Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996  privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 9 decembrie 1996

    În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor, care se desfiinţează.
    ART. 2
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5.
    ART. 3
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative de fizica stării condensate, fundamentarea şi elaborarea de tehnologii pentru producerea de materiale, componente şi dispozitive noi, cu proprietăţi fizice speciale, necesare industriilor de vârf din România.
    ART. 4
    Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 5
    Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1996, este de 765.158 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 565.705 mii lei şi active circulante 199.453 mii lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (care a asigurat activitatea funcţională a Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor).
    ART. 6
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 7
    Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.
    ART. 8
    Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                                NICOLAE VĂCĂROIU

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                      Ministrul cercetării şi tehnologiei,
                              Doru Dumitru Palade

                               Ministru de stat,
                             ministrul finanţelor,
                                Florin Georgescu


    Bucureşti, 25 noiembrie 1996.
    Nr. 1.312.

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI


                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

         ┌───────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐
         │ CONSILIUL DE ├──────┤ DIRECTOR ├─────────┤ CONSILIUL │
         │ ADMINISTRAŢIE │ │ GENERAL │ │ ŞTIINŢIFIC │
         └───────────────┘ └─────┬────┘ └────────────┘
                                      │
                                      │
                                      │
      ┌────────────────────┐ │
      │ COMITET DE DIRECŢIE├──────────┤
      └────────────────────┘ │
                                      │
          ┌─────────────────────┐ │
          │ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC ├─────┤
          └─────────┬───────────┘ │
                    │ │ ┌──────────────┐
                    │ └────────────────────────┤ CONTABIL-ŞEF │
                    │ └───────┬──────┘
                    │ │
       ┌────────────┴───┬────────────────┬───────────────┐ │
       │ │ │ │ │
┌──────┴───────┐ ┌────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ ┌─────┴─────┐
│ SECTOR VALO- │ │ SECTOR │ │ SECTOR │ │ SECTOR │ │ SECTOR │
│ RIFICARE │ │ DEZVOLTARE │ │ CERCETARE │ │ SUPORT │ │ ADMINIS- │
│ ŞI APLICAŢII │ │ │ │ │ │ CERCETARE │ │ TRATIV │
└──────────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘


    ANEXA 2

                   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
                     a Institutului de Cercetare-Dezvoltare
                 pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoană juridică aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Institutul are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul poate înfiinţa, în cadrul structurii sale, subunităţi fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate

    ART. 3
    Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii stării condensate şi al materialelor, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi tehnologică ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
    ART. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    a) În cadrul Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, cu o pondere majoritară din total activitate, institutul efectuează:
    - cercetare fundamentală, de bază şi orientată, realizate în scopul creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniul materialelor fizicii stării condensate şi al materialelor, componentelor şi dispozitivelor noi, speciale (supraconductoare, semiconductoare, ionice, feroelectrice, magnetice, piezoceramice etc.);
    - cercetare aplicativă pentru realizarea de modele experimentale, standuri, platforme şi staţii-pilot, precum şi tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare din mai multe ramuri de vârf: electronică, automatică, telecomunicaţii, informatică, electrotehnică, aviaţie etc.;
    - elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării şi modernizării unor ramuri industriale de vârf;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului ştiinţei şi tehnologiei materialelor şi fizicii stării condensate;
    - elaborarea de standarde în domeniul materialelor, componentelor şi dispozitivelor speciale.
    b) În afara Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, institutul efectuează:
    - cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul fizicii materialelor speciale şi al fizicii condensate.
    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenţă tehnică, consultanţă, furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice agenţilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi în domeniul fizicii materialelor, componenţelor şi dispozitivelor cu caracteristici deosebite;
    - testare şi certificare de produse, în domeniul fizicii materialelor.
    C. Formare şi specializare de cercetători în domeniul fizicii materialelor speciale şi al fizicii stării condensate.
    D. Execuţia de unicate şi serii mici ale aparaturii, componente, dispozitive şi aparate specifice, din domeniul propriu.
    E. Activităţi de transfer tehnologic.
    F. Colaborează şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţională.
    G. Editare-tipărire a unei publicaţii proprii în domeniul fizicii materialelor.

    CAP. III
    Patrimoniul

    ART. 5
    Conform bilanţurilor contabile încheiate la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 765.158 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 565.705 mii lei şi active circulante 199.453 mii lei.
    ART. 6
    (1) Institutul administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se află în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului.
    (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
    (4) Concesionarea sau închirierea unor subunităţi, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională

    ART. 7
    (1) Institutul poate avea în structură subunităţi, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.
    (2) În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    ART. 8
    Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
    ART. 9
    Subunităţile din structura institutului răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de către aceştia.

    CAP. V
    Organele de conducere

    ART. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurată de către:
    - consiliul de administraţie;
    - comitetul de direcţie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de către consiliul ştiinţific.
    ART. 11
    Consiliul de administraţie este format din 7 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
    Structura consiliului de administraţie este alcătuită din:
    - 1 preşedinte;
    - 1 vicepreşedinte;
    - 5 membri.
    ART. 12
    (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - preşedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
    - preşedintele consiliului ştiinţific.
    (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi fizicieni, ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din institut, precum şi reprezentanţi ai agenţilor economici de profil. Obligatoriu, un membru este al subunităţii.
    (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea directorului general.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsă de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care a făcut numirea.
    ART. 13
    Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români, şi:
    a) îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din această calitate;
    b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de către consiliul de administraţie;
    c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, soţia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe.
    ART. 14
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
    ART. 16
    (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.
    ART. 17
    La şedinţele consiliului de administraţie sunt invitaţi şi reprezentanţii sindicatelor, conform legii.
    ART. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensată material, conform prevederilor legale.
    ART. 19
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) răspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    ART. 20
    Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura institutului;
    b) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu;
    c) aprobă programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică;
    d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la organul coordonator în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;
    e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent;
    f) analizează raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institut, aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
    g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii şi subunităţi de producţie din patrimoniul institutului;
    i) aprobă asocierea institutului cu terţe persoane juridice în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aprobă valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamentează şi prezintă Ministerului Cercetării şi Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului;
    l) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    m) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    n) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    o) execută orice alte atribuţii, stabilite potrivit prevederilor legale.
    ART. 21
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
    ART. 22
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de către institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.
    ART. 23
    Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general, directorii din structura organizatorică a institutului şi principalii şefi de compartimente din institut.
    ART. 24
    Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri şi cheltuieli;
    - programul de investiţii;
    - sistemul de asigurare a calităţii;
    - alte obligaţii.
    ART. 25
    Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
    ART. 26
    (1) La nivelul subunităţilor din institut se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 27
    Activitatea curentă a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, dintre cercetătorii ştiinţifici principali care lucrează în domeniu şi au pregătire managerială.
    ART. 28
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
    d) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    e) numeşte şi revocă pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;
    f) angajează şi concediază personalul propriu;
    g) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetător ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific;
    h) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996;
    i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercită atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale; aprobă şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe;
    l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie;
    m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    ART. 29
    (1) Consiliul ştiinţific este format din 21 de membri, reprezentând toate direcţiile ştiinţifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de prospectare, în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului şi din afara acestuia, aleşi, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului ştiinţific. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului.
    (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.
    ART. 30
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, în domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    c) propune consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare;
    d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică ale institutului, precum şi realizarea acestora;
    e) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a institutului şi a ramurii;
    f) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare;
    h) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirmă rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetător ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetător ştiinţific;
    i) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
    j) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    k) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate;
    l) acordă titlul de doctor în ramura sa de activitate, dacă institutul a fost acreditat să organizeze activităţi de doctorat.

    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare

    ART. 31
    (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
    (2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    ART. 32
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    ART. 33
    Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
    ART. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor.
    ART. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
    ART. 36
    (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993.
    (2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aprobă o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca, în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
    Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.
    Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
    ART. 37
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.
    (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară, stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate, cu sediul în România.
    ART. 38
    Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. VII
    Reglementarea litigiilor

    ART. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
    ART. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    ART. 42
    Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016