Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 noiembrie 2014  privind - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 noiembrie 2014 privind - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 11 noiembrie 2014

                                     SIGLE
──────────
    *) Notă CTCE:
    Reprezentarea grafică a siglelor se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 11 noiembrie 2014 la pagina 3, (a se vedea imaginea asociată).
──────────

                  PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA
                           RESURSELOR UMANE 2007-2013

                      Numărul de referinţă al programului
                             (CCI): 2007RO051PO001

                               CONDIŢII SPECIFICE
                        Cerere de propuneri de proiecte
                            de tip strategic nr. 179
                 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul
                        medical - cardiologie pediatrică"

                                AXA PRIORITARĂ 3
                     "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor
                             şi a întreprinderilor"

                       DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2
                    "Formare şi sprijin pentru întreprinderi
                 şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"

                                 Noiembrie 2014

                                    CUPRINS

    1. INTRODUCERE
    2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică"
    2.1. Justificarea necesităţii cererii de propuneri de proiecte
    2.2. Condiţii specifice
    2.3. Alocare financiară orientativă
    2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile
    3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grup-ţintă eligibil
    4.2. Activităţi eligibile
    4.3. Beneficiari eligibili
    4.4. Cheltuieli eligibile
    4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    5. Procesul de evaluare şi selecţie
    6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare
    7. Contestaţii
    8. Procesul de contractare

    Anexa nr. 1: Grila de evaluare faza A
    Anexa nr. 2: Grila de evaluare faza B

    1. Introducere
    Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 179 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică".
    Informaţiile generale cu privire la:
    - documentele programatice;
    - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor;
    - eligibilitatea cheltuielilor;
    - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;
    - evaluarea şi selecţia proiectelor;
    - contractul de finanţare;
    - implementarea proiectelor
sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.
    Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
    De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.
    2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatrică"
    2.1. Justificarea necesităţii cererii de propuneri de proiecte
    Una dintre propunerile Comisiei europene pentru recomandări specifice de ţară ale Consiliului în 2014 pentru România vizează "accelerarea reformelor în sistemul sănătăţii pentru a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia"*1).
──────────
    *1) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_românia_ro.pdf
──────────

    În acest context, domeniul cardiologiei pediatrice reprezintă un domeniu sensibil la constrângerile bugetare şi care se confruntă cu nevoia creşterii numărului de personal specializat*2).
──────────
    *2) Aşa cum se subliniază în Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 http://www.ms.gov.ro/documente/Anexa%201%20-%20 Strategia%20Nationala%20de%20Sănătate_886_1761.pdf
──────────

    În anul 2013, Ministerul Sănătăţii a demarat Programul de dezvoltare a chirurgiei cardiovasculare pediatrice, în colaborare cu clinica San Donato din Milano şi Fundaţia Bambini Cardiopatici nel Mondo. Scopul fundamental al programului l-a reprezentat creşterea capacităţii operatorii în domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice prin formarea şi perfecţionarea medicilor care vor opera în Centrul de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" Bucureşti, Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi şi Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara.
    Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni cardiovasculare şi reducerea incidenţei complicaţiilor şi a mortalităţii specifice prin asigurarea accesului la proceduri de diagnostic şi tratament în domeniul chirurgiei cardiovasculare este necesară asigurarea unui număr suficient de medici şi asistente formaţi/specializaţi în acest domeniu.
    În acest context, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, se impune asigurarea unui număr crescut de personal specializat în acest domeniu în cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi.
    2.2. Condiţii specifice
    În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, intervenţiile din cadrul DMI 3.2 includ formare profesională pentru personalul medical.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se finanţează activităţi care urmăresc promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului medical din domeniul cardiologiei pediatrice.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel sectorial.
    Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:
    - minimum 500.000 euro;
    - maximum 5.000.000 euro.
    Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este 4,4175, respectiv cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:
    http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
    ATENŢIE!: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei.
    Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 10 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (10 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.
    2.3. Alocare financiară orientativă
    Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro.
    2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ Tipul beneficiarului │ Contribuţia │Valoarea maximă│
│ │eligibilă minimă│ a finanţării │
│ │ a │publice (UE+RO)│
│ │ solicitantului │ acordate din │
│ │ din totalul │ totalul │
│ │ costurilor │ costurilor │
│ │ eligibile (%) │ eligibile (%) │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Beneficiari instituţii publice finanţate │ │ │
│integral din venituri proprii sau finanţate │ │ │
│parţial de la bugetul de stat, bugetul │ │ │
│asigurărilor sociale de stat sau bugetele │ │ │
│fondurilor speciale │ 2% │ 98% │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Beneficiari ordonatori de credite ai │ │ │
│bugetului de stat, bugetului asigurărilor │ │ │
│sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor │ │ │
│speciale şi entităţile aflate în subordine │ │ │
│sau în coordonare finanţate integral din │ │ │
│bugetele acestora │ 15% │ 85% │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘


    Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.
    Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră, în calitate de beneficiar.
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Toate cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se │
│transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a│
│AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link "Actionweb" - │
│www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanţare transmise prin orice alte mijloace │
│vor fi respinse. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării│
│în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00, │
│până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, │
│Partea I, ora 16,00. │
│AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul │
│Oficial al României, Partea I, şi data închiderii sistemului informatic. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Prevederi relevante pentru DMI 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
    Obiectivul operaţional al DMI 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" este "creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă".
    Operaţiunea orientativă din cadrul DMI 3.2 relevantă pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte este "promovarea şi sprijinirea formării profesionale a personalului din domeniul managementului sănătăţii şi a personalului medical".
    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grup-ţintă eligibil
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-ţintă eligibil cuprinde personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, din unităţi sanitare publice cu paturi, precum şi medici cu alte specializări din domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe.
    Dovada apartenenţei la grupul-ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.
    Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar, veţi transmite informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    În acest sens, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demaraţi procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.
    4.2. Activităţi eligibile
    În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:
    ● furnizarea programelor de formare profesională, inclusiv formare profesională specifică, pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică, în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, precum:
      - suport pentru implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniul cardiologiei pediatrice;
      - alte activităţi de formare profesională pentru personalul medical, de tipul iniţiere, specializare/perfecţionare, sau alte activităţi de instruire în domenii relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice în scopul obţinerii competenţelor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii muncii;
    ● promovarea şi asigurarea formării profesionale pentru personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice şi din alte domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe, precum:
      - formare profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate etc. relevante pentru domeniul cardiologiei pediatrice;
      - specializare/perfecţionare în domenii de specialitate pentru personalul medical din domeniul cardiologie pediatrică şi din alte domenii conexe (Anestezie şi Terapie intensivă cardiacă, Chirurgie cardiovasculară, Pediatrie, Neonatologie, Imagistică medicală din secţiile Cardiologie pediatrică, ATI-Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cateterism intervenţional, Terapie intensivă neonatală etc.) împreună cu care personalul medical din domeniul cardiologiei pediatrice formează echipe complexe;
    ● elaborarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru iniţiere şi perfecţionare/specializare, inclusiv formare profesională specifică, privind noile tehnologii, precum formare profesională, inclusiv formare profesională specifică şi stagii de practică în vederea asigurării competenţelor necesare pentru personalul din domeniul cardiologiei pediatrice în funcţii de cercetare şi dezvoltare, inovare tehnică şi tehnologică;
    ● campanii specifice privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv campanie de conştientizare cu privire la importanţa depistării precoce a malformaţiilor cardiace congenitale etc.
    Exemple de activităţi neeligibile:
    1. subcontractarea/externalizarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
    2. activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (de exemplu: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);
    3. proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunătăţirea infrastructurii;
    4. proiecte care promovează activităţi politice sau ideologice;
    5. activităţi care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă.
    4.3. Beneficiari eligibili
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, sunt beneficiari eligibili:
    1. universităţile publice de medicină;
    2. Ministerul Sănătăţii şi agenţiile/structurile subordonate/ coordonate.
    Depunerea unei cereri de finanţare se poate realiza în parteneriat.
    Partenerii eligibili naţionali sunt unităţi sanitare publice cu paturi care au secţie/centre de cardiologie şi/sau universităţi de medicină acreditate.
    Partenerii eligibili transnaţionali sunt organizaţii cu activitate relevantă pentru domeniul medical cardiologie pediatrică.
    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare.
    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1. Salarii şi asimilate acestora
    1.2. Onorarii
    1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna
    2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2. Transport materiale şi echipamente
    2.3. Cazare
    2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1. Servicii de sonorizare
    3.2. Traducere şi interpretare
    3.3. Prelucrare date
    3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
    3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
    3.7. Materiale consumabile
    4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
    4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică
    4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv persoane fizice autorizate) în vederea furnizării unor servicii:
    a) organizarea de evenimente;
    b) pachete complete conţinând transportul, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;
    c) audit financiar extern;
    d) expertiză contabilă;
    e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;
    f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.
    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)
    5.2. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)
    5.3. taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie
    6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului
    6.1. Închiriere (locaţii, bunuri)
    6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing
    7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse
    7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
    7.2. Premii în cadrul unor concursuri
    8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar
    8.2. Utilităţi
    8.3. Servicii de administrare a clădirilor
    8.4. Servicii de întreţinere şi reparare a echipamentelor şi mijloacelor de transport
    8.5. Arhivare documente
    8.6. Amortizare active
    8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
    8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
    8.9. Conectare la reţele informatice
    8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
    8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12. Materiale consumabile
    9. Cheltuieli de informare şi publicitate
    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1. Instalaţii tehnice
    10.2. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.3. Alte cheltuieli pentru investiţii
    ATENŢIE! Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
    Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv:

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea proiectului │ % Costuri maximale cu managementul proiectului│
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 500.000-1.500.000 euro │12% pentru suma ce depăşeşte 500.000 euro şi │
│ │este mai mică decât 1.500.000 euro. │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ Peste 1.500.000 euro │10% pentru suma ce depăşeşte 1.500.000 euro. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cheltuielile indirecte/Cheltuielile generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare.
    Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5%.
    4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificările ulterioare.
    În cererea de finanţare, solicitantul are obligaţia de a stabili valori pentru indicatorul de program de realizare imediată care să respecte ţinta minimă stabilită pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte.
    Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.
    Indicatori de program - Indicator de realizare imediată
    ● Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor, din care:
      - medici
      - asistente
    Vă rugăm să aveţi în vedere că acest indicator este obligatoriu.
    Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de:
    - minimum 50 de medici;
    - minimum 150 de asistente.
    5. Procesul de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul ghid - Condiţii specifice (anexa nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid).
    6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare
    Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:
    - bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb odată cu transmiterea cererii de finanţare;
    - neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile;
    - nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.
    Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în faza B - Criterii de selecţie):
    - nedetalierea elementelor de valoare adăugată;
    - neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Condiţii specifice;
    - necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.;
    - justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;
    - dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi;
    - dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);
    - necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;
    - detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;
    - încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);
    - costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă);
    - nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
      ● cheltuielile administrative;
      ● cheltuielile tip FEDR;
      ● plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul;
    - importanţa scăzută acordată sustenabilităţii;
    - neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:
      ● egalitatea de şanse;
      ● dezvoltare durabilă;
      ● îmbătrânire activă;
      ● inovare/TIC;
      ● abordare interregională;
    - menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicaţiei;
    - copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.
    7. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:
    - depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti; sau
    - transmise prin fax la nr. 0372.838.502, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.
    Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi pentru solicitanţii care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.
    8. Procesul de contractare
    Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.
    În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    1. documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;
    2. condiţiile de valabilitate a acestora;
    3. termenul-limită de prezentare a documentelor.
    Documentele minim solicitate privind încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt:
    - declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare a instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
    - ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;
    - CV-urile membrilor echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;
    - declaraţie privind evitarea dublei finanţări;
    - declaraţie de angajament;
    - declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.


    ANEXA 1

    Grila de evaluare faza A

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
│ Nr. │ │ │ │
│ crt. │ Criterii │DA│NU│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 01-CA-1│Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de calcul - a │ │ │
│ │fost încărcat în Action Web. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 02-CA-2│Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la ghid, după caz, au fost încărcate│ │ │
│ │în Action Web. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 03-EP-1│Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei │ │ │
│ │prioritare şi domeniului major de intervenţie. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 04-EP-2│Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu │ │ │
│ │condiţiile specifice ale axei prioritare şi domeniului major de│ │ │
│ │intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 05-EP-4│Toate categoriile de grup/grupuri-ţintă ale proiectului sunt în│ │ │
│ │concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare şi │ │ │
│ │domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de │ │ │
│ │proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 06-EP-5│Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă şi │ │ │
│ │maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 07-EP-6│Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu limita │ │ │
│ │minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii generale │ │ │
│ │şi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 08-EP-7│Bugetul alocat echipei de management a proiectului respectă │ │ │
│ │limita maximă din valoarea eligibilă a proiectului conform │ │ │
│ │GS CS. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 09-EP-8│Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - │ │ │
│ │Condiţii generale privind informarea şi publicitatea. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 10-EP-9│Perioada de implementare a proiectului respectă limitele │ │ │
│ │(minimum 6 luni şi maximum 10 luni) prevăzute de cererea de │ │ │
│ │propuneri de proiecte. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│11-EP-10│Proiectul urmăreşte atingerea valorilor minime stabilite pentru│ │ │
│ │indicatorii din Ghidul solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│ 12-ES-1│Solicitantul aparţine categoriei de beneficiari eligibili │ │ │
│ │conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│13-EPT-1│Fiecare dintre parteneri aparţine uneia dintre categoriile de │ │ │
│ │beneficiari/parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul │ │ │
│ │solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│14-EPT-2│Parteneriatul demonstrează capacitate operaţională, prin │ │ │
│ │existenţa resurselor administrative (conform algoritmului din │ │ │
│ │Ghidul solicitantului - Condiţii generale). │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│15-EPT-3│Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform │ │ │
│ │algoritmului din Ghidul solicitantului Condiţii generale). │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│16-EPT-4│Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin două dintre│ │ │
│ │următoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de │ │ │
│ │expertiză, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului. │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘


    ANEXA 2

    Grila de evaluare faza B


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┐
│Nr. │ Criterii de selecţie │ Punctaj │Punctaj│
│ │ │total maxim │acordat│
│ │ │100 de puncte│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 1.│RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea │Maximum - │ │
│ │obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor naţionale, │30 de puncte │ │
│ │regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale │Minimum - │ │
│ │grupului-ţintă) │21 de puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│1.1.│Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi │
│ │domeniul major de intervenţie: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă │ │ │
│ │politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi domeniul │ │ │
│ │major de intervenţie. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Proiectul descrie general şi nu argumentează elementele prin care acesta│0 │ │
│ │este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa │ │ │
│ │prioritară şi domeniul major de intervenţie. │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│1.2.│Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Grupul-ţintă este cuantificat corect şi coerent în toate secţiunile │ │ │
│ │cererii de finanţare. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact în toate secţiunile │ │ │
│ │cererii de finanţare. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate secţiunile cererii de │ │ │
│ │finanţare. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│1.3.│Descrierea grupului-ţintă: │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile cererii│ │ │
│ │de finanţare. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat în toate secţiunile │ │ │
│ │cererii de finanţare. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Grupul-ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de finanţare.│0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│1.4.│Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă incluse │
│ │în proiect: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în │ │ │
│ │proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise concret şi │ │ │
│ │personalizat. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în │ │ │
│ │proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise parţial. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în │ │ │
│ │proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│1.5.│Identificarea nevoilor grupului-ţintă: │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret, prin furnizarea de │ │ │
│ │date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma │ │ │
│ │furnizării unor date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize │ │ │
│ │statistice. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│1.6.│Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate şi│ │ │
│ │contribuie la satisfacerea acestora. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor │ │ │
│ │identificate şi contribuie la satisfacerea acestora │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate şi nu │ │ │
│ │contribuie la satisfacerea acestora. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│1.7.│Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja │ │ │
│ │existentă. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Proiectul doar enumeră, fără a descrie modalitatea prin care proiectul │ │ │
│ │aduce ceva în plus faţă de situaţia deja existentă. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja │ │ │
│ │existentă. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "RELEVANŢĂ" │Maximum │ │
│ │ │30 de puncte │ │
│ │ ├─────────────┼───────┤
│ │ │Minimum │ │
│ │ │21 de puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 2.│METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în măsură să │Punctaj │ │
│ │furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului-ţintă; proiectul are o │maxim - │ │
│ │structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o │25 de puncte │ │
│ │îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului-ţintă) │Punctaj │ │
│ │ │minim - │ │
│ │ │18 puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.1.│Obiectivele proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot fi atinse în │ │ │
│ │perspectiva realizării proiectului. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării │ │ │
│ │proiectului. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării │ │ │
│ │proiectului. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.2.│Indicatorii proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu │ │ │
│ │activităţile proiectului. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt │ │ │
│ │corelaţi cu activităţile proiectului. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili şi nu sunt │ │ │
│ │corelaţi cu activităţile proiectului. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.3.│Rezultatele proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu │ │ │
│ │activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod │ │ │
│ │direct realizarea obiectivelor proiectului. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care │ │ │
│ │determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care │ │ │
│ │determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.4.│Planificarea eficientă a activităţilor proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi │ │ │
│ │sunt corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor│ │ │
│ │echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare şi│ │ │
│ │ţintele stabilite. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi │ │ │
│ │parţial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu rezultatele │ │ │
│ │proiectului şi indicatorii de realizare, precum şi cu atribuţiile membrilor│ │ │
│ │echipei de proiect. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi │ │ │
│ │nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare şi nici cu │ │ │
│ │atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt slab corelate cu │ │ │
│ │rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, iar ţintele stabilite │ │ │
│ │nu sunt fezabile. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.5.│Calificările şi experienţa necesară ale fiecărui membru din cadrul echipei de implementare: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Sunt descrise concret calificările, competenţele profesionale, │ │ │
│ │experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui │ │ │
│ │membru din echipa de implementare. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele profesionale, │ │ │
│ │experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui │ │ │
│ │membru din echipa de implementare. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Nu sunt descrise calificările, competenţele profesionale, experienţa │ │ │
│ │necesară şi nici atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din │ │ │
│ │echipa de implementare. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.6.│Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea │
│ │proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi │ │ │
│ │echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate │ │ │
│ │pentru implementarea proiectului în raport cu activităţile proiectului, │ │ │
│ │care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi │ │ │
│ │echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate, │ │ │
│ │dar nu sunt corelate cu activităţile proiectului, care contribuie la │ │ │
│ │obţinerea rezultatelor propuse. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi │ │ │
│ │echipamentele existente şi cele care urmează a fi închiriate sau │ │ │
│ │achiziţionate pentru implementarea proiectului propus. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.7.│Metodologia de implementare a proiectului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, │ │ │
│ │precum şi o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare │ │ │
│ │eficientă a resurselor. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, │ │ │
│ │dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi│ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare │ │ │
│ │eficientă a resurselor. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse│ │ │
│ │şi nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare │ │ │
│ │eficientă a resurselor. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor propuse şi │ │ │
│ │nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea │ │ │
│ │managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a │ │ │
│ │resurselor. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.8.│Egalitate de şanse: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de │ │ │
│ │şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului: │ │ │
│ │- în realizarea activităţilor; │ │ │
│ │- în managementul proiectului; │ │ │
│ │- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de │ │ │
│ │şanse şi a egalităţii de gen. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind │ │ │
│ │egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea │ │ │
│ │proiectului: │ │ │
│ │- în realizarea activităţilor; │ │ │
│ │- în managementul proiectului; │ │ │
│ │- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de │ │ │
│ │şanse şi a egalităţii de gen. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de şanse │ │ │
│ │este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului: │ │ │
│ │- în realizarea activităţilor; │ │ │
│ │- în managementul proiectului; │ │ │
│ │- prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de │ │ │
│ │şanse şi a egalităţii de gen. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│2.9.│Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin două dintre │ │ │
│ │obiectivele orizontale: │ │ │
│ │- dezvoltare durabilă; │ │ │
│ │- inovare şi TIC; │ │ │
│ │- îmbătrânire activă; │ │ │
│ │- abordare interregională. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre │ │ │
│ │obiectivele orizontale: │ │ │
│ │- dezvoltare durabilă; │ │ │
│ │- inovare şi TIC; │ │ │
│ │- îmbătrânire activă; │ │ │
│ │- abordare interregională. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │
│ │Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre │ │ │
│ │obiectivele orizontale: │ │ │
│ │- dezvoltare durabilă; │ │ │
│ │- inovare şi TIC; │ │ │
│ │- îmbătrânire activă; │ │ │
│ │- abordare interregională. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" │Maximum │ │
│ │ │25 de puncte │ │
│ │ ├─────────────┼───────┤
│ │ │Minimum │ │
│ │ │18 puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 3.│SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de continuare a proiectului │Punctaj │ │
│ │sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare; prezentarea│maxim │ │
│ │măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că │15 puncte │ │
│ │progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile-ţintă vor fi │Punctaj minim│ │
│ │garantate în viitor) │10 puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│3.1.│Transferabilitate: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă │ │ │
│ │transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, │ │ │
│ │alte sectoare, multiplicare. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ b)│Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă │ │ │
│ │transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, │ │ │
│ │alte sectoare, multiplicare. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Proiectul nu descrie concret modul în care este asigurată o posibilă │ │ │
│ │transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, │ │ │
│ │alte sectoare, multiplicare. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│3.2.│Sustenabilitate financiară: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare (fonduri │ │ │
│ │proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a │ │ │
│ │rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │4 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare (fonduri │ │ │
│ │proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a │ │ │
│ │rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │2 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, │ │ │
│ │fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor │ │ │
│ │sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────┤
│3.3.│Dezvoltarea domeniului medical finanţat: │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────┤
│ │a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care rezultatele propuse prin│ │ │
│ │proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie │ │ │
│ │pediatrică pe an. │6 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care rezultatele propuse prin│ │ │
│ │proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie │ │ │
│ │pediatrică pe an. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care rezultatele propuse prin │ │ │
│ │proiect vor conduce la creşterea numărului de operaţii de cardiochirurgie │ │ │
│ │pediatrică pe an. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" │Maximum │ │
│ │ │15 puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Minimum │ │
│ │ │10 puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ 4.│COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu │Maximum │ │
│ │resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea│30 de puncte │ │
│ │principiilor managementului riguros) │Minimum │ │
│ │ │21 de puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│4.1.│Completitudinea bugetului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte şi sunt reflectate în │ │ │
│ │alocarea pe activităţi. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt │ │ │
│ │reflectate în alocarea pe activităţi. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial corecte şi sunt parţial │ │ │
│ │reflectate în alocarea pe activităţi. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│4.2.│Detalierea bugetului: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru │ │ │
│ │toate categoriile de cheltuieli incluse. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare │ │ │
│ │pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a │ │ │
│ │modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare │ │ │
│ │pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a │ │ │
│ │modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant. │1 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru│ │ │
│ │categoriile de cheltuieli incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de│ │ │
│ │estimare a costurilor. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│4.3.│Fundamentarea economico-financiară a costurilor: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o │ │ │
│ │justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi │ │ │
│ │costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială. │8 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o │ │ │
│ │justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi │ │ │
│ │costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute parţial de o │ │ │
│ │justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi │ │ │
│ │costul unitar, şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o │ │ │
│ │justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi │ │ │
│ │costul unitar. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│4.4.│Modalitatea de estimare a costurilor: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei │ │ │
│ │şi sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei, în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 │ │ │
│ │privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în │ │ │
│ │obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice │ │ │
│ │naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin │ │ │
│ │Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. │8 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei,│ │ │
│ │dar nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011,│ │ │
│ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu │ │ │
│ │modificările şi completările ulterioare. │5 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei,│ │ │
│ │şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011,│ │ │
│ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu │ │ │
│ │modificările şi completările ulterioare. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei, şi nu│ │ │
│ │sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011,│ │ │
│ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu │ │ │
│ │modificările şi completările ulterioare. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┤
│4.5.│Utilizarea eficientă a fondurilor: │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┤
│ │a) Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea totală a │ │ │
│ │proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la │ │ │
│ │finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │6 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │b) Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a │ │ │
│ │proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la │ │ │
│ │finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │3 │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului │ │ │
│ │printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │0 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢĂ" │Maximum │ │
│ │ │30 de puncte │ │
│ │ ├─────────────┤ │
│ │ │Minimum │ │
│ │ │21 de puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │SCOR TOTAL PROIECT │Maximum │ │
│ │ │100 de puncte│ │
│ │ ├─────────────┤ │
│ │ │Minimum │ │
│ │ │70 de puncte │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Comentarii evaluator │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┘

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016