Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 28 noiembrie 2000  pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenţii economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica şi documentele fiscale necesare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenţii economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica şi documentele fiscale necesare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 30 noiembrie 2000
    In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind procedurile tehnice pentru declararea de către agenţii economici producători a stocurilor de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia de stabilire a accizelor, plata acestora, formularistica şi documentele fiscale necesare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            PRIM-MINISTRU
      MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                   Contrasemnează:
                   ---------------
                Ministrul finanţelor,
                Decebal Traian Remes


    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE

             privind procedurile tehnice pentru declararea de către
           agenţii economici producători a stocurilor de alcool brut,
               alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, preluarea
          cantităţilor de alcool de către stat, precum şi metodologia
                   de stabilire a accizelor, plata acestora,
                 formularistica şi documentele fiscale necesare

    ART. 1
    (1) De la data instituirii monopolului de stat asupra comercializării alcoolului toţi agenţii economici producători de alcool, inclusiv agenţii economici care lucrează în sistem integrat - atât producători de alcool, cât şi de băuturi alcoolice -, vor preda statului prin supraveghetorii fiscali desemnaţi toate cantităţile de alcool etilic rafinat şi alcool tehnic, ca produse finite rezultate din procesul de rafinare a alcoolului brut. Vor fi predate statului atât cantităţile de alcool aflate în stoc la acea dată în orice spaţiu de depozitare, cât şi cele rezultate în urma procesului de producţie efectuat începând cu data de 1 decembrie 2000.
    (2) În situaţia agenţilor economici producători de alcool în sistem integrat se vor preda statului şi stocurile aflate sub formă de materie primă în secţiile de producere a băuturilor alcoolice.
    (3) Stocurile de alcool etilic rafinat existente la data de 1 decembrie 2000 la agenţii economici care funcţionează numai în calitate de producători de băuturi alcoolice, achiziţionate efectiv de aceştia înainte de această dată, vor fi utilizate până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000. În acest sens agenţii economici producători de băuturi alcoolice spirtoase au obligaţia ca, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, să inventarieze stocurile de alcool etilic rafinat, precum şi de băuturi alcoolice spirtoase, existente la data de 30 noiembrie 2000, şi să declare stocurile respective la organul fiscal teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, în vederea vizării listelor de inventar.
    ART. 2
    (1) Importul şi exportul de alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic se efectuează de agenţii economici autorizaţi în baza licenţelor de import sau de export eliberate de Ministerul Finanţelor - Direcţia monopol de stat.
    (2) Importul de alcool se realizează numai în limita contingentelor anuale stabilite de stat prin Ministerul Finanţelor şi intra sub supraveghere fiscală din momentul întocmirii formalităţilor de vămuire şi până la destinaţia finala. La intrarea efectivă în ţara a cantităţilor de alcool importate agentul economic importator va solicita direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat în a carei raza îşi desfăşoară activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care va urmări transportul, depozitarea şi modul de utilizare a alcoolului importat.
    (3) Licenţele de import pentru alcool vor fi eliberate agenţilor economici importatori pentru fiecare cantitate ce urmează să fie importata, numai în măsura în care necesarul de consum pentru piaţa interna depăşeşte contingentul stabilit pentru producţia interna de alcool.
    (4) Licenţa de import pentru alcool se acorda în baza cererii-tip, prezentată în anexa nr. 1, care va fi însoţită de următoarele documente prezentate în fotocopii certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) documentele legale de constituire a agentului economic, cu toate modificările intervenite până la data solicitării licenţei de import, respectiv statutul şi contractul societăţii comerciale sau actul constitutiv, hotărârea judecătorească de înfiinţare a acesteia, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, certificatul de înregistrare fiscală;
    b) cazierele judiciare ale administratorilor şi directorilor executivi;
    c) contractele încheiate direct între importator şi producătorul extern, cu menţionarea expresă a cantităţilor ce urmează să fie importate;
    d) contractele încheiate între agentul economic importator şi agenţii economici utilizatori, până la nivelul cantităţii totale ce urmează să fie importata;
    e) scrisoarea de bonitate bancară;
    f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaţiile de depozitare, magazinele şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. Aceasta declaraţie va purta viza organelor fiscale teritoriale în a căror raza se afla fiecare dintre aceste locuri de desfăşurare a activităţilor agentului economic în cauza;
    g) situaţia întocmită de organele fiscale teritoriale, din care să rezulte modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat.
    (5) Exportul de alcool poate fi efectuat numai de agenţii economici producători de alcool, legal autorizaţi.
    (6) Licenţa de export va fi eliberată agentului economic exportator pentru fiecare cantitate ce urmează să fie exportată şi se acorda în baza cererii-tip, prezentată în anexa nr. 2, care va fi însoţită de următoarele documente prezentate în fotocopii certificate de organul fiscal pentru conformitate cu originalul:
    a) autorizaţia de comercializare în calitate de agent economic producător de alcool;
    b) contractele încheiate între agentul economic exportator şi partenerii externi.
    (7) Toate transporturile de alcool la export vor fi însoţite până la punctul vamal de ieşire din ţara de către un supraveghetor fiscal, special desemnat pentru aceasta. Supraveghetorul astfel desemnat va supraveghea ieşirea efectivă a transportului de alcool din ţara, precum şi întocmirea corecta a documentelor care atesta efectuarea exportului.
    ART. 3
    (1) Alcoolul etilic rafinat care face obiectul predării către stat este numai alcoolul etilic rafinat obţinut de agenţii economici producători autorizaţi, care are concentraţia alcoolică minima de 95,5% în volum, indiferent de destinaţia acestuia.
    (2) Alcoolul etilic rafinat predat statului trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare şi ale normelor Ministerului Sănătăţii. Dovada se face prin prezentarea buletinelor de analiza la fiecare livrare, buletine completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului - dacă acesta a fost autorizat - sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiza vor cuprinde cel puţin 10 parametri fizico-chimici prevăzuţi de standardele legale în vigoare.
    (3) În momentul livrării alcoolului de către stat către agenţii economici utilizatori producătorul de alcool etilic rafinat va elibera pentru aceste transporturi buletine de analiza completate conform standardelor legale în vigoare, buletine care vor însoţi obligatoriu marfa, împreună cu celelalte documente stabilite de lege.
    (4) În prima decada a fiecărei luni supraveghetorul fiscal va preleva, pe baza unui proces-verbal, trei mostre a câte 1 litru din alcoolul etilic rafinat obţinut de producători, mostre ce vor fi sigilate de supraveghetorul fiscal. Prin grija supraveghetorului fiscal una dintre mostre va fi predată, pe cheltuiala agentului economic producător de alcool, la un laborator recunoscut de stat, solicitându-se analize complete, conform standardului legal în vigoare. Celelalte doua mostre vor fi păstrate de agentul economic producător de alcool şi, respectiv, de supraveghetorul fiscal.
    (5) După primirea rezultatului oficial, în scris, de la laboratoarele acreditate, sub forma de buletine de analiza sau de certificate de inspecţie, supraveghetorul fiscal, în prezenta delegatului agentului economic producător de alcool, va confrunta datele primite cu prevederile standardului legal în vigoare, precum şi cu datele din buletinele de analiza emise în ultima luna de agentul economic producător de alcool, la livrările efectuate.
    (6) În cazul în care buletinele de analiza oficiale nu confirma calitatea alcoolului etilic rafinat, livrat de producător în limitele de calitate prevăzute de standardul legal, se va opri fabricaţia alcoolului etilic rafinat până la remedierea situaţiei. După remediere calitatea alcoolului etilic rafinat se va verifica din nou, folosindu-se aceeaşi procedura. După confirmarea calităţii de către laboratorul recunoscut de stat se vor face preluări şi, respectiv, livrări de alcool etilic rafinat.
    (7) Agenţii economici producători autorizaţi de alcool sunt şi rămân răspunzători de calitatea alcoolului etilic rafinat, precum şi de calitatea alcoolului tehnic predat statului.
    ART. 4
    (1) Statul, respectiv Ministerul Finanţelor prin supraveghetorii fiscali desemnaţi de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va supraveghea transferul cantităţilor de alcool, efectuat de agenţii economici producători din secţia de producţie în spaţiile de depozitare.
    (2) Spaţiile de depozitare a alcoolului cuprind rezervoarele de depozitare în care se vor stoca cantităţile destinate comercializării, împreună cu toate dotările necesare pentru buna funcţionare, cum ar fi: pompe, conducte, furtunuri, aparatură şi tabele pentru determinarea concentraţiei alcoolice, sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor, alte dotări necesare pentru funcţionarea în deplina siguranţa a activităţii de preluare, depozitare şi livrare a alcoolului.
    (3) Aceste spaţii de depozitare vor fi separate sau izolate constructiv de restul secţiilor de producţie ale fabricilor de alcool şi vor fi prevăzute cu sisteme de închidere şi de siguranţa.
    (4) Pentru fiecare recipient aflat în spaţiile destinate stocării alcoolului va exista şi actul original de verificare metrologică şi sistem de gestionare volumetrică.
    ART. 5
    (1) Predarea alcoolului de către agenţii economici producători autorizaţi, către stat, se face zilnic în baza unei note de predare a alcoolului în regim de supraveghere, tipărită de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
    (2) Operaţiunea de predare-recepţie a alcoolului de către agentul economic producător către stat, efectuată în baza notelor de predare a alcoolului în regim de supraveghere, nu reprezintă o schimbare de proprietate, alcoolul rămânând în continuare în proprietatea producătorului. Momentul schimbului de proprietate asupra alcoolului de la producător la stat îl reprezintă momentul livrării efective a alcoolului către agenţii economici utilizatori.
    (3) Nota de predare a alcoolului în regim de supraveghere se întocmeşte de supraveghetorul fiscal în doua exemplare, din care un exemplar se va retine de agentul economic producător.
    (4) Al doilea exemplar al notei de predare a alcoolului în regim de supraveghere se păstrează de supraveghetorul fiscal, datele din aceasta nota fiind preluate într-un registru special.
    (5) Operaţiunea privind predarea şi recepţia cantitativă a alcoolului se face de către gestionarul de produse finite al fabricii de alcool împreună cu supraveghetorul fiscal, pe baza comparării datelor înscrise pe aparatele de măsurare a producţiei de alcool - montate conform prevederilor legale în vigoare - cu datele înscrise pe indicatoarele dispozitivelor de măsurare instalate pe rezervoarele de depozitare.
    (6) Concomitent se va determina şi concentraţia alcoolică reală a alcoolului prin prelevarea unei probe ce va fi supusă analizelor cu ajutorul termoalcoolmetrului care stabileşte concentraţia alcoolică aparenta ce va fi transformată în concentraţie alcoolică reală, pe baza tabelelor de corecţie.
    (7) Scăzămintele de alcool care au loc pe perioada manipulării şi stocării alcoolului în spaţiile de depozitare se vor aplica potrivit normelor unice pe ţara, stabilite de comun acord printr-un protocol încheiat între asociaţiile patronale legal înfiinţate.
    ART. 6
    (1) Orice livrare de alcool etilic rafinat sau de alcool tehnic din spaţiile de depozitare se poate efectua numai în baza notei de comanda înaintate de agentul economic utilizator şi aprobate de supraveghetorul fiscal, în funcţie de cantitatea de alcool existenta în aceste spaţii de depozitare. Modelul notei de comanda este prezentat în anexa nr. 4.
    (2) În cazul agenţilor economici producători de băuturi alcoolice spirtoase aprobarea notei de comanda este condiţionată de prezentarea unei copii de pe autorizaţia de comercializare a acestor produse, vizată lunar de organul emitent al acesteia. Avizarea lunară se acorda numai în condiţiile justificării utilizării întregii cantităţi de alcool achiziţionate în luna anterioară.
    (3) Momentul livrării alcoolului de către stat către agenţii economici cumpărători îl constituie momentul transferului cantităţilor de alcool din spaţiile de depozitare în mijloacele de transport ale cumpărătorului. Această operaţiune se efectuează în prezenţa atât a supraveghetorului fiscal, cât şi a gestionarului agentului economic producător de alcool.
    ART. 7
    Facturarea cantităţilor de alcool livrate din spaţiile de depozitare în mijloacele de transport ale agenţilor economici utilizatori se face în baza notelor de comanda aprobate de supraveghetorul fiscal, pentru fiecare mijloc de transport, procedându-se astfel:
    a) producătorul de alcool va întocmi factura către stat, în care va înscrie cantitatea efectiv încărcată în mijlocul de transport, exprimată în litri şi în grade dal. Facturile utilizate în acest caz, tipărite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională", au inscripţionate pe diagonala MONOPOL ALCOOL, conform modelului prezentat în anexa nr. 5;
    b) supraveghetorul fiscal va întocmi factura către agentul economic cumpărător de alcool, în care se va înscrie aceeaşi cantitate ca şi cea înscrisă în factura menţionată la lit. a). Facturile utilizate în acest caz, tipărite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională", au inscripţionate pe diagonala MONOPOL ALCOOL, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.
    ART. 8
    Fiecare transport de alcool va fi însoţit efectiv de factura fiscală emisă de stat prin supraveghetorul fiscal. În lipsa acestui document se considera că marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în înţelesul prezentelor norme metodologice, existenţa facturii fiscale speciale pe care o are asupra să delegatul care însoţeşte mijlocul de transport al alcoolului.
    ART. 9
    Atât livrările de alcool etilic rafinat, cât şi livrările de alcool tehnic vor fi facturate de agenţii economici producători, către stat, la preţuri stabilite în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 plus taxa pe valoarea adăugată aferentă.
    ART. 10
    (1) Livrările de alcool etilic rafinat vor fi facturate de stat către agenţii economici utilizatori legali, la preţuri stabilite pe baza preţului de achiziţie al alcoolului şi a accizei prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările ulterioare, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă.
    (2) Livrările de alcool tehnic vor fi facturate de stat către agenţii economici utilizatori legali la preţuri stabilite pe baza preţului de achiziţie al alcoolului plus taxa pe valoarea adăugată aferentă.
    ART. 11
    (1) Pentru realizarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a alcoolului etilic rafinat şi a alcoolului tehnic direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se vor înregistra ca plătitoare de accize şi de taxa pe valoarea adăugată. Acestor direcţii li se va atribui cod fiscal de plătitor de accize şi de taxa pe valoarea adăugată, începând cu data de 1 decembrie 2000. Compartimentul de monopol existent în structura lor va realiza operaţiunile de vânzare-cumpărare a alcoolului în sistem de monopol de stat şi va organiza distinct evidenţa gestiunilor şi contabilităţii, care să permită determinarea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată deductibile şi colectate.
    (2) În scopul colectării sumelor rezultate din comercializarea alcoolului, la unităţile trezoreriei statului se deschide contul 5090 "Disponibil din comercializarea alcoolului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului" pe seama compartimentelor din structura direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile respective.
    (3) Evidenţa operativă a cumpărărilor şi vânzărilor de alcool se va conduce în baza documentelor predate zilnic de către supraveghetorii fiscali compartimentelor desemnate.
    (4) Supraveghetorii fiscali desemnaţi potrivit art. 1 alin. (1) au obligaţia să întocmească în numele statului facturile fiscale de vânzare de către stat utilizatorilor a alcoolului etilic rafinat şi/sau a alcoolului tehnic.
    (5) Supraveghetorii fiscali vor preda compartimentelor din structura direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile privind monopolul de stat asupra alcoolului, facturile fiscale întocmite, precum şi facturile fiscale primite de la producătorii care livrează statului alcool etilic rafinat şi/sau alcool tehnic, în vederea înregistrării în evidenţa contabilă şi în jurnalele pentru vânzări, respectiv în jurnalele pentru cumpărări.
    ART. 12
    (1) Preţurile pe calităţi ale alcoolului etilic rafinat şi ale alcoolului tehnic, practicate de agenţii economici producători la livrarea alcoolului către stat, precum şi preţurile de vânzare practicate de stat pentru livrările de alcool către agenţii economici utilizatori vor fi stabilite prin negocieri între Ministerul Finanţelor şi asociaţiile patronale ale producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice legal înfiinţate. Negocierea se va face până la data de 25 a lunii anterioare trimestrului pentru care se aplică.
    (2) În cazul vânzărilor de alcool către stat termenul limita de negociere este până la data de 20 a lunii anterioare trimestrului în care se aplică.
    (3) Pentru luna decembrie 2000 negocierea preţurilor va fi efectuată până la data de întâi a acestei luni şi va fi valabilă şi pentru trimestrul I al anului 2001.
    (4) Preţurile de vânzare de către stat a alcoolului etilic rafinat vor fi avute în vedere la negocierea preţurilor minime pe piaţa interna a băuturilor alcoolice.
    ART. 13
    Modalitatea de plată a contravalorii alcoolului vândut statului de către agenţii economici producători, precum şi a contravalorii alcoolului vândut de stat agenţilor economici beneficiari este următoarea:
    A. În situaţia agenţilor economici producători de alcool şi băuturi alcoolice care lucrează în sistem integrat
    A.1. Contravaloarea cantităţii de alcool cumpărate de stat de la agentul economic producător de alcool şi de băuturi alcoolice spirtoase care lucrează în sistem integrat se va compensa lunar cu contravaloarea cantităţii de alcool cumpărate de la stat de către acest agent economic producător. Compensarea sumelor se va efectua în perioadă 1-5 a lunii următoare celei expirate, iar diferenţele valorice datorate statului de către agentul economic producător se vor plăti acestuia până la data de 15 a lunii în care s-a efectuat compensarea.
    A.2. Plata de către stat a cantităţilor de alcool cumpărate de acesta de la agentul economic producător în sistem integrat şi vândute agenţilor economici utilizatori, alţii decât producătorul integrat, se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrisă pe factură.
    B. În situaţia agenţilor economici producători doar de alcool
    Plata de către stat a cantităţilor de alcool cumpărate de acesta de la agenţii economici care au calitatea numai de producători de alcool se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrisă pe factura.
    C. În situaţia agenţilor economici utilizatori doar de alcool
    Agenţii economici utilizatori legali de alcool, alţii decât agenţii economici care lucrează în sistem integrat, vor putea achiziţiona alcoolul de la stat numai dacă fac dovada achitării anticipate a contravalorii cantităţilor de alcool solicitate prin notele de comanda aprobate de supraveghetorul fiscal.
    Dovada plăţii contravalorii alcoolului solicitat o reprezintă ordinul de plată confirmat prin ştampila şi semnătura autorizata a băncii la care plătitorul are contul deschis, prin care suma respectiva a fost virată în contul 5090 "Disponibil din comercializarea alcoolului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului", deschis la trezoreria statului.
    ART. 14
    (1) Lunar, în perioada 1-5 a lunii următoare celei expirate, supraveghetorul fiscal şi reprezentantul desemnat al agentului economic producător în sistem integrat vor proceda la verificarea facturilor de vânzare a alcoolului de către agentul economic producător către stat, precum şi a facturilor de cumpărare a alcoolului de către agentul economic de la stat.
    (2) În vederea efectuării acestei verificări se vor confrunta datele înscrise de producător în situaţia privind vânzările de alcool către stat, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7, cu datele înscrise de supraveghetorul fiscal în situaţia privind vânzările de alcool de la stat, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
    (3) Aceste situaţii vor fi întocmite în 3 exemplare, din care un exemplar se transmite la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, un exemplar rămâne la supraveghetorul fiscal şi un exemplar la agentul economic producător de alcool.
    ART. 15
    (1) Întreaga cantitate de alcool etilic rafinat şi alcool tehnic care urmează să fie produsă sau importata va fi contingentată în funcţie de capacităţile de producţie şi de necesităţile de consum intern şi de export.
    (2) Contingentele vor fi stabilite anual, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, de o comisie instituită la Ministerul Finanţelor în baza unui ordin al ministrului, împreună cu asociaţiile patronale din ramura alcool şi băuturi alcoolice, legal înfiinţate.
    (3) La stabilirea contingentelor se vor avea în vedere capacităţile de producţie ale fiecărui agent economic autorizat în calitate de producător de alcool şi necesarul de alcool pentru consum intern şi export.
    (4) În sarcina aceleiaşi comisii menţionate la alin. (2) cade şi stabilirea preţurilor de cumpărare şi, respectiv, de vânzare ale alcoolului etilic rafinat şi alcoolului tehnic de către stat.
    (5) Atât contingentele, cât şi preţurile vor fi stabilite de comisia menţionată la alin. (2) prin decizii ale acesteia.
    (6) Deciziile privind contingentele de producţie, precum şi deciziile privind preţurile negociate vor fi comunicate direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin grija Ministerului Finanţelor şi, de asemenea, producătorilor de alcool şi băuturi alcoolice prin grija asociaţiilor patronale de ramură legal înfiinţate.
    ART. 16
    (1) Începând cu data de 1 decembrie 2000 vor fi autorizaţi în calitate de agenţi economici producători de alcool numai agenţii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care prezintă adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deţinerea în proprietate a clădirilor, a capacităţilor de producţie, şi anume: depozite de materii prime, instalaţii de preparare a materiei prime, linuri de fermentare, instalaţii de distilare şi rafinare, rezervoare pentru depozitarea produsului finit, teren în proprietate sau concesionat potrivit legii.
    (2) Vor fi autorizaţi în calitate de producători de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, ţuică şi rachiurile naturale, numai agenţii economici care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi care prezintă adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deţinerea în proprietate a clădirilor, a capacităţilor de producţie, şi anume: rezervoare de depozitare a materiilor prime, mijloace de măsurare a materiei prime, instalaţii de preparare a materiei prime, rezervoare de maturare, instalaţii de filtrare, maşini de spălat sticle, linii de îmbuteliere, depozit de produse finite, terenurile deţinute în proprietate sau concesionate potrivit legii.
    ART. 17
    Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind monopolul de stat asupra comercializării alcoolului este prevăzută în anexa nr. 9.
    ART. 18
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

    Nr. ..... din ...........

                                     CERERE
                    de acordare a licenţei de import pentru
              alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic

    Agentul economic ................, cu sediul în ............, str. ............. nr. ......, înregistrat în registrul comerţului la nr. ......., codul fiscal ............, telefon ............., fax .........., telex ............, reprezentat prin ................, domiciliat în ..............., str. ................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ......, judeţul ..............., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ......., eliberat/eliberată de ............, având funcţia de ............, pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenţei de import pentru:

    1. .......................................
    2. .......................................
    3. .......................................

                ............................
                          (data)

                                      .........................
                                              (semnătura)

    Domnului director al Direcţiei monopol de stat


    ANEXA 2
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

    Nr. ...... din .........

                                     CERERE
                    de acordare a licenţei de export pentru
              alcool brut, alcool etilic rafinat şi alcool tehnic

    Agentul economic ................., cu sediul în .............., str. ............. nr. ....., înregistrat în registrul comerţului la nr. ........., codul fiscal ..........., telefon .........., fax ........., telex ........., reprezentat prin ................., domiciliat în .............., str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ...., sectorul ......, judeţul ..........., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de .............., având funcţia de ..........., pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenţei de export pentru:

    1. .......................................
    2. .......................................
    3. .......................................

                  ............................
                            (data)

                                                   ...................
                                                       (semnătura)

    Domnului director al Direcţiei monopol de stat


    ANEXA 3
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

Denumirea agentului economic .......... Direcţia generală a finanţelor publice
Codul fiscal .......................... şi controlului financiar de stat
Sediul ................................ a judeţului ................
                                                -municipiului Bucureşti


                                NOTA DE PREDARE
                     a alcoolului în regim de supraveghere
                              nr. .................
               din ziua ........... luna ........ anul .........
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                               Cantitatea
    Denumirea produsului ─────────────────────────
                                                        litri grade dal
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Alcool etilic rafinat
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................

  2. Alcool tehnic
  ........................
  ........................
  ........................
  ........................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                Am predat Am primit
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      Reprezentantul agentului economic, Supraveghetor fiscal,
       ................................ ................................
            (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

        Semnătura ................... Semnătura ...................    ANEXA 4
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

    Denumirea agentului economic .................
    Codul fiscal .................................
    Autorizaţie de comercializare nr. ............

                                NOTA DE COMANDĂ
                      nr. ........... din ...............
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                Cantitatea solicitată Cantitatea aprobată
Denumirea produsului ─────────────────────────── ──────────────────────
                                   litri grade dal litri grade dal
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Semnătura şi ştampila solicitantului Direcţia generală a finanţelor publice
   .................................. şi controlului financiar de stat
                                       a judeţului ...../municipiului Bucureşti

                                       Data aprobării comenzii ...............
                                       Supraveghetor fiscal ..................
                                                          (numele şi prenumele)
                                       Semnătura .............................    ANEXA 5
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Seria MAAAAAA nr. IN│
 │ │
 │Furnizorul ............ │
 │ (producătorul │
 │ de alcool) Cumpărător: D.G.F.P.C.F.S.│
 │ ...........................│
 │Numărul de înmatriculare codul fiscal .............│
 │în registrul comerţului- Sediul ...................│
 │anul ................... Judeţul ..................│
 │Codul fiscal ........... FACTURA Contul ...................│
 │Sediul ................. FISCALĂ Banca ....................│
 │Judeţul ................ │
 │Contul ................. │
 │Banca .................. │
 │Autorizaţia nr...din.... │
 │ ┌────────────────────────────────┐ │
 │ │ Numărul facturii ............. │ │
*│ │ Data (ziua, luna, anul)....... │ │*
1│ └────────────────────────────────┘ │2
 │ │
 │ Cota T.V.A. ............ % │
 │────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────┬────────┤
 │Nr. │ Denumirea produsului │ Cantitatea │ Preţul │Valoarea│Valoarea│
 │crt.│ ├──────┬───────┤ unitar │ -lei- │ T.V.A. │
 │ │ │litri │ grade │(fără T.V.A.│ │ -lei- │
 │ │ │ │ dal │ -lei- │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=2x4 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ M O N O│P O L │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ A L C│O O L │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────────┴────────┴────────┤
 │ Furnizorul şi cumpărătorul cunosc prevederile legale privind urmările │
 │ neînregistrării contractului. │
 ├────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────┬────────┤
 │ Semnătura şi │ Semnătura şi │ Semnătura │ │ │
 │ ştampila │ ştampila │ supraveghetorului ├────────┴────────┤
 │ furnizorului │ D.G.F.P.C.F.S │ fiscal │ Total de plată │
 │ │ │ │ (col.5+col.6) │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 └────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘
──────────
    *1) - SISTEM UNITAR DE ÎNSERIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL
          FINANŢELOR ŞI COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"
    *2) - TIPĂRIT LA COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"
──────────    ANEXA 6
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Seria MABBBBB nr. IN│
 │ │
 │Furnizorul: D.G.F.P.C.F.S......... │
 │ │
 │ Cumpărătorul: │
 │ ...........................│
 │Numărul de înmatriculare Numărul de înmatriculare │
 │în registrul comerţului- în registrul comerţului- │
 │anul ................... anul .....................│
 │Codul fiscal ........... FACTURA codul fiscal .............│
 │Sediul ................. FISCALĂ Sediul....................│
 │Judeţul ................ Judeţul...................│
 │Contul ................. Contul....................│
 │Banca .................. Banca.....................│
 │Autorizaţia nr...din.... │
 │ ┌────────────────────────────────┐ │
 │ │ Numărul facturii ............. │ │
*│ │ Data (ziua, luna, anul)....... │ │*
1│ └────────────────────────────────┘ │2
 │ │
 │ Cota T.V.A. ............ % │
 │────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────┬────────┤
 │Nr. │ Denumirea produsului │ Cantitatea │ Preţul │Valoarea│Valoarea│
 │crt.│ ├──────┬───────┤ unitar │ -lei- │ T.V.A. │
 │ │ │litri │ grade │(fără T.V.A.│ │ -lei- │
 │ │ │ │ dal │ -lei- │ │ │
 ├────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=2x4 │ 6 │
 ├────┼───────────────────────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ M O N│O P O L │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ A L C O O L │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴───────────────────────┴──────┴───────┴────────────┴────────┴────────┤
 │ Furnizorul şi cumpărătorul cunosc prevederile legale privind urmările │
 │ neînregistrării contractului. │
 ├──────────────┬────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
 │Semnătura şi │Date privind expediţia: │Total │ │ │
 │ştampila │Numele delegatului......... │din care: │ │ │
 │D.G.F.P.C.F.S.│........................... │accize ├────────┼────────┤
 ├──────────────┤Buletinul-cartea de │ │ │ x │
 │ │identitate │────────────┼────────┴────────┤
 │Semnătura şi │seria........ nr. ........ │Semnătura │Total de plată │
 │ştampila │eliberat(a)............... │supraveghe- │(col.5+col.6) │
 │cumpărătorului│Mijlocul de transport...... │torului │ │
 │ │nr. ...................... │fiscal │ │
 │ │Expedierea s-a efectuat în │ │ │
 │ │prezenta noastră la │ │ │
 │ │data de ........, ora..... .│ │ │
 │ │Semnăturile.............. │ │ │
 └──────────────┴────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘
  Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 Cod
──────────
    *1) - SISTEM UNITAR DE ÎNSERIERE ŞI NUMEROTARE ASIGURAT DE MINISTERUL
          FINANŢELOR ŞI COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"
    **2) - TIPĂRIT LA COMPANIA NAŢIONALĂ "IMPRIMERIA NAŢIONALĂ"
──────────    ANEXA 7
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

Furnizorul ........................ Cumpărător: Direcţia generală a finanţelor
        (agent economic producător) publice şi controlului financiar de stat a
Numărul de înmatriculare în registrul judeţului .........-municipiului Bucureşti
comerţului-anul ................... codul fiscal .............................
Codul fiscal ...................... Contul ...................................
Judeţul ........................... Banca ....................................
Contul ............................
Banca .............................
Autorizaţia nr. ..... din .........


                                    SITUAŢIA
             privind vânzările de alcool de către agenţii economici
             integraţi către stat pe lună .........................

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Preţul unitar Valoarea
Nr. Denumirea Numărul Cantitatea (fără T.V.A.) Valoarea T.V.A. Valoarea
crt. produsului şi data (litri) - lei - - lei - - lei - totală
                 facturii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=5+6
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: x x
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 8
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------

Furnizor Cumpărător: Societatea Comercială .........
D.G.F.P.C.F.S. a judeţului ....... Numărul de înmatriculare în registrul
Codul fiscal ..................... comerţului-anul
Contul ........................... ...........................................
Banca ............................ codul fiscal ..............................
                                    Judeţul ...................................
                                    Contul ....................................
                                    Banca .....................................
                                    Autorizaţia nr. ......... din .............


                                    SITUAŢIA
                privind vânzările de alcool de către stat către
         agenţii economici integraţi pe lună ..........................
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
N Numărul Preţul Valoa-
r. Denumi- şi Canti- unitar Valoa- Acci- Acciza Valoa- rea Valoarea
c. rea data tatea (fără rea za totală rea T.V.A. totală
r produ- factu- (li- T.V.A.) -lei- unita -lei- cu -lei- -lei-
t. sului rii tri) -lei- ra acci-
                                         -lei- ză
                                                        -lei-
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7 9 10=8+9
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: x x x
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 9
    -------
    la normele metodologice
    -----------------------


                          REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE
  a operaţiunilor privind monopolul de stat asupra comercializării alcoolului

    I. Reflectarea în contabilitatea agenţilor economici producători de alcool a operaţiunilor de stocare şi livrare a produselor
    a) Înregistrarea produselor finite obţinute şi predarea-recepţia alcoolului către stat, pe baza notei de transfer-monopol

  345 "Produse finite" = 711 "Venituri din producţia - cu costul efectiv al
                             stocata" producţiei obţinute


    NOTA: În cazul utilizării preţurilor prestabilite diferenţele de preţ se vor înregistra în debitul sau în creditul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse", după caz.
    b) Înregistrarea livrării alcoolului (transferul cantităţilor de alcool în mijloacele de transport) pe baza facturii inscripţionate întocmite de producător către stat

411 "Clienţi" = % - cu preţul de livrare stabilit al
                                              alcoolului, inclusiv T.V.A.
               701 "Venituri din vânzarea - cu preţul de livrare stabilit
                   produselor finite"
               4427 "T.V.A. colectată" - cu T.V.A. colectată aferentă


    c) Descărcarea gestiunii cu valoarea alcoolului încărcat în mijloacele de transport şi facturat către stat

         711 "Venituri din = 345 "Produse finite"
         producţia stocata"


    NOTA: În cazul utilizării preţurilor prestabilite, la sfârşitul lunii se vor regulariza şi diferenţele de preţ prin debitarea sau creditarea contului 348 "Diferenţe de preţ la produse", după caz.

    d) Înregistrarea cantităţilor de alcool cumpărate de la stat pentru producerea băuturilor spirtoase

    % = 401 "Furnizori" - cu valoarea totală a facturii
    300 "Materii prime" - cu costul de achiziţie,
                                                inclusiv acciza stabilită
                                                conform legii
    4426 "T.V.A. deductibilă" - cu T.V.A. deductibilă aferentă


    e) Înregistrarea la producătorii de alcool care lucrează în sistem integrat a compensării valorii cantităţii de alcool cumpărate de stat cu valoarea cantităţii de alcool cumpărate de producător

    401 "Furnizori" = 411 "Clienţi" - la nivelul sumelor datorate
                                                de stat şi de producători
                                                statului


    f) Plata diferenţelor valorice datorate statului de către producător, după efectuarea compensării

    401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la bănci - cu diferenţa
                               în lei" valorică datorată şi
                                                         achitată statului


    II. Reflectarea în contabilitatea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

    În vederea reflectării în contabilitatea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a operaţiunilor generate de aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului, în planul de conturi pentru instituţiile publice se introduc următoarele conturi:
    1. 227 "Clienţi pentru produse monopol de stat"
    2. 621 "Produse monopol de stat"
    Conţinutul şi funcţiunea conturilor nou-introduse sunt următoarele:
    1. Contul 227 "Clienţi pentru produse monopol de stat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu clienţii pentru produsele monopol de stat achiziţionate de stat de la producătorii de alcool şi vândute agenţilor economici utilizatori, în condiţiile legii.
    Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare client. Contul 227 "Clienţi pentru produse monopol de stat" este un cont de activ. În debit se înregistrează sumele datorate de clienţi, iar în credit se înregistrează sumele încasate de la aceştia. Soldul debitor reprezintă sumele datorate de clienţi.
    Contul 227 "Clienţi pentru produse monopol de stat" se debitează prin creditul conturilor:
    232.32 "T.V.A. colectată"
    - cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă produselor monopol de stat livrate;
    232 "Decontări cu bugetul statului"
    - cu accizele calculate asupra produselor monopol de stat livrate;
    621 "Produse monopol de stat"
    - cu valoarea produselor monopol de stat livrate.
    Contul 227 "Clienţi pentru produse monopol de stat" se creditează prin debitul contului:
    120 "Disponibil al instituţiei finanţate din venituri extrabugetare"
    - cu diferenţele valorice încasate după efectuarea regularizării în situaţia agenţilor economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice care lucrează în sistem integrat;
    231 "Creditori"
    - cu decontarea sumei încasate anticipat de la clienţi;
    232.32 "T.V.A. colectată"
    - cu taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă sumei încasate anticipat de la clienţi;
    234 "Furnizori"
    - cu sumele regularizate potrivit legii, în situaţia agenţilor economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice care lucrează în sistem integrat.

    2. Contul 621 "Produse monopol de stat"
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa produselor monopol de stat intrate în gestiunea statului de la producătorii de alcool. Evidenţa analitică se ţine pe sortimente de produse. Contul 621 "Produse monopol de stat" este un cont de activ. În debit se înregistrează produsele monopol de stat intrate în gestiunea statului, iar în credit se înregistrează produsele livrate clienţilor. Contul nu prezintă sold.
    Contul 621 "Produse monopol de stat" se debitează prin creditul contului:
    234 "Furnizori"
    - cu valoarea produselor monopol de stat achiziţionate de la producătorii de alcool.
    Contul 621 "Produse monopol de stat" se creditează prin debitul contului:
    227 "Clienţi pentru produse monopol de stat"
    - cu valoarea produselor monopol de stat livrate.
    Monografia contabilă privind înregistrarea principalelor operaţiuni:
    A. Reflectarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare către agenţii economici care sunt numai utilizatori:
    1. Preluarea alcoolului în gestiunea statului pe baza notelor de transfer de alcool în regim de supraveghere:
    Înregistrarea se face în contul de ordine şi evidenţa 913 "Produse monopol de stat preluate de la producătorii de alcool".
    Cu ajutorul acestui cont direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ţin evidenţa produselor monopol de stat preluate de la producătorii de alcool pe baza notelor de transfer de alcool, întocmite de supraveghetorul fiscal.
    Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de produse monopol de stat preluate de la producătorii de alcool.
    În debitul contului se înregistrează valoarea produselor monopol de stat preluate de la producătorii de alcool, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valoarea scăzămintelor şi a produselor ieşite spre vânzare agenţilor economici.
    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea produselor monopol de stat preluate de la producătorii de alcool, aflate în stoc la un moment dat.
    2. Înregistrarea facturii de la producătorul de alcool:

               % = 234
              621 "Furnizori"
      "Produse monopol de stat"
             232.31
         "T.V.A. deductibilă"


    3. Încasarea facturii cu anticipaţie de la clienţi:

              120 = %
     "Disponibil al instituţiei
       finanţate din venituri
           extrabugetare" 231
                                                             "Creditori"
                                                                232.32
                                                          "T.V.A. colectată"

    4. Înregistrarea facturii către agentul economic cumpărător:

                227 = %
   "Clienţi pentru produse monopol
             de stat" 621
                                              "Produse monopol de stat"
                                                       232
                                              "Decontări cu bugetul statului"
                                              - analitic distinct-accize
                                                      232.32
                                                "T.V.A. colectată"


    5. Achitarea facturii producătorului de alcool:

                234 = 120
             "Furnizori" "Disponibil al instituţiei finanţate
                                             din venituri extrabugetare"


    6. Decontarea sumei încasate anticipat de la clienţi:

                % = 227
                                              "Clienţi pentru produse monopol
                                                         de stat"
               231
           "Creditori"
              232.32
         "T.V.A. colectată"


    7. Înregistrarea operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată:

         232.32 = 232.31
    "T.V.A. colectată" "T.V.A. deductibilă"

         232.32 = 232.33
   "T.V.A. colectată" "T.V.A. de plată"


    8. Virarea accizei şi a taxei pe valoarea adăugată la bugetul statului:

                % = 120
               232
  "Decontări cu bugetul statului" "Disponibil al instituţiei publice
    - analitic distinct - accize finanţate din venituri extrabugetare"
             232.33
       "T.V.A. de plată"


    B. Reflectarea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare în situaţia agenţilor economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice care lucrează în sistem integrat:

    1. Înregistrarea facturii de la producătorul de alcool:

             % = 234
                                                         "Furnizori"
            621
    "Produse monopol de stat"
           232.31
      "T.V.A. deductibilă"


    2. Înregistrarea facturii către producătorul de alcool:

            227 = %
 "Clienţi pentru produse monopol
          de stat"
                                                            621
                                                    "Produse monopol de stat"
                                                            232
                                                 "Decontări cu bugetul statului"
                                                  - analitic distinct - accize
                                                           232.32
                                                      "T.V.A. colectată"


    3. Efectuarea regularizării potrivit legii:

                234 = 227
             "Furnizori" "Clienţi pentru produse monopol
                                                           de stat"


    4. Diferenţe valorice încasate după efectuarea regularizării:

                120 = 227
 "Disponibil al instituţiei finanţate "Clienţi pentru produse monopol
      din venituri extrabugetare" de stat"

    5. Înregistrarea operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată:

              232.32 = 232.31
       "T.V.A. colectată" "T.V.A. deductibilă"
              232.32 = 232.33
        "T.V.A. colectată" "T.V.A. de plată"


    6. Virarea la bugetul statului a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată:
    Virarea accizei şi a taxei pe valoarea adăugată la bugetul statului:

               % = 120
              232
  "Decontări cu bugetul statului" "Disponibil al instituţiei
   - analitic distinct - accize publice finanţate
                                                    din venituri extrabugetare"
            232.33
      "T.V.A. de plată"                             ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016