Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 septembrie 2010 privind Conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces si participare la formare profesionala continua" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 septembrie 2010  privind Conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 Twitter Facebook
Cautare document

GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 septembrie 2010 privind Conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces si participare la formare profesionala continua" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 640 bis din 13 septembrie 2010
__________
    *) Aprobat prin Ordinul nr. 1292 din 9 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 13 septembrie 2010.


    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
            Numãrul de referinţã al programului (CCI): 2007RO051PO001

     Nr. 108
    "Acces şi participare la formare profesionalã continuã"


    AXA PRIORITARÃ 2 "Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
    DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.3. "Acces şi participare la formare profesionalã continuã"

    Septembrie 2010

    1. INTRODUCERE
    Acest document cuprinde Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 109 "Acces şi participare la formare profesionalã continuã".
    Reguli generale privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare în cadrul tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU 2007-2013 sunt prevãzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale*1). Acestea includ şi Informaţiile generale privind
    - documentele programatice,
    - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora,
    - eligibilitatea cheltuielilor,
    - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,
    - evaluarea şi selecţia proiectelor,
    - contractul de finanţare,
    - implementarea proiectelor
___________
    *1) Aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1164/2010 şi disponibil pe pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro şi a CNDIPT-OIPOSDDRU, www.tvet.ro.

    Pentru a mãri şansele ca cererea dumneavoastrã de finanţare sã fie selectatã, vã recomandãm ca, înainte de a începe completarea, acesteia sã vã asiguraţi cã aţi citit toate informaţiile prezentate în acest document, cât şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale (inclusiv notele de subsol) şi cã aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.
    De asemenea, vã recomandãm ca pânã la data limitã de depunere a cererilor de finanţare, sã consultaţi periodic paginile de internet ale MMFPS-AMPOSDRU şi CNDIPT-OIPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro şi www.tvet.ro, pentru a fi la curent cu eventuale modificãri ale Condiţiilor Specifice ale Ghidului Solicitantului pentru aceastã Cerere de propuneri de proiecte sau alte comunicãri şi informaţii transmise de AMPOSDRU şi CNDIPT-OIPOSDRU.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IMPORTANT │
│TOATE cererile de finanţare nerambursabilã pentru POSDRU se completeazã şi se transmit on-line în │
│limba românã; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de │
│propuneri de proiecte", link "Actionweb" - https://actionweb.fseromania.ro. Cererile de Finanţare │
│transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. │
│ │
│Atenţie: Sistemul informatic Action Web va bloca transmiterea cererilor de finanţare dupã │
│expirarea termenului limitã de transmitere on-line a cererilor de finanţare, prevãzut pentru │
│aceastã cerere de propuneri de proiecte, respectiv 10/12/2010 ora 17.00! │
│ │
│Dupã transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul informatic genereazã automat Anexele │
│1-5 şi 7, în format pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi tipãrite de cãtre solicitant. Acestea │
│vor fi însoţite, dacã este cazul, de Anexa 6 - Acordul de parteneriat. Anexele 1 - 7 vor primi │
│numãr de înregistrare/datã de la solicitant. │
│ │
│Toate anexele generate de sistemul Action Web vor fi transmise de cãtre solicitant pe suport de │
│hârtie, cu respectarea regulilor prevãzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale pentru │
│transmiterea acestor documente, prin servicii de curierat sau prin delegat, la OIPOSDRU CNDIPT, cu│
│sediul în Bucureşti, Str. Spiru Haret, nr. 10 - 12, sector 1, cod 010176. │
│Prin derogare de la termenul stabilit în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, aprobat prin │
│Ordinul Ministrului MMFPS nr. Xxxxx, termenul stabilit în cadrul prezentului apel de propuneri │
│pentru depunerea anexelor 1-7 la OIPOSDRU CNDIPT se stabileşte la 5 zile lucrãtoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ATENŢIE: înainte de a trimite plicul cu documente la sediul CNDIPT-OIPOSDRU, verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite de capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. Nerespectarea prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare permanent, între │
│orele 9.00-16.00, la sediile CNDIPT-OIPOSDRU funcţioneazã birouri de informare. │
│ │
│Întrebãrile referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi adresate acestor │
│birouri de informare utilizând coordonatele descrise în secţiunea Modalitãţi de comunicare cu │
│solicitanţii din prezentul document. │
│ │
│Întrebãrile care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreunã cu rãspunsurile respective,│
│vor fi publicate pe pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro/index.php, mai precis, la │
│adresa http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=54, şi pe │
│pagina de internet a OIPOSDRU CNDIPT, respectiv www.tvet.ro. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2. INFORMAŢII GENERALE
    2.1. Cererea de propuneri de proiecte
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant sunt finanţate programe de formare profesionalã continuã (FPC) pentru angajaţi în vederea calificãrii sau a recalificãrii, activitãţi de validare şi certificare a cunoştinţelor dobândite de angajaţi în alte contexte de învãţare decât cele formale, servicii de orientare şi consiliere profesionalã a angajaţilor, precum şi activitãţi adresate furnizorilor de formare pentru diversificarea şi flexibilizarea ofertei de programe de formare profesionalã continuã.
    Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizeazã exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei Actionweb aflatã pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro:
    ● Pânã la data de 10.12.2010 ora 17.00.
    <> Aceasta este o cerere de propuneri de proiecte cu depunere continuã. Evaluarea cererilor de finanţare primite se realizeazã pentru fiecare proiect, imediat dupã depunerea anexelor solicitate, în funcţie de data şi ora înregistrãrii cererii în sistemul informatic ActionWeb. Selecţia (declararea proiectului ca fiind aprobat în vederea contractãrii) are loc imediat dupã definitivarea evaluãrii cererii de finanţare.
    Proiectele de grant finanţate în cadrul POSDRU 2007 - 2013, pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte, sunt proiectele implementate la nivel regional sau local, punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţionalã.
    Valoarea totalã eligibilã a proiectului va fi cuprinsã între:
    - minim 211.720,00 lei lei (echivalentul în lei a 50.000 euro)
    şi
    - maxim 2.117.195,76 lei (echivalentul în lei a 499.999 euro)
    Cererile de finanţare care nu se încadreazã în limitele prevãzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,2344 lei/euro, reprezentând cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2010, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

    ATENŢIE: Bugetul proiectului dumneavoastrã va fi exprimat DOAR în lei. Proiectele al cãror buget este exprimat în altã monedã vor fi respinse. Structura bugetului cererii de finanţare se regãseşte în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsã între:
    - minim 6 (şase) luni
    şi
    - maxim 2 (doi) ani.
    Dacã proiectul dumneavoastrã are o duratã între limitele specificate mai sus, în timpul implementãrii aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fãrã însã a depãşi limita maximã admisã pentru acest tip de cereri de finanţare (2 ani), fãrã a modifica valoarea totalã eligibilã a finanţãrii şi cu o justificare bine fundamentatã. CNDIPT-OIPOSDRU va analiza propunerea de extindere a perioadei de implementare şi va decide aprobarea sau respingerea propunerii formulate de beneficiar. Cererile de finanţare care nu se încadreazã în limitele prevãzute mai sus vor fi respinse.
    Valoarea neeligibilã a proiectului (suma cheltuielilor neeligibile estimate a se efectua în cadrul proiectului, cu excepţia valorii estimate a TVA) nu va fi inclusã în bugetul cererii de finanţare.
    Atenţie! Implementarea proiectului va putea începe numai dupã semnarea contractului de finanţare, data demarãrii fiind stabilitã în contract.
    2.2. Alocare financiarã orientativã
    Alocarea financiarã orientativã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte este echivalentul în lei a 75.000.000 euro, respectiv 317.580.000 lei*2) din care Fondul Social European (contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã) reprezintã:
    ● 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora şi
    ● 97% pentru persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial,
___________
    *2) Cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2010

    Contribuţia publicã naţionalã la finanţarea acordatã reprezintã:
    ● 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora şi
    ● 3% pentru persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial.
    2.3. Contribuţia solicitantului
    Pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte, valoarea contribuţiei solicitantului reprezintã:
    ● 3% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
    ● 2% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial, pentru instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale şi pentru instituţii de învãţãmânt superior acreditate care nu fac parte din categoriile anterioare de beneficiari;
    ● 5% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
    Contribuţia solicitantului reprezintã procentajul din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de cãtre dumneavoastrã în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie sã fie realizatã sub formã financiarã. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în naturã nu este eligibilã.
    Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileşte în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant.
    Pe parcursul implementãrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulãrii proiectului, precum şi orice altã cheltuialã suplimentarã ce va apãrea în timpul implementãrii proiectului vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã în calitate de beneficiar.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vã rugãm sã aveţi în vedere procentajul contribuţiei proprii pe care trebuie sã o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).
    2.4. Ajutor de stat
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte de grant nu reprezintã o schemã de ajutor de stat sau de minimis. Proiectele care vor intra sub incidenţa regulilor ajutorului de stat sau de minimis depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor fi respinse.
    Ajutorul de stat reprezintã orice mãsurã care îndeplineşte toate criteriile prevãzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, respectiv sprijinul financiar acordat de cãtre stat (autoritate publicã) tuturor activitãţilor economice/comerciale, indiferent de forma juridicã sau statutul de organizare, pentru a susţine costuri care trebuie acoperite în mod normal în desfãşurarea afacerilor. Suportul trebuie sã fie unul selectiv, fiind astfel susceptibil de a distorsiona competiţia de pe piaţã sau de a afecta condiţiile în care se desfãşoarã comerţul între Statele Membre.
    Un exemplu de activitate eligibilã în cadrul acestui domeniu major de intervenţie, dar care intrã sub incidenţa regulilor ajutorului de stat, o reprezintã furnizarea programelor de calificare/recalificare angajaţilor unei singure întreprinderi.
    3. POSDRU 2007-2013
    3.1. Axa Prioritarã 2
    "Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
    Obiectivul general al acestei axe prioritare îl constituie creşterea ocupabilitãţii persoanelor aflate în perioada de educaţie şi formare profesionalã iniţialã, precum şi creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societãţii bazate pe cunoaştere.
    Corelarea deficitarã a sistemului de educaţie şi formare profesionalã cu dinamica pieţei muncii reprezintã un obstacol în calea dobândirii şi pãstrãrii unui loc de muncã, devenind astfel una dintre principalele cauze pentru şomajul de lungã duratã. Activitãţile finanţate se concentreazã asupra perspectivei învãţãrii pe tot parcursul vieţii şi a contribuţiei acesteia la îmbunãtãţirea procesului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, prin reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu şi creşterea participãrii la programele de FPC în vederea obţinerii unei calificãri complete şi actuale în corelare cu cerinţele pieţei muncii. Intervenţiile finanţate în cadrul acestei axe prioritare contribuie la asigurarea de oportunitãţi pentru toţi prin oferirea unei şanse fie prin educaţie, fie prin formare profesionalã, fie prin muncã. Se acordã o atenţie specialã asigurãrii utilitãţii şi relevanţei şanselor şi oportunitãţilor oferite.
    3.2. Domeniul Major de Intervenţie 2.3
    "Acces şi participare la formare profesionalã continuã"
    Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie este acela de a îmbunãtãţi accesul şi participarea la programele de formare profesionalã continuã, facilitând calificarea angajaţilor (nume generic pentru personalul angajat de o întreprindere, membri ai asociaţiilor familiale sau persoane fizice autorizate sã desfãşoare o activitate economicã în mod independent).
    Acest domeniu major de intervenţie urmãreşte îndeplinirea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi creştere a competitivitãţii economice, prin activitãţi destinate calificãrii sau recalificãrii angajaţilor.
    În acest sens se adreseazã angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia administraţiei publice şi educaţiei, având în vedere cã:
    - finanţarea formãrii profesionale pentru angajaţii din sistemul de educaţie se realizeazã în cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 ("Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalã") al POSDRU;
    - finanţarea formãrii profesionale pentru angajaţii din administraţia publicã se realizeazã prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative.
    De asemenea, activitatea de calificare/recalificare în domenii non-agricole, care se adreseazã exclusiv persoanelor angajate din mediul rural, se realizeazã în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 - Promovarea sustenabilitãţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncã.
    Obiectivele operaţionale ale acestui DMI, vizate de actuala cerere de propuneri de proiecte, sunt:
    ● Promovarea accesului angajaţilor la programele de FPC, în vederea obţinerii de cãtre aceştia a unei calificãri complete;
    ● Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi a altor grupuri interesate.
    Proiectele propuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea urmãtoarelor operaţiuni orientative:
    ● Furnizare de cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor;
    ● Acordare de sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participãrii la FPC;
    ● Sprijinirea angajaţilor pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior;
    ● Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC;
    ● Acordare de facilitãţi pentru persoanele "greu de motivat" (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scãzut de calificare);
    ● Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare precum şi a serviciilor de consiliere în carierã;
    ● Sprijinirea activitãţilor inovatoare privind accesul şi participarea la FPC şi dobândirea de noi competenţe.
    Ca şi în cazul celorlalte domenii majore de intervenţie ale POSDRU 2007-2013, în cadrul acestui DMI este încurajatã crearea şi susţinerea reţelelor şi a parteneriatelor între instituţii cu roluri relevante pentru formarea profesionalã continuã.
    Proiectele care promoveazã reţele şi parteneriate la nivel local, regional şi european care faciliteazã participarea angajaţilor la programe de formare profesionalã continuã vor fi punctate suplimentar.
    4. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
    4.1. Grupul ţintã eligibil
    În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte, grupul ţintã eligibil cuprinde urmãtoarele categorii de persoane:
    ● Angajaţi;
    ● Manageri (doar personal încadrat pe baza unui contract de management).
    Proiectele care îşi propun sã includã în grupul ţintã persoane necalificate, cu un nivel scãzut de calificare sau cu calificãri redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar.
    Având în vedere faptul cã activitãţile de formare profesionalã continuã eligibile în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte sunt exclusiv acelea destinate calificãrii şi/sau recalificãrii, reamintim cã formarea profesionalã care vizeazã iniţierea sau specializarea/perfecţionarea angajaţilor sau a managerilor nu este eligibilã pentru finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 Acces şi participare la formare profesionalã continuã.
    ! Grupul ţintã eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetãţeni UE cu domiciliul sau reşedinţa legalã în România.
    În formularul cererii de finanţare, la descrierea grupului ţintã, pentru proiectele care cuprind activitãţi de formare profesionalã continuã, este necesar sã menţionaţi:
    ● numãrul persoanelor care vor beneficia de programul/programele de formare profesionalã continuã;
    ● denumirea calificãrii/calificãrilor pentru care se va realiza pregãtirea;
    ● nivelul/nivelurile de calificare pentru care se va realiza pregãtirea.
    ! Grupul ţintã al unui proiect finanţat în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte trebuie sã fie alcãtuit din minimum 75 de persoane. Proiectele care au un grup ţintã mai mic de 75 de persoane vor fi respinse.
    ! Vã rugãm sã aveţi în vedere faptul cã sunt aplicabile toate condiţiile specificate în Capitolul 4 "Criterii de eligibilitate" din Condiţiile generale ale Ghidului Solicitantului.
    4.2. Activitãţi eligibile
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmãtoarele activitãţi:
    A.1. Sprijin pentru angajaţi, în vederea calificãrii/recalificãrii prin:
    A.1.1. participare la programe FPC autorizate*3), desfãşurate în România sau în UE, pentru dobândirea unei calificãri*4) sau pentru creşterea nivelului de calificare (respectiv trecerea de la un nivel de calificare la un alt nivel superior);
___________
    *3) În cazul în care formarea se realizeazã în România, programul respectiv trebuie sã fie autorizat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, cu privire la autorizarea programelor de formare a adulţilor. În cazul în care formarea se realizeazã într-un stat membru al Uniunii Europene, programul respectiv trebuie sã fie autorizat în conformitate cu prevederile legislaţiei din statul respectiv, cu privire la autorizarea programelor de formare a adulţilor, cu condiţia ca certificatul de calificare obţinut sã fie echivalat cu un certificat de calificare obţinut în România. Acest proces implicã, inclusiv, autorizãrile necesare derulãrii programelor de calificare pentru profesii reglementare special.
    *4) În cazul angajaţilor care sunt deja calificaţi, nu este permisã participarea la programe de pregãtire pentru calificãri de nivel mai mic decât cel pe care angajatul îl are deja.

    A.1.2. validarea şi certificarea, în cadrul centrelor autorizate de evaluare şi certificare, a competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale;
    A.1.3. certificarea competenţelor dobândite în cadrul programelor FPC;
    A.1.4. informare cu privire la oportunitãţile de calificare a persoanelor angajate;
    A.1.5. acordarea unor subvenţii lunare pentru angajaţii care participã la programe de calificare/recalificare;
    A.1.6. activitãţi de acompaniere adresate angajaţilor sau membrilor familiilor acestora, persoane dependente de servicii sociale (ex. servicii de îngrijire socialã, servicii de ocrotire, etc), în perioada în care angajatul participã la programe FPC.
    ! Acordarea subvenţiilor lunare pentru participanţii la programe de calificare/recalificare este condiţionatã de participarea la întregul program de pregãtire, inclusiv la examenul final de certificare. În cazul în care cursantul abandoneazã programul pe parcursul derulãrii, acesta va fi obligat sã returneze întreaga sumã primitã ca şi subvenţie pânã la momentul pãrãsirii programului [excepţie de la aceastã regulã o constituie abandonarea/întreruperea participãrii din motive neimputabile cursantului, şi anume: concediile medicale, concediile maternale (în cazul sarcinii, lãuziei, concediului postnatal) şi situaţiile de forţã majorã]. Cuantumul maxim al subvenţiei este:
    ● 700 lei/lunã pentru cursanţii care participã la programe pregãtire pentru calificãri de nivel I;
    ● 900 lei/lunã pentru cursanţii care participã la programe pregãtire pentru calificãri de nivel II;
    ● 1100 lei/lunã pentru cursanţii care participã la programe pregãtire pentru calificãri de nivel III.
    În cazul în care stagiul de pregãtire practicã aferent programului de formare de deruleazã chiar la locul de muncã al cursantului, în timpul programului de lucru, subvenţia lunarã va fi acordatã numai în perioada în care acesta participã la stagiul de pregãtire teoreticã.
    A.2. Activitãţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor FPC:
    A.2.1. Sprijin pentru furnizorii de FPC:
    A.2.1.1. elaborare programe de formare profesionalã continuã pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economice eligibile*5);
__________
    *5) Toate sectoarele economice, cu excepţia Educaţiei şi Administraţiei publice.

    A.2.1.2. elaborare materiale-suport pentru învãţare, pentru programele de formare profesionalã implementate;
    A.2.1.3. autorizare*6) în vederea furnizãrii de programe de formare profesionalã continuã pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economice eligibile;
___________
    *6) Autorizarea se realizeazã în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la formarea profesionalã continuã a adulţilor şi implicã, inclusiv, autorizãrile necesare derulãrii programelor de calificare pentru profesii reglementare special.

    A.2.1.4. furnizare programe de formare profesionalã continuã pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economice eligibile;
    A.2.1.5. parteneriat pentru FPC;
    A.2.1.6. schimb de experienţã şi diseminare de bune practici cu privire la FPC a angajaţilor.
    A.2.2. Alte activitãţi:
    A.2.2.1. monitorizarea desfãşurãrii programelor FPC;
    A.2.2.2. evaluarea programelor FPC.

    ! IMPORTANT!
    Pentru activitãţile de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor FPC, vã rugãm sã reţineţi cã:
    1. Pentru a fi autorizat, un program de formare profesionalã continuã trebuie sã aibã la bazã un standard ocupaţional/standard de pregãtire profesionalã recunoscut la nivel naţional. Lista standardelor ocupaţionale, precum şi Nomenclatorul calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare sunt disponibile la www.cnfpa.ro, secţiunea Autorizare.
    2. Pentru a fi consideratã eligibilã, activitatea de autorizare a furnizorilor de FPC trebuie sã facã parte din proiecte integrate, în sensul în care aceste proiecte vor include şi activitãţi de furnizare de FPC pentru calificare/recalificare.
    3. Activitãţile de elaborare a standardelor ocupaţionale, respectiv dezvoltarea capacitãţii instituţionale a centrelor de validare a achiziţiilor de învãţare anterioare NU sunt eligibile pentru finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie "Acces şi participare la FPC" şi, prin urmare, nici în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte.
    A.3. Activitãţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a serviciilor de consiliere şi orientare profesionalã a angajaţilor:
    A.3.1. elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de consiliere şi orientare profesionalã;
    A.3.2. furnizarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesionalã;
    A.3.3. schimburi de experienţã şi diseminare de bune practici în consiliere şi orientare profesionalã;
    A.3.4. campaniile de promovare a beneficiilor participãrii la programe de FPC pentru calificare completã.
    A.4. Campanii de informare/conştientizare/mediatizare care vizeazã:
    A.4.1. informarea cu privire la oportunitãţile de dezvoltare a resurselor umane finanţate în cadrul accestui domeniu major de intervenţie;
    A.4.2. informarea cu privire la modalitãţile de calificare sau recalificare a angajaţilor;
    A.4.3. conştientizarea nevoii de formare profesionalã continuã a angajaţilor;
    A.4.4. conştientizarea importanţei şi a beneficiilor participãrii angajaţilor la programele de formare profesionalã continuã.
    A.5. Activitãţi inovatoare, care faciliteazã accesul şi participarea angajaţilor la programe de formare profesionalã continuã.
    ! Activitãţile de tip A.4. şi A.5. sunt eligibile pentru finanţare numai în mãsura în care sunt incluse într-o propunere de proiect care include cel puţin una dintre activitãţile A.1., A.2. sau A.3.
    ! În implementarea activitãţilor eligibile, o atenţie specialã se va acorda sprijinirii angajaţilor necalificaţi, cu un nivel scãzut de calificare sau cu calificãri redundante pe piaţa muncii. Proiectele care au în vedere angajaţii necalificaţi, cu un nivel scãzut de calificare sau cu calificãri redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar.
    De asemenea, va fi avutã în vedere promovarea activitãţilor implementate în parteneriat.
    Urmãtoarele tipuri de activitãţi nu sunt eligibile:
    (1) Programe de formare profesionalã pentru cadre didactice şi angajaţi din administraţia publicã;
    (2) Programe de formare profesionalã care vizeazã calificarea/recalificarea persoanelor care nu au un loc de muncã;
    (3) Programe de formare profesionalã care vizeazã specializarea/perfecţionarea angajaţilor
    (4) Activitãţi de dezvoltare a standardelor ocupaţionale;
    (5) Sub-contractarea/externalizarea tuturor activitãţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
    (6) Activitãţi de acordare de finanţãri nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţãri nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);
    (7) Proiecte care se concentreazã exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunãtãţirea infrastructurii;
    (8) Proiecte care promoveazã activitãţi politice sau ideologice;
    (9) Activitãţi care au fost deja finanţate sau care se aflã în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilã vor semna o declaraţie scrisã (Declaraţie de conformitate - Anexa 1 a cererii de finanţare) prin care sã confirme faptul cã sunt în cunoştinţã de cauzã cu privire la faptul cã dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisã.
    De asemenea, activitatea "Sprijin acordat întreprinderilor pentru actualizarea strategiilor/ planurilor de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv analiza nevoilor de formare", deşi este prevãzutã în Documentul Cadru de Implementare POSDRU, nu este eligibilã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte, ci este eligibilã doar în cadrul schemelor de ajutor de stat.
    Lista de mai sus nu este/nu poate fi consideratã exhaustivã.
    4.3. Solicitanţi şi parteneri eligibili
    Pentru a primi finanţare nerambursabilã prin POSDRU, solicitantul trebuie sã fie o organizaţie legal constituitã în România (persoanã juridicã, exclusiv Persoanã Fizicã Autorizatã sau întreprindere individualã, ori echivalent), conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de beneficiar eligibil pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:
    ● Furnizori de FPC autorizaţi*7), publici şi privaţi (conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
___________
    *7) Pentru a solicita finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, un furnizor de formare profesionalã continuã trebuie sã fie autorizat pentru cel puţin un program de FPC, putând, în cadrul proiectului, sã se autorizeze pentru furnizarea mai multor programe de calificare/recalificare.

    ● MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/coordonate acestuia (conform listei instituţiilor şi organismelor afiliate disponibilã la www.mmuncii.ro, sau dacã instituţia respectivã face dovada prin actul de înfiinţare cã se aflã în subordinea/coordonarea MMFPS);
    ● Consiliul Naţional pentru Formarea Profesionalã a Adulţilor;
    ● Centre autorizate de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale (conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    ● Furnizori de orientare şi consiliere în carierã, publici şi privaţi;
    ● ONG-uri (organizaţii constituite în conformitate cu Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au în obiectul de activitate/statutul propriu derularea unor astfel de activitãţi);
    ● Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridicã;
    ● Organizaţii sindicale (conform Legii nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    ● Organizaţii patronale (conform Legii nr. 356/2001 - Legea patronatelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);
    ● Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socialã;
    ● Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupãrii, educaţiei şi formãrii profesionale;
    ● Asociaţii profesionale (organizaţii cu personalitate juridicã, cu scop nepatrimonial, constituite din persoane fizice, denumite membri, ce aparţin aceleiaşi profesiuni sau unor profesiuni înrudite, care contribuie atât material, cât şi prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea obiectivelor specifice);
    ● Camere de comerţ şi industrie (conform Legii nr. 335/2007 - Legea camerelor de comerţ din România).
    Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie sã respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, capitolul 3.1.
    În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiarã şi operaţionalã vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte.
    Parteneriatul va fi obligat sã facã dovada unei capacitãţi operaţionale şi financiare corespunzãtoare. OIPOSDRU CNDIPT poate decide motivat respingerea aplicaţiei sau încetarea contractãrii în situaţia în care se constatã cã parteneriatul nu face aceastã dovadã.
    În calitate de beneficiar, veţi avea responsabilitatea finalã pentru managementul proiectului, indiferent dacã depuneţi o cerere de finanţare fãrã parteneri sau în parteneriat. Prezenta cerere de propuneri de proiecte încurajeazã depunerea proiectelor în parteneriat.
    4.4. Indicatorii proiectului
    Dintre indicatorii de monitorizare stabiliţi prin POSDRU 2007 - 2013 şi Documentul Cadru de Implementare POSDRU pentru domeniul major de intervenţie Acces şi participare la formare profesionalã continuã, relevanţi pentru actuala cerere de propuneri de proiecte sunt urmãtorii:
    ● Indicatori de input:
    > Numãrul de programe de calificare/recalificare dezvoltate - formare profesionalã continuã - se va cuantifica numãrul total al programelor de calificare/recalificare furnizate în cadrul proiectului.
    ● Indicatori de output:
    > Numãrul de participanţi la programe de FPC (calificare şi recalificare) - se va cuantifica numãrul total al angajaţilor, individualizaţi dupã CNP*8), care participã la programe de formare profesionalã continuã, în cadrul proiectului;
___________
    *8) CNP - cod numeric personal

    > Numãrul de femei participante la programe de FPC (calificare şi recalificare) - se va estima numãrul femeilor, individualizate dupã CNP, din numãrul total al angajaţilor care participã la programe de formare profesionalã continuã, în cadrul proiectului;
    > Numãr de persoane asistate pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior - formare profesionalã continuã - se va cuantifica numãrul angajaţilor, individualizaţi dupã CNP, ale cãror cunoştinţe/abilitãţi/competenţe vor fi supuse, în cadrul proiectului, unui proces de validare şi certificare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la validarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în alte contexte decât cele formale.
    > Numãr de persoane care beneficiazã de consiliere/orientare - formare profesionalã continuã - se va cuantifica numãrul angajaţilor, individualizaţi dupã CNP, asistaţi prin servicii de orientare şi consiliere profesionalã.
    ● Indicatori de rezultat (result):
    > Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi - se va estima, din totalul angajaţilor care participã la formare profesionalã continuã (valoare numericã precizatã la primul indicator de output), ponderea acelora care vor obţine certificatul de calificare, individualizaţi dupã CNP.
    > Numãr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesionalã continuã - se va estima, din totalul angajaţilor care participã la formare profesionalã continuã (valoare numericã precizatã la primul indicator de output), numãrul acelora, individualizaţi dupã CNP, care vor obţine certificatul de calificare.
    > Numãrul de programe de calificare/recalificare autorizate în cadrul proiectelor cofinanţate - formare profesionalã continuã - se va preciza numãrul programelor de calificare/recalificare pentru furnizarea cãrora se obţine autorizare în cadrul proiectului pentru care se solicitã finanţare.
    > Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - formare profesionalã continuã - se va cuantifica numãrul partenerilor transnaţionali implicaţi în proiect.
    <> IMPORTANT!
    Vã rugãm sã aveţi în vedere cã indicatorii adiţionali din cererea de finanţare nu trebuie sã înlocuiascã sau sã dubleze indicatorii de input, output şi de rezultat.
    Specificarea indicatorilor conduce la evaluarea fezabilitãţii obiectivelor şi furnizeazã baza elaborãrii sistemului de monitorizare şi evaluare a proiectului. Vã rugãm sã aveţi permanent în vedere corelarea indicatorilor stabiliţi cu obiectivele, activitãţile, grupul ţintã şi resursele proiectului pe care intenţionaţi sã îl implementaţi!
    4.5. Eligibilitatea cheltuielilor
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevãzute şi detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
    4.5.1. Lista categoriilor de cheltuieli eligibile
    [] Categoriile de cheltuieli eligibile pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte sunt urmãtoarele:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului:
    ● Salarii şi asimilate acestora;
    ● Onorarii (inclusiv taxele şi contribuţiile sociale aferente, conform legislaţiei în vigoare);
    ● Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori).
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna:
    ● Transport de persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane);
    ● Transport de materiale şi echipamente;
    ● Cazare;
    ● Diurnã (pentru personalul propriu).
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului:
    ● Servicii de sonorizare;
    ● Traducere şi interpretare;
    ● Prelucrare date;
    ● Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice;
    ● Achiziţionare de publicaţii, cãrţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tiparit şi/sau electronic;
    ● Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi şi active similare;
    ● Materiale consumabile.
    4. Cheltuieli aferente activitãţilor subcontractate (externalizate):
    ● Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesarã, inclusiv managementul proiectului şi consultanţã juridicã;
    ● Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizãrii unor servicii
    5. Taxe:
    ● taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale);
    ● taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie;
    ● taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
    ● taxe de participare la programe de formare/educaţie.
    6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulãrii activitãţilor proiectului:
    ● Închiriere (locaţii, bunuri);
    ● Rate de leasing.
    7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse:
    ● Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participãrii la formarea profesionalã continuã (de exemplu, persoane care aparţin minoritãţilor etnice, persoane cu dizabilitãţi, persoane care trãiesc în comunitãţi izolate/sãrace, alte persoane dezavantajate);
    ● Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulãrii cursurilor*9);
___________
    *9) Acordate în condiţiile descrise la subcapitolul Activitãţi eligibile.

    ● Subvenţii (ajutoare, premii) pentru înregistrarea drepturilor de autor;
    ● Subvenţii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bãtrâni, copii, persoane cu dizabilitãţi);
    ● Premii*10) în cadrul unor concursuri.
___________
    *10) Cuantumul premiului care poate fi acordat angajaţilor în urma unui concurs organizat în cadrul proiectului este de maximum 1100 lei/cursant.

    8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie:
    ● Cheltuieli aferente aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar;
    ● Utilitãţi;
    ● Servicii de administrare a clãdirilor;
    ● Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport;
    ● Arhivare documente;
    ● Amortizare active;
    ● Cheltuieli financiare şi juridice (notariale);
    ● Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate;
    ● Conectare la reţele informatice;
    ● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã;
    ● Abonamente la publicaţii de specialitate;
    ● Materiale consumabile.
    9. Cheltuieli de informare şi publicitate:
    ● Producţia materialelor publicitare şi de informare;
    ● Tipãrirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare;
    ● Difuzarea materialelor publicitare şi de informare;
    ● Dezvoltare/adaptare pagini web;
    ● Închirierea de spaţiu publicitar.
    10. Cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR):
    ● Construcţii - reabilitare/modernizare clãdiri;
    ● Instalaţii tehnice;
    ● Mobilier, aparaturã, biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale;
    ● Alte cheltuieli pentru investiţii.
    5. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE. CONTESTAREA REZULTATELOR EVALUÃRII
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în capitolul 5.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii generale.
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se realizeazã pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 şi Anexa 2 la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice.
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisã în capitolul 5.4 Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale,
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, Contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi depuse la Registratura CNDIPT-OIPOSDRU, Bucureşti, Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, cod 010176, pe fax la numãrul 021/312.54.98, sau pe email la adresa: contestatii2010@tvet.ro, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la transmiterea Scrisorii de informare prin e-mail.
    Contestaţia trebuie sã cuprindã aspectele punctuale ale deciziei CNDIPT-OIPOSDRU cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastrã cu privire la problema contestatã.
    Contestaţiile care încearcã sã acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de cãtre solicitant datoritã neprimirii e-mail-ului (spam, firewall, filtre ale serverelor solicitantului, nedeschiderea la timp sau deloc a e-mail-ului de cãtre reprezentanţii solicitanţilor, schimbarea adresei de e-mail de contact necomunicatã CNDIPT-OIPOSDRU, etc.) şi pentru care existã la CNDIPT-OIPOSDRU confirmarea trimiterii acelui e-mail cãtre contestatar, vor fi respinse de Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor
    6. PROCESUL DE CONTRACTARE
    Dacã proiectul depus de dumneavoastrã a fost propus spre finanţare de cãtre Comitetul de Evaluare, CNDIPT-OIPOSDRU va iniţia procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastrã.
    În acest sens va fi transmisã cãtre dumneavoastrã, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    (1) documentele pe care trebuie sã le prezentaţi privind organizaţia şi partenerii dumneavoastrã;
    (2) condiţiile de valabilitate a acestora;
    (3) termenul limitã de prezentare a documentelor
    (4) condiţiile pentru aprobare (dacã este cazul) identificate pentru clarificare de cãtre comitetul de evaluare.
    Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastrã sunt:
    1. Pentru instituţii publice:
    (a) Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare al instituţiei respective, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al solicitantului.
    (b) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul).;
    2. Pentru societãţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã:
    a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacã existã (copie);
    b) Certificatul de înregistrare fiscalã/CUI (copie);
    c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care sã ateste cã organizaţia dumneavoastrã nu este în stare de insolvenţã sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de cãtre tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendatã, nu este subiectul oricãror proceduri care se referã la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogã provenind dintr-o procedurã similarã prevãzutã în legislaţia şi reglementãrile naţionale în vigoare (original+ copie);
    d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul);
    e) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisa la litera b) (în original sau copie legalizatã). Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
   (f) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, în urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    3. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    (a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotãrârile judecãtoreşti de modificare, dacã este cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)
    b) Hotãrârea Judecãtoreascã de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare paginã);
    (c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de Judecãtorie sau Tribunal, care sã ateste numãrul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastrã şi situaţia juridicã a organizaţiei (original sau copie legalizatã);
    (d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (în copie conform cu originalul);
    (e) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisã la litera b) (în original sau copie legalizatã). Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
    (f) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (în original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, în urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    Atenţie!
    ● Certificatul de atestare fiscalã eliberat de ANAF este un document esenţial în vederea semnãrii contractului de finanţare. Vã rugãm sã trataţi cu maximã importanţã acest document!
    ● Vã reamintim cã valabilitatea acestui document trebuie sã cuprindã perioada estimatã de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberãrii.
    Vã rugãm sã reţineţi cã documentele enumerate mai sus vor fi solicitate şi pentru fiecare partener, în funcţie de tipul organizaţiei.
    4. Pentru partenerii transnaţionali:
    (a) Statutul organizaţiei:
    a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizatã în limba românã);
    a2) pentru Societãţi Comerciale şi Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat în limba românã)
    (b) Declaraţie pe propria rãspundere cã nu se încadreazã în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, la Capitolul 3.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor".
    (c) documente doveditoare, în traducere legalizatã, care sã ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnicã şi operaţionalã, existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţã, bilanţ, numãr de angajaţi, etc., similare entitãţilor cu personalitate juridicã române;
    De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul instituţiei, trebuie sã transmiteţi şi urmãtoarele documente:
    ● CV-urile echipei de implementare a proiectului, pentru acele activitãţi care nu sunt subcontractate (echipa de management şi experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activitãţi sau unor activitãţi în cadrul proiectului în primul an de implementare), în limba românã, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de cãtre titulari;
    ● Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numãrului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani;
    ATENŢIE! În perioada de contractare se verificã dacã solicitantul nu se încadreazã, din punct de vedere al obligaţiilor de platã restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    ● obligaţiile de platã nete depãşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
    ● obligaţiile de platã depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de autoritãţile publice locale.
    Vã atragem atenţia cã CNDIPT-OIPOSDRU îşi rezervã dreptul de a solicita şi alte documente relevante a cãror necesitate ar reieşi din analiza dosarului de finanţare sau din modificãri legislative ulterioare.
    IMPORTANT!
    În cazul aprobãrii condiţionate a cererii de finanţare, conform procedurii descrise la cap. 5 din Ghidul solicitantului - Condiţii generale, în perioada de contractare vor fi clarificate aspectele neclare constatate de Comitetul de Evaluare, referitoare la activitãţi sau grupuri ţintã nespecificate explicit în Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice, la neclaritãţi/neconcordanţe minore în cererea de finanţare, greşeli minore, inclusiv aritmetice sau de calcul al procentelor, erori/neconcordanţe în justificarea şi prezentarea bugetului proiectului.
    De asemenea, CNDIPT-OIPOSDRU poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activitãţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justificã temeinic legãtura DIRECTÃ a activitãţilor pentru care s-au prevãzut cheltuielile cu obiectivul proiectului.
    În situaţia în care clarificãrile furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt incomplete sau vor conduce la concluzia cã cererea de finanţare, solicitantul sau partenerii nu erau eligibili sau cererea nu era conformã administrativ, CNDIPT - OIPOSDRU va înceta contractarea cu solicitantul.
    7. IMPLEMENTARE
    În condiţiile în care Cererea de finanţare formulatã de dumneavoastrã va fi aprobatã, vã rugãm sã aveţi în vedere faptul cã trebuie sã puneţi pe parcursul implementãrii proiectului, la dispoziţia AMPOSDRU/CNDIPT-OIPOSDRU, la solicitarea acestora, documente care sã probeze eligibilitatea persoanelor din grupul ţintã. Pentru fiecare categorie de persoane din grupul/grupurile ţintã, aceste documente sunt:
    ● Pentru angajaţi - adeverinţã de salariat/altã dovadã a statutului de angajat şi declaraţie pe proprie rãspundere, privind participarea în nume propriu la programul de calificare/recalificare.
    ● Pentru manageri (personal încadrat cu contract de management) - copie a contractului de management şi anexelor acestuia;
    Angajaţii care solicitã servicii sociale de îngrijire/ocrotire trebuie sã prezinte, în plus faţã de documentele menţionate mai sus, dovezile care probeazã nevoia de îngrijire socialã a persoanei respective şi gradul de rudenie (pentru cazul în care serviciile sunt destinate unui membru al familiei).
    Pe întreaga duratã de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite CNDIPT-OIPOSDRU informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusã în legislaţia naţionalã prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusã în legislaţia naţionalã prin Legea nr. 506/2004.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul ţintã al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, dupã semnarea contractului de finanţare nerambursabilã cu CNDIPT-OIPOSDRU, dumneavoastrã, în calitate de beneficiar, va trebui sã demaraţi procedurile legale în vederea înregistrãrii ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.
    8. MODALITÃŢI DE COMUNICARE CU SOLICITANŢII
    Comunicarea dintre CNDIPT - OIPOSDRU şi solicitanţi se va realiza pe tot parcursul perioadei în care cererea de propuneri de proiecte este activã, prin urmãtoarele mijloace: email, telefon, fax, întâlniri directe (la solicitarea potenţialilor beneficiari). Coordonatele birourilor de sprijin pentru potenţialii beneficiari organizate de CNDIPT - OIPOSDRU sunt urmãtoarele:
┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │Regiunea │ Adresã poştalã │ Telefon/Fax │ E-mail │
│Crt.│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │Nord Est │Iaşi - Şcoala Elena Cuza, │0232/21.79.79│cndiptoi.nordest@tvet.ro │
│ │ │Stradela Canta, nr. 10, 700527 │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Piatra Neamţ - Liceul cu Program Sportiv, │0233/22.67.00│ │
│ │ │Str. Dragoş Vodã, nr. 15A, 610103 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 │Sud Est │Brãila - Liceul Teoretic Mihail Sebastian, │0239/62.10.77│cndiptoi.sudest@tvet.ro │
│ │ │Str. Sergent Tãtaru, Nr. 2, 810387 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 │Sud │Cãlãraşi - Şcoala cu clasele I-VIII N. Titulescu │0242/33.31.34│cndiptoi.sudmuntenia@tvet.ro │
│ │Muntenia │Bd. Nicolae Titulescu, nr. 2, 910104 │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Târgovişte - Casa Corpului Didactic, │0245/62.00.26│ │
│ │ │Str. Calea Domneascã, nr. 127 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 │Sud Vest │Craiova - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj │0251/41.40.56│cndiptoi.sudvestoltenia@tvet.ro│
│ │Oltenia │Str. Ioan Maiorescu nr. 6, 200760 │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Drobeta Turnu Severin - Şcoala cu clasele I-VIII T. │0252/31.44.13│ │
│ │ │Costescu, Str. Pãcii, nr. 2, 220077 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5 │Vest │Timişoara - Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş │0256/24.60.26│cndiptoi.vest@tvet.ro │
│ │ │B-dul. C.D. Loga, nr. 3, 300022 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 6 │Nord Vest│Cluj Napoca - Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj │0264/59.44.10│cndiptoi.nordvest@tvet.ro │
│ │ │Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 4, 400192 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 7 │Centru │Alba Iulia - Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba │0258/81.28.87│cndiptoi.centru@tvet.ro │
│ │ │Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, 510009 │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Braşov - Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov │0268/47.33.82│ │
│ │ │Str. Şirul Gheorghe Dima, nr. 4, 500123 │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│ 8 │Bucureşti│Bucureşti - Institutul Geologic al României │021/312.20.24│cndiptoi.bucurestiilfov@tvet.ro│
│ │Ilfov │Str. Caransebeş, nr. 1, etaj 7, camerele 703, 704, 705,│ │ │
│ │ │sector 1 │ │ │
└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┘    9. ANEXE
    9.1. Anexa 1 - Grila de evaluare - faza A┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ Conformitate Administrativã │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1. Toate Anexele au fost transmise. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2.1. Anexele 1-5 şi 7 au fost transmise în termenul limitã stabilit de │ │ │
│Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare). │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2.2. Acordul de parteneriat a fost trimis în termenul limitã stabilit de │ │ │
│Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare). │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3. Acordul de parteneriat este lizibil. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4.1. Anexele 1-5 şi 7 îndeplinesc condiţiile de formã şi de conţinut │ │ │
│stabilite prin Ghidul Solicitantului şi sunt cele generate de Actionweb. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4.2. Acordul de parteneriat îndeplineşte condiţiile de formã şi de conţinut │ │ │
│stabilite prin Ghidul Solicitantului şi este în formatul aprobat de AMPOSDRU.│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5. Cererea de finanţare respectã modalitatea de transmitere stabilitã prin │ │ │
│Ghidul Solicitantului. │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ Eligibilitatea Proiectului │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│1. Proiectul nu conţine date de identificare în secţiunile în care este │ │ │
│interzisã prezentarea acestora, în conformitate cu definiţiile date în Ghidul│ │ │
│Solicitantului - condiţii generale. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│2. Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare │ │ │
│şi domeniului major de intervenţie. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│3. Activitãţile proiectului sunt în concordanţã cu condiţiile specifice ale │ │ │
│axei prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale cererii de │ │ │
│propuneri de proiecte. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│4. Activitãţile de tip A.4. şi A.5 sunt sunt însoţite de cel puţin una dintre│ │ │
│activitãţile de tip A.1, A.2 sau A.3. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│5. Grupul/grupurile ţintã proiectului sunt în concordanţã cu condiţiile │ │ │
│specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie şi ale │ │ │
│cererii de propuneri de proiecte. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│6. Grupul ţintã cuantificat cuprinde cel puţin 75 de persoane asistate. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│7. Bugetul proiectului respectã limitele (minimã şi maximã) prevãzute de │ │ │
│cererea de propuneri de proiecte. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│8. Bugetul proiectului este exprimat în lei. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│9. Proiectul cuprinde asumarea de cãtre beneficiar a respectãrii prevederilor│ │ │
│comunitare şi naţionale privind informarea şi publicitatea. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│10. Perioada de implementare a proiectului respectã limitele (minimum 6 luni │ │ │
│şi maximum 2 ani) prevãzute de cererea de propuneri de proiecte. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│11. Proiectul este implementat în România în conformitate cu condiţiile │ │ │
│privind locaţia stabilite prin Ghidul Solicitantului. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│12. Proiectul respectã regulile specifice privind eligibilitatea │ │ │
│activitãţilor cu caracter transnaţional stabilite prin Ghidul Solicitantului │ │ │
│- Condiţii generale sau/şi Condiţii Specifice. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│13. Proiectul nu include activitãţi care fac obiectul schemelor de ajutor de │ │ │
│stat, aşa cum sunt enumerate în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice şi │ │ │
│cum se regãsesc în Ghidul solicitantului pentru schemele de ajutor de stat şi│ │ │
│de minimis │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐
│ Eligibilitatea Solicitantului │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1. Solicitantul este o organizaţie cu personalitate juridicã, legal constituitã │ │ │
│în România │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2. Solicitantul aparţine cel puţin uneia din categoriile de beneficiari eligibili│ │ │
│în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare al POSDRU şi cu Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii Specifice, astfel: │ │ │
│● Furnizori de FPC autorizaţi11, publici şi privaţi (conform Ordonanţei │ │ │
│ Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu │ │ │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare); │ │ │
│● MMFPS şi structuri/agenţii subordonate/coordonate acestuia (conform listei │ │ │
│ instituţiilor şi organismelor afiliate disponibilã la www.mmuncii.ro, sau dacã │ │ │
│ instituţia respectivã face dovada prin actul de înfiinţare cã se aflã în │ │ │
│ subordinea/coordonarea MMFPS); │ │ │
│● Consiliul Naţional pentru Formarea Profesionalã a Adulţilor; │ │ │
│● Centre autorizate de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale │ │ │
│ (conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a │ │ │
│ adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare); │ │ │
│● Furnizori de orientare şi consiliere în carierã, publici şi privaţi; │ │ │
│● ONG-uri (organizaţii constituite în conformitate cu Legea 246/2005 pentru │ │ │
│ aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi │ │ │
│ fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au în obiectul de │ │ │
│ activitate/statutul propriu derularea unor astfel de activitãţi); │ │ │
│● Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate │ │ │
│ juridicã; │ │ │
│● Organizaţii sindicale (conform Legii nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, cu │ │ │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare); │ │ │
│● Organizaţii patronale (conform Legii nr. 356/2001 - Legea patronatelor, cu │ │ │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare); │ │ │
│● Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor │ │ │
│ Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socialã; │ │ │
│● Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale │ │ │
│ şi locale în domeniile ocupãrii, educaţiei şi formãrii profesionale; │ │ │
│● Asociaţii profesionale (organizaţii cu personalitate juridicã, cu scop │ │ │
│ nepatrimonial, constituite din persoane fizice, denumite membri, ce aparţin │ │ │
│ aceleiaşi profesiuni sau unor profesiuni înrudite, care contribuie atât │ │ │
│ material, cât şi prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea obiectivelor │ │ │
│ specifice); │ │ │
│● Camere de comerţ şi industrie (conform Legii nr. 335/2007 - Legea camerelor de │ │ │
│ comerţ din România) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3. Solicitantul nu se aflã într-una din situaţiile în care nu i se poate acorda │ │ │
│finanţarea nerambursabilã, prevãzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii │ │ │
│Generale (cap. 3.1) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4. Parteneriatul demonstreazã capacitate operaţionalã, prin existenţa resurselor │ │ │
│administrative. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│5. Parteneriatul demonstreazã capacitate financiarã, prin existenţa surselor de │ │ │
│finanţare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilanţul │ │ │
│contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea capacitãţii financiare nu se aplicã │ │ │
│pentru instituţiile administraţiei publice centrale şi locale. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│ Eligibilitatea Partenerilor │ DA │ NU │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│1. Partenerii reprezintã organizaţii cu personalitate juridicã, legal constituite│ │ │
│în România sau într-un stat membru UE, în cazul partenerilor transnaţionali). │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│2. Partenerii desfãşoarã activitãţi relevante în cadrul proiectului şi au în │ │ │
│obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintã şi │ │ │
│activitatea/activitãţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri │ │ │
│(prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilã │ │ │
│sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale). │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│3. Partenerii nu se aflã într-una din situaţiile în care nu li se pot acorda │ │ │
│finanţarea nerambursabilã, prevãzute în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale│ │ │
│(cap. 3.1) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤
│4. Fiecare dintre parteneri sunt implicaţi în cel puţin douã din urmãtoarele │ │ │
│aspecte: implementarea proiectului, furnizare de expertizã, resurse umane şi │ │ │
│materiale, finanţarea proiectului. │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘


    11. Pentru a solicita finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, un furnizor de formare profesionalã continuã trebuie sã fie autorizat pentru cel puţin un program de FPC, putând, în cadrul proiectului, sã se autorizeze pentru furnizarea mai multor programe de calificare/recalificare.

    9.2. Anexa 2 - Grila de evaluare - faza B┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ Criterii de selecţie │Punctaj max.│
│ │ 100 p │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│1. RELEVANŢÃ (prin obiectivele sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor │Punctaj max.│
│POSDRU, politicilor şi strategiilor naţionale, regionale sau locale şi la │ 30 p │
│soluţionarea nevoilor specifice ale grupului/grupurilor ţintã) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.1. Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile europene transpuse în │ 3 │
│POSDRU (prin obiectivele sale, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor │ │
│stabilite prin politicile şi strategiile europene) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.2. Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, axa prioritarã│ 3 │
│şi domeniul major de intervenţie (proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor │ │
│stabilite prin politicile şi strategiile naţionale, inclusiv argumentarea clarã a │ │
│acestei contribuţii; prezentarea clarã a contribuţiei proiectului la realizarea │ │
│obiectivelor axei prioritare, domeniului major de intervenţie şi cererii de propuneri│ │
│de proiecte) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.3. Grup/grupurile ţintã incluse în proiect (grupul/grupurile ţintã incluse în │ 3 │
│proiect sunt corelate cu activitãţile proiectului şi sunt definite, descrise şi │ │
│cuantificate clar în contextul implementãrii proiectului; descrierea modalitãţilor de│ │
│identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând │ │
│grupului/grupurilor ţintã, acolo unde este cazul) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.4. Relevanţa proiectului faţã de nevoile grupului/grupurilor ţintã şi necesitatea │ 3 │
│implementãrii proiectului (proiectul defineşte clar nevoile grupului/grupurilor ţintã│ │
│prin furnizarea de date cantitative şi calitative, studii sau analize statistice; │ │
│strategia şi activitãţile propuse de proiect rãspund nevoilor identificate şi │ │
│contribuie la satisfacerea acestora). │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.5. Contribuţia proiectului la facilitarea accesului şi participãrii la programe de │ 3 │
│FPC a angajaţilor necalificaţi, cu un nivel scãzut de calificare sau cu calificãri │ │
│redundante pe piaţa muncii. │ │
│Ponderea acestui tip de angajaţi din total grup ţintã se noteazã astfel: │ │
│0% = 0 puncte │ │
│1% - 30% = 1 punct │ │
│31% - 60% = 2 puncte │ │
│61% - 100% = 3 puncte │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.6. Demonstrarea clarã a valorii adãugate a proiectului (proiectul propune noi │ 3 │
│modalitãţi/soluţii personalizate pentru a rãspunde nevoilor identificate ale grupului│ │
│ţintã, sau noi modalitãţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul │ │
│demonstreazã cã nevoile grupului/grupurilor ţintã identificate nu sunt abordate în │ │
│mod corespunzãtor sau deloc în cadrul activitãţilor curente) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.7. Indicatorii proiectului contribuie direct la atingerea indicatorilor de │ 3 │
│realizare imediatã (output) şi de rezultat ai domeniului major de intervenţie conform│ │
│Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.8. Complementaritate şi lecţii învãţate (proiectul prezintã modalitãţi concrete de │ 3 │
│valorizare a lecţiilor învãţate din experienţa solicitantului şi/sau a partenerilor │ │
│sãi, de valorizare şi extindere a bunelor practici şi a rezultatelor altor │ │
│strategii/programe/proiecte relevante desfãşurate/în curs de desfãşurare; proiectul │ │
│integreazã clar lecţiile învãţate din experienţa implementãrii altor proiecte) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.9. Promovarea de reţele şi parteneriate la nivel local, regional şi european care │ 3 │
│faciliteazã participarea angajaţilor la programe de formare profesionalã continuã. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1.10. Experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de │ 3 │
│proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Punctaj total criteriu "RELEVANŢÃ" 30 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│2. METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în mãsurã sã furnizeze │Punctaj max.│
│beneficii reale şi sustenabile grupului/grupurilor ţintã; proiectul are o structurã │ 40 p │
│logicã şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunãtãţire sustenabilã a│ │
│situaţiei grupului/grupurilor ţintã) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.1. Obiectivele proiectului (obiectivul general al proiectului prezintã efectul pe │ 5 │
│termen lung generat prin implementarea proiectului, iar obiectivele │ │
│specifice/operaţionale precizeazã clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile│ │
│ţintã, care derivã din implementarea proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.2. Realizãri imediate (outputs) şi rezultate ale proiectului (indicatorii de │ 5 │
│realizare imediatã a proiectului sunt corelaţi cu activitãţile proiectului, │ │
│indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu indicatorii de realizare imediatã şi cu │ │
│obiectivele proiectului; indicatorii adiţionali sunt mãsurabili şi verificabili; │ │
│rezultatele proiectului sunt cuantificate, mãsurabile şi descriu │ │
│îmbunãtãţiri/beneficii reale care determinã în mod direct realizarea obiectivelor │ │
│proiectului; rezultatele aşteptate sunt realiste/pot fi realizate în timpul alocat │ │
│proiectului şi sunt corelate cu activitãţile şi obiectivele proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.3. Planificarea eficientã a activitãţilor proiectului (activitãţile proiectului │ 5 │
│sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt realiste; activitãţile proiectului │ │
│contribuie la atingerea rezultatelor şi la realizarea obiectivelor propuse; │ │
│claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.4. Calificãri şi experienţã (sunt prezentate profile profesionale adecvate, din │ 5 │
│punct de vedere al experienţei, calificãrilor, competenţelor şi abilitãţilor pentru │ │
│managementul şi realizarea activitãţilor proiectului (echipa de implementare a │ │
│proiectului inclusiv managerul de proiect); este descrisã clar o distribuire │ │
│eficientã a responsabilitãţilor în cadrul echipei de implementare) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.5. Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri necesare pentru │ 5 │
│implementarea proiectului (Sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu │ │
│obiectivele proiectului; resursele prevãzute (existente sau viitoare) contribuie la │ │
│obţinerea rezultatelor proiectului; resursele prevãzute sunt suficiente, inclusiv │ │
│pentru realizarea activitãţilor de monitorizare, management, informare şi │ │
│publicitate); sunt specificate locaţia/locaţiile pentru desfãşurarea activitãţilor │ │
│prevãzute în proiect, dotãrile şi echipamentele existente, inclusiv informatice; sunt│ │
│specificate toate bunurile, serviciile sau lucrãrile, inclusiv locaţia, dotãrile şi │ │
│echipamentele care urmeazã a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea │ │
│proiectului propus; este prezentatã succint lista achiziţiilor previzionate a fi │ │
│realizate în cadrul proiectului. │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.6. Metodologia de implementare a proiectului [proiectul prezintã clar modul de │ 5 │
│implementare a activitãţilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat │ │
│clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii │ │
│rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se asigurã monitorizarea │ │
│implementãrii proiectului; proiectul defineşte clar modul de coordonare/organizare │ │
│managerialã şi financiarã (în cadrul proiectului şi în cadrul parteneriatului, dacã │ │
│este cazul) şi este prevãzutã asigurarea unui nivel adecvat de control]; În cazul în │ │
│care se opteazã pentru subcontractarea activitãţii de management al proiectului, │ │
│prezentarea clara a condiţiilor impuse în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, │ │
│secţiunea 4.2.2., paragraful "Managementul proiectului". │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.7. Egalitate de şanse şi de gen (proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor │ 2 │
│care sã permitã accesul şi participarea grupului/grupurilor ţintã la activitãţile │ │
│proiectului şi evitarea discriminãrii) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.8. Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale ale PO │ 4 │
│(demonstrarea clarã a contribuţiei proiectului la cel puţin unul din obiectivele │ │
│orizontale: dezvoltare durabilã, inovare şi TIC, îmbãtrânire activã, abordare │ │
│interregionalã şi transnaţionalã) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2.9 Parteneriatul [proiectul descrie clar rolurile partenerului/partenerilor în │ 4 │
│implementarea activitãţilor proiectului; proiectul descrie clar nivelul de implicare │ │
│a partenerilor în cel puţin douã din cele trei aspecte ale proiectului (implementarea│ │
│activitãţilor proiectului, expertizã şi resurse umane, finanţare); este prezentatã │ │
│clar modalitatea de coordonare a activitãţilor partenerului/partenerului în cadrul │ │
│proiectului; valoarea adãugatã a parteneriatului] │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" 40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│3. SUSTENABILITATE - prezentarea clarã a modului de continuare a proiectului sau a │Punctaj max.│
│efectelor proiectului dupã încetarea sursei de finanţare; prezentarea mãsurilor │ 10 p │
│actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul cã progresul sau beneficiile│ │
│realizate pentru grupul/grupurile ţintã vor fi garantate în viitor │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3.1. Transferabilitate (descriere clarã a modului în care este asiguratã o posibilã │ 3 │
│transferare a activitãţilor/rezultatelor proiectului - cãtre alt grup ţintã, alte │ │
│sectoare, multiplicare) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3.2 Abordare integratã (mainstreaming) (descrierea modului în care rezultatele şi/sau│ 3 │
│experienţa acumulatã în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi │ │
│strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi │ │
│strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│3.3. Sustenabilitate financiarã şi instituţionalã (proiectul prezintã surse │ 4 │
│ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea │ │
│proiectului sau a rezultatelor sale dupã finalizarea finanţãrii nerambursabile; │ │
│modalitãţi de funcţionare a structurilor create prin proiect, dupã încetarea │ │
│finanţãrii nerambursabile) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" 10 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│4. COST-EFICIENŢÃ (proiectul prezintã clar rezultatele aşteptate în raport cu │Punctaj max.│
│resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea │ 20 p │
│principiilor managementului riguros) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4.1 Estimarea bugetarã a proiectului este justificatã şi permite desfãşurarea în bune│ 5 │
│condiţii a activitãţilor propuse în proiect în vederea obţinerii rezultatelor; │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4.2 Bugetul corespunde resurselor necesare desfãşurãrii activitãţilor proiectului) │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4.3 Costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate pe piaţã la │ 5 │
│momentul respectiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│4.4 Se prevede o utilizare eficientã a fondurilor. │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢÃ" 20 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    9.3. Anexa 3 - Greşeli frecvente întâlnite la redactarea cererii de finanţare
    ● dezvãluirea datelor de identificare a solicitantului;
    ● obiectivele/activitãţile/rezultatele/grupul ţintã al proiectului nu sunt încadrate corect în obiectivele şi activitãţile eligibile ale domeniului major de intervenţie (de exemplu, se solicitã finanţare pentru activitãţi eligibile în cadrul altor domenii majore de intervenţie) sau menţionarea unor categorii de grup ţintã neeligibile;
    ● nu se detaliazã elemente de valoare adãugatã;
    ● nu se coreleazã informaţiile trecute de solicitant în diferite secţiuni (de exemplu cele de la activitãţi cu cele de la graficul activitãţilor, sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului) sau existã costuri care nu se regãsesc în activitãţi corelate, etc.
    ● justificãri incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea nevoii/problemei pentru soluţionarea cãreia se solicitã finanţare;
    ● prezentarea lacunarã/incoerentã a nevoilor reale la care ar rãspunde proiectul propus;
    ● descrierea lacunarã/incoerentã a grupului ţintã (categorii de persoane, cuantificare, nevoi specifice);
    ● necorelãri ale grupurilor ţintã între diverse secţiuni ale cererii de finanţare (de exemplu, la secţiunea Activitãţi sunt descrise programe de formare profesionalã pentru calificarea a 200 de angajaţi, iar la secţiunea Grup ţintã sunt cuantificaţi 160 de angajaţi);
    ● formularea unor indicatori adiţionali care dubleazã indicatorii deja menţionaţi în formatul standard al cererii de finanţare;
    ● formularea unor indicatori adiţionali nerelevanţi pentru obiectivele propuse ale proiectului (de exemplu, "Numãrul rapoartelor de activitate ale membrilor echipei de implementare");
    ● detaliere incompletã a bugetului/erori de calcul aritmetic;
    ● calcularea şi/sau detalierea bugetului în altã monedã decât lei (RON);
    ● încadrarea eronatã în categoria de persoanã juridicã;
    ● încadrarea eronatã în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);
    ● nerespectarea procentului aferent contribuţiei proprii;
    ● costuri supraestimate;
    ● nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
    ● cheltuieli administrative;
    ● cheltuieli tip FEDR;
    ● descriere lacunarã a sustenabilitãţii proiectului;
    ● justificãri fãrã substanţã referitoare la obiectivele orizontale;
    ● menţiuni cu caracter generic, fãrã claritate sau fãrã o legãturã concretã cu specificul secţiunii în cadrul cãreia sunt formulate;
    ● copiere integralã sau parţialã a prevederilor din unele documente programatice (POSDRU 2007 - 2013, DCI, alte documente de politici şi strategii) sau din Ghidul Solicitantului.
    9.4. Anexa 4 - Tabel de corelare a listei activitãţilor eligibile în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte cu lista activitãţilor eligibile menţionate în Documentul Cadrul de Implementare POSDRU 2007 - 2013 (Versiunea 4)┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ Codul activitãţii │
│Nr. │ Activitatea eligibilã conform Documentului Cadrul de Implementare POSDRU │ eligibile din lista │
│Crt.│ 2007 - 2013 (Versiunea 4) │ activitãţilor eligibile │
│ │ │în cadrul actualei cereri│
│ │ │de propuneri de proiecte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1 │Sprijinirea angajaţilor în vederea participãrii la FPC pentru obţinerea unei │A.1.1, A.1.3, A.1.5, │
│ │calificãri sau pentru creşterea nivelului de calificare (respectiv trecerea │ │
│ │de la un nivel de calificare la un alt nivel superior), inclusiv asigurarea │ │
│ │costurilor de transport, hranã pe durata desfãşurãrii formãrii, stimulente │ │
│ │menite sã îmbunãtãţeascã participarea eficientã a angajaţilor la FPC prin │ │
│ │finanţarea bazatã pe performanţe etc │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2 │Sprijinirea angajaţilor în vederea validãrii şi certificãrii rezultatelor │A.1.2, │
│ │învãţãrii anterioare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3 │Sprijin acordat întreprinderilor pentru actualizarea strategiilor/planurilor │Activitatea nu este │
│ │de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv analiza nevoilor de formare │lansatã pentru finanţare │
│ │ │în cadrul actualei cereri│
│ │ │de propuneri de proiecte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4 │Sprijinirea elaborãrii, autorizãrii şi implementãrii programelor de FPC cu │A.2.1.1, A.2.1.2, │
│ │structurã modularã care au în vedere dobândirea unei calificãri complete, │A.2.1.3, A.2.1.4, │
│ │inclusiv a materialelor-suport de învãţare. │A.2.2.1, A.2.2.2 │
│ │Programele de formare se vor baza pe standarde anterior elaborate în cadrul │ │
│ │operaţiunilor eligibile în AP 1 │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5 │Schimb de experienţe şi diseminarea bunelor practici şi a lecţiilor învãţate │A.2.1.6, A.3.3 │
│ │în domeniul FPC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 6 │Campanii de promovare adresate angajaţilor şi angajatorilor privind │A.1.4, A.3.4, A.4.1, │
│ │beneficiile participãrii la programele de FPC care oferã calificare │A.4.2, A.4.3, A.4.4 │
│ │completã/recalificare │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 7 │Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea serviciilor de orientare şi │A.3.1, A.3.2, │
│ │consiliere profesionalã adresate angajaţilor (precum dezvoltarea şi │ │
│ │implementarea instrumentelor şi mecanismelor de informare şi consiliere │ │
│ │profesionalã etc.) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 8 │Sprijinirea parteneriatelor la diferite niveluri care reunesc întreprinderi, │A.2.1.5, │
│ │organizaţii sindicale, patronate, furnizori de formare profesionalã continuã,│ │
│ │ONG-uri şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii, pentru promovarea │ │
│ │oportunitãţilor de FPC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 9 │Activitãţi de acompaniere adresate angajaţilor, precum servicii de îngrijire │A.1.6 │
│ │a persoanelor dependente de asistenţã medicalã sau asistenţã socialã, în │ │
│ │vederea facilitãrii participãrii la FPC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 10 │Activitãţi de acompaniere a membrilor familiilor angajaţilor care participã │A.1.6 │
│ │la FPC pentru calificare/recalificare, membri dependenţi de asistenţã socialã│ │
│ │(ex servicii de acompaniere a persoanelor cu handicap, servicii de îngrijire │ │
│ │a copiilor etc.) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 11 │Activitãţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale privind creşterea │A.5 │
│ │accesului şi participãrii la FPC │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 12 │Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor│A.2.1.3 │
│ │din categoriile de grupuri ţintã │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


                             _______

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016