Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 mai 2024  privind condiţiile specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 28 mai 2024 privind condiţiile specifice de accesare a finanţării din Fondul pentru modernizare - sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 bis din 29 mai 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 633 din 28 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 29 mai 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fondul pentru modernizare - Programul cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă
        GHIDUL SOLICITANTULUI
        CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FINANŢĂRII
        DIN FONDUL PENTRU MODERNIZARE
        SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ
        EFICIENŢĂ ÎN SECTORUL ÎNCĂLZIRII CENTRALIZATE
        Apel de proiecte necompetitiv pentru sprijinirea
        investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul
        încălzirii centralizate
        2024

    CUPRINS
        CAPITOLUL 1. Informaţii despre Apelul de Proiecte
    1.1. Tip de investiţii - Domeniul de investiţii 5.1. - Suport pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă
    1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte
    1.3. Acţiunile eligibile
    1.3.1. Acţiunile eligibile
    1.3.2. Activităţile finanţabile

    1.4. Tipuri de solicitanţi
    1.5. Indicatori
    1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
    1.7. Valoarea maximă a finanţării publice, rata de cofinanţare
    1.8. Ajutor de stat

        CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanţării
    2.1. Eligibilitatea solicitantului
    2.2. Eligibilitatea proiectului
    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor

        CAPITOLUL 3. Completarea Cererii de Finanţare
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
    3.1.2. Context şi justificare
    3.1.3. Sustenabilitate
    3.1.4. Relevanţă
    3.1.5. Riscuri
    3.1.6. Complementaritate
    3.1.7. Aplicarea principiilor orizontale
    3.1.8. Descrierea investiţiei
    3.1.9. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) şi respectarea principiului DNSH
    3.1.10. Studiul de fezabilitate
    3.1.11. Analiza Cost Beneficiu
    3.1.12. Managementul de proiect
    3.1.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli
    3.1.14. Contribuţia proiectului la tranziţia verde


        CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare şi selecţie
    4.1. Descriere generală
    4.1.1. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
    4.1.2. Evaluarea tehnico-economica a cererilor de finanţare

    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

        CAPITOLUL 5. Contractarea proiectelor
        Anexe

    CAP. 1
    Informaţii despre Apelul de Proiecte
        Prezentul ghid a fost elaborat de Ministerul Energiei pentru a permite acordarea de finanţare din Fondul pentru modernizare în cadrul Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă.
        Programul va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă România în tranziţia de la sursele de energie pe bază de cărbune şi lignit. În particular, investiţia va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a energiei electrice şi termice.
        Obiectivul programului este de a contribui la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în unităţi/centrale de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh.
     Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanţare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Directiva ETS.
        În România, Fondul pentru modernizare finanţează investiţii din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei şi este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiţii. Programul Cheie 5 contribuie la atenuarea provocărilor cu care se confruntă România în tranziţia de la sursele de energie pe bază de cărbune.
        Totodată, pentru atingerea ţintelor pentru 2030 şi o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în paralel cu crearea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice cu emisii reduse de carbon, pentru decarbonarea industriei şi a sectorului de încălzire urbană se vor implementa cele mai bune tehnologii disponibile de reducere a emisiilor, precum şi transformarea substanţială a proceselor tehnologice, inclusiv prin soluţii pentru captarea, stocarea şi după caz utilizarea carbonului şi creşterea eficienţei energetice în industrie, precum şi în sistemele centralizate de încălzire.
     Punerea în funcţiune a unităţilor de cogenerare flexibile şi de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate în cadrul apelului de proiecte are în vedere conformarea cu criteriile de "a nu prejudicia în mod semnificativ" prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în temeiul articolului 10f din Directiva ETS.
        Finanţarea proiectelor în cadrul prezentului Ghid al Solicitantului are la bază schema de ajutor de stat notificată la Comisia Europeană şi autorizată prin Decizia Comisiei SA.101723 (2022/N) - România - Ajutor pentru investiţii privind Centrală de cogenerare cu gaze naturale în reţeaua de termoficare din 30 septembrie 2022 cu modificările din Decizia Comisiei C(2024) 1551 final - Amendament la SA.101723 care susţine investiţiile în înaltă eficienţă centrale de cogenerare care utilizează gaze naturale în reţelele de termoficare.
        Sprijinul financiar acordat pentru investiţii privind capacităţi de producţie pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde, se va acorda în baza unui apel cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.
        Apelul de proiecte se va desfăşura prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa https://mysmis2021.gov.ro, conform condiţiilor specifice de accesare a finanţării, publicate pe site-ul Ministerului Energiei, denumit în continuare ME, https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru- modernizare/program-cheie-5.
        Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet https://energie.gov.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor. În situaţia unor eventuale disfuncţionalităţi ale platformei IT MySMIS2021/2021+, instrucţiunile privind utilizarea unor modalităţi alternative de depunere a cererilor de finanţare (ex. adresa de e-mail) vor fi publicate pe site-ul https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-5.

    Important:
        Toate documentele vor fi prezentate în limba română.
        În situaţia în care, pe parcursul apelului de proiecte, se constată necesitatea operării unor modificări de natură a nu afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, cum ar fi, dar fără a se limita la, prelungirea termenului de depunere, Ministerul Energiei, în calitatea sa de autoritate naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare, prin Direcţia Generală Ajutor de Stat şi Fonduri Europene, va aduce completări sau modificări la conţinutul acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite. Modificările legislative, inclusiv cele de natură a afecta regulile şi condiţiile finanţării, sunt aplicabile automat, fără a fi necesară modificarea prezentului Ghid, ghidul neînlocuind legislaţia specifică, stabilită prin alte acte normative, decât dacă este precizat în mod explicit în cuprinsul acestora.
    1.1. Tip de investiţii - Domeniul de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă
        Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi constă în plata cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare. Principalul indicator de realizare imediată al acţiunii propuse prin apelul de proiecte este de a contribui la:
    - Capacitate instalată în cogenerare pe gaz, flexibilă şi de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate.

     Proiectele finanţabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcţia unor unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, cogenerare astfel cum este definită în art. 2 pct. 13 din Directiva privind performanţa energetică a clădirilor - Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare şi trebuie să asigure conformitatea cu criteriile de "a nu prejudicia în mod semnificativ" prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852.
        Solicitantul finanţării trebuie să explice în cererea de finanţare modul în care investiţia contribuie la obiectivul Uniunii pentru climă 2030 şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 (cu referire inclusiv la valorile indicatorilor CF), respectiv faptul că soluţiile tehnice pentru realizarea unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness), fiind totodată flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei viaţă economică a investiţiei, fiind evitat efectul de blocare (carbon lock-in).

    1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte
        Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid corespunde procedurii de apel de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului total alocat, sau până la împlinirea termenului limită de depunere, oricare dintre acestea intervine primul, corelat cu cadrul de performanţă al Fondului pentru modernizare.
     Furnizorul ajutorului de stat lansează procedura de apel de proiecte cu depunere continuă pentru selecţia proiectelor ce vor beneficia de finanţare sub condiţia suspensivă de acordare a ajutorului, după adoptarea deciziei de plată de către Comisia Europeană, conform Regulamentului de punere în aplicare 2020/1.001 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
        Dată deschidere apel de proiecte: 30.05.2024, ora 10:00
        Dată şi ora închidere depunere de proiecte: 31.07.2024, ora 17:00
        Ministerul Energiei, în calitatea sa de Autoritate Naţională de Implementare a Fondului pentru modernizare, poate prelungi termenul de depunere în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente obiective.
        Cererile de finanţare se vor depune prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa https://mysmis2021.gov.ro, cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.

    1.3. Acţiunile eligibile
    1.3.1. Acţiunile eligibile
        În cadrul acestei măsuri de investiţii vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv realizarea unităţilor de producţie a energiei termice şi electrice în cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, şi flexibile din punct de vedere al volumului de hidrogen ce va fi utilizat pe parcursul duratei de viaţă economică a investiţiei, fiind evitat efectul de blocare (lock-in), oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata normată de funcţionare, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut minim de 80% (Cerinţa minimă în cauză de probează prin Studiul de Fezabilitate sau orice alt document justificativ care poate demonstra îndeplinirea cerinţei), conform Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.

    ATENŢIE!
        ● Soluţiile tehnice pentru realizarea unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate trebuie să asigure posibilitatea utilizării în amestec a gazului natural cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) şi flexibilitate în sensul asigurării posibilităţii creşterii volumului de hidrogen ce poate fi utilizat pe parcursul duratei de viaţă economică a investiţiei, fiind evitat efectul de blocare (lock-in).
     ● Centrală electrică de cogenerare conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică.
     ● Realizarea de capacităţi de producţie a energiei vizează crearea de unităţi/instalaţii noi de producţie. Noua centrală de cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparaţie cu producerea separată de energie termică şi de energie electrică, astfel cum se prevede la art. 2 pct. 34*1) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE (denumită, în continuare, Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetica) cu modificările ulterioare. În conformitate cu prevederile Directivei, unităţile de cogenerare existente vor fi dezafectate/conservate pe cheltuiala beneficiarului şi vor fi înlocuite cu unităţi noi de cogenerare mai eficiente din punct de vedere energetic, finanţate prin Fondul pentru modernizare.
     *1) Articolul 2 punctul 40 din noua Directivă (UE) 2023/1791 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind Eficienţa Energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955, care a modificat Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

        ● Se va avea în vedere că pentru echipamente noi achiziţionate prin proiect, sunt necesare certificările impuse de legislaţia în vigoare.
        ● Sunt eligibile centrale care utilizează gaze naturale, indiferent de proporţie, dar care sunt hydrogen ready. Se acceptă atât utilizarea gazelor reziduale prin proces de combustie, cât şi prin recuperarea căldurii.
     ● Cogenerare de înaltă eficienţă înseamnă cogenerarea care îndeplineşte criteriile stabilite în anexa II din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică, respectiv anexa III din Directiva (UE) 2023/1791 privind eficienţa energetică, care a modificat Directiva 2012/27/UE.
        ● Cogenerare bazată pe surse regenerabile de energie înseamnă cogenerarea care utilizează 100% energie din surse regenerabile ca materie primă pentru producerea de energie termică şi electrică;
        ● Instalaţia trebuie să îndeplinească cerinţele din Directiva 2021/27/UE:
    - producţia în sistem de cogenerare de la unităţile de cogenerare asigură economii de energie primară calculate în conformitate cu litera (b) din Directivă de cel puţin 10 %, comparativ cu valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică şi termică;
    – producţia unităţilor de mică putere şi a unităţilor de microcogenerare care asigură economii de energie primară poate fi considerată drept cogenerare de înaltă eficienţă.

     ● Vor fi eligibile proiectele de realizare a centralelor de cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, care asigură îndeplinirea obiectivelor climatice pentru 2030 şi 2050, în conformitate cu secţiunea 4.30 din anexa 1 la Regulamentul delegat UE 2021/2139*2), cu modificările ulterioare pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh, fiind obligatorie respectarea randamentului global brut minim de 80%, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat.
     *2) Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu (JO L 442, 9.12.2021, p. 1).

        Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 200 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate în cadrul Fondului pentru modernizare.

    1.3.2. Activităţile finanţabile
        Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
    1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construcţia centralelor de cogenerare flexibile şi de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz ;
    2. Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, aferente unităţilor de cogenerare construite.
        Alte instalaţii/echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării sistemelor de cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
        Activităţi cu caracter general:
        În cadrul prezentului apel de proiecte, nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:
    - sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    – sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    – atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    – sectorul producţiei agricole primare.
     În cadrul prezentului apel de proiecte nu se acordă ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE).

    Atenţie!
     Pentru proiectele finanţate din Fondul pentru modernizare, în scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puţin măsurile minime obligatorii conform art. 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre (denumit, în continuare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 cu modificările şi completările ulterioare).
        În acest sens, beneficiarii vor aplica prevederile Manualului de identitate vizuală, elaborat de Ministerul Energiei şi disponibil la adresa: https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/11/Manualul-de-Identitate-Vizuala-pentru-Fondul-pentru-modernizare-MIV-FM.pdf.

    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Solicitanţii eligibili în cadrul Ghidului solicitantului (conform codului CAEN eligibil precizat la secţiunea 2.1 din ghid), sunt:
    - Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii şi mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau legal constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006, sau echivalent.
    – Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite la art. 96 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.


    1.5. Indicatori
        Proiectele de realizare a unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWhe, vor propune în mod obligatoriu o contribuţie la următorii indicatori:

┌───┬──────────────────────────┬───────┐
│ │Indicatori obligatorii la │Unitate│
│ID │nivel de proiect │de │
│ │ │măsură │
├───┼──────────────────────────┼───────┤
│ │Reducerea gazelor cu efect│ │
│I.1│de seră - scădere anuală │tCO_2e │
│ │estimată a gazelor cu │ │
│ │efect de seră │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┤
│ │Capacitate instalată în │ │
│I.2│cogenerare de înaltă │MW │
│ │eficienţă, pe gaz, │ │
│ │flexibilă │ │
├───┼──────────────────────────┼───────┤
│I.3│Reducerea în consumul │MWh/an │
│ │anual de energie primară │ │
└───┴──────────────────────────┴───────┘


        Beneficiarul este obligat ca, la depunerea cererii de finanţare, să prezinte următoarele informaţii necesare calculării economiilor la nivel întregului sistem de producere a energiei termice şi electrice în cogenerare:

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Unitate│
│Informaţie solicitată │de │
│ │măsură │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Reducerea gazelor cu efect de │ │
│seră - scădere anuală estimată│ │
│a gazelor cu efect de seră al │tCO_2e │
│proiectelor finanţate (dacă │ │
│sunt mai multe instalaţii) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Capacitate instalată în │ │
│cogenerare de înaltă │ │
│eficienţă, pe gaz, flexibilă │MW │
│al proiectelor finanţate (dacă│ │
│sunt mai multe instalaţii) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Reducerea în consumul anual de│ │
│energie primară al proiectelor│MWh/an │
│finanţate (dacă sunt mai multe│ │
│instalaţii) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


        Definiţiile indicatorilor şi indicaţii privind cuantificarea acestora
        Indicatorul I.1 = estimarea totală a reducerii anuale a cantităţii de emisii gaze cu efect de seră la sfârşitul perioadei ca urmare a energiei primare economisită într-un an de operare.
        Formula de calcul pentru reducerea emisiilor gazelor de seră în cazul cogenerării gazului natural se calculează în funcţie de cantitatea de energie electrică generată anual. (a se vedea imaginea asociată)
        unde:
        PES [-] reprezintă economiile de energie primară şi este calculat după formula:
        PES = [1- (1/CHP H_eta/Ref H_eta + CHP E_eta/Ref E_eta)]
        în care
        RefH_eta şi Ref E^_eta *1)sunt valori de referinţă care se preiau din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei*2).
        *1) În ceea ce priveşte randamentul electric de referinţă se va aplica corecţia cu temperatură exterioară conform metodologiei din Anexa III la Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei.
     *2) Regulamentul Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

        CHP H_eta reprezintă eficienţa termică a producţiei în cogenerare, definită ca raport între producţia anuală de energie termică utilă şi cantitatea de combustibil utilizată pentru producerea de energie termică utilă şi energie electrică din cogenerare;
        Ref H_eta reprezintă valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată de energie termică;
        CHP E_eta reprezintă eficienţa electrică a producţiei în cogenerare, definită ca raport între producţia anuală de energie electrică produsă prin cogenerare şi cantitatea de combustibil utilizată pentru producerea sumei dintre producţia de energie termică utilă şi energie electrică din cogenerare. În cazul în care o unitate de cogenerare produce energie mecanică, energia electrică produsă anual prin cogenerare poate fi mărită printr-un element suplimentar, care reprezintă cantitatea de energie electrică echivalentă cu cea de energie mecanică. Acest element suplimentar nu creează un drept de emitere a garanţiilor de origine, în conformitate cu articolul 26 alineatul (13);
        Ref E_eta reprezintă valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată de energie electrică.
        E_m [tone CO_2 echivalent/an] reprezintă emisii de gaze cu efect de seră;
        E [MWh/an] reprezintă producţia anuală netă de energie electrică;
        f^i_c [tone CO_2 echivalent/an] reprezintă factorul de emisii specific al combustibilului utilizat:
        f^g_c = 0,202 [tone CO_2 echivalent/MWh] reprezintă factorul de emisii specific pentru gazul natural;
        f^c_c = 0,364 [tone CO_2 echivalent/MWh] reprezintă factorul de emisii specific pentru cărbune;
        eta_e [-] reprezintă randamentul electric al unităţii de producere energie;
        DeltaB [MWh/an] reprezintă reducerea de consum de combustibil fosil, comparativ cu producerea separată a energiei electrice şi termice, determinat cu relaţia:

        DeltaB = B_separat - B_coge
        în care:
        B_separat [MWh/an] - necesarul de combustibil în cazul producerii separate a energiei electrice şi termice;
        B_coge [MWh/an] - combustibilul necesar pentru producerea energiei termice, în cogenerare de înaltă eficienţă, ţinând cont de randamentul electric al echipamentului.


        Indicatorul I.2 = creşterea capacităţii de producţie a energiei din cogenerare, dezvoltată / echipată cu sprijinul proiectului. Include energie electrică şi energie termică.
        Formula de calcul: În cazul producţiei de energie din cogenerare, estimarea are la bază cantitatea de energie primară produsă de unităţile sprijinite, pe perioada unui an (fie anul ulterior finalizării proiectului sau anul calendaristic ulterior finalizării proiectului). Energia din surse regenerabile ar trebui să fie neutră în ce priveşte gazele cu efect de seră. Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficienţă, exprimată în MW.
        Indicatorul I.3 - Reducerea consumului anual total de energie primară pentru entităţile care beneficiază de sprijin în cadrul programului cheie 5.

        Formula de calcul: Economia de energie primară este calculată în baza formulei din Anexa II (Metodologia de determinare a eficienţei procesului de cogenerare din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică cu modificările ulterioare, respectiv din Anexa III din Directiva (UE) 2023/1791 privind eficienţa energetică.    1.6. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
        Bugetul total estimat al schemei se constituie din echivalentul în lei al sumei de de 361.950.000 euro [echivalentul în lei la cursul euro*3)] aferent Fondului pentru modernizare, bugetul total fiind defalcat astfel:
        *3) Cursul inforeuro aferent lunii din luna anterioară lansării procedurii de apel de proiecte

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Alocare │
│ │buget Fond │
│Acţiune │pentru │
│ │modernizare│
│ │(euro) │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Realizarea unităţilor de │ │
│producţie a energiei │ │
│electrice şi termice în │ │
│cogenerare de înaltă │ │
│eficienţă, în sectorul │ │
│încălzirii centralizate, │ │
│prin folosirea gazului │ │
│natural, pregătite pentru │ │
│amestec cu gazele │ │
│regenerabile/ cu emisii │361.950.000│
│reduse, inclusiv hidrogen │ │
│verde, oferind centralelor│ │
│posibilitatea să atingă pe│ │
│durata de viaţă economică,│ │
│pragul de maximum 250g │ │
│CO_2 eq/kWh, iar │ │
│randamentul global brut │ │
│trebuie să fie de minimum │ │
│80% │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Buget din Fondul pentru │
│ │modernizare (EUR) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2024 │8.950.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2025 │88.250.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2026 │88.250.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2027 │88.250.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2028 │88.250.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │361.950.000 │
│FM: │ │
└───────┴──────────────────────────────┘


    NOTĂ:
        Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul următor. Dacă valoarea proiectelor depuse depăşeşte bugetul alocat în anul respectiv se vor utiliza sumele alocate pentru anii următori (bugetul se utilizează în avans). Bugetul reflectă sumele alocate prin Fondul pentru modernizare, programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă.


    1.7. Valoarea maximă a finanţării publice, rata de cofinanţare
        Pentru proiectele finanţate prin intermediul prezentului apel de proiecte, intensitatea ajutorului de stat acordat este 100% din costurile eligibile, cu respectarea regulilor de ajutor de stat.
        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

    (1) Costurile eligibile sunt costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă, pe gaz, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh. Valoarea ajutorului este independentă de producţie;

    (2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Pentru determinarea deficitului de finanţare în astfel de cazuri, solicitantul finanţării trebuie să prezinte în cererea de finanţare o cuantificare, pentru scenariul factual şi un scenariu contrafactual credibil, a tuturor costurilor şi veniturilor principale, a costului mediu ponderat estimat al capitalului (CMPC) al beneficiarilor pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare, precum şi a valorii actualizate nete (VAN) pentru scenariile factuale şi contrafactuale, pe durata de viaţă a proiectului. Costul suplimentar net tipic se determină ca diferenţa dintre valoarea actualizată netă (VAN) pentru scenariul factual şi pentru scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului în conformitate cu prevederile COMUNICAREA COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie pentru 2022. în baza Secţiunii 4.10 Ajutoare pentru sistemele de termoficare şi de răcire centralizată.

    (3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor şi cele aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului, pentru tipul de investiţii:
    - instalaţie nouă de cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, fără să depăşească pe durata normată de funcţionare, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh; iar randamentul global brut trebuie să fie de minim 80%.
    – beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului, şi costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie să-şi asigure finanţarea cheltuielilor aferente proiectului, până la plata cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de execuţie a proiectului din fondurile alocate României din Fondul pentru modernizare.


    (4) Valoarea ajutorului de stat este 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanţare) care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.
        Finanţarea se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către solicitant. (Se va utiliza un curs de schimb euro-leu (inforeuro) din luna anterioară lansării apelului de proiecte).
     Un solicitant poate depune unul sau mai multe proiecte, fiecare cu propriul studiu de fezabilitate, prevăzut/e în strategia locală pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei, întocmită conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 146 din 29 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei şi aprobată prin hotărârea consiliului local.
        Mod de calcul: (Exemplu) Întreprinderea X doreşte să realizeze o instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă (proiect nou), adaptată pentru arderea hidrogenului.
        Costurile eligibile = deficitul de finanţare care reprezintă diferenţa dintre veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) ale proiectului preconizat (co-arderea hidrogenului) şi veniturile şi costurile economice cu instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă cu funcţionare pe cărbune/gaze naturale.

    Atenţie!
        Situaţiile şi exemplele prezentate nu sunt limitative, orice altă situaţie contrafactuală poate fi prezentată, în funcţie de specificul proiectului, cu o justificare solidă a motivului pentru care a fost selectat alt scenariu contrafactual decât cele exemplificate mai sus.
        Costul investiţiilor necesare pentru atingerea nivelului de conformare cu standardele de mediu ale Uniunii nu este eligibil şi trebuie dedus.


    (5) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.
     Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor (a se vedea Anexa 4 - Categorii de cheltuieli orientative eligibile şi neeligibile) şi intensitatea ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat aprobată prin decizie a Comisiei Europene.    1.8. Ajutor de stat
        Finanţarea nerambursabilă care intră sub incidenţa ajutorului de stat, va fi acordată ca ajutor pentru investiţii solicitanţilor eligibili - întreprinderi (mici, mijlocii şi mari) şi unităţilor administrativ - teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale în conformitate cu regulile ajutorului de stat, aşa cum prevede secţiunea 4.10 a Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie (CEEAG 2022) şi în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, aprobată prin Decizia Comisie Europene.
        Alocările specifice de ajutoare acordate din Fondul pentru modernizare vor fi acordate numai după adoptarea Deciziei de plată de către Comisia Europeană.
        Condiţii ce trebuie respectate din punct de vedere al conformării cu prevederile legale aferente ajutorului de stat
        În conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, solicitantul are obligaţia de a respecta regulile privind cumulul ajutoarelor de stat.
    1. Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate
     Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate în conformitate prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c, teza finală din acest Regulament.
        La evaluarea ajutoarelor acordate în favoarea unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei de declarare a unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, Comisia va lua în considerare cuantumul ajutorului care nu a fost încă recuperat.

    2. Efectul stimulativ şi principiul demarării lucrărilor
        În conformitate cu Orientările generale privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie , ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiţii în sisteme de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor.
        Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiţii în capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul apelului de proiecte vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor.
        "Efectul stimulativ" are loc atunci când ajutorul îl determină pe beneficiar să-şi schimbe comportamentul, să se angajeze într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică mai ecologică, pe care nu le-ar desfăşura fără ajutor sau le-ar desfăşura într-o manieră restrânsă sau diferită. Ajutorul nu trebuie să suporte costurile unei activităţi pe care beneficiarul ajutorului le-ar suporta oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice. Dovada unui efect de stimulare presupune identificarea scenariului factual şi a scenariului contrafactual probabil, în absenţa ajutorului.
        Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat. Astfel, se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă solicitantul adresează Ministerului Energiei cererea de finanţare, iar Ministerul Energiei transmite solicitantului adresa de declarare a eligibilităţii proiectului înainte de demararea lucrărilor la proiectul respectiv.
        Prin "demararea lucrărilor" se înţelege primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcţia) care face o investiţie ireversibilă. Cumpărarea de terenuri şi lucrări pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi efectuarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor" înseamnă data de achiziţionare a activelor direct legate de unitatea preluată; Solicitanţii de ajutor de stat vor explica în cadrul Cererii de finanţare ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului, şi anume situaţia în care investiţiile propuse prin proiect nu s-ar realiza, care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.
        Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    - denumirea solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
    – descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia (data finalizării nu va depăşi data stabilită în cadrul fiecărei proceduri/apel de proiecte);
    – obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    – localizarea proiectului;
    – bugetul proiectului;
    – lista costurilor proiectului (eligibile şi neeligibile);
    – analiza cost beneficiu;
    – Studiul de fezabilitate întocmit conform H.G. nr. 907/2016.


    Atenţie!
        Depunerea cererii de finanţare nu implică automat selectarea acesteia spre finanţare, fiind necesar ca proiectul să întrunească punctajul minim de 60 de puncte.

    3. Cumulul ajutorului de stat
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat în cadrul prezentului apel de proiecte nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat investiţional, inclusiv de minimis, pentru o perioada de minim 5 ani.

    4. Alte cerinţe tehnice privind ajutorul de stat
        Ajutoarele pentru investiţii se acordă numai pentru capacităţile nou instalate.
        Noua centrală de cogenerare de înaltă eficienţă trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparaţie cu producerea separată de energie termică şi de energie electrică, astfel cum se prevede în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi noua Directivă (UE) 2023/1791 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind Eficienţa Energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955, privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis, pentru o perioada de minim 5 ani.


    CAP. 2
    Reguli pentru acordarea finanţării
        Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare va presupune următoarele aspecte:
    - se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;
    – se are în vedere existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;
    – se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii a cererii de finanţare (anexă la prezentul ghid), respectiv:
    – eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte,
    – eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în Anexa 7 la prezentul ghid/apel de proiecte şi respectă principiul DNSH ("Do No Significant Harm").

    2.1. Eligibilitatea solicitantului
        Potenţialii beneficiari se încadrează în categoriile definite la punctul 1.4 din prezentul ghid.
        Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:
    a) Solicitantul are personalitate juridică (este Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativ-teritorială sau Întreprindere), este legal constituit în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine.*4)
        *4) În cazul selecţiei proiectului, beneficiarul înregistrat în alt stat membru va face dovada că este înregistrat fiscal în România la momentul semnării contractului de finanţare.
        Se probează prin:
    - Actul constitutiv, Statutul, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documente echivalente cu traducere autorizată (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanţare), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale Cererii de finanţare, pentru solicitanţi "societăţi";
    – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale, în conformitate cu art. 104 din OUG 57/2019.


    Atenţie!
        Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele întreprinderilor sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică nu sunt eligibile.
        Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze fonduri în cadrul prezentului apel de proiecte.
        Pentru întreprinderile care funcţionează şi prin filiale/sucursale/punct de lucru, care îndeplinesc împreună condiţiile de eligibilitate, întreprinderea comercială mamă va fi eligibilă la finanţare pentru toate structurile coordonate.

    b) Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi/sau termică sau asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populaţie şi clădiri publice;
    - Pentru alţii decât UAT, se probează prin Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului valabil la data depunerii cererii de finanţare sau documente echivalente cu traducere autorizată;
    i. Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze fonduri în cadrul prezentului apel de proiecte (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul activităţii principale a societăţii).
    ii. Toate întreprinderile trebuie să aibă înscrisă în Statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică (corespunzătoare Diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat" din codurile CAEN); aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul Comerţului.
    - Pentru UAT care promovează proiectul pentru asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat către populaţie şi clădiri publice, se probează prin:

    i. Declaraţia privind scopul producerii de energie termică.
    ii. Existenţa unui contract de delegare a furnizării serviciului cu un operator care deţine licenţă de operare valabilă (unde este cazul, conform declaraţiei); în acest caz se ataşează contractul de delegare şi licenţa de operare.

    c) Încadrarea solicitanţilor (întreprindere mică, mijlocie, mare) se va face în conformitate cu prevederile Recomandării Comisiei - definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC) şi ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere inclusiv identificarea întreprinderilor partenere şi/sau legate cu întreprinderea solicitantă, astfel:
    - Pentru întreprinderile care au cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, categoria întreprinderii se va stabili luând în considerare datele întreprinderilor (număr de angajaţi, cifra de afaceri neta, rezultat anual al bilanţului contabil) din ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au depus şi s-au înregistrat situaţiile financiare la organul fiscal competent, cu menţiunea că statutul de IMM se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă a depăşit pragurile legale pe parcursul a 2 exerciţii financiare consecutive (se vor analiza şi datele întreprinderii pe exerciţiile financiare precedente).
    – Metoda de calcul a datelor unei întreprinderi în cazurile în care aceasta este parteneră şi/sau legată cu o altă întreprindere, prezentată în lege, se va realiza în conformitate cu prevederile Ghidului privind definirea IMM-urilor, elaborat de Comisia Europeană

    d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:
    () este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
        () este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
        () nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
     () pentru solicitant şi/sau reprezentantul legal s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că aceştia se fac vinovaţi de abatere profesională gravă deoarece au încălcat actele normative cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovaţi de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, în sensul art. 136 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, art. 16 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre;
        () Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei sau infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
        () solicitantul/reprezentantul legal face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
        () este o întreprindere în dificultate.
        Se probează prin:
    - Declaraţia de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3.a la prezentul Ghid);
    – Bilanţ contabil;
    – Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat (Anexa 1.a şi Anexa 3.c la prezentul Ghid);
    – În cazul selecţiei proiectului, la contractare se va proba îndeplinirea obligaţiilor de la litera d), punctul 3) prin Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF şi certificatele fiscale emise de Direcţia locală de taxe şi impozite, aflate în termenul de valabilitate (pentru sediul social şi toate sediile secundare/punctele de lucru ale solicitantului), conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri nerambursabile. De asemenea, la contractare vor fi probate alte obligaţii prin Cazier fiscal al solicitantului şi Cazier judiciar al reprezentantului legal aflate în termenul de valabilitate.


    e) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii echipei de management/Unităţii de Implementare a Proiectului, nu se află în situaţie de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională.
    - Se probează prin Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa 3 la prezentul Ghid).

    f) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului.
        Se probează cu:
    - Decizia de înfiinţare a U.I.P./Echipei de management, CV-urile membrilor UIP/echipei de management/ fişe de post (dacă posturile sunt vacante, se prezintă doar fisele de post; pentru posturile ocupate, se prezintă atât CV-urile, cât şi fisele de post).


    b) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susţinerea activităţilor proiectului.
    - Se probează prin dovedirea studiilor/experienţei angajaţilor/structurii, în implementarea unor proiecte/activităţi din domeniul relevant funcţiei prestate în cadrul proiectului: CV- uri, fişe de post şi alte informaţii similare relevante (diplome/decizii interne) - a se vedea secţiunea Capacitate tehnică din Cererea de Finanţare; echipa tehnică va fi menţionată în decizia U.I.P./echipă de management, într-un capitol separat;

    c) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului
        Pentru solicitanţi U.A.T.:
        Se probează cu:
    - Bugetul aprobat cu includerea în bugetul instituţiei publice care cofinanţează proiectul.
    – Anexa 3 - Declaraţia de angajament corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din Cererea de finanţare.
    – Hotărârea consiliului local/ judeţean privind asigurarea cofinanţării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;

        Pentru solicitanţi întreprinderi:
    - Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv dacă raportul dintre Datorii totale şi Capitaluri proprii este mai mic 7,5, în ultimul an financiar;


    g) Dacă solicitantul nu îndeplineşte acest criteriu sau nu are un exerciţiu financiar încheiat (este înfiinţat în anul depunerii cererii), trebuie să prezinte la depunere unul dintre următoarele documente:
    - Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deţine sursele necesare cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile.
    – o scrisoare de bonitate emisă de o instituţie bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.

    Atenţie!
        La momentul contractării, în cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile privind raportul dintre Datorii totale şi Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic 7,5, ori nu are un exerciţiu financiar încheiat (este înfiinţat în anul depunerii cererii), sau nu a depus un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deţine sursele necesare cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile, menţionăm că solicitantul trebuie să prezinte o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituţie bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că acesta deţine sursele necesare cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile, scrisoare ce va demonstra fără echivoc faptul ca instituţia bancară a aprobat facilitatea de creditare pentru suma aferenta cofinanţării proiectului şi a cheltuielilor neeligibile ale acestuia.
        Probează cu:
    - Bilanţul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a Cererii de finanţare în corelare cu secţiunea Solicitant din Cererea de finanţare;
    – Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Cererii de finanţare, în corelare cu secţiunea Solicitant din Cererea de finanţare;
    – Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile;
    – Declaraţia de angajament a solicitantului (Anexa 3.b la Cererea de finanţare) şi, după caz, un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deţine sursele necesare cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile sau o scrisoare de bonitate emisă de o instituţie bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.

        Dacă întreprinderea nu are un exerciţiu financiar încheiat (este înfiinţată în anul depunerii CRF), datele luate în considerare sunt cele care fac obiectul unei declaraţii pe proprie răspundere a solicitantului (conform Certificatului constatator şi Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM). Întreprinderile cu activitate de mai puţin de 3 ani vor depune aceste documente pentru exerciţiile financiare încheiate.
        Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat.

    i) Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ)
        Se probează prin:
    - Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat din Anexa 3.c la prezentul Ghid.
    – Anexa 1.a la prezentul Ghid (Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu piaţa internă).

    2.2. Eligibilitatea proiectului
        Proiectele depuse în cadrul Fondul pentru modernizare trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile menţionate în Fondul pentru modernizare, corespunzătoare Programului Cheie 5, Domeniul de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă şi în prezentul ghid al solicitantului, respectiv Construcţia unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh şi randamentul global minim brut de 80%. Soluţiile tehnice propuse în proiect asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) şi sunt flexibile, în ceea ce priveşte utilizarea acestora pe durata de viaţă economică a investiţiilor.
    b) Proiectul conţine documentele care fac dovada că beneficiarul a iniţiat demersurile necesare pentru dezafectarea obiectivelor înlocuite, sau, în mod excepţional, documentele justificative pentru trecerea în conservare a acestora.
    c) Proiectul cuprinde cel puţin o activitate eligibilă:
    - A se vedea secţiunile Activităţi previzionate din Cererea de finanţare şi Studiul de fezabilitate.

    d) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv activităţile considerate "demararea lucrărilor" se încadrează între data depunerii cererii de finanţare şi data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 31.12.2030.
    e) Anumite activităţi legate de proiect (studiul de fezabilitate, achiziţia de teren, etc) pot fi realizate înainte de data de început a eligibilităţii, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor", însă acestea nu vor fi eligibile pentru plată din Fondul pentru modernizare.
    - A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.

    f) Durata de implementare a proiectului să nu depăşească data de 31.12.2030.
    - A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare.

    g) Proiectul vizează investiţii în capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă nou instalate .
    - Se probează cu secţiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanţare şi Studiul de
        fezabilitate, faptul că folosirea gazului natural pentru producţia de energie electrică şi termică în cogenerare, conform celor mai bune alternative tehnice disponibile posibil, în amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, va oferi centralelor noi posibilitatea să atingă pragul, pe durata de viaţă economică a centralelor, de maximum 250g CO_2 eq/kWh.

    h) Observaţie: Proiectul propune implementarea/achiziţionarea de tehnologii cu niveluri ridicate de performanţă de mediu în sectorul energetic, inclusiv în ceea ce priveşte eficienţa globală (%) a acestora, fiind obligatorie respectarea Directivei 2012/27/EU şi a Directivei (UE) 2023/1791 prin specificaţiile tehnice expuse în Studiul de Fezabilitate.
    i) Proiectul trebuie să asigurare conformitatea cu criteriile de "a nu prejudicia în mod semnificativ" prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852;
    j) Cogenerarea este de înaltă eficienţă, definită în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, precum şi noua Directivă (UE) 2023/1791 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind Eficienţa Energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955, privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, iar tehnologiile de cogenerare sunt cele prevăzute de Directiva 2012/27/UE şi Directiva (UE) 2023/1791.
    - Se probează cu secţiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanţare şi Studiul de fezabilitate

    Atenţie!
        Instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă va fi prevăzută, încă de la nivel de SF, cu grupuri de măsurare pentru combustibili şi energie produsă şi livrată. Aparatura de măsurare utilizată va respecta reglementările metrologice în domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), iar schemele de instalare vor respecta normativele tehnice specifice.

    k) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condiţiile legislaţiei aplicabile.
    - Se probează prin documentele de aprobare a proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (HCL, HCJ, Hotătâre AGA/CA, alte documente similare).
    – Proiectul este localizat pe teritoriul româniei. a se vedea secţiunea Localizare proiect din Cererea de finanţare.

    l) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanţarea este eligibilă şi prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile/sectoarele excluse de la finanţare.
        Se probează prin:
    - Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat, Anexa 3.c la prezentul Ghid;
    – Declaraţia de angajament Anexa 3.b la prezentul Ghid;
    – Anexa 1.a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu piaţa internă.


    Atenţie!
        În cadrul prezentului ghid nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele:
        (a) proiectarea şi fabricarea de produse, de maşini sau de mijloace de transport ecologice menite să funcţioneze cu mai puţine resurse naturale, nici măsurilor adoptate în uzine sau alte unităţi de producţie în scopul ameliorării siguranţei sau a igienei;
        (b) ajutoare de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare care fac obiectul normelor stabilite în Comunicarea Comisiei privind cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare;
        (c) ajutoare de stat pentru îmbunătăţirea biodiversităţii reglementate de alte norme privind ajutoarele de stat (şi anume, normele privind prestarea de servicii de interes economic general, privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier sau în sectoarele de producţie primară din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
        (d) ajutoarelor de stat pentru energia nucleară.


    m) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice; informare şi publicitate, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene, după caz.
        Se probează prin:
    - Declaraţia de eligibilitate din Anexa 3.a la prezentul Ghid, corelat cu secţiunea Principii orizontale;
    – Planul de informare şi publicitate.


    n) Investiţia/investiţiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic,detalii de execuţie şi condiţionat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru finanţare în temeiul acestei proceduri de apel.
        Se probează prin:
    - Declaraţia de eligibilitate a solicitantului din Anexa 3.a la Cerere, în corelare cu secţiunea Solicitant din Cerere.
    – Declaraţia privind evitarea dublei finanţări din Anexa 3.g la cerere.


    o) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli, conform Anexei 4 Categorii de cheltuieli, la prezentul Ghid.
        Se probează prin:
    - Secţiunea Buget - Activităţi şi cheltuieli din Cererea de finanţare;
    – Anexa 1.a. Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu piaţa internă la prezentul Ghid.


    p) Potenţialii beneficiarii de ajutor de stat, la momentul depunerii cererii, semnează şi depun o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează că, până la data de 31.12.2049, fie vor implementa componentele investiţionale care vizează captarea şi stocarea dioxidului de carbon (CSC) şi/sau captarea şi utilizarea dioxidului de carbon (CUC), fie vor înlocui gazele naturale cu gaze din surse regenerabile sau cu gaze cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fie vor închide centrala.
        Se va demonstra dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/ capacităţilor existente unde se realizează investiţia, pe perioada implementării proiectului şi inclusiv pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului şi dreptul de a efectua lucrările prevăzute în proiect asupra imobilului. Contractul de concesiune/administrare /superficie trebuie să se afle în perioada de valabilitate.
        Se probează cu:
    - actele admise de lege privind drepturile de proprietate/concesiune/administrare/superficie asupra imobilelor, necesare pentru implementarea proiectului;
    – Declaraţia de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3.a la prezentul Ghid).

        La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul va proba prin:
    - Declaraţie de eligibilitate a solicitantului (Anexa 3.a la prezentul Ghid) că imobilele / capacităţile existente:
    - Sunt disponibile pentru investiţii (în sensul că deţine un drept real asupra acestora sau au fost iniţiate demersurile pentru obţinerea dreptului de proprietate/concesiune/ administrare/ superficie. Exemplu: precontract de vânzare - cumpărare);
    – Sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului;
    – Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
    – Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.


        ● Pentru imobile se va proba cu actele admise de lege (act de proprietate/extras de carte funciară/administrare/contract de concesiune/superficie) sau cele pentru iniţierea demersului pentru obţinerea acestor drepturi, după caz.
        ● Pentru capacităţi existente se va proba cu actele admise de lege pentru dreptul de proprietate.
        ● Pentru dreptul de proprietate publică se va proba cu Hotărâre de Guvern, iar în cazul dreptului de administrare cu Hotărârea Consiliului Local/de Consiliu Judeţean, după caz.
        La semnarea contractului de finanţare, solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de proprietate/concesiune/administrare/superficie pentru imobilele supuse investiţiei pentru care la cererea de finanţare au fost depuse acte prevăzute de lege pentru iniţierea demersului de obţinere a acestor drepturi:
        Se probează prin:
    - oricare dintre actele admise de lege (act de proprietate/extras de carte funciară/administrare/ contract de concesiune/superficie, valabile cel puţin încă 5 ani la data previzionată a ultimei plăţi în cadrul proiectului);
    – extras de carte funciară care să probeze că imobilele/ capacităţile existente sunt libere de orice sarcini, că nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, că nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        În situaţia în care centrala de cogenerare şi elementele componente ale ansamblului tehnic al proiectului se situează pe un teren/într-un imobil care este grevat de ipotecă, solicitantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituţiei creditoare (banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv şi investiţia finanţată din Fondul pentru modernizare pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală Fondul pentru Modernizare:
     ● Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene cu completările şi modificările ulterioare;
     ● Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumit Regulament financiar;
     ● Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Directiva (UE) 2023/1791 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind Eficienţa Energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955, care a modificat Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
        ● Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
        ● Directiva ETS - Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu un plan de gestionare a utilizării şi protecţiei apei, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a consiliului. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte funcţionarea Fondului pentru modernizare care sprijină investiţiile în vederea modernizării sistemelor energetice şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a anumitor state membre ale Uniunii Europene, cu completările şi modificările ulterioare;
     ● Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);
     ● Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase;
     ● Recomandării Comisiei - definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii din 6 mai 2003 (2003/361/EC);
     ● Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 123/2012, energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere inclusiv identificarea întreprinderilor partenere şi/sau legate cu întreprinderea solicitantă, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
     ● Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Hotărârea Guvernului nr. 1.076 din 4 octombrie 2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 146 din 29 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

        Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin Fondul pentru modernizare, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor Programului Cheie 5 din Fondul pentru Modernizare, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată şi defalcate în bugetul cererii de finanţare.
        Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiţii cu caracter general:
    a) să fie efectuată de către beneficiar şi plătită de acesta de la data depunerii cererii de finanţare, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat, şi nu mai târziu de 31 decembrie 2030;
    b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
    c) cheltuielile cofinanţate din fondurile Fondul pentru modernizare nu au fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent din alte fonduri publice;
    d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între Ministerul Energiei şi beneficiar;
    e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
    f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
    g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

        Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, enumerarea nefiind exhaustivă:
    () cheltuieli aferente contribuţiei în natură
        () cheltuieli cu amortizarea
        () cheltuieli cu obţinerea terenurilor
        () cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
        () cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie
        () cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport
        () cheltuieli generale de administraţie
        () cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
        () dobânda debitoare
        () alte comisioane aferente creditelor
        () taxa pe valoarea adăugată (TVA)
        () achiziţia de echipamente second-hand
        () amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj
        () costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
        () cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
        () cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare)
        () cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului)
        () alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    Atenţie!
        ● Solicitantul îşi asumă obligaţia de a nu primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului; solicitantul va depune o declaraţie care atestă că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3.a la prezentul Ghid şi Declaraţia privind dubla finanţare - Anexa 3.g )
        ● Cheltuielile aferente activităţilor proiectului realizate înainte de depunerea cererii de finanţare (inclusiv cele care nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) nu sunt eligibile a fi decontate în cadrul măsurii de investiţii.
        ● Cheltuielile privind informarea, publicitatea şi auditul financiar sunt obligatorii.


    Implementarea financiară a proiectelor finanţate din Fondul pentru Modernizare
        Implementarea financiară a Fondului pentru modernizare se face prin acordarea de prefinanţare şi prin plata cheltuielilor efectuate prin cereri de rambursare. Obligaţiile beneficiarului şi ale Ministerului Energiei referitor la plăţi sunt detaliate în conţinutul contractului de finanţare.

    Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate
     Rambursarea cheltuielilor efectuate se face prin cererea de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
        Beneficiarii au obligaţia de a depune la ME cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, în conformitate cu graficul asumat prin contractul de finanţare. Perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani.
        Plăţile către beneficiari sunt efectuate în baza unui mecanism în etape. Etapele au în vedere stadiile tehnice ale investiţiilor sau etapele de execuţie ale acestora şi sunt definite în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii elaborată de Ministerul Energiei.
        În termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la ME, a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, ME autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care ME dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, ME notifică beneficiarilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
        Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de ME, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul nerespectării contractului de finanţare ME poate aplica reduceri procentuale şi recuperarea sumelor plătite necuvenit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În cazul nerespectării normelor în domeniul ajutorului de stat, ajutorul de stat va fi rambursat inclusiv cu dobânzi.
        În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de către beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare.
        Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
        După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor, a altor documente justificative care atestă achiziţia şi recepţia bunurilor/serviciilor necesare implementării proiectului şi după achitarea costurilor respective, beneficiarul întocmeşte cererea de rambursare conform contractului de finanţare şi a anexelor, împreună cu copii de pe documentele justificative aferente. Cererile de rambursare se depun în conformitate cu etapele din programul de plată. Modelele de cereri de rambursare sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
        Beneficiarul va depune prima cerere de rambursare în conformitate cu termenele stabilite în calendarul de implementare, prevăzut în contractul de finanţare. Cererile de rambursare depuse în primul an trebuie să acopere integral prefinanţarea primită. În cazul în care beneficiarul nu justifică prefinanţarea în primul an, ME solicită beneficiarului să explice motivul pentru care nu a atins prima etapă în primul an şi impune termene stricte pentru justificarea prefinanţării cu costurile reale susţinute prin documente. În cazul în care beneficiarul nu respectă noul termen limită, ME va demara procedura de recuperare a prefinanţării în conformitate cu mecanismul pentru investiţiile suspendate.
        În ceea ce priveşte schemele multianuale, ME va solicita în avans plăţi de la BEI pentru acoperirea viitoarelor cereri de rambursare din partea beneficiarilor, după caz. ME va efectua în mod regulat analize privind sumele disponibile de la BEI şi cererile de plată ulterioare prognozate.
        După semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va contracta un auditor financiar independent pentru verificarea costurilor solicitate la rambursare de la ME, conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investiţiilor finanţate prin Fondul pentru modernizare. Auditorul va emite un raport separat pentru fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul are obligaţia să anexeze la dosarul cererii derambursare raportul emis de auditor. Detaliile privind tipul de rapoarte care urmează să fie emise de auditori sunt incluse în documentaţia procedurilor de selecţie a propunerilor de investiţii.
        Ulterior depunerii cererii de rambursare de către beneficiar, ME va verifica cererea de plată. După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea beneficiarului, ME va emite beneficiarului o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor efectuate şi va vira beneficiarului suma costurilor rambursabile în conformitate cu notificarea emisa, într-un cont distinct, deschis de către beneficiar în acest scop. ME transmite beneficiarului o notificare de plată întocmită separat pentru fiecare cerere de transfer, în termen de 48 de ore de la transferul sumelor.

    CAP. 3
    Completarea Cererii de Finanţare
     Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanţare. Elaborarea Cererii de Finanţare se va face conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite împreună cu toate anexele solicitate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. După înregistrarea solicitantului în platforma MySMIS2021/SMIS2021+ la adresa https://mysmis2021.gov.ro, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului şi pentru evaluarea tehnico-economică.

    Atenţie!
        În situaţia în care platforma nu este funcţională la momentul deschiderii apelului de proiecte, solicitanţii au obligaţia să încarce documentele în maximum 20 de zile de la definitivarea acesteia. ME va posta pe pagina sa de internet un anunţ cu privire la punerea în funcţiune a platformei şi manualul de utilizare. Până la funcţionalitatea platformei, proiectele se vor depune la adresa de e-mail proiectepc5.1@energie.gov.ro.
    3.1. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare
     Completarea Cererii de finanţare se va face în platforma MYSMIS2021/2021+, conform modelului din Anexa nr. 1.
        Câmpurile Cererii de finanţare şi cele privind modelul de buget corespund câmpurilor din sistemul informatic. Modelele din prezentul Ghid au rolul de a facilita cerinţele de completare a cererii de finanţare din sistemul informatic.
        Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol.
        În vederea completării Cererii de finanţare trebuie avută în vedere anexarea tuturor documentelor menţionate în prezentul ghid, în forma solicitată.
        Toate documentele vor fi completate în limba română, iar documentele redactate într-o altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu, de traducere autorizată/legalizată.


    Important!
        Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la Cererea de finanţare. În cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanţei, maturităţii şi sustenabilităţii, existenţa unor activităţi pentru care solicitantul nu a ataşat anexele obligatorii specifice, proiectul va fi respins pentru nerespectarea condiţiilor din prezentul ghid.
        De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate, pot conduce la respingerea Cererii de finanţare.
    3.1.1. Obiectivele şi rezultatele proiectului
        Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu Programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniul de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă şi cu acţiunea de finanţare, conform secţiunii 1.3. din prezentul ghid.
        Rezultatele vor fi corelate cu rezultatele aşteptate la programul-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare- Domeniul de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă.
        Toate obiectivele specifice vor fi asociate cu rezultate concrete şi vor fi cuantificate în indicatori.

    3.1.2. Context şi justificare
        Descrierea proiectului (se completează la secţiunile Context şi Justificare) va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
        ● Contextul în care este propus proiectul;
        ● Informaţii privind infrastructura realizată (localizare, date fizice, factori interesaţi etc.);

        În secţiunea Justificare se vor prezenta elemente precum:
    - Se va prezenta detaliat necesitatea investiţiilor şi complementaritatea cu echipamente similare achizionate din alte surse /primite prin alte achiziţii
    – principalele probleme care justifică intervenţiile
    – probleme legate de guvernanţa în domeniu care justifică intervenţia proiectului (referire la situaţia de pandemică care a generat necesitatea proiectului).


    3.1.3. Sustenabilitate
        Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin Cererea de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp).
        De asemenea, se vor descrie măsurile suplimentare care vor fi implementate pentru eficientizarea consumului.
        Perioada de sustenabilitate şi durabilitate se întinde pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, respectiv de la data punerii în funcţiune/recepţie la terminarea lucrărilor.
        Sustenabilitatea şi durabilitatea investiţiei se referă la perioada de timp, ulterioară implementării proiectului, în care investiţiile realizate prin proiect îşi vor produce efectele scontate.

    3.1.4. Relevanţă
        În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu strategiile relevante pentru sectorul energetic, cum ar fi:
        ● Contribuţia la PNIESC - Planul Naţional Integrat în Domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030;
        ● Corelările cu legislaţia naţională în domeniu şi Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Directiva (UE) 2023/1791 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2023 privind Eficienta Energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955, care a modificat Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind Eficienţa Energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.

        La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.

    3.1.5. Riscuri
        În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să impieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus, precum şi strategia de atenuare a riscurilor şi organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri, cum ar fi depăşirile de costuri (prin depăşire se va înţelege o comparaţie cu costul mediu din piaţă internă, atât pentru produse, cât şi pentru servicii/execuţie lucrări), întârzierile, deficitul de cerere, riscurile de mediu şi schimbările climatice, etc.
        Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.

    3.1.6. Complementaritate
        Informaţiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit ME atât evaluarea capacităţii solicitantului de a implementa proiecte, cât şi verificarea posibilei duble finanţări.
        Pentru această secţiune, solicitantul nu va completa informaţii suplimentare.

    3.1.7. Aplicarea principiilor orizontale
        Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din fondurile publice.
        În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.
        Şanse egale:
        Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.
        Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii, principiul egalităţii de şanse şi de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viaţă al unui proiect: definire şi planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.
        Proiectul trebuie să descrie acţiunile specifice de promovare a egalităţii de şanse şi prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-ţintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare şi, mai ales, cerinţele pentru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
        Secţiunea aferentă din Cererea de finanţare va detalia modul în care legislaţia aplicabilă va fi respectată în selecţia membrilor UIP/ Echipei de management de proiect şi a experţilor implicaţi în implementarea proiectului, precum şi ulterior în activitatea întreprinderii.
        Se va detalia modul în care legislaţia privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi se aplică şi va fi respectată în realizarea investiţiei.

        Dezvoltarea durabilă:
        În linie cu principiul DNSH "do not significant harm", proiectele vor promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanţare unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
        ● Utilizarea unor echipamente mai eficiente energetic şi cuantificarea rezultatelor asupra consumului de energie şi a emisiilor de CO_2;
        ● Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) şi de soluţii inovative în construcţii şi în construcţia de infrastructură, indiferent de tipul acesteia.

        Secţiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al implementării de echipamente de monitorizare a consumului de energie asupra celorlalte aspecte de mediu.


    3.1.8. Descrierea investiţiei
        Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:
        ● Componentele, activităţile investiţiei şi modul în care se adresează problemelor identificate;
        ● Date generale privind investiţia propusă;
        ● Se vor descrie principalele componente ale proiectului, corelat cu probleme identificate şi propuse spre rezolvare în proiect şi cu cauzele acestora, detaliate pe activităţi şi corelate cu bugetul proiectului;
        ● Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi necesare pentru implementarea proiectului.


    3.1.9. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) şi respectarea principiului DNSH
     Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa nr. 1 şi nr. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea determină şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, modul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile.
        Având în vedere principiul DNSH beneficiarul va urmări ca cel puţin 70% din deşeurile nepericuloase din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate la categoria 17 05 04 din Lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) generate pe şantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare şi recuperarea altor materiale, inclusiv operaţiunile de rambleu folosind deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor de construcţii şi demolări. Beneficiarul va urmări limitarea generării de deşeuri în procesele legate de construcţii şi demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor de construcţii şi demolări şi luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile şi utilizând demolări selective pentru a permite îndepărtarea şi manipularea în siguranţă a substanţelor periculoase şi pentru a facilita reutilizarea -reciclare de calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile de construcţii şi demolări.
        Totodată, în ceea ce priveşte procedura de evaluare a impactului asupra mediului, riscurile de degradare legate de conservarea calităţii apei şi evitarea stresului hidric vor fi identificate şi abordate cu scopul de a obţine o stare bună a apei şi un potenţial ecologic bun, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele (22) şi (23) din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu un plan de gestionare a utilizării şi protecţiei apei, elaborat în temeiul acesteia pentru corpul sau corpurile de apă potenţial afectate, în consultare cu părţile interesate relevante.

    Atenţie!
        Sunt excluse de la finanţare prin prezentul ghid acele proiecte ce includ construcţii noi pe următoarele categorii de terenuri:
    a) teren arabil şi teren cultivat cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a solului şi biodiversitate subterană, conform studiului UE LUCAS, ce poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Land_use_-_cover_area_frame_survey_(LUCAS)
    b) terenuri verzi cu valoare recunoscută pentru biodiversitate ridicată şi terenuri care servesc ca habitat pentru speciile pe cale de dispariţie (floră şi faună) enumerate pe Lista roşie europeană sau pe Lista roşie a IUCN ce poate fi accesat la adresa (https://ec.europa.eu/ environment/nature/conservation/species/redlist);
    c) terenuri forestiere (acoperite sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parţial sau integral sau destinate să fie acoperite cu copaci, chiar dacă acei copaci nu au atins încă dimensiunea şi acoperirea pentru a fi clasificaţi drept pădure sau alte terenuri împădurite, aşa cum sunt definite în conformitate cu definiţia FAO a pădurii.

        Autorităţile competente pentru protecţia mediului (ACPM) vor asigura, totodată, consultarea publicului interesat pe parcursul dezbaterii publice.
    1. Documente necesare la depunerea cererii de finanţare:
        ● Strategia locală pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei întocmită conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 146 din 29 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind principiile, conţinutul şi întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populaţiei şi aprobată prin hotărârea consiliului local;
        ● Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
        ● Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
        ● În mod excepţional, în cazul în care procedura pentru obţinerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii cererii de finanţare solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea actului de reglementare pentru protecţia mediului. În cazul în care, ulterior depunerii cererii de finanţare, intervin costuri suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obţinere a actului de reglementare pentru protecţia mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
        ● De asemenea, dacă Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este depusă/depus odată cu cererea, solicitantul trebuie să facă cel puţin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obţinerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

    2. Documente necesare pentru încheierea contractului de finanţare
        ● Copii ale documentelor menţionate în calendarul aferent procedurii EIM, cum ar fi:
    - Decizia Etapei de încadrare şi/sau Acordul de Mediu, după caz;
    – Certificatul de urbanism;
    – Avizul de gospodărire ape (va fi emis la nivel de studiu de fezabilitate);
    – Angajamentul beneficiarului de a dezafecta sau, în mod excepţional, de a trece în conservare capacităţile înlocuite, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (e.g. Hotărâre a Consiliului Local, Decizia acţionarului unic, Hotărâre AGA).

        Raportul de Impact asupra Mediului va lua în considerare indicatorii de mediu propuşi prin legislaţia actuală.
        În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 şi actul final de reglementare pentru protecţia mediului, (în situaţia în care acesta nu a fost depus odată cu cererea de finanţare) împreună cu documentele corespunzătoare enumerate la punctul 1, precum şi Certificatul de urbanism şi Avizul de gospodărire ape.
        În mod excepţional, în cazul în care procedura pentru obţinerea actului de reglementare şi Declaraţia pentru siturile natura 2000/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) este încă în derulare, la momentul semnării contractului de finanţare se acceptă depunerea actului final de reglementare privind protecţia mediului/ Declaraţia pentru siturile natura/Avizul Natura 2000 (dacă este cazul) în termen de 8 luni de la data semnării contractului de finanţare.    3.1.10. Studiul de fezabilitate
     Studiul de fezabilitate se va elabora conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va avea la bază necesitatea dezvoltării proiectului şi caracteristicilor tehnice, comparând soluţiile alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor.
        Solicitantul trebuie să justifice, în studiul de fezabilitate (sau într-o analiză/ studiu separat), faptul că în urma realizării investiţiei, unitatea de cogenerare va atinge pe durata ciclului de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO_2 eq/kWh, cu o estimare pentru fiecare an corespunzând duratei de viaţă a investiţiei. De asemenea, se va ţine cont de faptul că amestecul de gaze naturale cu hidrogen este considerat o alternativă pe termen scurt şi mediu la funcţionarea cu hidrogen 100%, investiţiile fiind flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen utilizat pe durata ciclului de viaţă a acestora, fiind evitat efectul de blocare (carbon lock-in effect).
        Studiul de fezabilitate va analiza cel puţin două opţiuni tehnice. Ambele opţiuni vor fi analizate din toate punctele de vedere aferente investiţiei şi descrise în conformitate cu cerinţele prezentului Ghid al Solicitantului din perspectiva tipurilor de investiţii eligibile şi a restricţiilor privind cheltuielile eligibile din perspectiva ajutorului de stat. Studiu de fezabilitate va fi însoţit şi de planşă desenată conţinând o Hartă indicând zona proiectului .
        Studiul de fezabilitate va fi asumat de beneficiar, după caz, prin: Hotărârea AGA/CA/Decizia asociatului unic, hotărâre de consiliu judeţean sau local sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului.
        Investiţia trebuie să aibă ca rezultat obligatoriu capacitate nouă de producţie a energiei termice şi electrice, prin investiţie nouă.
        Se va prezenta analiza cererii de energie în conformitate cu standardele specifice şi legislaţia în vigoare pe o perioadă de cel puţin un an, în relaţie cu necesitatea investiţiei.
        Toate opţiunile posibile şi realiste trebuie analizate şi comparate din perspectiva costurilor de investiţii şi de operare (la valoare actualizată netă).

    3.1.11. Analiza Cost Beneficiu
     Pentru a evalua viabilitatea financiară şi economică a proiectelor de investiţii depuse în cadrul acestui apel, aplicaţiile de finanţare vor trebui să fie însoţite de analiza cost beneficiu, elaborată în conformitate cu cerinţele H.G. nr. 907/2016.
        Componentele analizei Cost-Beneficiu sunt:
        ● Prezentarea contextului;
        ● Definirea obiectivelor;
        ● Identificarea proiectului;
        ● Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoţite de o analiză a cererii şi a opţiunilor;
        ● Analiza financiară;
        ● Analiza economică;
        ● Evaluarea riscurilor.

        Pentru elaborarea Analizei Cost Beneficiu recomandăm consultarea următoarelor documente:
        ● Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications (EC)
        ● Manualul CE privind ACB (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/studies/cba guide.pdf)
        ● Secţiunea III (Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaţiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.

    a) Prezentarea contextului
        La această secţiune, solicitanţii vor trebui să furnizeze informaţii succinte şi relevante cu privire la definirea contextului social, economic, politic şi instituţional în care proiectul va fi implementat. Definirea clară a contextului este relevantă în argumentarea nevoilor şi constrângerilor care au stat la baza deciziei de investiţie, precum şi în stabilirea trendurilor viitoare, în special cele legate de cererea pentru produsele/serviciile rezultate în urma implementării proiectului.

    b) Definirea obiectivelor
        La această secţiune, solicitanţii vor defini obiective clare pentru proiect în scopul de a verifica dacă investiţia răspunde unei nevoi existente şi de a evalua rezultatele şi impactul proiectului.

    c) Identificarea proiectului
        La această secţiune, solicitanţii vor avea în vedere următoarele aspecte:
        ● proiectul trebuie să fie în mod clar o unitate de analiză independentă. Acest lucru implică faptul că, în unele situaţii, anumite sub-proiecte sau faze ale unui proiect trebuie apreciate ca un singur proiect în scopul elaborării analizei cost beneficiu. Astfel, dacă cofinanţarea UE se solicită doar pentru anumite etape, urmând ca celelalte etape să fie finanţate de alţi investitori/sponsori, analiza cost beneficiu trebuie elaborată pentru întregul proiect;
        ● precizarea aspectelor care ţin de capacitatea financiară, tehnică şi instituţională a solicitantului (exemple: regimul TVA, existenţa subvenţiilor de exploatare, aspectele contractuale în cazul în care investiţia va fi operată de o altă entitate decât Solicitantul, sursele de finanţare pentru contribuţia Solicitantului, etc);
        ● identificarea şi descrierea grupului ţintă vizat de implementarea proiectului.


    d) Rezultatele studiilor de fezabilitate, însoţite de o analiză a cererii şi a opţiunilor
        La această secţiune, solicitanţii vor furniza informaţii cu privire la:
        ● Analiza cererii curente şi viitoare, estimată ca urmare a implementării proiectului. În funcţie de disponibilitatea datelor, se recomandă ca estimarea cererii să fie realizată cu ajutorul metodelor şi tehnicilor de previziune statistică;
        ● Analiza de opţiuni;
        ● Concluziile studiului de fezabilitate (prezentarea pe scurt a soluţiei tehnice, valoarea Devizului General, graficul de implementare a lucrărilor);
        ● Aspecte de mediu (evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, etc).


    e) Analiza financiară
        Scopul elaborării analizei financiare este de a:
        ● Evalua profitabilitatea investiţiei;
        ● Evalua profitabilitatea proiectului din perspectiva proprietarului (în condiţiile cofinanţării UE);
        ● Verifica sustenabilitatea financiară a proiectului.

        Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care presupune:
        ● Se iau în considerare doar fluxurile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită pentru proiect. Prin urmare, elementele contabile asimilate, de exemplu rezervele de amortizare şi fondurile de rezervă nu trebuie incluse în analiza financiară.
        ● Se vor lua în considerare numai fluxurile de numerar din anul în care apar şi vor fi proiectate pe o perioadă de referinţă de 25 de ani pentru capacităţi noi, care include şi perioada de implementare a operaţiunii.
        ● În situaţia în care durata normată de funcţionare utilă a proiectului depăşeşte perioada de referinţă, se va lua în considerare şi o valoare reziduală. Valoarea reziduală se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viaţă rămasă a proiectului (diferenţa dintre durata normată de funcţionare utilă şi perioada de referinţă). Valoarea reziduală a investiţiei este inclusă în analiza fluxului de numerar actualizat numai dacă veniturile depăşesc costurile de operare şi mentenanţă a investiţiei.
        ● Venitul net actualizat al proiectului se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate şi, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiţiei, ceea ce presupune ca fluxurile de numerar să fie actualizate prin aplicarea la valoarea curentă a unui cost mediu ponderat al capitalului de 11,3% în termeni reali,
        ● Analiza financiară trebuie elaborată din perspectiva proprietarului. În cazul în care proprietarul şi operatorul sunt entităţi diferite, trebuie să se efectueze o analiză financiară consolidată, care exclude fluxurile de numerar între proprietar şi operator.
        ● Analiza financiară ar trebui să fie efectuată la preţuri constante (cu preţuri fixate pe baza unui an de referinţă), dar evoluţiile preconizate ale preţurilor relative pentru inputuri cheie în proiect ar trebui luate în considerare în cadrul evaluării de risc (exemplu: creşterea preţului la utilităţi).
        ● Analiza financiară trebuie elaborată ţinând cont de principiul incremental, respectiv de faptul că evaluarea impactului proiectului se realizează prin compararea a două scenarii:
    - Scenariul contrafactual - proiecţia fluxurilor de numerar în perioada de referinţă pentru care se elaborează analiza cost-beneficiu. Prin diferenţa dintre valoarea actualizată netă (VAN) aferentă scenariului factual şi cea a scenariului contrafactual pe durata de viaţă a proiectului se determină costul eligibil al proiectului în conformitate cu prevederile Comunicării COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie pentru 2022.
    - Scenariul cu proiect - proiecţia fluxurilor de numerar în situaţia implementării prezentului proiect.


        Etapele elaborării analizei financiare sunt:
    i. Evaluarea rentabilităţii financiare a investiţiei
        Rentabilitatea financiară a unei investiţii este evaluată prin estimarea valorii actualizate nete financiare şi a ratei de rentabilitate financiară a investiţiei [VANF/C şi RRF/C]*5. Aceşti indicatori compară costurile de investiţie cu veniturile nete şi stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investiţiile, indiferent de sursele de finanţare.
        *5) Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de investiţie, de funcţionare şi de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea actualizată a veniturilor preconizate. Rata de rentabilitate financiară (RRF) este rata de actualizare care determină o VANF egală cu zero.

        Indicatorii rentabilităţii financiare a investiţiei se calculează pe baza fluxului de numerar net incremental, care se calculează ca diferenţă între fluxul de numerar net generat de scenariul cu proiect şi fluxul de numerar net generat de scenariul contrafactual.
        Fluxul de numerar net reprezintă diferenţa dintre intrările de numerar şi ieşirile de numerar.
        Datele necesare, recomandate în proiecţia fluxurilor de numerar, sunt:
        Ieşiri de numerar
        ● Costurile de investiţie totale - includ atât costurile de capital cât şi costurile legate de implementarea proiectului care nu vor fi capitalizate (exemple: costuri cu pregătirea documentaţiilor de finanţare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate şi informare, costuri cu auditul proiectului, etc);
        ● Costurile de înlocuire - includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata normată de funcţionare mai mica decât perioada de referinţă a proiectului;
        ● Costurile de operare - includ toate costurile generate de operarea şi întreţinerea noii infrastructuri. Solicitanţii trebuie să identifice o structură detaliată şi suficient de completă a costurilor de operare şi să furnizeze informaţii detaliate cu privire la ipotezele de bază avute în vedere în dimensionarea lor cantitativă şi prognoza pe întreaga perioadă de referinţă a proiectului.


        Se recomandă evidenţierea costurilor de operare şi mentenanţă pe componente variabile şi fixe. Pentru costurile fixe se vor lua în calcul (fără a fi exhaustivă recomandarea): costuri cu întreţinerea şi reparaţiile, costurile cu personalul, costurile administrative, costurile cu redevenţa şi alte costuri cu taxe şi licenţe de operare. În cazul costurilor variabile, se vor furniza informaţii detaliate cu privire la calculul consumului de combustibil, fundamentat pe baza randamentului global al echipamentelor şi al consumului propriu de energie electrică, costurile cu certificatele CO2 fundamentate pe calculul de emisii CO2, costuri materiale, costuri cu utilităţile, costuri cu serviciile prestate de terţi.
        Intrări de numerar
        ● Veniturile din operare - includ intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele/tarifele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii nou create, intrările de numerar din bonusul de cogenerare, veniturile din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, etc.


        Veniturile vor fi determinate pe baza cantităţilor vândute sau a serviciilor prestate, previzionate pe perioada de referinţă a proiectului şi pe baza preţurilor specifice.
        Solicitanţii vor trebui să furnizeze detalii concrete despre ipotezele avute în vedere la estimarea cererii şi ofertei de energie electrică. Având în vedere limitarea tehnologică de depozitare a energiei electrice, trebuie justificat modul în care se asigură echilibrul între consum şi producţie pentru a preveni întreruperile de activitate. În acest sens vor fi furnizate informaţii cu privire la aspectele demografice, indicatorii macroeconomici relevanţi (PIB, creştere economică, etc), reglementările legale în vigoare, precum şi bilanţul energetic actual şi cel estimat ca urmare a implementării investiţiei.
        Indiferent de modalitatea stabilirii preţurilor sau tarifelor (pe piaţă, bilaterale, reglementate) se vor face consideraţii asupra respectării următoarelor principii:
        ● dacă se respectă principiul "poluatorul plăteşte" (în special cum influenţează aplicarea acestui principiu estimările de preţ pe întreaga perioadă de analiză);
        ● dacă principiul recuperării integrale a costurilor a fost reconciliat cu capacitatea de plată a utilizatorilor în condiţiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preţ pe respectiva piaţă.

        În cazurile în care energia nu se livrează în sistem la preţuri prestabilite, fundamentarea de preţ nu va lua în considerare preţurile punctuale ale tranzacţiilor la o anumită dată. Având în vedere volatilitatea preţurilor pe pieţele PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare) şi PCCB (Piaţa Centralizată pentru Contracte Bilaterale), se recomandă folosirea unor preţuri medii la nivelul unei perioade reprezentative (de exemplu an).
        Valoarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiţiei arată capacitatea veniturilor nete generate de proiect de a acoperi costurile de investiţii, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanţate. Interpretarea indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiţiei se face în funcţie de valorile de referinţă existente:
        ● În cazul infrastructurilor publice, valoarea indicatorului RRF/C este relevant în aprecierea măsurii în care finanţarea UE nu depăşeşte valoarea monetară ce face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinanţare. Astfel VANF(C) înainte de contribuţia UE ar trebui să fie negativă şi RRF(C) ar trebui să fie mai mică decât rata de actualizare folosită pentru analiză;
        ● În cazul proiectelor care intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, interpretarea indicatorilor financiari trebuie făcută prin referinţă la valorile considerate acceptabile de către investitori în domeniul/sectorul în care se implementează proiectul.

    Atenţie!
        La calculul indicatorilor de rentabilitate financiară ai investiţiei trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
    - Fluxurile financiare de natura dobânzilor şi rambursărilor de credite se exclud din ieşirile de numerar ale proiectului pentru calculul indicatorilor de performanţă ai proiectului. De asemenea, nu se iau în considerare impozitele, taxele şi alte ieşiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare;
    – În cazul în care taxa pe valoare adăugată nu este un cost eligibil, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoare adăugată;
    – Fluxurile de numerar de tipul subvenţiilor, creditelor bancare, finanţarea UE nu sunt incluse în intrările de numerar ale proiectului.    ii. Determinarea contribuţiei maxime din Fondul pentru modernizare
        Stabilirea contribuţiei maxime din fondurile europene se realizează conform regulilor aplicabile ajutorului de stat.

    iii. Asigurarea viabilităţii (sustenabilităţii) financiare
        Analiza de sustenabilitate financiară se bazează pe proiecţii privind fluxul de numerar neactualizat.
        Ea este utilizată, în principal, pentru a demonstra că proiectul va dispune de lichidităţi suficiente de la an la an pentru a-şi acoperi întotdeauna costurile de investiţie şi operaţionale pe parcursul întregii perioade de referinţă.
        Principalele aspecte ale analizei de sustenabilitate financiară sunt următoarele:
        ● sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin verificarea faptului că fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu zero) pentru fiecare an şi pe parcursul întregii perioade de referinţă luate în considerare;
        ● fluxurile de numerar nete care sunt luate în considerare în acest sens ar trebui să ţină cont de costurile de investiţie, de toate resursele financiare (cofinanţare UE, credite bancare, subvenţii, alocaţii bugetare), de veniturile în numerar, de costurile de operare şi de înlocuire la momentul în care sunt plătite, de rambursările obligaţiilor financiare ale entităţii precum şi de aporturile de capital, dobânzi şi taxele directe;
        ● să excludă TVA-ul, cu excepţia cazului în care acesta nu este recuperabil;
        ● să nu ţină seama de valoarea reziduală decât dacă activul este lichidat în ultimul an de analiză luat în considerare.

        Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu:
        ● graficul de realizare a investiţiei versus proiecţia lunară a fluxului de numerar pe perioada de realizare a investiţiei;
        ● planul de finanţare şi sursele prevăzute, cu prezentarea detaliată a graficelor de plată a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de plată a cheltuielilor efectuate, versus proiecţia anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare.

    3.1.12. Managementul de proiect
        La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect.
        În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact, care să asigure schimbul permanent de informaţii cu Ministerul Energiei. Persoana de contact poate să fie aceeaşi persoană cu managerul de proiect / responsabilul de proiect.
        În vederea implementării proiectelor beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei unităţii de implementare a proiectului (UIP)/ Echipei de management de proiect. Poziţiile din cadrul UIP/ Echipei de management de proiect nu pot fi vacante la depunerea proiectului.
        Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu sau mixt (personal propriu şi externalizare). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în UIP/Echipa de management de proiect, prin decizie a managerului solicitantului.
        Unitatea de implementare a proiectului va fi, prin urmare:
        ● Constituită din personalul propriu numit în componenţa UIP-ului/Echipei de management de proiect, ce trebui să îndeplinească funcţiile necesare implementării proiectului (management de proiect, financiar, achiziţii, tehnic);
        ● Sprijinită, după caz, prin expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activităţile aferente expertizei tehnice a proiectului.

        Activitatea de management a proiectului include şi expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.
        Pentru stabilirea capacităţii de management şi tehnice a proiectului, se vor analiza: responsabilităţile persoanelor sunt bine definite şi corelate cu fişele de post ale acestora; relaţiile de muncă în cadrul UIP/ Echipei de management de proiect sunt prezentate şi detaliate; nivelul de experienţă în managementul de proiect al personalului UIP/ Echipei de management de proiect este adecvat (studii de specialitate/ participarea la proiecte de investiţii similare); experienţă/calificare tehnică în domeniul energiei (studii de specialitate/ participarea la proiecte de investiţii similare).

    3.1.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli
        Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani şi pe activităţi, conform formatului din Cererea de finanţare şi se va încărca inclusiv în format tabelar.
        Pentru stabilirea costului contrafactual al investiţiei se vor prezenta două oferte/preţuri aferente unor cataloage.
        În defalcarea bugetului pe ani se va ţine cont de eventualele proceduri de achiziţie şi de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de transfer ce vor fi anexe la contractul de finanţare.
    - În calcularea cheltuielilor eligibile se vor aplica aspectele menţionate în Cererea de finanţare.    Atenţie!
        Depunerea cererii de finanţare nu reprezintă un angajament privind finanţarea din bugetul Fondul pentru modernizare, toate riscurile generate de neaprobarea finanţării vor fi exclusiv în sarcina solicitantului.

    3.1.14. Contribuţia proiectului la tranziţia verde
        Solicitantul va completa în cererea de finanţare contribuţia proiectului la tranziţia verde, în conformitate cu prevederile Fondului pentru modernizare.


    CAP. 4
    PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE
    4.1. Descriere generală
        Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va desfăşura la nivelul structurii de specialitate din cadrul ME. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanţare între ME şi beneficiarului proiectului.
        Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanţare până la semnarea contractului de finanţare sunt:
        ● verificarea administrativă şi a eligibilităţii;
        ● evaluarea tehnico-economică;
        ● etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de aprobare a proiectului);
        ● semnarea contractului de finanţare.


    4.1.1. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare
        În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:
        ● Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;
        ● Modalitatea de completare a cererii de finanţare;
        ● Data limită de transmitere a cererii de finanţare.

        Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.
        În cazul în care informaţiile oferite sunt neclare sau incomplete, cererea de finanţare va fi respinsă. În cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanţii sunt informaţi în scris asupra motivelor respingerii.
        Verificarea eligibilităţii se realizează numai pentru Cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate definite în acest ghid. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins.

    Atenţie!
        Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:
        ● Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
        ● Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

        Numai cererile de finanţare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii şi eligibilităţii) sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
        La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.

    4.1.2. Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanţare
        Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:
    - Criteriul 1 - Relevanţa şi oportunitatea proiectului - maxim 40 puncte
    – Criteriul 2 - Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului - maxim 50 puncte
    – Criteriul 3 - Sustenabilitatea proiectului - maxim 10 puncte
        Fiecare criteriu este împărţit în subcriterii punctate corespunzător. Punctajul pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea punctajelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma punctajelor acordate celor 3 criterii, respectiv între 0 - 100.

        Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:
    - Relevanţa şi oportunitatea proiectului - 25 puncte
    – Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului - 30 puncte
    – Sustenabilitatea proiectului - 5 puncte

        Obţinerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanţare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanţării nerambursabile este minim 60 de puncte, cu obţinerea peste minim la fiecare criteriu în parte.
        Astfel, dacă proiectul obţine punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60 de puncte, acesta va fi propus pentru respingere, iar solicitantul va fi informat.
        Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor Fondului pentru modernizare, Programul cheie 5 precum şi la implementarea legislaţiei relevante cu privire la eficienţa energetică în România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent.
        Evaluarea se va face conform Grilei de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare din Anexa 2 la prezentul ghid.

    Atenţie!
        Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel:
        ● Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare;
        ● Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.

        Rezultatul evaluării se concretizează în 2 liste de proiecte, care vor fi actualizate permanent pe pagina de internet a Ministerului Energiei, în funcţie de ritmul de depunere a proiectelor:
        ● proiecte propuse pentru finanţare;
        ● proiecte propuse pentru respingere.

        Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării proiectelor depuse se va face în scris de către Ministerului Energiei, într-un termen estimat de 3 luni de la data depunerii proiectelor.
        Selecţia proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această cerere de proiecte, cu condiţia obţinerii punctajului minim în etapa de evaluare tehnică şi financiară, în ordinea cronologică în care au fost depuse cererile de finanţare.

    Notă
        În cazul în care în etapa de contractare solicitantul nu transmite în termenul indicat documentele suport, cererea va fi respinsă şi va fi înlocuită cu cererea imediat următoare în ordinea depunerii.
        Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor respingerii.
        În cazul proiectelor respinse, Ministerul Energiei va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită, cu reluarea procedurii de depunere a cererii de finanţare.


    4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.
        În eventualitatea contestării deciziilor ministerului, referitoare la proiectele propuse spre finanţare prin Fondul pentru modernizare, va rugăm ca aceasta să se realizeze şi în platforma în care a fost încărcată cererea de finanţare, respectiv MYSMIS2021/2021+.
        Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:
        ● Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului, adresa, funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;
        ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare şi titlul proiectului;
        ● Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
        ● Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
        ● Mijloace de probă (acolo unde există);
        ● Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către ME a rezultatului procesului de evaluare şi selecţie;
        ● Semnătura electronică a reprezentantului legal;
        ● Data formulării contestaţiei.
        Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.


    CAP. 5
    CONTRACTAREA PROIECTELOR
        Contractul de finanţare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.

    Atenţie!
        Contractele de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte. Producerea efectelor juridice este condiţionată de emiterea Deciziei de plată de către Comisia Europeană. În situaţia în care nu este emisă Decizia de plată, contractele de finanţare se consideră rezolvate de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate suplimentară.
        După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul minim, Ministerul Energiei redactează nota de aprobare a proiectului, pe care o transmite solicitantului şi notificarea de contractare, care cuprinde lista documentelor necesar a fi transmise, în vederea încheierii valabile a contractului de finanţare.
        Pentru semnarea contractului de finanţare, în etapa de contractare, beneficiarul va depune documentul de Furnizare a informaţiilor privind beneficiarii reali ai persoanei juridice (solicitantul de finanţare), document eliberat de ONRC şi va completa secţiunea dedicată beneficiarului real al destinatarului final (solicitantul de finanţare) din aplicaţia IT.
        Solicitantul de finanţare va încărca în sistemul informatic documentele solicitate în funcţie de disponibilitatea sistemului electronic, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de contractare, cu posibilitatea prelungirii acestuia, la cererea justificată a solicitantului.
        Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se va transmite solicitantului o Notificare de respingere, prin intermediul aplicaţiei electronice în cazul în care (lista nu este exhaustivă):
        ● documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul indicat ori este incompletă în raport cu cerinţele Ghidului (respectiv) sau nu se află în perioada de valabilitate, la momentul depunerii;
        ● se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către Ministerul Energiei şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două exemplare de contract semnate şi ştampilate.

        Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.
        În etapa de contractare se pot solicita două clarificări, solicitantul având obligaţia de a răspunde fiecăreia dintre acestea în termen de 10 zile calendaristice.

    Notă
        Semnarea contractelor de finanţare se realizează în ordinea transmiterii complete şi conforme a documentelor solicitate în notificarea de contractare, cu încadrarea în limitele bugetului apelului.
        Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi va fi transmis contractul de finanţare prin intermediul aplicaţiei electronice în vederea semnării de către acesta.
        Contactul de finanţare va fi semnat de către reprezentanţii Ministerului Energiei şi reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanţare intrând în vigoare la data semnării ultimei părţi semnatare.
        Solicitantul are obligaţia de a semna electronic contractul de finanţare şi de a-l returna în termenul solicitat de Ministerul Energiei (10 zile calendaristice de la data primirii documentului) însoţit, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a contractul de finanţare şi returnare la Ministerul Energiei, ministerul îşi rezervă dreptul de a respinge finanţarea contractul de finanţare.
        După semnarea de către solicitant, contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentantul legal al Ministerului Energiei. Data încheierii contractul de finanţare este data ultimei semnături.
        Beneficiarul se angajează să furnizeze datele privind beneficiarul real, în cazul contractorilor/subcontractorilor;
        Totodată, beneficiarul se angajează să includă condiţiile legate de DNSH în cadrul documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor aferente proiectelor finanţate şi să respecte acest principiu pe perioada de implementare/operare.
        Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi de a păstra documentele aferente proiectelor pe perioada prevăzută de art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 de Euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
        Beneficiarul este obligat să transmită Ministerului Energiei raportări privind progresul tehnic al investiţiilor, date privind indicatorii, precum şi orice alte informaţii suplimentare legate de contractul de finanţare încheiat,.
        Termenele de transmitere a acestor raportări vor fi prevăzute în contractul de finanţare.
        Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor plătit în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme.
        Beneficiarul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanţare, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Fondul pentru Modernizare
        Procedura de contractare poate diferi de cea descrisă în Ghidul Specific, în corelare cu funcţionalităţile sistemului informatic. Prin urmare, va fi comunicată ulterior beneficiarilor.
        Fiecare contract poate avea clauze suplimentare specifice sau poate fi actualizat cu ultimele modificări identificate a fi necesare de către Ministerul Energiei. Versiunea finală a contractului de finanţare (în special clauzele specifice şi anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

    Atenţie!
        Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

    ANEXE
    Anexa 1 Cererea de finanţare;
    Anexa 1.a Conformitatea cu prevederile legale privind acordarea ajutoarelor compatibile cu piaţa internă;
    Anexa 2.1 Grila de verificare a conformităţii administrative a cererilor de finanţare;
    Anexa 2.2 Grila tehnico-economică a cererilor de finanţare;
    Anexa 3 Modele de declaraţii şi formulare anexe la cererea de finanţare (de eligibilitate, angajament, conformitatea cu regulile de ajutor de stat, conflict de interese, declaraţie privind tipul întreprinderii, declaraţie pe propria răspundere, declaraţie privind evitarea dublei finanţări);
    Anexa 4 Categorii de cheltuieli orientative pentru proiectele finanţate în cadrul Fondului pentru modernizare;
    Anexa 5 Lista domeniilor de activitate eligibile/Coduri CAEN;
    Anexa 6 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    Anexa 7 Model declaraţie privind respectarea principiului DNSH;
    Anexa 8 Bugetul Proiectului;
    Anexa 9 Model contract de finanţare.
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 1

                    MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
    Titlul programului:
    - CERERE DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────────────┐
│INSTITUŢIA: - │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Cod apel: │Cod proiect: │Versiune CF: │
│- │- │- │
├──────────┴─────────────┴─────────────┤
│Titlu proiect: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Titlu apel: - │
└──────────────────────────────────────┘

        Componente proiect:

┌──────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific: - │
│Obiectiv de politică: - │
│Prioritate: - │
│Obiectiv specific: - │
│Fond: - │
│Operaţiune: - │
├──────────────────────────────────────┤
│Schema de ajutor de stat: │
│- │
└──────────────────────────────────────┘    SOLICITANT
        Aplicanţi
        Parteneri în proiect

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Tip │Denumire entitate juridică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│- │- │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Denumire aplicant:
        Informaţii generale

┌─────────────┬────────────┬───────────┐
│Date de │Reprezentant│Sediu │
│identificare │legal │Social │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Denumire: - │ │ │
│Tipul │ │ │
│organizaţiei:│ │ │
│- │ │ │
│Este │ │Strada: - │
│interprindere│Funcţia în │Informaţii │
│IMM: - │cadrul │extra:- │
│Cod fiscal: -│entităţii │Ţara: - │
│Nr. │juridice: - │Judeţ: - │
│înregistrare:│Nume: - │Localitate:│
│- │Prenume: - │- │
│Registru: - │Data │Cod Poştal:│
│Cod CAEN │naşterii: - │- │
│principal: - │CNP: - │Telefon: - │
│Data │Telefon: - │E-mail: - │
│înfiinţării: │E-mail: - │Pagina web:│
│- │ │- │
│Înregistrat │ │ │
│în scopuri de│ │ │
│TVA: - │ │ │
│Tip entitate:│ │ │
│- │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘


        Structură grup
        Descriere:
        Conturi bancare:

┌────┬─────┬──────────┬─────┬──────────┐
│IBAN│Bancă│Sucursală │Swift│Descriere │
├────┼─────┼──────────┼─────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │
└────┴─────┴──────────┴─────┴──────────┘


        Exerciţii financiare
        Monedă: RON

┌────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬────────┬────────┬───────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│Dată │Dată │Număr │Cifră │Active│Venituri│Capital │Capital│Profit│Profit în │Venituri │Cheltuieli│
│începere│încheiere│mediu de │de │totale│totale │social │social │NET │exploatare│cercetare│cercetare │
│ │ │salariaţi│afaceri│ │ │subscris│propriu│ │ │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┘
        Asistenţă acordată ulterior

┌────────────────┬────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬──────────┬─────────────┐
│Complementariate│Cod │ │Număr │Dată │Dată │Entitate │Dată │Valoare│Eligibil│Eligibil │Nerambursabil│
│finanţare │SMIS│Titlu│înreg. │începere│finalizare│finanţatoare│semnare│totală │proiect │beneficiar│beneficiar │
│ │ │ │contract│ │ │ │ │proiect│ │ │ │
├────────────────┼────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼─────────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────────────┴────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴─────────────┘


        Asistenţă solicitată

┌─────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬────────┐
│ │Nr. de │ │ │Valoare│ │
│Titlu│înregistrare│Data │Entitate │totală │Eligibil│
│ │al │depunerii│finanţatoare│proiect│Proiect │
│ │solicitării │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────┘


        Ajutor de stat

┌────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │Denumire│Tip act de│Denumire │Data │ │Valoare│Valoare│
│Cod │proiect │aprobare a│act de │semnării│Categorie│ajutor │ajutor │
│SMIS│finanţat│ajutorului│aprobare a│actului │ajutoare │de stat│de stat│
│ │ │ │ajutorului│ │ │acordat│acordat│
├────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │
└────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    Responsabil de proiect / Persoană de contact
        Responsabil de proiect:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -

        Persoană de contact:
        Nume: -
        Prenume: -
        Numere de telefon: -
        Adrese de email: -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Atribute proiect

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Proiect de importanţă strategică │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Codul comun de identificare (CCI): │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul figurează în tipul de │-│
│acţiuni de importanţă strategică: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiect fazat: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Numărul fazei: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de stat: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Primeşte/Acordă: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sprijinul public va constitui ajutor│-│
│de minimis: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este în cadrul unei │-│
│structuri PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Beneficiar public care iniţiază PPP/│ │
│Partener privat pentru implementarea│-│
│PPP: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este generator de venit: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Pro rată a venitului net actualizat │-│
│(%): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile actualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Costuri eligibile neactualizate în │-│
│EURO: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este asociat cu site-ul │-│
│Natura2000: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Contribuţie la strategii de │ │
│dezvoltare integrată teritorială │-│
│(ITI): │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Strategii ITI: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul este instrument financiar:│-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Proiectul contribuie la îndeplinirea│-│
│condiţiilor favorizante: │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Este proiect naţional: │-│
├────────────────────────────────────┼─┤
│Informaţii localizare proiect │-│
│naţional: │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Capacitate solicitant
        Denumire firmă: -
        Sursă de cofinanţare: -
        Categorie de beneficiar: -
        Calitatea entităţii în proiect: -
        Cod CAEN relevant:
        -

        Capacitate administrativă:
        -

        Capacitate financiară:
        -

        Capacitate tehnică:
        -

        Capacitate juridică:
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Localizare proiect

┌────────┬────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┐
│Obiectiv│Fond│ │ │ │Informaţii│
│specific│UE │Regiune│Judeţ│Localitate│localizare│
│ │ │ │ │ │proiect │
├────────┼────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Obiective proiect
        Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
        Descriere
        -


        Obiective specifice ale proiectului
        Descriere
        -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Justificare / Context / Relevanţă / Oportunitate şi contribuţia la obiectivul specific
        Justificare context
        Justificare context
        -


        Justificare relevanţă
        Referitoare la proiect:
        -

        Referitoare la SUERD:
        -

        Aria prioritară SUERD:
        -

        Referitoare la alte strategii:
        -

        Strategii relevante:
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    Caracter durabil al proiectului
        Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor
        -

        Dur.2. Furnizează Informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual, încheiate
        -

        Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
        -

        Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor
        -

        Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Riscuri
        Descriere riscuri:
        -

        Detaliere riscuri

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Risc │Măsuri atenuare │
│identificat │riscuri │
├───────────────┼──────────────────────┤
│- │- │
└───────────────┴──────────────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Principii Orizontale
        Egalitate de şanse
        Egalitate de gen:
        -
        Nediscriminare:
        -

        Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:
        -

        Schimbări demografice:
        -


        Dezvoltare durabilă
        Poluatorul plăteşte:
        -

        Protecţia biodiversităţii:
        -

        Utilizarea eficientă a resurselor:
        -

        Rezilienţa la dezastre:
        -


        Imunizarea la schimbările climatice
        Imunizarea la schimbările climatice:
        -


        Principiul DNSH

        Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:
        -
        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    Maturitate proiect
        H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):
        -

        H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.:
        -

        H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referinţe):
        -

        H.2.4. în cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluţie a lucrărilor:
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Descriere investiţie
        Descriere:
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Descrierea fazelor proiectului
        Descriere faze:
        -

        Descrierea fazelor precedente (B 3.4)
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Documentaţii tehnico-economice
        Studii de fezabilitate
    D.1. Analiza cererii
        Descriere:
        -

        Referinţă:
    -


        D.2. Analiza opţiunilor
    D.2.1. Te rugăm să descrii pe scurt opţiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevăzută în Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):
        -

    D.2.2. Te rugăm să menţionezi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune soluţii [clasificându-le în funcţie de importanţa şi metoda de evaluare, ţinând cont de rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice şi ale evaluării riscurilor şi de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secţiunea F următoare) şi justifică, pe scurt, opţiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:
        -
        Referinţă:
    -        D.3. Fezabilitatea opţiunii selectate
        D.3.1. Aspect instituţional
        -
        Referinţă:
        -


        D.3.2. Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare şi a dimensiunii proiectului în contextul cererii estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale şi climatice (după caz), estimarea costului de investiţie şi a costului operaţional
        -
        Referinţă
        -


        D.3.3. Aspecte de mediu şi aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) şi adaptarea la acestea (dacă este cazul)
        -
        Referinţă
        -


        D.3.4. Alte aspecte
        -
        Referinţă
        -        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘
    ACB - Analiză financiară
        Descrierea metodologiei
        Descriere:
        -

        E.1.2. Principalele elemente şi parametri utilizaţi în analiza cost-beneficiu pentru analiza financiară
        Perioada referinţă (ani):
        -

        Rata actualizare financiară (%):
        -


        E.1.2. Principalele elemente şi parametri utilizaţi în analiza cost-beneficiu pentru analiza financiară

┌─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │Trimitere la │
│ │ │Valoare │documentul │
│ │Valoare │actualizată│analizei │
│ │neactualizată│(valoare │cost-beneficiu│
│ │ │actualizată│(capitol/ │
│ │ │netă) │secţiune/ │
│ │ │ │pagină) │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E.2.1. │ │ │ │
│Costurile de │ │ │ │
│investiţie │ │ │ │
│totale, fără │- │- │- │
│provizioanele│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│neprevăzute │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E.2.2. │ │ │ │
│Valoare │- │- │- │
│reziduală │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E.2.3. │- │- │- │
│Venituri │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E.2.4. │ │ │ │
│Costuri de │ │ │ │
│funcţionare │- │- │- │
│şi de │ │ │ │
│înlocuire │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┘

        Aplicarea proporţională a veniturilor nete actualizate

┌──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │Trimitere la │
│ │ │Valoare │documentul │
│ │Valoare │actualizată│analizei │
│ │neactualizată│(valoare │cost-beneficiu│
│ │ │actualizată│(capitol/ │
│ │ │netă) │secţiune/ │
│ │ │ │pagină) │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E.3.1. │ │ │ │
│Venituri │- │- │- │
│nete │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E3.2 │ │ │ │
│Costuri de│ │ │ │
│investiţie│- │- │- │
│totale - │ │ │ │
│venituri │ │ │ │
│nete │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┤
│E3.3 │ │ │ │
│Aplicarea │ │ │ │
│pro rată a│ │ │ │
│venitului │- │- │- │
│net │ │ │ │
│actualizat│ │ │ │
│(%) │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┘    E.4. Principalii indicatori al analizei financiare în conformitate cu documentul privind analiza Cost-Beneficiu

┌─────────────┬───────┬───────┬──────────────┐
│ │ │ │Trimitere la │
│ │Fără │Cu │documentul │
│ │sprijin│sprijin│analizei │
│ │din │din │cost-beneficiu│
│ │partea │partea │(capitol/ │
│ │Uniunii│Uniunii│secţiune/ │
│ │ │ │pagină) │
├─────────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│E.4.1. Rata │ │ │ │
│de │ │ │ │
│rentabilitate│- │- │- │
│financiara │ │ │ │
│(%) │ │ │ │
├─────────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│E.4.2. │ │ │ │
│Valoare │- │- │- │
│actualizată │ │ │ │
│netă (euro) │ │ │ │
└─────────────┴───────┴───────┴──────────────┘

        Justificare RRFC:
        -

        Justificare RRFK:
        -    Strategia de tarifare şi accesibilitate din punct de vedere economic (dacă este cazul)
    E.5. Se preconizează că proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori?
        -
        E.5.1. Te rugăm să furnizezi detalii privind sistemul de taxare (tipul şi nivelul taxelor, principiul sau legislaţia Uniunii pe baza cărora au fost instituite taxele:
    -


        E.6. Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor?
        -
        E.6.1. Dacă da, te rugăm să furnizezi detalii cu privire la strategia de tarifare. în cazul în care se acordă ajutor pentru operare, te rugăm să oferi detalii:
        -

        E.6.2. Dacă nu, te rugăm să indici proporţia în care vor fi acoperite costurile operaţionale şi sursele de finanţare a costurilor neacoperite. Explicaţi cum vor fi acoperite costurile operaţionale. în cazul în care se acordă ajutor pentru operare, te rugăm să oferi detalii:
    -        E.7. Variază taxele de la un utilizator la altul?
        -

        E.7.1. Sunt taxele proporţionale cu utilizarea diferită a proiectului (consumul real)? Te rugăm să furnizezi detalii:
    -


        E.8. Sunt taxele proporţionale cu poluarea cauzată de utilizator?
        -
        E.8.1. Te rugăm să furnizezi detalii:
    -        E.9. A fost luată în considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori?
        -
        E.9.1. Te rugăm să furnizezi detalii:
        -        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    ACB - Analiză economică
        Descriere metodologie
        -

        Beneficii economice

┌─────────┬───────┬────────────┬─────────┐
│ │Valoare│Valoare │Procent │
│Beneficiu│unitară│totală (în │din │
│ │(după │euro, │costurile│
│ │caz) │actualizată)│totale │
├─────────┼───────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
├─────────┴───────┼────────────┼─────────┤
│Total │- │- │
└─────────────────┴────────────┴─────────┘


        Lista costurilor

┌──────────┬───────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoare│Valoare │Procent │
│Lista │unitară│totală │din │
│costurilor│(după │(actualizată)│costurile│
│ │caz) │(EUR) │totale │
├──────────┼───────┼─────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
├──────────┴───────┼─────────────┼─────────┤
│Total │- │- │
└──────────────────┴─────────────┴─────────┘


        E.2.3. Principalii indicatori ai analizei economice în conitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Rata de │Trimitere la documentul │
│actualizare │privind analiza │
│socială (%) │cost-beneficiu - Rata de│
│- │actualizare socială (%) │
│ │- │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Trimitere la documentul │
│Rata de │privind analiza │
│rentabilitate│cost-beneficiu - Rata de│
│economică (%)│rentabilitate economică │
│- │(%) │
│ │- │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Valoarea │Trimitere la documentul │
│actualizată │privind analiza │
│netă │cost-beneficiu - │
│economică │Valoarea actualizată │
│- │netă economică │
│ │- │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Trimitere la documentul │
│Raport cost │privind analiza │
│beneficiu │cost-beneficiu - Raport │
│- │cost beneficiu │
│ │- │
└─────────────┴────────────────────────┘


        E.2.4. Impactul proiectului asupra ocupării forţei de muncă
        Faza de implementare

┌───────────────────┬──────────────────┐
│E.2.4.1. Numărul │E.2.4.1. Durata │
│locurilor de muncă │medie a acestor │
│create în mod │locuri de muncă │
│direct: │(luni): │
└───────────────────┴──────────────────┘        Faza de exploatare

┌─────────────────────┬────────────────┐
│E.2.4.1. Numărul │E.2.4.1. Durata │
│locurilor de muncă │medie a acestor │
│create în mod direct:│locuri de muncă │
│- │(luni): - │
├─────────────────────┼────────────────┤
│E.2.4.2. Numărul │E.2.4.2. Durata │
│locurilor de muncă │medie a acestor │
│create în mod │locuri de muncă │
│in-direct (numai pt. │(luni): - │
│inv. productive): - │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│E.2.4.2. Nr. │E.2.4.2. Durata │
│locurilor de muncă │medie a acestor │
│menţinute (numai pt. │locuri de muncă │
│inv. productive): - │(luni): Nu se │
│ │aplică │
└─────────────────────┴────────────────┘


        Observaţii
        E.2.4.3. Indică dacă contribuţia financiară a fondurilor nu determină o pierdere substanţială de locuri de muncă în alte locaţii din Uniune:
        -

        E.2.4.4. Identifică principalele beneficii şi costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate:
        -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    ACB - Analiză senzitivitate
        E.3.1. Descrierea metodologiei:
        -

        E.3.2. Analiza de senzitivitate

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │V.2. │V.3. │V.4. │
│ │Variaţia │Variaţia │Variaţia │
│V.1. │valorii │valorii │valorii │
│Variabila│actualizate│actualizate│actualizate│
│testată │nete │nete │nete │
│ │financiare │financiare │economice │
│ │[VANF(K)] │[VANF(C)] │[VANE](%) │
│ │(%) │(%) │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


        E.3.3. Care variabile au fost identificate ca fiind critice?
        E.3.3.1. Precizaţi ce criteriu s-a aplicat şi menţionaţi impactul variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori VANF, VANE
        -


        E.3.4. Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice?
        E.3.4.1. Te rugăm să furnizezi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egale cu zero pentru fiecare variabilă critică identificată:
        -


        E.3.5. Evaluarea riscurilor
        E.3.5.1. Te rugăm să prezinţi un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o listă a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) şi interpretarea să, precum şi strategia de atenuare a riscurilor propusă şi organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depăşirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui să se acorde o atenţie specială riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice şi riscurilor legate de dezastre naturale
        -


        E.3.6. Evaluării suplimentare efectuate, dacă este cazul
        E.3.6.1. Dacă s-a efectuat distribuţia probabilităţii variabilelor critice, analiza cantitativă a riscului sau opţiuni pentru a evalua riscul climatic şi au fost luate masuri, te rugăm să furnizezi detalii:
        -


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Calendar proiect
        Etape calendar

┌────────┬─────────────┬───────────────┐
│Denumire│Dată începere│Dată finalizare│
├────────┼─────────────┼───────────────┤
│- │- │- │
└────────┴─────────────┴───────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘    Indicatori de realizare şi de rezultat (program)
        Indicatori prestabiliţi de realizare

┌──────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Procent │ │
│ │finanţat │ │
│Indicator: - │din │Strategie │
│ │proiecte │ITI: - │
│ │anterioare:│ │
│ │- │ │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ENI anual │Strategie de│
│ │din │dezvoltare │
│Tip regiune: -│proiecte │integrată │
│ │anterioare:│urbană: - │
│ │- │ │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Tip │Strategie │
│Ţintă: - │echipament:│judeţeană de│
│ │- │dezvoltare │
│ │ │integrată: -│
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Cod unic │Cod unic │
│Unitate de │sistem │strategie de│
│măsură: - │digital: - │dezvoltare │
│ │ │locală: - │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Nume │
│Judeţ: - │Nume sistem│strategie de│
│ │digital: - │dezvoltare │
│ │ │locală : - │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Cod unic │Nume │
│Localitate: - │componenta │comunicate/ │
│ │sistem │grup │
│ │digital: - │populaţie: -│
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Nume unic │Zonă/ │
│CUI: - │componenta │aglomerare │
│ │sistem │de calitate │
│ │digital: - │a aerului: -│
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│Tip │Cod Site │Cod unic │
│întreprindere:│Natura │gară/haltă: │
│- │2000: - │- │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│Dată │Nume site │Nume gară/ │
│înfiinţare: - │Natura │haltă: - │
│ │2000: - │ │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│Cod SMIS │Număr │Nume │
│proiect │cadastral: │conexiune │
│anterior: - │- │intermodală:│
│ │ │- │
├──────────────┼───────────┼────────────┤
│Titlu proiect │Nume teren:│Proiect │
│anterior: - │- │integrat: - │
└──────────────┴───────────┴────────────┘


        Sumar indicatori prestabiliţi de realizare
        -

        Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │An referinţă │Titlu │
│ │valoare de │proiect │
│ │bază: - │anterior: -│
│ │CUI: - │Procent │
│Indicator:│Cod unic │finanţat │
│- │aplicaţie │din │
│Tip │digitală creată│proiecte │
│regiune: -│/dezvoltată/ │anterioare:│
│Ţintă: - │achiziţionată: │- │
│Unitate de│- │Judeţ: - │
│măsură: - │Nume aplicaţie │Localitate:│
│Valoare de│digitală: - │- │
│bază: - │Proiecte │Număr │
│ │anterioare │cadastral: │
│ │(coduri SMIS): │- │
│ │- │Nume teren:│
│ │ │- │
└──────────┴───────────────┴───────────┘


        Sumar indicatori prestabiliţi de rezultat
        -

        Documente ataşate

┌────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat │
│ │tip │încărcare │de │
├────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│- │- │- │- │
└────┴──────────┴────────────┴─────────┘


        PLAN ACHIZIŢII PDF: DA

    PLAN DE ACHIZIŢII
        Denumirea firmei: -
        Plan de achiziţii

┌──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────┬────────┬───────┬────────┐
│Titlul │Descrierea│Tip │Tip │ │ │Valoare │Valoare│Valoare │
│achiziţiei│achiziţiei│achiziţie│procedură│Perioada│Monedă│estimată│TVA │totala │
│ │ │ │ │ │ │fără TVA│ │estimata│
├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼───────┼────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴───────┴────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Resurse Umane

┌───────┬─────────┬──────────┬────────────┬────┬───┬───────┐
│ │ │Categoria │ │ │ │ │
│ │ │în care se│Experienţă │ │ │ │
│ │ │încadrează│profesională│ │ │ │
│ │ │expertul │specifică │ │ │ │
│ │Codul │conform │relevantă │ │CNP│Nume şi│
│Funcţie│ocupaţiei│Orientări │conform CV │Ţara│/ │prenume│
│ │ │generale -│şi documente│ │PIN│ │
│ │ │nivel de │suport │ │ │ │
│ │ │remunerare│(luni) │ │ │ │
│ │ │/ │ │ │ │ │
│ │ │experienţă│ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────────┼────────────┼────┼───┼───────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└───────┴─────────┴──────────┴────────────┴────┴───┴───────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Rezultate aşteptate/Realizări aşteptate
        Rezultate aşteptate

┌──────────────────┬────────┬──────────┐
│Obiectiv specific │Fond UE │Descriere │
├──────────────────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │
└──────────────────┴────────┴──────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Activităţi
        Activităţi previzionate
        Durată totală proiect: - luni
        Durată etapă de implementare: - luni

        Activitate: -
        Obiectiv specific: -
        Fond UE: -
        Tip: -

        Activitate de bază: -
        Dată început: -
        Dată finalizare: -
        Durată: -

        Subactivităţi

┌─────────────┬───────┬──────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│Subactivitate│Dată │Dată │Rezultate │Parteneri│Detaliere│
│ │început│finalizare│previzionate│implicaţi│ │
├─────────────┼───────┼──────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└─────────────┴───────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Indicatori de etapă
        Indicatori etapă de realizare

┌─────┬────────────┬──────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │Documente│ │
│Nume │Valoare │ │care │Unitate│
│reper│intermediară│Termen│probează │măsură │
│ │ │ │atingerea│ │
│ │ │ │valorii │ │
├─────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┤
│- │- │- │- │- │
└─────┴────────────┴──────┴─────────┴───────┘


        Indicatori etapă de reper

┌─────┬─────────┬──────┬───────────────┐
│ │ │ │Documente care │
│Nume │Descriere│Termen│probează │
│reper│ │ │îndeplinirea │
│ │ │ │indicatorului │
├─────┼─────────┼──────┼───────────────┤
│- │- │- │- │
└─────┴─────────┴──────┴───────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Plan de monitorizare a proiectului
        Plan de monitorizare a proiectului

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Indicator│ │ │ │ │ │Documente/ │Ţintă │Ţintă │
│ │de etapă/│Tip │ │Valoare │Criteriu│Termen de│Dovezi care │finală │finală │
│Categorie│cod │indicator│Descriere│intermediară│de │realizare│probează │indicator│indicator│
│ │indicator│de etapă │ │ │validare│ │îndeplinirea│de │de │
│ │ │ │ │ │ │ │criteriilor │realizare│rezultat │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┘


        Sumar indicatori prestabiliţi de realizare
        -

        Sumar indicatori prestabiliţi de rezultat
        -

        Sumar indicatori suplimentari de realizare
        -

        Sumar indicatori suplimentari de rezultat
        -

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    BUGET TOTAL
        Buget proiect
        Total buget parteneri

┌────────┬───┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Entitate│Tip│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│juridică│ │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼───┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴───┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Total buget obiective

┌────────┬────┬───────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬──────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Total │Total │ │ │Total │Total │ │
│Obiectiv│Fond│Total │eligibil │eligibil │Total │Total │ajutor│contribuţie│Intensitate│
│specific│UE │proiect│actualizat│neactualizat│neeligibil│nerambursabil│de │proprie │intervenţie│
│ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │
├────────┼────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Denumire aplicant: -

┌────────────────────────────────────────┐
│Buget partener │
├───────────┬────────────┬───────────────┤
│ │Preţ unitar │ │
│ │fără TVA: - │Intensitate │
│ │Total │intervenţie: - │
│ │valoare fără│Total │
│Obiectiv │TVA: - │cheltuieli │
│specific: -│Valoare TVA:│nerambursabile:│
│Fond UE: - │- │- │
│Tip │Total │Ajutor de stat:│
│regiune: - │cheltuieli │- │
│Denumire │eligibile: -│Schema ajutor │
│cheltuială:│TVA │de stat: - │
│- │eligibil: - │Categorie │
│U.M.: - │Cheltuieli │ajutor de stat:│
│Cantitate: │neeligibile:│- │
│- │- │Subcategorie │
│ │TVA │ajutor de stat:│
│ │neeligibil: │- │
│ │- │Justificare: - │
│ │Valoare cotă│ │
│ │TVA: - │ │
└───────────┴────────────┴───────────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - domeniu de intervenţie

┌────────┬────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Domeniu de │Buget │din │
│specific│UE │intervenţie│eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - formă de sprijin

┌────────┬────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Formă │Buget │din │
│specific│UE │de │eligibil│totalul │
│ │ │sprijin│ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - dimensiune punere în practică teritorială

┌────────┬────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Abordare │Tip │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│mecanism │mecanism de│Buget │din │
│specific│UE │aplicare │aplicare │eligibil│totalul │
│ │ │teritorială│teritorială│ │bugetului│
│ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - activitate economică

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Activitate│Buget │din │
│specific│UE │economică │eligibil│totalul │
│ │ │ │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - Dimensiune localizare

┌────────┬────┬───────┬───────┬─────┬─────┬────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Cod │ │Cod │ │Buget │Ajutor│din │
│specific│UE │regiune│Regiune│judeţ│Judeţ│eligibil│de │totalul │
│ │ │ │ │ │ │ │stat │bugetului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - teme secundare în cadrul FSE+

┌────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│Tip temă │Buget │din │
│specific│UE │secundară│eligibil│totalul │
│ │ │FSE │ │bugetului│
│ │ │ │ │eligibil │
├────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - Dimensiune egalitate de gen

┌────────┬────┬──────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip │ │ │
│ │ │dimensiune│ │ │
│ │ │a │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│egalităţii│Buget │din │
│specific│UE │de gen în │eligibil│totalul │
│ │ │cadrul │ │bugetului│
│ │ │FSE+, │ │eligibil │
│ │ │FEDR, FC │ │ │
│ │ │şi FTJ* │ │ │
├────────┼────┼──────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴──────────┴────────┴─────────┘

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘        Buget - strategii macroregionale şi bazin maritim

┌────────┬────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │Tip strategie │ │Procent │
│Obiectiv│Fond│macro-regională│Buget │din │
│specific│UE │şi pentru │eligibil│totalul │
│ │ │bazinele │ │bugetului│
│ │ │maritime │ │eligibil │
├────────┼────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │
└────────┴────┴───────────────┴────────┴─────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    Criterii ETF
        Număr de ordine criteriu: -
        Descriere criteriu: -
        Punctaj criteriu: -
        Număr de ordine subcriteriu: -
        Descriere subcriteriu: -
        Tip: -
        ● Descriere: -; Punctaj: -; Selectată: -


        Punctaj: -
        Punctaj minim: -
        Punctaj maxim: -

        Selectat: -
        Explicaţie: -

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘
    DECLARAŢIA UNICĂ
        Declaraţii unice

┌──────────────┬───┬──────┬────────────┐
│Entitate │Tip│Status│Dată │
│juridică │ │ │încărcare │
├──────────────┼───┼──────┼────────────┤
│- │- │- │- │
└──────────────┴───┴──────┴────────────┘


        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘    EVALUARE
        Răspuns clarificare
        -

        Documente ataşate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│Nume│Document │Dată │Încărcat de│
│ │tip │încărcare│ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│- │- │- │- │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
                    MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
                                CERTIFICAREA APLICAŢIEI
        Subsemnatul/Subsemnata - -, CNP -, posesor al CI seria -, nr. -, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al -, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
        Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).
        Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al - să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.
        Confirm că la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
        Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.
        Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secţiune, ar putea fi respinsă.
        Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.
        Semnătură digitală a reprezentantului legal/împuternicit - -.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 1.a

        LA GHIDUL SOLICITANTULUI
        Fondul pentru modernizare
                ANEXA 1.a - CONFORMITATEA CU PREVEDERILE LEGALE PRIVIND
              ACORDAREA AJUTOARELOR DE STAT COMPATIBILE CU PIAŢA INTERNĂ
    1. Domeniul de aplicare
        Solicitantul va completa cu informaţii referitoare la următoarele condiţii conform prevederilor cadrului legal în materia acordării ajutoarelor de stat:
        De asemenea, se va avea în vedere dacă întreprinderea se afla în una din situaţiile care atrag neeligibilitatea pentru finanţare. Prin urmare, solicitantul va declara la cererea de finanţare dacă:
    - face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
    – este întreprindere aflata în dificultate

        Informaţiile se vor corela cu Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 3.a la Cererea de finanţare, Declaraţia de angajament - Anexa 3.b la Cererea de finanţare, Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat - Anexa 3.c la Cererea de finanţare

    2. Demararea lucrărilor
    Prin "demararea lucrărilor" se înţelege primul angajament ferm (de exemplu, de a comanda echipamente sau de a începe construcţia) care face o investiţie ireversibilă. Cumpărarea de terenuri şi lucrări pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi efectuarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, "demararea lucrărilor", înseamnă data de achiziţionare a activelor direct legate de unitatea preluată.
        Conform Ghidului solicitantului, secţiunea 1.8 Ajutor de stat momentul demarării lucrărilor este data depunerii cererii de finanţare.
        Se va demonstra că proiectul propus spre finanţare nu şi-a început activităţile înainte de declararea eligibilităţii proiectului de către Ministerul Energiei (data primirii notificării de îndeplinire a eligibilităţii proiectului de către beneficiar), cu excepţia achiziţiei de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, care nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.
        Se va avea în vedere corelarea cu informaţiile prevăzute în Secţiunea Activităţi previzionate, din Cererea de finanţare şi Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 3.c la Cererea de finanţare)

    3. Efectul stimulativ
        "Efectul stimulativ" are loc atunci când ajutorul îl determină pe beneficiar să-şi schimbe comportamentul, să se angajeze într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică mai ecologică, pe care nu le-ar desfăşura fără ajutor sau le-ar desfăşura într-o manieră restrânsă sau diferită.
        Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
        (a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
        (b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
        (c) locul de desfăşurare a proiectului;
        (d) lista costurilor proiectului;
        (e) tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

        Conform Ghidului solicitantului, Solicitantul justifică efectul stimulativ al ajutorului solicitat şi va completa cu elementele precizate mai sus la punctele a)-e).
        De asemenea, conform Ghidului solicitantului, subcapitol 1.8 Ajutorul de stat solicitanţii de ajutor de stat în cadrul Fond de Modernizare, Program Cheie 5, Domeniul de Investiţii 5.1 vor explica ce s-ar întâmpla în absenţa ajutorului, şi anume o situaţie care este descrisă ca fiind scenariul contrafactual.
        Se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat din Anexa 3c. la Cererea de finanţare


    Cumulul
        Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat investiţional acordat, inclusiv de minimis.
        Se va preciza dacă pentru aceeaşi investiţie solicitantul a mai obţinut ajutor de stat/este în curs de obţinere ajutor de stat/minimis.
        Răspunsul se va corela cu Declaraţia privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, din Anexa 3c. la Cererea de finanţare
        Ajutoarele pentru investiţii se acorda numai pentru capacităţile nou instalate
        Se va face dovada îndeplinirii acestei condiţii prin descrierea situaţiei existente şi a proiectului.
        Se va corela cu secţiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanţare şi cu studiul de fezabilitate.
        Noua unitate de cogenerare trebuie să asigure economii globale de energie primară în comparaţie cu producerea separată de energie termică şi de energie electrică, astfel cum se prevede în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE.). Îmbunătăţirea unei unităţi de cogenerare existente sau conversia unei unităţi existente de generare de energie electrică într- o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în comparaţie cu situaţia iniţială.
        Se va face dovada că proiectul propus spre finanţare are ca scop asigurarea de economii globale de energie primară în comparaţie cu producerea separată de energie.
        Se va corela cu secţiunea Studiul de fezabilitate din Cererea de finanţare şi cu studiul de fezabilitate.

    (1) Costurile eligibile sunt:
    a) costurile de investiţii pentru instalaţii noi de cogenerare de înaltă eficienţă;


    (2) Costul eligibil este costul net suplimentar care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual. Costul suplimentar net tipic se determină ca diferenţa dintre valoarea actualizată netă (VAN) pentru scenariul factual şi pentru scenariul contrafactual pe durata de viaţă a proiectului în conformitate cu prevederile COMUNICAREA COMISIEI - Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie pentru 2022

    (3) Costurile eligibile sunt stabilite prin raportare la veniturile şi costurile economice (inclusiv costurile de investiţie şi de exploatare) aferente proiectului care beneficiază de ajutor şi cele aferente proiectului din scenariul contrafactual pe care beneficiarul ajutorului l-ar realiza în mod credibil în absenţa ajutorului, pentru instalaţie nouă de cogenerare de înaltă eficienţă.

        Se va justifica îndeplinirea uneia dintre condiţiile precizate mai sus şi detaliate în Ghidul solicitantului la secţiunea 1.7. Valoarea minimă şi maximă a finanţării publice, rata de cofinanţare. Solicitanţii de ajutor de stat vor descrie investiţia (din scenariul contrafactual), care ar putea fi realizată în mod credibil în condiţiile specifice întreprinderii respective, în lipsa ajutorului solicitat prin Fond de Modernizare program Cheie 5, Domeniul de Investiţii 5.1, justificată tehnico-economic. Costurile de investiţii din scenariul contrafactual vor fi stabilite pe baza a cel puţin 3 oferte de preţ/cataloage.
        Se va corela cu Secţiunea Buget-Activităţi şi cheltuieli, Studiul de fezabilitate din Cererea de finanţare.
        Pentru probarea elementelor de mai sus, se pot prezenta şi ataşa, în plus, şi alte informaţii/documente faţă de cele solicitate, acolo unde este cazul.

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Data│Semnătură reprezentant legal al │
│ │solicitantului: │
└────┴─────────────────────────────────┘


    ANEXA 2.1

        LA GHIDUL SOLICITANTULUI
        Fondul pentru modernizare
        ANEXA 2.1 - GRILELE DE VERIFICARE ŞI EVALUARE A CERERILOR DE FINANŢARE
        Sistem de notare: DA, NU, N/A (nu este cazul)

┌──────────────────────────┬──────┬──────────┐
│Criteriu │Sistem│Observaţii│
│ │notare│ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Grilă de verificare a │ │ │
│conformităţii │ │ │
│administrative │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Conformarea formală cu │ │ │
│toate cerinţele specifice │ │ │
│formulate în ghidul │ │ │
│specific: │ │ │
├───────┬──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Cererea de │ │ │
│ │finanţare a fost │ │ │
│ │încărcată în │ │ │
│a) │platforma │ │ │
│ │electronică şi are│ │ │
│ │toate secţiunile │ │ │
│ │completate? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Cererea de │ │ │
│ │finanţare include │ │ │
│ │toate anexele │ │ │
│b) │obligatorii, în │ │ │
│ │formatul solicitat│ │ │
│ │prin ghidul │ │ │
│ │specific? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia de │ │ │
│ │eligibilitate a │ │ │
│ │fost încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │este completată │ │ │
│c) │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3 a la │ │ │
│ │Ghidului specific,│ │ │
│ │datată, semnată şi│ │ │
│ │cu numele complet │ │ │
│ │al persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia de │ │ │
│ │angajament a fost │ │ │
│ │încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │este completată │ │ │
│d) │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3b la │ │ │
│ │Ghidului specific,│ │ │
│ │datată, semnată şi│ │ │
│ │cu numele complet │ │ │
│ │al persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia privind│ │ │
│ │conformitatea cu │ │ │
│ │ajutorul de stat a│ │ │
│ │fost încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │este completată │ │ │
│e) │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3 c la │ │ │
│ │Ghidului │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │datată, semnată şi│ │ │
│ │cu numele complet │ │ │
│ │al persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţiile │ │ │
│ │privind conflictul│ │ │
│ │de interese au │ │ │
│ │fost încărcate în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│f) │sunt completate │ │ │
│ │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3d la │ │ │
│ │Ghidului specific,│ │ │
│ │datate, semnate şi│ │ │
│ │cu numele complet │ │ │
│ │al persoanelor │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia privind│ │ │
│ │încadrarea │ │ │
│ │întreprinderii în │ │ │
│ │categoria IMM si │ │ │
│ │mari a fost │ │ │
│ │încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│g) │este completată │ │ │
│ │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3e la │ │ │
│ │Ghidul specific, │ │ │
│ │este datată, │ │ │
│ │semnată şi cu │ │ │
│ │numele complet al │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia pe │ │ │
│ │propria răspundere│ │ │
│ │conform modelului │ │ │
│ │din Anexa 3g a │ │ │
│ │fost încărcată în │ │ │
│h) │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │completată, datată│ │ │
│ │şi semnată şi cu │ │ │
│ │numele complet al │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia cu │ │ │
│ │privire la │ │ │
│ │evitarea dublei │ │ │
│ │finanţări conform │ │ │
│ │modelului din │ │ │
│ │Anexa 3f a fost │ │ │
│i) │încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │completată, datată│ │ │
│ │şi semnată şi cu │ │ │
│ │numele complet al │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţie de │ │ │
│ │consimţământ │ │ │
│ │privind │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │
│ │datelor cu │ │ │
│ │caracter personal │ │ │
│j) │a fost încărcată │ │ │
│ │în platforma │ │ │
│ │electronică şi │ │ │
│ │completată, datată│ │ │
│ │şi semnată şi cu │ │ │
│ │numele complet al │ │ │
│ │persoanei │ │ │
│ │semnatare? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Documentele care │ │ │
│ │atestă │ │ │
│ │constituirea │ │ │
│ │legală a │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │respectiv actul │ │ │
│ │constitutiv/actul │ │ │
│k) │normativ de │ │ │
│ │înfiinţare/alte │ │ │
│ │documente de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │relevante au fost │ │ │
│ │încărcate în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Declaraţia de │ │ │
│ │angajament şi │ │ │
│ │cererea de │ │ │
│ │finanţare cuprind │ │ │
│l) │informaţii │ │ │
│ │referitoare la │ │ │
│ │colectarea şi │ │ │
│ │furnizarea datelor│ │ │
│ │privind │ │ │
│ │beneficiarul real?│ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Actul de │ │ │
│ │împuternicire(dacă│ │ │
│m) │e cazul) este │ │ │
│ │încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Certificatul │ │ │
│ │constatator de la │ │ │
│ │Registrul │ │ │
│n) │Comerţului valabil│ │ │
│ │a fost încărcat în│ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Contract de │ │ │
│ │delegare a │ │ │
│ │furnizării │ │ │
│ │serviciului cu un │ │ │
│ │operator, dacă │ │ │
│ │este cazul (în │ │ │
│o) │situaţia în care │ │ │
│ │la nivelul UAT nu │ │ │
│ │există serviciu │ │ │
│ │propriu) a fost │ │ │
│ │încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Statutul Unităţii │ │ │
│ │Administrativ │ │ │
│p) │Teritoriale, în │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │
│ │art. 104 din OUG │ │ │
│ │57/2019? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Bugetul aprobat │ │ │
│ │sau documentele │ │ │
│ │care dovedesc │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │demersurilor │ │ │
│ │întreprinse pentru│ │ │
│ │includerea în │ │ │
│q) │bugetul │ │ │
│ │instituţiei │ │ │
│ │publice care │ │ │
│ │cofinanţează │ │ │
│ │proiectul, după │ │ │
│ │caz, a fost │ │ │
│ │încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Hotărârea │ │ │
│ │consiliului local/│ │ │
│ │judeţean privind │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │cofinanţării │ │ │
│ │proiectului, │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │fluxului financiar│ │ │
│ │pentru │ │ │
│r) │implementarea │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │acoperirea │ │ │
│ │contravalorii │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │
│ │altele decât cele │ │ │
│ │eligibile, după │ │ │
│ │caz, a fost │ │ │
│ │încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Documente de │ │ │
│ │confirmare/alocare│ │ │
│ │a contribuţiei │ │ │
│ │solicitantului (de│ │ │
│ │ex: Hotărârea AGA/│ │ │
│ │CA/Asociatului │ │ │
│ │Unic al societăţii│ │ │
│ │/ privind │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│s) │cofinanţării │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │acoperirea │ │ │
│ │contravalorii │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │
│ │altele decât cele │ │ │
│ │eligibile, au fost│ │ │
│ │încărcate în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Bilanţul contabil │ │ │
│ │depus şi │ │ │
│ │înregistrat la │ │ │
│ │organul fiscal │ │ │
│ │competent, pentru │ │ │
│ │ultimele 3 │ │ │
│ │exerciţii │ │ │
│ │financiare, │ │ │
│ │inclusiv contul de│ │ │
│ │profit şi pierdere│ │ │
│ │şi datele │ │ │
│ │informative │ │ │
│t) │(auditat/semnat de│ │ │
│ │cenzori dacă acest│ │ │
│ │lucru este │ │ │
│ │solicitat de │ │ │
│ │legislaţia în │ │ │
│ │vigoare) pentru │ │ │
│ │ultimul exerciţiu │ │ │
│ │financiar încheiat│ │ │
│ │anterior anului de│ │ │
│ │depunere a Cererii│ │ │
│ │de finanţare au │ │ │
│ │fost încărcate în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Scrisoare de │ │ │
│ │confort angajantă │ │ │
│ │emisă de o │ │ │
│ │instituţie bancară│ │ │
│ │privind asigurarea│ │ │
│ │unui credit pentru│ │ │
│ │cofinanţarea │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│u) │cheltuielile │ │ │
│ │neeligibile ale │ │ │
│ │proiectului (doar │ │ │
│ │în cazul │ │ │
│ │solicitanţilor │ │ │
│ │care nu pot │ │ │
│ │îndeplinesc │ │ │
│ │criteriul privind │ │ │
│ │indicatorii de │ │ │
│ │solvabilitate) │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Decizia de │ │ │
│ │înfiinţare UIP / │ │ │
│v) │echipei de │ │ │
│ │management al │ │ │
│ │proiectului │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Studiul de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
│ │(inclusiv analiza │ │ │
│ │cost-beneficiu), │ │ │
│ │elaborat conform │ │ │
│ │HG nr. 907/2016, │ │ │
│ │cu completările şi│ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │
│ │Hotărârea AGA/CA/ │ │ │
│w) │asociatului unic │ │ │
│ │sau orice alt act │ │ │
│ │oficial al │ │ │
│ │organelor │ │ │
│ │abilitate prin │ │ │
│ │lege/statutul │ │ │
│ │solicitantului să │ │ │
│ │aprobe SF, privind│ │ │
│ │aprobarea SF a │ │ │
│ │fost încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Este harta │ │ │
│ │indicând zona │ │ │
│x) │proiectului │ │ │
│ │încărcată în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────────┤
│ │Planul de │ │ │
│ │informare şi │ │ │
│y) │publicitate este │ │ │
│ │încărcat în │ │ │
│ │platforma │ │ │
│ │electronică? │ │ │
├───────┴─┬────────────────┼──────┼──────────┤
│[ ] DA │[ ] NU │ │ │
├─────────┴────────────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii: │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Eligibilitate │ │ │
├──────────────────────────┴──────┼──────────┤
│A. Eligibilitatea solicitantului │ │
├──────────────────────────┬──────┼──────────┤
│Solicitantul face parte │ │ │
│din categoria de │ │ │
│beneficiari menţionată în │ │ │
│Ghidul Specific? │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Solicitantul/ îndeplineşte│ │ │
│toate criteriile de natură│ │ │
│instituţională, legală şi │ │ │
│financiară conform │ │ │
│prevederilor din Ghidul │ │ │
│specific: │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│a) Solicitantul are │ │ │
│personalitate juridică, │ │ │
│este legal constituit în │ │ │
│conformitate cu legislaţia│ │ │
│specifică din statul │ │ │
│membru a cărei │ │ │
│naţionalitate o deţine. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│√ Actul constitutiv, │ │ │
│Statutul, Certificatul │ │ │
│constatator eliberat de │ │ │
│Oficiul Registrului │ │ │
│Comerţului sau documente │ │ │
│echivalente cu traducere │ │ │
│autorizată (emis cu │ │ │
│maximum 30 zile înainte de│ │ │
│depunerea cererii de │ │ │
│finanţare), valabile la │ │ │
│data depunerii │ │ │
│documentelor însoţitoare │ │ │
│ale Cererii de finanţare, │ │ │
│pentru solicitanţi │ │ │
│"societăţi" (constituite │ │ │
│conform prevederilor Legii│ │ │
│nr. 31/1990, republicată, │ │ │
│cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│sau conform legislaţiei │ │ │
│specifice dintr-un alt │ │ │
│stat membru) implicate în │ │ │
│sistem centralizat. │ │ │
│√ Statutul Unităţii │ │ │
│Administrativ Teritoriale,│ │ │
│în conformitate cu art. │ │ │
│104 din OUG 57/2019 │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Solicitantul derulează │ │ │
│activităţi economice │ │ │
│eligibile din sectoare │ │ │
│aferente secţiunii D - │ │ │
│Producţia de energie │ │ │
│electrică şi termică, │ │ │
│gaze, apă caldă şi aer │ │ │
│condiţionat, definită │ │ │
│conform codificării CAEN │ │ │
│Rev. 2. (Ordinul nr. 337 │ │ │
│din 20 aprilie 2007 al │ │ │
│preşedintelui Institutului│ │ │
│Naţional de Statistică │ │ │
│privind actualizarea │ │ │
│Clasificării activităţilor│ │ │
│din economia naţională - │ │ │
│CAEN cu modificările şi │ │ │
│completările ulterioare │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│√ Pentru alţii decât UAT, │ │ │
│se probează prin │ │ │
│Certificatul constatator │ │ │
│eliberat de Oficiul │ │ │
│Registrului Comerţului │ │ │
│valabil la data depunerii │ │ │
│cererii de finanţare sau │ │ │
│documente echivalente cu │ │ │
│traducere autorizat,(emis │ │ │
│cu maximum 30 zile înainte│ │ │
│de depunerea cererii de │ │ │
│finanţare); │ │ │
│i. Se va lua în │ │ │
│considerare codul CAEN al │ │ │
│activităţii pentru care │ │ │
│solicitantul intenţionează│ │ │
│să acceseze fonduri în │ │ │
│cadrul FM (nu este │ │ │
│obligatoriu ca acesta să │ │ │
│fie codul activităţii │ │ │
│principale a societăţii). │ │ │
│ii. Toate întreprinderile │ │ │
│trebuie să aibă înscrisă │ │ │
│în Statutul societăţii │ │ │
│activitatea privind │ │ │
│producerea de energie │ │ │
│electrică/termică │ │ │
│(corespunzătoare │ │ │
│Diviziunii 35: „Producţia │ │ │
│şi furnizarea de energie │ │ │
│electrică şi termică, │ │ │
│gaze, apa caldă şi aer │ │ │
│condiţionat’’ din codurile│ │ │
│CAEN); aceasta se va │ │ │
│dovedi prin certificatul │ │ │
│constatator de la │ │ │
│Registrul Comerţului. │ │ │
│√ Pentru UAT care │ │ │
│promovează proiectul │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │
│furnizării energiei │ │ │
│termice în sistem │ │ │
│centralizat către │ │ │
│populaţie, se probează │ │ │
│prin: │ │ │
│i. Declaraţia privind │ │ │
│scopul producerii de │ │ │
│energie termică ; │ │ │
│ii. Existenţa unui │ │ │
│contract de delegare a │ │ │
│furnizării serviciului cu │ │ │
│un operator care deţine │ │ │
│licenţă de operare │ │ │
│valabilă (unde este cazul,│ │ │
│conform declaraţiei); în │ │ │
│acest caz se ataşează │ │ │
│contractul de delegare şi │ │ │
│licenţa de operare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) În cazul societăţilor, │ │ │
│solicitantul se încadrează│ │ │
│într-una dintre │ │ │
│categoriile: întreprindere│ │ │
│mică/ întreprindere │ │ │
│mijlocie/ întreprindere │ │ │
│mare. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Solicitantul va completa│ │ │
│model Anexa 3.e la cererea│ │ │
│de finanţare Declaraţia │ │ │
│privind încadrarea │ │ │
│întreprinderii în │ │ │
│categoria IMM (din care să│ │ │
│reiasă încadrarea într-o │ │ │
│anumită categorie); │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Solicitantul nu se │ │ │
│încadrează într-una din │ │ │
│situaţiile de mai jos: │ │ │
│1) este în incapacitate de│ │ │
│plată/ în stare de │ │ │
│insolvenţă conform │ │ │
│prevederilor Ordonanţei de│ │ │
│urgenţă a Guvernului nr. │ │ │
│46/2013 privind criza │ │ │
│financiară şi insolvenţa │ │ │
│unităţilor │ │ │
│administrativ-teritoriale,│ │ │
│respectiv conform │ │ │
│prevederilor Legii nr. 85/│ │ │
│2014 privind procedurile │ │ │
│de prevenire a insolvenţei│ │ │
│si de insolvenţă, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare, │ │ │
│după caz; │ │ │
│2) este în stare de │ │ │
│faliment, lichidare, are │ │ │
│afacerile conduse de un │ │ │
│administrator judiciar sau│ │ │
│activităţile sale │ │ │
│comerciale sunt suspendate│ │ │
│ori fac obiectul unui │ │ │
│aranjament cu creditorii │ │ │
│sau este într-o situaţie │ │ │
│similară cu cele │ │ │
│anterioare, reglementată │ │ │
│prin lege, ori face │ │ │
│obiectul unei proceduri │ │ │
│legale pentru declararea │ │ │
│sa în stare de faliment, │ │ │
│lichidare, conducerea │ │ │
│afacerilor de un │ │ │
│administrator judiciar; │ │ │
│3) nu şi-a îndeplinit │ │ │
│obligaţiile de plată a │ │ │
│impozitelor, taxelor şi │ │ │
│contribuţiilor de │ │ │
│asigurări sociale către │ │ │
│bugetele componente ale │ │ │
│bugetului general │ │ │
│consolidat şi bugetului │ │ │
│local, în conformitate cu │ │ │
│prevederile legale în │ │ │
│vigoare în România; │ │ │
│4) Solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│Solicitantului a suferit │ │ │
│condamnări definitive │ │ │
│datorate unei conduite │ │ │
│profesionale îndreptată │ │ │
│împotriva legii, decizie │ │ │
│formulată de o autoritate │ │ │
│de judecată ce are forţă │ │ │
│de res judicata; │ │ │
│5) Solicitantul/ │ │ │
│reprezentantul legal al │ │ │
│Solicitantului a fost │ │ │
│subiectul unei judecăţi de│ │ │
│tip res judicata pentru │ │ │
│fraudă, corupţie, │ │ │
│implicarea în organizaţii │ │ │
│criminale sau în alte │ │ │
│activităţi ilegale, în │ │ │
│detrimentul intereselor │ │ │
│financiare ale Comunităţii│ │ │
│Europene; │ │ │
│6) face obiectul unui │ │ │
│ordin de recuperare │ │ │
│neexecutat în urma unei │ │ │
│decizii anterioare a │ │ │
│Consiliului Concurenţei │ │ │
│sau a Comisiei Europene, │ │ │
│prin care un ajutor de │ │ │
│stat a fost declarat │ │ │
│ilegal şi incompatibil cu │ │ │
│piaţa internă; │ │ │
│7) este o întreprindere în│ │ │
│dificultate conform │ │ │
│definiţiei din Comunicare │ │ │
│a Comisiei- Orientări │ │ │
│privind ajutoarele de stat│ │ │
│pentru salvarea şi │ │ │
│restructurarea │ │ │
│întreprinderilor │ │ │
│nefinanciare aflate în │ │ │
│dificultate. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3.a │ │ │
│la Cererea de finanţare) │ │ │
│- Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu ajutorul │ │ │
│de stat (Anexa 3.c la │ │ │
│Cererea de finanţare); │ │ │
│- În cazul punctului 7 se │ │ │
│va verifica îndeplinirea │ │ │
│acestei condiţii în baza │ │ │
│Declaraţiei de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3.a │ │ │
│la Cererea de finanţare). │ │ │
│În cazul în care proiectul│ │ │
│va obţine punctajul minim │ │ │
│pentru a fi selectat spre │ │ │
│finanţare (70 de puncte), │ │ │
│se va verifica │ │ │
│îndeplinirea acestei │ │ │
│condiţii pentru │ │ │
│întreprinderi în │ │ │
│dificultate, în corelare │ │ │
│cu Anexa 3.e la Cererea de│ │ │
│finanţare. │ │ │
│- În cazul selecţiei │ │ │
│proiectului, la │ │ │
│contractare se va proba │ │ │
│îndeplinirea obligaţiilor │ │ │
│prin certificatul de │ │ │
│atestare fiscală emis de │ │ │
│ANAF şi de Direcţia locală│ │ │
│de taxe şi impozite (atât │ │ │
│pentru sediul social cât │ │ │
│şi pentru toate sediile │ │ │
│secundare/punctele de │ │ │
│lucru ale │ │ │
│solicitantului),, aflate │ │ │
│în termenul de │ │ │
│valabilitate conform │ │ │
│formatului specific pentru│ │ │
│solicitarea de finanţare │ │ │
│prin fonduri europene; de │ │ │
│asemenea, la contractare │ │ │
│vor fi probate alte │ │ │
│obligaţii prin Cazier │ │ │
│fiscal al solicitantului │ │ │
│şi Cazier judiciar al │ │ │
│reprezentantului legal │ │ │
│aflate în termenul de │ │ │
│valabilitate. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Reprezentantul legal al│ │ │
│solicitantului, inclusiv │ │ │
│membrii UIP/Echipei de │ │ │
│management, nu se află în │ │ │
│situaţie de conflict de │ │ │
│interese, astfel cum este │ │ │
│definit în legislaţia │ │ │
│naţională. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia privind │ │ │
│conflictul de interese │ │ │
│(Anexa 3.d la Cererea de │ │ │
│finanţare) │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitate de│ │ │
│management de proiect, │ │ │
│prin informaţii privind │ │ │
│UIP/Echipei de management.│ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Decizia de înfiinţare a │ │ │
│UIP/Echipei de management,│ │ │
│CV-urile membrilor UIP/ │ │ │
│Echipei de management / │ │ │
│fişe de post (dacă │ │ │
│posturile sunt vacante, se│ │ │
│prezintă doar fişele de │ │ │
│post; pentru posturile │ │ │
│ocupate, se prezintă atât │ │ │
│CV-urile, cât şi fişele de│ │ │
│post); a se vedea │ │ │
│descrierea din secţiunea │ │ │
│Resurse Umane din Cererea │ │ │
│de Finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitate │ │ │
│tehnică pentru susţinerea │ │ │
│activităţilor proiectului.│ │ │
│√ Se probează prin │ │ │
│dovedirea experienţei │ │ │
│angajaţilor/structurii, în│ │ │
│implementarea unor │ │ │
│proiecte/ activităţi │ │ │
│similare în domeniul │ │ │
│relevant funcţiei prestate│ │ │
│în cadrul proiectului: CV-│ │ │
│uri, fişe de post şi alte │ │ │
│informaţii similare │ │ │
│relevante (decizii │ │ │
│interne) - a se vedea │ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│tehnică din Cererea de │ │ │
│Finanţare; echipa tehnică │ │ │
│va fi menţionată în │ │ │
│decizia UIP, într-un │ │ │
│capitol separat; │ │ │
│√ în cazul UAT care deţin │ │ │
│o infrastructură a cărei │ │ │
│operare este concesionată,│ │ │
│din echipa tehnică pot │ │ │
│face parte şi │ │ │
│reprezentanţi ai │ │ │
│operatorului. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitate │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│susţinerea implementării │ │ │
│proiectului: │ │ │
│Pentru solicitanţi UAT: │ │ │
│Se probează cu: │ │ │
│√ Bugetul aprobat sau │ │ │
│documentele care dovedesc │ │ │
│realizarea demersurilor │ │ │
│realizate pentru │ │ │
│includerea în bugetul │ │ │
│instituţiei publice care │ │ │
│cofinanţează proiectul; │ │ │
│√ Declaraţia de angajament│ │ │
│corelată cu descrierea din│ │ │
│secţiunea Capacitate │ │ │
│financiară din Cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
│√ Hotărârea consiliului │ │ │
│local/ judeţean privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului, asigurarea │ │ │
│fluxului financiar pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor altele decât│ │ │
│cele eligibile; │ │ │
│Pentru solicitanţi │ │ │
│întreprinderi: │ │ │
│√ Solicitantul │ │ │
│demonstrează capacitatea │ │ │
│financiară pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│prin indicatorii de │ │ │
│solvabilitate, respectiv │ │ │
│dacă raportul dintre │ │ │
│Datorii totale si │ │ │
│Capitaluri proprii care │ │ │
│trebuie să fie mai mic │ │ │
│7.5, în ultimul an │ │ │
│financiar. │ │ │
│Dacă solicitantul nu │ │ │
│îndeplineşte acest │ │ │
│criteriu sau nu are un │ │ │
│exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat (este înfiinţat │ │ │
│în anul depunerii Cererii │ │ │
│de finanţare), trebuie să │ │ │
│prezinte la depunere unul │ │ │
│dintre următoarele │ │ │
│documente: │ │ │
│√ Un extras de cont bancar│ │ │
│din care să reiasă că │ │ │
│acesta deţine sursele │ │ │
│necesare cofinanţării si │ │ │
│cheltuielilor neeligibile.│ │ │
│√ O scrisoare de bonitate │ │ │
│emisă de o instituţie │ │ │
│bancară din România/alte │ │ │
│state membre ale Uniunii │ │ │
│Europene. │ │ │
│Menţionăm că la momentul │ │ │
│contractării beneficiarul │ │ │
│trebuie să prezinte o │ │ │
│scrisoare de confort │ │ │
│angajantă emisă de o │ │ │
│instituţie bancară din │ │ │
│România/alte state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din │ │ │
│care să reiasă că acesta │ │ │
│deţine sursele necesare │ │ │
│cofinanţării si │ │ │
│cheltuielilor neeligibile,│ │ │
│în cazul în care raportul │ │ │
│dintre Datorii totale si │ │ │
│Capitaluri proprii care │ │ │
│trebuie să fie mai mic 7,5│ │ │
│nu e îndeplinit sau nu are│ │ │
│un exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat (este înfiinţat │ │ │
│în anul depunerii │ │ │
│cererii). │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│√ Bilanţul contabil │ │ │
│(consolidat unde este │ │ │
│cazul) auditat/semnat de │ │ │
│cenzori dacă acest lucru │ │ │
│este solicitat de │ │ │
│legislaţia în vigoare, │ │ │
│depus şi înregistrat la │ │ │
│organul fiscal competent, │ │ │
│pentru ultimele 3 │ │ │
│exerciţii financiare │ │ │
│încheiate, anterioare │ │ │
│anului de depunere a │ │ │
│Cererii de finanţare în │ │ │
│corelare cu secţiunea │ │ │
│Solicitant din Cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
│√ Contul de profit şi │ │ │
│pierdere şi datele │ │ │
│informative (consolidat │ │ │
│unde este cazul) auditat/ │ │ │
│semnat de cenzori dacă │ │ │
│acest lucru este solicitat│ │ │
│de legislaţia în vigoare, │ │ │
│însoţit de lista │ │ │
│entităţilor incluse în │ │ │
│consolidare, pentru │ │ │
│ultimul exerciţiu │ │ │
│financiar încheiat, │ │ │
│anterior anului de │ │ │
│depunere a Cererii de │ │ │
│finanţare, în corelare cu │ │ │
│secţiunea Solicitant din │ │ │
│Cererea de finanţare. │ │ │
│√ Documente de confirmare/│ │ │
│alocare a contribuţiei │ │ │
│solicitantului (de ex: │ │ │
│Hotărârea AGA/CA/ │ │ │
│Asociatului Unic al │ │ │
│societăţii/ privind │ │ │
│asigurarea cofinanţării │ │ │
│proiectului şi acoperirea │ │ │
│contravalorii │ │ │
│cheltuielilor altele decât│ │ │
│cele eligibile. │ │ │
│√ Declaraţia de angajament│ │ │
│a solicitantului (Anexa 3b│ │ │
│la prezentul Ghid) si, │ │ │
│după caz, un extras de │ │ │
│cont bancar din care să │ │ │
│reiasă că acesta deţine │ │ │
│sursele necesare │ │ │
│cofinanţării si │ │ │
│cheltuielilor neeligibile │ │ │
│sau o scrisoare de │ │ │
│bonitate emisă de o │ │ │
│instituţie bancară din │ │ │
│România/alte state membre │ │ │
│ale Uniunii Europene. │ │ │
│Dacă întreprinderea nu are│ │ │
│un exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat (este înfiinţată │ │ │
│în anul depunerii CRF), │ │ │
│datele luate în │ │ │
│considerare sunt cele care│ │ │
│fac obiectul unei │ │ │
│declaraţii pe proprie │ │ │
│răspundere a │ │ │
│solicitantului (conform │ │ │
│Certificatului constatator│ │ │
│şi Anexei 3.e Declaraţie │ │ │
│privind încadrarea │ │ │
│întreprinderii în │ │ │
│categoria IMM). │ │ │
│Întreprinderile cu │ │ │
│activitate de mai puţin de│ │ │
│3 ani vor depune aceste │ │ │
│documente pentru │ │ │
│exerciţiile financiare │ │ │
│încheiate. │ │ │
│Întreprinderile mari vor │ │ │
│depune documentele de mai │ │ │
│sus numai pentru ultimul │ │ │
│exerciţiu financiar │ │ │
│încheiat. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│i) Solicitantul justifică │ │ │
│necesitatea finanţării │ │ │
│proiectului prin ajutor de│ │ │
│stat (efectul stimulativ) │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│ajutorului de stat din │ │ │
│Anexa 3.c la Cererea de │ │ │
│finanţare; │ │ │
├──────────────────────────┴──────┼──────────┤
│B. Eligibilitatea proiectului │ │
├──────────────────────────┬──────┼──────────┤
│a) Proiectul se încadrează│ │ │
│în categoriile de acţiuni │ │ │
│finanţabile menţionate │ │ │
│definite şi în prezentul │ │ │
│ghid al solicitantului │ │ │
│pentru Program Cheie 5, │ │ │
│Domeniu de investiţii 5.1,│ │ │
│respectiv construcţia/ │ │ │
│modernizarea unităţilor de│ │ │
│producţie a energiei │ │ │
│electrice si termice în │ │ │
│cogenerare de înaltă │ │ │
│eficienţă, în sistem │ │ │
│centralizat, prin │ │ │
│folosirea gazului natural,│ │ │
│pregătite pentru amestec │ │ │
│cu gazele regenerabile/ cu│ │ │
│emisii reduse, inclusiv │ │ │
│hidrogen verde, oferind │ │ │
│centralelor posibilitatea │ │ │
│să atingă pe durata de │ │ │
│viaţă economică, pragul de│ │ │
│maximum 250g CO2 eq/KWh si│ │ │
│demonstrează contribuţia │ │ │
│la indicatorul de │ │ │
│realizare al Domeniului de│ │ │
│investiţii 5.1 . Soluţiile│ │ │
│tehnice propuse în proiect│ │ │
│asigură posibilitatea │ │ │
│utilizării în amestec a │ │ │
│gazului metan cu gaze │ │ │
│regenerabile/ cu emisii │ │ │
│reduse, inclusiv hidrogen │ │ │
│verde - hydrogen │ │ │
│readiness. │ │ │
│A se vedea secţiunile │ │ │
│Obiectivele proiectului, │ │ │
│Descrierea proiectului si │ │ │
│Activităţi previzionate │ │ │
│din Cererea de finanţare, │ │ │
│secţiunea Studiu de │ │ │
│Fezabilitate │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│b) Proiectul introduce │ │ │
│exclusiv capacităţi de │ │ │
│producere a energiei │ │ │
│termice în regim de │ │ │
│cogenerare de înaltă │ │ │
│eficienţă, conducând │ │ │
│astfel la o scădere a │ │ │
│emisiilor de gaze cu efect│ │ │
│de seră. │ │ │
│A se vedea secţiunea │ │ │
│Obiective proiect din │ │ │
│Cererea de finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│c) Proiectul cuprinde cel │ │ │
│puţin o activitate │ │ │
│eligibilă din cele │ │ │
│enumerate la secţiunea │ │ │
│1.3.2 Activităţi │ │ │
│finanţabile în cadrul │ │ │
│Programului Cheie 5, │ │ │
│Domeniu de investiţii 5.1 │ │ │
│(cuprinzând în mod │ │ │
│obligatoriu achiziţia de │ │ │
│echipamente de producere a│ │ │
│energiei termice si │ │ │
│electrice). │ │ │
│A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate, │ │ │
│secţiunea Studiul de │ │ │
│fezabilitate din Cererea │ │ │
│de finanţare si Studiul de│ │ │
│fezabilitate anexă la │ │ │
│Cererea de Finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│d) Perioada de │ │ │
│implementare a proiectului│ │ │
│se încadrează în perioada │ │ │
│de eligibilitate a │ │ │
│cheltuielilor (între data │ │ │
│depunerii cererii de │ │ │
│finanţare respectiv │ │ │
│31.12.2030), cu │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│"demararea lucrărilor" │ │ │
│Anumite activităţi legate │ │ │
│de proiect (studiul de │ │ │
│fezabilitate, achiziţia de│ │ │
│teren, etc) pot fi │ │ │
│realizate înainte de data │ │ │
│de început a │ │ │
│eligibilităţii, cu │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│"demararea lucrărilor", │ │ │
│însă acestea nu vor fi │ │ │
│eligibile pentru │ │ │
│rambursarea din fonduri │ │ │
│europene. │ │ │
│A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate │ │ │
│din Cererea de finanţare. │ │ │
│ATENŢIE! Solicitanţii de │ │ │
│finanţare îşi vor lua │ │ │
│angajamentul finalizării │ │ │
│proiectelor din surse │ │ │
│proprii în situaţia în │ │ │
│care implementarea │ │ │
│proiectului depăşeşte │ │ │
│termenul de 31.12.2030. │ │ │
│Din acest considerent, │ │ │
│recomandăm dimensionarea │ │ │
│realistă a investiţiilor │ │ │
│propuse astfel încât │ │ │
│termenul de 31.12.2030 să │ │ │
│nu fie depăşit. │ │ │
│√ Se probează prin │ │ │
│Declaraţia de angajament │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│e) Durata de implementare │ │ │
│a proiectului nu depăşeşte│ │ │
│data de 31.12.2030. │ │ │
│A se vedea secţiunea │ │ │
│Activităţi previzionate │ │ │
│din Cererea de finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│f) Informaţiile din CRF şi│ │ │
│anexele CRF sunt corelate │ │ │
│cu informaţiile din │ │ │
│studiul de fezabilitate │ │ │
│elaborat pe baza HG nr. │ │ │
│907/2016 cu completările │ │ │
│şi modificările ulterioare│ │ │
│A se vedea Cererea de │ │ │
│finanţare si anexele │ │ │
│Cererii de finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│g) Proiectul vizează │ │ │
│investiţii în construcţia/│ │ │
│modernizarea unităţilor de│ │ │
│producţie a energiei │ │ │
│electrice si termice în │ │ │
│cogenerare de înaltă │ │ │
│eficienţă, în sistem │ │ │
│centralizat, prin │ │ │
│folosirea gazului natural,│ │ │
│posibil în amestec cu │ │ │
│gazele regenerabile/ cu │ │ │
│emisii reduse, inclusiv │ │ │
│hidrogen verde, oferind │ │ │
│centralelor posibilitatea │ │ │
│să atingă pe durata de │ │ │
│viaţă economică, pragul de│ │ │
│maximum 250g CO2 eq/KWh │ │ │
│capacităţi de cogenerare │ │ │
│de înaltă eficienţă nou │ │ │
│instalate sau modernizate.│ │ │
│Se probează cu secţiunea │ │ │
│Studiul de fezabilitate │ │ │
│din Cererea de finanţare │ │ │
│si cu Studiul de │ │ │
│fezabilitate anexă la │ │ │
│Cererea de finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│h) Proiectul propune │ │ │
│implementarea/ │ │ │
│achiziţionarea de │ │ │
│tehnologii cu niveluri │ │ │
│ridicate de performanţă de│ │ │
│mediu în sectorul │ │ │
│energetic, inclusiv în │ │ │
│ceea ce priveşte eficienţa│ │ │
│globală (%) a acestora, │ │ │
│fiind obligatorie │ │ │
│respectarea randamentului │ │ │
│global brut de minim 80%. │ │ │
│Se probează cu secţiunea │ │ │
│Studiul de fezabilitate │ │ │
│din Cererea de finanţare │ │ │
│si cu Studiul de │ │ │
│fezabilitate anexă la │ │ │
│Cererea de finanţare si cu│ │ │
│Declaraţia de angajament. │ │ │
│Proiectele cu un randament│ │ │
│global brut < 80% vor fi │ │ │
│respinse. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│i) Cogenerarea este de │ │ │
│înaltă eficienţă, astfel │ │ │
│cum se prevede în │ │ │
│Directiva 2012/27/UE a │ │ │
│Parlamentului European si │ │ │
│a Consiliului din 25 │ │ │
│octombrie 2012privind │ │ │
│eficienţa energetică, de │ │ │
│modificare a Directivelor │ │ │
│2009/125/CE şi 2010/30/UE │ │ │
│şi de abrogare a │ │ │
│Directivelor 2004/8/CE şi │ │ │
│2006/32/CE, iar │ │ │
│tehnologiile de cogenerare│ │ │
│sunt cele prevăzute de │ │ │
│Directiva 2012/27/UE. │ │ │
│Se probează prin Studiul │ │ │
│de Fezabilitate din │ │ │
│Cererea de finanţare sau │ │ │
│orice alt document │ │ │
│justificativ care poate │ │ │
│demonstra îndeplinirea │ │ │
│cerinţei, în condiţiile │ │ │
│prevăzute în Anexa II a │ │ │
│Directivei 2021/27/UE, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările ulterioare: │ │ │
│- producţia în sistem de │ │ │
│cogenerare de la unităţile│ │ │
│de cogenerare asigură │ │ │
│economii de energie │ │ │
│primară calculate în │ │ │
│conformitate cu litera (b)│ │ │
│din Directivă de cel puţin│ │ │
│10 %, comparativ cu │ │ │
│valorile de referinţă │ │ │
│pentru producerea separată│ │ │
│de energie electrică si │ │ │
│termică; │ │ │
│- producţia unităţilor de │ │ │
│mică putere si a │ │ │
│unităţilor de │ │ │
│microcogenerare care │ │ │
│asigură economii de │ │ │
│energie primară poate fi │ │ │
│considerată drept │ │ │
│cogenerare de înaltă │ │ │
│eficienţă. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│j) Proiectul a fost │ │ │
│aprobat de către │ │ │
│solicitant în condiţiile │ │ │
│legislaţiei aplicabile │ │ │
│Se probează prin │ │ │
│documentele în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile legale în │ │ │
│vigoare (Hotărâre AGA/CA, │ │ │
│HCL, HCJ, alte documente │ │ │
│similare) │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│k) Proiectul este │ │ │
│localizat în Romania │ │ │
│Se probează prin secţiunea│ │ │
│Localizare proiect din │ │ │
│Cererea de finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│l) Activitatea economică │ │ │
│identificată prin codul │ │ │
│CAEN pentru care se │ │ │
│solicită finanţarea este │ │ │
│eligibilă şi prin proiect │ │ │
│nu se sprijină în niciun │ │ │
│fel activităţile/ │ │ │
│sectoarele excluse de la │ │ │
│acordarea ajutoarelor de │ │ │
│stat compatibile cu │ │ │
│tratatul. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│- Declaraţia privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│ajutorului de stat, Anexa │ │ │
│3c la Cererea de │ │ │
│finanţare; │ │ │
│- Declaraţia de angajament│ │ │
│Anexa 3b la Cererea de │ │ │
│finanţare; │ │ │
│- Anexa 1a privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│de acordare a ajutoarelor │ │ │
│de stat compatibile cu │ │ │
│prevederile tratatului. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│m) Proiectul respectă │ │ │
│reglementările naţionale │ │ │
│şi comunitare privind │ │ │
│eligibilitatea │ │ │
│cheltuielilor, promovarea │ │ │
│egalităţii de şanse şi │ │ │
│politica │ │ │
│nediscriminatorie; │ │ │
│dezvoltarea durabilă, │ │ │
│achiziţiile publice; │ │ │
│informare şi publicitate; │ │ │
│ajutorul de stat precum şi│ │ │
│orice alte prevederi │ │ │
│legale aplicabile │ │ │
│fondurilor europene │ │ │
│structurale si de │ │ │
│investiţii, după caz. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului din Anexa │ │ │
│3.a la Cererea de │ │ │
│finanţare, corelat cu │ │ │
│secţiunea Principii │ │ │
│orizontale Planul de │ │ │
│informare si publicitate │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│n) Investiţia/investiţiile│ │ │
│din cadrul proiectului nu │ │ │
│a/au mai beneficiat de │ │ │
│finanţare din fonduri │ │ │
│publice, cu excepţia │ │ │
│studiilor preliminare │ │ │
│(studiul de │ │ │
│prefezabilitate, analiza │ │ │
│geo- topografică, studiu │ │ │
│de fezabilitate, proiect │ │ │
│tehnic, detalii de │ │ │
│execuţie). │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului din Anexa │ │ │
│3.a la Cererea de │ │ │
│finanţare │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│o) Bugetul proiectului │ │ │
│respectă indicaţiile │ │ │
│privind încadrarea în │ │ │
│categoriile de cheltuieli,│ │ │
│conform Anexei 4 la │ │ │
│prezentul ghid. │ │ │
│Se probează prin: Hotărâre│ │ │
│Consiliului Local, Decizia│ │ │
│asociatului/acţionarului │ │ │
│unic, Hotărâre AGA, │ │ │
│Decizia CA │ │ │
│Secţiunea Buget - │ │ │
│Activităţi si cheltuieli │ │ │
│din Cererea de finanţare │ │ │
│Anexa 1.a privind │ │ │
│conformitatea cu regulile │ │ │
│de exceptare de la │ │ │
│notificare a ajutorului de│ │ │
│stat la Cererea de │ │ │
│finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│p) Se va demonstra dreptul│ │ │
│de proprietate/concesiune/│ │ │
│administrare/superficie al│ │ │
│imobilelor/ capacităţilor │ │ │
│existente unde se │ │ │
│realizează investiţia sau │ │ │
│dovada ca au fost iniţiate│ │ │
│demersurile pentru │ │ │
│obţinerea dreptului de │ │ │
│proprietate/concesiune/ │ │ │
│administrare/ superficie. │ │ │
│(Exemplu: precontract de │ │ │
│vânzare - cumpărare), pe │ │ │
│perioada implementării │ │ │
│proiectului şi inclusiv pe│ │ │
│o perioadă de cinci ani de│ │ │
│la data previzionată │ │ │
│pentru efectuarea plăţii │ │ │
│finale în cadrul │ │ │
│proiectului şi are dreptul│ │ │
│de a efectua lucrările │ │ │
│prevăzute în proiect │ │ │
│asupra terenului. │ │ │
│Contractul de concesiune/ │ │ │
│administrare/superficie │ │ │
│trebuie să se afle în │ │ │
│perioada de valabilitate. │ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│√ Actele admise de lege │ │ │
│privind drepturile │ │ │
│proprietate/concesiune/ │ │ │
│administrare/ superficie │ │ │
│asupra imobilelor, │ │ │
│necesare pentru │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
│sau cele pentru iniţierea │ │ │
│demersului pentru │ │ │
│obţinerea acestor │ │ │
│drepturi, după caz. │ │ │
│√ Declaraţia de │ │ │
│eligibilitate a │ │ │
│solicitantului (Anexa 3a │ │ │
│la Cererea de finanţare). │ │ │
│În situaţia în care │ │ │
│centrala de cogenerare si │ │ │
│elementele componente ale │ │ │
│ansamblului tehnic al │ │ │
│proiectului se situează pe│ │ │
│un teren/într-un imobil │ │ │
│care este grevat de │ │ │
│ipotecă, solicitantul va │ │ │
│depune, la contractarea │ │ │
│proiectului, o scrisoare │ │ │
│din partea instituţiei │ │ │
│creditoare (banca) conform│ │ │
│căreia aceasta se │ │ │
│angajează că nu va executa│ │ │
│clădirea/terenul │ │ │
│respectivă/respectiv si │ │ │
│investiţia finanţată din │ │ │
│pe o perioadă de cel puţin│ │ │
│5 ani de la punerea │ │ │
│proiectului în exploatare.│ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│q) Se va demonstra │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│DNSH - se probează cu │ │ │
│Declaraţia pe propria │ │ │
│răspundere (conform │ │ │
│modelului din Anexa nr. 7)│ │ │
│Se probează prin: │ │ │
│Declaraţia privind │ │ │
│respectarea principiului │ │ │
│DNSH, a fost încărcată în │ │ │
│platforma electronică si │ │ │
│este completată, datată, │ │ │
│semnată şi cu numele │ │ │
│complet al persoanei │ │ │
│semnatare │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│r) Actul de reglementare │ │ │
│privind protecţia mediului│ │ │
│/Dovada depunerii la │ │ │
│autoritatea competentă a │ │ │
│documentelor pentru │ │ │
│obţinerea actului de │ │ │
│reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului/ sunt │ │ │
│încărcate în platforma │ │ │
│electronică? │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│Cererii de finanţare │ │ │
│solicitantul trebuie să │ │ │
│facă cel puţin dovada │ │ │
│depunerii la autoritatea │ │ │
│competentă a documentelor │ │ │
│pentru obţinerea actului │ │ │
│de reglementare pentru │ │ │
│protecţia mediului, iar în│ │ │
│etapa de contractare este │ │ │
│obligatorie depunerea │ │ │
│actului de reglementare │ │ │
│pentru protecţia mediului │ │ │
│precum si a celorlalte │ │ │
│documente corespunzătoare │ │ │
│menţionate în ghid. │ │ │
│În mod excepţional, se │ │ │
│acceptă depunerea actului │ │ │
│final de reglementare │ │ │
│privind protecţia mediului│ │ │
│în termen de 8 luni de la │ │ │
│data semnării contractului│ │ │
│de finanţare. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│s) Declaraţia Natura 2000 │ │ │
│este ataşată? │ │ │
│La momentul depunerii │ │ │
│cererii de finanţare │ │ │
│solicitantul trebuie să │ │ │
│facă cel puţin dovada │ │ │
│depunerii la autoritatea │ │ │
│competentă a documentelor │ │ │
│pentru obţinerea acestui │ │ │
│document, iar in etapa de │ │ │
│contractare este │ │ │
│obligatorie Declaraţia │ │ │
│pentru siturile Natura │ │ │
│2000/Avizul Natura 2000. │ │ │
│În mod excepţional, se │ │ │
│acceptă depunerea │ │ │
│Declaraţia pentru siturile│ │ │
│Natura 2000/Avizul Natura │ │ │
│2000 în termen de 8 luni │ │ │
│de la data semnării │ │ │
│contractului de finanţare.│ │ │
├──────────────────────────┼──────┼──────────┤
│Proiectul este eligibil ? │ │ │
├────────┬─────────────────┼──────┼──────────┤
│[ ] Da │[ ] Nu │ │ │
├────────┴─────────────────┼──────┼──────────┤
│Comentarii │ │ │
└──────────────────────────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 2.2

        LA GHIDUL SOLICITANTULUI
        Fondul pentru modernizare
        ANEXA 2.2 - GRILA DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ A CERERILOR DE FINANŢARE

┌──────────────────────────────┬───┬───┐
│1. RELEVANŢA ŞI OPORTUNITATEA │40 │25 │
│PROIECTULUI │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│1.1. Contribuţia proiectului │30 │19 │
│la obiectivele FM │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│1.1.1. Contribuţia proiectului│ │ │
│la obiectivele Programului │ │ │
│cheie 5, Domeniu de investiţii│ │ │
│5.1 - Suport pentru │ │ │
│sprijinirea investiţiilor de │10 │6 │
│cogenerare de înaltă │ │ │
│eficienţă, prin economiile │ │ │
│înregistrate în consumul de │ │ │
│energie primară ca urmare a │ │ │
│implementării proiectului: │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- >20% = 10 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- între 16% şi 20% (inclusiv │ │ │
│20%) = 8 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- între 10% (inclusiv) şi 15% │ │ │
│(inclusiv 15%) = 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│1.1.2. Proiectul propune │ │ │
│realizarea unei instalaţii de │10 │6 │
│cogenerare cu randamentul │ │ │
│global brut în condiţiile ISO:│ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- mai mare de 90% = 10 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- între 85% şi 90% (inclusiv │ │ │
│90%) = 8 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- între 80% şi 85% (inclusiv │ │ │
│80%) = 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│1.1.3. Contribuţia proiectului│ │ │
│la reducerea emisiilor de │10 │7 │
│echivalent CO2 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- peste 1500 tone echivalent │ │ │
│CO2/an 10 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- (500 - 1500 tone) echivalent│ │ │
│CO2/an 9 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- <=500) tone echivalent CO2/ │ │ │
│an 7 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│1.2. Impactul proiectului │10 │6 │
│asupra societăţii şi mediului │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- RIRE mai mare ca 14% = 10 │ │ │
│puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- RIRE între 10% şi 14%, │ │ │
│inclusiv = 8 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- RIRE între 7 şi 10%, │ │ │
│inclusiv = 7 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- RIRE mai mică de 7% = 6 │ │ │
│puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2. MATURITATEA ŞI CALITATEA │50 │30 │
│PREGĂTIRII PROIECTULUI │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.1 Calitatea propunerii │ │ │
│tehnice - Soluţia tehnică │ │ │
│propusă în cadrul proiectului │ │ │
│corespunde nivelului actual de│ │ │
│performanţă în domeniu şi este│19 │12 │
│viabilă, sustenabilă şi │ │ │
│adecvată obiectivelor │ │ │
│proiectului │ │ │
│(punctajul pentru subcriterii │ │ │
│se însumează) │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.1.1 Calitatea analizei │ │ │
│opţiunilor, respectiv │ │ │
│principalele alternative │ │ │
│analizate şi modul de │6 │4 │
│justificare alegerii celei mai│ │ │
│bune opţiuni pentru │ │ │
│implementare = maxim 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.1.2. Solicitantul a efectuat│ │ │
│analiza riscului tehnologic │ │ │
│estimat pentru noua │ │ │
│configuraţie tehnologică, după│ │ │
│însuşirea concluziilor şi │6 │4 │
│recomandărilor SF (punctajul │ │ │
│se acordă în funcţie de │ │ │
│detaliile prezentate în │ │ │
│studiul de fezabilitate) = │ │ │
│maxim 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- au fost parcurse toate │ │ │
│etapele analizei de risc, │ │ │
│există documente şi nu sunt │ │ │
│înregistrate reacţii adverse. │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- au fost parcurse parţial │ │ │
│etapele analizei de risc, │ │ │
│există documente şi nu sunt │ │ │
│înregistrate reacţii adverse │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- nu există documente care să │ │ │
│ateste parcurgerea parţială a │ │ │
│etapelor analizei de risc sau │ │ │
│există reacţii adverse │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.1.3. Descrierea soluţiei │ │ │
│tehnice propuse pentru │ │ │
│promovarea cogenerării de │ │ │
│înaltă eficienţă şi tehnologia│ │ │
│de cogenerare sunt conform │ │ │
│Directivei 2012/27/UE a │ │ │
│Parlamentului European şi a │7 │4 │
│Consiliului din 25 octombrie │ │ │
│2012 privind eficienţa │ │ │
│energetică, de modificare a │ │ │
│Directivelor 2009/125/CE şi │ │ │
│2010/30/UE şi de abrogare a │ │ │
│Directivelor 2004/8/CE şi 2006│ │ │
│/32/CE, = maxim 7 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- metodologia este aplicată │ │ │
│corect, fără abordări eronate │ │ │
│= 7 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- metodologia este aplicată │ │ │
│parţial, existând erori în │ │ │
│abordare = 4 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.2. Calitatea propunerii │ │ │
│financiare - Bugetul │ │ │
│proiectului este corelat cu │ │ │
│obiectivele, activităţile si │ │ │
│resursele proiectului, include│ │ │
│cheltuielile necesare pentru │18 │12 │
│proiect, iar costurile sunt │ │ │
│realiste dovedite prin │ │ │
│respectarea următoarelor │ │ │
│elemente: │ │ │
│(punctajul pentru subcriterii │ │ │
│se însumează) │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.2.1. Costurile │ │ │
│investiţionale sunt adecvate │ │ │
│(în acord cu CAPEX/OPEX │ │ │
│estimat pentru tehnologia/ │ │ │
│mărimea proiectului propus), │6 │4 │
│corect calculate, detaliate, │ │ │
│coerente şi realiste, │ │ │
│determinate conform devizului │ │ │
│general întocmit conform HG │ │ │
│nr. 907/2016 = maxim 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.2.2. Costurile estimate pe │ │ │
│categorii de cheltuieli şi pe │ │ │
│activităţi sunt corect │ │ │
│calculate faţă de obiectivele │ │ │
│propuse şi rezultatele │6 │4 │
│estimate │ │ │
│- Verificarea aritmetica a │ │ │
│costurilor cu devizul şi a │ │ │
│cheltuielilor cu activităţile │ │ │
│= maxim 6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.2.3. Analiza cost-beneficiu │ │ │
│este coerentă cu parametrii şi│ │ │
│metodologia recomandată în │6 │4 │
│Ghidul Solicitantului = maxim │ │ │
│6 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- Metodologia şi etapele de │ │ │
│elaborare a analizei cost │ │ │
│beneficiu sunt corect aplicate│ │ │
│şi susţinute cu informaţii │ │ │
│complete şi suficient │3 │2 │
│detaliate - 3 puncte │ │ │
│- Metodologia şi etapele de │ │ │
│elaborare a analizei cost │ │ │
│beneficiu sunt insuficient │ │ │
│detaliate - 2 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│- Proiecţiile veniturilor şi │ │ │
│cheltuielilor de operare sunt │ │ │
│realiste, suficient │ │ │
│justificate, fundamentate pe │ │ │
│date corecte şi surse │ │ │
│verificabile - 3 puncte │3 │2 │
│- Proiecţiile veniturilor şi │ │ │
│cheltuielilor de operare nu │ │ │
│sunt suficient justificate, │ │ │
│fundamentate pe date corecte │ │ │
│şi surse verificabile - 2 │ │ │
│puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.3. Planul de activităţi şi │ │ │
│obiectivele proiectului sunt │ │ │
│corelate cu graficul de │ │ │
│implementare dovedite prin │6 │3 │
│respectarea următoarelor │ │ │
│elemente │ │ │
│- (punctajul pentru │ │ │
│subcriterii se însumează) │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.3.1 Planul de activităţi │ │ │
│este realist, fezabil şi este │ │ │
│suficient detaliat şi corelat │ │ │
│cu obiectivele proiectului │3 │1.5│
│atât în faza de pregătire, cât│ │ │
│şi în perioada implementării │ │ │
│acestuia = maxim 3 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.3.2. Întreaga durată a │ │ │
│proiectului este estimată în │ │ │
│mod realist şi fezabil, iar │3 │1.5│
│desfăşurarea în timp a │ │ │
│activităţilor este eşalonată │ │ │
│corect = maxim 3 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.4. Maturitatea proiectului -│ │ │
│existenţa principalelor avize │5 │2 │
│relevante pentru proiect │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.4.1. Existenţa autorizaţiei │ │ │
│de construire pentru │ │ │
│investiţia de bază la │ │ │
│depunerea CRF = maxim 2 │ │ │
│puncte: │ │ │
│Există autorizaţia de │ │ │
│construire la depunerea CRF = │2 │1 │
│1 puncte │ │ │
│Existenţa, la depunerea CRF, a│ │ │
│dovezii depunerii │ │ │
│documentaţiei pentru obţinerea│ │ │
│autorizaţiei de construire │ │ │
│pentru investiţia de bază =1 │ │ │
│punct │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.4.2. Exista avizul tehnic de│ │ │
│racordare la reţeaua de gaze │ │ │
│naturale (dacă este cazul) şi │ │ │
│la sistemul energetic naţional│ │ │
│la depunerea CRF = 2 puncte │ │ │
│Existenţa dovezii depunerii │ │ │
│documentaţiei pentru obţinerea│ │ │
│autorizaţiei de construire │2 │1 │
│pentru investiţia de bază = 1 │ │ │
│punct │ │ │
│Observaţie În lipsa │ │ │
│prezentării dovezii depunerii │ │ │
│documentaţiei în vederea │ │ │
│obţinerii ATR, proiectul va fi│ │ │
│respins │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.4.3. Alte avize relevante │ │ │
│pentru implementarea │ │ │
│proiectului identificate de │1 │0 │
│solicitant în funcţie de tipul│ │ │
│de lucrări şi legislaţia în │ │ │
│vigoare = 1 punct │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│În cazul in care avizele de la│ │ │
│punctele 2.4.1. si 2.4.2. nu │ │ │
│sunt relevante pentru tipul de│ │ │
│proiecte promovate, întregul │ │ │
│punctaj se acordă criteriului │ │ │
│2.4.3. │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│2.5. Riscurile identificate │ │ │
│sunt complete, relevante, iar │ │ │
│măsurile de prevenire, │2 │1 │
│diminuare şi management ale │ │ │
│acestora sunt prezentate şi │ │ │
│detaliate │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│Riscurile identificate sunt │ │ │
│complete şi realiste = 1 │ │ │
│puncte Mecanismele de │2 │1 │
│gestionare a riscurilor sunt │ │ │
│adecvate şi realiste = 1 │ │ │
│puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│3. SUSTENABILITATEA │10 │5 │
│PROIECTULUI │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│3.1. Solicitantul a │ │ │
│identificat realist şi complet│ │ │
│aspectele tehnice, │ │ │
│instituţionale şi financiare │3 │1.5│
│pentru asigurarea │ │ │
│continuităţii proiectului = │ │ │
│max 3 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│3.2. Corectitudinea modului de│ │ │
│realizare al analizei de │3 │1.5│
│sustenabilitate financiară = │ │ │
│max 3 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│3.3. Verificarea │ │ │
│sustenabilităţii financiare = │ │ │
│max 4 puncte (punctajele de │ │ │
│mai jos se adună) │ │ │
│Sursele privind intrările şi │ │ │
│ieşirile de numerar sunt │4 │2 │
│complete şi realiste = 2 │ │ │
│puncte │ │ │
│Fluxul de numerar net cumulat │ │ │
│este pozitiv sau egal cu 0 pe │ │ │
│fiecare an al perioadei de │ │ │
│referinţă - 2 puncte │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼───┤
│ │100│60 │
└──────────────────────────────┴───┴───┘

        Notă: Pentru calificare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele punctaje:
        ● Pentru fiecare criteriu major - relevanţă, maturitate şi sustenabilitate- este necesară obţinerea punctajului minim de calificare
        ● Punctajul total obţinut pentru selecţia la finanţare este 60 puncte.
        ● Fiecare criteriu major include subcriterii.
        ● Fiecare criteriu major include subcriterii. Punctajul minim pe subcriterii este obligatoriu şi este obligatorie obţinerea punctajelor minime pe criteriile majore.
        ● Pentru criteriul 1.1.2 "Proiectul propune realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut în condiţiile ISO" este obligatorie respectarea pragului minim de 80% al randamentului.


┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Solicitantul îndeplineşte │ │ │
│condiţiile pentru a nu fi │DA│NU│
│încadrat ca întreprindere în │ │ │
│dificultate? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul se califică în urma │ │ │
│procesului de evaluare? DA NU │ │ │
│Dacă DA, proiectul este propus: │ │ │
│Pentru finanţare │ │ │
│Comentarii: │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘


    ANEXA 3

        Ghidul Solicitantului
        Fondul pentru modernizare 3.a MODEL*1) DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE*2)
        *1) Pentru proiectele care au fost începute cu finanţare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător
        *2) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit
        Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ......, nr. .........., eliberată de ..........., în calitate de <funcţie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>,-/Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă, declar pe propria răspundere că:
    1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Ministerul Energiei
    2. <denumire solicitant>/<denumire partener>, nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
     ● este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respectiv conform Legi nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
        ● este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
        ● nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
        ● a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
        ● a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.

    3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
        ( ) este disponibil pentru investiţii
        ( ) sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
        ( ) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

    4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
    5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului, eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au respectat legislaţia privind achiziţiile publice

        Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.
        Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit
        Nume şi prenume
        Data:
        Semnătură
                              3.b DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlul proiectului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire organizaţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod de înregistrare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr de înregistrare în Registrul ││
│Comerţului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Anul înfiinţării ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa poştală: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cod: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ/Sector: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresă poştă electronică ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că solicitantul:
    - am/are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.
    – mă angajez:
    – să finanţez/e toate costurile neeligibile aferente proiectului;
    – să asigur/e resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
    – să menţin/ă proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare;
    – să asigur/e folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect;
    – să asigur/e din alte surse de finanţare legal constituite finanţarea necesară pentru finalizarea proiectului în situaţia în care acesta nu va fi implementat în integralitate până la 31.12.2030 pentru proiectele aferente FM;
    – să demonstrez în toate etapele de implementare a proiectului modul în care investiţia contribuie la atingerea ţintelor stabilite în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, respectiv faptul că soluţiile tehnice pentru realizarea/modernizarea unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde respectă prevederile Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în concordanţă cu analiza DNSH;
    – să includ condiţiile legate de DNSH în cadrul documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor aferente proiectului finanţat şi să respect acest principiu pe perioada de implementare/operare;
    – se obligă ca operarea infrastructurii construite prin proiect să fie realizată în condiţiile legii;
    – să demonstrez în etapa de contractare modul în care investiţia contribuie la obiectivul Uniunii pentru climă 2030 şi la obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050, respectiv faptul că soluţiile tehnice pentru realizarea/ modernizarea unităţilor de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate asigură posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness);
    – să menţin investiţia pe perioada valabilităţii contractului de finanţare şi să păstrez documentele aferente proiectului pe perioada prevăzută de art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. (Notă: această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă).
    – Să asigur realizarea unei instalaţii de cogenerare cu randamentul global brut de minim 80%.

     Totodată, în scopul colectării şi furnizării datelor privind beneficiarul real în conformitate cu art. 22, alin. 2 lit. d) din Regulamentul(UE) 2021/241, mă angajez să furnizez următoarele date:
    i. numele destinatarului final al fondurilor ......................;
    ii. numele contractantului şi al subcontractantului ( în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice ......................
    iii. prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului
        ...................................
        ...................................
        ...................................


        De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Specific, precum şi în legislaţia europeana şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului.
        Data:
        Reprezentant legal
        Prenume şi Nume:
        Semnătura:
           3.c MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU AJUTORUL DE STAT*3)
        *3) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit.
        Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <<denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
        ( ) societatea nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
        ( ) societatea nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Cap 2, secţiunea 2.2, punctul 20 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), şi anume:
        (a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderi lor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
        (b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
        (c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditori lor săi;
        (d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    i. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi
    ii. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.


        ( ) justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ), deoarece investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice, întrucât ........................... (valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare etc.).
        ( ) nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice "demararea lucrărilor (Start of Works)"
    - adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor, realizarea studiilor de fezabilitate şi demararea procedurii de achiziţie.┌─────┬────────────────────────────────┐
│Data:│Semnătură reprezentant legal al │
│ │solicitantului: │
└─────┴────────────────────────────────┘

                  3.d MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
     Subsemnatul/subsemnata ..................., având funcţia de ............. în cadrul ..................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului ".............", nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare în vigoare şi nu mă aflu într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii.
        Notă: Prezenta declaraţie va fi completată atât de Reprezentantul legal, cât şi de fiecare membru al Unităţii de Implementare a Proiectului.
        Data:
        Reprezentant legal/membru al Unităţii de Implementare a Proiectului
        Prenume şi Nume:
        Semnătura:
                Anexa 3e. MODEL DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ÎNTREPRINDERII

    Formularul A
                                       DECLARAŢIE
                          privind încadrarea întreprinderii în
                     categoria întreprinderilor mici şi mijlocii*4)
     *4) O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ......................
        Adresa sediului social: ........................
        Cod unic de înregistrare: ......................
        Numele şi funcţia: ............................. (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonomă

        În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.
        [ ] Întreprindere parteneră

        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [ ] Întreprindere legată

        Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*5)
     *5) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*6) │
├──────────┬────────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de afaceri│Active │
│mediu │anuală netă (mii│totale │
│anual de │lei/mii euro*7))│(mii lei/ │
│salariaţi │ │mii euro) │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘

        *6) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *7) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

        Semnătura digitală .......................
        (numele şi prenumele semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

    Formularul B
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*3) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*8)) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*3) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*3) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *8) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.
                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .....................
        Adresa sediului social .......................
        Codul unic de înregistrare ...................
        Numele, prenumele şi funcţia ................. (preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬────────────┬──────────┬───────┤
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul │afaceri │totale │
│ │mediu anual │anuală │(mii │
│ │de │netă (mii │lei/mii│
│ │salariaţi*9)│lei/mii │euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────┼────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL:│ │ │ │
└──────┴────────────┴──────────┴───────┘

        *9) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*10) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.
    *10) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.
        .......................................................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).
        .......................................................................

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌─────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*11)│
│ │anual de │netă │(mii lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii euro) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │euro) │ │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată│ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării│ │ │ │
│celui mai│ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent │ │ │ │
│la datele│ │ │ │
│introduse│ │ │ │
│în │ │ │ │
│tabelul │ │ │ │
│de la │ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴──────────┘

    *11) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

        Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.


    SECŢIUNEA A
    Întreprinderi partenere
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră – Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │ │preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │consiliului de│anual de │(mii │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│lei/ │mii │
│ │ │ │director │ │mii │euro) │
│ │ │ │general sau │ │euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘    NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    SECŢIUNEA B
    Întreprinderi legate
        1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*12).
    *12) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬─────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cifra de │Active │
│ │Numărul mediu│afaceri │totale │
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*13)│netă │lei/mii│
│ │ │(mii lei/ │euro) │
│ │ │mii euro) │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼───────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴───────┘

    *13) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│euro) │
│ │ │euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).
                                          FIŞA
                         privind legătura dintre întreprinderi
                          nr. ... din tabelul B2, secţiunea B
               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                      în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ............................................................
        Adresa sediului social ..............................................................
        Codul unic de înregistrare ..........................................................
        Numele, prenumele şi funcţia ........................................................
        (preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă │
├──────┬─────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │Cifra de │Active│
│ │Numărul mediu│afaceri │totale│
│ │anual de │anuală │(mii │
│ │salariaţi*14)│netă │lei/ │
│ │ │(mii lei/ │mii │
│ │ │mii euro) │euro) │
├──────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│Total:│ │ │ │
└──────┴─────────────┴──────────┴──────┘

        *14) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduce în secţiunea A.


    Anexa nr. 3f Declaraţie pe propria răspundere
     Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ...., nr. ..., eliberată de ............, CNP .......................... având funcţia de ..............., în calitate de <reprezentant legal> al <denumire solicitant>, cu sediul social în ............................ cod de înregistrare fiscală ................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal şi prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declaraţii, cu prilejul depunerii cererii de finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă., declar pe propria răspundere că unitatea/unităţile existentă/e de generare a căldurii înlocuită/e va fi/vor fi scoasă/e din funcţiune obligatoriu, după punerea în funcţiune a noilor unităţi CHP, pentru activităţile specifice care fac obiectul finanţării proiectului din Fondul pentru modernizare.
        Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de finanţare, precum şi obligarea organizaţiei pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.
        Nume ....................
        Dată ....................
        Semnătură ...............
    Anexa nr. 3g Declaraţie privind evitarea dublei finanţări
    Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria ...., nr. ...., eliberată de ................., CNP ............................... având funcţia de ..............., în calitate de <reprezentant legal> al <denumire solicitant>, cu sediul social în ..................... cod de înregistrare fiscală ..................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal şi prevederile art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 privind falsul în declaraţii, cu prilejul depunerii cererii de finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă., declar pe propria răspundere că solicitantul <denumire solicitant> pe care îl reprezint nu a beneficiat şi nici nu beneficiază în prezent de finanţare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul naţional şi/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activităţile specifice care fac obiectul prezentei oferte pentru finanţare.
     Declar în egală măsură că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de "dublă finanţare" aşa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
        Am luat la cunoştinţă că declaraţia în fals atrage după sine încetarea contractului de finanţare, precum şi obligarea organizaţiei pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanţări şi la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanţării nerambursabile, până la data descoperirii falsului.
        Nume .................
        Dată .................
        Semnătură ............


    ANEXA 4

    Ghidul solicitantului
        CATEGORII DE CHELTUIELI INDICATIVE

┌────────────┬───────────────────┬─────────┐
│Categorii │Subcategorie │Eligibile│
│cheltuieli │cheltuieli │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │obţinerea terenului│ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │amenajarea │DA │
│Cheltuieli │terenului │ │
│pentru ├───────────────────┼─────────┤
│obţinerea şi│Cheltuieli cu │ │
│amenajarea │amenajări pentru │ │
│terenului │protecţia mediului │NU │
│ │şi aducerea la │ │
│ │starea iniţială │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │relocarea/protecţia│NU │
│ │utilităţilor │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli pentru │ │
│pentru │asigurarea │ │
│asigurarea │utilităţilor │DA │
│utilităţilor│necesare │ │
│necesare │obiectivului │ │
│obiectivului│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Studii de teren │NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Raport privind │ │
│ │impactul asupra │NU │
│ │mediului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Alte studii │NU │
│ │specifice │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │documentaţii-suport│ │
│ │şi cheltuieli │NU │
│ │pentru obţinerea de│ │
│ │avize, acorduri şi │ │
│ │autorizaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Expertizare tehnică│NU │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │performanţei │ │
│ │energetice şi │ │
│ │auditul energetic │NU │
│ │al clădirilor, │ │
│ │auditul de │ │
│ │siguranţă rutieră │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Proiectare1 (Temă │ │
│ │de proiectare, │ │
│ │studiu de │ │
│ │prefezabilitate, │ │
│ │Studiu de │ │
│ │fezabilitate/ │ │
│ │documentaţie de │ │
│ │avizare a │ │
│ │lucrărilor de │ │
│ │intervenţii şi │ │
│ │deviz general, │ │
│ │documentaţiile │DA │
│ │tehnice necesare în│ │
│ │vederea obţinerii │ │
│ │avizelor/ │ │
│Cheltuieli │acordurilor/ │ │
│pentru │autorizaţiilor, │ │
│proiectare │verificarea tehnică│ │
│şi asistenţă│de calitate a │ │
│tehnică │proiectului tehnic │ │
│ │şi a detaliilor de │ │
│ │execuţie, Proiect │ │
│ │tehnic şi detalii │ │
│ │de execuţie) │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │organizarea │NU │
│ │procedurilor de │ │
│ │achiziţie │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │consultanţă │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │managementul de │ │
│ │proiect pentru │NU │
│ │obiectivul de │ │
│ │investiţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │NU │
│ │auditul financiar │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │asistenţă tehnică │DA │
│ │din partea │ │
│ │proiectantului │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu plata│ │
│ │diriginţilor de │DA │
│ │şantier │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │coordonator în │ │
│ │materie de │ │
│ │securitate şi │ │
│ │sănătate - conform │ │
│ │Hotărârii │NU │
│ │Guvernului nr. 300/│ │
│ │2006, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │construcţii şi │DA │
│ │instalaţii │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │montaj utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│ │tehnologice şi │ │
│ │funcţionale │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │DA │
│Cheltuieli │tehnologice şi │ │
│pentru │funcţionale care │ │
│investiţia │necesită montaj │ │
│de bază ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │utilaje, │ │
│ │echipamente │ │
│ │tehnologice şi │NU │
│ │funcţionale care nu│ │
│ │necesită montaj şi │ │
│ │echipamente de │ │
│ │transport │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │dotările │ │
│ ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli cu │DA │
│ │active necorporale │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │lucrări de │ │
│ │construcţii şi │DA │
│Cheltuieli │instalaţii aferente│ │
│cu │organizării de │ │
│organizarea │şantier │ │
│de şantier ├───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli conexe │ │
│ │organizării │DA │
│ │şantierului │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Cheltuieli pentru │ │
│comisioane, │comisioane, cote, │NU │
│cote, taxe, │taxe, costul │ │
│costul │creditului │ │
│creditului │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli diverse │ │
│diverse şi │şi neprevăzute │DA │
│neprevăzute │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │Cheltuieli pentru │ │
│pentru │informare şi │NU │
│informare şi│publicitate │ │
│publicitate │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │
│ │pregătirea │DA │
│Cheltuieli │personalului de │ │
│pentru probe│exploatare │ │
│tehnologice ├───────────────────┼─────────┤
│şi teste │Cheltuieli pentru │ │
│ │probe tehnologice │DA │
│ │şi teste │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│aferente │Cheltuieli aferente│NU │
│marjei de │marjei de buget │ │
│buget │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────┤
│Cheltuieli │ │ │
│pentru │Cheltuieli pentru │ │
│constituirea│constituirea │ │
│rezervei de │rezervei de │NU │
│implementare│implementare pentru│ │
│pentru │ajustarea de preţ │ │
│ajustarea de│ │ │
│preţ │ │ │
└────────────┴───────────────────┴─────────┘

        NU sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustivă):
        ● cheltuieli aferente contribuţiei în natură
        ● cheltuieli cu amortizarea
        ● cheltuieli cu obţinerea terenurilor
        ● cheltuieli aferente achiziţiei de bunuri sub forma leasingului
        ● cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport
        ● cheltuieli generale de administraţie
        ● cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite
        ● dobânda debitoare
        ● alte comisioane aferente creditelor
        ● taxa pe valoarea adăugată (TVA)
        ● achiziţia de echipamente second-hand
        ● amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi arbitraj
        ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii

        ● cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
        ● cheltuieli cu branşamentul (conectarea la staţia de transformare)
        ● cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului)
        ● alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).


    ANEXA 5

    La Ghidul solicitantului
        Lista Domeniilor de Activitate Eligibile/Coduri CAEN Rev.2
    SECŢIUNEA D
    Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Clasa│Descrierea clasei CAEN rev. 2 │
│CAEN │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3511 │Producţia de energie electrică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3512 │Transportul energiei electrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3513 │Distribuţia energiei electrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3514 │Comercializarea energiei │
│ │electrice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3530 │Furnizarea de abur şi aer │
│ │condiţionat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Această clasă include: │
│ │- producerea, colectarea şi │
│ │distribuţia aburului şi a apei │
│ │calde pentru încălzit, obţinerea│
│ │de energie şi alte scopuri │
│ │- producerea şi distribuţia de │
│ │aer rece │
│ │- producerea şi distribuţia de │
│ │apă refrigerată pentru răcire │
│ │- producerea de gheaţă, în scop │
│ │alimentar sau nealimentar │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 6

    La Ghidul solicitantului
        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru oferta cu titlul (completaţi cu titlul complet al ofertei) din care această declaraţie face parte, în cadrul procedurii de ofertare concurenţială pentru selecţia proiectelor aferente Programului cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare, Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă:
        (Această declaraţie se completează de către reprezentanţii legali ai solicitantului)

        CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul/Subsemnata ....................... CNP ..................., posesor/posesoare a CI seria ........ nr. ................., domiciliat/ă în ........................., e-mail .................., telefon ........... în calitate de reprezentant legal al (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social al solicitantului)
     Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Energiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea ofertei cu titlul. , să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Energiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare şi selecţie a ofertei cu titlul .......................
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ........................... şi/sau fax ................
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME: ................
        DATA: ...........................
        SEMNĂTURA: ......................

    ANEXA 7

        LA GHIDUL SOLICITANTULUI
        Model declaraţie privind respectarea principiului DNSH
        Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. Cererea pentru proiectul <denumire proiect>, aferentă Domeniu de investiţii 5.1 - Suport pentru sprijinirea investiţiilor de cogenerare de înaltă eficienţa, respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2139], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei propuse în cadrul acesteia, în special luând în considerare etapele de implementare/execuţie, operare şi scoatere din uz a investiţiei.
    2. Astfel, proiectul <denumire proiect> nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
        (a) atenuarea schimbărilor climatice;
        (b) adaptarea la schimbările climatice;
        (c) utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi a celor marine;
        (d) tranziţia către o economie circulară;
        (e) prevenirea şi controlul poluării;
        (f) protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.

    3. Autoevaluarea din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul <denumire proiect> din Anexa la prezenta declaraţie este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "o nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C 2021/ 2139], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).
    4. Autoevaluarea pentru proiectul <denumire proiect> din anexa la prezenta declaraţie cuprinde date şi informaţii corecte, reale şi conforme cu documentaţia ofertei din fazele de proiectare (SF/DALI, PTh, DTAC), precum şi cu măsurile ce vor fi luate pe perioada de implementare/execuţie, operare şi scoatere din uz a acesteia.
    5. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru fazele de proiectare este inclusă obligaţia proiectantului de a trata şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "o nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C 2021/2139], în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).
    6. În cadrul procedurilor de achiziţie pentru furnizarea echipamentelor/instalaţiilor şi execuţia lucrărilor este inclusă obligaţia contractantului de a respecta măsurile stabilite în fazele de proiectare şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în linie cu autoevaluarea anexată la prezenta declaraţie.
    7. Pe perioada de operare şi la finalul ciclului de viaţă a investiţiei se asigură în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declaraţie.
    8. Raportarea privind asigurarea conformităţii investiţiei cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") se va realiza inclusiv pe perioada de implementare şi de valabilitate a contractului de finanţare corespunzător cererii de finanţare, potrivit termenelor şi condiţiilor stabilite de Ministerul Energiei.

        Confirm, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie (inclusiv din anexa la aceasta) sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.
        Semnătură reprezentant legal al solicitantului

    ANEXA 8

        la Ghidul solicitantului
        BUGETUL PROIECTULUI
    1. BUGET - CHELTUIELI
        Tabelul 1

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- LEI- │
├──────┬───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────────┤
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │Valoarea │totală │Valoarea │ │
│ │ │totală a │eligibilă a │grantului │Contribuţia proprie la: │
│ │ │investiţiei:│cheltuielii │solicitat: │ │
│ │ │ │(1): │ │ │
├──────┼───────────────┼────┬───┬───┼────┬───┬───┼────┬───┬───┼───────────┬───────────┬───┤
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ │
│Cap/ │capitolelor si │fără│TVA│cu │fără│TVA│cu │fără│TVA│cu │eligibilă a│neeligibilă│TVA│
│Subcap│subcapitolelor │TVA │ │TVA│TVA │ │TVA│TVA │ │TVA│cheltuielii│a │ │
│ │de cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheltuielii│ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│0 │1 │2 │3 │4= │5 │6 │7= │8 │9 │10=│11=5-8 │12=2-5 │13=│
│ │ │ │ │2+3│ │ │5+6│ │ │8+9│ │ │3-9│
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│1.1 │Obţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│1.2 │Amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Amenajări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │starea iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.4 │relocarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Total capitol 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │proiectare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│3.1 │Studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.1 Studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.2 Raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactul asupra│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │3.1.3 Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┤
│ │Documentaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<