Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 218 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 218 din 10 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007     Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 218 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 294 din 16 aprilie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Subpunctele 3.2.6 şi 3.2.6^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să realizeze, în numele statului, următoarele operaţiuni, fără a se limita la acestea:
    a) swapuri valutare, swapuri pe rata dobânzii, contracte futures, contracte forward, opţiuni şi alte operaţiuni cu instrumente financiare derivate;
    b) operaţiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinanţarea datoriei scadente şi/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea condiţiilor aferente datoriei existente prin operaţiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum şi alte operaţiuni;
    c) operaţiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/ perceperea de garanţii/colaterale celorlalte părţi cu care încheie contracte/acorduri în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.
3.2.6^1. În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, operaţiunilor de administrare a pasivelor şi operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, în funcţie de complexitatea fiecărei tranzacţii şi a documentaţiei contractuale aferente, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică, conform legii."

    2. Subpunctele 3.3.1 şi 3.3.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3.3.1. În scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, poate încheia contracte/acorduri-cadru - acorduri ISDA - cu instituţii financiare şi/sau cu entităţi înfiinţate în acest scop de către instituţiile financiare pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate care nu generează obligaţii financiare pentru părţile semnatare, dar care stipulează condiţiile generale în care se vor desfăşura operaţiunile între părţi.
3.3.2. Acordurile prevăzute la subpct. 3.3.1 definesc şi reglementează operaţiunile de compensare bilaterală - netting, care presupun compensarea, până la obţinerea unei sume nete - off-set, precum şi operaţiunile de compensare cu clauză de exigibilitate imediată."

    3. Subpunctul 3.3.3 se abrogă.
    4. Subpunctul 3.3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligaţiile de natura datoriei publice guvernamentale existente şi/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligaţii-suport."

    5. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 4^1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 4^2-4^4, cu următorul cuprins:
    "4^2. Ministerul Finanţelor Publice va încheia contracte de derulare a emisiunilor de titluri de stat pentru persoanele fizice cu instituţiile de credit care îşi exprimă interesul să intermedieze vânzarea, colectarea subscrierilor şi efectuarea plăţilor către investitori. Contractele includ prevederi privind responsabilităţile şi obligaţiile părţilor, nivelul comisionului plătit de emitent instituţiilor de credit şi mecanismul de plată a acestuia, cerinţe de raportare, mecanismul de plată a sumelor aferente emisiunilor către investitori persoane fizice, precum şi alte elemente considerate relevante de către emitent.
4^3. Pentru activităţile derulate de instituţiile de credit, Ministerul Finanţelor Publice va plăti comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie, aplicat la valoarea de închidere a fiecărei emisiuni, şi de 0,1% pentru plăţile serviciului datoriei aferent acestor titluri, inclusiv pentru operaţiunile de răscumpărare anticipată, aplicat la valoarea operaţiunilor efectuate către deţinătorii de titluri de stat.
4^4. Pe parcursul perioadei de subscriere, instituţiile de credit virează sumele rezultate din vânzarea titlurilor de stat în contul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării sumelor aferente subscrierii. Eventualele sume virate eronat, peste nivelul sumelor datorate, se restituie la solicitarea fiecărei instituţii de credit adresată Ministerului Finanţelor Publice. Răspunderea pentru sumele solicitate pentru restituire de către instituţiile de credit revine exclusiv acestora."

    6. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctele 6 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "6. Responsabilitatea pentru sumele colectate de la investitorii persoane fizice şi transferate către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul emisiunilor de titluri pentru populaţie şi pentru plata serviciului datoriei aferent acestor titluri către investitorii persoane fizice revine Companiei Naţionale Poşta Română - S.A., respectiv instituţiilor de credit, după caz.
    Obligaţiile statului reprezentând datorie publică guvernamentală aferentă emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie se consideră rambursate la momentul transferului sumelor aferente plăţilor de dobândă, valorii nominale şi bonusului de dobândă, după caz, în contul instituţiilor de credit.
    ……………………………………………………………………
8. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit, precum şi formatul contractului care se încheie cu instituţiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare şi raportare prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Cheltuielile care fac obiectul deducerilor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit şi, respectiv, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru titlurile de stat distribuite prin intermediul oficiilor poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română - S.A."

    7. La punctul 4.1.a), b).1^2, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8^1, cu următorul cuprins:
    "8^1. În situaţia în care, ulterior încheierii unei perioade de subscriere, în cadrul unei emisiuni sunt identificate sume ca fiind subscrise de către investitori cu încălcarea prevederilor legale stabilite prin prospectul de emisiune şi înregistrate ca titluri de stat destinate finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, acestea se restituie investitorilor utilizând mecanismul de răscumpărare anticipată, sumele fiind asigurate prin contractarea de împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului."

    8. La punctul 4.1.a), b).1^2, subpunctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. Prevederile subpct. 2, 8 şi 8^1 se aplică tuturor emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei efectuate în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. şi instituţiilor de credit."    ART. II
    (1) Procedura de selecţie a contrapartidei, prevăzută la subpct. 3.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare şi raportare prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi instituţiilor de credit, precum şi formatul contractului care se încheie cu instituţiile de credit se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Procedura detaliată privind modalitatea de emitere, de vânzare şi distribuţie, mecanismul de răscumpărare anticipată şi/sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat, de rambursare şi plată a dobânzilor şi valorii nominale, de rambursare către investitori a subscrierilor efectuate cu încălcarea prevederilor prospectului de emisiune, de înregistrare şi raportare prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale Poşta Română - S.A. se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Definiţiile şi condiţiile de utilizare pentru instrumentele financiare derivate utilizate în conformitate cu subpct. 3.3.1 din normele metodologie prevăzute la art. I pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Carmen Elian,
                    subsecretar de stat


    Bucureşti, 10 aprilie 2019.
    Nr. 218.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016