Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE  nr. 146 din 19 martie 2019  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 19 martie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Tudorel Toader
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 19 martie 2019.
    Nr. 146.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016)
    PLAN DE ACŢIUNE
    pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

┌─────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────┐
│Obiectiv │ │ │Estimare bugetară│ │Indicatori de │
│strategic │Măsuri │Responsabil │în lei*), **), │Termen │realizare │
│ │ │ │***) │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE A: EFICIENTIZAREA JUSTIŢIEI CA SERVICIU PUBLIC │
├─────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────┤
│ │A.1.1. Înfiinţarea şi │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │Protocol │
│ │Consiliului de │ │ │ │interinstituţional │
│ │management strategic │MJ │ │ │adoptat │
│ │(CMS), format din │CSM │ │Semestrul I │Instituţii din │
│ │conducerea la vârf a │MP │Bugetul de stat │2016 │sistemul judiciar │
│ │MJ, CSM, MP, ÎCCJ, şi │ÎCCJ │ │ │implicate în │
│ │crearea unui grup │ │ │ │dezvoltarea │
│ │tehnic de lucru care să│ │ │ │sistemului integrat │
│ │sprijine consiliul │ │ │ │de management: 4 │
│ │strategic │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Participanţi din │
│ │ │ │ │ │grupul-ţintă la │
│ │ │ │ │ │acţiuni de formare │
│ │A.1.2. Dezvoltarea şi │ │ │ │profesională pentru │
│ │implementarea unui │ │ │ │instanţe, parchete │
│ │sistem integrat de │MJ │ │Trimestrul │şi alte instituţii │
│ │management strategic la│CSM │POCA │II 2019 │din sistemul │
│ │nivelul sistemului │MP │ │ │judiciar: 300 │
│ │judiciar │ │ │ │Dezvoltarea/ │
│ │ │ │ │ │Implementarea de │
│ │ │ │ │ │soluţii informatice │
│ │ │ │ │ │de tip Balance │
│ │ │ │ │ │scorecard │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.1.3. Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │integrată a sistemului │ │ │ │ │
│A.1. Crearea şi │de statistică judiciară│ │ │ │ │
│implementarea │la nivel │ │ │ │2020: contract │
│unui sistem │interinstituţional │ │ │ │semnat pentru │
│unitar de │(MJ-CSM-MP-ÎCCJ) prin │ │ │ │dezvoltarea unui │
│management │noul ECRIS V pentru a │ │ │ │sistem IT funcţional│
│strategic la │deveni un │ │ │ │^1 (sistemul IT va │
│nivelul │instrument-suport │MJ │ │ │include un sistem │
│sistemului │pentru luarea │CSM │Bugetul de stat │2020 │compatibil între │
│judiciar │deciziilor de │MP │POCA │ │toate modulele │
│ │management strategic │ÎCCJ │ │ │statistice ale │
│ │(inclusiv cu elementele│ │ │ │principalilor actori│
│ │de prognoză). │ │ │ │din sistem, precum │
│ │Integrarea datelor de │ │ │ │şi un modul de │
│ │statistică judiciară în│ │ │ │analiză şi prognoză)│
│ │componenta de date │ │ │ │ │
│ │deschise a │ │ │ │ │
│ │Parteneriatului pentru │ │ │ │ │
│ │o guvernare deschisă │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.1.4. Elaborarea unei │ │ │ │ │
│ │analize naţionale de │MJ │ │ │ │
│ │risc privind formele │INC │ │ │ │
│ │grave de criminalitate │MP │POCA │2020 │Analiză elaborată │
│ │pentru fundamentarea │DNP │ │ │ │
│ │politicilor în materie │ │ │ │ │
│ │penală │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.1.5. Elaborarea unei │ │ │ │ │
│ │strategii IT a │ │ │ │ │
│ │sistemului judiciar │MJ │ │ │ │
│ │aferente perioadei │CSM, IJ INM, SNG │ │ │ │
│ │2016-2020, însoţită de │MP (inclusiv DNA, DIICOT) │ │Trimestrul │Hotărârea Guvernului│
│ │un plan de acţiune al │ÎCCJ │Bugetul de stat │IV 2018 │pentru aprobarea │
│ │acesteia, inclusiv │ANP │ │ │strategiei IT │
│ │constituirea unui grup │ONRC │ │ │ │
│ │interinstituţional │DNP │ │ │ │
│ │pentru monitorizarea │ │ │ │ │
│ │implementării acesteia │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.2.1. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │organizării şi │ │ │ │ │
│ │funcţionării sistemului│ │ │ │ │
│ │judiciar, precum şi a │ │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │ │
│ │magistraţilor, în │MJ, CSM, ÎCCJ, MP │Bugetul de stat │Decembrie │Act normativ adoptat│
│ │contextul profundei │ │ │2016 │de Guvern │
│ │reforme a celor patru │ │ │ │ │
│A.2. │coduri fundamentale │ │ │ │ │
│Definitivarea │pentru sistem (în │ │ │ │ │
│procesului de │materie civilă şi │ │ │ │ │
│punere în │penală) │ │ │ │ │
│aplicare a noilor├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│coduri (civil/ │ │ │ │ │Acţiuni de formare │
│penal, de │ │ │ │ │specializată pentru │
│procedură civilă/│ │ │ │ │magistraţi: 439 │
│penală) │A.2.2. Continuarea │ │ │ │2016-2017: 169 de │
│ │formării profesionale a│ │POCA │ │acţiuni de formare │
│ │magistraţilor şi a │INM │Bugetul de stat │2020 │2019: 197 de acţiuni│
│ │personalului auxiliar │SNG │MFE (faza 2) │ │de formare 2020: 73 │
│ │din instanţe şi │ │ │ │de acţiuni de │
│ │parchete │ │ │ │formare │
│ │ │ │ │ │Acţiuni de formare │
│ │ │ │ │ │specializată a │
│ │ │ │ │ │grefierilor: 60 │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.1. Optimizarea │ │ │ │ │
│ │managementului │ │ │ │ │
│ │instanţelor şi │ │ │ │ │
│ │parchetelor prin: │ │ │ │ │
│ │- analiza sarcinilor │ │ │ │ │
│ │administrative ale │ │ │ │ │
│ │conducerii acestora │ │ │ │ │
│ │care ar putea fi │ │ │ │ │
│ │transferate către alte │ │ │ │ │
│ │categorii de personal │ │ │ │ │
│ │şi îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │cadrului normativ │ │ │ │ │
│ │privind atribuţiile │ │ │ │Analiză instanţe şi │
│ │colegiilor de conducere│ │ │ │parchete, aprobată │
│ │şi ale factorilor de │ │ │ │de CMS │
│ │decizie din instanţe şi│ │ │ │Proiect de act │
│ │parchete; │ │ │ │normativ elaborat │
│ │- dezvoltarea unui │ │ │ │Modul de management │
│ │modul de management │ │ │ │organizaţional │
│ │organizaţional │ │ │ │dezvoltat pentru │
│ │strategic pentru │ │ │ │curţile de apel/ │
│ │curţile de apel şi │ │ │ │tribunale şi │
│ │tribunale şi parchetele│ │ │ │parchetele de pe │
│ │de pe lângă acestea; │ │ │ │lângă acestea │
│ │- întocmirea unei │ │ │ │Număr de │
│ │metodologii de │MJ │ │ │participanţi la │
│ │elaborare a planului de│CSM │ │ │acţiuni de formare │
│A.3. Optimizarea │management integrat; │MP │ │ │profesională: 320 │
│organizării │- formarea profesională│ÎCCJ │Bugetul de stat │ │ │
│şi funcţionării │unitară a persoanelor │CSM │Bugetul de stat │2018-2020 │ │
│instanţelor şi │cu funcţie de │Curţi de apel/tribunale │POCA │ │ │
│parchetelor │conducere, inclusiv │MP │ │ │ │
│ │manageri economici, la │Parchetele de pe lângă curţile │ │ │ │
│ │nivelul curţilor de │de apel/tribunale │ │ │ │
│ │apel şi al tribunalelor│ │ │ │ │
│ │şi al parchetelor de pe│ │ │ │ │
│ │lângă acestea cu │ │ │ │ │
│ │privire la modulul de │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │
│ │organizaţional │ │ │ │ │
│ │strategic │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┤ │ │ ├────────────────────┤
│ │Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea de către │ │ │ │ │
│ │fiecare curte de apel │ │ │ │ │
│ │şi de către parchetele │ │ │ │Număr de instanţe şi│
│ │de pe lângă acestea a │ │ │ │parchete care │
│ │unui plan de management│ │ │ │implementează │
│ │integrat │ │ │ │sistemul de │
│ │Dezvoltarea unui │ │ │ │management │
│ │mecanism de analiză şi │ │ │ │strategic: 15 curţi │
│ │monitorizare în cadrul │ │ │ │de apel şi │
│ │CSM a modului de │ │ │ │tribunalele arondate│
│ │implementare a │ │ │ │/parchetele de pe │
│ │managementului │ │ │ │lângă acestea │
│ │strategic integrat la │ │ │ │ │
│ │nivelul curţilor de │ │ │ │ │
│ │apel şi al parchetelor │ │ │ │ │
│ │de pe lângă acestea │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.2. Alocarea │ │ │ │ │
│ │resurselor umane pentru│ │ │ │ │
│ │instanţe prevăzute în │ │ │ │ │
│ │Memorandumul adoptat de│ │ │ │ │
│ │Guvern în septembrie │ │ │ │Posturi suplimentare│
│ │2012 │ │ │ │ocupate: Instanţe │
│ │Alocarea posturilor │ │ │ │244 de posturi de │
│ │necesare implementării │ │ │2016-2020 │judecători │
│ │legislaţiei privind │MJ │ │2016-2020 │102 posturi de │
│ │falimentul persoanelor │CSM │Bugetul de stat │Trimestrul │personal auxiliar de│
│ │fizice, în urma unei │ │ │II 2016 │specialitate la │
│ │analize a necesarului │ │ │ │instanţe │
│ │de resurse │ │ │ │600 de judecători^2 │
│ │Analiza infrastructurii│ │ │ │750 de grefieri │
│ │tuturor instanţelor, în│ │ │ │Finalizare analiză │
│ │vederea identificării │ │ │ │ │
│ │spaţiilor necesare │ │ │ │ │
│ │amenajării sălilor de │ │ │ │ │
│ │consiliu │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │MP şi celelalte │
│ │ │ │ │ │parchete (exclusiv │
│ │ │ │ │ │DNA şi DIICOT): MP │
│ │ │ │ │ │100 de posturi de │
│ │ │ │ │ │procurori şi 200 de │
│ │ │ │ │ │posturi de personal │
│ │ │ │ │ │auxiliar │
│ │ │ │ │ │Ţinte intermediare: │
│ │ │ │ │ │2019 - 50 de posturi│
│ │ │ │ │ │de procuror şi 100 │
│ │ │ │ │ │de posturi de │
│ │ │ │ │ │personal auxiliar │
│ │ │ │ │ │2020 - 50 de posturi│
│ │ │ │ │ │de procuror şi 100 │
│ │ │ │ │ │de posturi de │
│ │ │ │ │ │personal auxiliar │
│ │ │ │ │ │Suplimentarea │
│ │A.3.3. Alocarea │ │ │ │posturilor, astfel: │
│ │resurselor umane │MP │ │2016-2020 │- 35 de posturi de │
│ │suplimentare pentru │MJ │Bugetul de stat │2016-2018 │personal auxiliar de│
│ │unităţile Ministerului │CSM │ │2017-2020 │specialitate şi │
│ │Public │MAI │ │2019-2020 │administrativ în │
│ │ │ │ │ │2018 │
│ │ │ │ │ │- 35 de posturi de │
│ │ │ │ │ │specialist în 2018 │
│ │ │ │ │ │- 6 posturi de │
│ │ │ │ │ │funcţionar public/ │
│ │ │ │ │ │personal contractual│
│ │ │ │ │ │DNA: posturi │
│ │ │ │ │ │suplimentate şi │
│ │ │ │ │ │ocupate: 180 (90 de │
│ │ │ │ │ │ofiţeri de poliţie, │
│ │ │ │ │ │30 de specialişti, │
│ │ │ │ │ │50 de grefieri) │
│ │ │ │ │ │DNA: posturi │
│ │ │ │ │ │suplimentate şi │
│ │ │ │ │ │ocupate: 90 de │
│ │ │ │ │ │ofiţeri de poliţie, │
│ │ │ │ │ │20 de specialişti, │
│ │ │ │ │ │50 de grefieri │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prima analiză │
│ │A.3.4. Efectuarea unei │MJ │ │ │realizată: │
│ │analize a nevoilor de │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │trimestrul I 2016 │
│ │resurse umane │MP │ │ │Analiză necesar │
│ │ │ │ │ │resurse umane: anual│
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.5. Redistribuirea │ │ │ │ │
│ │şi ocuparea posturilor │ │ │ │ │
│ │de judecători, │MJ │ │ │ │
│ │procurori şi grefieri │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Posturi │
│ │şi suplimentarea │MP │ │ │redistribuite │
│ │fondului de rezervă, │ │ │ │ │
│ │conform analizei │ │ │ │ │
│ │efectuate la pct. A.3.4│ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.6. Revizuirea │ │ │ │ │
│ │hărţii judiciare prin: │ │ │ │ │
│ │- elaborarea │CSM │ │ │Propuneri de │
│ │propunerilor privind │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │reorganizare │
│ │reorganizarea │MP │ │ │elaborate │
│ │instanţelor şi │ │ │ │ │
│ │parchetelor, pe baza │ │ │ │ │
│ │unor evaluări obiective│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.7. Implementarea │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de │ │ │ │Rata instanţelor │
│ │eficienţă în cadrul │ │ │ │care evoluează din │
│ │instanţelor, aşa cum au│ │ │ │clasele │
│ │fost stabiliţi în │Instanţe │Bugetul de stat │2016 │„satisfăcător/ │
│ │cadrul Grupului de │CSM │ │ │ineficient“ în clasa│
│ │lucru privind eficienţa│ │ │ │„eficient“: 60% (20 │
│ │al CSM, inclusiv prin │ │ │ │din 35) │
│ │organizarea formării │ │ │ │ │
│ │profesionale aferente │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Participanţi la │
│ │ │ │ │ │formarea în │
│ │ │ │ │ │managementul │
│ │ │ │ │ │instanţelor şi │
│ │ │ │ │ │parchetelor: 510 │
│ │ │ │ │ │magistraţi │
│ │ │ │ │ │2016-2017: 164 de │
│ │A.3.8. Dezvoltarea │ │ │ │magistraţi │
│ │abilităţilor │ │ │ │2019: 220 de │
│ │magistraţilor şi │ │ │ │magistraţi (POCA) │
│ │personalului auxiliar │ │ │ │2020: 100 de │
│ │în domeniul │ │Bugetul de stat │ │magistraţi (POCA) │
│ │managementului │INM │MFN 2014-2020 │2020 │26 de magistraţi │
│ │schimbării, │SNG │POCA │ │(surse bugetare) │
│ │managementului │ │ │ │Acţiuni de formare │
│ │instanţelor şi │ │ │ │specializată a │
│ │parchetelor şi al │ │ │ │personalului │
│ │fluxului de dosare │ │ │ │auxiliar: 72 │
│ │ │ │ │ │POCA │
│ │ │ │ │ │2018: 21 de seminare│
│ │ │ │ │ │2019: 27 de seminare│
│ │ │ │ │ │şi 3 cursuri │
│ │ │ │ │ │eLearning │
│ │ │ │ │ │MFN │
│ │ │ │ │ │2019: 6 seminare │
│ │ │ │ │ │2020: 12 seminare │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.9. Introducerea │ │ │ │ │
│ │metodei de planificare │ │ │ │ │
│ │bugetară multianuală, │ │ │ │ │
│ │atât pentru instanţe, │ │ │ │ │
│ │cât şi pentru parchete,│ │ │ │ │
│ │inclusiv prin: │ │ │ │ │
│ │- fundamentarea │ │ │ │ │
│ │solicitărilor de buget │ │ │ │ │
│ │de către ordonatorii │ │ │ │ │
│ │secundari/terţiari pe │ │ │ │ │
│ │baza unor analize │MJ │ │ │ │
│ │economice realiste │CSM - avizator Instanţe │ │ │Planificare bugetară│
│ │(execuţie ani │MP │Bugetul de stat │2020 │multianuală │
│ │anteriori, │Parchete │ │ │operaţională │
│ │prioritizarea │ │ │ │ │
│ │cheltuielilor, │ │ │ │ │
│ │contextul │ │ │ │ │
│ │macroeconomic); │ │ │ │ │
│ │- îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │criteriilor de │ │ │ │ │
│ │proiecţie şi execuţie │ │ │ │ │
│ │bugetară (inclusiv │ │ │ │ │
│ │bugetare bazată pe │ │ │ │ │
│ │rezultate şi volum de │ │ │ │ │
│ │activitate) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.10. Identificarea a│ │ │ │ │
│ │3 instanţe-pilot pe │ │ │ │ │
│ │baza concluziilor │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │
│ │„Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │eficienţei şi calităţii│ │ │ │ │
│ │sistemului judiciar, cu│ │ │ │ │
│ │accent pe o alocare │ │ │ │ │
│ │echilibrată a │ │ │ │ │
│ │resurselor printr-un │ │ │ │ │
│ │management judiciar │ │ │ │ │
│ │adecvat“ derulat de CSM│ │ │ │ │
│ │şi Consiliul Judiciar │ │ │ │ │
│ │din Olanda │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unei │ │ │ │ │
│ │metodologii pentru │ │ │ │ │
│ │bugetele bazate pe │ │ │ │ │
│ │rezultate, inclusiv │ │ │ │ │
│ │stabilirea costurilor/ │ │ │ │Sistem de alocare │
│ │dosar în diferite │MJ │ │ │resurse financiare │
│ │materii │CSM │Bugetul de stat │2020 │bazat pe rezultate │
│ │Instituirea, într-o │Instanţe │ │ │realizat în 3 │
│ │serie de │ │ │ │instanţe-pilot │
│ │instanţe-pilot, a │ │ │ │Analiză efectuată │
│ │sistemului bugetelor │ │ │ │ │
│ │bazate pe rezultate, │ │ │ │ │
│ │pentru a corela │ │ │ │ │
│ │cerinţele bugetare şi │ │ │ │ │
│ │alocarea resurselor cu │ │ │ │ │
│ │rezultatele dorite; │ │ │ │ │
│ │definirea unor │ │ │ │ │
│ │metodologii clare şi │ │ │ │ │
│ │selectarea riguroasă a │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │
│ │Analiza funcţionării │ │ │ │ │
│ │managementului bazat pe│ │ │ │ │
│ │rezultate în cadrul │ │ │ │ │
│ │instanţelor-pilot şi │ │ │ │ │
│ │adoptarea unor soluţii │ │ │ │ │
│ │de implementare la │ │ │ │ │
│ │nivelul tuturor │ │ │ │ │
│ │instanţelor │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.11. Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │adoptarea unui document│ │ │ │Strategie de │
│ │strategic de dezvoltare│ │ │ │dezvoltare a RU în │
│ │a resurselor umane la │CSM, MJ, MP │POCA │2018 │sistemul judiciar │
│ │nivelul instanţelor şi │ │ │2020 │elaborată şi │
│ │parchetelor │ │ │ │aprobată │
│ │(2016-2020), precum şi │ │ │ │Evaluare realizată │
│ │evaluarea acestuia │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.12. Elaborarea unei│ │ │ │ │
│ │metodologii de calcul │ │ │ │ │
│ │adecvat privind volumul│CSM │POCA │2020 │Metodologie de │
│ │optim de activitate al │MP │ │ │calcul adoptată │
│ │procurorilor şi │ │ │ │ │
│ │judecătorilor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.13. Analiza │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │repartizare aleatorie a│ │ │ │ │
│ │dosarelor şi a normelor│CSM (în baza verificărilor IJ) │Bugetul de stat │2020 │Raport de analiză │
│ │procedurale incidente, │ │ │ │anuală elaborat │
│ │în special din │ │ │ │ │
│ │perspectiva eficienţei │ │ │ │ │
│ │factorului aleatoriu │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.14. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │sistemului informatic │ │ │ │ │
│ │de repartizare │ │ │ │ │
│ │aleatorie sau, după │ │ │ │ │
│ │caz, completarea │ │ │ │Modificări │
│ │Regulamentului de │CSM - completarea ROI MJ │Bugetul de stat │2020 │implementate │
│ │ordine interioară a │ │ │ │ │
│ │instanţelor │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti potrivit │ │ │ │ │
│ │concluziilor analizei │ │ │ │ │
│ │de la pct. A.3.12 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.15. Analiza │ │ │ │ │
│ │situaţiei curente şi a │ │ │ │ │
│ │nevoilor pentru │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea ECRIS V. │MJ │Bugetul de stat │Trimestrul │Analiză şi │
│ │Elaborarea │MP │POCA │II 2019 │specificaţii tehnice│
│ │specificaţiilor tehnice│CSM │ │ │realizate │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │tuturor componentelor │ │ │ │ │
│ │sistemului ECRIS V │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.16. Dezvoltarea şi │MJ │ │ │2020: contract │
│ │punerea în funcţiune a │MP │ │ │semnat pentru │
│ │ECRIS V, precum şi │CSM │Bugetul de stat │2020 │dezvoltarea unui │
│ │formarea personalului │ÎCCJ │POCA │ │sistem IT funcţional│
│ │care gestionează şi │DIICOT │ │ │^3 │
│ │utilizează aplicaţia │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.17. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │Sistem IT de │
│ │sistemului integrat de │ │ │ │management al │
│ │management al │ │ │ │înregistrărilor │
│ │înregistrărilor │MP │POCA │2020 │audiovideo dezvoltat│
│ │audiovideo în parchete │MJ │ │ │/ funcţional │
│ │în materia audierii │ │ │ │Participanţi la │
│ │persoanelor şi │ │ │ │acţiuni de formare: │
│ │interconectarea cu │ │ │ │670 │
│ │ECRIS V │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.3.18. Degrevarea │ │ │ │ │
│ │instanţelor şi │ │ │ │ │
│ │parchetelor prin │ │ │ │ │
│ │promovarea în │ │ │ │ │
│ │continuare a medierii: │ │ │ │ │
│ │- informarea publicului│ │ │ │ │
│ │şi magistraţilor asupra│ │ │ │ │
│ │utilizării medierii şi │ │ │ │ │
│ │acţiuni de formare a │ │ │ │Acţiuni de informare│
│ │practicienilor; │ │ │ │derulate │
│ │- evaluare privind │MJ │ │ │Număr de persoane │
│ │modul de aplicare a │CSM │ │2020 │instruite │
│ │legii medierii cu │MJ │Bugetul de stat │2018-2020 │Raport de evaluare │
│ │propuneri concrete de │CSM │ │2018-2020 │Modificări │
│ │îmbunătăţire (măsuri │MP │ │ │legislative │
│ │administrative, │ │ │ │elaborate │
│ │instituţionale, │ │ │ │ │
│ │promovarea medierii, │ │ │ │ │
│ │măsuri legislative); │ │ │ │ │
│ │- în funcţie de │ │ │ │ │
│ │rezultatele evaluării │ │ │ │ │
│ │şi de evoluţiile │ │ │ │ │
│ │legislative, formularea│ │ │ │ │
│ │de propuneri │ │ │ │ │
│ │legislative │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Gradul de folosire │
│ │ │ │ │ │la muncă a │
│ │ │ │ │ │persoanelor private │
│ │ │ │ │ │de libertate în anul│
│ │ │ │ │ │N (mod de calcul: │
│ │ │ │ │ │număr mediu persoane│
│ │ │ │ │ │private de libertate│
│ │A.4.1. Creşterea │ │Bugetul de stat │ │folosite la muncă în│
│ │numărului deţinuţilor │ │Alte surse de │ │anul N/număr mediu │
│ │implicaţi în activităţi│ANP │finanţare │2020 │persoane private de │
│ │productive, de │ │nerambursabilă │ │libertate apte de │
│ │calificare şi │ │(POCU) │ │muncă în anul N*100)│
│ │ocupaţionale │ │ │ │Gradul de │
│ │ │ │ │ │valorificare a │
│ │ │ │ │ │spaţiilor │
│ │ │ │ │ │identificate (mod de│
│ │ │ │ │ │calcul: număr de │
│ │ │ │ │ │spaţii valorificate/│
│ │ │ │ │ │număr de spaţii │
│ │ │ │ │ │identificate*100) │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.4.2. Asigurarea │ │ │ │ │
│ │asistenţei medicale, │ │ │ │ │
│ │protejarea şi │ │ │ │ │
│ │promovarea sănătăţii, │ │ │ │ │
│ │precum şi prevenirea │ │ │ │ │
│ │îmbolnăvirilor prin: │ │ │ │ │
│ │- elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │promovarea a 3 acte │ │ │ │Număr de acte │
│ │normative în vederea │ │ │ │normative aprobate/3│
│ │integrării │ │ │ │proiecte de acte │
│ │particularităţilor │ │ │ │normative elaborate │
│ │asistenţei medicale din│ │ │ │Număr de persoane │
│ │sistemul penitenciar în│ │ │ │private de libertate│
│ │cadrul normativ al │ │ │ │care şi-au dat │
│ │reţelei sanitare │ │ │ │consimţământul de a │
│ │publice; │ │ │ │fi testate/Număr de │
│ │- dezvoltarea şi │ │ │ │persoane private de │
│ │implementarea │ │ │ │libertate nou-depuse│
│ │activităţilor de │ANP │ │2017 │Număr de persoane │
│ │ocrotire a sănătăţii │MJ │Bugetul de stat │2020 │private de libertate│
│ │prin testarea şi │ │ │2017 │depistate cu │
│ │evaluarea persoanelor │ │ │ │afecţiuni │
│ │private de libertate │ │ │ │infectocontagioase/ │
│ │nou-depuse în sistemul │ │ │ │Număr de persoane │
│ │penitenciar în ceea ce │ │ │ │private de libertate│
│ │priveşte incidenţa │ │ │ │Număr de structuri │
│ │bolilor │ │ │ │penitenciare spital │
│A.4. │infectocontagioase │ │ │ │aprobate/Număr de │
│Îmbunătăţirea │(hepatita B şi C, HIV, │ │ │ │structuri │
│condiţiilor │TBC); │ │ │ │penitenciare spital │
│de detenţie │- reorganizarea │ │ │ │propuse │
│şi creşterea │structurilor │ │ │ │ │
│şanselor │penitenciarelor-spital │ │ │ │ │
│de reintegrare │în conformitate cu │ │ │ │ │
│socială │cerinţele Autorităţii │ │ │ │ │
│a persoanelor │Naţionale de Management│ │ │ │ │
│private │al Calităţii în │ │ │ │ │
│de libertate │Sănătate şi ale │ │ │ │ │
│ │sistemului penitenciar │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de tipuri de │
│ │ │ │ │ │chestionare │
│ │ │ │ │ │elaborate, după caz,│
│ │ │ │ │ │revizuite/Număr de │
│ │A.4.3. Construirea şi │ │ │ │tipuri de │
│ │implementarea unor │ │ │ │chestionare necesar │
│ │instrumente de evaluare│ANP │ │ │a fi elaborate, după│
│ │educaţională, │MJ │Bugetul de stat │2017 │caz, revizuite │
│ │psihologică şi socială │DNP │ │ │Număr de persoane │
│ │a persoanelor private │ │ │ │private de libertate│
│ │de libertate │ │ │ │evaluate conform │
│ │ │ │ │ │standardelor/Număr │
│ │ │ │ │ │de persoane private │
│ │ │ │ │ │de libertate conform│
│ │ │ │ │ │efectivului rulat │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de deţinuţi │
│ │ │ │ │ │beneficiari ai │
│ │A.4.4. Implementarea, │ │ │ │activităţilor de │
│ │împreună cu │ │ │ │reintegrare socială/│
│ │instituţiile publice ce│ │ │ │Număr de deţinuţi ce│
│ │au atribuţii în │ │ │ │necesită includerea │
│ │domeniul asistenţei │ │ │ │în activităţi şi │
│ │postdetenţie, a │ANP │ │ │programe │
│ │Strategiei naţionale de│MJ │Bugetul de stat │2019 │Număr de beneficiari│
│ │reintegrare socială a │DNP │ │ │preluaţi în │
│ │persoanelor private de │ │ │ │circuitul de │
│ │libertate, 2015-2016, │ │ │ │asistenţă │
│ │aprobată prin Hotărârea│ │ │ │postdetenţie/Număr │
│ │Guvernului nr. 389/2015│ │ │ │de deţinuţi cu nevoi│
│ │ │ │ │ │de asistare în │
│ │ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │ │postdetenţie │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.4.5. Dezvoltarea │ │ │ │Număr de activităţi │
│ │colaborării cu │ │ │ │implementate în │
│ │structurile de │ │ │ │cadrul proiectelor/ │
│ │specialitate, inclusiv │ │Bugetul de stat │ │Număr de activităţi │
│ │de la nivel │ANP │Alte surse de │ │prevăzute în cadrul │
│ │internaţional, în │MJ │finanţare │2020 │proiectelor │
│ │cadrul proiectelor cu │DNP │nerambursabilă │ │Număr de │
│ │finanţare europeană │ │POCU şi POCA │ │parteneriate │
│ │care vizează domeniul │ │ │ │încheiate/ │
│ │reintegrării sociale a │ │ │ │12 parteneriate │
│ │deţinuţilor şi al │ │ │ │propuse │
│ │formării personalului │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiect de lege de │
│ │ │ │ │ │modificare şi │
│ │ │ │ │ │completare a Legii │
│ │ │ │ │ │nr. 188/2000 privind│
│ │ │ │ │ │executorii │
│ │A.5.1. Îmbunătăţirea │ │ │ │judecătoreşti, │
│ │cadrului legislativ │ │ │ │republicată, aprobat│
│ │privind activitatea │ │ │ │de către Guvern │
│ │profesională, │ │ │ │Ordin al ministrului│
│ │organizarea profesiei, │ │ │ │justiţiei de │
│ │precum şi accesul în │ │ │2018 │modificare şi │
│ │profesia de executor │MJ în colaborare cu UNEJ │Bugetul de stat │2019 │completare a │
│ │judecătoresc │ │ │ │Regulamentului de │
│ │(incompatibilităţi, │ │ │ │punere în aplicare a│
│ │suspendarea şi │ │ │ │Legii nr. 188/2000 │
│ │încetarea calităţii, │ │ │ │privind executorii │
│ │condiţii de admitere în│ │ │ │judecătoreşti, │
│ │profesie) │ │ │ │aprobat prin Ordinul│
│ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │justiţiei nr. 210/ │
│ │ │ │ │ │2001, publicat în │
│ │ │ │ │ │Monitorul Oficial al│
│ │ │ │ │ │României │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.5.2. Reglementarea │ │ │ │Proiect de lege de │
│ │unor aspecte privitoare│ │ │ │modificare şi │
│ │la activitatea │ │ │ │completare a │
│ │operatorilor şi │ │ │ │Ordonanţei │
│ │agenţilor autorizaţi să│ │ │ │Guvernului nr. 89/ │
│ │efectueze înregistrarea│ │ │ │2000 privind unele │
│ │avizelor de înscriere │ │ │ │măsuri pentru │
│ │în Arhiva Electronică │ │ │ │autorizarea │
│ │de Garanţii Reale │MJ în colaborare cu COAEGRM │Bugetul de stat │2016 │operatorilor şi │
│ │Mobiliare (AEGRM), │ │ │ │efectuarea │
│ │precum şi completarea │ │ │ │înscrierilor în │
│ │cadrului legal în │ │ │ │Arhiva Electronică │
│ │materia înregistrării │ │ │ │de Garanţii Reale │
│ │în AEGRM, pentru │ │ │ │Mobiliare, aprobat │
│ │asigurarea armonizării │ │ │ │de către Guvernul │
│ │cu dispoziţiile noilor │ │ │ │României │
│ │coduri │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Hotărâre de │
│ │A.5.3. Actualizarea │ │ │ │modificare şi │
│ │Regulamentului pentru │ │ │ │completare a │
│ │organizarea şi │ │ │ │Hotărârii Guvernului│
│ │funcţionarea Arhivei │ │ │ │nr. 802/1999 privind│
│ │Electronice de Garanţii│ │ │ │adoptarea │
│ │Reale Mobiliare, │MJ în colaborare cu COAEGRM │Bugetul de stat │2018-2019 │Regulamentului │
│ │adoptat prin Hotărârea │ │ │ │pentru organizarea │
│ │Guvernului nr. 802/ │ │ │ │şi funcţionarea │
│ │1999, cu modificările │ │ │ │Arhivei Electronice │
│ │şi completările │ │ │ │de Garanţii Reale │
│ │ulterioare │ │ │ │Mobiliare, adoptată │
│A.5. Optimizarea │ │ │ │ │de către Guvern │
│cadrului ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│legislativ şi │A.5.4. Reglementarea │ │ │ │Proiect de lege │
│instituţional │drepturilor şi │ │ │ │privind profesia de │
│privind │obligaţiilor │ │ │ │traducător şi │
│organizarea │interpreţilor şi │ │ │ │interpret, aprobat │
│şi exercitarea │traducătorilor │ │ │ │de către Guvern │
│profesiilor │autorizaţi, a │MJ │ │2019 │Aprobarea │
│juridice │controlului profesional│Ministerul Culturii şi │Bugetul de stat │2019-2020 │Regulamentului de │
│organizate în mod│şi a angajării │Identităţii Naţionale │ │ │aplicare a Legii │
│autonom │răspunderii │ │ │ │privind traducătorii│
│ │interpreţilor şi │ │ │ │şi interpreţii │
│ │traducătorilor │ │ │ │judiciari, publicat │
│ │autorizaţi │ │ │ │în Monitorul Oficial│
│ │ │ │ │ │al României │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiect de lege de │
│ │ │ │ │ │modificare şi │
│ │ │ │ │ │completare a │
│ │ │ │ │ │Ordonanţei │
│ │ │ │ │ │Guvernului nr. 2/ │
│ │A.5.5. Crearea unui │ │ │ │2000 privind │
│ │cadru legislativ pentru│ │ │ │organizarea │
│ │autorizarea experţilor │ │ │ │activităţii de │
│ │tehnici judiciari │ │ │ │expertiză tehnică │
│ │adaptat realităţilor │ │ │ │judiciară şi │
│ │socioeconomice şi │ │ │ │extrajudiciară, │
│ │juridice, precum şi o │MJ │Bugetul de stat │2018 │aprobat de către │
│ │mai bună reglementare a│ │ │2019 │Guvern Ordin al │
│ │răspunderii │ │ │ │ministrului │
│ │disciplinare în cadrul │ │ │ │justiţiei pentru │
│ │profesiei, în scopul │ │ │ │aprobarea │
│ │eficientizării │ │ │ │Regulamentului │
│ │sistemului de expertize│ │ │ │privind atribuirea │
│ │tehnice judiciare │ │ │ │calităţii de expert │
│ │ │ │ │ │tehnic judiciar şi │
│ │ │ │ │ │de specialist, │
│ │ │ │ │ │publicat în │
│ │ │ │ │ │Monitorul Oficial al│
│ │ │ │ │ │României │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ordin al ministrului│
│ │ │ │ │ │justiţiei pentru │
│ │A.5.6. Actualizarea │ │ │ │aprobarea │
│ │Nomenclatorului │ │ │ │Nomenclatorului │
│ │specializărilor │MJ │Bugetul de stat │2019 │specializărilor │
│ │expertizei tehnice │ │ │ │expertizei tehnice │
│ │judiciare │ │ │ │judiciare, publicat │
│ │ │ │ │ │în Monitorul Oficial│
│ │ │ │ │ │al României │
│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │A.5.7. Elaborarea unui │ │ │ │ │
│ │ghid explicativ al │ │ │ │ │
│ │Nomenclatorului │ │ │ │ │
│ │specializărilor │ │ │ │ │
│ │expertizei tehnice │ │ │ │ │
│ │judiciare şi │ │ │ │ │
│ │diseminarea lui prin │ │ │ │ │
│ │organizarea de seminare│MJ │POCA │2018 │Ghid elaborat │
│ │şi ateliere de lucru cu│ │ │ │ │
│ │judecători/experţi │ │ │ │ │
│ │tehnici judiciari/ │ │ │ │ │
│ │personalul birourilor │ │ │ │ │
│ │locale din cadrul │ │ │ │ │
│ │tribunalelor ale │ │ │ │ │
│ │MJ-SPJC │ │ │ │ │
├─────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE B: CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ A SISTEMULUI JUDICIAR │
├─────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────────┤
│ │B.1.1. Proiect de lege │ │ │ │ │
│ │pentru modificarea │ │ │ │ │
│ │Legii nr. 303/2004 │ │ │ │ │
│ │privind statutul │ │ │ │ │
│ │judecătorilor şi │ │ │ │ │
│ │procurorilor, a Legii │MJ │Bugetul de stat │2016 │Proiect de lege │
│ │nr. 304/2004 privind │ │ │ │elaborat │
│ │organizarea judiciară │ │ │ │ │
│ │şi a Legii nr. 317/2004│ │ │ │ │
│ │privind Consiliul │ │ │ │ │
│ │Superior al │ │ │ │ │
│ │Magistraturii │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.2. Iniţierea, │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea şi │CSM │ │ │ │
│ │operaţionalizarea unui │ÎCCJ │Bugetul de stat │2020 │Platformă │
│ │sistem de testare şi │MP │POCA │ │funcţională │
│ │asistenţă psihologică a│ │ │ │ │
│ │magistraţilor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.3. Asumarea unui │ │ │ │ │
│ │rol activ al sistemului│ │ │În funcţie │ │
│ │judiciar în procesul de│MJ │ │de │Participare la │
│ │revizuire a │CSM │ │calendarul │dezbateri din │
│ │Constituţiei, prin │ÎCCJ │Bugetul de stat │legislativ │comisia de revizuire│
│ │elaborarea şi │MP │ │aferent │a Constituţiei │
│ │susţinerea unei poziţii│ │ │revizuirii │ │
│ │unitare în forurile de │ │ │Constituţiei│ │
│ │decizie │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.4. Aprobarea de │ │ │ │ │
│ │către Guvern a │ │ │ │ │
│B.1. Consolidarea│proiectului de lege │ │ │ │ │
│cadrului │privind statutul │MJ, CSM │Bugetul de stat │2018 │Act normativ aprobat│
│legislativ │personalului auxiliar │ │ │ │de Guvern │
│judiciar, cu │al instanţelor şi │ │ │ │ │
│respectarea │parchetelor de pe lângă│ │ │ │ │
│principiilor │acestea │ │ │ │ │
│stabilităţii şi ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│predictibilităţii│B.1.5. Elaborarea unei │ │ │ │ │
│normelor │analize a măsurii în │ │ │ │ │
│ │care magistraţii şi │MJ │ │ │ │
│ │conducerea instanţelor │CSM │ │ │ │
│ │şi parchetelor au fost │ÎCCJ │Bugetul de stat POCA│2020 │Analiză realizată │
│ │degrevaţi/degrevate ca │MP │ │ │ │
│ │urmare a implementării │ │ │ │ │
│ │cadrului normativ │ │ │ │ │
│ │modificat şi completat │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.6. Refacerea │ │ │ │ │
│ │schemelor de personal │ │ │ │ │
│ │pentru a reflecta │MJ, CSM, ÎCCJ, MP │Bugetul de stat │2020 │Scheme de personal │
│ │schimbările legislative│ │ │ │refăcute │
│ │efectuate (cu privire │ │ │ │ │
│ │la personalul auxiliar)│ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.7. Consolidarea │MJ │ │ │ │
│ │cadrului legislativ │CSM │Bugetul de stat │2016 │Legislaţie elaborată│
│ │referitor la │MP (DIICOT) │ │ │ │
│ │activitatea MP - DIICOT│ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.1.8. Compatibilizarea│ │ │ │ │
│ │structurilor MP - │ │ │ │ │
│ │DIICOT şi ale Direcţiei│ │ │ │ │
│ │de Combatere a │ │ │ │ │
│ │Criminalităţii │ │ │ │ │
│ │Organizate din cadrul │MJ MP (DIICOT) │Bugetul de stat │2016 │Protocol încheiat │
│ │Ministerului Afacerilor│ │ │ │ │
│ │Interne, conform │ │ │ │ │
│ │competenţei prevăzute │ │ │ │ │
│ │de lege, pentru │ │ │ │ │
│ │efectuarea urmăririi │ │ │ │ │
│ │penale │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.1. Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │profesională şi a │ │ │ │ │
│ │abilităţilor │ │ │ │ │
│ │manageriale ale │ │ │ │Număr de │
│ │personalului din cadrul│ │Bugetul de stat │ │participanţi la │
│ │CSM, precum şi │CSM │POCA │2020 │acţiuni de formare │
│ │asigurarea │ │ │ │profesională: 90 │
│ │echipamentelor IT │ │ │ │ │
│ │necesare bunei │ │ │ │ │
│ │desfăşurări a │ │ │ │ │
│ │activităţii CSM │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Posturi ocupate : │
│ │B.2.2. Finanţarea şi │ │ │ │4 magistraţi şi 4 │
│ │ocuparea posturilor │ │ │ │personal auxiliar │
│ │vacante din cadrul CSM │ │ │ │10 posturi de │
│ │şi SNG │ │ │ │inspectori │
│ │Suplimentarea, │CSM │ │ │27 de posturi pentru│
│ │finanţarea şi ocuparea │CSM │Bugetul de stat │2016-2019 │INM │
│ │numărului de posturi │MJ │ │ │(18 posturi personal│
│ │pentru Institutul │ │ │ │asimilat │
│ │Naţional al │ │ │ │judecătorilor şi │
│ │Magistraturii şi │ │ │ │procurorilor, 6 │
│ │Inspecţia Judiciară │ │ │ │funcţii publice, 3 │
│ │ │ │ │ │personal │
│ │ │ │ │ │contractual) │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Nevoi de formare │
│ │ │ │ │ │identificate │
│ │ │ │ │ │Modul specializat de│
│ │ │ │ │ │formare a │
│ │ │ │ │ │abilităţilor de │
│ │ │ │ │ │formator în domeniul│
│ │B.2.3. Dezvoltarea │ │ │ │educaţiei adulţilor:│
│ │capacităţii │ │ │ │1 │
│ │instituţionale a INM în│ │ │ │Participanţi din │
│ │vederea îmbunătăţirii │ │Bugetul de stat │ │grupul-ţintă la │
│ │procesului de formare │INM │POCA │2016-2020 │acţiuni de formare │
│ │la nivelul sistemului │ │MFN 2009-2014 │ │profesională: 368 │
│ │judiciar, inclusiv prin│ │ │ │2018: 20 de │
│ │continuarea │ │ │ │participanţi (buget)│
│ │investiţiilor în │ │ │ │2019: 160 de │
│ │infrastructura INM │ │ │ │participanţi (POCA) │
│ │ │ │ │ │40 de participanţi │
│ │ │ │ │ │(buget) │
│ │ │ │ │ │2020: 32 de │
│ │ │ │ │ │participanţi (POCA) │
│ │ │ │ │ │32 de participanţi │
│ │ │ │ │ │(buget) │
│B.2. Dezvoltarea ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│capacităţii │ │ │ │ │Nevoi de formare │
│instituţionale şi│ │ │ │ │identificate │
│decizionale a │ │ │ │ │Sisteme/Aplicaţii IT│
│CSM, INM │ │ │ │ │de management al │
│şi SNG │ │ │ │ │proceselor │
│ │ │ │ │ │instituţionale │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţite: │
│ │ │ │ │ │- platformă online -│
│ │ │ │ │ │pagină web, intranet│
│ │ │ │ │ │- aplicaţie privind │
│ │B.2.4. Consolidarea │ │ │ │evaluarea │
│ │capacităţii │ │ │ │formatorilor │
│ │instituţionale a SNG în│ │ │ │- sistem integrat de│
│ │vederea îmbunătăţirii │SNG │Bugetul de stat POCA│2020 │gestionare a │
│ │procesului de formare a│ │ │ │înregistrărilor de │
│ │personalului auxiliar │ │ │ │documente la nivelul│
│ │ │ │ │ │SNG │
│ │ │ │ │ │Participări din │
│ │ │ │ │ │grupul-ţintă la │
│ │ │ │ │ │acţiuni de formare │
│ │ │ │ │ │profesională în │
│ │ │ │ │ │domenii ce sprijină │
│ │ │ │ │ │calitatea şi │
│ │ │ │ │ │performanţa │
│ │ │ │ │ │instituţională la │
│ │ │ │ │ │nivelul sistemului │
│ │ │ │ │ │judiciar: 115 │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.5. Consolidarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative a │ │ │ │ │
│ │Inspecţiei Judiciare │ │ │ │Participanţi la │
│ │prin: │ │ │ │acţiuni de formare: │
│ │- formare profesională;│ │Bugetul de stat │ │60 │
│ │- dezvoltarea modului │IJ │POCA │ │2019: Modul ECRIS │
│ │ECRIS destinat │CSM │Alte surse de │2016-2020 │pentru Inspecţia │
│ │Inspecţiei Judiciare; │ │finanţare │ │Judiciară funcţional│
│ │- dezvoltare de │ │nerambursabilă │ │Aplicaţie IJ │
│ │instrumente de │ │ │ │dezvoltată │
│ │comunicare şi │ │ │ │ │
│ │performanţă; │ │ │ │ │
│ │- dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │aplicaţiei IJ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.6. Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii CSM de │ │ │ │ │
│ │reacţie la evoluţia şi │ │ │ │ │
│ │fenomenele de │ │ │ │Rapoarte ale │
│ │dezvoltare │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │grupurilor de lucru │
│ │instituţională a │ │ │ │CSM │
│ │sistemului judiciar │ │ │ │ │
│ │prin utilizarea │ │ │ │ │
│ │sistematică a datelor │ │ │ │ │
│ │de sistem │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.7. Eficientizarea │ │ │ │ │
│ │pârghiilor de apărare a│ │ │ │ │
│ │reputaţiei │MJ │ │ │ │
│ │magistraţilor şi │CSM │Bugetul de stat │2016 │Proiecte de acte │
│ │independenţei justiţiei│IJ │ │ │normative elaborate │
│ │prin îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │cadrului normativ │ │ │ │ │
│ │existent │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.8. Fluidizarea │ │ │ │ │
│ │procesului decizional │ │ │ │ │
│ │în cadrul CSM prin │ │ │ │Analiză realizată │
│ │efectuarea unei analize│CSM │Bugetul de stat │2018 │Proceduri │
│ │a procesului decizional│ │ │ │îmbunătăţite │
│ │şi îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │procedurilor │ │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.2.9. │ │ │ │ │
│ │Transparentizarea │ │ │ │Proiect de act │
│ │procedurii de selecţie │ │ │ │normativ aprobat de │
│ │şi clarificarea rolului│MJ │Bugetul de stat │2017 │Guvern │
│ │reprezentanţilor │ │ │ │ROF al CSM modificat│
│ │societăţii civile în │ │ │ │ │
│ │CSM │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.1. Dezvoltarea │ │ │ │Birou funcţional cu │
│ │biroului de statistică │ │ │ │personal suplimentat│
│ │judiciară din MJ şi │ │Bugetul de stat │2016 │Întregul personal │
│ │instruirea/ │MJ │POCA │2019 │instruit │
│ │specializarea │ │Bugetul de stat │Trimestrul │Rapoarte statistice │
│ │personalului în domenii│ │ │III 2019 │şi tematice │
│ │specifice statisticii │ │ │ │elaborate anual │
│ │judiciare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.2. Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii MJ de │ │ │ │ │
│ │monitorizare şi │ │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │Grup de lucru cu │
│ │reprezentanţii │ │ │ │reprezentanţi ai MJ │
│ │profesiilor juridice şi│ │ │ │şi profesiilor │
│ │ai altor profesii │ │ │ │juridice organizate │
│ │conexe aflate în │ │ │ │în mod autonom │
│ │coordonarea MJ. │ │ │ │constituit │
│ │Efectuarea unei analize│ │ │ │Analiza cadrului │
│ │a cadrului legislativ │MJ │ │ │legislativ şi a │
│ │şi instituţional pentru│Profesiile juridice şi alte │Bugetul de stat │ │informărilor primite│
│ │relaţia MJ - profesii │profesii conexe aflate în │POCA │2020 │de la profesiile │
│ │juridice şi profesii │coordonarea MJ │ │ │juridice şi de la │
│ │conexe aflate în │ │ │ │profesiile conexe │
│ │coordonarea MJ în │ │ │ │aflate în │
│ │vederea identificării │ │ │ │coordonarea MJ │
│ │ariilor de îmbunătăţire│ │ │ │Propuneri de │
│ │Verificarea modului în │ │ │ │modificare a │
│ │care profesiile │ │ │ │cadrului legal (dacă│
│ │juridice şi profesiile │ │ │ │reiese din analiză) │
│ │conexe aflate în │ │ │ │ │
│ │coordonarea MJ duc la │ │ │ │ │
│ │îndeplinire obligaţia │ │ │ │ │
│ │de formare profesională│ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.3. Îmbunătăţirea │ │ │ │Sisteme/Aplicaţii IT│
│ │aplicaţiilor IT │ │ │ │dezvoltate pentru a │
│ │utilizate în vederea │ │ │ │spori transparenţa │
│ │gestionării şi │MJ │POCA │2017-2020 │la nivelul │
│ │analizării profesiilor │ │ │ │sistemului judiciar:│
│B.3. Consolidarea│juridice conexe de │ │ │ │4 │
│capacităţii │către SPJC │ │ │ │Analize efectuate: 3│
│administrative a ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│Ministerului │B.3.4. Creşterea │ │ │ │ │
│Justiţiei şi │capacităţii MJ de a │ │ │ │ │
│instituţiilor din│îndeplini eficient │ │ │ │ │
│subordinea şi din│atribuţiile legale, │ │ │ │ │
│coordonarea sa │atribuite sau asumate │ │ │ │ │
│ │prin promovarea unor │ │ │ │ │
│ │politici publice │ │ │ │ │
│ │recente în justiţie şi │ │ │ │ │
│ │programe europene sau │ │ │ │ │
│ │finanţate prin acorduri│ │ │ │Schemă suplimentată:│
│ │internaţionale (de │ │ │ │35 de posturi │
│ │exemplu, AMO, RMS, │MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Posturi ocupate: 35 │
│ │contribuţie în sfera │ │ │ │de posturi │
│ │justiţiei la │ │ │ │suplimentate │
│ │Preşedinţia României a │ │ │ │ │
│ │Consiliului UE, ECRIS, │ │ │ │ │
│ │POCA, Banca Mondială, │ │ │ │ │
│ │alte instituţii │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │internaţionale etc.) │ │ │ │ │
│ │prin suplimentarea │ │ │ │ │
│ │schemei şi ocupare de │ │ │ │ │
│ │posturi MJ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.5. Formarea │ │ │ │ │
│ │personalului MJ, în │ │ │ │ │
│ │funcţie de nevoile │ │ │ │ │
│ │identificate pe bază de│ │Bugetul de stat POCA│ │Participarea │
│ │analiză, inclusiv în │MJ │Alte surse de │2016-2018 │personalului MJ la │
│ │vederea pregătirii │ │finanţare │ │acţiuni de formare │
│ │participării MJ la │ │nerambursabilă │ │ │
│ │derularea Preşedinţiei │ │ │ │ │
│ │României a Consiliului │ │ │ │ │
│ │UE │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.6. Consolidarea │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │probaţiune prin: │ │ │ │ │
│ │- promovarea actelor │ │ │ │ │
│ │normative privind │ │ │ │Acte normative │
│ │organizarea şi │MJ DNP │Bugetul de stat │2016-2018 │promovate şi │
│ │funcţionarea sistemului│ │ │ │adoptate: 5 │
│ │de probaţiune, precum │ │ │ │ │
│ │şi statutul │ │ │ │ │
│ │personalului de │ │ │ │ │
│ │probaţiune │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │36 de posturi │
│ │ │ │ │ │finanţate │
│ │ │ │ │ │suplimentar şi │
│ │ │ │ │ │scoase la concurs/ │
│ │Finalizarea procesului │ │ │ │transfer pentru │
│ │de operaţionalizare a │ │ │ │structura centrală │
│ │DNP prin ocuparea │ │ │2018 │Scoaterea la concurs│
│ │posturilor de execuţie │ │ │ │a 4 posturi de │
│ │şi de conducere │ │ │ │conducere în │
│ │ │ │ │ │structura centrală │
│ │ │ │ │ │Scoaterea la concurs│
│ │ │ │ │ │a 7 posturi de │
│ │ │ │ │ │conducere din │
│ │ │ │ │ │structura centrală │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.7. Aprobarea │ │ │ │ │
│ │Strategiei de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare a sistemului│ │ │ │ │
│ │de probaţiune 2016-2020│ │ │ │ │
│ │şi elaborarea │MJ │ │ │Strategii elaborate │
│ │Strategiei naţionale de│DNP │Bugetul de stat │2018-2019 │Strategii aprobate │
│ │reabilitare a │ │ │ │ │
│ │persoanelor faţă de │ │ │ │ │
│ │care s-au dispus │ │ │ │ │
│ │sancţiuni şi măsuri │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Posturi suplimentate│
│ │ │ │ │ │(2016-2017): 428 de │
│ │ │ │ │ │consilieri de │
│ │ │ │ │ │probaţiune şi 137 │
│ │ │ │ │ │personal-suport │
│ │ │ │ │ │2016: Finanţare │
│ │ │ │ │ │posturi existente şi│
│ │ │ │ │ │scoase la concurs: │
│ │ │ │ │ │25 de consilieri de │
│ │ │ │ │ │probaţiune │
│ │ │ │ │ │2017: Posturi │
│ │ │ │ │ │finanţate şi scoase │
│ │ │ │ │ │la concurs: 187 de │
│ │B.3.8. Creşterea │ │ │ │consilieri de │
│ │capacităţii sistemului │ │ │ │probaţiune │
│ │de probaţiune de a pune│ │ │ │2018: Finanţare │
│ │în aplicare noile │ │Prevăzut în Planul │ │posturi existente şi│
│ │dispoziţii în materie │MJ │de acţiune privind │ │scoase la concurs: │
│ │penală prin extinderea │DNP │măsurile aferente │2016-2020 │96 personal-suport │
│ │graduală şi ocuparea │ │sistemului de │ │Posturi finanţate şi│
│ │schemei de personal a │ │probaţiune^4 │ │scoase la concurs: │
│ │serviciilor de │ │ │ │241 de consilieri de│
│ │probaţiune │ │ │ │probaţiune │
│ │ │ │ │ │2019-2020: Finanţare│
│ │ │ │ │ │posturi existente şi│
│ │ │ │ │ │scoase la concurs: │
│ │ │ │ │ │41 personal-suport │
│ │ │ │ │ │Posturi │
│ │ │ │ │ │suplimentare: 195 de│
│ │ │ │ │ │posturi de consilier│
│ │ │ │ │ │de probaţiune şi 34 │
│ │ │ │ │ │personal-suport │
│ │ │ │ │ │Posturi finanţate şi│
│ │ │ │ │ │scoase la concurs: │
│ │ │ │ │ │195 de consilieri de│
│ │ │ │ │ │probaţiune şi 34 │
│ │ │ │ │ │personal-suport │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.9. Consolidarea │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │Soluţie IT în │
│ │probaţiune prin │ │ │ │domeniul probaţiunii│
│ │instrumente de │ │ │ │implementată │
│ │management la │ │ │ │Participanţi la │
│ │dispoziţia serviciilor │ │ │ │acţiuni de formare: │
│ │teritoriale, modul IT │MJ │Bugetul de stat │2018-2020 │200 │
│ │de administrare şi │DNP │ │ │Echipament IT │
│ │prelucrare a datelor │ │ │ │asigurat pentru noul│
│ │privind cazurile aflate│ │ │ │personal, corelat cu│
│ │în evidenţele │ │ │ │recrutarea │
│ │serviciilor de │ │ │ │personalului │
│ │probaţiune, precum şi │ │ │ │ │
│ │formarea personalului │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.10. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea unor noi │ │ │ │ │
│ │programe şi tehnici │ │Resurse existente/ │ │ │
│ │specializate de lucru │ │POCA │ │Programe │
│ │cu persoanele │MJ │Alte surse de │2018-2020 │specializate │
│ │condamnate şi │DNP │finanţare │ │asimilate: 9 │
│ │instruirea │ │nerambursabilă │ │ │
│ │corespunzătoare a │ │ │ │ │
│ │personalului de │ │ │ │ │
│ │probaţiune │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.11. Evaluarea │ │Bugetul de stat/MFN │ │Evaluări realizate: │
│ │eficacităţii │MJ │2009-2014 POCA │Trimestrul │2 │
│ │activităţii serviciilor│DNP │Alte surse de │II 2016 │Recomandări │
│ │de probaţiune │ │finanţare │2018-2020 │implementate/ │
│ │ │ │nerambursabilă │ │elaborate │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.12. Consolidarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │instituţionale a ONRC, │ │ │ │ │
│ │a sistemului │ │ │ │ │
│ │registrului comerţului │ │ │ │ │
│ │şi a sistemului │ │ │ │Acte normative de │
│ │informatic integrat al │ │ │ │adoptat: 1 │
│ │ONRC prin: │ │ │ │Reducerea numărului │
│ │îmbunătăţirea cadrului │MJ │Bugetul de stat │2018 │de documente cu 20% │
│ │legislativ ce │ONRC │ │ │Reducerea timpilor │
│ │reglementează │ │ │ │de înregistrare cu │
│ │activitatea de │ │ │ │30% │
│ │înregistrare în │ │ │ │ │
│ │registrul comerţului şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │instituţională necesară│ │ │ │ │
│ │aplicării viitoarelor │ │ │ │ │
│ │soluţii legislative │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.13. Reglementarea, │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea soluţiei │ │ │ │ │
│ │privind buletinul │ │50.000.000 bugetul │ │Noi servicii │
│ │electronic al │MJ │de stat/ Alte surse │2016-2020^5 │implementate: 4 │
│ │registrului comerţului │ONRC │de finanţare │ │Sistem informatic │
│ │şi arhivarea │ │ │ │implementat: 2 │
│ │electronică a │ │ │ │ │
│ │documentelor gestionate│ │ │ │ │
│ │de ONRC │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.14. Extinderea │ │ │ │ │
│ │Buletinului │ONRC │Bugetul de stat/Alte│2017-2020 │Servicii noi │
│ │procedurilor de │ │surse de finanţare │ │implementate │
│ │insolvenţă │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.15. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │
│ │soluţiilor privind │ │ │ │ │
│ │extinderea, │ │ │ │ │
│ │optimizarea, │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │interconectarea │ │ │ │ │
│ │portalului de servicii │ │ │ │ │
│ │on-line şi a sistemului│ │ │ │ │
│ │informatic integrat al │ │ │ │ │
│ │ONRC cu sistemul ECRIS │ │Bugetul de stat/Alte│ │Sistem informatic │
│ │instanţe şi parchete, │ONRC │surse de finanţare │2017-2020 │implementat^6 │
│ │portalul e-Justice şi │ │ │ │ │
│ │alte sisteme [inclusiv │ │ │ │ │
│ │soluţii privind │ │ │ │ │
│ │servicii de Business │ │ │ │ │
│ │Continuity şi Disaster │ │ │ │ │
│ │Recovery (DR), sistem │ │ │ │ │
│ │de securitate │ │ │ │ │
│ │cibernetică pentru │ │ │ │ │
│ │sistemul informatic │ │ │ │ │
│ │integrat şi serviciile │ │ │ │ │
│ │informatice ale ONRC] │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de posturi │
│ │ │ │ │ │suplimentare - 249 │
│ │ │ │ │ │(studii superioare/ │
│ │ │ │ │ │248 funcţii de │
│ │ │ │ │ │execuţie, 1 funcţie │
│ │ │ │ │ │de conducere), din │
│ │ │ │ │ │care: │
│ │B.3.16. Dezvoltarea │ │ │ │ORCT din judeţ în │
│ │resurselor umane ONRC │ONRC │Bugetul de stat │2016-2020 │care este stabilită │
│ │prin suplimentarea │ │ │ │curte de apel - 70 │
│ │schemei de personal │ │ │ │(14 ORCT) │
│ │ │ │ │ │ORCT din judeţ unde │
│ │ │ │ │ │nu este stabilită │
│ │ │ │ │ │curte de apel - 104 │
│ │ │ │ │ │(26 ORCT) │
│ │ │ │ │ │ORCT Ilfov - 12, │
│ │ │ │ │ │ORCT Bucureşti - 28,│
│ │ │ │ │ │ONRC - 35 │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.17. Formarea │ │ │ │Număr de persoane │
│ │profesională a │ │Bugetul de stat, │ │care participă la un│
│ │personalului ONRC │ONRC │POCA, alte surse de │2017-2020 │curs de formare - │
│ │(integrat la nivelul │ │finanţare │ │1.637 persoane x 1 │
│ │Ministerului Justiţiei)│ │ │ │curs │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.18. Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea de │ │POCA 2.250.000, alte│ │Sistem de management│
│ │soluţii de management │ONRC │surse de finanţare │2018-2020 │implementat │
│ │al calităţii la nivelul│ │ │ │Certificări obţinute│
│ │ONRC │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.19. Asigurarea │ │37.581.000 │ │Echipamente │
│ │infrastructurii │ONRC^7 │Bugetul de stat^8 │2016-2020 │achiziţionate: 3.775│
│ │hardware ONRC │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.20. Eficientizarea │ │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │ │
│ │expertiză │ │ │ │ │
│ │criminalistică prin │ │ │ │ │
│ │adoptarea legislaţiei │ │ │ │Legislaţie │
│ │secundare şi terţiare │ │ │ │modificată/ │
│ │în vederea │ │ │ │completată/adoptată │
│ │liberalizării profesiei│MJ │Bugetul de stat │ │7 posturi │
│ │de expert criminalist │INEC │Bugetul de stat │ │suplimentate şi │
│ │autorizat │MAI │POCA │2019 │ocupate: prevăzute │
│ │Consolidarea │MJ │Alte surse de │2017-2019 │integrat la măsura │
│ │capacităţii │INEC │finanţare │ │B.3.4 │
│ │instituţionale a INEC │ │ │ │Participanţi din │
│ │prin: │ │ │ │grupul-ţintă la │
│ │- suplimentarea şi │ │ │ │acţiuni de formare │
│ │ocuparea schemei de │ │ │ │profesională: 30 │
│ │personal; │ │ │ │ │
│ │- pregătirea │ │ │ │ │
│ │profesională a │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │prevăzut la art. 89 │
│ │ │ │ │ │alin. (8) şi la art.│
│ │B.3.21. Elaborarea, │ │ │ │165 alin. (5) din │
│ │revizuirea şi │ │ │ │Legea nr. 254/2013, │
│ │promovarea actelor │ │ │ │aprobat prin ordin │
│ │normative în domeniul │ │ │ │al ministrului │
│ │pedepselor privative de│ │ │ │justiţiei │
│ │libertate. │ │ │ │Regulamentul │
│ │Definitivarea │ │ │ │prevăzut la art. 15 │
│ │legislaţiei subsecvente│ │ │ │alin. (3) din Legea │
│ │Legii nr. 254/2013 │ANP │ │2018 │nr. 254/2013, │
│ │privind executarea │MJ │Bugetul de stat │2019 │aprobat prin ordin │
│ │pedepselor şi a │ │ │ │al ministrului │
│ │măsurilor privative de │ │ │ │justiţiei │
│ │libertate dispuse de │ │ │ │OMAI - OMJ referitor│
│ │organele judiciare în │ │ │ │la arondarea │
│ │cursul procesului │ │ │ │penitenciarelor, │
│ │penal, cu modificările │ │ │ │centrelor de │
│ │şi completările │ │ │ │arestare preventivă,│
│ │ulterioare │ │ │ │centrelor educative │
│ │ │ │ │ │şi centrelor de │
│ │ │ │ │ │detenţie la centrele│
│ │ │ │ │ │de reţinere şi │
│ │ │ │ │ │arestare preventivă │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Potrivit │ │ │
│ │ │ │Calendarului de │ │ │
│ │ │ │măsuri 2018-2024 │ │ │
│ │ │ │(Memorandum 2.331/ │ │ │
│ │ │ │2018/ │ │ │
│ │ │ │16.01.2018) │ │ │
│ │ │ │Prevăzut în │ │Locuri de detenţie │
│ │ │ │memorandumul cu tema│ │amenajate conform │
│ │B.3.22. Modernizarea şi│ │„Decizie privind │ │Calendarului de │
│ │dezvoltarea │ANP │oportunitatea │ │măsuri 2018-2024 │
│ │infrastructurii │MJ │finanţării │Trimestrul │(Memorandum 2.331/ │
│ │sistemului penitenciar │ANP │infrastructurii │IV 2020^9 │2018/16.01.2018) │
│ │Construirea P47 - │Penitenciar Ploieşti │fizice a sistemului │2020^10 │Indicatori │
│ │Penitenciar Berceni │ │penitenciar român, │ │tehnico-economici │
│ │ │ │printrun proiect │ │prevăzuţi în studiul│
│ │ │ │finanţat din fonduri│ │de fezabilitate │
│ │ │ │externe │ │aprobaţi │
│ │ │ │rambursabile“, prin │ │ │
│ │ │ │care se propune │ │ │
│ │ │ │conceptul de proiect│ │ │
│ │ │ │naţional „Investiţii│ │ │
│ │ │ │în infrastructura │ │ │
│ │ │ │penitenciarelor“, │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │având ca obiectiv │ │ │
│ │ │ │crearea şi │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │
│ │ │ │penitenciarelor │ │ │
│ │ │ │Prevăzut în │ │ │
│ │ │ │Memorandumul cu tema│ │ │
│ │ │ │„Decizie privind │ │ │
│ │ │ │oportunitatea │ │ │
│ │ │ │finanţării │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │
│ │ │ │fizice a sistemului │ │Indicatori │
│ │Construirea P48 - │MJ │penitenciar român, │ │tehnico-economici │
│ │Penitenciar Unguriu │ANP │printr-un proiect │2020^11 │prevăzuţi în studiul│
│ │ │Penitenciar Ploieşti │finanţat din fonduri│ │de fezabilitate │
│ │ │ │externe │ │aprobaţi │
│ │ │ │rambursabile“, prin │ │ │
│ │ │ │care se propune │ │ │
│ │ │ │conceptul de proiect│ │ │
│ │ │ │naţional „Investiţii│ │ │
│ │ │ │în infrastructura │ │ │
│ │ │ │penitenciarelor“, │ │ │
│ │ │ │având ca obiectiv │ │ │
│ │ │ │crearea şi │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │
│ │ │ │penitenciarelor │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.23. Construirea/ │ │ │ │ │
│ │Modernizarea de noi │ │ │ │ │
│ │locuri de deţinere şi │ │MFN │5 ani de la │1.400 de locuri noi │
│ │spaţii multifuncţionale│MJ │Fonduri externe │data │de detenţie │
│ │în cadrul proiectelor │ANP │nerambursabile │semnării │100 de locuri │
│ │Correctional, 4 │DNP │31.000.000 euro │contractului│modernizate de │
│ │Normallity şi Child, │ │5.000.000 euro │de finanţare│detenţie │
│ │finanţate prin │ │1.494.117 euro │ │ │
│ │Mecanismul financiar │ │ │ │ │
│ │norvegian 2014-2021 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de staţii de │
│ │ │ │ │ │lucru existente: │
│ │ │ │ │ │3.827 │
│ │ │ │ │ │Număr de servere │
│ │ │ │ │ │funcţionale: 56 │
│ │ │ │ │ │Număr de elemente de│
│ │ │ │ │ │conectare în reţea │
│ │ │ │ │ │achiziţionate: 163 │
│ │B.3.24. Înnoirea şi │ │ │ │Număr de imprimante │
│ │extinderea parcului de │ │ │ │şi scanere │
│ │tehnică de calcul şi a │ │ │ │multifuncţionale │
│ │infrastructurii de │ │ │ │achiziţionate: 189 │
│ │comunicaţii IT, precum │ANP │ │ │Număr de UPS │
│ │şi implementarea │MJ │Bugetul de stat │2020 │achiziţionate: 740 │
│ │sistemelor automate de │ │ │ │Număr de criptoare │
│ │administrare şi │ │ │ │achiziţionate: 50 │
│ │securitate a │ │ │ │Număr de │
│ │infrastructurii │ │ │ │videoproiectoare │
│ │informatice │ │ │ │achiziţionate: 10 │
│ │ │ │ │ │Număr de RACK │
│ │ │ │ │ │Tempest: 1 │
│ │ │ │ │ │Număr de laptopuri │
│ │ │ │ │ │achiziţionate: 190 │
│ │ │ │ │ │Număr de teste reţea│
│ │ │ │ │ │achiziţionate: 2 │
│ │ │ │ │ │Număr de licenţe │
│ │ │ │ │ │achiziţionate: 1.526│
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │2020: │
│ │ │ │ │ │Studiu PMSWeb │
│ │ │ │ │ │(analiză de │
│ │ │ │ │ │business, │
│ │ │ │ │ │legislativă şi │
│ │ │ │ │ │tehnologii) │
│ │ │ │ │ │finalizat │
│ │ │ │ │ │Audit privind │
│ │ │ │ │ │securitatea │
│ │ │ │ │ │sistemelor IT&C │
│ │ │ │ │ │Echipament de │
│ │ │ │ │ │securitate IT │
│ │ │ │ │ │achiziţionat │
│ │ │ │ │ │2 seturi Rack cu │
│ │B.3.25. Accesarea şi │ │ │ │accesorii │
│ │implementarea │ │ │ │achiziţionate │
│ │proiectului „Întărirea │ │ │ │4 switch-uri de │
│ │capacităţii │ANP │POCA │2018-2020^12│fibră optică │
│ │administrative a │ │ │ │achiziţionate │
│ │sistemului penitenciar │ │ │ │4 servere lamelare │
│ │românesc“ │ │ │ │achiziţionate │
│ │ │ │ │ │2 şasiu de servere │
│ │ │ │ │ │achiziţionate │
│ │ │ │ │ │2 SAN pe fibră │
│ │ │ │ │ │optică achiziţionate│
│ │ │ │ │ │Licenţă IPS, │
│ │ │ │ │ │antivirus, │
│ │ │ │ │ │„anti-bot“, │
│ │ │ │ │ │protecţie ziua, la │
│ │ │ │ │ │nivel de procesor şi│
│ │ │ │ │ │sistem de operare, │
│ │ │ │ │ │threat extraction │
│ │ │ │ │ │achiziţionate │
│ │ │ │ │ │Aplicaţie SCIM │
│ │ │ │ │ │implementată │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.26. Asigurarea │ │ │ │ │
│ │resurselor umane şi │ │ │ │ │
│ │formarea profesională a│ │ │ │ │
│ │acestora prin: │ │ │ │ │
│ │- elaborarea unor │ │ │ │ │
│ │criterii de stabilire a│ │ │ │ │
│ │necesarului de personal│ │ │ │ │
│ │pe domenii de │ │ │ │ │
│ │activitate şi │ │ │ │ │
│ │redimensionarea │ │ │ │ │
│ │structurilor existente │ │ │ │ │
│ │pe baza acestora; │ │ │ │ │
│ │- finanţarea şi │ │ │ │ │
│ │ocuparea de posturi │ │ │ │ │
│ │vacante de personal │ │ │ │ │
│ │pentru sectorul │ │ │ │Act de aprobare │
│ │operativ şi │ │ │ │criterii │
│ │specializări de nişă │ │ │ │Număr de structuri │
│ │potrivit Planului │ │ │ │redimensionate: 13 │
│ │pentru îmbunătăţirea │ │ │ │structuri │
│ │condiţiilor de │ │ │ │Număr de state │
│ │detenţie; │ │ │ │aprobate: 50 de │
│ │- consolidarea cadrului│ │ │ │unităţi │
│ │normativ aplicabil │ │ │ │Număr de posturi │
│ │activităţii de resurse │ │Bugetul de stat │Trimestrul │ocupate/Număr de │
│ │umane în vederea │ANP │Bugetul de stat │IV 2018 │posturi prevăzute în│
│ │susţinerii îndeplinirii│MJ │Bugetul de stat │Trimestrul │noile state de │
│ │obiectivelor strategice│ANP │Bugetul de stat │IV 2020^13 │organizare nişă, │
│ │ale ANP (modificarea şi│ANP │POCA │2020 │potrivit Planului │
│ │completarea Legii nr. │ANP │Bugetul de stat │2020 │pentru îmbunătăţirea│
│ │293/2004 privind │ │ │2020 │condiţiilor de │
│ │Statutul funcţionarilor│ │ │ │detenţie │
│ │publici cu statut │ │ │ │Număr de norme │
│ │special din │ │ │ │legale aprobate/ 4 │
│ │Administraţia Naţională│ │ │ │norme necesar a fi │
│ │a Penitenciarelor, │ │ │ │aprobate │
│ │republicată, cu │ │ │ │Personal format: │
│ │modificările şi │ │ │ │1.120 │
│ │completările │ │ │ │Număr de personal │
│ │ulterioare, şi a │ │ │ │instruit: 5.000 │
│ │Codului deontologic, │ │ │ │ │
│ │precum şi elaborarea │ │ │ │ │
│ │Ghidului carierei şi a │ │ │ │ │
│ │unei noi Metodologii │ │ │ │ │
│ │privind formarea │ │ │ │ │
│ │profesională continuă);│ │ │ │ │
│ │- dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │ │
│ │sistemul penitenciar; │ │ │ │ │
│ │- dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │competenţelor │ │ │ │ │
│ │profesionale în │ │ │ │ │
│ │domeniul managementului│ │ │ │ │
│ │incidentelor │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoare echipament │
│ │ │ │ │ │achiziţionat/ │
│ │ │ │ │ │9.000.000 lei │
│ │ │ │ │ │alocaţi/an x 5 ani │
│ │B.3.27. Dotarea │ │ │ │Număr de unităţi │
│ │adecvată a unităţilor │ │ │ │dotate/Număr de │
│ │şi personalului care │ │ │ │unităţi de dotat │
│ │execută misiuni de │ │ │ │Număr de personal │
│ │pază, supraveghere, │ │ │ │dotat/Număr de │
│ │escortare şi │ANP │Bugetul de stat │2020 │personal de dotat │
│ │intervenţie cu ţinută, │ │ │ │Număr de echipamente│
│ │mijloace şi echipamente│ │ │ │achiziţionate/ Număr│
│ │specifice │ │ │ │de echipamente │
│ │Achiziţia de │ │ │ │propuse a fi │
│ │autospeciale pentru │ │ │ │achiziţionate │
│ │transportul deţinuţilor│ │ │ │Număr de │
│ │ │ │ │ │autospeciale │
│ │ │ │ │ │achiziţionate/124 de│
│ │ │ │ │ │autospeciale de │
│ │ │ │ │ │achiziţionat │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de unităţi în │
│ │ │ │ │ │care au fost │
│ │ │ │Bugetul de stat │ │implementate │
│ │ │ │(ANCOM) - 50.000.000│ │soluţiile │
│ │B.3.28. Blocarea/ │ │(conform art. 6 din │ │identificate/ 8 │
│ │Reducerea semnalului │ │Legea nr. 374/2013) │ │unităţi conform │
│ │GSM în unităţile │ │privind utilizarea │ │procedurii de │
│ │subordonate ANP în │ │sistemelor destinate│Trimestrul │achiziţie a │
│ │vederea eliminării/ │ │blocării şi │IV 2018 │serviciilor în │
│ │reducerii posibilităţii│ANP │întreruperii │Trimestrul │derulare │
│ │de utilizare în mod │ │radiocomunica-ţiilor│IV 2018 │Număr de unităţi în │
│ │ilegal a telefoniei │ │în perimetrele │ │care au fost │
│ │mobile de către │ │unităţilor din │ │implementate │
│ │deţinuţi │ │subordinea │ │soluţiile │
│ │ │ │Administraţiei │ │identificate/ Număr │
│ │ │ │Naţionale a │ │de unităţi │
│ │ │ │Penitenciarelor) │ │penitenciare în │
│ │ │ │ │ │funcţie de bugetul │
│ │ │ │ │ │disponibil │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.29. Sisteme │ │ │ │Sisteme de pază şi │
│ │integrate de pază şi │ │ │ │supraveghere │
│ │supraveghere │ANP │Bugetul de stat │2020 │electronică şi │
│ │electronică şi sisteme │ │ │ │control acces/11 │
│ │integrate de acces │ │ │ │unităţi │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.30. Implementarea │ │ │ │ │
│ │sistemului de audiere │ │ │ │Număr de unităţi │
│ │prin videoconferinţă │ │ │ │dotate cu sistem de │
│ │pentru audierea la │ANP, MJ (DTI interlocutor) │Bugetul de stat │2016 │audiere prin │
│ │distanţă a deţinuţilor,│ │ │ │videoconferinţă: 33 │
│ │cu scopul clarificării │ │ │ │(32 de unităţi + │
│ │plângerilor formulate │ │ │ │ANP) │
│ │de aceştia │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.31. Introducerea │ │ │ │ │
│ │tehnologiei digitale în│ │ │ │ │
│ │ceea ce priveşte │ │ │ │ │
│ │exercitarea de către │ │ │ │Număr de unităţi în │
│ │deţinuţi a dreptului la│ │ │Trimestrul │care se acordă │
│ │comunicări on-line, │ANP │Bugetul de stat │IV 2016 │dreptul la │
│ │drept prevăzut la art. │ │ │ │comunicări on-line: │
│ │66 din Legea nr. 254/ │ │ │ │45 │
│ │2013, cu modificările │ │ │ │ │
│ │şi completările │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.32. Consolidarea │ │ │ │Sistem funcţional │
│ │sistemului informatic │ │Bugetul de stat prin│ │Centre de date │
│ │judiciar │MJ │BM - Acord împrumut │2020 │funcţionale │
│ │Definitivarea RMS │ANP │4811-RO │ │Număr de call center│
│ │(Resource Management │ │ │ │funcţional │
│ │System) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.33. Suplimentarea │ │ │ │Posturi DTI │
│ │şi ocuparea schemei de │MJ │Bugetul de stat │2016-2018 │suplimentate ocupate│
│ │personal a DTI al MJ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B 3.34. Identificarea │ │ │ │ │
│ │de soluţii pentru │ │ │ │ │
│ │crearea unui sistem de │ │ │ │ │
│ │salarizare unitar şi │ │ │ │ │
│ │atractiv pentru │ │ │ │ │
│ │specialiştii IT din │ │ │ │ │
│ │cadrul MJ, al │ │ │ │ │
│ │instituţiilor din │ │ │ │ │
│ │coordonarea şi │ │ │ │Cadru de funcţionare│
│ │subordonarea acestuia, │MJ │Bugetul de stat │2016-2018 │a specialiştilor IT │
│ │al instanţelor şi │MP │ │ │în sistemul judiciar│
│ │parchetelor, ÎCCJ şi │ │ │ │îmbunătăţit │
│ │PÎCCJ │ │ │ │ │
│ │Definirea atribuţiilor │ │ │ │ │
│ │specifice exercitate de│ │ │ │ │
│ │specialiştii IT în │ │ │ │ │
│ │sistemul judiciar şi │ │ │ │ │
│ │inserarea acestor │ │ │ │ │
│ │atribuţii în fişele de │ │ │ │ │
│ │post │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.35. Amenajarea │ │ │ │ │
│ │spaţiilor alocate │ │Buget de stat POCA -│ │Spaţii pentru │
│ │pentru servere şi alte │MJ │bugetat în cadrul │2019 │servere amenajate │
│ │echipamente de tip SIC │ │Proiectului ECRIS V │ │ │
│ │ale MJ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.36. Amenajarea │ │Bugetul de stat │ │ │
│ │sălilor pentru servere │ │948.600 lei │ │ │
│ │la PÎCCJ şi PT Braşov/ │MP │Alte surse de │2020 │Săli pentru servere │
│ │PCA Braşov (ca centru │ │finanţare │ │amenajate │
│ │principal şi secundar │ │nerambursabilă │ │ │
│ │de date) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.37. Dotarea MJ şi a│ │Bugetul de stat IBM/│ │Faza 1 - 2016-2018: │
│ │instanţelor de judecată│MJ │MFN 2009-2014/ Alte │2016-2020 │70% │
│ │cu software şi hardware│ │surse de finanţare │În trei faze│Faza 2 - 2019: 20% │
│ │moderne │ │nerambursabilă │ │Faza 3 - 10% │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.38. Dotarea MP şi a│ │103.230.000 │ │Faza I - 2016-2018: │
│ │parchetelor cu software│MP │Buget de stat/ Alte │2016-2018 │6.735 de echipamente│
│ │şi hardware moderne │ │surse de finanţare │2019-2020 │Faza II - 2019-2020:│
│ │ │ │nerambursabilă │ │5.200 de echipamente│
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.39. Consolidarea MP│ │ │ │ │
│ │- DIICOT prin │ │ │ │ │
│ │modernizarea sistemului│ │ │ │Sisteme IT de │
│ │informatic, formare şi │ │ │ │management al │
│ │elaborare de │ │ │ │proceselor │
│ │instrumente (structură │ │ │ │instituţionale │
│ │centrală şi pilotare │ │ │ │dezvoltat/ │
│ │pentru extindere la │ │ │ │îmbunătăţit în │
│ │nivel naţional) │ │POCA 2.250.000 │ │cadrul sistemului │
│ │Întărirea capacităţii │MP-DIICOT │pentru formare │2016-2020 │informatic ECRIS │
│ │de analiză şi procesare│ │profesională │ │prevăzut la măsura │
│ │a datelor în cauzele │ │ │ │A.3.13 │
│ │complexe │ │ │ │Cursuri de instruire│
│ │Întărirea capacităţii │ │ │ │pentru întregul │
│ │DIICOT de analiză şi │ │ │ │personal DIICOT │
│ │procesare a probelor │ │ │ │operativ şi de │
│ │relevate în mediu │ │ │ │management │
│ │electronic prin │ │ │ │ │
│ │organizarea de cursuri │ │ │ │ │
│ │de instruire │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.40. │ │ │ │ │
│ │Operaţionalizarea unui │ │ │ │ │
│ │compartiment │ │ │ │ │
│ │multidisciplinar │ │ │ │ │
│ │dedicat investigaţiilor│ │ │ │ │
│ │financiare afectate │ │ │ │ │
│ │urmăririi, │MP-DIICOT │ │Semestrul I │Compartiment │
│ │identificării şi │MJ │Bugetul de stat POCA│2019 │operaţionalizat │
│ │sechestrării produsului│ │ │ │ │
│ │infracţiunii, în cadrul│ │ │ │ │
│ │DIICOT, format din │ │ │ │ │
│ │specialişti proprii şi │ │ │ │ │
│ │ofiţeri de poliţie │ │ │ │ │
│ │judiciară detaşaţi în │ │ │ │ │
│ │cadrul DIICOT │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.41. Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │registraturii unice │ │ │ │ │
│ │electronice a MJ şi a │ │ │ │ │
│ │site-ului web şi │ │ │ │Sisteme/Aplicaţii IT│
│ │implementarea în cadrul│ │ │ │dezvoltate pentru a │
│ │MJ a unui flux de lucru│MJ │POCA 2.790.000 │2016-2019 │spori transparenţa │
│ │in format electronic; │ │ │ │la nivelul │
│ │integrarea celorlalte │ │ │ │sistemului judiciar │
│ │aplicaţii informatice │ │ │ │ │
│ │utilizate de MJ în noul│ │ │ │ │
│ │sistem informatic │ │ │ │ │
│ │dezvoltat │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.42. Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative a │ │POCA 9.079.200 │ │ │
│ │Autorităţii Naţionale │MJ │Alte surse de │ │ │
│ │pentru Cetăţenie, │ANC │finanţare │2016-2020 │Program implementat │
│ │inclusiv prin │ │nerambursabilă │ │ │
│ │perfecţionarea │ │ │ │ │
│ │sistemului informatic │ │ │ │ │
│ │actual │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.3.43. │ │ │ │ │
│ │Operaţionalizarea │INC │Bugetul de stat │2020 │Instituţie │
│ │Institutului Naţional │MJ │POCA │ │funcţională │
│ │de Criminologie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.1. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │ │
│ │sistemului informatic │ │ │ │ │
│ │integrat de │ │ │ │ │
│ │monitorizare care │ │ │ │ │
│ │permite urmărirea în │ │ │ │Sistem informatic │
│ │timp real a fluxului │ANABI, împreună cu MJ, MP, │Bugetul de stat │Trimestrul │dezvoltat │
│ │bunurilor ce fac │instanţele judecătoreşti MFP/│(cofinanţare) M F │IV │Participanţi din │
│ │obiectul măsurilor de │ANAF, MAI │elveţian │2019 │grupul-ţintă la │
│ │sechestru, confiscare │ │ │ │acţiuni de formare │
│ │şi valorificare a │ │ │ │profesională: 540 │
│ │creanţelor. Formarea │ │ │ │ │
│ │personalului implicat │ │ │ │ │
│ │în utilizarea │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │
│ │monitorizare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.2. Optimizarea şi │ │ │ │ │
│ │interconectarea │ │ │ │Contract semnat │
│ │mecanismului integrat │MJ în parteneriat cu ANABI, │POCA │2020 │pentru dezvoltarea │
│ │de monitorizare cu │MP, CSM, MFP/ANAF, MAI │ │ │unui sistem IT │
│ │ECRIS şi alte sisteme │ │ │ │funcţional^14 │
│ │informatice relevante │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.3. Formarea │ │ │ │ │
│ │personalului ANABI şi │ │ │ │Contract semnat │
│ │al instituţiilor │MJ împreună cu ANABI, MP, MFP│ │ │pentru dezvoltarea │
│ │implicate în vederea │/ANAF, MAI │POCA │2020 │unui sistem IT │
│ │utilizării sistemului │ │ │ │funcţional^15 │
│ │de monitorizare │ │ │ │ │
│ │optimizat │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.4. │ │ │ │Legislaţie secundară│
│ │Operaţionalizarea, în │ │ │ │adoptată │
│ │subordinea MJ, a │ │ │ │Protocoale de │
│ │Agenţiei Naţionale de │MJ │ │2019 │cooperare încheiate │
│ │Administrare a │ANABI │Bugetul de stat │2020 │Număr de posturi │
│ │Bunurilor │ │ │2019-2020 │create şi ocupate: │
│ │Indisponibilizate │ │ │ │50 │
│ │(ANABI) │ │ │ │2019: 35 de posturi │
│B.4. Creşterea │ │ │ │ │2020: 15 posturi │
│gradului ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│de recuperare a │B.4.5. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│creanţelor │implementarea de │ │ │ │ │
│provenite din │instrumente necesare │ │ │ │ │
│infracţiuni │funcţionării │ANABI în parteneriat cu ANAF │ │ │Instrumente │
│ │performante a ANABI, │şi coordonare cu MP, MAI │POCA │2018 │elaborate │
│ │inclusiv de │ │ │ │ │
│ │monitorizare şi │ │ │ │ │
│ │evaluare a performanţei│ │ │ │ │
│ │sistemului │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.6. Formarea │ │ │ │ │
│ │personalului ANABI şi │ │ │ │Participanţi din │
│ │al altor instituţii │ANABI în parteneriat cu ANAF │ │ │grupul-ţintă la │
│ │implicate în vederea │şi coordonare cu MP, MAI │POCA │2018 │acţiuni de formare │
│ │asigurării performanţei│ │ │ │profesională: 600 │
│ │(inclusiv formare │ │ │ │ │
│ │on-line) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.4.7. Identificare şi │ │ │ │ │
│ │diseminare de bune │ │ │ │ │
│ │practici în materia │ │ │ │ │
│ │identificării, │ │ │ │ │
│ │confiscării şi │ │ │ │Număr de persoane │
│ │valorificării bunurilor│ │ │ │care au acces la │
│ │provenite din │ │POCA │ │bune practici prin │
│ │infracţiuni, │ANABI │Alte surse de │2018 │instrumentele │
│ │infracţiuni de corupţie│MP │finanţare │ │diseminate (pe tip: │
│ │şi alte infracţiuni │ │nerambursabilă │ │procurori, │
│ │grave prin intermediul │ │ │ │judecători şi │
│ │unor ghiduri │ │ │ │poliţişti): 1.500 │
│ │operaţionale, │ │ │ │ │
│ │instrumente şi │ │ │ │ │
│ │metodologii de lucru, │ │ │ │ │
│ │newsletter │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Protocoale-cadru de │
│ │B.4.8. Dezvoltarea şi │ │ │ │colaborare cu │
│ │implementarea unui │ │ │ │asociaţiile │
│ │parteneriat cu │ANABI │ │ │reprezentative ale │
│ │administraţia publică │Asociaţii relevante, │Bugetul de stat │2020 │autorităţilor │
│ │locală în domeniul │prefecturi şi UAT-uri │ │ │publice locale │
│ │recuperării creanţelor │ │ │ │încheiate (în │
│ │ │ │ │ │special capacităţi │
│ │ │ │ │ │de stocare) │
├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.1. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │instanţelor şi │ │ │ │ │
│ │parchetelor prin │ │ │ │ │
│ │finalizarea │ │ │ │ │
│ │investiţiilor prevăzute│ │ │ │ │
│ │în cadrul proiectului │ │ │ │ │
│ │„Reforma sistemului │ │ │ │ │
│ │judiciar“ │ │ │ │ │
│ │Efectuarea unui bilanţ │ │Bugetul de stat prin│ │ │
│ │al principalelor │ │Acordul de împrumut │ │ │
│ │obiective de investiţii│ │nr. 4811-RO │ │ │
│ │în infrastructura │MJ │85.140.000 │31 martie │Investiţii │
│ │fizică a instanţelor şi│MJ │Bugetul de stat │2020 │finalizate: 4 │
│ │parchetelor. │MP │Bugetul de stat prin│2018 │Analiză realizată │
│ │Prioritizarea acestora │MJ │Acordul de împrumut │2017 │Act normativ adoptat│
│ │în vederea realizării │ │nr. 4811-RO │ │ │
│ │pe termen mediu │ │1.980.000 │ │ │
│ │(2016-2020) şi lung │ │ │ │ │
│ │(2025) │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unor │ │ │ │ │
│ │standarde de proiectare│ │ │ │ │
│ │pentru sedii de │ │ │ │ │
│ │instanţe (sedii noi şi │ │ │ │ │
│ │extindere - unde este │ │ │ │ │
│ │cazul) care să │ │ │ │ │
│ │corespundă cerinţelor │ │ │ │ │
│ │legale în vigoare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.2. Iniţierea unui │ │ │ │ │
│ │program naţional în │ │ │ │ │
│ │vederea creării a 15 │ │ │ │Obiective │
│ │centre regionale de │MJ │Acord Banca Mondială│2020 │recepţionate │
│ │arhivă la nivelul │ │ │ │ │
│ │fiecărei curţi de apel │ │ │ │ │
│ │civile │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.3. Implementarea │ │ │ │ │
│ │Programului naţional de│ │ │ │ │
│ │consolidare a │MJ │Bugetul de stat │ │Obiective │
│ │infrastructurii │MDRAP │finanţare prin │2016-2019 │recepţionate: 25 de │
│ │instanţelor de judecată│ │bugetul MDRAP │ │instanţe │
│ │aflate în municipiile │ │ │ │ │
│ │reşedinţă de judeţ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.4. Realizarea, prin│ │ │ │ │
│ │parteneriatul cu CNI, a│ │ │ │ │
│ │obiectivelor de │ │ │ │ │
│ │investiţii aferente │ │ │ │Obiective │
│ │Programului naţional de│ │ │ │recepţionate │
│ │consolidare a │MP │Bugetul de stat (CNI│ │(lucrări de │
│ │infrastructurii │MDRAP - CNI │- MDRAP) prin │2016-2020 │reparaţii capitale +│
│B.5. Consolidarea│parchetelor aflate în │ │bugetul MDRAP │ │lucrări de sedii noi│
│capacităţii │municipiile reşedinţă │ │ │ │/extinderi sedii │
│administrative a │de judeţ în cadrul │ │ │ │actuale) │
│instanţelor │Programului naţional de│ │ │ │ │
│şi parchetelor │interes public sau │ │ │ │ │
│Indicator: │social │ │ │ │ │
│Creşterea ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│gradului de │B.5.5. Realizarea în │ │ │ │Obiective │
│încredere a │sistem propriu a │ │ │ │recepţionate (65 de │
│cetăţeanului în │investiţiilor de │ │ │ │lucrări de reparaţii│
│actul de justiţie│lucrări de sedii noi şi│MJ │Bugetul de stat │2016-2020 │capitate + 21 de │
│la 60% │reparaţii capitale │MP │ │ │lucrări de sedii noi│
│ │pentru clădirile │ │ │ │/extinderi sedii │
│ │instanţelor şi │ │ │ │actuale) │
│ │parchetelor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.6. Repartizarea │ │ │ │ │
│ │unui sediu în │ │ │ │ │
│ │condiţiile Legii nr. │ │ │ │ │
│ │304/2004, republicată, │ │ │2016 │Sediu DIICOT │
│ │cu modificările şi │MP - DIICOT │Bugetul de stat │2019 │Parc auto propriu │
│ │completările │ │ │ │creat │
│ │ulterioare, pentru MP -│ │ │ │ │
│ │DIICOT şi crearea unui │ │ │ │ │
│ │parc auto propriu │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.7. Asigurarea │ │ │ │ │
│ │spaţiilor pentru │ │ │ │ │
│ │avocaţi în condiţiile │ │Bugetul de stat │ │ │
│ │art. 38 din Legea nr. │ │Cuantificat la │ │Instanţe unde este │
│ │51/1995 pentru │MJ │acţiunile vizând │2020 │asigurat spaţiul │
│ │organizarea şi │ │infrastructura │ │pentru avocaţi │
│ │exercitarea profesiei │ │instanţelor │ │ │
│ │de avocat, republicată,│ │ │ │ │
│ │cu modificările şi │ │ │ │ │
│ │completările ulterioare│ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sediu temporar │
│ │ │ │ │ │reamenajat │
│ │ │ │ │ │Sediu nou în │
│ │B.5.8. Asigurarea unui │MJ │ │ │„Cartierul pentru │
│ │sediu corespunzător │ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Justiţie“ │
│ │pentru ÎCCJ │ │ │ │(Indicatorul se │
│ │ │ │ │ │corelează cu │
│ │ │ │ │ │indicatorul de la │
│ │ │ │ │ │măsura B.5.10.) │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │B.5.9. Optimizarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii reţelei│ │ │ │ │
│ │Local Area Network │ │ │ │ │
│ │(LAN) în toate │ │ │ │ │
│ │instanţele şi │ │MFN │ │Echipamente de │
│ │parchetele, prin │MJ │2009-2014 │2020 │comunicaţie │
│ │achiziţionarea şi │MP │Bugetul de stat │ │(WAN şi LAN) şi │
│ │instalarea de │ │ │ │softuri instalate │
│ │echipamente de │ │ │ │ │
│ │comunicaţie (WAN şi │ │ │ │ │
│ │LAN) şi softuri │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Acord de împrumut │
│ │B.5.10. Realizarea │ │Bugetul de stat │ │semnat │
│ │proiectului „Cartierul │MJ │Fonduri externe │2020 │Studii necesare │
│ │pentru Justiţie“ │ │rambursabile │ │realizării │
│ │ │ │ │ │obiectivului: 2 │
├─────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE C: INTEGRITATEA SISTEMULUI JUDICIAR │
├──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │C.1.1. Consolidarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii CSM şi a │ │ │ │ │
│ │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │ │
│ │de a gestiona probleme de │ │ │ │Raportări anuale │
│ │integritate, inclusiv prin │CSM │Bugetul de stat │2017-2018 │pe pagina CSM │
│ │constituirea unei reţele de │ │ │ │ │
│ │integritate pentru │ │ │ │ │
│ │judecători, procurori şi │ │ │ │ │
│ │personal auxiliar │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.2. Elaborarea şi │ │ │ │ │
│ │adoptarea SNA 2016-2020 cu │ │ │ │ │
│ │componentă distinctă privind│ │ │ │ │
│ │integritatea sistemului │ │ │ │ │
│ │judiciar │ │ │ │ │
│ │Monitorizarea şi evaluarea │ │ │ │ │
│ │anuală a progresului │ │ │ │ │
│ │înregistrat în implementarea│ │ │ │ │
│ │obiectivelor din SNA │ │ │ │ │
│ │specifice sistemului │ │ │ │ │
│ │judiciar, conform │ │ │ │ │
│ │indicatorilor parte a │ │ │ │ │
│ │sistemului de monitorizare │ │ │ │ │
│ │şi evaluare a SNA, prin: │MJ - │ │ │SNA 2016-2020 │
│ │- colectare şi prelucrare │Secretariat │ │ │adoptată │
│ │anuală a indicatorilor │tehnic SNA │ │Semestrul I │Rapoarte de │
│ │preventivi anticorupţie │MJ - │ │2016 │monitorizare şi │
│ │furnizaţi de sectorul │Secretariatul │ │Anual, din │evaluare anuale │
│ │judiciar; │tehnic SNA │ │2018 │transmise MJ: 4 │
│ │- misiunile de evaluare în │CSM │ │Semestrul II│Misiuni de │
│ │sistemul judiciar, inclusiv │Instanţe │Bugetul de stat │2018 şi │evaluare: 4 │
│ │în sistem de peer review; │Parchete │POCA │semestrul I │Actualizări │
│ │- actualizarea anuală a │MJ │ │2019 │planuri de │
│ │analizelor de risc şi │CSM │ │Anual │integritate: 4 │
│ │modificarea, în consecinţă, │MJ │ │Anual │Număr de │
│ │a planurilor de integritate;│CSM │ │La fiecare 2│solicitări: 5 │
│ │- solicitarea anuală a CSM │CSM │ │ani │Număr de sondaje: │
│ │către CSAT de verificare a │CSM │ │ │1 │
│ │respectării prevederilor │ │ │ │ │
│C.1. Consolidarea │art. 7 din Legea nr. 303/ │ │ │ │ │
│integrităţii în cadrul │2004 privind statutul │ │ │ │ │
│sistemului judiciar prin │judecătorilor şi │ │ │ │ │
│promovarea măsurilor │procurorilor, republicată, │ │ │ │ │
│anticorupţie şi a │cu modificările şi │ │ │ │ │
│standardelor etice │completările ulterioare │ │ │ │ │
│profesionale │Introducerea sondajelor │ │ │ │ │
│ │periodice, care să includă │ │ │ │ │
│ │întrebări despre corupţia │ │ │ │ │
│ │din sistemul judiciar şi │ │ │ │ │
│ │percepţia generală cu │ │ │ │ │
│ │privire la corectitudinea/ │ │ │ │ │
│ │etica judiciară │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.3. Dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţirea de instrumente│ │ │ │ │
│ │de remediere a riscurilor şi│ │Buget de stat │ │Instrumente │
│ │vulnerabilităţilor │MJ CSM │POCA │2016-2020 │dezvoltate │
│ │identificate şi de asigurare│ │ │ │ │
│ │a performanţei SNA în │ │ │ │ │
│ │sectorul justiţiei │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │ │ │ │ │specializată │
│ │ │ │ │ │pentru magistraţi:│
│ │ │ │ │ │108 │
│ │ │ │ │ │Ţinte │
│ │ │ │ │ │intermediare: │
│ │ │ │ │ │2018: 32 de │
│ │ │ │ │ │acţiuni de formare│
│ │C.1.4. Organizarea de │ │ │ │2019: 7 acţiuni de│
│ │sesiuni de formare în │INM SNG │ │ │formare (POCA) şi │
│ │domeniul integrităţii, │Cu colaborarea│MFN 2009-2014 │ │32 de acţiuni de │
│ │eticii şi deontologiei │UNBR privind │POCA │2016-2020 │formare (PFCD) │
│ │profesionale pentru │relaţia avocat│Bugetul de stat │ │2020: 5 acţiuni de│
│ │magistraţi şi personalul │- judecător │ │ │formare (POCA) şi │
│ │auxiliar din instanţe şi │ │ │ │32 de acţiuni de │
│ │parchete │ │ │ │formare (PFCD) │
│ │ │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │ │ │ │ │organizate pentru │
│ │ │ │ │ │personalul │
│ │ │ │ │ │auxiliar din │
│ │ │ │ │ │instanţe şi │
│ │ │ │ │ │parchete: 18 │
│ │ │ │ │ │2018: 6 acţiuni │
│ │ │ │ │ │2019: 12 acţiuni │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.5. Identificarea şi │ │ │ │ │
│ │soluţionarea blocajelor în │ │ │ │ │
│ │cadrul procedurilor │ │ │ │ │
│ │disciplinare şi a cazurilor │ │ │ │ │
│ │de corupţie din sistemul │ │ │ │ │
│ │judiciar prin: │ │ │ │Buletin de │
│ │- monitorizarea hotărârilor │CSM IJ │Bugetul de stat │2016-2020 │jurisprudenţă în │
│ │pronunţate de CSM în materie│ÎCCJ, MP │ │ │materie │
│ │disciplinară şi a practicii │ │ │ │disciplinară │
│ │ÎCCJ; │ │ │ │ │
│ │- optimizarea sistemului de │ │ │ │ │
│ │sancţiune pentru abateri │ │ │ │ │
│ │disciplinare şi adoptarea │ │ │ │ │
│ │unei practici unitare │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.6. Monitorizarea de │ │ │ │ │
│ │către CSM şi Inspecţia │ │ │ │Rata incidentelor │
│ │Judiciară a duratei │ │ │ │de integritate în │
│ │procedurilor în cauzele de │CSM IJ │Bugetul de stat │2016-2020 │sistemul judiciar │
│ │mare şi mică corupţie │ │ │ │Rata cazurilor de │
│ │Monitorizarea managementului│ │ │ │corupţie în │
│ │de caz în cauzele de │ │ │ │sistemul judiciar │
│ │corupţie │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.7. Analiza rolului │ │ │ │Analiză efectuată:│
│ │conducerii instanţelor şi │ │ │ │rol clarificat al │
│ │parchetelor în raport cu IJ │ │ │ │instituţiilor cu │
│ │în ceea ce priveşte │CSM MP IJ │Bugetul de stat │2018-2019 │atribuţii de │
│ │efectuarea controlului │ │ │ │control asupra │
│ │instanţelor şi parchetelor │ │ │ │instanţelor şi │
│ │ │ │ │ │parchetelor │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.1.8. Creşterea vitezei de │ │ │ │ │
│ │reacţie şi asigurarea │ │ │ │ │
│ │celerităţii procedurilor de │ │ │ │ │
│ │verificare şi control ale │ │ │ │ │
│ │IJ, pentru soluţionarea │ │ │ │ │
│ │cererilor de apărare a │ │ │ │ │
│ │reputaţiei profesionale │CSM │ │ │Legislaţie │
│ │formulate de magistraţi, │IJ │Bugetul de stat │2017 │secundară adoptată│
│ │precum şi a sesizărilor │MJ │ │ │ │
│ │privind apărarea │ │ │ │ │
│ │imparţialităţii şi │ │ │ │ │
│ │independenţei sistemului │ │ │ │ │
│ │judiciar, formulate de │ │ │ │ │
│ │Consiliul Superior al │ │ │ │ │
│ │Magistraturii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Echipamente │
│ │ │ │ │ │hardware şi │
│ │ │ │ │ │software necesare │
│ │ │ │ │ │dezvoltării │
│ │C.1.9. Continuarea │ │ │ │infrastructurii IT│
│ │progreselor deja │ │ │ │a DNA │
│ │înregistrate în procesul de │ │ │ │achiziţionate: 704│
│ │investigare cu │ │ │ │Alte echipamente │
│ │imparţialitate şi │ │ │ │necesare │
│ │soluţionarea de către │ │ │ │desfăşurării │
│ │instanţe a faptelor de mare │ │ │ │activităţii DNA │
│ │corupţie, inclusiv din │ │ │ │achiziţionate: │
│ │rândul reprezentanţilor │ │ │2018 │2018: 161 │
│ │sistemului judiciar, prin: │MP - DNA │Bugetul de stat (DNA) │2020 │2020: 20 │
│ │- asigurarea resurselor │MP - DNA │Bugetul de stat │2018 │Resurse umane - a │
│ │umane, materiale şi │ │ │2020 │se vedea măsura │
│ │financiare adecvate │ │ │ │A.3.3 │
│ │volumului crescut de │ │ │ │Manual de │
│ │activitate a DNA; │ │ │ │proceduri pentru │
│ │- consolidarea pregătirii │ │ │ │investigaţiile │
│ │profesionale a personalului │ │ │ │financiare │
│ │operativ al DNA, inclusiv în│ │ │ │elaborat, │
│ │domeniul investigaţiilor │ │ │ │activităţi de │
│ │financiare │ │ │ │training realizate│
│ │ │ │ │ │Activităţi de │
│ │ │ │ │ │pregătire a │
│ │ │ │ │ │personalului │
│ │ │ │ │ │operativ realizate│
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Întâlniri cu │
│ │ │ │ │ │„stake-holders“, │
│ │ │ │ │ │sondaje de opinie,│
│ │Consolidarea şi │ │ │ │materiale de │
│ │diversificarea strategiei de│ │ │ │prezentare a │
│ │comunicare şi promovarea │MP - DNA │Bugetul de stat │2020 │măsurilor │
│ │măsurilor anticorupţie │ │ │ │anticorupţie │
│ │ │ │ │ │realizate, │
│ │ │ │ │ │interviuri, │
│ │ │ │ │ │întâlniri cu │
│ │ │ │ │ │studenţi şi elevi │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │C.2.1. Promovarea │ │ │ │ │
│ │standardelor etice şi de │ │ │ │ │
│ │conduită la nivelul tuturor │ │ │ │ │
│ │profesiilor juridice şi al │ │ │ │ │
│ │mediatorilor prin: │ │ │ │ │
│ │- elaborarea/revizuirea │ │ │ │ │
│ │codurilor deontologice şi a │ │ │ │ │
│ │codurilor de conduită pentru│ │ │ │ │
│ │profesiile juridice │ │ │ │ │
│ │organizate în mod autonom │ │ │ │Coduri elaborate/ │
│ │aflate în coordonarea MJ, │Profesiile │ │ │îmbunătăţite │
│ │inclusiv pentru relaţia │juridice │ │2016 │pentru fiecare │
│C.2. Modernizarea │judecători-avocaţi; │organizate în │ │2017 │profesie │
│statutului unor profesii │- formare, diseminare de │mod autonom în│POCA │Trimestrul I│Participanţi din │
│juridice organizate în mod│bune practici, monitorizare │parteneriat cu│ │2016 │grupul-ţintă la │
│autonom (avocaţi, experţi,│şi evaluare a eficacităţii │MJ │ │ │acţiuni de formare│
│notari, practicieni în │codurilor deontologice şi de│ │ │ │profesională: 500 │
│insolvenţă, executori │conduită implementate; │ │ │ │Analiză realizată │
│judecătoreşti, traducători│- analiza legislaţiei │ │ │ │ │
│şi interpreţi) şi al │secundare privind │ │ │ │ │
│mediatorilor, în scopul │standardele etice în cadrul │ │ │ │ │
│consolidării standardelor │grupului de lucru constituit│ │ │ │ │
│etice │pentru cooperarea MJ cu │ │ │ │ │
│ │reprezentanţii profesiilor │ │ │ │ │
│ │juridice organizate în mod │ │ │ │ │
│ │autonom aflate în │ │ │ │ │
│ │coordonarea MJ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │MJ │ │ │ │
│ │ │în parteneriat│ │ │ │
│ │C.2.2. Analiza mecanismelor │cu profesiile │ │ │ │
│ │de depistare şi soluţionare │juridice │Bugetul de stat │2020 │Raport de analiză │
│ │a încălcării standardelor │organizate în │ │ │ │
│ │etice │mod autonom │ │ │ │
│ │ │aflate în │ │ │ │
│ │ │coordonarea MJ│ │ │ │
├──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE D: ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ŞI INFORMATIZĂRII ACTULUI DE │
│JUSTIŢIE (OPEN JUSTICE) │
├──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │D.1.1. Implementarea │ │ │ │ │
│ │programului informatic │CSM │ │ │Sistem informatic │
│ │îmbunătăţit ROLII pentru │UNBR │Bugetul de stat POCA │2016-2020 │dezvoltat şi │
│ │accesarea jurisprudenţei │UNNPR │2014-2020 │ │aplicat │
│ │naţionale relevante, │IRIJ │ │ │ │
│ │interoperabil cu ECRIS │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │D.1.2. Publicarea tuturor │ │ │ │ │
│ │hotărârilor judecătoreşti │ │ │ │Hotărâri in │
│ │ale ÎCCJ (in extenso) şi a │ │ │Activitate │extenso publicate │
│ │hotărârilor judecătoreşti │ÎCCJ │Bugetul de stat │permanentă │Hotărâri relevante│
│ │relevante ale ÎCCJ în │ │ │ │publicate │
│ │rezumat pe pagina de │ │ │ │ │
│D.1. Publicarea │internet a instanţei supreme│ │ │ │ │
│hotărârilor judecătoreşti ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│motivate │ │ │ │ │Buletine de │
│ │ │ │ │ │jurisprudenţă │
│ │ │ │ │ │publicate: 55 │
│ │ │ │ │ │Buletinul │
│ │D.1.3. Elaborarea şi │ │ │ │casaţiei: 10 │
│ │publicarea buletinelor │ │ │ │numere pe an │
│ │periodice de jurisprudenţă │ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Buletinul │
│ │la nivelul ÎCCJ şi al │Curţi de apel │ │ │jurisprudenţei: 1 │
│ │curţilor de apel │ │ │ │număr pe an │
│ │ │ │ │ │Buletine de │
│ │ │ │ │ │jurisprudenţă │
│ │ │ │ │ │publicate: 225 │
│ │ │ │ │ │Minimum 3 buletine│
│ │ │ │ │ │/an/curte │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │2020 │ │
│ │ │Corelat cu │ │(corelat cu │ │
│ │ │responsabilii │ │termenele │Corelat cu │
│D.2. Îmbunătăţirea │D.2.1. Furnizarea către │aferenţi │Bugetul de stat, POCA │aferente │indicatorii │
│mecanismelor de furnizare │părţi/reprezentanţi ai │realizării │(corelat cu finanţarea │realizării │aferenţi │
│a informaţiilor pentru │acestora, prin mijloace │sistemului │aferentă realizării │sistemului │realizării │
│părţi şi a accesului la │electronice, a documentelor │ECRIS V │sistemului ECRIS V │ECRIS V │sistemului ECRIS V│
│actele din instanţe în │componente ale dosarelor de │descris la │descris la pct. A.3.16 │descris la │descris la pct. │
│timp util │judecată │pct. A.3.16 │din prezentul plan) │pct. A.3.16 │A.3.16 din │
│ │ │din prezentul │ │din │prezentul plan │
│ │ │plan │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │plan) │ │
├──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE E: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE │
├──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │E.1.1. Analiza practicii la │ │ │ │Bune practici │
│ │nivelul fiecărei curţi de │CSM IJ │ │2016-2020 │identificate │
│ │apel în ceea ce priveşte │Curţi de apel │Bugetul de stat │Anual │Publicarea │
│ │durata procedurilor │ │ │ │analizei │
│ │judiciare │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │ │ │ │ │specializată a │
│ │ │ │ │ │magistraţilor: 12 │
│ │ │ │ │ │Ţinte │
│ │ │ │ │ │intermediare: │
│ │ │ │ │ │2019: 24 de │
│ │ │ │ │ │acţiuni de formare│
│ │ │ │ │ │2020: 6 acţiuni de│
│ │ │ │ │ │formare │
│ │ │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │ │ │ │ │specializată │
│ │E.1.2. Specializarea │ │ │ │organizate a │
│ │magistraţilor şi a │ │ │ │personalului │
│ │personalului auxiliar din │ │ │ │auxiliar din │
│ │instanţe şi parchete în │ │ │ │instanţe şi │
│E.1. Reducerea duratei │metodologia actului de │ │ │ │parchete: │
│procedurilor judiciare │justiţie, în vederea │ │ │ │72 (acţiuni comune│
│ │pregătirii şi desfăşurării │CSM │POCA │ │cu cele menţionate│
│ │şedinţelor şi managementului│MP │Bugetul de stat │2020 │la obiectivul │
│ │dosarelor, în conformitate │INM │MFN 2009-2014 │ │strategic A.3), │
│ │cu noile coduri de │SNG │MFE (faza 2) │ │după cum urmează:^│
│ │procedură, inclusiv prin │ │ │ │16 │
│ │realizarea de ghiduri │ │ │ │- 51 de acţiuni în│
│ │practice şi elaborarea de │ │ │ │cadrul POCA │
│ │pachete de module de │ │ │ │- 20 de acţiuni de│
│ │e-learning │ │ │ │formare în cadrul │
│ │ │ │ │ │MFN │
│ │ │ │ │ │Ghiduri practice │
│ │ │ │ │ │pachete de │
│ │ │ │ │ │e-learning │
│ │ │ │ │ │2019: ghid în │
│ │ │ │ │ │materia bunelor │
│ │ │ │ │ │practici privind │
│ │ │ │ │ │tehnicile de │
│ │ │ │ │ │audiere; ghid în │
│ │ │ │ │ │materia │
│ │ │ │ │ │administrării │
│ │ │ │ │ │probatoriului │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de sesizări/│
│ │E.2.1. Consolidarea rolului │ │ │ │Număr de cereri │
│ │ÎCCJ ca instanţă de │ │ │ │soluţionate │
│ │unificare a practicii │ÎCCJ │Bugetul de stat │2016-2020 │Număr de recursuri│
│ │judiciare şi for de ultim │ │ │ │formulate/Număr de│
│ │control │ │ │ │recursuri │
│ │ │ │ │ │soluţionate │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rapoarte anuale │
│ │ │ │ │ │privind necesarul │
│ │E.2.2. Formarea profesională│ │ │ │de formare în ceea│
│ │a magistraţilor cu privire │ │ │ │ce priveşte │
│ │la jurisprudenţa naţională, │ │ │ │jurisprudenţa │
│ │în baza practicilor unitare,│ │ │ │unitară: 5 │
│ │buletinelor periodice de │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │jurisprudenţă ale ÎCCJ şi │ │ │ │specializată │
│ │ale curţilor de apel, precum│ │ │ │organizate în │
│ │şi a analizelor continue ale│INM │POCA │2016-2020 │vederea unificării│
│ │practicii judiciare │MP │ │ │jurisprudenţei: 42│
│ │Organizarea de întâlniri ale│ │ │ │Ţinte │
│ │preşedinţilor secţiilor │ │ │ │intermediare: │
│ │specializate/procurorilor │ │ │ │- 2016-2017: 15 │
│ │şefi de secţie în vederea │ │ │ │întâlniri │
│ │asigurării unei │ │ │ │organizate │
│ │jurisprudenţe unitare │ │ │ │- 2018: 5 (bugetul│
│ │ │ │ │ │de stat) │
│ │ │ │ │ │- 2019: 16 (POCA) │
│ │ │ │ │ │- 2020: 6 (POCA) │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.2.3. Realizarea unei │ │ │ │Aplicaţie │
│E.2. Unificarea practicii │aplicaţii cu baze de date │ │ │ │operaţională │
│judiciare │incluse în portalul intranet│ │ │ │Număr de documente│
│ │al PÎCCJ pentru publicarea │ │ │ │publicate şi │
│ │rechizitoriilor şi │MP │Bugetul de stat │2016 │structurate in │
│ │hotărârilor judecătoreşti │ │ │ │reţeaua intranet a│
│ │relevante, structurate pe │ │ │ │MP │
│ │domenii de interes şi │ │ │ │Număr de criterii │
│ │posibilităţi de căutare a │ │ │ │de regăsire │
│ │informaţiilor │ │ │ │implementate │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ghiduri tematice │
│ │ │ │ │ │diseminate │
│ │ │ │ │ │INM: 2019: │
│ │ │ │ │ │elaborare de │
│ │E.2.4. Întocmirea şi │ │Bugetul de stat │ │ghiduri în materia│
│ │diseminarea de ghiduri │MP │POCA │2016-2020 │bunelor practici │
│ │tematice la nivelul │INM │Alte finanţări externe │ │privind tehnicile │
│ │parchetelor şi instanţelor │ │nerambursabile │ │de audiere, │
│ │ │ │ │ │administrării │
│ │ │ │ │ │probatoriului şi │
│ │ │ │ │ │managementului │
│ │ │ │ │ │judiciar (POCA) │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.2.5. Utilizarea platformei│ │ │ │ │
│ │electronice pentru arhivarea│ │ │ │ │
│ │şi punerea la dispoziţie a │ │ │ │ │
│ │minutelor întâlnirilor de │ │ │ │ │
│ │practică unitară de la │CSM │Bugetul de stat │2016-2020 │Emap funcţional │
│ │nivelul instanţelor (Emap), │Instanţe │ │ │ │
│ │inclusiv în vederea │ │ │ │ │
│ │identificării în fază │ │ │ │ │
│ │incipientă a practicii │ │ │ │ │
│ │neunitare │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.3.1. Pregătirea │ │ │ │ │
│ │interdisciplinară a │ │ │ │ │
│ │magistraţilor, personalului │ │ │ │ │
│ │auxiliar din cadrul │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │sistemului judiciar şi a │ │ │ │interdisciplinară:│
│ │profesiilor juridice │ │Bugetul de stat │ │- INM: 24 │
│ │organizate în mod autonom │CSM │MFE (faza 2) │ │- SNG: 8 │
│ │privind noile coduri │INM │MFN 2009-2014 │ │Acţiuni de formare│
│ │Formarea specializată a │SNG │POCA (pentru activităţi│2016-2020 │specializată: 111 │
│ │judecătorilor şi │UNBR, UNNPR, │desfăşurate în 2019, │ │Ţinte │
│ │procurorilor pe teme de │UNEJ │2020) │ │intermediare: │
│ │actualitate (de exemplu, │ │ │ │- 2019: 53 (POCA) │
│ │combaterea corupţiei, a │ │ │ │- 2020: 23 (POCA) │
│ │criminalităţii organizate şi│ │ │ │ │
│ │economico-financiare, │ │ │ │ │
│ │recuperarea creanţelor, │ │ │ │ │
│ │achiziţii publice) │ │ │ │ │
│E.3. Pregătirea ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│profesională │E.3.2. Organizarea de │ │ │ │ │
│interdisciplinară a │sesiuni de formare pentru │ │ │ │ │
│participanţilor la │magistraţi şi profesii │ │ │ │ │
│înfăptuirea actului de │juridice organizate în mod │MJ │ │ │Acţiuni de formare│
│justiţie │autonom cu privire la │INM │Bugetul de stat │ │specializată │
│ │jurisprudenţa naţională şi │Reprezentanţii│MFN 2009-2014 │ │organizate în │
│ │europeană, inclusiv în │profesiilor │POCA │2016-2020 │vederea unificării│
│ │domeniul instrumentării şi │juridice │MFE (faza 2) │ │jurisprudenţei: 69│
│ │judecării dosarelor privind │organizate în │ │ │2020: 45 (MFN │
│ │neregulile financiare sau │mod autonom │ │ │2014-2020) │
│ │disputele în contractele cu │ │ │ │ │
│ │finanţare externă │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Programe de │
│ │ │MJ │ │ │formare şi │
│ │E.3.3. Dezvoltarea şi │În parteneriat│ │ │practică derulate:│
│ │derularea de programe de │cu │ │ │5/an │
│ │formare şi practică pentru │universităţi │Bugetul de stat │2016-2020 │Participanţi în │
│ │studenţii în drept │şi societatea │ │ │programe de │
│ │ │civilă │ │ │formare şi │
│ │ │ │ │ │practică derulate:│
│ │ │ │ │ │100/an │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.4.1. Analiza bunelor │ │ │ │ │
│ │practici la nivel naţional │ │ │ │ │
│ │şi a nevoilor de date/ │ │ │ │ │
│ │statistici, în scopul │UNEJ │Bugetul propriu │2016-2020 │Analiză la nivel │
│ │identificării măsurilor de │ │ │ │naţional │
│ │accelerare a procedurii de │ │ │ │ │
│ │executare a hotărârilor │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.4.2. Realizarea şi │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea unui sistem IT │ │ │ │ │
│ │integrat care: a) să ofere │ │ │ │ │
│ │informaţii despre dosarele │ │ │ │ │
│ │de executare, stadiul │ │ │ │ │
│ │executării unei hotărâri │ │ │ │ │
│ │judecătoreşti şi informaţii │ │ │ │ │
│ │despre activitatea │ │ │ │ │
│ │executorilor judecătoreşti; │ │ │ │ │
│ │b) să permită optimizarea şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltarea Registrului │ │ │ │ │
│ │electronic de publicitate a │ │ │ │ │
│ │vânzării bunurilor supuse │ │ │ │Sistem IT integrat│
│ │executării silite; c) să │ │ │ │dezvoltat │
│ │permită, în permanenţă, │ │ │ │Protocoale │
│ │actualizarea Tabloului │ │ │ │încheiate cu │
│ │executorilor judecătoreşti │ │ │ │instituţii publice│
│ │la nivel naţional; d) să │ │ │ │în vederea │
│E.4. Îmbunătăţirea │cuprindă informaţiile din │ │ │ │obţinerii │
│activităţii de executare a│listele actualizate pe care │UNEJ │Bugetul UNEJ │2016-2018 │acordului │
│hotărârilor judecătoreşti │UNEJ le întocmeşte anual în │ │POCA │ │entităţilor cu │
│ │aplicarea dispoziţiilor art.│ │ │ │care UNEJ are │
│ │5 din Regulamentul de punere│ │ │ │raporturi de │
│ │în aplicare a Legii nr. 188/│ │ │ │colaborare în ceea│
│ │2000 privind executorii │ │ │ │ce priveşte │
│ │judecătoreşti, aprobat prin │ │ │ │furnizarea de │
│ │Ordinul ministrului │ │ │ │date: 4 │
│ │justiţiei nr. 210/2001, cu │ │ │ │ │
│ │modificările şi completările│ │ │ │ │
│ │ulterioare; e) să permită, │ │ │ │ │
│ │în baza unor protocoale │ │ │ │ │
│ │interinstituţionale, │ │ │ │ │
│ │interconectarea portalului │ │ │ │ │
│ │UNEJ la baza de date a INEP │ │ │ │ │
│ │(Direcţia pentru Evidenţa │ │ │ │ │
│ │Persoanelor şi Administrarea│ │ │ │ │
│ │Bazelor de Date) şi la baza │ │ │ │ │
│ │de date a DRPCIV; f) să │ │ │ │ │
│ │permită înfiinţarea unui │ │ │ │ │
│ │sistem de arhivă electronică│ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │E.4.3. Continuarea formării │ │ │ │ │
│ │profesionale a executorilor │ │ │ │Acţiuni de formare│
│ │judecătoreşti, în vederea │ │ │ │specializată │
│ │consolidării statutului │UNEJ │Bugetul UNEJ │2016-2018 │organizate în │
│ │executorilor judecătoreşti, │ │POCA │ │vederea unificării│
│ │şi îmbunătăţirea │ │ │ │jurisprudenţei: 12│
│ │modalităţilor de recrutare │ │ │ │ │
│ │şi evaluare a acestora │ │ │ │ │
├──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────┤
│DIRECŢIA DE ACŢIUNE F: GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE │
├──────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────┤
│ │F.1.1. Analiză a sistemului │ │ │ │ │
│ │asistenţei judiciare în │ │ │ │ │
│ │România din perspectiva │ │ │ │ │
│ │accesului, costurilor şi │ │ │ │ │
│ │calităţii, care să cuprindă │ │ │ │Analiză efectuată │
│ │un set de recomandări, │ │ │ │Politică de │
│ │inclusiv propuneri de │ │ │ │acordare a │
│ │îmbunătăţire a cadrului │ │ │ │asistenţei │
│ │legislativ şi instituţional │ │ │ │judiciare │
│ │actual │MJ │POCA │2020 │elaborată │
│ │Dezvoltarea şi aplicarea │UNBR │MFN │2020 │Mecanism de │
│ │unei politici îmbunătăţite │MP │ │2018-2020 │monitorizare │
│ │de acordare a asistenţei │ │ │ │stabilit │
│ │judiciare, cu stabilirea de │ │ │ │Rapoarte de │
│ │standarde calitative │ │ │ │monitorizare şi │
│ │Dezvoltarea unui mecanism de│ │ │ │evaluare: 3 │
│ │monitorizare şi evaluare │ │ │ │ │
│ │anuală a calităţii │ │ │ │ │
│ │asistenţei oferite şi de │ │ │ │ │
│ │plată către cei care oferă │ │ │ │ │
│ │aceste servicii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.1.2. Formularea de │ │ │ │ │
│ │amendamente la legea de │ │ │ │Amendamente │
│ │aprobare a Ordonanţei de │MJ │Bugetul de stat │2016 │formulate │
│ │urgenţă a Guvernului pentru │ │ │ │ │
│ │stabilirea taxelor de timbru│ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.1.3. Înfiinţarea a 5 │ │ │ │ │
│F.1. Consolidarea │centre-pilot de consiliere │ │ │ │ │
│sistemului │judiciară şi informare │ │ │ │ │
│de acordare │dedicate categoriilor │ │ │ │ │
│a asistenţei juridice │vulnerabile de populaţie, │ │ │ │Centre-pilot │
│ │inclusiv de etnie romă, │ │ │ │înfiinţate: 5 │
│ │precum şi promovarea │ │ │ │Acţiuni de │
│ │activităţii acestora │ │ │ │promovare │
│ │Înfiinţarea, pe baza │ │ │ │Număr de birouri │
│ │experienţei centrelor-pilot,│ │ │ │de consiliere │
│ │a unor birouri de consiliere│CSM │Bugetul de stat │ │judiciară │
│ │judiciară şi informare │MJ │MFN │2016 │înfiinţate pe plan│
│ │accesibile publicului larg │UNBR │2009-2014 │2016-2020 │local │
│ │înainte de a apela la │ │POCA │ │Proiecte │
│ │instanţă │ │ │ │referitoare la │
│ │Organizarea de campanii de │ │ │ │informare şi │
│ │informare, educare şi │ │ │ │asistenţă │
│ │conştientizare a populaţiei,│ │ │ │judiciară, care să│
│ │în special a grupurilor │ │ │ │faciliteze accesul│
│ │vulnerabile, cu privire la │ │ │ │la justiţie: 7 │
│ │dreptul la asistenţă │ │ │ │ │
│ │judiciară şi modalităţile │ │ │ │ │
│ │concrete de accesare a │ │ │ │ │
│ │acestor servicii │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.1.4. Stabilirea unui │ │ │ │ │
│ │parteneriat naţional între │ │ │ │ │
│ │toţi actorii relevanţi, │ │ │ │ │
│ │inclusiv organizaţii ale │MJ │ │ │Parteneriat │
│ │societăţii civile, în │CSM │Bugetul de stat POCA │2020 │naţional încheiat │
│ │vederea acordării de │UNBR │ │ │ │
│ │asistenţă judiciară │ │ │ │ │
│ │gratuită, de calitate, │ │ │ │ │
│ │pentru grupuri vulnerabile │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.1. Analiza practicilor │ │ │ │ │
│ │de comunicare existente şi a│ │ │ │ │
│ │capacităţii disponibile în │ │ │ │ │
│ │vederea implementării │ │ │ │Analiză efectuată │
│F.2. Îmbunătăţirea │strategiei de comunicare │CSM │ │ │Strategie de │
│mijloacelor de comunicare │Elaborarea unei strategii │MP │ │ │comunicare unitară│
│externă ale sistemului │unitare de comunicare │MJ │POCA │2020 │elaborată │
│judiciar. Activităţi de │publică la nivelul │CSM │Alte surse de finanţare│2020 │Instrumente de │
│prevenire a │sistemului judiciar │MJ │nerambursabilă │2020 │lucru │
│infracţionalităţii, │Consolidarea │Instanţe/ │ │ │nou-introduse │
│inclusiv a corupţiei │compartimentelor de │Parchete │ │ │Participanţi la │
│ │comunicare ale instituţiilor│ │ │ │acţiuni de formare│
│ │din sistemul justiţiei şi │ │ │ │profesională: 600 │
│ │formarea personalului cu │ │ │ │ │
│ │atribuţii în domeniul │ │ │ │ │
│ │comunicării │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.2. Organizarea de │ │ │ │ │
│ │campanii de informare şi │ │ │ │ │
│ │conştientizare a publicului │ │ │ │ │
│ │larg - spoturi publicitare, │ │ │ │ │
│ │materiale informative pe │ │ │ │ │
│ │teme de interes major, │ │ │ │ │
│ │modernizarea site-urilor │ │ │ │ │
│ │web, social media │ │ │ │ │
│ │Întocmirea şi distribuirea │ │ │ │ │
│ │de broşuri şi ghiduri de │ │ │ │ │
│ │educaţie judiciară şi │ │ │ │ │
│ │conţinut tip e-learning cu │MJ │ │ │ │
│ │privire la drepturile │CSM │POCA │2020 │Campanii │
│ │omului, sistemul judiciar │MJ │Alte surse de finanţare│2020 │organizate: 1 │
│ │român, noile prevederi │CSM │nerambursabilă │2020 │anual │
│ │legale în domeniul civil şi │MJ │ │ │ │
│ │penal, respectarea legilor │ │ │ │ │
│ │şi consecinţele încălcării │ │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │ │
│ │Prevenirea │ │ │ │ │
│ │infracţionalităţii prin │ │ │ │ │
│ │acţiuni de popularizare a │ │ │ │ │
│ │standardelor de integritate │ │ │ │ │
│ │şi a măsurilor anticorupţie │ │ │ │ │
│ │în ceea ce priveşte sistemul│ │ │ │ │
│ │judiciar şi pentru │ │ │ │ │
│ │profesiile organizate în mod│ │ │ │ │
│ │autonom, inclusiv mediatorii│ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.3. Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│ │parteneriate cu ONG-urile şi│ │ │ │ │
│ │implicarea societăţii civile│MJ │Bugetul de stat │2017-2020 │Parteneriate │
│ │în special în programele de │ │ │ │încheiate: 3 │
│ │informare şi educare a │ │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.4. Implementarea │ │ │ │ │
│ │protocolului comun cu MECS │Instanţe şi │ │ │ │
│ │privind educaţia judiciară │parchete │ │ │Acţiune de │
│ │în şcoli │MJ (Grup de │ │ │educaţie judiciară│
│ │Semnarea de protocoale de │lucru pentru │ │ │în instituţiile de│
│ │colaborare cu inspectoratele│educaţia │Bugetul de stat │2017-2020 │învăţământ: 2 │
│ │şcolare │juridică în │ │ │anual │
│ │Monitorizarea şi evaluarea │şcoli^17) │ │ │Protocol │
│ │implementării protocolului, │CSM MP │ │ │actualizat │
│ │în vederea actualizării │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.5. Asigurarea accesului │ │ │ │ │
│ │gratuit al publicului la │ │ │ │ │
│ │legislaţia actualizată, │MJ │Bugetul de stat │2018 │Portal actualizat │
│ │oferită prin portalul N-Lex │ │ │ │ │
│ │(legislatie.just.ro) │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │F.2.6. Elaborarea unui ghid/│ │ │ │ │
│ │cod de comunicare în sala de│ │ │ │ │
│ │judecată (pentru judecători │ │ │ │ │
│ │şi avocaţi), cu rol de │ │ │ │ │
│ │uniformizare a comunicării │CSM INM │POCA │2018-2020 │Ghid adoptat │
│ │în relaţia │Instanţe UNBR │ │ │ │
│ │judecător-avocat-părţi, şi │ │ │ │ │
│ │organizarea unor sesiuni │ │ │ │ │
│ │comune de formare pentru │ │ │ │ │
│ │judecători şi avocaţi │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────┘


    ^1 Sistemul IT va fi funcţional in 2022 şi va include:
    - sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;
    – modul pentru furnizarea către părţi/reprezentanţi ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.
    Proiectul va include şi acţiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-ţintă vor participa la acţiuni de formare.

    ^2 Ţintele pot fi modificate ca urmare a rezultatelor analizei.
    ^3 Sistemul IT va fi funcţional in 2022 şi va include:
    - sistem unitar de statistică judiciară a principalilor actori din cadrul sistemului judiciar; modul de statistică judiciară dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V;
    – modul pentru furnizarea către părţi/reprezentanţi ai acestora, prin mijloace electronice, a documentelor componente ale dosarelor de judecată, dezvoltat în cadrul sistemului ECRIS V.
    Proiectul va include şi acţiuni de formare, astfel: 10.000 (judecători, procurori, personal auxiliar) din grupul-ţintă vor participa la acţiuni de formare.

    ^4 Planul de acţiune privind măsurile aferente sistemului de probaţiune a fost elaborat şi transmis către CEDO pentru evitarea pronunţării unei hotărâri-pilot împotriva României.
    ^5 Proiectul va continua până în 2023. Indicatorii vor fi atinşi la acest termen.
    ^6 Sistemul ECRIS este planificat a deveni funcţional în 2022. Indicatorul va fi atins la acest termen.
    ^7 În colaborare cu MJ (DIPFIE).
    ^8 Finanţat de BIRD (proiect JSIP).
    ^ 9 Calendarul de măsuri are termen de finalizare 2024.
    ^10 Anul 2024 este termen de finalizare a celor 1.000 de noi locuri de detenţie.
    ^11 Anul 2022 este termenul de finalizare a celor 900 de noi locuri de detenţie.
    ^12 Perioada de implementare a proiectului este 2018-2021. Indicatorii ce vor fi atinşi la sfârşitul perioadei de implementare sunt: aplicaţie informatică PMSWeb implementată şi 237 de persoane instruite; aplicaţie informatică SCIM implementată şi 183 de persoane instruite; strategie de dezvoltare a sistemului penitenciar revizuită pe baza Studiului referitor la infrastructura clădirilor din sistemul penitenciar şi a Auditului de sistem privind securitatea sistemelor IT&C.
    ^13 Indicatorul are termen de realizare 2024, întrucât este coroborat cu componenta investiţională a Planului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.
    ^14 Corelat cu măsura A.3.16.
    ^15 Corelat cu măsura A.3.16.
    ^16 Proiectele POCA şi MFN se vor finaliza în 2021.
    ^17 Constituit prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.472/C/2017 (nepublicat).
    *) Inclusiv TVA. Valorile aferente proiectelor de finanţat în cadrul POCA sunt calculate ca valoare totală (care conţine şi sumele aferente cofinanţării naţionale şi cheltuielile neeligibile), inclusiv TVA, care poate fi deductibil sau nedeductibil. TVA-ul nedeductibil şi nerecuperabil este eligibil drept cheltuială în cadrul POCA.
    **) Bugetul proiectelor POCA include şi cofinanţare de la bugetul de stat în proporţie de până la 15% din valoarea proiectului.
    ***) În cazul măsurilor unde nu este prevăzut cuantumul sumelor necesare implementării, activitatea se finanţează potrivit alocărilor financiare periodice, în limita bugetului de stat aferent perioadei de realizare sau, după caz, în limita fondurilor nerambursabile dobândite.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016