Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 157 din 27 februarie 2020  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 27 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 178 din 4 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referinţă privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referinţă obligatorie naţională.
    (2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională de expunere profesională.
    (3) Valorile-limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale agenţilor chimici, prevăzute la alin. (1) şi (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4."

    2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Pentru orice agent chimic pentru care se stabileşte o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie naţională."

    3. Articolul 9 se abrogă.
    4. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autorităţile naţionale competente."

    5. Articolul 44 se abrogă.
    6. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Valorile-limită ale agenţilor chimici prevăzute la art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, stabilite la nivel naţional până la data prezentei hotărâri, care sunt mai restrictive decât cele stabilite la nivel comunitar, rămân în vigoare până la revizuirea acestora.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană şi statele membre despre valorile-limită de expunere profesională şi valorile-limită biologice naţionale prevăzute la alin. (1), introduse sau revizuite.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23 alineatul (1), litera d) se modifică după cum urmează:
    "d) medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicină generală/medicină de familie, conform legii, inspectoratul teritorial de muncă şi/sau direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti, precum şi orice altă persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă să aibă acces la lista prevăzută la lit. c);"

    2. La articolul 25, alineatul (4) se modifică după cum urmează:
    "(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni, medicul de medicina muncii poate solicita ca şi alţi lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul unei supravegheri medicale."

    3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor pot indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue după încetarea expunerii, pe o durată pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză."

    4. Articolul 26 se modifică după cum urmează:
    "ART. 26
    (1) Pentru fiecare lucrător pentru care se asigură supraveghere medicală, medicul de medicina muncii trebuie să întocmească un dosar medical individual.
    (2) Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală va propune măsurile de protecţie individuală sau măsurile de prevenire care trebuie luate pentru fiecare lucrător.
    (3) Pentru lucrătorii prevăzuţi la art. 25 alin. (6), supravegherea medicală după încetarea expunerii profesionale este asigurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor."

    5. Articolul 33 se abrogă.
    6. În anexa nr. 1, la litera A, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. Activităţi care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de muncă."

    7. În anexa nr. 2, punctul 1 se modifică după cum urmează:
    "1. Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni trebuie să cunoască bine condiţiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător. "    Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/2.398 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), Seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017.


                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Tudor Polak,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu


    Bucureşti, 27 februarie 2020.
    Nr. 157.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
    Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenţi chimici

┌────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoare-limită maximă │ │
│ │ │ │ │ ├───────────┬──────────┤ │
│ │ │ │ │Acţiunea│ │Termen │ │
│Nr. │CAS^(1) │EC^(2) │Denumirea agentului chimic │cutanată│8 ore^(4) │scurt^(5) │Menţiuni^(8) │
│crt.│ │(EINECS) │ │^(3) │ │(15 min) │ │
│ │ │ │ │ ├─────┬─────┼─────┬────┤ │
│ │ │ │ │ │mg/mc│ppm^ │mg/mc│ppm^│ │
│ │ │ │ │ │(6) │(7) │(6) │(7) │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│1. │75-07-0 │200-836-8│Acetaldehidă/Etanal │ │90 │50 │180 │100 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│2. │140-11-4 │205-399-7│Acetat de benzil │ │50 │8 │80 │13 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│3. │112-07-2 │203-933-3│Acetat de 2-Butoxietil │P │133 │20 │333 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│4. │123-86-4 │204-658-1│Acetat de n-butil │ │715 │150 │950 │200 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│5. │108-84-9 │203-621-7│Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar │ │150 │25 │250 │42 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│6. │625-16-1 │- │Acetat de 1,1 dimetilpropil/ Acetat de terţ pentil │ │270 │50 │540 │100 │Directiva 2000/39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amilacetat, terţ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│7. │141-78-6 │205-500-4│Acetat de etil │ │400 │111 │500 │139 │Directiva 2017/164 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│8. │111-15-9 │203-839-2│Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol │P │11 │2 │- │- │R1B Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│9. │110-19-0 │203-745-1│Acetat de izobutil │ │715 │150 │950 │200 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│10. │123-92-2 │204-662-3│Acetat de izopentil │ │270 │50 │540 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│11. │108-21-4 │203-561-1│Acetat de izopropil │ │400 │96 │600 │144 │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│12. │79-20-9 │201-185-2│Acetat de metil │ │200 │63 │600 │188 │ │
├────┼──────────┬┴─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│13. │626-38-0 │210-946-8 │Acetat de 1-metilbutil │ │270 │50 │540 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│14. │110-49-6 │203-772-9 │Acetat de 2-metoxietil │P │4,8 │1 │- │- │R1B Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│15. │108-65-6 │203-603-9 │Acetat de 2-metoxi-1-metiletil │P │275 │50 │550 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│16. │628-63-7 │211-047-3 │Acetat de pentil │ │270 │50 │540 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│17. │620-11-1 │- │Acetat de 3-pentil │ │270 │50 │540 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│18. │109-60-4 │203-686-1 │Acetat de propil │ │400 │96 │600 │144 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│19. │108-05-4 │203-545-4 │Acetat de vinil │ │17,6 │5 │35,2 │10 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│20. │141-97-9 │205-516-1 │Aceto-acetat de etil/ Acetil-acetat de etil │ │100 │19 │200 │38 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│21. │67-64-1 │200-662-2 │Acetonă │ │1210 │500 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│22. │64-19-7 │200-580-7 │Acid acetic │ │25^ │10 │50^ │20 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │29^ │ │59^ │20^ │ │
│23. │79-10-7 │201-177-9 │Acid acrilic │ │(13) │10 │(13) │(14)│Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │(14) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│24. │10035-10-6│233-113-0 │Acid bromhidric/ Bromură de hidrogen │ │- │- │6,7 │2 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│25. │107-92-6 │203-532-3 │Acid butiric │ │15 │4 │30 │8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│26. │74-90-8 │200-821-6 │Acid cianhidric (exprimat în CN) │P │0,5 │0,45 │1 │0,9 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cianură de hidrogen│
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│27. │79-11-8 │201-178-4 │Acid cloracetic │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│28. │7647-01-0 │231-595-7 │Acid clorhidric/ Clorură de hidrogen │ │8 │5 │15 │10 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│29. │598-78-7 │209-952-3 │Acid 2-cloropropionic │ │1 │0,2 │2 │0,4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│30. │75-99-0 │200-923-0 │Acid 2,2-dicloropropionic │ │2 │0,3 │10 │1,7 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│31. │756-80-9 │212-053-9 │Acid O,O dimetilditiofosforic │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│32. │7664-39-3 │231-634-8 │Acid fluorhidric/ Fluorură de hidrogen │ │1,5 │1,8 │2,5 │3 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│33. │64-18-6 │200-579-1 │Acid formic │ │9 │5 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│34. │7782-79-8 │231-965-8 │Acid hidrazoic │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│35. │79-41-4 │201-204-4 │Acid metacrilic │ │30 │8,5 │45 │13 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│36. │7697-37-2 │231-714-2 │Acid nitric/Acid azotic │ │- │- │2,6 │1 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│37. │7664-38-2 │231-633-2 │Acid ortofosforic │ │1 │- │2 │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│38. │144-62-7 │205-634-3 │Acid oxalic │ │1 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│39. │88-89-1 │201-865-9 │Acid picric │ │0,1 │- │- │- │Directiva 91/322 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│40. │79-09-4 │201-176-3 │Acid propionic │ │31 │10 │62 │20 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Particule lichide │
│41. │7664-93-9 │231-639-5 │Acid sulfuric ^(9) │ │0,05 │- │- │- │pulverizate^(10) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│42. │107-02-8 │203-453-4 │Acrilaldehidă/Acroleină │ │0,05^│0,02 │0,12^│0,05│Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M1B; R2 │
│43. │79-06-1 │201-173-7 │Acrilamidă │P │0,1 │- │- │- │Directiva 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│44. │141-32-2 │205-480-7 │Acrilat de n-butil │ │11 │2 │53 │10 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│45. │140-88-5 │205-438-8 │Acrilat de etil/Etilacrilat │ │21 │5 │42 │10 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│46. │96-33-3 │202-500-6 │Acrilat de metil/Metilacrilat │ │18 │5 │36 │10 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│47. │107-13-1 │203-466-5 │Acrilonitril │P │5 │2,3 │10 │4,6 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│48. │15972-60-8│240-110-8 │Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă │ │20 │- │30 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│49. │107-18-6 │203-470-7 │Alcool alilic │P │4,8 │2 │12,1 │5 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│50. │64-17-5 │200-578-6 │Alcool etilic/Etanol │ │1900 │1000 │9500 │5000│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│51. │98-00-0 │202-626-1 │Alcool furfurilic │ │50 │12,5 │100 │25 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│52. │111-70-6 │203-897-9 │Alcool heptilic/1-Heptanol │ │150 │31,5 │250 │53 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│53. │111-27-3 │203-852-3 │Alcool hexilic/1-Hexanol │ │150 │36 │250 │60 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│54. │123-96-6 │204-667-0 │Alcool izooctilic/2-Octanol │P │150 │28 │250 │47 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│55. │67-63-0 │200-661-7 │Alcool izopropilic/2-Propanol │ │200 │81 │500 │203 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│56. │71-23-8 │200-746-9 │Alcool propilic/1-Propanol │ │200 │81 │500 │203 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│57. │123-72-8 │204-646-6 │Aldehidă butirică │ │- │- │25 │9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│58. │107-20-0 │203-472-8 │Aldehidă cloracetică │ │- │- │3 │1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│59. │123-73-9 │204-647-1 │Aldehidă crotonică/2-Butenal │ │- │- │25 │9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│60. │309-00-2 │206-215-8 │Aldrin sau izodrin/ 1,2,3,4,10,10 - hexaclor │P │0,2 │- │0,25 │- │ │
│ │ │ │1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│61. │107-11-9 │203-463-9 │Alilamină │ │0,1 │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│62. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │3 │- │10 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│63. │- │- │Aluminiu şi oxizi │ │1 │- │3 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│64. │92-67-1 │202-177-1 │4 aminodifenil │ │- │- │- │- │Fp │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│65. │141-43-5 │205-483-3 │2-aminoetanol/Etanolamină │P │2,5 │1 │7,6 │3 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│66. │75-31-0 │200-860-9 │2-aminopropan/Izopropilamină │ │7 │3 │10 │4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│67. │61-82-5 │200-521-5 │Amitrol │ │0,2^ │- │- │- │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│68. │7664-41-7 │231-635-3 │Amoniac │ │14 │20 │36 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│69. │108-24-7 │203-564-8 │Anhidridă acetică │ │15 │3,6 │25 │6 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│70. │106-31-0 │203-383-4 │Anhidridă butirică │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│71. │85-44-9 │201-607-5 │Anhidridă ftalică │ │2 │0,3 │5 │0,8 │(Vapori şi aerosoli│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de condensare) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│72. │108-31-6 │203-571-6 │Anhidridă maleică │ │1 │0,25 │3 │0,75│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│73. │62-53-3 │200-539-3 │Anilină │P │3 │0,8 │5 │1,3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│74. │90-04-0 │201-963-1 │o-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │C1B;M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│75. │536-90-3 │208-651-4 │m-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│76. │104-94-9 │203-254-2 │p-Anisidină │P │0,3 │0,06 │0,5 │0,1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│77. │7440-36-0 │231-146-5 │Antimoniu/Stibiu │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│78. │86-88-4 │201-706-3 │Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree │ │0,2 │- │0,6 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│79. │7440-22-4 │231-131-3 │Argint │ │0,1 │- │- │- │(Metalic); │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│80. │- │231-131-3 │Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag) │ │0,01 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│81. │- │- │Arsen şi compuşi anorganici(exprimaţi în As) │ │0,01 │- │0,1 │- │C 1A │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│82. │7784-42-1 │232-066-3 │Arsină/Hidrogen arseniat │ │0,1 │0,03 │0,3 │0,09│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│83. │8052-42-4 │232-490-9 │Asfalt │ │5 │- │- │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│84. │1912-24-9 │217-617-8 │Atrazină │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│85. │26628-22-8│247-852-1 │Azidă de sodiu │P │0,1 │- │0,3 │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│86. │- │- │Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba) │ │0,5 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│87. │71-43-2 │200-753-7 │Benzen │P^(11) │3,25 │1 │- │- │C1A; M1B; Directiva│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2004/37 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│88. │50-32-8 │200-028-5 │3,4-benzpiren/Benzo[a]piren │ │- │- │- │- │Fp; C1B; M1B; R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│89. │92-87-5 │202-199-1 │Benzidină │P │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│90. │- │- │Benzine (carburanţi) │ │300 │- │500 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│91. │93-89-0 │202-284-3 │Benzoat de etil │ │200 │33 │300 │49 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│92. │106-51-4 │203-405-2 │p-Benzochinonă/Chinonă │ │0,3 │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│93. │- │- │Beriliu (compuşi de Be) │ │0,002│- │- │- │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│94. │111-44-4 │203-870-1 │Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ │P │40 │6,8 │60 │10,3│ │
│ │ │ │Dicloro dietil eter │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│95. │542-88-1 │208-832-8 │Bis (clorometil) eter │ │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│96. │14324-55-1│238-270-9 │Bis (dietilditiocarbamat) de zinc │ │3 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │2^ │ │ │ │Fracţie inhalabilă │
│97. │80-05-7 │201-245-8 │Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol │ │(13) │- │- │- │R2; Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│98. │7726-95-6 │231-778-1 │Brom │ │0,7 │0,1 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│99. │74-96-4 │200-825-8 │Brometan/Bromură de etil │ │400 │90 │500 │112 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│100.│74-83-9 │200-813-2 │Brommetan/Bromură de metil │P │20 │5 │30 │7,5 │M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│101.│593-60-2 │209-800-6 │Bromură de etilenă; brometilenă │ │4,4 │1 │- │- │C1B; Directiva 2017│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│102.│106-99-0 │203-450-8 │1,3 Butadienă │ │2,2 │1 │- │- │C1A; M1B Directiva │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2017/2398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│103.│71-36-3 │200-751-6 │n-Butanol │ │100 │33 │200 │66 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│104.│78-93-3 │201-159-0 │2 Butanonă/Etil metil cetonă/ Butanonă │ │600 │200 │900 │300 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│105.│110-65-6 │203-788-6 │2-butină-1,4-diol │ │0,5^ │- │- │- │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│106.│109-73-9 │203-699-2 │Butilamină │P │- │- │15 │5 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│107.│106-35-4 │203-388-1 │Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/ 3-heptanonă │ │95 │20 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│108.│111-76-2 │203-905-0 │2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter │P │98 │20 │246 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│109.│112-34-5 │203-961-6 │2-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB │ │67,5 │10 │101,2│15 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│110.│2426-08-6 │219-376-4 │Butil glicidil eter │ │100 │19 │200 │38 │C2; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│111.│- │- │Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd) │ │0,05 │- │- │- │C1B; M2; R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│112.│76-22-2 │200-945-0 │Camfor │ │1 │6 │3 │18 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│113.│105-60-2 │203-313-2 │ε-Caprolactamă/ Ciclohexanon-iso-oximă │ │10 │- │40 │- │(Pulberi, vapori) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│114.│63-25-2 │200-555-0 │Carbaril/1-naftil metilcarbamat │ │2 │- │5 │- │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│115.│105-58-8 │203-311-1 │Carbonat de dietil │ │700 │145 │1000 │207 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│116.│497-19-8 │207-838-8 │Carbonat de sodiu │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│117.│12070-12-1│235-123-0 │Carbură de tungsten │ │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│118.│463-51-4 │207-336-9 │Cetenă │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│119.│420-04-2 │206-992-3 │Cianamidă │P │1 │0,58 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│120.│75-05-8 │200-835-2 │Cianometan/Acetonitril │P │70 │40 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│121.│151-50-8 │205-792-3 │Cianură de potasiu (exprimată în CN) │P │0,5 │- │1 │- │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│122.│143-33-9 │205-599-4 │Cianură de sodiu (exprimată în CN) │P │0,5 │- │1 │- │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│123.│- │- │Cianuri (altele decât cele de la poziţiile 121 şi 122) şi │P │0,5 │- │1 │- │ │
│ │ │ │cianogeni (exprimare în CN) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│124.│110-82-7 │203-806-2 │Ciclohexan │ │700 │200 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│125.│108-93-0 │203-630-6 │Ciclohexanol │P │100 │25 │200 │50 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│126.│108-94-1 │203-631-1 │Ciclohexanonă │P │40,8 │10 │81,6 │20 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│127.│110-83-8 │203-807-8 │Ciclohexenă │ │700 │208 │1200 │357 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│128.│108-91-8 │203-629-0 │Ciclohexilamină │ │20 │5 │40 │10 │R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│129.│542-92-7 │208-835-4 │Ciclopentadienă │ │100 │35,5 │200 │75 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│130.│12079-65-1│235-142-4 │Ciclopentadienil tricarbonil mangan │ │0,1 │- │0,3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│131.│75-19-4 │200-847-8 │Ciclopropan │ │500 │290 │700 │407 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│132.│7782-50-5 │231-959-5 │Clor │ │- │- │1,5 │0,5 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│133.│108-90-7 │203-628-5 │Clorbenzen/monoclorbenzen │ │23 │5 │70 │15 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│134.│74-97-5 │200-826-3 │Clor brom metan │ │700 │132 │1000 │189 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│135.│506-77-4 │208-052-8 │Clorcian │ │- │- │1 │0,4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│136.│57-74-9 │200-349-0 │Clordan/ │ │0,3 │- │0,6 │- │C2 │
│ │ │ │1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│137.│106-89-8 │203-439-8 │1-clor-2,3-epoxipropan/ Epiclorhidrina │P │1 │0,2 │4 │0,8 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│138.│95-57-8 │202-433-2 │2-Clorfenol │ │- │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│139.│74-87-3 │200-817-4 │Clormetan/clorura de metil │ │75 │36 │150 │72 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│140.│100-00-5 │202-809-6 │1-Clor-4 nitrobenzen │P │- │- │1 │0,16│C2; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│141.│600-25-9 │209-990-0 │1-Clor-1 nitropropan │ │50 │10 │75 │15 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│142.│532-27-4 │208-531-1 │2-Cloroacetofenonă │ │- │- │0,3 │0,05│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│143.│106-47-8 │203-401-0 │4-Cloroanilină │P │2 │- │5 │- │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│144.│75-00-3 │200-830-5 │Cloretan │ │268 │100 │- │- │C2 Directiva 2006/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│145.│40507-94-6│254-947-1 │6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă │ │15 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│146.│53469-21-9│- │Clorodifenil (42% clor) │P │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│147.│11097-69-1│- │Clorodifenil (54% clor) │P │- │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│148.│75-45-6 │200-871-9 │Clorodifluorometan │ │3600 │1000 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│149.│107-07-3 │203-459-7 │2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină │P │3 │1 │10 │3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│150.│67-66-3 │200-663-8 │Cloroform/Triclormetan │P │10 │2 │- │- │C2 Directiva 2000/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│151.│96-30-0 │202-497-1 │2-cloro-N-metilacetamidă │ │10 │- │14 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│152.│563-47-3 │209-251-2 │3 Cloro-2metil propenă/ Clorură de metalil │ │80 │22 │150 │41 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│153.│97-00-7 │202-551-4 │1-Clor 2,4 dinitrobenzen │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│154.│126-99-8 │204-818-0 │Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă │P │30 │8 │50 │14 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│155.│75-29-6 │200-858-8 │2-clorpropan/clorură de izopropil │ │400 │125 │500 │156 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│156.│96-24-2 │202-492-4 │3-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│157.│107-05-1 │203-457-6 │3-clorpropenă/clorură de alil │ │3 │1 │6 │2 │C2; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│158.│2039-87-4 │218-026-8 │o-Clorstiren │ │50 │9 │100 │18 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│159.│95-49-8 │202-424-3 │2-clortoluen │ │150 │30 │250 │50 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│160.│106-43-4 │203-397-0 │4-clortoluen │ │150 │30 │250 │50 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│161.│100-44-7 │202-853-6 │α Clor toluen/clorură de benzil │ │5 │1 │8 │1,5 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│162.│75-36-5 │200-865-6 │Clorură de acetil │ │2 │0,6 │5 │1,6 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│163.│12125-02-9│235-186-4 │Clorură de amoniu │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│164.│98-88-4 │202-710-8 │Clorură de benzoil │ │5 │0,9 │10 │1,8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│165.│79-04-9 │201-171-6 │Clorură de cloracetil │ │10 │2 │20 │4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│166.│79-36-7 │201-199-9 │Clorură de dicloracetil │ │3 │0,5 │5 │0,8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│167.│10545-99-0│234-129-0 │Clorură de sulf │ │2 │0,4 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│168.│7791-25-5 │232-245-6 │Clorură de sulfuril │ │2 │0,4 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│169.│7719-09-7 │231-748-8 │Clorură de tionil │ │15 │3 │25 │5 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1A; Directiva 2004│
│170.│75-01-4 │200-831-0 │Clorură de vinil (monomer) │ │2,6 │1 │- │- │/37 Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│171.│7440-48-4 │231-158-0 │Cobalt │ │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│172.│8050-09-7 │232-475-7 │Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, │ │0,1 │- │- │- │ │
│ │ │ │exprimaţi în formaldehidă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│173.│1319-77-3 │215-293-2 │Cresoli (toţi izomerii) │P │22 │5 │- │- │Directiva 91/322 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1A/C1B; M1B; R2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.398 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,010 mg/m^3 până │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 17 ianuarie 2025│
│ │ │ │Compuşii de crom (VI) care sunt substanţe cancerigene în │ │ │ │ │ │Valoare-limită: │
│174.│- │- │sensul art. 5 pct. 1 lit. (a) din Hotărârea Guvernului │ │0,005│- │- │- │0,025 mg/m^3 pentru│
│ │ │ │nr. 1.093/2006, cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │ │ │procedeele de │
│ │ │ │(ca crom) │ │ │ │ │ │sudură şi de tăiere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu plasmă sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │procesele de muncă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │similare care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │generează fumuri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la 17 ianuarie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2025 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│175.│- │- │Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi │ │2 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
│ │ │ │anorganici insolubili ai Cr(III) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│176.│- │- │Crom trivalent (compuşi solubili) │ │0,5 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│177.│98-82-8 │202-704-5 │Cumen/Izopropilbenzen │P │100 │20 │250 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│178.│7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │- │- │0,2 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│179.│7440-50-8 │231-159-6 │Cupru │ │0,5 │- │1,5 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│180.│94-75-7 │202-361-1 │2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│181.│1596-84-5 │216-485-9 │Daminozidă/Alar │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│182.│533-74-4 │208-576-7 │Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă │ │- │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│183.│50-29-3 │200-024-3 │DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretan │P │0,5 │- │1 │- │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│184.│95828-55-0│- │DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat │P │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│185.│17702-41-9│241-711-8 │Decaboran │P │0,1 │0,016│0,3 │0,05│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│186.│91-17-8 │202-046-9 │Decahidronaftalină/Decalină │ │100 │18 │200 │36 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│187.│112-30-1 │203-956-9 │1-Decanol │ │100 │15 │200 │30 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│188.│8065-48-3 │- │Demeton/Sistox │P │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│189.│8022-00-2 │- │Demeton metil │P │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│190.│431-03-8 │207-069-8 │Diacetil/Butandionă │ │0,07^│0,02 │0,36^│0,1 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│191.│124-02-7 │204-671-2 │Dialilamină │ │0,5 │0,1 │2 │0,5 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│192.│37764-25-3│253-658-8 │N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă │ │7 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│193.│999-21-3 │213-658-0 │Dialil maleat │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│194.│334-88-3 │206-382-7 │Diazometan │ │0,3 │0,2 │0,5 │0,3 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│195.│19287-45-7│242-940-6 │Diboran │ │0,1 │0,1 │1 │1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│196.│106-93-4 │203-444-5 │1,2 Dibrometan │P │0,8 │0,1 │2 │0,3 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│197.│74-95-3 │200-824-2 │Dibrommetan/ Bromură de metilen │ │10 │1,4 │50 │7 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│198.│111-92-2 │203-921-8 │Di-n-butilamină │ │- │- │6 │1,1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│199.│142-96-1 │205-575-3 │Di-n-butil eter/Dibutil eter │P │30 │6 │50 │9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│200.│107-66-4 │203-509-8 │Dibutilfosfat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│201.│84-74-2 │201-557-4 │Dibutilftalat │ │2 │- │5 │- │R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│202.│95-50-1 │202-425-9 │1,2-diclorbenzen/ o-Diclorbenzen │P │122 │20 │306 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│203.│106-46-7 │203-400-5 │1,4-diclorbenzen/ p-Diclorbenzen │P │12^ │2 │60^ │10 │C2; Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│204.│22591-21-5│245-111-7 │1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/Diclorpinacolonă │ │- │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│205.│75-34-3 │200-863-5 │1,1-dicloretan │P │412 │100 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│206.│107-06-2 │203-458-1 │1,2 Dicloretan │ │30 │7 │70 │17 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│207.│75-35-4 │200-864-0 │1,1 Dicloretilenă/ Clorură de viniliden │ │8^ │2 │20^ │5 │C2; Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│208.│540-59-0 │208-750-2 │1,2 Dicloretilenă │ │200 │50 │300 │76 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│209.│75-09-2 │200-838-9 │Diclormetan/Clorură de metilen │P │353^ │100 │706^ │200 │C2; Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│210.│594-72-9 │209-854-0 │1,1 Diclor-1-nitroetan │ │10 │1,7 │40 │7 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│211.│78-87-5 │201-152-2 │1,2 Diclorpropan/ clorură de propilen │ │100 │22 │200 │44 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│212.│96-23-1 │202-491-9 │1,3 Diclor-2-propanol/ 1,3 Diclorhidrină │P │5 │0,95 │10 │1,9 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│213.│18671-97-1│- │2,6-diclorchinoxalină │ │50 │- │100 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│214.│75-71-8 │200-893-9 │Diclor-difluor metan/Freon 12 │ │2000 │494 │3000 │741 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│215.│75-43-4 │200-869-8 │Diclormonofluor metan/Freon 21 │ │42 │10 │- │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│216.│6607-45-0 │- │1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren │ │30 │- │50 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│217.│76-14-2 │200-937-7 │1,1 Diclor-tetrafluoretan/ Freon 114 │ │3000 │430 │5000 │715 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│218.│60-57-1 │200-484-5 │Dieldrin │P │0,2 │- │0,25 │- │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│219.│109-89-7 │203-716-3 │Dietilamină │ │15 │5 │30 │10 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│220.│100-37-8 │202-845-2 │2-Dietilaminoetanol │P │30 │6 │45 │9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│221.│91-66-7 │202-088-8 │N,N Dietilanilină │ │10 │1,6 │20 │3,2 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│222.│91-65-6 │202-087-2 │N,N Dietilciclohexilamină │ │15 │- │30 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│223.│122-39-4 │204-539-4 │Difenilamină │ │4 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│224.│80-10-4 │201-251-0 │Difenildiclorsilan │ │5 │05 │7 │0,7 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│225.│25167-94-6│246-696-1 │Difenilpropan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│226.│8004-13-5 │- │Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil şi oxid de difenil │ │2 │- │4 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│227.│75-61-6 │200-885-5 │Difluordibrom-metan │ │600 │70 │800 │93 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│228.│120-80-9 │204-427-5 │1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol │ │10 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│229.│123-31-9 │204-617-8 │1,4-dihidroxibenzen/ Hidrochinonă │ │1 │- │2 │- │C2; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│230.│25167-70-8│246-690-9 │Diizobutilenă │ │2000 │- │2500 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│231.│27205-99-8│248-322-2 │O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu │ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│232.│127-19-5 │204-826-4 │N,N-dimetilacetamidă │P │36 │10 │72 │20 │R1B; Directiva 2000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│233.│124-40-3 │204-697-4 │Dimetilamină │ │3,8 │2 │9,4 │5 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│234.│121-69-7 │204-493-5 │N,N Dimetilanilină │P │25 │5 │49 │10 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│235.│103-83-3 │203-149-1 │Dimetil-benzilamină │ │5 │0,9 │10 │1,8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│236.│75-97-8 │200-920-4 │3,3 Dimetil-2-butanonă/ Pinacolonă │ │60 │15 │150 │37 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│237.│75-78-5 │200-901-0 │Dimetil-diclorsilan │ │3 │0,6 │6 │1,2 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│238.│1331-15-3 │- │2,5 Dimetil 1,4 dioxan │ │50 │- │100 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│239.│115-10-6 │204-065-8 │Dimetil eter/Oxid de dimetil │ │1920 │1000 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│240.│68-12-2 │200-679-5 │N,N Dimetilformamidă │P │15 │5 │30 │10 │R1B; Directiva 2009│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│241.│868-85-9 │212-783-8 │Dimetilfosfit │ │12 │- │- │- │(Distilat) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│242.│108-83-8 │203-620-1 │2,6 Dimetil 4 heptanonă/ Diizobutil cetonă │ │150 │26 │250 │43 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│243.│57-14-7 │200-316-0 │N,N Dimetilhidrazină │P │0,7 │0,3 │1,5 │0,6 │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│244.│77-78-1 │201-058-1 │Dimetilsulfat │P │0,5 │0,1 │- │- │C1B; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│245.│120-61-6 │204-411-8 │Dimetiltereftalat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│246.│60-51-5 │200-480-3 │Dimetoat │ │7 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│247.│109-87-5 │203-714-2 │Dimetoximetan/Metilal │ │1500 │531 │2500 │885 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│248.│628-96-6 │211-063-0 │Dinitrat de etilenglicol │P │0,3 │0,05 │1 │0,2 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│249.│25154-54-5│246-673-6 │Dinitrobenzen (toţi izomerii) │P │1 │0,15 │1,5 │0,2 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│250.│51-28-5 │200-087-7 │2,4 Dinitrofenol │P │0,7 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│251.│534-52-1 │208-601-1 │4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC │P │0,05 │- │0,2 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│252.│25321-14-6│246-836-1 │Dinitrotoluen │P │1 │- │1,5 │- │C1B; M2; R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│253.│88-85-7 │201-861-7 │Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol │ │0,1 │- │0,5 │- │R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│254.│2813-95-8 │220-560-1 │Dinosebacetat │ │0,7 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│255.│117-84-0 │204-214-7 │Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat │ │2 │0,1 │5 │0,3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│256.│123-91-1 │204-661-8 │1,4 Dioxan │P │73 │20 │- │- │C2; Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru dioxidul de │
│ │ │ │ │ │0,96^│ │1,91^│ │azot se aplică în │
│257.│10102-44-0│233-272-6 │Dioxidul de azot │ │(13) │0,5 │(13) │1 │condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la art. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │II din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 584/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2018. │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│258.│124-38-9 │204-696-9 │Dioxid de carbon │ │9000 │5000 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│259.│10049-04-4│233-162-8 │Dioxid de clor │ │0,1 │0,04 │0,3 │0,11│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│260.│7446-09-5 │231-195-2 │Dioxid de sulf/ Anhidridă sulfuroasă │ │1,3^ │0,5 │2,7^ │1 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│261.│13463-67-7│236-675-5 │Dioxid de titan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│262.│142-84-7 │205-565-9 │Dipropilamină │ │1,7 │0,4 │2 │0,5 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│263.│298-04-4 │206-054-3 │Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat │ │0,1 │- │0,2 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│264.│2179-59-1 │218-550-7 │Disulfura de alil-propil │ │10 │1,7 │20 │3,4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│265.│72-20-8 │200-775-7 │Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- │P │0,03 │- │0,1 │- │ │
│ │ │ │epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalină │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│266.│106-87-6 │203-437-7 │1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/ diepoxid 4-vinil │P │57 │10 │- │- │C2 │
│ │ │ │ciclohexenă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│267.│4016-14-2 │223-672-9 │2,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter │ │50 │10,5 │100 │21 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│268.│111-43-3 │203-869-6 │Eter n-propilic/Dipropil eter │ │1000 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│269.│108-20-3 │203-560-6 │Eter izopropilic/Diizopropil eter │ │1000 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│270.│75-04-7 │200-834-7 │Etilamină │ │9,4 │5 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│271.│100-41-4 │202-849-4 │Etilbenzen │P │442 │100 │884 │200 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│272.│5459-93-8 │226-733-8 │N-etilciclohexil amină │ │15 │2,9 │30 │5,8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│273.│107-15-3 │203-468-6 │Etilendiamină/1,2 Diaminoetan │ │20 │8 │30 │12 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│274.│3566-10-7 │222-651-1 │Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu │ │20 │- │25 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│275.│107-21-1 │203-473-3 │Etilenglicol/Etandiol │P │52 │20 │104 │40 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│276.│109-86-4 │203-713-7 │Etilenglicol monometil eter/ 2-Metoxietanol │P │3,2 │1 │- │- │R1B; Directiva 2009│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│277.│151-56-4 │205-793-9 │Etilenimină │P │0,5 │0,3 │1 │0,5 │C1B; M1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│278.│104-76-7 │203-234-3 │2-etilhexan-1-ol │ │5,4^ │1 │- │- │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│279.│577-11-7 │209-406-4 │2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu │ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│280.│75-08-1 │200-837-3 │Etil mercaptan/Etan tiol │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│281.│622-96-8 │210-761-2 │4-Etil toluen │ │300 │61 │400 │81 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│282.│110-80-5 │203-804-1 │2-Etoxietanol/ Etilenglicol monoetil eter │P │8 │2 │- │- │R1B; Directiva 2009│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│283.│2370-63-0 │219-135-3 │2 Etoxi-etil-metacrilat │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│284.│101-84-8 │202-981-2 │Fenileter/Difenileter │ │5 │0,7 │10 │1,4 │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│285.│122-60-1 │204-557-2 │Fenil glicidil eter/ PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/ │ │6 │1 │10 │2 │C1B; M2 │
│ │ │ │1,2-epoxi-fenoxipropan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│286.│100-63-0 │202-873-5 │Fenil hidrazină │P │15 │3 │25 │6 │C1B; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│287.│98-86-2 │202-708-7 │Fenil metil cetonă/Acetofenonă │ │100 │20 │200 │41 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│288.│106-50-3 │203-404-7 │p-Fenilendiamină │P │0,07 │0,01 │0,1 │0,02│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│289.│95-54-5 │202-430-6 │o-Fenilendiamină │ │- │- │10 │- │C2; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│290.│108-95-2 │203-632-7 │Fenol │P │8 │2 │16 │4 │M2; Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│291.│12604-58-9│603-118-6 │Ferovanadiu │ │0,5 │- │1,5 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│292.│7782-41-4 │231-954-8 │Fluor │ │1,58 │1 │3,16 │2 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│293.│62-74-8 │200-548-2 │Fluoroacetat de sodiu │P │0,02 │0,004│0,05 │0,01│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│294.│7789-75-5 │232-188-7 │Fluorură de calciu │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│295.│2699-79-8 │220-281-5 │Fluorură de sulfuril │ │15 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│296.│- │- │Fluoruri anorganice │ │2,5 │- │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│297.│50-00-0 │200-001-8 │Formaldehidă │ │1,2 │1 │3 │2 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│298.│75-12-7 │200-842-0 │Formamidă │ │20 │11 │30 │16 │R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│299.│109-94-4 │203-721-0 │Formiat de etil │ │200 │66 │300 │99 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│300.│107-31-3 │203-481-7 │Formiat de metil │P │125^ │50 │250^ │100 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│301.│7803-51-2 │232-260-8 │Fosfină/Hidrogen fosforat │ │0,14 │0,1 │0,28 │0,2 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│302.│7723-14-0 │231-768-7 │Fosfor roşu │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│303.│75-44-5 │200-870-3 │Fosgen/clorură de carbonil │ │0,08 │0,02 │0,4 │0,1 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│304.│732-11-6 │211-987-4 │Fosmet/Imidan/Ortadox │ │1,5 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│305.│98-01-1 │202-627-7 │2-Furaldehidă │ │10 │2,5 │15 │4 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│306.│- │- │Gaze lichefiate (în principal C3-C4) │ │1200 │- │1500 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│307.│7440-56-4 │231-164-3 │Germaniu │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│308.│556-52-5 │209-128-3 │Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol │ │50 │16,5 │100 │33 │C1B; M2; R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│309.│7440-58-6 │231-166-4 │Hafniu │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│310.│151-67-7 │205-796-5 │Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan │ │400 │50 │- │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│311.│76-44-8 │200-962-3 │Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor │ │0,3 │- │0,6 │- │C2 │
│ │ │ │3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│312.│142-82-5 │205-563-8 │Heptan/n-Heptan │ │2085 │500 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│313.│110-43-0 │203-767-1 │2-heptanonă/Metil amil cetonă │P │238 │50 │475 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│314.│110-54-3 │203-777-6 │n-Hexan │ │72 │20 │- │- │R2; Directiva 2.006│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│315.│118-74-1 │204-273-9 │Hexaclorbenzen │ │0,5 │- │1 │- │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│316.│87-68-3 │201-765-5 │Hexaclor-1,3-butadienă │P │- │- │0,2 │0,02│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│317.│67-72-1 │200-666-4 │Hexacloretan │ │5 │0,5 │8 │0,8 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│318.│124-09-4 │204-679-6 │Hexametilendiamină │ │1 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│319.│822-06-0 │212-485-8 │Hexametilen-diizocianat │ │0,05 │0,007│1 │0,14│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; │
│320.│302-01-2 │206-114-9 │Hidrazină │P │0,013│0,01 │- │- │Directiva 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│321.│- │- │Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, │ │700 │- │1000 │- │ │
│ │ │ │ligroină, petrol lampant, motorină) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│322.│- │- │Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în │ │0,2 │- │- │- │C1B │
│ │ │ │ciclohexan) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│323.│7783-07-5 │231-978-9 │Hidrogen seleniat │ │0,07 │0,02 │0,17 │0,05│Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│324.│7803-52-3 │- │Hidrogen stibiat │ │0,2 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│325.│7783-06-4 │231-977-3 │Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen │ │7 │5 │14 │10 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│326.│1305-62-0 │215-137-3 │Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu │ │1^ │- │4^ │- │Fracţie respirabilă│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│327.│118-29-6 │204-241-4 │N-Hidroximetilftalimidă │ │50 │7 │75 │10 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│328.│123-42-2 │204-626-7 │4-Hidroxi-4 metil 2 pentanonă/ Diaceton-alcool │ │150 │32 │250 │53 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│329.│75-86-5 │200-909-4 │2-hidroxi-2-metilpropionitril/ Acetoncianhidrină │P │2 │0,6 │10 │2,9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│330.│- │- │Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu) │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│331.│7580-67-8 │231-484-3 │Hidrură de litiu │ │- │- │0,02^│- │Fracţie inhalabilă │
│ │ │ │ │ │ │ │(13) │ │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│332.│111-40-0 │203-865-4 │2,2’-iminodietilamină/ Dietilentriamină │P │2 │0,5 │4 │1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│333.│7553-56-2 │231-442-4 │Iod │ │0,5 │0,09 │1 │0,2 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│334.│74-88-4 │200-819-5 │Iodură de metil │P │15 │2,5 │25 │4,2 │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│335.│78-83-1 │201-148-0 │Izobutanol/2- metil 1-propanol │ │100 │33 │200 │66 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│336.│624-83-9 │210-866-3 │Izocianat de metan/ Metilizocianat │ │0,02 │0,008│0,05 │0,02│R2; Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│337.│78-59-1 │201-126-0 │Izoforonă/3,5,5-trimetil │ │25 │4,42 │50 │8,84│C2 │
│ │ │ │2 ciclohexen-1-onă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│338.│58-89-9 │200-401-2 │Lindan/γ HCH │P │0,3 │- │0,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│339.│8018-01-7 │- │Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │0,2^ │- │- │- │Fracţie inhalabilă │
│ │ │ │Mangan şi compuşi anorganici de mangan │ │(13) │ │ │ │Directiva 2017/164 │
│340.│- │- │(exprimaţi în Mn) │ ├─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │0,05^│- │- │- │Fracţie respirabilă│
│ │ │ │ │ │(13) │ │ │ │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│341.│121-75-5 │204-497-7 │Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil │ │7 │- │10 │- │ │
│ │ │ │fosforoditioat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, │ │ │ │ │ │R1B │
│342.│- │- │inclusiv oxidul de mercur şi clorura mercurică (măsuraţi ca │ │0,02 │- │- │- │Directiva 2009/161 │
│ │ │ │mercur)^(12) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│343.│- │- │Mercur (compuşi organici) │P │- │- │0,01 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│344.│67-56-1 │200-659-6 │Metanol/Alcool metilic │P │260 │200 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│345.│108-67-8 │203-604-4 │Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│346.│97-88-1 │202-615-1 │Metacrilat de N-butil │ │150 │25 │250 │43 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│347.│97-63-2 │202-597-5 │Metacrilat de etil │ │150 │32 │250 │54 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│348.│80-62-6 │201-297-1 │Metacrilat de metil/ Metil 2-metilpropenoat │ │205 │50 │410 │100 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│349.│74-82-8 │200-812-7 │Metan │ │1200 │1834 │1500 │2292│ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│350.│74-99-7 │200-828-4 │Metil-acetilenă/Propină │ │1300 │793 │1500 │915 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│351.│100-61-8 │202-870-9 │N-Metilanilină │P │7 │16 │10 │23 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│352.│75-55-8 │200-878-7 │2-Metilaziridină/Propilenimină │P │3 │- │5 │- │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│353.│78-78-4 │201-142-8 │2- metil butan/Izopentan │ │3000 │1000 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│354.│123-51-3 │204-633-5 │3-metil 1-butanol │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│355.│591-78-6 │209-731-1 │Metil butil cetonă/2-hexanonă │ │200 │49 │300 │80 │R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│356.│108-87-2 │203-624-3 │Metil ciclohexan │ │1200 │300 │1500 │375 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│357.│25639-42-3│247-152-6 │Metil ciclohexanol │ │200 │42 │300 │64 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│358.│583-60-8 │209-513-6 │2-Metil ciclohexanonă │P │250 │54,5 │350 │76 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│359.│96-34-4 │202-501-1 │Metil cloracetat │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│360.│80-63-7 │201-298-7 │Metil alfa cloracrilat │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│361.│101-14-4 │202-918-9 │4,4’Metilen-bis-(2 clor-anilină) │P │0,22 │- │- │- │C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│362.│101-68-8 │202-966-0 │4,4’Metilendifenil diizocianat │ │- │- │0,15 │- │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│363.│101-77-9 │202-974-4 │4,4’ Metilen dianilină │P │0,8 │- │0,22 │- │C1B; M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│364.│27137-41-3│248-253-8 │Metil furan/Silvan │ │10 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│365.│541-85-5 │208-793-7 │5-metilheptan-3-onă │ │53 │10 │107 │20 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│366.│110-12-3 │203-737-8 │5-metilhexan-2-onă │ │95 │20 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│367.│60-34-4 │200-471-4 │Metil hidrazină │P │0,37 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│368.│74-93-1 │200-822-1 │Metil mercaptan/Metan tiol │ │- │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│369.│109-02-4 │203-640-0 │4-metilmorfolină/ N-metilmorfolină │ │- │- │70 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│370.│108-11-2 │203-551-7 │4-metil 2-pentanol/Metil izobutil carbinol │P │60 │- │100 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│371.│141-79-7 │205-502-5 │4 Metil-3-penten-2-onă/ Oxid de mesitil │ │50 │12 │100 │24 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│372.│108-10-1 │203-550-1 │4-metilpentan-2-onă │ │83 │20 │208 │50 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│373.│872-50-4 │212-828-1 │n-metil-2-pirolidonă │P │40 │10 │80 │20 │R1B; Directiva 2009│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/161 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│374.│107-87-9 │203-528-1 │Metil propil cetonă/ 2-pentanonă │ │250 │71 │300 │85 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│375.│98-83-9 │202-705-0 │α-metilstiren/2-fenilpropenă │ │246 │50 │492 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│376.│100-80-1 │202-889-2 │3-Metil stiren │ │250 │51 │350 │72 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│377.│23564-05-8│245-740-7 │Metil tiofanat │ │- │- │10 │- │M2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│378.│75-79-6 │200-902-6 │Metil triclorsilan │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│379.│124-70-9 │204-710-3 │Metil vinil diclorsilan │ │3 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│380.│2554-06-5 │219-863-1 │4-Metil -4-vinil siloxan │P │30 │- │50 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│381.│72-43-5 │200-779-9 │Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di(p-metoxi-fenil)etan] │P │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│382.│111-77-3 │203-906-6 │2-(2-metoxietoxi)-etanol │P │50,1 │10 │- │- │R2; Directiva 2006/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │(2-metoximetiletoxi)-propanol/ Dipropilenglicol monometileter│ │ │ │ │ │ │
│383.│34590-94-8│252-104-2 │/ │P │308 │50 │- │- │Directiva 2000/39 │
│ │ │ │Eter metilic al dipropilen glicolului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│384.│107-98-2 │203-539-1 │1-Metoxi-2-propanol/ 1-metoxipropan-2-ol │P │375 │100 │568 │150 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│385.│21087-64-9│244-209-7 │Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil) │ │1 │- │2 │- │ │
│ │ │ │-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│386.│7786-34-7 │232-095-1 │Mevinfos/2-metoxicarbonil -1-metil vinil dimetil fosfat/ │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
│ │ │ │Fosdrin │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│387.│- │- │Molibden (compuşi insolubili) │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│388.│- │- │Molibden (compuşi solubili) │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│389.│2212-67-1 │218-661-0 │Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat │ │- │- │0,5 │- │C2; R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru monoxidul de│
│ │ │ │ │ │2,5^ │ │ │ │azot se aplică în │
│390.│10102-43-9│233-271-0 │Monoxid de azot │ │(13) │2 │- │- │condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la art. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │II din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 584/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2018. │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │R1A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valorile-limită │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru monoxidul de│
│391.│630-08-0 │211-128-3 │Monoxid de carbon │ │23^ │20 │117^ │100 │carbon se aplică în│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │condiţiile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la art. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │II din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 584/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2018. │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│392.│74-89-5 │200-820-0 │Mono-metilamină │ │10 │8 │15 │12 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│393.│110-91-8 │203-815-1 │Morfolină │ │36 │10 │72 │20 │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│394.│8030-30-6 │232-443-2 │Nafta/Gudron de huilă │P │100 │- │200 │- │C1B; M1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│395.│91-20-3 │202-049-5 │Naftalină │ │50 │10 │- │- │C2; Directiva 91/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │322 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│396.│91-59-8 │202-080-4 │2-Naftilamină │P │- │- │- │- │Fp; C1A │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│397.│135-88-6 │205-223-9 │N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină │ │- │- │- │- │Fp; C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│398.│135-64-8 │205-208-7 │Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă │ │500 │- │1000 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│399.│90-15-3 │201-969-4 │1-Naftol │P │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│400.│463-82-1 │207-343-7 │Neopentan │ │3000 │1000 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│401.│- │- │Nichel şi compuşi (exprimaţi în Ni) │ │0,1 │- │0,5 │- │C2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│402.│13463-39-3│236-669-2 │Nichel tetracarbonil │ │0,05 │- │0,1 │- │C2; R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│403.│54-11-5 │200-193-3 │Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină │P │0,5 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│404.│1712-64-7 │216-983-6 │Nitrat de izopropil │ │20 │5 │25 │7 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│405.│627-13-4 │210-985-0 │Nitrat de n-propil │ │75 │17,5 │100 │23 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│406.│100-01-6 │202-810-1 │p-Nitroanilină │P │3 │0,5 │5 │0,9 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│407.│100-17-4 │202-825-3 │p-Nitroanisol │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│408.│98-95-3 │202-716-0 │Nitrobenzen │P │1 │0,2 │- │- │C2; R2; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│409.│627-05-4 │210-980-3 │1-Nitrobutan │ │50 │- │75 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│410.│92-93-3 │202-204-7 │4-Nitrodifenil │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│411.│79-24-3 │201-188-9 │Nitroetan │P │62^ │20 │312^ │100 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│412.│100-12-9 │202-821-1 │4-Nitroetilbenzen │P │15 │2 │20 │3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│413.│55-63-0 │200-240-8 │Nitroglicerină/Trinitrat de glicerol │P │0,095│0,01 │0,19^│0,02│Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │^(13)│ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│414.│75-52-5 │200-876-6 │Nitrometan │ │100 │40 │150 │60 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│415.│86-57-7 │201-684-5 │1-Nitronaftalină │ │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│416.│79-46-9 │201-209-1 │2-Nitropropan │ │18 │5 │- │- │C1B; Directiva 2017│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2.398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│417.│88-72-2 │201-853-3 │2-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │C1B; M1B; R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│418.│99-08-1 │202-728-6 │3-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│419.│99-99-0 │202-808-0 │4-Nitrotoluen │P │10 │1,8 │30 │5,3 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│420.│62-75-9 │200-549-8 │N-Nitrozodimetilamină │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│421.│143-08-8 │205-583-7 │1-nonanol/Alcool nonilic │ │150 │25 │250 │42 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│422.│111-65-9 │203-892-1 │Octan │ │1500 │322 │2000 │429 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│423.│127-90-2 │204-870-4 │Octaclor dipropil eter │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│424.│152-16-9 │205-801-0 │Octametil pirofosforamidă/ Schradan │P │0,3 │- │0,6 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│425.│111-87-5 │203-917-6 │1-Octanol/Alcool octilic │P │150 │28 │250 │47 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│426.│111-13-7 │203-837-1 │2-Octanonă/Metil hexil cetonă │ │100 │19 │200 │38 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│427.│2809-67-8 │- │2-Octină │ │500 │- │700 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│428.│111-46-6 │203-872-2 │2,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol │ │500 │115 │800 │184 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│429.│2238-07-5 │218-802-6 │2,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/ Diglicidil eter │ │0,5 │0,1 │2 │0,4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│430.│47110-30-5│- │Oxichinolat de cupru │ │5 │- │9 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│431.│1344-28-1 │215-691-6 │Oxid de aluminiu │ │2 │- │5 │- │(Aerosoli) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│432.│1303-86-2 │215-125-8 │Oxid boric │ │10 │- │15 │- │R1B │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│433.│1306-19-0 │215-146-2 │Oxid de cadmiu │ │0,05 │- │0,1 │- │(Fumuri) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M2; R2 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│434.│1305-78-8 │215-138-9 │Oxid de calciu │ │1^ │- │4^ │- │Fracţie respirabilă│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│435.│1307-96-6 │215-154-6 │Oxid de cobalt (II) │ │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│436.│60-29-7 │200-467-2 │Oxid de dietil/Dietil eter/ Eter etilic │ │308 │100 │616 │200 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│437.│55720-99-5│- │Oxid de difenilclorat/ Hexaclor difenil eter │P │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M1B │
│438.│75-21-8 │200-849-9 │Oxid de etilenă │ │1,8 │1 │- │- │Directiva 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│439.│1309-37-1 │215-168-2 │Oxid feric │ │5 │- │10 │- │(Fumuri, pulberi) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│440.│20619-16-3│243-922-0 │Oxid de germaniu │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│441.│1309-48-4 │215-171-9 │Oxid de magneziu │ │5 │- │15 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│442.│1003-73-2 │213-714-4 │N-Oxid 3-metil piridină │ │2 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1B; M1B; │
│443.│75-56-9 │200-879-2 │Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan │ │2,4 │1 │- │- │Directiva 2017/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.398 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│444.│1314-61-0 │215-238-2 │Oxid de tantal │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│445.│1314-13-2 │215-222-5 │Oxid de zinc │ │5 │- │10 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│446.│- │- │Oxizi de azot, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 258 şi 391│ │5 │3 │8 │4 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│447.│10028-15-6│233-069-2 │Ozon │ │0,1 │0,05 │0,2 │0,1 │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│448.│8002-74-2 │232-315-6 │Parafină │ │2 │- │6 │- │(Fumuri) │
├────┼──────────┼─────────┬┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│449.│56-38-2 │200-271-7│Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat │P │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│450.│298-00-0 │206-050-1│Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/│P │0,1 │- │0,3 │- │ │
│ │ │ │Tiofosfat de di-O-metil şi O-p-nitrofenil/Metil-parathion │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│451.│19624-22-7│243-194-4│Pentaboran │ │0,05 │0,02 │0,15 │0,06│ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│452.│76-01-7 │200-925-1│Pentacloretan │ │40 │- │60 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│453.│87-86-5 │201-778-6│Pentaclorfenol │P │0,5 │0,04 │1 │0,09│C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│454.│117-97-5 │204-224-1│Pentaclortiofenat de zinc │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│455.│10026-13-8│233-060-3│Pentaclorură de fosfor │ │1 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│456.│5714-22-7 │227-204-4│Pentafluorură de sulf │ │0,1 │- │0,3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│457.│109-66-0 │203-692-4│Pentan │ │3000 │1000 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│458.│71-41-0 │200-752-1│1-Pentanol │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│459.│1314-56-3 │215-236-1│Pentaoxid de difosfor │ │1 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│460.│1314-62-1 │215-239-8│Pentaoxid de vanadiu │ │0,05 │- │0,1 │- │(Fumuri) M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│461.│1314-62-1 │215-239-8│Pentaoxid de vanadiu │ │0,1 │- │- │- │(Pulberi de V_2O_5)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │M2; R2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│462.│1314-80-3 │215-242-4│Pentasulfură de difosfor │ │1 │- │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│463.│594-42-3 │209-840-4│Perclorometil mercaptan │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │După eliminarea │
│464.│8003-34-7 │232-319-8│Piretru │ │1 │- │- │- │lactonelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sensibilizante │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│465.│110-86-1 │203-809-9│Piridină │ │15 │5 │- │- │Directiva 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│466.│29232-93-7│249-528-5│Pirimifos-metil/Orafon │ │0,5 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│467.│110-85-0 │203-808-3│Piperazină │ │0,1 │- │0,3 │- │R2; Directiva 2000/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│468.│7440-06-4 │231-116-1│Platină │ │1 │- │- │- │(Metalică) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│469.│- │- │Plumb şi compuşii săi anorganici (exprimaţi în Pb) │ │0,15 │- │- │- │Directiva 98/24 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│470.│8050-81-5 │- │Polidimetilsiloxan │ │60 │- │80 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│471.│74-98-6 │200-827-9│Propan │ │1400 │778 │1800 │1000│ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│472.│107-10-8 │203-462-3│N-propilamină/ Monopropilamină │ │0,5 │0,2 │0,8 │0,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│473.│3126-95-2 │221-509-6│N-Propil glicidil eter │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│474.│57-57-8 │200-340-1│1,3-Propiolactonă │ │1,5 │- │- │- │C1B │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│475.│107-12-0 │203-464-4│Propionitril/Cianură de etil │ │0,1 │0,04 │0,3 │0,13│ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│476.│108-46-3 │203-585-2│Rezorcinol/1,3-benzendiol │P │45 │10 │- │- │Directiva 2006/15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│477.│70281-37-7│- │Rodamină de tetrametil │ │70 │- │- │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│478.│- │- │Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se) │ │0,1 │- │0,2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│479.│78-10-4 │201-083-8│Silicat de etil/ Ortosilicat de tetraetil │ │44^ │5 │- │- │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│480.│- │- │Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn) │ │2 │- │- │- │Directiva 91/322 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│481.│- │- │Staniu (compuşi organici) │ │0,05 │- │0,15 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│482.│100-42-5 │202-851-5│Stiren │ │50 │12 │150 │35 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│483.│7704-34-9 │231-722-6│Sulf │ │- │- │15 │- │(Pulberi) │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│484.│7773-06-0 │231-871-7│Sulfamat de amoniu │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│485.│3689-24-5 │222-995-2│Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfat │P │0,1 │- │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│486.│75-15-0 │200-843-6│Sulfură de carbon │P │15 │5 │- │- │R2; Directiva 2009/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │161 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│487.│93-76-5 │202-273-3│2,4,5T/ Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│488.│7440-25-7 │231-135-5│Tantal │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│489.│13494-80-9│236-813-4│Telur │ │0,05 │- │0,15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│490.│61788-32-7│262-967-7│Trifenil hidrogenat │ │19^ │2 │48^ │5 │Directiva 2017/164 │
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│491.│107-49-3 │203-495-3│TEPP/Tetraetil-pirofosfat │P │0,05 │- │0,1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│492.│33693-04-8│251-637-8│Terbumeton │ │0,5 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│493.│8006-64-2 │232-350-7│Terebentină │P │400 │- │500 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│494.│1634-04-4 │216-653-1│Terţ-butil metil eter/ 2-metoxi-2-metilpropan │ │183,5│50 │367 │100 │Directiva 2009/161 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│495.│98-51-1 │202-675-9│4-terţ butil toluen │ │45 │7,5 │60 │10 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│496.│79-27-6 │201-191-5│1,1,2,2 Tetrabrometan/ Tetra bromură de acetilenă │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│497.│76-11-9 │200-934-0│1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan │ │3000 │303 │4000 │404 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│498.│76-12-0 │200-935-6│1,1,2,2 Tetraclor -1,2-difluor etan │ │3000 │303 │4000 │404 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│499.│79-34-5 │201-197-8│1,1,2,2 Tetracloretan │P │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│500.│630-20-6 │211-135-1│1,1,1,2 Tetracloretan │P │20 │3 │30 │4 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│501.│127-18-4 │204-825-9│Tetracloretilenă │P │50 │7 │100 │14 │Directiva 2017/164 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│502.│56-23-5 │200-262-8│Tetraclorură de carbon/ Tetraclormetan │P │6,4^ │1 │32^ │5 │C2; Directiva 2017/│
│ │ │ │ │ │(13) │ │(13) │ │164 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│503.│7550-45-0 │231-441-9│Tetraclorură de titan │ │1 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│504.│78-00-2 │201-075-4│Tetraetil de plumb │P │0,01 │- │0,03 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│505.│109-99-9 │203-726-8│Tetrahidrofuran │P │150 │50 │300 │100 │C2; Directiva 2000/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│506.│119-64-2 │204-340-2│1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/ Tetralină │ │100 │- │200 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│507.│509-14-8 │208-094-7│Tetranitrometan │ │3 │0,4 │6 │0,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│508.│479-45-8 │207-531-9│Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilină │P │1 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│509.│20816-12-0│244-058-7│Tetraoxid de osmiu │ │0,001│- │0,003│- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│510.│- │- │Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în Tl) │P │- │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│511.│137-26-8 │205-286-2│Thiram/Disulfură de tetrametil tiuram │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│512.│7440-29-1 │231-139-7│Thoriu │ │0,02 │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│513.│7440-32-6 │231-142-3│Titan │ │10 │- │15 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│514.│108-88-3 │203-625-9│Toluen │P │192 │50 │384 │100 │R2; Directiva 2006/│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│515.│- │- │Toluendiamină (amestec de izomeri) │ │5 │1 │10 │2 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│516.│584-84-9 │209-544-5│Toluen -2,4-diizocianat/ 2-metil-m-fenilen diizocianat │ │0,07 │0,009│0,15 │0,02│C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│517 │119-93-7 │204-358-0│4,4’-bi-o-toluidină/o-tolidină │P │- │- │- │- │Fp; C1B │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│518.│95-53-4 │202-429-0│o-Toluidină/2-aminotoluen │P │0,5 │0,1 │- │- │C1B; Directiva 2017│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/2.398 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│519.│106-49-0 │203-403-1│p-Toluidină/4-aminotoluen │P │3 │- │5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│520.│8001-35-2 │232-283-3│Toxafen │P │0,3 │- │0,5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│521.│43121-43-3│256-103-8│Triadimefon/ 1-(4-clorfenoxi)-3,3-dimetil- 1- │ │3 │- │5 │- │ │
│ │ │ │(1,2,4-triazol-1-il)butanonă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│522.│102-70-5 │203-048-2│Trialilamină │P │1 │- │4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│523.│102-82-9 │203-058-7│Tributilamină │ │- │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│524.│126-73-8 │204-800-2│Tributilfosfat │ │2 │- │5 │- │C2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│525.│75-87-6 │200-911-5│Tricloracetaldehidă/Cloral │ │2 │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│526.│120-82-1 │204-428-0│1,2,4-triclorbenzen │P │15,1 │2 │37,8 │5 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│527.│71-55-6 │200-756-3│1,1,1-tricloretan/Metil cloroform │ │555 │100 │1110 │200 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│528.│52-68-6 │200-149-3│Triclorfon/Dimetil 2,2,2-triclor-1-hidroxietilfosfonat │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│529.│79-01-6 │201-167-4│Tricloretilenă │P │100 │18,5 │150 │28 │C1B; M2 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│530.│25267-55-4│- │2,4,5 Triclorfenolat de cupru │ │0,5 │- │1,5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│531.│75-69-4 │200-892-3│Tricolorfluormetan/Freon 11 │ │4000 │625 │5000 │781 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│532.│76-06-2 │200-930-9│Triclornitrometan/Cloropicrină │ │0,5 │0,07 │0,7 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│533.│108-77-0 │203-614-9│2,4,6 triclor-1,3,5 triazină/ clorură de cianuril │ │- │- │1 │0,1 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│534.│25735-29-9│247-216-3│Triclorpropan │P │100 │16,5 │150 │25 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│535.│98-07-7 │202-634-5│α,α,α-triclortoluen/Triclormetil benzen/Triclorură de benzil/ │ │2 │0,3 │5 │0,7 │C1B │
│ │ │ │Fenilcloroform │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│536.│76-13-1 │200-936-1│1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/Freon 113 │ │5000 │- │7000 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│537.│7719-12-2 │231-749-3│Triclorură de fosfor │ │2 │- │5 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│538.│10025-87-3│233-046-7│Triclorură de fosforil/ Oxiclorură de fosfor │ │1 │0,15 │5 │0,8 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│539.│3982-91-0 │223-622-6│Triclorură de tiofosforil/ Clorură de tiofosforil/ │ │2 │- │5 │- │ │
│ │ │ │Tiotriclorură de fosfor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│540.│1330-78-5 │215-548-8│o-Tricrezilfosfat │P │0,1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│541.│121-44-8 │204-469-4│Trietilamină │P │8,4 │2 │12,6 │3 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│542.│5224-23-7 │- │Trietil de plumb │P │0,01 │- │0,03 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│543.│112-27-6 │203-953-2│Trietilenglicol/[2,2’-(etilendioxi) dietanol] │ │700 │114 │1000 │163 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│544.│112-24-3 │203-950-6│Trietilentetramină/ 3,6-diazaoctantilendiamină │ │10 │1,7 │20 │3,3 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│545.│115-86-6 │204-112-2│Trifenilfosfat │ │2 │- │4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│546.│75-63-8 │200-887-6│Trifluoro-mono-brom metan │ │5000 │- │7000 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│547.│7783-54-2 │232-007-1│Trifluorură de azot │ │20 │- │30 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│548.│7637-07-2 │231-569-5│Trifluorură de bor │ │- │- │3 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│549.│7790-91-2 │232-230-4│Trifluorură de clor │ │- │- │0,4 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│550.│75-50-3 │200-875-0│Trimetilamină │ │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│551.│526-73-8 │208-394-8│1,2,3-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│552.│95-63-6 │202-436-9│1,2,4-trimetilbenzen │ │100 │20 │- │- │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│553.│75-77-4 │200-900-5│Trimetilclorsilan │ │3 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│554.│121-82-4 │204-500-1│Trimetilen-trinitramină/Hexogen │P │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│555.│118-96-7 │204-289-6│2,4,6 Trinitrotoluen/TNT │ │0,5 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│556.│102-69-2 │203-047-7│Tripropilamină │ │3 │0,5 │4 │0,7 │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│557.│7440-33-7 │231-143-9│Tungsten │ │2 │- │6 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│558.│63148-62-9│- │Ulei polidimetil-siloxanic │P │200 │- │300 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│559.│- │- │Uleiuri minerale │ │5 │- │10 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│560.│25013-15-4│246-562-2│Vinil toluen │ │300 │- │400 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│561.│81-81-2 │201-377-6│Warfarină │P │0,1 │- │0,3 │- │R1A │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│562.│1330-20-7 │215-535-7│Xilen, izomer mixt, pur │P │221 │50 │442 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│563.│108-38-3 │203-576-3│m-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│564.│95-47-6 │202-422-2│o-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│565.│106-42-3 │203-396-5│p-xilen │P │221 │50 │442 │100 │Directiva 2000/39 │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│566.│576-26-1 │209-400-1│2,6 Xilenol │ │15 │- │20 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│567.│1300-73-8 │215-091-4│Xilidină │P │1 │- │2 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│568.│12122-67-7│235-180-1│Zineb/ Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc │ │0,5 │- │1 │- │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┼───────────────────┤
│569.│- │- │Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr) │ │5 │- │10 │- │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────┴───────────────────┘


    NOTE:
    ^(1) CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.
    ^(2) EC (EINECS): număr de înregistrare din Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).
    ^(3) Menţiunea „P“ care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.
    ^(4) Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).
    ^(5) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
    ^(6) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa („760 mm coloană de mercur“), dacă nu se precizează altfel.
    ^(7) ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 10^6 volume de aer (ml/mc).
    ^(8) Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:
    C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului;
    C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului;
    M1B - poate provoca anomalii genetice;
    M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;
    R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii;
    R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
    Fp - foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie practic 0.
    Directiva XXXX: se indică directiva europeană în care a fost stabilită o valoare-limită orientativă pentru respectivul agent chimic la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română/engleză a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.
    Sunt indicate măsuri tranzitorii.

    ^(9) Pentru acid sulfuric: atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.
    ^(10) Pentru acid sulfuric: particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiune toracică.
    ^(11) Pentru benzen, la notaţia „Piele“: este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată.
    ^(12) Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.
    ^(13) mg/mc: miligrame pe metru cub de aer. Pentru substanţe chimice în fază gazoasă sau de vapori, valoarea-limită este exprimată la 20°C şi la 101,3 kPa.
    ^(14) Valoare-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referinţă de 1 minut.
    Semnul „/“ în coloana a 4-a: separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
    Valori-limită pentru pulberi

┌────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │Nr. CAS │Denumire │Valoare-limită│Menţiuni^(1) │
│crt.│ │ │(8 ore) │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Azbest │Potrivit │ │
│1. │- │(amestec de │Hotărârii │C1A │
│ │ │fibre) │Guvernului nr.│ │
│ │ │ │1.875/2005 │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│2. │ │Bumbac, in, │1 mg/mc │fracţie │
│ │ │cânepă │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Caolin (fără│ │ │
│ │ │fibre de │ │fracţie │
│3. │332-58-7 │azbest şi │2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Carbură de │ │fracţie │
│4. │409-21-2 │siliciu │10 mg/mc │inhalabilă │
│ │ │(carborund) │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Cărbune, │ │fracţie │
│5. │- │cocs, grafit│2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │(cuarţ ≤ 5%)│ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│6. │9004-34-6 │Celuloză │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│7. │- │Cereale │4 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│8. │- │Ciment │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │Portland │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│9. │14464-46-1│Cristobalit │0,05 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Silice │ │ │
│ │ │cristalină, │ │fracţie │
│ │ │cu excepţia │ │respirabilă │
│10. │- │pulberilor │0,1 mg/mc │Directiva 2017│
│ │ │prevăzute la│ │/2.398 │
│ │ │nr. 9 şi nr.│ │ │
│ │ │26 │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│11. │- │Făină de │0,5 mg/mc │fracţie │
│ │ │grâu │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│12. │- │Fibre de │1 fibră/cmc │fracţie │
│ │ │p-amidă │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│13. │- │Fibre de │1 fibră/cmc │fracţie │
│ │ │sticlă │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│14. │- │Ipsos, gips │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │(cuarţ ≤ 1%)│ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│15. │- │Lână de │1 fibră/cmc │fracţie │
│ │ │furnal │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│16. │- │Lână de rocă│1 fibră/cmc │fracţie │
│ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│17. │- │Lână de │1 fibră/cmc │fracţie │
│ │ │sticlă │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│18. │- │Lemn de │0,5 mg/mc │fracţie │
│ │ │cedru │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│19. │- │Lemn de │5 mg/mc │fracţie │
│ │ │esenţă moale│ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │fracţie │
│ │ │ │ │inhalabilă ^ │
│ │ │Pulbere de │ │(2) Directiva │
│20. │- │lemn de │2 mg/mc^(2) │2017/2.398 │
│ │ │esenţă tare │ │Valoare-limită│
│ │ │ │ │3 mg/mc până │
│ │ │ │ │la 17 ianuarie│
│ │ │ │ │2023 │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Marmură, │ │ │
│ │ │cretă │ │fracţie │
│21. │- │(carbonat de│10 mg/mc │inhalabilă │
│ │ │calciu) │ │ │
│ │ │(cuarţ ≤ 1%)│ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Mică (fără │ │ │
│ │ │fibre de │ │fracţie │
│22. │12001-26-2│azbest şi │3 mg/mc │respirabilă │
│ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │Pulberi fără│ │inhalabilă │
│23. │- │efect ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │specific │5 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│24. │557-05-1 │Stearat de │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │zinc │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Talc (fără │ │ │
│ │ │fibre de │ │fracţie │
│25. │14807-96-6│azbest şi │2 mg/mc │respirabilă │
│ │ │fără cuarţ ≥│ │ │
│ │ │1%) │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│26. │15468-32-3│Tridimit │0,05 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │respirabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│27. │- │Tutun │10 mg/mc │fracţie │
│ │ │ │ │inhalabilă │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Fibre │ │ │
│ │ │ceramice │ │ │
│ │ │refractare │ │ │
│ │ │care sunt │ │ │
│ │ │substanţe │ │ │
│ │ │cancerigene │ │ │
│ │ │în sensul │ │C1B; │
│28. │- │art. 5 pct. │0,3 f/ml │Directiva 2017│
│ │ │1 lit. a) │ │/2.398 │
│ │ │din │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.093/ │ │ │
│ │ │2006, cu │ │ │
│ │ │modificările│ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘


    NOTE:
    - fibre/cmc: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 µm (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 µm (micrometri), iar raportul lungime/diametru ≥ 3/1;
    – mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur);
    – f/ml = fibre per mililitru.

    ^(1) Se indică tipul de fracţie al pulberii, numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită maximă la nivel european, precum şi măsurile tranzitorii.
    ^(2) Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016