Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 23 din 11 noiembrie 2003  privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 11 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 798 din 12 noiembrie 2003
    În temeiul art. 64 alin. (1) din Constituţia României*),
    *) Constituţia României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
    Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.
    ART. I
    Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Litera f) a articolului 29 va avea următorul cuprins:
    "f) primeşte şi distribuie proiectele de legi, propunerile legislative şi rapoartele comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora, şi hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi adoptare ca prima Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a celor pentru care Camera Deputaţilor este Camera decizionala;"

    2. Litera f) a articolului 31 va avea următorul cuprins:
    "f) sesizează Curtea Constituţională în condiţiile prevăzute la art. 146 lit. a), b), c) şi e) din Constituţie;"

    3. Alineatele 1 şi 5 ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:
    "La şedinţele comisiilor au dreptul sa participe deputaţii şi senatorii care au făcut propuneri care stau la baza lucrărilor acestora (autori de propuneri legislative, de amendamente etc.), precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ.
    ..............................................................
    Comisia poate hotărî, la propunerea biroului comisiei, a preşedintelui sau a unui deputat, limitarea duratei luarilor de cuvânt. Deputaţii, senatorii şi invitaţii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea supusă dezbaterii. În caz contrar preşedintele poate retrage cuvântul. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte."

    4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    Dacă o comisie permanenta considera ca un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competenţa în fond a altei comisii, ea poate cere Biroului permanent, în cel mult 3 zile de la sesizarea ei, trimiterea lor către acea comisie.
    În caz de refuz din partea acestuia se va proceda potrivit art. 62 alin. 2."

    5. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    Biroul permanent, după consultarea preşedintelui comisiei sesizate în fond, stabileşte un termen înăuntrul căruia comisia trebuie să depună raportul; modificarea acestui termen poate fi aprobată la cererea motivată a comisiei sesizate în fond. Termenele stabilite de Biroul permanent, în cazul în care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, nu pot fi, de regula, mai mici de 7 zile sau mai mari de 15 zile. În cazul în care Camera Deputaţilor este Camera decizionala, aceste termene nu pot fi, de regula, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile.
    Raportul va fi imprimat şi difuzat deputaţilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului sau a propunerii legislative în plenul Camerei, în cazul proiectelor de legi şi propunerilor legislative în care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, şi cu cel puţin 5 zile în cazul celor pentru care Camera Deputaţilor este Camera decizionala."

    6. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    Camera Deputaţilor adopta legi, hotărâri şi moţiuni simple. De asemenea, Camera Deputaţilor poate adopta mesaje, declaraţii, rezoluţii şi alte acte politice."

    7. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 81 vor avea următorul cuprins:
    "Proiectele de legi şi propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către Biroul permanent a raportului comisiei sesizate în fond, în cazul în care Camera Deputaţilor a fost sesizată ca prima Cameră, şi în termen de cel mult 7 zile pentru cele în care este Camera decizionala.
    La întocmirea şi adoptarea ordinii de zi în domeniul legislativ se va asigura prioritate cererilor adresate de birourile comisiilor permanente, dezbaterilor în procedura de urgenta, cererilor pentru adoptarea unei asemenea proceduri, proiectelor de legi şi propunerilor legislative pentru care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată şi dezbaterii rapoartelor întocmite de comisiile de mediere."

    8. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    În exerciţiul dreptului de iniţiativa legislativă Guvernul înaintează Camerei proiecte de legi. Deputaţii, senatorii şi cetăţenii prevăzuţi la art. 74 din Constituţie pot prezenta Camerei Deputaţilor propuneri legislative. Acestea trebuie să fie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma cerută pentru proiectele de legi. Propunerile legislative formulate de deputaţi şi senatori, care implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să se fundamenteze pe informarea cerută în mod obligatoriu Guvernului, în condiţiile art. 111 din Constituţie.
    Potrivit art. 75 din Constituţie, se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca prima Cameră sesizată:
    1. proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri;
    2. proiectele legilor organice prevăzute în Constituţie la:
    a) art. 31 alin. (5) - Dreptul la informaţie;
    b) art. 40 alin. (3) - Dreptul de asociere;
    c) art. 52 alin. (2) - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică;
    d) art. 55 alin.(2) şi (3) - Apărarea tarii;
    e) art. 58 alin. (3) - Avocatul Poporului - Numirea şi rolul;
    f) art. 73 alin. (3) - Categorii de legi:
    - lit. e) - organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;
    – lit. k) - contenciosul administrativ;
    – lit. l) - organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;
    – lit. n) - organizarea generală a învăţământului;
    – lit. o) - organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;
    g) art. 79 alin. (2) - Consiliul Legislativ;
    h) art. 102 alin. (3) - Guvernul - Rolul şi structura;
    i) art. 105 alin. (2) - Guvernul - Incompatibilităţi;
    j) art. 117 alin. (3) - Înfiinţarea de autorităţi administrative autonome;
    k) art. 118 alin. (2) şi (3) - Sistemul de apărare;
    l) art. 120 alin. (2) - Administraţia publică locală - Principii de bază;
    m) art. 123 alin. (3) - Prefectul;
    n) art. 125 alin. (2) - Statutul judecătorilor;
    o) art. 126 alin. (4) şi (5) - Instanţele judecătoreşti;
    p) art. 128 alin. (2) - Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie;
    r) art. 140 alin. (1) - Curtea de Conturi;
    s) art. 142 alin. (5) - Curtea Constituţională - Structura.
    Potrivit art. 75 din Constituţie, se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, în calitate de Camera decizionala:
    1. toate proiectele de legi şi propunerile legislative de nivelul legilor ordinare;
    2. proiectele legilor organice prevăzute în Constituţie la:
    a) art. 3 alin. (2) - Teritoriul;
    b) art. 5 alin. (1) - Cetăţenia;
    c) art. 12 alin. (4) - Simboluri naţionale;
    d) art. 16 alin. (4) - Egalitatea în drepturi;
    e) art. 44 alin. (2) - Dreptul de proprietate privată;
    f) art. 73 alin. (3) - Categorii de legi:
    - lit. a) - sistemul electoral, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
    – lit. b) - organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
    – lit. d) - organizarea şi desfăşurarea referendumului;
    – lit. f) - regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
    – lit. g) - regimul stării de asediu şi al stării de urgenta;
    – lit. h) - infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
    – lit. i) - acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
    – lit. j) - statutul funcţionarilor publici;
    – lit. m) - regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
    – lit. p) - regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
    – lit. r) - statutul minorităţilor naţionale din România;
    – lit. s) - regimul general al cultelor;
    g) art. 136 alin. (3) şi (4) - Proprietatea;
    h) art. 141 - Consiliul Economic şi Social.
    Proiectele de legi se înaintează Camerei Deputaţilor însoţite de avizul Consiliului Legislativ.
    În cazul propunerilor legislative iniţiate de cetăţeni, preşedintele Camerei, înainte de comunicarea lor către deputaţi şi de sesizarea în fond a comisiei permanente competente, va solicita Curţii Constituţionale verificarea îndeplinirii condiţiilor constituţionale pentru exercitarea iniţiativei legislative."

    9. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    Proiectele de legi şi propunerile legislative se înregistrează în ordinea prezentării lor. Acestea se distribuie deputaţilor după prezentarea lor la Biroul permanent."

    10. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    Proiectele de legi şi propunerile legislative prevăzute la art. 88 se trimit, de îndată, de către Biroul permanent spre dezbatere şi avizare comisiilor permanente competente."

    11. Alineatul 1 al articolului 91 va avea următorul cuprins:
    "După examinarea proiectului de lege sau a propunerii legislative, comisia permanenta sesizată în fond întocmeşte un raport care va cuprinde propuneri cu privire la adoptarea, adoptarea cu modificări ori respingerea proiectului sau a propunerii legislative examinate, cu precizarea articolelor care intră în competenţa decizionala a Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului în cazul în care Camera Deputaţilor este Camera decizionala."

    12. Alineatele 1 şi 7 ale articolului 93 vor avea următorul cuprins:
    "Deputaţii, grupurile parlamentare sau Guvernul au dreptul de a prezenta amendamente la comisia sesizată în fond, până la împlinirea unui termen de 5 zile înainte de data stabilită pentru depunerea raportului.
    ..............................................................
    Pentru a se putea pronunţa, comisia va transmite Guvernului amendamentele care implica modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 111 din Constituţie. Amendamentele la care, în termen de 5 zile de la primire, Guvernul nu prezintă un punct de vedere se considera acceptate. Răspunsul Guvernului poate fi dat numai sub semnatura unui membru al acestuia."

    13. Articolul 102 va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    Când dezbaterea amendamentelor releva consecinţe importante asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative, preşedintele Camerei Deputaţilor poate trimite textele în discuţie comisiei sesizate în fond, cu stabilirea termenului de prezentare a punctului de vedere. În acest caz autorii amendamentelor au dreptul să fie ascultaţi în cadrul comisiei. Acelaşi drept îl au şi reprezentanţii Guvernului."

    14. După articolul 105 se introduce articolul 105^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 105^1
    În temeiul art. 75 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Camera Deputaţilor, ca prima Cameră sesizată, se pronunţa asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative în termen de 45 de zile de la data prezentării la Biroul permanent. Fac excepţie codurile şi legile de complexitate deosebită, asupra cărora se pronunţa în termen de 60 de zile de la data prezentării la Biroul permanent şi ordonanţele de urgenta, pentru care termenul este de 30 de zile de la data depunerii acestora la Camera Deputaţilor.
    La data expirării termenelor prevăzute la alin. 1 proiectele de legi sau propunerile legislative se considera adoptate de Camera Deputaţilor şi se trimit Senatului sub semnatura preşedintelui Camerei Deputaţilor."

    15. Articolul 106 va avea următorul cuprins:
    "ART. 106
    Dispoziţiile art. 87-105 sunt aplicabile şi pentru proiectele de legi primite din partea Senatului, când acesta este prima Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Camera decizionala."

    16. Articolul 107 va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    La cererea Guvernului sau din proprie iniţiativă, Camera Deputaţilor poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedura de urgenta.
    Cererile Guvernului şi propunerile Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare sau ale comisiilor permanente se supun aprobării Comitetului ordinii de zi.
    Proiectele de legi referitoare la armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene şi a Consiliului Europei şi cele privind aprobarea sau respingerea ordonanţelor de urgenta se supun de drept dezbaterii şi adoptării Camerei Deputaţilor în procedura de urgenta.
    Procedura de urgenta se aplică şi în cazul în care Camera Deputaţilor a adoptat, ca prima Cameră sesizată, o prevedere din proiectul de lege care intră în competenţa sa decizionala, neinsusita de Senat şi retrimisa pentru o noua dezbatere, precum şi în cazul în care Senatul, în calitate de Camera decizionala, a adoptat, într-un proiect de lege, o prevedere pentru care competenţa decizionala aparţine Camerei Deputaţilor. Decizia Camerei Deputaţilor este definitivă."

    17. Articolul 112 va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    Legile, hotărârile şi moţiunile simple se adoptă de Camera Deputaţilor prin vot. Legile adoptate de Camera Deputaţilor pot fi legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare."

    18. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    Proiectele de legi şi propunerile legislative respinse de Camera Deputaţilor în calitate de Camera decizionala nu pot fi readuse în discuţia acesteia în cursul aceleiaşi sesiuni."

    19. Alineatele 1, 2 şi 3 ale articolului 123 vor avea următorul cuprins:
    "Proiectele de legi şi propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Deputaţilor ca prima Cameră sesizată se semnează de preşedintele acesteia.
    Proiectele de legi şi propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Deputaţilor ca prima Cameră sesizată se înaintează Senatului, în calitate de Camera decizionala. Guvernul va fi înştiinţat despre aceasta.
    Legea adoptată de Camera Deputaţilor cu privire la care Senatul s-a pronunţat ca prima Cameră sesizată ori, după caz, în calitate de Camera decizionala pentru unele prevederi, semnată de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi trimisa spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. Dacă legea este adoptată în procedura de urgenta, termenul este de doua zile."

    20. Articolul 124 va avea următorul cuprins:
    "ART. 124
    În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie, Camera Deputaţilor reexamineaza prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi.
    Raportul Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi va cuprinde propuneri pentru eliminarea sau modificarea prevederilor declarate neconstituţionale prin decizia Curţii Constituţionale. Raportul comisiei se dezbate conform prevederilor art. 93-105. Cu prilejul reexaminarii Camera Deputaţilor va efectua corelarile tehnico-legislative necesare.
    În cazul sesizării neconstitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internaţionale depuse la Parlament pentru ratificare, potrivit art. 146 lit. b) din Constituţie, procedura parlamentară se întrerupe şi se reia după publicarea deciziei Curţii Constituţionale.
    În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constituţie, Camera Deputaţilor nu poate ratifica tratatul sau acordul internaţional declarat ca fiind neconstitutional.
    În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, dispoziţiile declarate neconstituţionale din legi, din regulamente şi din ordonanţele aprobate prin lege îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, termen pe durata căruia aceste dispoziţii sunt suspendate de drept. În vederea punerii de acord a acestor prevederi cu dispoziţiile Constituţiei, Camera va reexamina textele declarate neconstituţionale pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi.
    Reexaminarea textelor declarate neconstituţionale se face mai întâi de prima Cameră sesizată."

    21. Alineatul 1 al articolului 125 va avea următorul cuprins:
    "Reexaminarea legii de către Camera Deputaţilor, în urma cererii făcute de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţie, va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaţilor dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată."

    22. Articolul 148 va avea următorul cuprins:
    "ART. 148
    Moţiunea simpla exprima poziţia Camerei Deputaţilor într-o anumită problema de politica interna sau externa ori, după caz, cu privire la o problemă care a făcut obiectul unei interpelări.
    Moţiunea simpla poate fi initiata de cel puţin 50 de deputaţi.
    Preşedintele Camerei nu va lua în considerare moţiunile simple care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. 1 şi 2 şi nici pe cele care vizează finalitati specifice motiunii de cenzura.
    Iniţierea motiunilor de cenzura are loc în condiţiile prevăzute la art. 78 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului."

    23. Articolul 181 va avea următorul cuprins:
    "ART. 181
    Potrivit art. 72 din Constituţie, deputaţii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului."

    24. Articolul 182 va avea următorul cuprins:
    "ART. 182
    În temeiul art. 72 din Constituţie, deputaţii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecata penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei Deputaţilor, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecata penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    Cererea de reţinere, arestare sau perchezitie se adresează preşedintelui Camerei Deputaţilor de către ministrul justiţiei. Săvârşirea sau descoperirea ulterioară a unor noi fapte penale determina introducerea unei noi cereri de reţinere, arestare sau perchezitie.
    Preşedintele Camerei aduce la cunoştinţa deputaţilor cererea, în şedinţa publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi spre examinare, care va stabili prin raportul sau dacă exista sau nu exista motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă, în cel mult 5 zile de la sesizare, prin votul majorităţii membrilor acesteia. Votul este secret.
    Ministrul justiţiei va inainta Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi toate documentele pe care aceasta le solicita; în caz de refuz comisia se va adresa Camerei Deputaţilor, prin intermediul Biroului permanent, pentru a hotărî cu privire la acest refuz.
    Cererea prevăzută la alin. 2, împreună cu raportul comisiei, se înaintează grupului parlamentar din care face parte deputatul în cauza. Grupul îşi va exprima punctul de vedere cu privire la cerere într-un raport scris, în termen de 5 zile de la data sesizării grupului.
    În cazul deputaţilor care nu fac parte din nici un grup parlamentar, aceştia pot să depună la Biroul permanent punctul de vedere cu privire la cerere.
    Raportul comisiei împreună cu raportul grupului parlamentar se înaintează Biroului permanent şi se supun dezbaterii şi aprobării Camerei Deputaţilor.
    Camera Deputaţilor se va pronunţa asupra măsurii în cel mult 20 de zile de la sesizare, cu votul majorităţii membrilor prezenţi."

    25. Articolul 183 va avea următorul cuprins:
    "ART. 183
    În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei Deputaţilor asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera constata că nu exista temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.
    Dispoziţia de revocare a reţinerii se executa de îndată prin ministrul justiţiei."

    26. După articolul 213 se introduce articolul 213^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 213^1
    Prevederile privind medierea, respectiv art. 74-77 şi art. 126-128, se aplică numai în cazul legilor constituţionale."

    27. La articolele 149-153 termenul "moţiune" se înlocuieşte cu "moţiune simpla".

    ART. II
    Proiectele de legi şi propunerile legislative înregistrate până la data intrării în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei se dezbat şi se adoptă potrivit prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Regulamentul Camerei Deputaţilor aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    VALER DORNEANU

    Bucureşti, 11 noiembrie 2003.
    Nr. 23.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016