Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.464 din 6 decembrie 2007  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.464 din 6 decembrie 2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 844 din 10 decembrie 2007
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul Sănătăţii Publice calculează o cotă de rezervă de până la 6% din fondurile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (1), pe care o reţine la dispoziţia sa din veniturile proprii alocate programelor naţionale de sănătate. Această sumă se repartizează şi se utilizează în completarea resurselor necesare Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară."

    2. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea subprogramelor din cadrul programului naţional prevăzut la pct. II lit. A din anexă se alocă pe bază de contracte distincte, încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare prin care se derulează aceste subprograme, pe baza contractelor încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi centre pilot sau alte unităţi sanitare private de specialitate, precum şi între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizori de medicamente."

    3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, Ministerul Sănătăţii Publice organizează licitaţii la nivel naţional, în condiţiile legii. Pentru realizarea celorlalte obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul de stat şi venituri proprii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează licitaţii la nivel naţional, achiziţionarea bunurilor şi produselor specifice, a medicamentelor şi a materialelor sanitare se face de către unităţile sanitare care derulează programele respective, în condiţiile legii.
    (2) Medicamentele şi materialele sanitare specifice, care se acordă în spital şi în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor din cadrul programului naţional prevăzut la pct. II lit. A din anexă, sunt nominalizate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Achiziţia de medicamente şi materiale sanitare specifice pentru unele dintre aceste subprograme stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice se efectuează de către unităţile sanitare care derulează subprogramele respective, în condiţiile legii.
    (3) Asigurarea la nivelul unităţilor sanitare a medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice, prevăzute la alin. (2), se face pe baza contractelor încheiate de unităţile sanitare cu furnizorii de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice declaraţi câştigători ai procedurilor derulate de acestea, în condiţiile legii. Până la 31 decembrie 2007, medicamentele şi materialele sanitare specifice pentru care achiziţia s-a realizat prin licitaţie la nivel naţional se asigură pe baza actelor adiţionale la contractele derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2006, potrivit legii
    (4) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor diabetici şi al celor cu transplant, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor, precum şi medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.
    (5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice de tip oral şi injectabile pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (6) Medicamentele specifice eliberate pentru tratamentul ambulatoriu, prevăzute la alin. (4) şi (5), eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, se eliberează la preţul de decontare, care este şi preţul de vânzare al acestora. Prescrierea acestor medicamente în ambulatoriu se face pe denumire comună internaţională, denumire comercială şi formă farmaceutică.
    (7) La nivelul unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, medicamentele specifice utilizate în tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice, al celor cu transplant şi insulina utilizată pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat, existente în stoc la data de 31 martie 2007, a căror valoare depăşeşte consumul mediu pe 3 luni, se eliberează pe bază de prescripţie medicală, prin farmaciile cu circuit închis ale acestora, până la epuizare.
    (8) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate realizează activităţile şi obiectivele din Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzute în anexă la pct. II lit. B, pentru care achiziţionează servicii de tipărire şi expediere a taloanelor securizate, a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora, şi, respectiv, contractează servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, cu furnizorii de astfel de servicii, care să îndeplinească criteriile de selecţie stabilite prin normele metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătăţii Publice achiziţionează tehnica de calcul, programele informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizării şi prelucrării datelor colectate, precum şi serviciile de comunicaţii, necesare derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară. Tehnica de calcul se dă în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autorităţile de sănătate publică, pentru derularea Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară.
    (9) Elaborarea, întreţinerea şi actualizarea programelor informatice menţionate la alin.(8), necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor, centralizării şi prelucrării datelor colectate în cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, se realizează de către coala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Sănătăţii Publice prin Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate.
    (10) Ministerul Sănătăţii Publice asigură, prin autorităţile de sănătate publică, sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţii judeţene de implementare a programului."

    4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Sumele aferente obiectivului 6 prevăzut în Subprogramul privind bolile netransmisibile (1.2), obiectivelor 2 şi 3 prevăzute în Programul naţional de diabet şi alte boli de nutriţie (3) şi obiectivului 5 prevăzut în Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule (4) se asigură prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.
    (2) Sumele aferente obiectivelor 1-5 şi 10, prevăzute în Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară (pct. I subpct. 8 din anexă), se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Sumele aferente obiectivelor 6, 7, 8 şi 9 din cadrul aceluiaşi program se asigură din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice de la titlul «Active nefinanciare».
    (3) Sumele aferente Programului naţional de profilaxie, prevăzut în anexă la pct. I, subprogramul 1.2 «Subprogramul privind bolile netransmisibile», pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice din cadrul obiectivului 2 se asigură prin transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (4) Sumele pentru controlul în diabet constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului 1 al programului 3 - «Program naţional de diabet şi alte boli de nutriţie» prevăzut în anexă la pct. I, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    5. Anexa se modifică şi înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se prelungeşte aplicabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, pentru trimestrul I al anului 2008.
    (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 2008 pentru finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, prevăzute în anexă, se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2007.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii publice,
                    Gheorghe Eugen Nicolăescu
                    Preşedintele Casei Naţionale
                    de Asigurări de Sănătate,
                    Vasile Ciurchea
                    Ministrul economiei
                    şi finanţelor,
                    Varujan Vosganian

    Bucureşti, 6 decembrie 2007.
    Nr. 1.464.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 292/2007)
    OBIECTIVELE ANUALE, STRUCTURA PROGRAMELOR
    NAŢIONALE DE SĂNĂTATE ŞI NECESARUL DE RESURSE
    I. PROGRAMUL DE PREVENIRE I CONTROL AL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
    Obiective:
    Folosirea cu prioritate a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor aprobaţi
    Fundamentarea programelor pe nevoile populaţiei
    Asigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale din domeniu
    1. Programul naţional de profilaxie
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    a) cheltuieli materiale: 155.704 mii lei;
    b) transferuri: 106.734 mii lei,

    din care transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS): 57.290 mii lei.
    Venituri proprii:
    a) cheltuieli materiale: 9.505 mii lei;
    b) transferuri: 5.500 mii lei,

    din care transferuri către bugetul FNUASS: 5.000 mii lei.
    Structura:
    1.1. Subprogramul de sănătate publică
    Obiective:
    1. realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare;
    2. prevenirea şi supravegherea HIV, TB, ITS şi altor boli transmisibile;
    3. supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
    4. prevenirea îmbolnăvirilor prin monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
    5. promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;
    6. hematologie şi securitate transfuzională;
    7. controlul consumului de tutun prin încurajarea renunţării la fumat.

    1.2. Subprogramul privind bolile netransmisibile
    Obiective:
    1. prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare;
    2. prevenirea, controlul şi tratamentul în patologia oncologică;
    3. prevenirea şi diagnosticarea precoce în bolile neurologice;
    4. prevenţie în patologia endocrină;
    5. reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească;
    6. tratamentul bolilor cardiovasculare, hemofiliei şi talasemiei;
    7. managementul registrelor naţionale.


    1.3. Subprogramul de sănătate a femeii şi copilului
    Obiective:
    1. creşterea accesului la servicii de sănătatea reproducerii;
    2. profilaxia sindromului de imunizare Rh;
    3. profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice;
    4. profilaxia anemiei feriprive la gravidă;
    5. îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei consultaţiei prenatale;
    6. profilaxia anemiei feriprive la copil;
    7. profilaxia rahitismului carenţial la copil;
    8. profilaxia malnutriţiei la prematuri;
    9. profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf;
    10. promovarea alăptării;
    11. prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital;
    12. diagnosticul şi tratamentul precoce al epilepsiilor, paraliziilor cerebrale şi întârzierilor neuropsihomotorii la copil şi prevenirea complicaţiilor acestora, precum şi depistarea precoce a surdităţii la nou-născuţi;
    13. profilaxia cecităţii la prematuri prin depistarea precoce şi tratamentul retinopatiei de prematuritate, precum şi profilaxia ambliopiei şi a tulburărilor de refracţie la copil;
    14. diagnostic precoce, profilaxia primară şi secundară, monitorizarea şi recuperarea unor afecţiuni cronice la copil, cum ar fi:
    14.1. sindromul de detresă respiratorie la nou-născuţi;
    14.2. astmul bronşic la copil;
    14.3. sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil;
    14.4. mucoviscidoza la copil;
    14.5. imunodeficienţele primare umorale la copil;
    14.6. hepatita cronică la copil;
    15. susţinerea îngrijirilor de terapie intensivă la nou-născuţi.


    2. Programul naţional de sănătate mintală
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    a) cheltuieli materiale: 945 mii lei;
    b) transferuri: 2.000 mii lei;
    c) transferuri de capital: 57.559 mii lei.

    Venituri proprii:
    a) transferuri: 2.200 mii lei;
    b) transferuri de capital: 18.000 mii lei.

    Structura:
    2.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială
    Obiective:
    1. asigurarea continuităţii şi creşterea accesibilităţii îngrijirilor de sănătate mintală prin dezvoltarea centrelor de sănătate mintală;
    2. dezvoltarea competenţelor profesioniştilor de sănătate mintală prin programe de instruire şi acces la informaţii bazate pe dovezi;
    3. fundamentarea politicilor de sănătate mintală prin implementarea unui sistem de monitorizare a serviciilor de sănătate mintală şi de colectare a datelor în domeniul sănătăţii mintale;
    4. creşterea calităţii serviciilor de sănătate mintală, cu accent pe dezvoltarea activităţilor de reabilitare psihosocială;
    5. combaterea stigmatizării persoanelor cu probleme de sănătate mintală;
    6. reabilitarea spitalelor de psihiatrie.

    2.2. Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor
    Obiective:
    1. informarea şi educarea populaţiei cu privire la mijloacele de prevenire a consumului de droguri;
    2. asigurarea tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee pentru persoane cu toxicodependenţă;
    3. testarea metaboliţilor stupefiantelor, în toate unităţile medicale de profil, adulţi şi copii;
    4. tratamentul de dezintoxicare pentru persoane cu toxicodependenţă.

    3. Programul naţional de diabet şi alte boli de nutriţie
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    transferuri: 2.023 mii lei.
    Venituri proprii:
    transferuri: 271.809 mii lei,
    din care transferuri către bugetul FNUASS: 262.625 mii lei.
    Obiective:
    1. prevenţia şi controlul în diabet şi alte boli de nutriţie;
    2. tratamentul cu insulină al bolnavilor cu diabet zaharat;
    3. tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat.


    4. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    a) cheltuieli materiale: 500 mii lei;
    b) transferuri: 1.000 mii lei.

    Venituri proprii:
    transferuri: 79.850 mii lei,
    din care transferuri către bugetul FNUASS: 31.000 mii lei.
    Obiective:
    1. testarea imunologică şi virusologică a potenţialilor donatori şi a receptorilor (inclusiv cross-match);
    2. coordonarea activităţii de transplant;
    3. menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală;
    4. efectuarea procedurilor de transplant;
    5. asigurarea medicaţiei pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi*);
──────────
*) În trimestrul I 2007, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând celor 6 centre de excelenţă autorizate pentru activitatea de transplant (Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara), precum şi prin farmaciile spitalelor judeţene din celelalte judeţe.──────────
    În aceeaşi perioadă, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant se asigură prin procurarea acestora de către unităţile sanitare menţionate şi din rezerva pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii Publice.

    6. managementul Registrului Naţional de Transplant.


    5. Programul naţional de tratament în străinătate
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    cheltuieli materiale: 7.205mii lei.
    Obiectiv:
    - asigurarea investigaţiei şi tratamentului pentru bolnavii care nu pot fi trataţi în ţară.


    6. Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătate
    Necesar resurse:
    Buget de stat:
    transferuri: 23.110 mii lei.
    Obiective:
    1. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate;
    2. îmbunătăţirea accesului persoanelor care au calitatea de luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi/sau de urmaşi ai eroilor-martiri la servicii medicale de tratament şi recuperare balneoclimatică.

    7. Programul naţional al rezervei Ministerului Sănătăţii Publice
    Necesar resurse:
    Venituri proprii:
    cheltuieli materiale: 56.406 mii lei.
    Obiectiv:
    - asigurarea cantităţilor de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, materiale sanitare, produse tehnico-medicale, consumabile şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale.


    8. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
    Necesar resurse:
    Venituri proprii:
    transferuri: 281.181 mii lei,
    din care transferuri către bugetul FNUASS: 281.181 mii lei;
    cheltuieli materiale: 200 mii lei;
    active nefinanciare : 41.600 mii lei.
    Obiective:
    1. asigurarea tipăririi şi securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;
    2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii, precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora;
    3. cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei;
    4. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală preventivă şi creşterea speranţei de viaţă;
    5. efectuarea de consiliere şi screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice şi altele, în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei;
    6. asigurarea cabinetelor de medicină de familie cu tehnică de calcul, programe informatice şi servicii de comunicaţii, necesare derulării programului;
    7. asigurarea programelor informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizarea şi prelucrarea datelor colectate;
    8. asigurarea programului informatic pentru gestionarea serviciilor acordate în asistenţa medicală primară;
    9. asigurarea programului informatic pentru managementul diabetului zaharat;
    10. monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului.


    NOTĂ:
    Cheltuielile unităţilor de management şi de implementare pentru unele programe şi subprograme sunt aferente unor activităţi care se detaliază în normele tehnice elaborate potrivit art. 11 alin. (2) din hotărâre.


    II. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Necesar resurse:
    Buget FNUASS: 1.642.693 mii lei,
    din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 637.096 mii lei.
    Structura:
    A. Programul naţional de sănătate cu scop curativ
    Necesar resurse:
    Buget FNUASS: 1.361.512 mii lei,
    din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 355.915 mii lei.
    Structura: pe subprograme de sănătate, după cum urmează:
    1. tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere;
    2. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză;
    3. tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară şi prin cardiologie intervenţională şi electrofiziologie;
    4. tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice;
    5. tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă;
    6. tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat;
    7. tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie;
    8. tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne;
    9. tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare preexistente sau dobândite şi prin implant segmentar al diformităţilor de coloană;
    10. tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant;
    11. tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică;
    12. tratamentul bolnavilor adulţi cu mucoviscidoză.
    Obiective:
    - asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut;
    – asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice);
    – controlul în diabetul zaharat, constând în evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza actelor adiţionale încheiate în acest sens. Valoarea actelor adiţionale este orientativă şi egală pentru toţi furnizorii. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se face în funcţie de serviciile realizate în limita sumelor aprobate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate.    B. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
    Necesar resurse:
    Buget FNUASS: 281.181 mii lei,
    din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 281.181 mii lei.
    Structura: pe activităţi, după cum urmează:
    a) Activităţi preliminare implementării şi derulării programului:
    1. tipărirea şi securizarea cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora, la un preţ ferm pe toată perioada derulării programului;
    2. expedierea poştală, la un preţ ferm pe toată perioada derulării programului, a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora.

    b) Activităţi în cadrul derulării şi implementării programului:

    Obiective:
    1. asigurarea tipăririi şi securizării cu elemente împotriva falsificării sau contrafacerii a taloanelor necesare populaţiei pentru prezentarea la medicul de familie şi la furnizorul de servicii medicale paraclinice, a scrisorilor de informare a populaţiei şi a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însoţite de documentele necesare informării acestora;
    2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii, precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora;
    3. cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei;
    4. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală preventivă şi creşterea speranţei de viaţă;
    5. efectuarea de consiliere şi screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice şi altele, în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei;
    6. monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate paraclinică, în cadrul programului.
    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016