Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
GHIDUL SOLICITANTULUI din 6 decembrie 2010 Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 6 decembrie 2010  Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 Twitter Facebook
Cautare document

GHIDUL SOLICITANTULUI din 6 decembrie 2010 Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 112 "Dezvoltarea economiei sociale" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 821 bis din 8 decembrie 2010
---------
    *) Aprobat prin <>Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.683/2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 8 decembrie 2010.


    ANEXĂ


                         PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
                      DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

             Numãrul de referinţã al programului (CCI): 2007RO051PO001


                                CONDIŢII SPECIFICE
                         CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
                                   DE TIP GRANT
                                     NR. 112
                          "Dezvoltarea economiei sociale"


                                  AXA PRIORITARĂ 6
                         "Promovarea incluziunii sociale""

                          DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1
                          "Dezvoltarea economiei sociale""

                                   Decembrie 2010    1. INTRODUCERE
    Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant "Dezvoltarea economiei sociale"
    Informaţiile generale privind
    - documentele programatice;
    - eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora;
    - eligibilitatea cheltuielilor;
    - completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;
    - evaluarea şi selecţia proiectelor;
    - contractul de finanţare;
    - implementarea proiectelor
    sunt prezentate în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte de tip grant.
    Pentru a mãri şansele proiectului dumneavoastrã de a fi selectat, vã recomandãm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor, sã vã asiguraţi cã aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale şi în anexele acestora şi cã aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilã.
    De asemenea, vã recomandãm sã consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fseromania.ro pentru a fi la curent cu eventuale modificãri aduse Ghidului Solicitantului şi cu eventualele comunicãri/informaţii privind prezenta schemã de finanţare nerambursabilã transmise de AMPOSDRU.

    2. Cererea de propuneri de proiecte "Dezvoltarea economiei sociale"
    2.1. Condiţii specifice
    În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2010, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de tip grant sunt promovate proiecte care urmãresc dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integralã a conceptului de economie socialã, care vor contribui la crearea de forme de ocupare inovatoare si flexibile pentru grupurile vulnerabile, care vor promova cetãţenia activã, cooperarea şi solidaritatea socialã.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant se vor încuraja înfiinţarea de noi grupuri si parteneriate funcţionale în economie între cooperative, asociaţii de întrajutorare, fundaţii si asociaţii, întreprinderi, agenţii care vor înfiinţa structuri ale economiei sociale ce vor oferi noi servicii si noi oportunitãţi persoanelor cu dificultãţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii, vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sãnãtate, educaţie şi vor contribui la valorificarea forţei de muncã localã prin creşterea oportunitãţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilitãţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socialã.
    O atenţie deosebitã va fi acordatã proiectelor care pun accentul pe dezvoltarea structurilor economiei sociale, promovarea economiei sociale precum şi pe dezvoltarea şi consolidarea capacitãţii operatorilor din economia socialã.
    Valoarea totalã eligibilã a proiectului va fi cuprinsã între:
    - minim 214.715 lei lei (echivalentul în lei a 50.000 euro) şi
    - maxim maxim 2.147.145,71 lei (echivalentul în lei a 499.999 euro).
    Cererile de finanţare care nu se încadreazã în limitele prevãzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,2943 lei/euro, reprezentând cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2010, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

    ATENŢIE: Bugetul proiectului dumneavoastrã va fi exprimat DOAR în lei.
    Cererile de finanţare care prezintã buget calculat în euro vor fi respinse.
    Structura bugetului cererii de finanţare se regãseşte în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.

    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsã între minim 6 (şase) luni şi maxim 2 (doi) ani. Cererile de finanţare a cãror duratã de implementare este mai micã de 6 luni sau mai mare de 2 ani vor fi respinse.
    Dacã proiectul dumneavoastrã are o duratã între limitele specificate mai sus, în timpul implementãrii aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fãrã însã a depãşi limita maximã admisã pentru acest tip de cereri de finanţare (2 ani), fãrã a modifica valoarea totalã eligibilã a finanţãrii şi cu o justificare bine fundamentatã. AMPOSDRU va analiza propunerea de extindere a perioadei de implementare şi va decide aprobarea sau respingerea propunerii formulate de beneficiar.

    2.2. Alocare financiarã orientativã
    Alocarea financiarã orientativã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte de tip grant este de 575.436.200 lei (echivalentul în lei a 134.000.000 euro), din care:
    Contribuţia comunitarã la finanţarea acordatã:


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 100 % │beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral │
│ │din bugetele acestora │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│82,65 %│beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri │
│ │proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul │
│ │asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Contribuţia publicã naţionalã la finanţarea acordatã:


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 % │beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral │
│ │din bugetele acestora │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17,35 %│beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri │
│ │proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul │
│ │asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat cu/fãrã scop patrimonial │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.3. Contribuţia eligibilã minimã a solicitantului din totalul costurilor eligibile:


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ % │ Tipul beneficiarului │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17,35 %│beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului │
│ │asigurãrilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi │
│ │entitãţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral │
│ │din bugetele acestora │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 % │beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri │
│ │proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul │
│ │asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local şi beneficiari │
│ │entitãţi finanţate integral din bugetele acestora │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │beneficiari entitãţi publice locale finanţate integral din venituri │
│ │proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 % │pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Contribuţia solicitantului reprezintã procentajul din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de cãtre dumneavoastrã în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie sã fie realizatã sub formã financiarã. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în naturã nu este eligibilã.
    Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileşte în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant.
    Pe parcursul implementãrii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulãrii proiectului, precum şi orice cheltuialã suplimentarã ce va apãrea în timpul implementãrii proiectului vor fi suportate de cãtre dumneavoastrã în calitate de beneficiar.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vã rugãm sã aveţi în vedere procentajul contribuţiei proprii pe care trebuie sã o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).

    IMPORTANT
    TOATE cererile de finanţare nerambursabilã pentru POSDRU se completeazã şi se transmit on-line în limba românã; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link "ActionWeb" - https://actionweb.fseromania.ro. Cererile de Finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

    Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis minim dupã 5 zile lucrãtoare de la publicarea prezentului Ghid în Monitorul Oficial şi pe pagina de internet www.fseromania.ro.
    Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis 24 de ore. În cazul în care în primele 24 de ore de la deschiderea liniei de finanţare nu se va atinge plafonul de 200% din alocarea financiarã pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte, atunci sistemul ActionWeb va mai rãmâne deschis pana la atingerea acestui plafon.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dupã transmiterea on-line a cererii de finanţare, sistemul informatic genereazã
│automat Anexele 1-5 si 7, în format .pdf (Acrobat Reader), pentru a putea fi │
│tipãrite de cãtre solicitant. Acestea vor fi însoţite, dacã este cazul, de │
│Anexa 6 - Acordul de parteneriat. Anexele 1 - 7 vor primi numãr de │
│înregistrare/datã de la solicitant. │
│ │
│Toate anexele generate de sistemul ActionWeb vor fi transmise de cãtre │
│solicitant pe suport de hârtie, cu respectarea regulilor prevãzute în Ghidul │
│Solicitantului - Condiţii Generale pentru transmiterea acestor documente, prin│
│servicii de curierat sau prin delegat, la AMPOSDRU, cu sediul în Strada │
│Scãrlãtescu, nr. 17-19, Sector 1, Bucureşti. │
│ │
│Prin derogare de la prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale, │
│Anexele vor fi transmise în termen de maxim 5 zile lucrãtoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ATENŢIE: înainte de a trimite plicul cu documente la sediul AMPOSDRU precizat mai sus, verificaţi respectarea tuturor regulilor privind comunicarea acestor anexe stabilite de capitolul 4.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale. Nerespectarea prevederilor amintite va conduce la respingerea cererii de finanţare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de │
│finanţare permanent, între orele 9.00-16.00, la sediul AMPOSDRU de la adresa │
│sus-menţionatã funcţioneazã un birou de informare. Întrebãrile referitoare la │
│prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise: │
│- prin e-mail, la adresa ghid112@fseromania.ro, │
│- telefonic, la numerele (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 14; │
│(+40 21) 315 02 30. │
│- prin fax, la numerele (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 05. │
│Întrebãrile care pot fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreunã cu │
│rãspunsurile respective, vor fi publicate pe pagina de internet a AMPOSDRU, │
│www.fseromania.ro/index.php. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3. Prevederi relevante pentru DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"
    Obiectivul general al axei prioritare 6 "Promovarea incluziunii sociale" este facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societãţi incluzive şi coezive în scopul asigurãrii bunãstãrii tuturor cetãţenilor.
    Inactivitatea de lungã duratã duce, implicit, la pierderea competenţelor şi abilitãţilor solicitate pe o piaţã a muncii în rapidã schimbare. Persoanele inactive au un acut sentiment al insecuritãţii, nu au încredere în sine şi sunt nemotivate sa se perfecţioneze în scopul angajãrii într-un nou loc de muncã.
    În conformitate cu Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013, DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"urmãreşte dezvoltarea economiei sociale.
    Economia socialã este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a-şi asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socialã, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONG-uri (fundaţii şi asociaţii) şi alte organizaţii care au un rol important în activitãţi de gestionare unor unitãţi de producţie/servicii/ şi care are drept scop asigurarea şi menţinerea de locuri de muncã pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile şi consolidarea unei societãţi incluzive şi coezive, bazate pe înţelegerea şi respectarea, la nivel general a drepturilor omului.
    Dezvoltarea economiei sociale în România va aduce beneficii întregii economii. Va fi intensificatã crearea de forme de ocupare inovatoare şi flexibile pentru grupurile vulnerabile, se va promova dezvoltarea localã şi cetãţenia activã, cooperarea şi solidaritatea socialã. În acelaşi timp, vor fi înfiinţate şi se vor dezvolta noi grupuri şi parteneriate funcţionale în economie, cum ar fi cooperative şi asociaţii de întrajutorare, fundaţii şi alte asociaţii voluntare, care vor oferi noi servicii şi noi oportunitãţi persoanelor cu dificultãţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii.
    Este de aşteptat ca noile grupuri, parteneriate şi organizaţii, sã ofere soluţii locale problemelor locale prin facilitarea accesului şi furnizarea de noi servicii sociale, de sãnãtate, educaţie etc. Vor fi înfiinţate structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncã locale. Rezultatul acestora va fi reprezentat de creşterea oportunitãţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilitãţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socialã.
    Operaţiunile finanţate în cadrul acestui DMI pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entitãţi precum ONG-uri, cooperative sociale, asociaţii de ajutor reciproc, alte organizaţii de caritate şi voluntariat, ca instrumente flexibile şi sustenabile de asistenţã a comunitãţilor în atingerea propriilor obiective.

    Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt:
    ● dezvoltarea structurilor economiei sociale - dezvoltarea şi promovarea unor activitãţi şi servicii generatoare de profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socialã sã se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în structurile economiei sociale şi/sau în economia formalã;
    ● promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economicã şi crearea de locuri de muncã la nivel regional şi local;
    ● consolidarea capacitãţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale;
    ● consolidarea capacitãţii structurilor din economia socialã, precum şi încurajarea cooperãrii între organizaţii.

    Operaţiunile orientative sunt:
    1. Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integralã a conceptului de economie socialã;
    2. Promovarea capacitãţii de a ocupa un loc de muncã şi adaptabilitãţii persoanelor care fac parte din grupurile ţintã, aşa cum sunt precizate la capitolul 4.1 din prezentul ghid, în structurile economiei sociale;
    3. Sprijinirea parteneriatelor între toţi actorii relevanţi implicaţi din comunitate (sindicate, instituţii publice, asociaţii patronale, lucrãtori, sectorul nonguvernamental, întreprinderi, mediul de afaceri şi alte asociaţii etc.);
    4. Acţiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor de consiliere şi informare şi schimbul de experienţã în domeniul economiei sociale;
    5. Dezvoltarea instrumentelor şi metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale; furnizarea, dezvoltarea şi crearea serviciilor flexibile şi alternative pentru îngrijirea copiilor şi/sau a altor membri ai familiei aflaţi în îngrijire pe parcursul zilei;
    6. Dezvoltarea programelor de formare (în domeniul incluziunii sociale şi economiei sociale) pentru specialiştii implicaţi în sistemul serviciilor sociale (lucrãtori sociali, asistenţi personali, asistente comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale).

    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grupul ţintã eligibil
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant, grupul ţintã eligibil cuprinde urmãtoarele categorii:
    1. Persoane din grupuri vulnerabile:
    (a) Persoane de etnie romã;
    (b) Persoane cu dizabilitãţi;
    (c) Tineri peste 18 ani care pãrãsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului;
    (d) Membrii întreţinãtori ai familiilor care au mai mult de 2 copii în întreţinere, inclusiv familiile monoparentale;
    (e) Copii în situaţie de risc (inclusiv copiii din familiile menţionate la punctul anterior de mai sus);
    (f) Persoane care au pãrãsit timpuriu şcoala (învãţãmântul obligatoriu);
    (g) Persoane aflate în detenţie, persoane anterior aflate în detenţie şi delincvenţi juvenili;
    (h) Persoane dependente de droguri şi de alcool, persoane cu probleme de sãnãtate mintala / persoane cu dizabilitãţi intelectuale;
    (i) Persoane fãrã adãpost;
    (j) Victime ale violenţei în familie;
    (k) Persoane afectate de boli care le influenţeazã viaţa profesionalã şi socialã (cum sunt persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane bolnave de cancer etc.);
    (l) Imigranţi;
    (m) Femei (în situaţii de risc);
    (n) Refugiaţi şi persoane care solicitã azil;
    (o) Persoane care trãiesc din venitul minim garantat;
    (p) Persoane care locuiesc în comunitãţi izolate;
    (q) Victime ale traficului de persoane;
    (r) Persoane afectate de boli ocupaţionale;
    (s) Alte grupuri vulnerabile.
    2. Lucrãtori sociali, asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori, personal din instituţii rezidenţiale;
    3. Manageri ai structurilor economiei sociale (personal cu funcţii de conducere /coordonare);
    4. Specialişti*1) şi formatori implicaţi în economia socialã.
---------
    *1) Specialişti care lucreazã în structurile economiei sociale (cooperative, CAR-uri, ateliere protejate etc.), alţii decât cei care lucreazã cu grupurile vulnerabile, aşa cum sunt enumeraţi la punctul 2.

    Dovada apartenenţei la grupul ţintã se va putea face inclusiv prin declaraţie semnatã pe proprie rãspundere a persoanei vizate. Vã rugãm sã aveţi în vedere cã in conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, pentru fiecare persoanã din grupul ţintã inclusã în proiectul propus de dumneavoastrã, veţi avea obligaţia completãrii Formularului de identificare a grupului ţintã, model furnizat de AMPOSDRU, care va cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii privind statutul social şi ocupaţional, etc.
    Pe întreaga duratã de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite AMPOSDRU informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusã în legislaţia naţionalã prin <>Legea nr. 506/2004.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul ţintã al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    În acest sens, dupã semnarea contractului de finanţare nerambursabilã cu AMPOSDRU, dumneavoastrã, în calitate de beneficiar, va trebui sã demaraţi procedurile legale în vederea înregistrãrii ca operator de date cu caracter personal.
    Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea datelor personale.

    4.2. Activitãţi eligibile
    În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-20103, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activitãţile prezentate mai jos, grupate în activitãţi principale şi activitãţi secundare.
    Activitãţile principale sunt activitãţile care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de program.
    Activitãţi principale:
    1. Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare şi consiliere profesionalã, asistenţã, mentorat, tutorat, orientare profesionalã, consiliere psihologicã, consiliere psihiatricã, medierea locurilor de muncã;
    2. Servicii de integrare la locul de muncã, ocupare temporarã sau formare la locul de muncã, crearea unor locuri de muncã permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii şi ateliere protejate;
    3. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesionalã, inclusiv dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate;
    4. Activitãţi de formare profesionalã şi de consolidare a capacitãţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sã înfiinţeze structuri ale economiei sociale şi sã beneficieze de oportunitãţile nou create;
    5. Dezvoltarea şi promovarea activitãţilor integrate, care sã cuprindã informare, consiliere, formare, planificarea unei afaceri şi asistenţã în vederea iniţierii unei afaceri, pentru dezvoltarea şi susţinerea structurilor economiei sociale, organizaţiilor şi cooperativelor sociale nou create;
    6. Înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;
    7. Dezvoltarea şi implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia socialã, care se finalizeazã cu certificate recunoscute la nivel naţional;
    8. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare pentru managerii întreprinderilor sociale şi pentru specialiştii implicaţi în economia socialã, în vederea dezvoltãrii cunoştinţelor şi competenţelor necesare, cum ar fi planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing şi vânzãri, management financiar etc., care se finalizeazã cu certificate recunoscute la nivel naţional;
    9. Formarea profesionalã a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri şi voluntari*2)), care se finalizeazã cu certificate recunoscute la nivel naţional;
----------
    *2) Din aceastã categorie NU fac parte studenţii care desfãşoarã stagiile de practicã obligatorii.

    10. Dezvoltarea şi implementarea activitãţilor specifice şi personalizate dedicate integrãrii sociale a imigranţilor, inclusiv cursuri de limbã românã, aspecte legislative etc.;
    11. Iniţiative care sã conducã la diminuarea lipsei de încredere şi a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi la combaterea şi prevenirea infracţionalitãţii, prin promovarea activitãţilor artistice şi culturale, protecţia mediului, conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor;
    12. Activitãţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru dezvoltarea economiei sociale;
    Activitãţi secundare
    13. Cercetãri, studii şi analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, publicaţii în domeniul economiei sociale, incluzând aspecte juridice, de reglementare şi ale politicilor publice, noi idei de afaceri şi abilitãţi necesare în economia socialã;
    14. Activitãţi de cercetare şi promovare a unor mãsuri adecvate în ceea ce priveşte nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socialã sau excluse social şi ale comunitãţilor defavorizate, cum ar fi cercetãri, studii şi analize, seminarii, conferinţe, grupuri de lucru, publicaţii, activitãţi de conştientizare şi intervenţii pilot;
    15. Activitãţi care sã conducã la promovarea responsabilizãrii şi implicãrii comunitãţilor în procesul incluziunii sociale în vederea consolidãrii capacitãţii comunitãţii de furnizare a suportului social, revitalizãrii vecinãtãţii şi protecţiei mediului, mobilizãrii grupurilor dezavantajate;
    16. Înfiinţarea şi dezvoltarea reţelelor, organizaţiilor tip "umbrelã" şi centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale;
    17. Dezvoltarea serviciilor, precum servicii de informare, formare profesionalã, consiliere etc. în sprijinul managerilor şi întreprinderilor economiei sociale;
    18. Campanii de promovare a unui stil de viaţã sãnãtos, prevenirea riscurilor de îmbolnãvire, conştientizarea necesitãţii controalelor medicale regulate;
    19. Activitãţi de marketing, precum organizarea de târguri şi expoziţii, realizarea cercetãrilor de piaţã;
    20. Evenimente de informare şi promovare la nivel naţional, regional şi local privind aspecte ale economiei sociale;
    21. Promovarea şi dezvoltarea activitãţilor în parteneriat, între organizaţii orientate spre profit şi organizaţii non profit în vederea dezvoltãrii economiei sociale;
    22. Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii sociale şi economiei sociale, între actori regionali/locali, naţionali şi transnaţionali din domeniul economiei sociale;
    23. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesionalã care sã includã aspecte privind egalitatea de şanse şi de gen, nediscriminare şi acceptarea diversitãţii, dezvoltare durabilã şi protecţia mediului;
    24. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piaţa muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale;
    25. Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea serviciilor comunitare care stimuleazã implicarea în viaţa comunitãţii a persoanelor excluse social;
    26. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintã.
    Exemple de activitãţi neeligibile:
    1. Sub-contractarea/externalizarea tuturor activitãţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;
    2. Activitãţi de acordare de finanţãri nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţãri nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);
    3. Proiecte care se concentreazã exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunãtãţirea infrastructurii;
    4. Proiecte care promoveazã activitãţi politice sau ideologice;
    5. Activitãţi care au fost deja finanţate sau care se aflã în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilã trebuie sã dea o declaraţie scrisã prin care sã confirme faptul cã sunt în cunoştinţã de cauzã cu privire la faptul cã dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisã.

    4.3. Solicitanţi şi parteneri eligibili
    Pentru a primi finanţare nerambursabilã prin POS DRU, solicitantul trebuie sã fie o organizaţie legal constituitã în România (persoanã juridicã, exclusiv Persoanã Fizicã Autorizatã sau întreprindere individualã, ori echivalent), conform legislaţiei româneşti aplicabile pentru fiecare categorie de beneficiar eligibil pentru aceastã cerere de propuneri de proiecte.
    Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:
    1. ONG-uri ;
    2. Cooperative de credit, de consum şi de producţie;
    3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socialã;
    4. MMFPS şi structuri/agenţii coordonate/subordonate acestuia;
    5. Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta;
    6. Agenţia Naţionalã Antidrog;
    7. Ministerul de Interne, prin structurile sale de specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;
    8. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
    9. Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
    10. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridicã;
    11. Organizaţii sindicale;
    12. Patronate;
    13. Unitãţi de cult şi asociaţii religioase;
    14. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi*3);
----------
    *3) Conform <>Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    15. Furnizori de servicii sociale*4);
----------
    *4) Conform <>Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale şi <>Hotãrârii nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    16. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi*5);
----------
    *5) <>HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã.

    17. Întreprinderi implicate în economia socialã*6);
----------
    *6) Întreprinderi care au desfãşurat, pânã la momentul depunerii cererii de finanţare, activitãţi în domeniul economiei sociale, aşa cum este definit acest domeniu în DCI şi prezentul Ghid la pag. 7.

    18. Autoritãţi ale administraţiei publice locale (unitãţi administrativ-teritoriale);
    19. Institute de cercetare;
    20. Universitãţi acreditate, publice şi private.
    Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteţi avea parteneri naţionali şi/sau transnaţionali.
    Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie sã respecte regulile generale de eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, capitolul 3.1.
    În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiarã şi operaţionalã vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte.
    Parteneriatul va fi obligat sã facã dovada unei capacitãţi operaţionale şi financiare corespunzãtoare. AMPOSDRU poate decide motivat respingerea aplicaţiei sau încetarea contractãrii în situaţia în care constatã cã parteneriatul nu face aceastã dovadã.
    În calitate de beneficiar, veţi avea responsabilitatea finalã pentru managementul proiectului, indiferent dacã depuneţi o cerere de finanţare fãrã parteneri sau în parteneriat.
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte încurajeazã depunerea proiectelor in parteneriat.
    Vã rugãm sã aveţi în vedere cã în situaţia în care solicitantul / partenerul au calitatea de Furnizor de Formare Profesionalã Continuã autorizat, public si privat (conform <>OG nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare) sau de Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, public si privat, acreditat (conform <>HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã cu modificãrile si completãrile ulterioare) veţi furniza în etapa de contractare autorizaţia / acreditarea care atestã aceastã calitate.

    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru pentru prezenta cerere de propunere de proiecte sunt detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalitãţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propunere de proiecte:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1. Salarii si asimilate acestora
    1.2. Onorarii
    1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori)
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna
    2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2. Transport materiale si echipamente
    2.3. Cazare
    2.4. Diurnã (pentru personalul propriu)
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1. Servicii de sonorizare
    3.2. Traducere si interpretare
    3.3. Prelucrare date
    3.4. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cãrţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipãrit şi/sau electronic
    3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, drepturi si active similare
    3.7. Materiale consumabile
    4. Cheltuieli aferente activitãţilor subcontractate (externalizate)
    4.1. cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesarã, inclusiv managementul proiectului şi consultanţã juridicã;
    4.2. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizãrii unor servicii:
    a) organizarea de evenimente,
    b) pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana participanţilor/personalului propriu,
    c) audit financiar extern,
    d) expertizã contabilã,
    e) editarea si tipãrirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,
    f) editarea si tipãrirea de materialele publicitare;
    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale)
    5.2. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare /educaţie (inclusiv a acelora care furnizeazã pregãtirea teoreticã în cadrul programelor de ucenicie)
    5.3. taxe de eliberare a certificatelor de calificare
    5.6. taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe
    5.7. taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie
    5.8. taxe pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale*7)
-----------
    *7) Structuri ale economiei sociale

    6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulãrii activitãţilor proiectului
    6.1. Închiriere (locaţii, bunuri):
    6.2. Rate de leasing
    7. Subvenţii (ajutoare, premii) si burse
    7.2. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajatori
    (d) Subvenţii (ajutoare, premii) pentru plata salariilor angajaţilor din întreprinderile sociale
    7.3. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participãrii la formarea profesionalã continuã sau la programe de ucenicie (de exemplu persoane care aparţin minoritãţilor etnice, persoane cu dizabilitãţi, persoane care trãiesc în comunitãţi izolate/sãrace, alte persoane dezavantajate)
    7.5. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
    7.6. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulãrii cursurilor
    7.9. Premii în cadrul unor concursuri
    8. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
    8.2. Utilitãţi
    8.3. Servicii de administrare a clãdirilor
    8.4. Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport
    8.5. Arhivare documente
    8.6. Amortizare active
    8.7. Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
    8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare si publicitate
    8.9. Conectare la reţele informatice
    8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publicã
    8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12. Materiale consumabile
    9. Cheltuieli de informare si publicitate
    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1. Terenuri
    10.2. Amenajãri de terenuri
    10.3 Construcţii
    10.4. Instalaţii tehnice
    10.5. Mobilier, aparaturã, biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.6. Alte cheltuieli pentru investiţii

    4.5. Indicatori
    Indicatorii proiectului dumneavoastrã trebuie sã contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor definiţi în Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007 - 2013, cu toate modificãrile ulterioare (care se regãseşte pe site-ul www.fseromania.ro la Secţiunea Documente programatice).

    INDICATORI DE PROGRAM
    (a) Indicatori de realizare imediatã (output):
    (a1) Numãrul structurilor economiei sociale înfiinţate
    Toate structurile economiei sociale care vor fi înfiinţate în proiectele finanţate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte vor avea personalitate juridicã (cu excepţia atelierelor protejate înfiinţate în condiţiile Legii 448/2006 republicatã, Art. 81, care nu sunt obligate sã aibã personalitate juridicã, dar trebuie sã fie autorizate de ANPH şi sã aibã gestiune proprie.
    Acest indicator este obligatoriu.
    Limita minimã pentru acest indicator este de 1 pentru fiecare proiect.
    În cazul în care nu se asigurã îndeplinirea acestui indicator în cadrul proiectului, atunci proiectul va fi respins.
    În cazul în care proiectul se adreseazã unei structuri a economiei sociale deja înfiinţate, atunci acest indicator va fi completat cu 0, dar se va preciza aceastã situaţie în cuprinsul cererii de finanţare, iar proiectul nu va fi respins.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie: │
│ Reţelele, organizaţiile tip "umbrelã" şi centrele de resurse NU sunt │
│ structuri ale economiei sociale. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (a2) Numãrul participanţilor la programele de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale
    Acest indicator nu este obligatoriu.
    În cazul în care se vor organiza programe de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale, atunci limita minimã a acestui indicator este de 20.
    (b) Indicatori de rezultat (result):
    (b1) Numãrul locurilor de muncã create de structurile economiei sociale
    Acest indicator este obligatoriu.
    Limita minimã pentru acest indicator este de 10 pentru fiecare proiect (indiferent de numãrul structurilor economiei sociale înfiinţare în cadrul proiectului).
    Atenţie: În cazul unei/unor structuri a/ale economiei sociale deja înfiinţate, acest indicator se referã la numãrul de locuri de muncã NOU create în cadrul proiectului, altele decât cele existente.
    (b2) Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%)
    Acest indicator nu este obligatoriu.
    În cazul în care se vor organiza programe de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale, atunci limita minimã a acestui indicator este de 85%.

    INDICATORI SUPLIMENTARI:
    (a) Indicatori de realizare imediatã (output):
    ● Numãr de persoane care beneficiazã de orientare/consiliere - economie socialã
    ● Numãr de participanţi la instruire - economie socialã
    ● Numãr de participanţi FSE - femei
    ● Numãr de participanţi FSE - persoane de etnie romã
    ● Numãr de participanţi FSE - persoane cu dizabilitãţi
    ● Numãr de participanţi FSE - alte grupuri vulnerabile
    ● Numãr de evenimente de comunicare şi promovare - economie socialã
    (b) Indicatori de rezultat (result)
    ● Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (%), din care femei
    ● Numãr de participanţi la instruire certificaţi - economie socialã
    ● Numãr de locuri de muncã menţinute de structurile economiei sociale
    ● Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - economie socialã
    Vã rugãm sã aveţi în vedere cã în situaţia în care solicitantul / partenerul au calitatea de Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, public şi privat, acreditat (conform <>HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã cu modificãrile şi completãrile ulterioare) veţi furniza în etapa de contractare autorizaţia / acreditarea care atestã aceastã calitate.

    5. Procesul de evaluare şi selecţie
    5.1. Grile de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în capitolul 5.1 din Ghidul Solicitantului - Condiţii generale.
    Cererea de finanţare va obţine un punctaj mai mare, conform grilei de evaluare şi selecţie anexã la prezentul ghid, dacã se finalizeazã:
    - cu un numãr cât mai mare de locuri de muncã create de structurile economiei sociale
    - cu un numãr cât mai mare de participanţi la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare.
    De asemenea, cererea dumneavoastrã de finanţare va fi depunctatã dacã activitãţile proiectului se rezumã sau sunt în mare parte orientate spre campanii de informare, fãrã un impact direct şi real la nivelul grupului ţintã, având în vedere obiectivele specifice ale acestui DMI în rândul categoriilor eligibile din grupul/ grupurile ţintã.
    Procesul de evaluare si selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice.

    GREŞELI FRECVENT ÎNTÂLNITE LA REDACTAREA CERERII DE FINANŢARE:
    Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:
    ● dezvãluirea datelor de identificare ale solicitantului, partenerilor respectiv ale membrilor echipei de management;
    ● neincluderea activitãţilor continue referitoare la informare şi publicitate şi a conferinţelor de început şi de final, în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii Generale;
    ● neîncadrarea corectã în obiectivele şi activitãţile eligibile ale DMI (se introduc activitãţi, nu subactivitãţi, eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintã eligibile.
    ● calcularea şi/sau detalierea bugetului în altã monedã decât lei (RON)
    ● netransmiterea în termenul de 5 zile lucrãtoare a Anexelor 1-5 si 7 şi a Anexei 6 - Acordul de parteneriat, dacã este cazul, sau nerespectarea condiţiilor cu privire la comunicarea acestora, cu privire la formã şi la conţinut.
    ● Necompletarea indicatorilor obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

    Greşeli care duc la punctarea mai slabã a cererii de finanţare (în Faza B-Criterii de selecţie):
    ● nedetalierea elementelor de valoare adãugatã;
    ● neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice
    ● necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activitãţi cu cele de la graficul activitãţilor, sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau exista costuri care nu se regãsesc corelate cu activitãţile, etc
    ● justificãri incomplete/ lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei/nevoii
    ● dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi
    ● dificultatea de a identifica si de a descrie corect grupul/grupurile ţintã (caracteristici, cuantificãri, nevoi specifice)
    ● necorelãri ale grupurilor ţintã între diverse secţiuni ale cererii de finanţare
    ● neglijarea indicatorilor de rezultat (specifici DMI)
    ● detalierea incompletã a bugetului, erori de calcul aritmetic
    ● încadrarea eronatã în categoria de persoanã juridicã
    ● încadrarea eronatã în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale)
    ● costuri supraestimate (utilizarea eficientã a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţã)
    ● nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
      ● cheltuielile administrative
      ● cheltuielile tip FEDR
      ● plafoanele maxime de referinţã pentru stabilirea eligibilitãţii cheltuielilor cu personalul
    ● importanţa scãzutã acordatã sustenabilitãţii
    ● neînţelegerea şi/sau justificarea fãrã substanţã a principiilor şi a temelor orizontale:
      ● egalitatea de şanse
      ● dezvoltare durabilã
      ● îmbãtrânire activã
      ● inovare / TIC
      ● abordare interregionalã si transnaţionalã
    ● menţiuni cu caracter generic, fãrã claritate sau fãrã o legãturã concretã cu ceea ce trebuie descris, utilizare de termeni bombastici si pretenţioşi, fãrã legãturã cu scopul aplicaţiei
    ● copierea integralã sau parţialã a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

    6. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisã in capitolul 5.3 Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, Contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi depuse la Registratura AMPOSDRU la adresa: Str. Scãrlãtescu nr. 17-19, Sector 1, Bucureşti, pe fax la numerele (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 05, sau pe email la adresa: ghid112@fseromania.ro, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrãtoare de la transmiterea Scrisorii de informare prin e-mail.
    Contestaţia trebuie sã cuprindã aspectele punctuale ale deciziei AMPOSDRU cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastrã cu privire la problema contestatã.
    Contestaţiile care încearcã sã acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de cãtre solicitant datoritã neprimirii e-mail-ului (spam, firewall, filtre ale serverelor solicitantului, nedeschiderea la timp sau deloc a e-mail-ului de cãtre reprezentanţii solicitanţilor, schimbarea adresei de e-mail de contact necomunicatã AMPOSDRU, etc.) şi pentru care existã la AMPOSDRU confirmarea trimiterii acelui e-mail cãtre contestatar, vor fi respinse de Comitetul de Soluţionare a Contestaţiilor.

    7. Procesul de contractare
    Dacã proiectul depus de dumneavoastrã a fost propus spre finanţare de cãtre Comitetul de Evaluare, AMPOSDRU va iniţia procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastrã.
    În acest sens va fi transmisã cãtre dumneavoastrã, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    (1) documentele pe care trebuie sã le prezentaţi privind organizaţia şi partenerii dumneavoastrã;
    (2) condiţiile de valabilitate a acestora;
    (3) termenul limitã de prezentare a documentelor;
    (4) condiţiile pentru aprobare (dacã este cazul) identificate pentru clarificare de cãtre comitetul de evaluare.
    Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastrã sunt:
    1. Pentru instituţii publice:
    (a) Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiterii actului de infiinţare al instituţiei respective, semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al solicitantului.
    (b) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul).;
    2. Pentru societãţi comerciale înfiinţate in baza <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã:
    a) Documentele statutare, inclusiv actele adiţionale, dacã existã (copie);
    b) Certificatul de înregistrare fiscalã/CUI (copie);
    c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care sã ateste cã organizaţia dumneavoastrã nu este în stare de insolvenţã sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de cãtre tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendatã, nu este subiectul oricãror proceduri care se referã la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogã provenind dintr-o procedurã similarã prevãzutã în legislaţia şi reglementãrile naţionale în vigoare (original+ copie);
    d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul)
    e) Certificatul de atestare fiscalã emis în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizatã).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
    (f) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, in urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052 bis/1528/2006, în care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.
    3. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza <>O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    (a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale şi hotãrârile judecãtoreşti de modificare, dacã este cazul (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)
    b) Hotãrârea Judecãtoreascã de înfiinţare (copie, cu menţiunea "conform cu originalul", semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare paginã);
    (c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau certificat emis de Judecãtorie sau Tribunal, care sã ateste numãrul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastrã şi situaţia juridicã a organizaţiei (original sau copie legalizatã);
    (d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie sã cuprindã: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie sã fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza cãruia funcţioneazã, trebuie sã fie vizibil numãrul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul);
    (e) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscalã pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilitãţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile", suma înscrisã la litera a) nu trebuie sã depãşeascã 1/12 din suma înscrisã la litera b) (in original sau copie legalizatã).
    Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul trebuie sã depunã la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Judeţeanã sau a Municipiului Bucureşti, dupã caz, o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat, in care acesta trebuie sã completeze şi rubrica destinatã contribuabililor care solicitã fonduri externe nerambursabile.
    (f) Certificatul de atestare fiscalã emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie sã fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilitãţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisã in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfãşuratã de cãtre organele fiscale locale, în care trebuie sã fie precizat cã solicitantul se încadreazã, la data întocmirii certificatului de atestare fiscalã, in urmãtoarea situaţie: "obligaţiile de platã scadente nu depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat".
    Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie sã depunã la Autoritãţile administraţiei publice locale o cerere întocmitã în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052 bis/1528/2006, in care acesta trebuie sã solicite şi eliberarea Anexei menţionate anterior.

    Atenţie:
    ● Certificatul de atestare fiscalã eliberat de ANAF este un document esenţial în vederea semnãrii contractului de finanţare. Vã rugãm sã trataţi cu maximã importanţã acest document!
    ● Vã reamintim cã valabilitatea acestui document trebuie sã cuprindã perioada estimatã de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberãrii.
    Vã rugãm sã reţineţi cã documentele enumerate mai sus vor fi solicitate şi pentru fiecare partener, în funcţie de tipul organizaţiei.

    4. Pentru partenerii transnaţionali:
    a) Statutul organizaţiei:
    a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care sã reiasã numãrul, tipul şi anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizatã în Iimba românã);
    a2) pentru Societãţi Comerciale şi Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat in limba românã)
    (b) Declaraţie pe propria rãspundere cã nu se încadreazã in situaţiile de excludere stipulate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, la Capitolul 3.1 "Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor".
    (c) documente doveditoare, în traducere legalizatã, care sã ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnicã şi operaţionalã, existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţã, bilanţ, numãr de angajaţi, etc., similare entitãţilor cu personalitate juridicã române;
    De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare, indiferent de tipul instituţiei, trebuie sã transmiteţi şi urmãtoarele documente:
    ● CV-urile echipei de implementare a proiectului, pentru acele activitãţi care nu sunt subcontractate (echipa de management si experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activitãţi sau unor activitãţi în cadrul proiectului în primul an de implementare), în limba românã, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de cãtre titulari;
    ● Declaraţie privind existenţa resurselor administrative, prin indicarea numãrului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani;

    ATENTIE! In perioada de contractare se verificã dacã solicitantul nu se încadreazã, din punct de vedere al obligaţiilor de platã restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
    ● obligaţiile de platã nete depãşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã;
    ● obligaţiile de platã depãşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscalã emis de autoritãţile publice locale.
    Vã atragem atenţia cã AMPOSDRU îşi rezervã dreptul de a solicita şi alte documente relevante a cãror necesitate ar reieşi din analiza dosarului de finanţare sau din modificãri legislative ulterioare.

    IMPORTANT!
    În cazul aprobãrii condiţionate a cererii de finanţare, conform procedurii descrise la cap. 5 din Ghidul solicitantului - Condiţii generale, în perioada de contractare vor fi clarificate aspectele neclare constatate de Comitetul de Evaluare, referitoare la activitãţi sau grupuri ţintã nespecificate explicit în Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice, la neclaritãţi/neconcordanţe minore în cererea de finanţare, greşeli minore, inclusiv aritmetice sau de calcul al procentelor, erori/neconcordanţe în justificarea şi prezentarea bugetului proiectului.
    De asemenea, AMPOSDRU poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activitãţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justificã temeinic legãtura DIRECTĂ a activitãţilor pentru care s-au prevãzut cheltuielile cu obiectivul proiectului.
    În situaţia în care clarificãrile furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt incomplete sau vor conduce la concluzia cã cererea de finanţare, solicitantul sau partenerii nu erau eligibili sau cererea nu era conformã administrativ, AMPOSDRU va înceta contractarea cu solicitantul.

    Modalitãţi de comunicare cu solicitanţii
    Corespondenţa dintre AMPOSDRU şi solicitanţi se va realiza prin unul din urmãtoarele mijloace: e-mail, fax, servicii de poştã şi curierat, respectiv:
    - prin e-mail - la adresa ghid112@fseromania.ro
    - prin e-mail - la adresa ghid112@fseromania.ro
    - telefonic, la numerele (+40 21) 315 02 01; (+40 21) 315 02 14; (+40 21) 315 02 30.
    - prin fax, la numerele (+40 21) 315 02 06; (+40 21) 315 02 05.


    ANEXA 1

                                    FAZA A


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Conformitate Administrativã │ DA │ NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1. Toate Anexele au fost transmise │ │ │
│2.1. Anexele 1-5 si 7 au fost trimise în termenul limitã │ │ │
│stabilit de Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare) │ │ │
│2.2. Acordul de parteneriat a fost trimis în termenul limitã │ │ │
│stabilit de Ghidul solicitantului (5 zile lucrãtoare) │ │ │
│3. Acordul de parteneriat este lizibil │ │ │
│4.1. Anexele 1-5 si 7 îndeplinesc condiţiile de formã şi de │ │ │
│conţinut stabilite prin Ghidul Solicitantului şi sunt cele │ │ │
│generate de ActionWeb │ │ │
│4.2. Acordul de parteneriat îndeplineşte condiţiile de formã │ │ │
│şi de conţinut stabilite prin Ghidul Solicitantului şi este │ │ │
│cel generat de ActionWeb (Anexa 6) │ │ │
│5. Cererea de finanţare respectã modalitatea de transmitere │ │ │
│stabilitã prin Ghidul Solicitantului. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Eligibilitatea proiectului │ DA │ NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1. Proiectul nu conţine date de identificare în secţiunile în │ │ │
│care este interzisã prezentarea acestora, în conformitate cu │ │ │
│definiţiile date în Ghidul Solicitantului - Condiţii generale. │ │ │
│2. Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale │ │ │
│axei prioritare şi domeniului major de intervenţie. │ │ │
│3. Grupul/grupurile ţintã şi activitãţile proiectului sunt în │ │ │
│concordantã cu condiţiile specifice ale axei prioritare si │ │ │
│domeniului major de intervenţie si ale cererii de propuneri de │ │ │
│proiecte. │ │ │
│4. Bugetul proiectului respectã limitele (minimã şi maximã) │ │ │
│prevãzute de cererea de propuneri de proiecte şi este exprimat │ │ │
│în LEI (RON). │ │ │
│5. Proiectul respectã prevederile comunitare si naţionale │ │ │
│privind informarea si publicitatea. │ │ │
│6. Perioada de implementare a proiectului respectã limitele │ │ │
│(minimum 6 luni şi maximum 2 ani) prevãzute de cererea de │ │ │
│propuneri de proiecte. │ │ │
│7. Proiectul este implementat în România în conformitate cu │ │ │
│condiţiile privind locaţia stabilite prin Ghidul Solicitantului│ │ │
│- Condiţii Specifice şi Condiţii Generale. │ │ │
│8. Proiectul respectã regulile specifice privind eligibilitatea│ │ │
│activitãţilor cu caracter transnaţional stabilite prin Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii generale sau/şi Condiţii Specifice. │ │ │
│9. Proiectul nu include activitãţi care fac obiectul schemelor │ │ │
│de ajutor de stat, aşa cum sunt enumerate în Ghidul Solicitan- │ │ │
│tului Condiţii Specifice şi cum se regãsesc în Ghidul solici- │ │ │
│tantului pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis │ │ │
│10. Proiectul vizeazã înfiinţarea a cel puţin 1 (o) structurã a│ │ │
│economiei sociale SAU sprijinã una sau mai multe structuri ale │ │ │
│economiei sociale deja înfiinţate │ │ │
│11. Proiectul vizeazã crearea a cel puţin 10 (zece) locuri de │ │ │
│muncã în cadrul structurii / structurilor economiei sociale │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Eligibilitatea solicitantului │ DA │ NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1. Solicitantul este o organizaţie cu personalitate juridicã, │ │ │
│legal constituitã în România │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2. Solicitantul aparţine cel puţin uneia din categoriile de │ │ │
│beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul Cadru de │ │ │
│Implementare al POS DRU şi cu Ghidul Solicitantului - Condiţii │ │ │
│Specifice, astfel: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 1. ONG-uri; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 2. Cooperative de credit, de consum şi de producţie; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 3. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale │ │ │
│ şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune │ │ │
│ Socialã; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 4. MMFPS şi structuri/agenţii coordonate/subordonate │ │ │
│ acestuia; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 5. Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţii/agenţii/ │ │ │
│ organizaţii subordonate/coordonate de acesta; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 6. Agenţia Naţionalã Antidrog; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 7. Ministerul de Interne, prin structurile sale de │ │ │
│ specialitate, inclusiv cele din subordine sau coordonare;│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 8. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul │ │ │
│ incluziunii sociale; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 9. Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi instituţii │ │ │
│ subordonate; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 10. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale │ │ │
│ cu personalitate juridicã; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 11. Organizaţii sindicale; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 12. Patronate; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 13. unitãţi de cult şi asociaţii religioase; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 14. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi*8); │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 15. Furnizori de servicii sociale*9); │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 16. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici │ │ │
│ şi privaţi*10); │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 17. Întreprinderi implicate în economia socialã; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 18. Autoritãţi ale administraţiei publice locale (unitãţi │ │ │
│ administrativ-teritoriale); │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 19. Institute de cercetare; │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ 20. Universitãţi acreditate, publice şi private │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3. Solicitantul nu se aflã într-una din situaţiile in care nu │ │ │
│i se poate acorda finanţarea nerambursabilã, prevãzute in │ │ │
│Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale (cap. 3.1) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4. Parteneriatul demonstreazã capacitate operaţionalã, prin │ │ │
│existenţa resurselor administrative. │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│5. Parteneriatul demonstreazã capacitate financiarã, prin │ │ │
│existenţa surselor de finanţare stabile pentru implementarea │ │ │
│proiectului (rezultatul net din bilanţul contabil al ultimilor │ │ │
│2 ani). Evaluarea capacitãţii financiare nu se aplicã pentru │ │ │
│instituţiile administraţiei publice centrale si locale. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

-------------
    *8) Conform <>Ordonanţei nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea
profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *9) Conform <>Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale şi Hotãrârii
nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
<>Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a
Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare.
    *10) <>HG nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii
forţei de muncã.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│ Eligibilitatea Partenerilor │ DA │ NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│1. Partenerii reprezintã organizaţii cu personalitate juridicã,│ │ │
│legal constituite în România sau într-un stat membru UE, în │ │ │
│cazul partenerilor transnaţionali). │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│2. Partenerii desfãşoarã activitãţi relevante în cadrul │ │ │
│proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe │ │ │
│care o reprezintã şi activitatea/ activitãţile din cadrul │ │ │
│proiectului pentru care au rol de parteneri (prevederea │ │ │
│referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilã │ │ │
│sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale). │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│3. Partenerii nu se aflã într-una din situaţiile în care nu li │ │ │
│se pot acorda finanţarea nerambursabilã, prevãzute în Ghidul │ │ │
│Solicitantului - Condiţii Generale (cap. 3.1) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│4. Fiecare dintre parteneri sunt implicaţi în cel puţin douã │ │ │
│din urmãtoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare │ │ │
│de expertizã, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘                                  FAZA B


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Criterii de selecţie │ Punctaj │
│ │maxim: 100│
│ │ puncte │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1. RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale, proiectul contribuie la │ Max. 30 │
│realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor│ puncte │
│naţionale, regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor │ │
│specifice ale grupului/grupurilor ţintã) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.1. Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile │ 3 │
│naţionale, regionala sau/si locale, axa prioritarã şi domeniul │ │
│major de intervenţie, Complementaritate şi lecţii învãţate │ │
│(proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin │ │
│politicile şi strategiile naţionale, inclusiv argumentarea clarã a│ │
│acestei contribuţii; prezentarea clarã a contribuţiei proiectului │ │
│la realizarea obiectivelor axei prioritare, domeniului major de │ │
│intervenţie şi cererii de propuneri de proiecte; proiectul │ │
│prezintã modalitãţi concrete de valorizare a lecţiilor învãţate │ │
│din experienţa solicitantului şi/sau a partenerilor sãi, de │ │
│valorizare şi extindere a bunelor practici şi a rezultatelor altor│ │
│strategii/programe/proiecte relevante desfãşurate/în curs de │ │
│desfãşurare; proiectul integreazã clar lecţiile învãţate din │ │
│experienţa implementãrii altor proiecte) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.2. Grup/grupurile ţintã incluse în proiect (grupul/grupurile │ 3 │
│ţintã incluse în proiect sunt definite, descrise şi cuantificate │ │
│clar în contextul implementãrii proiectului; descrierea modalitã- │ │
│ţilor de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în │ │
│proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor ţintã) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.3. Relevanţa proiectului faţã de nevoile grupului/grupurilor │ 3 │
│ţintã şi necesitatea implementãrii proiectului (proiectul │ │
│defineşte clar nevoile grupului/grupurilor ţintã prin furnizarea │ │
│de date cantitative şi calitative, studii sau analize statistice; │ │
│strategia şi activitãţile propuse de proiect rãspund nevoilor │ │
│identificate şi contribuie la satisfacerea acestora). Activitãţile│ │
│proiectului nu se rezumã sau/şi nu sunt în mare parte orientate │ │
│spre campanii de informare, fãrã un impact direct şi real la │ │
│nivelul grupului ţintã. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.4. Demonstrarea clarã a valorii adãugate a proiectului (conform │ 2 │
│prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.5. Contribuţia proiectului la creşterea numãrului de structuri │ 5 │
│ale economiei sociale │ │
│- proiectul vizeazã consolidarea unei/unor structuri ale economiei│ │
│sociale deja înfiinţate: 0 puncte; │ │
│- proiectul vizeazã înfiinţarea unei structuri ale economiei │ │
│sociale - 1 punct; │ │
│- proiectul vizeazã înfiinţarea a douã structuri ale economiei │ │
│sociale - 2 puncte; │ │
│- proiectul vizeazã înfiinţarea a trei structuri ale economiei │ │
│sociale - 3 puncte; │ │
│- proiectul vizeazã înfiinţarea a patru structuri ale economiei │ │
│sociale - 4 puncte; │ │
│- proiectul vizeazã înfiinţarea a cinci sau mai multe structuri │ │
│ale economiei sociale - 5 puncte │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.6. Contribuţia proiectului la creşterea numãrului de locuri de │ 5 │
│muncã create de structurile economiei sociale │ │
│- sunt create 10 locuri de muncã - 1 punct │ │
│- sunt create 11-15 locuri de muncã - 2 puncte │ │
│- sunt create 16-20 locuri de muncã - 3 puncte │ │
│- sunt create 21-30 locuri de muncã - 4 puncte │ │
│- sunt create 31 sau mai multe locuri de muncã - 5 puncte │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.7. Contribuţia proiectului la obţinerea certificãrii de cãtre un│ 5 │
│numãr cât mai mare de participanţi la programele de formare pentru│ │
│specialişti în domeniul incluziunii sociale │ │
│- sunt instruiţi 20 participanţi - 1 punct │ │
│- sunt instruiţi 21-30 participanţi - 2 puncte │ │
│- sunt instruiţi 31-40 participanţi - 3 puncte │ │
│- sunt instruiţi 41-60 participanţi - 4 puncte │ │
│- sunt instruiţi 61 sau mai mulţi participanţi - 5 puncte │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.8. Experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în │ 2 │
│managementul de proiect, inclusiv capacitatea de a gestiona bugete│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1.9. Competenţele profesionale, calificãrile necesare şi │ 2 │
│experienţa solicitantului şi partenerilor pentru domeniul în care │ │
│se încadreazã proiectul propus │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL RELEVANŢĂ │ 30 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în │ Max. 40 │
│mãsurã sã furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului/ │ puncte │
│grupurilor ţintã; proiectul are o structurã logicã şi este │ │
│prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunãtãţire │ │
│sustenabilã a situaţiei grupului/grupurilor ţintã) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.1. Obiectivele proiectului (obiectivul general al proiectului │ 5 │
│prezintã efectul pe termen lung generat prin implementarea │ │
│proiectului, iar obiectivele specifice/operaţionale precizeazã │ │
│clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile ţintã, care │ │
│derivã din implementarea proiectului) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.2. Realizãri imediate (outputs) şi rezultate ale proiectului │ 5 │
│(indicatorii de realizare imediatã a proiectului sunt corelaţi cu │ │
│activitãţile proiectului, indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu│ │
│indicatorii de realizare imediatã şi cu obiectivele proiectului; │ │
│indicatorii adiţionali sunt mãsurabili şi verificabili; rezulta- │ │
│tele proiectului sunt cuantificate, mãsurabile şi descriu │ │
│îmbunãtãţiri/beneficii reale care determinã în mod direct │ │
│realizarea obiectivelor proiectului; rezultatele aşteptate sunt │ │
│realiste/pot fi realizate în timpul alocat proiectului şi sunt │ │
│corelate cu activitãţile şi obiectivele proiectului) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.3. Planificarea eficientã a activitãţilor proiectului (activi- │ 5 │
│tãţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi │ │
│sunt realiste; activitãţile proiectului contribuie la atingerea │ │
│rezultatelor şi la realizarea obiectivelor propuse; claritatea şi │ │
│fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.4. Calificãri şi experienţã (sunt prezentate profile profesiona-│ 5 │
│le adecvate, din punct de vedere al experienţei, calificãrilor, │ │
│competenţelor şi abilitãţilor pentru managementul şi realizarea │ │
│activitãţilor proiectului (echipa de implementare a proiectului │ │
│inclusiv managerul de proiect); este descrisã clar o distribuire │ │
│eficientã a responsabilitãţilor în cadrul echipei de implementare)│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.5. Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri │ 5 │
│necesare pentru implementarea proiectului (Sunt descrise clar şi │ │
│identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele │
│prevãzute (existente sau viitoare) contribuie la obţinerea rezul- │ │
│tatelor proiectului; resursele prevãzute sunt suficiente, inclusiv│ │
│pentru realizarea activitãţilor de monitorizare, management, │ │
│informare şi publicitate); sunt specificate locaţia/ locaţiile │ │
│pentru desfãşurarea activitãţilor prevãzute în proiect, dotãrile │ │
│şi echipamentele existente, inclusiv informatice; sunt specificate│ │
│toate bunurile, serviciile sau lucrãrile, inclusiv locaţia, │ │
│dotãrile şi echipamentele care urmeazã a fi închiriate sau achizi-│ │
│ţionate pentru implementarea proiectului propus; este prezentata │ │
│succint lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în cadrul │ │
│proiectului. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.6. Metodologia de implementare a proiectului (proiectul prezintã│ 5 │
│clar modul de implementare a activitãţilor propuse pentru reali- │ │
│zarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a │ │
│resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultate- │ │
│lor asumate; este descris clar modul în care se asigurã monitori- │ │
│zarea implementãrii proiectului; proiectul defineşte clar modul de│ │
│coordonare/organizare managerialã şi financiarã (în cadrul │ │
│proiectului şi în cadrul parteneriatului, dacã este cazul) şi este│ │
│prevãzutã asigurarea unui nivel adecvat de control); În cazul în │ │
│care se opteazã pentru subcontractarea activitãţii de management │ │
│al proiectului, prezentarea clara a condiţiilor impuse in Ghidul │ │
│Solicitantului - Condiţii Generale, secţiunea 4.2.2., paragraful │ │
│"Managementul proiectului". │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.7. Egalitate de şanse şi de gen (proiectul are în vedere │ 2 │
│asigurarea condiţiilor care sã permitã accesul şi participarea │ │
│grupului/grupurilor ţintã la activitãţile proiectului şi evitarea │ │
│discriminãrii) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.8. Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale │ 4 │
│ale PO (demonstrarea clarã a contribuţiei proiectului la cel puţin│ │
│unul din obiectivele orizontale: dezvoltare durabilã, inovare şi │ │
│TIC, îmbãtrânire activã, abordare interregionalã şi transnaţionalã) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2.9. Parteneriatul (proiectul descrie clar rolurile partenerului /│ 4 │
│partenerilor în implementarea activitãţilor proiectului; proiectul│ │
│descrie clar nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin douã│ │
│din cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activitãţilor│ │
│proiectului, expertizã şi resurse umane, finanţare); este │ │
│prezentatã clar modalitatea de coordonare a activitãţilor │ │
│partenerului/partenerului în cadrul proiectului; valoarea adãugatã│ │
│a parteneriatului). Daca proiectul nu este depus în parteneriat, │ │
│scorul pentru acest subcriteriu este 0 (zero) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL METODOLOGIE │ 40 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. SUSTENABILITATE - prezentarea clarã a modului de continuare a │ Max. 10 │
│proiectului sau a efectelor proiectului dupã încetarea sursei de │ puncte │
│finanţare; prezentarea mãsurilor actuale sau care vor fi luate │ │
│pentru a se asigura faptul cã progresul sau beneficiile realizate │ │
│pentru grupul/grupurile ţintã vor fi garantate în viitor │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.1. Transferabilitate (descriere clarã a modului în care este │ 3 │
│asiguratã o posibilã transferare a activitãţilor/rezultatelor │ │
│proiectului - cãtre alt grup ţintã, alte sectoare, multiplicare) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.2. Abordare integratã (mainstreaming) (descrierea modului în care 3 │
│rezultatele şi/sau experienţa acumulatã în cadrul proiectului pot │ │
│fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei solicitan- │ │
│tului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, │ │
│regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3.3. Sustenabilitate financiarã şi instituţionalã (proiectul │ 4 │
│prezintã surse ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri │ │
│externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor │ │
│sale dupã finalizarea finanţãrii nerambursabile; modalitãţi de │ │
│funcţionare a structurilor create prin proiect, dupã încetarea │ │
│finanţãrii nerambursabile) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL SUSTENABILITATE │ 10 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintã clar rezultatele aşteptate │ Max. 20 │
│în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine │ puncte │
│gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.1. Estimarea bugetarã a proiectului este justificatã şi permite │ 5 │
│desfãşurarea în bune condiţii a activitãţilor propuse în proiect │ │
│în vederea obţinerii rezultatelor; │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.2. Bugetul corespunde resurselor necesare desfãşurãrii │ 5 │
│activitãţilor proiectului) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.3. Costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate │ 5 │
│pe piaţã la momentul respectiv │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4.4. Se prevede o utilizare eficientã a fondurilor │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ SUBTOTAL COST-EFICIENŢĂ │ 20 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘                                    --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016