Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009  privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 30 octombrie 2009

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (6), (6^1) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării.
    (2) Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar.
    ART. 2
    În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;
    b) tăiere/sacrificare - orice procedură care cauzează moartea unui animal prin sângerare;
    c) ucidere - orice procedură care cauzează moartea unui animal;
    d) animale altfel afectate - animale suspicionate de boală sau animale a căror bunăstare este grav afectată din cauza restricţiilor de mişcare, în condiţiile aplicării măsurilor impuse în cadrul planului de combatere a bolii, care sunt supuse confiscării în vederea sacrificării sau oricărui proces de distrugere conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
    e) pagube colaterale - materialul germinativ de origine animală, orice produs de origine animală care provine de la animale suspicionate de boală, bolnave sau care se află într-o zonă în care se înregistrează suspiciune de boală ori îmbolnăvire sau orice produs de origine nonanimală care constituie un factor de difuzare a bolii şi care este confiscat în vederea distrugerii;
    f) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care la controlul specific sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sunt declarate factor de difuzare a bolii;
    g) distrugere - neutralizarea cadavrelor, a deşeurilor de origine animală şi nonanimală, precum şi a produselor neconforme, prin procedee prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) suspiciune de boală - apariţia oricărui semn clinic care sugerează o anumită boală la o specie susceptibilă, care, împreună cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;
    i) boală confirmată - boala pentru care a fost izolat şi/sau identificat agentul etiologic sau anticorpi specifici, după caz, prin diagnostic de laborator şi pentru a cărei confirmare a fost emis un buletin de analiză de laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, autorizat şi acreditat, sau de laboratorul naţional de referinţă pentru boala în cauză;
    j) valoarea de piaţă - preţul pe care proprietarul l-ar fi putut obţine în mod normal pentru animal imediat înainte de contaminarea sau de sacrificarea sa, ţinând seama de aptitudinea, calitatea şi vârsta acestuia, conform prevederilor art. 2 lit. b) coroborate cu art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanţarea comunitară a intervenţiilor de urgenţă şi a combaterii anumitor boli ale animalelor menţionate în Decizia nr. 90/424/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare.
    ART. 3
    (1) În cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv pentru cazurile de suspiciune a bolii, care implică tăierea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri, cu excepţia sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.
    (2) Diferenţa dintre sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (1) până la valoarea preţului de piaţă se asigură din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2).
    ART. 4
    (1) Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
    (2) Beneficiază de despăgubiri persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, dacă animalele suspicionate de boală au fost predate către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, în vederea sacrificării în scop de diagnostic.
    (3) Beneficiază de despăgubiri proprietarii de animale din exploataţiile în care se aplică măsurile de control al bolilor, inclusiv din exploataţiile aflate în zona de protecţie a focarului, precum şi alte persoane fizice şi juridice care au suferit pagube colaterale prin aplicarea măsurilor de eradicare şi combatere a bolilor.
    (4) Despăgubirile prevăzute la alin. (1)-(3) nu vor fi acordate persoanelor fizice sau juridice sancţionate contravenţional în baza art. 9.
    (5) Despăgubirile se acordă în baza evaluărilor făcute de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi a documentaţiei prevăzute la art. 11.
    (6) În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.
    ART. 5
    (1) Lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri, prevăzută în anexa nr. 1, se actualizează, ori de câte ori este necesar, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Despăgubirile se acordă pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate pentru bolile prevăzute în anexa nr. 1, conform Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în funcţie de specificul fiecărei boli sau fiecărui caz de boală şi de etapa în care autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a dispus tăierea, uciderea sau sacrificarea animalului.
    ART. 6
    (1) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru bolile cuprinse în anexa nr. 1, cu excepţia salmonelozelor (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducţie, ouătoare şi de carne din specia Gallus gallus şi a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST), encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) şi scrapiei.
    (2) Plata despăgubirilor se face conform art. 26 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.23 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiectele finanţate din FEN postaderare", la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis ori altfel afectat sau, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, pentru salmonelozele (salmonelă zoonotică) în efectivele de reproducţie, ouătoare şi de carne din specia Gallus gallus şi encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST), encefalopatia spongiformă bovină (ESB) şi scrapia.
    (3) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, începând de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, aprobată prin Legea nr. 257/2009.
    (4) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor în condiţiile alin. (3), care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi la unităţile subordonate acestuia începând cu data de 24 martie 2009, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Dosarele pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, care au fost depuse la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi la unităţile subordonate acestuia anterior datei de 24 martie 2009 şi nesoluţionate, se soluţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de unităţile subordonate acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.
    ART. 7
    (1) Suma pentru pierderea suferită de proprietar prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabileşte de o comisie de evaluare, constituită din:
    a) reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;
    c) reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect;
    d) reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta.
    (2) Convocarea comisiei prevăzute la alin. (1) se face de către prefect la solicitarea scrisă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) La propunerea reprezentantului direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisia prevăzută la alin. (1) analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în cauză conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.
    (4) Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de înlocuire a animalului şi de respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 8
    Nu beneficiază de despăgubirile prevăzute în prezenta hotărâre persoanele fizice şi juridice proprietare de animale în următoarele situaţii:
    a) dacă nu au comunicat medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale, în termen de maximum 48 de ore, prin notificare scrisă sau notă telefonică;
    b) nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate în exploataţiile aprobate sanitar-veterinar;
    c) au importat animale bolnave a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;
    d) au introdus animale noi fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege;
    e) au introdus animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli;
    f) se constată de autorităţile competente că au încălcat legislaţia în vigoare.
    ART. 9
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale:
    a) neanunţarea, în termen de 48 de ore, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau a reprezentantului oficial al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, despre apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciuni de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale;
    b) neizolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală, nepăstrarea cadavrelor animalelor moarte ori tăiate şi consumul sau înstrăinarea cărnii şi produselor provenite de la aceste animale până la sosirea medicului veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau oficial;
    c) nerespectarea restricţiilor de circulaţie a animalelor, impuse de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
    d) neasigurarea şi nerespectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile de animale autorizate sanitar-veterinar.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi de către poliţişti.
    ART. 10
    Dispoziţiile art. 9 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    Documentaţia întocmită, conform reglementărilor în vigoare, de persoana fizică sau juridică proprietară de animale, verificată de comisia de evaluare prevăzută la art. 7 alin. (1), se depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se avizează de către medicul oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi se aprobă de directorul coordonator, directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar şi directorul coordonator adjunct economic ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    ART. 12
    Normele metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 13
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


           PRIM-MINISTRU
             EMIL BOC

                 Contrasemnează:
                 ────────────────
                  Preşedintele
     Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
          şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                  Marian Zlotea

              p. Ministrul agriculturii,
      pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,
                  Nicolae Giugea,
                  secretar de stat

            Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Pogea


    Bucureşti, 7 octombrie 2009.
    Nr. 1.214.    ANEXA 1

                          LISTA
          cuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri

    1. Tuberculoza bovină
    2. Febra aftoasă
    3. Leucoza enzootică bovină
    4. Turbarea
    5. Paratuberculoza
    6. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatia spongiformă a bovinelor, scrapia
    7. Pesta porcină clasică
    8. Anemia infecţioasă ecvină
    9. Boala Aujeszky
    10. Salmonelozele aviare
    11. Loca americană şi bolile virotice ale albinelor
    12. Varooza albinelor
    13. Pesta porcină africană
    14. Pesta bovină
    15. Pesta ecvină
    16. Pesta rumegătoarelor mici
    17. Pesta aviară (influenţa aviară)
    18. Stomatita veziculoasă
    19. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor
    20. Boala veziculoasă a porcului
    21. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor
    22. Variola ovină şi caprină
    23. Bluetongue*)
──────────
    *) Bluetongue - denumită boala limbii albastre şi febra catarală ovină.
──────────

    24. Febra Văii de Rift
    25. Artrita-encefalita caprină
    26. Maedi Visna
    27. Furunculoza salmonidelor
    28. Iersinioza salmonidelor
    29. Septicemia hemoragică virală a salmonidelor
    30. Necroza hematopoietică infecţioasă
    31. Trichineloza**)
──────────
    **) În cazul sacrificărilor pentru consum familial.
──────────    ANEXA 2

                              NORME METODOLOGICE
      privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru
        animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării
          rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

    ART. 1
    Despăgubirea proprietarilor de animale pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face pe baza decontului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 2
    Documentaţia prevăzută la art. 11 din hotărâre cuprinde următoarele acte însoţitoare:
    a) memoriul justificativ, care include ancheta epidemiologică şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru lichidarea rapidă a focarului de boală transmisibilă, întocmită şi pusă la dispoziţie de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarată boala, însuşit de Centrul local de combatere a bolilor şi de consiliul local implicat;
    b) actul sanitar-veterinar de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarată boala, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    c) raportul de notificare a bolilor pentru suspiciune/confirmare eliberat de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, respectiv de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 2 şi 3;
    d) copiile buletinelor de analiză eliberate de laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, în cazul tuberculozei, copia rezultatului tuberculinării;
    e) fişa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    f) documentele care trebuie să însoţească orice mişcare a animalelor vii, eliberate potrivit normelor sanitar-veterinare în vigoare;
    g) documentele care atestă sumele de bani încasate de către proprietarii de animale în urma valorificării prin sacrificarea animalelor, dacă este cazul;
    h) decontul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    i) procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare, necesar pentru acordarea despăgubirilor privind pagubele colaterale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    j) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului de animale că nu a fost sancţionat contravenţional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    ART. 3
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după verificarea şi aprobarea documentaţiei, întocmeşte centralizatorul deconturilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, semnat de directorul coordonator, de directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar şi de directorul coordonator adjunct economic, şi îl transmite la Direcţia economică şi financiar-contabilă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
    (2) Direcţia economică şi financiar-contabilă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi aprobă centralizatorul deconturilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.
    ART. 4
    (1) În vederea efectuării plăţilor reprezentând despăgubiri ce se cuvin proprietarilor de animale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, care va fi însoţită de centralizatorul deconturilor prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii de deschidere a creditelor bugetare necesare pentru plata despăgubirilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor virează în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele respective pentru plata deconturilor.
    (3) Plata se va efectua de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărâre.
    ART. 5
    (1) Plata despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face la valoarea de piaţă, în termen de 90 de zile de la tăierea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor, conform art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei.
    (2) Documentaţia prevăzută la art. 2 se depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la tăierea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor.
    ART. 6
    (1) Până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor centralizatorul deconturilor prevăzut la art. 3 alin. (1).
    (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti răspund de respectarea întocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice şi exercită controlul asupra modului de desfăşurare a acţiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor şi de combatere a epizootiilor, precum şi asupra modului în care sunt folosite mijloacele financiare.
    (3) Răspunderea pentru asigurarea şi cheltuirea fondurilor de la buget, potrivit legii, revine directorului coordonator, directorului coordonator adjunct sanitar-veterinar şi directorului coordonator adjunct economic ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
la normele metodologice    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........
    Circumscripţia sanitar-veterinară zonală ..............................

             ACT SANITAR - VETERINAR DE DECLARAREA BOLII
                     Nr. ...... din .........

    1. Denumirea bolii ........................................
    Speciile de animale receptive .............................
    2. Data apariţiei bolii ...................................
    Localitatea ................, judeţul .....................
    3. Exploataţiile contaminate (denumirea exploataţiei, unităţii, fermei)
    Codul exploataţiei ........................................
    Numele proprietarului .....................................
    Adresa ....................................................
    4. Efectivele de animale existente în exploataţiile contaminate*:
    Specia ...... Categoria .......... Numărul de animale ...........
    5. Numărul de animale: bolnave ........ tăiate ......... ucise ........ moarte ........
    6. Originea bolii (sursele şi modul de contaminare) .................
    7. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în focar .........
    8. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în zona de protecţie .........
    9. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în zona de supraveghere ......


      Medicul veterinar oficial al circumscripţiei
             sanitar-veterinare zonale,
      ...........................................
         (semnătura, ştampila şi parafa)
                     L.S.

      Reprezentantul Unităţii locale de sprijin
   din cadrul Centrului local de combatere a bolilor,
          Primar/Reprezentantul acestuia,
    .................................................,
                       L.S.──────────
    *) Pentru animalele identificate conform legislaţiei în vigoare se va anexa la actul sanitar-veterinar de declarare a bolii de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale un tabel cu numerele de identificare individuale ale animalelor din exploataţie.
──────────


    ANEXA 2
la normele metodologice


                   RAPORT DE SUSPICIUNE A BOLILOR


    INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ/LABORATORUL SANITAR-VETERINAR
     ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEI SANITAR-VETERINARE
          ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............................

    │_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│
     Codul bolii Ziua Luna Anul
    1. │_______________________________│_____│_____│_____│_____│_____│
            Judeţul Codul de notificare al judeţului
    2. │__________________________________________________________│
        Numele şi funcţia persoanei care raportează
    3. │__________________________________________________________│
        Numărul de fax şi adresa de poştă electronică
    4. │__________________________________________________________│
        Numele bolii
    5. │__________________________________________________________│
        Metoda de diagnostic
    6.
    │___│___│___│
     Data detecţiei iniţiale a
     modificării statusului de
     sănătate
    7.
    │___│___│___│
    Data estimativă a primei
    infecţii
    8.
    │___│___│___│
    Nr. de focare
    identificate
    9. │__________________________________________________________│
        Localizarea geografică a focarului (focarelor)*
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    10*). Detalii referitoare la focar/focare

┌──────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de│ │ Nr. de │Nr. de │ Din care: │
│focare│Specia│ animale │animale ├────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
│ │ │existente│afectate│Cu semne clinice│ Moarte │ Ucise │Sacrificate│
│ │ │în focar │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
└──────┴──────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────────┘

    11*). Detalii privind efectivul afectat
    ...............................................................
    ...............................................................
    12*). Detalii privind epidemiologia bolii
    ...............................................................
    ...............................................................
    13*). Măsuri de control luate la data raportării
    ...............................................................
    ...............................................................
    14. Datele de identificare ale proprietarului (persoană fizică sau juridică)
    ...............................................................
    ...............................................................


           Director/Director coordonator,
           ...........................

      Director adjunct/Director coordonator
         adjunct sanitar-veterinar,
         ..........................

      Director adjunct/Director coordonator
            adjunct economic,
         .......................

──────────
    *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
──────────


    ANEXA 3
la normele metodologice


                     RAPORT DE CONFIRMARE A BOLILOR
    INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ/LABORATORUL SANITAR-VETERINAR
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEI SANITAR-VETERINARE ŞI
         PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ......................


    │_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│
     Codul bolii Ziua Luna Anul
    1. │_______________________________│_____│_____│_____│_____│_____│
            Judeţul Codul de notificare al judeţului
    2. │__________________________________________________________│
        Numele şi funcţia persoanei care raportează
    3. │__________________________________________________________│
        Numărul de fax şi adresa de poştă electronică
    4. │__________________________________________________________│
        Numele bolii
    5. │__________________________________________________________│
        Metoda de diagnostic
    6.
    │___│___│___│
    Data detecţiei iniţiale
    separate a modificării
    statusului de sănătate
    7.
    │___│___│___│
    Data estimativă a primei
    infecţii
    8.
    │___│___│___│
    Nr. de focare
    identificate
    9. │__________________________________________________________│
        Localizarea geografică a focarului (focarelor)*
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    10*). Detalii referitoare la focar/focare

┌──────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Nr. de│ │ Nr. de │Nr. de │ Din care: │
│focare│Specia│ animale │animale ├────────────────┬────────┬───────┬───────────┤
│ │ │existente│afectate│Cu semne clinice│ Moarte │ Ucise │Sacrificate│
│ │ │în focar │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────────┤
└──────┴──────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────────┘

    11*). Detalii privind efectivul afectat
    ...............................................................
    ...............................................................
    12*). Detalii privind epidemiologia bolii
    ...............................................................
    ...............................................................
    13*). Măsuri de control luate la data raportării
    ...............................................................
    ...............................................................
    14. Datele de identificare ale proprietarului (persoană fizică sau juridică)
    ...............................................................
    ...............................................................


              Director/Director coordonator,
              ..............................

          Director adjunct/Director coordonator
              adjunct sanitar-veterinar,
              ..........................

          Director adjunct/Director coordonator
                  adjunct economic,
               .........................

──────────
    * Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
──────────


    ANEXA 4
la normele metodologice


                    FIŞĂ DE EVALUARE

    Subsemnaţii:
    ............., reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; ........., reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; ........, reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect ...........;........., reprezentantul Unităţii locale de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta .........; ......., reprezentantul poliţiei locale
    Astăzi, ......., întruniţi în comisie, am examinat animalul/animalele din specia ........, cauza examinării ......, proprietatea ......, codul exploataţiei ...., în localitatea ...../(satul/comuna/oraşul/municipiul) ......, judeţul ........., pentru boala confirmată prin Buletinul de analiză nr. ....... din ......, eliberat de ..........
    Identitatea animalului:

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Codul exploataţiei: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Nr. de identificare: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Sexul: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Vârsta: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Greutatea: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Starea fiziologică: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Valoarea de ameliorare globală: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Preţul estimativ al pieţei - lei: │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Preţul de despăgubire - lei: │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    În urma examinării, am stabilit că valoarea de plată a animalului/animalelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. ..../...., este de ........ lei.
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru animalul/animalele mai sus menţionat/menţionate se vor lua următoarele măsuri:

┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Uciderea animalului: │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Sacrificarea - tăierea animalului: │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Efectuarea curăţeniei mecanice şi dezinfecţiei: │ │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


                Reprezentantul
          direcţiei sanitar-veterinare
             şi pentru siguranţa
                 alimentelor,
          ........................

               Reprezentantul
          Ministerului Agriculturii,
           Pădurilor şi Dezvoltării
                  Rurale
              (Oficiul pentru
              Ameliorare şi
              Reproducţie în
                Zootehnie),
          .......................

         Reprezentantul Unităţii
         locale de decizie din
         cadrul Centrului local
         de combatere a bolilor,
        ..........................

         Reprezentantul Unităţii
         locale de sprijin din
         cadrul Centrului local
        de combatere a bolilor,
        ........................

         Proprietarul animalului,
        .........................    ANEXA 5
la normele metodologice
                                 DECONTUL
      pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
                 de animale tăiate, ucise sau altfel afectate

    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Judeţul ..........................................
    Localitatea ......................................
                (comuna, oraşul, municipiul)
    Nr. ............... din ..........................


               Director coordonator,
          ...............................
               (numele şi prenumele)
                      L.S.

             Director coordonator adjunct
                 sanitar-veterinar,
          ..................................
              (numele şi prenumele)
                      L.S.

                   Se aprobă
          Director coordonator adjunct economic,
          .......................................
               (numele şi prenumele)
                      L.S.


┌──┬─────────┬───────┬────┬───────┬─────┬──────┬──────┬─────┬───┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬───────┬────┐
│N │ Numele │Locali-│Str.│Nr. de │Sex │Vârstă│Greu- │Denu-│Mă-│Docu- │Valoa-│Prin │Prin │Prin │Total│Dife- │Semnă- │Obs.│
│r.│ şi │tatea │nr. │identi-│ani- │ani- │tatea │mirea│su-│mentul │rea │valo- │valo- │stabi-│-lei-│renţa │tura │ │
│c │prenumele│ │ │ficare │mal/e│mal/e │în │bolii│ra │în baza│stabi-│rifi- │rifi- │lirea │ │de │de │ │
│r │proprie- │ │ │ │ │ │viu/kg│ │dis│căruia │lită │carea │carea │pagu- │ │despă-│primire│ │
│t.│tarului │ │ │ │ │ │ │ │pu │s-a │-lei- │cărnii│pielii│belor │ │gubit │sau nr.│ │
│ │ sau │ │ │ │ │ │ │ │să │stabi- │ │-lei- │-lei- │colate│ │-lei- │chitan-│ │
│ │denumirea│ │ │ │ │ │ │ │ │lit │ │ │ │rale │ │ │ţei de │ │
│ │persoanei│ │ │ │ │ │ │ │ │valoa- │ │ │ │-lei- │ │ │transmi│ │
│ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │rea │ │ │ │ │ │ │tere │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┤
├──┼─────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┤
└──┴─────────┴───────┴────┴───────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┘


                Întocmit
                ────────
              Reprezentantul
          Ministerului Agriculturii,
               Pădurilor şi
              Dezvoltării Rurale
         (Oficiul pentru Ameliorare
              şi Reproducţie
               în Zootehnie),
           ......................,
           ......................
               (semnătura)

                  Vizat
                  ─────
          Reprezentantul direcţiei
             sanitar-veterinare
            şi pentru siguranţa
           alimentelor judeţene,
          respectiv a municipiului
                Bucureşti,
          .........................,
          ..........................

               (semnătura)


                Director*),
        ..............................
            (numele şi prenumele)
                    L.S.


              Contabil-şef*),
         ..............................
          (numele şi prenumele)
                  L.S.


                  Vizat
                  ─────
              Reprezentantul
          Unităţii locale de decizie
          din cadrul Centrului local
           de combatere a bolilor,
          ...........................
                    L.S.

                   Vizat
                   ──────
                 Reprezentantul
            Unităţii locale de sprijin
                  din cadrul
               Centrului local
            de combatere a bolilor,
            .............................

             Primar/Reprezentantul
                  acestuia,
           ..........................
                      L.S.


──────────
    *) În cazul unităţilor cu personalitate juridică.
──────────


    ANEXA 6
la normele metodologice

                                 PROCES - VERBAL
     pentru despăgubirea pagubelor colaterale apărute în cazul epizootiilor
               Încheiat astăzi, ..................

    Numele şi prenumele proprietarului ..................................
    Adresa ..............................................................
    Codul exploataţiei ..................................................
    Animale afectate ....................................................
      Specia ............................................................
      Rasa ..............................................................
      Categoria .........................................................
      Vârsta ............................................................
    Produse şi subproduse de origine animală ............................
      Denumirea produsului ..............................................
      Cantitatea ........................................................
      Valoarea ..........................................................
    Produse de origine nonanimală .......................................
      Denumirea produsului ..............................................
      Cantitatea ........................................................
      Valoarea ..........................................................
    Documentul şi data confiscării/distrugerii produselor/subproduselor ......
    Destinaţia ...............................................................


                       Semnătura proprietarului
                       ........................


    Comisia de evaluare*)
──────────
    *) Întocmit.
──────────

    1. Reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ..................
    2. Reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor (Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie) ...................
    3. Reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor ......................
    4. Reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta ...............................


    NOTĂ:
    Organizarea activităţii de evaluare revine prefectului, la solicitarea scrisă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentaţia privind efectuarea plăţilor, răspunde de acordarea despăgubirilor, răspunde şi controlează modul de desfăşurare a acţiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor şi de combatere a epizootiilor.


    ANEXA 7
la normele metodologice


                DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

    Subsemnatul/a ........, identificat/ă cu actul de identitate B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat/ă de ........ la data de ......., CNP ............, cu domiciliul în localitatea ........, str. ..... nr. ..., ap. ..., bl. ..., sc. ...., sectorul/judeţul ......, în calitate de ......... al .........., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declaraţii (art. 292 din Codul penal), că nu am a fost sancţionat/ă contravenţional conform prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.

            Data Semnătura
         .......... ...........    ANEXA 8
la normele metodologice
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........................
    Nr. ......../..................


                  CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
     pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
                        de animale

┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Categoria │Denumirea│Valoarea │Valoarea stabilită│Sumele recuperate │Diferenţa de│
│crt.│de animale│ bolii │stabilită │de comisie pentru │ │ despăgubit │
│ │ │ │de comisie│pagube colaterale │ │ (mii lei) │
│ │ │ │ pentru │ (mii lei) │ │ │
│ │ │ │ animale ├───────┬──────────┼──────┬──────┬─────┤ │
│ │ │ │(mii lei) │Produse│Produse de│Prin │Prin │Total│ │
│ │ │ │ │ şi │origine │valo- │valo- │ │ │
│ │ │ │ │subpro-│nonanimală│rifi- │rifi- │ │ │
│ │ │ │ │duse de│ │care │carea │ │ │
│ │ │ │ │origine│ │cărnii│pielii│ │ │
│ │ │ │ │animală│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴────────────┘


     Director coordonator, Director coordonator adjunct Director coordonator adjunct
    ...................... sanitar-veterinar, economic,
                              ............................. .............................


        Vizat CFP
        ─────────    ANEXA 9
la normele metodologice    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

                                              Se aprobă.
                                              ──────────
                                   Ordonator principal de credite,
                                   ...............................

                     CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
   pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Judeţul│Categoria │ Denumirea│Valoarea │Valoarea stabilită│Sumele recuperate │Diferenţa de│
│crt.│ │de animale│ bolii │stabilită │de comisie pentru │ │ despăgubit │
│ │ │ │ │de comisie│pagube colaterale │ │ (mii lei) │
│ │ │ │ │ (mii lei)│ (mii lei) │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────┬──────────┼──────┬──────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │Produse│Produse de│Prin │Prin │Total│ │
│ │ │ │ │ │ şi │origine │valo- │valo- │ │ │
│ │ │ │ │ │subpro-│nonanimală│rifi- │rifi- │ │ │
│ │ │ │ │ │duse de│ │care │carea │ │ │
│ │ │ │ │ │origine│ │cărnii│pielii│ │ │
│ │ │ │ │ │animală│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴────────────┘


           Vizat CFP
           ─────────

                        Direcţia economică şi financiar-contabilă
                                     Director,
                            ........................

                                 Director adjunct,
                            ........................


                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016