Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 14 noiembrie 1974  privind regimul de finanţare a unor lucrări cu caracter economic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 14 noiembrie 1974 privind regimul de finanţare a unor lucrări cu caracter economic

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 143 din 14 noiembrie 1974
        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Detaliile de sistematizare pentru zonele şi platformele industriale, studiile de amplasament şi lucrările hidrologice, topografice, geodezice, geotehnice, fotogrammetrice, aerofotogrammetrice, cartografice, gravimetrice, releveele, studiile tehnico-economice, proiectele în fază unică, proiectele de execuţie, inclusiv machetele legate de elaborarea acestora, proiectele tehnologice (know-how), documentaţia tehnică din import, licenţele de fabricaţie şi pentru asimilarea produselor prevăzute în documentaţia tehnico-economică, asistenţa tehnică din ţară şi din străinătate pînă la punerea în funcţiune a fiecărei capacităţi de producţie în parte, aferente obiectivelor de investiţii prevăzute în plan, se finanţează din fondurile de investiţii de la poziţia de plan a lucrării respective sau pentru realizarea proiectelor.

    ART. 2
        Detaliile de sistematizare pentru zonele şi platformele industriale, studiile pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional şi a sistemelor locale, studiile de termoficare industrială şi urbană, studiile de amplasament şi lucrările hidrologice, topografice, geodezice, geotehnice, fotogrammetrice, aerofotogrammetrice, cartagrafice, gravimetrice, studiile, schiţele şi detaliile de sistematizare teritorială şi ale localităţilor, schemele cadru pentru amenajarea bazinelor hidrografice, precum şi altele asemănătoare necesare pentru pregătirea unor obiective de investiţii ce urmează a se cuprinde în plan, se finanţează din fondurile de investiţii de la poziţia prevăzută în plan pentru plata lucrărilor de proiectare.
        Lucrările prevăzute la alineatul precedent se vor cuprinde în anexa la planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe baza listelor întocmite de titularii de plan, examinate de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor, împreună cu ministerele şi alte organe centrale interesate.
        Cheltuielile efectuate din fondurile de investiţii pentru elaborarea lucrărilor prevăzute la acest articol, care privesc obiective concrete de investiţii, se vor cuprinde în valoarea de deviz a obiectivelor respective după înscrierea acestora în plan. Celelalte cheltuieli care nu se pot repartiza asupra unor obiective concrete de investiţii se materializează în lucrări ce se înregistrează în evidenţa beneficiarilor, pe baza proceselor-verbale de recepţie, întocmite potrivit normelor legale în vigoare. Aceste lucrări urmează regimul de amortizare al obiectelor de inventar de natura fondurilor fixe şi se utilizează potrivit destinaţiei pentru care au fost elaborate.

    ART. 3
        Proiectele tip şi directive pentru obiective, obiecte, tronsoane, secţiuni, elemente, subansamble şi detalii pentru construcţii şi instalaţii, se elaborează pe baza planului de tipizare întocmit de Inspectoratul General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor, anexa la planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.
        Finanţarea proiectelor tip şi directive avizate, respectiv aprobate, potrivit reglementărilor în vigoare, se va efectua din fondul constituit cu această destinaţie la Banca de Investiţii. Fondul pentru finanţarea proiectelor tip şi directive se constituie în limita sumelor incluse în preţul de cost al producţiei de proiectare. Sumele respective se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra volumului producţiei de proiectare la preţ de cost planificat al organizaţiilor de proiectare cu gestiune economică şi personalitate juridică.
        Stabilirea cotei, precum şi repartizarea fondului pe titularii planului de tipizare, se vor face anual de către Inspectoratul General de Stat pentru Directivare Control în Proiectarea şi Efectuarea Construcţiilor, Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor.
        Unităţile de proiectare vor vărsa sumele planificate rezultate din aplicarea cotei respective, chenzinal, la fondul constituit într-un cont colector, la Banca de Investiţii. Sumele rămase neconsumate în acest cont, la sfîrşitul fiecărui an, se reportează.
        Proiectele tip şi directive avizate, respectiv aprobate, se decontează din fondul constituit cu această destinaţie, la cererea titularilor planului de tipizare, în limita fondurilor repartizate.
        Băncile finanţatoare pot acorda credite unităţilor elaboratoare, pentru executarea lucrărilor menţionate mai sus, pe baza planului de tipizare şi a contractelor încheiate cu titularii acestui plan. Rambursarea creditelor se va efectua, după avizarea, respectiv aprobarea proiectelor tip şi directive, în cel mult 60 de zile de la termenul de elaborare a acestor lucrări prevăzut în planul de tipizare şi contractul încheiat.
        Nerespectarea termenelor de elaborare prevăzute în alineatul precedent atrage după sine plata de dobînzi majorate.

    ART. 4
        Indicatoarele de norme de deviz şi cataloagele de preţuri de deviz se finanţează din resursele ce se vor stabili prin actul normativ de aprobare a elaborării lucrărilor respective. Cheltuielile privind indicatoarele de norme de deviz şi cataloagele de preţuri de deviz ce se elaborează potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 839/1973 privind organizarea acţiunii de reaşezare a preţurilor de producţie şi de livrare se finanţează de la bugetul de stat.

    ART. 5
        Standardele de stat normativele, instrucţiunile tehnice şi îndrumătoarele tehnice cu caracter general pentru proiectarea şi executarea construcţiilor se finanţează din fondurile de cercetare, atunci cînd acestea sînt elaborate în cadrul temelor de cercetare.
        Indicii tehnici-economici de preţ, de consum de materiale şi alţi indici asemănători, normativele, instrucţiunile şi îndrumătoarele tehnice, precum şi standardele de stat pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, care se întocmesc în afara temelor de cercetare se suportă din cheltuielile de producţie ale unităţilor elaboratoare.
        Lucrările de la alineatele precedente se elaborează potrivit programului aprobat de Inspectoratul General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi executarea Construcţiilor, respectiv de Institutul român de standardizare, pentru standardele de stat.

    ART. 6
        Standardele de stat şi normele tehnice interne pentru produsele în fabricaţie curentă se finanţează din cheltuielile de producţie ale unităţilor economice, iar cele privind produsele în curs de asimilare sau modernizare se finanţează din fondurile de introducere a tehnicii noi.

    ART. 7
        Studiile şi proiectele de organizare a activităţii întreprinderilor se finanţează, după caz, din cheltuielile de producţie sau de circulaţie ale acestora.

    ART. 8
        Studiile de prognoză, studiile de dezvoltare în perspectivă a ramurilor subramurilor şi grupelor de produse şi studiile de dezvoltare a economiei locale se execută de ministere, celelalte organe centrale şi locale de stat şi unităţile economice subordonate, după caz, potrivit atribuţiilor prevăzute în actele normative de organizare şi funcţionare a acestora şi se suportă din cheltuielile proprii ale acestora.
        În acelaşi mod se suportă şi cheltuielile privind elaborarea de studii necesare participării ia acţiunile organismelor internaţionale ce rezultă din convenţii, programe, acorduri şi protocoale legal aprobate.

    ART. 9
        Lucrările de elaborare a ofertelor preliminare şi definitive, cheltuielile privind organizarea licitaţiilor pentru importul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi pentru construirea de obiective economice, precum şi studiile de marketing şi de fezabilitate pentru export, se finanţează, după caz, din cheltuielile de producţie ale întreprinderilor şi centralelor cu sarcini de import-export sau din cheltuielile administrativ-gospodăreşti ale întreprinderilor de comerţ exterior.
        Studiile de fezabilitate privind acţiunile economice de cooperare internaţională ce derivă din protocoale, convenţii şi acorduri se finanţează, după caz, din cheltuielile de producţie şi de circulaţie ale unităţilor economice interesate în acţiunea respectivă.
        Cheltuielile pentru elaborarea de studii şi documentaţii tehnico-economice pentru obiective de investiţii privind acţiunile de cooperare internaţională prevăzute în plan se finanţează din fondurile de investiţii. Cheltuielile de această natură, pentru obiective neprevăzute în plan, dar aprobate de Comisia de partid şi de stat pentru dezvoltarea cooperării economice a Republicii Socialiste România cu alte ţări, se finanţează din credite bancare cu o dobîndă de 2% pe an, pe o perioadă de cel mult 12 luni, rambursabile din fondurile de investiţii. În cazurile în care creditele acordate nu se rambursează în acest termen se aplică dobînzi majorate de 6% pe an.

    ART. 10
        Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 1975.
        În anul 1974 lucrările de natura celor prevăzute a se finanţa, conform prevederilor de la art. 1, 2, 3 şi 9 se vor acoperi din fondurile de investiţii, prin virarea de la alte poziţii de plan a fondurilor rămase neutilizate în cursul anului, fără a se modifica termenele de punere în funcţiune a obiectivelor de la care se face virarea. În acest scop, se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor ca, la propunerea fundamentată a titularilor de plan, să efectueze modificări în listele de investiţii, anexe la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1600/1973.
        De asemenea, se autoriză Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor ca, în cazul în care resursele prevăzute mai sus nu sînt suficiente, să suplimenteze planul de investiţii şi alocaţia de la buget, pe titulari de plan şi pe economie, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 1974 la partea I, capitolul 15 "Alte cheltuieli economice".
        Modificarea secţiunilor de plan prevăzută la alineatele precedente se va face pe baza listelor depuse de titularii de plan, însuşite de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor şi bănci.
        Lucrările, altele decît cele prevăzute a se finanţa din fondurile de investiţii, se vor suporta din resursele arătate la art. 4, 5, 6, 7 şi 9, fără modificarea indicatorilor de plan aprobaţi pe anul 1974. Studiile de prognoză, studiile de dezvoltare în perspectivă a ramurilor, subramurilor şi grupelor de produse şi studiile de dezvoltare a economiei locale, elaborate în 1974 pe bază de contract, se vor suporta din cheltuielile de producţie ale unităţilor elaboratoare.


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016