Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 138 din 13 februarie 2020  pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 13 februarie 2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.

    ART. 2
    Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum şi realizării activităţilor şi proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020.

    ART. 3
    (1) Suma de 143.000 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3)-(6).
    (3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar până la data de 10 a fiecărei luni sau trimestrial până la data de 10 a primei luni din trimestru.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse în formularul A1 din anul 2020 se transmit în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale transmit Departamentului pentru Relaţii Interetnice dovada depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la depunere.
    (6) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Secretariatul General al Guvernului alocă sumele destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1 şi a dovezii depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    (7) Netransmiterea formularului A1 în termenele prevăzute la alin. (3) şi la alin. (4), precum şi a dovezii depunerii situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice prevăzute la alin. (5) echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare propuse Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.

    ART. 4
    (1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu va afecta deschiderile de credite bugetare.
    (2) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului la organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parţială a activităţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt următoarele:
    a) cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, redacţiilor şi editurilor, cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri şi pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii sedii, sucursale/filiale, centre culturale şi comunitare, redacţii şi edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite clădiri şi mijloace de transport; taxa de concesionare şi alte taxe; lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri, mijloace de transport şi alte bunuri mobile şi imobile; abonamente publicaţii; servicii de poştă, curierat, telecomunicaţii, internet şi IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanţi, lubrifianţi, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; comisioane bancare aferente operaţiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecţie şi P.S.I. prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizaţiilor; servicii de medicina muncii şi protecţia muncii pentru salariaţi, prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate; servicii prestate de societăţi specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal; cotizaţii/contribuţii ale organizaţiei în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale, internaţionale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane şi al achiziţiilor în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistenţă juridică în cazul externalizării parţiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit şi expertiză judiciară şi extrajudiciară în legătură cu activitatea organizaţiilor desfăşurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizaţiilor; alte cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor, sediilor şi sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale şi comunitare, redacţiilor şi editurilor;
    b) cheltuieli de personal şi drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi: cheltuieli de personal inclusiv impozitele şi contribuţiile aferente drepturilor salariale, reţinute la sursă (salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi obligaţiile aferente acestora; contracte civile); drepturi de proprietate intelectuală, respectiv drepturi de autor şi drepturi conexe, înregistrarea, reînnoirea şi modificarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remuneraţia datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate de realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală;
    c) cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare, materiale, cum ar fi: editare, redactare şi tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare cu excepţia manualelor şcolare asigurate pentru învăţământul obligatoriu; onorarii, comandarea şi/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziţie de carte şi publicaţii, alte cheltuieli şi alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale şcolare, publicaţii, materiale de informare şi de promovare;
    d) cheltuieli pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate, cum ar fi: închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzită şi amenajarea spaţiului necesar, spaţii de emisie radio şi/sau tv, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, trataţii, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de informare, promovare şi comunicare publică pe orice suport, achiziţii de bunuri şi servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea şi participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, tabere, seminare, simpozioane şi alte acţiuni în domeniul protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate;
    e) cheltuieli pentru realizarea, publicarea şi difuzarea materialelor multimedia şi de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea şi difuzarea de emisiuni radio-tv, precum şi cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media, cum ar fi: editare, redactare şi tehnoredactare, corectură, traducere, tipărire, realizare, distribuţie şi difuzare, recuzită pentru emisiuni tv, achiziţie şi/sau închiriere de spaţii de emisie, cheltuieli aferente utilizării de frecvenţe radio, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), închiriere şi amenajare spaţiu necesar, transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară în scopul realizării şi difuzării de materiale multimedia şi emisiuni radio şi/sau tv, onorarii; chirie, taxa de concesionare, impozite şi alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale imobilelor în care se desfăşoară activitatea de realizare, publicare şi difuzare a materialelor multimedia şi de presă scrisă, realizare şi difuzare de emisiuni radio-tv;
    f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări, organizate în ţară şi în străinătate, cum ar fi: închiriere şi amenajare spaţiu necesar, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de comunicare publică pe orice suport, transport, cazare, diurnă şi alte drepturi băneşti ocazionate de deplasări în ţară şi în străinătate, trataţii, masă, taxe de participare pentru persoane participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizaţiei;
    g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, educaţionale, sportive, simpozioane, schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare/ perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu în domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional organizate în ţară şi în străinătate, cum ar fi: închirieri spaţii şi echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spaţii de emisie radio şi/sau tv, recuzită şi amenajarea spaţiului necesar, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, trataţii, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare inclusiv la cursuri şi programe de perfecţionare şi formare profesională, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare şi difuzare materiale de informare, promovare şi comunicare publică pe orice tip de suport, achiziţii de bunuri şi servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea/participarea la cursuri de formare/perfecţionare, vizite de documentare şi de studiu în domeniile protejării şi promovării identităţii etnice, lingvistice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional;
    h) cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor, cum ar fi: investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale şi comunitare, editurilor, redacţiilor şi comunităţii, în scopul păstrării şi promovării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase;
    i) cheltuieli privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale, cum ar fi: cofinanţarea programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale; participarea prin activităţi susţinute financiar în cadrul programelor şi proiectelor realizate din fonduri naţionale, europene şi internaţionale.


    ART. 6
    (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează Departamentului pentru Relaţii Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
    (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmeşte, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. 7
    Formularele A1, A2 şi A3 se semnează de preşedintele asociaţiei sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului şi se certifică de responsabilul financiar-contabil.

    ART. 8
    Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale conduc evidenţa financiar-contabilă conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, şi evidenţiază distinct sumele primite de la bugetul de stat şi cheltuielile efectuate din aceste sume.

    ART. 9
    (1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile reglementate în prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, recunoscute ca fiind de utilitate publică, răspund pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de auditorul financiar prin raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia de a respecta principiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum şi în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2019 şi reportate în anul 2020, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi transmite Secretariatului General al Guvernului propunerile de credite bugetare care urmează a fi deschise, conform formularului A1.
    (2) Sumele solicitate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexa la prezenta hotărâre şi în repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 11
    (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce priveşte respectarea destinaţiilor legale de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizaţii, conform art. 6.
    (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinaţiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizaţii în termenele prevăzute la art. 6.

    ART. 12
    Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
    (2) Departamentul pentru Relaţii Interetnice elaborează Ghidul de finanţare a proiectelor interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a proiectelor de combatere a intoleranţei, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

    ART. 14
    Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, instituţii de spectacole, organisme internaţionale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite şi certificate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice în ceea ce priveşte legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.

    ART. 15
    Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 13 şi 14 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

    ART. 16
    (1) Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se utilizează de Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi proiecte de combatere a intoleranţei prevăzute la art. 13 şi 14 care vizează:
    a) promovarea diversităţii etnice, a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a dialogului intercultural;
    b) cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale;
    c) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale;
    d) promovarea de politici şi proiecte de combatere a intoleranţei;
    e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile publice locale;
    f) întărirea capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusiv în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale;
    g) participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.

    (2) Activităţile şi proiectele se pot realiza prin:
    a) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară şi în străinătate;
    b) organizarea şi participarea la evenimente culturale, interculturale şi sportive desfăşurate în ţară şi în străinătate care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.);
    c) organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);
    d) organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate;
    e) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional şi al protecţiei datelor cu caracter personal, în scopul întăririi capacităţii instituţionale de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
    f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, fotografii, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);
    g) comandarea şi/sau realizarea de filme documentare;
    h) comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale, materiale de informare;
    i) vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;
    j) achiziţionarea de spoturi (publicitare), închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi internet;
    k) reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice;
    l) achiziţionarea de servicii de internet, de realizare şi administrare site web şi realizare aplicaţie, multimedia, audiovideo şi software 3D design şi realizare tur virtual 3D, servicii de digitizare, servicii de documentare fotografică, concepţie şi design grafic, servicii de programare, gestionare baze de date, branding, identitate vizuală, de mentenanţă pagină web şi aplicaţie; achiziţionarea de licenţe şi programe informatice software standard sau personalizate;
    m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice;
    n) achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul;
    o) realizarea de campanii de informare publică şi imagine;
    p) abonamente la publicaţii în domeniu şi ziare;
    q) realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet;
    r) alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

    (3) Pentru activităţile şi proiectele interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:
    a) cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
    b) cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) comunicaţii telefonice şi internet;
    d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat şi pentru participanţii la proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activităţile şi proiectele realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, precum şi pentru proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în ţară şi în străinătate, taxe de vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru deplasări în străinătate şi asigurări medicale;
    i) premiul pentru literatură în limba maternă şi premiul pentru literatură în limbile minorităţilor naţionale, premiul pentru debut în literatură în limbile minorităţilor naţionale, premiul „Yaşar Memedemin“ pentru promovarea limbii tătare, precum şi premii în obiecte;
    j) transport cu trenul după tariful clasei a II-a, cu avionul la clasa economică sau cursa low-cost, cu autoturismul aflat în proprietate sau în folosinţă şi cu navele de călători, după tariful clasei 1 pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor, precum şi pentru membrii echipelor entităţilor prevăzute la art. 14 care derulează proiecte în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice; decontarea cheltuielilor de transport cu trenul, avionul şi navele de călători se face numai pe baza legitimaţiilor de călătorie; pentru deplasarea cu autoturismul, lectorul, trainerul, formatorul, artistul şi meşteşugarul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă pe baza documentului justificativ emis pe perioada deplasării; aceasta va fi avută în vedere numai pentru stabilirea preţului carburantului;
    k) onorarii pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, precum şi pentru artişti şi meşteşugari în cadrul spectacolelor, expoziţiilor, târgurilor;
    l) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoţionale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine; achiziţia de servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, de consultanţă în relaţii cu publicul, achiziţii de servicii de design şi programare, branding, identitate vizuală; achiziţia de licenţe şi programe informatice software standard sau personalizate;
    m) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, şcolilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare şi managementul datelor, de protecţie a datelor cu caracter personal, servicii de catering, servicii de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, închirierea, amenajarea şi decorarea/dotarea spaţiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare şi lumini, de traducere, echipamente informatice şi audiovideo.


    ART. 17
    Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.

    ART. 18
    Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.

    ART. 19
    (1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea de activităţi şi proiecte interetnice, de promovare a identităţii culturale, lingvistice, religioase şi a drepturilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de combatere a intoleranţei, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.
    (2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 20 noiembrie 2020, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 4 decembrie 2020.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Departamentul pentru Relaţii Interetnice,
                    Lacziko Enikő Katalin,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 13 februarie 2020.
    Nr. 138.
    ANEXA 1

    Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
    la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020, aprobat prin
    Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020*
    * Repartizare aprobată în şedinţa plenară a Consiliului minorităţilor naţionale din data de 20.01.2020.

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│ │ │Sume │
│Nr. │Organizaţia │aprobate │
│crt.│ │- mii lei │
│ │ │- │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia Italienilor │ │
│1 │din România - │3.212,74 │
│ │RO.AS.IT. │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia Liga │ │
│2 │Albanezilor din │2.710,86 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Asociaţia │ │
│3 │Macedonenilor din │3.629,48 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│4 │Asociaţia Partida │21.053,29 │
│ │Romilor „Pro-Europa“ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│5 │Comunitatea Ruşilor │8.262,67 │
│ │Lipoveni din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Federaţia │ │
│6 │Comunităţilor │4.949,43 │
│ │Evreieşti din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│7 │Forumul Democrat al │11.807,05 │
│ │Germanilor din România│ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8 │Uniunea Democrată │32.311,89 │
│ │Maghiară din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│9 │Uniunea Armenilor din │6.443,17 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│10 │Uniunea Bulgară din │5.331,18 │
│ │Banat - România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│11 │Uniunea Croaţilor din │3.797,81 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│12 │Uniunea Culturală a │2.292,50 │
│ │Rutenilor din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│13 │Uniunea Democrată │5.820,11 │
│ │Turcă din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Uniunea Democratică a │ │
│14 │Slovacilor şi Cehilor │5.261,45 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│15 │Uniunea Elenă din │5.763,29 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│16 │Uniunea Polonezilor │3.902,41 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│17 │Uniunea Sârbilor din │5.898,69 │
│ │România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│18 │Uniunea Ucrainenilor │10.551,98 │
│ │din România │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │T O T A L │143.000,00│
└────┴──────────────────────┴──────────┘

    Formular A1
    Organizaţia
    Suma solicitată de la bugetul de stat
    pentru luna ......... sau trimestrul ...... 2020 (lei)

┌─┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │Suma totală solicitată de│ │
│ │la bugetul de stat │ │
│ │(1+2+3+4+5+6+7+8+9) │ │
├─┴─────────────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli necesare │ │
│estimate conform lit. a) │Suma │
│din anexa nr. 3/13/02a la │solicitată│
│bugetul Secretariatului │- lei - │
│General al Guvernului pe │ │
│anul 2020 │ │
├─┬─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli necesare │ │
│ │funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor │ │
│1│şi sucursalelor/ │ │
│ │filialelor acestora, │ │
│ │centrelor culturale şi │ │
│ │comunitare, redacţiilor │ │
│ │şi editurilor │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli de personal şi│ │
│2│drepturi de proprietate │ │
│ │intelectuală │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru presă, │ │
│ │carte, manuale şcolare, │ │
│3│publicaţii, materiale de │ │
│ │informare şi de │ │
│ │promovare, materiale │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni │ │
│ │culturale, ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │tabere, seminare, │ │
│ │simpozioane şi alte │ │
│4│acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale,│ │
│ │întruniri ale membrilor │ │
│ │conform statutului şi │ │
│ │alte asemenea │ │
│ │manifestări, organizate │ │
│ │în ţară şi în străinătate│ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │realizarea, publicarea şi│ │
│ │difuzarea materialelor │ │
│ │multimedia şi de presă │ │
│ │scrisă, cheltuieli pentru│ │
│5│realizarea şi difuzarea │ │
│ │de emisiuni radio-tv, │ │
│ │precum şi cheltuieli │ │
│ │aferente difuzărilor │ │
│ │acestora pe canalele │ │
│ │media │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea/participarea │ │
│ │la întruniri ale │ │
│6│membrilor conform │ │
│ │statutului şi alte │ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea/participarea │ │
│ │la acţiuni culturale, │ │
│ │ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │simpozioane, schimburi de│ │
│ │experienţă, tabere, │ │
│ │cursuri de formare/ │ │
│7│perfecţionare, vizite de │ │
│ │documentare şi de studiu │ │
│ │în domeniile protejării │ │
│ │şi promovării identităţii│ │
│ │etnice, lingvistice şi │ │
│ │culturale, precum şi în │ │
│ │domeniul managementului │ │
│ │operaţional organizate în│ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │investiţii în bunuri │ │
│8│mobile şi imobile │ │
│ │necesare desfăşurării │ │
│ │activităţilor │ │
├─┼─────────────────────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │
│ │cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│9│şi proiecte realizate din│ │
│ │fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale │ │
└─┴─────────────────────────┴──────────┘

    Preşedinte,
    Nume, prenume .................
    Semnătură, ştampilă
    Responsabil financiar-contabil,
    Nume, prenume .......................
    Semnătură
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    Formular A2
    Organizaţia ........................
    Cheltuieli efectuate în luna ................. 2020 pe destinaţii
    conform lit. a) din anexa 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020,
    aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

┌──────────────────────────────┬─────────┐
│Cheltuieli efectuate conform │ │
│lit. a) din anexa nr. 3/13/02a│Suma │
│la bugetul Secretariatului │cheltuită│
│General al Guvernului pe anul │- lei - │
│2020 │ │
├───┬──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli necesare │ │
│ │funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor│ │
│ │acestora, centrelor │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │redacţiilor şi editurilor │ │
│ │(1.1 + 1.2+1.3+1.4 +1.5), │ │
│ │din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │1.1. energia electrică, │ │
│ │energia termică, │ │
│ │combustibil, apă, │ │
│ │salubritate; asigurări │ │
│ │pentru clădiri şi pentru │ │
│ │mijloacele de transport │ │
│ │proprii, în comodat sau │ │
│ │închiriate; chirii sedii, │ │
│ │sucursale/filiale, centre │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │redacţii şi edituri; │ │
│ │chirii pentru mijloace de │ │
│ │transport; impozite │ │
│ │clădiri şi mijloace de │ │
│ │transport; taxa de │ │
│ │concesionare şi alte taxe;│ │
│ │lucrări de întreţinere şi │ │
│ │reparaţii clădiri, │ │
│ │mijloace de transport şi │ │
│ │alte bunuri mobile şi │ │
│ │imobile; abonamente │ │
│ │publicaţii; servicii de │ │
│ │poştă, curierat, │ │
│ │telecomunicaţii, internet │ │
│ │şi IT; obiecte de │ │
│ │inventar, furnituri de │ │
│ │birou, materiale │ │
│ │consumabile; piese de │ │
│ │schimb, carburanţi, │ │
│ │lubrifianţi, consumabile │ │
│ │pentru mijloace de │ │
│ │transport proprii, în │ │
│ │comodat sau închiriate; │ │
│ │comisioane bancare │ │
│ │aferente operaţiunilor │ │
│ │derulate din sumele │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat; servicii cu caracter│ │
│ │administrativ-gospodăresc;│ │
│ │servicii de pază, │ │
│ │protecţie şi P.S.I. │ │
│ │prestate de societăţi │ │
│ │specializate sau de │ │
│ │personal calificat în │ │
│ │domeniu pentru imobilele │ │
│ │organizaţiilor; servicii │ │
│ │de medicina muncii şi │ │
│ │protecţia muncii pentru │ │
│ │salariaţi, prestate de │ │
│ │societăţi specializate sau│ │
│1. │de personal calificat în │ │
│ │domeniu; transport, │ │
│ │cazare, diurnă în limita │ │
│ │plafonului neimpozabil şi │ │
│ │alte drepturi băneşti │ │
│ │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară şi în străinătate; │ │
│ │servicii prestate de │ │
│ │societăţi specializate sau│ │
│ │de personal calificat în │ │
│ │domeniu pentru punerea în │ │
│ │aplicare a legislaţiei în │ │
│ │vigoare privind protecţia │ │
│ │datelor cu caracter │ │
│ │personal; cotizaţii/ │ │
│ │contribuţii ale │ │
│ │organizaţiei în calitatea │ │
│ │sa de membru în │ │
│ │organizaţii │ │
│ │neguvernamentale, │ │
│ │internaţionale, │ │
│ │nepolitice, din domeniul │ │
│ │drepturilor omului şi al │ │
│ │minorităţilor naţionale │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │1.2. servicii specializate│ │
│ │cu caracter │ │
│ │financiar-contabil, în │ │
│ │domeniul resurselor umane │ │
│ │şi al achiziţiilor în │ │
│ │cazul externalizării │ │
│ │parţiale sau integrale a │ │
│ │serviciilor specializate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │1.3. servicii de asistenţă│ │
│ │juridică în cazul │ │
│ │externalizării parţiale │ │
│ │sau integrale a │ │
│ │serviciilor specializate, │ │
│ │taxe notariale, taxe de │ │
│ │timbru judiciar ocazionate│ │
│ │de litigii în legătură cu │ │
│ │sumele alocate de la │ │
│ │bugetul de stat │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │1.4. servicii de audit şi │ │
│ │expertiză judiciară şi │ │
│ │extrajudiciară în legătură│ │
│ │cu activitatea │ │
│ │organizaţiilor desfăşurată│ │
│ │din sume alocate de la │ │
│ │bugetul de stat, inclusiv │ │
│ │în legătură cu bunurile │ │
│ │imobile ale organizaţiilor│ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │1.5, alte cheltuieli │ │
│ │necesare funcţionării │ │
│ │organizaţiilor, sediilor │ │
│ │şi sucursalelor/filialelor│ │
│ │acestora, centrelor │ │
│ │culturale şi comunitare, │ │
│ │redacţiilor şi editurilor │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de personal şi │ │
│ │drepturi de proprietate │ │
│ │intelectuală (2.1.+2.2.), │ │
│ │din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │2.1. cheltuieli de │ │
│ │personal, inclusiv │ │
│ │impozitele şi │ │
│ │contribuţiile aferente │ │
│ │drepturilor salariale, │ │
│ │reţinute la sursă (salarii│ │
│ │şi drepturi băneşti │ │
│ │asimilate acestora │ │
│ │stabilite prin negociere │ │
│ │în conformitate cu │ │
│ │prevederile Legii nr. 53/ │ │
│ │2003 - Codul muncii, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │precum şi obligaţiile │ │
│ │aferente acestora; │ │
│2. │contracte civile) │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │2.2. drepturi de │ │
│ │proprietate intelectuală │ │
│ │(drepturi de autor şi │ │
│ │drepturi conexe, │ │
│ │înregistrarea, reînnoirea │ │
│ │şi modificarea mărcilor, │ │
│ │cheltuieli ocazionate de │ │
│ │folosirea unor opere, │ │
│ │remuneraţia datorată │ │
│ │pentru comunicarea publică│ │
│ │a operelor muzicale în │ │
│ │scop ambiental, │ │
│ │contravaloarea închirierii│ │
│ │operelor de artă; │ │
│ │cheltuieli ocazionate de │ │
│ │realizarea de opere │ │
│ │derivate; cheltuieli │ │
│ │aferente contractelor de │ │
│ │cesiune a drepturilor de │ │
│ │autor; cheltuieli privind │ │
│ │apărarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectuală) │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru presă, │ │
│ │carte, manuale şcolare, │ │
│ │publicaţii, materiale de │ │
│ │informare şi de promovare,│ │
│ │materiale: editare, │ │
│ │redactare şi │ │
│ │tehnoredactare, corectură,│ │
│ │tipărire, traducere, │ │
│ │publicare, cu excepţia │ │
│ │manualelor şcolare │ │
│ │asigurate pentru │ │
│ │învăţământul obligatoriu; │ │
│ │onorarii, comandarea şi/ │ │
│ │sau realizarea de sondaje │ │
│ │de opinie, studii, │ │
│ │cercetări sociologice, │ │
│ │achiziţie de carte şi │ │
│ │publicaţii, alte │ │
│ │cheltuieli şi alte │ │
│3. │materiale necesare pentru │ │
│ │presă, carte, manuale │ │
│ │şcolare, publicaţii, │ │
│ │materiale de informare şi │ │
│ │de promovare, materiale │ │
│ │(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6),│ │
│ │din care pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.1. presă │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.2. carte │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.3. manuale şcolare │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.4. publicaţii │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.5. materiale de │ │
│ │informare şi de promovare │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │3.6. materiale │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni │ │
│ │culturale, ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │tabere, seminare, │ │
│ │simpozioane şi alte │ │
│ │acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │întruniri ale membrilor │ │
│ │conform statutului şi alte│ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate: închirieri │ │
│ │spaţii şi echipamente │ │
│ │necesare (sonorizare, │ │
│ │audiovideo etc.), servicii│ │
│ │de traducere, recuzită şi │ │
│ │amenajarea spaţiului │ │
│ │necesar, spaţii de emisie │ │
│ │radio şi/sau tv, cazare, │ │
│ │transport, masă sau │ │
│ │diurnă, după caz, │ │
│ │trataţii, cadouri, premii │ │
│ │în obiecte, în bani, │ │
│ │burse, onorarii, taxe de │ │
│ │participare pentru │ │
│ │persoanele participante, │ │
│ │taxe notariale, asigurări │ │
│ │de călătorie, editare, │ │
│ │tipărire, realizare şi │ │
│ │difuzare materiale de │ │
│ │informare, promovare şi │ │
│ │comunicare publică pe │ │
│ │orice suport, achiziţii de│ │
│ │bunuri şi servicii │ │
│ │necesare, inclusiv costume│ │
│4. │populare, instrumente │ │
│ │muzicale şi accesorii │ │
│ │pentru ansamblurile │ │
│ │artistice; alte cheltuieli│ │
│ │necesare pentru │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │participarea la acţiuni │ │
│ │culturale, ştiinţifice, │ │
│ │educaţionale, sportive, │ │
│ │tabere, seminare, │ │
│ │simpozioane şi alte │ │
│ │acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │întruniri ale membrilor │ │
│ │conform statutului şi alte│ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate (4.1 + 4.2 + │ │
│ │4.3), din care pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │4.1. acţiuni culturale, │ │
│ │ştiinţifice, educaţionale,│ │
│ │sportive, tabere, │ │
│ │seminare, simpozioane şi │ │
│ │alte acţiuni în domeniul │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │4.2. întruniri ale │ │
│ │membrilor conform │ │
│ │statutului organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │4.3. alte asemenea │ │
│ │manifestări organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │realizarea, publicarea şi │ │
│ │difuzarea materialelor │ │
│ │multimedia şi de presă │ │
│ │scrisă, cheltuieli pentru │ │
│ │realizarea şi difuzarea de│ │
│ │emisiuni radio-tv, precum │ │
│ │şi cheltuieli aferente │ │
│ │difuzărilor acestora pe │ │
│ │canalele media: editare, │ │
│ │redactare şi │ │
│ │tehnoredactare, corectură,│ │
│ │traducere, tipărire, │ │
│ │realizare, distribuţie şi │ │
│ │difuzare, recuzită pentru │ │
│ │emisiuni tv, achiziţie şi/│ │
│ │sau închiriere de spaţii │ │
│ │de emisie, cheltuieli │ │
│ │aferente utilizării de │ │
│ │frecvenţe radio, │ │
│ │închiriere echipamente │ │
│ │necesare (sonorizare, │ │
│ │audio-video etc.), │ │
│ │închiriere şi amenajare │ │
│ │spaţiu necesar, transport,│ │
│ │cazare, diurnă şi alte │ │
│ │drepturi băneşti │ │
│ │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară în scopul realizării │ │
│5. │şi difuzării de materiale │ │
│ │multimedia şi emisiuni │ │
│ │radio şi/sau tv, onorarii;│ │
│ │chirie, taxa de │ │
│ │concesionare, impozite şi │ │
│ │alte taxe, asigurare, │ │
│ │energia electrică, energia│ │
│ │termică, combustibil, apă,│ │
│ │salubritate, alte servicii│ │
│ │cu caracter │ │
│ │administrativ-gospodăresc,│ │
│ │lucrări de întreţinere şi │ │
│ │reparaţii ale imobilelor │ │
│ │în care se desfăşoară │ │
│ │activitatea de realizare, │ │
│ │publicare şi difuzare a │ │
│ │materialelor multimedia şi│ │
│ │de presă scrisă, realizare│ │
│ │şi difuzare de emisiuni │ │
│ │radio-tv (5.1 + 5.2.), din│ │
│ │care pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │5.1. realizarea, │ │
│ │publicarea şi difuzarea │ │
│ │materialelor multimedia şi│ │
│ │de presă scrisă │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │5.2. realizarea şi │ │
│ │difuzarea de emisiuni │ │
│ │radio-tv │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea/participarea │ │
│ │la întruniri ale membrilor│ │
│ │conform statutului şi alte│ │
│ │asemenea manifestări, │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate: închiriere şi│ │
│ │amenajare spaţiu necesar, │ │
│ │închiriere echipamente │ │
│ │necesare (sonorizare, │ │
│ │audio-video etc.), │ │
│ │servicii de traducere, │ │
│ │editare, tipărire, │ │
│ │realizare şi difuzare │ │
│ │materiale de comunicare │ │
│ │publică pe orice suport, │ │
│ │transport, cazare, diurnă │ │
│ │şi alte drepturi băneşti │ │
│6. │ocazionate de deplasări în│ │
│ │ţară şi în străinătate, │ │
│ │trataţii, masă, taxe de │ │
│ │participare pentru │ │
│ │persoane participante şi/ │ │
│ │sau persoane invitate care│ │
│ │nu sunt angajate în cadrul│ │
│ │organizaţiei (6.1+6.2), │ │
│ │din care pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │6.1. organizare/ │ │
│ │participare la întruniri │ │
│ │ale membrilor conform │ │
│ │statului, organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │6.2. alte asemenea │ │
│ │manifestări organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea/participarea │ │
│ │la acţiuni culturale, │ │
│ │ştiinţifice, educaţionale,│ │
│ │sportive, simpozioane, │ │
│ │schimburi de experienţă, │ │
│ │tabere, cursuri de formare│ │
│ │/perfecţionare, vizite de │ │
│ │documentare şi de studiu │ │
│ │în domeniile protejării şi│ │
│ │promovării identităţii │ │
│ │etnice, lingvistice şi │ │
│ │culturale, precum şi în │ │
│ │domeniul managementului │ │
│ │operaţional organizate în │ │
│ │ţară şi în străinătate: │ │
│ │închirieri spaţii şi │ │
│ │echipamente necesare │ │
│ │(sonorizare, audio-video │ │
│ │etc.), servicii de │ │
│ │traducere, spaţii de │ │
│ │emisie radio şi/sau tv, │ │
│ │recuzită şi amenajarea │ │
│ │spaţiului necesar, cazare,│ │
│ │transport, masă sau │ │
│ │diurnă, după caz, │ │
│ │trataţii, cadouri, premii │ │
│ │în obiecte, în bani, │ │
│ │burse, onorarii, taxe de │ │
│ │participare inclusiv la │ │
│ │cursuri şi programe de │ │
│ │perfecţionare şi formare │ │
│ │profesională, taxe │ │
│ │notariale, asigurări de │ │
│ │călătorie, editare, │ │
│ │tipărire, realizare şi │ │
│ │difuzare materiale de │ │
│ │informare, promovare şi │ │
│7. │comunicare publică pe │ │
│ │orice tip de suport, │ │
│ │achiziţii de bunuri şi │ │
│ │servicii necesare, │ │
│ │inclusiv costume populare,│ │
│ │instrumente muzicale şi │ │
│ │accesorii pentru │ │
│ │ansamblurile artistice; │ │
│ │alte cheltuieli necesare │ │
│ │pentru organizarea/ │ │
│ │participarea la cursuri de│ │
│ │formare/perfecţionare, │ │
│ │vizite de documentare şi │ │
│ │de studiu în domeniile │ │
│ │protejării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice şi culturale, │ │
│ │precum şi în domeniul │ │
│ │managementului operaţional│ │
│ │(7.1+7.2+7.3), din care │ │
│ │pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │7.1. acţiuni culturale, │ │
│ │ştiinţifice, educaţionale,│ │
│ │sportive, simpozioane │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │7.2. schimburi de │ │
│ │experienţă, tabere, │ │
│ │cursuri de formare/ │ │
│ │perfecţionare, vizite de │ │
│ │documentare şi de studiu │ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │7.3. acţiuni în domeniul │ │
│ │managementului operaţional│ │
│ │organizate în ţară şi în │ │
│ │străinătate │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │investiţii în bunuri │ │
│ │mobile şi imobile necesare│ │
│ │desfăşurării │ │
│ │activităţilor: investiţii │ │
│ │în bunuri mobile şi │ │
│ │imobile necesare │ │
│ │desfăşurării activităţii │ │
│ │organizaţiilor, sediilor, │ │
│ │filialelor, centrelor │ │
│8. │culturale şi comunitare, │ │
│ │editurilor, redacţiilor şi│ │
│ │comunităţii, în scopul │ │
│ │păstrării şi promovării │ │
│ │identităţii etnice, │ │
│ │lingvistice, culturale şi │ │
│ │religioase (8.1 + 8.2), │ │
│ │din care: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │8.1. bunuri mobile │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │8.2. bunuri imobile │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │
│ │cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale: │ │
│ │cofinanţarea programelor │ │
│ │şi proiectelor realizate │ │
│ │din fonduri naţionale, │ │
│ │europene şi │ │
│ │internaţionale; │ │
│ │participarea prin │ │
│ │activităţi susţinute │ │
│ │financiar în cadrul │ │
│9. │programelor şi proiectelor│ │
│ │realizate din fonduri │ │
│ │naţionale, europene şi │ │
│ │internaţionale (9.1 + │ │
│ │9.2), din care pentru: │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │9.1. cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri naţionale │ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │9.2. cofinanţarea şi │ │
│ │participarea la programe │ │
│ │şi proiecte realizate din │ │
│ │fonduri europene şi │ │
│ │internaţionale │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Total cheltuieli efectuate│ │
│10.│din sume de la bugetul de │ │
│ │stat în luna …………….. 2020 │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli efectuate din │ │
│11.│sume provenite din alte │ │
│ │surse în luna ……………..... │ │
│ │2020 │ │
├───┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Suma de la bugetul de stat│ │
│12.│rămasă neutilizată la │ │
│ │finele lunii ………………… 2020 │ │
└───┴──────────────────────────┴─────────┘

    Preşedinte,
    Nume, prenume ...........................................
    Semnătură, ştampilă
    Responsabil financiar-contabil,
    Nume, prenume ...........................................
    Semnătură
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
    Formular A3
    RAPORT
    privind cheltuielile efectuate în trimestrul ............. 2020 pe destinaţii
    conform lit. a) din anexa 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului
    pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Organizaţia │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Reprezentant legal (nume, prenume şi│ │
│funcţie) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Perioada de raportare │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma solicitată de la bugetul de │ │
│stat pentru perioada de raportare │ │
│(lei) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma estimată pentru cheltuieli din │ │
│alte surse (lei) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Suma aprobată prin deschidere în │ │
│trimestrul .......... 2020 (lei) │ │
└────────────────────────────────────┴─┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în │
│trimestrul .......... 2020 │
├──────────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│a │b │c │d │e │
├──┬───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli necesare│ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor, │ │ │ │Justificare/ │
│ │sediilor şi │ │Sumă totală │Procent de │Explicaţii │
│ │sucursalelor/ │Sumă totală │cheltuieli │realizare │privind │
│ │filialelor │cheltuieli │realizate şi │total c/b │realizarea/ │
│ │acestora, centrelor│solicitată (lei) │sumă defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │culturale şi │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │comunitare, │ │ │ │estimate │
│ │redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │(1.1. + 1.2. + 1.3.│ │ │ │
│ │+ 1.4), din care: │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┬─────────────┤
│ │1.1. Funcţionarea │ │ │ │ │
│ │sediilor şi │ │ │ │ │
│ │sucursalelor/ │ │ │ │ │
│ │filialelor, │ │ │ │ │
│ │centrelor culturale│ │ │ │ │
│ │şi comunitare, │ │ │ │ │
│ │redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │1.2. Servicii │ │ │ │ │
│ │specializate cu │ │ │ │ │
│ │caracter │ │ │ │ │
│ │financiar-contabil,│ │ │ │ │
│ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │resurselor umane şi│ │ │ │ │
│ │al achiziţiilor │ │ │ │ │
│ │1.3. Servicii de │ │ │ │ │
│ │asistenţă juridică,│ │ │ │ │
│ │taxe notariale, │ │ │ │ │
│ │taxe de timbru │ │ │ │ │
│ │judiciar │ │ │ │ │
│ │1.4. Servicii de │ │ │ │ │
│ │audit, expertiză │ │ │ │ │
│ │judiciară, │ │ │ │ │
│ │expertiză │ │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ │ │ │ │
│ │1.5. Alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli necesare│ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor, │ │ │ │ │
│ │sediilor şi │ │ │ │ │
│1 │sucursalelor/ │ │ │ │ │
│ │filialelor │ │ │ │ │
│ │acestora, centrelor│ │ │ │ │
│ │culturale şi │ │ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │ │
│ │redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │1.1. Funcţionarea │ │
│ │sediilor şi │ │
│ │sucursalelor/ │ │
│ │filialelor, │ │
│ │centrelor culturale│ │
│ │şi comunitare, │ │
│ │redacţiilor şi │ │
│ │editurilor │ │
│ │organizaţiilor │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │- Lista sediilor şi│ │ │
│ │sucursalelor/ │ │ │
│ │filialelor │ │ │
│ │acestora, centrelor│ │ │
│ │culturale şi │În proprietatea organizaţiei/ │ │
│ │comunitare, │contract de închiriere/contract de│ │
│ │redacţiilor, │comodat/altă formă juridică │ │
│ │editurilor │(în cazul contractelor de │Activităţile desfăşurate │
│ │* Se vor specifica │închiriere şi comodat se va │în centrele culturale şi │
│ │tipul (sediu │specifica calitatea de persoană │centrele comunitare │
│ │filială/sucursală, │fizică sau juridică a celeilalte │ │
│ │centru cultural, │părţi contractante) │ │
│ │centru comunitar, │ │ │
│ │redacţie, editură) │ │ │
│ │şi numărul │ │ │
│ │acestora, grupate │ │ │
│ │pe localităţi. │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Medicina muncii │ │ │
│ │şi protecţia muncii│ │ │
│ │* Se vor specifica │ │ │
│ │numărul │ │Suma plătită în perioada │
│ │beneficiarilor în │Tipul serviciului │de raportare (total şi │
│ │funcţie de momentul│ │defalcat) │
│ │la care serviciul a│ │ │
│ │fost prestat (la │ │ │
│ │angajare, │ │ │
│ │periodic). │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Numărul persoanelor care au │Suma plătită în perioada │
│ │- Deplasări │efectuat deplasările, grupate pe │de raportare (total şi │
│ │ │destinaţii (deplasări interne/ │defalcat) │
│ │ │deplasări externe) │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Asigurarea │ │ │
│ │protecţiei datelor │ │ │
│ │cu caracter │ │ │
│ │personal │ │ │
│ │* În cazul │ │ │
│ │serviciului │Serviciu externalizat/ │Suma plătită în perioada │
│ │externalizat se vor│neexternalizat │de raportare │
│ │specifica valoarea │ │ │
│ │şi perioada de │ │ │
│ │valabilitate a │ │ │
│ │contractului │ │ │
│ │încheiat. │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Cotizaţii/ │ │ │
│ │Contribuţii ale │ │ │
│ │organizaţiei în │ │ │
│ │calitate de membru │ │Suma reprezentând valoarea│
│ │în organizaţii │ │contribuţiei/cotizaţiei │
│ │neguvernamentale │Denumirea organizaţiei │plătită în perioada de │
│ │internaţionale, │internaţionale │raportare şi perioada │
│ │nepolitice din │ │aferentă │
│ │domeniul │ │ │
│ │drepturilor omului │ │ │
│ │şi minorităţilor │ │ │
│ │naţionale │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├──┼───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.2. Servicii │ │ │
│ │specializate cu │ │ │
│ │caracter │Tipul serviciilor şi perioada │Suma plătită în perioada │
│ │financiar-contabil,│aferentă │de raportare (total şi │
│ │în domeniul │ │defalcat) │
│ │resurselor umane şi│ │ │
│ │al achiziţiilor │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │* Pentru fiecare │ │ │
│ │tip de serviciu, │ │ │
│ │după caz, se va │ │ │
│ │specifica │ │ │
│ │externalizat │ │ │
│ │parţial/ │ │ │
│ │externalizat │ │ │
│ │integral. │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │1.3. Servicii de │ │ │
│ │asistenţă juridică,│ │Suma plătită în perioada │
│ │taxe notariale, │ │de raportare (total) │
│ │taxe de timbru │ │ │
│ │judiciar: │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Obiectul, valoarea şi perioada de │ │
│ │ │valabilitate a contractului de │ │
│ │- Servicii de │asistenţă juridică │Suma plătită în perioada │
│ │asistenţă juridică │* Se va specifica serviciul │de raportare │
│ │ │externalizat parţial/externalizat │ │
│ │ │integral. │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │Suma taxelor notariale │
│ │- taxe notariale │Obiectul taxelor notariale │plătite în perioada de │
│ │ │ │raportare (total şi │
│ │ │ │defalcat) │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- taxe de timbru │ │Suma taxelor de timbru │
│ │judiciar (*în cazul│Obiectul taxelor de timbru │judiciar plătite în │
│ │litigiilor se vor │judiciar │perioada de raportare │
│ │specifica părţile) │ │(total şi defalcat) │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │1.4. Servicii de │ │ │
│ │audit, expertiză │ │ │
│ │judiciară, │ │Alte menţiuni │
│ │expertiză │ │ │
│ │extrajudiciară │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Servicii audit │Obiectul şi valoarea totală a │Suma plătită în perioada │
│ │ │auditului, perioada aferentă │de raportare │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │* În cazul │ │ │
│ │auditului se vor │ │ │
│ │specifica scopul şi│ │ │
│ │perioada pentru │ │ │
│ │care s-a efectuat. │ │ │
├──┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Obiectul şi valoarea totală a │ │
│ │- Servicii de │expertizei, obiectul şi părţile │Suma plătită în perioada │
│ │expertiză judiciară│din dosarul în care s-a dispus │de raportare │
│ │ │expertiza │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │* În cazul │ │ │
│ │expertizei unui │ │ │
│ │imobil se vor │ │ │
│ │specifica │ │ │
│ │destinaţia acestuia│ │ │
│ │şi localitatea în │ │ │
│ │care se află. │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │- Servicii de │ │ │
│ │expertiză │ │ │
│ │extrajudiciară │ │ │
│ ├───────────────────┤ │ │
│ │* În cazul în care │ │ │
│ │expertiza │ │ │
│ │extrajudiciară nu │Obiectul şi valoarea totală a │ │
│ │este în legătură cu│expertizei, obiectul şi părţile │Suma plătită în perioada │
│ │vreun dosar aflat │din dosarul în care s-a admis │de raportare │
│ │pe rolul │expertiza │ │
│ │instanţelor de │ │ │
│ │judecată, se vor │ │ │
│ │specifica │ │ │
│ │solicitantul şi │ │ │
│ │scopul efectuării │ │ │
│ │expertizei. │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┬────────────────┼────────────┬─────────────┤
│ │1.5. Alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli necesare│ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor, │ │ │ │ │
│ │sediilor şi │ │ │Suma plătită│ │
│ │sucursalelor/ │Tip cheltuieli │ │în perioada │ │
│ │filialelor │ │ │de raportare│ │
│ │acestora, centrelor│ │ │ │ │
│ │culturale şi │ │ │ │ │
│ │comunitare, │ │ │ │ │
│ │redacţiilor şi │ │ │ │ │
│ │editurilor │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │Justificare/ │
│ │Cheltuieli de │ │Sumă totală │Procent de │Explicaţii │
│ │personal şi │Sumă totală │cheltuieli │realizare │privind │
│ │drepturi de │cheltuieli │realizate şi │total c/b │realizarea/ │
│ │proprietate │solicitată (lei) │sumă defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │intelectuală │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │estimate │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(2.1.+2.2.), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │2.1. Cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │personal, inclusiv │ │ │ │ │
│ │impozitele şi │ │ │ │ │
│ │contribuţiile │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │drepturilor │ │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │ │
│ │2.2. Drepturi de │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │
│ │intelectuală │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│2 │ │Valoarea totală a│ │ │ │
│ │2.1. Cheltuieli de │impozitelor şi a │ │ │ │
│ │personal, inclusiv │contribuţiilor │ │ │Suma totală │
│ │impozitele şi │aferente │ │Nr. de │plătită în │
│ │contribuţiile │drepturilor │Nr. de angajaţi │colaboratori│perioada de │
│ │aferente │salariale plătite│ │ │raportare │
│ │drepturilor │către stat în │ │ │ │
│ │salariale │perioada de │ │ │ │
│ │ │raportare │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │2.2. Drepturi de │ │Suma plătită în perioada │
│ │proprietate │Tipul cheltuielii │de raportare (total şi │
│ │intelectuală │ │defalcat) │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │* În cazul │ │ │
│ │drepturilor de │ │ │
│ │autor se vor │ │ │
│ │specifica obiectul │ │ │
│ │şi beneficiarul │ │ │
│ │acestora. │ │ │
├──┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │Justificare/ │
│ │presă, carte, │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │manuale şcolare, │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│3 │publicaţii, │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │materiale de │solicitată (lei) │sumă defalcată │total c/b │nerealizarea │
│ │informare şi de │ │(lei) │(%) │cheltuielilor│
│ │promovare, │ │ │ │estimate │
│ │materiale │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(3.1 + 3.2 + 3.3 + │ │ │ │ │
│ │3.4 + 3.5), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │3.1. Presă │ │ │ │ │
│ │3.2. Carte │ │ │ │ │
│ │3.3. Manuale │ │ │ │ │
│ │şcolare │ │ │ │ │
│ │3.4. Publicaţii │ │ │ │ │
│ │3.5. Materiale de │ │ │ │ │
│ │informare, │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │
│ │3.6. Materiale │ │ │ │ │
│ │* În valoarea │ │ │ │ │
│ │sumelor plătite nu │ │ │ │ │
│ │se vor include │ │ │ │ │
│ │drepturile de │ │ │ │ │
│ │autor, acestea se │ │ │ │ │
│ │vor raporta la │ │ │ │ │
│ │punctul 2. │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │3.1. Presă │Titlu │Nr. de apariţii/│Suma plătită în perioada │
│ │ │ │tiraj │de raportare/titlu │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.2. Carte │Titlu/Autor │Tiraj │Suma plătită în perioada │
│ │ │ │ │de raportare/titlu │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.3. Manuale │Titlu/Autor │Nr. de ediţii/ │Suma plătită în perioada │
│ │şcolare │ │tiraj │de raportare/titlu │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.4. Publicaţii │Titlu/Autor │Nr. de apariţii/│Suma plătită în perioada │
│ │ │ │tiraj │de raportare/titlu │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.5. Materiale de │Tipul şi titlul │ │Suma plătită în perioada │
│ │informare, │materialului │Nr. de exemplare│de raportare/titlu │
│ │promovare │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │3.6. Materiale │Tipul şi titlul │Nr. de exemplare│Suma plătită în perioada │
│ │ │materialului │ │de raportare/titlu │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │organizarea şi │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │
│ │acţiuni culturale, │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │ │
│ │sportive, tabere, │ │ │ │ │
│ │seminare, │ │ │ │Justificarea/│
│ │simpozioane şi alte│ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │acţiuni în domeniul│Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │protejării şi │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │promovării │solicitată (lei) │sumă defalcată │total c/b │nerealizarea │
│ │identităţii etnice,│ │(lei) │(%) │cheltuielilor│
│ │lingvistice şi │ │ │ │estimate │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │întruniri ale │ │ │ │ │
│ │membrilor conform │ │ │ │ │
│ │statutului şi alte │ │ │ │ │
│ │asemenea │ │ │ │ │
│ │manifestări, │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(4.1 + 4.2 + 4.3), │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │4.1. Acţiuni │ │ │ │ │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │ │
│ │sportive, tabere, │ │ │ │ │
│ │seminare, │ │ │ │ │
│ │simpozioane şi alte│ │ │ │ │
│ │acţiuni în domeniul│ │ │ │ │
│ │protejării şi │ │ │ │ │
│4 │promovării │ │ │ │ │
│ │identităţii etnice,│ │ │ │ │
│ │lingvistice şi │ │ │ │ │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │4.2. Întruniri ale │ │ │ │ │
│ │membrilor conform │ │ │ │ │
│ │statutului │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │4.3. Alte asemenea │ │ │ │ │
│ │manifestări │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │4.1. Acţiuni │ │ │ │ │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │Acţiuni în ţară │Acţiuni în │ │ │
│ │educaţionale, │* (Se va ataşa │străinătate │ │Suma plătită │
│ │sportive, tabere, │lista acţiunilor │* (Se va ataşa │ │în perioada │
│ │seminare, │care va conţine │lista acţiunilor│ │de raportare │
│ │simpozioane şi alte│titlul, locul şi │care va conţine │ │(total şi │
│ │acţiuni în domeniul│perioada de │titlul, locul şi│ │defalcat pe │
│ │protejării şi │desfăşurare, │perioada de │ │acţiuni în │
│ │promovării │numărul │desfăşurare, │ │ţară şi pe │
│ │identităţii etnice,│participanţilor/ │numărul │ │acţiuni în │
│ │lingvistice şi │beneficiarilor.) │participanţilor/│ │străinătate) │
│ │culturale, │ │beneficiarilor.)│ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
├──┼───────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Întruniri în ţară│ │ │
│ │ │*( Se va ataşa │ │Suma plătită │
│ │ │lista │Întruniri în străinătate │în perioada │
│ │4.2. Întruniri ale │întrunirilor care│* (Se va ataşa lista │de raportare │
│ │membrilor conform │va conţine │întrunirilor care va conţine │(total şi │
│ │statutului │titlul, locul şi │titlul, locul şi perioada de │defalcat pe │
│ │organizate în ţară │perioada de │desfăşurare, numărul │întruniri în │
│ │şi în străinătate │desfăşurare, │participanţilor/ │ţară şi pe │
│ │ │numărul │beneficiarilor.) │întruniri în │
│ │ │participanţilor/ │ │străinătate) │
│ │ │beneficiarilor.) │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┬────────────┴─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │4.3. Alte asemenea │ │Numărul │Locul şi │Suma plătită │
│ │manifestări │Denumirea │participanţilor/│perioada de │în perioada │
│ │organizate în ţară │manifestărilor │beneficiarilor/ │desfăşurare │de raportare/│
│ │şi în străinătate │ │manifestare │ │manifestare │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Tip manifestare: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │realizarea, │ │ │ │ │
│ │publicarea şi │ │ │ │ │
│ │difuzarea │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │Justificare/ │
│ │multimedia şi de │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │presă scrisă, │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │cheltuieli pentru │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │realizarea şi │solicitată (lei) │sumă defalcată │total c/b │nerealizarea │
│ │difuzarea de │ │(lei) │(%) │cheltuielilor│
│ │emisiuni radio-tv, │ │ │ │estimate │
│ │precum şi │ │ │ │ │
│ │cheltuieli aferente│ │ │ │ │
│ │difuzărilor │ │ │ │ │
│ │acestora pe │ │ │ │ │
│ │canalele media │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(5.1 + 5.2), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │5.1. Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │pentru realizarea, │ │ │ │ │
│ │publicarea şi │ │ │ │ │
│ │difuzarea │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │
│5 │multimedia şi de │ │ │ │ │
│ │presă scrisă │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │5.2. Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │pentru realizarea │ │ │ │ │
│ │şi difuzarea de │ │ │ │ │
│ │emisiuni radio-tv │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │5.1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │pentru realizarea, │ │ │ │
│ │publicarea şi │Tipul şi titlul │ │Suma plătită în perioada │
│ │difuzarea │materialului │Nr. de exemplare│de raportare (total şi │
│ │materialelor │ │ │defalcat) │
│ │multimedia şi de │ │ │ │
│ │presă scrisă │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │5.2. Cheltuieli │ │ │Suma plătită în perioada │
│ │pentru realizarea │Tipul şi titlul │Nr. de emisiuni │de raportare (total şi │
│ │şi difuzarea de │emisiunii │ │defalcat/emisiune) │
│ │emisiuni radio-tv │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │organizarea/ │ │ │ │Justificare/ │
│ │participarea la │ │Sumă totală │ │Explicaţii │
│ │întruniri ale │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │membrilor conform │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │statutului şi alte │solicitată (lei) │sumă defalcată │total c/b │nerealizarea │
│ │asemenea │ │(lei) │(%) │cheltuielilor│
│ │manifestări, │ │ │ │estimate │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(6.1 + 6.2), din │ │ │ │ │
│6 │care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │6.1. Organizare/ │ │ │ │ │
│ │Participare la │ │ │ │ │
│ │întruniri ale │ │ │ │ │
│ │membrilor conform │ │ │ │ │
│ │statutului în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │6.2. Alte asemenea │ │ │ │ │
│ │manifestări │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┴────────────┼─────────────┤
│ │ │Întruniri în ţară│ │Suma plătită │
│ │ │* (Se va ataşa │ │în perioada │
│ │6.1. Organizare/ │lista │Întruniri în străinătate │de raportare │
│ │Participare la │întrunirilor care│* (Se va ataşa lista │(total şi │
│ │întruniri ale │va conţine │întrunirilor care va conţine │defalcat pe │
│ │membrilor conform │titlul, locul şi │titlul, locul şi perioada de │întruniri în │
│ │statutului în ţară │perioada de │desfăşurare, numărul │ţară şi pe │
│ │şi în străinătate │desfăşurare, │participanţilor.) │întruniri în │
│ │ │numărul │ │străinătate) │
│ │ │participanţilor.)│ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │6.2. Alte asemenea │ │Numărul │Locul şi │Suma plătită │
│ │manifestări │Denumirea │participanţilor/│perioada de │în perioada │
│ │organizate în ţară │manifestărilor │beneficiarilor/ │desfăşurare │de raportare/│
│ │şi în străinătate │ │manifestare │ │manifestare │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Tip manifestare │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │organizarea/ │ │ │ │ │
│ │participarea la │ │ │ │ │
│ │acţiuni culturale, │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │ │
│ │sportive, │ │ │ │ │
│ │simpozioane, │ │ │ │ │
│ │schimburi de │ │ │ │ │
│ │experienţă, tabere,│ │ │ │Justificare/ │
│ │cursuri de formare/│ │Sumă totală │Procent de │Explicaţii │
│ │perfecţionare, │Sumă totală │cheltuieli │realizare │privind │
│ │vizite de │cheltuieli │realizate şi │total c/b │realizarea/ │
│ │documentare şi de │solicitată (lei) │sumă defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │studiu în domeniile│ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │protejării şi │ │ │ │estimate │
│ │promovării │ │ │ │ │
│ │identităţii etnice,│ │ │ │ │
│ │lingvistice şi │ │ │ │ │
│ │culturale, precum │ │ │ │ │
│ │şi în domeniul │ │ │ │ │
│ │managementului │ │ │ │ │
│ │operaţional │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│7 │(7.1 + 7.2 + 7.3), │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │7.1. Acţiuni │ │ │ │ │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │ │
│ │sportive, │ │ │ │ │
│ │simpozioane, tabere│ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │7.2. Schimburi de │ │ │ │ │
│ │experienţă, cursuri│ │ │ │ │
│ │de formare/ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │vizite de │ │ │ │ │
│ │documentare şi de │ │ │ │ │
│ │studiu organizate │ │ │ │ │
│ │în ţară şi în │ │ │ │ │
│ │străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┤ │ │ │ │
│ │7.3. Acţiuni în │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │
│ │managementului │ │ │ │ │
│ │operaţional │ │ │ │ │
│ │organizate în ţară │ │ │ │ │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┴────────────┼─────────────┤
│ │7.1. Acţiuni │Acţiuni în ţară │ │Suma plătită │
│ │culturale, │* (Se va ataşa │Acţiuni în străinătate │în perioada │
│ │ştiinţifice, │lista acţiunilor │* (Se va ataşa lista │de raportare │
│ │educaţionale, │care va conţine │acţiunilor care va conţine │(total şi │
│ │sportive, │titlul, locul şi │titlul, locul şi perioada de │defalcat pe │
│ │simpozioane, │perioada de │desfăşurare, numărul │acţiuni în │
│ │tabere, organizate │desfăşurare, │participanţilor/ │ţară şi pe │
│ │în ţară şi în │numărul │beneficiarilor.) │acţiuni în │
│ │străinătate │participanţilor/ │ │străinătate) │
│ │ │beneficiarilor.) │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │Activităţi în │ │ │
│ │7.2. Schimburi de │ţară │ │Suma plătită │
│ │experienţă, cursuri│* (Se va ataşa │Activităţi în străinătate │în perioada │
│ │de formare/ │lista │* (Se va ataşa lista │de raportare │
│ │perfecţionare, │activităţilor │activităţilor care va conţine│(total şi │
│ │vizite de │care va conţine │titlul, locul şi perioada de │defalcat pe │
│ │documentare şi de │titlul, locul şi │desfăşurare, numărul │activităţi în│
│ │studiu, organizate │perioada de │participanţilor/ │ţară şi pe │
│ │în ţară şi în │desfăşurare, │beneficiarilor.) │activităţi în│
│ │străinătate │numărul │ │străinătate) │
│ │ │participanţilor/ │ │ │
│ │ │beneficiarilor.) │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┬────────────┼─────────────┤
│ │* În cazul │ │ │ │ │
│ │cursurilor de │ │ │ │ │
│ │formare/ │ │ │ │ │
│ │perfecţionare, │ │ │ │ │
│ │vizitelor de │ │ │ │ │
│ │documentare şi de │ │ │ │ │
│ │studiu, se va │ │ │ │ │
│ │menţiona şi │ │ │ │ │
│ │tematica. │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │7.3. Acţiuni în │ │ │ │Suma plătită │
│ │domeniul │ │Numărul │Locul şi │în perioada │
│ │managementului │Denumirea │participanţilor/│perioada de │de raportare │
│ │operaţional │acţiunilor │beneficiarilor │desfăşurare │(total şi │
│ │organizate în ţară │ │ │ │defalcat) │
│ │şi în străinătate │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┴────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │
├──┼───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │Justificare/ │
│ │Cheltuieli pentru │ │Sumă totală │Procent de │Explicaţii │
│ │investiţii în │Sumă totală │cheltuieli │realizare │privind │
│ │bunuri mobile şi │cheltuieli │realizate şi │total c/b │realizarea/ │
│ │imobile │solicitată (lei) │sumă defalcată │(%) │nerealizarea │
│ │ │ │(lei) │ │cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │estimate │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(8.1+8.2), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│ │8.1. Investiţii în │ │ │ │ │
│ │bunuri mobile │ │ │ │ │
│ │8.2. Investiţii în │ │ │ │ │
│ │bunuri imobile │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┴────────────────┼────────────┴─────────────┤
│ │ │Obiectivele de investiţii, locul │Suma plătită în perioada │
│8 │8.1. Bunuri mobile │şi destinaţia acestora │de raportare (total şi/ │
│ │ │ │obiectiv de investiţii) │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │Obiectivele de investiţii, locul │Suma plătită în perioada │
│ │8.2. Bunuri imobile│şi destinaţia acestora │de raportare (total şi/ │
│ │ │ │obiectiv de investiţii) │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │* În cazul │ │ │
│ │investiţiilor │ │ │
│ │pentru care suma │ │ │
│ │plătită reprezintă │ │ │
│ │o plată parţială se│ │ │
│ │va specifica │ │ │
│ │valoarea totală a │ │ │
│ │investiţiei │ │ │
├──┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │Justificare/ │
│ │cofinanţarea şi │ │Sumă totală │ │explicaţii │
│ │participarea la │Sumă totală │cheltuieli │Procent de │privind │
│ │programe şi │cheltuieli │realizate şi │realizare │realizarea/ │
│ │proiecte realizate │solicitată (lei) │sumă defalcată │total c/b │nerealizarea │
│ │din fonduri │ │(lei) │(%) │cheltuielilor│
│ │naţionale, europene│ │ │ │estimate │
│ │şi internaţionale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │(9.1+9.2), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ │ │
│9 │9.1. Cofinanţarea │ │ │ │ │
│ │şi participarea la │ │ │ │ │
│ │programe şi │ │ │ │ │
│ │proiecte realizate │ │ │ │ │
│ │din fonduri │ │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │ │
│ │9.2. Cofinanţarea │ │ │ │ │
│ │şi participarea la │ │ │ │ │
│ │programe şi │ │ │ │ │
│ │proiecte realizate │ │ │ │ │
│ │din fonduri │ │ │ │ │
│ │europene şi │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │9.1. Cofinanţarea │Denumirea │ │ │ │
│ │şi participarea la │programului/ │ │Procent │Suma plătită │
│ │programe şi │proiectului şi │Autoritatea │cofinanţare │în perioada │
│ │proiecte realizate │perioada de │finanţatoare │(%) │de raportare │
│ │din fonduri │derulare │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │ │
│ ├───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┤
│ │9.2. Cofinanţarea │ │ │ │ │
│ │şi participarea la │Denumirea │ │ │ │
│ │programe şi │programului/ │Autoritatea │Procent │Suma plătită │
│ │proiecte realizate │proiectului şi │finanţatoare │cofinanţare │în perioada │
│ │din fonduri │perioada de │ │(%) │de raportare │
│ │europene şi │derulare │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┤
│ │
├──┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │ │Sumă totală │ │
│ │Total cheltuieli în│Sumă totală │cheltuieli │Procent de realizare total│
│10│perioada de │cheltuieli │realizate şi │c/b (%) │
│ │raportare │solicitată (lei) │sumă defalcată │ │
│ │ │ │(lei) │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │10.1+10.2, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │10.1. cheltuieli │ │ │ │
│ │din sume de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │
│ │(1+2+3+4+5+6+7+8+9)│ │ │ │
├──┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│ │10.2. cheltuieli │ │ │ │
│ │din sume provenite │ │ │ │
│ │din alte surse │ │ │ │
├──┼───────────────────┴─────────────────┼────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Suma de la bugetul de stat rămasă │ │
│11│neutilizată la finele trimestrului │ │
│ │....... 2020 │ │
└──┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

    Preşedinte
    Nume, prenume ...............
    Semnătura, ştampilă ....................
    Responsabil financiar-contabil
    Nume, prenume ...................
    Semnătura ...............
    Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea şi justificarea acestora în limita şi cu destinaţiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi documentelor transmise Departamentului pentru Relaţii Interetnice revin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016