Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 10 aprilie 1971  privind plata lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raport cu producţia obţinută de cooperativele agricole de producţie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 10 aprilie 1971 privind plata lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raport cu producţia obţinută de cooperativele agricole de producţie

EMITENT: Consiliul de Miniştri
PUBLICAT: Buletinul Oficial nr. 98 din 14 august 1971

        Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:
    ART. 1
        Lucrările executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii la cooperativele agricole de producţie se plătesc în natură sau în bani, potrivit tarifelor legale.
     Pentru cointeresarea întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii în rezultatele cooperativelor agricole de producţie deservite şi în sporirea producţiei agricole a acestora, lucrările prevăzute în anexa nr. 1 se vor plăti proporţional cu producţia obţinută la culturile de grîu, secară, orz, orzoaică, ovăz, porumb, floarea-soarelui, fasole, cartofi, sfeclă de zahăr, mazăre şi soia.
        În cazul nerealizării producţiei planificate pe terenurile şi la culturile la care s-au efectuat mecanizat lucrările agricole, plata în natură sau în bani se va face proporţional cu producţia realizată, însă nu mai puţin de 80% din cantităţile sau sumele cuvenite potrivit tarifelor legale.
        Plata lucrărilor agricole executate mecanizat se va face în condiţiile prevăzute la alineatul precedent numai dacă producţia planificată nu a fost realizată din cauza Întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii care nu au executat lucrările la timp şi de bună calitate.
        În cazul depăşirii producţiei planificate plata se va face proporţional cu depăşirea, însă nu mai mult de 20% peste tariful legal.

    ART. 2
        Plata în natură sau în bani a lucrărilor se va face astfel:
    - pentru lucrările cu plata în natură, cooperativele agricole de producţie vor preda în contul întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii 80% din cantităţile cuvenite, pe măsura recoltării, iar diferenţa pînă la 100% precum şi drepturile cuvenite pentru depăşirea producţiei planificate se vor preda în termen de cel mult 15 zile de la încheierea recoltatului şi stabilirea producţiei realizate;
    – lucrările cu plata în bani se vor deconta de cooperativele agricole de producţie în proporţie de 80% după efectuarea lor, iar diferenţa pînă la 100% precum şi drepturile cuvenite pentru depăşirea producţiei planificate se vor plăti după încheierea recoltării şi stabilirea producţiei realizate, în termenele legale prevăzute pentru unităţile de stat.


    ART. 3
        Plata în natură pentru lucrările executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii se va prelua de la unităţile beneficiare înaintea altor obligaţii către stat, cu excepţia datoriilor pentru seminţele şi produsele împrumutate din fondul central.
        Preluarea produselor cuvenite întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii în altă ordine decît cea prevăzută la alineatul precedent atrage pentru întreprinderile cu sarcini de preluare penalizări de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, calculate la contravaloarea produselor neîncasate şi stabilită pe baza preţurilor de decontare a produselor predate în contul lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii.

    ART. 4
        Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară va credita întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, în termen de maximum 12 luni, cu dobîndă de 4% pe an, pentru sumele reprezentînd contravaloarea produselor cuvenite ca plată în natură pentru lucrările executate şi nepredate de cooperativele agricole de producţie în termen de 15 zile de la recoltare, datorită nerealizării producţiei ca urmare a unor calamităţi naturale.

    ART. 5
        Întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii pot executa lucrări pe loturile date în folosinţă membrilor cooperatori, la cererea acestora şi cu acordul consiliului de conducere al cooperativei agricole de producţie, în cazul cînd plata se face prin cooperativă.
        Lucrările executate pe aceste terenuri se vor plăti pe baza tarifelor integrale stabilite în bani.
        Pentru lucrările care se execută fără acordul consiliului de conducere al cooperativei agricole de producţie, plata se face anticipat, în bani, direct de către membrii cooperatori.

    ART. 6
        Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, cu consultarea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, începînd cu recolta 1972, va putea aproba pentru unele cooperative agricole de producţie din zonele de deal-munte sau slab dezvoltate plata în bani a lucrărilor executate la culturile de cereale păioase, porumb şi cartofi, exclusiv lucrările de treier şi recoltat cu combina, în limita unui plafon total anual de 50 mii tone la cereale păioase şi porumb şi 10 mii tone la cartofi.
        Suma de plată se va stabili pe baza tarifelor în natură, calculate la preţurile de decontare a produselor predate în contul lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii.
        La acordarea acestor aprobări se va ţine seama de necesităţile de produse pentru constituirea fondului de stat, potrivit prevederilor anuale de plan.

    ART. 7
        Lucrările executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, pe terenurile repartizate, complexelor de creştere şi îngrăşare a animalelor din cadrul asociaţiilor intercooperatiste şi destinate producerii nutreţurilor şi furajelor combinate, se vor plăti pe baza tarifelor în bani.

    ART. 8
        Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu consultarea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, va putea aproba, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, modificarea încadrării pe zone a unor cooperative potrivit criteriilor stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 128/1968, fără a se diminua volumul total al veniturilor de la lucrările de cîmp, exclusiv uiumurile pentru lucrările de recoltat şi treierat, cu mai mult de 0,3%, la culturile respective.

    ART. 9
        Întreprinderile care au sarcina preluării produselor vor deconta cooperativelor agricole de producţie cheltuielile de transport al produselor, reprezentînd plata în natură şi a celorlalte drepturi cuvenite întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii, în condiţiile stabilite pentru livrările de produse pe bază de contract.

    ART. 10
        Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu acordul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, va putea stabili cu caracter experimental tarife de plată pentru lucrări agricole noi sau tarife de închiriere a unor utilaje şi maşini. Definitivarea acestor tarife se va face cu avizul Comitetului de Stat pentru Preţuri, după aplicarea la unu sau două cicluri de producţie.

    ART. 11
        Lucrările executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii la culturile de lucernă şi trifoi de sămînţă se plătesc după tarifele de plată în bani.

    ART. 12
     Se aprobă tarifele de plată în bani pentru unele lucrări executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, potrivit anexei nr. 2, modificîndu-se corespunzător tarifele stabilite prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 778/1959.

    ART. 13
        Lucrările executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii la unităţile silvice vor fi decontate de către acestea pe baza tarifelor aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 447/1969.

    ART. 14
        Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor şi cu consultarea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, va emite instrucţiuni tehnice privind aplicarea tarifelor de plată şi încasarea veniturilor întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii.

    ART. 15
        Prevederile prezentei hotărîri se aplică de la data de 1 ianuarie 1972, cu excepţia articolului 4, care se aplică de la data prezentei hotărîri.
        Prevederile art. 19 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 683/1969, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 111 din 11 septembrie 1970, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abrogă.                                        p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,
                                                      ILIE VERDEŢ

        Bucureşti, 10 august 1971.
        Nr. 1004.
    ANEXA 1

                                         LISTA
           lucrărilor agricole la care tarifele de plată se aplică în raport
                cu producţia obţinută la culturile de grîu, secară, orz,
               orzoaică, ovăz, porumb, floarea-soarelui, fasole, cartofi,
                            sfeclă de zahăr, mazăre şi soia

┌───┬──────────────────────────────────┐
│1. │Dezmiriştit cu dezmiriştitorul │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Arătură superficială la 14-17 cm │
├───┼──────────────────────────────────┤
│3. │Arătură de însămînţat toamna │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │Arătură de toamnă (ogor) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │Arătură de însămînţare de │
│ │primăvară │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │Arătură de primăvară cu plug fără │
│ │comandă executată în ogor │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7. │Grăpat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │Nivelat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│9. │Tăvălugit │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10.│Cultivat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│Discuit │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu│
│ │MIT │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu│
│ │maşina centrifugală tip MIC │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│Semănat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│Semănat cu administrare de │
│ │îngrăşăminte chimice │
├───┼──────────────────────────────────┤
│16.│Trasat rînduri pentru cartofi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│17.│Acoperit rînduri pentru cartofi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│18.│Plantat cartofi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Plantat cartofi concomitent cu │
│19.│administrarea de îngrăşăminte │
│ │chimice │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20.│Prăşit │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21.│Prăşit cu administrarea de │
│ │îngrăşăminte chimice │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22.│Lucrat cu sapa rotativă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23.│Secerat-legat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24.│Secerat cu sfoara cooperativelor │
│ │deservite │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25.│Irigat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26.│Recoltat cartofi cu maşini simple │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27.│Recoltat cartofi cu combina │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28.│Dislocat cu mijloace mecanizate │
│ │sfecla de zahăr │
├───┼──────────────────────────────────┤
│29.│Recoltat cu combina sfecla de │
│ │zahăr │
└───┴──────────────────────────────────┘

        NOTĂ: Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor va putea aproba introducerea de noi lucrări şi culturi la prezenta anexă.

    ANEXA 2

                                         TARIFE
                       de plată în bani a lucrărilor executate de
                    întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TARIFE de plată în bani a lucrărilor executate de întreprinderile pentru │
│mecanizarea agriculturii │
├────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Tarif în lei pe unitate de măsură │
│Denumirea │ ├───────────┬────────────┬───────────┬──────────────┤
│lucrării │U.M.│Cooperative│Întovărăşiri│Gospodării │Întreprinderi-│
│ │ │agricole de│agricole │individuale│instituţii │
│ │ │producţie │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┬────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Desfundat │ │ │ │ │ │
│1. │pînă la 35 │ha │460 │530 │575 │460 │
│ │cm │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│2. │Desfundat la│'' │620 │713 │775 │620 │
│ │35-40 cm │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│3. │Desfundat la│'' │900 │1050 │1125 │900 │
│ │41-50 cm │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│4. │Desfundat la│'' │1400 │1600 │1750 │1400 │
│ │51-60 cm │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│5. │Desfundat la│'' │1900 │2180 │2375 │1900 │
│ │61-75 cm │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│6. │Recoltat cu │ │ │ │ │ │
│ │combina: │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- mazăre │t │200 │230 │240 │200 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- soia, │'' │360 │415 │450 │360 │
│ │linte │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- rapiţă, │'' │220 │250 │275 │220 │
│ │dughie │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- muştar │'' │450 │520 │560 │450 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- borceag, │ │ │ │ │ │
│ │iarbă de │'' │200 │230 │240 │200 │
│ │sudan │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- lucernă, │ │ │ │ │ │
│ │trifoi şi │'' │2900 │3335 │3620 │2500 │
│ │ghizdei │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- graminee │'' │1500 │1725 │1875 │1500 │
│ │perene │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- sparcetă │'' │500 │575 │625 │500 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- chimion, │'' │520 │600 │630 │520 │
│ │anason │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- coreandru,│'' │310 │350 │370 │310 │
│ │fenicol │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- mac │'' │500 │575 │625 │500 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │
│ │plante │ │ │ │ │ │
│ │medicinale │'' │450 │520 │560 │450 │
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │uleo-eterice│ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Recoltat cu │ │ │ │ │ │
│7. │combina in │'' │500 │575 │625 │500 │
│ │pentru ulei │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Plantat │ │ │ │ │ │
│8. │cartofi │ha │140 │161 │175 │- │
│ │timpurii │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Recoltat │ │ │ │ │ │
│ │cartofi │ │ │ │ │ │
│9. │timpurii cu │'' │180 │207 │225 │- │
│ │maşini │ │ │ │ │ │
│ │simple │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Recoltat │ │ │ │ │ │
│10.│cartofi │ha │300 │414 │430 │- │
│ │timpurii cu │ │ │ │ │ │
│ │combina │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Treierat cu │ │ │ │ │ │
│11.│batoza sau │ │ │ │ │ │
│ │cu combina │ │ │ │ │ │
│ │staţionar: │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- mazăre │t │120 │140 │150 │120 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- soia, │'' │200 │230 │250 │200 │
│ │linte │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- rapiţă, │'' │130 │150 │160 │130 │
│ │dughie │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- borceag, │ │ │ │ │ │
│ │iarbă de │'' │120 │140 │150 │120 │
│ │sudan │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- sparcetă │'' │300 │345 │375 │300 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- lucernă, │ │ │ │ │ │
│ │trifoi, │'' │1900 │2185 │2375 │1900 │
│ │ghizdei │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- in pentru │'' │300 │345 │375 │300 │
│ │ulei │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- cînepă │'' │400 │450 │500 │400 │
│ │seminţe │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- sfeclă │'' │350 │400 │440 │350 │
│ │seminţe │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- muştar │'' │250 │290 │310 │250 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- graminee │'' │800 │920 │1000 │800 │
│ │perene │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- laur păros│'' │300 │345 │575 │300 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- mac │'' │280 │320 │350 │280 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- coreandru,│'' │170 │195 │210 │170 │
│ │fenicol │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- ricin │'' │320 │370 │400 │320 │
├───┼────────────┼────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │- alte │ │ │ │ │ │
│ │plante │ │ │ │ │ │
│ │medicinale │'' │250 │290 │310 │250 │
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │uleo-eterice│ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘

        Pentru alte lucrări neprevăzute în tarifele I.M.A. şi pentru care nu sînt stabilite tarife republicane prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, plata se va face cu 125 lei pe hectarul de arătură normală. Transformarea lucrărilor în hectare arătură normală se va face pe baza coeficienţilor stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.
        În cazul cînd treieratul se execută cu combina din claie în claie, tarifele de treierat se aplică cu o majorare de 30%.
        Lucrările de semănat cu administrarea concomitentă de ierbicide se vor plăti pe baza tarifelor în natură sau în bani în vigoare pentru semănat cu administrarea concomitentă de îngrăşăminte chimice.
        Tarifele cu plata în bani se pot aplica şi la lucrările efectuate pentru cultura cartofilor timpurii, dacă suprafeţele sînt prevăzute în planul unităţii beneficiare.

                                      ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016