Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.733 din 31 decembrie 1971  privind reorganizarea unităţilor agricole de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.733 din 31 decembrie 1971 privind reorganizarea unităţilor agricole de stat

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 3 din 5 ianuarie 1972
        Consiliul de miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
     Pe data de 1 ianuarie 1972 se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, întreprinderile agricole şi de stat prevăzute în anexa nr. 1 şi se desfiinţează cele prevăzute în anexa nr. 2.
     Pe aceeaşi dată, unităţile prevăzute în anexa nr. 3 îşi schimbă subordonarea, denumirea şi sediul, potrivit precizărilor din această anexă.

    ART. 2
        Întreprinderile agricole de stat ce se înfiinţează potrivit articolului precedent sînt de interes republican, se organizează şi funcţionează, potrivit normelor legale, ca unităţi cu gestiune economică, cu personalitate juridică, avînd ca obiect al activităţii producerea, industrializarea şi desfacerea produselor agrozootehnice.

    ART. 3
        Activul şi pasivul, inclusiv sarcinile de plan şi contractele unităţilor care au fuzionat cu altele sau au fost absorbite, vor fi preluate în totalitate de către unităţile care le-au absorbit sau cu care au fuzionat, şi proporţional cu părţile ce s-au desprins, în cazul divizărilor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat.

    ART. 4
     Pe data de 1 ianuarie 1972 se înfiinţează, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat prevăzute în anexa nr. 4, care funcţionează ca unităţi cu gestiune economică, cu personalitate juridică, avînd în subordine întreprinderi agricole de stat din judeţ.
        Trusturile de întreprinderi agricole de stat din judeţele Covasna, Gorj, Maramureş şi Vîlcea se înfiinţează pe structura întreprinderilor agricole de stat Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Jiu, Baia Mare şi Rîmnicu Vîlcea. Acestea vor desfăşura, pe lîngă activităţile specifice rosturilor pentru întreprinderi agricole de stat din acele judeţe, şi activităţile de producţie şi economico-financiare ale fermelor din întreprinderile pe structura cărora au fost înfiinţate.
        Conducerile trusturilor de întreprinderi agricole de stat răspund, potrivit atribuţiilor ce le revin, de îndeplinirea sarcinilor de plan atît faţă de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, de la care primesc indicatorii de plan economici şi financiari, cît şi faţă de consiliile direcţiilor generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi ape din judeţ.

    ART. 5
     Trusturile cu statut de centrală din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, prevăzute în anexa nr. 5 se desfiinţează.
        De asemenea, se desfiinţează sectoarele pentru agricultura de stat din cadrul direcţiilor generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi ape de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare judeţene.
        Activul şi pasivul acestor unităţi, inclusiv sarcinile de plan şi contractele, vor fi preluate de întreprinderile agricole de stat şi trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat, potrivit normelor stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat.

    ART. 6
     Trusturile înfiinţate potrivit art. 4 au următoarele atribuţii principale:
    a) răspund, împreună cu întreprinderile agricole de stat, de activitatea de producţie şi economico-financiară a acestora şi de realizarea indicatorilor din planul de stat;
    b) elaborează, împreună cu întreprinderile din raza lor de activitate, proiectele planurilor anuale şi de perspectivă ale acestora;
    c) elaborează, împreună cu aceleaşi unităţi, studii de prognoză privind dezvoltarea în perspectivă a agriculturii de stat din judeţ;
    d) desfăşoară, pe întreprinderi, indicatorii planului de producţie şi economico-financiari primiţi de la Departamentul agriculturii de stat şi sînt titulare de plan pentru aceştia;
    e) răspund, împreună cu întreprinderile agricole de stat, de folosirea cu maximum de eficienţă a fondului funciar, a gospodăririi judicioase a fondurilor fixe, precum şi de punerea în valoare a tuturor resurselor materiale;
    f) întocmesc balanţele pentru planurile anuale şi de perspectivă la produsele întreprinderilor agricole de stat din subordine, înaintîndu-le Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat;
    g) îndrumă întreprinderile agricole de stat în vederea aplicării tehnologiilor noi şi îmbunătăţirii organizării muncii;
    h) urmăresc modul în care întreprinderile subordonate încheie contractele şi realizează aprovizionarea tehnico-materială;
    i) urmăresc şi sprijină realizarea planului de investiţii al întreprinderilor agricole de stat subordonate;
    j) urmăresc realizarea acţiunilor de cooperare între întreprinderile agricole de stat subordonate şi sprijină acţiunile de cooperare dintre acestea şi cooperativele agricole de producţie din judeţ.

        Atribuţiile trusturilor judeţene de întreprinderi agricole de stat pot fi completate de către Consiliul Departamentului agriculturii de stat.

    ART. 7
        Întreprinderile agricole de stat din cadrul trusturilor realizează relaţii bugetare prin intermediul trustului din care fac parte; ele efectuează direct vărsăminte reprezentînd impozitul pe circulaţia mărfurilor şi alte venituri cuvenite bugetului de stat.

    ART. 8
        Pentru acoperirea cheltuielilor proprii ale trusturilor judeţene, întreprinderile din subordinea lor vor preleva o cotă asupra valorii producţiei marfă care se include în cheltuielile de desfacere ale acestora. Cota va fi stabilită de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat.

    ART. 9
        Trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat vor fi clasificate pe grade de mărime pe baza metodologiei de gradare, elaborată de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, cu avizul Ministerului Muncii.

    ART. 10
        Conducerile trusturilor judeţene de întreprinderi agricole de stat şi ale întreprinderilor agricole de stat se organizează şi vor funcţiona potrivit prevederilor legale în vigoare referitoare la conducerea unităţilor socialiste, prin consilii şi respectiv comitete şi adunări generale ale oamenilor muncii.

    ART. 11
        Nomenclatura specifică a funcţiilor şi salariilor tarifare pentru personalul tehnico-administrativ din cadrul trusturilor şi întreprinderilor agricole de stat va fi stabilită de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, cu avizul Ministerului Muncii, pe baza anexei nr. III/4 b capitolul I şi capitolul II la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 914/1968, cu modificările ulterioare.
        Structura organizatorică a trusturilor judeţene din întreprinderi agricole de stat se aprobă de Consiliul Departamentului agriculturii de stat, pe baza normativelor stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, împreună cu Ministerul Muncii.

    ART. 12
        Numărul maxim de posturi tehnico-administrative pentru trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat este cel prevăzut în anexa nr. 6*).

    ART. 13
        Întreprinderile agricole de stat clasificate la gradul special sînt cele prevăzute în anexa nr. 7*) la prezenta hotărîre.
        *) Anexa se comunică prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.


    ART. 14
        Persoanelor transferate sau reîncadrate în funcţii inferioare sau echivalente avute la data prezentei hotărîri, ca urmare a reorganizării unităţilor agricole de stat, li se va asigura, timp de 3 luni de la data transferării sau reîncadrării, salariul tarifar avut la acea dată. Diferenţele de salariu se suportă de unitatea în care persoanele s-au reîncadrat.

    ART. 15
     Personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării art. 5 alin. 1, care nu a putut fi transferat sau reîncadrat, are dreptul la:
    a) repartizarea în alte locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor profesionale. Persoanele care sînt repartizate în termen de 90 de zile de la desfacerea contractului de muncă şi se prezintă la noile locuri de muncă în cadrul acestui termen beneficiază de drepturile prevăzute pentru cei transferaţi în interesul serviciului;
    b) compensarea prevăzută în art. 73 din Codul muncii;
    c) plata salariului tarifar lunar, avut la data desfacerii contractului de muncă. Plata începe după 15 zile de la data desfacerii contractului de muncă şi se va efectua pe o perioadă de cel mult 3 luni de la această dată. Pentru personalul care refuză, fără o justificare temeinică, repartizarea în munca oferită, drepturile la plata acestui salariu încetează pe data emiterii repartiţiei;
    d) celelalte drepturi prevăzute de lege pentru cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pe baza art. 20 lit. b din Codul muncii.

        Salariul şi celelalte drepturi prevăzute în prezentul articol se acordă de către unitatea care preia atribuţiile unităţilor de la care provin aceşti salariaţi.

    ART. 16
     Prevederile art. 14 privind asigurarea salariului tarifar avut la data transferului se aplică şi personalului repartizat, potrivit art. 15, în funcţii inferioare celor avute sau în funcţii echivalente, termenul de 3 luni socotindu-se de la data desfacerii contractului de muncă.

    ART. 17
        Pentru organizarea trusturilor judeţene de întreprinderi agricole de stat se suplimentează numărul mediu scriptic la personalul tehnico-administrativ pe anul 1972 cu 510 posturi şi un fond de salarii de 15 milioane lei anual, cu suplimentarea corespunzătoare la aceşti indicatori a rezervei pe total economie la dispoziţia Consiliului de Miniştri.

    ART. 18
        Pe data de 1 ianuarie 1972 se înfiinţează în cadrul Institutului de cercetări pentru creşterea taurinelor Corbeanca sub îndrumarea şi controlul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Staţiunea experimentală zootehnică cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş, avînd ca obiect cercetări pentru ameliorarea raselor şi îmbunătăţirea tehnologiilor de exploatare a animalelor.
        Staţiunea înfiinţată potrivit alineatului precedent se constituie prin preluarea de la întreprinderea agricolă de stat Baia Mare a cinci ferme agricole de producţie cu toţi indicatorii de plan.
        Personalul de cercetare se va asigura în limita indicatorilor de muncă şi salarii prevăzuţi în planul pe anul 1972 pentru Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

    ART. 19
        Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor să modifice indicatorii economici şi financiari pe anul 1972 ai Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor - Departamentul agriculturii de stat, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, fără a modifica beneficiile pe sold planificate pe anul 1972.

    ART. 20
        Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1048/1971 privind înfiinţarea în cadrul direcţiilor generale judeţene pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi ape, a sectorului pentru agricultură de stat, precum şi art. 5, 6 şi 7 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2930/1967 privind organizarea şi funcţionarea în mod experimental a întreprinderilor agricole de stat.                                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                      ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 31 decembrie 1971.
        Nr. 1733.
    ANEXA 1

                         Întreprinderile agricole de stat care
                       se înfiinţează pe data de 3 ianuarie 1972

┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Denumirea │
│ │Denumirea │Sediul │întreprinderilor │
│Nr. │întreprinderii │ │agricole de stat │
│crt.│agricole de stat├─────────────────┬───────────────┤prin a căror │
│ │care se │ │ │divizare parţială │
│ │înfiinţează │Localitatea │Judeţul │iau fiinţă noile │
│ │ │ │ │I.A.S.-uri │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│1. │I.A.S. Blaj │Oraşul Blaj │Alba │I.A.S. Jidvei │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│2. │I.A.S. Lunca │Comuna Lunca │Alba │I.A.S. Aiud │
│ │Mureşului │Mureşului │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│3. │I.A.S. Petreşti │Oraşul Sebeş │Alba │I.A.S. Alba Iulia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│4. │I.A.S. Aradul │Municipiul Arad │Arad │I.A.S. Mureş │
│ │Nou │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│5. │I.A.S. Cermei │Comuna Cermei │Arad │I.A.S. Chişineu │
│ │ │ │ │Criş │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│6. │I.A.S. Ineu │Oraşul Ineu │Arad │I.A.S. Baraţca: │
│ │ │ │ │Utviniş │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│7. │I.A.S. Scînteia │Comuna Şimand │Arad │I.A.S. Utviniş │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│8. │I.A.S. Semlac │Comuna Semlac │Arad │I.A.S. Pecica; │
│ │ │ │ │Nădlac │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│9. │I.A.S. Şagu │Comuna Şagu │Arad │I.A.S. Baraţca; │
│ │ │ │ │Fîntînele │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│10. │I.A.S. Cîmpulung│Oraşul Cîmpulung │Argeş │I.A.S. Ştefăneşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│11. │I.A.S. Curtea de│Oraşul Curtea de │Argeş │I.A.S. Ştefăneşti │
│ │Argeş │Argeş │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│12. │I.A.S. Izvoru │Comuna Izvoru │Argeş │I.A.S. Costeşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│13. │I.A.S. Piteşti │Municipiul │Argeş │I.A.S. Leordeni; │
│ │ │Piteşti │ │Ştefăneşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│14. │I.A.S. Traian │Comuna Traian │Bacău │I.A.S. Bacău │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│15. │I.A.S. Biharia │Comuna Biharia │Bihor │I.A.S. Oradea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│16. │I.A.S. Marghita │Oraşul Marghita │Bihor │I.A.S. Oradea; │
│ │ │ │ │Valea lui Mihai │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│17. │I.A.S. Salonta │Oraşul Salonta │Bihor │I.A.S. Tinca │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│18. │I.A.S. Dumitra │Comuna Dumitra │Bistriţa-Năsăud│I.A.S. Bistriţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│19. │I.A.S. Teaca │Comuna Teaca │Bistriţa-Năsăud│I.A.S. Lechinţa; │
│ │ │ │ │Bistriţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│20. │I.A.S. Albeşti │Comuna Albeşti │Botoşani │I.A.S. Botoşani │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│21. │I.A.S. │Comuna Mihai │Botoşani │I.A.S. Botoşani │
│ │Cătămăreşti │Eminescu │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│22. │I.A.S. Dîngeni │Comuna Dîngeni │Botoşani │I.A.S. Botoşani │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│23. │I.A.S. Dorohoi │Oraşul Dorohoi │Botoşani │I.A.S. Botoşani │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│24. │I.A.S. Săveni │Oraşul Săveni │Botoşani │I.A.S. Botoşani │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│25. │I.A.S. Făgăraş │Oraşul Făgăraş │Braşov │I.A.S. Codlea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│26. │I.A.S. Homorod │Comuna Homorod │Braşov │I.A.S. Rupea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│27. │I.A.S. Dudeşti │Comuna Dudeşti │Brăila │I.A.S. Însurăţei │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│28. │I.A.S. Făurei │Oraşul Făurei │Brăila │I.A.S. Urleasca │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│29. │I.A.S. Măxineni │Comuna Măxineni │Brăila │I.A.S. Siliştea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│30. │I.A.S. Mircea │Comuna Mircea │Brăila │I.A.S. Urleasca │
│ │Vodă │Vodă │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │I.A.S. │ │ │I.A.S. │
│31. │Tichileşti │Comuna Tichileşti│Brăila │Baldovineşti; │
│ │ │ │ │Dunărea; Însurăţei│
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│32. │I.A.S. │Comuna Săhăteni │Buzău │I.A.S. Buzău; │
│ │Pietroasele │ │ │Pietroasele │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│33. │I.A.S. Stîlpu │Comuna Stîlpu │Buzău │I.A.S. Buzău; │
│ │ │ │ │Cilibia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│34. │I.A.S. Berzovia │Comuna Berzovia │Caraş-Severin │I.A.S. Reşiţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│35. │I.A.S. Grădinari│Comuna Grădinari │Caraş-Severin │I.A.S. Reşiţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│36. │I.A.S. Măureni │Comuna Măureni │Caraş-Severin │I.A.S. Reşiţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│37. │I.A.S. Răcăşdia │Comuna Răcăşdia │Caraş-Severin │I.A.S. Reşiţa │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│38. │I.A.S. Apahida │Comuna Apahida │Cluj │I.A.S. Cluj │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│39. │I.A.S. Baciu │Comuna Baciu │Cluj │I.A.S. Cluj │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│40. │I.A.S. Cămăraşu │Comuna Cămăraşu │Cluj │I.A.S. Gherla │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│41. │I.A.S. Dej │Municipiul Dej │Cluj │I.A.S. Gherla │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │I.A.S. Mihai │Comuna suburbană │ │ │
│42. │Viteazu │Mihai Viteazu, │Cluj │I.A.S. Turda │
│ │ │Municipiul Turda │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│43. │I.A.S. Băneasa │Comuna Băneasa │Constanţa │I.A.S. Ostrov │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│44. │I.A.S. Cernavodă│Oraşul Cernavodă │Constanţa │I.A.S. Medgidia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│45. │I.A.S. Ciocîrlia│Comuna Ciocîrlia │Constanţa │I.A.S. Cobadin │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│46. │I.A.S. Crucea │Comuna Crucea │Constanţa │I.A.S. Hîrşova │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Oraşul Mangalia │ │I.A.S. Agigea; │
│47. │I.A.S. Mangalia │Municipiul │Constanţa │Murfatlar │
│ │ │Constanţa │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│48. │I.A.S. Nazarcea │Comuna Poarta │Constanţa │I.A.S. Murfatlar │
│ │ │Albă │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│49. │I.A.S. │Comuna Negru-Vodă│Constanţa │I.A.S. Amzacea │
│ │Negru-Vodă │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│50. │I.A.S. Pietreni │Comuna Deleni │Constanţa │I.A.S. Peştera; │
│ │ │ │ │Cobadin; Ostrov │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│51. │I.A.S. Poarta │Comuna Poarta │Constanţa │I.A.S. Mihail │
│ │Albă │Albă │ │Kogălniceanu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│52. │I.A.S. Stupina │Comuna Crucea │Constanţa │I.A.S. Hîrşova; │
│ │ │ │ │Dorobanţu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│53. │I.A.S. Tîrguşor │Comuna Tîrguşor │Constanţa │I.A.S. Nicolae │
│ │ │ │ │Bălcescu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│54. │I.A.S. Topraisar│Comuna Topraisar │Constanţa │I.A.S. Agigea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│55. │I.A.S. Catalina │Comuna Catalina │Covasna │I.A.S. Sfîntu │
│ │ │ │ │Gheorghe │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│56. │I.A.S. Ozun │Comuna Ozun │Covasna │I.A.S. Sfîntu │
│ │ │ │ │Gheorghe │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│57. │I.A.S. Cornăţelu│Comuna Cornăţelu │Dîmboviţa │I.A.S. Titu; │
│ │ │ │ │Tîrgovişte │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│58. │I.A.S. Găeşti │Oraşul Găeşti │Dîmboviţa │I.A.S. Titu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│59. │I.A.S. Pucioasa │Oraşul Pucioasa │Dîmboviţa │I.A.S. Tîrgovişte │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│60. │I.A.S. Craiova │Municipiul │Dolj │I.A.S. Segarcea │
│ │ │Craiova │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│61. │I.A.S. Dăbuleni │Comuna Dăbuleni │Dolj │I.A.S. Sadova │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│62. │I.A.S. Goieşti │Comuna Goieşti │Dolj │I.A.S. Breasta; │
│ │ │ │ │Robăneşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│63. │I.A.S. Moţăţei │Comuna Moţăţei │Dolj │I.A.S. Giubega │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│64. │I.A.S. Rast │Comuna Rast │Dolj │I.A.S. Băileşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│65. │I.A.S. Bereşti │Oraşul Bereşti │Galaţi │I.A.S. Dealul │
│ │ │ │ │Bujorului │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│66. │I.A.S. Frumuşiţa│Comuna Frumuşiţa │Galaţi │I.A.S. Tuluceşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│67. │I.A.S. Iveşti │Comuna Iveşti │Galaţi │I.A.S. Galaţi; │
│ │ │ │ │Tecuci │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│68. │I.A.S. Nicoreşti│Municipiul Tecuci│Galaţi │I.A.S. Tecuci; │
│ │ │ │ │Galaţi │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│69. │I.A.S. Smîrdan, │Comuna Smîrdan │Galaţi │I.A.S. Galaţi │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Comuna suburbană │ │ │
│70. │I.A.S. Şendreni │Şendreni, │Galaţi │I.A.S. Galaţi │
│ │ │Municipiul Galaţi│ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│71. │I.A.S. │Oraşul Tîrgu │Gorj │I.A.S. Tîrgu Jiu │
│ │Cărbuneşti │Cărbuneşti │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│72. │I.A.S. Turceni │Comuna Turceni │Gorj │I.A.S. Tîrgu Jiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│73. │I.A.S. Mintia │Comuna Veţel, │Hunedoara │I.A.S. Simeria │
│ │ │satul Mintia │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│74. │I.A.S. │Comuna Andrăşeşti│Ialomiţa │I.A.S. Slobozia │
│ │Andrăşeşti │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│75. │I.A.S. Balaciu │Comuna Balaciu │Ialomiţa │I.A.S. Slobozia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│76. │I.A.S. Bărăganu │Comuna Ştefan cel│Ialomiţa │I.A.S. Feteşti │
│ │ │Mare │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│77. │I.A.S. Borcea │Comuna Borcea │Ialomiţa │I.A.S. Pietroiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│78. │I.A.S. Borduşani│Comuna Borduşani │Ialomiţa │I.A.S. Stelnica │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│79. │I.A.S. Călăraşi │Municipiul │Ialomiţa │I.A.S. Dragalina │
│ │ │Călăraşi │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│80. │I.A.S. │Comuna Ciocăneşti│Ialomiţa │I.A.S. Mircea Vodă│
│ │Ciocăneşti │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│81. │I.A.S. Ciulniţa │Comuna Dragalina │Ialomiţa │I.A.S. Dragalina; │
│ │ │ │ │Lehliu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│83. │I.A.S. Drumu │Comuna Ştefan │Ialomiţa │I.A.S. Dragalina │
│ │Subţire │Vodă │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│83. │I.A.S. Făcăeni │Comuna Făcăeni │Ialomiţa │I.A.S. Stelnica │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│84. │I.A.S. Giurgeni │Comuna Giurgeni │Ialomiţa │I.A.S. Ograda │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│85. │I.A.S. Grădiştea│Oraşul Feteşti │Ialomiţa │I.A.S. Pietroiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│86. │I.A.S. Ivăneşti │Comuna Dragoş │Ialomiţa │I.A.S. Lehliu │
│ │ │Vodă │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│87. │I.A.S. Jegălia │Comuna Perişoru │Ialomiţa │I.A.S. Feteşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│88. │I.A.S. Roseţi │Comuna Roseţi │Ialomiţa │I.A.S. Mircea Vodă│
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│89. │I.A.S. Vlădeni │Comuna Vlădeni │Ialomiţa │I.A.S. Ograda; │
│ │ │ │ │Feteşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│90. │I.A.S. Copou │Municipiul Iaşi │Iaşi │I.A.S. Bucium; │
│ │ │ │ │Miroslava │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│91. │I.A.S. Popricani│Comuna Popricani │Iaşi │I.A.S. Iaşi │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│92. │I.A.S. Strunga │Comuna Strunga │Iaşi │I.A.S. Tîrgu │
│ │ │ │ │Frumos │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│93. │I.A.S. Adunaţii-│Comuna Adunaţii- │Ilfov │I.A.S. 30 │
│ │Copăceni │Copăceni │ │Decembrie │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│94. │I.A.S. Afumaţi │Comuna Afumaţi │Ilfov │I.A.S. Urziceni │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│95. │I.A.S. │Comuna │Ilfov │I.A.S. Urziceni │
│ │Belciugatele │Belciugatele │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│96. │I.A.S. Bragadiru│Comuna suburbană │Municipiul │I.A.S. Bucureşti │
│ │ │Bragadiru │Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│97. │I.A.S. Bucşani │Comuna Bucşani │Ilfov │I.A.S. Mihăileşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│98. │I.A.S. Chirnogi │Comuna Chirnogi │Ilfov │I.A.S. Mînăstirea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│99. │I.A.S. │Comuna Ciorogîrla│Ilfov │I.A.S. Buftea; │
│ │Ciorogîrla │ │ │Mihăileşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│100.│I.A.S. Fundeni │Comuna Fundeni │Ilfov │I.A.S. Buciumeni │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│101.│I.A.S. Mogoşoaia│Comuna suburbană │Municipiul │I.A.S. Bucureşti │
│ │ │Mogoşoaia │Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│102.│I.A.S. Olteniţa │Oraşul Olteniţa │Ilfov │I.A.S. Mînăstirea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│103.│I.A.S. │Comuna suburbană │Municipiul │I.A.S. Bucureşti │
│ │Popeşti-Leordeni│Popeşti-Leordeni │Bucureşti │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│104.│I.A.S. Vedea │Comuna Vedea │Ilfov │I.A.S. Giurgiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │I.A.S. Burila │Comuna Burila │ │I.A.S. Rogova; │
│105.│Mare │Mare │Mehedinţi │Dealul Viilor; │
│ │ │ │ │Gîrla Mare │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│106.│I.A.S. Corcova │Comuna Corcova │Mehedinţi │I.A.S. Dealul │
│ │ │ │ │Viilor │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│107.│I.A.S. Tîmna │Comuna Tîmna │Mehedinţi, │I.A.S. Rogova; │
│ │ │ │ │Dealul Viilor │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│108.│I.A.S. Acăţari │Comuna Acăţari │Mureş │I.A.S. Tîrgu Mureş│
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Comuna suburbană │ │ │
│109.│I.A.S. Albeşti │Albeşti, │Mureş │I.A.S. Sighişoara │
│ │ │Municipiul │ │ │
│ │ │Sighişoara │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│110.│I.A.S. Batoş │Comuna Batoş │Mureş │I.A.S. Reghin │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│111.│I.A.S. Iernut │Comuna Iernut │Mureş │I.A.S. Tîrgu Mureş│
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │Comuna suburbană │ │ │
│112.│I.A.S. Sîncrai │Sîncraiu de │Mureş │I.A.S. Tîrgu │
│ │ │Mureş, Municipiul│ │Mureş; Reghin │
│ │ │Tîrgu Mureş │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│113.│I.A.S. Zagăr │Comuna Zagăr │Mureş │I.A.S. Seuca │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│114.│I.A.S. Zau de │Comuna Zau de │Mureş │I.A.S. Tîrgu Mureş│
│ │Cîmpie │Cîmpie │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│115.│I.A.S. Girov │Comuna Girov │Neamţ │I.A.S. Roman │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│116.│I.A.S. Dumbrava │Comuna Timişeşti │Neamţ │I.A.S. Roman │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│117.│I.A.S. Corbu │Comuna Corbu │Olt │I.A.S. Brebeni │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│118.│I.A.S. Deveselu │Comuna Deveselu │Olt │I.A.S. Studina │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│119.│I.A.S. │Comuna │Olt │I.A.S. Piatra-Olt;│
│ │Scorniceşti │Scorniceşti │ │Colibaşi │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│120.│I.A.S. Albeşti │Comuna │Prahova │I.A.S. Puchenii │
│ │ │Albeşti-Paleologu│ │Mari │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│121.│I.A.S. Băicoi │Oraşul Băicoi │Prahova │I.A.S. Măgurele │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│122.│I.A.S. Dealul │Oraşul Urlaţi │Prahova │I.A.S. Valea │
│ │Mare │ │ │Călugărească │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│123.│I.A.S. Tohani │Comuna Gura │Prahova │I.A.S. Valea │
│ │ │Vadului │ │Călugărească │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│124.│I.A.S. Carei │Oraşul Carei │Satu Mare │I.A.S. Tăşnad │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│125.│I.A.S. Dorolţ │Comuna Dorolţ │Satu Mare │I.A.S. Odoreu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│126.│I.A.S. Vetiş │Comuna Vetiş │Satu Mare │I.A.S. Satu Mare │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│127.│I.A.S. Axente │Comuna Axente │Sibiu │I.A.S. Mediaş │
│ │Sever │Sever │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│128.│I.A.S. Dealul │Municipiul Sibiu │Sibiu │I.A.S. Sibiu │
│ │Ocnei │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│129.│I.A.S. Ruja │Oraşul Agnita │Sibiu │I.A.S. Sibiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│130.│I.A.S. Slimnic │Comuna Slimnic │Sibiu │I.A.S. Sibiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│131.│I.A.S. Şura Mică│Comuna Şura Mică │Sibiu │I.A.S. Apoldul de │
│ │ │ │ │Sus │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│132.│I.A.S. Fălticeni│Oraşul Fălticeni │Suceava │I.A.S. Suceava │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│133.│I.A.S. Rădăuţi │Oraşul Rădăuţi │Suceava │I.A.S. Suceava │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │I.A.S. │
│134.│I.A.S. Blejeşti │Comuna Blejeşti │Teleorman │Drăgăneşti-Vlaşca;│
│ │ │ │ │Trust ISCIP │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│135.│I.A.S. │Comuna Dobroteşti│Teleorman │I.A.S. Roşiori de │
│ │Dobroteşti │ │ │Vede │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│136.│I.A.S. Piatra │Comuna Piatra │Teleorman │I.A.S. Turnu │
│ │ │ │ │Mugurele │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│137.│I.A.S. Schela │Comuna Trivalea- │Teleorman │I.A.S. Alexandria │
│ │ │Moşteni │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │I.A.S. │
│138.│Toporu │Comuna Toporu │Teleorman, │Drăgăneşti-Vlaşca;│
│ │ │ │ │Giurgiu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│139.│I.A.S. Zimnicea │Oraşul Zimnicea │Teleorman │I.A.S. Zimnicele │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│140.│I.A.S. Banloc │Comuna Banloc │Timiş │I.A.S. Deta; │
│ │ │ │ │Voiteni │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│141.│I.A.S. │Comuna │Timiş │I.A.S. Timişoara │
│ │Becicherecu Mic │Becicherecu Mic │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│142.│I.A.S. Carani │Comuna Sînandrei │Timiş │I.A.S. Timişoara │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│143.│I.A.S. Cenei │Comuna Cenei │Timiş │I.A.S. Jimbolia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│144.│I.A.S. Dudeştii │Comuna Dudeştii │Timiş │I.A.S. Sînnicolau │
│ │Vechi │Vechi │ │Mare │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│145.│I.A.S. Făget │Comuna Făget │Timiş │I.A.S. Lugoj │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│146.│I.A.S. Gătaia │Comuna Gătaia │Timiş │I.A.S. Voiteni │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│147.│I.A.S. Grabaţi │Comuna Lenauheim │Timiş │I.A.S. Jimbolia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│148.│I.A.S. Ionel │Comuna Uivar │Timiş │I.A.S. Peciul Nou;│
│ │ │ │ │Jimbolia │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│149.│I.A.S. Iosifalău│Comuna Topolovăţu│Timiş │I.A.S. Lugoj │
│ │ │Mare │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│150.│I.A.S. Jamu Mare│Comuna Jamu Mare │Timiş │I.A.S. Deta │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│151.│I.A.S. Liebling │Comuna Liebling │Timiş │I.A.S. Voiteni; │
│ │ │ │ │Buziaş │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│152.│I.A.S. Livezile │Comuna Banloc │Timiş │I.A.S. Banloc │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│153.│I.A.S. Maşloc │Comuna Maşloc │Timiş │I.A.S. Gearmata │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Complexul de │ │ │ │
│ │selecţie şi │ │ │ │
│154.│testare a │Comuna Sag │Timiş │I.A.S. Peciul Nou │
│ │porcinelor │ │ │ │
│ │Pădureni │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│155.│I.A.S. Periam │Comuna Periam │Timiş │I.A.S. Variaş │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│156.│I.A.S. Recaş │Comuna Recaş │Timiş │I.A.S. Gearmata │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│157.│I.A.S. Sînandrei│Comuna Sînandrei │Timiş │I.A.S. Timişoara │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│158.│I.A.S. Şag │Comuna Şag │Timiş │I.A.S. Peciul Nou │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│159.│I.A.S. Teremia │Comuna Teremia │Timiş │I.A.S. Sînnicolau │
│ │Mare │Mare │ │Mare │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│160.│I.A.S. Tomnatic │Comuna Lovrin │Timiş │I.A.S. Sînnicolau │
│ │ │ │ │Mare │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│161.│I.A.S. Baia │Comuna Baia │Tulcea │I.A.S. Mihail │
│ │ │ │ │Kogălniceanu │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│162.│I.A.S. Niculiţel│Comuna Niculiţel │Tulcea │I.A.S. Tulcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│163.│I.A.S. Rahmanu │Comuna Casimcea │Tulcea │I.A.S. Casimcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│164.│I.A.S. Sarinasuf│Comuna Murighiol │Tulcea │I.A.S. Tulcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│165.│I.A.S. Traian │Comuna Cerna │Tulcea │I.A.S Tulcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│166.│I.A.S. Fălciu │Comuna Fălciu │Vaslui │I.A.S. Bîrlad; │
│ │ │ │ │Huşi │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│167.│I.A.S. Laza │Comuna Laza │Vaslui │I.A.S. Vaslui │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│168.│I.A.S. │Comuna Vetrişoaia│Vaslui │I.A.S. Huşi │
│ │Vetrişoaia │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│169.│I.A.S. Zorleni │Comuna Zorleni │Vaslui │I.A.S. Bîrlad │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│170.│I.A.S. Drăgăşani│Oraşul Drăgăşani │Vîlcea │I.A.S. Rîmnicu │
│ │ │ │ │Vîlcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│171.│I.A.S. Horezu │Oraşul Horezu │Vîlcea │I.A.S. Rîmnicu │
│ │ │ │ │Vîlcea │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│172.│I.A.S. Coteşti │Comuna Coteşti │Vrancea │I.A.S. Odobeşti │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│173.│I.A.S. │Comuna Măicăneşti│Vrancea │I.A.S. Focşani │
│ │Măicăneşti │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│174.│I.A.S. Pufeşti │Comuna Pufeşti │Vrancea │I.A.S. Panciu │
└────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

                          Întreprinderile care se desfiinţează
                               pe data de 1 ianuarie 1972

┌────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐
│ │Denumirea │ │Sediul │ │
│Nr. │întreprinderii│Subordinea │ │Modalitatea de │
│crt.│care se │actuală ├─────────────────┬──────────┤desfiinţare │
│ │desfiinţează │ │Localitatea │Judeţul │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │Comuna suburbană │ │Prin divizare │
│ │I.A.S. │Departamentul│Ştefăneşti, │ │totală în I.A.S.│
│1. │Ştefăneşti │agriculturii │Municipiul │Argeş │Piteşti, │
│ │ │de stat │Piteşti │ │Cîmpulung Curtea│
│ │ │ │ │ │de Argeş │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin divizare │
│ │ │Departamentul│ │ │totală în I.A.S.│
│2. │I.A.S. │agriculturii │Municipiul │Botoşani │Albeşti, │
│ │Botoşani │de stat │Botoşani │ │Cătămăreşti, │
│ │ │ │ │ │Dîngeni, │
│ │ │ │ │ │Dorohoi, Săveni │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin divizare │
│ │ │Departamentul│ │ │totală în I.A.S.│
│3. │I.A.S. Reşiţa │agriculturii │Municipiul Reşiţa│Caraş- │Berzovia, │
│ │ │de stat │ │Severin │Grădinari, │
│ │ │ │ │ │Măureni, │
│ │ │ │ │ │Răcăşdia │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Trustul │ │ │Prin absorbţie │
│4. │I.Av.S. │pentru │Comuna Apahida │Cluj │de către I.Av.S.│
│ │Apahida │producţia │ │ │Cluj │
│ │ │avicolă │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin absorbţie │
│ │ │Departamentul│ │ │de către Trustul│
│5. │I.A.S. Sfîntu │agriculturii │Oraşul Sfîntu │Covasna │judeţean de │
│ │Gheorghe │de stat │Gheorghe │ │I.A.S. Covasna │
│ │ │ │ │ │şi I.A.S. Ozun, │
│ │ │ │ │ │Catalina │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Departamentul│ │ │Prin divizare │
│6. │I.A.S. Galaţi │agriculturii │Municipiul Galaţi│Galaţi │totală în I.A.S.│
│ │ │de stat │ │ │Şendreni, │
│ │ │ │ │ │Smîrdan, Iveşti │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin absorbţie │
│ │ │ │ │ │de către Trustul│
│ │I.A.S. Tîrgu │Departamentul│Municipiul Tîrgu │ │judeţean de │
│7. │Jiu │agriculturii │Jiu │Gorj │I.A.S Gorj şi │
│ │ │de stat │ │ │I.A.S. │
│ │ │ │ │ │Cărbuneşti, │
│ │ │ │ │ │Turceni │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin divizare │
│ │I.A.S. │Departamentul│Comuna suburbană │Municipiul│totală în I.A.S.│
│8. │Bucureşti │agriculturii │Mogoşoaia │Bucureşti │Bragadiru, │
│ │ │de stat │ │ │Mogoşoaia, │
│ │ │ │ │ │Popeşti-Leordeni│
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Departamentul│ │ │Prin absorbţie │
│9. │I.A.S. Baia │agriculturii │Municipiul Baia │Maramureş │de către Trustul│
│ │Mare │de stat │Mare │ │judeţean de │
│ │ │ │ │ │I.A.S. Maramureş│
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Prin divizare │
│ │I.A.S. Tîrgu │Departamentul│Municipiul Tîrgu │ │totală în I.A.S.│
│10. │Mureş │agriculturii │Mureş │Mureş │Acăţari, Iernut,│
│ │ │de stat │ │ │Sîncrai, Zau de │
│ │ │ │ │ │Cîmpie │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │I.A.S. │Departamentul│ │ │Prin divizare │
│11. │Drăgăneşti- │agriculturii │Comuna │Teleorman │totală în I.A.S.│
│ │Vlaşca │de stat │Drăgăneşti-Vlaşca│ │Toporu, Blejeşti│
│ │ │ │ │ │şi A.S.A.S. │
├────┼──────────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Departamentul│ │ │Prin absorbţie │
│12. │I.A.S. Rîmnicu│agriculturii │Municipiul │Vîlcea │de către Trustul│
│ │Vîlcea │de stat │Rîmnicu Vîlcea │ │judeţean de │
│ │ │ │ │ │I.A.S. Vîlcea │
└────┴──────────────┴─────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────────┘


    ANEXA 3

    CAP. I
    Întreprinderile care îşi schimbă subordonarea pe data de 1 ianuarie 1972

┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sediul │Subordinea │Noua │
│crt.│întreprinderii ├─────────────┬─────────┤actuală │subordonare │
│ │ │Localitatea │Judeţul │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Trustul │Trustul │
│ │ │ │ │pentru │judeţean de │
│1. │I.A.S. Arad-sere │Municipiul │Arad │producerea │întreprinderi│
│ │ │Arad │ │legumelor şi │agricole de │
│ │ │ │ │florilor de │stat Arad │
│ │ │ │ │seră │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Trustul │
│ │ │Municipiul │ │ │judeţean de │
│2. │I.A.S. Oradea-sere│Oradea │Bihor │Idem │întreprinderi│
│ │ │ │ │ │agricole de │
│ │ │ │ │ │stat Bihor │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Trustul │
│ │ │ │ │ │judeţean de │
│3. │I.A.S. Codlea-sere│Oraşul Codlea│Braşov, │Idem │întreprinderi│
│ │ │ │ │ │agricole de │
│ │ │ │ │ │stat Braşov │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Trustul │
│ │I.A.S. │Municipiul │ │ │judeţean de │
│4. │Popeşti-sere │Bucureşti │- │Idem │întreprinderi│
│ │ │ │ │ │agricole de │
│ │ │ │ │ │stat Ilfov │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Trustul │
│ │I.A.S. │ │ │ │judeţean de │
│5. │Işalniţa-sere │Comuna Almăj │Dolj │Idem │întreprinderi│
│ │ │ │ │ │agricole de │
│ │ │ │ │ │stat Dolj │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Trustul │
│ │I.A.S. │Municipiul │ │ │judeţean de │
│6. │Ploieşti-sere │Ploieşti │Prahova │Idem │întreprinderi│
│ │ │ │ │ │agricole de │
│ │ │ │ │ │stat Prahova │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Staţiunea centrală│ │ │Trustul │Academia de │
│7. │pentru cercetări │Comuna │Ilfov │pentru │ştiinţe │
│ │avicole Corbeanca │Corbeanca │ │producţia │agricole şi │
│ │ │ │ │avicolă │silvice │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Staţiunea centrală│ │ │Trustul │Academia de │
│ │de cercetări │ │ │pentru │ştiinţe │
│8. │pentru creşterea │Comuna Periş │Ilfov │creşterea şi │agricole şi │
│ │porcilor │ │ │îngrăşarea │silvice │
│ │ │ │ │porcilor │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Municipiul │ │ │judeţean de │
│9. │creşterea şi │Arad │Arad │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Ceala │ │ │ │stat Arad │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Comuna │ │ │judeţean de │
│10. │creşterea şi │Nicolae │Bacău │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │Bălcescu │ │ │agricole de │
│ │porcilor Bacău │ │ │ │stat Bacău │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │Comuna │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │suburbană │ │ │judeţean de │
│11. │creşterea şi │Sîntandrei, │Bihor │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │Municipiul │ │ │agricole de │
│ │porcilor Palota │Oradea │ │ │stat Bihor │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Municipiul │ │ │judeţean de │
│12. │creşterea şi │Brăila │Brăila │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Brăila │ │ │ │stat Brăila │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│13. │creşterea şi │Comuna Leorda│Botoşani │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Leorda │ │ │ │stat Botoşani│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Comuna │ │ │judeţean de │
│14. │creşterea şi │Bonţida │Cluj │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Bonţida │ │ │ │stat Cluj │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│15. │creşterea şi │Comuna Poarta│Constanţa│Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │Albă │ │ │agricole de │
│ │porcilor Poarta │ │ │ │stat │
│ │Albă │ │ │ │Constanţa │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Oraşul │ │ │judeţean de │
│16. │creşterea şi │Băileşti │Dolj │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Băileşti │ │ │ │stat Dolj │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │Trustul │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │pentru │judeţean de │
│17. │creşterea şi │Oraşul │Hunedoara│creşterea şi │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │Orăştie │ │îngrăşarea │agricole de │
│ │porcilor Orăştie │ │ │porcilor │stat │
│ │ │ │ │ │Hunedoara │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprmderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Comuna │ │ │judeţean de │
│18. │creşterea şi │Căzăneşti │Ialomiţa │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Căzăneşti│ │ │ │stat Ialomiţa│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Municipiul │ │ │judeţean de │
│19. │creşterea şi │Călăraşi │Ialomiţa │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Modelu │ │ │ │stat Ialomiţa│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Oraşul │ │ │judeţean de │
│20. │creşterea şi │Feteşti │Ialomiţa │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Feteşti │ │ │ │stat Ialomiţa│
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│21. │creşterea şi │Comuna Periş │Ilfov │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Periş │ │ │ │stat Ilfov │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Municipiul │ │ │judeţean de │
│22. │creşterea şi │Giurgiu │Ilfov │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Giurgiu │ │ │ │stat Ilfov │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│23. │creşterea şi │Comuna Ulmeni│Ilfov │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Ulmeni │ │ │ │stat Ilfov │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Municipiul │ │ │judeţean de │
│24. │creşterea şi │Iaşi │Iaşi │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Tomeşti │ │ │ │stat Iaşi │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│25. │creşterea şi │Municipiul │Mehedinţi│Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │Turnu-Severin│ │ │agricole de │
│ │porcilor │ │ │ │stat │
│ │Turnu-Severin │ │ │ │Mehedinţi │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Oraşul │ │ │judeţean de │
│26. │creşterea şi │Caracal │Olt │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Caracal │ │ │ │stat Olt │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │ │ │ │judeţean de │
│27. │creşterea şi │Comuna Gătaia│Timiş │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Birda │ │ │ │stat Timiş │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Comuna │ │ │judeţean de │
│28. │creşterea şi │Săcălaz │Timiş │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Beregsău │ │ │ │stat Timiş │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Întreprinderea de │ │ │ │Trustul │
│ │stat pentru │Comuna │ │ │judeţean de │
│29. │creşterea şi │Vereşti │Suceava │Idem │întreprinderi│
│ │îngrăşarea │ │ │ │agricole de │
│ │porcilor Vereşti │ │ │ │stat Suceava │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Complexul de │ │ │ │Trustul │
│ │selecţie şi │Comuna │ │ │judeţean de │
│30. │testare a │Gorneşti │Mureş │Idem │întreprinderi│
│ │porcinelor │ │ │ │agricole de │
│ │Gorneşti │ │ │ │stat Mureş │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │Întreprinderea │Municipiul │ │Departamentul│livrări- │
│31. │export vin Arad │Arad │Arad │agriculturii │transport, │
│ │ │ │ │de stat │magazine şi │
│ │ │ │ │ │cooperare │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│32. │Întreprinderea │Municipiul │Bihor │Idem │Idem │
│ │export vin Oradea │Oradea │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│33. │Întreprinderea │Municipiul │Vrancea │Idem │Idem │
│ │export vin Focşani│Focşani │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Depozitul de │Municipiul │ │ │ │
│34. │vinuri "Dr. Felix"│Bucureşti │- │Idem │Idem │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│35. │Magazinul │Municipiul │- │Idem │Idem │
│ │"Gostat"-Bucureşti│Bucureşti │ │ │ │
└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘

    CAP. II
    Întreprinderile care îşi schimbă denumirea

┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Subordonarea │Denumirea │Sediul │
│crt.│actuală a │actuală │propusă a ├───────────┬───────┤
│ │întreprinderii│ │întreprinderii│Localitatea│Judeţul│
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │I.A.S. │Departamentul│I.A.S. │Comuna │ │
│1. │Pietroasele │agriculturii │Cîndeşti │Verneşti │Buzău │
│ │ │de stat │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│2. │I.A.S. Turda │Idem │I.A.S. Poiana │Municipiul │Cluj │
│ │ │ │ │Turda │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Trustul │ │ │ │
│3. │I.Av.S. Cuparu│pentru │I.Av.S. Găeşti│Comuna │Dîmbov │
│ │ │producţia │ │Dragodana │ │
│ │ │avicolă │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Trustul │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│4. │I.A.S. │producerea │I.A.S. │Comuna │Dolj │
│ │Craiova-sere │legumelor şi │Işalniţa-sere │Almăj │ │
│ │ │florilor da │ │ │ │
│ │ │seră │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │Întreprinderea│Trustul │Întreprinderea│ │ │
│ │de stat pentru│pentru │de stat pentru│ │ │
│5. │creşterea şi │creşterea şi │creşterea şi │Comuna │Ilfov │
│ │îngrăşarea │îngrăşarea │îngrăşarea │Periş │ │
│ │porcilor │porcilor │porcilor Periş│ │ │
│ │Cocioc │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │I.A.S. │Departamentul│I.A.S. │Comuna │ │
│6. │Colibaşi │agriculturii │Sîmbureşti │Strejeşti │Olt │
│ │ │de stat │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Trustul │ │ │ │
│7. │I.Av.S. │pentru │I.Av.S. Iţcani│Municipiul │Suceava│
│ │Suceava │producţia │ │Suceava │ │
│ │ │avicolă │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────┘

    CAP. III
    Întreprinderile agricole de stat care îşi schimbă sediul

┌────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │Sediul actual │Sediul propus │
│Nr. │întreprinderii│ │ │
│crt.│agricole de ├───────────┬───────┼───────────┬───────┤
│ │stat care îşi │Localitatea│Judeţul│Localitatea│Judeţul│
│ │schimbă sediul│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┤
│1. │I.A.S. │Municipiul │Dolj │Oraşul │Dolj │
│ │Segarcea │Craiova │ │Segarcea │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┘

    CAP. IV
    Întreprinderile agricole de stat care îşi schimbă denumirea şi sediul

┌────┬──────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────────┐
│ │Denumirea │Sediul actual │Denumirea │Sediul propus │
│Nr. │actuală a │ │propusă a │ │
│crt.│întreprinderii├───────────┬───────┤întreprinderii├───────────┬───────┤
│ │agricole de │Localitatea│Judeţul│agricole de │Localitatea│Judeţul│
│ │stat │ │ │stat │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼───────┼──────────────┼───────────┼───────┤
│1. │I.A.S. Caracal│Oraşul │Olt │I.A.S. Redea │Comuna │Olt │
│ │ │Caracal │ │ │Redea │ │
└────┴──────────────┴───────────┴───────┴──────────────┴───────────┴───────┘


    ANEXA 4

                 Trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat
                                  care se înfiinţează

┌────┬───────────────┬────────────────────────────┐
│ │Denumirea │ │
│ │trustului │Sediul │
│Nr. │judeţean de │ │
│crt.│întreprinderi ├────────────┬───────────────┤
│ │agricole de │ │ │
│ │stat care se │Localitatea │Judeţul │
│ │înfiinţează │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│1. │întreprinderi │Alba Iulia │Alba │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Alba │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│2. │întreprinderi │Arad │Arad │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Arad │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│3. │întreprinderi │Piteşti │Argeş │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│4. │întreprinderi │Bacău │Bacău │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│5. │întreprinderi │Oradea │Bihor │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │ │ │
│6. │întreprinderi │Oraşul │Bistriţa-Năsăud│
│ │agricole de │Bistriţa │ │
│ │stat │ │ │
│ │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│7. │întreprinderi │Botoşani │Botoşani │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│8. │întreprinderi │Braşov │Braşov │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│9. │întreprinderi │Brăila │Brăila │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│10. │întreprinderi │Buzău │Buzău │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │ │ │
│11. │întreprinderi │Municipiul │Caraş-Severin │
│ │agricole de │Reşiţa │ │
│ │stat │ │ │
│ │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│12. │întreprinderi │Cluj │Cluj │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│13. │întreprinderi │Constanţa │Constanţa │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Oraşul │ │
│14. │întreprinderi │Sfîntu │Covasna │
│ │agricole de │Gheorghe │ │
│ │stat Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│15. │întreprinderi │Tîrgovişte │Dîmboviţa │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Dîmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│16. │întreprinderi │Craiova │Dolj │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│17. │întreprinderi │Galaţi │Galaţi │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│18. │întreprinderi │Tîrgu Jiu │Gorj │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│19. │întreprinderi │Deva │Hunedoara │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Oraşul │ │
│20. │întreprinderi │Slobozia │Ialomiţa │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│21. │întreprinderi │Iaşi │Iaşi │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│22. │întreprinderi │Bucureşti │Ilfov │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│23. │întreprinderi │Baia Mare │Maramureş │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│24. │întreprinderi │Turnu │Mehedinţi │
│ │agricole de │Severin │ │
│ │stat Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│25. │întreprinderi │Tîrgu Mureş │Mureş │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│26. │întreprinderi │Piatra-Neamţ│Neamţ │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Oraşul │ │
│27. │întreprinderi │Slatina │Olt │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Olt │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│28. │întreprinderi │Ploieşti │Prahova │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│29. │întreprinderi │Satu Mare │Satu Mare │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│30. │întreprinderi │Sibiu │Sibiu │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│31. │întreprinderi │Suceava │Suceava │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Oraşul │ │
│32. │întreprinderi │Alexandria │Teleorman │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│33. │întreprinderi │Timişoara │Timiş │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│34. │întreprinderi │Tulcea │Tulcea │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Oraşul │ │
│35. │întreprinderi │Vaslui │Vaslui │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│36. │întreprinderi │Rîmnicu │Vîlcea │
│ │agricole de │Vîlcea │ │
│ │stat Vîlcea │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │Trustul │ │ │
│ │judeţean de │Municipiul │ │
│37. │întreprinderi │Focşani │Vrancea │
│ │agricole de │ │ │
│ │stat Vrancea │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴───────────────┘


    ANEXA 5

                                Trusturile cu statut de
                             centrală care se desfiinţează

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea trustului cu│ │
│crt.│statut de centrală │Sediul │
│ │care se desfiinţează │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Trustul pentru │Municipiul│
│1. │producerea legumelor │Bucureşti │
│ │şi florilor de seră │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Trustul pentru │Municipiul│
│2. │creşterea şi │Bucureşti │
│ │îngrăşarea porcilor │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


                      -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016