Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 129 din 13 februarie 2020  privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 13 februarie 2020 privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Babadag nr. 10/2019 şi declararea acestuia ca bun de interes public naţional.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 2
    Se aprobă comasarea imobilului menţionat la art. 1 cu imobilul 2645, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 107185, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi oraşul Babadag, judeţul Tulcea, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 13 februarie 2020.
    Nr. 129.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, care se înscrie
    în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌───┬───────────┬─────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de │ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │bunului care │ │ │
│ │ │ │ │Elementele-cadru│se │Actul │ │
│ │ │ │ │de descriere │înregistrează│normativ în│ │
│ │ │ │ │tehnică/valorile│în inventarul│baza căruia│ │
│ │ │ │ │contabile │centralizat │bunul │Persoana │
│Nr.│Codul de │Denumirea│ │aferente │al bunurilor │imobil a │juridică la │
│MFP│clasificare│bunului │Adresa │activelor fixe │din domeniul │fost │care se │
│ │ │ │ │corporale ce │public al │transmis în│transmite │
│ │ │ │ │compun bunul/ │statului │domeniul │imobilul/CUI │
│ │ │ │ │carte funciară/ │aflate în │public al │ │
│ │ │ │ │nr. cadastral │administrarea│statului │ │
│ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │
│ │ │ │ │ │Apărării │ │ │
│ │ │ │ │ │Naţionale │ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │1. Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │Hotărârea │Statul român,│
│ │ │ │Judeţul │40.080 mp │ │Consiliului│în │
│ │ │ │Tulcea, │Valoarea │ │Local al │administrarea│
│*) │8.19.01 │Imobil**)│oraşul │contabilă a │15.082,18 │Oraşului │Ministerului │
│ │ │ │Babadag,│terenului - │ │Babadag nr.│Apărării │
│ │ │ │ │15.082,18 lei │ │10/2019 │Naţionale │
│ │ │ │ │Nr. C.F. 33756 │ │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │33756 │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘

    *) Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    **) Ministerul Apărării Naţionale va acorda un indicativ numeric imobilului, pentru identificare şi evidenţă conform prevederilor art. 5 din Regulamentul proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.91/2008.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 2645 Babadag, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în oraşul Babadag,
    judeţul Tulcea, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Babadag nr. 10/2019

┌────┬──────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele │Valoarea de │ │
│ │ │ │ │ │cadru de │inventar a │ │
│ │ │ │ │ │descriere │bunului care se │ │
│ │ │ │ │ │tehnică/ │înregistrează în │ │
│ │ │ │ │ │valorile │inventarul │ │
│ │ │ │ │ │contabile │centralizat │Persoana │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea│ │aferente │bunurilor din │juridică la │
│crt.│MFP │clasificare│bunului │Adresa │activelor │domeniul public │care se │
│ │ │ │ │ │fixe │al statului │transmite │
│ │ │ │ │ │corporale │aflate în │imobilul/CUI │
│ │ │ │ │ │ce compun │administrarea │ │
│ │ │ │ │ │bunul/carte│Ministerului │ │
│ │ │ │ │ │funciară/ │Apărării │ │
│ │ │ │ │ │nr. │Naţionale │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │(lei) │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Judeţul │Teren │ │în │
│ │ │ │ │Tulcea, │C.F. 33756 │ │administrarea│
│1 │ │8.19.01 │Imobil │oraşul │Nr. │15.082,18 │Ministerului │
│ │ │ │ │Babadag │cadastral │ │Apărării │
│ │ │ │ │ │33756 │ │Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229│
├────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii│ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │şi teren*) │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Tulcea, │C.F. 32117 │ │în │
│ │ │ │ │oraşul │Nr. │ │administrarea│
│2 │107185│8.19.01 │Imobil │Babadag, │cadastral │17.887.374**) │Ministerului │
│ │ │ │2645 │str. │767 │ │Apărării │
│ │ │ │ │Heracleea│C.F. 31579 │ │Naţionale │
│ │ │ │ │nr. 53-55│Nr. │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │ │31579 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii│ │ │
│ │ │ │ │ │şi teren*) │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 32117 │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │Nr. │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Tulcea, │cadastral │ │în │
│ │ │ │ │oraşul │767 │ │administrarea│
│3 │107185│8.19.01 │Imobil │Babadag, │C.F. 31579 │17.902.456,18***)│Ministerului │
│ │ │ │2645 │str. │Nr. │ │Apărării │
│ │ │ │ │Heracleea│cadastral │ │Naţionale │
│ │ │ │ │nr. 53-55│31579 │ │CUI - 4183229│
│ │ │ │ │ │C.F. 33756 │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │
│ │ │ │ │ │33756 │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────────────┴─────────────┘

      *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
     **) Valoarea de inventar a imobilului 2645, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    ***) Valoarea de inventar actualizată a imobilului 2645, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016