Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 217 din 10 aprilie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 217 din 10 aprilie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 292 din 16 aprilie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1^*).
    ^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt, sunt în cuantum total de 667,5 mii lei şi vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlu 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 10 aprilie 2019.
    Nr. 217.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2,
    aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare, judeţul Olt,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────┬──────────┬──────────────┬─────┬───────┬──────────┬────┬─────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria │cad.│ │Suprafaţa│necesar a │despăgubire│
│Nr. │Judeţ│UAT │proprietarului│Tarla│Parcelă│de │/ │Nr. │totală │fi │conform │
│crt.│ │ │/deţinătorului│ │ │folosinţă │Nr. │CF │(mp) │expropriată│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │topo│ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1 │OLT │BÂRZA │GUGILA PETRE │14 │82 │Extravilan│ │89 │37.700 │2.594 │2.075,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2 │OLT │BÂRZA │BUCIU DUMITRU │14 │77 │Extravilan│ │90 │10.000 │1.056 │844,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│3 │OLT │BÂRZA │FILIP │14 │88/1 │Extravilan│ │91 │7.421 │882 │705,60 │
│ │ │ │GEORGIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│4 │OLT │BÂRZA │GUGILA │14 │88/2 │Extravilan│ │92 │7.421 │964 │771,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│5 │OLT │BÂRZA │VASILE │14 │80 │Extravilan│ │93 │20.000 │2.999 │2.399,20 │
│ │ │ │GRIGORIE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│6 │OLT │BÂRZA │DINU OLGA │14 │81 │Extravilan│ │94 │25.000 │4.433 │3.546,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│7 │OLT │BÂRZA │DUMITRESCU │14 │91 │Extravilan│ │95 │30.000 │5.390 │4.312,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│8 │OLT │BÂRZA │DUMITRU │14 │92 │Extravilan│ │96 │18.661 │3.221 │2.576,80 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. AGRI MEAT│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│9 │OLT │BÂRZA │SOLUTIONS - │14 │94 │/Arabil │ │97 │15.186 │2.526 │2.020,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│10 │OLT │BÂRZA │MARIN FLORINA │14 │95 │Extravilan│ │98 │8.700 │1.405 │1.124,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │OLT │BÂRZA │GHIGA │14 │95 │Extravilan│ │99 │27.583 │4.258 │3.406,40 │
│ │ │ │RUCSANDRA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZEANU ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│12 │OLT │BÂRZA │GUGILA │14 │96 │Extravilan│ │100 │10.000 │1.484 │1.187,20 │
│ │ │ │SMARANDACHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│13 │OLT │BÂRZA │TRASCA │14 │2 │Extravilan│ │101 │14.786 │2.143 │1.714,40 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│14 │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │97/1 │Extravilan│ │102 │10.913 │1.547 │1.237,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│15 │OLT │BÂRZA │STANCIU MARIA │14 │98 │Extravilan│ │103 │27.139 │3.736 │2.988,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│16 │OLT │BÂRZA │ANDREESCU │14 │101 │Extravilan│ │104 │15.000 │2.021 │1.616,80 │
│ │ │ │ELENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│17 │OLT │BÂRZA │NICOLAE MARIN,│14 │100 │Extravilan│ │105 │9.500 │1.271 │1.016,80 │
│ │ │ │NICOLAE ION │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│18 │OLT │BÂRZA │PAUN TEODORA │14 │101/1 │Extravilan│ │106 │17.274 │2.301 │1.840,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│19 │OLT │BÂRZA │CUSTUREA IOAN │14 │101/2 │Extravilan│ │107 │17.273 │2.285 │1.828,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │FLOAREA IOANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DINICA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│20 │OLT │BÂRZA │SMARANDA, │14 │102 │/Arabil │ │108 │5.000 │658 │526,40 │
│ │ │ │RAVASEL MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDRONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│21 │OLT │BÂRZA │FLOREA │14 │103 │Extravilan│ │109 │20.000 │2.619 │2.095,20 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DINU MARIANA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│22 │OLT │BÂRZA │PAULA, CHERBEL│14 │105 │/Arabil │ │110 │22.500 │2.949 │2.359,20 │
│ │ │ │ILEANA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼─────────┴┬──────────┼───────────┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUCSANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │OLT │BÂRZA │BIRZEANU │14 │106 │Extravilan│ │111 │25.000 │3.289 │2.631,20 │
│ │ │ │ELENA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANASTASIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRIVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│24 │OLT │BÂRZA │COMAN EMANOIL │14 │107 │Extravilan│ │112 │8.500 │1.119 │895,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│25 │OLT │PIATRA-OLT│PASCU GHEORGHE│54 │450/17 │Extravilan│68 │54603│10.000 │238 │190,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│26 │OLT │PIATRA-OLT│MARICESCU │54 │450/16 │Extravilan│69 │54604│6.300 │3.154 │2.523,20 │
│ │ │ │MIHAIU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│27 │OLT │PIATRA-OLT│NENU SORIN, │54 │450/15 │Extravilan│70 │54605│8.000 │5.863 │4.690,40 │
│ │ │ │RUSU ALINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PROCOPIE │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│28 │OLT │PIATRA-OLT│FLOAREA, MISA │54 │450/14 │/Arabil │71 │54606│13.800 │281 │224,80 │
│ │ │ │EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│29 │OLT │PIATRA-OLT│PANA ILIE │55 │2 │Extravilan│62 │54595│170.000 │1.783 │1.426,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│30 │OLT │PIATRA-OLT│PANA ILIE │55 │2 │Extravilan│62 │54595│170.000 │23.118 │18.494,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│31 │OLT │PIATRA-OLT│BONIG │55 │5 │Extravilan│63 │54596│25.000 │3.518 │2.814,40 │
│ │ │ │HORTENSIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│32 │OLT │PIATRA-OLT│PAROHIA IZVORU│55 │4 │Extravilan│64 │54597│75.000 │3.560 │2.848,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│33 │OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC │100 │1 │Extravilan│98 │53277│5.000 │412 │329,60 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│34 │OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC │100 │1 │Extravilan│99 │53278│5.000 │890 │712,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│35 │OLT │PIATRA-OLT│STAN TEODOR │100 │4 │Extravilan│88 │52866│8.000 │1.409 │1.127,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│36 │OLT │PIATRA-OLT│GOGOCI VASILE │100 │5 │Extravilan│89 │52867│7.273 │1.299 │1.039,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│37 │OLT │PIATRA-OLT│PETCU ILIE │100 │6 │Extravilan│90 │52868│7.250 │1.309 │1.047,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│38 │OLT │PIATRA-OLT│ZABAVA ANTONIE│100 │7 │Extravilan│91 │52869│8.138 │1.471 │1.176,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│39 │OLT │PIATRA-OLT│MANEA MARIN │100 │8 │Extravilan│92 │52870│10.000 │1.834 │1.467,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GUGHEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │OLT │PIATRA-OLT│NICOLAE, │100 │9 │Extravilan│93 │52871│5.000 │797 │637,60 │
│ │ │ │GUGHEA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│41 │OLT │PIATRA-OLT│BUNGIU MIRELA,│100 │9 │Extravilan│100 │53279│3.744 │457 │365,60 │
│ │ │ │BUNGIU VIOREL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│42 │OLT │PIATRA-OLT│BEZNA STEFAN │100 │10 │Extravilan│94 │52872│1.923 │186 │148,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │NITA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│43 │OLT │PIATRA-OLT│ALEXANDRU, │100 │11 │/Arabil │95 │52873│5.000 │348 │278,40 │
│ │ │ │NITA VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│44 │OLT │PIATRA-OLT│NONEA │100 │12 │Extravilan│96 │52874│5.000 │147 │117,60 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│45 │OLT │PIATRA-OLT│SANDU SORIN, │57/1 │2 │Extravilan│58 │54466│54.300 │5.694 │4.555,20 │
│ │ │ │SANDU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│46 │OLT │PIATRA-OLT│RADOI ELENA │57 │2 │Extravilan│57 │54435│87.501 │40.651 │32.520,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│47 │OLT │PIATRA-OLT│BONDOC │35 │6 │Extravilan│53 │54392│25.000 │20.920 │16.736,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GRIGORE VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │OLT │PIATRA-OLT│COTISO, │35 │7 │Extravilan│54 │54393│42.500 │14.422 │11.537,60 │
│ │ │ │GRIGORE MEDA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│49 │OLT │PIATRA-OLT│NASTASIE ION │27 │2 │Extravilan│45 │54189│10.000 │2.240 │1.792,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│50 │OLT │PIATRA-OLT│CRIVEANU DAN │27 │3 │Extravilan│46 │54190│50.000 │14.042 │11.233,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │RADULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│51 │OLT │PIATRA-OLT│AURELIA, │27 │1 │/Arabil │48 │54203│50.000 │15.856 │12.684,80 │
│ │ │ │RADULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│52 │OLT │PIATRA-OLT│NICU GHEORGHE,│28 │2 │Extravilan│39 │54152│20.000 │4.336 │3.468,80 │
│ │ │ │MARIN ANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHIGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RUCSANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZANU ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │OLT │BÂRZA │BIRZEANU │14 │106 │Extravilan│ │111 │25.000 │3.289 │2.631,20 │
│ │ │ │ELENA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIRZEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANASTASIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRIVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│24 │OLT │BÂRZA │COMAN EMANOIL │14 │107 │Extravilan│ │112 │8.500 │1.119 │895,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│25 │OLT │PIATRA-OLT│PASCU GHEORGHE│54 │450/17 │Extravilan│68 │54603│10.000 │238 │190,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│26 │OLT │PIATRA-OLT│MARICESCU │54 │450/16 │Extravilan│69 │54604│6.300 │3.154 │2.523,20 │
│ │ │ │MIHAIU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│27 │OLT │PIATRA-OLT│NENU SORIN, │54 │450/15 │Extravilan│70 │54605│8.000 │5.863 │4.690,40 │
│ │ │ │RUSU ALINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PROCOPIE │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│28 │OLT │PIATRA-OLT│FLOAREA, MISA │54 │450/14 │/Arabil │71 │54606│13.800 │281 │224,80 │
│ │ │ │EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│29 │OLT │PIATRA-OLT│PANA ILIE │55 │2 │Extravilan│62 │54595│170.000 │1.783 │1.426,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│30 │OLT │PIATRA-OLT│PANA ILIE │55 │2 │Extravilan│62 │54595│170.000 │23.118 │18.494,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│31 │OLT │PIATRA-OLT│BONIG │55 │5 │Extravilan│63 │54596│25.000 │3.518 │2.814,40 │
│ │ │ │HORTENSIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│32 │OLT │PIATRA-OLT│PAROHIA IZVORU│55 │4 │Extravilan│64 │54597│75.000 │3.560 │2.848,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│33 │OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC │100 │1 │Extravilan│98 │53277│5.000 │412 │329,60 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│34 │OLT │PIATRA-OLT│BORANGIC │100 │1 │Extravilan│99 │53278│5.000 │890 │712,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│35 │OLT │PIATRA-OLT│STAN TEODOR │100 │4 │Extravilan│88 │52866│8.000 │1.409 │1.127,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│36 │OLT │PIATRA-OLT│GOGOCI VASILE │100 │5 │Extravilan│89 │52867│7.273 │1.299 │1.039,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│37 │OLT │PIATRA-OLT│PETCU ILIE │100 │6 │Extravilan│90 │52868│7.250 │1.309 │1.047,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│38 │OLT │PIATRA-OLT│ZABAVA ANTONIE│100 │7 │Extravilan│91 │52869│8.138 │1.471 │1.176,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│39 │OLT │PIATRA-OLT│MANEA MARIN │100 │8 │Extravilan│92 │52870│10.000 │1.834 │1.467,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GUGHEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │OLT │PIATRA-OLT│NICOLAE, │100 │9 │Extravilan│93 │52871│5.000 │797 │637,60 │
│ │ │ │GUGHEA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│41 │OLT │PIATRA-OLT│BUNGIU MIRELA,│100 │9 │Extravilan│100 │53279│3.744 │457 │365,60 │
│ │ │ │BUNGIU VIOREL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│42 │OLT │PIATRA-OLT│BEZNA STEFAN │100 │10 │Extravilan│94 │52872│1.923 │186 │148,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │NITA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│43 │OLT │PIATRA-OLT│ALEXANDRU, │100 │11 │/Arabil │95 │52873│5.000 │348 │278,40 │
│ │ │ │NITA VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│44 │OLT │PIATRA-OLT│NONEA │100 │12 │Extravilan│96 │52874│5.000 │147 │117,60 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│45 │OLT │PIATRA-OLT│SANDU SORIN, │57/1 │2 │Extravilan│58 │54466│54.300 │5.694 │4.555,20 │
│ │ │ │SANDU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│46 │OLT │PIATRA-OLT│RADOI ELENA │57 │2 │Extravilan│57 │54435│87.501 │40.651 │32.520,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│47 │OLT │PIATRA-OLT│BONDOC │35 │6 │Extravilan│53 │54392│25.000 │20.920 │16.736,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GRIGORE VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │OLT │PIATRA-OLT│COTISO, │35 │7 │Extravilan│54 │54393│42.500 │14.422 │11.537,60 │
│ │ │ │GRIGORE MEDA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│49 │OLT │PIATRA-OLT│NASTASIE ION │27 │2 │Extravilan│45 │54189│10.000 │2.240 │1.792,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│50 │OLT │PIATRA-OLT│CRIVEANU DAN │27 │3 │Extravilan│46 │54190│50.000 │14.042 │11.233,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │RADULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERONICA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│51 │OLT │PIATRA-OLT│AURELIA, │27 │1 │/Arabil │48 │54203│50.000 │15.856 │12.684,80 │
│ │ │ │RADULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│52 │OLT │PIATRA-OLT│NICU GHEORGHE,│28 │2 │Extravilan│39 │54152│20.000 │4.336 │3.468,80 │
│ │ │ │MARIN ANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│53 │OLT │PIATRA-OLT│DINCA GHEORGHE│28 │1 │Extravilan│40 │54153│11.933 │6.767 │5.413,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│54 │OLT │PIATRA-OLT│COJOCARU │28 │336/1 │Extravilan│42 │54155│36.300 │2.557 │2.045,60 │
│ │ │ │ANISOARA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│55 │OLT │PIATRA-OLT│COJOCARU │28 │338 │Extravilan│37 │54134│99.000 │4.927 │3.941,60 │
│ │ │ │ANISOARA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│56 │OLT │PIATRA-OLT│SC FERMA VECHE│I28 │1 │Extravilan│36 │54132│14.700 │6.046 │4.836,80 │
│ │ │ │SRL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│57 │OLT │PIATRA-OLT│COMBEI MARIA │I28 │2 │Extravilan│34 │54131│16.199 │1.534 │1.227,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│58 │OLT │PIATRA-OLT│LACRARU MARIA │29 │5 │Extravilan│110 │52373│11.643 │11.541 │9.232,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│59 │OLT │PIATRA-OLT│ONEA MARIA │29 │4 │Extravilan│0 │52374│9.781 │9.013 │7.210,40 │
│ │ │ │ELVIRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│60 │OLT │PIATRA-OLT│GUGHEA │29 │3 │Extravilan│0 │52375│7.250 │6.178 │4.942,40 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GUGHEA MARIA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│61 │OLT │PIATRA-OLT│BADESCU │29 │3 │/Arabil │0 │52639│10.000 │5.632 │4.505,60 │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │LACRARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │OLT │PIATRA-OLT│CONSTANTIN, │29 │2 │Extravilan│0 │52376│6.037 │5.099 │4.079,20 │
│ │ │ │BOLCU ANA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LACRARU MARIAN│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│63 │OLT │PIATRA-OLT│LACRARU │29 │1 │Extravilan│0 │52377│6.652 │3.160 │2.528,00 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│64 │OLT │PIATRA-OLT│TITOVEANU │31 │46 │Extravilan│0 │52526│4.522 │203 │162,40 │
│ │ │ │STEFAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│65 │OLT │PIATRA-OLT│COMAN DORICA │31 │45 │Extravilan│0 │52527│1.834 │42 │33,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MONETE AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MONETE IONEL, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│66 │OLT │PIATRA-OLT│MONETE MARIUS,│31 │44 │/Arabil │0 │52528│20.000 │178 │142,40 │
│ │ │ │MONETE VASILE,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDEA NICULINA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│67 │OLT │PIATRA-OLT│COJOCARU │28 │338 │Extravilan│0 │54134│0 │4.412 │3.529,60 │
│ │ │ │ANISOARA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│68 │OLT │PIATRA-OLT│SC FERMA VECHE│I28 │1 │Extravilan│0 │54132│14.700 │6.341 │5.072,80 │
│ │ │ │SRL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│69 │OLT │PIATRA-OLT│COMBEI MARIA │I28 │2 │Extravilan│0 │54131│16.199 │1.811 │1.448,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│70 │OLT │PIATRA-OLT│OLTEANU │29 │20 │Extravilan│0 │52379│10.706 │2.013 │1.610,40 │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│71 │OLT │PIATRA-OLT│HIRSOVEANU │29 │9 │Extravilan│106 │52369│1.500 │1.500 │1.200,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│72 │OLT │PIATRA-OLT│TATOMIR │29 │10 │Extravilan│105 │52368│1.104 │1.104 │883,20 │
│ │ │ │VIORICA MIOARA│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│73 │OLT │PIATRA-OLT│PUNGARU ELENA,│29 │7 │Extravilan│108 │52371│3.424 │3.424 │2.739,20 │
│ │ │ │DUMITRU ANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BERINDEI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │OLT │PIATRA-OLT│BERINDEI RELU │29 │8 │Extravilan│107 │52370│1.500 │1.500 │1.200,00 │
│ │ │ │BOGDAN, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERINDEI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN GABRIEL│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│75 │OLT │PIATRA-OLT│SC FERMA VECHE│29 │6 │Extravilan│109 │52372│8.688 │8.688 │6.950,40 │
│ │ │ │SRL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│76 │OLT │PIATRA-OLT│NITA GHEORGHE │29 │20 │Extravilan│117 │52386│16.198 │1.063 │850,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│77 │OLT │PIATRA-OLT│NASTASE ANA │29 │12 │Extravilan│118 │52387│7.636 │1.230 │984,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│78 │OLT │PIATRA-OLT│VLAD GHEORGHE │29 │11 │Extravilan│119 │52388│15.545 │2.629 │2.103,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│79 │OLT │PIATRA-OLT│BOCEA FLOAREA │29 │9 │Extravilan│121 │52390│5.950 │1.004 │803,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│80 │OLT │PIATRA-OLT│NASTASIE │29 │10 │Extravilan│120 │52389│14.231 │2.300 │1.840,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STAN LAURENTIU│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│81 │OLT │PIATRA-OLT│MARIAN, STAN │29 │8 │/Arabil │142 │52640│7.800 │4.881 │3.904,80 │
│ │ │ │EMILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│82 │OLT │PIATRA-OLT│TRAISTARU ION │29 │7 │Extravilan│123 │52392│7.191 │3.413 │2.730,40 │
│ │ │ │DUMITRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│83 │OLT │PIATRA-OLT│TOADER ION │29 │6 │Extravilan│124 │52393│11.932 │3.438 │2.750,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│84 │OLT │PIATRA-OLT│PAVEL LISAVETA│29 │5 │Extravilan│125 │52394│10.608 │1.138 │910,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│85 │OLT │PIATRA-OLT│TOADER │29 │4 │Extravilan│126 │52395│5.496 │301 │240,80 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│86 │OLT │PIATRA-OLT│GIRNITA ILIE │29 │43134 │Extravilan│127 │52396│8.898 │209 │167,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│87 │OLT │PIATRA-OLT│TUTESCHI AUREL│29 │43103 │Extravilan│128 │52397│2.120 │2 │1,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│88 │OLT │PIATRA-OLT│CAPRARU │29 │8 │Extravilan│122 │52391│5.000 │2.920 │2.336,00 │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│89 │OLT │PIATRA-OLT│BOCEA FLOAREA │29 │9 │Extravilan│121 │52390│5.950 │2.585 │2.068,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│90 │OLT │PIATRA-OLT│NASTASIE │29 │10 │Extravilan│120 │52389│14.231 │3.789 │3.031,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│91 │OLT │PIATRA-OLT│VLAD GHEORGHE │29 │11 │Extravilan│119 │52388│15.545 │64 │51,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │RIZA IULICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │OLT │PIATRA-OLT│UNGUREANU │29 │75 │Extravilan│135 │52443│19.886 │5.299 │4.239,20 │
│ │ │ │DUMITRA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIURDUC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│93 │OLT │PIATRA-OLT│NEDELAOIA │29 │76 │Extravilan│134 │52442│15.433 │10.904 │8.723,20 │
│ │ │ │MARCEL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│94 │OLT │PIATRA-OLT│PROCORODIE │29 │72 │Extravilan│133 │52441│21.804 │1.489 │1.191,20 │
│ │ │ │MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│95 │OLT │PIATRA-OLT│ECATERINA, │30 I │8 │Extravilan│130 │52409│13.782 │2.876 │2.300,80 │
│ │ │ │DINA GHEORGHE,│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEZDREA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│96 │OLT │PIATRA-OLT│FIERARU │30 I │9 │Extravilan│131 │52410│11.377 │10.661 │8.528,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │OLT │PIATRA-OLT│CONSTANTA, │30 I │10 │Extravilan│132 │52411│22.267 │7.090 │5.672,00 │
│ │ │ │CHITOIU MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│98 │OLT │PIATRA-OLT│TRAISTARU │100 │2 │Extravilan│86 │52846│3.150 │547 │437,60 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│99 │OLT │PIATRA-OLT│FLOREA │100 │3 │Extravilan│87 │52865│3.986 │698 │558,40 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│100 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRES │44 │11 │Extravilan│ │53421│31.000 │11.029 │9.926,10 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Padure │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BUCUR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │OLT │SLĂTIOARA │VALERICA, │52/5 │7 │Extravilan│ │53554│7.015 │250 │200,00 │
│ │ │ │MURGESCU ION, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FULGA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│102 │OLT │SLĂTIOARA │BALSANU │52/5 │8 │Extravilan│ │53555│8.755 │6.493 │5.194,40 │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│103 │OLT │SLĂTIOARA │FLOAREA ANA │52/5 │9/1 │Extravilan│ │53556│1.485 │1.485 │1.188,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│104 │OLT │SLĂTIOARA │BUSA DUMITRU │52/5 │9/2 │Extravilan│ │53557│3.085 │3.034 │2.427,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│105 │OLT │SLĂTIOARA │BALSANU LUCIEA│52/5 │10 │Extravilan│ │53558│2.678 │1.600 │1.280,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│106 │OLT │SLĂTIOARA │HUTANU BOGDAN │52/5 │11 │Extravilan│ │53559│5.920 │131 │104,80 │
│ │ │ │MARIUS │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CROITORU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107 │OLT │SLĂTIOARA │FILOFTEIA, │52/4 │2 │Extravilan│ │53571│5.301 │363 │290,40 │
│ │ │ │CROITORU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│108 │OLT │SLĂTIOARA │DUMITRU RODICA│52/4 │3 │Extravilan│ │53572│5.023 │811 │648,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│109 │OLT │SLĂTIOARA │OITA FLOREL, │52/4 │4 │Extravilan│ │53574│4.668 │841 │672,80 │
│ │ │ │OITA MARIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU TEODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │OLT │SLĂTIOARA │DIACONU │52/4 │5 │Extravilan│ │53575│5.199 │892 │713,60 │
│ │ │ │FLOREA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIACONU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBERIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIACONU MARIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOROIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ULGA ANA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│111 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU │52/4 │6 │/Arabil │ │53576│4.847 │785 │628,00 │
│ │ │ │OLIMPIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GARTAN SOFICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│112 │OLT │SLĂTIOARA │OBROCEA DINU │52/4 │7 │Extravilan│ │53577│4.748 │735 │588,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│113 │OLT │SLĂTIOARA │BALUTA SOFICA │52/4 │8 │Extravilan│ │53578│4.570 │684 │547,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│114 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRESI │52/4 │9 │Extravilan│ │53579│4.570 │668 │534,40 │
│ │ │ │MARILENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│115 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRES │52/4 │10 │Extravilan│ │53580│8.939 │1.272 │1.017,60 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│116 │OLT │SLĂTIOARA │TUDOR PETRA │52/4 │11 │Extravilan│ │53581│4.500 │614 │491,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│117 │OLT │SLĂTIOARA │BALUTA ELVIRA │52/4 │12 │Extravilan│ │53582│4.570 │597 │477,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│118 │OLT │SLĂTIOARA │MIHALACHE ANA │52/4 │12 │Extravilan│ │53583│4.729 │593 │474,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│119 │OLT │SLĂTIOARA │PIRVU FELICIA │52/4 │13 │Extravilan│ │53584│4.570 │552 │441,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PATRASCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRELA MARIA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│120 │OLT │SLĂTIOARA │STIRBESCU │52/4 │13/1 │/Arabil │ │53585│561 │66 │52,80 │
│ │ │ │SILVIU CORNEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STIRBESCU LIZA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │OPROIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPROIU IONEL │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│121 │OLT │SLĂTIOARA │EMANUEL, │52/4 │14 │/Arabil │ │53586│4.570 │535 │428,00 │
│ │ │ │TURCITU DRAGOS│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN, TURCITU│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│122 │OLT │SLĂTIOARA │SC COMDIALL │52/4 │15 │Extravilan│ │53587│4.757 │547 │437,60 │
│ │ │ │SRL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│123 │OLT │SLĂTIOARA │DIACONU ILIE │52/4 │17/1 │Extravilan│ │53588│2.285 │259 │207,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│124 │OLT │SLĂTIOARA │MARINESCU ZOIA│52/4 │17/2 │Extravilan│ │53589│2.285 │256 │204,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│125 │OLT │SLĂTIOARA │PREDUNA LICA │52/4 │18 │Extravilan│ │53590│4.570 │505 │404,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│126 │OLT │SLĂTIOARA │NICOLA │52/4 │19/1 │Extravilan│ │53591│4.844 │525 │420,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│127 │OLT │SLĂTIOARA │BICA FILOFTEIA│52/4 │19/2 │Extravilan│ │53592│4.844 │519 │415,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│128 │OLT │SLĂTIOARA │VALCEANU ELENA│52/4 │20/1 │Extravilan│ │53593│892 │96 │76,80 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TURCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORINA, SERBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│129 │OLT │SLĂTIOARA │DOREL, SERBAN │52/6 │1 │/Arabil │ │53594│7.709 │1.845 │1.476,00 │
│ │ │ │GENTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SERBAN NICOLAE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│130 │OLT │SLĂTIOARA │TROCEANU │52/6 │2 │Extravilan│ │53595│4.906 │1.175 │940,00 │
│ │ │ │FLORICA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│131 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA PETRE │52/6 │3 │Extravilan│ │53597│4.000 │945 │756,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│132 │OLT │SLĂTIOARA │POPESCU │52/6 │4 │Extravilan│ │53598│4.370 │1.019 │815,20 │
│ │ │ │VALERIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DANUTA SANDE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│133 │OLT │SLĂTIOARA │DANUTA IULIA, │52/6 │5 │/Arabil │ │53599│2.117 │495 │396,00 │
│ │ │ │DANUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, FULGA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POLINA VIOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│134 │OLT │SLĂTIOARA │CLIPICI │52/6 │6 │Extravilan│ │53600│2.117 │499 │399,20 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DRAGHICI HARY,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│135 │OLT │SLĂTIOARA │CRACANUS │52/6 │6/1 │Extravilan│ │53601│4.000 │948 │758,40 │
│ │ │ │HARIETA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. BDM │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│136 │OLT │SLĂTIOARA │IMOBILIARE │52/6 │7 │/Arabil │ │53602│4.041 │957 │765,60 │
│ │ │ │2008 - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│137 │OLT │SLĂTIOARA │HUTANU BOGDAN │52/6 │8 │Extravilan│ │53603│4.570 │1.069 │855,20 │
│ │ │ │MARIUS │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STIRBESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│138 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINESCU│52/6 │10 │Extravilan│ │53605│4.570 │1.005 │804,00 │
│ │ │ │VERONICA, CUCU│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROSIORU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│139 │OLT │SLĂTIOARA │RADUINEA │52/6 │11 │Extravilan│ │53606│4.573 │1.009 │807,20 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│140 │OLT │SLĂTIOARA │VLAD CRISTINA │52/6 │12 │Extravilan│ │53607│4.370 │977 │781,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MIHAI │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│141 │OLT │SLĂTIOARA │COSTINEL, │52/6 │13 │/Arabil │ │53608│4.570 │1.032 │825,60 │
│ │ │ │MIHAI LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│142 │OLT │SLĂTIOARA │BARBIERU │52/6 │14 │Extravilan│ │53609│4.370 │1.001 │800,80 │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│143 │OLT │SLĂTIOARA │GIURA SORINEL │52/6 │15 │Extravilan│ │53610│4.222 │974 │779,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│144 │OLT │SLĂTIOARA │BALSANU │52/6 │16 │Extravilan│ │53611│4.792 │1.097 │877,60 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BRINDUSA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│145 │OLT │SLĂTIOARA │MIHAELA, │52/6 │17 │/Arabil │ │53612│5.228 │1.174 │939,20 │
│ │ │ │BRINDUSA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. BDM │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│146 │OLT │SLĂTIOARA │IMOBILIARE │52/6 │18 │/Arabil │ │53613│4.570 │1.005 │804,00 │
│ │ │ │2008 - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│147 │OLT │SLĂTIOARA │VADUVA MARIA │52/6 │19 │Extravilan│ │53614│4.414 │958 │766,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PANITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│148 │OLT │SLĂTIOARA │FILOFTEIA, │52/6 │20 │Extravilan│ │53615│4.419 │980 │784,00 │
│ │ │ │UNGUREANU ION,│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BULITEANU DIMA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│149 │OLT │SLĂTIOARA │MARIN, │52/10│1 │Extravilan│ │53638│5.000 │155 │124,00 │
│ │ │ │BULITEANU DIMA│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│150 │OLT │SLĂTIOARA │BARBU FLORICA │52/4 │20/2 │Extravilan│ │53656│891 │97 │77,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│151 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU NICOLAE│55/3 │59 │Extravilan│ │54451│8.488 │481 │384,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│152 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU NICOLAE│55/3 │60 │Extravilan│ │54452│4.244 │593 │474,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│153 │OLT │SLĂTIOARA │TILVANOIU │55/3 │61 │Extravilan│ │54453│2.125 │386 │308,80 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FULGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERGINIA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│154 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA │55/3 │62 │/Arabil │ │54454│4.244 │946 │756,80 │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOGARU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│155 │OLT │SLĂTIOARA │NEDELCU ELENA │55/3 │63 │Extravilan│ │54455│4.244 │1.137 │909,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│156 │OLT │SLĂTIOARA │STROICA │55/3 │64 │Extravilan│ │54456│4.244 │1.356 │1.084,80 │
│ │ │ │FELICIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │NITOI LINA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│157 │OLT │SLĂTIOARA │CATANA IONELA,│55/3 │65 │/Arabil │ │54457│8.488 │3.934 │3.147,20 │
│ │ │ │CATANA ADRIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│158 │OLT │SLĂTIOARA │BALSANU PAUL, │55/3 │66 │Extravilan│ │54460│4.244 │2.248 │1.798,40 │
│ │ │ │BALSANU DIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│159 │OLT │SLĂTIOARA │DUTU VICTOR, │55/3 │67 │Extravilan│ │54461│4.244 │2.104 │1.683,20 │
│ │ │ │ILIE ELENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│160 │OLT │SLĂTIOARA │ILIUTA ION │55/3 │68 │Extravilan│ │54462│2.125 │993 │794,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│161 │OLT │SLĂTIOARA │SANDU NICOLINA│55/3 │69 │Extravilan│ │54463│4.244 │1.871 │1.496,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│162 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU BADEA │55/3 │70 │Extravilan│ │54464│4.244 │1.748 │1.398,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│163 │OLT │SLĂTIOARA │CRIVEANU ION, │55/3 │71 │Extravilan│ │54465│3.715 │1.448 │1.158,40 │
│ │ │ │PETCU IOANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │RADU ELENA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│164 │OLT │SLĂTIOARA │VOICULESCU │55/3 │72 │/Arabil │ │54466│4.244 │1.653 │1.322,40 │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│165 │OLT │SLĂTIOARA │ISPAS ADI │55/3 │73 │Extravilan│ │54467│4.244 │1.652 │1.321,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│166 │OLT │SLĂTIOARA │SPANACHE │55/3 │74 │Extravilan│ │54468│2.045 │809 │647,20 │
│ │ │ │COSTICA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SUGUBETU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, BONCIU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│167 │OLT │SLĂTIOARA │NICOLAE, │55/3 │75 │/Arabil │ │54469│4.244 │1.798 │1.438,40 │
│ │ │ │BONCIU FLOREA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROICA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│168 │OLT │SLĂTIOARA │FLORESCU │55/3 │76 │Extravilan│ │54470│4.244 │1.917 │1.533,60 │
│ │ │ │AURELIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CORCAU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OLIMPIA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│169 │OLT │SLĂTIOARA │GARTAN SOFICA,│55/3 │77 │/Arabil │ │54471│4.244 │1.869 │1.495,20 │
│ │ │ │SERBAN ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FULGA ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│170 │OLT │SLĂTIOARA │GARTAN SOFICA │55/3 │78 │Extravilan│ │54472│4.244 │1.790 │1.432,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│171 │OLT │SLĂTIOARA │CIOCARLAN ION │55/3 │79 │Extravilan│ │54473│4.244 │1.558 │1.246,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│172 │OLT │SLĂTIOARA │PINTEA ANGELA │55/3 │80 │Extravilan│ │54474│4.244 │729 │583,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│173 │OLT │SLĂTIOARA │BALUTA LUCICA │55/3 │81 │Extravilan│ │54475│8.488 │326 │260,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BABUSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│174 │OLT │SLĂTIOARA │FLORICA, │55/3 │82 │Extravilan│ │54476│4.244 │28 │22,40 │
│ │ │ │BABUSCA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│175 │OLT │SLĂTIOARA │STEFAN EMIL │55/3 │83 │Extravilan│ │54477│4.244 │36 │28,80 │
│ │ │ │CRISTI │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│176 │OLT │SLĂTIOARA │POPA TUDOR │55/3 │84 │Extravilan│ │54478│4.374 │34 │27,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PAUNA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│177 │OLT │SLĂTIOARA │CALIOPIA, │55/3 │85 │/Arabil │ │54479│4.940 │34 │27,20 │
│ │ │ │PAUNA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│178 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU MARIA │55/3 │86 │Extravilan│ │54480│3.700 │22 │17,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DRAGHICI ZINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│179 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRES VICTOR,│55/3 │87 │Extravilan│ │54481│4.242 │22 │17,60 │
│ │ │ │DIACONU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│180 │OLT │SLĂTIOARA │GHEORGHE │55/3 │88 │Extravilan│ │54482│2.585 │12 │9,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│181 │OLT │SLĂTIOARA │TUGMEANU NICU │55/3 │89 │Extravilan│ │54483│8.488 │30 │24,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│182 │OLT │SLĂTIOARA │DINU MARIA │55/3 │90 │Extravilan│ │54484│3.184 │8 │6,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FULGA LUCICA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│183 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA LUCICA, │55/3 │91 │/Arabil │ │54485│3.436 │6 │4,80 │
│ │ │ │FULGA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│184 │OLT │SLĂTIOARA │ROTARU MARCEL │55/3 │92 │Extravilan│ │54486│4.244 │5 │4,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │NICOLA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │OLT │SLĂTIOARA │NICOLA │55/3 │93 │Extravilan│ │54487│4.244 │3 │2,40 │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│186 │OLT │SLĂTIOARA │TROCEANU │55/3 │94 │Extravilan│ │54488│2.235 │1 │0,80 │
│ │ │ │FLORICA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│187 │OLT │SLĂTIOARA │STEFAN MIHAEL │55/3 │95 │Extravilan│ │54489│4.244 │1 │0,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│188 │OLT │SLĂTIOARA │CATANA GIGEL │58 │58 │Extravilan│ │54537│9.140 │18 │14,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│189 │OLT │SLĂTIOARA │PREDUNA ILIE │58 │59 │Extravilan│ │54538│4.570 │71 │56,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CANDET │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│190 │OLT │SLĂTIOARA │ALIN, CANDET │58 │60 │/Arabil │ │54539│4.570 │125 │100,00 │
│ │ │ │VALENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│191 │OLT │SLĂTIOARA │IONESCU │58 │61 │Extravilan│ │54540│7.500 │317 │253,60 │
│ │ │ │NICULINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STANCA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, STANCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│192 │OLT │SLĂTIOARA │ELENA │58 │62 │Extravilan│ │54541│5.363 │310 │248,00 │
│ │ │ │VIRGINIA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU MARIUS,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEACSU LILIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│193 │OLT │SLĂTIOARA │STEFANIA, │58 │63 │/Arabil │ │54542│4.690 │326 │260,80 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIAN LICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│194 │OLT │SLĂTIOARA │PARVU NICOLAE,│58 │64 │Extravilan│ │54543│4.528 │362 │289,60 │
│ │ │ │PIRVU GRIGORE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│195 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA MARIA, │58 │65 │Extravilan│ │54544│6.855 │630 │504,00 │
│ │ │ │FULGA GHEORGHE│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│196 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA PETRE │58 │66 │Extravilan│ │54545│4.570 │472 │377,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│197 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA │58 │67 │Extravilan│ │54546│4.804 │542 │433,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│198 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA │58 │68 │Extravilan│ │54547│4.570 │557 │445,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BADITA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│199 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTIN, │58 │69 │/Arabil │ │54548│4.570 │598 │478,40 │
│ │ │ │BADITA LILIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│200 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA MARIN │58 │70 │Extravilan│ │54549│9.140 │1.316 │1.052,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│201 │OLT │SLĂTIOARA │MUSTATA ELVIRA│58 │71 │Extravilan│ │54550│4.567 │688 │550,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│202 │OLT │SLĂTIOARA │POPESCU VIRGIL│58 │72 │Extravilan│ │54551│6.855 │1.045 │836,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│203 │OLT │SLĂTIOARA │CATANA NICOLAE│58 │73 │Extravilan│ │54552│4.570 │706 │564,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│204 │OLT │SLĂTIOARA │VATASOIU │58 │74 │Extravilan│ │54553│5.000 │782 │625,60 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BADITA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│205 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTIN, │58 │75/1 │/Arabil │ │54554│4.566 │702 │561,60 │
│ │ │ │BADITA LILIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│206 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU ILIE, │58 │75/2 │Extravilan│ │54555│4.574 │585 │468,00 │
│ │ │ │SORESCU PETRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│207 │OLT │SLĂTIOARA │SMARANDACHE │58 │75/1 │Extravilan│ │54556│2.285 │285 │228,00 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│208 │OLT │SLĂTIOARA │CRIVEANU │58 │76 │Extravilan│ │54557│4.000 │217 │173,60 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│209 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU │58/4 │1 │Extravilan│ │54559│5.000 │626 │500,80 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│210 │OLT │SLĂTIOARA │LUNGU TUDOREL │58/3 │1/2 │Extravilan│ │54572│2.128 │1.508 │1.206,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│211 │OLT │SLĂTIOARA │POPA MARIN │58/3 │2 │Extravilan│ │54573│3.670 │347 │277,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│212 │OLT │SLĂTIOARA │LUNGU FLORICA │58/2 │1/2 │Extravilan│ │54584│2.207 │1.389 │1.111,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│213 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRES VERGIL,│58/2 │2 │Extravilan│ │54585│5.000 │4.049 │3.239,20 │
│ │ │ │NEGRES MARIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│214 │OLT │SLĂTIOARA │GIRTAN ELENA │58/2 │3 │Extravilan│ │54586│3.750 │589 │471,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│215 │OLT │SLĂTIOARA │LUNGU TUDOREL │58/2 │1/1 │Extravilan│ │54591│2.208 │516 │412,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│216 │OLT │SLĂTIOARA │CORCAU │58/1 │1 │Extravilan│ │54592│2.550 │512 │409,60 │
│ │ │ │GRIGORIE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│217 │OLT │SLĂTIOARA │CIOCARLAN ION │58/1 │2 │Extravilan│ │54593│2.500 │501 │400,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│218 │OLT │SLĂTIOARA │IOJA ILIE │58/1 │3 │Extravilan│ │54594│2.330 │466 │372,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│219 │OLT │SLĂTIOARA │GHERGHINA ANA │58/1 │4 │Extravilan│ │54595│2.715 │553 │442,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SANDULESCU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│220 │OLT │SLĂTIOARA │ELENA, ZIDARU │58/1 │5 │/Arabil │ │54596│2.085 │437 │349,60 │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│221 │OLT │SLĂTIOARA │AFLAGIAC ILIE │58/1 │6 │Extravilan│ │54597│4.250 │932 │745,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│222 │OLT │SLĂTIOARA │LUNGU LUCICA │58/1 │7 │Extravilan│ │54598│3.630 │852 │681,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│223 │OLT │SLĂTIOARA │NICOLA ILIE │58/1 │8 │Extravilan│ │54599│5.000 │1.304 │1.043,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│224 │OLT │SLĂTIOARA │S.C. PETROSUD │58/1 │9 │Extravilan│ │54600│7.500 │2.192 │1.753,60 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STANCUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │OLT │SLĂTIOARA │MARIAN IONUT, │58/1 │10 │Extravilan│ │54601│6.637 │1.330 │1.064,00 │
│ │ │ │STANCUTA LIZA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FULGA ELENA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│226 │OLT │SLĂTIOARA │MURGESCU ION, │58/1 │11 │/Arabil │ │54602│9.860 │3 │2,40 │
│ │ │ │BUCUR VALERICA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│227 │OLT │SLĂTIOARA │DIACONU PAUL, │55/4 │2/1 │Extravilan│ │54604│3.997 │422 │337,60 │
│ │ │ │DIACONU GINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CIOBANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│228 │OLT │SLĂTIOARA │MIHAELA │55/4 │3 │Extravilan│ │54605│3.652 │511 │408,80 │
│ │ │ │MADALINA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│229 │OLT │SLĂTIOARA │DIACONU EMILIA│55/4 │4/1 │Extravilan│ │54607│2.280 │672 │537,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│230 │OLT │SLĂTIOARA │CIUCU ION │55/4 │5 │Extravilan│ │54608│9.130 │1.374 │1.099,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│231 │OLT │SLĂTIOARA │SIMION IULIA │55/4 │6/1 │Extravilan│ │54609│4.995 │740 │592,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│232 │OLT │SLĂTIOARA │SIMION IULIA, │55/4 │6/2 │Extravilan│ │54610│9.970 │1.472 │1.177,60 │
│ │ │ │SIMION MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│233 │OLT │SLĂTIOARA │BALSANU ION │55/4 │7 │Extravilan│ │54611│8.736 │1.295 │1.036,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│234 │OLT │SLĂTIOARA │TURCIN MUGUREL│55/4 │8 │Extravilan│ │54612│9.140 │1.362 │1.089,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│235 │OLT │SLĂTIOARA │FULGA ION │55/4 │9 │Extravilan│ │54613│6.353 │952 │761,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│236 │OLT │SLĂTIOARA │PATRU DUMITRU │55/4 │10 │Extravilan│ │54614│17.874 │2.671 │2.136,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DURAC │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│237 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINA │55/4 │11 │/Arabil │ │54615│4.875 │723 │578,40 │
│ │ │ │CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DIACONU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│238 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTIN, │55/4 │12 │/Arabil │ │54616│4.200 │620 │496,00 │
│ │ │ │DIACONU ILEANA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DURAC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │OLT │SLĂTIOARA │CONSTANTINA │55/4 │13 │Extravilan│ │54617│4.906 │763 │610,40 │
│ │ │ │CORINA, DURAC │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│240 │OLT │SLĂTIOARA │NEGRESI │55/4 │14 │Extravilan│ │54618│4.570 │786 │628,80 │
│ │ │ │MARILENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│241 │OLT │SLĂTIOARA │ZIDARU STEFAN,│55/4 │15 │Extravilan│ │54619│4.550 │879 │703,20 │
│ │ │ │ZIDARU STEFAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│242 │OLT │SLĂTIOARA │PREDA MARIA │55/4 │16 │Extravilan│ │54620│4.570 │581 │464,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│243 │OLT │SLĂTIOARA │TILVANOIU │55/4 │17 │Extravilan│ │54621│4.570 │27 │21,60 │
│ │ │ │GEORGET │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│244 │OLT │SLĂTIOARA │DUBAU GABRIEL │55/5 │1 │Extravilan│ │54623│4.570 │92 │73,60 │
│ │ │ │OCTAV │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │TRAISTARU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│245 │OLT │SLĂTIOARA │NISTOR, │55/5 │2 │/Arabil │ │54624│9.140 │28 │22,40 │
│ │ │ │TRAISTARU NELA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│246 │OLT │SLĂTIOARA │LUNGU FLORICA │58/3 │1/1 │Extravilan│ │54635│2.129 │2.129 │1.703,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│247 │OLT │SLĂTIOARA │SCURTU ION │55/4 │1 │Extravilan│ │54637│4.380 │490 │392,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│248 │OLT │SLĂTIOARA │DIACONU │55/4 │2/2 │Extravilan│ │54643│2.856 │342 │273,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│249 │OLT │SLĂTIOARA │S.C. PADRINO -│54 │1/2/152│Extravilan│ │53950│215.237 │15.843 │12.674,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │JAGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│250 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN, │41 │49 │Extravilan│ │1333 │2.600 │219 │175,20 │
│ │ │ │JAGA FLORIN, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│251 │OLT │VALEA MARE│IANCU │41 │40 │Extravilan│ │328 │6.062 │1 │0,80 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PIRVU LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│252 │OLT │VALEA MARE│TOADER │41 │41 │Extravilan│ │329 │9.023 │96 │76,80 │
│ │ │ │CORNELIA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVU FLORINEL│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│253 │OLT │VALEA MARE│COMANESCU │41 │42 │Extravilan│ │330 │14.500 │489 │391,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│254 │OLT │VALEA MARE│COMANESCU │41 │43 │Extravilan│ │331 │3.100 │158 │126,40 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│255 │OLT │VALEA MARE│CALIN IULIAN │41 │44/3 │Extravilan│ │332 │2.318 │130 │104,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│256 │OLT │VALEA MARE│CALIN ION │41 │44/2 │Extravilan│ │333 │2.318 │141 │112,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│257 │OLT │VALEA MARE│CALIN GEORGEL │41 │44/1 │Extravilan│ │334 │2.317 │151 │120,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│258 │OLT │VALEA MARE│ALEXIE ILIE │41 │45 │Extravilan│ │335 │7.323 │548 │438,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│259 │OLT │VALEA MARE│PATRASCU STAN │41 │46 │Extravilan│ │336 │4.780 │403 │322,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│260 │OLT │VALEA MARE│PATRASCU STAN │41 │47 │Extravilan│ │337 │2.022 │171 │136,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │JAGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN, │41 │48 │Extravilan│ │338 │8.000 │676 │540,80 │
│ │ │ │JAGA FLORIN, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STROE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRITA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│262 │OLT │VALEA MARE│ILIEANA │41 │49 │Extravilan│ │339 │14.000 │1.181 │944,80 │
│ │ │ │STEFANA, MIU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│263 │OLT │VALEA MARE│S.C. COMTECH -│41 │50,51 │Extravilan│ │340 │14.500 │1.221 │976,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. ONDULINE │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│264 │OLT │VALEA MARE│IZVORASUL - │41 │52,53 │/Arabil │ │342 │14.400 │1.213 │970,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│265 │OLT │VALEA MARE│BROBOANA │41 │54 │Extravilan│ │344 │10.000 │843 │674,40 │
│ │ │ │COSTIN CIPRIAN│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│266 │OLT │VALEA MARE│PIRLOGEANU │41 │55 │Extravilan│ │345 │9.300 │784 │627,20 │
│ │ │ │LENUTA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│267 │OLT │VALEA MARE│DUMITRA, │41 │56 │Extravilan│ │346 │10.000 │842 │673,60 │
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. RAW │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│268 │OLT │VALEA MARE│MATERIALS COM │41 │- │/Arabil │ │347 │31.263 │2.629 │2.103,20 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│269 │OLT │VALEA MARE│ISPAS ADRIANA │41 │61 │Extravilan│ │348 │6.096 │514 │411,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│270 │OLT │VALEA MARE│LILEA IOANA, │41 │62 │Extravilan│ │349 │7.502 │636 │508,80 │
│ │ │ │LILEA MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│271 │OLT │VALEA MARE│MIU VIOREL, │41 │63/2 │Extravilan│ │350 │3.730 │320 │256,00 │
│ │ │ │MIU NICULINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│272 │OLT │VALEA MARE│ANGHEL ILIE │41 │63/1 │Extravilan│ │351 │3.729 │322 │257,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│273 │OLT │VALEA MARE│ARSENOIU ION │41 │64 │Extravilan│ │352 │3.514 │306 │244,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│274 │OLT │VALEA MARE│S.C. MAC AUTO │41 │65 │Extravilan│ │353 │5.500 │484 │387,20 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. DECORA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STIL - S.R.L.,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│275 │OLT │VALEA MARE│BANCA │41 │66 │/Arabil │ │354 │7.198 │640 │512,00 │
│ │ │ │ROMÂNEASCĂ - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│276 │OLT │VALEA MARE│LILEA IOANA, │41 │67 │Extravilan│ │355 │2.500 │224 │179,20 │
│ │ │ │LILEA MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│277 │OLT │VALEA MARE│BOROI ILIE │41 │68 │Extravilan│ │356 │6.596 │596 │476,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│278 │OLT │VALEA MARE│SIRBU MARIA │41 │69 │Extravilan│ │357 │14.361 │1.308 │1.046,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │70,71, │ │ │ │ │ │ │
│279 │OLT │VALEA MARE│S.C. CAFMIN - │41 │72/2,73│Extravilan│ │358 │25.167 │2.284 │1.827,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │/2,72/ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1,73/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│280 │OLT │VALEA MARE│CROITORESCU │41 │74 │Extravilan│ │361 │2.500 │227 │181,60 │
│ │ │ │TRAIAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│281 │OLT │VALEA MARE│S.C. CAFMIN - │41 │75 │Extravilan│ │362 │10.757 │978 │782,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ANGHEL EUGENIA│ │76, 77,│Extravilan│ │ │ │ │ │
│282 │OLT │VALEA MARE│IULIANA │41 │78 │/Arabil │ │363 │10.236 │933 │746,40 │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│283 │OLT │VALEA MARE│DASCALU ION │41 │79 │Extravilan│ │366 │16.206 │1.492 │1.193,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PAUNESCU TEIU,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│284 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU │41 │80 │/Arabil │ │367 │11.500 │1.071 │856,80 │
│ │ │ │ALINA-FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SCARLAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│285 │OLT │VALEA MARE│ALEXANDRU, │41 │81 │Extravilan│ │368 │16.154 │1.548 │1.238,40 │
│ │ │ │SCARLAT │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUMINITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│286 │OLT │VALEA MARE│S.C. MAC AUTO │41 │82 │Extravilan│ │369 │5.190 │514 │411,20 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│287 │OLT │VALEA MARE│CHEFALAN │41 │83 │Extravilan│ │370 │916 │91 │72,80 │
│ │ │ │NICULA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│288 │OLT │VALEA MARE│ISPAS ADRIANA │41 │84 │Extravilan│ │371 │502 │50 │40,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DRUGA EUGENIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│289 │OLT │VALEA MARE│DRUGA │41 │85 │Extravilan│ │372 │10.000 │1.014 │811,20 │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA GRIGORE,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│290 │OLT │VALEA MARE│DRAGNEA TUDOR │41 │86 │Extravilan│ │373 │10.500 │1.091 │872,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DRAGNEA MARIA,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│291 │OLT │VALEA MARE│UNGUREANU │41 │87 │/Arabil │ │374 │3.700 │388 │310,40 │
│ │ │ │LUCHIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│292 │OLT │VALEA MARE│DRAGNEA CORNEL│41 │88 │Extravilan│ │375 │16.893 │1.780 │1.424,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│293 │OLT │VALEA MARE│MIHALCEA │41 │89 │Extravilan│ │376 │13.835 │1.504 │1.203,20 │
│ │ │ │MARIN-ALIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. AUTOCAR │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│294 │OLT │VALEA MARE│LEONARD MIR - │41 │90 │/Arabil │ │377 │4.806 │545 │436,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. AUTOCAR │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│295 │OLT │VALEA MARE│LEONARD MIR - │41 │91 │/Arabil │ │378 │3.500 │397 │317,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│296 │OLT │VALEA MARE│S.C. MAC AUTO │41 │92/1 │Extravilan│ │379 │5.800 │660 │528,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│297 │OLT │VALEA MARE│ROSOGA CORNEL,│41 │92 │Extravilan│ │380 │10.482 │1.199 │959,20 │
│ │ │ │ROSOGA TUDORA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│298 │OLT │VALEA MARE│BURLAN FLOREA │41 │93 │Extravilan│ │381 │5.000 │575 │460,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│299 │OLT │VALEA MARE│IAGARU GABRIEL│41 │93/1 │Extravilan│ │382 │8.562 │980 │784,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│300 │OLT │VALEA MARE│FIERARU │41 │94 │Extravilan│ │383 │8.298 │922 │737,60 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DUMITRU IOANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│301 │OLT │VALEA MARE│FIERARU │41 │95 │Extravilan│ │384 │5.020 │555 │444,00 │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NEDELCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIERARU VOICU,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│302 │OLT │VALEA MARE│BADEA │41 │96 │Extravilan│ │385 │7.852 │852 │681,60 │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURORA, BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│303 │OLT │VALEA MARE│GUGHEA │41 │97 │Extravilan│ │386 │1.912 │185 │148,00 │
│ │ │ │NICULINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│304 │OLT │VALEA MARE│GIRDOC ANUTA │41 │98 │Extravilan│ │387 │13.281 │868 │694,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BOROI IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRILA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │OLT │VALEA MARE│VERONICA, │41 │99 │Extravilan│ │388 │4.500 │133 │106,40 │
│ │ │ │GIRDOC ANUTA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAPUC MANOIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│306 │OLT │VALEA MARE│GOGIU MARIN │41 │100 │Extravilan│ │389 │4.500 │51 │40,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│307 │OLT │VALEA MARE│LUTU ION │41 │101 │Extravilan│ │390 │6.258 │1 │0,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │NASTASE ILINA,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│308 │OLT │VALEA MARE│SBURLIS ILINA,│42 │101 │/Arabil │ │591 │19.453 │14 │11,20 │
│ │ │ │ZAMFIR DOBRE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│309 │OLT │VALEA MARE│PAROHIA VALEA │42 │100 │Extravilan│ │592 │12.401 │275 │220,00 │
│ │ │ │MARE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│310 │OLT │VALEA MARE│DASCALU │42 │98 │Extravilan│ │593 │5.185 │219 │175,20 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BOGATU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│311 │OLT │VALEA MARE│NICULINA, │42 │97 │/Arabil │ │594 │7.500 │426 │340,80 │
│ │ │ │PREDA ARISTIDE│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│312 │OLT │VALEA MARE│PREDA ARISTIDE│42 │96 │Extravilan│ │595 │2.300 │157 │125,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │THEODORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SILVIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HERCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OCTAVIA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│313 │OLT │VALEA MARE│THEODORESCU │42 │95 │/Arabil │ │596 │6.475 │506 │404,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, MARCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NADIA GABRIELA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│314 │OLT │VALEA MARE│IANCU SILVIA │42 │94 │Extravilan│ │597 │7.500 │706 │564,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│315 │OLT │VALEA MARE│DRAGUSIN IOANA│42 │93 │Extravilan│ │598 │3.045 │313 │250,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│316 │OLT │VALEA MARE│DRAGUSIN IOANA│42 │92 │Extravilan│ │599 │8.271 │586 │468,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│317 │OLT │VALEA MARE│S.C. AGROMES -│42 │91 │Extravilan│ │600 │6.700 │596 │476,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│318 │OLT │VALEA MARE│PREDA LIXANDRA│42 │90 │Extravilan│ │601 │11.969 │1.248 │998,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│319 │OLT │VALEA MARE│CATANOIU │42 │89 │Extravilan│ │602 │19.223 │2.008 │1.606,40 │
│ │ │ │ALEXSANDRINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│320 │OLT │VALEA MARE│NASTASE STANCA│42 │88 │Extravilan│ │603 │3.200 │332 │265,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│321 │OLT │VALEA MARE│MAICAN │42 │87 │Extravilan│ │604 │6.300 │653 │522,40 │
│ │ │ │NICULINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│322 │OLT │VALEA MARE│MAICAN MARIN │42 │86 │Extravilan│ │605 │15.707 │1.628 │1.302,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│323 │OLT │VALEA MARE│CRANTEA TUDOR │42 │85 │Extravilan│ │606 │11.444 │1.181 │944,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│324 │OLT │VALEA MARE│TERTELEANU │42 │84/3 │Extravilan│ │607 │1.000 │13 │10,40 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│325 │OLT │VALEA MARE│ABAGIU DUMITRU│42 │84/2 │Extravilan│ │608 │1.000 │13 │10,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│326 │OLT │VALEA MARE│ABAGIU NICOLAE│42 │84/1 │Extravilan│ │609 │5.000 │513 │410,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│327 │OLT │VALEA MARE│IULIAN-ALIN, │42 │83 │Extravilan│ │610 │8.300 │850 │680,00 │
│ │ │ │CALIN LUMINITA│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│328 │OLT │VALEA MARE│IULIAN-ALIN, │42 │82 │Extravilan│ │611 │6.968 │715 │572,00 │
│ │ │ │CALIN LUMINITA│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│329 │OLT │VALEA MARE│DUMITRU │42 │81 │Extravilan│ │612 │9.561 │985 │788,00 │
│ │ │ │NICULAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DRUGA EUGENIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│330 │OLT │VALEA MARE│GHERGHINA, │42 │80 │Extravilan│ │613 │2.500 │258 │206,40 │
│ │ │ │DRUGA GRIGORE,│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA ILINCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRUGA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│331 │OLT │VALEA MARE│DRUGA MARIA │42 │79 │Extravilan│ │614 │8.481 │877 │701,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│332 │OLT │VALEA MARE│MAICAN │42 │78 │Extravilan│ │615 │12.500 │1.296 │1.036,80 │
│ │ │ │ECATERINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ENE NICOLAE, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│333 │OLT │VALEA MARE│TUDOR │42 │77 │/Arabil │ │616 │7.500 │778 │622,40 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│334 │OLT │VALEA MARE│ENE IOANA │42 │76 │Extravilan│ │617 │1.699 │176 │140,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │IONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHALACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DASCALU MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATANOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│335 │OLT │VALEA MARE│ILINCA, │42 │75 │Extravilan│ │618 │5.500 │569 │455,20 │
│ │ │ │NASTASE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONESCU ILIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VETEANU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│336 │OLT │VALEA MARE│NASTASE │42 │74 │Extravilan│ │619 │6.900 │712 │569,60 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│337 │OLT │VALEA MARE│ENE MARIN │42 │73 │Extravilan│ │620 │13.120 │1.349 │1.079,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│338 │OLT │VALEA MARE│MIU MIRCEA │42 │72 │Extravilan│ │621 │4.100 │420 │336,00 │
│ │ │ │ILIE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│339 │OLT │VALEA MARE│PIRVU ILIE │42 │71 │Extravilan│ │622 │8.855 │907 │725,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│340 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU DAN │42 │70 │Extravilan│ │623 │3.776 │386 │308,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│341 │OLT │VALEA MARE│TULUS ILIE │42 │69 │Extravilan│ │624 │5.400 │552 │441,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│342 │OLT │VALEA MARE│NEDELEA │42 │68 │Extravilan│ │625 │8.200 │837 │669,60 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│343 │OLT │VALEA MARE│IORDACHE LIVIA│42 │67 │Extravilan│ │626 │2.324 │237 │189,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│344 │OLT │VALEA MARE│IORDACHE LIVIA│42 │66 │Extravilan│ │627 │11.600 │1.182 │945,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BURLAN │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│345 │OLT │VALEA MARE│FLORENTINA, │42 │65 │/Arabil │ │628 │12.739 │1.299 │1.039,20 │
│ │ │ │MINCU GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│346 │OLT │VALEA MARE│CIOBANU │42 │63 │Extravilan│ │629 │12.141 │1.242 │993,60 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│347 │OLT │VALEA MARE│CIUBUC ANTON │42 │62 │Extravilan│ │630 │23.300 │2.390 │1.912,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│348 │OLT │VALEA MARE│CIUBUC │42 │61 │Extravilan│ │631 │8.200 │849 │679,20 │
│ │ │ │MAGDALENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│349 │OLT │VALEA MARE│PANĂ RADU │42 │60 │Extravilan│ │632 │11.214 │1.175 │940,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│350 │OLT │VALEA MARE│POPESCU NITA │42 │59 │Extravilan│ │633 │5.000 │532 │425,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│351 │OLT │VALEA MARE│DICU ALEXANDRA│42 │58 │Extravilan│ │634 │9.400 │1.015 │812,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│352 │OLT │VALEA MARE│DUMITRU, │42 │57 │Extravilan│ │635 │3.439 │374 │299,20 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FERARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIERARU VOICU,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │OLT │VALEA MARE│BADEA │42 │56 │Extravilan│ │636 │2.500 │273 │218,40 │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURORA, BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│354 │OLT │VALEA MARE│S.C. MAC AUTO │42 │55 │Extravilan│ │637 │9.268 │995 │796,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│355 │OLT │VALEA MARE│DUMITRU, │42 │54 │Extravilan│ │638 │5.123 │521 │416,80 │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│356 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU DAN │42 │53 │Extravilan│ │639 │3.550 │389 │311,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│357 │OLT │VALEA MARE│GHIOCA │42 │52 │Extravilan│ │640 │16.600 │1.842 │1.473,60 │
│ │ │ │EUFIMIEA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│358 │OLT │VALEA MARE│MIU MIRCEA │42 │51 │Extravilan│ │641 │14.497 │1.540 │1.232,00 │
│ │ │ │ILIE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRITA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│359 │OLT │VALEA MARE│ILEANA │42 │50 │Extravilan│ │642 │10.700 │1.183 │946,40 │
│ │ │ │STEFANA, MIU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRITA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CROITORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│360 │OLT │VALEA MARE│ILEANA │42 │49 │Extravilan│ │643 │9.400 │1.023 │818,40 │
│ │ │ │STEFANA, MIU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│361 │OLT │VALEA MARE│PATRASCU │42 │48/2 │Extravilan│ │644 │2.100 │227 │181,60 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│362 │OLT │VALEA MARE│PATRASCU │42 │48/1 │Extravilan│ │645 │2.100 │226 │180,80 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│363 │OLT │VALEA MARE│PATRASCU │42 │47 │Extravilan│ │646 │2.500 │269 │215,20 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│364 │OLT │VALEA MARE│ALEXIE ILIE │42 │46 │Extravilan│ │647 │1.300 │140 │112,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│365 │OLT │VALEA MARE│ALEXIE ILIE │42 │45/3 │Extravilan│ │648 │2.200 │235 │188,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│366 │OLT │VALEA MARE│CALPERU ILIE │42 │45/2 │Extravilan│ │649 │1.300 │139 │111,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│367 │OLT │VALEA MARE│PUSCACIU │42 │45/1 │Extravilan│ │650 │2.200 │234 │187,20 │
│ │ │ │ILEANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CROITORESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │OLT │VALEA MARE│MARIN, │42 │44 │Extravilan│ │651 │8.000 │826 │660,80 │
│ │ │ │CROITORESCU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│369 │OLT │VALEA MARE│CATARAMA │42 │43 │Extravilan│ │652 │16.946 │1.303 │1.042,40 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PIRVU LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│370 │OLT │VALEA MARE│TOADER │42 │42 │Extravilan│ │653 │7.600 │358 │286,40 │
│ │ │ │CORNELIA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVU FLORINEL│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│371 │OLT │VALEA MARE│PIRVU LIVIU │42 │41 │Extravilan│ │654 │1.300 │47 │37,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│372 │OLT │VALEA MARE│PAPUC MARIA │42 │40 │Extravilan│ │655 │6.714 │176 │140,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│373 │OLT │VALEA MARE│POPESCU │42 │39 │Extravilan│ │656 │4.800 │58 │46,40 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHEOCA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│374 │OLT │VALEA MARE│FLOAREA, │42 │36 │/Arabil │ │657 │790 │4 │3,20 │
│ │ │ │GHEOCA FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│375 │OLT │VALEA MARE│GHIOCA │42 │35 │Extravilan│ │658 │2.410 │4 │3,20 │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│376 │OLT │VALEA MARE│NEDELEA EMIL │44 │63 │Extravilan│ │717 │12.795 │32 │25,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│377 │OLT │VALEA MARE│LUPU DOMNICA │44 │62 │Extravilan│ │718 │10.000 │98 │78,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│378 │OLT │VALEA MARE│IANCU │44 │61 │Extravilan│ │719 │14.900 │269 │215,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│379 │OLT │VALEA MARE│MILITARU │44 │60 │Extravilan│ │720 │10.098 │266 │212,80 │
│ │ │ │FLOREA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │IONICA VOICU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│380 │OLT │VALEA MARE│COMANESCU │44 │59 │Extravilan│ │721 │6.534 │208 │166,40 │
│ │ │ │MARIA, IONICA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│381 │OLT │VALEA MARE│NATRA │44 │58 │Extravilan│ │722 │5.300 │189 │151,20 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FLOREA CORNEL │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│382 │OLT │VALEA MARE│TRAIAN, FLOREA│44 │57 │/Arabil │ │723 │7.296 │291 │232,80 │
│ │ │ │IULIA GEORGETA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│383 │OLT │VALEA MARE│FLOREA ILIE │44 │56 │Extravilan│ │724 │11.967 │554 │443,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, CIRSTEA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│384 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN │44 │55 │/Arabil │ │725 │5.762 │290 │232,00 │
│ │ │ │ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│385 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN │44 │54 │Extravilan│ │726 │3.938 │181 │144,80 │
│ │ │ │RADU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│386 │OLT │VALEA MARE│BOCAI MARIA │44 │53 │Extravilan│ │727 │19.259 │649 │519,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│387 │OLT │VALEA MARE│BARBU ION │44 │52 │Extravilan│ │728 │11.657 │203 │162,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│388 │OLT │VALEA MARE│NECULAI GIGI │44 │51 │Extravilan│ │729 │9.812 │61 │48,80 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│389 │OLT │VALEA MARE│GUSATU MARIN │44 │50 │Extravilan│ │730 │20.201 │3 │2,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│390 │OLT │VALEA MARE│IONICA │44 │33 │Extravilan│ │747 │10.000 │148 │118,40 │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│391 │OLT │VALEA MARE│STERIE FLOAREA│44 │32 │Extravilan│ │748 │8.100 │148 │118,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│392 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN ION│44 │31 │Extravilan│ │749 │5.101 │107 │85,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│393 │OLT │VALEA MARE│DASCĂLU │44 │30 │Extravilan│ │750 │17.500 │443 │354,40 │
│ │ │ │MARCELA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│394 │OLT │VALEA MARE│ENE NICULA │44 │29 │Extravilan│ │751 │10.000 │318 │254,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│395 │OLT │VALEA MARE│BERECHET TUDOR│44 │28 │Extravilan│ │752 │7.500 │282 │225,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│396 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU DAN │44 │27 │Extravilan│ │753 │7.800 │333 │266,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│397 │OLT │VALEA MARE│GEORGESCU │44 │26 │Extravilan│ │754 │8.000 │383 │306,40 │
│ │ │ │IOANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│398 │OLT │VALEA MARE│GEORGESCU │44 │25 │Extravilan│ │755 │5.000 │261 │208,80 │
│ │ │ │ELENA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│399 │OLT │VALEA MARE│FLORICICA │44 │24 │Extravilan│ │756 │5.000 │277 │221,60 │
│ │ │ │ANUTA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│400 │OLT │VALEA MARE│VOINEA ILIE │44 │23 │Extravilan│ │757 │5.000 │284 │227,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BERECHET │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERECHET │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STANCU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERECHET │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│401 │OLT │VALEA MARE│TUDOR, DINCA │44 │18 │/Arabil │ │761 │6.904 │383 │306,40 │
│ │ │ │MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRLOGEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│402 │OLT │VALEA MARE│PIRLOGEANU │44 │18 │Extravilan│ │762 │13.096 │722 │577,60 │
│ │ │ │RADU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │TANASE C │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│403 │OLT │VALEA MARE│TITULAR AL │44 │17 │/Arabil │ │763 │15.001 │821 │656,80 │
│ │ │ │ÎNTREPRINDERII│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │INDIVIDUALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│404 │OLT │VALEA MARE│DOINEA MARIN │44 │16 │Extravilan│ │764 │10.000 │546 │436,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│405 │OLT │VALEA MARE│PATRULESCU │44 │15 │Extravilan│ │765 │17.259 │938 │750,40 │
│ │ │ │MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│406 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN │44 │14 │Extravilan│ │766 │15.000 │815 │652,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│407 │OLT │VALEA MARE│FLORICICA ION │44 │13 │Extravilan│ │767 │10.870 │651 │520,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│408 │OLT │VALEA MARE│MANESCU FLOREA│44 │12 │Extravilan│ │768 │10.000 │663 │530,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│409 │OLT │VALEA MARE│FLORICICA │44 │11 │Extravilan│ │769 │10.660 │742 │593,60 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│410 │OLT │VALEA MARE│FLORICICA │44 │10 │Extravilan│ │770 │9.850 │713 │570,40 │
│ │ │ │MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│411 │OLT │VALEA MARE│NECULAI GIGI │44 │9 │Extravilan│ │771 │12.560 │953 │762,40 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│412 │OLT │VALEA MARE│CATANOIU │44 │8 │Extravilan│ │772 │8.950 │717 │573,60 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│413 │OLT │VALEA MARE│CATANOIU │44 │7 │Extravilan│ │773 │15.931 │1.373 │1.098,40 │
│ │ │ │NAPOLION │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│414 │OLT │VALEA MARE│CATANOIU │44 │6 │Extravilan│ │774 │10.420 │986 │788,80 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│415 │OLT │VALEA MARE│DUMITRESCU │44 │5 │Extravilan│ │775 │14.910 │1.569 │1.255,20 │
│ │ │ │MARIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│416 │OLT │VALEA MARE│CALINESCU │44 │4 │Extravilan│ │776 │2.488 │285 │228,00 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│417 │OLT │VALEA MARE│JIANU ELENA │44 │3 │Extravilan│ │777 │20.090 │2.724 │2.179,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DIACONU ILIE, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│418 │OLT │VALEA MARE│OLARU │44 │2 │/Arabil │ │778 │10.000 │1.546 │1.236,80 │
│ │ │ │TATIANA-ADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│419 │OLT │VALEA MARE│S.C. OLTINA - │44 │1 │Extravilan│ │779 │11.000 │38 │30,40 │
│ │ │ │S.A. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│420 │OLT │VALEA MARE│NECULAI GIGI │34 │3/2 │Extravilan│ │782 │5.000 │1.634 │1.307,20 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│421 │OLT │VALEA MARE│GEORGESCU │34 │4/1 │Extravilan│ │783 │3.400 │1.116 │892,80 │
│ │ │ │MARIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│422 │OLT │VALEA MARE│PREDA GHEORGHE│34 │4/2 │Extravilan│ │784 │7.500 │2.492 │1.993,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│423 │OLT │VALEA MARE│FIRICA │34 │6/2 │Extravilan│ │785 │7.500 │2.533 │2.026,40 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│424 │OLT │VALEA MARE│FIRICA MARIAN │34 │6/1 │Extravilan│ │786 │10.000 │3.440 │2.752,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│425 │OLT │VALEA MARE│DINCA PETRISOR│34 │6/3 │Extravilan│ │787 │17.500 │6.187 │4.949,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│426 │OLT │VALEA MARE│FLORIA MARFA │34 │7/1 │Extravilan│ │788 │2.500 │900 │720,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│427 │OLT │VALEA MARE│CALIN │34 │8 │/Arabil │ │789 │11.200 │4.080 │3.264,00 │
│ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. OLTINA - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A., │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│428 │OLT │VALEA MARE│AGRICOVER │34 │9 │/Arabil │ │790 │5.000 │1.838 │1.470,40 │
│ │ │ │CREDIT IFN - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│429 │OLT │VALEA MARE│GOGIU MARIA, │34 │10/2 │Extravilan│ │791 │2.500 │919 │735,20 │
│ │ │ │LUTU OLIMPIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│430 │OLT │VALEA MARE│TOADER FLOAREA│34 │11 │Extravilan│ │792 │6.200 │2.278 │1.822,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │TOADER │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│431 │OLT │VALEA MARE│GHEORGHE, │34 │12 │/Arabil │ │793 │7.500 │2.759 │2.207,20 │
│ │ │ │TOADER IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│432 │OLT │VALEA MARE│TOADER │34 │13/1 │Extravilan│ │794 │6.200 │2.284 │1.827,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│433 │OLT │VALEA MARE│TOADER NICOLAE│34 │14 │Extravilan│ │795 │5.000 │1.847 │1.477,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│434 │OLT │VALEA MARE│CRACIUN ELENA │34 │15 │Extravilan│ │796 │5.800 │2.175 │1.740,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CRACIUN ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│435 │OLT │VALEA MARE│FLORICICA │34 │16 │Extravilan│ │797 │4.200 │1.600 │1.280,00 │
│ │ │ │LUCIA, IONITA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│436 │OLT │VALEA MARE│ION CONSTANTIN│34 │17 │Extravilan│ │798 │700 │269 │215,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│437 │OLT │VALEA MARE│ION AN, ION │34 │18 │Extravilan│ │799 │6.800 │2.637 │2.109,60 │
│ │ │ │IULIAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│438 │OLT │VALEA MARE│MIHAI GRIGORE │34 │19 │Extravilan│ │800 │3.700 │1.456 │1.164,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│439 │OLT │VALEA MARE│MIHAI FLOAREA │34 │20 │Extravilan│ │801 │1.300 │515 │412,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│440 │OLT │VALEA MARE│MIHUT GHEORGHE│34 │21 │Extravilan│ │802 │5.000 │1.996 │1.596,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│441 │OLT │VALEA MARE│RADU ILINCA │34 │22/1 │Extravilan│ │803 │5.001 │2.020 │1.616,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BALTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATANOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOANA, NASTASE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│442 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN, │34 │23/1 │Extravilan│ │804 │5.000 │2.048 │1.638,40 │
│ │ │ │RADU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Posesor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│443 │OLT │VALEA MARE│RADU ION │34 │24/1 │Extravilan│ │805 │8.300 │3.463 │2.770,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│444 │OLT │VALEA MARE│PREDA FLORIN, │34 │28 │Extravilan│ │806 │11.200 │4.569 │3.655,20 │
│ │ │ │PREDA LILIAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│445 │OLT │VALEA MARE│CRANTEA TUDOR │34 │26 │Extravilan│ │807 │3.800 │1.499 │1.199,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│446 │OLT │VALEA MARE│SCOABA ION │34 │27 │Extravilan│ │808 │7.500 │2.880 │2.304,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│447 │OLT │VALEA MARE│POPA ALEXANDRA│34 │28 │Extravilan│ │809 │5.000 │1.862 │1.489,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│448 │OLT │VALEA MARE│CROITORESCU │34 │29 │Extravilan│ │810 │13.700 │4.952 │3.961,60 │
│ │ │ │IOANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│449 │OLT │VALEA MARE│CROITORESCU │34 │30 │Extravilan│ │811 │6.300 │2.234 │1.787,20 │
│ │ │ │IOANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│450 │OLT │VALEA MARE│VOICULESCU │34 │31 │Extravilan│ │812 │26.700 │9.137 │7.309,60 │
│ │ │ │ELISAVETA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│451 │OLT │VALEA MARE│CHITONU ILIE, │34 │32 │Extravilan│ │813 │3.400 │1.135 │908,00 │
│ │ │ │CHITONU MARIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHITONU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHITONU MARIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHITONU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│452 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN, │34 │33 │/Arabil │ │814 │2.600 │864 │691,20 │
│ │ │ │STOICA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNGUREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCHIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VETEANU TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│453 │OLT │VALEA MARE│IAGARU IOAN │34 │34 │Extravilan│ │815 │12.500 │4.046 │3.236,80 │
│ │ │ │MARIAN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. OLTINA - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A., │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│454 │OLT │VALEA MARE│AGRICOVER │34 │35 │/Arabil │ │816 │5.200 │1.398 │1.118,40 │
│ │ │ │CREDIT IFN - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│455 │OLT │VALEA MARE│FIERARU │34 │36/1 │Extravilan│ │817 │1.442 │339 │271,20 │
│ │ │ │DUMITRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│456 │OLT │VALEA MARE│FIERARU RADU │34 │36 │Extravilan│ │818 │6.058 │1.168 │934,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MLADIN FLORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, BIZU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│457 │OLT │VALEA MARE│MIHAELA │34 │37 │/Arabil │ │819 │7.500 │867 │693,60 │
│ │ │ │SILVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZBÂRCIOG ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SANDOI VIOREL,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDOI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│458 │OLT │VALEA MARE│SMARANDA, │34 │38 │Extravilan│ │820 │5.000 │324 │259,20 │
│ │ │ │SANDOI ION, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IAGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│459 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN ION│34 │39 │Extravilan│ │821 │12.500 │511 │408,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│460 │OLT │VALEA MARE│IOANA, FIRICA │34 │40 │/Arabil │ │822 │8.700 │179 │143,20 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│461 │OLT │VALEA MARE│IAGARU DUMITRU│34 │41 │Extravilan│ │823 │13.700 │52 │41,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BALTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREANU RADA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│462 │OLT │VALEA MARE│GHEORGHE, │45 │57 │Extravilan│ │7763 │4.806 │5 │4,00 │
│ │ │ │PATRULESCU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATRULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDU, IAGARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│463 │OLT │VALEA MARE│VOINEA │45 │58 │Extravilan│ │7764 │3.404 │19 │15,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COMANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADEA, NITA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│464 │OLT │VALEA MARE│MARIA, LUPASCU│45 │59 │/Arabil │ │7765 │3.804 │37 │29,60 │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│465 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU DAN │45 │60 │Extravilan│ │7766 │14.017 │285 │228,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│466 │OLT │VALEA MARE│CATARAMA │45 │61 │Extravilan│ │7767 │7.315 │239 │191,20 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│467 │OLT │VALEA MARE│CATARAMA │45 │62 │Extravilan│ │7768 │7.620 │313 │250,40 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│468 │OLT │VALEA MARE│SBURLIS ILINCA│45 │37 │Extravilan│ │7771 │20.000 │3.233 │2.586,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│469 │OLT │VALEA MARE│GRIGORESCU │45 │36 │Extravilan│ │7772 │11.000 │1.730 │1.384,00 │
│ │ │ │ILEANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│470 │OLT │VALEA MARE│S.C. AGROMES -│45 │35 │Extravilan│ │7773 │12.000 │1.851 │1.480,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│471 │OLT │VALEA MARE│S.C. AGROMES -│45 │34 │Extravilan│ │7774 │24.998 │3.740 │2.992,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│472 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU TEIU │45 │32, 33 │Extravilan│ │7775 │18.800 │2.729 │2.183,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│473 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU TEIU │45 │31 │Extravilan│ │7777 │7.200 │1.045 │836,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│474 │OLT │VALEA MARE│BUSCA VERGICA │45 │30 │Extravilan│ │7778 │6.500 │954 │763,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│475 │OLT │VALEA MARE│NATRA ELENA │45 │29 │Extravilan│ │7779 │7.500 │1.118 │894,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│476 │OLT │VALEA MARE│S.C. AGROMES -│45 │28 │Extravilan│ │7780 │7.500 │1.135 │908,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│477 │OLT │VALEA MARE│MES ALUMINIU -│45 │28 │Extravilan│ │7781 │8.000 │1.209 │967,20 │
│ │ │ │S.A. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│478 │OLT │VALEA MARE│DUMITRU MARIA,│45 │27 │/Arabil │ │7782 │3.500 │526 │420,80 │
│ │ │ │IAGARU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRA, │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│479 │OLT │VALEA MARE│DUMITRU MARIA,│45 │26 │/Arabil │ │7783 │4.500 │673 │538,40 │
│ │ │ │IAGARU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VARZARU LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│480 │OLT │VALEA MARE│DEACONU │45 │25 │Extravilan│ │7784 │19.000 │2.039 │1.631,20 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│481 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU TEIU │46 │96 │Extravilan│ │7997 │7.783 │4 │3,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│482 │OLT │VALEA MARE│POPESCU ILIE │46 │95 │Extravilan│ │7998 │10.000 │203 │162,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│483 │OLT │VALEA MARE│MIREA STELA │46 │94 │Extravilan│ │7999 │5.000 │215 │172,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│484 │OLT │VALEA MARE│BESLIU TATIANA│46 │94 │Extravilan│ │8000 │5.000 │291 │232,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STAICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│485 │OLT │VALEA MARE│GHEORGHE, │46 │93 │Extravilan│ │8001 │20.000 │1.933 │1.546,40 │
│ │ │ │STAICULESCU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│486 │OLT │VALEA MARE│VISOIU RADU │46 │92 │Extravilan│ │8002 │14.300 │2.023 │1.618,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│487 │OLT │VALEA MARE│TANASE IOANA, │46 │91 │Extravilan│ │8003 │20.857 │2.908 │2.326,40 │
│ │ │ │NITU ADELA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PUIENEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│488 │OLT │VALEA MARE│STANCA, │46 │90 │Extravilan│ │8004 │10.000 │1.368 │1.094,40 │
│ │ │ │PUIENEA TUDOR,│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANASE IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │STAN ILINCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│489 │OLT │VALEA MARE│MARIN │46 │89 │Extravilan│ │8005 │3.425 │461 │368,80 │
│ │ │ │CONSTANTINA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAN RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE, ROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, ROSU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│490 │OLT │VALEA MARE│COSTEL, │46 │88 │/Arabil │ │8006 │6.000 │797 │637,60 │
│ │ │ │SAPUNARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, VISOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│491 │OLT │VALEA MARE│RISTEA STAN │46 │87 │Extravilan│ │8007 │7.881 │1.037 │829,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MARIN IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│492 │OLT │VALEA MARE│GRIGORE, │46 │86 │/Arabil │ │8008 │14.101 │1.815 │1.452,00 │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MARIN IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│493 │OLT │VALEA MARE│GRIGORE, │46 │85 │/Arabil │ │8009 │8.755 │1.100 │880,00 │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PIRVULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│494 │OLT │VALEA MARE│PUENEA PIRVU │46 │84 │Extravilan│ │8010 │10.000 │1.237 │989,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│495 │OLT │VALEA MARE│PREDA VASILE │46 │83 │Extravilan│ │8011 │10.000 │1.226 │980,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│496 │OLT │VALEA MARE│PAUNA MARIA │46 │82 │Extravilan│ │8012 │10.000 │1.232 │985,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│497 │OLT │VALEA MARE│PUENEA ZAMFIR │46 │81 │Extravilan│ │8013 │10.000 │1.238 │990,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│498 │OLT │VALEA MARE│PAVEL MARIN │46 │80 │Extravilan│ │8014 │10.000 │1.250 │1.000,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│499 │OLT │VALEA MARE│PLIMBATOIU │46 │79 │Extravilan│ │8015 │10.000 │1.276 │1.020,80 │
│ │ │ │RADA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│500 │OLT │VALEA MARE│PARVU FLOAREA │46 │78 │Extravilan│ │8016 │10.000 │1.297 │1.037,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│501 │OLT │VALEA MARE│MILITARU ANICA│46 │77/1 │Extravilan│ │8017 │8.000 │1.058 │846,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│502 │OLT │VALEA MARE│MILITARU ANICA│46 │77 │Extravilan│ │8018 │8.000 │1.070 │856,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│503 │OLT │VALEA MARE│OLARU MARIN │46 │76 │Extravilan│ │8019 │6.999 │940 │752,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│504 │OLT │VALEA MARE│PAUNESCU TEIU │46 │75 │Extravilan│ │8020 │7.500 │1.011 │808,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│505 │OLT │VALEA MARE│NEACSU NICOLA │46 │74 │Extravilan│ │8021 │10.645 │1.432 │1.145,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│506 │OLT │VALEA MARE│NECSUT │46 │73/1 │Extravilan│ │8022 │3.016 │404 │323,20 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │LAZARESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│507 │OLT │VALEA MARE│ALEXANDRU, │46 │38 │Extravilan│ │8023 │10.600 │1.419 │1.135,20 │
│ │ │ │NECSUT │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHERASE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE , │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA DANIELA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │, MARINICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGILIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│508 │OLT │VALEA MARE│CRISTIAN, │46 │72 │Extravilan│ │8024 │14.600 │1.950 │1.560,00 │
│ │ │ │MARINICA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHERASE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│509 │OLT │VALEA MARE│MACANEATA │46 │71 │Extravilan│ │8025 │9.599 │1.279 │1.023,20 │
│ │ │ │MARIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│510 │OLT │VALEA MARE│MIHAI │46 │70 │Extravilan│ │8026 │6.001 │799 │639,20 │
│ │ │ │PANTELIMON │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│511 │OLT │VALEA MARE│S.C. OLTINA - │46 │69 │Extravilan│ │8027 │9.900 │1.320 │1.056,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│512 │OLT │VALEA MARE│MANESCU VOICU │46 │68 │Extravilan│ │8028 │10.000 │1.345 │1.076,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│513 │OLT │VALEA MARE│S.C. MES SEM -│46 │67 │Extravilan│ │8029 │10.000 │1.078 │862,40 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│514 │OLT │VALEA MARE│S.C. OLTINA - │46 │66 │Extravilan│ │8030 │9.000 │681 │544,80 │
│ │ │ │S.A. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│515 │OLT │VALEA MARE│MARINICA RADA │46 │63 │Extravilan│ │8031 │5.000 │261 │208,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│516 │OLT │VALEA MARE│MARINICA RADA │46 │62 │Extravilan│ │8032 │5.000 │178 │142,40 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│517 │OLT │VALEA MARE│FIRICA │46 │61 │Extravilan│ │8033 │6.363 │109 │87,20 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BADICA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FIRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│518 │OLT │VALEA MARE│GHERGHINA, │46 │61/1 │Extravilan│ │8034 │4.700 │43 │34,40 │
│ │ │ │NEACSU NICULA,│ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDA STAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PREDA VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CIUICA ILEANA,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│519 │OLT │VALEA MARE│FIRICA │46 │60 │/Arabil │ │8035 │5.000 │48 │38,40 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CIUICA ILEANA,│ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│520 │OLT │VALEA MARE│FIRICA │46 │59 │/Arabil │ │8036 │5.000 │105 │84,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│521 │OLT │VALEA MARE│FIRICA MARIA │46 │58 │Extravilan│ │8037 │10.000 │282 │225,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│522 │OLT │VALEA MARE│FIRICA │46 │57 │Extravilan│ │8038 │10.000 │298 │238,40 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│523 │OLT │VALEA MARE│FIRICA RADA │46 │56 │Extravilan│ │8039 │10.000 │306 │244,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│524 │OLT │VALEA MARE│AFLAGEAC │46 │55 │Extravilan│ │8040 │7.500 │224 │179,20 │
│ │ │ │MIRCEA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│525 │OLT │VALEA MARE│MOTROC STEFAN │46 │54 │Extravilan│ │8041 │6.179 │181 │144,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│526 │OLT │VALEA MARE│DAN MANOLE │46 │53 │Extravilan│ │8042 │4.300 │124 │99,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│527 │OLT │VALEA MARE│DRAGOMIR │46 │52 │Extravilan│ │8043 │5.000 │142 │113,60 │
│ │ │ │ILEANA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│528 │OLT │VALEA MARE│CATANOIU │46 │51 │Extravilan│ │8044 │10.000 │276 │220,80 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│529 │OLT │VALEA MARE│DRAGOMIR ILIE │46 │50 │Extravilan│ │8045 │15.300 │389 │311,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│530 │OLT │VALEA MARE│DRAGHICI ION │46 │49 │Extravilan│ │8046 │10.000 │244 │195,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│531 │OLT │VALEA MARE│MOTROC ILINCA │46 │48/1 │Extravilan│ │8047 │828 │20 │16,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│532 │OLT │VALEA MARE│DRAGOMIR │46 │48 │Extravilan│ │8048 │9.172 │223 │178,40 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│533 │OLT │VALEA MARE│COSTEA MIHAI, │46 │47 │Extravilan│ │8049 │6.000 │143 │114,40 │
│ │ │ │COSTEA RADU, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA VASILE,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBRE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│534 │OLT │VALEA MARE│COSTEA MIHAI, │46 │46 │Extravilan│ │8050 │6.001 │140 │112,00 │
│ │ │ │COSTEA RADU, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA VASILE,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOBRE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│535 │OLT │VALEA MARE│COSTEA │46 │45/1 │Extravilan│ │8051 │6.669 │151 │120,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │COSTEA │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│536 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN, │46 │45 │/Arabil │ │8052 │3.331 │74 │59,20 │
│ │ │ │IONICA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│537 │OLT │VALEA MARE│CRUCERU │46 │44 │Extravilan│ │8053 │7.000 │152 │121,60 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CRUCERU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│538 │OLT │VALEA MARE│GHEORGHE, │46 │43 │/Arabil │ │8054 │10.000 │200 │160,00 │
│ │ │ │CRUCERU ILINCA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│539 │OLT │VALEA MARE│MIHAI, │46 │42 │Extravilan│ │8055 │9.000 │153 │122,40 │
│ │ │ │CHIRITESCU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRITESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│540 │OLT │VALEA MARE│COSTEA IOANA │46 │41 │Extravilan│ │8056 │5.000 │74 │59,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│541 │OLT │VALEA MARE│CIOBANU │46 │40 │Extravilan│ │8057 │10.000 │123 │98,40 │
│ │ │ │ALEXANDRA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│542 │OLT │VALEA MARE│BURCEA ILIE │46 │39 │Extravilan│ │8058 │9.956 │90 │72,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│543 │OLT │VALEA MARE│RISTEA │46 │38 │Extravilan│ │8059 │5.000 │33 │26,40 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│544 │OLT │VALEA MARE│DINCA MARIN │46 │37 │Extravilan│ │8060 │5.613 │27 │21,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│545 │OLT │VALEA MARE│VISOIU PETRE │46 │36 │Extravilan│ │8061 │3.300 │11 │8,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│546 │OLT │VALEA MARE│S.C. AGROMES -│46 │35 │Extravilan│ │8062 │19.045 │32 │25,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│547 │OLT │VALEA MARE│SANDU MARIA │46 │34 │Extravilan│ │8063 │7.500 │5 │4,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DIACONU IOANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│548 │OLT │VALEA MARE│FLORARU │46 │33 │Extravilan│ │8064 │4.440 │1 │0,80 │
│ │ │ │ILEANA, STROE │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │BOLCU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│549 │OLT │VALEA MARE│MATEI MARIN, │48 │1 │Extravilan│ │8263 │13.709 │3.129 │2.503,20 │
│ │ │ │MATEI SILVIA, │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│550 │OLT │VALEA MARE│RISTEA ILIE │48 │2/1 │Extravilan│ │8264 │5.000 │2.275 │1.820,00 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│551 │OLT │VALEA MARE│COJOCARU ION │48 │3 │Extravilan│ │8265 │29.500 │12.284 │9.827,20 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│552 │OLT │VALEA MARE│VLAD VIORICA │48 │4 │Extravilan│ │8266 │6.493 │1.886 │1.508,80 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ABAGIU ANGELA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROTARU │ │ │Extravilan│ │ │ │ │ │
│553 │OLT │VALEA MARE│EUGENIA, │48 │5 │/Arabil │ │8267 │7.500 │1.259 │1.007,20 │
│ │ │ │ROTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROTARU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STAN MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│554 │OLT │VALEA MARE│BOGDAN, │48 │6 │Extravilan│ │8268 │4.416 │280 │224,00 │
│ │ │ │POPESCU │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LOREDANA ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│555 │OLT │VALEA MARE│POPA FLOREA │48 │7 │Extravilan│ │8269 │5.000 │57 │45,60 │
│ │ │ │ │ │ │/Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │2.695.176 │832.929,00│667.446,10 │
└────┴─────┴──────────┴──────────────┴─────┴───────┴──────────┴────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016