Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 180 din 27 martie 1998 (*republicată*)  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 27 martie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 2 decembrie 1998
------------
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 737 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 28 octombrie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 180 din 27 martie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 1 aprilie 1998, şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 28 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 29 mai 1998.


    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul prin reorganizarea aparatului ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul face parte din structura aparatului de lucru al Guvernului şi este subordonat primului-ministru.
    ART. 2
    (1) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul asigura buna funcţionare a relaţiilor Guvernului cu Parlamentul atât în planul dialogului Parlament-Guvern, cât şi în cel al promovării iniţiativei legislative a Guvernului şi delegării legislative acordate Guvernului de către Parlament.
    (2) De asemenea, Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul asigura efectuarea unor analize social-politice, pe care le prezintă Guvernului.
    ART. 3
    (1) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul are următoarele atribuţii principale:
    a) asigura informarea Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a comisiilor parlamentare cu privire la activitatea Guvernului;
    b) prezintă, la solicitarea Camerei Deputaţilor, a Senatului sau a comisiilor parlamentare, informaţiile cu privire la implicaţiile bugetare pe care le-ar putea avea adoptarea propunerilor legislative iniţiate de deputaţi sau de senatori;
    c) primeşte întrebările şi interpelările adresate de deputaţi sau de senatori Guvernului ori membrilor acestuia, se ocupa de pregătirea răspunsurilor şi de prezentarea lor în termen;
    d) asigura pregătirea şi transmiterea răspunsurilor la moţiunile simple şi la moţiunile de cenzura iniţiate de deputaţi şi/sau de senatori;
    e) urmăreşte modul în care se da curs solicitărilor de convocare a şedinţelor comune ale Camerelor Parlamentului şi de înscriere pe ordinea de zi a asumării răspunderii Guvernului asupra unui program, unei declaraţii de politica generală sau unui proiect de lege;
    f) urmăreşte promovarea proiectelor de lege elaborate de Guvern în procesul de legiferare şi modul în care este îndeplinită procedura pentru fiecare dintre acestea, de la sesizarea Parlamentului până la adoptarea sau, după caz, respingerea lor;
    g) solicita şi susţine dezbaterea cu prioritate a unor proiecte de acte normative elaborate de către Guvern în cadrul ordinii de zi a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului;
    h) coordonează procesul de pregătire, prezentare şi susţinere a proiectelor de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, precum şi elaborarea propunerilor de reglementare la nivel de ordonanţa în temeiul acestor legi, urmărind supunerea lor spre adoptare Guvernului şi comunicarea în termen a acestora către Parlament, spre aprobare;
    i) urmăreşte depunerea cu operativitate la Parlament, spre aprobare, a ordonanţelor de urgenţă adoptate de Guvern, susţinând apoi dezbaterea şi aprobarea lor prin lege, conform procedurilor parlamentare specifice;
    j) asigura depunerea spre dezbatere de către Camerele Parlamentului sau către una dintre acestea a rapoartelor şi declaraţiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;
    k) urmăreşte circuitul proiectelor de acte normative la Senat şi la Camera Deputaţilor şi prezintă Guvernului, lunar, informări cu privire la stadiul acestora;
    l) efectuează studii şi sinteze tematice privind tendinţele identificabile în solicitările parlamentarilor faţă de activitatea Guvernului.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul colaborează cu toate ministerele şi cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, care sunt obligate să-i furnizeze datele şi informaţiile necesare în vederea asigurării în condiţii optime a relaţiei Guvernului cu Parlamentul. În acest scop, Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul va fi informat, în cel mai scurt timp de la solicitare, despre stadiul aplicării unor reglementări, despre stadiul elaborării unor proiecte de legi şi de ordonanţe, pentru a se asigura promovarea lor în termenele stabilite prin programul legislativ al Guvernului.
    (3) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul asigura legătura Guvernului cu parlamentarii, cu instituţiile societăţii civile şi cu mass-media, pentru a obţine informaţii exacte şi complete asupra tuturor problemelor care fac obiectul informării cerute de Parlament sau al iniţiativelor legislative guvernamentale. În acest scop, Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul organizează consultări, elaborează analize de conţinut şi sinteze tematice, prognoze asupra modului în care sunt receptate de către populaţie unele iniţiative legislative şi asupra disponibilităţii parlamentare în privinţa adoptării acestora.
    ART. 4
    (1) În domeniul de analiza social-politica Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) sprijină Guvernul în identificarea problemelor sociale principale, în determinarea curentelor de opinie publică, în identificarea nevoilor de comunicare, precum şi în elaborarea mesajelor guvernamentale;
    b) efectuează studii şi analize asupra reacţiilor populaţiei României cu privire la schimbările legislative, măsurile de politica economică, deciziile politice şi mesajele transmise prin mass-media;
    c) efectuează studii şi analize despre imaginea pe care populaţia României o are cu privire la activitatea instituţiilor statului, a partidelor politice şi a personalităţilor politice, la procesul de reforma economică, la integrarea în structurile comunitare europene;
    d) prezintă, periodic, rapoarte privind starea opiniei publice;
    e) prezintă, trimestrial, rapoarte privind imaginea instituţiilor statului şi a personalităţilor administrative şi politice;
    f) colaborează cu cele doua Camere ale Parlamentului, cu Preşedinţia, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea şi fundamentarea studiilor şi analizelor cu privire la problemele sociale;
    g) elaborează studii şi analize cu privire la impactul social al activităţii Guvernului;
    h) evaluează datele şi informaţiile specifice, transmise de Direcţia relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
    (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul utilizează, în principal, următoarele mijloace specifice:
    a) cercetări de circumstanţă pe probleme specifice de interes imediat;
    b) analize documentare;
    c) sesiuni de focus-grup;
    d) interviuri de profunzime;
    e) dezbateri publice.
    ART. 5
    Departamentul Informaţiilor Publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia de a transmite Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul, la cererea acestuia, toate studiile şi analizele care au stat la baza deciziilor importante luate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 4.
    ART. 6
    (1) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul asigura reprezentarea Guvernului, în calitate de titular al dreptului de iniţiativă legislativă, în faţa comisiilor parlamentare, a plenului Camerei Deputaţilor şi Senatului, a comisiilor de mediere, precum şi la şedinţele comune ale celor doua Camere ale Parlamentului, coordonând în acest scop activitatea tuturor factorilor guvernamentali implicaţi în promovarea în Parlament, pe întregul parcurs al procesului de legiferare, a iniţiativelor legislative ale Guvernului.
    (2) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul răspunde de elaborarea şi prezentarea punctului de vedere sau a răspunsului Guvernului ori al unuia dintre membrii săi la orice întrebare sau interpelare formulată de deputaţi sau de senatori.
    (3) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, în vederea monitorizării iniţiativelor legislative guvernamentale, de la aprobarea proiectului de lege de către Guvern până la finalizarea procesului de legiferare prin adoptarea, respectiv respingerea legii de către Parlament, precum şi a ordonanţelor guvernamentale - atât a celor emise în baza unei legi de abilitare, cât şi a celor de urgenţă -, de la data emiterii sau adoptării până la data aprobării, respectiv a respingerii lor prin lege de către Parlament.
    (4) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul înregistrează, sistematizează şi monitorizează evidenta interpelărilor şi întrebărilor adresate Guvernului sau unuia dintre membrii săi de către deputaţi şi senatori, precum şi a răspunsurilor la acestea.
    ART. 7
    (1) Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul este condus de ministrul pentru relaţiile cu Parlamentul, ajutat de un secretar de stat.
    (2) În exercitarea atribuţiilor departamentului pe care îl conduce ministrul pentru relaţiile cu Parlamentul emite ordine.
    (3) Atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul.
    (4) Coordonarea compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul este asigurată de un secretar executiv, a cărui funcţie este asimilată, din punct de vedere al salarizării, cu funcţia de director.
    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se stabilesc cu aprobarea ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul.
    (3) Numărul maxim de posturi este de 23, exclusiv demnitarii.
    (4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale acestuia, după caz, se fac cu acordul ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul.
    ART. 9.
    (1) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale persoanelor încadrate în Departamentul pentru Relaţiile cu Parlamentul se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare şi se semnează de către salariat şi de şeful ierarhic.
    ART. 10
    Personalul existent în aparatul ministrului pentru relaţiile cu Parlamentul se preia în cadrul Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    ART. 11
    Resursele financiare necesare funcţionarii Departamentului pentru Relaţiile cu Parlamentul sunt cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 12
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa la Hotărârea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului României, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.


    ANEXĂ


    Numărul maxim de posturi:
    23 (exclusiv demnitarii)

    DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU PARLAMENTUL

                     ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐
                     │ MINISTRU ├───────> │ Cabinet ministru │
                     └────────┬────────┘ └──────────────────┘
                              │
                              │
                              v
                     ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
                     │ SECRETAR DE STAT ├─────-> │ Cabinet secretar de stat│
                     └────────┬─────────┘ └─────────────────────────┘
                              │
                              │
                              v
                     ┌───────────────────┐
                     │ SECRETAR EXECUTIV │
                     └────────┬──────────┘
                              │
                              │
                              v
            ┌───────────────────┬──────────────────────────────┐
            │ │ │
            v v v
   ┌───────────────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐
   │ Direcţia evidenţă,│ │ Direcţia │ │ Direcţia legislaţie│
   │ relaţii publice │ │ analiză │ └─────────┬──────────┘
   └────────┬──────────┘ │ social- │ │
            │ │ politică │ │
            │ └───────────┘ ┌───────────────┼────────────┐
            │ │ │ │
            v v v v
     ┌───────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
     │ │ │ Sectorul │ │ Sectorul│ │ Sectorul│
     v v │ Camera │ │ Senat │ │ Guvern │
 ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ Deputaţilor│ └─────────┘ └─────────┘
 │ Sectorul │ │ Sectorul │ └────────────┘
 │ evidenţă │ │ relaţii │
 └──────────┘ │ publice │
                 └────┬─────┘
                      │
                      │
          ┌───────────┼─────────────┐
          │ │ │
          v v v
     ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌───────────┐
     │ Biroul │ │ Biroul │ │ Biroul │
     │ presă │ │ ONG │ │ sindicate │
     └────────┘ └─────────┘ └───────────┘


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016