Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 323 din 23 mai 2019  privind actualizarea valorilor de inventar  şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri  aflate în domeniul public al statului  şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 323 din 23 mai 2019 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 437 din 3 iunie 2019
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 23 mai 2019.
    Nr. 323.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene
    din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    pentru care se actualizează valorile de inventar şi se modifică datele de identificare, după caz

┌────┬────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Datele de identificare │ │
│ │Codul de │ │ │ale imobilelor rezultate │Valoarea de│
│Nr. │clasificaţie│Denumirea │Administratorul│după înscrierea în cartea│inventar │
│crt.│şi nr. │bunului │imobilului │funciară │actualizată│
│ │M.F.P. │ │ ├──────────┬──────────────┤- lei - │
│ │ │ │ │Descrierea│Adresa │ │
│ │ │ │ │tehnică │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │ │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │ │Ţara: România │ │
│ │ │ │Intervenţie │S = 500 mp│Judeţ: Braşov │ │
│1 │8.29.08 │Teren │pentru │CF nr. │Municipiul: │48.720 │
│ │154493 │ │Agricultură - │103049 │Făgăraş Str. │ │
│ │ │ │Centrul │Făgăraş │Cetăţii, Nr.: │ │
│ │ │ │Judeţean Braşov│ │40B │ │
│ │ │ │CIF 20716277 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = 301 │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │mp, Sd = │Ţara: România │ │
│ │ │ │Intervenţie │903 mp, P │Judeţ: │ │
│ │8.29.08 │Sediu │pentru │+ 2E, │Dâmboviţa MRJ │ │
│2 │34291 │Sucursală │Agricultură - │Steren = │Târgovişte Bd.│2.560.863 │
│ │ │Târgovişte │Centrul │1.829 mp │Ion C. │ │
│ │ │ │Judeţean │CF nr. │Brătianu, Nr.:│ │
│ │ │ │Dâmboviţa CIF │76032 │36 │ │
│ │ │ │20853223 │Târgovişte│ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │ │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │S = 1.000 │ │ │
│ │ │ │Intervenţie │mp, │Ţara: România │ │
│ │8.29.08 │ │pentru │CF nr. │Judeţ: │ │
│3 │156594 │Teren │Agricultură - │70176 UAT │Dâmboviţa │7.000 │
│ │ │ │Centrul │Petreşti, │Satul Greci, │ │
│ │ │ │Judeţean │Nr. cad. │Nr.: - │ │
│ │ │ │Dâmboviţa CIF │70376 │ │ │
│ │ │ │20853223 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = 154 │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │mp; │Ţara: România │ │
│ │ │ │Intervenţie │Sd = 308 │Judeţ: │ │
│ │ │ │pentru │mp, │Ialomiţa │ │
│4 │8.29.08 │Sediu Centrul │Agricultură - │P + 1 │Municipiul: │781.747 │
│ │156260 │Local Feteşti │Centrul │S teren = │Feteşti Str. │ │
│ │ │ │Judeţean │600 mp, │Promenadei, │ │
│ │ │ │Ialomiţa CIF │CF = 20886│Nr.: - │ │
│ │ │ │20692062 │şi │ │ │
│ │ │ │ │20886-C1 │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = Sd = │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │131 mp, │Ţara: România │ │
│ │ │ │Intervenţie │parter, Sc│Judeţ: │ │
│ │8.29.08 │Sediu Centrul │pentru │= Sd = 29 │Ialomiţa MRJ │ │
│5 │96727 │Local Slobozia│Agricultură - │mp, Steren│Slobozia Str. │257.957 │
│ │ │ │Centrul │= 1.307 │Lacului, Nr.: │ │
│ │ │ │Judeţean │mp, CF nr.│- │ │
│ │ │ │Ialomiţa CIF │33069 │ │ │
│ │ │ │20692062 │Slobozia │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = 153 │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │mp, Sd = │Ţara: România │ │
│ │ │ │Intervenţie │306 mp, P │Judeţ: │ │
│ │8.29.08 │Sediu Centrul │pentru │+ 1 Steren│Ialomiţa Oraş │ │
│6 │156258 │Local │Agricultură - │= 754 mp; │Fierbinţi-Târg│779.532 │
│ │ │Fierbinţi-Târg│Centrul │CF = 20148│Str. │ │
│ │ │ │Judeţean │şi │Silozului, │ │
│ │ │ │Ialomiţa CIF │20148-C1 │Nr.: - │ │
│ │ │ │20692062 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │ │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │1.000 mp │ │ │
│ │ │ │Intervenţie │teren │Ţara: România │ │
│ │8.05.01 │ │pentru │înscris în│Judeţ: │ │
│7 │156259 │Teren │Agricultură - │CF nr. │Ialomiţa Oraş │23.954 │
│ │ │ │Centrul │20413, lot│Căzăneşti │ │
│ │ │ │Judeţean │2 │ │ │
│ │ │ │Ialomiţa CIF │ │ │ │
│ │ │ │20692062 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │ │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │1.000 mp │ │ │
│ │ │ │Intervenţie │teren │Ţara: România │ │
│ │8.05.01 │ │pentru │înscris în│Judeţ: │ │
│8 │156261 │Teren │Agricultură - │CF nr. │Ialomiţa Oraş │149.305 │
│ │ │ │Centrul │20428, nr.│Ţăndărei Str. │ │
│ │ │ │Judeţean │cadastral │Gării, Nr.: - │ │
│ │ │ │Ialomiţa CIF │20428 │ │ │
│ │ │ │20692062 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = 137 │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │mp, Sd = │Ţara: România │ │
│ │ │Clădire │Intervenţie │411 mp, S │Judeţ: Mureş │ │
│9 │8.29.08 │Centrul Local │pentru │+ P + 1E │Municipiul: │745.000 │
│ │36807 │Reghin │Agricultură - │CF nr. │Reghin Str. │ │
│ │ │ │Centrul │60188 │Gării, Nr.: │ │
│ │ │ │Judeţean Mureş │Reghin │117 │ │
│ │ │ │CIF 23143514 │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Agenţia de │Sc = 152 │ │ │
│ │ │ │Plăţi şi │mp, Sd = │ │ │
│ │ │ │Intervenţie │304 mp, P │Ţara: România │ │
│ │8.29.08 │Sediu Centrul │pentru │+ 1, S │Judeţ: Tulcea │ │
│10 │154543 │Local Baia │Agricultură - │teren = │Satul Baia, │1.092.553 │
│ │ │ │Centrul │1.000 mp; │Str. -, Nr.: -│ │
│ │ │ │Judeţean Tulcea│CF 31289 │ │ │
│ │ │ │CIF 20751118 │şi │ │ │
│ │ │ │ │31289-C1 │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice