Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.881 din 22 decembrie 2005  privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.881 din 22 decembrie 2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 106 din 3 februarie 2006
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1), al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexele nr. 1-11, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului şi bunuri proprii, după caz, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004, este prevăzut în anexele nr. 1.a)-11.a) şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la institutele, centrele, staţiunile şi societăţile comerciale de cercetare şi producţie agricolă, care se desfiinţează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanţa de verificare la data respectivă din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea institutelor, centrelor, staţiunilor şi societăţilor comerciale de cercetare şi producţie agricolă, în domeniul privat al statului şi în administrarea institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2.b) şi 3.b).
    (3) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit, libere de sarcini şi fără gajuri constituite asupra lor, a bunurilor proprii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 10.a), aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" - S.A., care se desfiinţează, în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu. Acţiunile deţinute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în calitate de acţionar unic la Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" - S.A. Cristian - Sibiu, se anulează.
    (4) Suprafeţele de teren ale institutelor, centrelor, staţiunilor şi societăţilor comerciale de cercetare şi producţie agricolă, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate institutelor, centrelor, staţiunilor şi societăţilor comerciale de cercetare şi producţie agricolă, trec în administrarea institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate şi au datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.c)-6.c), 8.c)-11.c).
    (5) Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la alin. (4) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (6) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, a suprafeţelor de teren aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate institutelor, centrelor, staţiunilor şi societăţii comerciale de cercetare şi producţie agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2.d)-6.d) şi 8.d).

    ART. 3
    Pentru suprafeţele de teren din domeniul public al statului, prevăzute la art. 2 alin. (4) şi (6), pentru care se vor valida cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, în temeiul prevederilor legilor fondului funciar, se aplică prevederile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.e), 5.e) şi 10.e), şi se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele îndreptăţite.
    (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1) se află investiţii funcţionale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizată, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.

    ART. 5
    După înfiinţarea institutelor şi staţiunilor prevăzute la art. 22^7 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, transferul suprafeţelor de teren şi al construcţiilor aferente se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părţile interesate, întocmindu-se balanţa de verificare la data respectivă din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile, după caz.

    ART. 6
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate au obiectul de activitate prevăzut în anexele nr. 1-11.

    ART. 7
    Finanţarea activităţilor institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, se asigură din venituri provenite din:
    a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
    b) fonduri publice obţinute în condiţiile legii;
    c) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
    d) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;
    e) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;
    f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea;
    h) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creaţii originale;
    i) vânzări de licenţe, de soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode;
    j) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau a componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
    k) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
    l) alte venituri conform dispoziţiilor legale.


    ART. 8
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate.

    ART. 9
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.

    ART. 10
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduc evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

    ART. 11
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare obiectului de activitate al acestora, care conduc şi organizează contabilitatea potrivit legii.

    ART. 12
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutelor şi centrelor de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora.
    (2) Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

    ART. 13
    Institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Personalul institutelor, centrelor, staţiunilor şi societăţilor comerciale de cercetare şi producţie agricolă care se desfiinţează se preia de către institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, cu aceleaşi drepturi salariale până la negocierea contratului colectiv de muncă.
    (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
    (3) În anii în care institutele şi centrele de cercetare-dezvoltare agricolă nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1-11, beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-11, 1.a)-11.a), 2.b), 3.b), 1.c)-6.c), 8.c)-11.c), 2.d)-6.d), 8.d), 1.e), 5.e) şi 10.e)*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexele nr. 1-11, 1.a)-11.a), 2.b), 3.b), 1.c)-6.c), 8.c)-11.c), 2.d)-6.d), 8.d), 1.e), 5.e) şi 10.e) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 636/1998 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "CEDER" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 1 octombrie 1998.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Gheorghe Flutur
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Mihail Hărdău
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Vasile Blaga
                    Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                    Gheorghe Barbu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 22 decembrie 2005.
    Nr. 1.881.
    ANEXA 1-11

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016