Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 218 din 1 martie 1972  privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi a trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 218 din 1 martie 1972 privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi a trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 27 din 6 martie 1972
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor - Departamentul agriculturii cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii prevăzute în anexa nr. 1, unităţi cu gestiune economică şi personalitate juridică, de interes republican.
        Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii va deservi, de regulă, cooperativele agricole de producţie din raza de activitate a unui consiliu intercooperatist.

    ART. 2
     În fiecare judeţ se înfiinţează, sub conducerea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor - Departamentul agriculturii cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei, trustul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, potrivit anexei nr. 2.
        Trusturile staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se vor organiza şi funcţiona pe principiul gestiunii economice, cu personalitate juridică, avînd în subordine staţiunile pentru mecanizarea agriculturii din judeţ.

    ART. 3
        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii sînt titulare de plan pentru indicatorii repartizaţi şi au ca obiect executarea mecanizată a lucrărilor: agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor, din silvicultură, de electrificare a proceselor de producţie, de hidroamelioraţii de interes judeţean şi întreţinere a amenajărilor funciare, efectuarea de transporturi, întreţinerea şi repararea utilajelor proprii şi cele ale cooperativelor agricole, precum şi orice alte lucrări ce pot fi efectuate cu utilajele de care dispun, necesare cooperativelor agricole de producţie şi pentru gospodăriile populaţiei.

    ART. 4
        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii au următoarele sarcini principale şi răspund de realizarea lor:
    a) executarea mecanizată a lucrărilor în cooperativele agricole de producţie din rata consiliului intercooperatist, prin secţiile de mecanizare pe care le au în structură, astfel încît să se realizeze sarcinile de producţie pe suprafeţele pe care s-au executat lucrările mecanizate;
    b) organizează activitatea de producţie a secţiilor de mecanizare, pentru realizarea indicatorilor de plan ai acestora;
    c) elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectivă ale staţiunii pentru mecanizarea agriculturii;
    d) desfăşoară indicatorii planului de producţie, repartizaţi de trustul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pe secţiile de mecanizare, şi urmăreşte în mod sistematic realizarea acestora;
    e) asigură îndrumarea tehnică a secţiilor de mecanizare şi a cooperativelor agricole; organizează întreţinerea şi folosirea raţională a parcului de tractoare şi maşini agricole;
    f) aplică tehnologiile de mecanizare a lucrărilor agricole şi asigură îmbunătăţirea organizării muncii, corespunzător acestora;
    g) încheie contracte pentru executarea de lucrări cu cooperativele agricole de producţie şi alţi beneficiari;
    h) asigură aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb a secţiilor de mecanizare şi a atelierului mecanic;
    i) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de organele ierarhice superioare.

        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii studiază nevoile de mecanizare şi stabilesc necesarul de mijloace mecanice pentru cooperativele din raza consiliilor intercooperatiste şi recomandă cooperativelor agricole de producţie utilajele ce sînt necesare de cumpărat direct de către acestea, spre a se asigura înfăptuirea programului de mecanizare stabilit şi buna folosire a maşinilor şi utilajelor.
        În perioadele în care volumul lucrărilor agricole este restrîns, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pot executa şi alte prestaţii, potrivit capacităţilor de producţie, în afara cooperativelor deservite, în vederea folosirii cît mai complete, în aceste perioade, a forţei de muncă şi a utilajelor din dotare.

    ART. 5
        Staţiunea pentru mecanizarea agriculturii are în structura sa secţii de mecanizare şi atelier mecanic pentru deservirea acestora.
        Secţiile de mecanizare sînt unităţi de producţie ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Ele au plan propriu de lucrări, de venituri şi cheltuieli, parte integrantă din planul staţiunii.
        Secţiile de mecanizare se vor înfiinţa pe baza necesităţilor de deservire a cooperativelor agricole de producţie, de regulă cîte una în fiecare cooperativă, atunci cînd volumul de lucrări justifică aceasta şi sînt condiţii pentru desfăşurarea unei activităţi cu eficienţă economică. Înfiinţarea secţiilor se va face pe baza hotărîrii comitetului oamenilor muncii din staţiunea pentru mecanizarea agriculturii, cu acordul prealabil al trustului staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi consultarea direcţiei generale judeţene pentru agricultură, industrie alimentară şi ape.
        Secţia de mecanizare va organiza exploatarea şi întreţinerea atît a mijloacelor mecanice ale staţiunii, cît şi a celor care aparţin cooperativei deservite, îndeplinind în acest fel funcţia de sector mecanic al cooperativei agricole de producţie.

    ART. 6
        Secţia de mecanizare are următoarele sarcini şi răspunde de realizarea lor:
    a) asigură exploatarea raţională a tractoarelor şi maşinilor agricole, din dotarea proprie şi cele ale cooperativei, stabilind anual volumul de lucrări pe cooperativă ce se va executa de secţie, pe bază de contract, cu utilajele din dotarea sa, şi de către cooperativă cu utilajele proprii;
    b) execută lucrări de întreţineri, revizii tehnice şi reparaţii de mai mică complexitate la tractoare, precum şi la maşinile agricole, din dotare proprie;
    c) urmăreşte starea tehnică a utilajelor ce aparţin cooperativei; stabileşte nevoile de întreţineri şi reparaţii şi execută, pe bază de comandă, lucrările ce pot fi efectuate cu forţa de muncă şi mijloacele tehnice ale secţiei.

        Se recomandă cooperativelor agricole de producţie ca şefii secţiilor de mecanizare să fie aleşi în consiliile de conducere ale cooperativelor.

    ART. 7
        Pe baza şi în limitele de competenţă stabilite de conducerea staţiunii, şefii secţiilor de mecanizare pot încheia contracte de lucrări sau pot primi comenzi pentru executarea de lucrări agricole neprevăzute în contractele iniţiale, pentru efectuarea de transporturi, precum şi reparaţii şi alte prestaţii, în condiţii care să asigure eficienţa economică.
        De asemenea, pot executa în caz de disponibil de capacităţi de producţie, pe anumite perioade, prestaţii şi în afara cooperativelor agricole de producţie.

    ART. 8
        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii care au ateliere mecanice bine dotate şi dispun de forţă de muncă calificată organizează, după necesităţi, centre de reparaţii pentru asigurarea executării reparaţiilor la tractoare şi maşini agricole. Aceste unităţi se organizează în aceleaşi condiţii ca secţiile de mecanizare.
        Numărul şi amplasarea centrelor de reparaţii, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi cooperativele agricole de producţie, care vor fi deservite de fiecare centru, se stabilesc de trustul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii.
        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, care nu sînt repartizate pentru deservire la centrele de reparaţii, vor executa în atelierele proprii şi reparaţiile necesare cooperativelor agricole pe care le deservesc.
        Centrele de reparaţii au următoarele sarcini de realizarea cărora răspund:
    a) execută reparaţii capitale la tractoarele din parcul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, pe care le deservesc, precum şi pentru tractoarele din cadrul cooperativelor agricole de producţie existente în rata de activitate a acestor staţiuni;
    b) execută reparaţii la motoare, atît pentru staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pe care le deservesc, cît şi pentru cooperativele agricole de producţie din raza acestor staţiuni pentru mecanizarea agriculturii;
    c) execută reparaţii curente, revizii tehnice sau remedierea defecţiunilor accidentale, la parcul auto propriu, precum şi la parcul auto proprietatea cooperativelor agricole de producţie;
    d) execută reparaţii capitale la combine şi celelalte mijloace autopropulsate;
    e) execută lucrări privind acţiunile de mecanizare a proceselor de producţie din zootehnie, în cooperativele agricole de producţie.

        În perioadele în care volumul lucrărilor de reparaţii pentru staţiunile pentru mecanizarea agriculturii deservite nu acoperă întreaga capacitate, centrele de reparaţii vor putea executa, atît pentru unităţile deservite cît şi pentru alţi beneficiari, lucrări mecanice, confecţii, montaje şi orice alte prestaţii de servicii specifice profilului lor de activitate.

    ART. 9
        Trusturile staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii sînt titulare de plan, pentru indicatorii transmişi de Departamentul agriculturii cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei, prin Direcţia generală a mecanizării.
        Conducerile trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii răspund, potrivit atribuţiilor ce le revin, de îndeplinirea sarcinilor de plan atît faţă de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor - Departamentul agriculturii cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei, de la care primesc indicatorii de plan economici şi financiari, cît şi faţă de consiliile direcţiilor generale judeţene pentru agricultură, industrie alimentară şi ape.

    ART. 10
        Trusturile staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii au următoarele atribuţii principale şi răspund de realizarea lor:
    a) organizează activitatea de producţie şi economico-financiară a staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii în subordine, astfel încît să se asigure realizarea indicatorilor din planul de stat şi a celor aprobaţi prin buget;
    b) elaborează, împreună cu staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, proiectele planurilor anuale şi de perspectivă ale acestora;
    c) desfăşoară, pe staţiunile pentru mecanizarea agriculturii subordonate, indicatorii planului de producţie şi economico-financiari repartizaţi de Direcţia generală a mecanizării din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, urmărind în mod sistematic realizarea acestora;
    d) organizează activitatea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii în vederea executării lucrărilor din cooperativele agricole de producţie de pe teritoriul judeţului, asigurînd realizarea sarcinilor de producţie pe suprafeţele pe care s-au executat lucrările mecanizate;
    e) asigură îndrumarea tehnică a staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi a cooperativelor agricole, luînd măsuri de întreţinere şi folosire raţională a parcului de tractoare şi maşini agricole;
    f) întocmesc balanţa forţei de muncă a staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii din subordine şi iau măsuri de pregătire a cadrelor de mecanici agricoli şi din alte meserii, necesare acestui sector al agriculturii;
    g) îndrumă staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pentru aplicarea tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole şi îmbunătăţirea organizării muncii;
    h) asigură dotarea cu tractoare, maşini şi utilaje a staţiunilor, în care scop încheie contracte cu întreprinderile de aprovizionare ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, pe baza necesarului stabilit şi în limita fondurilor de investiţii planificate. De asemenea, asigură aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi a staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, încheind contracte cu unităţile furnizoare;
    i) urmăresc modul în care staţiunile pentru mecanizarea agriculturii subordonate încheie contracte şi realizează aprovizionarea tehnico-materială;
    j) elaborează, în colaborare cu trustul de întreprinderi agricole de stat, programul de mecanizare; stabilesc necesarul de tractoare şi maşini agricole pentru toate sectoarele din agricultura judeţului, inclusiv pentru zonele necooperativizate; urmăresc realizarea în practică a programului de mecanizare a lucrărilor agricole în toate sectoarele agriculturii din judeţ;
    k) îndeplinesc orice alte sarcini stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor - Departamentul agriculturii cooperatiste şi al gospodăriilor populaţiei.


    ART. 11
        Pentru acoperirea cheltuielilor Direcţiei generale a mecanizării şi ale trusturilor staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor preleva o cotă, calculată asupra volumului de lucrări exprimat valoric, care se include în cheltuielile de producţie ale acestora. Cota va fi stabilită de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi se va recalcula în raport cu veniturile realizate.

    ART. 12
        Trusturile staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor fi clasificate pe grade de mărime de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi avizată de Ministerul Muncii.

    ART. 13
        Personalul care se încadrează în unităţile ce se reorganizează, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, se consideră transferat în interesul serviciului, în condiţiile legii.

    ART. 14
        Se majorează planul de muncă şi salarii al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor pe trimestrul I/1972 cu 865 posturi tehnico-administrative şi 8.700 mii lei fond de salarii, pentru staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.
        În trimestrul II, III şi IV/1972 suplimentarea numărului de posturi şi a fondului de salarii necesare staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se asigură în cadrul planului de muncă şi salarii aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor şi prin redistribuire de la unităţile agricole judeţene.

    ART. 15
        Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să modifice indicatorii economici şi financiari aprobaţi pe anul 1972 şi în perioada 1973-1975, ţinînd seama de influenţele ce decurg din prezenta hotărîre şi din hotărîrea privind planificarea, finanţarea şi creditarea unităţilor pentru mecanizarea agriculturii.
        Se autoriză Ministerul Finanţelor să suplimenteze planul de cheltuieli pe anul 1972 al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri, în limita sumei de 30 milioane lei, pentru constituirea fondului de premiere şi a fondului de investiţii necentralizate, la care se va adăuga cota-parte din sumele care afectează rezultatele financiare pe anul 1972, potrivit prevederilor alineatului precedent.

    ART. 16
        Se majorează parcul normat al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor cu 170 autoturisme pentru staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi nivelul de contractare pe anii 1972-1974 cu 360 autoturisme, cu eşalonarea în rate anuale egale.

    ART. 17
        Pentru asigurarea numărului de mecanici agricoli ce vor fi angajaţi temporar, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor organiza cursuri de calificare, prin care vor pregăti, în meseria de mecanic agricol, membri ai cooperativelor agricole de producţie, din formaţiile de lucru din fermele şi brigăzile cooperativelor, bărbaţi cu stagiul militar satisfăcut şi femei, pe baza acordului dat de cooperativele din care aceştia fac parte.

    ART. 18
        Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pot efectua transporturi de mărfuri şi materiale, de orice fel, pe orice distanţă, pentru unităţile din sectorul agricol, precum şi de produse de carieră şi balastieră, pentru orice solicitant, fără a fi necesară autorizaţia organelor de resort ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
        De asemenea, pot efectua transportul de mărfuri şi materiale pentru alte organizaţii socialiste şi pentru deservirea populaţiei, în cadrul razei de activitate, în aceleaşi condiţii de la alineatul precedent.

    ART. 19
        Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1971/1970 privind înfiinţarea întreprinderilor şi staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii şi organizarea activităţii acestora, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abrogă.

    ART. 20
        Prezenta hotărîre se aplică cu începere de la 1 ianuarie 1972.                                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                     ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 1 martie 1972.
        Nr. 218.
    ANEXA 1

             Staţiuni pentru mecanizarea agriculturii care se înfiinţează pe
                                 data de 1 ianuarie 1972

┌────┬─────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├─────────────────┬──────────┤
│ │ │localitatea │judeţul │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│1. │mecanizarea │oraşul Aiud │Alba │
│ │agriculturii Aiud│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│2. │mecanizarea │municipiul Alba │Alba │
│ │agriculturii Alba│Iulia │ │
│ │Iulia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│3. │mecanizarea │oraşul Blaj │Alba │
│ │agriculturii Blaj│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│4. │mecanizarea │satul Cunţa, │Alba │
│ │agriculturii │comuna Şpring │ │
│ │Cunţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│5. │mecanizarea │comuna Jidvei │Alba │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jidvei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│6. │mecanizarea │comuna Lopadea │Alba │
│ │agriculturii │Nouă │ │
│ │Lopadea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│7. │mecanizarea │oraşul Ocna Mureş│Alba │
│ │agriculturii Ocna│ │ │
│ │Mureş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│8. │mecanizarea │comuna Roşia de │Alba │
│ │agriculturii │Secaş │ │
│ │Roşia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│9. │mecanizarea │oraşul Sebeş │Alba │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sebeş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│10. │mecanizarea │comuna Şibot │Alba │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şibot │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│11. │mecanizarea │comuna Teiuş │Alba │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Teiuş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│12. │mecanizarea │comuna Unirea │Alba │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Unirea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│13. │mecanizarea │municipiul Arad │Arad │
│ │agriculturii Arad│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│14. │mecanizarea │comuna Beliu │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Beliu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│15. │mecanizarea │comuna Cermei │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cermei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│16. │mecanizarea │oraşul │Arad │
│ │agriculturii │Chişineu-Criş │ │
│ │Chişineu-Criş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│17. │mecanizarea │oraşul Curtici │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Curtici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│18. │mecanizarea │comuna Felnac │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Felnac │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│19. │mecanizarea │comuna Ghioroc │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ghioroc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│20. │mecanizarea │comuna Gurahonţ │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gurahonţ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│21. │mecanizarea │comuna Mişca │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mişca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│22. │mecanizarea │oraşul Nadlac │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nadlac │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│23. │mecanizarea │satul Neudorf, │Arad │
│ │agriculturii │comuna Zăbrani │ │
│ │Neudorf │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│24. │mecanizarea │comuna Pecica │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pecica │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│25. │mecanizarea │comuna Săvîrşin │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săvîrşin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│26. │mecanizarea │oraşul Sebiş │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sebiş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│27. │mecanizarea │comuna Sîntana │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sîntana │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│28. │mecanizarea │comuna Socodor │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Socodor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│29. │mecanizarea │comuna Şicula │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şicula │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│30. │mecanizarea │comuna Şiria │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şiria │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│31. │mecanizarea │comuna Tîrnova │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tîrnova │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│32. │mecanizarea │comuna Vinga │Arad │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vinga │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Sînleani, │ │
│33. │mecanizarea │comuna Livada, │Arad │
│ │agriculturii │municipiul Arad │ │
│ │Sînleani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│34. │mecanizarea │comuna Bîrla │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bîrla │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Bradu, │ │
│35. │mecanizarea │municipiul │Argeş │
│ │agriculturii │Piteşti │ │
│ │Bradu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│36. │mecanizarea │comuna Boteni │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Boteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│37. │mecanizarea │comuna Căteasca │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Căteasca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│38. │mecanizarea │oraşul Costeşti │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Costeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│39. │mecanizarea │oraşul Curtea de │Argeş │
│ │agriculturii │Argeş │ │
│ │Curtea de Argeş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│40. │mecanizarea │comuna Domneşti │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Domneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│41. │mecanizarea │comuna Izvoru │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Izvoru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna │ │
│42. │mecanizarea │Mărăcineni, │Argeş │
│ │agriculturii │municipiul │ │
│ │Mărăcineni │Piteşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│43. │mecanizarea │comuna Merişani │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Merişani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│44. │mecanizarea │comuna Miroşi │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Miroşi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│45. │mecanizarea │comuna Poiana │Argeş │
│ │agriculturii │Lacului │ │
│ │Poiana │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│46. │mecanizarea │comuna Schitu │Argeş │
│ │agriculturii │Goleşti │ │
│ │Schitu Goleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│47. │mecanizarea │comuna Slobozia │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Slobozia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│48. │mecanizarea │comuna Stîlpeni │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Stîlpeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│49. │mecanizarea │comuna Stolnici │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Stolnici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│50. │mecanizarea │comuna Teiu │Argeş │
│ │agriculturii Teiu│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│51. │mecanizarea │comuna Tigveni │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tigveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│52. │mecanizarea │oraşul Topoloveni│Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Topoloveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│53. │mecanizarea │comuna Vedea │Argeş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vedea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│54. │mecanizarea │comuna Căiuţi │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Căiuţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│55. │mecanizarea │comuna Dămieneşti│Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dămieneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│56. │mecanizarea │comuna Filipeşti │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Filipeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│ │mecanizarea │municipiul │ │
│57. │agriculturii │Gheorghe │Bacău │
│ │Gheorghe │Gheorghiu-Dej │ │
│ │Gheorghiu-Dej │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│58. │mecanizarea │comuna Dealu │Bacău │
│ │agriculturii │Morii │ │
│ │Dealu Morii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Enăcheşti, │ │
│59. │mecanizarea │comuna │Bacău │
│ │agriculturii │Bereşti-Tazlău │ │
│ │Enăcheşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│60. │mecanizarea │comuna Helegiu │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Helegiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│61. │mecanizarea │comuna Hemeiuş, │Bacău │
│ │agriculturii │municipiul Bacău │ │
│ │Hemeiuş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│62. │mecanizarea │comuna Izvoru │Bacău │
│ │agriculturii │Berheciului │ │
│ │Izvoru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│63. │mecanizarea │oraşul Moineşti │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Moineşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│64. │mecanizarea │comuna Motoşeni │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Motoşeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│65. │mecanizarea │satul Odobeşti, │Bacău │
│ │agriculturii │comuna Secuieni │ │
│ │Odobeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│66. │mecanizarea │comuna Onceşti │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Onceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│67. │mecanizarea │comuna Parincea │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Parincea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│68. │mecanizarea │comuna Podu │Bacău │
│ │agriculturii Podu│Turcului │ │
│ │Turcului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│69. │mecanizarea │comuna Răcăciuni │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Răcăciuni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│70. │mecanizarea │comuna Sascut │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sascut │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│71. │mecanizarea │comuna Tătărăşti │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tătărăşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│72. │mecanizarea │comuna Traian │Bacău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Traian │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│73. │mecanizarea │oraşul Aleşd │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Aleşd │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│74. │mecanizarea │comuna Balc │Bihor │
│ │agriculturii Balc│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│75. │mecanizarea │comuna Batar │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Batar │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│76. │mecanizarea │oraşul Beiuş │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Beiuş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│77. │mecanizarea │comuna Biharia │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Biharia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│78. │mecanizarea │comuna Brusturi │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Brusturi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│79. │mecanizarea │comuna Căpîlna │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Căpîlna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│80. │mecanizarea │comuna Cefa │Bihor │
│ │agriculturii Cefa│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│81. │mecanizarea │comuna Ceica │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ceica │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│82. │mecanizarea │comuna Cetariu │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cetariu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│83. │mecanizarea │comuna Ciuhoi │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciuhoi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│84. │mecanizarea │comuna Diosig │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Diosig │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│85. │mecanizarea │satul Ghiorac, │Bihor │
│ │agriculturii │comuna Ciumeghiu │ │
│ │Ghiorac │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│86. │mecanizarea │comuna Holod │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Holod │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│87. │mecanizarea │oraşul Marghita │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Marghita │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│88. │mecanizarea │comuna Nojorid │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nojorid │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│89. │mecanizarea │municipiul Oradea│Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Oradea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│90. │mecanizarea │satul Otomani, │Bihor │
│ │agriculturii │comuna Sălacea │ │
│ │Otomani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│91. │mecanizarea │comuna Popeşti │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Popeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│92. │mecanizarea │oraşul Salonta │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Salonta │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│93. │mecanizarea │comuna Săcueni │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săcueni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│94. │mecanizarea │comuna Sînmartin,│Bihor │
│ │agriculturii │municipiul Oradea│ │
│ │Sînmartin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│95. │mecanizarea │satul Sudrigiu, │Bihor │
│ │agriculturii │comuna Rieni │ │
│ │Sudrigiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│96. │mecanizarea │comuna Tileagd │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tileagd │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│97. │mecanizarea │comuna Tinca │Bihor │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tinca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│98. │mecanizarea │comuna Vadu │Bihor │
│ │agriculturii Vadu│Crişului │ │
│ │Crişului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│99. │mecanizarea │comuna Valea lui │Bihor │
│ │agriculturii │Mihai │ │
│ │Valea lui Mihai │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│100.│mecanizarea │oraşul Beclean │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Beclean │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│101.│mecanizarea │oraşul Bistriţa │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Bistriţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│102.│mecanizarea │comuna Chiochiş │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Chiochiş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│103.│mecanizarea │comuna Lechinţa │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Lechinţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Nimigea de │ │
│104.│mecanizarea │Jos, comuna │Bistriţa │
│ │agriculturii │Nimigea │Năsăud │
│ │Nimigea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Orheiu │ │
│105.│mecanizarea │Bistriţei, comuna│Bistriţa │
│ │agriculturii │Cetate │Năsăud │
│ │Orheiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Reteag │ │
│106.│mecanizarea │comuna Petru │Bistriţa │
│ │agriculturii │Rareş │Năsăud │
│ │Reteag │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│107.│mecanizarea │comuna Sînmihaiu │Bistriţa │
│ │agriculturii │de Cîmpie │Năsăud │
│ │Sînmihai │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │Bistriţa │
│108.│mecanizarea │comuna Şieu │Năsăud │
│ │agriculturii Şieu│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│109.│mecanizarea │comuna │Bistriţa │
│ │agriculturii │Şieu-Odorhei │Năsăud │
│ │Şieu-Odorhei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│110.│mecanizarea │comuna Teaca │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Teaca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │Bistriţa │
│111.│mecanizarea │comuna Uriu │Năsăud │
│ │agriculturii Uriu│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│112.│mecanizarea │comuna Urmeniş │Bistriţa │
│ │agriculturii │ │Năsăud │
│ │Urmeniş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│113.│mecanizarea │comuna Albeşti │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Albeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│114.│mecanizarea │municipiul │Botoşani │
│ │agriculturii │Botoşani │ │
│ │Botoşani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│115.│mecanizarea │comuna Bucecea │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bucecea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│116.│mecanizarea │satul Cîndeşti, │Botoşani │
│ │agriculturii │comuna Mihăileni │ │
│ │Cîndeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│117.│mecanizarea │comuna Coţuşca │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Coţuşca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│118.│mecanizarea │oraşul Darabani │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Darabani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│119.│mecanizarea │comuna Dîngeni │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dîngeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│120.│mecanizarea │oraşul Dorohoi │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dorohoi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Dragalina, │ │
│121.│mecanizarea │comuna │Botoşani │
│ │agriculturii │Cristineşti │ │
│ │Dragalina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│122.│mecanizarea │comuna Frumuşica │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Frumuşica │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│123.│mecanizarea │comuna Pomîrla │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pomîrla │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│124.│mecanizarea │comuna Ripiceni │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ripiceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│125.│mecanizarea │oraşul Săveni │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│126.│mecanizarea │comuna Suliţa │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Suliţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│127.│mecanizarea │comuna Truşeşti │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Truşeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│128.│mecanizarea │comuna Ungureni │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ungureni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│129.│mecanizarea │comuna Vorona │Botoşani │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vorona │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│130.│mecanizarea │comuna Caţa │Braşov │
│ │agriculturii Caţa│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│131.│mecanizarea │oraşul Codlea │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Codlea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│132.│mecanizarea │oraşul Făgăraş │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Făgăraş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│133.│mecanizarea │comuna Feldioara │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Feldioara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│134.│mecanizarea │comuna Hărman │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hărman │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│135.│mecanizarea │comuna Hîrseni │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hîrseni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│136.│mecanizarea │comuna Hoghiz │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hoghiz │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│137.│mecanizarea │comuna Jibert │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jibert │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│138.│mecanizarea │oraşul Rupea │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Rupea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│139.│mecanizarea │comuna Şercaia │Braşov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şercaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│140.│mecanizarea │satul Ucea de │Braşov │
│ │agriculturii Ucea│Jos, comuna Ucea │ │
│ │de Jos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│141.│mecanizarea │comuna Bărăganul │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bărăganul │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│142.│mecanizarea │comuna Berteştii │Brăila │
│ │agriculturii │de Jos │ │
│ │Berteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│143.│mecanizarea │comuna Cireşu │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cireşu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│144.│mecanizarea │comuna Dudeşti │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dudeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│145.│mecanizarea │oraşul Făurei │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Făurei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│146.│mecanizarea │comuna Gropeni │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gropeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│147.│mecanizarea │comuna Ianca │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ianca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│148.│mecanizarea │comuna Însurăţei │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Însurăţei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│149.│mecanizarea │comuna Jirlău │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jirlău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│150.│mecanizarea │municipiul Brăila│Brăila │
│ │agriculturii 1 │ │ │
│ │Mai Brăila │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│151.│mecanizarea │comuna Măxineni │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Măxineni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│152.│mecanizarea │comuna Movila │Brăila │
│ │agriculturii │Miresii │ │
│ │Movila Miresii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│153.│mecanizarea │comuna Romanu │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Romanu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│154.│mecanizarea │comuna Şuteşti │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şuţeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│155.│mecanizarea │comuna Traian │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Traian │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│156.│mecanizarea │comuna Viziru │Brăila │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Viziru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│157.│mecanizarea │comuna Balta Albă│Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Balta Albă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│158.│mecanizarea │comuna Cislău │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cislău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│159.│mecanizarea │comuna Gălbinaşi │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gălbinaşi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│160.│mecanizarea │comuna │Buzău │
│ │agriculturii │Glodeanu-Siliştea│ │
│ │Glodeanu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│161.│mecanizarea │comuna Măgura │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Măgura │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│162.│mecanizarea │comuna Mihăileşti│Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mihăileşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│163.│mecanizarea │comuna Padina │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Padina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│164.│mecanizarea │comuna Pogoanele │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pogoanele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│165.│mecanizarea │comuna Poşta │Buzău │
│ │agriculturii │Cîlnău │ │
│ │Poşta │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Puieştii de│ │
│166.│mecanizarea │Jos, comuna │Buzău │
│ │agriculturii │Puieşti │ │
│ │Puieşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│167.│mecanizarea │oraşul Rîmnicu │Buzău │
│ │agriculturii │Sărat │ │
│ │Rîmnicu Sărat │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│168.│mecanizarea │comuna Ruşeţu │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ruşeţu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│169.│mecanizarea │comuna Săgeata │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săgeata │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│170.│mecanizarea │comuna Săhăteni │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săhăteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│171.│mecanizarea │comuna Săpoca │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săpoca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│172.│mecanizarea │comuna Smeeni │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Smeeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│173.│mecanizarea │comuna Stîlpu │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Stîlpu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│174.│mecanizarea │comuna Ziduri │Buzău │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ziduri │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│175.│mecanizarea │comuna Berlişte │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Berlişte │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│176.│mecanizarea │comuna Berzovia │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Berzovia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│177.│mecanizarea │oraşul Bocşa │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Bocşa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│178.│mecanizarea │comuna Bozovici │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Bozovici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│179.│mecanizarea │comuna Brebu │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Brebu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│180.│mecanizarea │oraşul Caransebeş│Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Caransebeş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│181.│mecanizarea │comuna Grădinari │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Grădinari │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│182.│mecanizarea │oraşul Moldova │Caraş │
│ │agriculturii │Nouă │Severin │
│ │Moldova Nouă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│183.│mecanizarea │oraşul Oraviţa │Caraş │
│ │agriculturii │ │Severin │
│ │Oraviţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│184.│mecanizarea │satul Zăgujeni, │Caraş │
│ │agriculturii │comuna Căvăran │Severin │
│ │Zăgujeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│185.│mecanizarea │satul Zlatiţa, │Caraş │
│ │agriculturii │comuna Socol │Severin │
│ │Zlatiţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│186.│mecanizarea │comuna Apahida │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Apahida │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│187.│mecanizarea │comuna Bobîlna │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bobîlna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│188.│mecanizarea │comuna Bonţida │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bonţida │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│189.│mecanizarea │comuna Căianu │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Căianu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│190.│mecanizarea │comuna Căşeiu │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Căşeiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│191.│mecanizarea │comuna Ceanu Mare│Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ceanu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│192.│mecanizarea │comuna Chinteni │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Chinteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│193.│mecanizarea │oraşul Cîmpia │Cluj │
│ │agriculturii │Turzii │ │
│ │Cîmpia Turzii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│194.│mecanizarea │municipiul Cluj │Cluj │
│ │agriculturii Cluj│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│195.│mecanizarea │comuna Dăbîca │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dăbîca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│196.│mecanizarea │municipiul Dej │Cluj │
│ │agriculturii Dej │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│197.│mecanizarea │comuna Geaca │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Geaca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│198.│mecanizarea │oraşul Gherla │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gherla │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│199.│mecanizarea │comuna Gilău │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gilău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│200.│mecanizarea │comuna Gîrbău │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gîrbău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│201.│mecanizarea │oraşul Huedin │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Huedin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│202.│mecanizarea │comuna Iclod │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Iclod │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Mica, │ │
│203.│mecanizarea │municipiul Dej │Cluj │
│ │agriculturii Mica│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Mihai │ │
│204.│mecanizarea │Viteazu, │Cluj │
│ │agriculturii │municipiul Turda │ │
│ │Mihai Viteazu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│205.│mecanizarea │comuna Mociu │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mociu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna │ │
│206.│mecanizarea │Sănduleşti, │Cluj │
│ │agriculturii │municipiul Turda │ │
│ │Sănduleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│207.│mecanizarea │municipiul Turda │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Turda │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│208.│mecanizarea │comuna Ţaga │Cluj │
│ │agriculturii Ţaga│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│209.│mecanizarea │comuna Vultureni │Cluj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vultureni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│210.│mecanizarea │comuna Adamclisi │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Adamclisi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│211.│mecanizarea │comuna Albeşti │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Albeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna 23 August,│ │
│212.│mecanizarea │oraşul │Constanţa │
│ │agriculturii 23 │Techirghiol │ │
│ │August │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│213.│mecanizarea │comuna Băneasa │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băneasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│214.│mecanizarea │comuna Castelu │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Castelu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│215.│mecanizarea │oraşul Cernavodă │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cernavodă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│216.│mecanizarea │comuna Chirnogeni│Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Chirnogeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│217.│mecanizarea │comuna Cobadin │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cobadin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│218.│mecanizarea │comuna Cogealac │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cogealac │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│219.│mecanizarea │comuna Cumpăna │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cumpăna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Dorobanţu, │ │
│220.│mecanizarea │comuna Nicolae │Constanţa │
│ │agriculturii │Bălcescu │ │
│ │Dorobanţu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│221.│mecanizarea │oraşul Hîrşova │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hîrşova │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│222.│mecanizarea │comuna Horia │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Horia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│223.│mecanizarea │comuna │Constanţa │
│ │agriculturii │Independenţa │ │
│ │Independenţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│224.│mecanizarea │comuna Mihai │Constanţa │
│ │agriculturii │Viteazu │ │
│ │Mihai Viteazu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│225.│mecanizarea │comuna Mircea │Constanţa │
│ │agriculturii │Vodă │ │
│ │Mircea Vodă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│226.│mecanizarea │comuna Negru Vodă│Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Negru Vodă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│227.│mecanizarea │comuna Ostrov │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ostrov │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│228.│mecanizarea │comuna Pantelimon│Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Remus │ │
│229.│mecanizarea │Opreanu, oraşul │Constanţa │
│ │agriculturii │Medgidia │ │
│ │Remus Opreanu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Sibioara, │ │
│230.│mecanizarea │comuna Mihail │Constanţa │
│ │agriculturii │Kogălniceanu │ │
│ │Sibioara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│231.│mecanizarea │comuna Topraisar │Constanţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Topraisar │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│232.│mecanizarea │comuna Valu lui │Constanţa │
│ │agriculturii Valu│Traian │ │
│ │lui Traian │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│233.│mecanizarea │comuna Aita Mare │Covasna │
│ │agriculturii Aita│ │ │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│234.│mecanizarea │oraşul Baraolt │Covasna │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Baraolt │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│235.│mecanizarea │comuna Boroşneu │Covasna │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Boroşneu Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│236.│mecanizarea │comuna Cernat │Covasna │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cernat │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│237.│mecanizarea │oraşul Covasna │Covasna │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Covasna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│238.│mecanizarea │comuna Malnaş │Covasna │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Malnaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│239.│mecanizarea │comuna Sînzieni │Covasna │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sînzieni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│240.│mecanizarea │oraşul Sfîntu │Covasna │
│ │agriculturii │Gheorghe │ │
│ │Sfîntu Gheorghe │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│241.│mecanizarea │oraşul Tîrgu │Covasna │
│ │agriculturii │Secuiesc │ │
│ │Tîrgu Secuiesc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│242.│mecanizarea │comuna │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │Bilciureşti │ │
│ │Bilciureşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│243.│mecanizarea │comuna Comişani │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Comişani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Crîngurile │ │
│244.│mecanizarea │de Jos, comuna │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │Crîngurile │ │
│ │Crînguri │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│245.│mecanizarea │comuna │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │Dragomireşti │ │
│ │Dragomireşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│246.│mecanizarea │satul Ghergani, │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │comuna Răcari │ │
│ │Ghergani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Greci, │ │
│247.│mecanizarea │comuna Petreşti, │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │oraşul Găeşti │ │
│ │Greci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│248.│mecanizarea │comuna Gura │Dîmboviţa │
│ │agriculturii Gura│Ocniţei │ │
│ │Ocniţei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│249.│mecanizarea │comuna Mătăsaru │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mătăsaru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│250.│mecanizarea │comuna Nucet │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nucet │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│251.│mecanizarea │comuna Potlogi │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Potlogi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│252.│mecanizarea │oraşul Titu │Dîmboviţa │
│ │agriculturii Titu│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│253.│mecanizarea │comuna Vişina │Dîmboviţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vişina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│254.│mecanizarea │comuna Amărăştii │Dolj │
│ │agriculturii │de Jos │ │
│ │Amărăşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│255.│mecanizarea │comuna Apele Vii │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Apele Vii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│256.│mecanizarea │comuna Argetoaia │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Argetoaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│257.│mecanizarea │oraşul Băileşti │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băileşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│258.│mecanizarea │comuna Bechet │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bechet │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│259.│mecanizarea │comuna Bîrca │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bîrca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│260.│mecanizarea │satul Boureni, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Afumaţi │ │
│ │Boureni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│261.│mecanizarea │comuna Calopăr │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Calopăr │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│262.│mecanizarea │oraşul Calafat │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Calafat │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│263.│mecanizarea │comuna Cetate │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cetate │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│264.│mecanizarea │satul Catane, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Negoi │ │
│ │Catane │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│265.│mecanizarea │satul Cîrcea, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Coşoveni │ │
│ │Cîrcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│266.│mecanizarea │comuna Dăbuleni │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dăbuleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│267.│mecanizarea │oraşul Filiaşi │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Filiaşi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│268.│mecanizarea │comuna Giurgiţa │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Giurgiţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Ghidici, │ │
│269.│mecanizarea │comuna Piscu │Dolj │
│ │agriculturii │Vechi │ │
│ │Ghidici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul │ │
│270.│mecanizarea │Horezu-Poenari, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Valea │ │
│ │Horezu-Poenari │Stanciului │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│271.│mecanizarea │satul Locusteni, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Daneţi │ │
│ │Locusteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│272.│mecanizarea │comuna Măceşu de │Dolj │
│ │agriculturii │Jos │ │
│ │Măceşu de Jos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│273.│mecanizarea │comuna Melineşti │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Melineşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│274.│mecanizarea │comuna Mischii │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mischii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│275.│mecanizarea │comuna Moţăţei │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Moţăţei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│276.│mecanizarea │comuna Murgaşi │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Murgaşi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│277.│mecanizarea │comuna Perişor │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Perişor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│278.│mecanizarea │comuna Pleniţa │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pleniţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│279.│mecanizarea │satul Plopşor, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Sălcuţa │ │
│ │Plopşor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│280.│mecanizarea │comuna Poiana │Dolj │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Poiana Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│281.│mecanizarea │comuna Predeşti │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Predeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Rojişte, │ │
│282.│mecanizarea │comuna │Dolj │
│ │agriculturii │Bratovoieşti │ │
│ │Rojişte │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Robăneştii │ │
│283.│mecanizarea │de Jos, comuna │Dolj │
│ │agriculturii │Robăneşti │ │
│ │Robăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│284.│mecanizarea │comuna Scăeşti │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Scăeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│285.│mecanizarea │comuna Seaca de │Dolj │
│ │agriculturii │Pădure │ │
│ │Seaca de Pădure │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│286.│mecanizarea │oraşul Şegarcea │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şegarcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│287.│mecanizarea │comuna Şimnicu de│Dolj │
│ │agriculturii │Sus │ │
│ │Şimnicu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│288.│mecanizarea │comuna Vîrtop │Dolj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vîrtop │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│289.│mecanizarea │comuna Vîrvoru de│Dolj │
│ │agriculturii │Jos │ │
│ │Vîrvoru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│290.│mecanizarea │satul Zănoaga, │Dolj │
│ │agriculturii │comuna Leu │ │
│ │Zănoaga │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│291.│mecanizarea │comuna Băleni │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│292.│mecanizarea │comuna │Galaţi │
│ │agriculturii │Bălăbăneşti │ │
│ │Bălăbăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│293.│mecanizarea │oraşul Bereşti │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bereşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Gara │ │
│294.│mecanizarea │Berheci, comuna │Galaţi │
│ │agriculturii │Gohor │ │
│ │Berheci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│295.│mecanizarea │oraşul Tîrgu │Galaţi │
│ │agriculturii │Bujor │ │
│ │Bujoru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│296.│mecanizarea │comuna │Galaţi │
│ │agriculturii │Cavadineşti │ │
│ │Cavadineşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│297.│mecanizarea │comuna Certeşti │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cerţeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│298.│mecanizarea │satul Chiraftei, │Galaţi │
│ │agriculturii │comuna Măstăcani │ │
│ │Chiraftei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│299.│mecanizarea │comuna Corod │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Corod │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│300.│mecanizarea │comuna Cuca │Galaţi │
│ │agriculturii Cuca│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│301.│mecanizarea │comuna Cudalbi │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cudalbi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Hanu │ │
│302.│mecanizarea │Conachi, comuna │Galaţi │
│ │agriculturii Hanu│Fundeni │ │
│ │Conachi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│303.│mecanizarea │comuna Iveşti │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Iveşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│304.│mecanizarea │comuna Movileni │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Movileni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│305.│mecanizarea │comuna Nicoreşti │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nicoreşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│306.│mecanizarea │comuna Pechea │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pechea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│307.│mecanizarea │comuna Slobozia │Galaţi │
│ │agriculturii │Conachi │ │
│ │Slobozia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│308.│mecanizarea │comuna Smulţi │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Smulţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│309.│mecanizarea │comuna Suceveni │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Suceveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│310.│mecanizarea │comuna Şendreni, │Galaţi │
│ │agriculturii │municipiul Galaţi│ │
│ │Şendreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│311.│mecanizarea │municipiul Tecuci│Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tecuci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│312.│mecanizarea │comuna Tuluceşti │Galaţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tuluceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│313.│mecanizarea │satul Vameş, │Galaţi │
│ │agriculturii │comuna Piscu │ │
│ │Vameş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│314.│mecanizarea │satul Bibeşti, │Gorj │
│ │agriculturii │comuna Săuleşti │ │
│ │Bibeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│315.│mecanizarea │comuna Bîlteni │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bîlteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│316.│mecanizarea │comuna │Gorj │
│ │agriculturii │Bengeşti-Ciocadia│ │
│ │Bengeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│317.│mecanizarea │comuna Brăneşti │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Brăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│318.│mecanizarea │oraşul Motru │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Motru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│319.│mecanizarea │comuna Scoarţa │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Scoarţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│320.│mecanizarea │comuna Stoina │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Stoina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│321.│mecanizarea │comuna Teleşti │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Teleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│322.│mecanizarea │oraşul Tîrgu │Gorj │
│ │agriculturii │Cărbuneşti │ │
│ │Tîrgu Cărbuneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│323.│mecanizarea │municipiul Tîrgu │Gorj │
│ │agriculturii │Jiu │ │
│ │Tîrgu Jiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│324.│mecanizarea │comuna Turceni │Gorj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Turceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│325.│mecanizarea │comuna Atid │Harghita │
│ │agriculturii Atid│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│326.│mecanizarea │comuna Cîrţa │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cîrţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│327.│mecanizarea │oraşul Cristuru │Harghita │
│ │agriculturii │Secuiesc │ │
│ │Cristuru Secuiesc│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│328.│mecanizarea │comuna Ditrău │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ditrău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│329.│mecanizarea │oraşul Gheorgheni│Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gheorgheni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│330.│mecanizarea │comuna Lăzarea │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lăzarea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│331.│mecanizarea │comuna Lupeni │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lupeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│332.│mecanizarea │comuna Mărtiniş │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mărtiniş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│333.│mecanizarea │municipiul │Harghita │
│ │agriculturii │Miercurea Ciuc │ │
│ │Miercurea-Ciuc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│334.│mecanizarea │comuna Mugeni │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mugeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│335.│mecanizarea │municipiul │Harghita │
│ │agriculturii │Odorheiu Secuiesc│ │
│ │Odorhei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│336.│mecanizarea │comuna Plăieşii │Harghita │
│ │agriculturii │de Jos │ │
│ │Plăieşii de Jos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│337.│mecanizarea │comuna Sîncrăieni│Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sîncrăieni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│338.│mecanizarea │comuna Sînmartin │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sînmartin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│339.│mecanizarea │comuna Ulieş │Harghita │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ulieş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│340.│mecanizarea │comuna Baia de │Hunedoara │
│ │agriculturii Baia│Criş │ │
│ │de Criş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│341.│mecanizarea │oraşul Călan │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Călan │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│342.│mecanizarea │satul Cârneşti, │Hunedoara │
│ │agriculturii │comuna Toteşti │ │
│ │Cârneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│343.│mecanizarea │municipiul Deva │Hunedoara │
│ │agriculturii Deva│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│344.│mecanizarea │comuna Dobra │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dobra │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│345.│mecanizarea │comuna Geoagiu │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Geoagiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│346.│mecanizarea │oraşul Haţeg │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Haţeg │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│347.│mecanizarea │municipiul │Hunedoara │
│ │agriculturii │Hunedoara │ │
│ │Hunedoara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│348.│mecanizarea │comuna Ilia │Hunedoara │
│ │agriculturii Ilia│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│349.│mecanizarea │oraşul Orăştie │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Orăştie │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│350.│mecanizarea │oraşul Simeria │Hunedoara │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Simeria │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│351.│mecanizarea │comuna Andrăşeşti│Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Andrăşeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│352.│mecanizarea │comuna Balaciu │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Balaciu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Bogdana, │ │
│353.│mecanizarea │comuna Dragoş │Ialomiţa │
│ │agriculturii │Vodă │ │
│ │Bogdana │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│354.│mecanizarea │comuna Borcea │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Borcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│355.│mecanizarea │comuna Ciochina │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciochina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│356.│mecanizarea │comuna Ciocăneşti│Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciocăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│357.│mecanizarea │comuna Ciulniţa │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciulniţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│358.│mecanizarea │comuna Cosîmbeşti│Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cosîmbeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│359.│mecanizarea │comuna Cocora │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cocora │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│360.│mecanizarea │comuna Cuza Vodă │Ialomiţa │
│ │agriculturii Cuza│ │ │
│ │Vodă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│361.│mecanizarea │comuna Dragalina │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dragalina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│362.│mecanizarea │comuna Făcăeni │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Făcăeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│363.│mecanizarea │oraşul Feteşti │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Feteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│364.│mecanizarea │comuna Griviţa │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Griviţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Gura │ │
│365.│mecanizarea │Ialomiţei, comuna│Ialomiţa │
│ │agriculturii Gura│Mihail │ │
│ │Ialomiţei │Kogălniceanu │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│366.│mecanizarea │comuna │Ialomiţa │
│ │agriculturii │Independenţa │ │
│ │Independenţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│367.│mecanizarea │comuna Jegălia │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jegălia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│368.│mecanizarea │comuna Lehliu │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lehliu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│369.│mecanizarea │comuna Movila │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Movila │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│370.│mecanizarea │satul Plevna, │Ialomiţa │
│ │agriculturii │comuna Lupşanu │ │
│ │Plevna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│371.│mecanizarea │comuna Roseţi │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Roseţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│372.│mecanizarea │comuna Scînteia │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Scînteia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│373.│mecanizarea │oraşul Slobozia │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Slobozia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│374.│mecanizarea │oraşul Ţăndărei │Ialomiţa │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ţăndărei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│375.│mecanizarea │comuna Belceşti │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Belceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│376.│mecanizarea │comuna Ciorteşti │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciorteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│377.│mecanizarea │comuna Ciurea │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciurea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│378.│mecanizarea │comuna Focuri │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Focuri │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│379.│mecanizarea │oraşul Hîrlău │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hîrlău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│380.│mecanizarea │comuna Holboca, │Iaşi │
│ │agriculturii │municipiul Iaşi │ │
│ │Holboca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│381.│mecanizarea │satul Iugani, │Iaşi │
│ │agriculturii │comuna Mirceşti │ │
│ │Iugani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│382.│mecanizarea │comuna Lespezi │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lespezi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│383.│mecanizarea │comuna Leţcani │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Leţcani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│384.│mecanizarea │comuna Moţca │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Moţca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│385.│mecanizarea │comuna Movileni │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Movileni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Osoi, │ │
│386.│mecanizarea │comuna Comarna │Iaşi │
│ │agriculturii Osoi│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│387.│mecanizarea │oraşul Paşcani │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Paşcani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│388.│mecanizarea │comuna Podu │Iaşi │
│ │agriculturii Podu│Iloaiei │ │
│ │Iloaiei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│389.│mecanizarea │comuna Popricani │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Popricani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│390.│mecanizarea │comuna Răducăneni│Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Răducăneni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│391.│mecanizarea │comuna Ruginoasa │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ruginoasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│392.│mecanizarea │comuna Scînteia │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Scînteia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│393.│mecanizarea │satul Sîrca, │Iaşi │
│ │agriculturii │comuna Bălţaţi │ │
│ │Sîrca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│394.│mecanizarea │comuna Strunga │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Strunga │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│395.│mecanizarea │comuna Şipote │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şipote │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│396.│mecanizarea │oraşul Tîrgu │Iaşi │
│ │agriculturii │Frumos │ │
│ │Tîrgu Frumos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│397.│mecanizarea │comuna Trifeşti │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Trifeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│398.│mecanizarea │comuna Ţibăneşti │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ţibăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│399.│mecanizarea │comuna Vlădeni │Iaşi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vlădeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│400.│mecanizarea │satul Angheleşti,│Ilfov │
│ │agriculturii │comuna Bucşani │ │
│ │Angheleşli │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│401.│mecanizarea │comuna Băneasa │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băneasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│402.│mecanizarea │comuna │Ilfov │
│ │agriculturii │Bolintin-Vale │ │
│ │Bolintin-Vale │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│403.│mecanizarea │comuna Budeşti │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Budeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│404.│mecanizarea │comuna Călugăreni│Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Călugăreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│405.│mecanizarea │comuna Chirnogi │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Chirnogi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│406.│mecanizarea │comuna Ciorogîrla│Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciorogîrla │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│407.│mecanizarea │satul Condeeşti, │Ilfov │
│ │agriculturii │comuna Bărcăneşti│ │
│ │Condeeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│408.│mecanizarea │comuna │Ilfov │
│ │agriculturii │Fierbinţi-Tîrg │ │
│ │Fierbinţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│409.│mecanizarea │comuna Frăsinet │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Frăsinet │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│410.│mecanizarea │comuna Frăteşti │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Frăteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│411.│mecanizarea │comuna Frumuşani │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Frumuşani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│412.│mecanizarea │comuna Fundeni │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Fundeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│413.│mecanizarea │comuna Ghimpaţi │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ghimpaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│414.│mecanizarea │municipiul │Ilfov │
│ │agriculturii │Giurgiu │ │
│ │Giurgiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│415.│mecanizarea │comuna Gîrbovi │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gîrbovi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│416.│mecanizarea │satul Gorneni, │Ilfov │
│ │agriculturii │comuna Iepureşti │ │
│ │Gorneni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│417.│mecanizarea │comuna Grădiştea │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Grădiştea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│418.│mecanizarea │satul Hagieşti, │Ilfov │
│ │agriculturii │comuna Sineşti │ │
│ │Hagieşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│419.│mecanizarea │satul Horia, │Ilfov │
│ │agriculturii │comuna Axintele │ │
│ │Horia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│420.│mecanizarea │comuna Hotarele │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hotarele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│421.│mecanizarea │comuna Izvoarele │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Izvoarele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│422.│mecanizarea │comuna Chiselet │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Chiselet │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│423.│mecanizarea │comuna Periş │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Periş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│424.│mecanizarea │comuna Putineiu │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Putineiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│425.│mecanizarea │comuna Săruleşti │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săruleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna │ │
│426.│mecanizarea │Ştefăneştii de │Ilfov │
│ │agriculturii │Jos │ │
│ │Ştefăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│427.│mecanizarea │comuna Tărtăşeşti│Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tărtăşeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│428.│mecanizarea │comuna Ulmeni │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ulmeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│429.│mecanizarea │oraşul Urziceni │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Urziceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│430.│mecanizarea │comuna Vedea │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vedea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│431.│mecanizarea │comuna Vidra │Ilfov │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vidra │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│432.│mecanizarea │comuna Vînătorii │Ilfov │
│ │agriculturii │Mici │ │
│ │Vînătorii Mici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│433.│mecanizarea │comuna Ariniş │Maramureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ariniş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│434.│mecanizarea │municipiul Baia │Maramureş │
│ │agriculturii Baia│Mare │ │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│435.│mecanizarea │comuna Copalnic │Maramureş │
│ │agriculturii │Mănăştur │ │
│ │Copalnic-Mănăştur│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│436.│mecanizarea │comuna Coroieni │Maramureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Coroieni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│437.│mecanizarea │comuna Oarţa de │Maramureş │
│ │agriculturii │Jos │ │
│ │Oarţa de Jos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│438.│mecanizarea │comuna Satulung │Maramureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Satulung │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│439.│mecanizarea │comuna Seini │Maramureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Seini │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│440.│mecanizarea │municipiul │Maramureş │
│ │agriculturii │Sighetu Marmaţiei│ │
│ │Sighet │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│441.│mecanizarea │comuna Şomcuta │Maramureş │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Şomcuta │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│442.│mecanizarea │oraşul Tîrgu │Maramureş │
│ │agriculturii │Lăpuş │ │
│ │Tîrgu Lăpuş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│443.│mecanizarea │comuna Ulmeni │Maramureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ulmeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│444.│mecanizarea │oraşul Vişeu de │Maramureş │
│ │agriculturii │Sus │ │
│ │Vişeu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│445.│mecanizarea │satul Almăjel, │Mehedinţi │
│ │agriculturii │comuna Vlădaia │ │
│ │Almăjel │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│446.│mecanizarea │comuna Bălăciţa │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bălăciţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│447.│mecanizarea │comuna Bîcleş │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bîcleş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│448.│mecanizarea │comuna Broşteni │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Broşteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│449.│mecanizarea │comuna Burila │Mehedinţi │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Burila Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│450.│mecanizarea │comuna Gruia │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gruia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│451.│mecanizarea │comuna Gogoşu │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gogoşu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│452.│mecanizarea │comuna Livezile │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Livezile │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│453.│mecanizarea │comuna Obîrşia de│Mehedinţi │
│ │agriculturii │Cîmp │ │
│ │Obîrşia de Cîmp │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│454.│mecanizarea │comuna Prunişor │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Prunişor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│455.│mecanizarea │satul Recea │Mehedinţi │
│ │agriculturii │comuna Punghina │ │
│ │Recea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│456.│mecanizarea │comuna Şişeşti │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şişeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│457.│mecanizarea │oraşul Strehaia │Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Strehaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Şimian, │ │
│458.│mecanizarea │municipiul Turnu │Mehedinţi │
│ │agriculturii │Severin │ │
│ │Şimian │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│459.│mecanizarea │comuna │Mehedinţi │
│ │agriculturii │Stîngăceaua │ │
│ │Stîngăceaua │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│460.│mecanizarea │oraşul Vînju Mare│Mehedinţi │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vînju Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│461.│mecanizarea │comuna Acăţari │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Acăţari │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│462.│mecanizarea │comuna Bahnea │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bahnea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│463.│mecanizarea │comuna Band │Mureş │
│ │agriculturii Band│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│464.│mecanizarea │satul Chendu, │Mureş │
│ │agriculturii │comuna Bălăuşeri │ │
│ │Chendu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul │ │
│465.│mecanizarea │Dumbrăvioara, │Mureş │
│ │agriculturii │comuna Ernei │ │
│ │Dumbrăvioara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│466.│mecanizarea │comuna Fărăgău │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Fărăgău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│467.│mecanizarea │comuna Gorneşti │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gorneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│468.│mecanizarea │comuna Iernut │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Iernut │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│469.│mecanizarea │oraşul Luduş │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Luduş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│ │mecanizarea │comuna Miercurea │ │
│470.│agriculturii │Nirajului │Mureş │
│ │Miercurea │ │ │
│ │Nirajului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Morăreni, │ │
│471.│mecanizarea │comuna │Mureş │
│ │agriculturii │Ruşii-Munţi │ │
│ │Morăreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│472.│mecanizarea │oraşul Reghin │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Reghin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│473.│mecanizarea │comuna Rîciu │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Rîciu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│474.│mecanizarea │comuna Sărmaşu │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sărmaşu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│475.│mecanizarea │municipiul │Mureş │
│ │agriculturii │Sighişoara │ │
│ │Sighişoara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│476.│mecanizarea │satul Sîntu, │Mureş │
│ │agriculturii │comuna Lunca │ │
│ │Sîntu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│ │mecanizarea │comuna Sîngiorgiu│ │
│477.│agriculturii │de Pădure │Mureş │
│ │Sîngiorgiu de │ │ │
│ │Pădure │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│478.│mecanizarea │comuna Sînpaul │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sînpaul │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│479.│mecanizarea │oraşul Sovata │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sovata │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│480.│mecanizarea │municipiul Tîrgu │Mureş │
│ │agriculturii │Mureş │ │
│ │Tîrgu Mureş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│481.│mecanizarea │oraşul Tîrnăveni │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tîrnăveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│482.│mecanizarea │comuna Ungheni │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ungheni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│483.│mecanizarea │comuna Vînători │Mureş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vînători │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│484.│mecanizarea │comuna Zau de │Mureş │
│ │agriculturii Zau │Cîmpie │ │
│ │de Cîmpie │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│485.│mecanizarea │comuna Bîra │Neamţ │
│ │agriculturii Bîra│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│486.│mecanizarea │comuna Borleşti │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Borleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│487.│mecanizarea │comuna Dobreni │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dobreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Dumbrava │ │
│488.│mecanizarea │Roşie, municipiul│Neamţ │
│ │agriculturii │Piatra Neamţ │ │
│ │Dumbrava Roşie │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│489.│mecanizarea │comuna Dulceşti │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dulceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│490.│mecanizarea │comuna Gherăeşti │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gherăeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│491.│mecanizarea │comuna Girov │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Girov │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│492.│mecanizarea │comuna Grumăzeşti│Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Grumăzeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│493.│mecanizarea │comuna Ion │Neamţ │
│ │agriculturii Ion │Creangă │ │
│ │Creangă │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│494.│mecanizarea │comuna Moldoveni │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Moldoveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│495.│mecanizarea │comuna Oniceni │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Oniceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│496.│mecanizarea │comuna Păstrăveni│Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Păstrăveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│497.│mecanizarea │comuna Podoleni │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Podoleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│498.│mecanizarea │municipiul Roman │Neamţ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Roman │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│499.│mecanizarea │comuna Ştefan cel│Neamţ │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Ştefan cel Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│500.│mecanizarea │oraşul │Neamţ │
│ │agriculturii │Tîrgu-Neamţ │ │
│ │Tîrgu-Neamţ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│501.│mecanizarea │satul Alunişu, │Olt │
│ │agriculturii │comuna Spineni │ │
│ │Alunişu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│502.│mecanizarea │oraşul Balş │Olt │
│ │agriculturii Balş│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│503.│mecanizarea │comuna Bobiceşti │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bobiceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│504.│mecanizarea │comuna Brebeni │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Brebeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│505.│mecanizarea │comuna Bucinişu │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bucinişu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│506.│mecanizarea │oraşul Caracal │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Caracal │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│507.│mecanizarea │oraşul Corabia │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Corabia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│508.│mecanizarea │comuna Curtişoara│Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Curtişoara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Dejeşti, │ │
│509.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Vitomireşti │ │
│ │Dejeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│510.│mecanizarea │comuna Dobrun │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dobrun │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│511.│mecanizarea │oraşul │Olt │
│ │agriculturii │Drăgăneşti-Olt │ │
│ │Drăgăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│512.│mecanizarea │comuna Găneasa │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Găneasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Găvăneşti, │ │
│513.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Baldovineşti │ │
│ │Găvăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│514.│mecanizarea │comuna Izbiceni │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Izbiceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│515.│mecanizarea │comuna Movileni │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Movileni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│516.│mecanizarea │satul Olari, │Olt │
│ │agriculturii │comuna Pîrşcoveni│ │
│ │Olari │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│517.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Optaşi-Măgura │ │
│ │Optaşi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Oteştii de │ │
│518.│mecanizarea │Jos, comuna │Olt │
│ │agriculturii │Cungrea │ │
│ │Oteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│519.│mecanizarea │comuna Perieţi │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Perieţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│520.│mecanizarea │comuna Potcoava │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Potcoava │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│521.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Radomireşti │ │
│ │Radomireşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│522.│mecanizarea │satul Recea, │Olt │
│ │agriculturii │comuna Valea Mare│ │
│ │Recea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│523.│mecanizarea │comuna Rusăneşti │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Rusăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│524.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Scorniceşti │ │
│ │Scorniceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│525.│mecanizarea │comuna Stoeneşti │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Stoeneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│526.│mecanizarea │comuna │Olt │
│ │agriculturii │Stoicăneşti │ │
│ │Stoicăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│527.│mecanizarea │comuna Strejeşti │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Strejeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│528.│mecanizarea │comuna Ştefan cel│Olt │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Ştefan cel Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│529.│mecanizarea │comuna Văleni │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Văleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│530.│mecanizarea │comuna Verguleasa│Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Verguleasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│531.│mecanizarea │comuna Vişina │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vişina │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│532.│mecanizarea │comuna Vîlcele │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vîlcele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│533.│mecanizarea │comuna Vlădila │Olt │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vlădila │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│534.│mecanizarea │satul Vlaici, │Olt │
│ │agriculturii │comuna Coloneşti │ │
│ │Vlaici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│535.│mecanizarea │oraşul Băicoi │Prahova │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băicoi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna │ │
│536.│mecanizarea │Bărcăneşti, │Prahova │
│ │agriculturii │municipiul │ │
│ │Bărcăneşti │Ploieşti │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Buda, │ │
│537.│mecanizarea │comuna Ariceştii │Prahova │
│ │agriculturii Buda│Rahtivani │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Cioranii de│ │
│538.│mecanizarea │Jos, comuna │Prahova │
│ │agriculturii │Ciorani │ │
│ │Ciorani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│539.│mecanizarea │comuna Drăgăneşti│Prahova │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Drăgăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│540.│mecanizarea │satul Inoteşti, │Prahova │
│ │agriculturii │comuna Colceag │ │
│ │Inoteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│541.│mecanizarea │comuna Măgurele │Prahova │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Măgurele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│542.│mecanizarea │oraşul Mizil │Prahova │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mizil │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│543.│mecanizarea │comuna Poienarii │Prahova │
│ │agriculturii │Burchii │ │
│ │Poienari │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│544.│mecanizarea │comuna Puchenii │Prahova │
│ │agriculturii │Mari │ │
│ │Pucheni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│545.│mecanizarea │oraşul Urlaţi │Prahova │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Urlaţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│546.│mecanizarea │oraşul Vălenii de│Prahova │
│ │agriculturii │Munte │ │
│ │Văleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│547.│mecanizarea │comuna Apa │Satu Mare │
│ │agriculturii Apa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│548.│mecanizarea │comuna Ardud │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ardud │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│549.│mecanizarea │comuna Belting │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Belting │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│550.│mecanizarea │oraşul Carei │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Carei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│551.│mecanizarea │comuna Halmeu │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Halmeu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│552.│mecanizarea │comuna Hodod │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hodod │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Homorodu de│ │
│553.│mecanizarea │Jos, comuna │Satu Mare │
│ │agriculturii │Homoroade │ │
│ │Homorod │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Moftinu │ │
│554.│mecanizarea │Mare, comuna │Satu Mare │
│ │agriculturii │Moftin │ │
│ │Moftin │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│555.│mecanizarea │oraşul │Satu Mare │
│ │agriculturii │Negreşti-Oaş │ │
│ │Negreşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│556.│mecanizarea │comuna Odoreu │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Odoreu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│557.│mecanizarea │comuna Santău │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Santău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│558.│mecanizarea │municipiul Satu │Satu Mare │
│ │agriculturii Satu│Mare │ │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│559.│mecanizarea │satul Supuru de │Satu Mare │
│ │agriculturii │Jos, comuna Supur│ │
│ │Supuru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│560.│mecanizarea │comuna Sanislău │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sanislău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│561.│mecanizarea │oraşul Tăşnad │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tăşnad │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│562.│mecanizarea │comuna Tiream │Satu Mare │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tiream │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│563.│mecanizarea │comuna Valea │Satu Mare │
│ │agriculturii │Vinului │ │
│ │Valea Vinului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│564.│mecanizarea │comuna Agrij │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Agrij │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│565.│mecanizarea │comuna Almaşu │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Almaşu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│566.│mecanizarea │oraşul Cehu │Sălaj │
│ │agriculturii Cehu│Silvaniei │ │
│ │Silvaniei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│567.│mecanizarea │comuna Crasna │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Crasna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│568.│mecanizarea │comuna Hida │Sălaj │
│ │agriculturii Hida│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│569.│mecanizarea │comuna Ileanda │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ileanda │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│570.│mecanizarea │comuna Ip │Sălaj │
│ │agriculturii Ip │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│571.│mecanizarea │oraşul Jibou │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jibou │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│572.│mecanizarea │comuna Nuşfalău │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nuşfalău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│573.│mecanizarea │comuna Şărmăşag │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şărmăşag │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│574.│mecanizarea │oraşul Şimleu │Sălaj │
│ │agriculturii │Silvaniei │ │
│ │Şimleu Silvaniei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│575.│mecanizarea │comuna Surduc │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Surduc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│576.│mecanizarea │oraşul Zalău │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zalău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│577.│mecanizarea │comuna Zimbor │Sălaj │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zimbor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│578.│mecanizarea │oraşul Agnita │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Agnita │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│579.│mecanizarea │comuna Arpaşu de │Sibiu │
│ │agriculturii │Jos │ │
│ │Arpaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│580.│mecanizarea │comuna Avrig │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Avrig │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│581.│mecanizarea │comuna Axente │Sibiu │
│ │agriculturii │Sever │ │
│ │Axente Sever │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│582.│mecanizarea │comuna Bazna │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bazna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│583.│mecanizarea │oraşul Dumbrăveni│Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dumbrăveni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│584.│mecanizarea │comuna Iacobeni │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Iacobeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│585.│mecanizarea │comuna Loamneş │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Loamneş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│586.│mecanizarea │comuna Miercurea │Sibiu │
│ │agriculturii │Sibiului │ │
│ │Miercurea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│587.│mecanizarea │comuna Nocrich │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nocrich │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│588.│mecanizarea │oraşul Ocna │Sibiu │
│ │agriculturii Ocna│Sibiului │ │
│ │Sibiului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│589.│mecanizarea │comuna Păuca │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Păuca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│590.│mecanizarea │comuna Roşia │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Roşia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│591.│mecanizarea │comuna Şeica Mare│Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şeica Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│592.│mecanizarea │municipiul Sibiu │Sibiu │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sibiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│593.│mecanizarea │comuna Tîrnava, │Sibiu │
│ │agriculturii │municipiul Mediaş│ │
│ │Tîrnava │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│594.│mecanizarea │comuna Bosanci │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bosanci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│595.│mecanizarea │satul Comăneşti, │Suceava │
│ │agriculturii │comuna Botoşana │ │
│ │Comăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│596.│mecanizarea │comuna Cornu │Suceava │
│ │agriculturii │Luncii │ │
│ │Cornu Luncii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│597.│mecanizarea │comuna Gălăneşti │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gălăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│598.│mecanizarea │satul Iacobeşti, │Suceava │
│ │agriculturii │comuna Grăniceşti│ │
│ │Iacobeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Ilişeşti, │ │
│599.│mecanizarea │comuna Ciprian │Suceava │
│ │agriculturii │Porumbescu │ │
│ │Ilişeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│600.│mecanizarea │comuna Liteni │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Liteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│601.│mecanizarea │oraşul Rădăuţi │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Rădăuţi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna Salcea, │ │
│602.│mecanizarea │municipiul │Suceava │
│ │agriculturii │Suceava │ │
│ │Salcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│603.│mecanizarea │oraşul Siret │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Siret │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Spătăreşti,│ │
│604.│mecanizarea │comuna Vadu │Suceava │
│ │agriculturii │Moldovei │ │
│ │Spătăreşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│605.│mecanizarea │comuna Vereşti │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vereşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│606.│mecanizarea │comuna Zvoriştea │Suceava │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zvoriştea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│607.│mecanizarea │comuna Blejeşti │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Blejeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│608.│mecanizarea │comuna Botoroaga │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Botoroaga │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│609.│mecanizarea │comuna Brînceni │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Brînceni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│610.│mecanizarea │comuna Bujoru │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bujoru │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│611.│mecanizarea │comuna Buzescu │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Buzescu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Ciolăneştii│ │
│612.│mecanizarea │din Deal, comuna │Teleorman │
│ │agriculturii │Ciolăneşti │ │
│ │Ciolăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│613.│mecanizarea │comuna Conţeşti │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Conţeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│614.│mecanizarea │comuna Crîngeni │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Crîngeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│615.│mecanizarea │comuna Dobroteşti│Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dobroteşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│616.│mecanizarea │comuna │Teleorman │
│ │agriculturii │Drăgăneşti-Vlaşca│ │
│ │Drăgăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│617.│mecanizarea │satul Fîntînele, │Teleorman │
│ │agriculturii │comuna Suhaia │ │
│ │Fîntînele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│618.│mecanizarea │comuna Furculeşti│Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Furculeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│619.│mecanizarea │comuna Gălăteni │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gălăteni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│620.│mecanizarea │comuna Gratia │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gratia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│621.│mecanizarea │comuna Lunca │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lunca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│622.│mecanizarea │comuna Nanov, │Teleorman │
│ │agriculturii │oraşul Alexandria│ │
│ │Nanov │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│623.│mecanizarea │satul Odobeasca, │Teleorman │
│ │agriculturii │comuna Drăcşenei │ │
│ │Odobeasca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Orbeasca de│ │
│624.│mecanizarea │Jos, comuna │Teleorman │
│ │agriculturii │Orbeasca │ │
│ │Orbeasca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│625.│mecanizarea │comuna Peretu │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Peretu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│626.│mecanizarea │comuna Piatra │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Piatra │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│627.│mecanizarea │comuna Purani │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Purani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│628.│mecanizarea │comuna Putineiu │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Putineiu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul │ │
│629.│mecanizarea │Rădoieşti-Vale, │Teleorman │
│ │agriculturii │comuna Rădoieşti │ │
│ │Rădoieşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│630.│mecanizarea │oraşul Roşiori de│Teleorman │
│ │agriculturii │Vede │ │
│ │Roşiori │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│631.│mecanizarea │comuna Salcia │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Salcia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│632.│mecanizarea │comuna Siliştea │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Siliştea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│633.│mecanizarea │comuna Slobozia │Teleorman │
│ │agriculturii │Mîndra │ │
│ │Slobozia Mîndra │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│634.│mecanizarea │comuna Smîrdioasa│Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Smîrdioasa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│635.│mecanizarea │comuna Tătărăştii│Teleorman │
│ │agriculturii │de Jos │ │
│ │Tătărăşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│636.│mecanizarea │comuna Toporu │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Toporu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│637.│mecanizarea │comuna Traian │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Traian │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│638.│mecanizarea │municipiul Turnu │Teleorman │
│ │agriculturii │Măgurele │ │
│ │Turnu Măgurele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│639.│mecanizarea │oraşul Videle │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Videle │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│640.│mecanizarea │comuna Vîrtoape │Teleorman │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vîrtoape │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│641.│mecanizarea │comuna Balinţ │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Balinţ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│642.│mecanizarea │comuna Banloc │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Banloc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│643.│mecanizarea │comuna Bethausen │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bethausen │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│644.│mecanizarea │comuna Biled │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Biled │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│645.│mecanizarea │comuna Boldur │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Boldur │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│646.│mecanizarea │oraşul Buziaş │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Buziaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│647.│mecanizarea │comuna Cărpiniş │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cărpiniş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│648.│mecanizarea │comuna Cenei │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cenei │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│649.│mecanizarea │comuna Ciacova │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciacova │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│650.│mecanizarea │satul Chizătău, │Timiş │
│ │agriculturii │comuna Belinţ │ │
│ │Chizătău │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│651.│mecanizarea │oraşul Deta │Timiş │
│ │agriculturii Deta│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│652.│mecanizarea │comuna Dudeştii │Timiş │
│ │agriculturii │Vechi │ │
│ │Dudeştii Vechi │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│653.│mecanizarea │comuna Făget │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Făget │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│654.│mecanizarea │satul Fibiş │Timiş │
│ │agriculturii │comuna Maşloc │ │
│ │Fibiş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│655.│mecanizarea │comuna Gătaia │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gătaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│656.│mecanizarea │comuna Gavojdia │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gavojdia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│657.│mecanizarea │satul Gottlob, │Timiş │
│ │agriculturii │comuna Lovrin │ │
│ │Gottlob │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│658.│mecanizarea │comuna Jamu Mare │Timiş │
│ │agriculturii Jamu│ │ │
│ │Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│659.│mecanizarea │comuna Jebel │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Jebel │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│660.│mecanizarea │comuna Lenauheim │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lenauheim │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│661.│mecanizarea │municipiul Lugoj │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lugoj │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│662.│mecanizarea │comuna Orţişoara │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Orţişoara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│663.│mecanizarea │comuna Periam │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Periam │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│664.│mecanizarea │comuna Pişchia │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pişchia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│665.│mecanizarea │comuna Peciu Nou │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Peciu Nou │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│666.│mecanizarea │comuna Recaş │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Recaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│667.│mecanizarea │comuna Remetea │Timiş │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Remetea Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│668.│mecanizarea │oraşul Sînnicolau│Timiş │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Sînnicolau Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│669.│mecanizarea │comuna Sacoşu │Timiş │
│ │agriculturii │Turcesc │ │
│ │Sacoşu Turcesc │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│670.│mecanizarea │comuna Săcălaz │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Săcălaz │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│671.│mecanizarea │municipiul │Timiş │
│ │agriculturii │Timişoara │ │
│ │Timişoara │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│672.│mecanizarea │comuna Topolovăţu│Timiş │
│ │agriculturii │Mare │ │
│ │Topolovăţu Mare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│673.│mecanizarea │comuna Tormac │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tormac │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│674.│mecanizarea │comuna Variaş │Timiş │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Variaş │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│675.│mecanizarea │oraşul Babadag │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Babadag │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│676.│mecanizarea │comuna Baia │Tulcea │
│ │agriculturii Baia│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│677.│mecanizarea │comuna Casimcea │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Casimcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│678.│mecanizarea │comuna Ceamurlia │Tulcea │
│ │agriculturii │de Jos │ │
│ │Ceamurlia de Jos │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│679.│mecanizarea │comuna Cerna │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cerna │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│680.│mecanizarea │comuna Dăeni │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dăeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│681.│mecanizarea │comuna Greci │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Greci │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│682.│mecanizarea │comuna Horia │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Horia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│683.│mecanizarea │oraşul Isaccea │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Isaccea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│ │mecanizarea │comuna Mihail │ │
│684.│agriculturii │Kogălniceanu │Tulcea │
│ │Mihail │ │ │
│ │Kogălniceanu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│685.│mecanizarea │comuna Mahmudia │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mahmudia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│686.│mecanizarea │comuna Nalbant │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Nalbant │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│687.│mecanizarea │comuna Topolog │Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Topolog │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│688.│mecanizarea │municipiul Tulcea│Tulcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│689.│mecanizarea │comuna Valea │Tulcea │
│ │agriculturii │Nucarilor │ │
│ │Valea Nucarilor │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│690.│mecanizarea │comuna Alexandru │Vaslui │
│ │agriculturii │Vlahuţă │ │
│ │Alexandru Vlahuţă│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│691.│mecanizarea │comuna Băceşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│692.│mecanizarea │satul Bogdăneşti,│Vaslui │
│ │agriculturii │comuna Fălciu │ │
│ │Bogdăneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│693.│mecanizarea │comuna Banca │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Banca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│694.│mecanizarea │comuna Codăeşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Codăeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│695.│mecanizarea │satul Ciocani, │Vaslui │
│ │agriculturii │comuna Perieni │ │
│ │Ciocani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│696.│mecanizarea │comuna Deleşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Deleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│697.│mecanizarea │comuna Deleni │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Deleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Gura │ │
│698.│mecanizarea │Idrici, comuna │Vaslui │
│ │agriculturii Gura│Roşieşti │ │
│ │Idrici │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│699.│mecanizarea │comuna Griviţa │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Griviţa │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│700.│mecanizarea │satul Grumezoaia,│Vaslui │
│ │agriculturii │comuna Hurdugi │ │
│ │Grumezoaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│701.│mecanizarea │oraşul Huşi │Vaslui │
│ │agriculturii Huşi│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│702.│mecanizarea │comuna Laza │Vaslui │
│ │agriculturii Laza│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│703.│mecanizarea │comuna Murgeni │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Murgeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│704.│mecanizarea │ │ │
│ │agriculturii │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Negreşti │oraşul Negreşti │Vaslui │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│705.│mecanizarea │comuna Olteneşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Olteneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│706.│mecanizarea │comuna Puieşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Puieşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│707.│mecanizarea │comuna Pungeşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Pungeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │satul Rădeni, │ │
│708.│mecanizarea │comuna │Vaslui │
│ │agriculturii │Dragomireşti │ │
│ │Rădeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│709.│mecanizarea │satul Rîşeşti, │Vaslui │
│ │agriculturii │comuna Drînceni │ │
│ │Rîşeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│710.│mecanizarea │comuna Soleşti │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Soleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│711.│mecanizarea │comuna Şuletea │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Şuletea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│712.│mecanizarea │comuna Tătărăni │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tătărăni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│713.│mecanizarea │comuna Tutova │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tutova │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│714.│mecanizarea │oraşul Vaslui │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│715.│mecanizarea │comuna Zorleni │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zorleni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│716.│mecanizarea │comuna Zapodeni │Vaslui │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zapodeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│717.│mecanizarea │comuna Bălceşti │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bălceşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│718.│mecanizarea │comuna Băbeni │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Băbeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│719.│mecanizarea │comuna Berbeşti │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Berbeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│720.│mecanizarea │comuna Creţeni │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Creţeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│721.│mecanizarea │oraşul Drăgăşani │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Drăgăşani │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│722.│mecanizarea │comuna Făureşti │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Făureşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│723.│mecanizarea │comuna Galicea │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Galicea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│724.│mecanizarea │comuna Lădeşti │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Lădeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│725.│mecanizarea │oraşul Horezu │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Horezu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│726.│mecanizarea │comuna Măciuca │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Măciuca │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│727.│mecanizarea │comuna Orleşti │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Orleşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│728.│mecanizarea │municipiul │Vîlcea │
│ │agriculturii │Rîmnicu Vîlcea │ │
│ │Rîmnicu Vîlcea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│729.│mecanizarea │comuna Zătreni │Vîlcea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Zătreni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│730.│mecanizarea │oraşul Adjud │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Adjud │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│731.│mecanizarea │comuna Cioraşti │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ciorăşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │comuna │ │
│732.│mecanizarea │Cîmpineanca, │Vrancea │
│ │agriculturii │municipiul │ │
│ │Cîmpineanca │Focşani │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│733.│mecanizarea │oraşul Mărăşeşti │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mărăşeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│734.│mecanizarea │satul Mărtineşti,│Vrancea │
│ │agriculturii │comuna Tătăranu │ │
│ │Mărtineşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│735.│mecanizarea │comuna Năneşti │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Năneşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│736.│mecanizarea │oraşul Odobeşti │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Odobeşti │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│737.│mecanizarea │oraşul Panciu │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Panciu │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│738.│mecanizarea │comuna Sihlea │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sihlea │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│739.│mecanizarea │comuna Suraia │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Suraia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│740.│mecanizarea │comuna Tănăsoaia │Vrancea │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tănăsoaia │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│741.│mecanizarea │comuna Măgurele │municipiul│
│ │agriculturii │ │Bucureşti │
│ │Măgurele │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│742.│mecanizarea │comuna Popeşti │municipiul│
│ │agriculturii │Leordeni │Bucureşti │
│ │Popeşti-Leordeni │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Staţiunea pentru │ │ │
│743.│mecanizarea │comuna Mogoşoaia │municipiul│
│ │agriculturii │ │Bucureşti │
│ │Mogoşoaia │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

                  Trusturile staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii
                     care se înfiinţează pe data de 1 ianuarie 1972

┌────┬───────────────┬────────────────────────┐
│Nr │ │Sediul │
│crt.│Denumirea ├──────────────┬─────────┤
│ │ │localitatea │judeţul │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│1. │pentru │municipiul │Alba │
│ │mecanizarea │Alba Iulia │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Alba │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│2. │pentru │municipiul │Arad │
│ │mecanizarea │Arad │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Arad │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│3. │pentru │municipiul │Argeş │
│ │mecanizarea │Piteşti │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│4. │pentru │municipiul │Bacău │
│ │mecanizarea │Bacău │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│5. │pentru │municipiul │Bihor │
│ │mecanizarea │Oradea │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│6. │pentru │oraşul │Bistriţa │
│ │mecanizarea │Bistriţa │Năsăud │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│7. │pentru │municipiul │Botoşani │
│ │mecanizarea │Botoşani │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│8. │pentru │municipiul │Braşov │
│ │mecanizarea │Braşov │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│9. │pentru │municipiul │Brăila │
│ │mecanizarea │Brăila │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│10. │pentru │municipiul │Buzău │
│ │mecanizarea │Buzău │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│11. │pentru │municipiul │Caraş │
│ │mecanizarea │Reşiţa │Severin │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│12. │pentru │municipiul │Cluj │
│ │mecanizarea │Cluj │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│13. │pentru │municipiul │Constanţa│
│ │mecanizarea │Constanţa │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│14. │pentru │oraşul Sfîntu │Covasna │
│ │mecanizarea │Gheorghe │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│15. │pentru │municipiul │Dîmboviţa│
│ │mecanizarea │Tîrgovişte │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dîmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│16. │pentru │municipiul │Dolj │
│ │mecanizarea │Craiova │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│17. │pentru │municipiul │Galaţi │
│ │mecanizarea │Galaţi │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│18. │pentru │municipiul │Gorj │
│ │mecanizarea │Tîrgu Jiu │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│19. │pentru │oraşul │Harghita │
│ │mecanizarea │Miercurea-Ciuc│ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│20. │pentru │municipiul │Hunedoara│
│ │mecanizarea │Deva │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│21. │pentru │oraşul │Ialomiţa │
│ │mecanizarea │Slobozia │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│22. │pentru │municipiul │Iaşi │
│ │mecanizarea │Iaşi │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│23. │pentru │municipiul │- │
│ │mecanizarea │Bucureşti │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│24. │pentru │municipiul │Maramureş│
│ │mecanizarea │Baia Mare │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│25. │pentru │municipiul │Mehedinţi│
│ │mecanizarea │Turnu Severin │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│26. │pentru │municipiul │Mureş │
│ │mecanizarea │Tîrgu Mureş │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│27. │pentru │municipiul │Neamţ │
│ │mecanizarea │Piatra-Neamţ │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│28. │pentru │oraşul Slatina│Olt │
│ │mecanizarea │ │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Olt │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│29. │pentru │municipiul │Prahova │
│ │mecanizarea │Ploieşti │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│30. │pentru │municipiul │Satu Mare│
│ │mecanizarea │Satu Mare │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│31. │pentru │oraşul Zalău │Sălaj │
│ │mecanizarea │ │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│32. │pentru │municipiul │Sibiu │
│ │mecanizarea │Sibiu │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│33. │pentru │municipiul │Suceava │
│ │mecanizarea │Suceava │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│34. │pentru │oraşul │Teleorman│
│ │mecanizarea │Alexandria │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│35. │pentru │municipiul │Timiş │
│ │mecanizarea │Timişoara │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│36. │pentru │municipiul │Tulcea │
│ │mecanizarea │Tulcea │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│37. │pentru │oraşul Vaslui │Vaslui │
│ │mecanizarea │ │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│38. │pentru │municipiul │Vîlcea │
│ │mecanizarea │Rîmnicu Vîlcea│ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vîlcea │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│39. │pentru │municipiul │Vrancea │
│ │mecanizarea │Focşani │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │staţiunilor │ │ │
│40. │pentru │municipiul │- │
│ │mecanizarea │Bucureşti │ │
│ │agriculturii │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016