Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 30 decembrie 2019  pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 30 decembrie 2019 pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 16 din 13 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă listele cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1-3.

    ART. 2
    Termenele de clasificare a informaţiilor clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, din listele prevăzute la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Cristian Tudor Băcanu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 decembrie 2019.
    Nr. 1.001.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare
    şi termene de clasificare elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei
    I. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanţă deosebită“ (termen de clasificare - până la 100 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):
    1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;
    2. planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
    3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    4. documente, date şi informaţii care poartă acest nivel de secretizare primite şi gestionate de Ministerul Justiţiei;
    5. situaţii, informaţii, date şi documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenţi, clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    6. documente, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale Ministerului Justiţiei provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare.

    II. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate deţinute de Ministerul Justiţiei;
    2. planul de evacuare al Ministerului Justiţiei în situaţii de conflict armat;
    3. planurile şi documentele operative cu privire la conducerea acţiunilor şi folosirea efectivelor în situaţii de criză şi război;
    4. planurile de cooperare ale Ministerului Justiţiei cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    5. planul de acţiune în situaţii de alertă teroristă deţinut de Ministerul Justiţiei;
    6. planul cu măsurile privind eliminarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa sistemelor informatice şi de comunicaţii aparţinând Ministerului Justiţiei;
    7. documente şi date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care privesc Ministerul Justiţiei;
    8. materiale întocmite de Ministerul Justiţiei în calitate de membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale;
    9. hotărârile Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate la nivel strict secret;
    10. documente, date şi informaţii care poartă acest nivel de secretizare primite şi gestionate de Ministerul Justiţiei;
    11. situaţii statistice, analize, informări şi alte documente privind activităţile specifice pe linia prevenirii criminalităţii şi terorismului;
    12. situaţii, informaţii, date şi documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/ documente din partea unor emiteţi, clasificate strict secret;
    13. corespondenţa care decurge sau care are legătură cu relaţiile şi activităţile externe ale statului român, care nu sunt destinate publicităţii, precum şi informaţiile altor state sau organizaţii internaţionale faţă de care, prin tratate sau înţelegeri internaţionale, statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie;
    14. combinaţiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate şi containerele „B“ şi la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;
    15. acte şi norme interne care reglementează activitatea cu caracter strict secret;
    16. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;
    17. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemele informatice şi de comunicaţii (SIC) care gestionează informaţii clasificate strict secret;
    18. parolele de administrare şi utilizare a sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) acreditate care gestionează informaţii clasificate strict secret.

    III. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la data hotărârii emitentului):
    1. telegramele primite şi transmise de la şi către Ministerul Afacerilor Externe conţinând informaţii de competenţa Ministerului Justiţiei;
    2. programul de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate deţinute de Ministerul Justiţiei;
    3. documentele, datele şi informaţiile care poartă acest nivel de secretizare primite şi gestionate de Ministerul Justiţiei;
    4. planul de pază, apărare şi intervenţie la obiectivele Ministerului Justiţiei;
    5. norme şi tabele de înzestrare cu armament, muniţii şi materiale necesare personalului Ministerului Justiţiei în caz de mobilizare şi război;
    6. documente, date şi informaţii centralizatoare cu privire la necesarul şi gradul de asigurare cu resurse umane şi resurse tehnico-materiale la mobilizare şi război ale Ministerului Justiţiei;
    7. planuri anuale şi de perspectivă, situaţii centralizatoare referitoare la dotarea şi aprovizionarea tehnică şi materială a Ministerului Justiţiei la mobilizare şi război;
    8. statele de organizare la mobilizare şi război ale Ministerului Justiţiei;
    9. rapoarte, note şi informări privind stadiul pregătirii pentru mobilizare al unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei;
    10. bugetul de cheltuieli al Ministerului Justiţiei pentru primul an de război;
    11. lista obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care reprezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi documentele conexe - 15 ani sau până la ieşirea din vigoare;
    12. proiecte, studii, documentaţii şi planuri privind evaluarea sistemelor şi echipamentelor de comunicaţii şi informatice ale Ministerului Justiţiei;
    13. documente şi date referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care privesc Ministerul Justiţiei;
    14. hotărâri ale Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate la nivel secret - conform precizărilor emitentului;
    15. situaţii statistice, analize, informări şi alte documente privind activităţile specifice pe linia prevenirii criminalităţii şi terorismului;
    16. situaţii, informaţii, date şi documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emiteţi, clasificate secret;
    17. cererile de multiplicare a documentelor clasificate secret;
    18. combinaţiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate şi containerele „B“ şi la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate I;
    19. acte şi norme interne care reglementează activitatea cu caracter secret.


    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare
    şi termene de clasificare elaborate sau deţinute de
    Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia
    I. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret de importanţă deosebită“ (termen de clasificare - până la 100 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. Planul de mobilizare a economiei pentru apărare;
    2. planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate în unităţile deţinătoare de informaţii clasificate nivel strict secret de importanţă deosebită;
    3. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    4. combinaţiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I şi de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    5. cheile şi plicurile cu combinaţiile încăperilor de securitate clasa I şi de la containerele de securitate clasa A unde sunt păstrate informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    6. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemele informatice şi de comunicaţii (SIC) care gestionează informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    7. parolele de administrare şi utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) acreditate care gestionează informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    8. date centralizate, situaţii, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenţi, alţii decât cei din sistemul administraţiei penitenciare, clasificate strict secret de importanţă deosebită.

    II. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. planurile şi documentele operative cu privire la pregătirea acţiunilor militare şi folosirea efectivelor din sistemul penitenciar - la război;
    2. protocoale de colaborare cu instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale privind activităţile specifice pe linia prevenirii criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar;
    3. situaţii statistice, analize, informări, referate şi alte documente interne privind activităţi specifice de identificare şi prevenire a manifestărilor fenomenului terorist în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune grave securităţii naţionale şi instituţiei;
    4. note, decizii şi norme cu caracter intern emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la identitatea şi prevenirea manifestărilor privind fenomenul terorist în penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune grave securităţii naţionale şi instituţiei;
    5. protocoale de colaborare/planuri de acţiune comună cu instituţii aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională privind intervenţia în comun în situaţii deosebite (prevenire şi combatere evenimente negative din partea deţinuţilor, creşterea siguranţei locurilor de deţinere şi a misiunilor de executat) care pot aduce daune grave siguranţei statului;
    6. planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate pentru unităţile deţinătoare de informaţii clasificate nivel strict secret;
    7. cererile de multiplicare a documentelor clasificate strict secret;
    8. combinaţiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa I şi de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informaţii clasificate strict secret;
    9. cheile şi plicurile cu combinaţiile încăperilor de securitate clasa I şi de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informaţii clasificate nivel strict secret;
    10. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemele informatice şi de comunicaţii (SIC) care gestionează informaţii clasificate nivel strict secret;
    11. parolele de administrare şi utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) acreditate care gestionează informaţii clasificate nivel strict secret;
    12. contractele şi anexele de securitate, după caz, dacă acestea conţin informaţii clasificate nivel strict secret;
    13. date centralizate, situaţii, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenţi, alţii decât cei din sistemul administraţiei penitenciare, clasificate nivel strict secret.

    III. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. reglementări referitoare la clasificarea şi direcţiile de exploatare/valorificare a datelor cu relevanţă obţinute în activitatea specifică de prevenire a criminalităţii organizate, criminalităţii şi terorismului şi care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune securităţii naţionale şi instituţiei;
    2. reglementările referitoare la categoriile de date operative specifice sistemului administraţiei penitenciare ce fac obiectul căutării, obţinerii şi valorificării de către instituţiile abilitate în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, criminalităţii şi terorismului;
    3. reglementările referitoare la normele tehnice de lucru ale Direcţiei de prevenire a criminalităţii şi terorismului;
    4. situaţii statistice, analize, informări, studii, rapoarte şi alte documente interne privind activităţi specifice de identificare şi prevenire a fenomenului terorist, criminalităţii organizate şi criminalităţii în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/ diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune securităţii naţionale şi instituţiei;
    5. note, decizii şi acte cu caracter intern emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind identificarea şi prevenirea fenomenului terorist, criminalităţii organizate şi criminalităţii în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune securităţii naţionale şi instituţiei;
    6. protocoale de colaborare/cooperare şi planuri de măsuri încheiate cu instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale privind activităţile specifice pe linia prevenirii fenomenului terorist, criminalităţii organizate şi criminalităţii în mediul penitenciar, care, prin divulgarea/ diseminarea neautorizată a conţinutului, pot aduce daune securităţii naţionale şi instituţiei;
    7. situaţiile centralizate privind capacitatea şi conţinutul depozitelor stoc de mobilizare ale unităţilor teritoriale;
    8. situaţiile centralizatoare cu privire la necesarul şi gradul de asigurare cu resurse umane şi resurse materiale la mobilizare şi război;
    9. planul de mobilizare, planul de dislocare şi alte planuri operative privind efectivele, dotarea, organizarea, compunerea, dislocarea şi misiunile unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la mobilizare şi război;
    10. situaţiile centralizate privind starea tehnică a armamentului, muniţiei, mijloacelor de geniu şi de protecţie antichimică, precum şi depozitele de armament;
    11. ordinele de misiune privind punerea în stare de luptă a unităţilor teritoriale;
    12. statele de organizare la mobilizare şi război ale unităţilor care se înfiinţează, precum şi modificările acestora;
    13. informarea privind stadiul pregătirii unităţilor pentru mobilizare;
    14. note privind necesarul la stocul de mobilizare şi bugetul aferent;
    15. bugetul de cheltuieli pentru primul an de război;
    16. planurile centralizate referitoare la dotarea şi aprovizionarea tehnico-materială la mobilizare şi război;
    17. tabela de înzestrare;
    18. normele de înzestrare cu armament şi muniţie a unităţilor penitenciare;
    19. planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate pentru unităţile deţinătoare de informaţii clasificate nivel secret;
    20. planurile de pază, apărare şi intervenţie la obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    21. cererile de multiplicare a documentelor clasificate nivel secret;
    22. combinaţiile încuietorilor de la încăperile de securitate clasa a II-a şi de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informaţii clasificate nivel secret;
    23. cheile şi plicurile cu combinaţiile încăperilor de securitate clasa I şi de la containerele de securitate clasa B unde sunt păstrate informaţii clasificate nivel secret;
    24. sistemele de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemele informatice şi de comunicaţii (SIC) care gestionează informaţii clasificate nivel secret;
    25. parolele de administrare şi utilizare ale sistemelor de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) acreditate care gestionează informaţii clasificate nivel secret;
    26. contractele şi anexele de securitate, după caz, dacă acestea conţin informaţii clasificate nivel secret;
    27. date centralizate, situaţii, documente ce decurg ca urmare a punerii în aplicare a unor acte normative, solicitări/documente din partea unor emitenţi, alţii decât cei din sistemul administraţiei penitenciare, clasificate secret.


    ANEXA 3

    LISTA
    cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri
    de secretizare şi termene de clasificare elaborate sau deţinute
    de Ministerul Justiţiei - Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
    I. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Strict secret“ (termen de clasificare - până la 50 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. documentele, datele şi informaţiile care poartă acest nivel de secretizare primite şi gestionate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
    2. combinaţiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate şi containerele „B“ şi la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa I;
    3. planul de pază, apărare şi intervenţie la obiectivele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

    II. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare „Secret“ (termen de clasificare - până la 30 de ani de la data emiterii sau până la emiterea unui act normativ de declasificare):
    1. documentele, datele şi informaţiile care poartă acest nivel de secretizare primite şi gestionate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
    2. programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
    3. combinaţiile încuietorilor autorizate instalate la încăperile de securitate şi containerele „B“ şi la încăperile de securitate amplasate în zonele de securitate clasa II.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016