Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006  privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 112 din 14 februarie 2007

     În temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005,
        Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prestarea serviciilor psihologice se realizează în temeiul atestatelor de liberă practică, în una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, prin intermediul cabinetelor individuale, cabinetelor asociate sau societăţilor civile profesionale de psihologie, potrivit dispoziţiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege.
    (2) Serviciile psihologice pot fi prestate către orice beneficiar de către psihologul cu drept de liberă practică, în sectorul public sau privat, şi în temeiul unor contracte individuale de muncă sau al actelor de numire în funcţie.

    ART. 2
        Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică poate fi realizată concomitent în sectorul public şi în sectorul privat, în temeiul atestatului de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

    ART. 3
        Indiferent de forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, activitatea acestuia se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii:
    a) profesia de psiholog cu drept de liberă practică va putea fi exercitată numai de către psihologi atestaţi potrivit legii şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, denumite în continuare norme, în conformitate cu specializările pentru care au fost atestaţi, cu aplicarea parafei proprii, realizată potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
    b) persoanele atestate ca psihologi cu drept de liberă practică de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi din celelalte state ale Spaţiului Economic European dobândesc dreptul de liberă practică în conformitate cu art. 35 din norme şi îşi vor putea desfăşura activitatea potrivit metodologiei avizate de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Comitetul director. De asemenea, aceştia se vor putea asocia cu psihologi cu drept de liberă practică, înscrişi în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I, în vederea prestării serviciilor psihologice;
    c) psihologul cu drept de liberă practică îşi desfăşoară activitatea în mod independent din punct de vedere profesional, având dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
    d) în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcţională şi administrativă a entităţilor angajatoare, de ordinea interioară şi de disciplina la locul de muncă;
    e) activitatea profesională a psihologului cu drept de liberă practică se desfăşoară conform reglementărilor privind statutul profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi potrivit reglementărilor interne ale entităţii în serviciul căreia se află;
    f) medierea şi soluţionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt de competenţa Comitetului director;
    g) psihologul cu drept de liberă practică va putea presta serviciile profesionale prevăzute la art. 5 din lege către beneficiarii serviciilor psihologice, în schimbul unui onorariu sau al unui salariu, negociat în mod liber, potrivit dispoziţiilor art. 16 lit. b) din lege;
    h) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se desfăşoară cu respectarea principiului confidenţialităţii actului psihologic şi cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru calitatea acestuia.


    ART. 4
    (1) Prin beneficiar al serviciului psihologic, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege persoana fizică sau juridică cu care psihologul cu drept de liberă practică sau formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică au încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii psihologice.
    (2) Contractul de prestări de servicii psihologice încheiat de către formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică are forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    (3) Caracteristicile firmei pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    (4) Actele emise de către formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică vor fi semnate de către titularii acestora, cu aplicarea parafelor proprii şi a ştampilelor formelor de exercitare a profesiei, realizate potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

    CAP. II
    Cabinetul individual de psihologie
    ART. 5
    (1) Cabinetul individual de psihologie se constituie, se declară şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (1) din lege.
    (2) Prin cabinet individual de psihologie se înţelege forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, constituită şi declarată în baza dreptului de liberă practică, de către psihologul atestat, în vederea prestării serviciilor psihologice, înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

    ART. 6
        Cabinetul individual de psihologie este individualizat prin:
    a) denumire, care va cuprinde numele şi prenumele titularului cabinetului individual, urmată de sintagma "cabinet individual de psihologie";
    b) sediul profesional declarat;
    c) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.


    ART. 7
    (1) Cabinetul individual de psihologie poate angaja psihologi cu drept de liberă practică atestaţi şi personal auxiliar, în baza unor contracte individuale de muncă.
    (2) Cabinetul individual de psihologie prestează numai acele servicii psihologice pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariaţi în cadrul cabinetului au fost atestaţi, potrivit reglementarilor din norme.

    ART. 8
    (1) Actul de constituire şi declarare a cabinetului individual de psihologie va fi încheiat în formă scrisă şi va cuprinde în mod obligatoriu prevederile cuprinse în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
    (2) Certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea cabinetului individual de psihologie în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (3) Cabinetul individual de psihologie poate fi dizolvat prin:
    a) hotărâre a Comitetului director;
    b) hotărâre judecătorească;
    c) decesul titularului;
    d) decizia titularului.

    (4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

    CAP. III
    Cabinetele asociate de psihologie
    ART. 9
    (1) Cabinetele individuale de psihologie înregistrate în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, se pot asocia prin contract, încheiat în formă scrisă, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
    (2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul Psihologilor din România, urmând ca noua formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică să fie înregistrată, potrivit hotărârii Comitetului director, în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

    ART. 10
        După atribuirea codului de înregistrare al cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate prestează serviciile psihologice numai în numele şi pe seama noii forme de exercitare a profesiei, cu păstrarea drepturilor şi obligaţiilor individuale prevăzute de lege. De asemenea, personalul cabinetelor urmează a fi angajat de către noua formă de exercitare a profesiei.

    ART. 11
        Titularii cabinetelor asociate hotărăsc şi declară de comun acord noul sediu profesional comun, iar patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de toate cabinetele individuale asociate. De asemenea, denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor asociate, în ordinea stabilită de aceştia, urmată de sintagma "cabinete asociate de psihologie". Dispoziţiile art. 6 din prezenta hotărâre se aplică în mod corespunzător şi cabinetelor asociate de psihologie.

    ART. 12
        Cabinetele asociate de psihologie sunt administrate de către un coordonator sau administrator numit din rândul titularilor cabinetelor asociate, prin contractul de asociere sau prin hotărârea adunării generale a cabinetelor asociate.

    ART. 13
    (1) Certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea cabinetelor asociate de psihologie în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării noii forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (2) Cabinetele asociate de psihologie pot fi dizolvate prin:
    a) hotărâre a Comitetului director;
    b) hotărâre judecătorească;
    c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor titularilor;
    d) hotărârea asociaţilor.

    (3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.

    ART. 14
        Prevederile prezentului capitol nu sunt aplicabile cabinetelor individuale care încheie un contract de asociere în participaţiune, nedeclarat la Colegiul Psihologilor din România.

    CAP. IV
    Societatea civilă profesională de psihologie
    ART. 15
    (1) Prin societate civilă profesională de psihologie se înţelege societatea constituită printr-un contract de societate civilă, în temeiul art. 15 din Legea nr. 213/2004, de către 2 sau mai mulţi psihologi cu drept de liberă practică, declarată la Colegiul Psihologilor din România şi înregistrată în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.
    (2) Actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) se încheie în formă scrisă şi va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.
    (3) Certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director privind înregistrarea societăţii civile profesionale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, constituie dovada autorizării funcţionării noii forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

    ART. 16
        Societatea civilă profesională de psihologie se individualizează prin:
    a) denumire, care constă în denumirea aleasă prin actul constitutiv (contractul de societate civilă profesională) şi care trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin numele unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "societate civilă profesională de psihologie";
    b) sediul profesional declarat;
    c) patrimoniul sau capitalul social, constând în aport în natură sau numerar;
    d) codul de înregistrare, atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.


    ART. 17
    (1) Adunarea generală a asociaţilor reprezintă organul de conducere al societăţii, iar hotărârile luate de către aceasta sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată de către asociaţi dă dreptul la câte un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de către alţi asociaţi prin împuternicire scrisă, purtând parafa mandantului.
    (2) Adunările generale se convoacă de către oricare dintre asociaţi, prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generală se întruneşte la sediul profesional al societăţii sau, cu acordul majorităţii asociaţilor, în orice altă locaţie.

    ART. 18
    (1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale deţinute de asociaţii prezenţi. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
    (2) Principalele atribuţii ale adunării generale a asociaţilor sunt:
    a) aprobarea bilanţului anual;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mărirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societăţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de puncte de lucru sau sedii secundare;
    g) primirea de noi asociaţi;
    h) excluderea asociatului sau asociaţilor;
    i) alegerea administratorului societăţii;
    j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;
    k) orice modificare a clauzelor contractului de societate civilă profesională.

    (3) Adunările generale sunt prezidate de către un administrator. Procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor va fi întocmit de către secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de către asociaţii prezenţi. Lucrările adunării generale a asociaţilor se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de către administratorul societăţii civile profesionale.

    ART. 19
    (1) Societatea este administrată de către un administrator ales de către adunarea generală a asociaţilor din rândul asociaţilor, psihologi cu drept de liberă practică. Acesta este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin majoritatea părţilor sociale. Mandatul administratorului este de minimum 4 ani, fără a putea însă depăşi durata constituirii societăţii. Calitatea de administrator încetează prin pierderea calităţii de psiholog cu drept de liberă practică, revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.
    (2) În condiţiile contractului de societate civilă profesională, atribuţiile administratorului pot fi îndeplinite şi de un consiliu de administraţie desemnat de adunarea generală a asociaţilor, compus dintr-un număr impar de membri desemnaţi din rândul asociaţilor, psihologi cu drept de liberă practică.
    (3) Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaţilor, care poate fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.
    (4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor, care poate stabili cuantumul indemnizaţiei.

    ART. 20
    (1) Exerciţiul financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la data de 31 decembrie a aceluiaşi an.
    (2) Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul sau situaţia financiară anuală şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţă de situaţia financiară anuală, de anexele acesteia şi pot consulta orice registru sau document contabil al societăţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii.
    (3) Adunarea generală a asociaţilor aprobă rezultatul exerciţiului financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
    (4) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare ale asociaţilor la beneficiile şi pierderile societăţii.

    ART. 21
    (1) Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către psihologii cu drept de liberă practică. Cesiunea între asociaţi este liberă. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se comunică în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Psihologilor din România, sub sancţiunea nulităţii absolute a modificărilor operate.
    (2) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa către toţi asociaţii, cu minimum 15 zile calendaristice anterior transmiterii. În caz de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi făcută către psihologi cu drept de liberă practică neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

    ART. 22
        Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Psihologilor din România cu cel puţin 15 zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare, Comitetul director va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului unilateral de retragere.

    ART. 23
    (1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea părţilor sociale. În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.
    (2) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. În termen de maximum 15 zile de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:
    a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
    b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului asociatului;
    c) încetarea formei de exercitare a profesiei, prin declararea încetării la Colegiul Psihologilor din România.

    (3) Cesionării sunt obligaţi să depună la Colegiul Psihologilor din România un exemplar original al actului de cesiune şi atestatul de liberă practică.

    ART. 24
    (1) Psihologii cu drept de liberă practică titulari şi cei salarizaţi în cadrul societăţii civile profesionale exercită profesia de psiholog cu drept de liberă practică în numele acesteia.
    (2) Fiecare psiholog răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu şi pentru fiecare psiholog cu drept de liberă practică ce îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

    ART. 25
    (1) Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
    a) prin hotărâre luată în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotărâre judecătorească;
    c) prin radierea tuturor asociaţilor din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 30 de zile;
    f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

    (2) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". Asociaţii vor desemna un lichidator, cu votul majorităţii asociaţilor. În caz contrar, acesta va putea fi numit de Comitetul director. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de către lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de psihologie.
    (3) Asociatul unic al unei societăţi civile profesionale poate solicita Colegiului Psihologilor din România reorganizarea societăţii prin transferarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor societăţii civile profesionale către cabinetul individual de psihologie constituit şi declarat, în calitate de titular, de către asociatul unic al societăţii.

    CAP. V
    Constituirea, declararea şi funcţionarea formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
    ART. 26
    (1) În vederea înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, titularii acestora le vor declara la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la constituire.
    (2) Dovada înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică o constituie certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărârea Comitetului director, care vor cuprinde denumirea completă, sediul profesional şi punctele de lucru, specialităţile pentru care sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute în normele de atestare ale comisiilor aplicative şi codul de înregistrare al formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
    (3) Hotărârea Comitetului director va fi luată la propunerea comisiilor aplicative competente, în baza următoarelor documente:
    a) actul constitutiv al cabinetului individual de psihologie, potrivit anexei nr. 5, contractul de asociere, potrivit anexei nr. 6, sau actul constitutiv al societăţii civile profesionale - contractul de societate civilă profesională, potrivit anexei nr. 7, după caz, în două exemplare originale;
    b) atestatele de liberă practică ale psihologilor titulari ai formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional şi/sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi schiţa spaţiului (original sau copie legalizată);
    d) dovada deţinerii dotărilor tehnice şi metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    e) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris şi vărsat, respectiv dovada aporturilor în natură (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    f) dovada achitării taxei de înregistrare (fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul);
    g) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular/titulari;
    h) dosar cu şină.


    ART. 27
    (1) Solicitanţii, titulari ai formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau împuterniciţii acestora, se vor prezenta pentru declararea şi depunerea documentelor necesare înregistrării cu actele de identitate, în original.
    (2) Dosarele de înregistrare se depun la comitetul filialei din raza sediului profesional ales şi declarat, care va verifica existenţa tuturor documentelor cerute la art. 26 alin. (3) lit. a)-h) şi le va înainta Comitetului director. Comitetele filialelor primesc numai dosarele complete, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 26 alin. (3) lit. a)-h) din prezenta hotărâre.
    (3) Comisiile aplicative competente din cadrul Comitetului director vor analiza dosarele depuse în vederea înregistrării, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, şi vor înainta propunerile de înregistrare sau neînregistrare a formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică Comitetului director, pentru specialităţile de competenţă. Propunerea de neînregistrare a unei comisii aplicative nu anulează dreptul solicitantului sau solicitanţilor de a obţine înregistrarea formei de exercitare a profesiei în altă specialitate, pentru care îndeplineşte condiţiile de funcţionare stabilite de fiecare comisie aplicativă prin normele de atestare.
    (4) La propunerea fiecărei comisii aplicative, Comitetul director va hotărî înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, cu specialităţile pentru care s-a obţinut propunerea de înregistrare. În cazul în care solicitanţii nu obţin cel puţin o propunere de înregistrare din partea unei comisii aplicative, Comitetul director va întocmi o adresă de respingere a cererii de înregistrare, specificând motivele care au stat la baza neînregistrării formei de exercitare a profesiei.
    (5) Certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate în temeiul hotărârii Comitetului director privind înregistrarea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de înregistrare vor fi emise în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererilor la secretariatul Comitetului director.
    (6) Contestaţia privind rezultatul analizării cererii de înregistrare poate fi depusă la secretariatul Comitetului director, în termen de 10 zile de la data primirii certificatului de înregistrare şi anexei la certificatul de înregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare. Comitetul director este obligat să soluţioneze contestaţia depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul său.
    (7) Titularii sau reprezentanţii formei de exercitare a profesiei au obligaţia ca în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înregistrare fiscală să prezinte dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei, în fotocopie semnată de către titular/titulari, pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Comitetului director, direct sau prin poştă.

    ART. 28
    (1) Orice modificare privind forma de exercitare a profesiei, sediul profesional sau punctele de lucru, specialităţile de competenţă, asociaţii, denumirea, cotele-părţi, administrarea formei de exercitare a profesiei, dizolvarea intervenită asupra situaţiei existente la data declarării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este declarată în mod obligatoriu la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, sub sancţiunea nulităţii acesteia.
    (2) Pentru înregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1), împreună cu certificatul de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare, eliberate prin hotărâre a Comitetului director, titularii formelor de exercitare a profesiei vor depune la comitetele filialelor Colegiului Psihologilor din România următoarele documente:
    a) cererea de înscriere a menţiunilor la actul constitutiv sau contractul de asociere, în două exemplare originale;
    b) atestatele de liberă practică ale psihologilor titulari sau salariaţi ai formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (fotocopie semnată de către titular/titulari, pentru conformitate cu originalul);
    c) dovada deţinerii legale a spaţiului ce constituie sediul profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi schiţa spaţiului, după caz, în original sau în copie legalizată;
    d) contractele individuale de muncă sau alte acte doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale dintre psihologii cu drept de liberă practică şi forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, după caz (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);
    e) dovada dotărilor tehnice şi metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale, după caz (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);
    f) decizia sau hotărârea titularilor formei independente de exercitare a profesiei cu privire la deţinerea cotelor-părţi, respectiv dizolvarea, sau administrarea formelor de exercitare a profesiei şi declararea acestora la Colegiul Psihologilor din România, după caz, în original sau în copie legalizată;
    g) dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor (fotocopie semnată de către titular, pentru conformitate cu originalul);
    h) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către titular/titulari;
    i) dosar cu şină.

    (3) Titularii formelor de exercitare a profesiei au obligaţia de a prezenta la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă, contractele individuale de muncă încheiate cu psihologii cu drept de liberă practică, în fotocopie semnată de către titular/titulari pentru conformitate cu originalul, direct sau prin poştă.
    (4) Sediul profesional şi punctele de lucru ale formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în normele şi procedurile de atestare elaborate de comisiile aplicative, în funcţie de specialitate.

    ART. 29
    (1) Dosarele cuprinzând documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a)-i) vor fi depuse la comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional declarat, care vor verifica existenţa documentelor necesare pentru înregistrarea modificărilor solicitate şi vor înainta dosarele complete Comitetului director. Comisiile aplicative competente din cadrul Comitetului director vor analiza documentele depuse la dosar şi vor propune plenului Comitetului director înregistrarea sau neînregistrarea modificărilor solicitate.
    (2) Comitetul director, în funcţie de propunerile înaintate de comisiile aplicative, hotărăşte înregistrarea modificărilor solicitate prin cererea de înregistrare a menţiunilor la actul constitutiv sau la contractul de asociere şi eliberarea unei noi anexe la certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, şi, după caz, a unui nou certificat de înregistrare şi a anexei la certificatul de înregistrare sau emiterea unei adrese de comunicare a respingerii solicitării de înregistrare a modificărilor la cererea de înregistrare a formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.
    (3) Hotărârea Comitetului director privind menţiunea la certificatul de înregistrare este emisă în maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de modificare a cererii de înregistrare a formei de exercitare a profesiei la secretariatul Comitetului director.

    ART. 30
    (1) Hotărârea Comitetului director şi noua anexă la certificatul de înregistrare, conţinând modificările înregistrate, vor cuprinde în mod obligatoriu, după caz, denumirea completă, sediul profesional şi punctele de lucru, specialităţile de competenţă pentru care se îndeplinesc condiţiile de funcţionare, precum şi codul de înregistrare atribuit prin înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a.
    (2) Contestaţia privind rezultatul analizării cererii privind înregistrarea modificărilor solicitate poate fi depusă la secretariatul Comitetului director în termen de 10 zile de la data primirii noii anexe la certificatul de înregistrare şi/sau a certificatului de înregistrare ori a adresei de comunicare a respingerii cererii de înregistrare a modificărilor solicitate. Comitetul director este obligat să soluţioneze contestaţia depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Comitetului director.
    (3) Secretariatul Comitetului director operează în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a, orice modificare intervenită în certificatul de înregistrare şi/sau în anexa la certificatul de înregistrare.

    CAP. VI
    Psihologul cu drept de liberă practică salariat. Funcţionarea structurilor de psihologie
    ART. 31
    (1) Serviciile psihologice prestate de către psihologul cu drept de liberă practică salariat sunt supuse principiilor stipulate în art. 3 din prezenta hotărâre.
    (2) Pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 16 lit. b) din lege, precum şi la art. 43 din norme, serviciile psihologice prestate de către psihologul cu drept de liberă practică salariat nu pot forma obiectul unor prestaţii ale beneficiarului către terţi, cu excepţia cazului când psihologul cu drept de liberă practică este salarizat în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (3) Psihologul cu drept de liberă practică salariat îşi poate exercita profesia în baza atestatului de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, atât în regim autonom, cât şi în regim de supervizare, potrivit actelor normative în vigoare.

    ART. 32
    (1) Biroul, laboratorul, comisia, secţia, serviciul, centrul, departamentul de psihologie sau orice altă structură administrativă înfiinţată în cadrul unei entităţi, alta decât formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizate potrivit dispoziţiilor interne ale entităţii respective în care îşi exercită activitatea profesională psihologul cu drept de liberă practică salariat, poartă denumirea generică de structură de psihologie.
    (2) Prestarea serviciilor psihologice în cadrul unei structuri de psihologie este condiţionată de respectarea condiţiilor de spaţiu, dotare tehnică şi metodologică, precum şi de competenţă profesională, potrivit actelor normative în vigoare. Colegiul Psihologilor din România certifică îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a structurii de psihologie prin eliberarea avizului de funcţionare, în care vor fi menţionate: denumirea entităţii în cadrul căreia a fost înfiinţată structura de psihologie, adresa structurii de psihologie avizate şi specialităţile de competenţă autorizate în cadrul structurii de psihologie la data formulării cererii, după caz, potrivit anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.
    (3) Avizul de funcţionare pentru prestarea serviciilor psihologice desfăşurate în cadrul structurii de psihologie se eliberează de Comitetul director, la propunerea comisiei aplicative sau a comisiilor aplicative competente, potrivit specialităţilor pentru care se solicită eliberarea avizului de funcţionare, pe baza următoarelor documente:
    a) cerere de eliberare a avizului de funcţionare pentru prestarea de servicii psihologice în cadrul structurii de psihologie înfiinţate, cu menţionarea specialităţilor, semnată şi ştampilată de către conducătorul sau reprezentantul legal al entităţii în cadrul căreia urmează să funcţioneze, în original;
    b) atestatele psihologilor cu drept de liberă practică salariaţi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii de psihologie, în fotocopie;
    c) dovada existenţei spaţiului necesar, potrivit normelor de atestare elaborate de comisiile aplicative în vederea funcţionării structurii de psihologie, şi schiţa spaţiului, în fotocopie;
    d) dovada deţinerii dotărilor tehnice şi metodologice de specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfăşurării activităţii profesionale, în fotocopie;
    e) dovada formei contractuale în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea psihologii cu drept de liberă practică, în fotocopie;
    f) alte documente suplimentare prevăzute în normele şi procedurile de atestare specifice fiecărei comisii aplicative, după caz, în fotocopie;
    g) dovada achitării taxei pentru eliberarea avizului de funcţionare, în fotocopie;
    h) opis cuprinzând documentele depuse la dosar, semnat şi datat de către solicitant;
    i) dosar cu şină.

    (4) Pentru structurile de psihologie din cadrul instituţiilor componente ale sistemului de siguranţă naţională, documentele stipulate la alin. (3) lit. b) şi c) nu se prezintă, fiind însă obligatorie o adresă de confirmare din partea instituţiei în cauză cu privire la obţinerea atestatelor de liberă practică în specialitate de către toţi psihologii salarizaţi sau numiţi în funcţie, precum şi cu privire la existenţa spaţiului necesar desfăşurării activităţii structurii de psihologie.

    ART. 33
    (1) Depunerea cererii şi a documentelor necesare în vederea obţinerii avizului de funcţionare, precum şi plata taxelor stabilite în vederea obţinerii avizului de funcţionare sunt în sarcina entităţii în cadrul căreia este înfiinţată structura de psihologie. Dosarele pentru obţinerea avizului de funcţionare se depun la secretariatul Comitetului filialei, care va verifica existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute la art. 32 alin. (3) lit. a)-i) din prezenta hotărâre şi va înainta dosarele complete Comitetului director. Comisiile aplicative competente analizează documentele din dosarele prezentate şi înaintează propuneri de avizare sau de respingere a cererii către Comitetul director. În temeiul propunerilor înaintate de comisiile aplicative competente, Comitetul director hotărăşte eliberarea avizelor de funcţionare sau respingerea motivată a cererilor de avizare.
    (2) Termenul de eliberare a avizului de funcţionare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii este de maximum 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul Comitetului director a documentelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a)-i) din prezenta hotărâre.
    (3) Contestaţia privind rezultatul cererii poate fi depusă la secretariatul Comitetului director, în termen de 10 zile de la data emiterii avizului de funcţionare sau a adresei de comunicare a respingerii cererii. Comitetul director este obligat să soluţioneze contestaţia depusă în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul Comitetului director.
    (4) Entităţile în cadrul cărora funcţionează structuri de psihologie au obligaţia comunicării în termen de 15 zile a tuturor modificărilor intervenite cu privire la condiţiile care au stat la baza eliberării avizului de funcţionare.

    ART. 34
    (1) Evidenţa structurilor de psihologie este ţinută de Colegiul Psihologilor din România, separat de formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (2) În cazul nerespectării condiţiilor de funcţionare, entităţii în cadrul căreia funcţionează structura de psihologie i se poate retrage avizul de funcţionare, fiind radiată automat din evidenţa structurilor de psihologie.
    (3) În cazul dizolvării entităţii în cadrul căreia funcţionează structura de psihologie, aceasta va fi radiată automat din evidenţa structurilor de psihologie.

    ART. 35
        Structura de psihologie va avea denumirea entităţii în cadrul căreia funcţionează, iar pe actele ce emană de la aceasta se aplică ştampila entităţii angajatoare.

    ART. 36
        Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi psihologilor cu drept de liberă practică numiţi în funcţie.

    CAP. VII
    Controlul, supravegherea şi supervizarea activităţii profesionale
    ART. 37
    (1) Activitatea de control şi supraveghere a activităţii profesionale se realizează de către membrii Comitetului director sau, în baza mandatului Comitetului director, de comitetul filialei, în raza teritorială a acesteia. Activitatea de control şi supraveghere a activităţii profesionale a psihologilor cu drept de liberă practică va putea fi realizată şi de către psihologii cu drept de liberă practică mandataţi de Comitetul director, din rândul membrilor filialei în care urmează să realizeze activitatea de control şi supraveghere, cu avizul comitetului filialei.
    (2) Psihologii cu drept de liberă practică mandataţi de Comitetul director pentru a desfăşura activitatea de control şi supraveghere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani în specialitatea pentru care au obţinut dreptul de liberă practică;
    b) să nu se afle în conflict de interese cu psihologii cu drept de liberă practică sau cu formele de exercitare a profesiei asupra cărora urmează să realizeze activitatea de control şi supraveghere;
    c) să cunoască dispoziţiile cu caracter normativ care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

    (3) Psihologii cu drept de liberă practică mandataţi de Comitetul director vor forma Corpul de control şi supraveghere al Colegiului Psihologilor din România, constituit ca structură administrativă a Comitetului director. Activitatea de control şi supraveghere se realizează în baza unor sesizări sau reclamaţii scrise, cu privire la modul de exercitare al profesiei, numai cu acordul expres al Comitetului director sau după un grafic de control şi supraveghere aprobat de acesta.
    (4) Activitatea de control şi supraveghere este efectuată în grupuri de minimum 2 psihologi cu drept de liberă practică, ce, în urma controlului efectuat, întocmesc un proces-verbal de constatare în care sunt înscrise concluziile activităţii de control şi supraveghere, propunerea de sancţionare adresată Comitetului director, după caz, şi motivarea în fapt şi în drept. Comitetul director poate aproba prin hotărâre sancţiunea propusă de către psihologii cu drept de liberă practică cu atribuţii de control şi supraveghere profesională.
    (5) Psihologii cu drept de liberă practică mandataţi de Comitetul director pentru a desfăşura activitatea de control şi supraveghere au obligaţia ca în executarea mandatului lor să se legitimeze şi să prezinte hotărârea Comitetului director prin care au fost mandataţi. Mandatul acordat prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director cuprinde în mod expres toate detaliile şi limitele realizării activităţii de control şi supraveghere, după cum urmează:
    a) numele şi prenumele mandatarului, codul personal;
    b) specialităţile în care mandatarul poate realiza activitatea de control şi supraveghere;
    c) localitatea sau localităţile în care poate realiza controlul şi supravegherea;
    d) perioada în care poate fi realizată activitatea de control şi supraveghere;
    e) limitele mandatului acordat.

    (6) Persoanele care desfăşoară activitatea de control şi supraveghere au dreptul la indemnizaţii, precum şi la decontarea cheltuielilor aferente desfăşurării activităţii de control şi supraveghere.

    ART. 38
    (1) Prestarea de servicii psihologice în alte specialităţi sau potrivit competenţelor altor trepte de specializare decât cele pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariaţi au fost atestaţi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din lege.
    (2) Formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică ce prestează servicii psihologice în specialităţi pentru care psihologii cu drept de liberă practică titulari sau salariaţi nu sunt atestaţi i se poate suspenda activitatea prin hotărâre a Comitetului director, pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an.
    (3) Comitetul director se poate sesiza din oficiu cu privire la încălcarea dispoziţiilor prezentului articol, ale art. 43 din norme şi ale art. 16 lit. a) din lege.
    (4) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în normele de atestare ale comisiilor aplicative, privind funcţionarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, atrage automat suspendarea activităţii acestora până la data îndeplinirii condiţiilor de funcţionare prevăzute în normele de atestare ale comisiilor aplicative. Nerespectarea hotărârii Comitetului director de suspendare a activităţii formei de exercitare a profesiei se sancţionează cu retragerea certificatului de înregistrare şi a anexei la certificatul de înregistrare ale formei de exercitare a profesiei.
    (5) Sustragerea, prin orice mijloace, de la activitatea de control şi supraveghere sau refuzul de a permite persoanelor cu atribuţii de control şi supraveghere să controleze modul de exercitare a activităţii profesionale constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (1) lit. c) şi d) din lege.
    (6) Nerespectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în vigoare pentru funcţionarea structurilor de psihologie atrage automat încetarea activităţii acestora. De asemenea, nerespectarea hotărârii Comitetului director cu privire la încetarea activităţii structurii de psihologie se sancţionează cu retragerea avizului de funcţionare.

    ART. 39
    (1) Activitatea de supervizare profesională, definită la art. 38 alin. (1) din norme, poate fi exercitată de către psihologii cu drept de liberă practică principali sau specialişti, potrivit art. 38 alin. (3) din norme, ori cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitate, potrivit normelor şi procedurilor de atestare ale fiecărei comisii aplicative, în urma obţinerii dreptului de supervizare profesională, în specialitatea pentru care solicită obţinerea dreptului de supervizare profesională.
    (2) Solicitantul depune la secretariatul Comitetului director o cerere de acordare a dreptului de supervizare profesională. Dreptul de supervizare profesională se obţine în urma analizării competenţelor şi experienţei profesionale de către comisia aplicativă competentă în specialitatea pentru care psihologul cu drept de liberă practică solicită dreptul de supervizare profesională. La propunerea comisiei aplicative competente, Comitetul director poate acorda dreptul de supervizare profesională solicitantului.
    (3) La data obţinerii dreptului de supervizare profesională, solicitantul este obligat să prezinte la secretariatul Comitetului director dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de supervizare profesională.
    (4) Dreptul de supervizare profesională este dovedit prin adeverinţă eliberată de Comitetul director.
    (5) Încheierea unui contract de supervizare profesională de către o persoană care nu are dreptul de supervizare profesională, conferit prin hotărâre a Comitetului director, constituie abatere disciplinară.

    ART. 40
    (1) Psihologul cu drept de liberă practică ce a dobândit dreptul de supervizare profesională, denumit în continuare supervizor, va putea încheia un contract de supervizare profesională cu psihologul cu drept de liberă practică în supervizare, denumit în continuare supervizat, potrivit anexei nr. 10. Un exemplar al contractului de supervizare profesională se înregistrează la Colegiul Psihologilor din România, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia, sub sancţiunea inopozabilităţii acestuia.
    (2) Comisiile aplicative stabilesc prin normele şi procedurile de atestare numărul maxim de contracte de supervizare profesională pe care supervizorii le pot încheia concomitent, precum şi celelalte condiţii de desfăşurare a activităţii de supervizare profesională, cu respectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri.
    (3) Activitatea de supervizare profesională se desfăşoară la sediul formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică sau a structurii de psihologie în care îşi desfăşoară activitatea supervizorul sau supervizatul, conform unui program de lucru stabilit de către părţi, anexă la contractul de supervizare profesională, avizat de Colegiul Psihologilor din România, cu o durată de un an, sau potrivit dispoziţiilor prevăzute în normele şi procedurile de atestare ale fiecărei comisii aplicative.
    (4) Supervizorul coordonează activitatea supervizatului, stabileşte şi urmăreşte respectarea standardelor de calitate în activitatea profesională a supervizatului, evaluează sau testează periodic respectarea de către supervizat a procedurilor şi tehnicilor de specialitate indicate, precum şi însuşirea lor de către cel supervizat.
    (5) Supervizatul are dreptul de a-şi alege în mod liber supervizorul din rândul psihologilor cu drept de liberă practică ce au obţinut dreptul de supervizare profesională în specialitate.

    ART. 41
    (1) Activitatea de supervizare profesională se dovedeşte prin rapoarte de supervizare semestriale şi va fi definitivată la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de supervizare profesională.
    (2) Supervizorul este obligat să întocmească un raport de supervizare final privind activitatea profesională a supervizatului, în baza căruia, la solicitarea psihologului cu stagiul de supervizare efectuat, comisia aplicativă competentă poate propune Comitetului director eliberarea atestatului de liberă practică autonomă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (3) Întocmirea rapoartelor de supervizare reprezintă un drept al supervizatului.

    ART. 42
    (1) Nerespectarea de către părţi a drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta hotărâre şi prin contractul de supervizare profesională constituie abatere disciplinară.
    (2) Prezentarea de către supervizori în rapoartele de supervizare profesională a unor fapte sau date inexacte ori nereale constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 43
    (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 51 alin. (2) din norme, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prezenta hotărâre va constitui procedura unică de constituire, declarare şi înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
    (3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizarea serviciilor psihologice se va realiza numai prin cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăţi civile profesionale de psihologie sau în temeiul unor contracte individuale de muncă, potrivit dispoziţiilor art. 13-15 din lege şi ale art. 43 din norme, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
    (4) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, entităţile în cadrul cărora sunt înfiinţate structuri de psihologie au obligaţia depunerii tuturor documentelor necesare, în vederea obţinerii avizului de funcţionare.                                                Preşedintele Colegiului
                                               Psihologilor din România,
                                                    Nicolae Mitrofan

        Bucureşti, 10 martie 2006.
        Nr. 1.
    ANEXA 1     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ │
     │ SPECIMEN │
     │ Parafa psiholog cu drept de liberă practică │
     │ │
     │ │
     │ │
     │ │
     │ │< 50 mm >│ │
     │ ───┼────────────────────────────────────────────┤ │
     │ ^ │ NUME PRENUME │ │
     │ 25mm│ │ psiholog cu drept de liberă practică │ │
     │ │ │treapta de specializare - forma de atestare │ │
     │ │ │ │ │
     │ │ │ SPECIALITATEA/SPECIALITĂŢILE │ │
     │ │ │ │ │
     │ v │ Cod personal: │ │
     │ ───┴────────────────────────────────────────────┘ │
     │ │
     │ │
     │ │
     │ │
     │ Realizarea parafei se va face cu respectarea următoarelor condiţii: │
     │ - numele şi prenumele, din denumire, sunt realizate cu font ARIAL având │
     │ dimensiunea de maxim 9, cu majuscule, centrat; │
     │ - titlul profesional, treapta de specializare şi forma de atestare sunt │
     │ realizate cu font ARIAL având dimensiunea de maxim 8; │
     │ - titlul profesional poate fi exprimat atât prin sintagma "psiholog cu │
     │ drept de liberă practică" cât şi prin aceea de "psiholog"; │
     │ - specializarea atestată, se va înscrie conform atestatului de liberă │
     │ practică obţinut, cu font ARIAL, cu majuscule, având dimensiunea de maxim │
     │ 8, centrat │
     │ - patrulaterul în care va fi încadrat cuprinsul parafei va avea │
     │ dimensiuni maxime de L=50 mm şi l=25 mm. │
     │ │
     │ │
     │ │
     │ Notă: Fiecare parafa va conţine o singură specialitate, în care │
     │ psihologul a obţinut dreptul de liberă practică, potrivit atestatului de │
     │ liberă practică obţinut. │
     │ Prin excepţie, în cadrul aceleiaşi parafe se pot stipula mai multe │
     │ specialităţi, cu condiţia ca acestea să fie de competenţa aceleiaşi comisii│
     │ aplicative, iar treapta de specializare şi forma de atestare să fie │
     │ identice. │
     │ │
     │ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


                       CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PSIHOLOGICE
                                 Nr......../..........
    1. Furnizorul serviciilor psihologice (cabinetul individual/cabinetele asociate/societăţile civile profesionale de psihologie)........................, având sediul profesional situat în:.............., str. ................, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ............, codul de înregistrare: ........., contul bancar nr. ..........., deschis la ........., reprezentat prin Dna./Dl. ............, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal ........... şi
    2. Beneficiarul serviciilor psihologice: ..................................., având sediul/domiciliul situat în ..................., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sector/judeţ ............, C.U.I./CNP: .............., înregistrata în ........, sub nr. ....../........, act de identitate (B.I./C.I.), seria ...., nr. ....., eliberat/ă de către ..........., la data de ........., contul bancar nr. .........., deschis la ..........., reprezentată prin Dna./Dl. ......................, având funcţia de ............, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări de servicii psihologice, având următoarele cauze:

    ART. 1
        Obiectul contractului (serviciile psihologice):
        ......................................................................
        ......................................................................

    ART. 2
    Durata şi condiţiile contractului
        Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă de ........ (zile/luni/ani), sau/şi pentru un număr de .... şedinţe psihologice (investigaţii, studii comportamentale, testări, terapie, consiliere, etc.), având ............ (minute/ore), totalizând ........(minute/ore).

    ART. 3
    Preţul şi modalităţile de plată
        Preţul convenit este de ......... lei (RON), achitat integral până la finalizarea şedinţei psihologice.
        Preţul poate fi achitat în numerar, la data încheierii prezentului contract sau în termen de maxim ...... (ore/zile) de la data încheierii prezentului contract, prin transfer bancar (O.P./B.O./CEC). Neachitarea în termenul specificat a preţului stipulat atrage aplicarea automată de penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea de plată de la data împlinirii termenului.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile
    A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să fie informat cu privire la condiţiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract:
    b) să achite integral preţul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;
    c) să respecte indicaţiile furnizorului serviciului psihologic şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
    f) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract.

    B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să i se achite integral preţul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;
    b) să întreprindă toate acţiunile pe care le considera necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
    c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
    d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărâre de Guvern nr. 788/2005;
    e) să elibereze beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fără a afecta calitatea acestora.


    ART. 5
    Încetarea şi modificarea contractului
        Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respecta obligaţiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părţile contractante cu obligaţia notificării prealabile a intenţiei de reziliere, cu cel puţin 15 zile înainte de data rezilierii propriu-zise.
        Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se retrage atestatul de liberă practică.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
        Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoştinţă Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente.
        În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, potrivit serviciilor solicitate prin obiectul contractului, furnizorul prin psihologul cu drept de liberă practică examinator va elibera avizul psihologic, anexa la prezentul contract după caz. În cazul în care beneficiarul este o persoană juridică, iar potrivit obiectului contractului, solicită examinarea personalului propriu sau a pacienţilor internaţi (în cazul unităţilor sanitare), la contractul de prestări servicii psihologice încheiat vor fi anexate în mod obligatoriu câte un exemplar din toate avizele psihologice eliberate către aceştia, potrivit modelului anexat.
        Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice.
        Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

    ART. 7
        Clauze suplimentare .............................................
        ........................................................................
        ........................................................................

    ART. 8
        Subsemnatul......................................(persoana fizica testată), declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii serviciilor psihologice, precum şi de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfăşurarea serviciilor psihologice.
        În cazul beneficiarului persoană juridică declaraţia de mai sus va fi data separat de către fiecare persoană fizică testată în baza prezentului contract de prestări servicii psihologice.
        Prezentul contract a fost încheiat şi va intra în vigoare, astăzi, ........ în 2(două) exemplare originale, a câte 2(doua) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte.

        Furnizorul serviciilor psihologice, Beneficiarul serviciilor psihologice,
          (semnătură, parafă şi ştampilă) (semnătură şi ştampilă, după caz)

    -----------------------------------------------------------------
        ..........................................................
        (Forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
        liberă practică/structura de psihologie)
                                                                Nr...../........
                                    AVIZ PSIHOLOGIC
    Dna./DL. ................., CNP:..............., a fost examinat la data de: .........., în baza contractului de prestări servicii psihologice/contractului individual de muncă nr. ...../......, în vederea: .................. .
        Concluziile examinării psihologice:
        [] Apt psihologic pentru: ...........................................
        [] Inapt psihologic pentru: .........................................
        [] Alte concluzii: ..................................................

             Observaţii: ....................................................
        .....................................................................
             Recomandări: ...................................................
        .....................................................................

            Examinator, Forma de exercitare a profesiei de
         (semnătură şi parafă) psiholog cu drept de liberă practică/
                                         structura de psihologie
                                        (semnătură şi ştampilă)


    ANEXA 3


 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4


 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5


                                    ACT CONSTITUTIV
        Subsemnatul/a ..................., domiciliat/ă în ................., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ........... legitimat/ă cu CI/BI, seria ....., nr. ..., eliberat/ă de către..........., la data de .........., CNP: .............., în calitate de psiholog cu drept de libera practică, având codul personal: .........., prin prezenta:
                                         DECLAR
        constituirea, potrivit dispoziţiilor art. 13-14 din Legea nr. 213/2004, a cabinetului individual de psihologie, având:
    1. Denumirea: ........................................................
        ......................................................................

    2. Sediul profesional situat în ............. str. ..............., nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ................ şi
    3. Punct/e de lucru situate în
    3.1. .............. str. .............., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ..............
    3.2. ............., str. ............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ...........

    4. Patrimoniul iniţial al cabinetului este constituit din aportul titularului, în procent de 100%, potrivit documentelor anexate (acte de proprietate, facturi, chitanţe, bonuri fiscale, etc), în valoare totală de ........ lei(RON), şi cer înregistrarea acestuia în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, cu specialităţile:
        [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii şi organizaţională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

        În susţinerea cererii formulate anexez documentele de care înţeleg să mă folosesc (conform opis) şi mă oblig ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depun la Colegiul Psihologilor din România actele ce atesta modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care mi-o asum în întregime.
     Prin prezenta declar că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum şi a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care mă oblig să le respect întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aduc la cunoştinţa Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care sunt implicat, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Data │Solicitant (titular), │
│...............│(semnătură şi parafă) │
└───────────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 6


                              CONTRACT DE ASOCIERE
        Cabinetele individuale de psihologie asociate (asociaţii):
    1. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:................... având codul de înregistrare ............, reprezentat prin ............. psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............;
    2. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:.................., având codul de înregistrare ............, reprezentat prin ............, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............;
    3. Cabinet individual de psihologie, cu denumirea:................... având codul de înregistrare ............. reprezentat prin ............, psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal .............:

        potrivit dispoziţiilor art. 13-14 din Legea nr. 213/2004 am convenit asocierea cabinetelor individuale de psihologie în scopul exercitării în comun a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, după cum urmează:
    ART. 1
    Denumirea asocierii
        Asocierea este denumită: .............................................

    ART. 2
    Sediul profesional
        Sediul profesional al asocierii este stabilit în ............, str. .........., nr. ... bl. ...., sc. ...., et. ..... ap. ......., sector/judeţ ..........
        Cabinetele asociate vor funcţiona şi în următoarele puncte de lucru:
    2.1. ......., str. ......, nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ .............
    2.2. ......., str. ......, nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ .............


    ART. 3
    Durata asocierii
        Asocierea se încheie pe o durata de ..........(luni/ani) sau nedeterminată.

    ART. 4
    Patrimoniul
        Pentru funcţionarea asocierii, cabinetele individuale de psihologie îşi aduc aporturi în bunuri (dotări), după cum urmează:
    1. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ......................... aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totală de ....... RON (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional ..........., deschis la ..............;
    2. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........................ aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totala de ............. RON (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional .......... deschis la ...........;
    3. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........................ aportează în natură, cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională, bunuri, potrivit documentelor anexate, în valoare totala de ............. RON (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar - contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); în numerar ........ RON, valoare vărsată în contul profesional .......... deschis la ...........;


    ART. 5
    Procentul de participare la beneficiile şi pierderile asocierii
    1. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deţine un procent de ...........% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
    2. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deţine un procent de ...........% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
    3. Cabinetul individual de psihologie, cu denumirea: ........... deţine un procent de ...........% din totalul beneficiilor şi pierderilor asocierii.
        Aporturile prevăzut la art. 4, clientela fiecărui cabinet şi profesionalismul titularului cabinetului au reprezentat criteriile de stabilire a procentului de participare la beneficiile şi pierderile asocierii.
        Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru salariaţi, cheltuielile de întreţinere, chiriile, amortizările, taxele şi impozitele aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta, prin concursul tuturor cabinetelor asociate.
        După deducerea cheltuielilor prevăzute mai sus venitul rămas se distribuie între cabinetele asociate conform cotelor convenite prin prezentul contract. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea venitului, constituirea unui fond de rezervă al asocierii. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.

    ART. 6
    Conducerea şi administrarea asocierii
        Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii cabinetelor individuale asociate.
        Fiecare asociat are dreptul la câte un vot, indiferent de cota de participare la beneficiile şi pierderile asocierii.
        Asociaţii au desemnat din rândul titularilor, cu unanimitate de voturi, un administrator/coordonator, care va reprezenta asocierea în raporturile cu terţii, în persoana d-nei/lui psiholog cu drept de libera practică titular: ...................
        În cazul în care asociaţii nu aleg un administrator sau îl revocă ulterior pe cel ales, fără a mai fi înlocuit, adunarea generală va prelua atribuţiile de administrare ale asocierii.

    ART. 7
    Exercitarea profesiei
        Fiecare asociat exercită profesia de psiholog cu drept de liberă practică în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea asocierii (forma de exercitare a profesiei). Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.

    ART. 8
    Încetarea sau lichidarea asocierii
        Asocierea încetează a mai opera în cazul cererii de suspendare a activităţii, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România; în cazul neplăţii contribuţiilor (cotizaţiilor) sau taxelor către Colegiul Psihologilor din România; în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare; pe perioada suspendării dreptului de a profesa dispuse împotriva unuia dintre psihologii cu drept de liberă practică titulari ai cabinetelor asociate.

    ART. 9
    Dispoziţii finale
        Prezentul contract a fost încheiat astăzi .........., în ......... exemplare originale, dintre care 2(doua) exemplare vor fi înregistrate la Colegiul Psihologilor din România.

        Prin prezenta, asociaţii:
                                     DECLARĂM
        prezentul contract la Colegiul Psihologilor din România şi cerem înregistrarea noii forme de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, având înregistrate specialităţile cabinetelor asociate, precum şi următoarele specialităţi suplimentare:
        [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii şi organizaţională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

        În susţinerea cererii formulate anexăm documentele de care înţelegem să ne folosim (conform opis) şi ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Psihologilor din România actele care atestă modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumăm în întregime.
     Prin prezenta declarăm că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum şi a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aducem la cunoştinţa Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicaţi, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
                Semnătura, parafa titularilor şi stampila fiecărui cabinet individual de psihologie


        1.------------------ 2.---------------- 3.--------------

    ANEXA 7


                                 ACT CONSTITUTIV
                   (CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ)
        Subsemnaţii:
        ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sector/judeţ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ...., nr. ......., eliberat/ă de către ..........., la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal ..............
        ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc.... , et. ..., ap. ....., sector/judeţ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ...., nr. ......., eliberat/ă de către .........., la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal ..............
        ................., domiciliat/a în .........., str. ........, nr. .... bl. ..., sc.... , et. ..., ap. ....., sector/judeţ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ......, nr. ......., eliberat/ă de către ............, la data de ......... CNP: ............... în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal ..............
        am hotărât, potrivit dispoziţiilor art. 13-15 din Legea nr. 213/2004, constituirea unei societăţi civile profesionale de psihologie, precum şi declararea acesteia la Colegiul Psihologilor din România, în următoarele condiţii:
    ART. 1
    Funcţionare
     Prezenta societate civilă profesională îşi desfăşoară activitatea ca o formă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit art. 1499-1531 din Codul civil, respectiv potrivit art. 13-15 din Legea nr. 213/2004, de la data înregistrării acesteia în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a.

    ART. 2
    Obiectul
     Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit Legii nr. 213/2004.

    ART. 3
    Răspunderea profesională
        Fiecare asociat sau psiholog salariat îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.

    ART. 4
    Denumirea
        Societatea este denumită:
        .................................................................
        .................................................................

    ART. 5
    Sediul profesional
        Sediul activităţilor principale al societăţii este situat în
        .............................., str. ..............., nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......, sector/judeţ ................
        De asemenea societatea are următoarele puncte de lucru situate în:
        ............. str. .......... nr. ...... bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......, sector/judeţ ................
        ............. str. .......... nr. ...... bl. ..., sc. ...., et. ....., ap. ......, sector/judeţ ................
        Societatea, prin act adiţional la prezentul contract îşi poate schimba sediul profesional sau îşi poate deschide şi alte puncte de lucru în ţară şi în străinătate.

    ART. 6
    Durata
        Societatea se constituie pentru o durata de ........ani/ pentru o durata nelimitată, din momentul înregistrării sale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a.

    ART. 7
    Capitalul social (patrimoniul)
        Capitalul social iniţial în valoare de ......... RON, este compus după cum urmează:
    1. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de ....... părţi sociale.
    2. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de ....... părţi sociale.
    3. Dna./Dl. ................... a adus un aport în numerar/natură/clientelă: .......... RON, conform documentelor anexate, reprezentând un procent de ...% din capitalul social, respectiv deţinător al unui număr de ....... părţi sociale.


    ART. 8
    Repartizare
        Capitalul social este divizat în ........ părţi sociale a câte ......... RON fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 7.

    ART. 9
    Adunarea generală a asociaţilor
        Adunarea generala reprezintă totalitatea asociaţilor, iar hotărârile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi prin împuternicire scrisă. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale deţinute de către asociaţii prezenţi. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.

    ART. 10
    Atribuţiile adunării generale
        Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:
    a) aprobarea bilanţului anual;
    b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
    c) mărirea sau reducerea capitalului social;
    d) fuziunea;
    e) schimbarea denumirii societăţii;
    f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
    g) primirea de noi asociaţi;
    h) excluderea asociatului/asociaţilor;
    i) alegerea administratorului/coordonatorului societăţii;
    j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    k) orice modificare a statutului societăţii.


    ART. 11
    Procedura adunării generale şi procesele verbale
        Adunările generale sunt prezidate de către un administrator ales de către adunarea generală sau asociatul desemnat de către acesta. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării, desemnat dintre asociaţi şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul verbal va fi semnat de către asociaţii prezenţi. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de administratorul societăţii civile profesionale.

    ART. 12
    Administrarea
        Societatea este administrată de către un psiholog administrator sau asociatul desemnat de către acesta, ales din rândul asociaţilor. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin majoritatea părţilor sociale. Mandatul administratorului este de minim 4 ani, fără a putea însă depăşi durata constituirii societăţii. Calitatea de administrator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

    ART. 13
    Administratorul iniţial
        D-na/Dl. ................... este desemnat/ă începând cu data înregistrării societăţii, pentru un mandat de ..... ani.

    ART. 14
    Drepturi şi obligaţiile administratorului
        Administratorul reprezintă societatea în raporturile cu terţii. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a adunării generale a asociaţilor, care pot fixa însă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către administrator fără a fi necesară autorizarea prealabilă. Raporturile dintre administrator şi ceilalţi asociaţi ai societăţii nu implică nici o subordonare în plan profesional.

    ART. 15
    Remunerare
        Administratorul poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale a asociaţilor.

    ART. 16
    Exerciţiul financiar
        Exerciţiul financiar începe de la 01 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecărui an cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.

    ART. 17
    Conturile şi informarea asociaţilor
        Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de administrator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. La încheierea exerciţiului financiar, administratorul întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de activitate. Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia, şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.

    ART. 18
    Rezultatele financiare
        Adunarea generală a asociaţilor aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

    ART. 19
    Repartizarea beneficiilor
        Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face în conformitate cu cotele de participare al asociaţilor la beneficiile şi pierderile societăţii, după cum urmează:
        Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ...%;
        Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ...%;
        Dna./Dl. ......................... are o cota de participare la beneficiile şi pierderile societăţii de ...%;

    ART. 20
    Cesiunea părţilor sociale
     Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către psihologii cu drept de liberă practică, în condiţiile Legii nr. 213/2004. Cesiunea între asociaţi este liberă. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preemţiune în termen de 15 de zile calendaristice de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate, sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social. Cesiunea se înregistrează în termen de 15 zile calendaristice Colegiului Psihologilor din România, sub sancţiunea nulităţii absolute a modificărilor operate.

    ART. 21
    Notificarea cesiunii
        Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 15 de zile calendaristice anterior transmiterii, către toţi asociaţii. În cazul de neexercitare a dreptului de preemţiune, cesiunea poate fi făcută către psihologi cu drept de libera practică neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

    ART. 22
    Retragerea asociaţilor
        Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Colegiului Psihologilor din România cu cel puţin 30 zile înainte. La împlinirea termenului prevăzut în notificare Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului unilateral de retragere.

    ART. 23
    Încetarea calităţii de asociat
        Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru cesionarea părţilor sociale. În cazul în care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzător.

    ART. 24
    Decesul asociatului
        La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează. În termen de maxim 30 zile de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:
    a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;
    b) emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;
    c) încetarea formei de exercitare a profesiei prin declararea încetării la Colegiul Psihologilor din România.


    ART. 25
    Alte dispoziţii
        Cesionării sunt obligaţi să depună la Colegiul Psihologilor din România un exemplar original al actului de cesiune.

    ART. 26
    Activitatea şi răspunderea profesională
        Asociaţii şi psihologii salarizaţi în interiorul profesiei, exercită profesia de psiholog cu drept de libera practică în numele societăţii. Fiecare psiholog răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte. Societatea va putea încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare psiholog cu drept de libera practică, care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

    ART. 27
    Dizolvarea
        Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:
    a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;
    b) prin hotărâre judecătorească;
    c) prin radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România a tuturor asociaţilor;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;
    e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioada mai mare de 30 zile;
    f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.


    ART. 28
    Lichidarea
        Societatea intra în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare". Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul majorităţii asociaţilor. În caz contrar acesta va putea fi numit de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, a repartizării activului net şi pentru a constata încheierea lichidării. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 30 zile, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia în cabinet individual de psihologie.

    ART. 29
    Înregistrarea
        Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării prezentului act constitutiv, sub condiţia înregistrării sale în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de societate civilă profesională. Societatea poate funcţiona de la data înregistrării.
        Prezentul contract de societate civilă profesională a fost încheiat astăzi ........., urmând a fi declarat la Colegiul Psihologilor din România.

    ART. 30
    Dispoziţii finale
        Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........., în ........... exemplare originale, dintre care 2(doua) exemplare vor fi depuse la Colegiul Psihologilor din România, în vederea înregistrării.
    1. ----------- 2. -------------- 3. ------------

        Prin prezenta, asociaţii:
                                  DECLARĂM
        prezentul act constitutiv (contract de societate civilă profesională) la Colegiul Psihologilor din România şi cerem înregistrarea formei de exercitare a profesiei în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România - partea a II-a, cu specialităţile:
        [] psihologie clinică; [] consiliere psihologică; [] psihoterapie; [] psihologia muncii şi organizaţională; [] psihologia transporturilor; [] psihologia aplicată în servicii; [] psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; [] psihopedagogie specială; [] psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; [] psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

        În susţinerea cererii formulate anexăm documentele de care înţelegem să ne folosim (conform opis) şi ne obligăm ca în termen de 15 zile calendaristice de la modificarea datelor prezentate mai sus să depunem la Colegiul Psihologilor din România actele care atestă modificările intervenite la prezenta declaraţie, pe care ne-o asumăm în întregime.
     Prin prezenta declarăm că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 213/2004, respectiv a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, precum şi a celorlalte acte normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pe care ne obligăm să le respectăm întocmai, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. De asemenea, ne angajăm să achităm întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile (cotizaţiile) anuale aprobate de către Consiliul Colegiului Psihologilor din România, să aducem la cunoştinţa Comitetului director pentru mediere, orice litigiu în care suntem implicaţi, în legătură cu exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei acestuia.
                    Semnăturile şi parafele asociaţilor:

                 L.S. L.S. L.S.

    ANEXA 8


 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9


 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10


                         CONTRACT DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ
     Dna/Dl. ....., domiciliat/ă în ........, str. ......., nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., sector/judeţ .........., legitimat/ă cu ........ CI/BI, seria ......., nr. .......... eliberat/ă de către ......, la data de ..........., CNP: ........., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal: ......... în calitate de supervizor şi Dna/Dl. ........, domiciliat/ă în ......., str. ............ nr. ............, bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ....., sector/judeţ ........, legitimat/ă cu CI/BI, seria ........, nr. ......., eliberat/ă de către ......, la data de ......., CNP: ........., în calitate de psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal: ........., în calitate de supervizat, au încheiat prezentul contract, potrivit Legii nr. 213/2004 şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 788/2005, având următoarele clauze:
    ART. 1
    Obiectul contractului
        Prezentul contract are ca obiect supervizarea profesională care constă în activitatea de formare specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prin care se asigură de către supervizor managementul calităţii actului psihologic, potrivit prevederilor specifice fiecărei specialităţi de psihologie, potrivit art. 38 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, în specialitatea ............... .

    ART. 2
    Durata contractului
        Prezentul contract este încheiat pentru o perioada de .... an(-i), începând cu data de ..........., potrivit prevederilor din procedurile şi normele de atestare ale fiecărei comisii aplicative.

    ART. 3
    Valoarea contractului
        Supervizatul are obligaţia achitării către supervizor a sumei de ...... RON/lună, cu condiţia respectării obligaţiilor asumate de către supervizor.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
        Supervizorul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să primească pentru activitatea de supervizare desfăşurată suma negociată şi prevăzută la art. 3 din prezentul contract;
    b) să poată raporta către Colegiul Psihologilor din România orice abatere a supervizatului constată în timpul exercitării activităţii de supervizare profesională, sau după caz, orice situaţia care ar impune o astfel de raportare;
    c) să se bucure de toate drepturile conferite prin actele normative ce reglementează activitatea de supervizare profesională;
    d) să supravegheze, să coordoneze şi să controleze activitatea profesională a supervizatului;
    e) să indice procedurile şi tehnicile de lucru pe care supervizatul trebuie să o urmeze în exercitarea actului profesional;
    f) să întocmească rapoarte semestriale şi un raport final asupra activităţii profesionale a supervizatului, ţinând cont de rezultatele exercitării actului profesional;
    g) să respecte dispoziţiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 şi ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum şi orice altă prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

        Supervizatul are următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să fie coordonat în activitatea prestata în condiţii de supervizare profesională;
    b) să se poată adresa Colegiului Psihologilor din România cu privire la orice litigiu apărut în activitatea de supervizare profesională;
    c) să poată cere schimbarea supervizorului, sub condiţia existenţei unor motive justificate;
    d) să achite supervizorului contravaloarea serviciilor de supervizare profesională, potrivit prezentului contract;
    e) să respecte indicaţiile supervizorului cu privire la procedurile şi tehnicile folosite;
    f) să nu împiedice în nici un fel activitatea de supraveghere, coordonare şi control a supervizorului;
    g) să respecte dispoziţiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 şi ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum şi orice altă prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.


    ART. 5
        Prezentul contract poate fi suspendat pe perioada apariţiei unui motiv care ţine de persoana supervizatului, cu condiţia notificării către Colegiul Psihologilor din România, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, a motivului care stă la baza cererii de suspendare, cu excepţia cazului fortuit şi forţei majore. Suspendarea contractului pe o perioadă mai mare de 30 de zile duce la încetarea de drept a contractului, cu obligaţia respectării de către fiecare parte a obligaţiilor scadente, stipulate în prezentul contract. Perioada executată se consideră îndeplinită sub aspectul stagiului de supervizare, cu condiţia întocmirii unui raport de supervizare, în care se va menţiona perioada din stagiul de supervizare şi numărul de ore efectuate.
        Durata prezentului contract va putea fi prelungită, potrivit reglementărilor comisiilor aplicative ale Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 6
        Prezentul contract încetează de drept în cazul în care:
    - supervizorul sau supervizatul îşi pierd calitatea de psiholog cu drept de liberă practică, prin retragerea atestatului de liberă practică sau sunt suspendaţi, în condiţiile legii;
    – suspendarea contractului de supervizare profesională pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
    – supervizorul îşi pierde dreptul de supervizare profesională;
    – supervizorul sau supervizatul părăsesc teritoriul României pe o perioada de cel puţin 30 de zile.


    ART. 7
        Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi adus la cunoştinţa Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România.

    ART. 8
        Orice modificare a clauzelor stipulate în prezentul contract va fi valabilă cu condiţia avizării prealabile de către Colegiul Psihologilor din România.
        Prezentul contract de supervizare a fost încheiat astăzi, ....., în specialitatea ........., în 3(trei) exemplare, a câte 2(două) pagini fiecare, din care un exemplar va fi înregistrat la Colegiul Psihologilor din România*).
        *) înregistrat la Colegiul Psihologilor din România sub nr. ..... din .....┌──────────────────┬───────────────────┐
│Supervizor, │Supervizat, │
│(semnătură şi │(semnătură şi │
│parafă) │parafă) │
└──────────────────┴───────────────────┘


                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016