Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 ianuarie 2024  în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare aferent programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 9 ianuarie 2024 în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare aferent programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 33 bis din 16 ianuarie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

    CUPRINS
    CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE
    1.1. DOMENIUL DE INVESTIŢII AFERENT ŞI OBIECTIVUL SPECIFIC
    1.2. TIPUL APELULUI DE PROIECTE ŞI PERIOADA DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECT
    1.3. ACŢIUNILE ŞI ACTIVITĂŢILE FINANŢABILE
    1.3.1. ACŢIUNILE FINANŢABILE CONFORM FONDULUI PENTRU MODERNIZARE
    1.3.2. ACTIVITĂŢILE FINANŢABILE

    1.4. TIPURI DE SOLICITANŢI
    1.5. INDICATORI
    1.6. ALOCAREA STABILITĂ PENTRU APELUL DE PROIECTE
    1.7. VALOAREA MINIMĂ ŞI MAXIMĂ A PROIECTULUI, RATA DE COFINANŢARE
    1.8. AJUTOR DE STAT

    CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
    2.1. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
    2.2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
    2.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

    CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
    3.1. ÎNREGISTRAREA SOLICITANTULUI ÎN SISTEM
    3.2. MODALITATEA DE COMPLETARE A CERERII DE FINANŢARE
    3.3. OBIECTIVELE ŞI REZULTATELE PROIECTULUI
    3.3.1. CONTEXT ŞI JUSTIFICARE
    3.3.2. SUSTENABILITATE/DURABILITATE
    3.3.3. RELEVANŢĂ
    3.3.4. RISCURI
    3.3.5. COMPLEMENTARITATE
    3.3.6. APLICAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE
    3.3.7. DESCRIEREA INVESTIŢIEI
    3.3.8. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)
    3.3.9. STUDIUL DE FEZABILITATE
    3.3.10. ANALIZA COST BENEFICIU
    3.3.11. MANAGEMENTUL DE PROIECT
    3.3.12. ELABORAREA BUGETULUI ŞI CATEGORIILE DE CHELTUIELI


    CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. DESCRIERE GENERALĂ
    4.1.1. VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII CERERILOR DE FINANŢARE
    4.1.2. EVALUAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A CERERILOR DE FINANŢARE

    4.2. DEPUNEREA ŞI SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

    CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    5.1. CONTRACTAREA PROIECTELOR
    5.2. IMPLEMENTAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI
    5.3. MONITORIZAREA PROIECTULUI

    ANEXE
    CAP. 1
    INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE
        Prezentul ghid a fost elaborat de către Ministerul Energiei pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii în infrastructura energetică, în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.
        În situaţia în care, pe parcursul apelului de proiecte, se constată necesitatea operării unor modificări de natură a nu afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, cum ar fi, dar fără a se limita la, prelungirea termenului de depunere, Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritatea naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, prin Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene, va aduce completări sau modificări la conţinutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite. Modificările legislative, inclusiv cele de natură a afecta regulile şi condiţiile finanţării, sunt aplicabile automat, fără a fi necesară modificarea prezentului Ghid, prezentul Ghid neînlocuind legislaţia specifică, stabilită prin alte acte normative, decât dacă este precizat în mod explicit în cuprinsul acestora.
    1.1. Domeniul de investiţii aferent şi obiectivul specific
     Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanţare prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluări Text cu relevanţă pentru SEE (Directiva ETS).
        În România, Fondul pentru Modernizare va finanţa investiţii din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei, în baza strategiilor naţionale şi a obiectivelor la nivel european şi va fi implementat prin intermediul unor programe-cheie. În cadrul fiecărui program-cheie sunt definite unul sau mai multe domenii de investiţii.
        Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.
        Prezentul ghid se adresează unităţilor administrativ-teritoriale şi operatorilor de transport şi/sau distribuţie de energie termică, definiţi conform legislaţiei naţionale în vigoare, care propun investiţii în transportul şi/sau distribuţia energiei termice de la nivelul sistemelor centralizate de termoficare, în vederea creşterii confortului termic al consumatorilor, simultan cu scăderea costurilor aferente producerii şi consumului de energie şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane. De asemenea, prezentul ghid vizează acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea reţelei termice inteligente, eficiente din punct de vedere energetic.
        Principalele rezultate aşteptate sunt:
    a Modernizarea/reabilitarea reţelei termice inteligente,
    b Creşterea securităţii furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi,
    c Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice termice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu,
    d Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a/al agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor,
    e Utilizarea raţională a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor,
    f Minimizarea impactului negativ asupra mediului,
    g Reducerea costurilor de mentenanţă a reţelelor de transport şi/sau distribuţie a energiei termice.
    h Digitalizarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie energie termică prin colectarea şi întreţinerea tuturor datelor necesare modelării tehnice şi geo-referenţiale ale elementelor de reţea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de reţea inteligenta de transport şi/sau distribuţie energie termică, creşterea capacităţii de integrare a unor noi forme de producţie/consum şi facilitarea unor noi modele de afaceri şi structuri de piaţă.

        Proiectele de investiţii vor viza următoarele activităţi orientative, fără a fi însă limitative:
    a) Modernizarea/reabilitarea reţelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerinţele actuale privind pierderile de căldură şi de fluid şi care să conducă la reducerea emisiilor de CO2;
    b) achiziţionarea/modernizarea/reabilitarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
    c) implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).


    1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte
        Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid corespunde procedurii de apel de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului total alocat, sau până la împlinirea termenului limită de depunere, oricare dintre acestea intervine primul, corelat cu cadrul de performanţă al Fondului pentru Modernizare.
        Finanţarea din Fondul pentru Modernizare în temeiul acestui ghid vizează două tipuri de apeluri de proiecte:
    - Apel de proiecte de tip A, în cadrul căruia finanţarea intră sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat cu completările şi modificările ulterioare*1), denumit în continuare Regulament.
     *1) Inclusiv cele aduse prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.

    – Apel de proiecte de tip B în cadrul căruia finanţarea nu intră sub incidenţa ajutorului de stat. Sunt finanţate investiţiile în proiectele care fac parte din infrastructura energetică şi este exploatată în cadrul unui "monopol natural", în condiţiile prevăzute la paragraful 375 din Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie.

        Data deschidere apel de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00
        Data şi ora începere depunere de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00
        Data şi ora închidere depunere de proiecte tip A: 30.06.2024, ora 12.00
        Data şi ora închidere depunere de proiecte tip B: 01.01.2027, ora 12.00

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Proiectele depuse înainte de │
│data deschiderii apelului de proiecte │
│şi după data închiderii apelului de │
│proiecte vor fi respinse. │
└──────────────────────────────────────┘

        Ministerul Energiei poate prelungi termenul de depunere în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.

    1.3. Acţiunile şi activităţile finanţabile
    1.3.1. Acţiunile finanţabile conform Fondului pentru Modernizare
        În cadrul acestui obiectiv specific este finanţată următoarea acţiune:
        Sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare
    a) Modernizarea/reabilitarea reţelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerinţele actuale privind pierderile de căldură şi de fluid şi care să conducă la reducerea emisiilor de CO2;
    b) achiziţionarea/modernizarea/reabilitarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
    c) implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).

        Se vor finanţa investiţii în modernizarea/reabilitarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare. Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul "programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare".

┌──────────────────────────────────────┐
│Vor fi finanţate proiectele care │
│propun investiţii într-un sistem de │
│termoficare centralizată care respectă│
│criteriile definiţiei sistemului de │
│termoficare centralizat eficient din │
│punct de vedere energetic, astfel cum │
│este prevăzut la art. 2 pct. 41 şi 42 │
│din Directiva 2012/27/UE, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. În cazul în care sistemul │
│nu devine încă pe deplin eficient din │
│punct de vedere energetic, ca urmare a│
│lucrărilor la reţeaua de transport şi/│
│sau distribuţie care beneficiază de │
│ajutor, modernizările suplimentare │
│necesare pentru a îndeplini condiţiile│
│de încadrare în definiţia sistemului │
│de termoficare şi/sau răcire │
│centralizată eficient din punct de │
│vedere energetic încep, pentru │
│instalaţiile de încălzire şi/sau de │
│răcire care fac obiectul ajutorului, │
│în termen de maxim 3 ani de la │
│demararea lucrărilor finanţate prin │
│Fondul pentru modernizare la reţeaua │
│de transport şi/sau distribuţie care │
│beneficiază de ajutor. Finanţarea │
│pentru modernizarea reţelelor de │
│transport şi/sau distribuţie care │
│transportă energie termică generată pe│
│bază de combustibili fosili poate fi │
│acordată numai dacă beneficiarul de │
│ajutor de stat va îndeplini, │
│cumulativ, următoarele condiţii: │
│(a) reţeaua de transport şi/sau │
│distribuţie este sau devine adecvată │
│pentru transportul de încălzire sau │
│răcire generată din surse regenerabile│
│de energie; │
│(b) modernizarea nu are ca rezultat o │
│producţie crescută de energie din │
│combustibili fosili, cu excepţia │
│gazelor naturale; │
│(c) în cazul unei modernizări a │
│reţelei de transport şi/sau │
│distribuţie a încălzirii şi răcirii │
│generate din gaze naturale, se asigură│
│conformitatea cu obiectivele climatice│
│pentru 2030 şi 2050 [în conformitate │
│cu anexa 1 la Actul delegat │
│complementar privind clima din │
│Regulamentul UE privind taxonomia]. │
└──────────────────────────────────────┘

        Finanţarea pentru modernizarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie contribuie, prin sprijinirea realizării de investiţii în reţele de termoficare inteligente, la atingerea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;
    b) creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor.

        Finanţarea pentru modernizarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie contribuie la atingerea următoarelor ţinte până în anul 2030:
    a) reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport şi/sau distribuţie a agentului termic la nivel naţional.
    b) dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.


    1.3.2. Activităţile finanţabile
        Sunt eligibile numai proiectele care vizează modernizarea/reabilitarea reţelei de transport şi/sau distribuţie termică şi digitalizare. Nu pot fi finanţate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii ("simple investiţii" reprezentând lucrările de mentenanţă).


    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Solicitanţii eligibili în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, sunt:
     ● Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 şi urm. din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie/care deţin sistemul de distribuţie şi transport pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B),
        ● Operatori de transport şi/sau distribuţie a energiei termice definiţi conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B).

        În cazul în care reţelele de transport şi/sau distribuţie sunt în proprietatea statului, potenţialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai reţelelor şi titulari ai licenţei de transport şi/sau distribuţie şi care au dreptul de a le moderniza/reabilita.
        Beneficiarii depun proiecte numai individual.

    1.5. Indicatori
        Pentru Obiectivul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizare a reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, au fost prevăzuţi următorii indicatori de program, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

┌────────────┬───────┬────────────┬────────────┐
│Indicatori │ │Valoarea la │Valoare │
│obligatorii │Unitate│începutul │estimată la │
│la nivel de │de │perioadei de│sfârşitul │
│proiect │măsură │implementare│perioadei de│
│ │ │[în cifre] │implementare│
├────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Lungimea │ │ │ │
│reţelei │ │ │ │
│termice │ │ │ │
│inteligente │ │ │ │
│de │ │ │ │
│termoficare │km │ │ │
│modernizate/│ │ │ │
│reabilitate │ │ │ │
│(reţele de │ │ │ │
│transport şi│ │ │ │
│distribuţie)│ │ │ │
├────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Lungime │ │ │ │
│reţele │ │ │ │
│termice │ │ │ │
│primare │ │ │ │
│inteligente │km │ │ │
│(de │ │ │ │
│transport) │ │ │ │
│modernizate/│ │ │ │
│reabilitate │ │ │ │
│prin proiect│ │ │ │
├────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Lungime │ │ │ │
│reţele │ │ │ │
│termice │ │ │ │
│secundare │ │ │ │
│inteligente │km │ │ │
│(de │ │ │ │
│distribuţie)│ │ │ │
│modernizate/│ │ │ │
│reabilitate │ │ │ │
│prin proiect│ │ │ │
├────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Puncte │ │ │ │
│termice │buc │ │ │
│modernizate/│ │ │ │
│reabilitate │ │ │ │
└────────────┴───────┴────────────┴────────────┘

        Notă: Km de reţea = lungime conductă

┌─────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Valoare la │Valoare │
│Indicatori │Unitate │începutul │estimată la │
│fizici │de măsură│perioadei de│sfârşitul │
│suplimentari │ │implementare│perioadei de│
│ │ │[în cifre] │implementare│
├─────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│Contoare │ │ │ │
│inteligente │buc │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │
│/montate │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│Sisteme de │ │ │ │
│Management │ │ │ │
│Energetic │nr. │ │ │
│(măsurare, │imobile │ │ │
│control şi │deservite│ │ │
│automatizare │ │ │ │
│a SACET) │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴────────────┘


        Proiectele vor demonstra contribuţia la indicatorul de rezultat:

┌───────────────────┬─────────┬──┬─────┐
│Denumire indicator │Unitate │An│Total│
│de rezultat │măsura │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──┼─────┤
│Reducerea │ │ │ │
│pierderilor de │ │ │ │
│energie │% din │ │ │
│înregistrate pe │energia │ │ │
│reţele de transport│furnizată│ │ │
│şi/sau distribuţie │ │ │ │
│a agentului termic │ │ │ │
│la nivel naţional │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──┴─────┘    Definiţiile indicatorilor şi indicaţii privind cuantificarea acestora
        Pierderi de energie înregistrate pe reţele de transport şi/sau distribuţie a agentului termic = cota de energie termică produsă în sistemul de termoficare ce se pierde la nivelul reţelei de transport şi/sau distribuţie şi care nu ajunge la utilizatorul final. Se calculează după următoare formulă: (Cantitatea anuală de căldură produsă în sistemul de termoficare - cantitatea de căldură facturată după contorizare/Cantitatea anuală de căldură produsă în sistemul de termoficare x 100%. Evoluţia pierderilor se calculează pentru perioada de referinţă a proiectului (între momentul demarării proiectului şi la finalul implementării proiectului).
        La nivelul proiectului se va prezenta şi modul în care proiectul va contribui la indicatorul de rezultat - reducerea pierderilor de energie înregistrate pe reţele de transport şi/sau distribuţie a agentului termic la nivel naţional.
        Pentru indicatorul obligatoriu - Lungimea reţelei inteligente termice reabilitate, inclusiv investiţiile suplimentare necesare asigurării funcţionalităţii şi operării sistemului pe termen mediu se vor aduna km de reţea primară şi secundară propuşi spre reabilitare în proiect.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Pe lângă indicatorii │
│obligatorii menţionaţi anterior, │
│fiecare proiect poate avea şi alţi │
│indicatori fizici suplimentari │
└──────────────────────────────────────┘

        Tipuri de activităţi pentru modernizarea/reabilitarea reţelelor de transport şi/sau distribuţie a agentului termic:
    a) Modernizarea/reabilitarea conductelor de transport al agentului termic,
    b) Modernizarea/reabilitarea conductelor magistrale de transport al agentului termic,
    c) Modernizarea/reabilitarea staţiilor de comprimare agent termic, staţiilor de comandă vane, nodurilor tehnologice, staţiilor de reglare-măsurare agent termic, staţiilor de protecţie catodică, racordurilor de înaltă presiune, prin modernizarea/înlocuirea unor echipamente/instalaţii aferente acestora,
    d) Creşterea securităţii furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi,
    e) Modernizarea/reabilitarea infrastructurii energetice termice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu,
    f) Instalarea unor staţii de control sau echipamente de automatizare/protecţie şi control computerizat al transferului de energie către consumatorul final
    g) Utilizarea raţională a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor,
    h) Minimizarea impactului negativ asupra mediului,
    i) Instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date,
    j) Reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de distribuţie a energiei termice,
    k) Investiţiile de modernizare/reabilitare/retehnologizare a reţelelor de transport şi/sau distribuţie a agentului termic trebuie să aibă ca scop îmbunătăţirea parametrilor de securitate şi calitate ai reţelelor de transport şi/sau distribuţie a agentului termic prin reducerea numărului de întreruperi şi a pierderilor tehnologice (comparativ cu situaţia anterioară implementării proiectului),
    l) Digitalizarea reţelelor de distribuţie energie termică prin colectarea şi întreţinerea tuturor datelor necesare modelării tehnice şi georeferenţiale ale elementelor de reţea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de reţea inteligenta de distribuţie energie termică, creşterea capacităţii de integrare a unor noi forme de producţie/consum şi facilitarea unor noi modele de afaceri şi structuri de piaţă.


    1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
        Bugetul (fără TVA) alocat apelului de proiecte este împărţit după cum urmează:

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Alocare netă│
│Acţiune │Fondul de │
│ │Modernizare │
│ │(euro) │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Proiecte de tip A │ │
│Proiecte pentru care │ │
│ajutorul solicitat este │200.000.000 │
│de până la 50.000.000 │ │
│euro │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Proiecte de tip B │ │
│Proiecte a căror │ │
│finanţare nu intră sub │390.000.000 │
│incidenţa ajutorului de │ │
│stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Total │590.000.000 │
└─────────────────────────┴────────────┘


        Bugetul (fără TVA) este defalcat pe ani astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│Proiecte de tip A │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Ani │Defalcare pe ani │
│ │(euro) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2023 │30.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2024 │30.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2025 │30.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2026 │30.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2027 │30.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2028 │20.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2029 │20.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2030 │10.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│TOTAL │200.000.000 │
└─────────┴────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Proiecte de tip B │
├─────────┬────────────────────────────┤
│Ani │Defalcare pe ani │
│ │(euro) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2023 │85.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2024 │65.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2025 │60.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2026 │40.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2027 │40.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2028 │40.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2029 │40.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│2030 │20.000.000 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│TOTAL │390.000.000 │
└─────────┴────────────────────────────┘


        NOTĂ: Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul următor. Dacă valoarea proiectelor depuse depăşeşte bugetul alocat în anul respectiv se vor utiliza sumele alocate pentru anii următori (bugetul se utilizează în avans). Bugetul reflectă sumele alocate prin Fondul pentru Modernizare, programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.

    1.7. Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare
        Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor menţionate mai jos. Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor.
        Pentru proiectele de tip A, intensitatea ajutorului poate atinge până la 100 % din deficitul de finanţare. Ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă ajutorul corespunde costului suplimentar net ("deficitul de finanţare") necesar pentru îndeplinirea obiectivului programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, în comparaţie cu scenariul contrafactual în absenţa ajutorului.
        În cadrul analizei cost-beneficiu solicitantul va prezenta detaliat calculul deficitului de finanţare, respectiv costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv investiţia şi operarea) ale proiectului sprijinit cu ajutor de stat şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului le-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanţare, beneficiarul trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor şi veniturilor principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului ("WACC") al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum şi valoarea actuală netă ("VAN") pentru scenariile faptice şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru scenariul factual şi scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului de referinţă.
        Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie să-şi asigure finanţarea cheltuielilor aferente proiectului, până la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de execuţie a proiectului din fonduri UE.
        Finanţarea se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 50.000.000 euro/proiect (Se va utiliza un curs de schimb euro-leu (infoeuro) din luna anterioară depunerii cererii de finanţare).
     Pentru proiectele de tip B, care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, rata de cofinanţare a proiectului este de 100%, Cheltuielile neeligibile stabilite conform Anexei 4 la prezentul Ghid sunt suportate de către beneficiar, cu respectarea prevederilor pct. 385 şi 386 din Comunicarea Comisiei - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie (2022/C 80/01), denumite în continuare, CEEAG 2022, la secţiunea 4.10 Ajutoare pentru sistemele de termoficare şi de răcire centralizată.
        Ajutorul nu poate depăşi 50.000.000 euro pentru o întreprindere. O întreprindere nu poate depune mai mult de un proiect.
        Procedura de selecţie a proiectelor se realizează conform principiului "primul venit, primul evaluat", corelat cu obiectivele Fondului pentru Modernizare şi în limita bugetului alocat.
        În anumite circumstanţe, se poate considera că sprijinul care este limitat la reţelele centralizate de transport şi/sau distribuţie a agentului termic nu intră sub incidenţa controlului ajutoarelor de stat, dat fiind că este o măsură legată de infrastructură ce nu afectează concurenţa şi schimburile comerciale.
        De exemplu, în cazul în care reţelele centralizate de termoficare sunt gestionate în acelaşi mod ca şi alte infrastructuri energetice, prin separarea de producţia de agent termic, prin accesul la reţea al terţilor şi prin tarife reglementate.

    1.8. Ajutor de stat
        Prin prezentul ghid, finanţarea în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare se acordă doar pentru partea de reţele termice din cadrul sistemelor de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
        Pentru a fi considerat ajutor de stat, sprijinul financiar acordat unei întreprinderi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie acordat de stat sau din resurse de stat sau gestionate de stat, inclusiv din resurse ale unităţilor administrativ teritoriale, indiferent de formă;
    b) să favorizeze anumite întreprinderi sau sectoare de producţie (să fie selectiv);
    c) să distorsioneze sau să ameninţe să distorsioneze concurenţa prin asigurarea unui avantaj economic întreprinderii beneficiare;
    d) să afecteze relaţiile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene.

        În conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, solicitantul are obligaţia de a respecta regulile privind cumulul ajutoarelor de stat.
        În acordarea de ajutor de stat pentru proiectele de tip A se va ţine cont de respectarea următoarelor condiţii:
    1. Efectul stimulativ şi principiul demarării lucrărilor
     În conformitate cu art. 2 pct. 23 şi art. 6. alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările ulterioare, ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiţii în sisteme de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor.
        "Efectul stimulativ" înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.
        Cererea conţine cel puţin următoarele informaţii:
        () denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
        () descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
        () obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
        () localizarea proiectului - locul de desfăşurare a proiectului;
        () bugetul proiectului;
        () cuantumul ajutorului;
        () lista costurilor proiectului;
        () analiza cost beneficiu;
        () costurile eligibile;
        () tipul de ajutor (grant).


     "Demararea lucrărilor" înseamnă potrivit art. 2 pct. 23 din Regulament fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată.
        Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare.
        Activităţile proiectului nu vor putea fi începute înainte de data depunerii cererii de finanţare Ministerul Energiei, cu excepţia obţinerii terenurilor şi lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Solicitanţii de ajutor de stat vor explica în cadrul cererii de finanţare ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului de stat şi anume situaţia în care investiţiile propuse prin proiect nu s-ar realiza/s-ar realiza din fonduri proprii, la un nivel investiţional mai redus, situaţie care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.
        Din momentul depunerii cererii pentru finanţare la Ministerul Energiei, solicitantul poate începe activităţile proiectului.
        Proiectul va fi exclus din procedura de evaluare dacă activităţile proiectului încep anterior depunerii cererii de finanţare a proiectului la Ministerul Energiei (cu excepţia celor care nu sunt considerate demarare a lucrărilor).

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie ! │
│Reiterăm faptul că pentru proiectele │
│de tip A depunerea cererii de │
│finanţare nu implică automat │
│selectarea acesteia spre finanţare, │
│astfel încât, cererea de finanţare ce │
│nu va fi selectată spre finanţare în │
│urma procesului de evaluare, dar care │
│a demarat activităţile proiectului se │
│va regăsi în imposibilitatea │
│conformării cu principiul ”demararea │
│lucrărilor” în eventualitatea │
│depunerii în cadrul unui alt apel de │
│proiecte. │
└──────────────────────────────────────┘


    2. Pragul de notificare
     În conformitate cu Regulament, valoarea ajutorului de stat, pentru a fi exceptat de la notificarea la CE, nu va depăşi pragul de 50.000.000 EUR/întreprindere/proiect de investiţii.

    3. Cumulul ajutorului de stat
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis, pentru o perioada de minim 5 ani.

    4. Costuri eligibile şi Valoarea ajutorului
        Pentru proiectele de tip A costurile eligibile se determină în conformitate cu art. 46 din Regulament, intensitatea ajutorului putând atinge 100 % din deficitul de finanţare. Ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă ajutorul corespunde costului suplimentar net ("deficitul de finanţare") necesar pentru îndeplinirea obiectivului programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, în comparaţie cu scenariul contrafactual în absenţa ajutorului.
        Ajutorul de stat nu poate depăşi 50.000.000 euro/întreprindere/proiect conform art. 4 alin. (1) lit. w) din Regulament.
        În cadrul analizei cost-beneficiu solicitantul va prezenta detaliat calculul deficitului de finanţare, respectiv costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv investiţia şi operarea) proiectului sprijinit cu ajutor de stat şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului le-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanţare, beneficiarul trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor şi veniturilor principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului ("WACC") al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum şi valoarea actuală netă ("VAN") pentru scenariile faptice şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru scenariul factual şi scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului de referinţă.
        Pentru proiectele de tip B, care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, finanţarea de investiţii în reţele termice în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în secţiunea 4.10 Ajutoare pentru sistemele de termoficare şi de răcire centralizată din CEEAG, respectiv pct. 385 şi 386.
        Astfel, în cazul în care reţelele centralizate de termoficare sunt gestionate în acelaşi mod ca şi alte infrastructuri energetice, prin separarea de producţia de agent termic, prin accesul la reţea al terţilor şi prin tarife reglementate, sprijinul care este limitat la reţelele centralizate de transport şi/sau distribuţie a agentului termic nu intră sub incidenta controlului ajutoarelor de stat.
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis, pentru o perioada de minim 5 ani.
        Această condiţie se aplică atât pentru proiectele de tip A cât şi de tip B.    CAP. 2
    REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII
        Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare va presupune următoarele aspecte:
        () se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
        () se are în vedere existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
        () se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii cererii de finanţare (anexă la prezentul ghid), respectiv:
    - eligibilitatea solicitantului/structurii instituţionale - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte
    – eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte


    2.1. Eligibilitatea solicitantului
     Potenţialii beneficiari se încadrează în categoriile definite la punctul 1.4 din prezentul ghid.
        Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
    a) Solicitantul are personalitate juridică (este Unitate Administrativ Teritorială sau Întreprindere), este legal constituit în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine*2):
        *2) În cazul selecţiei proiectului, beneficiarul înregistrat în alt stat membru va face dovada că este înregistrat în România la momentul contractării
        Pentru Întreprinderi se probează prin:
        √ Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanţare), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale Cererii de finanţare, pentru solicitanţi "societăţi";

        Pentru UAT-uri se probează prin:
        √ Hotărâre judecătorească de validare primar/Hotărâre de validare a Consiliului Local/Judeţean/Hotărâre a Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean, pentru solicitanţi Unităţi administrativ teritoriale.


┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Se va lua în considerare codul CAEN │
│3530 al activităţii pentru care │
│solicitantul intenţionează să acceseze│
│fonduri în cadrul programului-cheie 5:│
│Cogenerare de înaltă eficienţă şi │
│modernizarea reţelelor de termoficare │
│- Sprijin pentru modernizarea şi │
│realizarea de centrale în cogenerare │
│de înaltă eficienţă şi pentru │
│modernizarea reţelelor de termoficare-│
│Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin │
│pentru modernizarea şi dezvoltarea │
│reţelei inteligente de termoficare. │
└──────────────────────────────────────┘


    b) Solicitantul este operator de transport şi distribuţie, definit conform legislaţiei naţionale în vigoare
        Se probează prin:
        √ Contractul de concesiune valabil în baza căruia desfăşoară activitatea de transport şi/sau distribuţie energie termice în care sunt evidenţiate bunurile şi terenurile care vor fi supuse lucrărilor din proiect
        √ Contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de transport a energiei termice pentru regiunea de implementare a proiectului.


    c) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
     √ este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
        √ este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
        √ nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
     √ pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovaţi de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
        √ solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei sau infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale UE;
        √ solicitantul/reprezentantul legal face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă (pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat).

    d) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii echipei de management a proiectului, nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională.
     √ Se probează prin Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa 3.d la Cererea de finanţare)

    e) Solicitantul demonstrează capacitate de implementare a proiectului (tehnică şi administrativă), prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului.
        Probează cu:
        √ CV-urile membrilor echipei de proiect
        √ Fişe de post; a se vedea descrierea din secţiunile Resurse Umane din Cererea de Finanţare.
        √ Decizia de desemnare a membrilor echipei de proiect se solicită în etapa de contractare a proiectului.


    f) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susţinerea activităţilor proiectului şi trebuie să dovedească faptul că deţine personal calificat (cel puţin 3 ani experienţă în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfăşoară).
        √ Se probează prin dovedirea experienţei angajaţilor/structurii, în implementarea unor proiecte similare în domeniul relevant: CV-uri, fişe de post şi alte informaţii similare relevante (decizii interne), (secţiunea Capacitate tehnică din Cererea de Finanţare)

    g) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului.
        ■ Pentru solicitanţi UAT:
        Se probează cu:
     √ Bugetul aprobat sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor realizate pentru includerea în bugetul instituţiei publice care cofinanţează proiectul, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările ulterioare;
     √ Anexa 3 - Declaraţia de angajament corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din Cererea de finanţare.
        √ Hotărârea consiliului local/judeţean privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;


        ■ Pentru solicitanţi operatori de distribuţie:
        √ Se probează cu: Bilanţul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în corelare cu secţiunea Solicitant din Cererea de finanţare.
     √ Declaraţia de angajament a solicitantului (Anexa 3.b la Cererea de finanţare)
        √ În cazul selecţiei proiectului, la contractare, va prezenta documente prin care îşi asumă contribuţia solicitantului (de ex: Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/Consiliului de Administraţie/Asociatului Unic al Societăţii) pentru acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.
        √ De asemenea, în cazul prezentării scrisorii de intenţie la depunerea Cererii de finanţare de la instituţii financiare bancare şi nebancare (de către solicitanţii care nu pot demonstra interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale Consiliului Local/Consiliului judeţean din care să reiasă asigurarea cofinanţării aferente bugetelor locale, bugetul aprobat al instituţiei publice care cofinanţează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget, după caz), la contractare se va solicita contractul de credit.


    h) Operatorul/operatorii serviciilor de termoficare deţin licenţa de operare pentru transportul şi/sau distribuţia agentului termic pentru populaţie, după caz.
        √ Probează cu statutul şi licenţa de operare.

    i) Existenţa unui contract/unor contracte valabil/valabile de delegare/document valabil de gestiune directă a serviciilor de termoficare, încheiat/încheiate între autoritatea publică locală şi operator/operatori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi directivele europene, iar selecţia/gestiunea directă a operatorului local al serviciilor de termoficare a fost realizată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, după caz.
        √ Probează cu contractul/contractele de delegare/documentul care stabileşte gestiunea directă (de ex.: Hotărârea Consiliului Local) a serviciului de furnizare transport şi/sau distribuţie a energiei termice.
        √ În eventualele situaţii în care nu există un contract de delegare/documentul care stabileşte gestiunea directă, valabil/valabile, solicitantul va prezenta un angajament şi un plan prin care va realiza delegarea/gestiunea directă a operării în acord cu legislaţia specifică în vigoare.

    j) Nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, aşa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 18 din Regulament, cu modificările ulterioare.


    2.2. Eligibilitatea proiectului
        Sunt eligibile numai proiectele care vizează modernizarea/reabilitarea reţelei de transport şi/sau distribuţie termică. Nu pot fi finanţate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii ("simple investiţii" reprezentând lucrările de mentenanţă).
        Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:
    1. Proiecte integrate de termoficare modernizate în vederea asigurării sustenabilităţii investiţiilor iniţiale, orientate spre îmbunătăţirea calităţii aerului şi luând în considerare evoluţiile în domeniul eficienţei energetice la nivelul centrelor urbane.
        Proiectele integrate vor conţine următoarele tipuri de acţiuni:
    - Modernizarea/reabilitarea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;
    – Achiziţionarea/modernizarea/înlocuirea echipamentelor necesare bunei funcţionări a reţelei de transport şi distribuţie, inclusiv a sistemelor de pompare a agentului termic;
    – Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică SACET);
    – Produse, servicii (inclusiv software) şi lucrări aferente reţelelor inteligente, care vor avea următoarele obiective:
        √ creşterea securităţii furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi,
        √ crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi, precum şi dezvoltarea infrastructurii energetice termice naţionale la standarde europene aplicabile în domeniu,
        √ creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi/sau distribuţie a energiei termice, prin optimizarea reţelelor de distribuţie/transport a/al agentului termic, precum şi prin implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor,
        √ utilizarea raţională a resurselor energetice termice prin reducerea pierderilor,
        √ minimizarea impactului negativ asupra mediului,
        √ reducerea costurilor de mentenanţă ale reţelelor de distribuţie a energiei termice.


        Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul energiei şi eficienţei energetice urmăresc reducerea pierderilor în sistemele de transport şi/sau distribuţie a energiei termice şi, implicit, creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de carbon acţionând complementar la nivel teritorial, ambele intervenţii realizându-se prin reabilitarea reţelelor termice de transport/distribuţie a agentului termic.

    2. Digitalizarea reţelelor de transportul şi distribuţie energie termică prin colectarea şi întreţinerea tuturor datelor necesare modelării tehnice şi georeferenţiale ale elementelor de reţea. Aceasta contribuie fundamental la implementarea conceptului de reţea inteligentă de distribuţie energie termică, creşterea capacităţii de integrare a unor noi forme de producţie/consum şi facilitarea unor noi modele de afaceri şi structuri de piaţă. Sistemele şi reţelele informatice trebuie să fie interoperabile şi cloud ready/cloud nativ.
    3. Alte activităţi/echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în conformitate cu programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie ! │
│Reţea inteligentă – reţea care poate integra eficient, din punct de vedere│
│al costurilor, modalitatea de a acţiona a tuturor utilizatorilor conectaţi│
│la reţea - producători, consumatori şi autoproducători – printr-o │
│circulaţie bidirecţională a fluxurilor de puteri şi a informaţiilor, în │
│scopul de a asigura un sistem energetic eficient economic, sustenabil, cu │
│pierderi de energie reduse şi un nivel ridicat de calitate şi securitate │
│în continuitatea şi siguranţa alimentării cu energie termică; │
│Activităţile prevăzute în proiect pot fi eligibile numai dacă solicitantul│
│dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea preluării energiei │
│termice produse în conformitate cu programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă│
│eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare │
│- Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de │
│înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul│
│de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei │
│inteligente de termoficare. │
│Nu se vor finanţa lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, │
│respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul │
│de delimitare. │
│În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru │
│respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor │
│trebui să aplice cel puţin măsurile minime obligatorii din cadrul │
│Manualului de identitate vizuală aferent Fondului pentru Modernizare - │
│Manualul-de-Identitate-Vizuala-pentru-Fondul-pentru-modernizare-MIV-FM.pdf│
│(gov.ro). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Proiectele de investiţii vor viza următoarele activităţi orientative, fără a fi însă limitative:
    - Modernizarea/reabilitarea reţelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerinţele actuale privind pierderile de căldură şi de fluid şi care să conducă la reducerea emisiilor de CO2;
    – achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
    – implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).


    Nu se acordă ajutoare pentru investiţii în unităţile de producere a energiei termice.
        Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare conform art. 1 alin. (3) din Regulament:
    - sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
    – domeniul producţiei primare de produse agricole;
    – sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
        ■ atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
        ■ atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    – ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de transport şi/sau distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    – ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

        Proiectele depuse în cadrul obiectivului specific programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile menţionate în Fondul de Modernizare, programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare definit în prezentul ghid al solicitantului, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între data depunerii cererii de finanţare şi 31.12.2030), cu respectarea principiului "demararea lucrărilor".
    ● A se vedea secţiunile Obiective proiect şi Activităţi previzionate, din Cererea de finanţare.

    b) Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maxim 5 ani şi să nu depăşească data de 31.12.2030.
    ● A se vedea secţiunea Activităţi previzionate, din Cererea de finanţare.

    c) Scopul şi obiectivele proiectului sunt în concordanţă cu acţiunea eligibilă în cadrul Obiectivului specific programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare şi cu activităţile eligibile prezentate la secţiunea 1.3 Activităţi eligibile din prezentul ghid şi vizează investiţii în infrastructura energetică, conform definiţiei din
    ● A se vedea secţiunea Obiective proiect din Cererea de finanţare,
    ● Anexa 3 la Cererea de finanţare.

    d) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condiţiile legislaţiei aplicabile,
    ● Se probează prin avizul Consiliului Tehnico-Economic (CTE), unde este cazul;

    e) Proiectul este localizat în România,
    f) Reţelele de transport şi/sau distribuţie în cadrul cărora se realizează investiţia sunt supuse în integralitate reglementării tarifelor şi accesului, în conformitate cu legislaţia referitoare la piaţa internă a energiei.
        Se probează prin:
    ● Anexa 3 la Cererea de finanţare


    g) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; informare şi publicitate; precum şi orice alte prevederi legale aplicabile Fondului de Modernizare, după caz.
        Se probează prin:
    ● Declaraţia de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3 la Cererea de finanţare, corelat cu secţiunea Principii orizontale


    h) Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie)
        Se probează prin:
     Declaraţia de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3


    i) Se va proba dreptul de proprietate/concesiune/superficie al operatorului asupra imobilelor. De asemenea, se va proba că imobilele supuse investiţiei îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
    - sunt disponibile pentru investiţii
    – sunt libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (cu excepţia servituţilor de trecere, servituţilor legale, etc.)
    – nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
    – nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
        Se probează prin:
    ● Declaraţia de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3
    ● În cazul proprietăţii - actul juridic care să ateste dreptul de proprietate asupra terenului, în copie conform cu originalul (la cererea de finanţare), ex. contract de vânzare-cumpărare, donaţie, etc; extras de carte funciară (la contractare);
    ● Declaraţii pe proprie răspundere din partea solicitantului, privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi investiţiile, care să facă dovada că acestea aparţin domeniului public al autorităţilor publice locale (AL)/autorităţii publice;
    ● Declaraţie pe proprie răspundere din partea solicitantului prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii;
    ● Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului.
    ● În cazul concesiunii - contract de concesiune/închiriere asupra clădirii/terenului valabil pe o perioadă de 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului, în copie conform cu originalul (la cererea de finanţare), extras de carte funciară (la contractare);
    ● În cazul superficie - contract de superficie asupra terenului, în copie conform cu originalul (la cererea de finanţare), extras de carte funciară (la contractare), în corelare cu secţiunea Resurse materiale implicate din Cererea de finanţare.

     Pentru investiţii unde dreptul de proprietate nu este obligatoriu, se va prezenta acordul proprietarilor pentru intervenţia asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil:
    ● Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale (unde acestea există).
    ● Acordul proprietarilor persoane fizice şi juridice de drept privat privind accesul asupra terenurilor (la contractare).


    j) Proiectul va fi prevăzut în programul de investiţii al solicitantului
    ● Se probează prin Declaraţia de eligibilitate din Anexa 3a din Cererea de finanţare.
    ● Programul de investiţii al solicitantului este actualizat cu investiţiile propuse prin proiect (la contractare).
        Sistemul de termoficare centralizată propus spre finanţare îndeplineşte criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2, pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE. Definiţia include instalaţiile de termoficare/răcire şi reţeaua (inclusiv echipamentele conexe) necesare pentru a distribui agentul de termoficare/răcire de la unităţile de producţie la sediul clientului. În cazul sistemelor de termoficare centralizată care, la momentul depunerii cererii de finanţare, nu îndeplinesc criteriile de eficienţă la care se face referire mai sus, beneficiarul finanţării îşi asuma că investiţiile de eficientizare, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE vor fi demarate în maximum 3 ani de la finalizarea implementării proiectului de reabilitare a reţelei termice.
        Ajutoarele pentru modernizarea reţelelor de transport şi care transmit energie termică generată pe bază de combustibili fosili pot fi acordate numai dacă beneficiarul de ajutor de stat va îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:
    (a) reţeaua de transport şi/sau distribuţie este sau devine adecvată pentru transportul de încălzire sau răcire generată din surse regenerabile de energie;
    (b) modernizarea nu are ca rezultat o producţie crescută de energie din combustibili fosili, cu excepţia gazelor naturale;
    (c) în cazul unei modernizări a reţelei de transport şi/sau distribuţie a încălzirii şi răcirii generate din gaze naturale, se asigură conformitatea cu obiectivele climatice pentru 2030 şi 2050 [în conformitate cu anexa 1 la Actul delegat complementar privind clima din Regulamentul UE privind taxonomia].

        Se probează cu:
    - Studiul de fezabilitate, Declaraţia de eligibilitate (Anexa 3a) şi Declaraţia de angajament a beneficiarului (Anexa 3b).


    k) Investiţiile propuse sunt conforme cu strategia locală pentru serviciul de alimentare cu energie termică unde este propusă investiţia şi/sau master planul de dezvoltare/reabilitare a sistemului de termoficare aprobate. Pentru situaţiile în care autoritatea locală nu elaborează un master plan, strategia locală de încălzire trebuie să fie suficient de detaliată astfel încât să reiasă ansamblul investiţiilor necesare la nivelul sistemului şi prioritizarea celor propuse prin proiect.
        Se probează cu:
    - copie de pe strategia locală pentru serviciul de alimentare cu energie termică/master plan, aprobate (inclusiv HCJ/HCL de aprobare).

     Îndeplinirea condiţiilor de natură instituţională, legală şi financiară se probează cu aplicarea corespunzătoare de către Ministerul Energiei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor Norme general aplicabile:
     ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre;
     ● Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate Românei prin Fondul pentru Modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
        ● Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările şi completările ulterioare
        Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin Fondul pentru Modernizare, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor Fondului pentru Modernizare, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.
     Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiţii cu caracter general, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate Românei prin Fondul pentru Modernizare:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii, în intervalul de timp de la data depunerii cererii de finanţare, până la 31 decembrie 2030;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiar
    d) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    e) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

        În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:
    1) Pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor de stat următoarele categorii de cheltuieli indicative, dacă componenta investiţională a proiectelor propuse la finanţare este legată de un activ corporal şi dacă sunt realizate după data depunerii cererii de finanţare:
        Pentru proiectele de tip A:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie;
    c) cheltuieli cu plata diriginţilor de şantier;
    d) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;
    e) cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu şi fără montaj, dotări);
    f) cheltuieli cu active necorporale;
    g) cheltuieli cu organizarea de şantier;
    h) cheltuieli diverse şi neprevăzute (conform pragurilor reglementate de legislaţia în vigoare);
    i) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste.

        Pentru proiectele de tip B:
    a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie;
    c) cheltuieli cu plata diriginţilor de şantier;
    d) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;
    e) cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu şi fără montaj, dotări);
    f) cheltuieli cu active necorporale;
    g) cheltuieli cu organizarea de şantier;
    h) cheltuieli diverse şi neprevăzute (conform pragurilor reglementate de legislaţia în vigoare);
    i) cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
    j) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    k) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    l) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    m) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    n) cheltuielile cu studiile de teren;
    o) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    p) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    q) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie;
    r) Cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    s) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    t) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie;


    2) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
        Activităţile proiectului prezent pentru care se rambursează cheltuiala nu au fost finanţate din alte surse de finanţare din fonduri publice.
     Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi încadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 4.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Solicitantul îşi asumă obligaţia de a │
│nu primi finanţări din alte surse │
│publice pentru aceleaşi cheltuieli │
│eligibile ale proiectului, sub │
│sancţiunea rezilierii contractului; │
│solicitantul va depune o declaraţie │
│care atestă că nu a mai primit sprijin│
│din fonduri publice pentru proiectul │
│propus (vezi Declaraţia de │
│eligibilitate a solicitantului- Anexa │
│3 la Cererea de finanţare). │
└──────────────────────────────────────┘

    Pentru proiectele de tip A, nu sunt eligibile pentru a fi decontate în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare următoarele tipuri de cheltuieli din Anexa 4 la prezentul ghid:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    d) cheltuieli cu amortizarea;
    e) cheltuieli de leasing;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    i) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    j) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    k) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    l) cheltuielile cu studiile de teren;
    m) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    n) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    o) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie;
    p) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii;
    q) Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    r) Cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru echipa de management a proiectului;
    s) Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente second-hand;
    t) Cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj;
    u) Cheltuieli generale de administraţie;
    v) Cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    w) Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    x) Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    y) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    z) TVA;
    aa) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    bb) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie.     Pentru proiectele de tip B, nu sunt eligibile pentru a fi decontate în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare următoarele tipuri de cheltuieli din Anexa 4 la prezentul ghid.
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    d) cheltuieli cu amortizarea;
    e) cheltuieli de leasing;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    i) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii;
    j) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    k) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru echipa de management a proiectului;
    l) cheltuieli pentru achiziţia de echipamente second-hand;
    m) cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj;
    n) cheltuieli generale de administraţie;
    o) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    p) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    q) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    r) TVA.


    CAP. 3
    COMPLETAREA CERERII DE FINANŢARE
     Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanţare. Elaborarea Cererii de Finanţare se va face conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite împreună cu toate anexele solicitate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă acesta nu este funcţional, documentele vor fi depuse la adresa de e-mail proiectepc5.3@energie.gov.ro.
    3.1. Înregistrarea solicitantului în sistem
        După înregistrarea solicitantului în platforma MySMIS2021/SMIS2021+ la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului şi pentru evaluarea tehnico-economică.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! În situaţia în care platforma│
│nu este funcţională la momentul │
│deschiderii apelului de proiecte, │
│solicitanţii au obligaţia să încarce │
│documentele în maximum 20 de zile de │
│la definitivarea acesteia. Ministerul │
│Energiei va posta pe pagina sa de │
│internet un anunţ cu privire la │
│punerea în funcţiune a platformei şi │
│manualul de utilizare. Până la │
│funcţionalitatea platformei, │
│proiectele se vor depune la adresa de │
│e-mail proiectepc5.3@energie.gov.ro. │
└──────────────────────────────────────┘


    3.2. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
     Elaborarea Cererii de finanţare se va face conform modelului din Anexa nr. 1.
        Câmpurile Cererii de finanţare şi cele privind modelul de buget corespund câmpurilor din sistemul informatic. Modelele din prezentul Ghid au rolul de a facilita cerinţele de completare a cererii de finanţare din sistemul informatic.
        Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol.
     În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menţionate în Anexa 2 la prezentul ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│Important! │
│Solicitantul are obligaţia să verifice│
│ataşarea tuturor anexelor obligatorii │
│la Cererea de finanţare. În cazul în │
│care se constată, la nivelul evaluării│
│relevanţei, maturităţii şi │
│sustenabilităţii, existenţa unor │
│activităţi pentru care solicitantul nu│
│a ataşat anexele obligatorii │
│specifice, proiectul va fi respins │
│pentru nerespectarea condiţiilor din │
│prezentul ghid. │
│De asemenea, anexele care sunt │
│incomplete, ilizibile sau care nu sunt│
│semnate, pot conduce la respingerea │
│Cererii de finanţare. Pentru a se │
│asigura că formularul Cererii de │
│finanţare respectă criteriile │
│administrative de conformare formală │
│şi este însoţit de toate anexele │
│cerute, solicitantul este rugat să │
│completeze Fişa de control a Cererii │
│de finanţare, Anexa 2 la prezentul │
│ghid. │
└──────────────────────────────────────┘


    3.3. Obiectivele şi rezultatele proiectului
     Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare şi cu acţiunea de finanţare, conform secţiunii 1.3., în conformitate cu indicaţiile din Anexa 1. Fiecărui obiectiv îi va fi atribuit un rezultat.
        Rezultatele vor fi corelate cu rezultatele aşteptate la programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.
        Toate obiectivele specifice vor fi asociate cu rezultate concrete şi vor fi cuantificate în indicatori.
    3.3.1. Context şi justificare
        Descrierea proiectului (se completează la secţiunea Context şi Justificare) va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
    - Contextul în care este propus proiectul;
    – Informaţii privind infrastructura modernizată/realizată (localizare, date fizice, factori interesaţi etc.);

     Cerinţele detaliate suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.
        În secţiunea Justificare vor fi enumerate problemele care necesită implementarea proiectului.
        Problemele identificate în această secţiunea vor fi corelate cu activităţile şi rezultatele proiectului prezentate la secţiunea Descrierea investiţiei.

    3.3.2. Sustenabilitate şi durabilitate
        Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).
        De asemenea, se vor descrie măsurile suplimentare care vor fi implementate pentru eficientizarea consumului.
        Perioada de sustenabilitate şi durabilitate se întinde pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, respectiv de la data punerii în funcţiune/recepţie la terminarea lucrărilor.
        Sustenabilitatea şi durabilitatea investiţiei se referă la perioada de timp, ulterioară implementării proiectului, în care investiţiile realizate prin proiect îşi vor produce efectele scontate.

    3.3.3. Relevanţă
        În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu Contribuţia la Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021 - 2030 al României.
        La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.
        Legislaţie naţională şi europeană relevantă:
     ● Legea nr.123/2012, energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare,
     ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea/înlocuirea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,
     ● Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
     ● Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificările şi completările ulterioare,
     ● Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
     ● Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre;
     ● Regulamentului (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat cu completările şi modificările ulterioare*3);
        *3) Inclusiv cele aduse prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.

        ● Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;


    3.3.4. Riscuri
        În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să impieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus, precum şi strategia de atenuare a riscurilor şi organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri, cum ar fi depăşirile de costuri (prin depăşire se va înţelege o comparaţie cu costul mediu din piaţă internă, atât pentru produse, cât şi pentru servicii/execuţie lucrări), întârzierile, deficitul de cerere, riscurile de mediu şi schimbările climatice, etc.

    3.3.5. Complementaritate
        Informaţiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit ANI atât evaluarea capacităţii solicitantului de a implementa proiecte, cât şi verificarea posibilei duble finanţări. Pentru această secţiune, solicitantul nu va completa informaţii suplimentare

    3.3.6. Aplicarea principiilor orizontale
        Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din fondurile UE. Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea legislaţiei în domeniu.
        În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.
        Şanse egale:
        Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.
        Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii, principiul egalităţii de şanse şi de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viaţă al unui proiect: definire şi planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.
        Proiectul trebuie să descrie acţiunile specifice de promovare a egalităţii de şanse şi prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-ţintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare şi, mai ales, cerinţele pentru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
        Secţiunea aferentă din Cererea de finanţare va detalia modul în care legislaţia aplicabilă va fi respectată în selecţia membrilor echipei de proiect şi a experţilor implicaţi în implementarea proiectului, precum şi, ulterior, în activitatea întreprinderii.
        Pentru proiectele care au componente de infrastructură se va detalia modul în care legislaţia privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi se aplică şi va fi respectată în realizarea investiţiei.
        Dezvoltarea durabilă:
        Proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanţarea unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
        ● Utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic şi cuantificarea rezultatelor asupra consumului de energie şi a emisiilor de CO2
        ● Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) şi de soluţii inovative în construcţii şi în construcţia de infrastructură, indiferent de tipul acesteia.


        Secţiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al implementării de echipamente de monitorizare a consumului de energie asupra celorlalte aspecte de mediu.


    3.3.7. Descrierea investiţiei
        Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
    - Componentele şi activităţile investiţiei şi modul în care adresează problemele identificate
    – Date generale privind investiţia propusă
    – Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate şi propuse spre rezolvare în proiect şi cu cauzele acestora, detaliate pe activităţi şi corelate cu bugetul proiectului.
    – Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.

     Cerinţe specifice suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1.

    3.3.8. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM)
        Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (APM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.
        Autorităţile competente pentru protecţia mediului (APM) vor asigura consultarea publicului interesat pe parcursul derulării procedurii implementării prevederilor legale aplicabile
    a) Documente necesare la depunerea cererii de finanţare (după caz)
        ● Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
        ● Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
        ● Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
        ● Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);
        ● Raportul EIM (unde este cazul).
        ● În mod excepţional, în cazul în care procedura pentru obţinerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului. În cazul în care, ulterior depunerii cererii de finanţare, intervin costuri suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obţinere a actului de reglementare pentru protecţia mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
        ● De asemenea, dacă Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este depusă/depus odată cu cererea de finanţare, solicitantul trebuie să facă cel puţin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

    b) Pentru încheierea contractului de finanţare
        Copii ale documentelor menţionate în calendarul aferent procedurii EIM (inclusiv toate anunţurile), cum ar fi:
        ● Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu;
        ● Anunţurile privind solicitarea Acordului de Mediu;
        ● Decizia evaluării iniţiale;
        ● Decizia Etapei de încadrare;
        ● Anunţurile privind Decizia de încadrare a proiectului (după caz);
        ● Transmiterea "îndrumarului" privind definirea domeniului evaluării, după caz;
        ● Anunţurile publice privind dezbaterea publică, după caz;
        ● Anunţurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu, după caz;
        ● Acordul de Mediu, după caz;

        Certificatul de urbanism;
    Avizul de gospodărire ape (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate).
    Raportul de Impact asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuşi prin legislaţia actuală.


    3.3.9. Studiul de fezabilitate
     Studiul de fezabilitate se va elabora de către un proiectant autorizat conform prevederilor HG nr. 907/2016 şi va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
        Studiul de fezabilitate se va concentra pe investiţiile incluse în prima fază a implementării Master Planului/Strategiei locale de termoficare aprobat/ă, corespunzător "proiectului" ce va fi propus pentru cofinanţare din fonduri UE. Pe baza Master Planului/Strategiei locale de termoficare se va întocmi studiul de fezabilitate, urmând a se elabora conceptul preliminar şi caracteristicile tehnice, comparând soluţiile alternative mai aprofundate pentru a asigura alegerea soluţiilor celor mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Reabilitarea instalaţiilor va trebui făcută în conformitate cu standardele stabilite prin directivele CE relevante şi cu legislaţia română în vigoare. Acolo unde va fi cazul, vor trebui propuse soluţii flexibile care să permită îmbunătăţirea reţelelor.
        Studiile tehnice de reabilitare instalaţii/reţele vor trebui făcute în conformitate cu standardele stabilite prin directivele CE şi cu legislaţia română în domeniul termoficării inteligente.
        Trebuie avut în vedere că CE va acorda asistenţă de cofinanţare numai pentru a garanta respectarea standardelor din directivele CE.
     Studiul de fezabilitate va cuprinde elemente tehnice şi economico-financiare şi se va întocmi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        De asemenea, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:
    - indicatorul "densitatea de căldură" (heat density) în ultimele 2 sezoane;
    – costul unitar al căldurii;
    – în cazul sistemului de termoficare propus în cadrul programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare, justificarea modului de îndeplinire a criteriilor de eficienţă energetică prevăzute la art. 2, pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE.

        Recuperarea costurilor - Se va efectua un studiu de tarif, în care să se analizeze actuala structură a tarifelor (consumatorii industriali, comerciali şi casnici) şi să se recomande un nou sistem de tarifare cu scopul de a maximiza veniturile şi a asigura suportabilitatea unor servicii adecvate pentru consumatorii casnici (toate grupele de venit.)
    - În situaţia în care previziunile sau estimările pe baza cărora s-a propus planul de tarifare s-au modificat, Planul anual de evoluţie a tarifelor poate fi modificat corespunzător, justificat şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind stabilirea tarifelor.

        Integrarea aspectelor privind schimbările climatice şi rezilienţa la dezastre în selectarea opţiunilor.
        În etapa de elaborare a studiului de fezabilitate şi a analizei opţiunilor se vor lua în considerare şi aspectele privind adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora şi rezistenţa în faţa dezastrelor. Ca urmare, acest impact se va reflecta în acordul de mediu şi autorizaţiile de construcţie.
        Etapele ce trebuie parcurse sunt:
    1. Analiza de senzitivitate
        Această analiză a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbările climatice (temperatura anuală/sezonieră/lunară; valorile extreme ale temperaturilor - frecvenţă şi magnitudine, media anuală/sezonală/lunară a căderilor de ploaie - frecvenţă şi magnitudine, viteza medie şi maximă a vântului, umiditatea, radiaţia solară), precum şi la riscurile secundare (nivelul mării, temperatura apei/mării, disponibilitatea apei, frecvenţa furtunilor, inundaţii, furtunile de nisip, eroziunea costieră şi eroziunea solului/alunecările de teren/avalanşe, salinitatea solului, calitatea aerului, focurile de păduri, efectul încălzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor).
        Analiza de senzitivitate, care poate fi ridicată, medie sau inexistentă trebuie realizată din următoarele patru perspective:
    - Senzitivitatea activelor
    – Senzitivitatea intrărilor (apă, energie, altele)
    – Senzitivitatea ieşirilor (produselor, pieţei, cererii consumatorilor)
    – Senzitivitatea conexiunilor de transport.

        Dacă analiza de senzitivitate indică un nivel ridicat sau mediu asupra uneia dintre cele patru perspective, se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective şi la analiza finală de vulnerabilitate.

    2. Evaluarea expunerii la diverse riscuri
        Aceasta se realizează atât pe baza datelor spaţiale disponibile privind situaţia actuală şi datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilită necesitatea acestei evaluări, ca de ex.: hărţi privind riscul la inundaţii, hărţile privind temperaturile extreme sau valurile de căldură, hărţile privind riscul la furtuni etc., cât şi pe modele de proiecţie a evoluţiei viitoare pentru riscurile analizate pe durata de viaţă a proiectului (30 - 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta şi incertitudinile privind modelarea (modelele de temperatură, precipitaţii, emisii, hidrologice etc.). Este important ca în etapele de prefezabilitate, alegerea locaţiei proiectului şi fezabilitatea să fie luate în considerare aceleaşi modele pentru a asigura consecvenţa în abordare.

    3. Analiza de vulnerabilitate
        Aceasta se realizează prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), în cadrul unei matrice pentru fiecare risc, care stabileşte nivelul de vulnerabilitate (nu există, mediu sau mare):
        V = S * E


    4. Evaluarea riscurilor
        Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate în primele trei etape pentru care proiectul are un nivel ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relaţiei "cauze-efecte" între riscuri şi componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de înalt nivel implică o analiză calitativă a riscurilor (bazată pe judecata experţilor pentru identificarea hazardelor, consecinţelor şi riscurilor cheie asociate) şi analiza detaliată a riscurilor, respectiv o analiză cantitativă, bazată pe modelare.

    5. Identificarea opţiunilor de adaptare
        În cadrul acestei etape sunt identificate măsurile de adaptare necesare pentru a diminua vulnerabilitatea proiectului la riscurile identificate şi evaluate în etapele anterioare. Măsurile de adaptare se identifică cu sprijinul unor seminarii corelate cu exemple de bune practică în domeniu, iar odată măsurile identificate, se realizează o listă scurtă a acestora pe baza unei analize calitative şi sunt selectate acele măsuri care sunt viabile din punct de vedere ecologic, social, tehnic şi legal. Acestea sunt evaluate şi din punct de vedere al momentului când pot fi implementate şi sunt raportate şi la obiectivele proiectului.

    6. Evaluarea opţiunilor de adaptare
        În această etapă, măsurile de adaptare sunt introduse în evaluare la nivelul analizei cost-beneficiu.

    7. Integrarea acţiunilor de adaptare în proiect
        Pe baza evaluării opţiunilor de adaptare, se vor lua deciziile de modificare a proiectului tehnic şi introducerea acestora în procedurile de achiziţie publică şi se va stabili un plan şi responsabili pentru monitorizarea implementării măsurilor şi răspuns. Metodologia detaliată este prezentată în documentul Comisiei Europene "Guidelines for Project Managers: Making vulnerable Investments climate resilient", disponibilă la: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
        Planul anual de evoluţie a tarifelor va fi întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, luând în considerare modul de calcul al tarifului unitar la nivelul ariei de operare conform Ghidului de analiză cost beneficiu.
        Studiul de Fezabilitate va avea ataşate Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi/sau Local privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici; de asemenea, vor fi ataşate avizele, acordurile şi autorizaţiile solicitate conform legislaţiei în vigoare.
        Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate:
    - Aviz CTE din cadrul APL/al operatorului de transport şi distribuţie, după caz, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
    – HCJ/HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
    – Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de CJ/CL
    3.3.10. Analiza Cost Beneficiu
     Analiza Cost-Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele HG 907/2016
        Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:
    a) Analiza financiară,
    b) Analiza economică,
    c) Evaluarea riscului şi analiza de senzitivitate.

        Pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu recomandăm consultarea următoarelor documente:
        Solicitanţii pot avea în vedere şi prevederile Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications (EC) Manualul CE privind ACB ("Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020")
        (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/studies/cba_guide.pdf)
     Secţiunea III (Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaţiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.
        Proiectele de termoficare generează venituri prin taxele de utilizare plătite de industrie, agenţii comerciali şi gospodării pentru serviciile oferite.
        Cerinţa minimă este ca proiectele să fie durabile pe durata lor de existenta economică, adică să asigure un flux de venituri suficient pentru a acoperi costurile de operare şi întreţinere. Există, însă, un al doilea aspect al analizei financiare, de importantă critică şi anume, estimarea nivelului grantului necesar pentru ca proiectul să devină viabil din punct de vedere financiar.


    3.3.11. Managementul de proiect
        La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect.
        În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact, care să asigure schimbul permanent de informaţii cu ANI. Persoana de contact poate să fie aceeaşi persoană cu managerul de proiect/responsabilul de proiect.
        Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu şi externalizare).
        Pentru proiectele de tip A, cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile.
        Echipa de implementare a proiectului va fi, prin urmare:
    - Constituită din personalul propriu ce trebuie să îndeplinească funcţiile necesare implementării proiectului (management de proiect, financiar, achiziţii, tehnic);
    – Sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activităţile aferente managementului proiectului.

        Activitatea de management a proiectului include şi expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

    3.3.12. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli
        Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani şi pe activităţi, conform formatului din Cererea de finanţare.
        În defalcarea bugetului pe ani se va ţine cont de eventualele proceduri de achiziţie şi de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare ce vor fi anexe la contractul de finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie ! │
│Depunerea cererii de finanţare nu │
│reprezintă un angajament privind │
│finanţarea din Fondul de Modernizare, │
│toate riscurile generate de │
│neaprobarea finanţării vor fi exclusiv│
│în sarcina solicitantului. │
└──────────────────────────────────────┘    CAP. 4
    Procesul de evaluare şi selecţie
    4.1. Descriere generală
        Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va desfăşura la nivelul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanţare între Ministerul Energiei şi beneficiarul proiectului.
    4.1.1. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
        În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:
        ● Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
        ● Modalitatea de completare a cererii de finanţare;
        ● Data limită de transmitere a cererii de finanţare.

        Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.
        Modificarea oricăror elemente ale proiectului, altele decât cele care decurg din clarificările solicitate pe parcursul evaluării, atrag după sine respingerea proiectului. În urma corectării problemelor care au determinat respingerea proiectului, beneficiarul poate depune din nou cererea de finanţare, aceasta fiind înregistrată şi evaluată ca un proiect nou.
        În cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanţii sunt informaţi în scris asupra motivelor respingerii.
        Verificarea eligibilităţii se realizează numai pentru Cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate definite în acest ghid. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Având în vedere că depunerea cererii │
│de finanţare se face electronic, │
│procesul de clarificări se va │
│desfăşura astfel: │
│• Se vor solicita maxim 2 solicitări │
│de clarificări pentru această etapă de│
│evaluare; │
│• Solicitantul va avea obligaţia să │
│răspundă în maxim 5 zile lucrătoare. │
│Depăşirea acestui termen poate conduce│
│la respingerea proiectului. În cazuri │
│temeinic justificate (dar fără a se │
│limita la situaţia obţinerii unor │
│avize de la terţe instituţii), se │
│poate solicita prelungirea termenului │
│de răspuns, iar Ministerul Energiei, │
│în calitatea sa de autoritatea │
│naţională de implementare şi │
│gestionare a fondurilor alocate │
│României din Fondul pentru modernizare│
│prin Direcţia Generală Ajutor de Stat │
│şi Fonduri Europene va analiza şi va │
│decide cu privire la acceptarea/ │
│respingerea cererilor de prelungire. │
└──────────────────────────────────────┘

        Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii administrative şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
        La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.

    4.1.2. Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanţare
        Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:
        ■ Criteriul 1 - Relevanţa şi oportunitatea proiectului - maxim 20 puncte
        ■ Criteriul 2 - Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului - maxim 60 puncte
        ■ Criteriul 3 - Sustenabilitatea proiectului - maxim 20 puncte

        Fiecare criteriu este împărţit în subcriterii punctate corespunzător. Punctajul pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea punctajelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma punctajelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 - 100.
        Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:
        ■ Relevanţa şi oportunitatea proiectului - 8 puncte
        ■ Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului - 40 puncte
        ■ Sustenabilitatea proiectului - 12 puncte

        Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanţării nerambursabile este minim 60 de puncte, cu obţinerea peste minim la fiecare criteriu în parte. În cazul în care proiectul nu obţine punctajul minim de 60 de puncte sau punctajul minim la unul din criterii proiectul se respinge, iar solicitantul va fi informat în acest sens.
        Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor Fondului pentru Modernizare, la implementarea legislaţiei relevante cu privire la eficienţa energetică în România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent.
     Evaluarea se va face conform Grilei de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare din Anexa 2.2 la prezentul ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Având în vedere că depunerea cererii │
│de finanţare se face electronic, │
│procesul de clarificări se va │
│desfăşura astfel: │
│• Se vor solicita maxim 2 solicitări │
│de clarificări pentru această etapă de│
│evaluare; │
│• Solicitantul va avea obligaţia să │
│răspundă în maxim 5 zile lucrătoare. │
│Depăşirea acestui termen poate conduce│
│la respingerea proiectului. În cazuri │
│temeinic justificate (dar fără a se │
│limita la situaţia obţinerii unor │
│avize de la terţe instituţii), se │
│poate solicita prelungirea termenului │
│de răspuns, iar Ministerul Energiei va│
│analiza şi va decide cu privire la │
│acceptarea/respingerea cererilor de │
│prelungire. │
└──────────────────────────────────────┘

        Pentru proiectele de tip A, propunerile de proiectele vor fi ordonate în funcţie de punctajele obţinute şi înscrise pe lista pentru finanţare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanţării nerambursabile este minim 60 de puncte, cu obţinerea peste minim la fiecare criteriu în parte. În cazul în care proiectul nu obţine punctajul minim de 60 de puncte sau punctajul minim la unul din criterii, proiectul se respinge, iar solicitantul va fi informat în acest sens.
        Pentru proiectele de tip B, selecţia proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru apelul de proiecte de tip B, cu condiţia obţinerii punctajului minim în etapa de evaluare tehnică şi financiară, în ordinea în care au fost depuse cererile de finanţare.
        Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor respingerii.
        Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanţării nerambursabile este minim 60 de puncte, cu obţinerea peste minim la fiecare criteriu în parte.


    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerul Energiei. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.
        Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:
        ● Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; reprezentantului legal (nume, funcţie);
        ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare şi titlul proiectului;
        ● Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
        ● Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
        ● Mijloace de probă (acolo unde există);
        ● Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către Ministerul Energiei a rezultatului procesului de evaluare şi selecţie;
        ● Semnătura olografă sau electronică a reprezentantului legal;
        ● Data formulării contestaţiei;

        Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

    CAP. 5
    CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    5.1. Contractarea proiectelor
        Contractul de finanţare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.
     Având în vedere dispoziţiile tranzitorii de la art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei schemei se va face în baza art. 46 din Regulament, aşa cum acesta va fi modificat conform Proiectului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, aşa cum acesta a fost modificat prin Comunicare Comisiei privind Aprobarea conţinutului unui proiect de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu sistemul intern de piaţă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi Regulamentul (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare pentru întreprinderile active în producţie, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat.
        Ajutoarele de stat sunt acordate sub condiţia suspensivă a compatibilizării acestora cu prevederile noului regulament UE de exceptare pe categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestuia în vigoare. În caz contrar, contractele de finanţare încheiate cu beneficiarii încetează de plin drept. Această condiţie va fi stipulată în Contractul de finanţare încheiat cu beneficiarii. Totodată, la depunerea cererii de finanţare, potenţialii beneficiari vor da o declaraţie pe propria răspundere că sunt de acord cu includerea acestei clauze în Contractul de finanţare. Ajutoarele nu pot fi plătite până la realizarea condiţiei suspensive prevăzută anterior.
        După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul minim, Ministerul Energiei va publica pe site/notifica prin sistemul informatic proiectele selectate pentru finanţare.
        Solicitantul va încărca în sistemul informatic cererea de finanţare şi anexele aferente . Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):
    - documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerinţele Ghidului sau nu se mai află în perioada de valabilitate;
    – se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei şi/sau nerespectarea termenului limită de semnare a contractului de finanţare.

        În cazul proiectelor respinse, Ministerul Energiei va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.
        Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.
        Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare.
        Contactul de finanţare va fi semnat de către reprezentantul legal al Ministerului Energiei şi reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanţare intrând în vigoare la data semnării ultimei părţi semnatare.
        Solicitantul are obligaţia de a semna contractul şi de a încărca în platforma informatică pentru gestionarea apelului de proiecte, în termenul solicitat de Ministerul Energiei (5 zile de la data primirii documentului) contractul de finanţare însoţit eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare şi transmitere a Contactului de finanţare la Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritatea naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare prin Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene îşi rezervă dreptul de a respinge finanţarea contractului.
        După semnarea de către solicitant, Contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentantul legal al Ministerului Energiei. Data încheierii Contractul de finanţare este data ultimei semnături.
        Beneficiarul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Fondului de Modernizare.
        Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul solicitantului, în corelare cu funcţionalităţile sistemului informatic. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.
        Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanţare (în special clauzele specifice şi anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

┌──────────────────────────────────────┐
│Atenţie! │
│Contractele de finanţare reprezintă │
│contracte de adeziune, cu clauze │
│prestabilite ce nu pot face obiectul │
│negocierilor dintre părţi. │
└──────────────────────────────────────┘


    Contestaţii
        În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul care se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea scrisorii de decizie privind respingerea CRF. Contestaţia va fi formulată în scris şi depusă la sediul Ministerului Energiei.
        Contestaţia scrisă trebuie să conţină minimum următoarele elemente obligatorii:
    - denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă contestatarul şi calitatea lor;
    – titlul proiectului depus;
    – obiectul contestaţiei şi motivarea acesteia;
    – elementele probatorii de susţinere a contestaţiei contestaţia;
    – semnătura reprezentantului solicitantului.

        Lipsa acestor elemente, precum şi nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea contestaţiei. Analiza contestaţiei se va efectua de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Perioada de soluţionare a contestaţiei este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Decizia asupra contestaţiei va fi comunicată în scris contestatarului. În cazul acceptării contestaţiei, Cererea de finanţare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din procesul de selecţie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Ghid.

    5.2. Implementarea financiară a proiectului
        Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate şi pentru care sunt ataşate dovezi ale efectuării acestora.
        Beneficiarii au obligaţia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în conformitate cu graficul asumat prin contractul de finanţare.
        În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la Ministerul Energiei, a cererii de rambursare întocmită conform contractului de finanţare, însoţită de documentele justificative, conform planului de activităţi, Ministerul Energiei autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 20 zile lucrătoare de la data la care Ministerul Energiei dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
        Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul nerespectării contractului de finanţare, Ministerul Energiei poate aplica reduceri procentuale şi recuperarea sumelor plătite necuvenit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de către beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.
        Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
        Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare.
        După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor, a altor documente justificative care atestă recepţia, necesare implementării proiectului şi după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmeşte cererea de rambursare conform acordului de finanţare şi a anexelor, împreună cu copii ale documentelor justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele din programul de rambursare. Modelele de cereri de rambursare va fi prezentată sub formă de instrucţiune/anexă la contract.
        Beneficiarul va depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare, care este parte a contractului de finanţare.
        După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile proiectelor finanţate prin Fondul pentru Modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul de rambursare raportul emis de auditor.

    5.3. Monitorizarea proiectului
        Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi de a păstra documentele aferente proiectelor pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului, dar nu mai mică de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări.
        Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investiţiilor, date privind indicatorii, precum şi orice alte informaţii suplimentare legate de contractul de finanţare încheiat.
        Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
        Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor plătit în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform schemei de ajutor de stat aferente.


    Anexe
    Anexa 1. Formularul Cererii de finanţare,
    Anexa 1.a. la Ghidul solicitantului cu regulile de exceptare,
    Anexa 2.1 Grilă de verificare administrativă,
    Anexa 2.2 Grilă de verificare tehnico-economică,
    Anexa 3. Modele de declaraţii şi formulare anexe la cererea de finanţare (de eligibilitate, angajament, conflict de interese),
    Anexa 4. Categorii de cheltuieli indicative pentru proiectele finanţate (în cadrul programului- cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare),
    Anexa 5. Lista domeniilor eligibile,
    Anexa 6. Incidenţa ajutorului de stat,
    Anexa 7. Ghidul solicitantului Model declaraţie consimţământ prelucrare date,
    Anexa 8. Model contract de finanţare.
    ANEXA 1

        la Ghidul solicitantului
 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
        CERERE DE FINANŢARE

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Cod apel: │Cod proiect: │Versiune CF: │
│- │- │- │
├──────────┴─────────────┴─────────────┤
│Titlu Proiect: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu Apel: - │
└──────────────────────────────────────┘

        Componente proiect:

┌──────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific: - │
│Obiectiv de politică: - Prioritate: - │
│Obiectiv specific: - Fond: - │
│Operaţiune: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Schema de ajutor de stat: │
│- │
└──────────────────────────────────────┘


    SOLICITANT
        Aplicanţi
        Parteneri în proiect

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Tip │Denumire entitate juridică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│- │- │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Denumire aplicant: -
        Informaţii generale

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Date de │Reprezentant│Sediu │
│identificare │legal │Social │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Denumire: - │ │ │
│Tipul │ │ │
│organizaţiei:│ │ │
│- │ │ │
│Este │ │Strada: - │
│interprindere│Funcţia în │Informaţii │
│IMM: - │cadrul │extra:- │
│Cod fiscal: -│entităţii │Ţara: - │
│Nr. │juridice: -:│Judeţ: - │
│înregistrare:│- │Localitate:│
│- │Nume: - │- │
│Registru: - │Prenume: - │Cod Poştal:│
│Cod CAEN │Data │- │
│principal: - │naşterii: - │Telefon: - │
│Data │CNP: - │E-mail: - │
│înfiinţării: │Telefon:- │Pagina web:│
│- │E-mail: - │- │
│Înregistrat │ │ │
│în scopuri de│ │ │
│TVA: - │ │ │
│Tip entitate:│ │ │
│- │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


        Structură grup
        Descriere: -

        Conturi bancare

┌────┬─────┬──────────┬─────┬──────────┐
│IBAN│Bancă│Sucursală │Swift│Descriere │
├────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │
└────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┘


        Exerciţii financiare
        Monedă: RON

┌────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Dată │Dată │Număr │Cifră │Active│Venituri│Capital │Capital│Profit│Profit în │Venituri │Cheltuieli│
│începere│încheiere│mediu de │de │totale│totale │social │social │NET │exploatare│cercetare│cercetare │
│ │ │salariaţi│afaceri│ │ │subscris│propriu│ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┘


        Asistenţă acordată anterior

┌────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬─────────────┐
│Complementariate│Cod │ │Număr │Dată │Dată │Entitate │Dată │Valoare│Eligibil│Eligibil │Nerambursabil│
│finanţare │SMIS│Titlu│înreg. │începere│finalizare│finanţatoare│semnare│totală │proiect │beneficiar│beneficiar │
│ │ │ │contract│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴─────────────┘


        Asistenţă solicitată

┌─────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │Nr. de │ │ │Valoare│ │
│Titlu│înregistrare│Data │Entitate │totală │Eligibil│
│ │al │depunerii│finanţatoare│proiect│Proiect │
│ │solicitării │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┘


        Ajutor de stat

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │Denumire│Tip act de│Denumire │Data │ │Valoare│Valoare│
│Cod │proiect │aprobare a│act de │semnării│Categorie│ajutor │ajutor │
│SMIS│finanţat│ajutorului│aprobare a│actului │ajutoare │de stat│de stat│
│ │ │ │ajutorului│ │ │acordat│acordat│
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Responsabil de proiect/Persoană de contact
        Responsabil de proiect:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -

        Persoană de contact:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Atribute proiect

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Proiect de importanţă strategică │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul comun de identificare (CCI): │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul figurează în tipul de │-│
│acţiuni de importanţă strategică: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiect fazat: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Numărul fazei: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de stat: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Primeşte/Acordă: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de minimis: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este în cadrul unei │-│
│structuri PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Beneficiar public care iniţiază PPP/│ │
│Partener privat pentru implementarea│-│
│PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este generator de venit: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Pro rată a venitului net actualizat │-│
│(%): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile actualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile neactualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este asociat cu site-ul │-│
│Natura2000: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contribuţie la strategii de │ │
│dezvoltare integrată teritorială │-│
│(ITI): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Strategii ITI: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este instrument financiar:│-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul contribuie la îndeplinirea│-│
│condiţiilor favorizante: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Este proiect naţional: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Informaţii localizare proiect │-│
│naţional: │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Capacitate solicitant
        Denumire firmă: -
        Sursa de cofinanţare: -
        Categorie de beneficiar: -
        Calitatea entităţii în proiect: -
        Coduri CAEN relevante:
    -

        Capacitate administrativă
    -

        Capacitate financiară
    -

        Capacitate tehnică
    -

        Capacitate juridică
    -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Localizare proiect

┌────────┬────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │ │Informaţii│
│specific│UE │Regiune│Judeţ│Localitate│localizare│
│ │ │ │ │ │proiect │
├────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Obiective proiect
        Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
    -

        Descrierea obiectivelor specifice proiectului
    -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Justificare/Context/Relevanţă/Oportunitate şi contribuţia la obiectivul specific
        Justificare context
        Justificare context
    -

        Justificare relevanţă
        Referitoare la proiect:
    -

        Referitoare la SUERD:
    -

        Aria prioritară SUERD:
    -

        Referitoare la alte strategii:
    -

        Strategii relevante:
    -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
        Caracter durabil al proiectului
        Dur. 1. Descriere/Valorificarea rezultatelor
    -

        Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual, încheiate
    -

        Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
    -

        Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor
    -

        Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):
    -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Riscuri
        Descriere riscuri:
    -

        Detaliere riscuri

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Risc │Măsuri atenuare │
│identificat │riscuri │
├───────────────┼──────────────────────┤
│- │- │
└───────────────┴──────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Principii Orizontale
        Egalitate de şanse
        Egalitate de gen:
    -

        Nediscriminare:
    -

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
    -

        Schimbări demografice:

        Dezvoltare durabilă
        Poluatorul plăteşte:
    -

        Protecţia biodiversităţii:
    -

        Utilizarea eficientă a resurselor:
    -

        Rezilienţa la dezastre:
    -


        Imunizarea la schimbările climatice
        Imunizarea la schimbările climatice:

        Principiul DNSH
        Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:
    -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Indicatori de realizare şi de rezultat (program)
        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌─────────┬────────┬─────┬─────────────┐
│Indicator│Tip │Ţinta│Unitate de │
│ │regiune │ │măsură │
├─────────┼────────┼─────┼─────────────┤
│- │- │- │- │
└─────────┴────────┴─────┴─────────────┘


        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌─────────┬────────┬─────┬─────────────┐
│Indicator│Tip │Ţinta│Unitate de │
│ │regiune │ │măsură │
├─────────┼────────┼─────┼─────────────┤
│- │- │- │- │
└─────────┴────────┴─────┴─────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    PLAN DE ACHIZIŢII
    –
        Plan de achiziţii

┌──────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬────────┐
│Titlul │Descrierea│Tip │ │ │Valoare │Valoare│Valoare │
│achiziţiei│achiziţiei│achiziţie│Perioada│Monedă│estimată│TVA │totala │
│ │ │ │ │ │fără TVA│ │estimata│
├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘


        Rezultate aşteptate/Realizări aşteptate
        Rezultate aşteptate

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│Obiectiv specific │Fond UE │Descriere │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │
└──────────────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Activităţi
        Activităţi previzionate

┌────────┬────┬──────────┬───┬───────────┬─────────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │Durata │Durata │
│specific│UE │Activitate│Tip│proiectului│implementării│
│ │ │ │ │ │proiectului │
├────────┼────┼──────────┼───┼───────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴───┴───────────┴─────────────┘


        Subactivităţi previzionate

┌──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│Activitate│Subactivitate│Dată │Dată │Rezultate │Aplicanţi│Detaliere │
│ │ │începere│finalizare│previzionate│implicaţi│subactivitate│
├──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Indicatori de etapă
        Indicatori etapă de realizare

┌─────┬────────────┬──────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │Documente│ │
│Nume │Valoare │ │care │Unitate│
│reper│intermediară│Termen│probează │măsură │
│ │ │ │atingerea│ │
│ │ │ │valorii │ │
├─────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┤
│- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴──────┴─────────┴───────┘


        Indicatori etapă de reper

┌─────┬─────────┬──────┬───────────────┐
│ │ │ │Documente care │
│Nume │Descriere│Termen│probează │
│reper│ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │indicatorului │
├─────┼─────────┼──────┼───────────────┤
│- │- │- │- │
└─────┴─────────┴──────┴───────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Plan de monitorizare a proiectului
        Plan de monitorizare proiect

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┐
│Tip │Denumire │Descriere│ │Document│Criteriu│ │
│indicator│indicator│indicator│Termen│probă │validare│Observaţii│
│de etapă │de etapă │de etapă │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└─────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    BUGET TOTAL
        Buget proiect
        Total buget parteneri

┌────────┬───┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Entitate│Tip│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│juridică│ │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼───┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴───┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Total buget obiective

┌────────┬────┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Obiectiv│Fond│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│specific│UE │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget partener

┌───────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Pret unitar │ │
│ │fără TVA: - │Intensitate │
│ │Total │intervenţie: - │
│ │valoare fără│Total │
│Obiectiv │TVA: - │cheltuieli │
│specific: -│Valoare TVA:│nerambursabile:│
│Fond UE: - │- │- │
│Tip │Total │Ajutor de stat:│
│regiune: - │cheltuieli │- │
│Denumire │eligibile: -│Schema ajutor │
│cheltuială:│TVA │de stat: - │
│- │eligibil: - │Categorie │
│U.M.: - │Cheltuieli │ajutor de stat:│
│Cantitate: │neeligibile:│- │
│- │- │Subcategorie │
│ │TVA │ajutor de stat:│
│ │neeligibil: │- │
│ │- │Justificare: - │
│ │Valoare cotă│ │
│ │TVA: - │ │
└───────────┴────────────┴───────────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - domeniu de intervenţie

┌────────┬────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Domeniu de │Buget │din │
│specific│UE │intervenţie│eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - formă de sprijin

┌────────┬────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Formă │Buget │din │
│specific│UE │de │eligibil│totalul │
│ │ │sprijin│ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - dimensiune punere în practică teritorială

┌────────┬────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Abordare │Tip │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│mecanism │mecanism de│Buget │din │
│specific│UE │aplicare │aplicare │eligibil│totalul │
│ │ │teritorială│teritorială│ │bugetului│
│ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┘


        Buget - activitate economică

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Activitate│Buget │din │
│specific│UE │economică │eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘        Buget - Dimensiune localizare

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - teme secundare în cadrul FSE+

┌────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Tip temă │Buget │din │
│specific│UE │secundară│eligibil│totalul │
│ │ │FSE │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - Dimensiune egalitate de gen

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip │ │ │
│ │ │dimensiune│ │ │
│ │ │a │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│egalităţii│Buget │din │
│specific│UE │de gen în │eligibil│totalul │
│ │ │cadrul │ │bugetului│
│ │ │FSE+, │ │eligibil │
│ │ │FEDR, FC │ │ │
│ │ │şi FTJ* │ │ │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Buget - strategii macroregionale şi bazin maritim

┌────────┬────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip strategie │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│macro-regională│Buget │din │
│specific│UE │şi pentru │eligibil│totalul │
│ │ │bazinele │ │bugetului│
│ │ │maritime │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    CRITERII ETF
        Criterii autoevaluate
        Număr de ordine grupare criterii: -
        Descriere grupare criterii: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        ● Nume: -; Opţiune: -; Selectata: -

        Explicaţie criteriu: -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        Criterii evaluate manual
        Număr de ordine grupare criterii: -
        Descriere grupare criterii: -
        Nr. de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        Explicaţie criteriu: -
        Selectată: -
        Tipul criteriului este: -

        Punctajul estimat de beneficiar
        Criteriu punctat:
        Punctaj criteriu: -
        Punctaj criteriu minim: -
        Punctaj criteriu maxim: -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘        DECLARAŢIA UNICĂ
        Declaraţii unice

┌──────────────┬───┬──────┬────────────┐
│Entitate │Tip│Status│Dată │
│juridică │ │ │încărcare │
├──────────────┼───┼──────┼────────────┤
│- │- │- │- │
└──────────────┴───┴──────┴────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘ (a se vedea imaginea asociată)
                    MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
                                CERTIFICAREA APLICAŢIEI
        Subsemnatul/a <nume> <prenume>, CNP <CNP>, posesor al CI seria <seria Cl>, nr. <nr.CI>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <Lider entitate>,confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
        Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
        Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal /împuternicit al <Lider entitate> să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
        Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
        Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, <Lider entitate>, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
        Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secţiune, ar putea fi respinsă.
     Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţa de prevederile Codului penal.
        Semnătură digitală a reprezentantului legal/împuternicit <nume> <prenume>
        Data
        Semnătura

    ANEXA 1.a

        la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
        Fondul pentru modernizare
                                        Anexa 1a
          Conformitatea cu prevederile din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al
                   Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a
                     anumitor categorii de ajutoare compatibile cu
            piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu
      completările şi modificările ulterioare*1, denumit în continuare Regulament*2
        *1 Inclusiv cele aduse prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
        *2 Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
    1. Reguli cu caracter general prevăzute în Capitolul I al Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat
    Art. 1. Domeniul de aplicare
        Solicitantul va completa cu informaţii referitoare la îndeplinirea următoarelor condiţii impuse de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, (Regulament):
        În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate la art.1, alin 3., literele a, b şi c din Regulament cât şi în sectoarele care intră în sfera de acordare a finanţării, aceasta poate primi ajutor pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse să nu beneficieze de ajutoarele acordate în temeiul măsurii Sprijinirea investiţiilor în centralele de cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelei de termoficare aferentă Fondului pentru modernizare în România - Programul-cheie 5: modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare- Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare.
        De asemenea, se va avea în vedere că dacă întreprinderea se află în una din situaţiile prezentate la art.1, alin. (4), lit. a) şi c) din Regulament nu este eligibilă pentru finanţare. Prin urmare, solicitantul va declara la Cerere dacă:
    - face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
    – este întreprindere aflată în dificultate, astfel cum este definită la articolul 2, pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

        Informaţiile se vor corela cu Declaraţia de eligibilitate a solicitantului Anexa 3.a la Ofertă, Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat, Anexa 3.c la Cerere, Declaraţia de angajament Anexa 3.b la cerere.

    Art. 2. alin. 23. Demararea lucrărilor
        Demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activităţile înainte de data depunerii cererii pentru finanţare la Ministerul Energiei, cu excepţia obţinerii terenurilor şi lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
     Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunea Activităţi previzionate, din Cerere şi Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 3.c la cerere).

    Art 4. Praguri de notificare, alin. 1
        În conformitate cu art. 4, alin. (1) lit. w) din Regulament valoarea ajutorului/proiect/întreprindere nu va depăşi pragul de 50.000.000 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.
        Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunea Buget -Cheltuieli şi Analiza financiară din cadrul Secţiunii Analiză Cost Beneficiu din Cerere

    Art. 6. Efectul stimulativ. alin. 1 şi 2
        Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia, care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2030;
    (c) obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate;
    (d) localizarea proiectului;
    (e) bugetul proiectului;
    (f) lista costurilor proiectului;
    (g) analiza cost-beneficiu.

     Conform Ghidului specific, secţiunea 1.8 Ajutor de stat momentul demarării lucrărilor este data depunerii declarării eligibilităţii proiectului de către Ministerul Energiei - prin Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene, în calitatea sa de Autoritatea Naţională de Implementare a Fondului pentru Modernizare
        Solicitantul justifică efectul stimulativ al ajutorului solicitat şi va completa cu elementele precizate mai sus la punctele a)-i)
     De asemenea, conform Ghidului specific, subcapitol 1.8 Ajutorul de stat solicitanţii de ajutor de stat vor explica ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului, şi anume o situaţie care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.
     Se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat din Anexa 3.c la Ofertă.

    Art. 8. Cumulul
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
        Se va preciza dacă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile solicitantul a mai obţinut ajutor de stat/este în curs de obţinere ajutor de stat/minimis.
     Răspunsul se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat, din Anexa 3. c la Ofertă.

    2. Reguli specifice privind ajutorul de stat prevăzute în Capitolul III al Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat        Art. 46 - Ajutoare pentru investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi/sau răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
        Ajutoarele pentru investiţii se acordă numai pentru investiţii noi
        Se va face dovada îndeplinirii acestei condiţii prin descrierea situaţiei existente şi a proiectului.
        Se va corela cu secţiunea Descrierea investiţiei şi Studiul de fezabilitate din Ofertă.

        Art. 46 - Costurile eligibile investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi/sau răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
        Costurile eligibile sunt costurile suplimentare de investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi/sau răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
        Acestea sunt determinate după cum urmează:
     Pentru proiectele de tip A costurile eligibile se determină în conformitate cu art. 46 din Regulamentul nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament, intensitatea ajutorului putând atinge 100 % din deficitul de finanţare În cadrul analizei cost- beneficiu solicitantul va prezenta detaliat calculul deficitului de finanţare, respectiv costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv investiţia şi operarea) proiectului sprijinit cu ajutor de stat şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului le-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanţare, beneficiarul trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor şi veniturilor principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului ("WACC") al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum şi valoarea actuală netă ("VAN") pentru scenariile faptice şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru scenariul factual şi pentru scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului de referinţă.
        Pentru proiectele de tip B, care nu intra sub incidenta ajutorului de stat, deficitului de finanţare este rezultat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar.
        Astfel, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului, beneficiarul va suporta şi costurile neeligibile.
        În anumite circumstanţe, se poate considera că sprijinul care este limitat la reţelele centralizate de transport şi distribuţie a agentului termic nu intră sub incidenţa controlului ajutoarelor de stat, dat fiind că este o măsură legată de infrastructură ce nu afectează concurenţa şi schimburile comerciale.
        Acesta este cazul atunci când reţelele centralizate de termoficare sunt gestionate în acelaşi mod ca şi alte infrastructuri energetice, prin separarea de producţia de agent termic, prin accesul la reţea al terţilor şi prin tarife reglementate.

        Se va justifica încadrarea în una din situaţiile precizate mai sus şi modul de calcul al costurilor suplimentare de investiţii.
        Se va corela cu Secţiunea Buget-Cheltuieli, Descrierea investiţiei şi Studiul de fezabilitate din Ofertă.

        Art. 46 - Intensitatea ajutorului destinat instalării unui sistem de termoficare şi răcire centralizată eficient din punct de vedere energetic.
        Intensitatea ajutorului este de 100 % din costurile eligibile calculate conform metodologiei prezentată la Cap. 1.7 - Valoarea maximă a finanţării din fonduri europene din ghidul specific în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat bazată pe procedură de apel de proiecte cu depunere continuă, cu termen limită de depunere


        Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.
        Data:
        Semnătura reprezentant legal al solicitantului:

    ANEXA 2.1

        la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
        Fondul pentru Modernizare
                           Grilă de verificare administrativă
        Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

┌────────────────────┬──────┬──────────┐
│Criteriu │Sistem│Observaţii│
│ │notare│ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Verificare │ │ │
│administrativă │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Conformarea formală │ │ │
│cu toate cerinţele │ │ │
│specifice formulate │ │ │
│în ghidul │ │ │
│solicitantului: │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│1. Cererea de │ │ │
│finanţare cu toate │ │ │
│secţiunile şi │ │ │
│anexele completate │ │ │
│este încărcată în │ │ │
│Sistemul de operare │ │ │
│al Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Cererea de finanţare│ │ │
│include toate │ │ │
│anexele obligatorii,│ │ │
│în formatul │ │ │
│solicitat prin │ │ │
│ghidul │ │ │
│solicitantului şi │ │ │
│sistemul informatic?│ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Declaraţia │ │ │
│autorităţii │ │ │
│responsabile pentru │ │ │
│monitorizarea │ │ │
│siturilor Natura │ │ │
│2000 este încărcată │ │ │
│în Sistemul de │ │ │
│operare al Fondului │ │ │
│pentru Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Declaraţia │ │ │
│autorităţii │ │ │
│responsabile cu │ │ │
│gestionarea apelor │ │ │
│este încărcată în │ │ │
│Sistemul de operare │ │ │
│al Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Studiu de │ │ │
│fezabilitate este │ │ │
│încărcat în Sistemul│ │ │
│de operare al │ │ │
│Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Documentele │ │ │
│aprobatoare SF: │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Aviz CTE din │ │ │
│cadrul APL/ al │ │ │
│operatorului de │ │ │
│transport şi │ │ │
│distribuţie, după │ │ │
│caz, privind │ │ │
│aprobarea Studiului │ │ │
│de Fezabilitate şi a│ │ │
│indicatorilor │ │ │
│tehnico-economici ai│ │ │
│proiectului │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- HCJ/HCL privind │ │ │
│aprobarea Studiului │ │ │
│de fezabilitate şi a│ │ │
│indicatorilor │ │ │
│tehnico-economici ai│ │ │
│proiectului │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Planul anual de │ │ │
│evoluţie a tarifelor│ │ │
│(conform │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│Analizei │ │ │
│Cost-Beneficiu) │ │ │
│aprobat de CJ/CL │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- HCJ/HCL privind │ │ │
│aprobarea strategiei│ │ │
│de termoficare/ a │ │ │
│Master Planului │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Analiza │ │ │
│Cost-Beneficiu │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Analiza │ │ │
│Instituţională: │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Contract de │ │ │
│delegare valabil, │ │ │
│încheiat între │ │ │
│beneficiar şi │ │ │
│operator/operatori/ │ │ │
│HCL/HCJ privind │ │ │
│delegarea │ │ │
│serviciului către │ │ │
│operatorii economici│ │ │
│/documentul care │ │ │
│stabileşte gestiunea│ │ │
│directă (de ex.: │ │ │
│HCL) a serviciului │ │ │
│de furnizare │ │ │
│transport şi │ │ │
│distribuţie a │ │ │
│energiei termice │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Licenţa de operare│ │ │
│a operatorului │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Plan de acţiuni cu│ │ │
│măsurile de │ │ │
│eficientizare a │ │ │
│sistemului │ │ │
│centralizat, în │ │ │
│conformitate cu art.│ │ │
│2, pct.41 şi 42 din │ │ │
│Directiva 2012/27/UE│ │ │
│(după caz) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Evaluarea Impactului│ │ │
│asupra Mediului │ │ │
│(Volumul EIM) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Copii ale │ │ │
│documentelor │ │ │
│menţionate în │ │ │
│calendarul aferent │ │ │
│procedurii EIM │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Harta indicând zona │ │ │
│proiectului şi date │ │ │
│de geolocalizare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Documentaţia │ │ │
│solicitată la │ │ │
│secţiunea (evaluarea│ │ │
│impactului asupra │ │ │
│mediului) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│2. Dovezile privind │ │ │
│asigurarea │ │ │
│cofinanţării │ │ │
│proiectului sunt │ │ │
│încărcate în │ │ │
│Sistemul de operare │ │ │
│al Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- HCJ/HCL-uri │ │ │
│privind aprobarea │ │ │
│cofinanţării │ │ │
│proiectului │ │ │
│(cheltuieli │ │ │
│eligibile şi │ │ │
│neeligibile) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Scrisori de │ │ │
│intenţie de la bănci│ │ │
│comerciale/de │ │ │
│investiţii privind │ │ │
│interesul acestora │ │ │
│de a cofinanţa │ │ │
│proiectul, dacă este│ │ │
│cazul │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│3. Documentele │ │ │
│privind asigurarea │ │ │
│imobilelor (terenuri│ │ │
│şi/ sau clădire) │ │ │
│aferente │ │ │
│investiţiilor sunt │ │ │
│încărcate în │ │ │
│Sistemul de operare │ │ │
│al Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţii pe │ │ │
│proprie răspundere │ │ │
│din partea │ │ │
│autorităţilor │ │ │
│locale, privind │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor pe care │ │ │
│se vor construi / │ │ │
│reabilita noile │ │ │
│investiţii │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţie pe │ │ │
│proprie răspundere │ │ │
│din partea │ │ │
│solicitantului prin │ │ │
│care se menţionează │ │ │
│faptul că nu au fost│ │ │
│depuse cereri de │ │ │
│retrocedare, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│legislaţia în │ │ │
│vigoare şi că nu │ │ │
│există litigii cu │ │ │
│privire la │ │ │
│stabilirea şi │ │ │
│delimitarea │ │ │
│proprietăţii │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│4. Decizia de │ │ │
│înfiinţare/extindere│ │ │
│UIP este încărcată │ │ │
│în Sistemul de │ │ │
│operare al Fondului │ │ │
│pentru Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│5. Documentele │ │ │
│privind │ │ │
│eligibilitatea │ │ │
│beneficiarului şi │ │ │
│proiectului sunt │ │ │
│încărcate în │ │ │
│Sistemul de operare │ │ │
│al Fondului pentru │ │ │
│Modernizare? │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate │ │ │
│completată, datată, │ │ │
│ştampilată, semnată │ │ │
│şi cu numele complet│ │ │
│al persoanei │ │ │
│semnatare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţia de │ │ │
│angajament │ │ │
│completată, datată, │ │ │
│ştampilată, semnată │ │ │
│şi cu numele complet│ │ │
│al persoanei │ │ │
│semnatare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţiile │ │ │
│privind conflictul │ │ │
│de interese semnate │ │ │
│şi datate │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţia privind│ │ │
│asumarea │ │ │
│condiţionalităţilor │ │ │
│din Fondul de │ │ │
│Modernizare, după │ │ │
│caz │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│- Declaraţia privind│ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│ajutorul de stat, │ │ │
│completată, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele│ │ │
│complet al persoanei│ │ │
│semnatare (în cazul │ │ │
│proiectelor care │ │ │
│intră sub incidenţa │ │ │
│ajutorului de stat) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│6. Anexe şi │ │ │
│documente privind │ │ │
│ajutorul de stat │ │ │
│(pentru proiectele │ │ │
│de Tip A) │ │ │
│- Anexa privind │ │ │
│incidenţa ajutorului│ │ │
│de stat în │ │ │
│finanţarea de │ │ │
│proiecte în cadrul │ │ │
│programului cheie │ │ │
│5.3 │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│7. Orice alte │ │ │
│documente │ │ │
│identificate a fi │ │ │
│necesare în procesul│ │ │
│de evaluare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Proiectul este │ │ │
│admis? │ │ │
├────────┬───────────┼──────┼──────────┤
│[ ] DA │[ ] NU │ │ │
├────────┴───────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii: │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Eligibilitate │ │ │
├────────────────────┴──────┼──────────┤
│A. Eligibilitatea │ │
│solicitantului │ │
├────────────────────┬──────┼──────────┤
│Solicitantul │ │ │
│îndeplineşte toate │ │ │
│criteriile de natură│ │ │
│instituţională, │ │ │
│legală şi financiară│ │ │
│conform prevederilor│ │ │
│din Ghidul │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│respectiv │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│a) Solicitantul face│ │ │
│parte din categoria │ │ │
│de beneficiari │ │ │
│menţionată în Fondul│ │ │
│pentru Modernizare, │ │ │
│respectiv în ghidul │ │ │
│solicitantului │ │ │
│programului cheie │ │ │
│5.3? │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│[v] Actul │ │ │
│constitutiv, │ │ │
│Statutul, │ │ │
│(Certificatul │ │ │
│constatator eliberat│ │ │
│de Oficiul │ │ │
│Registrului │ │ │
│Comerţului se │ │ │
│eliberează conform │ │ │
│lege nr. 265/2022 │ │ │
│privind registrul │ │ │
│comerţului şi pentru│ │ │
│modificarea şi │ │ │
│completarea altor │ │ │
│acte normative cu │ │ │
│incidenţă asupra │ │ │
│înregistrării în │ │ │
│registrul │ │ │
│comerţului, cu │ │ │
│modificările │ │ │
│ulterioare) sau │ │ │
│documente │ │ │
│echivalente cu │ │ │
│traducere autorizată│ │ │
│(emise cu maximum 30│ │ │
│zile înainte de │ │ │
│depunerea Ofertei), │ │ │
│valabile la data │ │ │
│depunerii │ │ │
│documentelor │ │ │
│însoţitoare ale │ │ │
│ofertei, pentru │ │ │
│solicitanţi │ │ │
│„societăţi" │ │ │
│(constituite conform│ │ │
│prevederilor Legii │ │ │
│nr. 31/1990, │ │ │
│republicată, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, sau │ │ │
│conform legislaţiei │ │ │
│specifice dintr-un │ │ │
│alt stat membru) │ │ │
│[v] Hotărâre │ │ │
│judecătorească de │ │ │
│validare primar/ │ │ │
│Hotărâre de validare│ │ │
│a Consiliului Local/│ │ │
│Judeţean/ Hotărâre a│ │ │
│Consiliului judeţean│ │ │
│de alegere a │ │ │
│Preşedintelui │ │ │
│Consiliului │ │ │
│judeţean, pentru │ │ │
│solicitanţi Unităţi │ │ │
│administrativ │ │ │
│teritoriale. │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Solicitantul nu │ │ │
│se încadrează │ │ │
│într-una din │ │ │
│situaţiile de mai │ │ │
│jos: │ │ │
│1. este în │ │ │
│incapacitate de │ │ │
│plată/ în stare de │ │ │
│insolvenţă, conform │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │
│Urgenţă a Guvernului│ │ │
│nr. 46/2013 privind │ │ │
│criza financiară şi │ │ │
│insolvenţa │ │ │
│unităţilor │ │ │
│administrative │ │ │
│teritoriale, │ │ │
│respectiv conform │ │ │
│Legii nr.85/2014 │ │ │
│privind procedura │ │ │
│insolvenţei, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare, după │ │ │
│caz; │ │ │
│2. este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare,│ │ │
│are afacerile │ │ │
│conduse de un │ │ │
│administrator │ │ │
│judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt │ │ │
│suspendate ori fac │ │ │
│obiectul unui │ │ │
│aranjament cu │ │ │
│creditorii sau este │ │ │
│într-o situaţie │ │ │
│similară cu cele │ │ │
│anterioare, │ │ │
│reglementată prin │ │ │
│lege, ori face │ │ │
│obiectul unei │ │ │
│proceduri legale │ │ │
│pentru declararea sa│ │ │
│în stare de │ │ │
│faliment, lichidare,│ │ │
│conducerea │ │ │
│afacerilor de un │ │ │
│administrator │ │ │
│judiciar sau │ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt │ │ │
│suspendate ori fac │ │ │
│obiectul unui │ │ │
│aranjament cu │ │ │
│creditorii; │ │ │
│3. nu şi-a │ │ │
│îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată│ │ │
│a impozitelor, │ │ │
│taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de │ │ │
│asigurări sociale │ │ │
│către bugetele │ │ │
│componente ale │ │ │
│bugetului general │ │ │
│consolidat şi │ │ │
│bugetului local, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile legale │ │ │
│în vigoare în │ │ │
│România; │ │ │
│4. solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal│ │ │
│al solicitantului a │ │ │
│suferit condamnări │ │ │
│definitive datorate │ │ │
│unei conduite │ │ │
│profesionale │ │ │
│îndreptată împotriva│ │ │
│legii, decizie │ │ │
│formulată de o │ │ │
│autoritate de │ │ │
│judecată ce are │ │ │
│forţă de res │ │ │
│judicata; │ │ │
│5. solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal│ │ │
│al solicitantului a │ │ │
│fost trimis în │ │ │
│judecată pentru │ │ │
│infracţiuni de │ │ │
│corupţie şi │ │ │
│asimilate corupţiei │ │ │
│sau infracţiuni │ │ │
│îndreptate împotriva│ │ │
│intereselor │ │ │
│financiare ale UE. │ │ │
│6. solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal│ │ │
│face obiectul unui │ │ │
│ordin de recuperare │ │ │
│neexecutat în urma │ │ │
│unei decizii │ │ │
│anterioare a │ │ │
│Consiliului │ │ │
│Concurenţei, a unui │ │ │
│alt furnizor de │ │ │
│ajutor de stat/de │ │ │
│minimis sau a │ │ │
│Comisiei Europene, │ │ │
│prin care un ajutor │ │ │
│de stat a fost │ │ │
│declarat ilegal şi │ │ │
│incompatibil cu │ │ │
│piaţa internă │ │ │
│(pentru proiectele │ │ │
│care intră sub │ │ │
│incidenţa ajutorului│ │ │
│de stat). │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Se probează prin : │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate (Anexa│ │ │
│3a) │ │ │
│Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│ajutorul de stat │ │ │
│(Anexa 3c) şi Anexa │ │ │
│6 │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Reprezentantul │ │ │
│legal al │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│inclusiv membrii │ │ │
│echipei de │ │ │
│management a │ │ │
│proiectului, nu se │ │ │
│află în situaţie de │ │ │
│conflict de │ │ │
│interese, astfel cum│ │ │
│este definit în │ │ │
│legislaţia naţională│ │ │
│Probează prin │ │ │
│Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de │ │ │
│interese (Anexa 3d) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Solicitantul │ │ │
│demonstrează │ │ │
│capacitate de │ │ │
│implementare a │ │ │
│proiectului (tehnică│ │ │
│şi administrativă), │ │ │
│prin documentele │ │ │
│privind Unitatea de │ │ │
│Implementare a │ │ │
│Proiectului │ │ │
│Probează cu: │ │ │
│- CV-urile membrilor│ │ │
│echipei de proiect │ │ │
│- fişe de post; a se│ │ │
│vedea descrierea din│ │ │
│secţiunile Resurse │ │ │
│Umane din Cererea de│ │ │
│Finanţare. │ │ │
│- Decizia de │ │ │
│desemnare a │ │ │
│membrilor echipei de│ │ │
│proiect se solicită │ │ │
│în etapa de │ │ │
│contractare a │ │ │
│proiectului. │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Solicitantul │ │ │
│demonstrează │ │ │
│capacitatea şi │ │ │
│asigurarea │ │ │
│cofinanţării │ │ │
│proiectului │ │ │
│Se probează prin │ │ │
│scrisori de intenţie│ │ │
│de la instituţii │ │ │
│bancare şi nebancare│ │ │
│privind interesul de│ │ │
│a cofinanţa │ │ │
│proiectul, hotărâri │ │ │
│ale CL din care să │ │ │
│reiasă asigurarea │ │ │
│cofinanţării │ │ │
│aferente bugetelor │ │ │
│locale, bugetul │ │ │
│aprobat al │ │ │
│instituţiei publice │ │ │
│care cofinanţează │ │ │
│proiectul sau │ │ │
│demararea │ │ │
│procedurilor de │ │ │
│includere în buget, │ │ │
│după caz │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Operatorul/ │ │ │
│operatorii │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│termoficare deţin │ │ │
│licenţa de operare │ │ │
│pentru transportul │ │ │
│si/sau distribuţia │ │ │
│agentului termic │ │ │
│pentru populaţie, │ │ │
│după caz │ │ │
│Probează cu statutul│ │ │
│şi licenţa de │ │ │
│operare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Existenţa unui │ │ │
│contract /unor │ │ │
│contracte valabil/ │ │ │
│valabile de delegare│ │ │
│/document valabil de│ │ │
│gestiune directă a │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│termoficare, │ │ │
│încheiat/încheiate │ │ │
│între autoritatea │ │ │
│publică locală şi │ │ │
│operator/operatori, │ │ │
│în conformitate cu │ │ │
│prevederile legale │ │ │
│în vigoare şi │ │ │
│directivele │ │ │
│europene, iar │ │ │
│selecţia/gestiunea │ │ │
│directă a │ │ │
│operatorului local │ │ │
│al serviciilor de │ │ │
│termoficare a fost │ │ │
│realizată în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile │ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare │ │ │
│Probează cu │ │ │
│contractul/ │ │ │
│contractele de │ │ │
│delegare/documentul │ │ │
│care stabileşte │ │ │
│gestiunea directă │ │ │
│(de ex.: HCL) a │ │ │
│serviciului de │ │ │
│furnizare transport │ │ │
│şi distribuţie a │ │ │
│energiei termice; │ │ │
│În eventualele │ │ │
│situaţii în care nu │ │ │
│există un contract │ │ │
│de delegare/ │ │ │
│documentul care │ │ │
│stabileşte gestiunea│ │ │
│directă valabil/ │ │ │
│valabile, │ │ │
│solicitantul va │ │ │
│prezenta un │ │ │
│angajament şi un │ │ │
│plan prin care va │ │ │
│realiza delegarea/ │ │ │
│gestiunea directă a │ │ │
│operării în acord cu│ │ │
│legislaţia specifică│ │ │
│în vigoare.. │ │ │
├────────────────────┴──────┼──────────┤
│B. Eligibilitatea │ │
│proiectului │ │
├────────────────────┬──────┼──────────┤
│a) Proiectul se │ │ │
│încadrează în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│acţiuni finanţabile │ │ │
│menţionate în Fondul│ │ │
│pentru Modernizare │ │ │
│şi în categoriile de│ │ │
│proiecte menţionate │ │ │
│în Ghidul │ │ │
│Solicitantului, │ │ │
│corespunzătoare │ │ │
│programului cheie 5 │ │ │
│iar perioada de │ │ │
│implementare a │ │ │
│proiectului se │ │ │
│încadrează în │ │ │
│perioada de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│cheltuielilor, între│ │ │
│data declarării │ │ │
│eligibilităţii şi │ │ │
│01.02.2030, cu │ │ │
│respectarea │ │ │
│principiului │ │ │
│“demararea │ │ │
│lucrărilor” şi a │ │ │
│efectului │ │ │
│stimulativ. │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
│Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu │ │ │
│regulile ajutorului │ │ │
│de stat (Anexa 3c) │ │ │
│şi Anexa 6 privind │ │ │
│incidenţa ajutorului│ │ │
│de stat în │ │ │
│finanţarea de │ │ │
│proiecte în cadrul │ │ │
│programului cheie 5 │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Investiţiile │ │ │
│propuse sunt │ │ │
│conforme cu │ │ │
│strategia locală de │ │ │
│încălzire a unităţii│ │ │
│administrativ │ │ │
│teritoriale unde │ │ │
│este propusă │ │ │
│investiţia si/ sau │ │ │
│master planul de │ │ │
│dezvoltare / │ │ │
│reabilitare a │ │ │
│Sistemului de │ │ │
│termoficare. Pentru │ │ │
│situaţiile în care │ │ │
│autoritatea locală │ │ │
│nu elaborează un │ │ │
│master plan, │ │ │
│strategia locală de │ │ │
│încălzire trebuie să│ │ │
│fie suficient de │ │ │
│detaliată astfel │ │ │
│încât să reiasă │ │ │
│ansamblul │ │ │
│investiţiilor │ │ │
│necesare la nivelul │ │ │
│sistemului şi │ │ │
│prioritizarea celor │ │ │
│propuse prin │ │ │
│proiect. │ │ │
│Probează cu copie │ │ │
│după strategia │ │ │
│locală de │ │ │
│termoficare /master │ │ │
│plan, aprobate │ │ │
│(inclusiv HCJ/HCL de│ │ │
│aprobare) şi Cererea│ │ │
│de finanţare │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Aria de acoperire│ │ │
│a proiectului este │ │ │
│definită la nivel de│ │ │
│municipalitate şi │ │ │
│localităţi │ │ │
│învecinate, după │ │ │
│caz? │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
│şi cu harta / │ │ │
│descrierea ariei de │ │ │
│operare a │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│termoficare │ │ │
│asigurate la nivelul│ │ │
│reţelei existente │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Scopul şi │ │ │
│obiectivele │ │ │
│proiectului trebuie │ │ │
│să fie în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│acţiunile │ │ │
│obiectivului │ │ │
│specific programului│ │ │
│cheie 5 şi cu │ │ │
│activităţile │ │ │
│eligibile prezentate│ │ │
│în Secţiunea 1.3.2. │ │ │
│din prezentul ghid; │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Activităţile │ │ │
│proiectului nu au │ │ │
│fost finanţate în │ │ │
│ultimii 5 ani şi nu │ │ │
│sunt finanţate în │ │ │
│prezent din alte │ │ │
│fonduri publice, │ │ │
│altele decât cele │ │ │
│ale solicitantului │ │ │
│Se probează prin │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitatea a │ │ │
│solicitantului │ │ │
│(Anexa 3a) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Pentru proietele │ │ │
│din categoria A, │ │ │
│valoarea finanţării │ │ │
│solicitate nu │ │ │
│depăşeşte 50.000.000│ │ │
│euro (echivalent în │ │ │
│lei la cursul │ │ │
│Inforeuro din luna │ │ │
│anterioară depunerii│ │ │
│cererii de │ │ │
│finanţare) │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│secţiunea │ │ │
│Buget-Activităţi şi │ │ │
│cheltuieli din │ │ │
│cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Sistemul de │ │ │
│termoficare │ │ │
│centralizată propus │ │ │
│spre finanţare │ │ │
│îndeplineste │ │ │
│criteriile │ │ │
│definiţiei │ │ │
│sistemului eficient │ │ │
│de termoficare │ │ │
│centralizată, astfel│ │ │
│cum sunt prevăzute │ │ │
│la art. 2, pct. 41 │ │ │
│şi 42 din Directiva │ │ │
│2012/27/UE. │ │ │
│Definiţia include │ │ │
│instalaţiile de │ │ │
│termoficare/răcire │ │ │
│şi reţeaua (inclusiv│ │ │
│echipamentele │ │ │
│conexe) necesare │ │ │
│pentru a distribui │ │ │
│agentul de │ │ │
│termoficare/răcire │ │ │
│de la unităţile de │ │ │
│producţie la sediul │ │ │
│clientului. În cazul│ │ │
│sistemelor de │ │ │
│termoficare │ │ │
│centralizată care, │ │ │
│la momentul │ │ │
│depunerii cererii de│ │ │
│finanţare, nu │ │ │
│îndeplinesc │ │ │
│criteriile de │ │ │
│eficienţă la care se│ │ │
│face referire mai │ │ │
│sus, investiţiile de│ │ │
│eficientizare, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile art. 2, │ │ │
│pct. 41 şi 42 din │ │ │
│Directiva 2012/27/UE│ │ │
│vor fi demarate în │ │ │
│maximum 3 ani de la │ │ │
│finalizarea │ │ │
│implementării │ │ │
│proiectului de │ │ │
│reabilitare a │ │ │
│reţelei termice │ │ │
│finanţat în cadrul │ │ │
│programului cheie │ │ │
│5.3. │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Studiul de │ │ │
│fezabilitate, │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate (Anexa│ │ │
│3a) şi Declaraţia de│ │ │
│angajament a │ │ │
│beneficiarului │ │ │
│(Anexa 3b), în │ │ │
│corelare cu Anexa 6 │ │ │
│şi secţiunea │ │ │
│Sustenabilitate din │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Bugetul │ │ │
│proiectului respectă│ │ │
│indicaţiile privind │ │ │
│încadrarea în │ │ │
│categoriile de │ │ │
│cheltuieli │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Cererea de │ │ │
│finanţare, în │ │ │
│corelare cu Anexa 4 │ │ │
│a prezentului Ghid │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│i) Activităţile din │ │ │
│cadrul proiectului │ │ │
│respectă legislaţia │ │ │
│naţională/comunitară│ │ │
│şi regulile în │ │ │
│domeniul egalităţii │ │ │
│de şanse, │ │ │
│dezvoltării │ │ │
│durabile, │ │ │
│achiziţiilor publice│ │ │
│(inclusiv dacă sunt │ │ │
│incluse activităţi │ │ │
│care au fost │ │ │
│demarate anterior │ │ │
│depunerii │ │ │
│proiectului), │ │ │
│informării şi │ │ │
│publicităţii şi │ │ │
│ajutorului de stat │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
│Planul de informare │ │ │
│şi publicitate │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Anexa privind │ │ │
│incidenţa ajutorului│ │ │
│de stat în │ │ │
│finanţarea de │ │ │
│proiecte în cadrul │ │ │
│programului cheie │ │ │
│5.3 (Anexa 6) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│j) Proiectul include│ │ │
│descrierea clară a │ │ │
│legăturii cu alte │ │ │
│finanţări sau alte │ │ │
│proiecte finanţate │ │ │
│din fonduri │ │ │
│comunitare sau │ │ │
│naţionale │ │ │
│Se probează prin │ │ │
│declaraţia de │ │ │
│eligibilitate │ │ │
│Se probează cu │ │ │
│Cererea de finanţare│ │ │
│şi Finanţările │ │ │
│anterioare/ │ │ │
│solicitate │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│k) Informaţii │ │ │
│privind imobilele: │ │ │
│Declaraţii pe │ │ │
│proprie răspundere │ │ │
│din partea │ │ │
│solicitantului, │ │ │
│privind │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│terenurilor pe care │ │ │
│se vor construi │ │ │
│investiţiile, care │ │ │
│să facă dovada că │ │ │
│acestea aparţin │ │ │
│domeniului public al│ │ │
│autorităţilor │ │ │
│publice locale (AL)/│ │ │
│autorităţii publice;│ │ │
│Declaraţie pe │ │ │
│proprie răspundere │ │ │
│din partea │ │ │
│solicitantului prin │ │ │
│care se menţionează │ │ │
│faptul că nu au fost│ │ │
│depuse cereri de │ │ │
│retrocedare, în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│legislaţia în │ │ │
│vigoare şi că nu │ │ │
│există litigii cu │ │ │
│privire la │ │ │
│stabilirea şi │ │ │
│delimitarea │ │ │
│proprietăţii; │ │ │
│Plan de amplasament │ │ │
│pentru imobilele pe │ │ │
│care se propune a se│ │ │
│realiza investiţia │ │ │
│în cadrul │ │ │
│proiectului. │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Proiectul este │ │ │
│eligibil? │ │ │
├───────┬────────────┼──────┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├───────┴────────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 2.2

        la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
                         Grilă de verificare tehnico-economică

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Evaluarea │Maxim│Minim│
│tehnico-economică │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1. Relevanţa şi │20 │8 │
│oportunitatea proiectului │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.1 Contribuţia │ │ │
│proiectului la obiectivele│ │ │
│Fondului pentru │6 │2,4 │
│Modernizare, programul │ │ │
│cheie 5 │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Proiectul contribuie la │ │ │
│îndeplinirea obiectivelor,│ │ │
│indicatorilor de rezultat │ │ │
│şi de realizare al │ │ │
│programului cheie din │ │ │
│Fondul pentru Modernizare,│ │ │
│precum şi la dezvoltarea │ │ │
│socio-economică │ │ │
│se probeaza prin │ │ │
│sectiunile relevante din │ │ │
│Studiul de Fezabilitate şi│ │ │
│cererea de finantare │ │ │
│(se va evalua coerenţa │ │ │
│proiectului cu obiectivele│ │ │
│programului cheie 5 a │ │ │
│Fondului pentru │ │ │
│Modernizare, precum şi │ │ │
│contribuţia proiectului │ │ │
│propus la îndeplinirea │ │ │
│obiectivelor, rezultatelor│ │ │
│şi indicatorilor de │ │ │
│rezultat şi de realizare) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.2 Oportunitatea │ │ │
│investiţiei prin │ │ │
│contribuţia la conformarea│6 │2,4 │
│cu directivele europene şi│ │ │
│strategiile naţionale │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.2.1. Conformitatea cu │ │ │
│directivele, regulamentele│ │ │
│şi documentele strategice │ │ │
│relevante │ │ │
│Proiectul asigură │ │ │
│conformarea cu prevederile│ │ │
│directivelor din sectorul │ │ │
│de termoficare, │ │ │
│regulamentelor şi │ │ │
│documentelor strategice │ │ │
│relevante, │ │ │
│se probeaza prin │2 │0,8 │
│sectiunile relevante din │ │ │
│Studiul de Fezabilitate şi│ │ │
│secţiunea Context din │ │ │
│cererea de finantare (se │ │ │
│va evalua modul în care se│ │ │
│asigură încadrarea │ │ │
│proiectului în prevederile│ │ │
│directivelor sectoriale, │ │ │
│strategiile, planurile şi │ │ │
│programele definite la │ │ │
│nivel european şi │ │ │
│naţional) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.2.2. Nivelul de │ │ │
│conformare │ │ │
│Proiectul este justificat │ │ │
│prin prisma necesarului de│ │ │
│conformare, plecând de la │ │ │
│gradul de conformare în │ │ │
│prezent a serviciilor │ │ │
│vizate de proiect şi │ │ │
│contribuţia proiectului la│ │ │
│creşterea / asigurarea │ │ │
│conformării. │2 │0,8 │
│Secţiunile relevante din │ │ │
│studiul de fezabilitate │ │ │
│(se va evalua nivelul de │ │ │
│conformare şi contribuţia │ │ │
│proiectului la asigurarea │ │ │
│conformării, inclusiv │ │ │
│relaţia cu zona acoperită │ │ │
│de proiect, şi modul de │ │ │
│prezentare a acesteia prin│ │ │
│datele de geolocalizare) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.2.3. Lista de investiţii│ │ │
│prioritare │ │ │
│Lista cu investiţii │ │ │
│prioritare prezentată ca │ │ │
│Anexă la Studiu de │ │ │
│Fezabilitate, se │ │ │
│încadrează în planurile │2 │0,8 │
│locale de dezvoltare │ │ │
│( se va urmări ca │ │ │
│investiţiile propuse să │ │ │
│rezolve deficienţele │ │ │
│sistemului de termoficare │ │ │
│sau să îmbunătăţească │ │ │
│funcţionarea sistemului) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.3. Contribuţia │ │ │
│proiectului la atingerea │2 │0,8 │
│obiectivelor de dezvoltare│ │ │
│durabilă │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Se urmăreşte modul în care│ │ │
│proiectul contribuie la │ │ │
│obiectivele de dezvoltare │ │ │
│durabilă şi modul în care │ │ │
│acestea au fost luate în │ │ │
│considerare, inclusiv în │ │ │
│ceea ce priveşte │ │ │
│schimbările climatice │ │ │
│Secţiunea secţiunea │ │ │
│dezvoltare durabilă din │ │ │
│cererea de finanţare (se │ │ │
│vor evalua următoarele │ │ │
│aspecte: eficienţa │ │ │
│resurselor, conservarea │ │ │
│biodiversităţii şi a │ │ │
│serviciilor ecosistemice, │ │ │
│reducerea emisiilor de │ │ │
│gaze cu efect de seră, │ │ │
│rezistenţa la efectele │ │ │
│schimbărilor climatice │ │ │
│etc.) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.4. Oportunitatea │ │ │
│investiţiei prin prisma │ │ │
│legislaţiei privind │4 │1,6 │
│impactul asupra mediului │ │ │
│şi a legislaţiei privind │ │ │
│ajutorul de stat │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.4.1. Legislaţia privind │ │ │
│impactul asupra mediului │ │ │
│Proiectul demonstrează că │ │ │
│a parcurs toate etapele │ │ │
│necesare în vederea │ │ │
│conformării cu directivele│ │ │
│de mediu relevante, │ │ │
│inclsuiv în relaţie cu │ │ │
│condiţionalităţile ex-ante│ │ │
│aplicabile (se va urmări │ │ │
│descrierea informaţiilor │ │ │
│privind respectarea │ │ │
│tuturor cerinţelor pentru │ │ │
│implementarea directivei │ │ │
│EIM, dacă proiectul are │2 │0,8 │
│efecte negative │ │ │
│semnificative asupra │ │ │
│siturilor Natura 2000, │ │ │
│dacă proiectul aduce o │ │ │
│modificare a │ │ │
│caracteristicilor unui │ │ │
│corp de apă de suprafaţă │ │ │
│sau subteran, contribuţia │ │ │
│la principiile dezvoltării│ │ │
│durabile şi modul în care │ │ │
│au fost considerate │ │ │
│schimbărilor climatice în │ │ │
│procesul de dezvoltare al │ │ │
│proiectului) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.4.2. Normele privind │ │ │
│ajutorul de stat │ │ │
│Informaţiile necesare │ │ │
│verificării conformităţii │ │ │
│cu normele privind │2 │0,8 │
│ajutorul de stat sunt │ │ │
│completate adecvat │ │ │
│(se va urmări completarea │ │ │
│secţiunii privind ajutorul│ │ │
│de stat) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│1.5. Oportunitatea │ │ │
│proiectului în raport cu │ │ │
│beneficiarul │ │ │
│Beneficiarul prezintă │ │ │
│capacitatea tehnică, │ │ │
│juridică, financiară şi │ │ │
│administrativă adecvată │ │ │
│pentru implementarea │ │ │
│proiectului │2 │0,8 │
│(se va urmări descrierea │ │ │
│informaţiilor privind │ │ │
│capacitatea de │ │ │
│implementare a │ │ │
│beneficiarului din punct │ │ │
│de vedere tehnic, juridic,│ │ │
│financiar şi administrativ│ │ │
│) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2. Maturitatea şi │ │ │
│calitatea pregătirii │60 │40 │
│proiectului │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1 Calitatea propunerii │30 │20 │
│tehnice │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1.1. Descrierea │ │ │
│investiţiilor propuse │ │ │
│Investiţiile propuse sunt │ │ │
│clar formulate în raport │ │ │
│cu deficienţele cheie, │ │ │
│situaţia curentă şi │ │ │
│evoluţiile preconizate │ │ │
│(se vor evalua │ │ │
│informaţiile referitoare │4 │2,67 │
│la prezentarea situaţiei │ │ │
│existente din aria de │ │ │
│operare, rata de creştere │ │ │
│a cererii etc., │ │ │
│deficienţele identificate,│ │ │
│corelarea dintre │ │ │
│deficienţe şi modalitatea │ │ │
│de remediere prin │ │ │
│investiţiile propuse) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1.2. Formularea unor │ │ │
│obiective clare │ │ │
│Obiectivele proiectului │ │ │
│sunt clare, realizabile şi│ │ │
│uşor verificabile, şi │ │ │
│răspund deficienţelor │2 │1,33 │
│identificate │ │ │
│(se va urmări ca │ │ │
│obiectivele propuse să fie│ │ │
│clar descrise, măsurabile │ │ │
│şi realizabile în │ │ │
│termenele propuse) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1.3. Cuantificarea │ │ │
│rezultatelor aşteptate │ │ │
│Sunt prezentate în mod │ │ │
│clar rezultatele │ │ │
│proiectului prin │ │ │
│indicatorii de realizare │ │ │
│imediată şi a │ │ │
│indicatorilor fizici │ │ │
│propuşi pentru │2 │1,33 │
│monitorizarea progresului │ │ │
│în implementare (se va │ │ │
│urmări completarea │ │ │
│indicatorilor de realizare│ │ │
│şi indicatorilor fizici, │ │ │
│asigurarea caracterului │ │ │
│măsurabil al acestora şi │ │ │
│corelarea cu activităţile │ │ │
│propuse) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1.4. Fezabilitate │ │ │
│tehnică a proiectului │ │ │
│Propunerea de proiect este│ │ │
│clară, coerentă, realistă │ │ │
│şi fezabilă (cu referire │ │ │
│la operaţiunile propuse, │ │ │
│termenele de realizare) şi│ │ │
│se bazează pe o analiză de│ │ │
│opţiuni fundamentată │ │ │
│corect şi pe o nevoie │ │ │
│corect estimată a │ │ │
│investiţiilor în termeni │ │ │
│de capacităţi, extinderi │ │ │
│şi reabilitări, │ │ │
│îmbunătăţiri ale │ │ │
│sistemului de operare │ │ │
│existent, în corelare cu │ │ │
│evoluţia cererii │ │ │
│Se vor evalua următoarele:│ │ │
│- investiţiile propuse │ │ │
│sunt clar descrise, │ │ │
│justificate pe baza unor │ │ │
│analize de opţiuni, │ │ │
│fezabile din punct de │ │ │
│vedere instituţional, │ │ │
│tehnic, de mediu şi │ │ │
│corelate cu indicatorii │ │ │
│fizici şi calendarul │ │ │
│proiectului │ │ │
│- analizei cererii a fost │ │ │
│realizată pe baza unor │ │ │
│estimări viabile şi în │ │ │
│concordanţă cu │ │ │
│principalele tendinţe │18 │12 │
│demografice şi evoluţii în│ │ │
│sectorul respectiv, care │ │ │
│justifică necesitatea │ │ │
│proiectului şi capacitatea│ │ │
│globală a dotărilor │ │ │
│proiectului. │ │ │
│- cea mai bună opţiune │ │ │
│selectată pentru │ │ │
│implementare, inclusiv │ │ │
│justificarea opţiunii │ │ │
│alese, se bazează pe o │ │ │
│analiză de opţiuni unde au│ │ │
│fost analizate │ │ │
│principalele alternative │ │ │
│- caracterul adecvat al │ │ │
│tehnologiei propuse pentru│ │ │
│proiect şi capacitatea │ │ │
│beneficiarului final de a │ │ │
│asigura sustenabilitatea │ │ │
│acesteia sau, în cazul │ │ │
│unei capacităţi │ │ │
│insuficiente a │ │ │
│beneficiarului final, │ │ │
│prevederea unor dispoziţii│ │ │
│suficiente pentru a aduce │ │ │
│capacitatea la nivelul │ │ │
│necesar. │ │ │
│- proiectul este fezabil │ │ │
│şi poate fi implementat în│ │ │
│perioada planificată │ │ │
│pentru proiect sau cel │ │ │
│târziu până la sfârşitul │ │ │
│perioadei de eligibilitate│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.1.5. Considerarea │ │ │
│schimbărilor climatice în │ │ │
│proiectare │ │ │
│Soluţia tehnică propusă a │ │ │
│luat în considerare │ │ │
│adaptarea la schimbările │ │ │
│climatice, atenuarea │ │ │
│efectelor acestora şi │ │ │
│rezilienţa în faţa │ │ │
│dezastrelor │ │ │
│(se va evalua modul în │4 │2,67 │
│care soluţia tehnică a │ │ │
│luat în considerare │ │ │
│măsurile de adaptare la │ │ │
│schimbările climatice, │ │ │
│dacă riscurile legate de │ │ │
│schimbările climatice şi │ │ │
│rezistenţa în faţa │ │ │
│dezastrelor au fost luate │ │ │
│în considerare în │ │ │
│stabilirea soluţiilor │ │ │
│tehnice) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.2 Cadrul de implementare│ │ │
│a proiectului (capacitate │10 │5 │
│şi personal) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.2.1. Aspecte │ │ │
│instituţionale │ │ │
│Aspectele instituţionale │ │ │
│aferente implementării │ │ │
│proiectului sunt clar │ │ │
│prezentate şi corespund │3 │1,5 │
│prevederilor legale │ │ │
│(se va urmări prezentarea │ │ │
│informaţiilor cu privire │ │ │
│la UAT, contractul de │ │ │
│delegare) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.2.2. Planificarea │ │ │
│activităţilor şi │ │ │
│maturitatea propunerii │ │ │
│tehnice Etapele necesare │ │ │
│dezvoltării proiectului │ │ │
│sunt clar prezentate şi │ │ │
│identificate în ceea ce │ │ │
│priveşte obţinerea │2 │1 │
│autorizaţiilor necesare şi│ │ │
│contractele de achiziţie │ │ │
│publică corelate cu │ │ │
│activităţile proiectului │ │ │
│(acordul de mediu, │ │ │
│autorizaţia de construire,│ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│etc.) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.2.3. Descrierea │ │ │
│potenţialelor dificultăţi │ │ │
│Potenţialele dificultăţi │ │ │
│în implementarea │ │ │
│proiectului sunt │ │ │
│identificate şi sunt │ │ │
│propuse măsuri de reducere│2 │1 │
│sau eliminare a riscurilor│ │ │
│(se vor urmări să fie │ │ │
│prezentate în mod realist │ │ │
│principalele riscuri │ │ │
│identificate, precum şi │ │ │
│măsurile propuse pentru │ │ │
│atenuarea acestora) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.2.4. Resursele tehnice │ │ │
│şi capacitatea juridică │ │ │
│necesare implementării │ │ │
│proiectului Sunt indicate │ │ │
│resursele tehnice folosite│ │ │
│pentru implementarea │3 │1,5 │
│proiectului │ │ │
│(se vor urmări │ │ │
│informaţiile cu privire la│ │ │
│expertiza tehnică a │ │ │
│beneficiarului în vederea │ │ │
│implementării proiectului)│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.3 Calitatea propunerii │20 │15 │
│financiare │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.3.1. Viabilitatea │ │ │
│economică │ │ │
│Proiectul este viabil din │ │ │
│punct de vedere economic │ │ │
│şi financiar şi are efecte│ │ │
│socioeconomice pozitive, │ │ │
│justificând finanţarea │ │ │
│(concluziile vor fi │ │ │
│formulate pe baza analizei│12 │9 │
│celor trei componente ale │ │ │
│analizei cost-beneficiu, │ │ │
│urmărindu-se ca │ │ │
│investiţiile propuse să │ │ │
│fie sustenabile din punct │ │ │
│de vedere al raportului │ │ │
│cost-beneficiu), conform │ │ │
│criteriilor de mai jos: │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│[ ] Analiza financiară │ │ │
│(se va urmări prezentarea │ │ │
│elementelor şi │ │ │
│parametrilor utilizaţi în │ │ │
│analiza cost-beneficiu şi │ │ │
│principalii indicatori ai │5 │3,75 │
│analizei financiare, │ │ │
│inclusiv estimarea │ │ │
│costurilor pentru │ │ │
│corectarea impactului │ │ │
│negativ asupra mediului, │ │ │
│după caz) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│[ ] Analiza economică │ │ │
│(se va urmări prezentarea │ │ │
│informaţiilor cu privire │ │ │
│la beneficiile economice, │ │ │
│indicatorii analizei │ │ │
│economice şi impactul │5 │3,75 │
│proiectului asupra forţei │ │ │
│de muncă, precum şi │ │ │
│identificarea altor │ │ │
│costuri şi beneficii │ │ │
│ne-cuantificabile) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│[ ] Analiza riscului şi a │ │ │
│senzitivităţii (se va │ │ │
│urmări prezentarea │2 │1,50 │
│informaţiilor referitoare │ │ │
│la evaluarea riscurilor şi│ │ │
│analizei de senzitivitate)│ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.3.2. Mecanismul de │ │ │
│finanţare │ │ │
│Este identificat un │ │ │
│mecanism de finanţare în │ │ │
│care se face diferenţa │ │ │
│între fondurile proprii │ │ │
│ale solicitantului şi │ │ │
│sursele de cofinanţare │2 │1,50 │
│Sunt indicate resursele │ │ │
│financiare folosite pentru│ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│(se va urmări ca resursele│ │ │
│financiare să fie corect │ │ │
│distribuite pe sursele de │ │ │
│finanţare) şi anexele la │ │ │
│CF │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.3.3. Propunerea de buget│ │ │
│• Propunerea de buget │ │ │
│corespunde operaţiunilor │ │ │
│descrise în partea tehnică│ │ │
│Bugetul proiectului este │ │ │
│defalcat pe categorii de │ │ │
│cheltuieli, transparent şi│ │ │
│coerent │3 │2,25 │
│(se vor urmări defalcarea │ │ │
│bugetului pe categorii de │ │ │
│cheltuieli, precum şi │ │ │
│modul de calculare al │ │ │
│costurilor eligibile │ │ │
│totale, conform HG 907/ │ │ │
│2016 │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2.3.4. Descrierea │ │ │
│sistemului de tarifare │ │ │
│Este descris sistemul de │ │ │
│tarifare │3 │2,25 │
│(se va urmări dacă este │ │ │
│prezentată strategia de │ │ │
│tarifare) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│3.Sustenabilitate │ │ │
│(financiară şi │20 │12 │
│administrativă) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│3.1 Solicitantul a │ │ │
│identificat acţiunile │ │ │
│necesare pentru asigurarea│ │ │
│continuităţii proiectului │6 │3,6 │
│(se va urmări prezentarea │ │ │
│informaţiilor referitoare │ │ │
│acţiunile propuse după │ │ │
│terminarea proiectului) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│3.2 Solicitantul a │ │ │
│identificat şi estimat │ │ │
│disponibilitatea │ │ │
│resurselor financiare şi │ │ │
│umane necesare pentru │ │ │
│asigurarea continuităţii │ │ │
│proiectului │ │ │
│(se va urmări prezentarea │6 │3,6 │
│informaţiilor referitoare │ │ │
│la garantarea │ │ │
│lichidităţilor pentru │ │ │
│funcţionarea în viitor a │ │ │
│investiţiei, precum şi │ │ │
│mecanismele instituţionale│ │ │
│propuse) │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│3.3 Solicitantul prezintă │ │ │
│modul în care rezultatele │ │ │
│obţinute prin proiect vor │ │ │
│produce efecte şi după │ │ │
│finalizarea acestuia │ │ │
│(se va urmări prezentarea │ │ │
│informaţiilor referitoare │8 │4,8 │
│la gestionarea │ │ │
│infrastructurii după │ │ │
│finalizarea proiecului, │ │ │
│utilizarea optimă a │ │ │
│infrastructurii, alte │ │ │
│beneficii necuantificate │ │ │
│prin proiect etc. ) │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘

    Notă:
    Pentru calificare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele punctaje:
        [ ] Pentru fiecare criteriu major - relevanţă, maturitate şi sustenabilitate- este necesară obţinerea punctajului minim de calificare
        [ ] Punctajul total obţinut pentru selecţia la finanţare este 60 puncte.
        [ ] Fiecare criteriu major include subcriterii.


        Proiectul se califică în urma procesului de evaluare? DA NU
        Dacă DA, proiectul este propus: Pentru finanţare
        Comentarii:

    ANEXA 3

        Ghidul Solicitantului_programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
    3.a MODEL*1 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE*2
        *1 Pentru proiectele care au fost începute cu finanţare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător
        *2 Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit
     Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ....., nr ....., eliberată de .........., în calitate de <funcţie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Fondului pentru Modernizare- componenta energie, declar pe propria răspundere că:
    1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei
    2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
        ● este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
        ● este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii, dacă este cazul;
        ● nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
        ● a suferit comdamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
        ● a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

    3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
        ● sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului
        ● nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
        ● nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

    4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
    5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

        Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.
        Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.
        Ştampila:
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit
        Data:
    3.b DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
    Titlul proiectului: ...........
    Denumire organizaţie ..........
    Cod de înregistrare fiscală .........
    Număr de înregistrare în Registrul Comerţului .......
    Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor .......
    Anul înfiinţării .....
    Adresa poştală: .......
    Cod: ......
    Localitate: .......
    Judeţ/Sector: .......
    Adresă poştă electronică .....
        Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar declar pe propria răspundere că :
    - are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.

        mă angajez:
    - să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
    – să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
    – să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;
    – să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;
    – să asigur din alte surse de finanţare legal constituite finanţarea necesară pentru finalizarea proiectului în situaţia în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la sfârşitul perioadei de eligibilitate;
    – să demonstreze în etapa de contractare modul în care investiţia contribuie la obiectivul Uniunii pentru climă 2030 şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050,
    – să asigur, în condiţiile stabilite în schema de ajutor de stat, că sistemul de termoficare centralizată propus spre finanţare îndeplineşte criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE; în cazul în care aceste criterii nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare, beneficiarul îşi asuma angajamentul ca va începe investiţiile pentru a atinge aceste criterii în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de modernizare/reabilitare a reţelei de termoficare.

        De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.
        Data:
        Reprezentant legal
        Prenume şi Nume:
        Semnătura:
    3.c MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU AJUTORUL DE STAT*3
        Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului pentru proiectele de tip A din Ghidul Specific
        Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
        ● societatea nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
        ● societatea nu este o întreprindere în dificultate,
    Potrivit prevederilor art. 2 pct 18 din incidenţa Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare*4, denumit în continuare Regulament, o "întreprindere în dificultate" este o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    *4 Inclusiv cele aduse prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.        ● justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ), deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice, întrucât ......... (valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare etc.).
        ● nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice "demararea lucrărilor (Start of Works)" - adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la obţinerea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate şi demararea procedurii de achiziţie

        Reprezentant legal
        Nume şi prenume .........
        Dată .......
        Semnătură .........

    3.d MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
     Subsemnatul/subsemnata ........., având funcţia de ......... în cadrul ........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului ".........",
        nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 61 - Conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.
    1. În procesul de achiziţie publică, beneficiarul/Liderii de parteneriat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenţei şi asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.
    2. Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
    3. Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experţi cooptaţi) au obligaţia de a semna "Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate" (modelul anexat), înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea ofertelor.
    4. Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.
    5. În calitate de beneficiar, am obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuţie şi firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum şi dintre dirigintele de şantier şi firma care execută lucrarea/proiectantul lucrării.
    6. La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziţie publică, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese
    7. Beneficiarul are obligaţia să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    8. Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a completa şi transmite, utilizând aplicaţia informatică, pentru fiecare procedură de achiziţie derulată pentru executarea contractului de finanţare, centralizatorul privind conflictele de interese.
    9. Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a constitui un registru în care să evidenţieze toate declaraţiile privind absenţa conflictului de interese, eventualele declaraţii de abţinere/conflicte de interese declarate sau constatate ulterior, modul în care au fost constatate (dacă este cazul) şi măsurile întreprinse.
    10. Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a prezenta documentele menţionate la punctul anterior reprezentanţilor Ministerului Energiei în scopul efectuării verificărilor necesare.
        Notă: Prezenta declaraţie va fi completată atât de Reprezentantul legal şi depusa laolaltă cu cererea de finanţare cât şi de fiecare membru al echipei de proiect, ulterior, în etapa de implementare.
        Data:
        Reprezentant legal/membru al Unităţii de Implementare a Proiectului
        Prenume şi Nume:
        Semnătura:
    3.e MODEL DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII
        Formularul A - DECLARAŢIE
                          privind încadrarea întreprinderii în
                     categoria întreprinderilor mici şi mijlocii*5
     *5 O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive şi ale Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: .............
        Adresa sediului social: .............
        Cod unic de înregistrare: .............
        Numele şi funcţia: ...(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)...

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonomă
        În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.

        [ ] Întreprindere parteneră
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

        [ ] Întreprindere legată
        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*6
     *6 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*7 │
├───────────────┬─────────────┬────────┤
│ │Cifra de │Active │
│Numărul mediu │afaceri │totale │
│anual de │anuală netă │(mii lei│
│salariaţi │(mii lei/mii │/mii │
│ │euro*8) │euro) │
├───────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────┘

        *7 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *8 Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │ │
│exerciţiul financiar │[ ] Nu │
│anterior, datele │[ ] Da (în │
│financiare au │acest caz se │
│înregistrat modificări │va completa şi│
│care determină │se va ataşa o │
│încadrarea │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă categorie │exerciţiul │
│(respectiv │financiar │
│microîntreprindere, │anterior). │
│întreprindere mică, │ │
│mijlocie sau mare). │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentant legal
        Nume şi prenume ...........
        Dată ............
        Semnătură ........


        Formularul B - CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*3 │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*9) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*3 în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*3 (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *9 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.
                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...........
        Adresa sediului social ...........
        Codul unic de înregistrare ...........
        Numele, prenumele şi funcţia ..(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬─────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*10 │netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii euro) │euro) │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL:│ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────┴──────┘

        *10 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*11 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.
        *11 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        .......................
        .......................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
        .......................
        .......................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*12│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        *12 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

        Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.


    SECŢIUNEA A
    Întreprinderi partenere
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │director │ │lei/mii│euro) │
│ │ │ │general sau │ │euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┘


┌───────────────────────────────────┬┬┬┐
│TOTAL ││││
└───────────────────────────────────┴┴┴┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    SECŢIUNEA B
    Întreprinderi legate
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*13.
     *13 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*14 │netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

        *14 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘


        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).                                          FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. ......
                             din tabelul B2, secţiunea B
             (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în
                  situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...........
        Adresa sediului social ...........
        Codul unic de înregistrare ...........
        Numele, prenumele şi funcţia ..(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)...

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬─────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*15 │netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii euro) │euro) │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│Total:│ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────┴──────┘

        *15 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
     Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie trebuie introduse în secţiunea A.    3.f DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
     Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ...., nr ......, eliberată de ........, CNP ........... având funcţia de ......., în calitate de <reprezentant legal> al <denumire solicitant>, cu sediul social în ......... cod de înregistrare fiscală ........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal şi prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declaraţii, cu prilejul depunerii Ofertei/ cererii de finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, declar pe propria răspundere că solicitantul <denumire solicitant> pe care îl reprezint nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul naţional şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activităţile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru finanţare.
     Declar în egală măsură că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de "dublă finanţare" aşa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
        Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de finanţare, precum şi obligarea solicitantului pe care îl reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.
        Reprezentant legal
        Nume şi prenume .......
        Dată .........
        Semnătură ........


    ANEXA 4

    la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
    Categorii de cheltuieli indicative pentru proiectele finanţate
    în cadrul programului cheie 5 din cadrul Fondului pentru Modernizare

┌──────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Eligibil │Eligibil │
│ │Exemple │pentru │pentru │
│Categorii │subcategorii │proiecte │proiecte │
│cheltuieli │de cheltuieli │din │din │
│ │ │categoria│categoriile│
│ │ │B │A │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli │cheltuieli │ │ │
│aferente │aferente │Nu │Nu │
│contribuţiei │contribuţiei │ │ │
│în natură │în natură │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli cu │cheltuieli cu │ │ │
│achiziţia │achiziţia │ │ │
│imobilelor │imobilelor │Nu │Nu │
│deja │deja │ │ │
│construite │construite │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli de │ │ │
│ │leasing cu │ │ │
│cheltuieli de │achiziţie │ │ │
│leasing ├──────────────┤Nu │Nu │
│ │cheltuieli de │ │ │
│ │leasing fără │ │ │
│ │achiziţie │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli cu │cheltuieli cu │ │ │
│închirierea, │închirierea, │ │ │
│altele decât │altele decât │ │ │
│cele prevăzute│cele prevăzute│Nu │Nu │
│la │la │ │ │
│cheltuielile │cheltuielile │ │ │
│generale de │generale de │ │ │
│administraţie │administraţie │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │achiziţia de │ │ │
│cheltuieli cu │mijloace de │ │ │
│achiziţia de │transport │ │ │
│mijloace de │indispensabile│Nu │Nu │
│transport │pentru │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivului │ │ │
│ │operaţiunii │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli cu │cheltuieli cu │ │ │
│auditul │auditul │ │ │
│achiziţionat │achiziţionat │Da │Nu │
│de beneficiar │de beneficiar │ │ │
│pentru proiect│pentru proiect│ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli de │ │ │
│ │informare şi │ │ │
│cheltuieli de │publicitate │ │ │
│informare, │pentru │Da │Nu │
│comunicare şi │proiect, care │ │ │
│publicitate │rezultă din │ │ │
│ │obligaţiile │ │ │
│ │beneficiarului│ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │salariale cu │ │ │
│ │echipa de │ │ │
│cheltuieli │management │ │ │
│aferente │proiect │Da │Nu │
│managementului├──────────────┤ │ │
│de proiect1 │cheltuieli cu │ │ │
│ │servicii de │ │ │
│ │management │ │ │
│ │proiect │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli │cheltuieli │ │ │
│generale de │generale de │Nu │Nu │
│administraţie │administraţie │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│cheltuieli │pentru │ │ │
│pentru │achiziţia │Nu │Nu │
│obţinerea │terenului, cu │ │ │
│terenului │sau fără │ │ │
│ │construcţii*1 │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli cu │cheltuieli cu │ │ │
│amenajarea │amenajarea │Da │Da │
│terenului │terenului │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli │cheltuieli │ │ │
│pentru │pentru │ │ │
│asigurarea │asigurarea │Da │Da │
│utilităţilor │utilităţilor │ │ │
│necesare │necesare │ │ │
│obiectivului │obiectivului │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │studii de │Da │Nu │
│ │teren │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │obţinere │Da │Nu │
│ │avize, │ │ │
│ │acorduri, │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │proiectare şi │Da │Nu │
│ │inginerie │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │organizarea │Da │Nu │
│ │procedurilor │ │ │
│ │de achiziţie │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│cheltuieli │pentru │ │ │
│pentru │consultant în │Da │Nu │
│proiectare şi │elaborare │ │ │
│asistenţă │studii de │ │ │
│tehnică │piaţă/evaluare│ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │consultant în │Da │Nu │
│ │domeniul │ │ │
│ │managementului│ │ │
│ │execuţiei │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │asistenţă │ │ │
│ │tehnică din │ │ │
│ │partea │Da │Nu │
│ │proiectantului│ │ │
│ │pe perioada de│ │ │
│ │execuţie │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │plata │Da │Da │
│ │diriginţilor │ │ │
│ │de şantier │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru │Da │Da │
│ │construcţii şi│ │ │
│ │instalaţii │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│cheltuieli │dotările │ │ │
│pentru │(utilaje, │ │ │
│investiţia de │echipamente cu│Da │Da │
│bază │şi fără │ │ │
│ │montaj, │ │ │
│ │dotări) │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli cu │ │ │
│ │active │Da │Da │
│ │necorporale │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru lucrări│ │ │
│ │de construcţii│ │ │
│ │şi instalaţii │Da │Da │
│cheltuieli cu │aferente │ │ │
│organizarea de│organizării de│ │ │
│şantier │şantier │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │conexe │Da │Da │
│ │organizării de│ │ │
│ │şantier │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli │cheltuieli │ │ │
│pentru │pentru │Nu │Nu │
│comisioane, │comisioane, │ │ │
│cote, taxe │cote, taxe │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│cheltuieli │cheltuieli │ │ │
│diverse şi │diverse şi │Da │Da │
│neprevăzute │neprevăzute │ │ │
├──────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ │cheltuieli │ │ │
│ │pentru │ │ │
│cheltuieli │pregătirea │Da │Da │
│pentru probe │personalului │ │ │
│tehnologice şi│de exploatare │ │ │
│teste şi ├──────────────┼─────────┼───────────┤
│predare la │cheltuieli │ │ │
│beneficiar │pentru probe │Da │Da │
│ │tehnologice şi│ │ │
│ │teste │ │ │
└──────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┘

    *1 Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor şi limitat la maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 20.000 euro (la cursul InforEuro din luna anterioară depunerii cererii de finanţare);
        Pentru proiectele de tip A, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    d) cheltuieli cu amortizarea;
    e) cheltuieli de leasing;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    i) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    j) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    k) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    l) cheltuielile cu studiile de teren;
    m) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    n) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    o) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie;
    p) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii;
    q) Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    r) Cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru echipa de management a proiectului;
    s) Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente second-hand;
    t) Cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj;
    u) Cheltuieli generale de administraţie;
    v) Cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    w) Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    x) Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    y) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    z) TVA;
    aa) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    bb) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie;

        Pentru proiectele de tip B, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    d) cheltuieli cu amortizarea;
    e) cheltuieli de leasing;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    i) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii;
    j) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    k) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru echipa de management a proiectului;
    l) cheltuieli pentru achiziţia de echipamente second-hand;
    m) cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj;
    n) cheltuieli generale de administraţie;
    o) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    p) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    q) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    r) TVA.


    ANEXA 5

    la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
        Lista domeniilor de activitate eligibile/Coduri CAEN rev.2
    SECŢIUNEA D
    Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Diviziunea 35

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Clasa │Descrierea clasei CAEN rev.2 │
│CAEN │ │
├──────┴───────────────────────────────┤
│3530 Distribuţia energiei termice │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
    Incidenţa ajutorului de stat în finanţarea de
    proiecte în cadrul Fondului pentru modernizare
    I. Pentru proiectele de tip A
        Conformitatea cu prevederile incidenţa Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament şi ale Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în modernizarea reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru Modernizare*1).
        *1) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit.
        (pentru proiectele de investiţii în reţele termice din cadrul programului cheie 5 a căror finanţare intră sub incidenţa ajutorului de stat).

    1. Reguli cu caracter general prevăzute în Capitolul I al incidenţa Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare*2), denumit în continuare Regulament *2) Inclusiv cele aduse prin Regulamentul (UE) 2023/1315 al Comisiei din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.

    Art. 2, alin. (23). Demararea lucrărilor
        Demararea lucrărilor înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activităţile înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia achiziţiei de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, care nu sunt considerate drept începere a lucrărilor. Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunile B.3.1 şi H, din Cererea de finanţare şi Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat

    Art. 4, alin. (1), w) şi alin (2). Pragul de notificare
     În conformitate cu art. 4, alin. (1), lit. w din Regulamentul (UE) nr.651/2014 de declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, valoarea ajutorului nu va depăşi pragul de 50 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.
        Totodată, conform art. 4, alin (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare, pragul stabilit de 50 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii nu trebuie să fie eludat prin divizarea artificială a proiectelor, cu caracteristici, obiective sau beneficiari similari, care beneficiază de ajutoare de stat.
        Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu depăşeşte pragul de 50.000.000 euro per întreprindere, pe proiect de investiţii, iar acest prag a fost respectat, prin nedivizarea artificială a unui proiect de investiţii în mai multe proiecte pentru a evita obligaţia de notificare şi/sau să evite plafonarea ajutorului la pragul de 50 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - component distribuţie. Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunile din Cererea de finanţare şi Declaraţia privind conformitatea cu reguli ale ajutorului de stat

    Art. 6. Efectul stimulativ, alin. (1) şi (2)
        Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezenta statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    (c) locul de desfăşurare a proiectului;
    (d) lista costurilor proiectului;
    (e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

     Conform Ghidului solicitantului aferent programului cheie 5, secţiunea 1.8 Ajutor de stat momentul demarării lucrărilor este data depunerii cererii de finanţare. Se va completa cu elementele precizate mai sus la punctele a)-e).
        Se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat şi Cererea de finanţare.

    Art. 8. Cumulul
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis
        Se va clarifica dacă pentru aceleaşi cheltuieli eligibile solicitantul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis.
        Răspunsul se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, anexată la Cererea de finanţare şi secţiunea Verificarea conformităţii cu normele privind ajutoarele de stat, din Cererea de Finanţare

    1. Reguli specific privind ajutorul de stat prevăzute în Capitolul III al Regulamentului (UE) nr.651/2014 de declararea anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat cu completările şi modificările ulterioare
    art. 46. Ajutoarele pentru investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic
        Sistemul de termoficare centralizată este eficient din punct de vedere energetic, conform art. 2, pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE
        Se va face dovada că sistemul de termoficare propus spre finanţare îndeplineşte criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2, pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE. Definiţia include instalaţiile de termoficare/răcire şi reţeaua (inclusive echipamentele conexe necesare pentru a distribui agentul de termoficare/răcire de la unităţile de producţie la sediul clientului)
        În cazul în care, la momentul depunerii Cererii de finanţare în programul informatic, sistemul de termoficare din care fac parte reţelele termice propuse spre finanţare nu respect criteriile de eficienţă energetică a sistemului de termoficare, investiţiile de eficientizare vor fi demarcate în maximum 3 ani de la finalizarea proiectului de reabilitare a reţelei termice. În acest caz, solicitantul de finanţare va prezenta angajamentul privind realizarea acestor investiţii în maximum 3 ani, precum şi un Plan de acţiune privind îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2, pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE.
        Se va corela cu Studiul de fezabilitate, Declaraţia de eligibilitate, Declaraţia de angajament şi Analiza instituţională

    art. 46. Ajutoarele pentru investiţii în favoarea sistemelor de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic
        Intensitatea ajutorului poate atinge până la 100 % din deficitul de finanţare. Ajutorul se limitează la minimul necesar pentru realizarea proiectului sau a activităţii care beneficiază de ajutor. Această condiţie este îndeplinită dacă ajutorul corespunde costului suplimentar net ("deficitul de finanţare") necesar pentru îndeplinirea obiectivului măsurii de ajutor (modernizarea reţelelor de distribuţie), în comparaţie cu scenariul contrafactual în absenţa ajutorului. Ajutorul nu poate depăşi 50.000.000 euro per întreprindere per proiect.
    Deficitul de finanţare înseamnă costul suplimentar net determinat de diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv investiţia şi operarea) proiectului sprijinit cu ajutor de stat şi cele ale proiectului alternativ pe care beneficiarul ajutorului le-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului. Pentru a determina deficitul de finanţare, beneficiarul trebuie să cuantifice, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor şi veniturilor principale, costul mediu ponderat estimat al capitalului ("WACC") al beneficiarilor pentru a actualiza fluxurile de numerar viitoare; precum şi valoarea actuală netă ("VAN") pentru scenariile faptice şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic poate fi estimat ca diferenţa dintre VAN pentru scenariul factual şi pentru scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului de referinţă.
        Se va demonstra că valoarea ajutorului solicitat pentru investiţii cu reţeaua termică, ce rezultă din analiza financiară efectuată la nivelul proiectului, respect condiţiile prevăzute de Regulament şi schema de ajutor de stat
        Se va corela cu analiza financiară din Cererea de finanţare

        Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/ documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.

    II. Pentru proiectele de tip B
        Conformitatea cu prevederile de la pct. 4.3.3 Ajutor pentru încălzire centralizată din Comunicarea Comisiei Europene privind Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic european
        (pentru proiectele de investiţii în reţele termice din cadrul programului cheie 5 a căror finanţare nu intră sub incidenţa ajutorului de stat)

        Beneficiarul justifică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii*3), conform secţiunii 4.3.3 Ajutor pentru încălzire centralizată din Comunicarea Comisiei Europene privind Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic european*4), după cum urmează:
        *3) Condiţiile se vor proba cu documente suport
        *4) The European Green Deal Investment Plan
        [ ] sprijinul este limitat la reţelele centralizate de transport şi distribuţie a agentului termic;
        [ ] distribuţia agentului termic este separată de generarea agentului termic (două entităţi distincte);
        [ ] este permis accesul la reţea al terţilor;
        [ ] tarifele sunt reglementate.

        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru oferta cu titlul (completaţi cu titlul complet al ofertei) din care această declaraţie face parte, în cadrul procedurii de ofertare prin apel de proiecte competitiv, organizat periodic, cu termen limită de depunere, corelat cu cadrul de performanţă al Fondului pentru Modernizare pentru selecţia proiectelor aferente măsurii Sprijinirea investiţiilor pentru modernizarea/reabilitarea reţelei inteligente de termoficare din cadrul Fondului pentru Modernizare:
        (Această declaraţie se completează de către reprezentanţii legali ai solicitantului)


    ANEXA 7

    la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
        CONSIMŢĂMÂNT
    Subsemnatul/Subsemnata ............ CNP ...................., posesor/posesoare a CI seria ..... nr. ......., domiciliat/ă în ............ e-mail ..........., telefon ............... în calitate de reprezentant legal al (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social al solicitantului)
     Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea ofertei/proiectului cu titlul ................, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare şi selecţie a ofertei cu titlul ...................
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ................ şi/sau fax ................
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        Reprezentant legal
        Nume şi prenume ............
        Data .......................
        Semnătura ..................


    ANEXA 8

    la Ghidul Solicitantului programul cheie 5
    Fondul pentru Modernizare
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                     NR.: .........
                                      BENEFICIAR:
    TITLUL PROIECTULUI:
                            CONTRACT DE FINANŢARE
    I. PĂRŢILE
     Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având ca sediu principal imobilul din municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România, telefon 0374.496.825, poştă electronică office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal de domnul Sebastian-Ioan Burduja, ministru,
        şi
        ............, denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală ........, cu sediul în localitatea ......., România, str. ........, nr. ......, cod poştal ......., telefon ......., fax ........, poştă electronică ..........., reprezentată legal prin domnul ..........., în calitate de ..........,
        au convenit încheierea prezentului Contract de finanţare, denumit în cele ce urmează Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Deciziei Comisiei Europene C(2022) 3496 final din 23.05.2022 privind plata fondurilor din Fondul pentru modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumită în continuare Decizia CE, în următoarele condiţii:

    II. PRECIZĂRI PREALABILE

    (1) În prezentul Contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului.

    (4) În înţelesul prezentului Contract, atunci când există şi parteneri, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;

    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului Contract.

    CAP. I
    OBIECTUL, DURATA ŞI VALOAREA PROIECTULUI
    ART. 1
        Obiectul Contractului
    (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a finanţării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea Proiectului nr. ...... intitulat: ".........", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Ministerului Energiei pentru implementarea Proiectului în condiţiile prezentului Contract si pentru atingerea indicatorilor Proiectului, astfel cum sunt aceştia definiţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabila.
    (5) Finanţarea nerambursabilă acordată în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat, în sensul prevederilor legislaţiei naţionale şi europene din domeniul ajutorului de stat.

    ART. 2
        Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare a proiectului
    (1) Prezentul Contract intră în vigoare şi produce efecte juridice de la data semnării lui de către ultima parte.
    (2) Durata contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia şi până la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.
    (3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data data punerii în funcţiune a investiţiei.
    (4) Durata contractului poate fi prelungită prin acordul părţilor, cu respectarea prevederilor art. 13 - Modificarea contractului.
    (5) Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30 iulie 2020 si data procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a investiţiei, în conformitate cu graficul de activităţi.
    (6) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în cadrul perioadei de implementare a acestuia.
    (7) Contractul îşi încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), considerata a fi data executării integrale a tuturor obligaţiilor contractuale ale părţilor.

    ART. 3
        Valoarea Proiectului
    (1) Valoarea totală a Proiectului este de ....... lei, din care:
    a) Valoarea maximă asigurata din Fondul pentru modernizare este de 80% din cheltuielile eligibile, respectiv ........lei (valoarea în litere),
    b) Valoarea asigurata de Beneficiar este de ......... lei (valoarea în litere).

    (2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare faţă de valoarea estimată totală prevăzută la alin. 1, valoarea asigurata din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se înţelege ca valoarea plăţilor efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă decât valoarea contractelor încheiate de către Beneficiar în scopul implementării Proiectului.

    CAP. II
    ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
    ART. 4
        Eligibilitatea şi neeligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în conformitate cu devizul de investiţii prevăzut în legislaţia naţională, dacă respectă cumulativ prevederile:
    a) legislaţiei naţionale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
    b) ale Deciziei CE,
    c) ale Prezentului Contract.

    (2) Sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) alte comisioane aferente creditelor;
    c) cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
    d) cheltuieli cu amortizarea;
    e) cheltuieli de leasing;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    i) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    j) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    k) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    l) cheltuielile cu studiile de teren;
    m) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    n) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    o) cheltuieli pentru proiectare si inginerie;
    p) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii;
    q) Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    r) Cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru echipa de management a proiectului;
    s) Cheltuieli pentru achiziţia de echipamente second-hand;
    t) Cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi de arbitraj;
    u) Cheltuieli generale de administraţie;
    v) Cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    w) Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
    x) Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    y) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    z) TVA;
    aa) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    bb) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie.

    (3) Rambursarea cheltuielilor de stimulare a personalului Unităţii de implementare a proiectului (UIP) nu va depăşi 0,3 % din valoarea eligibilă a proiectului si se va realiza în acelaşi procent pentru fiecare cerere de rambursare, sub condiţia respectării Graficului de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1.
    (4) În scopul obţinerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului UIP, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fişele de pontaj detaliate pe tipuri de activităţi realizate şi categorii de personal, cu precizarea expresă a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul UIP pentru care se solicită rambursarea, respectiv nume în clar şi funcţie în cadrul UIP.

    CAP. III
    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ART. 5
        Drepturile şi obligaţiile Ministerului Energiei
    (1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor Proiectului şi prevenirii neregulilor.
    (2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului Contract.
    (3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 - Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării Contractului de natură a:
    a) afecta natura operării, condiţiile de implementare sau a oferi unui organism privat ori public avantaje ilicite;
    b) a afecta natura proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate.

    (4) Ministerul Energiei are obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă acţiuni în justiţie pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate.
    (5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (7) Ministerul Energiei are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (8) Ministerul Energiei are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (9) Ministerul Energiei are obligaţia de a procesa cererile de rambursare în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 si 9 din prezentul contract.

    ART. 6
        Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor de realizare si de rezultat ai Proiectului si desfăşurării activităţilor Proiectului, în conformitate cu Graficul de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate diligentele în vederea executării contractului şi a activităţilor Proiectului, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022, conform cărora perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani.
    (3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului, inclusiv asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării si finalizării Proiectului.
    (4) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3).
    (5) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul adecvat pentru implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile prezentului contract.
    (6) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.
    (7) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune.
    (8) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în sistemul informatic. În cazul unei defecţiuni a sistemului informatic sau a forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format scriptic. În termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiţii, Beneficiarul va adăuga documentele respective în sistemul informatic.
    (9) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului anual de implementare şi a Raportului final, utilizând cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3, precum şi a altor raportări la cerere.
    (10) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de rambursare, însoţite de documente justificative.
    (11) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor.
    (12) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform prevederilor contractuale.
    (13) Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de rambursare a cheltuielilor prevăzut în Anexa nr. 2, precum şi de actualizare a acestuia în funcţie de sumele decontate.
    (16) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziţie, care va include cel puţin următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziţie, raportul procedurii si contractul de achiziţie semnat. Ministerul Energiei poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Energiei sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele si informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării si să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe si să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului si care pot furniza informaţiile si documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului Energiei.
    (18) În vederea efectuării verificărilor la faţa locului, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile si spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul si să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică si financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. Documentele trebuie sa fie uşor accesibile si arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele si autorităţile responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat si de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv.
    (19) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor si documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de Ministerul Energiei sau de alte structuri cu competenţe în controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
    (20) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii si păstrării tuturor documentelor Proiectului în original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate 10 ani de la finalizarea implementării Proiectului.
    (21) Beneficiarul are obligaţia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei notificări în acest sens.
    (23) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene şi/sau reprezentanţilor lor autorizaţi orice informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea realizării evaluării Proiectului implementat.
    (24) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate.
    (25) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract.
    (26) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului.
    (27) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în implementarea Proiectului şi de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării Proiectului.
    (28) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (29) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.
    (30) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului şi propune un plan de măsuri pentru soluţionarea aspectelor în cauză.
    (31) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile naţionale si europene privind achiziţiile, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (32) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informaţii sau clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
    (33) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum si cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.

    CAP. IV
    RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
    ART. 7
        Cererile de rambursare
    (1) Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (2) Cererile de rambursare se realizează în conformitate Bugetul Proiectului, prevăzut în Anexa nr. 1.
    (3) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificările Bugetului Proiectului pot fi realizate prin notificare, dacă acestea vizează transferul de sume între liniile bugetare aferente aceluiaşi capitol de cheltuieli. În cazul în care modificarea Bugetului Proiectului vizează transferuri între capitole de cheltuieli, aceasta va face obiectul unui act adiţional, încheiat în condiţiile art. 13. Orice modificare a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiţia încadrării în valoarea maximă prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.
    (4) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta si pe baza stadiului implementării Proiectului si a problemelor întâmpinate, asa cum sunt prezentate acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în termenul maxim prevăzut în Graficul de activităţi din cadrul anexei nr. 1, Ministerul Energiei va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge.
    (5) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului, acesta solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută. Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de către Beneficiar din bugetul propriu.
    (7) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate si aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de 20 zile lucrătoare. Solicitarea Beneficiarului va fi însoţită de documente justificative privind plata co- finanţării proprii.
    (8) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea documentaţiei de către Ministerul Energiei.
    (9) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 20 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (10) În cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 20 zile lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cereri poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 90 de zile lucrătoare.
    (11) După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate.
    (12) Suspendarea totală/parţială a plăţilor până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:
    a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu respectă prevederile Cererii de finanţare şi/sau instrucţiunile emise în executarea contractului;
    b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum si în situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra implementării Proiectului sau derulării Contractului;
    c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parţială a contribuţiei europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuţiei europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin drept si îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenţia instanţei de judecată si fără nici o formalitate prealabilă.
    d) în situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată.


    ART. 8
        Mecanismul cererilor de rambursare
    (1) Cheltuielile solicitate la rambursare nu includ TVA.
    (2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi aprobarea cererii de rambursare. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea verificării si aprobarea cererii de rambursare de către Ministerul Energiei.
    (3) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (4) Cererea de rambursare va fi însoţită de documente justificative, precum: facturile pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine de plata, extrase de cont, procese verbale de recepţie, raport de audit financiar, întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022.
    (5) În termen de 48 de ore de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens.
    (6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit, de comun acord cu Beneficiarul, cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 45 de zile lucrătoare.
    (7) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în Contract atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare pentru aceleaşi cheltuieli.
    (8) Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finală în termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (5), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către Ministerul Energiei.
    (9) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, Ministerul Energiei va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de Beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
    (10) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.
    (11) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

    CAP. V
    VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE ŞI RAPORTARE
    ART. 9
        Verificări şi audit
    (1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la semnarea prezentului Contract organigrama UIP, însoţită de descrierea funcţiilor şi atribuţiilor fiecărui compartiment din cadrul structurii şi de lista persoanelor implicate în gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresă a managerului UIP şi cu precizarea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui membru UIP. Orice modificare a acestor documente va fi comunicată Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
    (2) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă pentru implementarea Proiectului în condiţiile Contractului.
    (3) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a procedurii operaţionale în vigoare aferentă implementării proiectelor de investiţii, aprobată intern sau dovada că aceasta a fost deja transmisă (copii ale adresei de înaintare a procedurii şi ale adreselor de transmitere a eventualelor modificări ulterioare a acesteia), nu mai târziu de data transmiterii primei cereri de rambursare. Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestei proceduri, în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării unor proceduri noi, Beneficiarul are obligaţia să le transmită la Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora.
    (4) Ministerul Energiei va analiza procedurile interne transmise de Beneficiar şi, în cazul în care acestea nu prevăd toate activităţile necesar a fi desfăşurate la nivelul Beneficiarului pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul Energiei va solicita Beneficiarului completarea/ revizuirea acestora şi retransmiterea versiunii aprobate la Ministerul Energiei.
    (5) Beneficiarul trebuie să asigure existenţa unei proceduri de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi un spaţiu corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:
    a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce priveşte achiziţiile;
    b. progresele înregistrate şi rezultatele obţinute în perioada de implementare a Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza şi aprobarea acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului;
    c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce priveşte implementarea Proiectului;
    d. modul de autorizare şi efectuare a plăţilor şi de evidenţiere a acestora în sistemul contabil al Beneficiarului;
    e. modul în care a fost utilizată cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu prevederile Contractului ;
    f. modul în care au fost stabilite, raportate şi recuperate debitele rezultate în perioada implementării Proiectului;
    g. modul în care s-a realizat informarea şi publicitatea Proiectului.

    (8) Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale şi, în cazuri excepţionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea acestora se va face în cel puţin unul dintre următoarele formate autorizate:
    a. documente originale;
    b. fotocopii ale documentelor originale (certificate "conform cu originalul" de către persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului original);
    c. versiuni electronice ale documentelor originale, în format "read-only", pe suport electronic;
    d. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor acceptate).

    (9) Pentru evidenţa contabilă a operaţiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puţin un sistem contabil care să permită o codificare distinctă a operaţiunilor referitoare la Proiect (prin conturi analitice a căror terminaţie să indice codul Proiectului). Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    (10) Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea si disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

    ART. 10
        Nereguli
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanţării în conformitate cu legislaţia în vigoare, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictului de interese.
    (2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene şi pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii Europene şi din dreptul intern, în special în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri proporţionale.
    (4) Pentru recuperarea sumelor virate şi nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 15 zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, se va realiza recuperarea acestora pentru protejarea intereselor finanţatorilor.
    (5) Pentru recuperarea creanţelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul Energiei cu privire la obligaţia stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în condiţiile legii.
    (6) În cazul rezilierii, în oricare din situaţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare şi recuperării finanţării nerambursabile acordate, se vor calcula penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.
    (7) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) şi creanţele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise organelor fiscale competente.

    ART. 11
        Monitorizare şi raportare
    (1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial Ministerului Energiei raportul de progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (2) Beneficiarul va transmite anual, până la data de 31 ianuarie aferent anului anterior, Ministerului Energiei raportul de implementare, însoţit de o declaraţie privind acurateţea informaţiilor incluse în acesta.
    (3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis Ministerului Energiei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea Proiectului si executarea prezentului Contract, în termenul si condiţiile specificate în solicitarea respectivă.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite în termen de maxim 5 zile lucrătoare modificările la contractele de achiziţie deja depuse pentru o cerere de rambursare, însoţite de următoarele:
    a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării,
    b) analiza efectuată de Beneficiar si punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea contractului de achiziţie, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte contractantă
    c) actul adiţional la contractul de achiziţie (în copie).

    (6) Pe întreaga perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziţia Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile si bazele de date aferente rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu exceptia informaţiilor care potrivit legii se încadrează în categoria informaţiilor clasificate.
    (7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului Energiei.
    (8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea Proiectului.
    (9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii indicatorilor Proiectului.
    (10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor rezultate în urma verificării sistemului de management si control stabilit la nivelul Beneficiarului sau în urma verificării operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, precum si planurile de acţiune cu termene concrete si funcţiile persoanelor responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menţionate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
    (11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârşitul lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului implementării recomandărilor cuprinse în documentele menţionate la alin. (10).
    (12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului:
    a. are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract.
    b. facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.
    c. urmăreşte să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare, inclusiv să identifice elementele de succes ale proiectului şi bune practici;

    (13) Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
    (14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conţine următoarele tipuri de date şi informaţii privind:
    a. modificări ale statutului şi datelor de identificare a beneficiarului,
    b. modul şi locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor şi bunurilor realizate sau achiziţionate în cadrul proiectului
    c. modul în care investiţia în infrastructură menţine nivelul indicatorilor de rezultat asumaţi în cadrul Proiectului

    (15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului si rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, clarificări suplimentare.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a întreprinde toate acţiunile pentru a asigura durabilitatea Proiectului şi de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor de monitorizare.

    CAP. VI
    MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI
    ART. 12
        Modificarea contractului
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii de formă şi de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6).
    (2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică necesitatea modificării clauzelor contractuale.
    (3) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului şi a indicatorilor acestuia, prevăzuţi în Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare.
    (4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situaţie în care va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării.
    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în vigoare a actului normativ în cauză.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act adiţional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei, în următoarele situaţii:
    a) modificarea Graficului de rambursare, prevăzut în Anexa nr. 2;
    b) modificarea Calendarului estimativ al achiziţiilor, prevăzut în Anexa nr. 1;
    c) modificarea Bugetului Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (3);
    d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în UIP/echipa de implementare a Proiectului acolo unde este cazul;
    f) schimbarea denumirii sau schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    g) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    h) înlocuirea reprezentantului legal;

    (7) Graficul de activităţi prevăzut în Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act adiţional.

    ART. 13
        Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului şi recuperarea sumelor plătite
    (1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părţi, ca urmare a transmiterii în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei ce determină imposibilitatea continuării derulării proiectului.
    (2) Suspendarea implementării proiectului va fi permisă exclusiv în situaţii temeinic justificate şi în condiţiile în care este posibilă finalizarea implementării proiectului în cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2).
    (3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părţii care a solicitat-o.
    (4) În cazul suspendării, părţile vor încheia un act adiţional, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute circumstanţele care au stat la baza suspendării şi intervalul de timp pentru care contractul este suspendat.
    (5) Contractul încetează în următoarele situaţii:
    a) prin executare,
    b) acordul de voinţă al părţilor,
    c) imposibilitate fortuită de executare,
    d) situaţia prevăzută la art. 7 alin. (12) lit.c),
    e) alte cauze prevăzute de lege.

    (6) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părţii în culpă, care descrie obligaţiile neîndeplinite şi prin care se acordă un termen rezonabil pentru remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea în culpă nu a îndeplinit obligaţiile notificate.
    (7) Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară faţă de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea integrală/proporţională a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinica justificare probată cu înscrisuri si fără a propune masuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni faţă de termenele prevăzute în Graficul de activităţi, inclus în Anexa nr.1;
    b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 15 - Cesiunea;
    c) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau europene, pentru aceleaşi costuri în ultimii 5 ani;
    d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporţional, după caz, a sumelor deja primite în baza prezentului contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

    (10) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului contract, inclusiv anexele acestuia.

    CAP. VII
    CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORŢA MAJORĂ. LITIGII
    ART. 14
        Cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism juridic de transmitere şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor contractuale.

    ART. 15
    Conflictul de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    (2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor, au obligaţia de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor.

    ART. 16
        Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica încetarea situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data când aceasta a survenit.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă celeilalte plata daunelor interese.

    ART. 17
        Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele româneşti competente.

    CAP. VIII
    TRANSPARENTA. CONFIDENŢIALITATE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
    ART. 18
        Transparenţă
    (1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, asa cum rezultă acestea din prezentul contract si anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere şi cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresă de email si număr de telefon - funcţionale pentru echipa Proiectului;
    b. locul de implementare a Proiectului - localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul Proiectului;
    c. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate si intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum si valoarea plăţilor efectuate;
    d. informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de posturi;
    e. rezultatele estimate şi cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectului, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi.


    ART. 19
        Confidenţialitate
    (1) Cu excepţia prevederilor art. 19, părţile convin prin prezentul contract asupra caracterului confidenţial al documentelor, secţiunilor, respectiv informaţiilor din proiect menţionate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce atingere prevederilor din dreptul concurenţei, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menţionată sau în adresa de comunicare, în cazul informaţiilor confidenţiale comunicate pe durata derulării Contractului.
    (2) Ministerul Energiei si beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii stabilite de părţi ca fiind confidenţiale dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 20
        Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părţile contractante în ceea ce priveşte gestionarea si prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate si publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării si obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. IX
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 21
        Publicarea datelor
    (1) Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV), prin publicarea pe pagina web a informaţiilor referitoare la implementarea Proiectului în cadrul secţiunii dedicate Fondului pentru modernizare.
    (2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analiză si aprobare un Plan de Comunicare aferent Proiectului, în concordanţă cu Manualul de identitate vizuala din cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract.
    (3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, inclusiv cele incluse în Planul de Comunicare.
    (4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi europene.
    (5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    (6) În toate activităţile de comunicare vor fi afişate corect si vizibil emblema UE şi sigla Guvernului României, cu sloganul: "Fondul pentru modernizare - Tranziţia către neutralitate climatica".
    (7) Beneficiarul este de acord ca documentele si informaţiile menţionate la art. 19 alin. 2 să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

    ART. 22
        Corespondenţa

    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic dedicat sau în format letric, după caz, situaţie în care părţile vor prezenta informaţiile, la următoarele adrese:
        Pentru Beneficiar: municipiul ........., str. ......, nr. ..........., sectorul ..., România.
        Persoana responsabilă/manager de proiect:
        Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România.
        Persoana responsabilă: ........., funcţia ............ - Direcţia Generală Ajutor de Stat si Fonduri Europene.


    (2) Orice notificare între părţi produce efecte juridice de la momentul confirmării primirii acesteia de către partea căreia i se adresează, prin persoana desemnată în acest sens potrivit alin. (1).

    (3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele si formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.


    ART. 23
        Legea aplicabilă şi limba utilizată
    (1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este legea română.
    (2) Limba prezentului Contract este limba română.

    ART. 24
        Anexele Contractului
        Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a prezentului Contract, având aceeaşi forţă juridică:
        Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, din care fac parte:
    (a) Bugetul Proiectului,
    (b) Calendarul estimativ al achiziţiilor,
    (c) Indicatori,
    (d) Grafic de activităţi,
    (e) Structura generală a UIP.

        Anexa nr. 2, din care fac parte:
    a) Grafic de rambursare,
    b) Manualul de identitate vizuală.

        Anexa nr. 3, din care fac parte:
    a) Cerere de rambursare,
    b) Raport semestrial de progres,
    c) Raport anual de implementare,
    d) Raport final.    ART. 25
        Semnare
        Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ............., în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.


┌──────────────┬─────────────────────────────────┐
│Pentru │ │
│Ministerul │Pentru Beneficiar │
│Energiei │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────┤
│Nume: │Nume: │
│Sebastian-Ioan│.................................│
│Burduja │ │
├──────────────┼─────────────────────────────────┤
│Funcţie: │Funcţie: │
│Ministru │............................... │
├──────────────┼─────────────────────────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
├──────────────┼─────────────────────────────────┤
│Data: │Data: │
└──────────────┴─────────────────────────────────┘


                                  -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016