Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017 pentru măsura I.6 - "Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017  pentru măsura I.6 - Twitter Facebook
Cautare document

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2017 pentru măsura I.6 - "Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 476 bis din 23 iunie 2017
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 188 din 7 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 23 iunie 2017.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME
                                      2014 - 2020
                             Prioritatea Uniunii Europene 1
                         PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN
            PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
           UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ŞI BAZAT PE CUNOAŞTERE
        Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru.
        Măsura I.6: Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit
        Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.
        Versiunea 3
        Mai 2017

     CUPRINS
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    2. PREVEDERI GENERALE
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicitanţi eligibili
    3.2. Eligibilitatea proiectului
    3.3. Activităţi eligibile
    3.4. Cheltuieli eligibile

    4. CEREREA DE FINANŢARE
    4.1. Întocmirea şi completarea Cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare
    4.3. Depunerea Cererii de finanţare

    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII
    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanţare
    6.2. Selecţia Cererilor de finanţare

    7. CONTESTAŢII
    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
    8.2. Obligaţii specifice ale beneficiarului
    8.3. Modificarea contractului de finanţare

    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
    9.2. Derularea şi verificarea achiziţiilor în cadrul proiectului
    9.3. Rambursarea cheltuielilor
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
    9.3.2. Plata


    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
    10.2. Control

    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    12. ANEXE
    1. LEGISLAŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
        Legislaţie UE
        ● Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
        ● Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020.
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
        ● Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
        ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
        ● Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/288 în ceea ce priveşte perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în România

        Legislaţie naţională
        ● Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operaţiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Decizia Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie;
        ● Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
        ● Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.


    2. PREVEDERI GENERALE
        Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 reprezintă un program care îşi propune să creeze condiţiile necesare redresării economice, generării creşterii şi locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 şi permite accesarea fondurilor structurale şi de investiţie prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM).
        Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile şi totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanţare şi se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi ai Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, Măsura I.6 - Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit.
        Obiectivul general al priorităţii este de a contribui la obiectivele PCP (Politica Comuna de Pescuit) de a realiza MSY (Producţia Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite. Se va acorda atenţie nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcaţiunilor din pescuitul interior.
        Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care şi Măsura I.6 - Diversificare veniturilor şi noi forme de venituri, Art. 30 şi Art. 44, alin. (4) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe creşterea veniturilor pescarilor prin activităţi complementare.
        Obiectiv specific al Măsurii I.6 vizează creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru.
        Măsura I.6 include toate tipurile de investiţii legate de: investiţii la bord, turism pentru pescuitul cu undiţa, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activităţi educaţionale care privesc pescuitul.
        Înainte de a începe completarea Cererii de finanţare vă recomandăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
        Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi: Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 - 2020 Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 30 şi art. 44 alin. (4).
        Totodată vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro - pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanţare.
    CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
    SOLICITANŢI ELIGIBILI
    PESCARII, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE SAU JURIDICE CARE:
    ÎNAINTEAZĂ UN PLAN DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA NOILOR LOR ACTIVITĂŢI;
    DEŢIN SAU URMEAZĂ SĂ DEŢINĂ COMPETENŢE PROFESIONALE CORESPUNZĂTOARE NOILOR ACTIVITĂŢI DEZVOLTATE;
    AU MINIM 60 DE ZILE DE PESCUIT COMERCIAL ÎN ULTIMELE 24 DE LUNI.


    CE ACTIVITĂŢI SUNT FINANŢATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
    ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
    ACTIVITĂŢI CARE CONTRIBUIE LA DIVERSIFICAREA VENITURILOR PESCARILOR PRIN DEZVOLTAREA UNOR ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE CA:
    INVESTIŢII LA BORD
    INVESTIŢII ÎN TURISMUL PENTRU PESCUITUL CU UNDIŢA
    RESTAURANTE CU SPECIFIC PESCĂRESC
    SERVICII DE MEDIU AFERENTE PESCUITULUI
    ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE CARE PRIVESC PESCUITUL


        CARE SUNT ŢINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?
        INDICATORI
        Indicatorii prestabiliţi (Indicatori de program)
        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Unitate│
│Indicator │de │
│ │măsură │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Locuri de muncă (ENI) create │ │
│în sectorul pescuitului sau │nr. │
│activităţi complementare: - │ │
│femei - bărbaţi │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Locuri de muncă (ENI) │ │
│menţinute în sectorul │ │
│pescuitului sau activităţi │nr. │
│complementare: - femei - │ │
│bărbaţi │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        ATENŢIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliţi asumaţi prin Cererea de finanţare va atrage după sine recuperarea finanţării nerambursabile acordate direct proporţional cu gradul de nerealizare a acestora. Criteriul, număr de locuri muncă create, menţinute, asumat prin cererea de finanţare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Unitate│
│Indicator │de │
│ │măsură │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Numărul de proiecte privind │ │
│promovarea capitalului uman şi│ │
│a dialogului social, │ │
│diversificare şi noi forme de │nr. │
│venit, întreprinderi nou │ │
│înfiinţate pentru pescari şi │ │
│sănătate/siguranţă. │ │
└──────────────────────────────┴───────┘        Indicatorii suplimentari de proiect
        Indicatori suplimentari de realizare

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Indicator │Unitate de │
│ │măsură │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Creşterea cifrei de │Mii lei │
│afaceri │ │
├───────────────────────┴──────────────┤
│Date de implementare │
├──────────────────────────────────────┤
│Precizare dacă operaţiunea priveşte: │
├──────────────────────────────────────┤
│Pescuit marin │
├──────────────────────────────────────┤
│Pescuit in apele interioare │
├──────────────────────────────────────┤
│Ambele │
├──────────────────────────────────────┤
│Tipul de investiţie │
├──────────────────────────────────────┤
│Investiţii la bord │
├──────────────────────────────────────┤
│Turism pentru pescuitul cu undiţa │
├──────────────────────────────────────┤
│Restaurante │
├──────────────────────────────────────┤
│Servicii privind protecţia mediului │
├──────────────────────────────────────┤
│Activităţi educative │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de pescari care beneficiază de│
│operaţiune │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE! Necompletarea indicatorilor şi a datelor de implementare în cadrul cererii de finanţare va atrage după sine declararea ca neconformă a acesteia.
        CÂŢI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?
        INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
        Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operaţiune şi nu depăşeşte suma maximă de 75.000 EUR (inclusiv TVA eligibil) echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunţul de lansare a apelului. Un solicitant poate depune una sau mai multe cereri de finanţare în cadrul măsurii cu condiţia ca sprijinul financiar solicitat să nu depăşească cumulat echivalentul în lei a 75.000 euro la cursul INFOREURO precizat în anunţul de lansare a apelului.
        Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei, în cuantum de minim 50% prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).
        Atenţie! Pentru solicitanţii care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.
        Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil se va stabili în funcţie de încadrarea solicitantului, ca urmare a completării Anexei I - "Declaraţie privind încadrarea în categoria IMM"


        CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ŞI MINIMĂ A PROIECTULUI ŞI PE CE PERIOADĂ?
        Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a 150.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunţul de lansare a apelului (În cadrul acestui plafon este inclus TVA-ul doar în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA). Pentru solicitanţii plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.
        Valoarea minimă eligibilă a proiectului va fi precizată în anunţul de lansare a apelului. Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani.
        Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.
        Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condiţiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanţare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoţită de fişa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanţare depuse cu obiectivele strategice, pilonii şi obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorităţii de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include şi perioada eventualei contestaţii asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanţare în MYSMIS2014.
        Modelul fişei de prezentare a proiectului se regăseşte pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresa http://www.itideltadunarii.com/informare-procedura-de-avizare- pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030/#8dda50d7755d34e8b
        În etapa de selecţie, solicitanţii din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizaţi în baza punctajului şi numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanţare. Cererile de finanţare care nu au depus aviz sau cererile de finanţare care au aviz de neconformitate vor întra în competiţia naţională.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEPAM şi www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.
        În cadrul acestui apel Cererea de finanţare şi documentele anexate Cererii de finanţare vor fi introduse şi respectiv ataşate on line cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014 disponibilă la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/mysmis, doar în intervalul precizat în anunţul de lansare.
        Etapele de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii, a evaluării tehnice şi financiare precum şi a celei de selecţie, solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi contestaţiile se vor face prin depunere de documente pe suport de hârtie.
        Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fi semnate de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilate, după caz, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS2014.
        Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi depunerea de contestaţii, locaţiile şi datele de contact ale Autorităţii de management şi a Centrelor regionale sunt:

┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe │
│ │ │ │arondate │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │B-dul Carol I│ │ │
│DGP- │nr. 24, │Tel: 021-307 │ │
│AMPOPAM │sector 3, │9802 Fax. 021│- │
│ │municipiul │307 2474 │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Intern.Trade │ │ │
│ │Center, str. │ │Braşov, │
│ │Alexandru │Tel. │Covasna, │
│CR Braşov│Vlahuţă, nr. │0268.546.511 │Harghita, │
│ │10, Et. 1, │0725.256.235 │Mureş, │
│ │Braşov, │0725.256.236 │Sibiu. │
│ │judeţul │ │ │
│ │Braşov │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Arges, │
│ │Str. Mihai │Tel. │Dâmboviţa,│
│CR │Eminescu, nr.│021.350.11.61│Giurgiu, │
│Bucureşti│6, Buftea, │0725.256.223 │Ilfov, │
│ │judeţul Ilfov│0725.256.224 │Prahova şi│
│ │ │ │municipiul│
│ │ │ │Bucureşti.│
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Str. Capitan │Tel. │ │
│ │Petre Romulus│0241.511.580,│Constanţa,│
│CR │nr. 7 bis, │0725.256.231,│Ialomiţa, │
│Constanţa│Constanţa, │0725.256.232 │Călăraşi. │
│ │judeţul │0725.256.239 │ │
│ │Constanţa │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Alba, │
│ │Str. │ │Bistriţa- │
│ │Dorobanţilor,│Tel. │Năsăud, │
│CR Cluj │nr. 69, Cluj-│0725.256.233 │Cluj, │
│ │Napoca, │0725.256.234 │Maramureş,│
│ │judeţul Cluj │ │Satu- │
│ │ │ │Mare, │
│ │ │ │Sălaj. │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Str. Nicolae │ │Dolj, │
│ │Romanescu, │Tel. │Gorj, │
│CR Dolj │nr. 39, │0251.425.008 │Mehedinţi,│
│ │Craiova, │0725.256.222 │Olt, │
│ │judeţul Dolj │0725.256.221 │Teleorman,│
│ │ │ │Vâlcea. │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Basarabiei, │Tel. │Brăila, │
│ │nr. 55, bloc │0236.414.102 │Buzău, │
│CR Galaţi│A16, parter, │0725.256.225 │Galaţi, │
│ │Galaţi, │0725.256.226 │Vrancea. │
│ │judeţul │ │ │
│ │Galaţi │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Str. Al. │ │Bacău, │
│ │Mihail │Tel./Fax. │Botoşani, │
│CR Iaşi │Sadoveanu, │0232.273.070 │Iaşi, │
│ │nr. 10 bis, │0725.256.229 │Neamţ, │
│ │Iaşi, judeţul│0725.256.230 │Suceava, │
│ │Iaşi │ │Vaslui. │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Calea │ │Arad, │
│ │Buziaşului, │ │Bihor, │
│ │nr. 11A, │Tel. │Caraş │
│CR Timiş │cladire OB │0725.256.228 │Severin, │
│ │6A, et. 1, │0726.777.657 │Hunedoara,│
│ │Timişoara, │ │Timiş. │
│ │judeţul Timiş│ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │Business │ │ │
│ │Center Str. │Tel. │ │
│CR Tulcea│Portului nr. │0725.256.237 │Tulcea │
│ │14, etaj 2, │0725.256.238 │ │
│ │Tulcea, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
        În această secţiune găsiţi informaţii legate de solicitanţii eligibili, condiţiile de eligibilitate a proiectului, activităţi eligibile, precum şi cheltuielile eligibile.
    3.1. Solicitanţi eligibili
        Solicitanţii eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil acordat prin măsura I.6 - Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit sunt pescarii, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care:
    - înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi;
    – deţin sau urmează să deţină competenţe profesionale corespunzătoare noilor activităţi dezvoltate;
    – au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni.

        În conformitate cu art. 3 din Regulamentul nr. 508/2014, "pescar" înseamnă orice persoană care practică activităţi de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;
        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:
    - Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în nume colectiv - SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în comandită simplă - SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate pe acţiuni - SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în comandită pe acţiuni - SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate cu răspundere limitată - SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

        Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
    - Să acţioneze în nume propriu (nu pot depune în parteneriat).
    – Să desfăşoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312- Pescuitul în ape dulci).
    – Să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
    – Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanţ negativ (capitaluri negative) - pentru cazul în care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptaţi solicitanţii care sunt înfiinţaţi în anul depunerii Cererii de finanţare, cei înfiinţaţi în anul precedent depunerii Cererii de finanţare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. (A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanţare).

        CATEGORIILE DE SOLICITANŢI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANŢATE PRIN POPAM 2014-2020, RESTRICŢIONATE DE LA FINANŢARE, SUNT, DUPĂ CAZ:
    - Solicitanţii care, la momentul depunerii Cererii de finanţare se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;
    – Solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

        Deasemenea, în cadrul măsurii I.6 Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit, sunt restricţionaţi de la finanţare solicitanţii care începând cu 1 ianuarie 2013:
    - au săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (^21) sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    – au fost implicaţi în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;
    – au săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu; sau a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014.

        NOTĂ!
        Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 3 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracţiuni comise din neglijenţă gravă şi de 24 de luni în cazul unei infracţiuni comise cu intenţiei. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s- au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 3.
        Solicitanţii declaraţi printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 4 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reţinut că există circumstanţe agravante sau infracţiunea a fost săvârşită pe o perioadă de mai mult de un an.
        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s-au comis una sau mai multe dintre infracţiunile menţionate la art. 4.
    - Solicitanţii care au săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:
    – 12 luni în situaţia atribuirii a 9 puncte de încălcare/operator/navă de pescuit pentru infracţiunile prevăzute la punctele 1, 2 şi 5 din anexa XXX a R404/2011;
    – cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.

        Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabileşte că s- a comis o încălcare gravă în sensul art. 42 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.
        În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracţiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.
        Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puţine de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile
        Solicitanţii care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023).

        Nu sunt admişi la finanţare pe toată durata eligibilităţii în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanţii care:
    - au comis fraude în perioada anterioară depunerii Cererii de asistenţă financiară (conform Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene:
    a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect,
    – deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial, având acelaşi efect;

    b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:
    - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităţilor Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,
    – necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect,
    – deturnarea unui avantaj obţinut în mod legal, având acelaşi efect.)


        Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanţare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operaţiunii şi pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăţi, cerinţele menţionate la alin. (1) literele (a)-(d) art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.

    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Să fie implementat pe teritoriul României;
    2. Să conţină activităţile eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.
    3. Activităţile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
    4. Respectă gradul de intervenţie publică.
    5. Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.
    6. Durata maximă de implementare este de 24 luni.

        ATENŢIE: Proiectele care privesc doar achiziţia de construcţii nu sunt eligibile.
        Notă:
        Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect şi un responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parţial.


    3.3. Activităţi eligibile
        În cadrul măsurii I.6 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
        În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activităţi complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând:
    - Investiţii la bord;
    – Turism pentru pescuitul cu undiţa;
    – Restaurante cu specific pescăresc;
    – Servicii de mediu aferente pescuitului;
    – Activităţi educaţionale care privesc pescuitul.

        Proiectul poate viza una sau mai multe din activităţile complementare pescuitului menţionate anterior.
    - Investiţiile la bord pot cuprinde doar activităţi care au ca scop diversificarea veniturilor pescarilor cum ar fi:
        ● Investiţii necesare realizării activităţilor de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.
        Condiţiile de desfăşurare a activităţii de agrement nautic, precum şi condiţiile de autorizare a ambarcaţiunilor de agrement nautic este reglementată de hotărârea nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 1079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic.

        ● Investiţii necesare realizării activităţilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.
        Condiţiile de desfăşurare a activităţilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial sunt următoarele:
    - deţinerea licenţei de turism.
    – permis de pescuit sportiv pentru turiştii aflaţi la bordul ambarcaţiunii de pescuit.
     În cazul investiţiilor la bord, beneficiarii nu transferă nava respectivă în afara Uniunii pentru cel puţin cinci ani de la data plăţii efective a respectivului sprijin către beneficiar. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operaţiunea sunt recuperate de statul membru proporţional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerinţa. Vezi Anexa F - din Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare.
    - turismul pentru pescuitul cu undiţa poate cuprinde activităţi cum ar fi:
        ● investiţii necesare turismului pentru pescuitul recreativ - sportiv pe pontoane (Ex: Căsuţe cu ponton individual cu dotările aferente);
        ● investiţii necesare pescuitului recreativ - sportiv pe ambarcaţiuni.
        ● achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă.
        ● Investiţii necesare realizării unor centre de pescuit recreativ sportiv.
        ● structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.
        IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE AFERENTE PESCUITULUI RECREATIV-SPORTIV:
    - Structurile de cazare vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.
    – Pentru investiţiile noi în structuri de cazare, suprafaţa de teren aferentă investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural (construcţie nouă sau extindere).
    – Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.
    – Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.
    – restaurante cu specific pescăresc;


        ● investiţii noi;
        ● adaptarea/modernizarea unor clădiri existente.
        ● achiziţia de dotări specifice restaurantelor.
        IMPORTANT! PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA RESTAURANTELE CU SPECIFIC PESCĂRESC:
    - Restaurantele cu specific pescăresc vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o stea.
    – Pentru investiţiile noi în restaurante cu specific pescăresc, suprafaţa de teren aferentă restaurantului cu specific pescăresc trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul turismului, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural (construcţie nouă sau extindere).
    – Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.
    – Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.    – servicii de mediu aferente pescuitului;
        ● investiţii ce vizează colectarea de deşeuri marine sau deşeuri pe ape interioare;
        ● investiţii ce vizează prelucrarea şi comercializarea deşeurilor marine sau a deşeurilor de apele interioare colectate;
        ● investiţii ce vizează servicii de întreţinere şi igienizare a plajelor şi a zonelor de agrement;

    – activităţi educaţionale care privesc pescuitul.
        ● Investiţii necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul, de tip "Şcoala Altfel".
        ● Investiţii necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.


        ACTIVITĂŢI OBLIGATORII
        În cadrul măsurii sunt obligatorii:
        ● activităţile de informare şi publicitate;
        ● activitatea de auditare a proiectului


        ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:
        Activităţile neeligibile sunt în conformitate cu art. 11 din Regulamentul nr. 508/2014 şi anume:
    - operaţiunile care determină creşterea capacităţii de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporeşte capacitatea navei de a găsi peşte;
    – construcţia de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;
    – încetarea temporară sau definitivă a activităţilor de pescuit, în absenţa unei dispoziţii contrare în prezentul regulament;
    – Pescuitul de explorare;
    – Transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.


        DE ASEMENEA, ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI NU SUNT ELIGIBILE INVESTIŢIILE LA BORD CARE VIZEAZĂ:
    - Sănătatea şi siguranţa la bord conform Articolului 32 şi art. 44 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul nr. 508/2014.
    – Investiţii în echipamente la bord care vizează Eficienţa energetică şi atenuarea schimbărilor climatice conform Articolului 41 alin. (1) literele (a) - (c) şi art. 44 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul nr. 508/2014.
    – Investiţii la bord care vizează Valoare adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite conform Articolului 42 şi art. 44 alin. (1) lit. (e) Regulamentul nr. 508/2014.


    3.4. Cheltuieli eligibile
        Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finanţare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementată de H.G. nr. 347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza în conformitate cu O.M. nr. 816/2016.
        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU art. 4 alin (1) din H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
        Condiţie generală de eligibilitate a cheltuielilor

    (1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
    a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar;
    d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    e) să fie în conformitate cu prevederile programului;
    f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.


        IMPORTANT! În conformitate cu art. 5 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

    (2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 sunt acceptate ca şi contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile.

    (3) Contribuţia în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
    a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice;
    b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare;
    c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de implementarea operaţiunii;
    d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuţiei în natură nu poate depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.


        ATENŢIE! În conformitate cu art. 10 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.
        TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU NEPLĂTITORII DE TVA
    1. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    2. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.
    3. Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

        Solicitanţii (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligaţia de a completa Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare - Anexa G la Cererea de finanţare. Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
        CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:
        Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:
    1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:
    1. Cheltuieli cu auditarea proiectului.
    2. Cheltuieli cu informarea şi publicitatea.
    3. Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la Alte cheltuieli - Comisioane, cote, taxe din Anexa 6 - Capitolul I - Structura devizului general din H.G. nr. 907/2016.
    4. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.
    5. Cheltuielile aferente garanţiile emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.
    6. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.

    2. Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:
    1.1. Obţinerea terenului
        Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
    a) cumpărarea de terenuri;


    1.2. Amenajarea terenului
        Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în:
    a) demolări;
    b) demontări;
    c) dezafectări;
    d) defrişări;
    e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate;
    f) sistematizări pe verticală;
    g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
    h) drenaje;
    i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază);
    n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.


    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
        Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:
    a) plantare de copaci;
    b) reamenajare spaţii verzi;
    d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.    2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii.
        Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare a funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum:
    a) alimentare cu apă;
    b) canalizare;
    c) alimentare cu gaze naturale;
    d) agent termic;
    e) energie electrică;
    f) telecomunicaţii;
    g) drumuri de acces;
    i) alte utilităţi.    3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare.
    3.1. Studii
        Cuprinde cheltuielile pentru:
    3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie;
    3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;
    3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.


    3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
        Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentaţiilor şi obţinerea avizelor:
    a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
    b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
    c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;
    d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
    e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
    f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
    g) obţinerea avizului de protecţie civilă;
    i) alte avize, acorduri şi autorizaţii.


    3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.
    3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
    3.5. Proiectare Cuprinde cheltuielile pentru:
    3.5.1. tema de proiectare;
    3.5.2. studiu de prefezabilitate;
    3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
    3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
    3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
    3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie.

    3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie
        Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice:
    a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi);
    b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare;
    c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică;
    d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.


    3.7. Consultanţă
        Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
    3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
    3.7.2. auditul financiar.


    3.8. Asistenţă tehnică
        Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
    3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului:
    a) pe perioada de execuţie a lucrărilor;
    b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

    3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.


    3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare.

    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază.
    4.1. Construcţii şi Instalaţii
        Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie. Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.
        Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.

    4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
        Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
        Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
        Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.
        Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
        Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
        Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.5. Dotări
        Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.
        Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.
        Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică.

    4.6. Active necorporale
        Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.


    5. Alte cheltuieli.
    5.1. Organizare de şantier
        Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii- montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
        Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:
    a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;
    b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
    c) grupuri sanitare;
    d) rampe de spălare auto;
    e) depozite pentru materiale;
    f) fundaţii pentru macarale;
    g) reţele electrice de iluminat şi forţă;
    h) căi de acces auto şi căi ferate;
    i) branşamente/racorduri la utilităţi;
    j) împrejmuiri;
    k) panouri de prezentare;
    l) pichete de incendiu;
    m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;


    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Cuprinde cheltuielile pentru:
    a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;
    b) taxe de amplasament;
    c) închirieri semne de circulaţie;
    d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
    e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;
    f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;
    g) taxe depozit ecologic;
    h) taxe locale;
    i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
    j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;
    k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;
    l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora;
    m) paza şantierului;
    n) asigurarea pompierului autorizat;
    o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.


    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cuprinde, după caz:
    5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
    5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;
    5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
        Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
        Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
    a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
    b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la construcţie existentă.


    5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
        Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public.


    6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste.
    6.1. Pregătirea personalului de exploatare
        Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor.

    6.2. Probe tehnologice şi teste
        Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor.
        În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.


    7. Cheltuieli cu amortizarea şi leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;
    8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;
        IMPORTANT! În conformitate cu art. 7 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    1. Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
    2. Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaţia stabilită în cadrul operaţiunii finanţate, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de finanţare. în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    3. în cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) şi (2).

        IMPORTANT! În conformitate cu art. 8 H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
        Art. 8
        Costul de achiziţie al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:
    a) construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;
    b) construcţia este strict necesară implementării operaţiunii;
    c) se certifică de către un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii că preţul/costul de achiziţie al construcţiilor, inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu depăşeşte valoarea de piaţă;
    d) construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.        IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU art. 11 H.G. NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014-2020
    1. Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.
    2. Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.
    3. Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, conform legislaţiei naţionale sau ale Uniuni Europene.

        Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din H.G. 347/2016 şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
        Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiţiei de bază, astfel:
        ● activele aduse ca aport în natură;
        ● alte active deţinute de solicitant care intră în obiectul investiţiei de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură şi la a căror achiziţionare nu au contribuit granturile publice.

        Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.
        Conform Art. 9 din H.G. nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:
    a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;
    b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile;
    c) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;
    d) sunt respectate prevederile art. 10;
    e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanţare.

        Important! În conformitate cu art. 13, alin (2) din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
    2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita:
    a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj;
    b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj.


        IMPORTANT! REGULI PRIVIND SUBCONTRACTAREA/SUBANTREPRIZA
        În baza prevederilor H.G. nr. 347/2016, Art. 4, alin. (2) şi (3), se vor respecta următoarele:
    - Cheltuielile aferente subcontractării/subantreprizei sunt eligibile în limita a maxim 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de lucrări şi/sau antrepriză
    – Cheltuielile aferente subcontractării de servicii sunt eligibile în limita a maxim 40% din valoarea totală eligibilă a contractului de servicii.


        CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.6 pot fi:
    a) Cheltuieli cu investiţiile la bord
        ● cheltuieli cu Investiţii necesare realizării activităţilor de agrement la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.
        ● cheltuieli pentru Investiţii necesare realizării activităţilor de pescuit recreativ-sportiv la bordul ambarcaţiunii de pescuit comercial.

    b) Cheltuieli pentru turismul privind pescuitul recreativ-sportiv:
        ● cheltuieli pentru investiţii necesare turismului pentru pescuitul recreativ-sportiv pe pontoane;
        ● cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni cu destinaţie recreativă;
        ● cheltuieli pentru investiţii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcaţiuni.
        ● cheltuieli pentru investiţii necesare realizării unor centre de pescuit recreativ-sportiv.
        ● cheltuieli cu realizarea de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.

    c) Cheltuieli pentru restaurante cu specific pescăresc
        ● Cheltuieli pentru investiţii noi;
        ● Cheltuieli pentru adaptarea/modernizarea unor clădiri existente.
        ● Cheltuieli cu achiziţia de dotări specifice restaurantelor.

    d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului
        ● Cheltuieli pentru investiţii ce vizează colectarea de deşeuri marine sau deşeuri pe ape interioare;
        ● Cheltuieli pentru investiţii ce vizează prelucrarea şi comercializarea deşeurilor marine sau a deşeurilor de apele interioare colectate;
        ● Cheltuieli pentru investiţii ce vizează servicii de întreţinere şi igienizare a plajelor şi a zonelor de agrement;

    e) Cheltuieli pentru activităţi educaţionale care privesc pescuitul
        ● Cheltuieli pentru investiţii necesare desfăşurării de activităţi educative care privesc pescuitul (de ex. "Şcoala Altfel").
        ● Cheltuieli pentru investiţii necesare realizării de tabere tematice pentru copii în zonele de pescuit.


        IMPORTANT! Cheltuielile specifice vor fi Încadrate în una din categoriile de cheltuieli de la 1-6 din Bugetul Cererii de finanţare - Anexa J, în funcţie de natura cheltuielii.
        Ex: cheltuiala cu achiziţia unui software pentru comenzi online pentru restaurant cu specific pescăresc se va încadra la 4.6 Active necorporale.
        CHELTUIELI NEELIGIBILE
        IMPORTANT! În conformitate cu art. 12 şi art. 16 din H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
    ART. 12
        Dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.

    ART. 16
        Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    c) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
    d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;
    f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;


    4. CEREREA DE FINANŢARE
        În cadrul acestei secţiuni veţi găsi informaţii privind întocmirea, modalitatea de completare şi depunere online a Cererii de finanţare, precum şi informaţii cu privire la documentele pe care va trebui să le ataşaţi.
    4.1. Întocmirea şi completarea Cererii de finanţare
     Modul de completare a cererii de de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum şi în tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.
        Aveţi obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română şi de a completa toate câmpurile din Cererea de finanţare chiar şi cu sintagma "nu se aplică".
        Urmăriţi cu atenţie toate indicaţiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanţare şi în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanţare.
        Pentru a vă putea încadra în limita de caractere aferent fiecărui câmp din cererea de finanţare vă recomandăm completarea fără diacritice.
        Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informaţiile necesare şi relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activităţile propuse, rezultatele preconizate şi bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanţare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.
        Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului al acestuia.

    4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare
        Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, în formă scanată la rezoluţia recomandată de 300 dpi, la care se va ataşa semnătura electronică în aplicaţia electronică MySMIS2014:

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Formular Cerere de finanţare │
│ │împreună cu: Anexa A - Declaraţie│
│ │de angajament Anexa B - │
│ │Declaraţie pe propria răspundere │
│ │privind evitarea dublei finanţări│
│ │Anexa C - Declaraţia de │
│ │eligibilitate Anexa D - │
│ │Declaraţia privind respectarea │
│ │principiului egalităţii de şanse │
│ │Anexa E - Declaraţia privind │
│ │admisibilitatea cererii Anexa F -│
│ │Declaraţia pe propria răspundere │
│ │de respectare a prevederilor art.│
│1. │25 alin.1 din Reg. 508/2014 - │
│ │Numai în cazul investiţiilor la │
│ │bord. Anexele G - Declaraţie │
│ │privind eligibilitatea TVA Anexa │
│ │H - Declaraţia pe propria │
│ │răspundere pentru obţinerea │
│ │competenţelor profesionale - dacă│
│ │pescarul nu deţine la momentul │
│ │depunerii cererii de finanţare │
│ │aceste competenţe. Anexa I - │
│ │Declaraţie privind încadrarea │
│ │întreprinderii în categoria IMM │
│ │Anexa J - Bugetul indicativ al │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Dacă pescarul comercial deţine la│
│ │momentul depunerii cererii de │
│ │finanţare competenţele │
│ │profesionale corespunzătoare │
│ │activităţilor complementare │
│ │Documente care să ateste │
│ │competenţele profesionale │
│ │corespunzătoare activităţilor │
│ │complementare pe care pescarul le│
│ │deţine la momentul depunerii │
│ │Cererii de finanţare (CV însoţit │
│ │de copii după Diplome de studii │
│ │sau Certificate de calificare │
│ │profesională emise de furnizori │
│ │de formare profesională │
│ │acreditaţi ANC sau recunoaşterea │
│ │de către un centru de evaluare si│
│ │certificare a competenţelor │
│ │profesionale obţinute pe alte căi│
│2. │decât cele formale autorizat ANC │
│ │a competenţelor dobândite ca │
│ │urmare a experienţei │
│ │profesionale) În cazul │
│ │persoanelor fizice autorizate şi │
│ │Intreprinderilor individuale │
│ │competenţele profesionale vor │
│ │trebui dovedite de către │
│ │titularul PFA sau II, iar în │
│ │cazul intreprinderilor familiale │
│ │de către unul din membrii │
│ │intreprinderii familiale. În │
│ │cazul societăţilor comerciale │
│ │competenţele vor trebuie dovedite│
│ │de către: - acţionarul unic - │
│ │acţionarul majoritar - sau, în │
│ │cazul în care firma are mai mulţi│
│ │acţionari care deţin părţi │
│ │sociale egale de către unul din │
│ │acţionari. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Adunării Generale a │
│ │Asociaţilor/Decizie asociat unic │
│ │sau Hotărârea pentru persoane │
│ │fizice autorizate/întreprinderi │
│3. │individuale/membrilor │
│ │întreprinderii familiale, privind│
│ │aprobarea investiţiei, emisă │
│ │conform actelor constitutive ale │
│ │solicitantului. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ultimul Bilanţ anual însoţit de │
│ │contul de profit şi pierdere │
│ │înregistrat la Administraţia │
│ │Fiscală/dovadă (recipisă) │
│ │transmitere online, după caz, sau│
│ │sau Declaraţia de inactivitate │
│ │înregistrată la Administraţia │
│ │Financiară în cazul │
│4. │solicitanţilor care nu au │
│ │desfăşurat activitate în anul │
│ │anterior depunerii Cererii de │
│ │finanţare dar au minim 60 de zile│
│ │de pescuit comercial în ultimele │
│ │24 de luni. *Solicitantul │
│ │înfiinţat în anul depunerii │
│ │Cererii de finanţare nu prezintă │
│ │documentele mai sus menţionate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia specială privind │
│ │veniturile realizate în anul │
│ │anterior depunerii Cererii de │
│ │finantare înregistrată la │
│5. │Administraţia Financiară conform │
│ │legislaţiei în vigoare - pentru │
│ │persoane fizice autorizate (PFA)/│
│ │întreprinderi individuale/ │
│ │întreprinderi familiale │
│ │(Declaraţia 200). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Cazier judiciar al solicitantului│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │În funcţie de specificul │
│ │investiţiei se vor depune │
│ │următoarele seturi de documente: │
│ │a) în cazul obiectivelor noi de │
│7. │investiţii: Plan de Afaceri │
│ │(Anexa 7) şi Studiu de │
│ │fezabilitate şi un Deviz general │
│ │cu Devize pe obiecte întocmite │
│ │conform H.G. 907/2016. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │b) în cazul intervenţiilor la │
│ │construcţii existente: Plan de │
│ │Afaceri (Anexa 7) şi Documentaţia│
│ │de avizare a lucrărilor de │
│ │intervenţii însoţită de devizul │
│ │general şi devizele pe obiect ale│
│ │investiţiei întocmite conform │
│ │H.G. 907/2016. c) în cazul │
│ │obiectivelor mixte de investiţii:│
│ │Plan de Afaceri (Anexa 7) şi │
│ │Studiu de fezabilitate, completat│
│ │cu elementele specifice din │
│ │documentaţia de avizare a │
│ │lucrărilor de intervenţii, │
│ │însoţit de devizul general şi │
│ │devizele pe obiect ale │
│ │investiţiei întocmite conform │
│ │H.G. 907/2016. d) Pentru │
│ │proiectele de investiţii care nu │
│ │prevăd lucrări de construcţii │
│ │montaj (proiecte de dotări): Plan│
│ │de Afaceri. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │*Se vor prezenta oferte │
│ │indicative de preţ. Pentru │
│ │bunurile propuse spre │
│ │achiziţionare precum si pentru │
│ │servicii, se vor ataşa minim două│
│ │oferte pentru categoriile de │
│ │bunuri/servicii care depăşesc │
│ │valoarea de 132.519 lei fără TVA │
│ │si minim o ofertă pentru │
│ │categoriile de bunuri/servicii cu│
│8. │o valoare mai mică de 132.519 lei│
│ │fără TVA (alin. (5), art. 7 din │
│ │Legea 98/2016). Ofertele de │
│ │preţuri care stau la baza │
│ │estimării valorii achiziţiei: - │
│ │Provin de la un operator economic│
│ │care poate fi identificat prin │
│ │denumire şi CUI. - Ofertele de │
│ │preţuri trebuie să fie valabile │
│ │la data depunerii Cererii de │
│ │finanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Actele/documentele prin care s-a │
│ │dobândit dreptul de proprietate │
│ │asupra activelor pe care se fac │
│ │investiţiile. sau Copie │
│ │legalizată a Contractului de │
│9. │închiriere, superficie sau │
│ │concesiune, din care să rezulte │
│ │dreptul de folosinţă asupra │
│ │clădirilor sau terenului pentru │
│ │minim 8 ani de la data depunerii │
│ │Cererii de finanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extrase de carte funciară, în │
│ │original, emise cu maxim 30 de │
│ │zile înainte de depunerea Cererii│
│ │de finanţare, din care să rezulte│
│ │că terenurile şi imobilele │
│ │trebuie să fie libere de orice │
│ │sarcini/interdicţii ce afectează │
│ │implementarea operaţiunii şi să │
│ │nu facă obiectul unor litigii │
│ │având ca obiect dreptul invocat │
│ │de către potenţialul solicitant, │
│ │aflate în curs de soluţionare la │
│ │instanţele judecătoreşti, la │
│ │momentul depunerii Cererii de │
│ │finanţare **Pentru proiectele │
│ │care includ doar servicii si/sau │
│10. │dotări şi lucrări de construcţie │
│ │ce nu se supun autorizării nu se │
│ │solicită extras de carte │
│ │funciară. **Pentru proiectele │
│ │care prevăd contribuţie în │
│ │natură, se vor prezenta extrase │
│ │de carte funciară, din care să │
│ │rezulte că terenurile şi │
│ │imobilele trebuie să fie libere │
│ │de orice sarcini/interdicţii ce │
│ │afectează implementarea │
│ │operaţiunii şi să nu facă │
│ │obiectul unor litigii având ca │
│ │obiect dreptul invocat de către │
│ │potenţialul solicitant, aflate în│
│ │curs de soluţionare la instanţele│
│ │judecătoreşti, la momentul │
│ │depunerii cererii de finanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Raportul de evaluare întocmit de │
│ │un expert autorizat ANEVAR, │
│ │privind valoarea de piaţă a │
│11. │terenului/imobilelor care se │
│ │doresc a fi achiziţionate în │
│ │cadrul proiectului (întocmit cu │
│ │cel mult şase luni înaintea │
│ │depunerii Cererii de finanţare). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Raportul de evaluare întocmit de │
│ │un expert autorizat ANEVAR, │
│ │privind valoarea de piata a │
│12. │aportului în natură adus conform │
│ │art. 69, alin.1 din Regulamentul │
│ │(UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu │
│ │cel mult şase luni înaintea │
│ │depunerii Cererii de finanţare). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Pentru echipa de management a │
│ │proiectului (manager de proiect, │
│ │responsabil financiar) se vor │
│ │prezenta următoarele documente: │
│ │CV-ul în original- model EUROPASS│
│ │însoţit de Diplome de studii/ │
│13. │Diplome de calificare/ │
│ │specializare/Copie după Carnet de│
│ │muncă/Adeverinţă de vechime, în │
│ │copie conformă cu originalul - │
│ │după caz şi/sau Portofoliul │
│ │activităţilor firmei care │
│ │realizează managementul de │
│ │proiect. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14. │Permisul de pescuit comercial - │
│ │în copie conformă cu originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│15. │Autorizaţie de pescuit comercial │
│ │- în copie conformă cu originalul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Licenţa de pescuit (în cazul │
│16. │investiţiilor la bord) - în copie│
│ │conformă cu originalul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresă ANPA cu privire la │
│ │activitatea proprietarului/ │
│17. │ambarcaţiunii/navei în pescuitul │
│ │comercial, în ultimele 24 de │
│ │luni. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Extras din Jurnal de bord/ │
│ │Jurnalul de pescuit/Declaraţie de│
│ │descărcare/Alte documente │
│18. │justificative - în copie conformă│
│ │cu originalul, care să ateste │
│ │activitatea de pescuit comercial │
│ │de minim 60 de zile în ultimele │
│ │24 de luni. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Contract de leasing, în copie │
│19. │conformă cu originalul - dacă │
│ │este cazul │
└────┴─────────────────────────────────┘

        Pentru documentele care trebuie completate şi ataşate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM. Utilizarea altor tipuri de formulare, anexe sau declaraţii duce la respingerea Cererii de finanţare în etapa evaluării conformităţii administrative.
        Machetele formularelor, anexelor şi declaraţiilor, în format editabil, de pe pagina de internet a DGP- AMPOPAM - www.ampeste.ro.

    4.3. Depunerea Cererii de finanţare
        Depunerea se va efectua online prin completarea cu atenţie a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 şi după ce aţi apăsat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare.
        Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul Transmitere proiect. Această funcţie presupune parcurgerea următorilor paşi:
    - pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
    – pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
    – pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
    – pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
    – pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.
        Nicio Cerere de finanţare nu va fi luată în considerare dacă data şi ora limită pentru depunerea acesteia au fost depăşite, acest fapt determinând respingerea acesteia.
        În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori de calcul, Autoritatea de Management poate solicita clarificări/informaţii suplimentare o singură dată în cadrul fiecărei etape de analiză a cererilor de finanţare.
        Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis tot în scris la adresele centrelor regionale, la DGP - AMPOPAM sau prin intermediul sistemului MYSMIS (în momentul în care acest modul va fi disponibil), după caz.
     ATENŢIE! Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment în timpul procesului de analiză prin transmiterea către DGP AMPOPAM a unei solicitări de renunţare (Anexa 12). Solicitarea de renunţare este aprobată de către directorul general al DGP AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII
     Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2 C, de către experţii CR - POPAM/ANPA nominalizaţi.
     Experţii CR - POPAM/ANPA pot solicita o singură dată informaţii suplimentare (Anexa 5), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris (la adresele centrelor regionale corespunzătoare, conform înscrisurilor de la pagina10 ale prezentului Ghid).
        Adresele de email la care vor putea fi transmise răspunsurile vor fi cele de pe care vor fi transmise notificările.
        Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.
        Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
        Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanţare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
     Dacă pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie se constată necesitatea cererii unor informaţii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora, în baza unei Notificări de solicitare a informaţiilor suplimentare - Anexa 5 la prezentul ghid.
    6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanţare
        Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.
     Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experţii DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă - Anexa 3.
        În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM).
        Cererile de finanţare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.
        Experţii evaluatori pot solicita o singură dată informaţii suplimentare, în cazul în care dosarul Cererii de finanţare conţine informaţii contradictorii în interiorul lui, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
        În etapa de evaluare calitativă, experţii evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, astfel:
    - cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile şi/sau
    – cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care:
        > fie nu au legătură directă cu activităţile propuse,
        > fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
        > fie sunt disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului.
        > fie nu sunt rezonabile.


        În cazul în care diminuarea bugetului depăşeşte 20% din valoarea solicitată spre finanţare, cererea de finanţare este respinsă.
        Beneficiarul are obligaţia de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).

    6.2. Selecţia Cererilor de finanţare
        Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică şi financiară a tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunii
     Selecţia Cererilor de finanţare se va face de către o Comisie de selecţie în baza evaluării calitative - conform Anexei 3 şi a Criteriilor de selecţie prezentate în Anexa 4, în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro
        Proiectele care prezintă soluţii nerealiste sau solicitanţii nu acceptă recomandările experţilor pot fi respinse.
        În urma selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului obţinut, ce va fi făcută publică pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Solicitanţii vor fi notificaţi după publicarea listei pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Solicitanţii vor putea contesta rezultatul în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanţare dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.
        Lista documentelor solicitate în vederea contractării

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Document │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Certificat privind impozitele şi │
│ │taxele locale valabil la data │
│ │depunerii acestuia, privind │
│ │datoriile restante fiscale şi │
│ │sociale emise de primăriile pe │
│1. │raza cărora solicitantul îşi are │
│ │sediul social şi punctul de lucru│
│ │(dacă este cazul) unde urmează să│
│ │se realizeze proiectul - în │
│ │original, din care să rezulte că │
│ │nu are taxe şi impozite locale │
│ │restante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Certificatul de atestare │
│ │fiscală*, în termen de │
│ │valabilitate, emis de către │
│ │organul fiscal competent din │
│ │subordinea Administraţiei │
│ │Finanţelor Publice, pentru │
│ │obligaţiile fiscale şi sociale de│
│ │plată către bugetul general │
│ │consolidat al statului - în │
│2. │original, din care să rezulte că │
│ │nu are obligaţii de plată nete ce│
│ │depăşesc 1/12 din totalul │
│ │obligaţiilor datorate în ultimele│
│ │12 luni * Certificatul de │
│ │atestare fiscală trebuie să aibă │
│ │completată secţiunea C │
│ │"Informaţii pentru verificarea │
│ │eligibilităţii contribuabililor │
│ │pentru accesarea fondurilor │
│ │nerambursabile"; │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Copia actului de identitate a │
│ │reprezentantului legal. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Mandatul de reprezentare, pentru │
│ │împuternicit, autentificat prin │
│ │notariat (duplicatul eliberat de │
│4. │notar), clar şi explicit în ceea │
│ │ce priveşte perioada şi │
│ │activităţile pentru care este │
│ │dată împuternicirea - după caz. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Graficul de rambursare a │
│5. │cheltuielilor (cererilor de │
│ │rambursare) - Anexa 9 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Solicitare privind │
│6. │confidenţialitatea (dacă este │
│ │cazul). │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Formular de identificare │
│ │financiară cu datele de │
│7. │identificare ale trezoreriei/ │
│ │băncii şi ale contului │
│ │solicitantului - în original. │
└────┴─────────────────────────────────┘

    Pentru pregătirea documentelor solicitate vă recomandăm să verificaţi Anexa 2S.
     Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării. În situaţia în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă. Documentele menţionate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată până când aplicaţia My SMIS este operaţională şi pe modulul de contractare. Odată devenită operaţională aplicaţia My SMIS, documentele originale vor fi scanate şi ataşate contractului. Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultaţi Anexa 2 S.
        Cererile de finanţare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.
        IMPORTANT!
        Cererile de finanţare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiţie între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanţare pe restul bugetului alocat sesiunii.
        În cazul în care în urma selectării cererilor de finanţare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferenţa rămasă necontractată se realocă pentru celelalte cereri de finanţare din cadrul competiţiei naţionale.
        În cazul în care în urma selectării cererilor de finanţare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată rămânând cereri de finanţare neacoperite, diferenţa necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiţiei naţionale, în situaţia în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecţii (inclusiv rezolvarea contestaţiilor).
        Fondurile neutilizate urmare selecţiei naţionale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depăşit alocările apelurilor dedicate până la concurenţa sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.

        Finalizarea selecţiei se va realiza conform Manualului de proceduri pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare. Dacă cel puţin o condiţie din lista de verificare nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este respinsă.
        După verificare se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site www.ampeste.ro şi solicitantul va fi notificat în acest sens.
        Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi Notificat cu privire la selectarea Cererii de finanţare şi perioada în care reprezentantul legal, desemnat în Cererea de finanţare, se poate prezenta la sediul DGP-AM POPAM pentru semnarea Contractului de finanţare.
        IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanţare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
        Obligaţii specifice ale beneficiarului
        Contractul de finanţare va cuprinde următoarele clauze specifice:
    - Dovada privind obţinerea competenţele profesionale adecvate activităţilor complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de graţie de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de ultima tranşă de plată.
    – Proiectul tehnic va fi depus în termen de maxim 4 luni de la semnarea contractului de finanţare. Proiectul tehnic va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul Cererii de finanţare;
    – Autorizaţia de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;
    – Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare însoţită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanţare în cazul proiectelor pentru investiţii care nu prevăd construcţii montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiţii care prevăd construcţii-montaj;
    – Contractul de finanţare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanţării investiţiei, în cuantum de minim 20% din valoarea de cofinanţare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenţei acestei cofinanţări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanţare se reziliază.
    – Contractul va cuprinde şi alte clauze cu privire la achiziţiile private ale beneficiarilor;
    – Contractul va cuprinde obligaţii privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare şi documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;
    – Contractul va cuprinde şi clauze specifice cu privire la obligaţia beneficiarului de a păstra în bune condiţii toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;
    – Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit şi al departamentelor de specialitate din cadrul UE în limitele competenţelor ce le revin.
    – În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realităţii, AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
    – În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporţional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de Finanţare, AMPOPAM poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
    – Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării şi după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziţii.
    – Beneficiarul trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate pe toată perioada de valabilitate a contractului (perioada de execuţie + 5 ani de la ultima plată).    7. CONTESTAŢII
        În cadrul acestei secţiuni veţi putea găsi informaţii cu privire la contestaţii (conform Manualului de procedura pentru contestaţii în vigoare la data depunerii contestaţiei, publicat pe site-ul www.ampeste.ro).
        Contestaţia poate avea ca subiect:
    - declararea ca neconformă a cererii de finanţare;
    – declararea ca neeligibilă a cererii de finanţare;
    – rezultatul "RESPINS" al evaluării calitative şi/sau punctajul total obţinut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară;
    – respingerea cererii de finanţare în etapa precontractuală;
    – respingerea solicitării de modificare a contractului de finanţare nerambursabilă;
    – respingerea unui dosar de achiziţie a beneficiarului/act adiţional la un contract al beneficiarului, care deja a primit un aviz favorabil;

        Contestarea titlurilor de creanţă emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI, şi se supune prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
        Contestare neautorizării la plată a unei cheltuieli efectuate de către beneficiar NU FACE OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI.
        Termenele de depunere a contestaţiilor.
    - Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanţare nu va putea depăşi termenul de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanţare (Anexa 4 a Manualului de procedură pentru verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare în vigoare la data documentului).
    – Solicitantul poate face contestaţie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care se comunică rezultatul "RESPINS" al evaluării calitative şi punctajul obţinut (Anexa 4.1 a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare în vigoare la data documentului), dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro a Listei cererilor de finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut.
    – Contestaţia privind respingerea cererii de finanţare în etapa precontractuală se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere (Anexa 4.4 a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare în vigoare la data documentului).
    – Respingerea solicitării de întocmire a unui act adiţional poate fi contestată de către beneficiar în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de respingere.
    – Contestaţia privind neavizarea unui dosar de achiziţie/act adiţional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de neavizare.

        Contestaţiile care nu îndeplinesc condiţiile privind termenul de depunere, obiectul şi cuprinsul acestora vor fi respinse fără a se cerceta motivele de fapt şi de drept invocate.
        Contestaţia se poate transmite:
    - la sediul DGP-AMPOPAM, bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
    – prin e-mail, semnată electronic, la adresa contestaţii.popam@madr.ro.

        Termenul de depunere a contestaţiei este acelaşi indiferent de modalitatea de transmitere.
        Orice contestaţie trimisă la o altă adresă decât cea menţionată mai sus, sau după termenul de depunere, nu va fi luată în considerare.
        Obiectul contestaţiei
    - motivele de declarare ca neconformă administrativ/neeligibilă a cererii de finanţare enumerate în notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanţare;
    – rezultatul "RESPINS" al evaluării calitative şi/sau punctajul obţinut în urma procesului de evaluare tehnico-financiară punctajul, cu specificarea denumirii criteriului/subcriteriului de selecţie, aşa cum este menţionat în notificarea prin care se comunică rezultatul "RESPINS" al evaluării calitative şi punctajul obţinut;
    – considerentele de respingere enumerate în notificarea de respingere în etapa precontractuală;
    – motivele de respingere enumerate în notificarea de respingere a solicitării de modificare a contractului de finanţare nerambursabilă;
    – motivele de respingere enumerate în notificarea de neavizare a unui dosar de achiziţie/act adiţional la un contract care deja a primit un aviz favorabil a beneficiarului.

        Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să cuprindă:
        ● datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul şi calitatea ei;
        ● codul SMIS al cererii de finanţare;
        ● obiectul contestaţiei;
        ● motivele de fapt (documentele depuse, interpretarea acestora) şi de drept (dispoziţii legislative naţionale sau comunitare).

        La contestaţie se vor alătura copii ale înscrisurilor de care contestatarul înţelege a se folosi în motivarea contestaţiei.
        În cazul transmiterii la sediul DGP-AMPOPAM, contestaţia va fi redactată într-un singur exemplar original şi va fi însoţită de un exemplar electronic editabil, pe suport CD/DVD.
        În cazul transmiterii prin e-mail, contestaţia va fi transmisă atât în format .PDF semnat electronic, cât şi editabil, iar documentele utilizate în motivarea contestaţiei vor fi transmise în format .PDF semnat electronic.
        Contestaţia şi documentele anexate sunt numerotate şi trecute într-un OPIS.
        Contestatarul NU poate să depună documente noi care să completeze sau să modifice sau să înlocuiască conţinutul cererii de finanţare.
        Termenul pentru a răspunde contestaţiilor este de maxim 30 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei.

    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfăşurare a activităţii şi conţine referinţe la obligaţiile Autorităţii de management şi la cele ale beneficiarului. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă şi beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanţat.
        Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
     Modelul contractului de finanţare este ataşat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 8).

    8.2. Obligaţii specifice ale beneficiarului
        Beneficiarul trebuie să respecte clauzele specifice contractului de finanţare menţionate la Subcapitolul 6.2 din prezentul ghid.
        Nerespectarea clauzelor specifice menţionate anterior are ca efect rezilierea contractului de finanţare.
        Atenţie!
        Potrivit alin. (1) art. 17 din partea generală a contractului de finanţare, informaţiile/documentele privind executarea contractului de finanţare, inclusiv anexele sale, constituie informaţii de interes public, în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în afară de secţiunile/documentele/elementele care nu pot avea caracter confidenţial, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.
        În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generală a contractului de finanţare, părţile contractante, de comun acord, pot reglementa ca, anumite documente, secţiuni, respectiv informaţiile din proiect să aibă caracter confidenţial, în situaţia în care, publicarea acestora pot aduce atingere, principiului concurenţei loiale, respectiv proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.


    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
        Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât şi de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile contractului de finanţare şi cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.
    Solicitările de modificare a contractelor de finanţare se depun la compartimentul regional POPAM, pe raza căruia se implementează proiectul/operaţiunea.
        Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către DGP -AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP - AMPOPAM.
        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta paşii descrişi în modulul informatic.


    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
        Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanţării investiţiei, în cuantum de minim 20% din valoarea cofinanţării.
        Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanţare în procent de minim 50%, respectiv minim 70% (funcţie de categoria de beneficiar) din valoarea totală eligibilă a proiectului. În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minim 20% din cota de cofinanţare.
        Beneficiarul poate realiza dovada contribuţiei sale, prin mai multe modalităţi:
    1. aport în numerar constituit de beneficiar;
    2. surse de finanţare (credit bancar);

        Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului.
        Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.
        Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanţarea proiectului de investiţii contractat.
        În cazul în care beneficiarul face dovada contribuţiei proprii, prin aport în natură care depăşeşte 20% din cofinanţare, în cadrul cererii de finanţare, acesta nu mai are obligaţia de a face dovada cofinanţării după semnarea contractului de finanţare.
        Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării.

    9.2. Derularea şi verificarea achiziţiilor în cadrul proiectului
        Beneficiarii privaţi vor derula achiziţiile conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08.08.2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        În cazul în care asociaţiile/organizaţiile înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 includ şi autorităţi contractante, acestea vor aplica prevederile legii nr. 98/2006 (conform art. 4 lit. c)
        Dosarele achiziţiilor vor fi depuse la sediul CRPOPAM, în două exemplare pe hârtie şi un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicaţia informatică MySMIS devine operaţională, depunerea dosarelor de achiziţii, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.
        Beneficiarii au obligaţia să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii la CRPOPAM, în vederea avizării.

    9.3. Rambursarea cheltuielilor
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
        Conform art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către DGP-AMPOPAM şi după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanţării.
        Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere de rambursare.
        DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei tranşe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.
        Plata avansului, pentru ambele situaţii descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
        Conform art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, Beneficiarii privaţi, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:
    a) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau
    b) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, cu excepţia ordinelor de plată şi/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor pentru partea de contribuţie publică.

        Garanţiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.
        Garanţiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului.

    9.3.2. Plata
        Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOPAM, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare. În condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariţiei modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.
        Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOPAM, într-un singur exemplar pe hârtie şi un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicaţia informatică SMIS devine operaţională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.
        Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective, unde este cazul.
        Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare depuse la sediul CRPOPAM. Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.
        În cazul investiţiilor care nu presupun lucrări de construcţii montaj, Beneficiarul va depune maxim 3 cereri de rambursare.
        În cazul investiţiilor care presupun lucrări de construcţii montaj, Beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
        Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăţi) indicatorii de rezultat, conţinuţi în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.
        Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum şi respectarea prevederilor contractuale specifice operaţiunii finanţate şi a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operaţiunilor.
        Beneficiarul finanţării are obligaţia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    - documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);
    – documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
    – documente referitoare la implementarea proiectului;
    – facturi şi documente justificative aferente acestora, documente de plată; documentele contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:
    - originale;
    – fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
    – versiuni electronice ale documentelor originale;
    – documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.


    10.2. Control
        Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăţi şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:
    - să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;
    – să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurată disponibilitatea acestora;
    – să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;
    – să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi publicitate. Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.

        Echipa de control verifică următoarele aspecte:
    - legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;
    – înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;
    – modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;
    – îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului.    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa 10 - Măsuri de informare şi publicitate.

    12. ANEXE
    Anexa A - Declaraţie de angajament
    Anexa B - Declaraţie pe propria răspundere privind evitarea dublei finanţări
    Anexa C - Declaraţia de eligibilitate
    Anexa D - Declaraţia privind respectarea principiului egalităţii de şanse
    Anexa E - Declaraţia privind admisibilitatea cererii
    Anexa F - Declaraţie art. 25 Reg. 508
    Anexele G - Declaraţie privind eligibilitatea TVA
    Anexa H - Declaraţie pentru obţinerea competenţelor profesionale
    Anexa I - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
    Anexa I1 - Instrucţiuni de completare a Anexei I.
    Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului
    Anexa 1 - Instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare
    Anexa 2C - Lista de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
    Anexa 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării
    Anexa 3 - Grila De Evaluare Calitativă
    Anexa 4 - Grila de selecţie.
    Anexa 5 - Notificare informaţii suplimentare
    Anexa 6 - Notificare neconformitate eligibilitate selecţie
    Anexa 7 - Plan de Afaceri
    Anexa 8 - Contract Finanţare
    Anexa 9 - Graficul de rambursare a cheltuielilor
    Anexa 10 - Masuri de informare şi publicitate
    Anexa 11 - Formular de identificare financiară
    Anexa 12 - Solicitare de renunţare la Cererea De Finanţare

    ANEXA A

                                DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
        Prioritatea Uniunii Nr. .......................
        Măsura Nr.: ......................
        Titlul proiectului: ..........................................
        Durata de implementare ........ (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei);
        Solicitant
        Denumire .....................................................
        Statut juridic ...............................
        Tel/fax ............. Email ..................
        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria ...... nr. ........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., reprezentant legal al solicitantului .......... denumire solicitant .........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ........, Bl. ........., Sc. ........., Etaj ......, Apartament nr. ........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime mă angajez prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de finanţare:
    - să asigur contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de ........... Lei, reprezentând ...........% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
    – să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;
    – să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
    – să menţin pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilă şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în toată această perioadă;
    – să menţin pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la ultima plată natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă;
    – să asigur utilizarea echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.
    – că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi adevărate, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii,
    – că nu am cunoştinţă despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

        De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.
        Reprezentant legal al solicitantului ............
        (nume, prenume - cu majuscule) ...............
                                                          semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA B

        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
        Prioritatea Uniunii Nr. ...........................
        Măsura Nr.: ....................
        Titlul proiectului: ................................
        Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei);
        Solicitant
        Denumire ............................................
        Statut juridic ......................................
        Tel/fax ................... Email ...................
        Subsemnatul/a .................. posesor al CI/BI/Paşaport seria ........... nr. ........., CNP ............. eliberată de .......... la data de .........., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ............. denumire solicitant .........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr ........... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: .............., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ........., Bl. ........., Sc. ........., Etaj ......., Apartament nr. ........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    - Proiectul pentru care se solicită finanţare în prezenta Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene şi nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru aceleaşi activităţi.
    – Cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului, vor fi evidenţiate, monitorizate şi verificate distinct, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                               semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA C

                              DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
        Prioritatea Uniunii Nr. ...........................
        Măsura Nr.: ....................
        Titlul proiectului: ................................
        Durata de implementare ....... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei); POPAM .......... (%)
        Solicitant
        Denumire ............................................
        Statut juridic ......................................
        Tel/fax ................... Email ...................

        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr. ........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil .......... denumire solicitant .......... care a depus Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ........., Bl. ........., Sc. ......., Etaj .........., Apartament nr. ........., nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    - s-a dispus condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru o infracţiune privind conduita profesională de către o instanţă judecătorească cu putere de "res judecata";
    – este vinovat de grave greşeli profesionale, pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, le poate dovedi prin orice mijloace;
    – a fost subiectul unei judecăţi de tip res judecata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene, stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene, de către autorităţile competente;
    – a fost subiect al unui conflict de interese stabilit în baza unei decizii definitive şi irevocabile emise de o instanţă de judecată;
    – este vinovat de inducerea gravă în eroare a Autoritatea de Management pentru POP 2007- 2013 şi POPAM 2014-2020 prin furnizarea de informaţii incorecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
    – va încerca să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în timpul procesului de evaluare a proiectului şi nu va face presiuni la adresa evaluatorului.

        Subsemnatul/a ............... cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        ● operaţiunea care face obiectul prezentei cereri de finanţare nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea cererii de finanţare în cadrul prezentului apel;
        ● informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu,

    şi înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                            semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA D

              DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE
        Prioritatea Uniunii Nr. ...........................
        Măsura Nr.: ....................
        Titlul proiectului: ................................
        Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei); POPAM .......... (%)
        Solicitant
        Denumire ........................
        Statut juridic ..........
        Tel/fax ............. Email ..............

        Prin prezenta, .......... denumire solicitant ............, având la ONRC/Nr. ........., şi/sau codul de înregistrare fiscală (CIF/CUI) .......... constituiţi în baza .........., în anul .........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ......., Bl. ......., Sc. ......., Etaj ........., Apartament nr. ......., în calitate de solicitant de sprijin financiar nerambursabil, prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de finanţare mă angajez:
    a) să respect prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea conform:
        ● art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
        ● art. 3-9 din Codul Muncii;
        ● Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
        ● Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare;
        ● Legea nr. 210/1999 a concediului paternal;

    b) să iau în considerare în implementarea Proiectului toate politicile şi practicile prin care nu se va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:
        ● rasă, naţionalitate, etnie;
        ● limbă, religie, categorie socială, convingeri;
        ● sex, orientare sexuală;
        ● vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV;
        ● apartenenţă la o categorie defavorizată,


        precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                        semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA E

                        DECLARAŢIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
        Prioritatea Uniunii Nr. ...........................
        Măsura Nr.: ....................
        Titlul proiectului: ................................
        Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei); POPAM .......... (%)
        Solicitant
        Denumire ........................
        Statut juridic ..........
        Tel/fax ............. Email ..............

        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr. ........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil .......... denumire solicitant .......... care a depus Cererea de finanţare din care această declaraţie face parte integrantă, având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr ........... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul .........., cu sediul în Localitatea .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ......., Bl. ........, Sc. ......., Etaj .........., Apartament nr. ........., nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
    - a săvârşit o încălcare gravă în temeiul art. 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (1) sau al art. 90 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
    – a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu art. 40 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări terţe necooperante, astfel cum este prevăzut la art. 33 din respectivul regulament;
    – a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
    – a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul nr. 508/2014.

        Subsemnatul/a ............... cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini cerinţele menţionate pe întreaga durată de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de 5 ani după încasarea ultimei plăţi.
        Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor care însoţesc Cererea de finanţare, orice informaţii suplimentare privind veridicitatea acestora.
        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                          semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA F

                                       DECLARAŢIE
    privind respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul nr. 508/2015 Prioritatea Uniunii Nr. ...........................
        Măsura Nr.: ....................
        Titlul proiectului: ................................
        Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei); POPAM .......... (%)
        Solicitant
        Denumire ........................
        Statut juridic ..........
        Tel/fax ............. Email ..............
        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., reprezentant legal al solicitantului .......... denumire solicitant .........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ........., Bl. ........., Sc. ........, Etaj ........, Apartament nr. ........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime mă angajez prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de finanţare să respect prevederile art. 25 alin (1) din Regulamentul nr. 508/2015.
        De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.
        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                          semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA G

                                       DECLARAŢIE
        privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate
          în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEPAM 2014-2020
    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE (a se vedea imaginea asociată)

    B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII (a se vedea imaginea asociată)

    C. ............ (numele şi statutul juridic al beneficiarului) , solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la ..................... (numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA
    b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA

    D. ............ (numele şi statutul juridic al beneficiarului) , solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la .......... (numele Autorităţii de Management), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei/ │
│Nr. │Achiziţia│activitatea prevăzută │
│crt.│ │în cadrul │
│ │ │operaţiunii*1) │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
├────┼─────────┼───────────────────────┤
└────┴─────────┴───────────────────────┘


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Numele şi │ │
│prenumele*: │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │electronică │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Funcţia: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

        *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare
        *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte


    ANEXA H

          DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PENTRU OBŢINEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE
        Prioritatea Uniunii Nr. ...................
        Măsura Nr.: ..........
        Titlul proiectului: .............................
        Durata de implementare .......... (luni); Valoarea eligibilă .......... (lei);
        Solicitant
        Denumire ...............................
        Statut juridic .........................
        Tel/fax .......... Email ...............
        Subsemnatul/a .......... posesor al CI/BI/Paşaport seria .......... nr .........., CNP .......... eliberată de .......... la data de .........., reprezentant legal al solicitantului .......... denumire solicitant .........., având la Oficiul Naţional al Registrului şi Comerţului Nr. .......... şi/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... constituit în baza .........., în anul ..........., cu sediul în Localitatea: .........., Judeţul .......... Strada .......... Nr. ......., Bl. ......., Sc. ......., Etaj ......., Apartament nr. ........, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime mă angajez prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de finanţare:
    - să obţin competenţele profesionale adecvate activităţilor complementare implementate în cadrul proiectului într-o perioadă de graţie de maximum 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, dar nu mai târziu de ultima tranşă de plată.

        De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.
        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                           semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA I

                 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
    1. Datele de identificare a întreprinderii
        #Denumirea întreprinderii:
        #Adresa sediului social:
        #Codul de identificare fiscală:
        #Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:

    2. Tipul întreprinderii
        #Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonomă
        în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.

        [ ] Întreprindere parteneră
        Se vor completa şi ataşa la declaraţie:
        "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate", Anexa A "Întreprinderi partenere" precum şi fişele de parteneriat aferente.


        [ ] Întreprindere legată
        Se vor completa şi ataşa la declaraţie:
        "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate", Anexa B "Întreprinderi legate" precum şi fişele de legătură aferente.
    3. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)
     *2) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*3): │
│. . . . . . . . . . . │
├─────────────┬─────────────┬──────────┤
│Numărul mediu│Cifra de │Active │
│anual de │afaceri │totale │
│salariaţi │anuală netă │(lei) │
│ │(lei) │ │
├─────────────┼─────────────┼──────────┤
│00 │000.000,00 │000.000,00│
└─────────────┴─────────────┴──────────┘

        *3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Datele se vor regăsi şi la pct. 1.1 din formularul cererii de finanţare
        #Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        #[ ] Nu
        #[ ] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
        #Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Numele, funcţia şi │#Data │
│semnătura reprezentantului│întocmirii │
│legal şi ştampila │ZZ.LL.AAAA │
└──────────────────────────┴───────────┘

                   Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate
        Se vor ataşa, după caz
    - #Anexa A "Întreprinderi partenere", dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – #Anexa B "Întreprinderi legate", dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        #Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

┌────────────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă: . . . . . . .│
│. . . . │
├────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu │afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi│netă (lei)│ │
├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. Datele*4) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│cele din │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din Anexa│ │ │ │
│B*5) - tabelul │ │ │ │
│B1) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate în mod │ │ │ │
│proporţional ale│ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A - │ │ │ │
│tabel A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din Anexa B - │ │ │ │
│tabelul B2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: │00 │000.000,00│000.000,00│
└────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

        *4) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
        *5) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
        #Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secţiunea III "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declaraţiei.

    ANEXA A

        Întreprinderi partenere
        #Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
        Tabel A

┌──────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│Întreprinderea│Numărul │Cifra de │Active │
│parteneră │mediu │afaceri │totale │
│(denumire, │anual de │anuală │(lei) │
│adresă, CUI) │salariaţi│netă (lei)│ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL: │00 │000.000,00│000.000,00│
└──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


        #NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

        #Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        #Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Fişa de parteneriat
    1. Date de identificare a întreprinderii partenere
        #Denumirea întreprinderii:
        #Adresa sediului social:
        #Codul de identificare fiscală:
        #Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:

    2. Date referitoare la întreprinderea parteneră

┌─────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă: . . . │
│. . . . . . . . │
├──────┬────────────┬──────────┬──────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi*6)│netă (lei)│ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL:│00 │000.000,00│000.000,00│
└──────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        *6) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
        #NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*7) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: 00,00%
        *7) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        #Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00%

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2 de mai sus.
        #Tabelul de parteneriat

┌─────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│Procent: │mediu │afaceri │totale │
│...% │anual de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi│netă (lei)│ │
├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată│ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării│ │ │ │
│celui mai│ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent │00 │000.000,00│000.000,00│
│la datele│ │ │ │
│introduse│ │ │ │
│în │ │ │ │
│tabelul │ │ │ │
│de la │ │ │ │
│pct. 2 │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

        #Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A.    ANEXA B

        Întreprinderi legate
    A. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii solicitante
        #[ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1).
        #[ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (se va completa tabelul B2).
        #NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare.


    B. Metode de calcul pe fiecare caz
        Cazul 1 - Situaţiile consolidate reprezintă baza de calcul.

┌──────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi*8)│netă (lei)│ │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│Total:│00 │000.000,00│000.000,00│
└──────┴────────────┴──────────┴──────────┘

        *8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        #Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate"

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│Întreprinderea│Adresa │ │preşedintelui │
│legată │sediului│Cod unic de │consiliului de│
│(denumire) │social │înregistrare│administraţie,│
│ │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        #NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora precum şi o "fişă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A.


        #Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă de legătură" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        #Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│Întreprinderea│mediu │afaceri │totale │
│nr. : │anual de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi│netă (lei)│ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Total: │00 │000.000,00│000.000,00│
└──────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


        #NOTĂ:
        Ataşaţi câte o "fişă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus.

        Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
        Fişa de legătură
        (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii partenere
        #Denumirea întreprinderii:
        #Adresa sediului social:
        #Codul de identificare fiscală:
        #Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent:

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă: . .│
│. . . . . . . . . │
├──────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu │afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(lei) │
│ │salariaţi│netă (lei)│ │
├──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Total:│00 │000.000,00│000.000,00│
└──────┴─────────┴──────────┴──────────┘


        #Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B.
        #NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

        #Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa A.


        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                            semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA I1

                            Instrucţiuni de completare a Anexei I
        Încadrarea în categoria microîntreprinderilor
        Regulile, principiile şi recomandările de mai jos sunt destinate potenţialilor solicitanţi, ca sprijin în completarea Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (Declaraţia IMM).
        Acestea se bazează pe:
    - Prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare
    – Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia IMM-urilor
    – Manualului utilizatorului pentru definiţia IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015)
    – Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în ceea ce priveşte definiţia IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003

        ATENŢIE!
    - Responsabilitatea privind informaţiile cuprinse în Declaraţie, precum şi respectarea normelor legale în vigoare privind încadrarea în categoriile IMM, îi revine în exclusivitate solicitantului/declarantului.
    – Verificarea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate privind încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor se va realiza, de către OIPOR/AMPOR, în baza Declaraţiei IMM complete şi conforme, precum şi a unei analize efectuate în etapa precontractuală (înainte de semnarea contractului de finanţare).
    – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanţării (i.e. data depunerii cererii de finanţare) cât şi la data acordării finanţării (i.e. data semnării contractului de finanţare).


     Pasul 1 - Clasificarea întreprinderii ca autonomă, parteneră, legată
        Observaţii:
    - Identificarea relaţiilor de parteneriat şi/sau legătură ale lui A cu alte întreprinderi, se face prin raportare la situaţia curentă a întreprinderilor, respectiv la data analizei (data întocmirii Declaraţiei privind încadrarea în categoria IMM).
    – Nu este relevant locul de înregistrare (naţionalitatea) întreprinderilor analizate

        A (solicitantul) este întreprindere autonomă, dacă
    - A nu deţine participaţii (părţi sociale, acţiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi şi nicio altă întreprindere nu deţine participaţii în capitalul social al lui A sau
    – A deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în alte întreprinderi sau alte întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii A sau
    – A nu este clasificată ca întreprindere legată sau parteneră
        Pragul de 25% poate fi atins sau depăşit (dar să nu fie mai mare de 50%) de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, individual sau în comun, de A:
    a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
    b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
    c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
    d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul în lei a 10 milioane euro şi cu o populaţie mai mică de 5.000 de locuitori.

        Dacă pragul de 50% este depăşit de către categoriile de investitori de mai sus, A nu se mai încadrează în categoria IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare).

        A este întreprindere parteneră cu alte întreprinderi, dacă
    - A deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar nu mai mult de 50%) sau altă întreprindere deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale lui A (dar nu mai mult de 50%).
        Relaţiile directe dintre A şi parteneri pot fi considerate relaţii de nivel 1.
        Se vor analiza inclusiv eventualele relaţii dintre partenerii lui A şi alte întreprinderi (relaţii de nivel 2).
        Dintre acestea:
    i. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A.
    ii. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.

        A nu este IMM (i.e. X este considerată întreprindere mare) dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 42 din Lege).

        A este întreprindere legată cu alte întreprinderi, dacă
    - Între A şi alte întreprinderi există oricare dintre următoarele raporturi:
    i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
    ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
    iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    iv. o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

        sau
    – Între A şi alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Lege.
        sau
    – Între A şi alte întreprinderi există oricare dintre raporturile de mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente
    i. Persoane fizice
        Noţiunea de "persoană fizică", în contextul acestei definiţii, include persoana fizică ce are calitate de asociat, acţionar, administrator.

    ii. Grup de persoane fizice care acţionează de comun acord
        În sensul art. 3.3 din Anexa la Recomandarea CE nr. 361, se consideră că "acţionează de comun acord" acele persoane fizice care colaborează pentru a influenţa deciziile comerciale ale întreprinderilor analizate, şi care exclude considerarea întreprinderilor în cauză ca fiind independente una faţă de cealaltă, din punct de vedere economic.
        Îndeplinirea acestei condiţii nu este în mod necesar subordonată existenţei unor relaţii contractuale între aceste persoane şi nici chiar constatării intenţiei lor de a eluda definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE.
        Existenţa unor legături de familie între persoanele fizice analizate este considerată suficientă pentru a determina că acestea acţionează de comun acord*1).

    iii. Piaţă relevantă, pieţe adiacente
        Piaţa relevantă în cadrul căreia trebuie analizate legăturile dintre întreprinderi se determină prin combinarea pieţei produsului şi pieţei geografice*2):
    1. Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate
    2. Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta şi cererea de produse sau servicii în cauză, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate, deoarece condiţiile de concurenţă diferă în mod apreciabil în respectivele zone.

        Pieţele adiacente reprezintă pieţele situate imediat în amonte sau în aval faţă de piaţa releventă, respectiv pieţele pe care bunurile sau serviciile sunt complementare sau aparţin unei game de bunuri/servicii ce sunt, de regulă, achiziţionate de aceiaşi clienţi, pentru acelaşi uz.
        Exemple în care două întreprinderi A şi B sunt considerate ca acţionând pe pieţe adiacente:
    a) A este autoritate contractantă/contractor faţă de B
    b) A utilizează serviciile/produsele lui B în desfăşurarea propriei activităţi
    c) A face reclamă serviciilor/produselor lui B
    d) A predă lui B active fixe, spre utilizare
    e) A închiriază lui B bunuri imobiliare
    f) A şi B au clienţi comuni
    g) Produsele lui A şi B sunt distribuite prin aceleaşi reţele de distribuţie sau prin reţele similare
    h) A şi B acţionează pe niveluri complementare ale lanţului de producţie

        Prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord pot fi stabilite doar relaţii de legătură între întreprinderi, nu şi de parteneriat.
        A nu este IMM (i.e. A este considerată întreprindere mare) dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).
        Se vor analiza inclusiv eventualele relaţii dintre întreprinderile legate cu A şi alte întreprinderi:
    i. Întreprinderile partenere cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A (relaţii de nivel 2).
    ii. Întreprinderile legate cu întreprinderile legate cu A, din amonte sau din aval, trebuie luate în considerare la calcularea datelor lui A, indiferent de nivel.

        Dacă A este legată cu B, care este legată cu B, care este legată cu D şamd, vor fi luate în calcul toate aceste întreprinderi.
     Pasul 2 - Calculul datelor întreprinderii A
    a) Dacă A este autonomă, se vor lua în calcul doar datele lui A - numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale, raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
    b) Dacă A este parteneră cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, datele tuturor întreprinderilor partenere (inclusiv a celor legate cu întreprinderile partenere ale lui A), proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
    c) Dacă A este legată cu alte întreprinderi, se vor cumula, la datele lui A, 100% din datele tuturor întreprinderilor legate direct şi indirect.

     Pasul 3 - Încadrarea lui A în categoria microîntreprinderilor
        În baza datelor calculate la pasul 2, se verifică dacă
    a) numărul mediu anual de salariaţi este mai mic de 10 şi
    b) cifra de afaceri anuală netă sau activele totale - până la 2 milioane euro, echivalent în lei

        Respectarea pragului referitor la numărul mediu anual de salariaţi este obligatorie. În plus, cel puţin unul din indicatorii financiari (cifra de afaceri anuală netă şi activele totale) trebuie să se încadreze în pragul de 2 milioane euro (pentru categoria microîntreprinderilor).
        Dacă, la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele de mai sus, aceasta nu îşi va pierde calitatea de microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive. Regula celor 2 exerciţii financiare consecutive se aplică atât la depăşirea pragurilor cât şi la scăderea sub pragurile aferente unei categorii.
        Exemple privind aplicarea regulii celor 2 exerciţii financiare consecutive
        Presupunând că, din datele lui A la finalul exerciţiilor financiare 2015, 2014, 2013, aceasta s-ar încadra într-una din categoriile IMM (micro sau mică, în exemplele de mai jos), aplicând regula celor 2 exerciţii financiare consecutive, A va fi încadrat în categoria specificată în ultima coloană.

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┐
│Exemplul │2015 │2014 │2013 │Categoria│
│nr. │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│1 │Micro│Mică │Mică │Mică │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│2 │Micro│Micro│Mică │Micro │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│3 │Micro│Micro│Micro│Micro │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│4 │Micro│Mică │Micro│Micro │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│5 │Mică │Micro│Micro│Micro │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│6 │Mică │Mică │Micro│Mică │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│7 │Mică │Micro│Mică │Mică │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│8 │Mică │Mică │Mică │Mică │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘

        În exemplele de mai sus, prin "datele lui A" se înţeleg inclusiv datele tuturor întreprinderilor partenere şi legate, după caz.
        În cazul în care, din istoricul lui A, nu se pot identifica 2 exerciţii financiare cu încadrarea în aceeaşi categorie (i.e. de la înfiinţare, datele lui A au fluctuat, de la an la an, sub şi peste plafonul aferent microîntreprinderilor), atunci A va fi încadrată în categoria IMM aferentă primului exerciţiu financiar de la înfiinţare.
        Excepţie! Regula celor 2 exerciţii financiare consecutive nu se aplică în cazul în care pragurile aferente categoriilor IMM sunt depăşite ca urmare a unei modificări în structura acţionariatului, a unei fuziuni, a unei achiziţii, modificări care nu au, de regulă, caracter temporar şi nu sunt supuse efectelor de volatilitate (i.e. nu sunt conjuncturale).
        Întreprinderile în cadrul cărora are loc o modificare a acţionariatului vor fi analizate pe baza structurii acţionariatului la momentul respectivei modificări (e.g. tranzacţii), nu la încheierea exerciţiului fiscal precedent. Astfel, pierderea calităţii de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie poate fi imediată, nefiind necesară depăşirea pragurilor pe parcursul a două exerciţii fiscale consecutive.

     Exemple
        EXEMPLUL 1
        Întreprinderi legate
        Total A = 100% din A + 100% din B + 100% din C + 100% din D
 (a se vedea imaginea asociată)

        EXEMPLUL 2
        Întreprinderi partenere
        Total A = 100% din A + 25% din B + 33% din C + 49% din D
 (a se vedea imaginea asociată)

        EXEMPLUL 3
        Întreprinderi legate şi partenere
        Întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere B printr-o participaţie de 60% a întreprinderii B în întreprinderea A.
        Dar B are, de asemenea, doi parteneri, întreprinderile C şi D, care deţin 32% şi respectiv 25% din B.
        Pentru a calcula datele lui A, trebuie adăugate la datele lui A, în proporţie de 100% datele lui B, la care se adaugă, în proporţie de 32% datele lui C şi, în proporţie de 25%, datele lui D.
        Total A = 100% din A + 100% din B + 32% din C + 25% din D
 (a se vedea imaginea asociată)

        EXEMPLUL 4
        Întreprinderi legate şi partenere
        Întreprinderile B şi C sunt ambele partenere cu întreprinderea A, deoarece fiecare are o participaţie de 38% în A. Dar B este, de asemenea, afiliată (i.e. legată) cu D printr-un pachet de acţiuni de 60%, iar C şi E sunt parteneri (40%).
        Pentru a calcula datele lui, trebuie adăugate, pe de o parte, 38% din datele cumulate pentru B şi D (deoarece B şi D sunt legate) şi, pe de altă parte, doar 38% din datele întreprinderii C la datele întreprinderii A.
        Nu trebuie luate în considerare datele întreprinderii E, deoarece această întreprindere parteneră nu este situată imediat în amonte faţă de întreprinderea A.
        Total A = 100% din A + 38% din (B + D) + 38% din C
 (a se vedea imaginea asociată)

        EXEMPLUL 5
        Grup de întreprinderi legate
        Întreprinderea A are trei investitori, B, C şi D, fiecare deţinând 20% din capitalul sau din drepturile de vot ale lui A. Aceşti investitori sunt ei înşişi afiliaţi (i.e. legaţi), formând un grup de întreprinderi legate: B deţine o participaţie de 70% în C, care la rândul său deţine o participaţie de 60% în D.
        Pentru a calcula datele lui A, la prima vedere, întreprinderea A ar trebui să rămână autonomă, deoarece fiecare investitor deţine mai puţin de 25% din A.
        Dar, deoarece B, C şi D sunt legate, ca grup, ele deţin 60% din întreprinderea A. Prin urmare, trebuie adăugate, în proporţie de 100%, datele lui B, C şi D la datele întreprinderii A.
        Total A = 100% din A + 100% din B + 100% din C + 100% din D
 (a se vedea imaginea asociată)

        EXEMPLUL 6
        Întreprinderi legate şi partenere
        Întreprinderea B este partener al întreprinderii A printr-o cotă de 25%. Întreprinderea C este partener al întreprinderii B printr-o cotă de 30%.
        În plus, întreprinderea A este afiliată (i.e. legată) cu o întreprindere D prin intermediul unei participaţii de 65%.
        O întreprindere E este partener al întreprinderii D printr-o cotă de 25%. Întreprinderea D are o întreprindere legată, care la rândul său are un partener.
        Trebuie să se ţină cont de datele proporţionale ale tuturor întreprinderilor care sunt partenere ale întreprinderii A, precum şi ale partenerilor oricărei întreprinderi legate.
        Cu toate acestea, datele unui partener al partenerului întreprinderii A nu sunt luate în considerare. Total A = 100% din A + 25% din B + 100% din D + 25% din E + 100% din F + 25% din G
 (a se vedea imaginea asociată)


    ANEXA J

                           BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI
        BUGETUL INDICATIV*

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr 1: PROMOVAREA │
│PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE │
│VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN │
│PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII │
│RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ŞI │
│BAZAT PE CUNOAŞTERE │
│Măsura Nr. I.6: Diversificarea │
│veniturilor şi noi forme de venit │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul Proiectului: . . . . . . . . . │
│. . │
│Durata de implementare ..(luni) ; │
│Valoarea eligibilă . . . . . . . . . .│
│. . . (lei); POPAM...(%) │
├─────────────────────┬────────────────┤
│ │Responsabil de │
│Solicitant │proiect/ │
│ │Împuternicit │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │Nume . . . . . .│
│Denumire . . . . . . │. . . . . . . . │
│. . . . │. . . . . . . │
│Statut juridic . . . │Prenume . . . . │
│. . . . . . . . . Tel│. . . . . . . . │
│/fax . . . . . . . . │. . . . . . . . │
│. . │. │
│Email . . . . . . . .│Funcţie . . . . │
│. . . . . . . . . . .│. . . . . . . . │
│. . │. . . . . . . . │
│ │. │
└─────────────────────┴────────────────┘


┌────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │Cheltuieli│Cheltuieli │TOTAL │TVA** aferent│
│crt.│capitolelor şi │eligibile │neeligibile│cheltuieli│cheltuielilor│
│ │subcapitolelor │fără TVA │fără TVA │ │totale │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5=3+4 │6 │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│1 │- CAPITOLUL 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │obţinerea şi │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│1.1 │Obţinerea │ │ │ │ │
│ │terenului*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: a) cumpărarea de terenuri; │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│1.2 │Amenajarea │ │ │ │ │
│ │terenului*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului │
│ │şi care constau în: │
│ │a) demolări; │
│ │b) demontări; │
│ │c) dezafectări; │
│ │d) defrişări; │
│ │e) colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al │
│ │deşeurilor rezultate; │
│ │f) sistematizări pe verticală; │
│ │g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere,│
│ │ziduri de sprijin; │
│ │h) drenaje; │
│ │i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru │
│ │investiţia de bază); │
│ │n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Amenajări pentru │ │ │ │ │
│1.3 │protecţia mediului │ │ │ │ │
│ │şi/sau aducerea la │ │ │ │ │
│ │starea iniţială*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de │
│ │protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după│
│ │terminarea lucrărilor, de exemplu: │
│ │a) plantare de copaci; │
│ │b) reamenajare spaţii verzi; │
│ │d) lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│2 │- CAPITOLUL 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │
│ │obiectivului de │ │ │ │ │
│ │investiţii *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu │
│ │utilităţile necesare a funcţionării obiectivului de investiţie, │
│ │care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere │
│ │juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi │
│ │cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: │
│ │a) alimentare cu apă; │
│ │b) canalizare; │
│ │c) alimentare cu gaze naturale; │
│ │d) agent termic; │
│ │e) energie electrică; │
│ │f) telecomunicaţii; │
│ │g) drumuri de acces; │
│ │i) alte utilităţi. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│3 │- CAPITOLUL 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │proiectare si │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │precum şi │ │ │ │ │
│ │cheltuielile cu │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │
│ │consultanţă pentru │ │ │ │ │
│ │întocmirea │ │ │ │ │
│ │dosarului cererii │ │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│3.1 │Studii de teren*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile pentru: │
│ │3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, │
│ │hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale│
│ │terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie; │
│ │3.1.2. raport privind impactul asupra mediului; │
│ │3.1.3. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul │
│ │investiţiei. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Documentaţii-suport│ │ │ │ │
│ │şi cheltuieli │ │ │ │ │
│3.2 │pentru obţinerea de│ │ │ │ │
│ │avize, acorduri şi │ │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea │
│ │documentaţiilor şi obţinerea avizelor: │
│ │a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; │
│ │b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/ │
│ │desfiinţare; │
│ │c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi │
│ │branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, │
│ │alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, │
│ │telefonie; │
│ │d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; │
│ │e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral │
│ │provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; │
│ │f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru│
│ │protecţia mediului; │
│ │g) obţinerea avizului de protecţie civilă; │
│ │comisi) alte avize, acorduri şi autorizaţii. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/ │
│3.3 │sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către │
│ │expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │
│3.4 │energetice şi │ │ │ │ │
│ │auditul energetic │ │ │ │ │
│ │al clădirilor │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│3.5 │Proiectare*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile pentru: │
│ │3.5.1. tema de proiectare; │
│ │3.5.2. studiu de prefezabilitate; │
│ │3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor │
│ │de intervenţii şi deviz general; │
│ │3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii │
│ │avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; │
│ │3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a │
│ │detaliilor de execuţie; │
│ │3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de │ │ │ │ │
│ │achiziţie*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor │
│ │de achiziţii publice: │
│ │a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi │
│ │multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi) ; │
│ │b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna │
│ │membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; │
│ │c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a │
│ │contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în │
│ │legătură cu procedurile de achiziţie publică; │
│ │d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de │
│ │achiziţii publice. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│3.7 │Consultanţă*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuieli efectuate pentru: │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii; │
│ │3.7.2. auditul financiar. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│3.8 │Asistenţă │ │ │ │ │
│ │tehnică*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile efectuate pentru: │
│ │3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului: │
│ │a) pe perioada de execuţie a lucrărilor; │
│ │b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în │
│ │programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către │
│ │Inspectoratul de stat în Construcţii; │
│ │3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de │
│ │specialitate, autorizat. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │
│3.9 │consultanţă pentru │ │ │ │ │
│ │întocmirea │ │ │ │ │
│ │dosarului cererii │ │ │ │ │
│ │de finanţare. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- CAPITOLUL 4 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│4 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │investiţia de bază │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│4.1 │- Construcţii şi │ │ │ │ │
│ │instalaţii*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor │
│ │cuprinse în obiectivul de investiţie. │
│ │Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul │
│ │obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare│
│ │obiect. │
│ │Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în│
│ │devizul pe obiect. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Montaj utilaje, │ │ │ │ │
│4.2 │echipamente │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│ │funcţionale *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi│
│ │al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv │
│ │reţelele aferente necesare funcţionării acestora. │
│ │Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │ │ │ │
│ │funcţionale care │ │ │ │ │
│ │necesită montaj*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi │
│ │echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în │
│ │instalaţiile funcţionale. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│4.4 │funcţionale care nu│ │ │ │ │
│ │necesită montaj şi │ │ │ │ │
│ │echipamente de │ │ │ │ │
│ │transport *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi │
│ │echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor │
│ │de transport, inclusiv tehnologic. │
│ │Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│4.5 │Dotări*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în │
│ │categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: │
│ │mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva │
│ │incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia │
│ │muncii. │
│ │Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│4.6 │Active │ │ │ │ │
│ │necorporale*** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: │
│ │drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe │
│ │tehnice nebrevetate. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 4 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- CAPITOLUL S │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│5 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│5.1.│Organizare de │ │ │ │ │
│ │şantier *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de │
│ │desfăşurare a activităţii de construcţii- montaj, din punct de │
│ │vedere tehnologic şi organizatoric. │
│ │5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de│
│ │şantier │
│ │Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii│
│ │sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de │
│ │desfiinţare a organizării de şantier: │
│ │a) vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; │
│ │b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; │
│ │c) grupuri sanitare; │
│ │d) rampe de spălare auto; │
│ │e) depozite pentru materiale; │
│ │f) fundaţii pentru macarale; │
│ │g) reţele electrice de iluminat şi forţă; │
│ │h) căi de acces auto şi căi ferate; │
│ │i) branşamente/racorduri la utilităţi; │
│ │j) împrejmuiri; │
│ │k) panouri de prezentare; │
│ │l) pichete de incendiu; │
│ │m) cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv │
│ │cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor │
│ │iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu │
│ │excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru │
│ │protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura │
│ │devizului general; │
│ │5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier │
│ │Cuprinde cheltuielile pentru: │
│ │a) obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente │
│ │lucrărilor de organizare de şantier; │
│ │b) taxe de amplasament; │
│ │c) închirieri semne de circulaţie; │
│ │d) întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie │
│ │de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale,│
│ │a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; │
│ │e) contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; │
│ │f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu │
│ │furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare; │
│ │g) taxe depozit ecologic; │
│ │h) taxe locale; │
│ │i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; │
│ │j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea │
│ │lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/ │
│ │intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu│
│ │excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 «Amenajări pentru │
│ │protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura │
│ │devizului general; │
│ │k) costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta │
│ │organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor; │
│ │l) costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea │
│ │acestora; │
│ │m) paza şantierului; │
│ │n) asigurarea pompierului autorizat; │
│ │o) cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul│
│ │execuţiei lucrărilor pe şantier. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│5.2 │Comisioane, cote, │ │ │ │ │
│ │taxe. *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cuprinde, după caz: │
│ │5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, │
│ │calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea│
│ │în construcţii, republicată; │
│ │5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, │
│ │calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind │
│ │autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu │
│ │modificările şi completările ulterioare; │
│ │5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în │
│ │aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a │
│ │Constructorilor.; │
│ │5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de │
│ │construire/desfiinţare. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│5.3 │Cheltuieli diverse │ │ │ │ │
│ │şi neprevăzute │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate│
│ │cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la │
│ │modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. │
│ │Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din │
│ │valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, │
│ │3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel: │
│ │a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii; │
│ │b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la │
│ │construcţie existentă. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4 │Cheltuieli pentru informare şi publicitate │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 5 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│6 │probe tehnologice │ │ │ │ │
│ │şi teste *** │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Pregătirea personalului de exploatare │
│6.1.│Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului│
│ │în vederea utilizării corecte şi eficientă a utilajelor şi │
│ │tehnologiilor. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Probe tehnologice şi teste │
│6.2.│Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, │
│ │prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, │
│ │omologărilor. │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor │
│ │tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin │
│ │diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor │
│ │şi veniturile realizate din acestea │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 6 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│7. │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│7.1 │Se includ cheltuielile privind amortizarea, echipamentelor şi │
│ │utilajelor aferente investiţiei de bază. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 7 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│8. │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │leasing-ul │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Se includ cheltuielile privind plata ratelor de leasing aferente │
│8.1 │terenurilor şi contrucţiilor, echipamentelor şi utilajelor aferente│
│ │investiţiei de bază. │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 8 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│9. │echipa de │ │ │ │ │
│ │implementare │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│ │Se includ cheltuielile privind plata drepturilor salariale inclusiv│
│ │contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru │
│ │personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, │
│9.1 │respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de │
│ │specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe │
│ │durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile │
│ │dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către │
│ │beneficiar │
├────┼───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 9 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │CAPITOLUL 10 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │taxele, altele │ │ │ │ │
│ │decât cele │ │ │ │ │
│ │prevăzute la Alte │ │ │ │ │
│ │cheltuieli - │ │ │ │ │
│10. │Comisioane, cote, │ │ │ │ │
│ │taxe din Anexa 6 - │ │ │ │ │
│ │Capitolul I - │ │ │ │ │
│ │Structura devizului│ │ │ │ │
│ │general din H.G. │ │ │ │ │
│ │907/2016. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 10 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │CAPITOLUL 11 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli bancare │ │ │ │ │
│11. │şi obţinere │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │
│ │bancare de │ │ │ │ │
│ │deschidere şi de │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │
│ │conturilor, astfel │ │ │ │ │
│ │cum sunt prevăzute │ │ │ │ │
│ │la art. 11 din │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Hotărârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 347/│ │ │ │ │
│ │2016. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │
│ │aferente garanţiile│ │ │ │ │
│ │emise de o │ │ │ │ │
│ │instituţie bancară │ │ │ │ │
│ │sau nebancară, │ │ │ │ │
│ │astfel cum sunt │ │ │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │ │ │
│ │11 din Hotărârea │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 347/│ │ │ │ │
│ │2016. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 11 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │CAPITOLUL 12 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│12. │achiziţionarea │ │ │ │ │
│ │semnăturii digitale│ │ │ │ │
│ │pentru MySMIS2014 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 12 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │CAPITOLUL 13 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│13. │Contribuţia în │ │ │ │ │
│ │natură │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│13.1│Contribuţia proprie│ │ │ │ │
│ │aferentă terenului │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Contribuţia proprie│ │ │ │ │
│13.2│pentru obiectul │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL CAPITOL 13 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
│ │- TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┤
│* conform H.G. 347/2016, şi Ordinului MADR nr. 816/2016 privind │
│aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în │
│cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime │
│2014-2020, │
│** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează │
│aplicând procentul de ..% la total cheltuieli │
│*** Conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi │
│conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente │
│obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice │
├───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│VALOARE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ**** │ │
├───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│**** valoarea finanţării nerambursabile este egală cu maxim 50% din │
│valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără TVA pentru │
│microîntreprinderi, intreprinderi mici şi mijlocii şi 30% pentru │
│întreprinderile mari. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        VALOARE CONTRIBUŢIE ÎN NATURĂ****
        **** contribuţia în natură este eligibilă dacă este în conformitate cu art. 67(1)(a) şi art. 69, din Regulamentul (UE) nr. 1303/17.12.2013. şi nu poate depăşi ca valoare eligibilă nivelul de cofinanţare al beneficiarului (contribuţia proprie eligibilă).


┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Reper financiar │Valoare│
│Crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│I. │Valoarea totală a │ │
│ │proiectului (II+III) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│II. │Valoarea proiectului fără│ │
│ │TVA din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Valoarea eligibilă a │ │
│ │proiectului din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a1 │Contribuţie în natură │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Valoarea neeligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│III.│TVA din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │neeligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│IV. │Contribuţia proprie în │ │
│ │proiect, din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia │ │
│a │solicitantului la │ │
│ │cheltuieli eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Cheltuieli neeligibile │ │
│ │ale proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│V │Asistenţă financiară │ │
│ │nerambursabilă solicitată│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Finanţare din FEPAM │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Finanţare buget naţional │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

        * În situaţia în care TVA-ul este eligibil în condiţiile menţionate în Ghidul solicitantului se va completa tabelul de mai jos.

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Reper financiar │Valoare│
│Crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│I. │Valoarea totală a │ │
│ │proiectului (II+III) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│II. │Valoarea proiectului cu │ │
│ │TVA eligibil din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Valoarea eligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a1 │Contribuţie în natură │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Valoarea neeligibilă a │ │
│ │proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│c. │TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│III.│TVA aferent cheltuielilor│ │
│ │neeligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│IV. │Contribuţia proprie în │ │
│ │proiect, din care: │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia │ │
│a │solicitantului la │ │
│ │cheltuieli eligibile │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Cheltuieli neeligibile │ │
│ │ale proiectului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│V │Asistenţă financiară │ │
│ │nerambursabilă solicitată│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│a │Finanţare din FEPAM │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│b │Finanţare buget naţional │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

        Reprezentant legal al solicitantului ..........
        (nume, prenume - cu majuscule) ..........
                                                           semnătură electronică
        Data: ..........

    ANEXA 1

                 Instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare

     Cuprins
    1. SOLICITANT
    1.1. DATELE DE IDENTIFICARE, REPREZENTANT LEGAL ŞI SEDIU SOCIAL
    1.2. DATE FINANCIARE
    1.3. FINANŢĂRI
    1.3.1. ASISTENŢĂ ACORDATĂ ANTERIOR
    1.3.2. ASISTENŢĂ SOLICITATĂ

    1.4. STRUCTURA GRUPULUI

    2. ATRIBUTE PROIECT
    3. RESPONSABIL DE PROIECT
    4. CAPACITATE SOLICITANT
    5. LOCALIZARE PROIECT
    6. OBIECTIVE PROIECT
    7. DATE DE IMPLEMENTARE PROIECT POPAM
    8. REZULTATE AŞTEPTATE
    9. CONTEXT
    10. JUSTIFICARE
    11. GRUP ŢINTĂ
    12. SUSTENABILITATE
    13. RELEVANŢĂ
    14. RISCURI
    15. PRINCIPII ORIZONTALE
    16. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI
    17. STUDII DE FEZABILITATE
    18. INDICATORI PRESTABILIŢI
    19. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT
    20. PLAN DE ACHIZIŢII
    21. RESURSE UMANE IMPLICATE
    22. RESURSE MATERIALE IMPLICATE
    23. ACTIVITĂŢI PREVIZIONATE
    24. BUGET - ACTIVITĂŢI ŞI CHELTUIELI -

     Date generale
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicaţia electronică MySMIS a unei cereri de finanţare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Aici sunt descrise secţiunile cererii de finanţare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucţiuni, recomandări şi explicaţii pentru completarea corectă a datelor solicitate.
        Pentru a putea întocmi şi depune o cerere de finanţare, prin aplicaţia MySMIS, trebuie să vă creaţi mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf
        De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entităţi juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf
        După crearea unui cont de utilizator şi identificarea unei entităţi juridice (i.e. solicitantul), puteţi selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaţionale, apelul de proiecte aferent priorităţii de POPAM/143/1/4/Articolul 30 şi art. 44 alin. (4) Diversificare şi noi forme de venituri Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        După crearea proiectului se pot introduce date în funcţiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate lege face pe paşi, unul după celălalt, sau utilizând aleatoriu funcţiile din stânga ecranului.
        Înainte de a începe completarea cererii de finanţare, citiţi cu atenţie prevederile din ghidul specific aferent acestui apel şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate condiţiile de accesare a finanţării.
        Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanţare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanţare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
        După introducerea informaţiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea şi completarea cu informaţii a tuturor paşilor se va putea genera din sistem cererea de finanţare în structura solicitată şi cu datele introduse.
        ATENŢIE!
        Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informaţiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului "Salvare".

        ATENŢIE!
        Indicaţiile de completare a cererii de finanţare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanţare (paşii) şi indicaţiile punctuale de completare ale cererilor de finanţare pe apelul respectiv.
        Pentru acest apel de proiecte, aplicaţia MySMIS permite ataşarea, la anumite secţiuni, a unor documente la cererea de finanţare, prin încărcarea fişierelor ce conţin aceste documente.
        Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4, punctul 4.2. "Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare" din ghid.
        Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele vor fi încărcate în secţiunile precizate în Instrucţiunile de completare.
        Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conţine modele standard (e.g. declaraţia de angajament, declaraţia privind evitarea dublei finanţări, declaraţie de eligibilitate, declaraţie privind egalitatea de şanse, declaraţia de neîncadrare şi de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE nr. 508/2014, declaraţia privind neductibilitatea TVA, declaraţia privind încadrarea IMM, macheta ce conţine analiza şi previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (memoriu justificativ) - după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, CV-uri, etc.) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital şi încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanţare. La încărcarea în aplicaţia MySMIS, denumiţi fiecare fişier în mod corespunzător şi sugestiv, în câmpul "Fişierul reprezintă".

        Atenţie! Dimensiunea unui fişier ataşat nu poate depăşi 50MB (a se vedea imaginea asociată)

    1. Solicitant
        Funcţia Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică - Modificare Persoană Juridică - Date Generale/Date Financiare/Finanţări/Structura Grupului.
    1.1. Datele de identificare, reprezentant legal şi sediu social (a se vedea imaginea asociată)
        Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal şi a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.
        Tipul organizaţiei - selectaţi:
        ● "microîntreprindere", "întreprindere mică" sau "întreprindere mijlocie", dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● "Întreprindere mare", dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.

        Nr. Înregistrare - introduceţi numărul de înregistrare în Registrul Comerţului.
        Registru - selectaţi Registrul Comerţului sau Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor
        Cod CAEN principal - Introduceţi codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societăţii. Nu introduceţi aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secţiune din cererea de finanţare.
        Înregistrat în scopuri de TVA - selectaţi DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanţare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
        În ceea ce priveşte reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
        În cazul necorelării informaţiilor din documentele anterior menţionate şi cererea de finanţare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă şi eligibilitate.

    1.2. Date financiare (a se vedea imaginea asociată)
        Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveţi în vedere modelul standard de contract de finanţare cu privire la rambursarea/plata cheltuielilor.
        Se vor completa informaţiile aferente ultimelor 3 exerciţii financiare (sau a tuturor exerciţiilor financiare încheiate, în cazul solicitanţilor care au mai puţin de 3 exerciţii financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanţare. Informaţiile trebuie să corespundă cu situaţiile financiare aferente. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
    - Numărul mediu de salariaţi
    – Cifra de afaceri
    – Active totale
    – Capitalul social subscris
    – Capitalul social propriu
    – Profitul net
    – Profitul din exploatare


    1.3. Finanţări (a se vedea imaginea asociată)
    1.3.1. Asistenţă acordată anterior (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi datele solicitate pentru toate finanţările din surse publice obţinute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare).

    1.3.2. Asistenţă solicitată (a se vedea imaginea asociată)
        Dacă este cazul, completaţi cu informaţii despre finanţările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanţarea.


    1.4. Structura grupului
        Descrierea structura grupului
        descriere
        Dacă este cazul, descrieţi relaţiile de parteneriat şi/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
     Corelaţi informaţiile cu cele incluse în Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM - Anexa I. Consultaţi inclusiv Anexa I1 - Instrucţiuni de completare a Anexei I, la ghidul solicitantului, pentru detalii în legătură cu aceste aspecte.


    2. Atribute proiect
        Se completează câmpurile cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
        Codul asociere proiect 1002019-649
        Codul de asociere în proiect este generat automat de sistem. Acesta este relevant doar pentru apelurile de proiecte în care solicitantul eligibil poate fi un parteneriat între diferite entităţi. Nu este cazul acestui apel
        Tip proiect
        [Proiect de servicii]

        Tip proiect - Selectaţi Proiecte de investiţii în infrastructură sau Proiecte de dotări.
        Proiect major
        ( )Da (●)Nu

        Proiectul figurează în lista de proiecte majore
        ( )Da (●)Nu


        Proiect major - bifaţi "Nu" la ambele întrebări. În acest apel de proiecte nu sunt finanţabile proiectele majore. Codul comun de identificare se aplică proiectelor majore.
        Proiect fazat
        ( )Da (●)Nu


        Proiect fazat - bifaţi "Nu". Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel.
        Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană
        ( )Da (●)Nu

        Proiectul este plan de acţiune comun
        ( )Da (●)Nu


        Reţea transeuropeană, plan de acţiune comun - bifaţi "Nu" la ambele întrebări.
        Sprijinul public va constitui ajutor de stat
        (●)Da ( )Nu


        Ajutor de stat - bifaţi "Nu". Finanţarea în cadrul acestui apel face obiectul unei scheme de ajutor de minimis.
        Proiectul este generator de venit
        ( )Da (●)Nu


        Proiect generator de venit - bifaţi "Nu". Normele privind proiectele generatoare de venituri nete şi calculul necesarului de finanţare ("funding gap") nu se aplică acestui apel de proiecte.
        Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000
        ( )Da ( )Nu


        Natura 2000 - bifaţi "Da" sau "Nu", după caz.
        Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării
        ( )Da (●)Nu


        ITI Delta Dunării - bifaţi "Da" sau "Nu". În cadrul acestui apel sunt finanţate şi proiectele localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (municipiul Tulcea, oraşele Babadag, Isaccea, Măcin şi Sulina şi 32 de comune).

    3. Responsabil de proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum telefon, fax şi email se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi [Ştergere] pentru ştergere. (a se vedea imaginea asociată)

        Completaţi cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

    4. Capacitate solicitant
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
        Sursă de finanţare:
        [Contribuţie privată]


        Sursa de cofinanţare - selectaţi "Contribuţie privată", varianta aplicabilă acestui apel de proiecte.
        Calitatea entităţii în proiect
        [-Selectaţi-]


        Calitatea entităţii în proiect - nu selectaţi niciuna din opţiunile disponibile (opţiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte).
        Alegeţi cod CAEN relevant
        [ ]


        Cod CAEN relevant - selectaţi domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanţare. La momentul depunerii cererii de finanţare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii respectiv 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Capacitate administrativă
        Capacitatea administrativă (vă rugăm să menţionaţi după caz, documente de înfiinţare, acţionari, existenţa unei echipe de management capabile să implementeze şi să deruleze proiectul şi, dacă este posibil, includeţi organigrama propusă pentru implementarea şi derularea proiectului).

        Capacitate financiară
        Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmaţi cel puţin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia şi funcţionarea în viitor, în plus faţă de celelalte activităţi ale organismului)

        Capacitate tehnică
        Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizaţi cel puţin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului. Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informaţii relevante)

        Capacitate juridică
        Capacitatea juridică (indicaţi cel puţin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum şi capacitatea sa de a întreprinde acţiuni legale, dacă este necesar).


    5. Localizare proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum judeţ, localitate şi informaţii proiect se apasă butonul [Adaugă].
        Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi datele de identificare a locului de implementare a proiectului.
        Selectaţi Judeţul, Localitatea. Completaţi câmpul "Informaţii proiect" cu adresa completă a punctului de lucru identificat ca loc de implementare. Regiunea de dezvoltare va fi generată automat.
        Locul de implementare a proiectului trebuie să fie înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

    6. Obiective proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
        Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta şi descrie obiectivul general al proiectului.
        Obiective specifice ale proiectului - Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate şi în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine.
        De regulă, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activităţi/set de activităţi (componente) din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.
 (a se vedea imaginea asociată)

    7. Date de implementare proiect POPAM
        Se vor selecta/bifa opţiunile care se aplică proiectului dumneavoastră.
        Dacă proiectul priveşte pescuitul marin se va selecta selecta/bifa "1", iar dacă priveşte pescuitul în apele interioare se va selecta/bifa "2".
        În cazul în care proiectul vizează atât pescuitul marin cât şi cel în apele interioare se va bifa/selecta 3.
        În ceea ce priveşte tipul de serviciu de consiliere, dacă proiectul vizează unul din cele 3 tipuri de servicii de consiliere se va selecta/bifa tipul de serviciu vizat de proiect, iar în cazul în care proiectul vizează mai multe servicii de consiliere se vor selecta/bifa toate acele servicii.
        Dacă, din motive tehnice sistemul informatic nu vă permite selectarea/bifarea datelor menţionate anterior veţi completa şi ataşa scanat tabelul de mai jos.

┌────────────┬────────────────┬────────┐
│Codul │Dată de │Codul │
│măsurii │implementare │numeric │
├────────────┼────────────────┼────────┤
│ │Precizare dacă │ │
│ │operaţiunea │ │
│ │priveşte: │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Pescuit marin │1 │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Pescuit in apele│2 │
│ │interioare │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Ambele │3 │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Tipul de │ │
│ │serviciu de │ │
│ │consiliere │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│I.6 - Art. │Investiţii la │18 │
│30 şi Art. │bord │ │
│44, alin. ├────────────────┼────────┤
│(4) │turism pentru │ │
│ │pescuitul cu │19 │
│ │undiţa │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Restaurante │20 │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Servicii privind│ │
│ │protecţia │21 │
│ │mediului │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Activităţi │22 │
│ │educative │ │
│ ├────────────────┼────────┤
│ │Numărul de │Se va │
│ │pescari care │completa│
│ │beneficiază de │cu nr. │
│ │operaţiune │ │
└────────────┴────────────────┴────────┘


    8. Rezultate aşteptate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Definiţi rezultatele aşteptate ca urmare a realizării proiectului, în strânsă corelare cu obiectivele specifice identificate mai sus (obţinerea rezultatelor aşteptate ar trebui să asigure îndeplinirea obiectivelor specifice).

    9. Context
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
        Comentarii
        [ ]
        În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:
    - Contextul promovării proiectului, precum şi complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse.
    – Date generale privind proiectul
    – Componentele şi activităţile proiectului, şi modul în care adresează problemele identificate în secţiunea Justificarea proiectului.
    – Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului.


    10. Justificare
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
 (a se vedea imaginea asociată)
        Prezentaţi succint premisele realizării proiectului şi măsura în care aceasta va răspunde unei anumite probleme, nevoi din domeniul pescuitului comercial.

    11. Grup ţintă
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
 (a se vedea imaginea asociată)
        Enumeraţi categoriile de entităţi (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare.
        Identificaţi beneficiarii direcţi, respectiv indirecţi şi beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.

    12. Sustenabilitate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi doar câmpul Descriere/Valorificarea rezultatelor, precizând modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea proiectului după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), precum şi de menţinere.

    13. Relevanţă (a se vedea imaginea asociată)
        Referitoare la proiect
        Explicaţi modul în care Obiectivele proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al Priorităţii Uniunii nr. 1 şi se încadrează în intervenţia strategică 2. din cadrul Priorităţii.

        Referitoare la SUERD
        Se va completa cu informaţii despre relevanţa proiectului în contextul contribuţiei la implementarea ariei prioritare SUERD.
 (a se vedea imaginea asociată)

        Referitoare la alte strategii
        Se va completa cu informaţii privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia/a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante.


    14. Riscuri
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere. (a se vedea imaginea asociată)

        Identificaţi riscurile ce pot afecta implementarea proiectului în condiţiile prevăzute (activităţi, rezultate, obiective, buget, plan de achiziţii etc) şi masurile de atenuare a acestora.

    15. Principii orizontale
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. (a se vedea imaginea asociată)

        Egalitate de şanse
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020. (a se vedea imaginea asociată)


        Egalitatea de gen - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Nediscriminare - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi - Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilităţii va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate/ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).
        Schimbări demografice - Nu este obligatorie completarea acestei secţiuni. (a se vedea imaginea asociată)

        Dezvoltare durabilă
        A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, partea a II-a.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Utilizarea eficientă a resurselor - Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcţionarea investiţiilor spre opţiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor şi cele mai durabile, evitarea investiţiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului şi sprijinirea acţiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opţiuni de investiţii asupra ciclului de viaţă sau creşterea utilizării achiziţiilor publice ecologice.
        Specificaţi în clar dacă proiectul prevede măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice, altele decât măsurile de conformare cu obligaţiile legale în aceste domenii, prin:
    - Utilizarea surselor regenerabile de energie
    – Retehnologizarea/achiziţionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie), optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice
    – Minimizarea la sursă a deşeurilor generate, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor

        Detaliaţi componentele proiectului pe care le consideraţi relevante pentru punctele de mai sus şi justificaţi relevanţa. Corelaţi informaţiile furnizate cu descrierea tehnică a proiectului din secţiunile relevante ale cererii de finanţare şi ale planului de afaceri, precum şi cu bugetul proiectului (prin identificarea corespunzătoare a costurilor aferente acestor măsuri).
        Nu este obligatorie completarea următoarelor secţiuni:
    - Poluatorul plăteşte
    – Protecţia biodiversităţii
    – Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
    – Rezilienţa la dezastre    16. Descrierea tehnică a proiectului
        Se completează câmpul funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează].
 (a se vedea imaginea asociată)
        Descrieţi proiectul, specificând ce se doreşte a se realiza prin implementarea acestuia.
        Nu este necesar să enumeraţi activităţile proiectului, acestea făcând obiectul secţiunii dedicate activităţilor.

    17. Studii de fezabilitate (a se vedea imaginea asociată)
        În cadrul acestei secţiuni veţi ataşa Planul de afaceri (Anexa 7) şi Devizul general şi Devizele pe obiecte, Anexele financiare aferente Planului de Afaceri, Studiu de fezabilitate, DALI şi Studiu de fezabilitate cu DALI (după caz) . Câmpurile din MYSMIS se completează cu sintagma Nu este cazul.

    18. Indicatori prestabiliţi
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        IMAGINE - PAG. 119-120
        Selectaţi din nomenclator indicatorii prestabiliţi de rezultat:
        1.7 - Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activităţi complementare.
        1.8 - Locuri de muncă (ENI) menţinute în sectorul pescuitului sau activităţi complementare.

        La Valoare de referinţă se va trece valoarea indicatorului înaintea depunerii cererii de finanţare.
        La Anul de referinţă se va trece anul anterior depunerii cererii de finanţare.
        La Total se va trece valoarea estimată a indicatorului după implementarea proiectului (5 ani de la ultima plată)
        Exemplu: Dacă implementaţi un proiect de investiţii ce vizează realizarea unui restaurant cu specific pescăresc cu durata de implementare de 24 de luni, proiect care începe implementarea la 1 ianuarie 2017 şi se finalizează la 31 Decembrie 2018, atunci cei 5 angajaţi (2 bărbaţi şi 3 femei) care vor deservi restaurantul îi veţi angaja începând cu luna următoare finalizării restaurantului, adică începând cu ianuarie 2019. Astfel la Total veţi completa 5 (din care 2 bărbaţi şi 3 femei).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Selectaţi din nomenclator indicatorii prestabiliţi de realizare:
    - 1.9 - Numărul de proiecte privind promovarea capitalului uman şi a dialogului social, diversificare şi noi forme de venit, întreprinderi nou înfiinţate pentru pescari şi sănătate/siguranţă - Completaţi Total cu valoarea "1"

        Câmpul Anul de referinţă se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.

    19. Indicatori suplimentari proiect
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Introduceţi un singur indicator la indicatori suplimentari de rezultat - "Creşterea cifrei de afaceri"
        Denumire indicator - "Creşterea cifrei de afaceri"
        Unitate măsură - completaţi cu "mii lei"
        An - completaţi cu anul anterior depunerii cererii de finanţare.
        Valoare referinţă - se completează cu valoarea la anul anterior depunerii cererii.
        Total - completaţi cu valoarea ţintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului (5 ani de la ultima plată).
        Femei, Bărbaţi - nu completaţi aceste câmpuri
        Atenţie: în cazul Persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale şi Întreprinderilor familiale se va trece valoarea veniturilor brute realizate (aşa cum apar în Declaraţia 200).

    20. Plan de achiziţii
        Se completează câmpuri funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi detaliile aferente tuturor contractelor de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.
        Atribuirea contractelor de achiziţie lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        Atribuirea contractelor de achiziţie pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanţare (ex. consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiaşi Ordin.
        Pentru achiziţiile realizate deja (contracte de achiziţie atribuite) până la depunerea cererii de finanţare (e.g. serviciile de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare), completaţi următoarele:
        Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    - Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată publicare rezultat - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi data completă (an, lună, zi)
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

        Pentru achiziţii previzionate după semnarea contractului de finanţare completaţi următoarele:
    - Titlu achiziţie (obligatoriu) - titlul contractului de achiziţie, succint şi sugestiv
    – Descriere achiziţie (opţional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziţie
    – CPV (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Tip contract (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator opţiunea aplicabilă
    – Tip procedura (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator "Achiziţie directă" sau "Achiziţie privată", după caz
    – Valoare contract (obligatoriu) - introduceţi valoarea contractului de achiziţie, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziţii este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.
    – Moneda (obligatoriu) - selectaţi din nomenclator
    – Dată publicare procedură (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată publicare rezultat (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată semnare contract (obligatoriu) - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare
    – Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)


    21. Resurse umane implicate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
        Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectaţi Tipul formularului şi completaţi cu datele aferente Fişei de post şi/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societăţii.
        Adăugaţi fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)
    - Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziţii)
    – Codul ocupaţiei (selectaţi din nomenclator, conform COR)
    – Tip formular - completaţi detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:
    – Fişa postului (pentru experţi ce urmează a fi cooptaţi în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi cerinţele privind educaţia, experienţa, competenţele, cunoştinţele de limbă străină solicitate.
    – Curriculum Vitae (pentru experţi cooptaţi deja în echipa de implementare a proiectului) - introduceţi date de identificare a expertului şi informaţii din CV-ul acestuia.


    22. Resurse materiale implicate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. (a se vedea imaginea asociată)

        Se completează cu titlul amplasamentului. (a se vedea imaginea asociată)

        Pusă la dispoziţie de: Se va selecta singura opţiune disponibilă şi anume Solicitantul.
        Adresa: Se va completa cu date referitoare la provenienţa resursei şi cu adresa exactă unde este localizată.
        Informaţii extra: Se va completa cu informaţii suplimentare relevante referitoare la resursa materială
        Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect:
    - informaţiile privind terenul şi/sau clădirile unde urmează a se realiza investiţia,

        Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menţiona inclusiv nr. cadastral şi suprafaţa terenului pe care se realizează investiţia.
        În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcţii se vor menţiona care sunt construcţiile pe care se va interveni prin proiect.
        În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafeţe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundaţiilor etc.).
        Se va menţiona numărul, data şi tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.
    - dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanţare;
    – se va menţiona care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare.

        Resursa: Se va preciza tipul de resursă materială aferente activităţilor prevăzute prin proiect.
        Cantitate: Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziţie prin proiect.
        UM: Se va completa cu unitatea de măsură.
        Partener: Este selectat automat solicitantul.

    23. Activităţi previzionate
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru adăugarea de date se apasă butonul [Adaugă]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
        Pentru adăugarea de subactivităţi se apasă butonul [Plus] şi se completează datele solicitate. Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activităţi fără subactivităţi în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Completaţi detalii cu privire la activităţile şi subactivităţile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.
        Atenţie! Introduceţi activităţile, la nivel de titlu. Activităţile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul "Componentei 1". Proiectul va conţine doar această componentă. Împărţirea pe componente a activităţilor unui proiect este aplicabilă doar proiectelor de tip integrat; acestea nu fac obiectul acestui apel. La nivel de activitate, nu pot fi introduse detalii suplimentare, în afara titlului activităţii.
        La fiecare activitate în parte, definiţi subactivităţile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu aţi intenţionat structurarea unei activităţi în subactivităţi, este obligatorie crearea a cel puţin unei subactivităţi, pentru a putea introduce detalii suplimentare şi pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activităţi/subactivităţi. Completaţi următoarele:
        ● Titlul (concis, sugestiv)
        ● Data începerii/finalizării
    - Pentru subactivităţi realizate deja înainte de semnarea contractului de finanţare - se vor introduce cel puţin anul şi luna.
    – Pentru subactivităţi previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanţare - selectaţi cel puţin anul şi luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanţare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanţare (similar completării planului de achiziţii).

        ● Rezultate previzionate - selectaţi rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivităţi.
        ● Partenerii implicaţi ai subactivităţii - se va selecta denumirea solicitantului.
        ● Amplasamentele din cadrul subactivităţii - nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secţiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).

        Acolo unde este cazul, includeţi (sub) activităţi referitoare la:
        ● Elaborarea cererii de finanţare
        ● Elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie şi derularea procedurilor de atribuire aferente
        ● Execuţia şi monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziţie lucrări, bunuri, servicii
        ● Angajarea de personal
        ● Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Implementarea măsurilor de informare şi publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanţare
        ● Auditul financiar al proiectului

        Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.

    24. Buget - Activităţi şi cheltuieli
        Introducerea datelor în această funcţie depinde de definirea activităţilor şi subactivităţilor din funcţia "Activităţi previzionate". Aceste activităţi şi subactivităţi se vor prelua în funcţia "Buget - Activităţi şi cheltuieli" unde se vor completa cheltuielile aferente.
        Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul [Plus] şi se completează datele solicitate.
        Dacă se doreşte ataşarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi ...........) ele vor trebui să fie ataşate premergător în pagina principală a funcţiei "Buget - Activităţi şi cheltuieli".
        Pentru a ataşa un document se apasă butonul [+Fişier nou], se completează datele din fereastra ce se va deschide şi apoi se salvează.
        Se completează câmpurile funcţiei cu datele proiectului şi se apasă butonul [Salvează]. Pentru editarea sau ştergerea informaţiilor amintite se apasă butoanele [Editare] pentru editare şi butonul [Ştergere] pentru ştergere.
        Observaţie:
        Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a şterge o activitate se aplică principiul ştergerii informaţiilor de la sfârşit la început (respectiv se vor şterge subactivităţile, iar apoi activitatea principală).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivităţi. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată unei activităţi
        Toate valorile se introduc în lei.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Se va selecta NU.


    ANEXA 2C

        CR-POPAM
          LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea pescuitului │
│durabil din punctul de vedere al mediului, eficient │
│din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere │
│Măsura: I.6 - Diversificarea veniturilor şi noi forme│
│de venit │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . . . . . . . . .│
│. . . . . . . . . . . . . . │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│COS SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────────────────────────┬───────────┤
│Solicitant │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Denumire . . . . . . . . . . . Tel/fax . │ │
│. . . . . . . . . . Email . . . . . . . .│ │
│. . │ │
├───┬───────────────────┬─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr.│Puncte de verificat│Explicaţii │verificării│
│ │ │ ├───┬───┬───┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi că │ │ │ │
│ │ │toate secţiunile │ │ │ │
│ │ │din Cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare sunt │ │ │ │
│ │ │completate │ │ │ │
│ │ │conform Anexei 1 │ │ │ │
│ │ │- Instrucţiuni de│ │ │ │
│ │ │completare a │ │ │ │
│ │ │Cererii de │ │ │ │
│ │ │finanţare. │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa tuturor│ │ │ │
│ │ │documentelor │ │ │ │
│ │ │solicitate prin │ │ │ │
│ │ │Lista de │ │ │ │
│ │ │documente din │ │ │ │
│ │ │Ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului. │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │documentele │ │ │ │
│ │ │respectă formatul│ │ │ │
│ │ │tip stabilit în │ │ │ │
│ │ │Ghidul │ │ │ │
│ │ │solicitantului │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │Dosarul cererii de │documentul este │ │ │ │
│ │finanţare conţine │destinat │ │ │ │
│ │toate documentele │solicitantului │ │ │ │
│ │solicitate prin ├─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Lista de documente │Verificaţi dacă │ │ │ │
│1. │din ghidul │documentul nu are│ │ │ │
│ │solicitantului şi │termenul de │ │ │ │
│ │are toate │valabilitate │ │ │ │
│ │secţiunile │expirat. │ │ │ │
│ │completate. ├─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │reprezentantul │ │ │ │
│ │ │legal din Cererea│ │ │ │
│ │ │de finanţare - │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │Solicitant este │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │
│ │ │înscrisurilor din│ │ │ │
│ │ │RECOM online. │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa │ │ │ │
│ │ │Hotărârii │ │ │ │
│ │ │Adunării Generale│ │ │ │
│ │ │a Asociaţilor/ │ │ │ │
│ │ │Deciziei │ │ │ │
│ │ │asociatului unic │ │ │ │
│ │ │sau Hotărârii │ │ │ │
│ │ │pentru persoane │ │ │ │
│ │ │fizice autorizate│ │ │ │
│ │ │/întreprinderilor│ │ │ │
│ │ │individuale/ │ │ │ │
│ │ │membrilor │ │ │ │
│ │ │întreprinderii │ │ │ │
│ │ │familiale, │ │ │ │
│ │ │privind aprobarea│ │ │ │
│ │ │investiţiei. │ │ │ │
│ │ │Verificaţi în │ │ │ │
│ │ │RECOM Online. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │existenţa la │ │ │ │
│2. │Există un Plan de │dosarul Cererii │ │ │ │
│ │afaceri? │de finanţare a │ │ │ │
│ │ │Anexei 7 - Planul│ │ │ │
│ │ │de Afaceri. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi CV-ul │ │ │ │
│ │ │însoţit de copii │ │ │ │
│ │ │după Diplome de │ │ │ │
│ │ │studii sau │ │ │ │
│ │ │Certificatele de │ │ │ │
│ │ │calificare │ │ │ │
│ │ │profesională │ │ │ │
│ │ │emise de │ │ │ │
│ │Solicitantul deţine│furnizori de │ │ │ │
│ │sau urmează să │formare │ │ │ │
│ │deţină competenţe │profesională │ │ │ │
│3. │profesionale │acreditaţi ANC. │ │ │ │
│ │corespunzătoare │Sau │ │ │ │
│ │activităţilor │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │complementare? │propria │ │ │ │
│ │ │răspundere pentru│ │ │ │
│ │ │obţinerea │ │ │ │
│ │ │competenţelor │ │ │ │
│ │ │profesionale │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │activităţile │ │ │ │
│ │ │complementare - │ │ │ │
│ │ │Anexa H │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi datele│ │ │ │
│ │ │în Extrasul din │ │ │ │
│ │ │Jurnalul de bord/│ │ │ │
│ │Solicitantul a │Jurnalul de │ │ │ │
│ │desfăşurat │pescuit/ │ │ │ │
│ │activitate minim 60│Declaraţii de │ │ │ │
│4. │zile de pescuit │descărcare/alte │ │ │ │
│ │comercial în │documente care să│ │ │ │
│ │ultimele 24 de │ateste │ │ │ │
│ │luni? │activitatea de │ │ │ │
│ │ │pescuit comercial│ │ │ │
│ │ │de minim 60 de │ │ │ │
│ │ │zile în ultimele │ │ │ │
│ │ │24 de luni. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi datele│ │ │ │
│ │ │înscrise RECOM │ │ │ │
│ │ │Online, Ghidul │ │ │ │
│ │Solicitantul se │solicitantului │ │ │ │
│ │încadrează în │3.1. Solicitanţi │ │ │ │
│5. │categoria │eligibili şi │ │ │ │
│ │solicitanţilor │Cererea de │ │ │ │
│ │eligibili? │finanţare - │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │Solicitant -Date │ │ │ │
│ │ │de identificare. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică: │ │ │ │
│ │ │- În RECOM │ │ │ │
│ │ │Online, │ │ │ │
│ │ │- Permisul de │ │ │ │
│ │Solicitantul │pescuit/Licenţa │ │ │ │
│ │desfăşoară │de pescuit (în │ │ │ │
│ │activitate în │cazul │ │ │ │
│ │domeniul │investiţiilor la │ │ │ │
│6. │pescuitului (coduri│bord)/Autorizaţia│ │ │ │
│ │CAEN 0311-Pescuitul│de pescuit │ │ │ │
│ │maritim, 0312- │comercial emise │ │ │ │
│ │pescuitul în ape │de ANPA │ │ │ │
│ │dulci) │- Cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare - │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │Capacitate │ │ │ │
│ │ │solicitant │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul a │Se verifică în │ │ │ │
│7. │depus proiectul în │Cererea de │ │ │ │
│ │nume propriu (nu în│finanţare. │ │ │ │
│ │parteneriat)? │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │Solicitantul a │ultimului Bilanţ │ │ │ │
│ │înregistrat un │anual însoţit de │ │ │ │
│8. │bilanţ pozitiv │contul de profit │ │ │ │
│ │(capitaluri │şi pierdere │ │ │ │
│ │pozitive) în anul │înregistrat la │ │ │ │
│ │anterior │Administraţia │ │ │ │
│ │ │Fiscală. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu se │ │ │ │ │
│9. │află în proces de │Se verifică RECOM│ │ │ │
│ │lichidare, fuziune,│Online. │ │ │ │
│ │reorganizare. │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │este înscris în │solicitantul nu │ │ │ │
│ │Registrul │este înscris în │ │ │ │
│10.│debitorilor cu sume│Registrul │ │ │ │
│ │neachitate pentru │debitorilor cu │ │ │ │
│ │POP/POPAM. │sume neachitate │ │ │ │
│ │ │pentru POP/POPAM.│ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │veridicitatea │ │ │ │
│ │ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │ │proprie │ │ │ │
│ │ │răspundere │ │ │ │
│ │ │conform art. 10 │ │ │ │
│ │ │alin.5 din Reg. │ │ │ │
│ │ │508/2014 - Anexa │ │ │ │
│ │ │E, în baza │ │ │ │
│ │Solicitantul │informaţiilor │ │ │ │
│ │respectă │disponibile la │ │ │ │
│11.│prevederile art. 10│entităţile │ │ │ │
│ │alin.5 din Reg. 508│abilitate. │ │ │ │
│ │/2014? │Registrul │ │ │ │
│ │ │naţional de │ │ │ │
│ │ │evidenţă a │ │ │ │
│ │ │încălcărilor - │ │ │ │
│ │ │ANPA/Direcţia │ │ │ │
│ │ │politici şi │ │ │ │
│ │ │inspecţii │ │ │ │
│ │ │maritime (adresă │ │ │ │
│ │ │negaţie/situaţie │ │ │ │
│ │ │încălcări emisă │ │ │ │
│ │ │de ANPA). │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu a │ │ │ │ │
│ │comis fraude in │ │ │ │ │
│ │perioada anterioară│ │ │ │ │
│ │depunerii │ │ │ │ │
│ │solicitării de │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │
│ │financiară (conform│ │ │ │ │
│ │Convenţiei privind │Verificaţi │ │ │ │
│ │protejarea │cazierul judiciar│ │ │ │
│12.│intereselor │şi în RECOM │ │ │ │
│ │financiare ale │Online. │ │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │ │
│ │Europene, │ │ │ │ │
│ │constituie fraudă │ │ │ │ │
│ │care aduce atingere│ │ │ │ │
│ │intereselor │ │ │ │ │
│ │financiare ale │ │ │ │ │
│ │Comunităţilor │ │ │ │ │
│ │Europene? │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul │Verificaţi │ │ │ │
│ │respectă │Declaraţia pe │ │ │ │
│ │prevederile art. 25│proprie │ │ │ │
│13.│alin.1 din Reg. 508│răspundere │ │ │ │
│ │/2014? (în cazul │conform art. 25 │ │ │ │
│ │investiţiilor la │alin.1 din Reg. │ │ │ │
│ │bord) │508/2014 - Anexa │ │ │ │
│ │ │F. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi datele│ │ │ │
│ │Proiectul se │din secţiunea │ │ │ │
│14.│implementează în │Localizare │ │ │ │
│ │România? │proiect din │ │ │ │
│ │ │Cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi datele│ │ │ │
│ │ │înscrise în │ │ │ │
│ │ │secţiunea │ │ │ │
│ │ │Activităţi │ │ │ │
│ │ │previzionate - │ │ │ │
│ │ │Cererea de │ │ │ │
│ │ │finanţare dacă │ │ │ │
│ │ │sunt conforme cu │ │ │ │
│ │ │datele înscrise │ │ │ │
│ │ │în Ghidul │ │ │ │
│ │Activităţile │solicitantului │ │ │ │
│ │propuse în Cererea │aferente măsurii │ │ │ │
│ │de finanţare se │pe care a fost │ │ │ │
│ │regăsesc în lista │depus proiectul. │ │ │ │
│15.│activităţilor │În cazul │ │ │ │
│ │eligibile din │depistării unor │ │ │ │
│ │Ghidul │activităţi │ │ │ │
│ │solicitantului │neeligibile │ │ │ │
│ │aferent măsurii? │solicitaţi │ │ │ │
│ │ │rectificarea │ │ │ │
│ │ │bugetului │ │ │ │
│ │ │proiectului şi │ │ │ │
│ │ │includerea │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │
│ │ │activităţilor │ │ │ │
│ │ │neeligibile la │ │ │ │
│ │ │cheltuieli │ │ │ │
│ │ │neeligibile. │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Activităţile pentru│ │ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │ │
│ │sprijin financiar │ │ │ │ │
│ │nerambursabil în │Verificaţi Anexa │ │ │ │
│ │Cererea de │B - Declaraţia pe│ │ │ │
│16.│finanţare nu fac │propria │ │ │ │
│ │obiectul unei alte │răspundere │ │ │ │
│ │finanţări din │privind evitarea │ │ │ │
│ │fonduri publice │dublei finanţări.│ │ │ │
│ │naţionale sau │ │ │ │ │
│ │comunitare, în │ │ │ │ │
│ │ultimii 5 ani? │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Se verifică │ │ │ │
│ │ │respectarea │ │ │ │
│ │ │procentului de │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │
│ │ │nerambursabilă şi│ │ │ │
│ │ │a încradării │ │ │ │
│ │ │solicitantului în│ │ │ │
│ │ │categoria IMM │ │ │ │
│ │ │conform Legii 346│ │ │ │
│ │ │/2004, în │ │ │ │
│ │ │următoarele │ │ │ │
│ │ │documente: │ │ │ │
│ │ │- Bilanţul pentru│ │ │ │
│ │ │verificarea │ │ │ │
│ │ │numărului mediu │ │ │ │
│ │ │de salariaţi şi a│ │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri│ │ │ │
│ │Proiectul respectă │anuală netă/ │ │ │ │
│ │gradul de │activele totale │ │ │ │
│17.│intervenţie │anuale │ │ │ │
│ │publică? │- Anexa I- │ │ │ │
│ │ │Declaraţie IMM │ │ │ │
│ │ │- Cererea de │ │ │ │
│ │ │Finanţare, │ │ │ │
│ │ │Secţiunea-Bugetul│ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
│ │ │- Anexa J- │ │ │ │
│ │ │Bugetul indicativ│ │ │ │
│ │ │al proiectului │ │ │ │
│ │ │Sprijinul │ │ │ │
│ │ │financiar │ │ │ │
│ │ │nerambursabil se │ │ │ │
│ │ │încadrează în │ │ │ │
│ │ │limita maximă de │ │ │ │
│ │ │75.000 euro, iar │ │ │ │
│ │ │valoarea maximă │ │ │ │
│ │ │eligibilă nu │ │ │ │
│ │ │depăşeşte 150.000│ │ │ │
│ │ │euro? │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Proiectul respectă │Verificaţi în │ │ │ │
│ │limita maximă de 5%│Anexa J - Bugetul│ │ │ │
│ │din valoarea totală│indicativ al │ │ │ │
│ │eligibilă a │proiectului dacă │ │ │ │
│ │proiectului pentru │se respectă │ │ │ │
│ │Cheltuielile de │limita maximă de │ │ │ │
│ │proiectare şi │5% sau 10% (după │ │ │ │
│18.│asistenţă tehnică │caz) din valoarea│ │ │ │
│ │ale proiectului │totală eligibilă │ │ │ │
│ │fără │a proiectului │ │ │ │
│ │construcţii-montaj │pentru │ │ │ │
│ │sau 10% din │Cheltuielile de │ │ │ │
│ │valoarea totală │proiectare şi │ │ │ │
│ │eligibilă a │asistenţă tehnică│ │ │ │
│ │proiectului cu │ale proiectului. │ │ │ │
│ │construcţii-montaj?│ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi în │ │ │ │
│ │ │Anexa J - Bugetul│ │ │ │
│ │ │indicativ al │ │ │ │
│ │Proiectul respectă │proiectului dacă │ │ │ │
│ │limita maximă de │se respectă │ │ │ │
│ │2%, respectiv de 1%│limita maximă de │ │ │ │
│ │(după caz) din │2% din valoarea │ │ │ │
│ │valoarea totală │totală eligibilă │ │ │ │
│ │eligibilă a │a operaţiunii │ │ │ │
│ │operaţiunii privind│privind │ │ │ │
│ │cheltuielile cu │cheltuielile cu │ │ │ │
│ │plata drepturilor │plata drepturilor│ │ │ │
│ │salariale, inclusiv│salariale, │ │ │ │
│ │contribuţiile │inclusiv │ │ │ │
│19.│suportate de către │contribuţiile │ │ │ │
│ │angajator şi │suportate de │ │ │ │
│ │angajat pentru │către angajator │ │ │ │
│ │personalul din │şi angajat pentru│ │ │ │
│ │cadrul echipei de │personalul din │ │ │ │
│ │implementare a │cadrul echipei de│ │ │ │
│ │operaţiunii cu │implementare a │ │ │ │
│ │construcţii │operaţiunii cu │ │ │ │
│ │-montaj, respectiv │construcţii │ │ │ │
│ │fără construcţii │-montaj sau de 1%│ │ │ │
│ │-montaj? │din valoarea │ │ │ │
│ │ │totală eligibilă │ │ │ │
│ │ │a operaţiunii │ │ │ │
│ │ │fără construcţii │ │ │ │
│ │ │-montaj │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Proiectul se │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │încadrează în │proiectul se │ │ │ │
│ │perioada maximă de │încadrează în │ │ │ │
│20.│timp pentru │perioada maximă │ │ │ │
│ │implementare │de implementare │ │ │ │
│ │stabilită în Ghidul│de 24 de luni. │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │Proiectul nu │Verificaţi în │ │ │ │
│21.│priveşte doar │Cererea de │ │ │ │
│ │achiziţia de │finanţare. │ │ │ │
│ │construcţii? │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼─────────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi dacă │ │ │ │
│ │ │solicitantul sau │ │ │ │
│ │ │ambarcaţiunea/ │ │ │ │
│ │ │nava face │ │ │ │
│ │ │obiectul altei │ │ │ │
│ │Solicitantul sau │Cereri de │ │ │ │
│ │ambarcaţiunea/nava │finanţare pe │ │ │ │
│ │nu face obiectul │aceeaşi măsură în│ │ │ │
│ │altei Cereri de │cadrul unei │ │ │ │
│22.│finanţare pe │sesiuni de │ │ │ │
│ │aceeaşi măsură în │finanţare şi dacă│ │ │ │
│ │cadrul aceleaşi │valoarea cumulată│ │ │ │
│ │sesiuni de │a sprijinului │ │ │ │
│ │finanţare? │financiar │ │ │ │
│ │ │nermabursabil │ │ │ │
│ │ │solicitat în │ │ │ │
│ │ │cererile de │ │ │ │
│ │ │finanţare depuse │ │ │ │
│ │ │nu depăşeşte │ │ │ │
│ │ │75.000 Euro? │ │ │ │
└───┴───────────────────┴─────────────────┴───┴───┴───┘

       Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

    ANEXA 2S

        DG-AMPOPAM
          LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

┌───────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de vedere al │
│mediului, eficient din punctul de vedere al │
│utilizării resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere │
│Măsura: I.6 - Diversificarea veniturilor şi noi│
│forme de venit │
├───────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . . . . . .│
│. . . . . . . . . . . . . . . . . │
├───────────────────────────────────────────────┤
│COS SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│|_| │
├───────────────────────────────────┬───────────┤
│Solicitant │ │
├───────────────────────────────────┼───────────┤
│Denumire . . . . . . . . . . . │ │
├───────────────────────────────────┤ │
│Tel/fax . . . . . . . . . . . │ │
├───────────────────────────────────┤ │
│Email . . . . . . . . . . │ │
├───┬────────────────┬──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Rezultatul │
│Nr.│Puncte de │Explicaţii │verificării│
│ │verificat │ ├───┬───┬───┤
│ │ │ │DA │NU │NA │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │ │
│ │se află în stare│ │ │ │ │
│ │de faliment sau │ │ │ │ │
│ │nu face obiectul│ │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │ │
│ │de lichidare sau│ │ │ │ │
│ │de administrare │ │ │ │ │
│ │judiciară, nu │ │ │ │ │
│ │şi-a suspendat │Verificaţi │ │ │ │
│ │activitatea │datele │ │ │ │
│ │economică sau nu│înscrise pe │ │ │ │
│ │face obiectul │portalul RECOM│ │ │ │
│1. │unei proceduri │ONLINE al │ │ │ │
│ │în urma acestor │Oficiului │ │ │ │
│ │situaţii sau nu │Naţional al │ │ │ │
│ │se află în │Registrului │ │ │ │
│ │situaţii │Comerţului. │ │ │ │
│ │similare în urma│ │ │ │ │
│ │unei proceduri │ │ │ │ │
│ │de aceeaşi │ │ │ │ │
│ │natură prevăzute│ │ │ │ │
│ │de legislaţia │ │ │ │ │
│ │sau de │ │ │ │ │
│ │reglementările │ │ │ │ │
│ │naţionale. │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │dacă │ │ │ │
│ │ │documentul │ │ │ │
│ │ │este în │ │ │ │
│ │ │original, este│ │ │ │
│ │ │destinat │ │ │ │
│ │ │solicitantului│ │ │ │
│ │ │şi nu are │ │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │ │
│ │ │valabilitate │ │ │ │
│ │ │expirat │ │ │ │
│ │Solicitantul nu │Verificaţi │ │ │ │
│2. │are taxe şi │datele │ │ │ │
│ │impozite locale │înscrise în │ │ │ │
│ │restante. │Certificat/ │ │ │ │
│ │ │Certificate │ │ │ │
│ │ │privind taxele│ │ │ │
│ │ │şi impozitele │ │ │ │
│ │ │locale emise │ │ │ │
│ │ │de primăriile │ │ │ │
│ │ │pe raza cărora│ │ │ │
│ │ │solicitantul │ │ │ │
│ │ │îşi are sediul│ │ │ │
│ │ │social şi │ │ │ │
│ │ │punctele de │ │ │ │
│ │ │lucru. │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │dacă │ │ │ │
│ │ │documentul │ │ │ │
│ │ │este în │ │ │ │
│ │ │original, este│ │ │ │
│ │ │destinat │ │ │ │
│ │ │solicitantului│ │ │ │
│ │ │şi nu are │ │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │ │
│ │ │valabilitate │ │ │ │
│ │ │expirat. │ │ │ │
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │datele │ │ │ │
│ │ │înscrise în │ │ │ │
│ │Solicitantul nu │Certificatul │ │ │ │
│ │înregistrează │de atestare │ │ │ │
│3. │datorii la │fiscală emis │ │ │ │
│ │bugetul │de către │ │ │ │
│ │statului. │organul fiscal│ │ │ │
│ │ │competent din │ │ │ │
│ │ │subordinea │ │ │ │
│ │ │Administraţiei│ │ │ │
│ │ │Finanţelor │ │ │ │
│ │ │Publice, │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │obligaţiile │ │ │ │
│ │ │fiscale şi │ │ │ │
│ │ │sociale de │ │ │ │
│ │ │plată către │ │ │ │
│ │ │bugetul │ │ │ │
│ │ │general │ │ │ │
│ │ │consolidat al │ │ │ │
│ │ │statului. │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │Există Formular │ │ │ │ │
│ │de identificare │Verificaţi │ │ │ │
│ │financiară cu │dacă │ │ │ │
│ │datele de │documentul │ │ │ │
│4. │identificare ale│este în │ │ │ │
│ │trezoreriei/ │original, este│ │ │ │
│ │băncii şi ale │destinat │ │ │ │
│ │contului aferent│solicitantului│ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │
│ │POPAM ? │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │Există Actul de │dacă │ │ │ │
│ │identitate al │documentul │ │ │ │
│5. │reprezentantului│este în copie │ │ │ │
│ │legal │cu menţiunea │ │ │ │
│ │ │"Conform cu │ │ │ │
│ │ │originalul" │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │Există Mandatul │ │ │ │ │
│ │de reprezentare,│ │ │ │ │
│ │pentru │Verificaţi │ │ │ │
│ │împuternicit, │dacă │ │ │ │
│ │autentificat │duplicatul │ │ │ │
│ │prin notariat │eliberat de │ │ │ │
│ │(duplicatul │notar prezintă│ │ │ │
│ │eliberat de │clar şi │ │ │ │
│6. │notar), clar şi │explicit │ │ │ │
│ │explicit în ceea│perioada şi │ │ │ │
│ │ce priveşte │activităţile │ │ │ │
│ │perioada şi │pentru care │ │ │ │
│ │activităţile │este dată │ │ │ │
│ │pentru care este│împuternicirea│ │ │ │
│ │dată │ │ │ │ │
│ │împuternicirea –│ │ │ │ │
│ │după caz │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼──────────────┼───┼───┼───┤
│ │ │Verificaţi │ │ │ │
│ │ │dacă există │ │ │ │
│ │ │graficul de │ │ │ │
│ │ │rambursare a │ │ │ │
│ │ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │ │(maxim 5 │ │ │ │
│ │ │cereri de │ │ │ │
│ │ │rambursare), │ │ │ │
│ │Există graficul │dacă valoarea │ │ │ │
│ │de rambursare a │totală a │ │ │ │
│7. │cheltuielilor │cererilor de │ │ │ │
│ │(cererilor de │rambursare │ │ │ │
│ │rambursare). │corespunde cu │ │ │ │
│ │ │valoarea din │ │ │ │
│ │ │bugetul │ │ │ │
│ │ │indicativ, │ │ │ │
│ │ │precum şi │ │ │ │
│ │ │termenul de │ │ │ │
│ │ │depunere a │ │ │ │
│ │ │primei cereri │ │ │ │
│ │ │de rambursare │ │ │ │
└───┴────────────────┴──────────────┴───┴───┴───┘

        Dacă cel puţin un document menţionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu menţiunea "Conform cu originalul", Cererea de Finanţare este respinsă.
        Dacă cel puţin o condiţie de la punctele de verificare 1-7 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este respinsă.

    ANEXA 3

                             GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere │
│Măsura: I.6 - Diversificarea │
│veniturilor şi noi forme de venit │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. . . . . . . . . . . . │
│Durata de implementare . . . . . . . .│
│. . (luni); Valoarea eligibilă . . . .│
│. . . . . . . (lei); Cofinanţarea . . │
│. . . . . . . . (%) │
├──────────────────────────────────────┤
│COS SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_| │
├──────────────────────┬───────────────┤
│Solicitant │Reprezentant │
│ │legal │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Denumire . . . . . . .│Nume . . . . . │
│. . . . Statut juridic│. . . . . │
│. . . . . . . . . . │Prenume . . . .│
│Tel/fax . . . . . . . │. . . . . . │
│. . . . Email . . . . │Funcţie . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
└──────────────────────┴───────────────┘


┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│Nr. │ │DA│
│crt.│Denumire criteriu/subcriteriu │/ │
│ │ │NU│
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│1. │RELEVANŢA ŞI COERENŢA │ │
│ │PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Obiectivele proiectului │ │
│ │Obiectivele proiectului │ │
│ │contribuie la realizarea │ │
│1.1 │obiectivului specific 4 al │ │
│ │Priorităţii Uniunii nr. 1 şi │ │
│ │se încadrează în intervenţia │ │
│ │strategică 2. din cadrul │ │
│ │Priorităţii. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Activităţile proiectului │ │
│1.2 │Graficul de implementare a │ │
│ │activităţilor este realist şi │ │
│ │are o succesiune logică. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Indicatorii proiectului │ │
│ │Indicatorii asumaţi sunt │ │
│ │corect stabiliţi şi │ │
│ │justificaţi în raport cu │ │
│1.3 │investiţia propusă. │ │
│ │Numărul de locuri de muncă │ │
│ │create/menţinute este realist │ │
│ │în raport cu sprijinul │ │
│ │nerambursabil solicitat. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2 │CALITATEA, MATURITATEA ŞI │ │
│ │SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2.1 │Capacitatea solicitantului de │ │
│ │a realiza investiţia propusă │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Resursele materiale şi umane │ │
│ │(echipa de proiect) sunt clar │ │
│ │definite şi sunt adecvate │ │
│ │pentru implementarea │ │
│ │proiectului. │ │
│ │Solicitantul are experienţă în│ │
│ │domeniul de activitate ce face│ │
│ │obiectul proiectului propus. │ │
│ │Veniturile proprii/atrase sunt│ │
│ │suficiente pentru │ │
│ │implementarea proiectului. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Metodologia de implementare │ │
│ │Obiectivele proiectului sunt │ │
│ │clare şi pot fi atinse în │ │
│ │perspectiva realizării │ │
│ │proiectului. │ │
│ │Activităţile proiectului sunt │ │
│ │clar identificate şi detaliate│ │
│2.2 │şi strâns corelate, în cadrul │ │
│ │calendarului de realizare, cu │ │
│ │planificarea achiziţiilor. │ │
│ │Rezultatele proiectului şi │ │
│ │indicatorii de realizare sunt │ │
│ │corelaţi cu activităţile şi │ │
│ │ţintele stabilite sunt │ │
│ │fezabile. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Bugetul proiectului │ │
│ │Bugetul este complet şi │ │
│ │perfect corelat cu │ │
│ │activitatile prevazute, cu │ │
│ │resursele materiale implicate │ │
│ │in realizarea proiectului si │ │
│ │cu rezultatele anticipate, │ │
│ │adica: nu exista mentiuni in │ │
│ │sectiunile privind │ │
│ │activitatile, resursele si │ │
│ │rezultatele anticipate din │ │
│ │cererea de finantare care nu │ │
│ │au acoperire intr-un │ │
│ │subcapitol bugetar/linie │ │
│ │bugetara; de asemenea, nu │ │
│ │exista subcapitol bugetar/ │ │
│ │linie bugetara fara │ │
│ │corespondenta in sectiunile │ │
│ │privind activitatile, │ │
│ │resursele si rezultatele. │ │
│ │Cheltuielile au fost corect │ │
│ │încadrate în categoria celor │ │
│ │eligibile sau neeligibile, iar│ │
│ │pragurile pentru anumite │ │
│ │cheltuieli au fost respectate │ │
│ │conform ordinului privind │ │
│ │cheltuielile eligibile şi │ │
│2.3 │prevederilor ghidului │ │
│ │solicitantului. │ │
│ │Exista corelare perfecta intre│ │
│ │buget si sursele de finantare.│ │
│ │Costurile sunt realiste │ │
│ │(corect estimate), suficiente │ │
│ │şi necesare pentru │ │
│ │implementarea proiectului. │ │
│ │Bugetul respectă modelul │ │
│ │standard pentru această │ │
│ │măsură, este corect calculat, │ │
│ │TVA-ul este calculat cu două │ │
│ │zecimale. Valoarea totală a │ │
│ │proiectului se încadrează în │ │
│ │limitele stabilite pentru │ │
│ │această măsură. │ │
│ │Vor fi verificate comparativ │ │
│ │ofertele de preţuri pe baza │ │
│ │cărora este fundamentat planul│ │
│ │de achiziţii cu informaţii │ │
│ │aflate la dispoziţia │ │
│ │experţilor verificatori. Ex: │ │
│ │internet, baze de date, etc. │ │
│ │Ofertele de preţuri care stau │ │
│ │la baza estimării valorii │ │
│ │achiziţiei provin de la un │ │
│ │operator economic care poate │ │
│ │fi identificat prin denumire │ │
│ │şi CUI ? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2.4 │Calitatea planului de afaceri │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Datele sunt suficiente, │ │
│ │corecte şi justificate. │ │
│ │Analiza pieţei demonstrează │ │
│ │existenţa unei pieţe/cereri │ │
│ │certe pentru produsele/ │ │
│ │serviciile oferite de │ │
│ │solicitant. Analiza │ │
│ │concurenţei identifică │ │
│ │competitorii, punctele lor │ │
│ │tari şi slabe, avantajul │ │
│ │competitiv al solicitantului │ │
│ │(în termeni tehnici, de │ │
│ │marketing, operaţionali, │ │
│ │organizaţionali). Proiecţiile │ │
│ │financiare sunt corecte şi │ │
│ │realiste. Calculaţiile de │ │
│ │costuri şi venituri sunt │ │
│ │corecte şi realiste şi │ │
│ │fundamentează proiecţiile │ │
│ │financiare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sustenabilitatea investiţiei │ │
│ │Solicitantul dovedeşte │ │
│ │capacitate solidă de a asigura│ │
│ │menţinerea, întreţinerea şi │ │
│ │funcţionarea investiţiei/ │ │
│ │firmei, după încheierea │ │
│ │proiectului şi încetarea │ │
│ │finanţării nerambursabile. │ │
│2.5 │Fluxul de numerar net cumulat │ │
│ │este pozitiv pe toată durata │ │
│ │de analiză a investiţiei iar │ │
│ │riscul imposibilităţii de a │ │
│ │asigura funcţionarea │ │
│ │investiţiei este minim (sau │ │
│ │acest risc este inexistent). │ │
│ │Datele utilizate (şi ipotezele│ │
│ │de lucru) sunt corecte, │ │
│ │argumentate şi realiste. │ │
└────┴──────────────────────────────┴──┘


    ANEXA 4

                                  GRILA DE SELECŢIE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. 1: Promovarea │
│pescuitului durabil din punctul de │
│vedere al mediului, eficient din │
│punctul de vedere al utilizării │
│resurselor, inovator, competitiv şi │
│bazat pe cunoaştere │
│Măsura: I.6 - Diversificarea │
│veniturilor şi noi forme de venit │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. . . . . . . . . . . . │
│Durata de implementare . . . . . . . .│
│. . (luni); Valoarea eligibilă . . . .│
│. . . . . . . (lei); Cofinanţarea . . │
│. . . . . . . . (%) │
├──────────────────────────────────────┤
│COS SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_| │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant │
│ │legal │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Denumire . . . . . .│ │
│. . . . . │Nume . . . . . . │
│Statut juridic . . .│. . . . │
│. . . . . . . │Prenume . . . . .│
│Tel/fax . . . . . . │. . . . . │
│. . . . . │Funcţie . . . . .│
│Email . . . . . . . │. . . . . │
│. . . │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│NR. │CRITERII/SUBCRITERII │PUNCTAJ│
│CRT.│ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Contribuţia proiectului │ │
│ │la realizarea │ │
│ │obiectivelor specifice │Maxim │
│ │ale măsurii Tipurile de │25 │
│ │operaţiuni propuse în │ │
│ │proiect vizează: │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │a. Investiţii la bord - │25 │
│ │25 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b.Turismul pentru │ │
│ │pescuitul cu undiţa - 22 │22 │
│ │puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │c. Servicii de protecţia │19 │
│ │mediului - 19 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │d. Investiţii în │16 │
│ │restaurante - 16 puncte │ │
│1 ├─────────────────────────┼───────┤
│ │e. Activităţi educative -│13 │
│ │13 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │Notă: În cazul în care │ │
│ │proiectul vizează mai │ │
│ │multe tipuri de │ │
│ │operaţiuni eligibile, │ │
│ │atunci punctajul acordat │ │
│ │pentru acest criteriu se │ │
│ │va calcula ca medie │ │
│ │ponderată a operaţiunilor│ │
│ │selectate de solicitant │ │
│ │în cererea de finanţare │ │
│ │în funcţie de cota │ │
│ │procentuală rezultată din│ │
│ │cifra de afaceri │ │
│ │stabilită pentru fiecare │ │
│ │operaţiune eligibilă în │ │
│ │planul de afaceri. │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Crearea/menţinerea │Maxim │
│ │locurilor de muncă: │25 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │a. Menţinerea şi crearea │ │
│ │a mai mult de 3 noi │25 │
│ │locuri de muncă - 25 │ │
│2 │puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b. Menţinerea şi crearea │ │
│ │de 1-3 noi locuri de │20 │
│ │muncă - 20 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │c. Menţinerea locurilor │15 │
│ │de muncă - 15 puncte │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Efectele economice │Maxim │
│ │preconizate (Creşterea │20 │
│ │cifrei de afaceri): │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │a. Creşterea cifrei de │ │
│ │afaceri cu peste 15% dar │20 │
│ │nu mai mult de 50% - 20 │ │
│3 │puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b. Creşterea cifrei de │ │
│ │afaceri cu 7 - 15% - 15 │15 │
│ │puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │c. Creşterea cifrei de │ │
│ │afaceri cu mai puţin de │10 │
│ │7% - 10 puncte │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Tipul de pescuit: │Maxim │
│ │ │15 │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │a.Proiectul este destinat│ │
│ │pescuitului în ape │15 │
│ │interioare - 15 puncte │ │
│4 ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b.Proiectul este destinat│ │
│ │pescuitului costier la │15 │
│ │scară redusă - 15 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │c. Proiectul este │ │
│ │destinat pescuitului │10 │
│ │marin - 10 puncte │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Experienţa solicitantului│Maxim │
│ │în activitatea de │15 │
│ │pescuit: │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │a. Expertiză .: 15 ani - │15 │
│ │15 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │b. Expertiză între 10 şi │10 │
│ │15 ani - 10 puncte │ │
│5 ├─────────────────────────┼───────┤
│ │c. Expertiză între 5 şi │5 │
│ │10 ani - 5 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │d. Expertiză între 2 şi 5│3 │
│ │ani - 3 puncte │ │
│ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │e. Expertiză < 2 ani (dar│ │
│ │minim 60 de zile) - 2 │2 │
│ │puncte │ │
├────┴─────────────────────────┼───────┤
│PUNCTAJ TOTAL │Maxim │
│ │100 │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Punctaj minim necesar - 50 de puncte

    ANEXA 5

        DGP-AM POPAM/CR
        Nr. de înregistrare .......... data ............
                   NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. : . . . . . . │
│. . . . . │
│Măsura Nr. : . . . . . . . . . . │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: . . . . . . . . . │
│. . │
│Durata de implementare …....{luni}; │
│Valoarea eligibilă . . . . . . . . . .│
│. . . {lei}; │
├──────────────────────────────────────┤
│COS SMIS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
│_|_|_|_|_|_| │
├─────────────────────┬────────────────┤
│Solicitant │Reprezentat │
│ │legal │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Denumire . . . . . . │ │
│. . . . │Nume . . . . . .│
│Statut juridic . . . │. . . . . │
│. . . . . . . . │Prenume . . . . │
│Tel/fax . . . . . . .│. . . . . . . │
│. . . . . . . . │Funcţie . . . . │
│Email . . . . . . . .│. . . . . . . │
│. . . │ │
└─────────────────────┴────────────────┘

        Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecţie asupra Cererii de finanţare având COD SMIS ............ a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
        Va rugăm să completaţi partea a - II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POP .........../DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă/neeligibilă/neselectată/respinsă.
     PARTEA I
    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Referinţa │Subiecte de │
│crt.│(document /pct. │clarificat/ │
│ │din doc.) │Document lipsă │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │ │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente
        1........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
        2........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
        3........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
        4........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
        5........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II
    A se completa de Solicitant
    1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌─────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa (document/ │Precizări│
│crt. │pct. din doc.) │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│4 │ │ │
├─────┼──────────────────────┼─────────┤
│5 │ │ │
└─────┴──────────────────────┴─────────┘

        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
        1........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
        2........... în original/copie cu menţiunea conform cu originalul


        Reprezentant legal
        (nume, prenume, semnătura, ştampila, data)

    ANEXA 6

        DGP-AM POPAM
        Nr. de înregistrare .......... data ............
               NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/
            NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANŢARE
        Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă, după verificarea conformităţii administrative, eligibilităţii, selecţiei cererii de finanţare având COD SMIS:

┌────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│COD SMIS │││││││││││││││││││││││
└────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

        Cererea de finanţare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:
    1) ...........
    2) ...........

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin email/fax/poştă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din Bucureşti, Bld. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.
        Cu stimă,

    ANEXA 7

                                   PLAN DE AFACERI
    A. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
        Se vor furniza date cu privire la:
        ● Denumirea entităţii*9);
        *9) Prin entitate se înţelege societate comercială/PFA/II/IF.

        ● Scurtă descriere a entităţii;
        ● Forma de organizare;
        ● Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor şi acţionarilor, cote de participare deţinute, prin completarea următorului tabel:
        Tabel nr. .......... Denumire tabel

┌────┬───────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Poziţia în │ │
│ │ │cadrul │Cota de │
│Nr. │Nume şi│companiei │participare│
│crt.│prenume│(administrator│deţinută │
│ │ │(i)/acţionar │(%) │
│ │ │(i)) │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼───────────┤
│. . │ │ │ │
│. │ │ │ │
└────┴───────┴──────────────┴───────────┘        ● Localizare, adresa sediului social (principal), sucursale, filiale - unde este cazul;
        ● Cod unic de identificare/înregistrare fiscală (unde se aplică);
        ● Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (unde se aplică).


    B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOLICITANTULUI
    1. Istoricul activităţii
    2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

┌─────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │netă la │ │
│Denumire │Data │data │ │
│mijloc │achiziţiei│întocmirii│Bucăţi│
│fix │ │ultimului │ │
│ │ │bilanţ │ │
│ │ │- RON- │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│CLĂDIRI │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│UTILAJE │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│detaliaţi│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. . . . .│ │ │ │
│. │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│PESTE │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────┴──────────┴──────┘

        TERENURI

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ │ │Suprafaţa│ │ │
│ │Amplasare │totală │Valoarea │ │
│Nr. │Judeţ/ │(mp)/ │contabilă│Regim │
│crt.│Localitate│Categoria│- RON- │juridic│
│ │ │de │ │ │
│ │ │folosinţă│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘    3. Producţia obţinută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
    4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)

┌────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Indicatori │An │An │An │
│ │n-3 │n-2 │n-l │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Active fixe nete │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Active totale │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Capitaluri proprii │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│4. Datorii pe o perioadă│ │ │ │
│mai mare de 1 an │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│5. Cifra de afaceri │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│6. Rezultat operaţional │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│7. Profit net │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│8. Rentabilitatea │ │ │ │
│comercială (7/2*100) │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│9. Rata îndatorării la │ │ │ │
│termen (3/2*100) │ │ │ │
└────────────────────────┴────┴────┴────┘    C. ANALIZA DE PIAŢĂ
    1. Caracteristici generale ale pieţei produselor
    2. Analiza concurentei
    3. Politica de produs şi fluxul tehnologic (dacă e cazul)
    4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)
        POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

┌─────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│Denumire │ │ │ │ │
│furnizor │ │ │ │ │
│de │ │Produs │ │ │
│materii │ │furnizat şi │Valoare │% din │
│prime/ │Adresa│cantitate │aproximativă│total │
│materiale│ │aproximativă│- LEI- │achiziţii│
│auxiliare│ │ │ │ │
│/produse/│ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴────────────┴────────────┴─────────┘


    5. Politica de preţ
    6. Politica de distribuţie. Principalii clienţi (conform tabelului de mai jos)
        POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI

┌────┬────────────────┬───────┬────────┐
│Nr. │Client (Denumire│Valoare│% din │
│crt.│şi adresa) │-LEI - │vânzări │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│n │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴────────┘    D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢIE PROPUS
    1. Prezentarea proiectului
    1.1. Cifră de Afaceri previzionată pentru fiecare activitate complementară propusă în proiect.

┌───┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Cifra de │Procent din │
│ │Operaţiune │afaceri │total cifră │
│Nr.│eligibilă │previzionată│de afaceri │
│ │ │(mii lei) │previzionată│
│ │ │ │(%) │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│1. │Investiţii │ │ │
│ │la bord │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Turismul │ │ │
│2. │pentru │ │ │
│ │pescuitul │ │ │
│ │cu undiţa │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Servicii de│ │ │
│3. │protecţia │ │ │
│ │mediului │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │Investiţii │ │ │
│4. │în │ │ │
│ │restaurante│ │ │
├───┼───────────┼────────────┼────────────┤
│5. │Activităţi │ │ │
│ │educative │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴────────────┘

        Se va descrie:

    1.2. Descrierea activităţii propuse prin proiect.
        Se va descrie activitatea propusă a fi realizată prin proiect.
        Ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi

    1.3. Justificarea necesităţii proiectului
        Se vor identifica oportunităţile şi/sau ameninţările identificate în strânsă legătură cu punctele tari/slabe ale entităţii.

    1.4. Impactul, în special cel economic
        Se vor evidenţia beneficiile directe şi indirecte.

    1.5. Justificarea necesităţii finanţării publice a proiectului.
    1.6. Justificarea modalităţii în care investiţia contribuie la dezvoltarea de noi activităţi şi/sau îmbunătăţirea celei/celor existente, precum şi contribuţia lor la crearea de valoare adăugată din punct de vedere economic, social, etc.
    1.7. Beneficiile şi avantajele rezultatelor preconizate în urma implementării proiectului
        Se vor detalia beneficiile şi avantajele preconizate a se obţine prin implementarea proiectului comparativ cu concurenţa.

    1.8. Amplasarea investiţiei (numai pentru proiecte ce prevăd construcţii-montaj)
        Se vor prezenta informaţii/date cu privire la:
        ● modul în care se realizează accesul la infrastructura proiectului
        ● modul în care se realizează accesul la clădirea/spaţiul unde se vor monta/instala echipamentele;
        ● clădirea/spaţiul unde se vor monta/instala şi utiliza utilajele şi echipamentele (suprafeţe, funcţiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare, s.a.). Se va preciza dacă este necesară modificarea destinaţiei clădirii/spaţiului unde se vor monta/instala utilajele şi echipamentele.
        ● Se va descrie dacă la locul de amplasare a investiţiei sunt:
    a) utilităţi existente/necesare
        Se vor prezenta informaţii/date cu privire la:
        ● echiparea clădirii/spaţiului cu utilităţi existente.
        ● informaţii/date cu privire la necesarul de utilităţi pentru utilajele şi echipamentele care vor fi montate/instalate. De asemenea, se vor prezenta, dacă este cazul, modificările/intervenţiile şi/sau operaţiunile necesare conectării utilajelor şi echipamentelor la reţelele/instalaţiile de utilităţi (apă, canal, energie electrică, s.a.).

    b) autorizaţii, avize şi acorduri obţinute/necesare        Se vor analiza prevederile Certificatului de Urbanism (dacă este cazul) şi se va prezenta dacă prin realizarea investiţiei propuse sunt respectate reglementările în vigoare cu privire la mediu, securitate la incendiu, s.a.


    2. Descrierea tehnică a proiectului.
        După caz, se vor prezenta informaţii/date cu privire la:
        ● gradul de noutate a utilajelor şi a echipamentelor propuse a fi achiziţionate în cadrul proiectului, în context naţional, comparativ cu nivelul internaţional;
        ● rolul şi funcţiunea fiecărui utilaj şi echipament propus;
        ● planşe de utilaje şi echipamente tehnologice. Se vor cuprinde, în funcţie de situaţia aplicabilă, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, dimensiuni, detalii montaj şi anume:
    - planşe de ansamblu;
    – scheme ale fluxului tehnologic;
    – scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
    – planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
    – liste cu utilaje şi echipamente din componenta planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.


        Se va analiza dacă montarea/instalarea utilajelor şi echipamentelor presupune/nu presupune modificări constructive ale clădirii/spaţiului.

    3. Maturitatea proiectului.
        Se va prezenta stadiul pregătirii documentaţiei proiectului (de ex. studiul de impact asupra mediului, autorizaţii/acorduri/avize, alte studii etc.)

    4. Graficul estimat al activităţilor proiectului (Gantt).
    5. Investiţia propusă prin proiect
        În funcţie de tipul de proiect şi de ce se propune a se achiziţiona se va completa următorul tabel cuprinzând lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile/neeligibile (dacă este cazul):

┌────┬──────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Eligibil/ │
│ │ │ │ │ │ │ │neeligibil │
│ │ │ │ │ │ │ │(se va │
│ │Denumirea │ │ │Preţul│ │ │menţiona │
│Nr. │echipamentelor│UM│Cantitate│unitar│Valoare│Linia │suma │
│crt.│/lucrărilor/ │ │ │(fără │totală │bugetară│inclusă pe │
│ │serviciilor │ │ │T.V.A)│ │ │eligibil şi│
│ │ │ │ │ │ │ │suma │
│ │ │ │ │ │ │ │inclusă pe │
│ │ │ │ │ │ │ │neeligibil)│
├────┼──────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 (3x4)│6 │7 │
├────┴──────────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┤
│Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare │
│corespunzătoare) │
├────┬──────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────────┤
├────┴──────────────┴──┴─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┤
│Mobilier │
├────┬──────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────────┤
├────┴──────────────┴──┴─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┤
│Denumire lucrări │
├────┬──────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────────┤
├────┴──────────────┴──┴─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┤
│Denumire servicii │
├────┬──────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────────┤
├────┴──────────────┴──┴─────────┼──────┼───────┼────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴───────────┘
    E. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
        Detaliaţi echipa proiectului propus în cererea de finanţare: structura, rolurile, funcţiile, responsabilităţile, relaţiile funcţionale între membrii echipei de proiect, expertiza.
        Se va realiza:
        ● Descrierea echipei de management a proiectului (structura în organigrama entităţii, rolurile în echipa de implementare, funcţiile, responsabilităţile şi expertiza acestora) - dacă este cazul;
        ● Descrierea măsurii în care proiectul contribuie la menţinerea locurilor de muncă existente momentul depunerii cererii de finanţare.
        ● Descrierea măsurii în care proiectul contribuie la crearea locurilor de muncă;
        ● Modul în care se va realiza recrutarea, selecţia şi integrarea (pentru posturile nou create);
        ● Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate şi durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activităţilor din graficul Gantt.


    F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
        Se va descrie:
        ● Metodologia de monitorizare, evaluare şi control a proiectului.
        ● Capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea investiţiei/entităţii după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile.
        ● Modul în care proiectul contribuie la introducerea şi/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigură protecţia mediului şi/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil (dacă este cazul). Trebuie să se descrie concret şi să demonstreze modul în care finanţarea investiţiei contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabilă.
        ● Modul în care principiile egalităţii de şanse, de gen şi nediscriminare sunt promovate prin investiţia propusă, detaliindu-se concret, care sunt măsurile şi instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.


    G. ANALIZA FINANCIARĂ
        Analiza financiară cuprinde următoarele seturi de date şi analize:
    I. Bugetul proiectului şi planul de finanţare
    II. Analiza întreprinderii solicitante - situaţia curentă
    III. Analiza financiară a investiţiei
    IV. Analiza întreprinderii solicitante - proiecţii financiare

        Cele mai multe dintre datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta în format .xls (Excel) ataşată la modelul planului de afaceri.
        Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secţiunile de mai jos, informaţii suplimentare, după caz.
    I. BUGETUL PROIECTULUI ŞI PLANUL DE FINANŢARE
        Se va descrie modul de constituire a bugetului proiectului (costurile investiţionale) şi planul de finanţare (sursele de finanţare ale costurilor investiţionale), cu tabelele aferente. Informaţiile prezentate la acest capitol trebuie să fie corelate cu Bugetul indicativ al proiectului (Anexa J) ataşată la Cererea de finanţare şi cu Bugetul din Cererea de finanţare din MYSSMIS.
        Bugetul proiectului trebuie fundamentat, spre exemplu prin ofertă de preţ/catalog/website, trimitere la o analiza, la un studiu de piaţă, orice document anexat care poate să susţină preţul inclus în buget. Costurile sunt realiste (corect estimate) şi necesare pentru implementarea proiectului.

    II. ANALIZA ÎNTREPRINDERII SOLICITANTE - SITUAŢIA CURENTĂ
        Din analiza financiară a situaţiei curente furnizată la punctul B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOLICITANTULUI, Punctul 4 Performanţa financiară pe ultimii trei ani de activitate {în LEI} (pentru ultimele 3 exerciţii financiare/pentru ultimul exerciţiu financiar în cazul entităţilor cu vechime de un an) se vor analiza şi interpreta indicatorii: de echilibru financiar, a solduri intermediare de gestiune, a ratelor de rentabilitate şi de gestiune, a ratelor de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.
        De asemenea, se va analiza dacă societatea comercială este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (JO C 242/01.10.2004). Astfel, se vor completa Foile de lucru Bilanţ contabil şi Contul de Profit şi Pierdere (Cont PP), Foaia de lucru indicatori financiari fiind preluată automat.

    III. ANALIZA FINANCIARĂ A INVESTIŢIEI
        Solicitantul va completa proiecţiile financiare ale veniturilor şi cheltuielilor aferente operării investiţiei - foaia de lucru Proiecţii financiare.
        Scopul acestor proiecţii este de a permite calcularea şi analizarea unor indicatori de performanţă a investiţiei - rentabilitatea şi sustenabilitatea acesteia

    IV. ANALIZA ÎNTREPRINDERII SOLICITANTE - PROIECŢII FINANCIARE
        Beneficiarul va realiza proiecţia trimestrială a veniturilor şi cheltuielilor pentru perioada de implementare a investiţiei (pe numărul de ani pt care gândeşte proiectul), nu este obligatorie completarea pentru toţi anii.
        Se va prezenta întreaga activitate a societăţii. Dacă societatea desfăşoară activităţi în mai multe domenii economice (Coduri CAEN), se vor estima venituri şi/sau cheltuieli şi din alte activităţi decât cea care face obiectul proiectului, detaliaţi aceste venituri şi cheltuieli.


    H. ANEXE ŞI ALTE DOCUMENTE
        Se vor anexa orice alte documente pe care le consideraţi relevante sau care susţin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri.
        PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PROIECŢIILOR FINANCIARE
        PRECIZĂRILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 1-10 la PLANUL DE AFACERI (Anexa 7 la Ghidul Solicitantului).
        Atenţie:
    1. Prognozele vor fi întocmite pornind de la situaţiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
    2. Prognozele se referă la doua perioade distincte: a. Perioada de implementare a proiectului; şi b. Perioada de funcţionare. Perioada de implementare începe cu luna în care s-a semnat contractul de finanţare (Luna 1) şi se termina cu luna în care a fost încasată ultima transa a fondurilor FEPAM.
    3. Anexele vor fi întocmite atât de către societăţi comerciale, cât şi de către PFA, II, IF şi alţi solicitanţi care nu întocmesc situaţii financiare de sinteză. Principiul utilizat este acela că investiţia productivă implementată generează rezultate economice care pot fi cuantificate, chiar dacă ele nu se raportează în formulare fiscale (respectiv bilanţ şi cont de profit şi pierderi).

    1. Bugetul cererii de finanţare (Anexa 1)
        Anexa se va completa atât cu cheltuielile eligibile cât şi cu cele neeligibile.
        Pentru solicitanţii care sunt înregistraţi în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA neeligibil.
        Pentru solicitanţii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA, vor completa TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pe coloana de TVA eligibil.

    2. Planul investiţional (Anexa 2)
        Se vor completa în anexa cheltuielile totale ale investiţiei defalcat pe cei 2 ani de implementare.
        În cadrul anexei se vor mai completa sursele de finanţare ale investiţiei. În cazul unui credit bancar pentru cofinanţarea proiectului se vor menţiona rambursările anuale de principal şi dobânzi.

    3. Prognoza veniturilor
     Se va completa Anexa 3 "Prognoza veniturilor" cu vânzările cantitative şi valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp (dacă e cazul); se va estima producţia fizică obţinută în urma realizării investiţiei
    – detalierea producţiei fizice conform capacităţii de producţie
    – modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

        Se vor detalia veniturile obţinute din alte tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect).

    4. Prognoza cheltuielilor
        Se va completa Anexa 4 "Prognoza cheltuielilor" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial în primii doi ani de activitate după care anual.
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - urmăriţi corelarea informaţiilor furnizate aici cu cele menţionate în celelalte secţiuni ale planului de afaceri;
    – corelarea dintre cheltuielile previzionate şi capacitatea de producţie;
    – modul în care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuială;
    – orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea cheltuielilor şi au influenţă relevantă;

        Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activităţi decât cea la care se referă proiectul. (în cazul în care solicitantul obţine venituri şi suporta cheltuieli din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect)

    5. Proiecţia contului de profit şi pierdere (Anexa 5)
        În coloana An 0 se vor completa valorile existente în ultimul cont de profit şi pierdere încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează).
     Se vor completa în cadrul anexei rândurile aferente: 12 "Venituri Financiare", 13 "Cheltuieli privind dobânzile" (atât pentru creditul ce urmează a fi contractat pentru co-finanţarea investiţiei din proiect (dacă este cazul), cât şi pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 "Alte cheltuieli financiare", 18 "Impozit pe profit/cifra de afaceri", restul rândurilor fiind preluate automat din anexele 1 şi 2. Se vor face menţiuni privind valorile previzionate şi se vor corela cu alte informaţii (exemplu: cheltuielile privind dobânzile).
        Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, II, IF, etc.) nu vor completa coloana 0.

    6. Bilanţ sintetic previzionat (6)
        Se vor face precizări privind ipotezele luate în considerare în procesul de previzionare a posturilor din bilanţ.
     Se va completa Anexa 6 cu valorile prognozate ale posturilor din bilanţ având în vedere următoarele:
        ● în coloana An 0 se vor completa cu valorile existente în ultimul bilanţ încheiat de societate anexat la cererea de finanţare (în cazul în care solicitantul este înfiinţat în anul în curs aceasta coloana nu se completează);
        ● valorile activelor imobilizate noi achiziţionate se vor adăuga la cele existente (dacă este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vândute în perioada respectiva;
        ● valoarea amortizării cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adaugă amortizarea calculată pentru activele imobilizate noi achiziţionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizările prevăzute în contul de profit şi pierdere);
        ● valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc.) va fi corelată cu specificul activităţii desfăşurate (durata procesului de fabricaţie, etc.) şi alte elemente considerate relevante.
     ● casa şi conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia S (din Anexa 9 "Flux de numerar");
        ● datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcţie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale şi la asigurările sociale aferente activităţii.
        ● datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an - se previzionează în funcţie de soldul şi graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu şi lung primite (dacă este cazul), de soldul şi graficul de plata a datoriilor reeşalonate (dacă este cazul); se vor evidenţia de asemenea datoriile către acţionari/asociaţi, leasingurile, datoriile către alte instituţii financiare.
        ● subvenţii pentru investiţii - se înscriu soldul existent/previzionat (dacă este cazul) şi încasările primite prin Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime sau alte programe operaţionale cu precizarea acestora;
        ● capitalurile proprii - se înscriu sumele rezultate ca urmare a majorărilor de capital social prevăzute, rezultatul exerciţiului (acesta se repartizează ca dividende şi rezerve la alegere, cota repartizată la rezerve urmând să facă parte din rezerve în anul următor), rezervele deja constituite şi alocările suplimentare din rezultatul exerciţiului financiar precedent;
        ● se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit şi pierdere şi fluxul de numerar;

        Atenţie: Solicitanţii care nu întocmesc situaţii financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0.

    7. Flux de numerar
     Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 7 şi 8 vezi atenţionarea de mai jos desfăşurate lunar) şi pentru o perioada de 5 ani - anexa 9.
        În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai buna înţelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:
    - valoarea cheltuielilor efectuate înaintea semnării contractului de finanţare (gen consultanta, asistenţă tehnica etc.) va fi inclusă în prima luna a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieşiri de lichidităţi prin investiţii";
    – se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări şi ieşiri cu celelalte secţiuni;
    – atenţie la rândul "Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare şi nici în anii de previziune!
    – orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează previzionarea elementelor fluxului de numerar şi au influenţă relevantă;


    8. Indicatori financiari (Anexa 10)
        Pe baza datelor obţinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea şi viabilitatea investiţiei ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, după finalizarea investiţiei, în preturi constante.
        Modul de calcul şi baremurile limita care trebuie respectate sunt următoarele:
    1. Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totala a proiectului fără TVA, se preia din bugetul proiectului.
    2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curentă, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Veniturilor" rândul "Total venituri din exploatare" aferente perioadelor respective şi anume pe 5 ani.
    3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente. Se preiau valorile din Anexa "Prognoza Cheltuielilor" rândul "Cheltuieli pentru exploatare - total" aferente perioadelor respective şi anume pe 5 ani
    4. Rata rezultatului din exploatare [r(Re)] - trebuie să fie minim 10% din Ve pentru anii 2-5.
        Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve - Ce
        Rata rezultatului din exploatare [r(Re)] se calculează după formula:
        r(Re) = (Re / Ve) x 100


    5. Durata de recuperare a investiţiei (Dr) - trebuie să fie maxim 12 ani;
        Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investiţiei (exprimat în ani).
        Se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
        Unde:
        Se considera că în anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.    6. Rata rentabilităţii capitalului investit [r(Rc)] - trebuie să fie minim 5% pentru anii 2-5;
        Se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)


    7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie să fie = 1,2, pentru anii 2-5;
        RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);
     Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieşiri de lichidităţi prin finanţare".

    8. Rata îndatorării pe termen mediu şi lung [r(t)] - trebuie să fie maximum 60% pentru anii 2-5;
        Este calculată ca raport intre total datorii pe termen mediu şi lung şi total active.
        r(t) = [TD(i)/TA(i)] x 100
        unde:
        TD(i) = total datorii pe termen mediu şi lung în anul i;
        TA(i)= total active în anul i;


    9. Rata de actualizare - este de 4%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

    10. Valoarea actualizată netă (VAN) - trebuie să fie pozitivă;
        Este calculată astfel: (a se vedea imaginea asociată)
        FN(i) = flux de lichidităţi net din anul i;
        FN(i) explt = flux de lichidităţi din exploatare din anul i
        VI = valoarea investiţiei;        Disponibilul de numerar la sfârşitul perioadei (rândul S, din anexa 9 "Flux de numerar" trebuie să fie pozitiv în anii de previzionare evaluaţi)

    ANEXA 1

                                 Bugetul cererii de finanţare

┌──────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬──────────┬─────┐
│ │ │Cheltuieli│ │Cheltuieli │ │ │
│Nr. │Denumirea │eligibile │Total │neeligibile │Total │ │
│crt. │capitolelor şi ├────┬─────┤eligibil├────┬───────┤neeligibil│TOTAL│
│ │subcapitolelor │Baza│TVA │ │Baza│TVA │ │ │
│ │ │ │elig.│ │ │neelig.│ │ │
├──────┼───────────────────┴────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP.1 │Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului │
├──────┼───────────────────┬────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│1.1 │Obţinerea terenului│0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│1.2 │Amenajarea │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Amenajari pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │protectia mediului │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │şi aducerea la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │starea initiala │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 1 │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
├──────┼───────────────────┴────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP.2 │Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului │
├──────┼───────────────────┬────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │utilitatilor │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 2 │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
├──────┼───────────────────┴────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP.3 │Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică │
├──────┼───────────────────┬────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│3.1 │Studii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.1.1 │studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │raport privind │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2 │impactul asupra │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.3 │necesare în funcţie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de specificul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Documentaţii-suport│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi cheltuieli pt. │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │obtinere avize, │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │acorduri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizatii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Expertizate tehnică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a construcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente, a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurilor şi/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau, după caz, a │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │proiectelor │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │tehnice, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmirea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expertul tehnic a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expertiză tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │energetice şi │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │auditului energetic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │al clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5 │Proiectare │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.1 │tema de proiectare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.2 │studiu de │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │prefezabilitate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.3 │avizare a │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deviz general │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │documentaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice necesare în│ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.4 │vederea obţinerii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizelor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordurilor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │verificarea tehnică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de calitate a │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.5 │proiectului tehnic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a detaliilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.6 │proiect tehnic şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detalii de execuţie│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.7 │Consultanta │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │managementul de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.1 │proiect pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.7.2 │auditul financiar │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.8 │Asistenta tehnica │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
│3.8.1 │din partea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │dirigenţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier, asigurată │ │ │ │ │ │ │ │
│3.8.2 │de personal tehnic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizat │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.9 │consultanţă pentru │0,00│0,00 │0,00 │0,00│0,00 │0,00 │0,00 │
│ │întocmirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului cererii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤