Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 decembrie 2012  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 744/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 744/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 869 din 20 decembrie 2012
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 744/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, comerţului
                    şi mediului de afaceri,
                    Daniel Chiţoiu
                    Ministrul muncii, familiei
                    şi protecţiei sociale,
                    Mariana Câmpeanu
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 1.238.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 744/2012)
    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Compania Naţională a Uraniului - S.A.
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
                                                                     - mii lei -

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ │
├──┬─────┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │
├──┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │1 │ │
│ │ │ │ │ │151.791 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │2 │ │
│ │ │ │ │ │151.691 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │3 │ │
│ │ │ │ │ │145.108 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │4 │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │5 │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │6 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în │7 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │8 │ │
│ │ │ │ │ │457 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │9 │ │
│ │ │ │ │ │6.126 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e1│Venituri conform OUG nr. 95/2002 │9b │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ │
│ │ │ │ │ │100 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte│12 │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │
│ │ │ │ │ │100 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ │
│ │ │ │ │ │144.801 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ │
│ │ │ │ │ │144.794 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ │
│ │ │ │ │ │17.980 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ │
│ │ │ │ │ │12.200 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ │
│ │ │ │ │ │77.456 │
├──┼──┼──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ │
│ │ │ │ │ │ │53.731 │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială│23 │ │
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │20.088 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ │
│ │ │ │ │ │ │16.143 │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj│25 │ │
│ │ │ │ │ │ │264 │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │26 │ │
│ │ │ │ │de │ │2.798 │
│ │ │ │ │sănătate │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile │27 │ │
│ │ │ │ │speciale │ │883 │
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ │
│ │ │ │ │ │ │3.637 │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ │
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │1075 │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006,│30 │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările │ │461 │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │
│ │ │ │ │ │ │2.340 │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │
│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │222 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │174 │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e1│ch. cu protecţia socială suportate din │34a│ │
│ │ │ │transferuri │ │0 │
│ │ │ │de la bugetul de stat │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor│35 │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │818 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ │
│ │ │ │necorporale, din care: │ │17.038 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ │
│ │ │ │ │ │13.600 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ │
│ │ │ │ │ │5.528 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ │
│ │ │ │ │ │97,3 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │
│ │ │ │ │ │15 │
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ │
│ │ │ │ │ │1 │
├──┼──┼──┼──┬──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │387 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
│ │ │ │bunurilor │ │2389 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri │47a│ │
│ │ │ │structurale │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47b│ │
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurării, │47c│ │
│ │ │ │privatizării, administrator special, etc. │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i10) provizioane │47d│ │
│ │ │ │ │ │1.130 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ │
│ │ │ │ │ │7 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
│ │ │ │ │ │2 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │
│ │ │ │ │ │5 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ │
│ │ │ │ │6.990 │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │
│ │ │ │ │ │1062 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │54 │ │
│ │ │ │IMPOZITULUI │ │5.928 │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │
│ │ │ │ │ │350 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru│58 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii │ │ │
│ │ │ │dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de│60 │ │
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │5.578 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │222 │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │4.741 │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de│ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute │63 │ │
│ │ │ │la │ │615 │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │
│ │ │ │ │ │0 │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ │
│ │ │ │ │7.455 │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ │
│ │ │ │ │ │7.455 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ │
│ │ │ │ │ │7.455 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │80 │ │
│ │ │ │ │ │7.455 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │Alte cheltuieli asimilate investiţiilor │ │ │
│ │ │ │(alocaţii stoc uraniu) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor │81 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │
│ │ │ │ │ │350 │
├──┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │
│ │ │ │ │ │350 │
│XI├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Rezerve statutare │86 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │
├──┴──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │
├──┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ │
│ │ │ │ │ │151.791 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ │
│ │ │ │ │ │144.801 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ │
│ │ │ │ │ │1.703 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ │
│ │ │ │ │ │1.753 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:│93 │ │
│ │ │ │ │ │57.146 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ │
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │53.726 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ │
│ │ │ │ │ │5 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau │96 │ │
│ │ │ │natură │ │3.415 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ │
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │2.554 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ │
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │2.717 │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│99 │ │
│ │ │ │preţuri curente │ │86,59 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│100│ │
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.89/92 x ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total│101│ │
│ │ │ │personal mediu (kg/persoană) │ │242,77 │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ │
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000 │ │954 │
│ │ │ │= (Rd.16/rd.1)x 1000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ │
│ │ │ │ │ │0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ │
│ │ │ │ │ │0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ │
│ │ │ │ │ │390 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ │
│ │ │ │ │ │390 │
└──┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


    -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice