Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 146 din 23 iunie 2009  privind aprobarea modelului Notei de inspecţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 23 iunie 2009 privind aprobarea modelului Notei de inspecţie

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 septembrie 2009

    Având în vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate în şedinţa Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 23 iunie 2009,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 6 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare,
    - art. 24 şi 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă modelul Notei de inspecţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va urmări punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, şi va intra în vigoare la data publicării.

                                  Preşedintele
                  Camerei Auditorilor Financiari din România,
                                 Ion Mihăilescu

    Bucureşti, 23 iunie 2009.
    Nr. 146.


    ANEXĂ


    Ex. nr....

    (SIGLA*) Camera Auditorilor Financiari
                din România
                Str. Sirenelor nr. 67-69
                Sectorul 5 - Bucureşti
                Tel. (021) 410 74 43
                Fax (021) 410 03 48
                E-mail: cafr@cafr.ro
                Departamentul monitorizare şi competenţă profesională
                Nr ...... din ...............

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    *) Sigla Camerei Auditorilor Financiari din România, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 17 septembrie 2009, la pag. 10 (a se vedea imaginea asociată).
                               NOTĂ DE INSPECŢIE
                       încheiată astăzi, ............20xx

    Subsemnaţii, ....................... şi ..............................., inspectori ai Departamentului monitorizare şi competenţă profesională (DMCP) din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), în baza art. 2 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 139/2009, precum şi a Delegaţiei de control nr. .................., am efectuat în data de ...........................20xx inspecţia de calitate a activităţii desfăşurate în anul ........ de Societatea Comercială ................................................ - S.R.L., având sediul social în localitatea ...................., str. ......... nr. ..., sectorul ....., judeţul ............... .
    Firma de audit este membră a CAFR conform Certificatului de înregistrare seria...... nr. ........., emis de oficiul registrului comerţului, şi Autorizaţiei nr. .............., emisă de CAFR.
    Inspecţia a avut loc la sediul firmei de audit/la sediul CAFR, la solicitarea auditorului financiar.
    În perioada inspecţiei, societatea a fost reprezentată de dl/dna ............, în calitate de asociat şi administrator, având titlul profesional de auditor financiar-persoană fizică, certificat CAFR nr. ....../20xx.
    Noi am efectuat, prin sondaj, inspecţia calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor financiare conexe acestuia desfăşurate de firmă, având în vedere:
    - obiectivele prevăzute de art. 11 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 139/2009;
    - procedurile pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006, din care am selectat un număr rezonabil de obiective, prezentate în anexa nr. 1 la prezenta notă de inspecţie.
    În anul 20xx, firma de audit a derulat ...... contracte, în valoare de ........... lei, dintre care .... contracte la entităţi de interes public, având următoarea structură:


┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Activitatea │Entităţi de interes public│ Alte entităţi │
├────────────────────────────────────┼─────────────┬────────────┼─────────────┬───────────┤
│ │Nr. contracte│Valoare lei │Nr. contracte│Valoare lei│
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Audit financiar, din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Audit statutar │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Audit intern │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Revizuirea situaţiilor financiare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Audit cu scop special │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Proceduri convenite │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Servicii de compilare a situaţiilor │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Cursuri de pregătire profesională │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte misiuni │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


    Am selectat, pentru cuprinderea în inspecţia de calitate, documentele de lucru aferente următoarelor angajamente, reprezentând ........ % din volumul activităţii desfăşurate de auditorul financiar în perioada verificată:

┌──────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nr./Dată contract │Valoare lei│Client de audit│ Natura │
│ │ │ │angajamentului│
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│a) Entităţi de interes public*│ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│b) Alte entităţi │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│Total inspectat: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│Valoarea contractelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
│Procent din total % │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┘


------------
    * În această sferă de cuprindere intră societăţile aflate sub incidenţa Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară: societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (în înţelesul art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare) şi care întocmesc situaţii financiare consolidate, societăţile ce îndeplinesc două din cele 3 condiţii conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit, societăţile de asigurare, companiile naţionale.

    Considerăm că documentele cuprinse în inspecţie formează o bază rezonabilă pentru formularea unei concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calităţii, conformităţii cu acesta şi modului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar şi activităţilor conexe.
    În baza declaraţiei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta notă de inspecţie, reprezentantul firmei de audit declară că au fost îndeplinite cerinţele Codului etic pentru profesioniştii contabili, secţiunea 290, în sensul că toţi membrii echipelor de asigurare sunt independenţi faţă de clienţii de audit selectaţi pentru efectuarea inspecţiei de calitate.
    Menţionăm că, în baza art. 17 alin. (1) din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 139/2009 şi a Codului etic al profesioniştilor contabili, prin derogare de la principiul confidenţialităţii, auditorul inspectat are datoria profesională de a prezenta informaţii confidenţiale, pentru a se conforma controlului calităţii.
    Din inspecţia efectuată asupra modului de documentare a obiectivelor selectate au rezultat următoarele aspecte:

    I. Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit financiar şi concordanţa acestora cu ISA relevante
    Audit statutar/audit financiar
    a) Contractul nr. ......, având ca obiect auditul statutar al situaţiilor financiare anuale individuale/consolidate la 31 decembrie 20xx ale clientului S.C. ....... - S.R.L.
    1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    1.2. Obiectivele neabordate/nedocumentate în suficientă măsură de către auditorul financiar se referă la:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate de către auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    b) Contractul nr. ......., având ca obiect auditul statutar al situaţiilor financiare anuale individuale/consolidate la 31 decembrie 20xx ale clientului S.C. ....... - S.R.L.
    Audit intern
    a) Contractul nr. ......., având ca obiect auditul intern la clientul S.C. ....... - S.A.
    1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    1.2. Obiectivele neabordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate de către auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    Audit cu scop special
    a) Contractul nr. ......., având ca obiect auditul cu scop special desfăşurat pentru clientul S.C. ........ - S.A.
    1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    1.2. Obiectivele neabordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate de către auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. I "Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor")
    În continuare se tratează, în acelaşi mod, şi alte categorii de misiuni din care au fost selectate pentru controlul de calitate (proceduri convenite, revizuiri ale situaţiilor financiare, cursuri de pregătire profesională etc.).

    II. Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Îndeplinirea îndatoririlor faţă de CAFR
    2.1. Obiectivele şi condiţiile îndeplinite de firma de audit:
    (Urmează enunţarea obiectivelor îndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. II "Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Îndeplinirea îndatoririlor faţă de CAFR")
    Exemplu:
    2.1.1. Firma de audit îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 56 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CAFR (ROF) privind persoanele juridice, inclusiv cea referitoare la deţinerea majorităţii drepturilor de vot de către auditori financiari, membri ai Camerei.
    2.1.2. Firma de audit întocmeşte pentru activitatea proprie şi păstrează, potrivit normelor legale, situaţiile financiare depuse de organele în drept. Pentru exerciţiul 20xx a întocmit situaţii financiare anuale simplificate, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice sub nr. ............ şi la oficiul registrului comerţului sub nr. ......... .
    2.1.3. Cu privire la stabilirea şi plata cotizaţiilor, potrivit Hotărârii Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 77/2006, menţionăm următoarele:

                                                                    - lei -
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Venituri din audit la 31.12.20xx conform situaţiilor financiare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Cotizaţie variabilă 0,5% │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Suma achitată la CAFR │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Cotizaţia fixă pentru anul 20xx achitată în data de ........ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    Se va verifica modul de aplicare de către auditor a reglementărilor specifice cu privire la calculul cotizaţiei variabile în funcţie de onorariul mediu orar realizat în exerciţiul anterior.
    2.1.4. Pentru perioada verificată, auditorul financiar a încheiat Poliţa de asigurare seria ........... nr. ................... la societatea de asigurări ................................. - S.A. în valoare care acoperă dublul onorariului obţinut din activitatea de audit financiar, fiind în concordanţă cu prevederile Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional.
    2.1.5. Auditorul financiar a depus declaraţia de auditor financiar activ la data de ........... 20xx şi are viza pentru anul 20xx în legitimaţia de auditor financiar.
    2.2. Obiective neîndeplinite de către auditorul financiar
    (Urmează enunţarea obiectivelor neîndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. II "Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea veniturilor. Îndeplinirea îndatoririlor faţă de CAFR")

    III. Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari
    3.1. Obiectivele şi condiţiile îndeplinite de firma de audit:
    3.1.1. Pentru anul 20xx, auditorul financiar a documentat faptul că a participat la cursurile de pregătire continuă organizate de S.C. ........................................ - S.R.L. Pentru componenta de pregătire continuă nestructurată, auditorul financiar a probat audierea cursurilor ........ (Se vor preciza activităţile desfăşurate).
    3.2. Obiectivele şi condiţiile neîndeplinite de firma de audit:

    IV. Evaluarea sistemului de control al calităţii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi cu cerinţele de independenţă
    4.1. Obiective şi condiţii îndeplinite de către firma de audit:
    4.1.1. Societatea a obţinut anual din partea personalului şi a colaboratorilor confirmarea scrisă a respectării cerinţelor de independenţă şi a politicii firmei în acest domeniu.
    4.1.2. Societatea de audit a documentat concluziile obţinute prin aplicarea procedurilor de rezolvare a diferenţelor de opinie în cadrul echipei de angajament, înainte de emiterea raportului de audit.
    4.1.3. Societatea aplică politici şi proceduri de monitorizare şi de evaluare a deficienţelor identificate în acest proces ca fiind "scăpări" sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative.
    4. 2. Obiective insuficient documentate de firma de audit:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neîndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. IV "Evaluarea sistemului de control al calităţii utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi cu cerinţele de independenţă".)

    V. Verificarea elaborării de către firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii specifice angajamentelor de audit al situaţiilor financiare ale entităţilor aflate în subordinea şi supravegherea CNVM
    5.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. V "Verificarea elaborării de către firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii specifice angajamentelor de audit al situaţiilor financiare ale entităţilor aflate în subordinea şi supravegherea CNVM")
    5.2. Obiectivele neabordate/nedocumentate în suficientă măsură de către auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. V "Verificarea elaborării de către firma de audit a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii specifice angajamentelor de audit al situaţiilor financiare ale entităţilor aflate în subordinea şi supravegherea CNVM")

    VI. Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunii de audit statutar/audit financiar în conformitate cu normele de audit ale CAFR şi ISA
    Audit statutar/audit financiar
    6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI "Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunii de audit statutar/audit financiar în conformitate cu normele de audit ale CAFR şi ISA".)
    6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    6.3. Revizuirea unor obiective insuficient documentate:
    Echipa de inspecţie va realiza, în cazul auditurilor statutare efectuate la entităţi de interes public, revizuirea unor obiective neabordate ori abordate nesatisfăcător, având în vedere materialele existente la dosarul misiunii, cum sunt:
    - situaţiile financiare care au făcut obiectul auditului;
    - probele de audit existente la dosarul misiunii, inclusiv declaraţia conducerii;
    - corespondenţa purtată între auditor şi conducerea entităţii pentru obţinerea unor informaţii financiare necesare bunei desfăşurări a auditului statutar/financiar;
    - nota de discuţii finale cu clientul de audit;
    - rapoartele emise de auditor conform contractului, cum sunt: raportul auditorului independent, scrisoarea adresată conducerii privind relevarea unor aspecte reţinute de auditor în raport cu organizarea controlului intern în domeniile auditate.
    Echipa de inspecţie va avea în vedere dacă:
    - auditorul financiar a verificat modul în care clientul de audit a respectat prevederile cadrului legal de raportare (Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare) în ceea ce priveşte întocmirea notelor explicative la situaţiile financiare. În cazul în care aceste prevederi nu au fost respectate, care au fost probele întocmite de auditor.
    - auditorul financiar a inclus în scrisoarea cu caracter confidenţial către conducerea clientului de audit, eventuale elemente de ordin financiar care ar fi trebuit prezentate în raportul de audit (în sensul că ar fi putut conduce la modificarea raportului conform ISA 701 prin exprimarea unei opinii cu rezerve sau ar fi trebuit prezentate în cadrul unui paragraf distinct de atenţionare).
    În funcţie de concluziile echipei de inspecţie, în nota de inspecţie vor fi formulate concret neconformităţile constatate în abordarea obiectivelor revizuite.

    VI'. Obiective ale controlului modului de respectare de către auditorii financiari a prevederilor Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 44/2005
    6'.1. Obiective abordate de auditorul financiar:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI'.)
    6'.2. Obiective neabordate de auditorul financiar:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI'.)
    Audit intern
    6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    Audit cu scop special
    6.1. Obiective abordate de auditorul financiar:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    6.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    În continuare se tratează, în acelaşi mod, şi alte categorii de misiuni din care au fost selectate pentru controlul de calitate (proceduri convenite, revizuiri ale situaţiilor financiare, cursuri de pregătire profesională etc.).

    VII. Verificarea modului în care societatea de audit a implementat politicile şi procedurile proprii de control intern al calităţii lucrărilor de audit, potrivit cerinţelor ISQC 1 şi ISA 220 şi în conformitate cu acestea
    7.1. Obiectivele documentate în suficientă măsură se referă la:
    (Urmează enunţarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)
    7.2. Obiectivele insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
    (Urmează enunţarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecţiei de calitate, la cap. VI.)

    VIII. Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de firma de audit inspectată
    8.1. Obiective abordate
    Potrivit cerinţelor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, "auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar al entităţilor de interes public publică pe website-ul propriu, în termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, un raport anual privind transparenţa, care include cel puţin următoarele:
    a) o descriere a formei legale şi a acţionariatului firmei de audit;
    b) o descriere a reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din reţea, în cazul în care firma de audit aparţine unei reţele;
    c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
    d) o descriere a sistemelor interne de control al calităţii existente în firma de audit şi o declaraţie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcţionării acestora;
    e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independentă pentru asigurarea calităţii prevăzută la art. 31;
    f) o listă cu entităţile de interes public pentru care au fost efectuate audituri statutare de către firma de audit în exerciţiul financiar precedent;
    g) o declaraţie în legătură cu politicile firmei de audit privind independenţa, care confirmă, de asemenea, că a avut loc o verificare internă a modului în care a fost respectată independenţa;
    h) o declaraţie privind politica pe care o urmează firma de audit cu privire la formarea profesională continuă a auditorilor statutari prevăzută la art. 11;
    i) informaţii financiare care arată importanţa firmei de audit, cum ar fi cifra totală de afaceri divizată pe onorarii din auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare îmbunătăţirii calităţii informaţiilor, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii care nu sunt de audit;
    j) informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor."
    Firma de audit a publicat raportul de transparenţă pentru anul 20xx pe site-ul său (....)
    Noi am citit raportul anual privind transparenţa pentru anul 20xx, numerotat de la pag. .....la pag. ...... În raportul de transparenţă noi nu am identificat informaţii care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile obţinute ca urmare a inspecţiei efectuate.
    8.2. Obiective neabordate
    Deşi firma de audit a derulat misiuni de audit statutar la entităţi de interes public, aceasta nu a elaborat şi publicat raportul anual de transparenţă, potrivit cerinţelor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008.
    Finalizarea inspecţiei
    1. Calificativul obţinut
    În urma inspecţiei auditorul financiar a respectat cerinţele de calitate prezente în Nota de inspecţie în proporţie de....%, ceea ce, conform art. 27 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit, corespunde calificativului .....
    2. Recomandări
    Se recomandă auditorului financiar să îmbunătăţească modul de documentare a testelor considerate a fi insuficient documentate conform cerinţelor normelor minimale de audit şi standardelor de audit şi să dezvolte sistemul propriu de control al calităţii conform ISA 220 şi ISQC 1.
    Măsurile recomandate se concretizează în funcţie de constatările inspecţiei de calitate.
    Potrivit art. 17 alin. (2) din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari nr. 139/2009, auditorii financiari au obligaţia de a permite accesul inspectorilor la dosarele de angajament, de a recunoaşte constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii, prin semnarea Notei de inspecţie, şi de a răspunde în scris, la termenele fixate, asupra modului de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei.
    În caz contrar, acest fapt se consideră incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept să aprobe măsuri de sancţionare a auditorilor financiari în cauză, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Auditorilor Financiari din România.
    Prin semnarea prezentei se recunoaşte că:
    - toate documentele puse la dispoziţia echipei de inspectori au fost restituite;
    - nu există obiecţiuni în ceea ce priveşte modul de derulare a inspecţiei;
    - evaluările făcute în această notă de inspecţie sunt conforme cu realitatea şi se bazează exclusiv pe documentaţia care ne-a fost pusă la dispoziţie în perioada inspecţiei;
    - orice alte documente, probe sau foi de lucru obţinute de auditor ori generate de auditor după data de încheiere a notei de inspecţiei nu au fost cuprinse în evaluare şi drept urmare echipa de inspectori nu le-a avut în vedere.
    Faţă de cele prezentate mai sus, s-a încheiat prezenta notă de inspecţie, în două exemplare, din care un exemplar a fost lăsat societăţii de audit financiar.

      Data: ..................
      Semnături autorizate:


            Societatea de audit: Echipa de inspecţie:
            Societatea Comercială ........ S.R.L. Insp. princ.,
            Autorizaţia nr. ............ ....................
            Auditor: Insp.,
            Certificat nr. .......... ....................
                                                         Asist. insp.,
                                                         ....................    ANEXA 1
    la nota de inspecţie


                               LISTA DE OBIECTIVE
             selectate pentru verificarea calităţii activităţii de
           audit financiar şi a activităţilor conexe în luna .......


┌────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Număr de proceduri/Total │
│crt.│ Obiectivul/Capitolul ├─────────┬──────┬───────┬─────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │Audit │Audit │Audit │Proceduri│Revizuirea │Consultanţă│
│ │ │financiar│intern│cu scop│convenite│situaţiilor│financiară │
│ │ │ │ │special│ │financiare │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor de audit financiar şi │ │ │ │ │ │ │
│ │concordanţa acestora cu ISA relevante │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ A │Obiective generale (obiectivul │ │ │ │ │ │ │
│ │nr./total obiective) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ B │Termenii angajamentului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ II│Verificarea conformităţii activităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate cu declaraţia pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinerea autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │ │
│ │a profesiei. Raportarea veniturilor. │ │ │ │ │ │ │
│ │Îndeplinirea îndatoririlor faţă de │ │ │ │ │ │ │
│ │CAFR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire │ │ │ │ │ │ │
│ │la pregătirea continuă a auditorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │financiari │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ IV│Evaluarea sistemului de control al │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii utilizat de firma de audit, │ │ │ │ │ │ │
│ │sub aspectul conformităţii cu ISA şi │ │ │ │ │ │ │
│ │cu cerinţele de independenţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ V │Verificarea elaborării de către firma │ │ │ │ │ │ │
│ │de audit a unor proceduri de revizuire│ │ │ │ │ │ │
│ │a asigurării calităţii specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │angajamentelor de audit al situaţiilor│ │ │ │ │ │ │
│ │financiare ale entităţilor aflate în │ │ │ │ │ │ │
│ │subordinea şi supravegherea CNVM │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare │ │ │ │ │ │ │
│ │la efectuarea propriu-zisă a misiunii │ │ │ │ │ │ │
│ │de audit statutar/audit financiar în │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu normele de audit ale │ │ │ │ │ │ │
│ │CAFR şi ISA │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ A │Planificarea auditului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ B │Activitatea de audit │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ C │Finalizarea auditului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ VI'│Obiective ale controlului modului de │ │ │ │ │ │ │
│ │respectare de către auditorii │ │ │ │ │ │ │
│ │financiari a prevederilor Normelor │ │ │ │ │ │ │
│ │privind stabilirea numărului mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │minim de ore pentru finalizarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │misiuni de audit financiar, aprobate │ │ │ │ │ │ │
│ │prin Hotărârea Consiliului Camerei │ │ │ │ │ │ │
│ │Auditorilor Financiari din România │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 44/2005 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ VII│Verificarea modului în care societatea│ │ │ │ │ │ │
│ │de audit a implementat politicile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │procedurile proprii de control intern │ │ │ │ │ │ │
│ │al calităţii lucrărilor de audit, │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit cerinţelor ISQC 1 şi ISA 220 │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în conformitate cu acestea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴───────────┘    ANEXA 2
    la nota de inspecţie                                   DECLARAŢIE

    Subsemnatul/subsemnata, ........................., auditor financiar cu certificat nr. ..................., reprezentant al firmei de audit ............................., declar pe propria răspundere că am cunoştinţe la zi cu privire la principiile din Codul etic al profesioniştilor contabili, respectiv: independenţă, integritate, obiectivitate, confidenţialitate şi conduită profesională, respectându-le în totalitate.
    De asemenea, subsemnatul, declar că nu mă aflu în niciuna din situaţiile de conflict de interese prevăzute de secţiunea 290 din Codul etic al profesioniştilor contabili în raport cu clienţii de audit la care am desfăşurat angajamente în anul ........... .
    Anexez declaraţiile membrilor echipei de audit.

                    Semnătura:
          ............................... Ştampila firmei de audit
           Ştampila auditorului financiar                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016