Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 septembrie 2022  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 septembrie 2022 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 908 bis din 15 septembrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.181 din 7 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 15 septembrie 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL ECONOMIEI
        DIRECŢIA POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATE
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare.

        Informaţii privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea emiterii Acordului pentru finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Economiei, la următoarea adresă: http://www.economie.gov.ro
        Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor HG nr. 959/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul precizat mai sus.
        În perioada de validitate a schemei de ajutor de stat, începând cu momentul publicării pe site-ul anterior menţionat a anunţului referitor la perioada de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Economiei pune la dispoziţia solicitanţilor adresa electronică ajutordestat@economie.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate în cel mai scurt timp, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui Ghid şi pe site-ul precizat mai sus.

    CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Obiectivul schemei de ajutor de stat
    2. Bugetul schemei de ajutor de stat
    3. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat
    4. Sectoare de activitate eligibile
    5. Intensitatea şi cumulul ajutorului de stat
    6. Criterii de eligibilitate ale solicitantului
    7. Documente care trebuie să însoţească cererea de acord pentru finanţare

        CAPITOLUL II - ACORDAREA AJUTORULUI DE STAT
    1. Etapele de evaluare a cererii de acord pentru finanţare
    2. Soluţionarea cererii de acord pentru finanţare
    3. Emiterea acordului pentru finanţare
    4. Condiţii pentru emiterea proiectului acordului pentru finanţare
    5. Condiţii de completare a cererii de acord pentru finanţare
    6. Respingerea cererii de acord pentru finanţare
    7. Rambursarea cheltuielilor efectuate (plata tranşelor de ajutor de stat)

        CAPITOLUL III - MONITORIZAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
    1. Revocarea acordului pentru finanţare
    2. Recuperarea ajutorului de stat

        Anexe
        Anexa nr. 1 - Cerere de acord pentru finanţare
        Anexa nr. 2 - Plan de afaceri
        Anexa nr. 2.1 - Plan de investiţii
        Anexa nr. 3 - Plan creare locuri de muncă
        Anexa nr. 4 - Declaraţie pe propria răspundere
        Anexa nr. 5 - Criterii de evaluare pentru stabilirea punctajului întreprinderilor solicitante
        Anexa nr. 6 - Cerere de plată/rambursare a cheltuielilor
        Anexa nr. 7 - Apartenenţa domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică

    CAP. I
    Informaţii generale
    1. Obiectivul schemei de ajutor de stat
        Schema de ajutor de stat îşi propune să sprijine întreprinderile prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022. Schema a fost instituită cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv "Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare," denumit în continuare Regulament.

    2. Bugetul schemei de ajutor de stat
        Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 300 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2022 - 2023;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2022 - 2027

        Bugetul mediu anual maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro.

    3. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat
        Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este 1.09.2022-31.12.2023.
        Atenţie
    Conform art. 4 din HG nr. 959/2022, începând cu 1.01.2024 nu se mai emit acorduri pentru finanţare, în perioada 2022-2027 efectuându-se plăţile în baza acordurilor pentru finanţare emise.


    4. Sectoare de activitate eligibile
    Sectoarele de activitate eligibile sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022.
        Atenţie
    Dacă întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate care nu se regăseşte în anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022, dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate care se regăseşte în anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022 şi care este prevăzut în Certificatul constatator, respectiva investiţie poate fi eligibilă pentru finanţare sub condiţia respectării tuturor criteriilor aplicabile prevăzute în schemă.


    5. Intensitatea şi cumulul ajutorului de stat
        Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub formă de granturi, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr. 959/2022.
    Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute în Anexa nr. 2 la HG nr. 959/2022 pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.
    Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii, definite la art. 3, pct. 25 din HG nr. 959/2022.
    În cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru fiecare regiune se calculează conform formulei prevăzute la art. 3, pct. 27 din HG nr. 959/2022, respectiv:
        valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde:
     R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în regiunea / judeţul în care se realizează investiţia, aşa cum este aceasta prevăzută în Anexa nr. 2,
        A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 de milioane de euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane de euro şi 100 de milioane de euro, iar
        C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane de euro;

        Definiţii :
        Intensitatea ajutorului de stat = raportul dintre valoarea ajutorului şi valoarea costurilor eligibile.
        Grup = societatea-mamă şi filialele acesteia.
        Proiect unic de investiţii = orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în acelaşi judeţ, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii.

        Exemple de calcul al ajutorului de stat:
        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie în regiunea Prahova, regiune cu intensitate maximă 60% şi investiţia este în valoare de 4 milioane euro (20.000.000 echivalent în lei), din care costurile eligibile sunt de 2,5 milioane euro (12.500.000 echivalent în lei), ajutorul de stat este calculat astfel:
        12.500.000 lei x 60% = 7500000 lei

        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie în regiunea Prahova, regiune cu intensitate maximă 60% şi investiţia este în valoare de 80 milioane euro (400.000.000 echivalent în lei), din care costurile eligibile sunt de 65 milioane euro (325.000.000 echivalent în lei), ajutorul de stat este calculat astfel:
        0,6 x (250.000.000 lei + 0,5 x 75.000.000 lei) = 0,6 x 287.500.000 lei = 172.500.000 lei


        Ajutoarele de stat acordate în baza schemei:
        ● pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat ce vizează alte costuri eligibile identificabile diferite ;
        ● pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care un astfel de cumul nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 11 din HG nr.959/2022 ;
        ● nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 11 din HG nr. 959/2022.

        Precizări!
        Cu privire la cumul se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat, incluzând atât aceleaşi costuri eligibile cât şi costuri eligibile diferite.

        Atenţie!
        În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare şi momentul primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Economiei o notificare prin care să menţioneze:
    - furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,
    – actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,
    – actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare etc.,
    – data acordării,
    – valoarea în euro a ajutorului acordat.    6. Criterii de eligibilitate ale solicitantului
        Pentru a fi inclus ca potenţial beneficiar al schemei de ajutor de stat, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) activitatea întreprinderii se încadrează în codurile CAEN prevăzute în Anexa nr. 1 la HG nr. 959/2022;
        Atenţie!
        Finanţarea poate fi solicitată pentru un singur cod CAEN.
        Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.


    c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate; cu toate acestea, prezenta schemă se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020- 31 decembrie 2021;
        Precizări!
        Conform art. 2, pct. 18 din Regulament,o întreprindere este considerată a _fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0;
    e) întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.


        În vederea verificării situaţiei de la lit. (a):
    - din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, întreprinderea este în dificultate.

        În vederea verificării situaţiei de la lit. (b):
    - din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, întreprinderea este în dificultate.

        În vederea verificării situaţiei de la lit. (d): pct. (i)
    - din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5. pct. (ii)
    – din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu taxe şi impozite, cu cheltuielile cu dobânzi şi cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.

        Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, întreprinderea este în dificultate.
        În sensul celor de mai sus, solicitanţii vor transmite, în copie, situaţiile financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimelor 2 exerciţii financiare încheiate.
        Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
        Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - Formularul 10;
        Contul de profit şi pierdere - Formularul 20;
        Date informative - Formularul 30;
        Situaţia activelor imobilizate - Formularul 40;
        Dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

        Atenţie!
        Întreprinderile care nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021, vor transmite în copie, pe lângă situaţia financiară anuală aferentă anului 2021 şi situaţiile anuale financiare aferente anilor 2018 şi 2019, care trebuie să cuprindă Formularele F 10, F 20, F 30 şi F 40, precum şi dovada depunerii acestora la ANAF.


    f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă conform prevederilor legale în vigoare;
    g) asigură o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
        Precizări!
        Costuri eligibile aferente art. 7(2), lit.a) din HG 959/2022 = costurile destinate realizării sau respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea/achiziţionarea construcţiilor. TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă şi aferentă unui cost eligibil.

        Active corporale = terenuri, utilaje, maşini, echipamente, instalaţii tehnice, construcţii aferente investiţiei Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare următoarele situaţii:
    a) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de trei ani în cazul IMM-urilor;
    b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.
        Activele corporale trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri şi pentru achiziţionarea activelor legate direct de o unitate şi să fie utilizate exclusiv de beneficiarul ajutorului de stat în cadrul investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea pentru o perioadă de minimum 3 ani, în cazul IMM-urilor şi 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, de la finalizarea investiţiei.
        În cazul achiziţionării activelor unei unităţi, se iau în considerare numai costurile legate de cumpărarea respectivelor active în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul. Condiţia ca activele să fie cumpărate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul nu se aplică în cazul în care un membru al familiei proprietarului iniţial sau un angajat preia o întreprindere mică.
        În cazul realizării unei construcţii se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază , subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.
        În cazul unei investiţii pentru diversificarea producţiei, prin produse care nu au fost fabricate anterior, valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.

        Active necorporale = active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, knowhow, mărci comerciale, sau alte drepturi de proprietate intelectuală Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
        ● să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul de stat;
        ● să fie amortizabile;
        ● să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
        ● să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minim 3 ani în cazul IMM-urilor sau minim 5 ani, în cazul întreprinderilor mari.
        Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.

        Precizări!
    Costuri eligibile pentru costurile salariale aferente art. 7(2), lit. b )sau lit. c) din HG 959/2022= costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi de la data primei ocupări a fiecărui loc de muncă şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în care a fost realizată investiţia, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;
        ● fiecare loc de muncă este ocupat în termen de trei ani de la finalizarea lucrărilor;
        ● fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin trei ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată

        În sensul celor de mai sus:
        ● Locurile de muncă nou-create înseamnă că sunt create ulterior depunerii cererii de acord pentru finanţare şi demarării investiţiei şi sunt corelate cu acordul pentru finanţare.
        ● Locurile de muncă sunt ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă


        Definiţii:
        Achiziţie în condiţiile pieţei = achiziţie realizată cu respectarea principiilor de nediscriminare, tratament egal, transparenţa şi proporţionalitate.
        Terţi care nu au legături cu cumpărătorul = persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în una din următoarele situaţii:
        ● persoane fizice care sunt rude până la gradul al IiI-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului, cu excepţia prevăzută în art. 7(7) din HG nr.959/2022;
        ● persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului, cu excepţia prevăzută în art. 7(7) din HG nr.959/2022;
        ● persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
        ● persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.

        Întreprindere în activitate = întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
        Data creării locului de muncă = data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă.


    h) confirmă că în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    i) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
        Atenţie!
        Rentabilitatea cifrei de afaceri= 100 x (Profit net / Cifra de afaceri). Datele se preiau din Formularul F 20.


    j) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    k) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
    l) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiţii verzi;
        Exemple :
        Instalare utilaje/echipamente pentru utilizarea surselor regenerabile de energie
        Investiţii în acoperişuri verzi
        Punerea în aplicare a recomandărilor care conduc la cele mai mari economii de energie rezultate din audituri energetice.
        Instalare utilaje/tehnologii pentru măsurarea, reglarea şi controlul consumului de energie
        Instalare staţii de încărcare a vehiculelor electrice în spaţiile de parcare aferente locaţiei unde se realizează investiţia pentru care se solicită ajutor de stat.
        Achiziţionarea /luarea în leasing a vehiculelor nepoluante/electrice noi.

        Creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor
        Alte activităţi aferente principiilor de economie circulară (ex. reducere a resurselor consumate pentru a obţine acelaşi volum de producţie,înlocuirea materiilor prime principale cu materii prime recuperate, reutilizate, reciclate).
    m) investiţiile realizate au o valoare, în echivalent lei, de minim 3 milioane euro cu TVA (potrivit art. 7, alin. 9 din HG nr. 959/2022);
        Definiţie:
        valoarea investiţiei = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile.

        Atenţie!
        Cheltuielile neeligibile se suportă de către întreprinderea solicitantă.
        Investiţiile a căror valoare este sub echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro cu TVA, nu se finanţează prin această schemă de ajutor de stat.


    n) respectă condiţionalităţile prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1039 :
    - să nu fie rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supun legislaţiei fiscale a acestora;
    – să nu fie controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    – să nu controleze, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    – să nu exercite dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.    7. Documente care trebuie să însoţească cererea de acord pentru finanţare
        Cererea de acord pentru finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, este însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator extins eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    b) situaţii financiare anuale aprobate ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    c) pentru întreprinderile în dificultate în perioada 2020-2021, potrivit art 17, alin 1, lit. c), situaţii financiare anuale aprobate pentru ultimii doi ani financiari, inclusiv 2018 şi 2019;
        Se vor ataşa Formularele 10, 20, 30 şi 40 şi dovada depunerii acestora la ANAF.

    d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat;
        Atenţie!
    Pentru verificarea îndeplinirii criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 17 (1), lit. b) din HG nr. 959/2022, respectiv faptul că întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală trebuie să:
    - fie valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;
    – fie ataşat în original.


        Se va avea în vedere să nu figureze sume de plată la Secţiunea A* - Obligaţii de plată, care cuprinde:
        * Cu excepţia sumelor aflate în compensare cu sumele de rambursat/restituit din secţiunea B.
    – totalul obligaţiilor fiscale principale şi sumele stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare ANAF, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de Procedură fiscală
    – totalul obligaţiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 12 din Codul de Procedură fiscală.


    e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original, pentru unitatea sau punctul de lucru, după caz, unde se realizează investiţia;
        Precizări!
        În cazul investiţiilor iniţiale sau a investiţiilor iniţiale pentru o nouă activitate care constau în demararea unei noi unităţi, înregistrarea punctului de lucru se poate face şi ulterior depunerii cererii de acord pentru.finanţare, respectiv după intabularea construcţiei.

        Atenţie!
    Pentru verificarea îndeplinirii criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 17 (1), lit. b) din HG nr. 959/2022, respectiv faptul că întreprinderea nu înregistrează debite restante la bugetele locale,certificatul de atestare fiscală trebuie să:
    - fie valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;
    – fie ataşat în original    f) plan de afaceri şi investiţii, însoţite de documentele solicitate în cadrul acestora;
     Planul de afaceri trebuie să reliefeze eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar. Formatul indicativ al acestuia este prevăzut în anexa nr. 2 şi anexa nr. 2.1.
        Precizări!
        În cazul în care pe parcursul realizării investiţiei se înregistrează prelungirea calendarului, întrerprinderea are obligaţia de a solicita, în termen de 5 zile, Ministerului Economiei, prelungirea calendarului investiţiei conform art. 30, alin. 2 din HG nr. 959/2022.


    g) plan de creare a locurilor de muncă;
        Creare de locuri de muncă reprezintă creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprindere pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă pierdute.
        Precizări!
        În cazul în care pe parcursul realizării investiţiei se înregistrează prelungirea calendarul întrerprinderea are obligaţia de a solicita, în termen de 5 zile, Ministerului Economiei, prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiţiei, cu respectarea condiţiei privind crearea locurilor de muncă după demararea investiţiei dar nu mai târziu de 3 ani de la. finalizarea acesteia.

        Fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine pentru o perioadă de cel puţin 5 ani în cazul întreprinderilor mari sau, cel puţin 3 ani, în cazul IMM-urilor de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată.
        Costul salarial eligibil reprezintă costul salarial cuprinzând salariul brut precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.
        Atenţie!
        Se completează doar de către întreprinderile solicitante care au inclus costurile salariale în cheltuieli eligibile pentru prezenta schema;
    Planul de creare a locurilor de muncă nu se elaborează dacă costurile salariale nu sunt incluse în cheltuielile eligibile, respectiv dacă întreprinderea a optat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 7,alin. (2), lit. a) din HG nr. 959/2022.
        În situaţia în care costurile salariale NU sunt incluse în cheltuielile eligibile, întreprinderea prezintă, în planul de afaceri:
        ● media locurilor de muncă calculată pentru cele 12 luni precedente lunii în care se depune la Ministerul Economiei cererea de acord pentru finanţare
        ● numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiei, defalcat, la nivel de an, pe perioada realizării acesteia.

     În situaţia în care costurile salariale SUNT incluse în cheltuielile eligibile, informaţiile care trebuie prezentate de întreprinderi vor fi incluse în planul de creare a locurilor de muncă, prevăzut în anexa nr. 3.
    Dacă întreprinderea optează să solicite sprijin financiar în baza art. 7(2), lit. c) din HG nr. 959/2022, valoarea costurilor eligibile nu trebuie să depăşească totalul costurilor eligibile aferente investiţiilor în active corporale şi necorporale sau totalul costurilor salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani, în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

        Exemplu:
        Dacă
        ● valoarea totală a costurilor eligibile în active corporale şi necorporale = 5 milioane euro
        ● valoarea totală a costurilor salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani = 3 milioane euro

        Prin schemă se calculează intensitatea ajutorului de stat prin raportare la valoarea cea mai mare, respectiv procent din 5 milioane de euro, în funcţie de regiune şi tipul întreprinderii.
        Vor fi considerate costuri eligibile efectuate, atât costurile cu activele corporale şi necorporale, cât şi costurile salariale în limita intensităţii maxime a ajutorului de stat acordat.


    h) procură notarială, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanţare;
    i) declaraţie pe proprie răspundere prin care se atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile începând cu anul 2020;
    j) datele de identificare ale persoanei de contact-nume, prenume, funcţie, telefon, e-mail;
        Atenţie!
        Persoana de contact este persoana desemnată de întreprindere pentru a ţine legătura cu reprezentanţii Ministerului Economiei în procesul de evaluare a documentelor trimise de întreprindere în vederea încheierii acordului de finanţare. Persoana de contact poate fi aceeaşi cu reprezentantul legal al întreprinderii.


    k) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie; l) opis cu documentele transmise.


    CAP. II
    Acordarea ajutorului de stat
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea trebuie să transmită Ministerului Economiei cererea pentru acord pentru finanţare însoţită de documentele prevăzute la punctul 7 din Capitolul I al prezentului ghid.
        Atenţie!
     Întreprinderea solicitantă depune, direct sau prin poştă (servicii de curierat) cu confirmare de primire, la Registratura generală a Ministerului Economiei din calea Victoriei nr. 152 sector 1 Bucureşti, cererea de acord pentru finanţare (anexa 1 la prezentul Ghid) însoţită de documentele justificative necesare pentru evaluare într-un exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic de tip memory stick. Pe plic se va menţiona Direcţia Politici Industriale şi Competitivitate- HG nr. 959/2022.
        Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează doar în intervalul sesiunilor de 30 de zile lucrătoare, comunicate pe site-ul Ministerului Economiei.
        Anunţul privind deschiderea sesiunilor se va realiza cu cel puţin 30 zile lucrătoare înainte de deschiderea sesiunilor.
        Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

    1. Etapele de evaluare a cererii de acord pentru finanţare
    a) Etapa de verificare a conformităţii documentelor care cuprinde:
    - înregistrarea cererii de acord pentru finanţare;
    – verificarea dosarului din punct de vedere al conformităţii documentelor necesare încheierii acordului petru finanţare.
        Pentru a se asigura conformitatea documentelor se verifică următoarele documente:
    a.1 cererea de acord pentru finanţare. Aceasta trebuie:
    - să aibă toate rubricile completate cu datele solicitate, să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 1, să fie datată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – să conţină informaţii corelate cu informaţiile din Certificatul constatator;
    – să fie însoţită de toate documentele prevăzute la punctul 7 din cadrul Capitolului I al prezentului ghid.

    a.2 certificatul constatator. Acesta trebuie:
    - să fie eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord;
    – să fie ataşat în original, dacă este emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, sau în format electronic;
    – să respecte prevederile pct. 7, lit. a) din cadrul Capitolului I al prezentului ghid.

    a.3 situaţiile financiare anuale aprobate. Acestea, respectiv formularele F 10, F20, F30,F40 şi dovada depunerii lor la ANAF, trebuie ataşate în copie.
    a.4 certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat - se evaluează respectarea prevederilor de la punctul 7, lit.c) din cadrul Capitolului I al prezentului ghid.
    a.5 certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul local - se evaluează respectarea prevederilor de la punctul 7, lit.d) din cadrul Capitolului I al prezentului ghid.
    a.6 planul de afaceri. Acesta trebuie:
    - să respecte structura indicativă prevăzută în anexa nr. 2 şi anexa nr. 2.1. la prezentul ghid şi să conţină, cel puţin, toate informaţiile din respectiva structură;
    – să fie datat şi semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – să asigure corelarea cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

    a.7 planul de creare a locurilor de muncă. Acesta trebuie:
    - să respecte structura indicativă prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ghid şi să conţină, cel puţin, toate informaţiile din respectiva structură;
    – să fie datat şi semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – să asigure corelarea cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.

    a.8 procura notarială. Aceasta se emite numai în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanţare, planul de afaceri sau planul de creare a noi locuri de muncă şi este prezentată în original.
    a.9 actul de identitate. Acesta este prezentat în copie, în cazul reprezentantului legal al întreprinderii sau, în copie însoţită de procura notarială, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanţare, planul de afaceri sau planul de creare a noi locuri de muncă.
    a.10 declaraţia pe proprie răspundere care atestă că întreprinderea nu beneficiază de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile începând cu anul 2020. Aceasta este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii sau de persoana împuternicită prin procură notarială. Formatul declaraţiei pe proprie răspundere este prevăzut în anexa nr. 4.
    a.11 opisul. Acesta trebuie să indice denumirea fiecărui document şi pagina la care respectivul document este îndosariat.
        Atenţie!
        Toate documentele transmise Ministerului Economiei de către întreprindere trebuie să fie redactate în limba română.

        Documentele emise de întreprindere în original sunt datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează şi se opisează.
    b) Etapa verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor impuse de HG nr. 959/2022 şi prezentul ghid, care cuprinde:
    - analiza cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate acesteia;
    – analiza locaţiei avută în vedere pentru investiţia iniţială sau pentru investiţia iniţială pentru o nouă activitate economică, după caz, în vederea respectării prevederilor art. 15 (1)-(3) din HG nr. 959/2022;
    – solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, dacă este cazul;
    – calcularea punctajului, conform grilei din anexa nr. 5, şi comunicarea acestuia întreprinderii solicitante în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării listei cererilor de finanţare conforme şi eligibile;
    – publicarea listei cererilor de Acord pentru finanţare conforme şi eligibile, precum şi cele selectate pentru finanţare în ordinea punctajului.
        Atenţie!
        În situaţia în care există proiecte care întrunesc punctaje egale, departajarea se face în funcţie de rentabilitatea cifrei de afaceri aferentă ultimului exerciţiu financiar încheiat. Rentabilitatea cifrei de afaceri se calculează la două zecimale.

        Precizări
        Criteriul din grila prevăzută în anexa nr. 5 referitor la apartenenţa domeniul de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale se verifică conform anexei nr.7.    2. Soluţionarea Cererii de acord pentru finanţare
        În urma etapei de verificare prevăzută la punctul 1, lit.b) din cadrul Capitolului II al prezentului ghid, Ministerul Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    - Acordul pentru finanţare sau proiectul acordului pentru finanţare, după caz;
    – Solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    – Scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare.


    3. Emiterea acordului pentru finanţare
        În vederea emiterii acordului pentru finanţare întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele prevăzute de prezentul ghid, să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în HG nr. 959/2022 şi să respecte prevederile prezentului ghid.
        Cererile de acord pentru finanţare aprobate se ierarhizează în ordinea descrescătoare a punctajului.
        Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data acordării ajutorului de stat.

    4. Condiţii pentru emiterea proiectului acordului pentru finanţare
        Proiectele de acord pentru finanţare se emit în limita bugetului total alocat schemei.
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, sub condiţia aprobării sau suplimentării bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
        În cazul în care întreprinderea solicitantă prezintă toate documentele prevăzute de prezentul ghid, îndeplineşte toate criteriile de eligibilitate prevăzute de HG nr. 959/2022 şi respectă prevederile prezentului ghid, Ministerul Economiei emite proiectul acordului pentru finanţare şi informează în acest sens, pe suport electronic, întreprinderea.

    5. Condiţii de completare a cererii de acord pentru finanţare
        În cazul în care:
    - există neconcordanţe/neclarităţi în informaţiile furnizate, sau
    – nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute la art. 19, alin. (1) din HG nr. 959/2022 şi din prezentul ghid

        Direcţia Politici Industriale şi Competitivitate transmite întreprinderii solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, o înştiinţare în care precizează că cererea de acord pentru finanţare este incompletă, fiind menţionate în acest sens documentele care lipsesc sau documentele care necesită clarificare.
        Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii. În această situaţie, termenul de evaluare a cererii este cel prevăzut la art. 22 (1) din HG nr. 959/2022.

    6. Respingerea cererii de acord pentru finanţare
        Ministerul Economiei respinge cererea de acord pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea:
    - nu se încadrează într- unul din sectoarele prevăzute în anexa nr.1 la HG nr. 959/2022;
    – nu îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 17 (1) din HG nr. 959/2022;
    – înregistrează debite restante la bugetul de stat şi bugetele locale;
    – nu a fost însoţită de niciunul din documentele prevăzute la art. 19 (1) din HG nr. 959/2022;
    – a transmis cererea de acord pentru finanţare ulterior încheierii sesiunii de depunere;
    – nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.


    7. Rambursarea cheltuielilor efectuate (plata transelor de ajutor de stat)
     Beneficiarul are obligaţia de a solicita în termen de maxim 6 luni de la data demarării investiţiei, prima cerere de plată - în formatul prevăzut în anexa nr. 5, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate. Cererea de plată trebuie să fie semnată de către reprezentantul legal al întreprinderii şi să fie însoţită de documente justificative pentru fiecare tip de cheltuială solicitată la rambursare.
        Atenţie!
     Cererile de plată pentru încasarea ultimei plăţi a ajutorului de stat acordat se prezintă după transmiterea către Ministerul Economiei a raportului de audit prevăzut la Capitolul III din prezentul Ghid.

        Toate cheltuielile realizate şi prezentate spre rambursare trebuie să fie în legătură cu obiectul investiţiei.
        Anual, beneficiarul poate solicita maxim 4 cereri de plată.
        Cheltuielile solicitate în cadrul cererii de plată trebuie să fie susţinute de documente justificative care să dovedească faptul că acele cheltuieli au fost angajate şi plătite, în caz contrar acestea nu se decontează.
        Documente justificative:
    A) Pentru cheltuieli cu active corporale şi necorporale:
    - Procedura de achiziţie;
    – Contractul/nota de comandă;
    – Procesul verbal de recepţie la plata finala a echipamentului/utilajului.
        Atenţie!
        În cazul în care echipamentul/utilajul a fost achiziţionat în transe pentru care au fost rambursate costurile solicitate, neprezentarea procesului verbal de recepţie la plata finală a echipamentului/utilajului atrage recuperarea sumelor încasate anterior pentru echipamentul/utilajul respectiv.


    – Factura;
    – Dovada plăţii

    B) Pentru cheltuieli salariale:
    - Contractul de muncă (pe perioada nedeterminată);
    – Data primei ocupări a fiecărui loc de muncă;
    – Fişa postului (atribuţii în concordanţă cu obiectul investiţiei);
    – Act adiţional la contractual de muncă, după caz;
    – Fişa de pontaj/pontaj colectiv
    – Stat de plată;
    – Dovada plăţii salariale.    CAP. III
    Monitorizarea schemei de ajutor de stat
        Ministerul Economiei verifică anterior efectuării plăţilor dacă întreprinderea solicitantă respectă criteriile de eligibilitate îndeplinite la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
        Atenţie!
        În situaţia în care respectivele criterii nu mai sunt îndeplinite, Ministerul Economiei nu efectuează plata ajutorului de stat.


        Pe întreaga perioadă de implementare, reprezentanţii Ministerului Economiei au dreptul de a verifica permanent îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarului ajutorului de stat şi realizarea acţiunilor asumate de acesta prin planul de afaceri, planul de investiţii şi/sau planul de creare a locurilor de muncă.
        Drept de verificare similar al reprezentanţilor Ministerului Economiei se aplică şi pentru:
    ● perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei de către întreprinderi mari şi de 3 ani de către IMM-uri, în cazul acordării sprijinului financiar pentru costurile eligibile prevăzute la art. 7(2), lit. a) din HG nr. 959/2022;
    ● perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data primei ocupări a fiecărui loc de muncă, în cazul acordării sprijinului financiar pentru costurile eligibile prevăzute la art. 7(2), lit. b) sau c) din HG nr. 959/2022.

        În acest context, reprezentanţii Ministerului Economiei pot verifica oricând la faţa locului, cu notificarea prealabilă a beneficiarului, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale, necorporale şi a locurilor de muncă nou-create.
        Pe parcursul realizării investiţiei, beneficiarul schemei poate solicita Ministerului Economiei prelungirea calendarului investiţiei, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei revizuite de realizare a investiţiei, însoţită de planul de afaceri, inclusiv în format electronic. Ministerul Economiei analizează în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării, documentaţia transmisă şi poate solicita clarificări/completări. În termen de maxim 10 zile lucrătoare, întreprindere răspunde solicitării Ministerului Economiei. În urma evaluării documentelor, Ministerul Economiei poate să:
    - aprobe modificarea acordului pentru finanţare, sau
    – să respingă notificarea de modificare a acordului pentru finanţare.
        Atenţie!
    Modificările nu pot viza creşterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv al ajutorului de stat aferent acestora şi nici diminuarea valorii totale a investiţiei sub pragul de 3 milioane de euro cu TVA.


        Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2023, întreprinderea prezintă Ministerului Economiei un raport auditat de către un auditor autorizat care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect.
        Atenţie!
        Raportul de audit final trebuie realizat de un auditor extern, trebuie să reliefeze că proiectul este implementat în locaţia menţionată în acordul pentru finanţare, că este în stare de funcţionare şi că, din punct de vedere tehnic, economic şi de mediu, respectă obligaţiile asumate prin acordul de finanţare.
        Auditorul extern trebuie să fie o persoană distinctă de beneficiar şi să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta.
        Totodată auditorul extern trebuie, în vederea asigurării independenţei opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la investiţia auditată şi să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate. faţă de aceştia.


    1. Revocarea acordului pentru finanţare
        Ministerul Economiei transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare,
        dacă întreprinderea :
    - nu informează Ministerul Economiei, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu privire la demararea investiţiei;
    – nu a prezentat un raport auditat de către un auditor autorizat, conform art. 32(1) din HG nr. 959/2022;
    – intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    – nu respectă obligaţia asumată în temeiul art. 10 din HG nr. 959/2022;
    – mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    – informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării planului de investiţii şi/sau a planului de creare a locurilor de muncă ;
    – nu face dovada existenţei contribuţiei financiare în termen de 6 luni după semnarea Acordului de finanţare.
    – solicită Ministerului Economiei revocarea acordului pentru finanţare.


    2. Recuperarea ajutorului de stat
        Ministerul Economiei ia măsuri pentru recuperarea totală a ajutorului de stat plătit, dacă întreprinderea:
    - nu respectă prevederile art. 9 din HG nr. 959/2022;
    – nu a prezentat un raport auditat de către un auditor autorizat, conform art. 32(1) din HG nr. 959/2022;
    – intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea;
    – nu respectă obligaţia asumată în temeiul art. 10 din HG nr. 959/2022;
    – mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea În care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    – nu a notificat Ministerul Economiei sau nu a obţinut acordul din partea Ministerului Economiei pentru prelungirea calendarului de realizare a investiţiei sau a calendarului de creare a locurilor de muncă, după caz;
    – informează Ministerul Economiei că este în imposibilitatea realizării investiţiei şi a planului de creare a locurilor de muncă ;
    – solicită Ministerului Economiei revocarea acordului pentru finanţare ;

        Ministerul Economiei ia măsuri pentru recuperarea parţială a ajutorului de stat plătit, dacă întreprinderea:
    - nu prezintă procesul verbal de recepţie prevăzut la Capitolul 2, punctul 7, litera A din prezentul ghid;
    – nu menţine numărul de locuri de muncă nou-create pentru care a încasat ajutor de stat.
        Atenţie!
        Ajutorul de stat care se recuperează include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.
        Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind . funcţionarea Uniunii Europene şi Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.
        În baza Regulamentului UE nr. 2015/1589, Comisia Europeană publică ratele dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe internet.
        Dobânda se calculează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului, până la data recuperării efective, fiind aplicabil principiul capitalizării.
        Decizia de recuperare se transmite operatorului economic beneficiar şi spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat.        Număr de înregistrare cerere (din registrul întreprinderii)
    ANEXA 1

                            Cerere de acord pentru finanţare
        Subsemnatul ...................., în calitate de reprezentant/împuternicit al .................... solicit sprijin financiar în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ....................
        Data şi nr. înregistrării întreprinderii; ..........se menţionează nr. şi data din registrul de corespondenţă al întreprinderii.........
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ....................
        Codul de identificare fiscală: ....................
        Adresa: ...................., cod poştal: ....................
        Telefon: ...................., fax: ....................
        E-mail: ....................
        Forma juridică: SRL sau SA
        Tipul întreprinderii: ....................
        IMM*1: []
    *1 Întreprinderile care se încadrează în definiţia în definiţia IMM-urilor conform Anexei I din Regulament.

        Întreprindere mare*2: []
    *2 Întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

        Obiectul principal de activitate: ....................
        Cod CAEN: ... se completează la 4 cifre ....................
        Obiectul secundar de activitate*3:
    *3 Se completează dacă sprijinul financiar se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

        Cod CAEN: ... se completează la 4 cifre ....................

    II. Situaţia actuală a întreprinderii
        Numărul mediu de angajaţi/ultimul an financiar: (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 30)
        Cifra de afaceri: (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
        Rentabilitatea cifrei de afaceri: (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
        Profit net:
        Capitaluri proprii: (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10)
    - Datele de la pct. II. sunt aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.    III. Prezentarea succintă a investiţiei pentru care este solicitat sprijinul financiar
        Denumirea proiectului:
        Obiectivul investiţiei:
        Încadrarea investiţiei în categoria:
    a) investiţiei iniţiale
        [] demararea unei unităţi noi
        [] diversificarea producţiei unităţii
        [] extinderea capacităţii unităţii
        [] schimbarea fundamentală a procesului general de producţie al unităţii
        [] achiziţia de active, în condiţiile prevăzute la art. 3, pct. 13, lit.b) din HG nr. 959/2022
        SAU

    b) investiţiei iniţiale pentru o nouă activitate economică
        [] demararea unei unităţi noi
        [] diversificarea activităţii unităţii


        Se va bifa o singură variantă:
        [] achiziţia de active, în condiţiile prevăzute la art. 3, pct. 14, lit. b) din HG nr. 959/2022.

        Locaţia realizării investiţiei:
        Valoarea investiţiei, exprimată în lei:
        Data preconizată a demarării investiţiei:
        Data preconizată a finalizării investiţiei:
        Numărul de locuri de muncă nou create:
        Perioada de creare a locurilor de muncă (anii):

    IV. Prezentarea costurilor eligibile aferente investiţiei
        IV.1 Costuri eligibile

┌───────────┬────────────────┬───────────────────┬────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Intensitatea│ │
│ │Tipul de │ │maximă a │ │
│ │cheltuială │Valoarea │ajutorului │Valoarea │
│Denumirea │eligibilă pentru│cheltuielilor │în judeţ/ │ajutorului de stat│
│activităţii│care se solicită│eligibile │localitatate│solicitat │
│ │finanţare │- lei- │în cazul │-lei- │
│ │ │ │judeţului │ │
│ │ │ │Ilfov │ │
├───────────┼────────────────┼───┬────┬────┬─────┼────────────┼───┬───┬────┬─────┤
│ │ │An │An │An │ │ │An │An │An │ │
│ │ │I*)│II*)│....│Total│ │I │II │....│Total│
│ │ │ │ │ │ │ │**)│**)│ │ │
├───────────┼──┬─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │[]│a1) Realizare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │- │a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │ │a3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│Închiriere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │achiziţionare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│investiţii │ │a4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │[]│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │ │a5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │verzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────┼───┼────┼────┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴─────────────┴───┴────┴────┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴─────┘

        * În loc de an I, An II..se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă
        ** În loc de An I, An II ..se completează anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat

    IV.2 2 Costuri salariale estimate rezultate din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale pentru o nouă activitate economică, calculate pe o perioadă de 2 ani, conform tabelului:

┌───────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │Intensitatea│ │
│ │ │maximă a │ │
│ │Valoarea │ajutorului │Valoarea ajutorului│
│ │cheltuielilor │în judeţ/ │de stat solicitat │
│ │eligibile │localitate │-lei- │
│ │-lei- │în cazul │ │
│ │ │judeţului │ │
│ │ │Ilfov │ │
│ ├──┬──┬─────┬─────┼────────────┼────┬───┬────┬─────┤
│ │An│An│An │ │ │An │An │An │ │
│ │I │II│.....│Total│ │I**)│II │....│Total│
│ │*)│*)│ │ │ │ │**)│ │ │
├───────────┼──┼──┼─────┼─────┼────────────┼────┼───┼────┼─────┤
│Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu locurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴──┴─────┴─────┴────────────┴────┴───┴────┴─────┘

        * În loc de an I, An II..se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă.
        ** În loc de An I, An II ..se completează anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat, conform cheltuielilor eligibile efectuate.
        Definiţii!
        Valoarea cheltuielilor eligibile într-un an = valoare salarii brute + contribuţii obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare, din anul calendaristic respective
        Valoare ajutorului de stat solicitată într-un an = valoare cheltuieli eligibile estimate a fi efectuate până la data depunerii ultimei cereri de plată a ajutorului de stat din anul respectiv X intensitate maximă a ajutorului de stat %

        Atenţie!
        Valorile cheltuielilor eligibile şi ale ajutorului solicitat se completează fără zecimale şi se preiau din planul de investiţii.
        Valoarea achiziţiei terenului nu trebuie să depăşească 10% din total valoare investiţie.    V. Costuri neeligibile:
    - achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente;
    – achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,
    – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor;
    – cheltuieli pentru reabilitarea/repararea activelor corporale achiziţionate.

        Subsemnatul confirm acordul pentru accesul reprezentanţilor Ministerului Economiei la activele şi documentele în original care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de HG nr. 959/2022 şi a cerinţelor obligatorii prevăzute în contractul de finanţare.
        Subsemnatul, cunoscând că falsul în declaraţii şi omisiunea unor informaţii în scopul de a obţine avantaje pecuniare sunt pedepsite de legea penală, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete şi corecte şi că toate documentele, în copie, care însoţesc cererea sunt conforme cu originalul.
        Numele: ..............
        Funcţia: ..............
        Semnătura: ..............
        Data semnării: ..............

    ANEXA 2

                                    PLAN DE AFACERI
    1. Denumirea întreprinderii:
    2. Denumirea proiectului pentru care este solicitată finanţarea:
    3. Locaţia unde se realizează investiţia şi situaţia juridică a acesteia:
        Atenţie!
        Se va menţiona tipul dreptului real asupra locaţiei unde se va realiza investiţia (de ex. proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.).
        Se va avea în vedere ca locaţia să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 3 ani în cazul IMM-urilor şi 5 ani în cazul întreprinderilor mari de la finalizarea investiţiei.
        Pentru fundamentarea situaţiei juridice a locaţiei unde se va realiza investiţia întreprinderea prezintă, după caz, antecontract de vânzare - cumpărare şi extras de carte funciară, contract de închiriere, contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care se face dovada existenţei şi deţinerii locaţiei.
        Prin excepţie se admit doar sarcinile provenite din ipotecile rezultate din credite bancare, aferente terenului care va fi achiziţionat de solicitant, în cazul în care în Extrasul de Carte Funciară nu se prevede interdicţia de a efectua construcţii sau alte investiţii pe terenul şi construcţiile ipotecate.

        Precizări:
        Documentele cu caracter juridic anterior menţionate trebuie:
        ● să fie corelate cu informaţiile incluse în cererea de acord pentru finanţare
        ● să fie valabile pe perioada implementării investiţiei şi 3 ani în cazul IMM-urilor şi 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, de la data finalizării investiţiei;
        ● să dovedească faptul că terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia iniţială sunt libere de sarcini.

        Se admit sarcini în cazul în care acestea sunt înscrise pentru asigurarea dreptului de trecere şi/sau de servitute şi/sau de închiriere, concesiune/cesiune/superficie etc. pentru producătorii/furnizorii de utilităţi.


    4. Descrierea activităţii curente a întreprinderii:
    - se descriu principalele sectoare de activitate (indicându-se şi codurile CAEN aferente), produsele/serviciile furnizate, număr clienţi, număr salariaţi

    5. Prezentarea proiectului pentru care este solicitată finanţarea:
    - activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanţare;
    – necesitatea implementării proiectului de investiţii precum şi analiza pieţei privind oportunitatea investiţiei;
    – data estimată a demarării investiţiei, dar fără a depăşi 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare;
    – data finalizării investiţiei;
    – produsele obţinute şi/sau serviciile furnizate ca urmare a realizării investiţiei;
    – întreprinderile solicitante care nu includ costurile salariale în cheltuieli eligibile, vor prezenta:
        ● media locurilor de muncă calculată pentru cele 12 luni precedente lunii în care se depune la Ministerul Economiei cererea de acord pentru finanţare;
        ● numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiei, defalcat, la nivel de an, pe perioada realizării acesteia.

    – întreprinderile solicitante care includ costurile salariale în cheltuieli eligibile completează anexa nr. 3 la prezentul ghid;
    – experienţa în domeniul activităţii pentru care solicită finanţare.
        Atenţie!
        Data finalizării investiţiei = data punerii în funcţiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziţionate conform planului de investiţii


    6. Încadrarea investiţiei în investiţie iniţială sau în investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică, în funcţie de varianta bifată în cererea de acord pentru finanţare
    6.1 Investiţia iniţială:*1
        *1 Se va bifa o singură variantă
    a) [] demararea unei unităţi noi
        Atenţie!
        Nu se acceptă transferul în cadrul unui proiect de investiţii de tipul înfiinţarea unei unităţi noi, a unei activităţi din alte unităţi existente (active, personal, etc).


    b) [] extinderea capacităţii unei unităţi existente
        Atenţie!
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie să demonstreze că: -activitatea pentru care se solicită finanţare pentru extinderea capacităţii este autorizată în locaţia pentru care se solicită finanţarea
    - gradul de utilizare al capacităţii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de produse/servicii, (atât pentru locaţia unde se realizează investiţia, cât şi pentru alte locaţii ale societăţii în care se realizează produse similare, care se adresează aceleiaşi pieţe geografice)
    – există cerere de produse/servicii pe piaţă    c) [] diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
        Atenţie!
        Întreprinderea trebuie:
    - să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii;
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă;
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii;
    – să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate prin identificarea fiecărui activ care urmează să fie reutilizat - denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe - şi valorii contabile, astfel cum au fost înregistrate în ultimul exerciţiul financiar.

        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.


    d) [] schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente
        Atenţie!
        Întreprinderea va prezenta valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente faţă de data depunerii cererii şi valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii. Aceasta din urmă trebuie să depăşească valoarea amortizării, aferentă celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare.


    e) [] achiziţie de active legate direct de o unitate
        Atenţie!
        Întreprinderea va prezenta documentele care demonstrează că unitatea de la care se achiziţionează activele a fost închisă sau că unitatea respectivă ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziţionate activele.
        Unitatea care a fost închisă
        = unitatea este în faliment. Se va anexa actul/sentinţa prin care judecătorul sindic dispune trecerea la faliment.
        = unitatea este dizolvată voluntar. Se vor anexa dovada publicării hotărârii AGA privind dizolvarea şi numirea lichidatorului.

        Unitatea care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată = unitatea se află în insolvenţă/ reorganizare judiciară şi planul de reorganizare, aprobat de creditori şi judecătorul sindic, include vânzarea de active.
        Se va anexa hotărârea de confirmare a planului de reorganizare, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea a IV-a, precum şi planul de reorganizare.
        Activele achiziţionate trebuie să nu fie amortizate complet.
        În cazul în care, pe perioada minimă obligatorie de menţinere (5 ani pentru întreprinderi mari şi ani pentru IMM-uri), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei realizate este permisă înlocuirea acestora în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea în prealabil a Ministerului Economiei. Informarea transmisă către Ministerul Economiei trebuie să cuprindă:
    - fundamentarea deciziei de înlocuire din care să rezulte că activul/activele ce urmează a fi înlocuite sunt uzate fizic sau moral
    – denumirea activelor ce vor fi înlocuite
    – denumirea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi vor înlocui activele uzate fizic sau moral

        Înlocuirea activelor se va realiza exclusiv din fonduri proprii.    6.2 investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică*2:
        *2 Se va bifa o singura variantă
        [] a) demararea unei noi unităţi
     a se vedea pct. 6.1, lit. a)
        Definiţie!
        Activitate identică sau similară = activitatea care face parte din aceeaşi clasă CAEN (cod numeric la 4 cifre)


        [] b) diversificarea activităţii unei unităţi
     a se vedea pct. 6.1, lit. c)

        [] c) achiziţie de active aparţinând unei unităţi
     a se vedea pct. 6.1, lit. e) şi suplimentar faptul că activitatea ce urmează a se desfăşura utilizând activele achiziţionate nu este identică/similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie. Pentru acest din urmă aspect, întreprinderea va prezenta documentele care reliefează activitatea în unitatea de la care au fost achiziţionate activele.


    6.3 investiţie verde
        Atenţie!
        Întreprinderea va descrie în detaliu modalitatea prin care investiţia contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi a celor marine, tranziţia pentru o economie circulară, prevenirea şi controlul poluării, protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor, după caz.    7. Plan de investiţii - anexa nr. 2.1.
     Planul de investiţii trebuie să prezinte toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, valoarea acestora cu TVA, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi pe total, conform modelului din Anexa nr. 2.1., care face parte integrantă din prezenta anexă.
     Prezentarea trebuie să reliefeze corelarea achiziţionării respectivelor active cu pct.5

    ANEXA 2.1.

                                   PLAN DE INVESTIŢII
        Pentru viabilitatea investiţiei, întreprinderea solicitantă va prezenta cel puţin următoarele:
    1. Analiza pieţei relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfăşura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor obţinute prin proiectul de investiţii. Din respectiva analiză trebuie să rezulte un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        Atenţie!
        Prezentarea unor scrisori de intenţie/contracte/precontracte etc. din partea unor potenţiali clienţi nu demonstrează un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        În cadrul descrierii pieţei relevante întreprinderea trebuie să prezinte cota de piaţă deţinută în prezent precum şi cea care va fi deţinută ca urmare a implementării proiectului de investiţii

        Definiţii:
        Piaţa relevantă are două componente: piaţa produsului şi piaţa geografică.
        Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
        Identificarea pieţei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piaţa respectivă, luând în considerare factori determinanţi, cum ar fi substituibilitatea, preţurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcţie de preţurile altor produse etc.
        Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizaţi operatorii economici implicaţi în livrarea produselor/serviciilor incluse în piaţa produsului, zona în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi diferenţiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiţii de concurenţă substanţial diferite.
        Factorii care trebuie luaţi în considerare la definirea pieţei geografice relevante includ tipul şi caracteristicile produselor implicate, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele dintre cotele de piaţă ale operatorilor economici în zone geografice învecinate, diferenţele substanţiale dintre preţurile produselor la furnizori, precum şi ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale.
        A se vedea:
        ● Comunicarea Comisiei privind definirea pieţei relevante - https://eur-lex.europa.eu/legal- content/R0/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=RO
        ● Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388/5.08.2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante    2. Justificarea realizării investiţiei. Întreprinderea va prezenta date referitoare la:
    a) capacitatea de producţie - se va prezenta şi fundamenta prin calcul capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii, precum şi gradul de utilizare al acestora.
    b) cifra de afaceri - se va fundamenta cifra de afaceri prin prezentarea de informaţii referitoare la:

    (1) tipurile de produse/servicii realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora, şi

    (2) tipurile de produse/servicii ce urmează a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora.

        Atenţie!
        A nu se confunda capacitatea de producţie cu volumul de producţie planificat sau realizat.

        Planul de investiţii trebuie să cuprindă toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi pe total, conform tabelului de mai jos.
                                   PLAN DE INVESTIŢII

┌────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────┐
│ │Valoare │Valoare │ │
│Categoria de │costuri │costuri │Total │
│cost │eligibile cu │neeligibile cu│general│
│ │TVA │TVA │ │
├────────────────┼─────┬──┬──┬──┼─────┬──┬──┬──┼───────┤
│ │Total│An│An│An│Total│An│An│An│ │
│ │ │1 │2 │n │ │1 │2 │n │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active corporale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, maşini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investitiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│verzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Închiriere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│achiziţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Brevete,licenţe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│knowhow sau alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴──┴───────┘

        Atenţie!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.
        În loc de An 1, An 2, An ... se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.


    3. Analiza economico-financiară
        Întreprinderea trebuie să prezinte proiecţiile financiare aferente proiectului de investiţii prin ajutor de stat, proiecţii financiare aferente activităţii curente a întreprinderii, precum şi proiecţii financiare aferente activităţii consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat.
        Proiecţiile se realizează pornind de la situaţiile financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat, aprobate şi depuse conform prevederilor legale.
        Atenţie!
        Se vor prezenta proiecţii ale Contului de profit şi pierdere, Bilanţului şi Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 3 ani în cazul IMM-urilor şi 5 ani în cazul întreprinderilor mari de la finalizarea investiţiei.
        Întocmirea proiecţiilor financiare şi modul de realizare se va efectua după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Economiei.


┌────────────────────────┬─────────────┐
│Indicatori cantitativi │Limitele │
│ │indicatorilor│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata de solvabilitate │ │
│generală Rsg = Active │Rsg > 1,66 │
│totale / Datorii totale │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rentabilitatea cifrei de│ │
│afaceri Rca = 100 x │Rca ≥ 2,5% │
│(Profit net / Cifra de │ │
│afaceri) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata lichidităţii │ │
│curente RLC = ( Active │(Rlc ) ≥ 1,00│
│curente / Datorii │ │
│curente ) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Indicatorul gradului de │ │
│îndatorare* │ │
│Igi = (Capital │( Rig ) ≤ 65%│
│împrumutat / Capital │ │
│angajat) x100 │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

        *) Capital împrumutat = credite peste un an
        Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu
        Atenţie!
        Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 3 ani în cazul IMM-urilor şi 5 ani în cazul întreprinderilor mari de la finalizarea investiţiei pe baza proiecţiilor financiare realizate. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea şi fundamentarea rezultatului obţinut.
        Indicatorii cantitativi se vor calcula pe baza proiecţiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiţii cu ajutor de stat).


    4. Modalitatea de asigurare a resurselor financiare:
        Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară care să acopere toate cheltuielile eligibile şi neeligibile mai puţin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
        În acest sens, se vor prezenta tipul fiecărei surse de finanţare (de ex.surse proprii, credite bancare, majorări de capital, profit reinvestit, împrumut intra-grup, etc), documentele care atestă sursa de finanţare (care, după caz pot fi hotărâre AGA, certificatul constatator, contract de împrumut intra-group, credit bancar, extras de cont cu disponibil numerar în cont/depozit bancar,situaţii financiare aferente ultimului exerciţiu financiar aprobat, etc) şi valoarea acesteia, care va fi utilizată în vederea realizării proiectului de investiţii şi luată în considerare la întocmirea proiecţiilor situaţiilor financiare.
        Documentele care atestă contribuţia financiară se vor prezenta fie la momentul depunerii cererii pentru acord de finanţare, fie în maxim 6 luni după primirea Acordului de finanţare.
        Atenţie!
        Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile.


    5. Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare:
        Dacă întreprinderea a desfăşurat până la data depunerii cererii de acord de finanţare activitatea pentru care solicită finanţare, va descrie evoluţia respectivei activităţi, din care să rezulte experienţa în domeniu.
        Dacă întreprinderea nu a desfăşurat până la data depunerii cererii de acord de finanţare activitatea pentru care solicită finanţare: - acţionarii, reprezentantul legal al întreprinderii sau managerii de proiect desemnaţi de reprezentantul legal al întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente care să ateste experienţa în sectorul de activitate pentru care este solicitată finanţarea;
    - solicitantul va prezenta contracte/acorduri încheiate cu persoane fizice sau juridice precum şi documentele care atestă experienţa acestora în sectorul de activitate pentru care este solicitată finanţarea.


    6. Locurile de muncă nou create
        Această secţiune se completează doar de către întreprinderile care nu includ costurile salariale la cheltuieli eligibile (nu solicită rambursarea costurilor salariale).
        Întreprinderea va prezenta locurile de muncă create ca urmare a proiectului de investiţii şi plătite efectiv de aceasta pe durata implementării şi 3 ani, în cazul IMM-urilor sau 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, de la data finalizării respectivei investiţii.
        Se prezintă în format tabelar numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiţii, detaliat pentru fiecare an de implementare a proiectului (cu precizarea funcţiilor şi a salariilor aferente).


    ANEXA 3

                              PLAN CREARE LOCURI DE MUNCĂ
    1. Denumirea întreprinderii:
    2. Denumirea proiectului pentru care este solicitată finanţarea:
    3. Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, valoarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate:
        Se menţionează locurile de muncă nou-create, necesitatea creării acestora şi calendarul creării locurilor de muncă.
        Se justifică necesitatea creării locurilor de muncă ca de exemplu prin următoarele:
        ● descrierea fluxului tehnologic şi necesarul de locuri de muncă pentru funcţionalitatea acestuia;
        ● numărul de locuri de muncă nou-create aferente fluxului tehnologic, cu detaliere pe categorii de funcţii, structură şi număr de schimburi etc.

        Pentru a se demonstra că locurile de muncă sunt create direct ca urmare a implementării investiţiei, se prezintă rolul fiecărei categorii de locuri de muncă în activitatea pentru care se solicită finanţare.
        Definiţii:
        Calendarul creării locurilor de muncă = perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă.

        În vederea determinării creşterii nete a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat se calculează media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare.
        Media locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare trebuie să fie identică cu cea declarată în cererea de acord pentru finanţare.
        În vederea stabilirii mediei locurilor de muncă existente în cele 12 luni precedente depunerii cererii de acord pentru finanţare este necesar transmiterea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 1.1 din cadrul Declaraţiilor 112 aferente acestei perioade, în copie conform cu originalul.
     Pentru calculul ajutorului de stat este necesară prezentarea salariului brut de care vor beneficia persoanele nou angajate, valoarea contribuţiilor la bugetul de stat, valoarea costurilor eligibile, conform punctului 4.
        Atenţie!
        Sunt considerate costuri eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● proiectul de investiţii determină o creştere netă a numărului de angajaţi în unitatea în care a fost realizată investiţia, în comparaţie cu media din ultimele 12 luni, ceea ce înseamnă că orice loc de muncă pierdut se deduce din numărul aparent de locuri de muncă create în perioada respectivă;
        ● fiecare loc de muncă este ocupat în termen de trei ani de la finalizarea lucrărilor;
        ● fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine în zona în cauză pentru o perioadă de cel puţin cinci ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin trei ani de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată.    4. Locurile de muncă nou create
        Întreprinderea va prezenta locurile de muncă create urmare proiectului de investiţii şi plătite efectiv de aceasta pe durata implementării şi 3 ani, în cazul IMM-urilor sau 5 ani, în cazul întreprinderilor mari, de la data finalizării respectivei investiţii.
        Definiţii:
        Perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă.
        Costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile pe o perioadă de 2 ani de la data creării locurilor de muncă, dar nu mai mult de 3 ani de la data finalizării investiţiei.


        Se prezintă planul de creare a locurilor de muncă, conform formatelor tabelare după cum urmează:
    Planul de creare a locurilor de muncă în anul 2023
    Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile

┌───────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de │ │Cost salarial eligibil pe 2 ani consecutivi │
│calcul a │ ├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│costului │Cost salarial lunar eligibil │20.. │20.. │20..* │
│salarial │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│eligibil │ │Anul I │Anul II │Anul III │
├────────┬──────┼─────────┬───────┬─────────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│ │ │ │ │Salariul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │brut │Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│Data │Data │Categorie│Număr │lunar │lunare │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │
│iniţială│finală│funcţie │posturi│/ │angajator │anual │angajator │anual -│angajator │anual │angajator │
│ │ │ │ │categorie│-lei- │-lei- │-lei- │lei- │-lei- │-lei- │-lei- │
│ │ │ │ │funcţie │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────┴─────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│Total locuri muncă │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│nou-create │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘

        * Anul pană la care costurile salariale sunt considerate costuri eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă
    - coloana 1 - Data iniţială - se completează data (luna şi anul) creării locurilor de muncă din anul aferent sheet-ului;
    – coloana 2 - Data finală - data până la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile, respectiv 2 ani de la data creării locurilor de muncă;
    – coloana 3 - Categorie funcţie - se completează denumirea categoriei de funcţie;
    – coloana 4 - Număr posturi - se completează cu numărul de posturi care intră în categoria de funcţie;
    – coloana 5 - Salariu brut lunar/categorie funcţie - se completează cu valoarea în lei a salariului brut acordat lunar categoriei de funcţie;
    – coloana 6 - Contribuţii lunare angajator - valoarea contribuţiilor aferente salariului brut lunar;
    – coloana 7 - Salariu brut aferent anului I - valoarea în lei a salariului brut calculat de la data creării locurilor de muncă (data iniţială) până la sfârşitul anului I;
    – coloana 8 - Contribuţii angajator aferente anului I - valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului I;
    – coloana 9 - Salariu brut aferent anului II - valoarea în lei a salariului brut calculat pe întreg parcursul anului II;
    – coloana 10 - Contribuţii angajator aferente anului II - valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului II;
    – coloana 11 - Salariu brut aferent anului III - valoarea în lei a salariului brut calculat de la începutul anului III până la data la care costurile salariale sunt considerate cheltuieli eligibile (data finală);
    – coloana 12 - Contribuţii angajator aferente anului III - se afişează automat valoarea în lei a contribuţiilor angajatorului raportat la salariul brut aferent anului III.

    Tabelul nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat

┌────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Intensitatea│ │ │ │ │
│ajutorului │Total │20.. │20.. │20.. │
│de stat pe │ajutor de │ │ │ │
│judeţ / │stat pe 2 ├───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│localitate │ani │ │ │ │ │ │ │
│în cazul │consecutivi│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│judeţului │- lei- │brut │angajator │brut │angajator │brut │angajator │
│Ilfov │ │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│60% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│50% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│45% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│40% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│35% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│30% │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘

    Tabel nr. 3 - Perioada de menţinere a locurilor de muncă

┌─────────────────────────────────┬──┬──┐
│Data finală menţinere │* │* │
├─────────────────────────────────┼──┼──┤
│Nr. posturi total │ │ │
└─────────────────────────────────┴──┴──┘

        * Luna şi anul, data până la care trebuie menţinute locurile de muncă
    Tabel nr. 4 - Cheltuieli salariale aferente locurilor de muncă

┌────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de │ │Cost salarial pe 5 ani consecutivi de la crearea ultimului loc de muncă │
│calcul a │Cost salarial lunar├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│costului │/post │2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │2028 │
│salarial │ ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Anul I │Anul II │Anul III │Anul IV │Anul V │Anul VI │
├────────┬───────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│ │Număr │Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│Salariu│Contribuţii│
│Data │posturi│brut │lunare │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │brut │anuale │
│iniţială│total │lunar -│angajator │anual │angajator │anual │angajator │anual │angajator │anual │angajator │anual │angajator │anual │angajator │
│ │ │lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │-lei- │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│muncă │0 │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│nou- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│create │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────────┘


    Centralizator - Planul de creare a locurilor de muncă pentru perioada.
    Tabel nr. 1 - Valoarea cheltuielilor eligibile

┌─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cheltuieli eligibile │
│Anul │ ├──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤
│creării │Număr │2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │
│locurilor│posturi├────────┬───────────┬─────┼────────┬───────────┬─────┼────────┬───────────┬─────┼────────┬───────────┬─────┼────────┬───────────┬─────┤
│de │total │Salariu │Contribuţii│ │Salariu │Contribuţii│ │Salariu │Contribuţii│ │Salariu │Contribuţii│ │Salariu │Contribuţii│ │
│muncă │ │brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│
│ │ │anual - │angajator │ │anual - │angajator │ │anual - │angajator │ │anual - │angajator │ │anual - │angajator │ │
│ │ │lei- │-lei- │ │lei- │-lei- │ │lei- │-lei- │ │lei- │-lei- │ │lei- │-lei- │ │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│2023 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│2024 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│2025 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│2026 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│2027 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┼────────┼───────────┼─────┤
│Total │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└─────────┴───────┴────────┴───────────┴─────┴────────┴───────────┴─────┴────────┴───────────┴─────┴────────┴───────────┴─────┴────────┴───────────┴─────┘

        Tabelul nr. 2 - Valoarea ajutorului de stat

┌────────────┬────────────────────────┬──────┐
│Intensitatea│ │ │
│ajutorului │Ajutor de stat │ │
│de stat pe │ │Total │
│judeţ / │ │ajutor│
│localitate ├────┬────┬────┬────┬────┤de │
│în cazul │ │ │ │ │ │stat │
│judeţului │2023│2024│2025│2026│2027│ │
│Ilfov │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│60% │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│50% │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│45% │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│40% │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│35% │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤
│30% │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘

        Tabel nr. 3 - Valoarea cheltuielilor eligibile

┌─────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Cheltuieli salariale │
│ │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Anul │Număr │2023 │2024 │2025 │2026 │
│creării │posturi├───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┼───────┬───────────┬─────┤
│locurilor│total │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │Salariu│Contribuţii│ │
│de muncă │ │brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│brut │anuale │Total│
│ │ │anual │angajator -│ │anual │angajator -│ │anual │angajator -│ │anual │angajator -│ │
│ │ │-lei- │lei- │ │-lei - │lei- │ │-lei- │lei- │ │-lei- │lei- │ │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2023 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2024 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2025 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│2026 │ │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │ │ │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼─────┤
│Total │ │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
└─────────┴───────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴─────┘


┌─────────┬───────┬─────────────────────────┐
│ │ │Cheltuieli salariale │
│ │ ├─────────────────────────┤
│Anul │Număr │2027 │
│creării │posturi├───────┬───────────┬─────┤
│locurilor│total │Salariu│Contribuţii│ │
│de muncă │ │brut │anuale │Total│
│ │ │anual │angajator │ │
│ │ │-lei- │- lei- │ │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│2027 │ │ │ │0 │
├─────────┼───────┼───────┼───────────┼─────┤
│Total │ │0 │0 │0 │
└─────────┴───────┴───────┴───────────┴─────┘


        Numele ................... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia ..................
        Semnătura ..................
        Data semnării ..................

    ANEXA 4

                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
        Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare În BI/CI>, posesor al BI/CI seria <..............> nr. <.........>, eliberat/ă de <........>, CNP <...............>, având <...funcţia...> în cadrul <.....denumirea întreprinderii....>, în calitate de solicitant al proiectului <.....titlu proiect...>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
        Anul înfiinţării întreprinderii:
        Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului:
        Cod Unic de înregistrare (CUI):
        Forma juridică: <se va completa cu forma juridică (societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată)>
        Capitalul social : <se va completa cu valoarea capitalului social> lei, deţinut de:
        <denumirea persoanei fizice/juridice> - <procent deţinut> %
        <denumirea persoanei fizice/juridice> - <procent deţinut> %

        Obiectul principal de activitate: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului>
        Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului>
        Obiectul secundar de activitate*1: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului>
        *1 Se completează DOAR dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN: <se va completa conform certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului>
        Numărul mediu anual de persoane angajate (în anul fiscal anterior): <se va completa conform situaţiilor financiare>
        Cifră de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale): <se va completa conform situaţiilor financiare> lei

        Date privind ajutoarele de stat:
        [] Nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile, solicitate prin prezenta schema, începând cu luna ianuarie 2020;
        [] Nu am mai beneficiat de ajutoare de stat şi de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse;
        [] Am beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat şi de minimis, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │Data │Costurile │ │ │Sursa şi │ │
│ │acordării │eligibile │ │ │actul │Suma │
│ │ajutorului│care au │Forma │Furnizorul│normativ │acordată în │
│Nr. │de stat şi│făcut │ajutorului│ajutorului│în baza │euro şi │
│crt.│de minimis│obiectul │de stat şi│de stat şi│căruia a │echivalentul│
│ │(an/lună/ │ajutorului│de minimis│de minimis│beneficiat│în lei │
│ │zi) │de stat şi│ │ │de │ │
│ │ │de minimis│ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘        Date privind relocarea:
        [] în cei doi ani anteriori cererii de acord pentru finanţare, nu am efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care solicit ajutorul;
        [] nu voi face o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicit ajutorul.

        Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Solicitant: ...........
        Data: ...........
        Funcţia ocupată în întreprindere: ...........
        Prenume şi Nume ...........
        Semnătura: ...........


    ANEXA 5

                     CRITERII DE EVALUARE PENTRU STABILIREA PUNCTAJULUI
                               ÎNTREPRINDERILOR SOLICITANTE

┌───────────────┬──────────────┬───────┐
│Criterii │Modalitatea de│Punctaj│
│ │determinare │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Între 3 mil │ │
│ │euro - 10 mil │10 pct │
│ │euro │ │
│Valoarea ├──────────────┼───────┤
│investiţiei în │Peste 10 mil │ │
│euro │euro - 20 mil │15 pct │
│ │euro │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Peste 20 mil │20 pct │
│ │euro │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Demararea unei│ │
│ │unităţi noi │ │
│ │Sau │ │
│ │Achiziţie de │ │
│ │active legate │ │
│ │direct de o │ │
│ │unitate, cu │15 pct │
│ │condiţia ca │ │
│Investiţia │unitatea să │ │
│iniţială/ │fie închisă │ │
│Investiţia │sau să fi fost│ │
│iniţială pentru│închisă dacă │ │
│o nouă │nu ar fi fost │ │
│activitate │achiziţionată │ │
│economică ├──────────────┼───────┤
│ │Extinderea │ │
│ │capacităţii │8 pct │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Diversificarea│ │
│ │activităţii │5 pct │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │25 pct │
│ │60% │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │15 pct │
│ │50% │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │10 pct │
│Locaţia │45% │ │
│realizării ├──────────────┼───────┤
│investiţiei │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │5pct │
│ │40% │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │1 pct │
│ │35% │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │În judeţele cu│ │
│ │intensitatea │1 pct │
│ │30% │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│Rentabilitatea │ │ │
│cifrei de │Rentabilitatea│Dacă e │
│afaceri │cifrei de │mai │
│aferentă │afaceri= 100 x│mare de│
│ultimului │(Profit net / │1%, │
│exerciţiu │Cifra de │5 pct │
│financiar │afaceri) │ │
│încheiat │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│CAEN pentru │ │ │
│care se │ │ │
│solicita │ │ │
│finantare se │ │ │
│regaseste in │ │ │
│lista │ │ │
│sectoarelor │ │ │
│industriale a │ │15 pct │
│caror balanta │ │ │
│comerciala este│ │ │
│negativa │ │ │
│potrivit │ │ │
│datelor │ │ │
│furnizate de │ │ │
│INS │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────┤
│ │Între 1 - 30 │ │
│ │locuri de │5 pct │
│ │munca create │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Între 31 - 60 │ │
│ │locuri de │10 pct │
│Numărul │munca create │ │
│locurilor noi ├──────────────┼───────┤
│de muncă create│Între 61 - 100│ │
│ │locuri de │15 pct │
│ │munca create │ │
│ ├──────────────┼───────┤
│ │Peste 100 de │ │
│ │locuri de │20 pct │
│ │munca create │ │
└───────────────┴──────────────┴───────┘


    ANEXA 6

        Nr. înregistrare beneficiar/Data
        Nr. înregistrare Ministerul Economiei
                       CERERE DE PLATĂ/RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
                                NR. ............
        Numele beneficiarului ............
        (Se va completa în clar numele complet al beneficiarului)
        Nr. acord pentru finanţare ............ /data ............
        (Se va trece nr. şi data de pe prima pagină a Acordului pentru finanţare)
    Titlul Proiectului:
        Durata de implementare a Acordului pentru finanţare:
        de la ......./......./....... până la ......./......./.......
        (conform Acordului pentru finanţare/Actului adiţional)
        Intervalul de referinţă: de la ......./......./....... până la ......./......./.......
        (Cheltuielile solicitate la rambursare trebuie să fie de la ultima cerere de rambursare până în prezent)
        Subsemnatul/a, (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din Acordul pentru finanţare) ......., prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de*1 ....... lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate în perioada de referinţă.
        *1 Se preia suma din coloana 1 " Valoarea eligibilă totală a cererii de rambursare


┌──────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │Valoarea eligibilă │
│ │ │totală rambursabilă, │
│ │Valoarea │din care: │
│ │eligibilă ├───────────┬──────────┤
│ │totală a │Cheltuieli │ │
│ │cererii de│active │Cheltuieli│
│ │rambursare│corporale │salariale │
│ │ │şi │ │
│ │ │necorporale│ │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├──────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Total,│ │ │ │
│din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
└──────┴──────────┴───────────┴──────────┘

        Plata trebuie făcută în contul bancar ..........., deschis la: Trezoreria .......
        În calitate de beneficiar declar următoarele:
    a) Cererea de plată/rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
    b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit în intervalul de timp aferent Acordului pentru finanţare;
    c) Valoarea eligibilă rambursabilă este în conformitate cu prevederile Acordului pentru finanţare;
    d) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma solicitată corespunde cu datele din documentele contabile;
    e) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate;
    f) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
    g) Prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii;
    h) Toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de întreprindere, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul controlului şi auditului.

        În calitate de beneficiar al schemei de ajutor de stat, certific faptul că toate cheltuielile incluse în această cerere de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului de investiţii şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine neplata neplata acestora.

    Lista anexe

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Număr│Titlul anexei (documentele │
│ │justificative) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
└─────┴────────────────────────────────┘

        Data
        Nume, prenume şi funcţie
        Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat
        Semnătura


    ANEXA 7

                                      APARTENENŢA
        domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale cu bunuri*

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│COD │DENUMIRE │SOLD │
│CAEN│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│11 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Distilarea, rafinarea şi │ │
│1101│mixarea băuturilor │negativ│
│ │alcoolice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1102│Fabricarea vinurilor din │negativ│
│ │struguri │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1105│Fabricarea berii │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1106│Fabricarea maltului │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia de băuturi │ │
│1107│răcoritoare nealcoolice; │negativ│
│ │producţia de ape minerale│ │
│ │şi alte ape îmbuteliate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│13 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1310│Pregătirea fibrelor şi │ │
│ │filarea fibrelor textile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1320│Producţia de ţesături │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1330│Finisarea materialelor │ │
│ │textile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de metraje │ │
│1391│prin tricotare sau │ │
│ │croşetare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de articole │ │
│ │confecţionate din textile│ │
│1392│(cu excepţia │ │
│ │îmbrăcămintei şi │ │
│ │lenjeriei de corp) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1393│Fabricarea de covoare şi │ │
│ │mochete │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1394│Fabricarea de odgoane, │ │
│ │frânghii, sfori şi plase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de textile │ │
│ │neţesute şi articole din │ │
│1395│acestea, cu excepţia │negativ│
│ │confecţiilor de │ │
│ │îmbrăcăminte │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de articole │ │
│1396│tehnice şi industriale │ │
│ │din textile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1399│Fabricarea altor articole│ │
│ │textile n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│14 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1411│Fabricarea articolelor de│ │
│ │îmbrăcăminte din piele │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1412│Fabricarea articolelor de│ │
│ │îmbrăcăminte pentru lucru│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor articole│ │
│1413│de îmbrăcăminte (exclusiv│ │
│ │lenjeria de corp) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1414│Fabricarea de articole de│ │
│ │lenjerie de corp │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor articole│ │
│1419│de îmbrăcăminte şi │ │
│ │accesorii n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea prin tricotare│ │
│1431│sau croşetare a │ │
│ │ciorapilor şi articolelor│ │
│ │de galanterie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea prin tricotare│ │
│1439│sau croşetare a altor │ │
│ │articole de îmbrăcăminte │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│15 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Tăbăcirea şi finisarea │ │
│1511│pieilor; prepararea şi │negativ│
│ │vopsirea blănurilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1512│Fabricarea articolelor de│ │
│ │voiaj şi marochinărie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1520│Fabricarea încălţămintei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│16 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1621│Fabricarea de furnire şi │ │
│ │a panourilor de lemn │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1622│Fabricarea parchetului │ │
│ │asamblat în panouri │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor elemente│ │
│1623│de dulgherie şi │ │
│ │tâmplarie, pentru │ │
│ │construcţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1624│Fabricarea ambalajelor │ │
│ │din lemn │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor produse │ │
│ │din lemn; fabricarea │ │
│1629│articolelor din plută, │ │
│ │paie şi din alte │ │
│ │materiale vegetale │ │
│ │împletite │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│17 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1712│Fabricarea hârtiei şi │negativ│
│ │cartonului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea hârtiei şi │ │
│1721│cartonului ondulat şi a │negativ│
│ │ambalajelor din hârtie şi│ │
│ │carton │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea produselor de │ │
│1722│uz gospodăresc şi │negativ│
│ │sanitar, din hârtie sau │ │
│ │carton │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1723│Fabricarea articolelor de│negativ│
│ │papetărie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor articole│ │
│1729│din hârtie şi carton │ │
│ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│19 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1910│Fabricarea produselor de │negativ│
│ │cocserie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea produselor │ │
│1920│obţinute din prelucrarea │negativ│
│ │ţiţeiului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│20 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2011│Fabricarea gazelor │negativ│
│ │industriale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2012│Fabricarea coloranţilor │ │
│ │şi a pigmenţilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor produse │ │
│2013│chimice anorganice, de │ │
│ │bază │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2014│Fabricarea altor produse │negativ│
│ │chimice organice, de bază│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │
│2015│îngrăşămintelor şi │ │
│ │produselor azotoase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2016│Fabricarea materialelor │negativ│
│ │plastice în forme primare│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2017│Fabricarea cauciucului │ │
│ │sintetic în forme primare│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea pesticidelor │ │
│2020│şi a altor produse │negativ│
│ │agrochimice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea vopselelor, │ │
│2030│lacurilor, cernelii │negativ│
│ │tipografice şi │ │
│ │masticurilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea săpunurilor, │ │
│2041│detergenţilor şi a │negativ│
│ │produselor de întreţinere│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea parfumurilor │ │
│2042│şi a produselor cosmetice│negativ│
│ │(de toaletă) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2051│Fabricarea explozivilor │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2052│Fabricarea cleiurilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2053│Fabricarea uleiurilor │negativ│
│ │esenţiale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2059│Fabricarea altor produse │ │
│ │chimice n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2060│Fabricarea fibrelor │ │
│ │sintetice şi artificiale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│21 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2110│Fabricarea produselor │ │
│ │farmaceutice de bază │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2120│Fabricarea preparatelor │ │
│ │farmaceutice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│22 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea anvelopelor şi│ │
│2211│a camerelor de aer; │ │
│ │reşaparea şi refacerea │ │
│ │anvelopelor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2219│Fabricarea altor produse │ │
│ │din cauciuc │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea plăcilor, │ │
│2221│foliilor, tuburilor şi │negativ│
│ │profilelor din material │ │
│ │plastic │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea articolelor de│ │
│2222│ambalaj din material │negativ│
│ │plastic │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea articolelor │ │
│2223│din material plastic │negativ│
│ │pentru construcţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2229│Fabricerea altor produse │negativ│
│ │din material plastic │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│23 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2311│Fabricarea sticlei plate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2312│Prelucrarea şi fasonarea │ │
│ │sticlei plate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2313│Fabricarea articolelor │ │
│ │din sticlă │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2314│Fabricarea fibrelor din │negativ│
│ │sticlă │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2319│Fabricarea de sticlărie │ │
│ │tehnică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2320│Fabricarea de produse │negativ│
│ │refractare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2331│Fabricarea plăcilor şi │negativ│
│ │dalelor din ceramică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea cărămizilor, │ │
│ │ţiglelor şi a altor │ │
│2332│produse pentru │negativ│
│ │construcţii, din argilă │ │
│ │arsă │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea articolelor │ │
│2341│ceramice pentru uz │ │
│ │gospodăresc şi ornamental│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2342│Fabricarea de obiecte │ │
│ │sanitare din ceramică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea izolatorilor │ │
│2343│şi pieselor izolante din │ │
│ │ceramică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2351│Fabricarea cimentului │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2352│Fabricarea varului şi │negativ│
│ │ipsosului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2361│Fabricarea produselor din│negativ│
│ │beton pentru construcţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2362│Fabricarea produselor din│ │
│ │ipsos pentru construcţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2363│Fabricarea betonului │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2364│Fabricarea mortarului │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2365│Fabricarea produselor din│negativ│
│ │azbociment │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor articole│ │
│2369│din beton, ciment şi │negativ│
│ │ipsos │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2370│Tăierea, fasonarea şi │negativ│
│ │finisarea pietrei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2391│Fabricarea de produse │negativ│
│ │abrazive │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor produse │ │
│2399│din minerale nemetalice, │ │
│ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│25 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de construcţii│ │
│2511│metalice şi părţi │ │
│ │componente ale │ │
│ │structurilor metalice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2512│Fabricarea de usi si │negativ│
│ │ferestre din metal │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia de radiatoare │ │
│2521│şi cazane pentru │ │
│ │încălzire centrală │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia de rezervoare, │ │
│2529│cisterne şi containere │negativ│
│ │metalice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia generatoarelor │ │
│2530│de aburi (cu excepţia │ │
│ │cazanelor pentru │ │
│ │încălzire centrală) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2540│Fabricarea armamentului │ │
│ │şi muniţiei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea produselor │ │
│2550│metalice obţinute prin │negativ│
│ │deformare plastică; │ │
│ │metalurgia pulberilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea │ │
│ │metalelor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2562│Operaţiuni de mecanică │ │
│ │generală │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2571│Fabricarea produselor de │ │
│ │tăiat │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2572│Fabricarea articolelor de│ │
│ │feronerie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2573│Fabricarea uneltelor │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de recipienţi,│ │
│2591│containere şi alte │negativ│
│ │produse similare din │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2592│Fabricarea ambalajelor │negativ│
│ │uşoare din metal │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea articolelor │ │
│2593│din fire metalice; │ │
│ │fabricarea de lanţuri şi │ │
│ │arcuri │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de şuruburi, │ │
│2594│buloane şi alte articole │ │
│ │filetate; fabricarea de │ │
│ │nituri şi şaibe │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2599│Fabricarea altor articole│ │
│ │din metal n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│26 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │
│2611│subansamblurilor │ │
│ │electronice (module) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2612│Fabricarea altor │ │
│ │componente electronice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │
│2620│calculatoarelor şi a │ │
│ │echipamentelor periferice│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2630│Fabricarea echipamentelor│ │
│ │de comunicaţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea produselor │ │
│2640│electronice de larg │negativ│
│ │consum │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de instrumente│ │
│2651│şi dispozitive pentru │ │
│ │măsură, verificare, │ │
│ │control, navigaţie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2652│Producţia de ceasuri │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de echipamente│ │
│2660│pentru radiologie, │negativ│
│ │electrodiagnostic şi │ │
│ │electroterapie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de instrumente│ │
│2670│optice şi echipamente │negativ│
│ │fotografice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│27 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea motoarelor, │ │
│ │generatoarelor şi │ │
│2711│transformatoarelor │ │
│ │electrice şi a aparatelor│ │
│ │de distribuţie şi control│ │
│ │a electricităţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea aparatelor de │ │
│2712│control şi distribuţie a │ │
│ │electricităţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2720│Fabricarea de acumulatori│negativ│
│ │şi baterii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2731│Fabricarea de cabluri cu │ │
│ │fibră optică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor fire şi │ │
│2732│cabluri electrice şi │ │
│ │electrocasnice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea dispozitivelor│ │
│ │de conexiune pentru fire │ │
│2733│şi cabluri │ │
│ │electrice şi electronice │ │
│ │2 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2740│Fabricarea de echipamente│ │
│ │electrice de iluminat │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2751│Fabricarea de aparate │ │
│ │electrocasnice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2752│Fabricarea de echipamente│ │
│ │casnice neelectrice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2790│Fabricarea altor │ │
│ │echipamente electrice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│28 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de motoare şi │ │
│ │turbine (cu excepţia │ │
│2811│celor pentru avioane, │ │
│ │autovehicule şi │ │
│ │motociclete) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2812│Fabricarea de motoare │ │
│ │hidraulice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2813│Fabricarea de pompe şi │ │
│ │compresoare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2814│Fabricarea de articole de│ │
│ │robinetărie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea lagărelor, │ │
│2815│angrenajelor, cutiilor de│negativ│
│ │viteză şi a elementelor │ │
│ │mecanice de transmisie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea cuptoarelor, │ │
│2821│furnalelor şi │ │
│ │arzătoarelor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2822│Fabricarea echipamentelor│ │
│ │de ridicat şi manipulat │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │ │
│ │echipamentelor de birou │ │
│2823│(exclusiv fabricarea │ │
│ │calculatoarelor şi a │ │
│ │echipamentelor │ │
│ │periferice) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │
│2824│maşinilor-unelte │ │
│ │portabile acţionate │ │
│ │electric │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea ehipamentelor │ │
│ │de ventilaţie şi │ │
│2825│frigorifice, exclusiv a │ │
│ │echipamentelor de uz │ │
│ │casnic │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor maşini │ │
│2829│şi utilaje de utilizare │ │
│ │generală n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea maşinilor şi │ │
│2830│utilajelor pentru │ │
│ │agricultură şi exploatări│ │
│ │forestiere │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor şi │ │
│2841│a maşinilor-unelte pentru│ │
│ │prelucrarea metalului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2849│Fabricarea altor │ │
│ │maşini-unelte n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2891│Fabricarea utilajelor │ │
│ │pentru metalurgie │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor │ │
│2892│pentru extracţie şi │ │
│ │construcţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor │ │
│2893│pentru prelucrarea │ │
│ │produselor alimentare, │ │
│ │băuturilor şi tutunului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor │ │
│2894│pentru industria textilă,│ │
│ │a îmbrăcămintei şi a │ │
│ │pielăriei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor │ │
│2895│pentru industria hârtiei │negativ│
│ │şi cartonului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea utilajelor │ │
│2896│pentru prelucrarea │ │
│ │maselor plastice şi a │ │
│ │cauciucului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor maşini │ │
│2899│şi utilaje specifice │ │
│ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│29 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │
│2910│autovehiculelor de │ │
│ │transport rutier │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia de caroserii │ │
│2920│pentru autovehicule; │ │
│ │fabricarea de remorci şi │ │
│ │semiremorci │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de echipamente│ │
│ │electrice şi electronice │ │
│2931│pentru autovehicule şi │ │
│ │pentru motoare de │ │
│ │autovehicule │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea altor piese şi│ │
│2932│accesorii pentru │ │
│ │autovehicule şi pentru │ │
│ │motoare de autovehicule │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│30 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3011│Construcţia de nave şi │ │
│ │structuri plutitoare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Construcţia de │ │
│3012│ambarcaţiuni sportive şi │ │
│ │de agrement │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3020│Fabricarea materialului │negativ│
│ │rulant │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3030│Fabricarea de aeronave şi│ │
│ │nave spaţiale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de biciclete │ │
│3092│şi de vehicule pentru │ │
│ │invalizi │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│31 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea de mobilă │ │
│3101│pentru birouri şi │ │
│ │magazine │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3102│Fabricarea de mobilă │negativ│
│ │pentru bucătării │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3103│Fabricarea de saltele şi │negativ│
│ │somiere │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3109│Fabricarea de mobilă │ │
│ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│32 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea bijuteriilor │ │
│3212│şi articolelor similare │ │
│ │din metale şi pietre │ │
│ │preţioase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Fabricarea imitaţiilor de│ │
│3213│bijuterii şi articole │ │
│ │similare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3220│Fabricarea instrumentelor│ │
│ │muzicale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3230│Fabricarea articolelor │ │
│ │pentru sport │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3240│Fabricarea jocurilor şi │ │
│ │jucăriilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Producţia de dispozitive,│ │
│3250│aparate şi instrumente │ │
│ │medicale şi de laborator │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3291│Fabricarea măturilor şi │ │
│ │periilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3299│Fabricarea altor produse │ │
│ │manufacturiere n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│33 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3311│Repararea articolelor │negativ│
│ │fabricate din metal │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3312│Repararea maşinilor │negativ│
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3313│Repararea echipamentelor │negativ│
│ │electronice şi optice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3314│Repararea echipamentelor │ │
│ │electrice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3315│Repararea şi întreţinerea│negativ│
│ │navelor şi bărcilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Repararea şi întreţinerea│ │
│3317│altor echipamente de │negativ│
│ │transport n.c.a. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3319│Repararea altor │negativ│
│ │echipamente │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Instalarea maşinilor şi │ │
│3320│echipamentelor │negativ│
│ │industriale │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│38 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3811│Colectarea deşeurilor │ │
│ │nepericuloase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3812│Colectarea deşeurilor │negativ│
│ │periculoase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3821│Tratarea şi eliminarea │negativ│
│ │deşeurilor nepericuloase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3822│Tratarea şi eliminarea │negativ│
│ │deşeurilor periculoase │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Demontarea │ │
│ │(dezasamblarea) maşinilor│ │
│3831│şi echipamentelor scoase │ │
│ │din uz pentru recuperarea│ │
│ │materialelor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3832│Recuperarea materialelor │ │
│ │reciclabile sortate │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

        * potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2020

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016