Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 noiembrie 2001

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 alin. (4) şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Începând cu data de 1 ianuarie 2002 nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este de 600.000 lei.
    ART. 3
    Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2002 se înaintează în pachet închis de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, a consiliului local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 2, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2002.


                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                   Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                                  Marian Sârbu

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat

                       Ministrul administraţiei publice,
                                 Octav Cozmâncă


    ANEXA 1
                               NORME METODOLOGICE
                  de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998
     privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
                    personalitate juridică, care înfiinţează
                 şi administrează unităţi de asistenţă socială

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) În sensul prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite potrivit legii;
    b) acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit în continuare unitate de asistenţă socială;
    c) serviciile de asistenţă socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru a se integra social, denumite în continuare persoane asistate.
    (2) Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (1) sunt subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) exercită activitate în interesul persoanelor asistate şi cu respectarea demnităţii acestora, prin personal calificat;
    b) activitatea de asistenţă socială se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;
    c) există un proiect de sprijin şi integrare socială;
    d) sunt utilizate şi alte resurse.
    (3) Condiţia prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială sunt planificate activităţi concrete, etapizate, care presupun participarea persoanei asistate şi care au ca finalitate, în principal, recâştigarea capacităţii persoanei asistate de a se integra social.
    ART. 2
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după cum urmează:
    a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cele a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor persoane din mai multe judeţe ale ţării;
    b) de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate de consiliile locale, prin bugetele consiliilor locale, cele a căror activitate de asistenţă socială se adresează persoanelor dintr-un singur judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.
    (2) Subvenţiile prevăzute la alin. (1) se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociaţie sau fundaţie pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenţă socială şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

    CAP. II
    Procedura de solicitare a subvenţiei

    ART. 3
    (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, a consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, în luna octombrie a anului curent.
    (2) Data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.
    ART. 4
    (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
    a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
    c) statutul şi actele adiţionale, după caz;
    d) dovada dobândirii personalităţii juridice;
    e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    f) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
    g) raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
    h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
    i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, precum şi alte autorizaţii sau acreditări potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) şi lit. g)-i) vor fi prezentate în copie.

    CAP. III
    Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor

    ART. 5
    (1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor se realizează de către Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, respectiv la nivelul consiliului local.
    (2) Componenţa, modul de organizare şi de funcţionare a comisiei, precum şi grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.
    ART. 6
    Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza următoarelor criterii:
    a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;
    b) ponderea serviciilor de asistenţă socială în raport cu celelalte activităţi desfăşurate;
    c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială;
    d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenţă socială;
    e) experienţa asociaţiei sau fundaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă socială;
    f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, în cazul în care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat.
    ART. 7
    (1) În aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) comisia va solicita direcţiilor judeţene de muncă şi solidaritate socială, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, sau, după caz, serviciilor publice specializate ale consiliilor locale, în a căror rază teritorială au sediul unităţile de asistenţă socială, un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei.
    (2) Modelul raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei este prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 8
    (1) În baza criteriilor prevăzute la art. 6 şi ţinând seama de propunerea din raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei comisia selecţionează asociaţiile şi fundaţiile care urmează să primească subvenţii.
    (2) În termen de 30 de zile de la data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) comisia comunică asociaţiilor şi fundaţiilor neselecţionate motivele neacordării subvenţiei.
    ART. 9
    (1) Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local.
    (2) În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului, respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1), comisia comunică asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate.
    (3) În termenul prevăzut la alin. (2) comisia din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale comunică nivelul subvenţiilor aprobate şi direcţiilor teritoriale.
    ART. 10
    (1) Selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor se poate realiza şi în cursul anului curent, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie.
    (2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local şi se anunţă într-un ziar de largă circulaţie.
    (3) La selecţia prevăzută la alin. (1) pot participa asociaţiile sau fundaţiile care nu au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, cu consiliul local.

    CAP. IV
    Acordarea subvenţiei

    ART. 11
    (1) Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, denumită în continuare convenţie, încheiată între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin direcţia teritorială, sau, după caz, consiliul local şi asociaţia sau fundaţia selectată.
    (2) Modelul convenţiei prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 3.
    ART. 12
    (1) Convenţia pentru anul în care se acordă subvenţia se încheie în luna decembrie a anului precedent.
    (2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobat, se încheie o convenţie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie convenţia definitivă.
    (3) Pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local vor fi aprobate nivelurile subvenţiilor pentru care se încheie convenţiile definitive.
    (4) Nivelul subvenţiilor prevăzute la alin. (3) se stabileşte în funcţie de necesităţile şi priorităţile în domeniul asistenţei sociale ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, ale consiliului local pentru anul respectiv.
    ART. 13
    În vederea încheierii convenţiei comisia transmite direcţiei teritoriale sau, după caz, consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia selectată cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), în două exemplare.
    ART. 14
    (1) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea asociaţiei sau fundaţiei, de către direcţia teritorială sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    (2) Nivelul lunar al subvenţiei se stabileşte pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăşi media lunară stabilită prin convenţie.
    (3) La stabilirea subvenţiei pentru luna curentă se va lua în calcul suma necheltuită din subvenţia acordată în luna anterioară.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară, se depune până la data de 5 a lunii pentru care se solicită subvenţia.
    (5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 4.
    (6) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subvenţiei pentru luna respectivă.
    ART. 15
    (1) În cazul în care direcţia teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră şi în această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda şi pentru această perioadă, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) subvenţia se acordă în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3), pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile şi a unui raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială în perioada respectivă.
    (3) Subvenţia nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, asociaţia sau fundaţia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială.
    ART. 16
    (1) Asociaţia sau fundaţia îşi deschide un cont bancar special pentru subvenţie, iar cheltuielile din subvenţia acordată se evidenţiază distinct.
    (2) Sumele primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului în contul asociaţiei sau fundaţiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor.

    CAP. V
    Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială şi a utilizării subvenţiei

    ART. 17
    Direcţia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 alin. (2).
    ART. 18
    (1) Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială se realizează la sediul unităţii de asistenţă socială sau la domiciliul persoanelor asistate, de către direcţia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul unitatea de asistenţă socială.
    (2) Verificarea utilizării subvenţiei se realizează la sediul asociaţiei sau fundaţiei, pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile, de către direcţia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociaţia sau fundaţia.
    ART. 19
    (1) În urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 18 direcţia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local întocmeşte un raport privind acordarea serviciilor de asistenţă socială, respectiv un raport privind utilizarea subvenţiei.
    (2) Raportul întocmit de direcţia teritorială sau serviciul public specializat al consiliului local, prevăzut la art. 18 alin. (1), se transmite la direcţia teritorială, respectiv la serviciul public specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociaţia sau fundaţia.
    ART. 20
    (1) În situaţia în care direcţia teritorială sau, după caz, consiliul local constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi a clauzelor prevăzute în convenţie, acesta are obligaţia să procedeze, după caz, la suspendarea sau încetarea convenţiei.
    (2) Direcţia teritorială are obligaţia să comunice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale măsurile luate în situaţiile prevăzute la alin. (1).
    ART. 21
    (1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor direcţia teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociaţia sau fundaţia întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în anul pentru care a fost încheiată convenţia.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, consiliului local.
    ART. 22
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                     CERERE
           de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii nr. 34/1998*)
──────────
    *) Cererea şi anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.
──────────

    I. Date despre asociaţie/fundaţie
    1. Denumirea:
    Asociaţia/Fundaţia ........................, cu sediul în .........../(localitatea, strada, sector/judeţ)/................., tel. ..........................,
    2. Dobândirea personalităţii juridice:
    Hotărârea nr. ................... din data de...................., pronunţată de ....................................
    Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor .........................................................
    3. codul fiscal nr. ................., emis de ..................... din data de .............................
    4. Nr. contului bancar ................................., deschis la Banca..........................., cu sediul în ..........................................
    5. Date personale ale preşedintelui asociaţiei/fundaţiei:
    Numele ..................... prenumele ......................, domiciliul ........./(localitatea, strada, sector/judeţ)/..............., tel. .........................
    6. Date personale ale responsabilului financiar al asociaţiei/fundaţiei
    Numele ..................., prenumele ....................., domiciliul ........../(localitatea, strada, sector/judeţ)/......................, tel. .......................

    II. Experienţa asociaţiei/fundaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă socială
    1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:
    Titlul proiectului ............................, anul ..............
    Parteneri în proiect ...............................................
    Natura parteneriatului .............................................
    Descrierea pe scurt a proiectului ..................................
    2. Venituri totale din ultimele 12 luni: ...........................
    3. Cheltuieli cu serviciile de asistenţă socială din ultimele 12 luni: ..................................................................
    4. Asociaţia/fundaţia desfăşoară servicii de asistenţă socială:
    - la nivel local ............/(precizaţi localitatea)/..............
    - la nivel de judeţ/judeţe ...../(precizaţi judeţul/judeţele)/......

    III. Subvenţia solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul ............ este de ................. lei, pentru un număr mediu lunar de ........... persoane asistate, conform anexelor A şi B la prezenta cerere, după cum urmează:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea unităţii Judeţul în care Numărul mediu Subvenţia
crt. de asistenţă are sediul unitatea lunar al solicitată
           socială de asistenţă socială persoanelor (lei)
                                                 asistate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Subsemnata/Subsemnatul ......................., posesor/posesoare a/al buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..............., eliberat/eliberată la data de ..................... de către ...................., împuternicit/împuternicită de consiliul director al Asociaţiei/Fundaţiei .................. prin Hotărârea nr. ....../...........,
    cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    - datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
    - asociaţia/fundaţia nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,
    mă angajez ca suma de .............................. să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A şi B la prezenta cerere.

       Persoana împuternicită, Responsabil financiar,
       ....................... .......................
       (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)


    Data .................


    ANEXA A
    --------
la cerere
---------

                        FIŞA TEHNICĂ
             privind unitatea de asistenţă socială

    1. Unitatea de asistenţă socială:
    - denumirea .........................................
    - tipul de unitate ........ ..........................
    2. Sediul unităţii de asistenţă socială ......../(localitatea, strada, nr., sector/judeţ).............................................., tel. ............................
    3. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii:
    - descrieţi problemele sociale existente în comunitate şi, dacă este posibil, oferiţi date cantitative şi calitative ale acestora;
    - precizaţi, dacă este cazul, alţi furnizori de servicii de asistenţă socială existenţi în comunitate, precum şi tipul serviciilor acordate;
    - precizaţi problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistenţă socială acordate de unitatea de asistenţă socială.
    4. Serviciile de asistenţă socială acordate ............/(rezumaţi în maximum 10 rânduri)/...................................................
    5. Date despre persoanele asistate:
    5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în ......../(precizaţi localitatea/localităţile)/.............................................
    5.2. Numărul de persoane asistate .................................
    5.3. Criterii de selecţionare a persoanelor asistate ..............
    6. Descrierea unităţii de asistenţă socială:
    6.1. Funcţionează din anul .......................................
    6.2. Descrierea proiectului de sprijin şi integrare socială în baza căruia se acordă serviciile de asistenţă socială ........../(în maximum 3 pagini descrieţi activităţile din proiect şi planificarea acestora)/ ........................................................................
    6.3. Parteneri în proiect şi natura parteneriatului ........../(prezentaţi în copie convenţiile de parteneriat)/............
    6.4. Acordarea serviciilor de asistenţă socială:
    6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fişe de evaluare etc.) .........................................
    6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenţă socială ...........................................
    6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială:
    a) în cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:
    - suprafaţa locuibilă/persoana asistată ............................;
    - condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor .................;
    - condiţii de petrecere a timpului liber ........ ..................;
    - condiţii de comunicare cu exteriorul .............................;
    - condiţii de servire a mesei ......................................;
    - alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate ....................;
    - grupurile sanitare: .............. la .................. persoane asistate;
    - 1 lavabou la ................ persoane asistate;
    - 1 duş/cadă la .............. persoane asistate;
    - condiţiile de preparare şi servire a hranei ......................;
    b) în cazul unităţii care asistă persoanele la domiciliul acestora:
    - frecvenţa intervenţiilor, numărul de vizite/săptămână ............;
    - posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia;
    - posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenţă socială ......................................................;
    - condiţii de transport al mesei ...................................;
    - operativitatea intervenţiei .................................... .
    6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenţă socială (personal calificat/persoane asistate) ................
    6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind serviciile primite ................................
    7. Resurse umane:
    7.1. Numărul total de personal: ........................, din care:
    - de conducere ...................................................;
    - de execuţie ....................................................;
    - cu contract individual de muncă ................................;
    - cu convenţie civilă de prestări de servicii ....................;
    - cu contract de voluntariat .................................... .
    7.2. Personal calificat în domeniul asistenţei sociale, din care:
    - asistenţi sociali cu studii superioare .........................;
    - asistenţi sociali cu studii medii ..............................;
    - personal cu altă calificare (Specificaţi tipul calificărilor.) .. .
    7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenţă socială:
    - număr ....................................................
    - responsabilităţi .........................................
    8. Date privind coordonatorul unităţii de asistenţă socială:
    Numele ............................. prenumele ....................., profesia ....................................
    Funcţia în asociaţie/fundaţie ..............................
    Angajat cu contract individual de muncă/convenţie civilă de prestări de servicii ..................
    9. Patrimoniul unităţii de asistenţă socială (Precizaţi valoarea.):
    - construcţii .....................................
    - terenuri ........................................
    - alte mijloace fixe ..............................
    - mijloace de transport ...........................
    10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenţiei
    ....................................................................


    ANEXA B
    -------
la cerere
----------

                                      DATE
         privind bugetul unităţii de asistenţă socială în anul .......

    Denumirea unităţii de asistenţă socială ........................, sediul ...............................
    Număr de persoane asistate lunar ............., subvenţia lunară/persoană asistată ................. lei

    I. Bugetul

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ mii lei │
├───────────────────────────────────────────────────┬─────┼────┬────┬────┬────┤
│ Denumirea │TOTAL│Trim│Trim│Trim│Trim│
│ indicatorului │ │ I │ II │ III│ IV │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│ Venituri totale, din care: │ │ │ │ │ │
│ 1. Venituri ale asociaţiei/fundaţiei*1) │ │ │ │ │ │
│ 2. Subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998│ │ │ │ │ │
│ Cheltuieli totale, din care:*2)-3) │ │ │ │ │ │
│ 1. Cheltuieli de personal*4) │ │ │ │ │ │
│ 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate │ │ │ │ │ │
│ 3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea │ │ │ │ │ │
│ hranei │ │ │ │ │ │
│ 4. Cheltuieli cu iluminatul │ │ │ │ │ │
│ 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, │ │ │ │ │ │
│ canal, salubrizare, telefon │ │ │ │ │ │
│ 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru │ │ │ │ │ │
│ persoanele asistate │ │ │ │ │ │
│ 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de │ │ │ │ │ │
│ mică valoare sau scurtă durată şi │ │ │ │ │ │
│ echipament pentru persoanele asistate │ │ │ │ │ │
│ 8. Cheltuieli de transport pentru persoane │ │ │ │ │ │
│ asistate şi însoţitorii lor │ │ │ │ │ │
│ 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru │ │ │ │ │ │
│ persoanele asistate │ │ │ │ │ │
│10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie │ │ │ │ │ │
│ pentru persoanele asistate │ │ │ │ │ │
│11. Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor │ │ │ │ │ │
│ de transport specific activităţii unităţii de │ │ │ │ │ │
│ asistenţă socială*5) │ │ │ │ │ │
│12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, │ │ │ │ │ │
│ piese de schimb, reparaţii etc.) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

──────────
    *1) La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la preţul pieţei.
    *2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenţiei acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.
    *3) Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.
    *4) Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială.
    *5) Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.
──────────

    II. Utilizarea subvenţiei

 ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ │ mii lei │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────────┬─────┤
 │ Denumirea │Cheltu-│Din sub- │Din │
 │ indicatorului │ieli │venţie de │veni-│
 │ │totale │la bugetul│turi │
 │ │ │de stat/ │pro- │
 │ │ │local │prii │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────┤
 │ │ │ │ │
 │ 1. Cheltuieli cu salariile de încadrare │ │ │ │
 │ a personalului calificat în domeniul │ │ │ │
 │ asistenţei sociale, care participă │ │ │ │
 │ efectiv la acordarea serviciilor de │ │ │ │
 │ asistenţă socială │ │ │ │
 │ 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate │ │ │ │
 │ 3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea │ │ │ │
 │ hranei │ │ │ │
 │ 4. Cheltuieli cu iluminatul │ │ │ │
 │ 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, │ │ │ │
 │ apă, canal, salubrizare, telefon │ │ │ │
 │ 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru │ │ │ │
 │ persoanele asistate │ │ │ │
 │ 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică │ │ │ │
 │ valoare sau scurtă durată şi echipament │ │ │ │
 │ pentru persoanele asistate │ │ │ │
 │ 8. Cheltuieli de transport pentru persoanele │ │ │ │
 │ asistate şi însoţitorii lor │ │ │ │
 │ 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru │ │ │ │
 │ persoanele asistate │ │ │ │
 │10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie │ │ │ │
 │ pentru persoanele asistate │ │ │ │
 │11. Cheltuieli pentru carburanţii şi │ │ │ │
 │ lubrifianţii necesari în funcţionarea │ │ │ │
 │ mijloacelor de transport specific │ │ │ │
 │ activităţii unităţii de asistenţă socială │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────┘


    III. Cheltuieli lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 şi 8-12) ..........................

    IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreţinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) ..........................

    ANEXA 2
    --------
la normele metodologice
------------------------

    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
    Direcţia de muncă şi solidaritate socială
    Judeţul .................................
    Consiliul Local..........................
    Serviciul specializat....................
    Localitatea .............................

                                     RAPORT
                   privind oportunitatea acordării subvenţiei

    Denumirea asociaţiei/fundaţiei care a solicitat subvenţia ...........
    Numărul/data de înregistrare la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale/consiliul local a cererii de solicitare a subvenţiei ........................................
    Unitatea de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia .................................................
    Localitatea în care are sediul unitatea de asistenţă socială .......................................................
    Persoane intervievate (nume, prenume, funcţie) ......................
    Data efectuării evaluării ...........................................
    1. Necesităţile şi priorităţile comunităţii:
    - problemele sociale existente .....................................;
    - priorităţile comunităţii ........................................ .
    2. Descrierea unităţii de asistenţă socială:
    - funcţionează din anul ............................................;
    - serviciile de asistenţă socială acordate .........................;
    - numărul de persoane asistate .................................... .
    3. Justificarea unităţii de asistenţă socială:
    - concordanţa dintre necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii şi serviciile de asistenţă socială acordate în unitatea de asistenţă socială;
    - existenţa şi a altor furnizori de servicii de asistenţă socială şi tipul serviciilor acordate.
    4. Acordarea serviciilor de asistenţă socială
    4.1. Instrumente de lucru utilizate .................................
    4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenţă socială .......
    4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială:
    a) în cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:
    - suprafaţă locuibilă/persoană asistată ............................;
    - condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor .................;
    - condiţii de petrecere a timpului liber ...........................;
    - condiţii de comunicare cu exteriorul .............................;
    - condiţii de servire a mesei .....................................;
    - alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate ............................;
    - grupurile sanitare: .............. la .................. persoane asistate;
    - 1 lavabou la ............... persoane asistate;
    - 1 duş/cadă la .............. persoane asistate;
    - condiţiile de preparare şi servire a hranei .....................;
    b) în cazul unităţii care asistă persoanele la domiciliul acestora:
    - frecvenţa intervenţiilor, numărul de vizite/săptămână ..................................................;
    - posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia .......;
    - posibilităţi ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenţă socială ............;
    - condiţii de transport al mesei ..................................;
    - operativitatea intervenţiei .................................... .
    4.4. Date privind personalul de specialitate al unităţii de asistenţă socială (personal calificat/persoane asistate) .................
    4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind serviciile primite ................................
    5. Resurse umane
    5.1. Numărul total de personal: ......................, din care:
    - de conducere .................................................;
    - de execuţie ..................................................;
    - cu contract individual de muncă ..............................;
    - cu convenţie civilă de prestări de servicii ..................;
    - cu contract de voluntariat .................................. .
    5.2. Personal calificat în domeniul asistenţei sociale, din care:
    - asistenţi sociali cu studii superioare .......................;
    - asistenţi sociali cu studii medii ............................;
    - personal cu altă calificare (specificaţi tipul calificărilor) ........ .
    5.3. Personal de specialitate care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială, din care:
    - asistenţi sociali cu studii superioare ........................;
    - asistenţi sociali cu studii medii .............................;
    - personal cu altă calificare (specificaţi tipul calificărilor) ...........
    6. Alte probleme identificate ................................
    7. Propunere privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru unitatea de asistenţă socială:
    a) numărul de persoane asistate lunar ......................................................;
    b) subvenţia ce urmează să fie acordată în anul ........................................ lei.

                                                   Direcţia de muncă
                                                şi solidaritate socială
                                                       Director,
           ................... .......................
           (numele şi prenumele (numele şi prenumele
   persoanei care a efectuat evaluarea semnătura/ştampila)
              semnătura)

                                                     Consiliul Local
                                                     ................

    Data întocmirii raportului ...........


    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

   Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale Asociaţia/Fundaţia
   Direcţia de muncă şi solidaritate socială
   Consiliul Local .........................
   Judeţul .................................
   Nr. ............/........................


                                               Nr. ......./.........


                                  CONVENŢIE*1)
               pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
──────────
    *1) provizorie/definitivă.
──────────

    În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Direcţia de muncă şi solidaritate socială/Consiliul Local .................., cu sediul în ...................., telefon ................, cod fiscal ................., cont virament ............................, deschis la .............................., reprezentat de ....../(numele, prenumele şi funcţia)/.....................

    şi
    Asociaţia/Fundaţia ..........................., cu sediul în ......................................., telefon ...................., cod fiscal ................, cont virament*2) ......................, deschis la ..............................., reprezentată de ......./(nume şi prenume)..........,
──────────
    *2) cont bancar special pentru subvenţie.
──────────

    au convenit următoarele:

    I. Obiectul convenţiei
    1. Acordarea de către Asociaţia/Fundaţia ........................................ a serviciilor de asistenţă socială, în conformitate cu fişele tehnice ale unităţilor de asistenţă socială, pentru un număr mediu lunar de ............. persoane asistate.
    2. Subvenţionarea de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale de la bugetul de stat/consiliul local de la bugetul local a serviciilor de asistenţă socială acordate de asociaţie/fundaţie, în limita sumei de .............................. lei în anul ........... .

    II. Durata convenţiei
    1. Durata convenţiei este de la 1 ianuarie până la ................. (nu poate depăşi data de 31 decembrie a anului pentru care se acordă subvenţia).
    2. Durata convenţiei provizorii este de la data de 1 ianuarie până la data încheierii convenţiei definitive, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat/data aprobării bugetului local.
    3. Durata convenţiei definitive este de la data încetării convenţiei provizorii până la data prevăzută la pct. 1.

    III. Obligaţiile asociaţiei/fundaţiei sunt:
    1. acordarea serviciilor de asistenţă socială potrivit fişelor tehnice ale unităţilor de asistenţă socială;
    2. utilizarea subvenţiei în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată;
    3. depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară şi a cererii privind subvenţia pentru luna curentă la direcţia de muncă şi solidaritate socială/consiliul local;
    4. depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenţiei definitive, la direcţia de muncă şi solidaritate socială/consiliul local a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost încheiată convenţia;
    5. menţionarea în documentele referitoare la activitatea de asistenţă socială a faptului că beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat/local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
    6. comunicarea în termen de 30 de zile la direcţia de muncă şi solidaritate socială/consiliul local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza aprobării subvenţiei;
    7. asigurarea accesului la sediul asociaţiei/fundaţiei/unităţii de asistenţă socială a persoanelor împuternicite de direcţia de muncă şi solidaritate socială/consiliul local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi modul de utilizare a subvenţiei, precum şi punerea la dispoziţia acestora a documentelor solicitate;
    8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea convenţiei, a sumelor primite cu titlu de subvenţie şi rămase necheltuite până la 31 decembrie.

    IV. Obligaţiile direcţiei de muncă şi solidaritate socială/consiliului local sunt:
    1. acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenţiei aprobate;
    2. acordarea de asistenţă de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei de către asociaţie/fundaţie.

    V. Forţa majoră
    Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea forţei majore şi de a lua orice măsura care îi stă la dispoziţie în vederea încetării acesteia.
    Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca nici o parte să poată pretinde daune-interese.
    Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta convenţie.
    În situaţia în care direcţia teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră şi în aceasta perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda şi retroactiv pe o perioadă care nu poate depăşi 3 luni calendaristice.
    În cazul încetării forţei majore care a condus la imposibilitatea de plată, direcţia teritorială sau, după caz, consiliul local va notifica imediat asociaţiei/fundaţiei această situaţie.
    În perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, asociaţia sau fundaţia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială, subvenţia nu se acordă.

    VI. Suspendarea convenţiei
    Prezenta convenţie se suspendă în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la cap. III pct. 3 şi 7.
    Direcţia de muncă şi solidaritate socială/consiliul local va notifica asociaţiei/fundaţiei că subvenţia pe luna respectivă nu se mai acordă.

    VII. Încetarea convenţiei
    Prezenta convenţie încetează:
    a) prin acordul de voinţă al părţilor;
    b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi;
    c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenţia nu a fost reziliată;
    d) dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni.
    În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezenta convenţie, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
    Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral convenţia.

    VIII. Modificarea convenţiei
    Modificarea prezentei convenţii poate fi făcută prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.

    IX. Litigii
    În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea acestuia în mod amiabil.
    În cazul în care nu reuşesc soluţionarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

    X. Dispoziţii finale
    Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie transmisă în scris.
    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    Prezenta convenţie s-a încheiat la sediul direcţiei de muncă şi solidaritate socială/consiliului local, în două exemplare.

    Direcţia de muncă şi solidaritate socială/ Asociaţia/Fundaţia
               Consiliul Local ...................
            ......................

            Data ................


    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA
    ..................

                                     RAPORT
        privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea
               subvenţiei în luna ................. anul ........

    În baza Convenţiei nr. ............, încheiată la data ...................... între Direcţia de muncă şi solidaritate socială/Consiliul Local ............... şi Asociaţia/Fundaţia ............................, cu sediul în ............................, subvenţia în sumă de ................. lei, acordată în luna ..............., a fost utilizată după cum urmează:

    I. Raport de activitate*1)
──────────
    *1) Se va completa pentru fiecare unitate/tip de unitate de asistenţă socială.
──────────

    1. Descrierea pe scurt a derulării serviciilor de asistenţă socială până la data întocmirii raportului (beneficiarii, servicii de asistenţă socială acordate, resurse umane, eventualele modificări în desfăşurarea activităţilor, colaborarea cu alţi parteneri etc.; descrierea nu va depăşi o pagină):
    - activităţi planificate şi realizate;
    - activităţi planificate şi nerealizate;
    - activităţi neplanificate şi realizate;
    - rezultate obţinute.
    2. Numărul total*2) de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subvenţia în luna raportată, din care, pe fiecare unitate de asistenţă socială:
──────────
    *2) Numărul de persoane beneficiare din toate unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei/fundaţiei.
──────────

    - .............................................;
    - ........................................... .

    II. Raport financiar*3):
──────────
    *3) Se va completa atât centralizat pentru toate unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei/fundaţiei, cât şi distinct pentru fiecare unitate de asistenţă socială.
──────────

    - valoarea subvenţiei de la bugetul de stat/bugetul local .............................................;
    - dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectivă) ...............................................;
    - sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ...........................;
    - sold în casă la începutul perioadei raportate .......................................................;
    - sold la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ................................;
    - sold în casă la sfârşitul perioadei de raportare ................................................... .

    Cheltuieli efectuate (mii lei):

 ┌──────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬──────┐
 │ │Cheltu-│Cheltuieli │Chel- │
 │ │ieli │subvenţio- │tuieli│
 │ Cheltuieli │totale │nate con- │din │
 │ │ │form Legii │con- │
 │ │ │nr. 34/1998│tribu-│
 │ │ │ │ţia │
 │ │ │ │asoci-│
 │ │ │ │aţiei/│
 │ │ │ │funda-│
 │ │ │ │ţiei │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┤
 │ 1. Cheltuieli cu salariile de încadrare │ │ │ │
 │ a personalului calificat în domeniul │ │ │ │
 │ asistenţei sociale, care participă efectiv │ │ │ │
 │ la acordarea serviciilor de asistenţă socială│ │ │ │
 │ 2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele │ │ │ │
 │ asistate │ │ │ │
 │ 3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea │ │ │ │
 │ hranei │ │ │ │
 │ 4. Cheltuieli cu iluminatul │ │ │ │
 │ 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, │ │ │ │
 │ canal, salubrizare, telefon │ │ │ │
 │ 6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru │ │ │ │
 │ persoanele asistate │ │ │ │
 │ 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică │ │ │ │
 │ valoare sau scurtă durată şi echipament │ │ │ │
 │ pentru persoanele asistate │ │ │ │
 │ 8. Cheltuieli de transport pentru persoanele │ │ │ │
 │ asistate şi însoţitorii lor │ │ │ │
 │ 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru │ │ │ │
 │ persoanele asistate │ │ │ │
 │ 10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie │ │ │ │
 │ pentru persoanele asistate │ │ │ │
 │ 11. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii│ │ │ │
 │ necesari în funcţionarea mijloacelor de │ │ │ │
 │ transport specifice activităţii unităţii │ │ │ │
 │ de asistenţă socială │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┤
 │ TOTAL: │ │ │ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────┘


    Justificarea cheltuielilor
    (se anexează în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din subvenţia acordată):

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Natura/nr./data Emitentul Suma Bunuri/servicii
  documentului documentului (lei) achiziţionate Observaţii
  justificativ justificativ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    TOTAL:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Reprezentantul Responsabilul financiar
      asociaţiei/fundaţiei, al unităţii de asistenţă socială,
     ....................... .................................
      (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)


       Semnătura şi ştampila Semnătura
       ..................... ................


    Data ................


                                    -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016