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- fluorantren │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- │mg │1,54 │
│ │indeno-1,2,3-cd-piren│ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- simazin │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- compuşi │mg │1,02 │
│ │tributilstanici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- triclorbenzen │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- triclormetan │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- trifluralin │mg │1,54 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- pentaclorbenzen PCB│ │ │
│ │(28, 52, 101, 118, │mg │1,02 │
│ │138, 153, 180) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- drinuri (aldrin, │ │ │
│ │dieldrin, endrin, │mg │1,02 │
│ │isodrin) │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │- DDT (p, p') │mg │1,02 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│E. │Indicatori │ │ │
│ │bacteriologici │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │10^9 │ │
│ │- bacterii coliforme │bacterii│5,11 │
│ │totale │/ 100 │ │
│ │ │cmc │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │10^7 │ │
│ │- bacterii coliforme │bacterii│92,67 │
│ │fecale │/ 100 │ │
│ │ │cmc │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │5 x 10^6│ │
│ │- streptococi fecali │strepto-│210,90 │
│ │ │coci/100│ │
│ │ │cmc │ │
└────┴─────────────────────┴────────┴─────────────┘

    NOTĂ:
    Penalităţile se aplică pentru depăşirea valorilor concentraţiilor peste limitele autorizate.
    Pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depăşesc limitele admise, penalităţile se vor aplica diferenţiat, în perioada de tranziţie stabilită pentru conformare, în funcţie de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
──────────
    *) Total - se referă la concentraţia totală; nu vizează numai fracţiunea dizolvată.
    **) Unitatea de măsură se calculează în mg, ţinând cont că în actele de reglementare concentraţia este normată în g.
──────────

    ANEXA 3

    CUANTUMUL TARIFELOR
    pentru serviciile de emitere de către Administraţia
    Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament,
    permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de
    gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor
    de funcţionare în siguranţă a barajelor


┌─────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │Serviciul de │tarifului în │
│Nr. crt. │avizare/ │funcţie de │
│ │autorizare │complexitatea│
│ │ │folosinţei │
│ │ │(lei) │
├─────┬──────────────┬────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │mică │medie │mare │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┴──────────────┴────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Notificare │ │
│1. │pentru │ │
│ │începerea │ │
│ │execuţiei │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1.1. │- cu deplasare│600,74 │
│ │pe teren │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- fără │ │
│1.2. │deplasare pe │281,20 │
│ │teren │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Notificare │ │
│2. │pentru punerea│ │
│ │în funcţiune │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│2.1. │- cu deplasare│600,74 │
│ │pe teren │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │
│ │avizului de │ │
│ │amplasament/ │ │
│ │permisului de │ │
│3. │traversare la │626,30 │
│ │lucrări aflate│ │
│ │în competenţa │ │
│ │Sistemului de │ │
│ │gospodărire a │ │
│ │apelor │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │
│ │avizului de │ │
│ │amplasament/ │ │
│ │permisului de │ │
│4. │traversare la │1.214,26 │
│ │lucrări aflate│ │
│ │în competenţa │ │
│ │direcţiilor │ │
│ │apelor │ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │
│ │avizului de │ │
│ │amplasament/ │ │
│ │permisului de │ │
│5. │traversare la │ │
│ │lucrări aflate│ │
│ │în competenţa │ │
│ │Administraţiei│ │
│ │Naţionale │ │
│ │"Apele Române"│ │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │1.815,01 │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │1.942,83 │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │2.019,52 │
├─────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │2.045,08 │
├─────┬──────────────┬────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│ │apelor când │ │ │ │
│6. │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│ │apelor │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│6.1. │în care se │1.022,54│1.124,80 │- │
│ │face deplasare│ │ │ │
│ │pe teren │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│ │în care │ │ │ │
│6.2. │deplasarea s-a│718,33 │820,58 │- │
│ │efectuat │ │ │ │
│ │anterior │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│7. │apelor când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Direcţiei │ │ │ │
│ │apelor │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│ │în care se │ │ │ │
│7.1. │face │1.623,28│1.725,53 │- │
│ │deplasarea pe │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│ │în care │ │ │ │
│7.2. │deplasarea s-a│835,92 │940,74 │- │
│ │efectuat │ │ │ │
│ │anterior │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│ │apelor când │ │ │ │
│8. │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Administraţiei│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
│ │"Apele Române"│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│ │în care se │ │ │ │
│8.1 │face │ │ │ │
│ │deplasarea pe │ │ │ │
│ │teren: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │2.773,64 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.914,24 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │ │2.990,92 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │ │ │3.029,27 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cazul│ │ │ │
│ │în care nu se │ │ │ │
│ │face │ │ │ │
│8.2. │deplasarea pe │- │- │1.457,11 │
│ │teren sau s-a │ │ │ │
│ │efectuat │ │ │ │
│ │anterior │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Reactualizarea│ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│ │apelor dat │ │ │ │
│ │anterior, a │ │ │ │
│ │cărui │ │ │ │
│9. │valabilitate │728,56 │728,56 │728,56 │
│ │expiră │ │ │ │
│ │datorită │ │ │ │
│ │neînceperii │ │ │ │
│ │lucrărilor în │ │ │ │
│ │perioada de 2 │ │ │ │
│ │ani │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor, │ │ │ │
│ │folosinţelor │ │ │ │
│ │de apă │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│10. │teritoriul │ │ │ │
│ │unui bazin │ │ │ │
│ │hidrografic, │ │ │ │
│ │când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Sistemului de │ │ │ │
│ │gospodărire a │ │ │ │
│ │apelor │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │noi şi │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│10.1.│reînnoirea │664,65 │715,78 │- │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │la obiective │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│10.2.│necesară │984,19 │1.035,33 │- │
│ │întocmirea şi │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │programului de│ │ │ │
│ │etapizare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- emitere │ │ │ │
│10.3.│autorizaţie │664,65 │715,78 │- │
│ │modificatoare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor, │ │ │ │
│ │folosinţelor │ │ │ │
│ │de apă │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│11. │teritoriul │ │ │ │
│ │unui bazin │ │ │ │
│ │hidrografic, │ │ │ │
│ │când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Direcţiei │ │ │ │
│ │apelor │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │noi şi │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│11.1.│reînnoirea │1.150,36│1.201,48 │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │la obiective │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│11.2.│necesară │1.469,90│1.521,02 │- │
│ │întocmirea şi │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │programului de│ │ │ │
│ │etapizare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- emitere │ │ │ │
│11.3.│autorizaţie │1.150,36│1.201,48 │ │
│ │modificatoare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor, │ │ │ │
│ │folosinţelor │ │ │ │
│ │de apă │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│12. │teritoriul │ │ │ │
│ │unui bazin │ │ │ │
│ │hidrografic, │ │ │ │
│ │când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Administraţiei│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
│ │"Apele Române"│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │noi şi │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│12.1.│reînnoirea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │la obiective │ │ │ │
│ │existente: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │1.623,28 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.083,43 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │- │2.172,90 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │- │- │2.198,46 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│12.2.│necesară │ │ │ │
│ │întocmirea şi │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │programului de│ │ │ │
│ │etapizare: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │2.262,37 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.390,18 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │- │2.492,44 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │- │- │2.518,00 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- emitere │ │ │ │
│12.3.│autorizaţie │ │ │ │
│ │modificatoare:│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │1.623,28 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.083,43 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │ │ │2.172,90 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │ │ │2.198,46 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor, │ │ │ │
│ │folosinţelor │ │ │ │
│ │de apă │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│ │teritoriul a │ │ │ │
│13. │două sau mai │ │ │ │
│ │multe bazine │ │ │ │
│ │hidrografice, │ │ │ │
│ │când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Administraţiei│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
│ │"Apele Române"│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │noi şi │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│13.1.│reînnoirea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │la obiective │ │ │ │
│ │existente: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │2.096,20 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.224,02 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │- │2.326,28 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │- │- │2.351,83 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│13.2.│necesară │ │ │ │
│ │întocmirea şi │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │programului de│ │ │ │
│ │etapizare: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │2.364,62 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │2.492,44 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │- │2.594,70 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │- │- │2.620,26 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- emitere │ │ │ │
│13.3.│autorizaţie │ │ │ │
│ │modificatoare:│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │ │ │2.096,20 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │ │ │2.224,02 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │ │ │2.326,28 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │ │ │2.351,83 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor, │ │ │ │
│ │folosinţelor │ │ │ │
│ │de apă │ │ │ │
│ │amplasate pe │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │
│14. │Rezervaţiei │ │ │ │
│ │Biosferei │ │ │ │
│ │Delta Dunării,│ │ │ │
│ │când │ │ │ │
│ │competenţa │ │ │ │
│ │revine │ │ │ │
│ │Administraţiei│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
│ │"Apele Române"│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │noi şi │ │ │ │
│ │existente, │ │ │ │
│14.1.│reînnoirea │- │- │1.150,36 │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │la obiective │ │ │ │
│ │existente │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- obiective │ │ │ │
│ │existente la │ │ │ │
│ │care este │ │ │ │
│14.2.│necesară │- │- │1.418,78 │
│ │întocmirea şi │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│ │programului de│ │ │ │
│ │etapizare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- emitere │ │ │ │
│14.3.│autorizaţie │- │- │1.150,36 │
│ │modificatoare │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Consultanţă │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │
│ │acordată de │ │ │ │
│15. │specialişti │ │ │ │
│ │din cadrul │ │ │ │
│ │Direcţiei │ │ │ │
│ │apelor │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│15.1.│- cu deplasare│- │907,51 │- │
│ │pe teren │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- fără │ │ │ │
│15.2.│deplasare pe │- │268,42 │ │
│ │teren │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Consultanţă │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │
│ │acordată de │ │ │ │
│16. │specialişti │ │ │ │
│ │din cadrul │ │ │ │
│ │Administraţiei│ │ │ │
│ │Naţionale │ │ │ │
│ │"Apele Române"│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│16.1.│- cu deplasare│ │ │ │
│ │pe teren: │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona I │- │- │920,29 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona II │- │- │1.048,10 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona III │- │- │1.150,36 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- zona IV │- │- │1.175,92 │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │- fără │ │ │ │
│16.2.│deplasare pe │- │- │268,42 │
│ │teren │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Transferul │ │ │ │
│ │avizului sau a│ │ │ │
│17. │autorizaţiei │728,56 │728,56 │728,56 │
│ │de gospodărire│ │ │ │
│ │a apelor la un│ │ │ │
│ │alt beneficiar│ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │avizului de │ │ │ │
│ │funcţionare în│ │ │ │
│ │siguranţă a │ │ │ │
│18. │barajelor care│ │1.469,90 │ │
│ │se încadrează │ │ │ │
│ │în categoriile│ │ │ │
│ │de importanţă │ │ │ │
│ │C şi D │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │acordului/ │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de funcţionare│ │ │ │
│19. │în siguranţă a│ │1.022,54 │ │
│ │barajelor care│ │ │ │
│ │se încadrează │ │ │ │
│ │în categoria │ │ │ │
│ │de importanţă │ │ │ │
│ │C │ │ │ │
├─────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │acordului/ │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │de funcţionare│ │ │ │
│20. │în siguranţă a│ │511,27 │ │
│ │barajelor care│ │ │ │
│ │se încadrează │ │ │ │
│ │în categoria │ │ │ │
│ │de importanţă │ │ │ │
│ │D │ │ │ │
└─────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────────┘

    NOTE:
    1. Zona I priveşte direcţiile apelor Argeş-Vedea şi Buzău-Ialomiţa.
    Zona II priveşte direcţiile apelor Jiu, Olt şi Dobrogea-Litoral.
    Zona III priveşte direcţiile apelor Prut, Siret şi Mureş.
    Zona IV priveşte direcţiile apelor Banat, Someş-Tisa şi Crişuri.

    2. Tarifele nu conţin TVA.
    --------


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016