Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2.215 din 8 decembrie 1969  privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii editoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2.215 din 8 decembrie 1969 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii editoriale

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 139 din 9 decembrie 1969
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Centrala editurilor şi difuzării cărţii, din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, se reorganizează pe data de 1 decembrie 1969 potrivit prevederilor prezentei hotărîri şi se va denumi "Centrala cărţii".
        Centrala cărţii va avea ca obiect de activitate îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi şi producţii editoriale, în care scop elaborează proiectele de planuri editoriale anuale şi de perspectivă, pe care le supune spre aprobare Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, analizează periodic îndeplinirea planurilor editoriale, conţinutul lucrărilor apărute, organizează dezbateri asupra activităţii de editare a lucrărilor originale din diferite genuri literare, asupra orientării şi selecţiei în valorificarea moştenirii literare şi culturale naţionale, precum şi asupra popularizării culturii universale, clasice şi contemporane; promovează editarea în străinătate a lucrărilor clasice şi contemporane româneşti; organizează exportul şi importul de cărţi, publicaţii şi alte bunuri cultural-artistice; organizează, îndrumă şi coordonează difuzarea în ţară a cărţii şi articolelor de papetărie; răspunde de activitatea economico-financiară a unităţilor subordonate.
    Centrala cărţii se organizează şi va funcţiona ca unitate organizată pe principiul gestiunii economice proprii, pe baza Statutului centralei industriale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 586/1969, adaptat la specificul activităţii acestei centrale de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, cu avizul Ministerului Muncii.

    ART. 2
        Centrala cărţii va fi condusă de un consiliu alcătuit din persoane cu funcţii de conducere din Centrala cărţii şi directori de edituri şi întreprinderi de difuzare a cărţii, desemnaţi de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, din reprezentanţi ai uniunilor de creaţie, Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Uniunii Tineretului Comunist, Ministerului Învăţămîntului, Academiei Republicii Socialiste România, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi Centralei industriei poligrafice.

    ART. 3
        Pe data de 1 decembrie 1969 editurile prevăzute la punctele 51-59 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 457/1968 pentru aplicarea Legii nr. 27/1967 - de sub îndrumarea şi controlul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, se reorganizează prin divizare şi schimbarea obiectului de activitate, după cum urmează:
    a) Editura "Mihai Eminescu", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări beletristice contemporane (proză, poezie, teatru, critică şi istorie literară) în limba română, lucrări similare în limbile naţionalităţilor conlocuitoare, precum şi lucrări de valorificare a moştenirii literare în colecţii de mare tiraj;
    b) Editura "Albatros", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări cu caracter literar, ştiinţific şi educativ destinate adolescenţilor şi tineretului, în limba română şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    c) Editura "Ion Creangă", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea lucrărilor (originale şi traduceri) din domeniul literaturii pentru copii preşcolari şi şcolari mici, în limba română şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    d) Editura "Minerva", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea lucrărilor de valorificare a moştenirii literare româneşti şi a ediţiilor definitive;
    e) Editura "Criterion", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări ale autorilor din rîndul naţionalităţilor conlocuitoare în domeniul literaturii beletristice contemporane şi clasice originale, traduceri din alte limbi, inclusiv din şi în limba romană, precum şi lucrări de cultură generală, ştiinţă, tehnică şi artă;
    f) Editura "Univers", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea literaturii beletristice universale în limba română şi a unor lucrări originale de eseistică, critică şi istorie literară universală;
    g) Editura "Meridiane", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din toate domeniile artei, în limba romană şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    h) Editura politică, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din toate domeniile ştiinţelor social-politice, în limba română şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    i) Editura enciclopedică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri cu caracter enciclopedic şi de informare, precum şi furnizarea de materiale privind ţara noastră, pentru lucrări enciclopedice străine;
    j) Editura ştiinţifică, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrării originale şi traduceri din toate domeniile ştiinţei, în limba română şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    k) Editura tehnică, cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din toate domeniile tehnicii;
    l) Editura "Ceres", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din domeniul agriculturii şi silviculturii;
    m) Editura "Dacia", cu sediul în municipiul Cluj, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din toate domeniile literaturii beletristice, artei, ştiinţei şi tehnicii, în limba română şi în limbile naţionalităţilor conlocuitoare;
    n) Editura "Junimea", cu sediul în municipiul Iaşi, care va avea ca obiect de activitate editarea de lucrări originale şi traduceri din toate domeniile literaturii beletristice, artei, ştiinţei şi tehnicii;
    o) Editura "Litera", cu sediul în municipiul Bucureşti, care va avea ca obiect de activitate editarea, la solicitarea şi pe cheltuiala autorilor, de lucrări originale care nu prezintă interes artistic, ştiinţific, economic etc. pentru celelalte edituri şi care nu contravin legii sau intereselor socialismului, editarea de calendare şi agende.

        Editura "Litera" asigură administrarea unică a editurilor. Administrarea unică a editurilor de către editura "Litera" se va realiza prin prestarea de servicii legate de rezolvarea problemelor economice, financiare şi administrative ce decurg din executarea planurilor de venituri şi cheltuieli ale editurilor din subordinea Centralei cărţii, pe baza dispoziţiei conducerilor editurilor. Pentru activitatea de prestări de servicii editura "Litera" va percepe un comision ce se va stabili de Centrala cărţii.
        Editura "Litera" va putea prelua activitatea de administrare a editurilor din subordinea ministerelor sau altor organe centrale de stat sau obşteşti, potrivit protocolului încheiat între acestea şi Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

    ART. 4
        Ziarele "Scînteia", "România liberă", "Scînteia tineretului", "Munca", "Elore" şi "Neuer Weg" vor putea edita lucrări beletristice şi social-politice de actualitate, folosind în acest scop personalul existent în cadrul redacţiilor respective. Fondul nescriptic necesar se va acoperi prin grija organului ierarhic superior.
        La cererea Uniunii scriitorilor, se autoriză înfiinţarea unei edituri a Uniunii scriitorilor, avînd ca obiect de activitate editarea de lucrări de literatură contemporană, precum şi traduceri din literatura universală.
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă va coordona activitatea editorială desfăşurată potrivit prevederilor acestui articol, atît din punct de vedere tematic, cît şi a asigurării condiţiilor tehnico-materiale (hîrtie şi spaţiu grafic); planul de activitate editorială al acestor instituţii face parte integrantă din planul editorial unic, aprobat de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă.

    ART. 5
        Editurile pot tipări pentru export lucrări originale în limbi străine potrivit planului tematic aprobat. De asemenea, editurile pot tipări în vederea exportului, în mod excepţional şi cu aprobarea conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, unele lucrări pentru care nu au încheiate contracte de livrare, dar pentru care există interes deosebit de a face propagandă peste hotare.

    ART. 6
    Editurile prevăzute la art. 3 sînt persoane juridice şi se vor organiza şi funcţiona potrivit reglementărilor legale care se aplică organelor de presă.
        Toate cheltuielile determinate de activitatea editurilor din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă vor fi acoperite, pe ansamblu, din veniturile realizate din activitatea editurilor aparţinînd acestui comitet.
        Activitatea economico-financiară a editurilor se va desfăşura conform instrucţiunilor ce vor fi elaborate de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă împreună cu Ministerul Finanţelor, pe baza metodologiei în vigoare referitoare la mijloacele speciale extrabugetare, adaptate la specificul activităţii editoriale.
        Ministerele şi celelalte organe centrale de stat şi obşteşti pot organiza editurile din subordinea lor în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.

    ART. 7
        Pe data de 1 decembrie 1969, I.S.C.E. "Cartimex", de sub îndrumarea şi controlul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, se desfiinţează.
        Pe aceeaşi dată se înfiinţează, în subordinea Centralei cărţii, Oficiul de comerţ exterior, cu sediul în municipiul Bucureşti, care se organizează şi funcţionează pe principiul gestiunii economice interne şi va avea ca obiect de activitate exportul şi importul de carte, publicaţii şi alte bunuri culturale. Această unitate va avea cont de decontare la băncile finanţatoare.
        Oficiul de comerţ exterior, pe baza împuternicirii date în acest scop de conducătorul Centralei cărţii, poate încheia contracte şi poate beneficia de credite bancare.
        Oficiul de comerţ exterior din subordinea Centralei cărţii este condus de către un comitet de direcţie.
        Pe data de 1 decembrie 1969 activitatea de prestări de servicii tipografice pentru străinătate (lohn) trece în obiectul de activitate al Centralei industriei poligrafice, iar activitatea de export-import de discuri trece în obiectul de activitate al Casei de discuri "Electrecord".

    ART. 8
        Centrala cărţii, Oficiul de comerţ exterior, Centrala industriei poligrafice şi Casa de discuri "Electrecord", din subordinea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, vor aplica, în activităţile lor de comerţ exterior, prevederile legale care reglementează operaţiunile de comerţ exterior.

    ART. 9
        Reorganizarea editurilor, precum şi celelalte măsuri stabilite prin prezenta hotărîre, se vor face în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi pe anul 1969 Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi celorlalţi titulari de plan care au edituri în subordine.
        Activul şi pasivul şi contractele în curs de executare ale editurilor reorganizate potrivit prevederilor prezentei hotărîri, precum şi ale I.S.C.E. "Cartimex" care îşi încetează activitatea, se repartizează între Centrala cărţii, Oficiul de comerţ exterior, Centrala industriei poligrafice, Casa de discuri "Electrecord" şi editurile ce rezultă din această reorganizare, conform bilanţului contabil încheiat la 30 noiembrie 1969.

    ART. 10
        Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor modifica corespunzător indicatorii de plan aprobaţi Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă pe anul 1970, pentru unităţile din subordinea acestui comitet, a căror activitate se reorganizează potrivit prevederilor din prezenta hotărîre.

    ART. 11
    Eliberarea la buget a mijloacelor circulante devenite disponibile ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 din prezenta hotărîre se va face eşalonat, pe măsura disponibilităţilor, cel mai tîrziu pînă la 31 martie 1971, în conformitate cu graficele ce se vor întocmi de acord cu Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Republicii Socialiste România.

    ART. 12
        Pentru acoperirea unor nevoi temporare determinate de desfăşurarea activităţii editurilor, Banca Naţională a Republicii Socialiste România este autorizată să acorde editurii "Litera", pentru administrarea unică a editurilor, la cererea documentată a acesteia, împrumuturi bancare pe termen scurt, cu respectarea dispoziţiilor legale.

    ART. 13
        Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă va introduce, ca urmare a măsurilor din prezenta hotărîre, cu avizul Ministerului Muncii, modificările corespunzătoare în nomenclatoarele de funcţiuni şi indicatoarele de pregătire şi stagiu ale Centralei cărţii, Centralei industriei poligrafice, Casei de discuri "Electrecord", precum şi ale editurilor şi Oficiului de comerţ exterior.

    ART. 14
        Actualul sistem de salarizare şi de premiere a personalului din edituri şi din Centrala cărţii se aplică în continuare, pînă la introducerea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în acest sector.

    ART. 15
        Se aprobă constituirea fondului editurii, la dispoziţia directorului acesteia, avînd aceeaşi destinaţie ca şi cea a fondului redactorului şef din sectorul de presă.
        Fondul editurii, constituit în cuantumul stabilit de Ministerul Muncii, după criteriile care stau la baza determinării fondului redactorului şef, poate fi suplimentat cu pînă la 100% din excedentul peste plan realizat prin efort propriu, pe baza aprobării organului ierarhic superior.

    ART. 16
        Centrele de librării şi alte organizaţii comerciale pot încheia contracte de vînzare în consignaţie cu autorii lucrărilor editate pe cheltuială proprie. Organizaţiile comerciale respective au dreptul să achite în numerar contravaloarea exemplarelor vîndute, mai puţin rabatul comercial, pe măsura vînzării lucrărilor.

    ART. 17
        Editurile pot tipări, în cadrul indicatorilor aprobaţi pe anul de plan şi cu acordul autorilor, unele lucrări în cantităţi ce depăşesc tirajul contractat sau comandat.
        Tirajele tipărite în aceste condiţii vor putea fi vîndute numai la export şi, respectiv, populaţiei prin librării de prezentare şi puncte de desfacere proprii, prin difuzori remuneraţi pe bază de cotă procentuală, prin poştă, precum şi prin reţeaua de difuzare a cărţii, cu 50% din rabatul comercial practicat pentru tirajul contractat sau comandat.
        Diferenţa dintre remuneraţia de autor pentru tirajul de calcul şi remuneraţia de autor pentru tirajul suplimentar se plăteşte la desfacerea întregului tiraj.
        Modul de recuperare de la membrii comitetelor de direcţie ale editurilor a pierderilor înregistrate din editarea tirajelor suplimentare, precum şi modul de cointeresare a membrilor comitetelor de direcţie ale editurilor care şi-au asumat răspunderea, se vor stabili odată cu aplicarea noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor în sectorul editorial.

    ART. 18
     Centrala cărţii are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

    ART. 19
        Numărul maxim de posturi al Centralei cărţii şi raportul dintre numărul funcţiilor de execuţie şi al celor de conducere sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică celor interesaţi.

        Salariaţii deveniţi disponibili ca urmare a măsurilor de reorganizare rezultate din prezenta hotărîre beneficiază de drepturile prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1874/1969.

    ART. 20
        Pe data de 1 decembrie 1969, punctele 51-76 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 457/1968 se abrogă.
    De asemenea, pe aceeaşi dată se abrogă art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 458/1968.                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                        ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 8 decembrie 1969.
        Nr. 2215.
    ANEXA 1

    Unităţile din subordinea Centralei cărţii
    1. Editura "Mihai Eminescu"
    - Bucureşti

    2. Editura "Albatros"
    - Bucureşti

    3. Editura "Ion Creangă"
    - Bucureşti

    4. Editura "Minerva"
    - Bucureşti

    5. Editura "Criterion"
    - Bucureşti

    6. Editura "Univers"
    - Bucureşti

    7. Editura "Meridiane"
    - Bucureşti

    8. Editura politică
    - Bucureşti

    9. Editura enciclopedică română
    - Bucureşti

    10. Editura ştiinţifică
    - Bucureşti

    11. Editura tehnică
    - Bucureşti

    12. Editura "Ceres"
    - Bucureşti

    13. Editura "Dacia"
    - Cluj

    14. Editura "Junimea"
    - Iaşi

    15. Editura "Litera"
    - Bucureşti

    16. Oficiul de comerţ exterior
    - Bucureşti

    17. Baza pentru desfacerea cărţii
    - Bucureşti

    18. Centrul de librării
    - Bucureşti

    19. Centrul de librării
    - Piteşti

    20. Centrul de librării
    - Bacău

    21. Centrul de librării
    - Timişoara

    22. Centrul de librării
    - Braşov

    23. Centrul de librării
    - Cluj

    24. Centrul de librării
    - Oradea

    25. Centrul de librării
    - Constanţa

    26. Centrul de librării
    - Galaţi

    27. Centrul de librării
    - Deva

    28. Centrul de librării
    - Iaşi

    29. Centrul de librării
    - Craiova

    30. Centrul de librării
    - Baia Mare

    31. Centrul de librării
    - Tîrgu Mureş

    32. Centrul de librării
    - Ploieşti

    33. Centrul de librării
    - Suceava


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016