Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.243 din 12 decembrie 2012  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.243 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 20 decembrie 2012
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, comerţului
                    şi mediului de afaceri,
                    Daniel Chiţoiu
                    Ministrul muncii,
                    familiei şi protecţiei sociale,
                    Mariana Câmpeanu
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 1.243.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012)
    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
    PENTRU ANUL 2012
                                                                                 - mii lei -

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2012 │
│ │ │rd.│rectificat│
├────┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │1 │ 2 │3 │ 6 │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │1 │ 389.357│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Venituri din exploatare, din care: │2 │ 368.047│
│ ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │3 │ 328.073│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │4 │ 120│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,│5 │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare │6 │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │7 │ │
│ │ ├──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia de imobilizări │8 │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │9 │ 39.854│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Venituri financiare, din care: │10 │ 21.310│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) din imobilizări financiare │11 │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │12 │ │
│ │ │activele imobilizate │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) din dobânzi │13 │ 8.800│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 12.510│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 370.557│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 359.107│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.230│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 10.556│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 114│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 99.954│
│ │ ├──┬───┬────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) │22 │ 68.899│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale, din care: │23 │ 19.201│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 14.517│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj │25 │ 516│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de │26 │ 4.168│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale │27 │ │
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 11.854│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.│29 │ 1.378│
│ │ │ │ │571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare) │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit │31 │ 2.676│
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 4.000│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor │33a│ 3.800│
│ │ │ │ │legale │ │ │
│ │ ├──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-│34 │ 4.670│
│ │ │rilor potrivit programelor de disponibilizări │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri │35 │ │
│ │ │judecătoreşti │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale │36 │ 51.167│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe │37 │ 103.820│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h1) cheltuieli pentru recrutare şi plasare de personal de │37,│ 90│
│ │ │conducere conform O.G.U. nr. 109/2011 │1 │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 81.506│
│ │ ├──┬───┬────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1)│contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2)│cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 352│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3)│cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 558│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici-│43 │ │
│ │ │ │ │tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul │44 │ │
│ │ │ │ │pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit │ │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4)│cheltuieli cu sponsorizarea din care: │45 │ 550│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5)│cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a │46 │ │
│ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6)│cheltuieli redevenţa din concesionarea bunurilor │47 │ 24.438│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i7)│cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ │
│ │ │ │ │cheltuielişomaj │ │ │
│ │ │ │ │tehnic │ │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i8)│cheltuieli aferente restructurării, privatizării, │47b│ │
│ │ │ │ │administrator special, etc. │ │ │
│ ├───┼──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 11.450│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │49 │ 2.130│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │50 │ 9.320│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III.│ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 18.800│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 3.008│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │54 │ 15.792│
│ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Rezerve legale │55 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │56 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele │58 │ │
│ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea│ │ │
│ │ │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5. │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │6. │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, │60 │ 15.792│
│ │ │56, │ │ │
│ │ │57, 58 şi 59 │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │7. │Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din │61 │ 1.184│
│ │ │profitul │ │ │
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │8. │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul │62 │ 13.423│
│ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se │63 │ 1.184│
│ │ │repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: │65 │ │
├────┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │
├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │
├────┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 61.382│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Surse proprii │72 │ 16.108│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Alocaţii de la buget │73 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Credite bancare │74 │ │
│ ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │
│ ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Fonduri europene │77 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5. │Alte surse │78 │ 45.274│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │79 │ 61.382│
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │80 │ 36.266│
│ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │81 │ 25.116│
├────┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ 25.116│
├────┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ X │ │REZERVE, din care: │84 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ XI│1. │Rezerve legale │85 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Rezerve statutare │86 │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Alte rezerve │87 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │
├────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Venituri totale │89 │ 389.357│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 370.557│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │91 │ 1.950│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Număr mediu de salariaţi total │92 │ 1.950│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │5. │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 80.753│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de │94 │ 68.570│
│ │ │contract individual de muncă │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │95 │ 329│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura │96 │ 11.854│
│ ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │6. │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.930│
│ │ │ │(Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000 │ │ │
│ ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat │98 │ 3.451│
│ │ │ │de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura │ │ │
│ │ │ │(Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000 │ │ │
│ ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri │99 │ 200│
│ │ │curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92) │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │8. │Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de│100│ 4,58│
│ │ │personal) mii lei/pers │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │9. │Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de│101│ 4,58│
│ │ │personal) în preţuri comparabile mii lei/pers │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 952│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= │ │ │
│ │ │(Rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plăţi restante │103│ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri curente │104│ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │105│ 0│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante │106│ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri curente │107│ 422│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile │108│ 422│
└────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice