Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 120 din 27 februarie 2019  privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 27 februarie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 193 din 12 martie 2019
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, conform anexei nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă înscrierea unui imobil aflat în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Academia Română, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Preşedintele Academiei Române,
                    Ioan-Aurel Pop

    Bucureşti, 27 februarie 2019.
    Nr. 120.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Academiei Române -
    Institutul de Arheologie Vasile Pârvan pentru care se modifică datele de identificare şi valoarea de inventar

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
│1. Ordonatorul principal de credite (ministere sau autorităţi ale │4192472 │ACADEMIA ROMÂNĂ │
│administraţiei publice centrale) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │INSTITUTUL DE │
│3. Ordonator terţiar de credite │4266804 │ARHEOLOGIE VASILE │
│ │ │PÂRVAN │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┴───────────────────┤
│4. Regii autonome şi companii/Societăţi naţionale aflate sub autoritatea │ │
│ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care │ │
│funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări │ │
│şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz,│ │
│societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare │ │
│bunuri din patrimoniul public de stat │ │
├──────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┼────────┬──────────────────────────┬──────┤
│ │ │ │Date de identificare │Anul │Valoarea│Situaţia juridică │ │
│Nr. │Cod de │ ├───────────┬──────────┬──────────┤dobândirii│de ├─────────────┬────────────┤Tip │
│M.F. │clasificaţie│Denumire │Descrierea │Vecinătăţi│ │/ dării în│inventar│ │În │bun │
│ │ │ │tehnică (pe│(după caz,│Adresa │folosinţă │(în lei)│Baza legală │administrare│ │
│ │ │ │scurt) │pe scurt) │ │ │ │ │/ concesiune│ │
├──────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire: │ │ │ │ │Testamentul │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │ │ │ │doamnei Elena│ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │Colonel P. │ │ │
│ │ │ │= 524 mp; │ │Ţara: │ │ │Macca din │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │România; │ │ │06.12.1896; │ │ │
│ │ │ │utilă = │ │Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Clădire │746,79 mp; │ │municipiul│ │ │Guvernului │În │ │
│104718│8.29.08 │administrativă│suprafaţa │imobile │Bucureşti,│1940 │936.100 │nr. 116/1990;│administrare│Imobil│
│ │ │ │desfăşurată│ │sector 1, │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │= 1.048,00 │ │str. Henri│ │ │Guvernului │ │ │
│ │ │ │mp; regim │ │Coandă nr.│ │ │nr. 503/1998 │ │ │
│ │ │ │de înălţime│ │11 │ │ │Proces-verbal│ │ │
│ │ │ │= S + P + │ │ │ │ │1.526 din │ │ │
│ │ │ │1E; CF = │ │ │ │ │13.06.1940 │ │ │
│ │ │ │228650 - C1│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire: │ │ │ │ │Testamentul │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │ │ │ │doamnei Elena│ │ │
│ │ │ │construită │ │ │ │ │Colonel P. │ │ │
│ │ │ │= 293 mp; │ │Ţara: │ │ │Macca din │ │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │România; │ │ │06.12.1896; │ │ │
│ │ │ │utilă = │ │Judeţ: │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Clădire │459,30 mp; │ │municipiul│ │ │Guvernului │În │ │
│104727│8.29.08 │administrativă│suprafaţa │imobile │Bucureşti,│1940 │147.400 │nr. 116/1990;│administrare│Imobil│
│ │ │ │desfăşurată│ │sector 1, │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │= 586,00 │ │str. Henri│ │ │Guvernului │ │ │
│ │ │ │mp; regim │ │Coandă nr.│ │ │nr. 503/1998 │ │ │
│ │ │ │de înălţime│ │11 │ │ │Proces-verbal│ │ │
│ │ │ │= P + 1E; │ │ │ │ │1.526 din │ │ │
│ │ │ │CF = 228650│ │ │ │ │13.06.1940 │ │ │
│ │ │ │- C2 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului pentru care se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor
    din domeniul public al statului aflate în administrarea Academiei Române - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan

┌──────────┬────────────┬────────┬─────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │Date de identificare │Anul │Valoarea │ │Situaţia juridică │
│ │Cod de │ ├───────────┬──────────┬──────────┤dobândirii│de │Administrator:├─────────────┬────────────┤
│Nr. M.F.P.│clasificaţie│Denumire│Descrierea │Vecinătăţi│ │/dării în │inventar │denumire/CUI │ │În │
│ │ │ │tehnică │(după caz,│Adresa │folosinţă │(în lei) │ │Baza legală │administrare│
│ │ │ │ │pe scurt) │ │ │ │ │ │/ concesiune│
├──────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Teren în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │ │Testamentul │ │
│ │ │ │totală de │ │ │ │ │ │doamnei Elena│ │
│ │ │ │1.978 mp, │ │ │ │ │ │Colonel P. │ │
│ │ │ │aferent │ │Ţara: │ │ │ │Macca din │ │
│M.F.P. va │ │ │clădirilor │ │România; │ │ │Academia │06.12.1896; │ │
│atribui │ │ │având nr. │ │municipiul│ │ │Română - CUI: │Hotărârea │ │
│număr în │ │ │MFP 104718 │ │Bucureşti,│ │ │4192472 │Guvernului │În │
│inventarul│8.29.08 │Teren │şi 104727; │Imobile │sector 1, │1940 │14.267.500│Institutul de │nr. 116/1990;│administrare│
│domeniului│ │ │înscris în │ │str. Henri│ │ │Arheologie │Hotărârea │ │
│public. │ │ │cartea │ │Coandă nr.│ │ │Vasile Pârvan │Guvernului │ │
│ │ │ │funciară a │ │11 │ │ │CUI: 4266804 │nr. 503/1998;│ │
│ │ │ │localităţii│ │ │ │ │ │Proces-verbal│ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │nr. 1.526 din│ │
│ │ │ │sector 1, │ │ │ │ │ │13.06.1940 │ │
│ │ │ │cu nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │228.650 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice