Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 12 decembrie 2012  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 20 decembrie 2012
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, comerţului
                    şi mediului de afaceri,
                    Daniel Chiţoiu
                    Ministrul muncii,
                    familiei şi protecţiei sociale,
                    Mariana Câmpeanu
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 1.251.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 774/2012)
    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
    P-ţa Constantin Motas nr. 4
    CUI RO 14056826
                                                                    - mii lei -

┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2012 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│propuneri │
├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0 │1 │ 2 │3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │1 │ │
│ │ │ │ │ │4.295.351 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │2 │ │
│ │ │ │ │ │4.176.163 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │3 │ │
│ │ │ │ │ │2.962.193 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │4 │ │
│ │ │ │ │ │777.472 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de│5 │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │6 │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prev. legale în vigoare │7 │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │8 │ │
│ │ │ │ │ │240.743 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │9 │ │
│ │ │ │ │ │195.755 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ │
│ │ │ │ │ │119.188 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care │12 │ │
│ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │
│ │ │ │ │ │110.427 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ │
│ │ │ │ │ │8.761 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ │
│ │ │ │ │ │3.069.773 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ │
│ │ │ │ │ │3.044.265 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ │
│ │ │ │ │ │167.575 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ │
│ │ │ │ │ │102.723 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ │
│ │ │ │ │ │746.632 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ │
│ │ │ │ │ │504.259 │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) │22 │ │
│ │ │ │ │ │ │311.032 │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi │23 │ │
│ │ │ │ │protecţia socială şi alte obligaţii │ │110.621 │
│ │ │ │d2│legale, din care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări │24 │ │
│ │ │ │ │sociale │ │88.715 │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări │25 │ │
│ │ │ │ │pentru şomaj │ │1.833 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări │ │ │
│ │ │ │ │sociale de sănătate │26 │ │
│ │ │ │ │ │ │19.060 │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile │ │ │
│ │ │ │ │speciale aferente fondului de salarii │27 │ │
│ │ │ │ │ │ │1.013 │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ │
│ │ │ │ │ │ │82.600 │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 │ │ │
│ │ │ │ │din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │
│ │ │ │ │fiscal, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare,│29 │ │
│ │ │ │ │din care: │ │6.221 │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006,│ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │31 │ │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │
│ │ │ │ │ │ │11.550 │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │64.829 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza │35 │ │
│ │ │ │unor hotărâri judecătoreşti │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi│36 │ │
│ │ │ │necorporale │ │788.244 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ │
│ │ │ │ │ │165.145 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ │
│ │ │ │ │ │569.686 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ │
│ │ │ │ │ │80 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │
│ │ │ │ │ │303 │
│ │ │ ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ │ │ │
│ │ │ │ │2006 │41 │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare│ │ │
│ │ │ ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ │
│ │ │ │ │ │3.000 │
│ │ │ ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi│ │ │
│ │ │ │ │publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare│43 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe │ │ │
│ │ │ │ │existente sau noi, potrivit │ │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │44 │ │
│ │ │ ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
│ │ │ │ │ │6.000 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare │ │ │
│ │ │ │a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │ │ │
│ │ │ │bunurilor │47 │ │
│ │ │ │ │ │211.614 │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i9) ch. de restructurare, privatizare şi │ │ │
│ │ │ │administraţie specială │47c│ │
│ │ │ │ │ │5.000 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ │
│ │ │ │ │ │25.508 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
│ │ │ │ │ │380 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │
│ │ │ │ │ │25.129 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ │
│ │ │ │ │ │1.225.579 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │
│ │ │ │ │ │232.108 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │54 │ │
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **) │ │993.470 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │57 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │
│ │4 │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea │ │ │
│ │ │ │surselor │ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plăţii │ │ │
│ │ │ │dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor│ │ │
│ │ │ │de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │60 │ │
│ │ │ │ │ │993.470 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţă │61 │ │
│ │ │ │ │ │11.456 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8 │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori │ │844.450 │
│ │ │ │dividende │ │ │
│ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │ │şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile │63 │ │
│ │ │ │prevăzute │ │137.565 │
│ │ │ │la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi│ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│Cheltuieli materiale │66 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│Cheltuieli salariale │67 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│Cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│Cheltuieli cu reclamă şi publicitate │69 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│Alte cheltuieli │70 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ │
│ │ │ │ │ │1.106.448 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ │
│ │ │ │ │ │1.106.448 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ │
│ │ │ │ │ │531.506 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │ │ │
│ │ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │80 │ │
│ │ │ │finele anului │ │526.146 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │
│ │ │ │investiţii │ │5.360 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│ interne │82 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│ externe │83 │ │
│ │ │ │ │ │5.360 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │
│ │ │ │ │ │0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │
│ │ │ │ │ │0 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI │2 │ │Rezerve statutare │86 │ │
│ │ │ │ │ │0 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │
│ │ │ │ │ │0 │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XII │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ │
│ │ │ │ │ │4.295.351 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ │
│ │ │ │ │ │3.069.773 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ │
│ │ │ │ │ │6.046 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ │
│ │ │ │ │ │6.030 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), │93 │ │
│ │ │ │din care: │ │378.080 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat │94 │ │
│ │ │ │pe bază de contract individual de muncă │ │311.022 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ │
│ │ │ │ │ │9 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau │96 │ │
│ │ │ │natură │ │67.048 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ │97 │ │
│ │ │ │persoană) │ │4.298 │
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ │98 │ │
│ │ │ │persoană) │ │5.225 │
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile │ │ │
│ │ │ │în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu│99 │ │
│ │ │ │în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu│100│ │
│ │ │ │în preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(rd.89/92 * ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe │101│ │
│ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană)│ │291,04 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ │
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │ │714,7 │
│ │ │ │(Rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12│ │Plăţi restante │103│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ │
│ │ │ │ │ │0 │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │13│ │Creanţe restante │106│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ │
│ │ │ │ │ │181.754 │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ │
│ │ │ │ │ │187.934 │
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice