Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 24 mai 2022  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 24 mai 2022 elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 517 bis din 26 mai 2022
──────────
         Aprobat prin ORDINUL nr. 1.267 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517 din 26 mai 2022.
──────────
                                 GHIDUL SOLICITANTULUI
                   elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
                        pentru instituirea unor scheme de ajutor
              de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact
             major în economie, cu modificările şi completările ulterioare
                                - Revizia 7, mai 2022 -
        Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, instituită prin H.G. nr. 807/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 714 /30.09.2014, modificată şi completată prin H.G. nr. 357/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 377/17.05.2016, H.G. nr. 476/2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 580/09.07.2018, H.G. nr. 880/2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 954/12.11.2018, H.G. nr. 1046/2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 25/10.01.2019, H.G. nr. 268/2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 286/06.04.2020, H.G. nr. 628/2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 711/07.08.2020, H.G. nr. 760/2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 702/15.07.2021, H.G. nr. 149/2022, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 112/03.02.2022 şi H.G. nr. 530/2022, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 394/21.04.2022.
        Informaţii privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanţare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii Acordului pentru finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document, precum şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.
        Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-urile Ministerului Finanţelor precizate mai sus.
        Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/formular-întrebări, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.
 (a se vedea imaginea asociată)

    CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
    6. Care sunt cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale?
    6.1. Cheltuieli eligibile
    6.2. Cheltuieli neeligibile

    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
    8. Cum se calculează ajutorul de stat?

        CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
    1.2. Calcularea punctajului şi publicarea Listei întreprinderilor solicitante
    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate
    1.3.1. Verificarea existenţei şi conformităţii Cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
    1.3.2. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate


    2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare
    2.1. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul sesiunii
    2.2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul total al schemei

    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
    5. În ce condiţii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?
    6. În ce condiţii se emite proiectul de Acord pentru finanţare?

        CAPITOLUL III - DEMARAREA INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL IV - MENŢINEREA INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL V - MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIŢII ŞI A ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        CAPITOLUL VI - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        CAPITOLUL VII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        CAPITOLUL VIII - RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
    Anexa 1
    Anexa 2.1
    Anexa 2.2
    Anexa 3
    Anexa 4
    Anexa 5
    Anexa 6
    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
     Scopul H.G. nr. 807/2014 este reprezentat de instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul Ghid.
        Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2021) 9750 final prin care a fost aprobată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027.
        Valoarea totală a unui proiect de investiţii trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).
        DEFINIŢII:
        Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A.
        Investiţia iniţială = investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, aflate în acelaşi perimetru, cu excepţia investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
        Investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice = investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru cu excepţia investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

        ATENŢIE!
        Proiectele de investiţii a căror valoare totală se situează sub valoarea de 4,5 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanţarea cu ajutor de stat pe această schemă.


    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
        Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale.
        Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2023;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2028.

        Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
        Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
        Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2028 în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
        Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        DEFINIŢII:
        Întreprindere nou-înfiinţată = întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii.
        Întreprindere în activitate = întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.
        Filiale = societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        Sucursale = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Puncte de lucru (sedii secundare) = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        ATENŢIE!
        Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare în vederea completării corecte a informaţiilor prevăzute în cererea de acord pentru finanţare.


    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
     Sunt eligibile investiţiile care se realizează în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1.
        ATENŢIE!
        În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în schemă.

        ATENŢIE!
        Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.


    6. Care sunt cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale?
        ATENŢIE!
        Eligibilitatea elementelor din planul de investiţii se va verifica la plată.

        DEFINIŢIE:
        Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile - valoare T.V.A.
        Activele eligibile şi neeligibile incluse în planul de investiţii trebuie să fie în proprietatea exclusivă a societăţii beneficiare de ajutor de stat pe perioada implementării şi menţinerii investiţiei, cu excepţia construcţiilor care fac obiectul închirierii.
        Planul de investiţii = document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde exclusiv valorile corespunzătoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, pe categorii şi cu determinarea valorii totale a investiţiei şi a calendarului realizării investiţiei.

        ATENŢIE!
        În cuprinsul planului de investiţii la categoria Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente se va prezenta doar valoarea totală şi defalcarea acesteia pe cheltuieli eligibile şi neeligibile, pe ani. În cadrul procedurii de plată se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin încadrarea activelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

    6.1. Cheltuieli eligibile
        DEFINIŢIE:
        Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

    6.1.1. Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale
        DEFINIŢII:
        Active corporale = activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
    a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
    b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

        Active noi = active care nu au fost utilizate niciodată.
        În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.
        În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor din categoria clădirilor, aferente investiţiei iniţiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
        ATENŢIE!
        Valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună; valoarea chiriei care depăşeşte valoarea maximă eligibilă este neeligibilă şi este finanţată de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat din surse proprii.
        Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin pe perioada realizării investiţiei iniţiale şi cinci ani după data finalizării acesteia şi trebuie să intre în vigoare la o data ulterioară datei depunerii cererii.
        Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
    b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;
    c) să fie noi.


        ATENŢIE!
        În cazul în care, pe parcursul celor cinci ani de la finalizarea investiţiei, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor.

        DEFINIŢIE:
        Achiziţia de active în condiţii de piaţă = modalitatea de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor.


    6.1.2. Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale
        DEFINIŢIE:
        Active necorporale = activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
        Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
        ● trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
        ● să fie achiziţionate în condiţii de piaţă.
        ● să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.


        DEFINIŢII:
        Achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor.
        Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul din următoarele cazuri:
    (i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    (ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    (iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    (iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.


        ATENŢIE!
        Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.    6.2. Cheltuieli neeligibile
        Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiţii şi incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierea construcţiilor, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu sunt finanţate cu ajutor de stat.
        ATENŢIE!
        Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcţiilor, în cuprinsul planului de investiţii:
    - achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente;
    – cheltuielile menţionate în devizul general la alte capitole decât 4.1. - costurile aferente chiriei care depăşesc valoarea de 22 lei/mp/lună.


        ATENŢIE!
        Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condiţiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.
        De exemplu nu sunt eligibile activele corporale de natura instalaţiilor tehnice, maşini şi echipamente care:
    - nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
        sau

    – nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare; sau
    – nu sunt noi.

        Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
    - achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,
    – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.
    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?

┌──────────────────────────────────────┐
│Întreprinderile trebuie să │
│îndeplinească cumulativ următoarele │
│condiţii │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c) nu intră în │
│ │categoria │
│ │„întreprinderilor în │
│ │dificultate”; │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│ │ajutor de stat sau în │
│ │cazul în care asemenea│
│Generale │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura costurilor │
│ │salariale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │h) au rentabilitatea │
│ │cifrei de afaceri mai │
│ │mare decât zero în │
│Suplimentar │unul din ultimele trei│
│pentru │exerciţii financiare │
│întreprinderile│încheiate; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│ │i) au capitaluri │
│ │proprii pozitive în │
│ │ultimul exerciţiu │
│ │financiar încheiat; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │j) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │100.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │k) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│Suplimentar │anterior înregistrării│
│pentru │cererii de acord │
│întreprinderile│pentru finanţare o │
│nou-înfiinţate │altă întreprindere │
│ │înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, care │
│ │desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │l) nu sunt rezidente │
│ │din punct de vedere │
│ │fiscal în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante, sau se │
│ │supun legislaţiei │
│ │fiscale a acestora; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de acţionari din │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│Suplimentar │Uniunii Europene a │
│prevăzute de │jurisdicţiilor │
│Recomandarea │necooperante, analiza │
│(UE) 2020/1039 │mergând până la │
│a Comisiei din │nivelul beneficiarului│
│14 iulie │real, aşa cum este │
│2020*1), atât │definit la art. 3 │
│pentru │punctul 6 din │
│întreprinderile│Directiva 849/2015; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│cât si pentru │n) nu controlează, │
│cele │direct sau indirect, │
│nou-înfiinţate │filialele sau sediile │
│ │permanente proprii în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │o) nu exercită dreptul│
│ │de proprietate în │
│ │comun cu │
│ │întreprinderile aflate│
│ │în jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante. │
└───────────────┴──────────────────────┘

        *1) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
        ATENŢIE!
        Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante şi Directiva 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.

        ATENŢIE!
        Totodată, Recomandarea Comisiei din 14.7.2020 oferă statelor membre posibilitatea de a ignora existenţa unor legături ale întreprinderilor beneficiare cu cele aflate în jurisdicţiile necooperante, în două situaţii:
    1. în cazul în care nivelul obligaţiilor fiscale din statul membru care acordă sprijinul pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparaţie cu cifra de afaceri totală sau nivelul activităţii întreprinderii beneficiare la nivel individual şi de grup, în aceeaşi perioadă;
    2. în cazul în care întreprinderea îşi asumă angajamente legale de a înlătura legăturile cu jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, într-un interval scurt de timp, sub rezerva unei monitorizări adecvate şi sancţionării în consecinţă în caz de nerespectarea acestor angajamente.    8. Cum se calculează ajutorul de stat?
        Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:
    - H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9750 final prin care a fost aprobată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027,
    – H.G. nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nivel maxim │
│ │ │ │al ajutorului│
│ │Judeţe │Intensitate│de stat de │
│REGIUNEA │componente │Maximă │care poate │
│ │ │% │beneficia o │
│ │ │ │întreprindere│
│ │ │ │-euro - │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bihor │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cluj │40% │30.000.000 │
│Nord-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Maramureş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sălaj │50% │37.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alba │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Braşov │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Covasna │40% │30.000.000 │
│Centru ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Harghita │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Mureş │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sibiu │40% │30.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bacău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Botoşani │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Iaşi │50% │37.500.000 │
│Nord-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Neamţ │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Suceava │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vaslui │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Brăila │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Buzău │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │50% │37.500.000 │
│Sud-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Galaţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vrancea │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Tulcea │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Argeş │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dâmboviţa │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Sud-Muntenia │Giurgiu │50% │37.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ialomiţa │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Prahova │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Teleorman │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dolj │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Gorj │60% │45.000.000 │
│Sud-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Oltenia │Mehedinţi │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Olt │60% │45.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vâlcea │60% │45.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Arad │30% │22.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │30.000.000 │
│Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Hunedoara │40% │30.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Timiş │30% │22.500.000 │
├───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┤
│Zonele „c” care nu sunt predefinite │
├───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │35% │26.250.000 │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, Vidra│ │ │
│ │şi Berceni │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│Bucureşti-Ilfov│Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, Moara │45% │33.750.000 │
│ │Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, Glina,│ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti şi │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┘        Intensitatea maximă a ajutorului de stat prevăzută în tabelul de mai sus va putea fi majorată pentru anumite judeţe identificate pentru a beneficia de sprijin din Fondul pentru o tranziţie justă, în cazul în care Comisia Europeană va emite o Decizie în acest sens. Ministerul Finanţelor va publica aceste informaţii pe site-ul său la secţiunea Ajutor de stat ulterior obţinerii Deciziei de autorizare din partea forului comunitar.
        ATENŢIE!
        Având în vedere că:
        ● Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 trebuie să fie complementară schemelor de ajutor de stat finanţate prin fonduri europene,
        ● Schemele de ajutor de stat finanţate prin fonduri europene exclud întreprinderile mari,
        prin Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 nu se acordă bonusuri care suplimentează intensitatea maximă a ajutorului de stat în cazul IMM-urilor.


        DEFINIŢII:
        Intensitatea ajutorului de stat = raportul dintre valoarea ajutorului şi valoarea costurilor eligibile.
        Intensitate (%) = (valoare maximă ajutor de stat/valoare totală cheltuieli eligibile)x100
        Proiect mare de investiţii = o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
        În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare şi se calculează conform formulei:
        Valoarea maximă a ajutorului = R * (A + 0,50 * B + 0 * C), unde:
        R = intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în regiunea în cauză
        A = costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 milioane euro
        B = partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 milioane euro şi 100 milioane euro
        C = partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro        DEFINIŢII:
        Proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.
        Grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia.

        ATENŢIE!
        În cazul în care un proiect unic de investiţii devine un proiect mare de investiţii, ajutorul de stat solicitat de către întreprindere se va calcula utilizând formula menţionată mai sus.
        Valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic este formată din valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat, după caz, aferente proiectelor anterioare şi valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care se solicită finanţare.
        Pentru aplicarea formulei este necesar ca valoarea cheltuielilor eligibile cumulate să fie calculată în euro. În acest sens se va utiliza cursul de schimb mediu, stabilit de Banca Naţională a României, al lunii anterioare datei depunerii Cererii de acord pentru finanţare.
        Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicită finanţare se calculează ca diferenţă între valoarea maximă a ajutorului de stat aferent proiectului unic şi valoarea ajutorului de stat aprobat sau efectiv plătit, după caz.
        Exemple:
        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie de 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 9 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 2 milioane euro, în Iaşi, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, judeţul Iaşi, judeţ cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:
        Valoarea totală a costurilor eligibile x Intensitatea maximă = 9 milioane lei x 50% = 4,5 milioane lei

        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie de 315 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 70 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, în Iaşi, localitate situată pe harta regională în regiunea Nord-Est, judeţul Iaşi, judeţ cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:
        Valoarea maximă a ajutorului = 0,5 * (225.000.000 lei + 0,50 * 45.000.000 lei) = 0,5 * 247.500.000 lei = 123.750.000 lei


        ATENŢIE!
        Ajutorul de stat plătit nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.    CAP. II
    MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    Mecanismul de depunere, analiză şi soluţionare a Cererilor de acord pentru finanţare
        Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare.
        Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor pe website-ul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.
        Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.
        Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.
        Întreprinderile interesate transmit cererile de acord pentru finanţare însoţite de documente justificative la Registratura generală a Ministerului Finanţelor.
     Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 6, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.
        Începând cu data publicării pe website a listei menţionate mai sus, cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut în termen de 60 de zile lucrătoare.
        În situaţia în care există două sau mai multe întreprinderi care au obţinut acelaşi punctaj ordinea intrării în analiză se va realiza în funcţie de valoarea contribuţiei la dezvoltarea regională menţionată în documentaţie.
        Analiza Cererilor de acord pentru finanţare se finalizează, după ce documentaţia este considerată completă, cu:
    - Acord pentru Finanţare;
        sau

    – Scrisoare de respingere.

        Acordurile pentru finanţare se emit în limita bugetului alocat sesiunii.
        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere sau bugetul alocat sesiunii se suplimentează, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
        În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord pentru finanţare continuă, în ordinea punctajului obţinut, în limita bugetului total alocat schemei, până la epuizarea acestuia.
        Epuizarea bugetului sesiunii se produce în momentul în care suma rămasă disponibilă din bugetul alocat sesiunii, după emiterea ultimului acord pentru finanţare, nu acoperă ajutorul de stat solicitat de următoarea întreprindere care nu s-a încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
        Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        Analiza Cererilor de acord pentru finanţare în limita bugetului total alocat schemei se finalizează, după ce documentaţia este considerată completă, cu:
    - Proiect de Acord pentru Finanţare;
        sau

    – Scrisoare de respingere.

        Proiectele de acord pentru finanţare se emit în limita bugetului total alocat schemei.
        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei.
        În situaţia în care bugetul disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere este mai mic decât valoarea ajutorului de stat solicitat în următoarea cerere de acord pentru finanţare care nu s-a încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei aceasta intră în analiză, iar în situaţia emiterii unui acord pentru finanţare valoarea ajutorului de stat aprobat nu poate depăşi bugetul total disponibil alocat schemei.
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăşi bugetul total alocat schemei.
        Cererile de acord pentru finanţare care nu au fost soluţionate ca urmare a epuizării bugetului total al schemei se restituie întreprinderilor.
        Cererile de acord pentru finanţare care nu au fost soluţionate până la data expirării valabilităţii schemei, fără a se depăşi termenul legal, se restituie întreprinderilor.
    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
        Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor pe site-ul său, la secţiunea www.mfinante.gov.ro - Ajutor de stat - Anunţuri, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor. Anunţul cuprinde data deschiderii sesiunii în care se depun cererile de acord pentru finanţare, durata sesiunii, bugetul alocat sesiunii în limita bugetului anual alocat schemei, precum şi ultima zi în care se pot înregistra cererile de acord pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanţare înregistrate la Ministerul Finanţelor începând cu data deschiderii sesiunii şi până în ultima zi inclusiv în care se pot înregistra cererile de acord pentru finanţare, conform datelor comunicate în anunţul publicat pe site
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite la:
    - Registratura generală a Ministerului Finanţelor din Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, o Cerere de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare evaluării, într-un singur exemplar tipărit şi în format electronic de tip memory stick.

        Transmiterea documentaţiei se poate face prin poştă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă şi depunerea personală a documentaţiei la Registratura generală a Ministerului Finanţelor.
        Pe plic se menţionează "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014".

        ATENŢIE!
        Cererile de acord pentru finanţare depuse la o altă adresă decât cea indicată se restituie întreprinderilor.
        Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.
        Nu se iau în considerare cereri de acord pentru finanţare transmise prin e-mail, fax sau la o altă adresă decât cea specificată mai sus.
     Formularul Cererii de acord pentru finanţare se regăseşte în Anexa 2.1 din prezentul Ghid.


    1.2. Calcularea punctajului şi publicarea Listei întreprinderilor solicitante
     Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 6, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.

    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate
    1.3.1. Verificarea existenţei şi conformităţii Cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
    a) Cererea de acord pentru finanţare - informaţiile se completează conform explicaţiilor din formular.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, cererea:
    - respectă modelul formularului din Anexa 2.1 la prezentul Ghid,
    – are toate rubricile completate cu datele solicitate,
    – este datată şi semnată în original sau electronic de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, planul de afaceri, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea şi Împuternicirea, dacă este cazul.
    – este transmisă inclusiv în format electronic, în situaţia în care este semnată electronic.

        ATENŢIE!
    În situaţia în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului Constatator, nu poate semna documentaţia necesară în vederea accesării ajutorului de stat, este permisă desemnarea unei alte persoane care să reprezinte legal întreprinderea în relaţia cu Ministerul Finanţelor, cererea de acord pentru finanţare fiind însoţită de o împuternicire în acest sens, prezentată la lit. e).


    b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, certificatul constatator:
    - este ataşat în original, dacă este emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, sau în format electronic,
    – este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare,
    – conţine cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicită finanţare, punctele de lucru ale întreprinderii.


    c) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat. Obligaţia prezentării situaţiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înfiinţate care nu au desfăşurat activitate.
        Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
    - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - Formularul 10;
    – Contul de profit şi pierdere - Formularul 20;
    – Date informative - Formularul 30;
    – Situaţia activelor imobilizate - Formularul 40;
    – Dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

        ATENŢIE!
        În situaţia în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mică decât 0 în ultimul exerciţiu financiar încheiat se vor prezenta şi situaţiile financiare anuale aprobate corespunzătoare unuia dintre cele două exerciţii financiare anterioare acestuia, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, situaţiile financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare sunt ataşate în copie.


    d) plan de afaceri - documentul din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii, eficienţa economică a întreprinderii şi care prezintă strategia de dezvoltare a activităţii întreprinderii.
        DEFINIŢIE:
    Plan de afaceri = document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, sursele de finanţare a investiţiei, planul de investiţii şi fundamentarea acestuia, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire al indicatorilor cantitativi şi calitativi.
        Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei.
     Structura indicativă a planului de afaceri precum şi elementele de bază al acestuia se regăsesc în anexa 3 la prezentul Ghid. Aceasta poate fi completată în funcţie de obiectul de activitate, caracteristicile proiectului de investiţii, etc.

        ATENŢIE!
        La elaborarea planului de afaceri se vor avea în vedere următoarele recomandări:
        ● să fie concis, complet, să conţină informaţii de bază cu privire la activitatea întreprinderii,
        ● să prezinte o analiză obiectivă, bazată pe propuneri realiste,
     ● să includă planul de investiţii prezentat conform subpct. d1),
        ● să conţină proiecţiile financiare:
    - pe suport tipărit,
        Şi

    – în format Microsoft Excel, cu toate formulele,

     ● să fie structurat în conformitate cu modelul prezentat în anexa 3 la prezentul Ghid,
        ● să prezinte un Opis cu documentele transmise.


    d1) plan de investiţii - documentul inclus în planul de afaceri care cuprinde cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, precum şi a calendarului realizării investiţiei
        DEFINIŢIE:
        Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, planul de investiţii:
    - respectă modelul din anexa nr. 4,
    – valorile cheltuielilor eligibile, totale şi pe ani, vor fi corelate cu informaţiile corespunzătoare din Cererea de acord pentru finanţare.


        DEFINIŢII:
        Momentul realizării construcţiilor reprezintă momentul la care lucrările de construcţii s-au realizat parţial sau total, au fost recepţionate parţial sau total şi au asociate cel puţin următoarele documente: situaţii de lucrări, factură, ordin de plată, extras de cont, proces verbal de recepţie. Momentul achiziţionării activelor reprezintă momentul la care activul a fost recepţionat în locaţia realizării investiţiei şi sunt asociate cel puţin următoarele documente: factură, ordin de plată, extras de cont, proces verbal de recepţie.

        ATENŢIE!
        În Planul de investiţii trebuie să se specifice data estimată a demarării investiţiei care să corespundă cu cea menţionată în Cererea de acord pentru finanţare.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, planul de afaceri:
    - cuprinde toate informaţiile,
    – este datat şi semnat în original sau electronic de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea,
    – include planul de investiţii întocmit conform modelului din Ghidul solicitantului,
    – conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de acord pentru finanţare,
    – este transmis inclusiv în format electronic.
    e) împuternicire - se întocmeşte în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii semnează cererea de acord pentru finanţare.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, împuternicirea:
    - este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante,
    – este ataşată în original.


    f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea este ataşat în copie.

    g) opis cu documentele ataşate cererii de acord pentru finanţare.
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de conformitate, opisul menţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.
        ATENŢIE!
        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.
        Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanţare.
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în cadrul condiţiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării Cererii de acord pentru finanţare.
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanţare.

        Lista de verificare pentru condiţiile de conformitate

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │respectă formularul din│
│ │anexa nr. 2.1 │
│ ├───────────────────────┤
│Cererea de │-are toare rubricile │
│acord pentru │completate │
│finanţare ├───────────────────────┤
│ │-este datată şi semnată│
│ │de persoana autorizată │
│ │să reprezinte legal │
│ │întreprinderea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- este eliberat cu cel │
│ │mult 10 zile lucrătoare│
│ │înainte de data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord, ataşat în │
│ │original sau electronic│
│ ├───────────────────────┤
│Certificatul │- este actualizat cu │
│Constatator │date valabile la data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord │
│ ├───────────────────────┤
│ │- conţine toate │
│ │informaţiile conform │
│ │prevederilor art. 3 │
│ │lit. a) din procedură │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- sunt depuse şi │
│ │aprobate conform │
│Situaţiile │prevederilor legale în │
│financiare │vigoare │
│ ├───────────────────────┤
│ │- sunt prezentate în │
│ │copie │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- include planul de │
│ │investiţii întocmit │
│ │conform modelului din │
│ │Ghidul solicitantului │
│ ├───────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile conform │
│ │definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului │
│ ├───────────────────────┤
│ │- prezintă proiecţiile │
│Planul de │financiare pe perioada │
│afaceri │implementării │
│ │investiţiei şi 5 ani de│
│ │la finalizare │
│ ├───────────────────────┤
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │cererea de acord │
│ ├───────────────────────┤
│ │- este datat şi semnat │
│ │de persoana autorizată │
│ │să reprezinte legal │
│ │întreprinderea │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Documentele │- sunt prezentate │
│justificative │documente în vederea │
│aferente │susţinerii cifrei de │
│planului de │afaceri │
│afaceri │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- este semnată de │
│ │reprezentatul legal în │
│ │cazul în care o altă │
│ │persoană decât acesta │
│Împuternicirea│semnează cererea de │
│ │acord pentru finanţare,│
│ ├───────────────────────┤
│ │- este ataşată în │
│ │original sau în format │
│ │electronic │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Actul de │ │
│identitate al │ │
│persoanei │- este ataşat în copie │
│autorizate să │ │
│semneze │ │
│cererea │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- are menţionate │
│Opisul │denumirea fiecărui │
│ │document şi pagina la │
│ │care este îndosariat │
└──────────────┴───────────────────────┘
    1.3.2. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate
    a) Cererea de acord pentru finanţare
        Se analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:
    - realizează o investiţie iniţială în România cu o valoare totală de minimum 4,5 milioane lei, în unul din domeniile de activitate eligibile,
    – nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate",
    – nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii,
    – nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate,
    – nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii,
    – nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul,
    – nu aparţine unor acţionari care deţin/au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate,
    – nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    – nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.


    b) Certificatul Constatator
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990,
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate,
    – realizează o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, activitatea pentru care solicită finanţare fiind declarată la Oficiul Registrului Comerţului,
    – nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.


    c) Situaţiile financiare
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - are rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 în unul din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în cazul întreprinderilor în activitate (= 100 x Profit net / Cifra de afaceri),
    – are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10),
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10 dacă este cazul, sau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului).


    d) Planul de afaceri
     Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească planul de afaceri se regăsesc detaliate în Anexa 3 la prezentul Ghid.
    d1) Planul de investiţii
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea realizează o investiţie iniţială cu o valoare totală de minimum 4,5 milioane lei.

    2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare
    2.1. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul sesiunii
        În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul sesiunii, Ministerul Finanţelor emite, după caz:
    a) acord pentru finanţare,
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare

        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere sau bugetul alocat sesiunii se suplimentează, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează din punct de vedere al:
    - existenţei şi conformităţii
    – condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate

        Cererile de acord pentru finanţare şi documentele anexate acestora, care se încadrează în bugetul alocat sesiunii, sunt evaluate în termen de 60 de zile lucrătoare de la data publicării pe website a Listei întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.


    2.2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul total al schemei
        În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare care nu se încadrează în bugetul sesiunii dar se încadrează în bugetul total al schemei, Ministerul Finanţelor emite, după caz:
    a) proiect de acord pentru finanţare,
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare

        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei.
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăşi bugetul total alocat schemei.


    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menţionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi să îndeplinească condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.
     Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la pct. 1.3 din prezentul Ghid, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor emite proiectul de Acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în vederea verificării şi aprobării.


    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
        În cazul în care:
    - documentele nu respectă condiţiile de conformitate,
    – există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii,

        Unitatea de implementare transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
        În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanţare necesită informaţii suplimentare, termenul de analiză a Cererii de acord pentru finanţare este de 60 zile lucrătoare de la data completării acesteia. Circuitul de analiză a cererii se va relua până la data la care cererea este considerată completă.
        Ministerul Finanţelor finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

        ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.


    5. În ce condiţii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?
        Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanţare se realizează în următoarele situaţii:
        ● Cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicită finanţare, precum şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat şi, după caz, ale exerciţiului financiar din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0;
    c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii;
    d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
    e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea;
    f) opis cu documentele transmise.

        ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale investiţiei:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în Regiunea Bucureşti - Ilfov;
    b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei;
    c) să-şi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
    d) să demonstreze îndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat;
    e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi;
    f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

        ● Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c) nu intră în │
│ │categoria │
│ │„întreprinderilor în │
│ │dificultate │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│ │ajutor de stat sau în │
│ │cazul în care asemenea│
│Generale │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura costurilor │
│ │salariale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │h) au rentabilitatea │
│ │cifrei de afaceri mai │
│ │mare decât zero în │
│Suplimentar │unul din ultimele 3 │
│pentru │exerciţii financiare │
│întreprinderile│încheiate │
│în activitate ├──────────────────────┤
│ │i) au capitaluri │
│ │proprii pozitive în │
│ │ultimul exerciţiu │
│ │financiar încheiat │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │j) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │100.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │k) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│Suplimentar │anterior înregistrării│
│pentru │cererii de acord │
│întreprinderile│pentru finanţare o │
│nou- înfiinţate│altă întreprindere │
│ │înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, care │
│ │desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │l) nu sunt rezidente │
│ │din punct de vedere │
│ │fiscal în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante, sau se │
│ │supun legislaţiei │
│ │fiscale a acestora; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de acţionari din │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│Suplimentar │Uniunii Europene a │
│prevăzute de │jurisdicţiilor │
│Recomandarea │necooperante, analiza │
│(UE) 2020/1039 │mergând până la │
│a Comisiei din │nivelul beneficiarului│
│14 iulie │real, aşa cum este │
│2020*2), atât │definit la art. 3 │
│pentru │punctul 6 din │
│întreprinderile│Directiva 849/2015; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│cât si pentru │n) nu controlează, │
│cele │direct sau indirect, │
│nou-înfiinţate │filialele sau sediile │
│ │permanente proprii în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │o) nu exercită dreptul│
│ │de proprietate în │
│ │comun cu │
│ │întreprinderile aflate│
│ │în jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante. │
└───────────────┴──────────────────────┘

        *2) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

        ● Întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare
        ATENŢIE!
        Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul pentru finanţare, solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare, comunicarea privind proiectul de acord pentru finanţare) se transmit prin poştă cu confirmare de primire şi/sau prin mijloace electronice.


     ● Informaţiile care au stat la baza calculării punctajului nu se confirmă în urma evaluării realizate de Ministerul Finanţelor conform pct. 1.3.


    6. În ce condiţii se emite proiectul de Acord pentru finanţare?
        În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord pentru finanţare continuă, în ordinea punctajului obţinut, în limita bugetului total alocat schemei, până la epuizarea acestuia.
        În cazul în care întreprinderea solicitantă prezintă toate documentele menţionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi îndeplineşte condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor emite proiectul de acord pentru finanţare şi transmite întreprinderii o comunicare în acest sens.
        ATENŢIE!
        Proiectele de acord pentru finanţare se emit în limita bugetului total alocat schemei.
        Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăşi bugetul total alocat schemei.

        ATENŢIE!
        Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul pentru finanţare, solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare, comunicarea privind proiectul de acord pentru finanţare) se transmit prin poştă cu confirmare de primire şi/sau prin mijloace electronice.


    CAP. III
    DEMARAREA INVESTIŢIEI
        DEFINIŢIE:
        Demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul.
        Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Demararea lucrărilor de construcţie reprezintă încheierea contractului, comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcţii.

        ATENŢIE!
        Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii.
        Întreprinderea poate demara investiţia după înregistrarea la Registratura generală a Ministerului Finanţelor a Cererii de acord pentru finanţare, dar pe riscul său. Demararea investiţiei după înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare nu obligă Ministerul Finanţelor la emiterea unui Acord pentru finanţare.
        Întreprinderea are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor date şi informaţii privind demararea investiţiei şi să anexeze, în copie legalizată, primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente.

        ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate ale întreprinderii, respectiv ale proiectului de investiţii pe întreaga perioadă de implementare a planului de investiţii.

    CAP. IV
    MENŢINEREA INVESTIŢIEI
        Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.
        Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor un raport auditat de o întreprindere autorizată, care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect.
        Raportul auditat de o întreprindere autorizată trebuie să cuprindă următoarele:
    1. date generale de identificare a întreprinderii - datele vor fi corelate cu cu informaţiile din Certificatul constatator, Situaţiile financiare;
    2. contextul general al proiectului de investiţii - descrierea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului de investiţii;
    3. realizarea planului de investiţii - prezentarea planului de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare şi a planului de investiţii aşa cum s-a realizat;
    4. contribuţia proiectului la dezvoltarea regională - prezentarea şi fundamentarea nivelului contribuţiilor la bugetul general consolidat al statului;
    5. documente justificative care atestă realizarea planului de investiţii cum ar fi: Registrul inventar şi Centralizatorul mijloacelor fixe aferente activelor (eligibile şi neeligibile) din planul de investiţii.
    6. demonstrarea faptului că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect.

        ATENŢIE!
        Întreprinderea trebuie să prezinte şi să fundamenteze cel puţin următoarele elemente:
    - planul de investiţii realizat,
    – categoriile de produse/servicii realizate ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – cifra de afaceri realizată ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – contribuţia proiectului la dezvoltarea regională prin plata de impozite şi taxe la bugetul general consolidat al statului,
    – modalitatea de îndeplinirea altor condiţii specifice prevăzute în Acordul pentru finanţare emis.


        ATENŢIE!
        Având în vedere obligaţia menţinerii investiţiei iniţiale pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, Ministerul Finanţelor va realiza anual verificarea la faţa locului în vederea stabilirii îndeplinirii acestei condiţii.
        Întreprinderea va fi înştiinţată de către Ministerul Finanţelor cu privire la perioada efectuării verificării. Întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor la locul de desfăşurare a investiţiei şi de a pune la dispoziţia acestora toate documentele necesare verificării menţinerii investiţiei.
        În perioada instituirii unor măsuri în domeniul sănătăţii publice privind situaţii de risc epidemiologic şi biologic ministerul Finanţelor nu realizează verificări la faţa locului.

    CAP. V
    MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIŢII ŞI A ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        ATENŢIE!
        Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

        DEFINIŢIE
        Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data de 31 decembrie a anului în care se finalizează investiţia
        ATENŢIE!
        Modificări ale calendarului realizării investiţiei reprezintă realocării de valori aferente cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat determinate de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului, fără a depăşi valoarea maximă a ajutorului de stat total aprobat.


        În cazul în care investiţia înregistrează modificări ale calendarului realizării investiţiei, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale, în termen de 30 zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens şi următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării solicitării, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicită finanţare, precum şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    c) Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat şi planul de investiţii modificat propus spre aprobare;
        ATENŢIE!
     Întreprinderea trebuie să prezinte Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat, conform modelului prezentat în Anexa 5 la prezentul Ghid, cu precizarea în mod distinct a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente perioadei de implementare, aşa cum erau prevăzute în documentaţia care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare în raport cu cheltuielile eligibile şi neeligibile aşa cum se regăsesc în noul calendar de realizarea investiţiei.


    d) planul de afaceri în cazul în care modificarea propusă impactează parametrii economici ai proiectului de investiţii, cu prezentarea elementelor ce se modifică în urma modificării calendarului;
        ATENŢIE!
        Planul de afaceri va cuprinde cel puţin următoarele subcapitole:
    - Justificarea necesităţii modificării calendarului realizării investiţiei,
    – Analiza economico-financiară a proiectului de investiţii,
    – Indicatori cantitativi,
    – Indicatorul calitativ Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională.    e) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează solicitarea de modificare a planului de investiţii;
    f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
    g) Secţiunea IV Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate din Cererea de acord pentru finanţare, revizuită conform calendarului modificat.
    h) opis cu documentele transmise.
        ATENŢIE!
        În cuprinsul documentului de fundamentare şi susţinere a elementelor ce determină modificarea calendarului realizării investiţiei se prezintă şi se argumentează:
    - situaţia existentă în momentul solicitării modificării,
    – principalii factori care au determinat solicitarea aprobării modificărilor apărute în derularea planului de investiţii,
    – modificările survenite în derularea planului de investiţii.

        În cazul în care:
    - există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării solicitării,

        Ministerul Finanţelor transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea solicitării modificării planului de investiţii.


        ATENŢIE!
        Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii.


        ATENŢIE!
        În situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător.
        În situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă acordul pentru finanţare se revocă.

        ATENŢIE!
        În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări şi întreprinderea nu solicită Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări în termen de 30 zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, Acordul pentru finanţare se revocă.

    CAP. VI
    REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        Ministerul Finanţelor aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care:
    a) întreprinderea nu a demarat investiţia în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii;
    b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia;
        ATENŢIE!
        În cazul în care, pe perioada minimă obligatorie de menţinere de 5 ani, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor.
        Informarea transmisă către Ministerul Finanţelor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    - fundamentarea deciziei de înlocuire din care să rezulte că activul/activele ce urmează a fi înlocuite sunt uzate fizic sau moral,
    – denumirea activelor ce vor fi înlocuite,
    – denumirea activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral,
    – scurtă descriere a activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral, cu plasarea în cadrul fluxului tehnologic.    c) întreprinderea nu prezintă până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, Ministerului Finanţelor, un raport auditat de o întreprindere autorizată, care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect;
    d) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiţia pentru care a solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei;
    e) întreprinderea nu solicită Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului realizării investiţiei în cuprinsul planului de investiţii, în termen de 30 zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare;
    f) investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, în cazul modificării calendarului realizării investiţiei în cuprinsul planului de investiţii;
    g) valoarea totală a investiţiei fără T.V.A., scade sub pragul de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
    h) întreprinderea a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, nu a respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
    i) întreprinderea nu realizează condiţiile prevăzute în acordul pentru finanţare pentru care se specifică revocarea acestuia;
    j) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor că este în imposibilitatea realizării investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanţare;
    k) Ministerul Finanţelor constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare;
    l) întreprinderea nu face dovada existenţei sursei de finanţare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;
        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe trebuie corelate cu informaţiile prezentate în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altui tip de sursă de finanţare decât cea menţionată în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Sumele din documentele justificative, ce se vor prezenta pentru fiecare sursă de finanţare, trebuie să fie cel puţin la nivelul celor prezentate în Planul de afaceri ce a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare.


    m) întreprinderea nu demonstrează existenţa unui drept real asupra locaţiei realizării investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        În situaţiile enumerate mai sus, Ministerul Finanţelor transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.

    CAP. VII
    RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:
    - întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total;
        ATENŢIE!
        În condiţiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, intervin modificări ale legislaţiei generale care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a societăţilor, la sfârşitul perioadei de menţinere a investiţiei, valoarea contribuţiei la dezvoltarea regională prevăzută în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare se recalculează în raport de aceste modificări.


    – întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute la rubrica menţiuni speciale în acordul pentru finanţare.
        ATENŢIE!
        În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiţii în acordul pentru finanţare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:
    a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiţii prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menţionată în acordul pentru finanţare sau în planul de afaceri, după caz,
    b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condiţiilor,
    c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,
    d) diferenţa între valoarea ajutorului de stat plătit şi valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.        Ajutorul de stat plătit se recuperează total în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea în stare de funcţionare a investiţiei iniţiale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia,
    b) întreprinderea nu prezintă Ministerului Finanţelor, până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, un raport auditat de o întreprindere autorizată, care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect,
    c) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiţia pentru care a solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei;
    d) întreprinderea nu solicită Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului realizării investiţiei în cuprinsul planului de investiţii, în termen de 30 zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva modificare;
    e) investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, în cazul modificării calendarului realizării investiţiei în cuprinsul planului de investiţii;
    f) valoarea totală a investiţiei fără T.V.A., scade sub pragul de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
    g) întreprinderea a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
    h) întreprinderea nu a realizat condiţiile prevăzute în acordul pentru finanţare pentru care se specifică revocarea acestuia;
    i) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor că este în imposibilitatea realizării investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanţare;
    j) Ministerul Finanţelor constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, furnizorul de ajutor de stat (Ministerul Finanţelor) realizează controale la faţa locului la operatorii economici beneficiari, verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat şi dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate, respectiv emite decizii prin care dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.
        Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.
        Mecanismul de stabilire a dobânzii este prevăzut de Regulamentul CE nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.
        Conform prevederilor regulamentului, Comisia Europeană publică ratele dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat, în vigoare şi anterioare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe internet.
        Rata dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat pentru România este publicată pe pagina web a Consiliului Concurenţei www.ajutordestat.ro, la Secţiunea "Dobânda de referinţă".
        Dobânda se calculează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului, până la data recuperării efective, fiind aplicabil principiul capitalizării.
        Decizia de recuperare se transmite operatorului economic beneficiar şi spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
        Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri".
        ATENŢIE!
        În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor în vederea restituirii acesteia.
        Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
        Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    Lista sectoarelor de activitate pentru
                            care se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│1 │1011│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cărnii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │1012│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cărnii de pasăre │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor din │
│3 │1013│carne (inclusiv din carne de│
│ │ │pasăre) │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│4 │1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │ │moluştelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │ │cartofilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│6 │1032│Fabricarea sucurilor de │
│ │ │fructe şi legume │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea şi conservarea │
│7 │1039│fructelor şi legumelor │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│8 │1041│Fabricarea uleiurilor şi │
│ │ │grăsimilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea margarinei şi a │
│9 │1042│altor produse comestibile │
│ │ │similare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│10 │1051│Fabricarea produselor │
│ │ │lactate şi a brânzeturilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│11 │1052│Fabricarea îngheţatei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │1061│Fabricarea produselor de │
│ │ │morărit │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │1062│Fabricarea amidonului şi a │
│ │ │produselor din amidon │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea pâinii; │
│14 │1071│fabricarea prăjiturilor şi a│
│ │ │produselor proaspete de │
│ │ │patiserie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│15 │1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │ │prăjiturilor şi a produselor│
│ │ │conservate de patiserie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea macaroanelor, │
│16 │1073│tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a│
│ │ │altor produse făinoase │
│ │ │similare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│17 │1081│Fabricarea zahărului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor din │
│18 │1082│cacao, a ciocolatei şi a │
│ │ │produselor zaharoase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│19 │1083│Prelucrarea ceaiului şi │
│ │ │cafelei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│20 │1084│Fabricarea condimentelor şi │
│ │ │ingredientelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│21 │1085│Fabricarea de mâncăruri │
│ │ │preparate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea preparatelor │
│22 │1086│alimentare omogenizate şi │
│ │ │alimentelor dietetice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│23 │1089│Fabricarea altor produse │
│ │ │alimentare n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea preparatelor │
│24 │1091│pentru hrana animalelor de │
│ │ │fermă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│25 │1102│Fabricarea vinurilor din │
│ │ │struguri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de băuturi │
│26 │1107│răcoritoare nealcoolice; │
│ │ │producţia de ape minerale şi│
│ │ │alte ape îmbuteliate │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│27 │132 │Producţia de ţesături │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de textile │
│28 │1395│neţesute şi articole din │
│ │ │acestea, cu excepţia │
│ │ │confecţiilor de îmbrăcăminte│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│29 │1712│Fabricarea hârtiei şi │
│ │ │cartonului │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea hârtiei şi │
│30 │1721│cartonului ondulat şi a │
│ │ │ambalajelor din hârtie şi │
│ │ │carton │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│31 │1729│Fabricarea altor articole │
│ │ │din hârtie şi carton n.c.a │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│32 │2015│Fabricarea îngrăşămintelor │
│ │ │şi produselor azotoase │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│33 │2016│Fabricarea materialelor │
│ │ │plastice în forme primare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│34 │2017│Fabricarea cauciucului │
│ │ │sintetic în forme primare │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│35 │2020│Fabricarea pesticidelor şi a│
│ │ │altor produse agrochimice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│36 │211 │Fabricarea produselor │
│ │ │farmaceutice de bază │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│37 │212 │Fabricarea preparatelor │
│ │ │farmaceutice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│38 │221 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │cauciuc │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│39 │222 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │material plastic │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│40 │231 │Fabricarea sticlei şi a │
│ │ │articolelor din sticlă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│41 │236 │Fabricarea articolelor din │
│ │ │beton, ciment şi ipsos │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│42 │237 │Tăierea, fasonarea şi │
│ │ │finisarea pietrei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│43 │239 │abrazive şi a altor produse │
│ │ │din minerale nemetalice │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│44 │251 │Fabricarea de construcţii │
│ │ │metalice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de rezervoare, │
│ │ │cisterne şi containere │
│45 │252 │metalice; producţia de │
│ │ │radiatoare şi cazane pentru │
│ │ │încălzire centrală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia generatoarelor de │
│46 │253 │aburi (cu excepţia cazanelor│
│ │ │pentru încălzire centrală) │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│47 │255 │metalice obţinute prin │
│ │ │deformare plastică; │
│ │ │metalurgia pulberilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│48 │261 │Fabricarea componentelor │
│ │ │electronice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea calculatoarelor │
│49 │262 │şi a echipamentelor │
│ │ │periferice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│50 │263 │Fabricarea echipamentelor de│
│ │ │comunicaţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│51 │264 │Fabricarea produselor │
│ │ │electronice de larg consum │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de echipamente de│
│52 │265 │măsură, verificare, control │
│ │ │şi navigaţie; producţia de │
│ │ │ceasuri │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de echipamente │
│53 │266 │pentru radiologie, │
│ │ │electrodiagnostic şi │
│ │ │electroterapie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de instrumente │
│54 │267 │optice şi echipamente │
│ │ │fotografice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea suporţilor │
│55 │268 │magnetici şi optici │
│ │ │destinaţi înregistrărilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea motoarelor │
│ │ │electrice, generatoarelor şi│
│56 │271 │transformatoarelor electrice│
│ │ │şi a aparatelor de │
│ │ │distribuţie şi control a │
│ │ │electricităţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│57 │272 │Fabricarea de acumulatori şi│
│ │ │baterii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de fire şi │
│58 │273 │cabluri; fabricarea │
│ │ │dispozitivelor de conexiune │
│ │ │pentru acestea │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│59 │274 │Fabricarea de echipamente │
│ │ │electrice de iluminat │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│60 │275 │Fabricarea de echipamente │
│ │ │casnice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│61 │279 │Fabricarea altor echipamente│
│ │ │electrice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de maşini şi │
│62 │281 │utilaje de utilizare │
│ │ │generală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor maşini şi │
│63 │282 │utilaje de utilizare │
│ │ │generală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea maşinilor şi │
│64 │283 │utilajelor pentru │
│ │ │agricultură şi exploatări │
│ │ │forestiere │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea utilajelor pentru│
│65 │284 │prelucrarea metalului şi a │
│ │ │maşinilor-unelte │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea altor maşini şi │
│66 │289 │utilaje cu destinaţie │
│ │ │specifică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│67 │291 │Fabricarea autovehiculelor │
│ │ │de transport rutier │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de caroserii │
│68 │292 │pentru autovehicule; │
│ │ │fabricarea de remorci şi │
│ │ │semiremorci │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Producţia de piese şi │
│69 │293 │accesorii pentru │
│ │ │autovehicule şi pentru │
│ │ │motoare de autovehicule │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│70 │302 │Fabricarea materialului │
│ │ │rulant │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│71 │303 │Fabricarea de aeronave şi │
│ │ │nave spaţiale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│72 │309 │Fabricarea altor echipamente│
│ │ │de transport n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│73 │310 │Fabricarea de mobilă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea de dispozitive, │
│74 │325 │aparate şi instrumente │
│ │ │medicale şi stomatologice │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; │
│SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, │
│ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│75 │382 │Tratarea şi eliminarea │
│ │ │deşeurilor │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│76 │42 │Lucrări de geniu civil │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│77 │551 │Hoteluri şi alte facilităţi │
│ │ │de cazare similare │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI │
│COMUNICAŢII │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de producţie │
│78 │591 │cinematografică, video şi de│
│ │ │programe de televiziune │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│79 │620 │Activităţi de servicii în │
│ │ │tehnologia informaţiei │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale portalurilor │
│80 │631 │web, prelucrarea datelor, │
│ │ │administrarea paginilor web │
│ │ │şi activităţi conexe │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│81 │639 │Alte activităţi de servicii │
│ │ │informaţionale │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE,│
│ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de inginerie şi │
│82 │7112│consultanţă tehnică legate │
│ │ │de acestea │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│83 │712 │Activităţi de testări şi │
│ │ │analize tehnice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Cercetare-dezvoltare în │
│84 │721 │ştiinţe naturale şi │
│ │ │inginerie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│85 │741 │Activităţi de design │
│ │ │specializat │
├────┴────┴────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ │
│SOCIALĂ │
├────┬────┬────────────────────────────┤
│86 │861 │Activităţi de asistenţă │
│ │ │spitalicească │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi de asistenţă │
│87 │862 │medicală ambulatorie şi │
│ │ │stomatologică │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│88 │869 │Alte activităţi referitoare │
│ │ │la sănătatea umană │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│89 │871 │Activităţi ale centrelor de │
│ │ │îngrijire medicală │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale centrelor de │
│90 │872 │recuperare psihică şi de │
│ │ │dezintoxicare, exclusiv │
│ │ │spitale │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Activităţi ale căminelor de │
│ │ │bătrâni şi ale căminelor │
│91 │873 │pentru persoane aflate în │
│ │ │incapacitate de a se îngriji│
│ │ │singure │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│92 │879 │Alte activităţi de asistenţă│
│ │ │socială, cu cazare n.c.a. │
└────┴────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 2.1

        Data înregistrării ................
        Numărul înregistrării ................
                            CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
     Subscrisa ..........., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .........., având calitatea de ........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: .................
        Data înregistrării întreprinderii: ...................
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ................
        Codul de identificare fiscală: ..............
        Adresa: ............., Cod poştal: .............
        Telefon: .........., Fax: ...........
        E-mail: ...................
        Forma juridică: ..............
        Capitalul social: ......... lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ........%;
    – IMM*3): ...........%
        *3) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari*4): .............%.
        *4) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


        Obiectul principal de activitate: .........................
        Cod CAEN: ...................
        Obiectul secundar de activitate*5): ................
        *5) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

        Cod CAEN: ..............

    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi:
    – cifra de afaceri: ....... lei
    – valoare active totale*6): ........ lei
        *6) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

    – profit net: ......... lei
    – rentabilitatea cifrei de afaceri*7): ......... lei
        *7) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

    – capitaluri proprii*8): ......... lei
        *8) Elementul "Capitaluri proprii" din Bilanţ


    b) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat (unul din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate) în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0, după caz:
    - cifra de afaceri: ....... lei
    – profit net: .......... lei
    – rentabilitatea cifrei de afaceri*9): .......... lei
        *9) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)    III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei:
    - denumirea proiectului: ..................
    – obiectivul investiţiei: .......................
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] extinderea capacităţii unităţii,
        [] diversificarea producţiei unităţii,
        [] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii
        sau

    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] diversificarea activităţii unităţii;

    – valoarea investiţiei: ............. lei,
    – locaţia realizării investiţiei: ..............;
    – locaţiile realizării investiţiei*10): .................;
        *10) în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

    – data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ................;
    – data estimată a finalizării a investiţiei conform planului de investiţii: ............... .

    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

┌───────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │Valoarea cheltuielilor │Intensitatea│ │
│ │Tipul de │eligibile*) │maximă a │Valoarea ajutorului de │
│ │cheltuială │- lei- │ajutorului │stat solicitat -lei- │
│Denumirea │eligibilă │ │în judeţ/ │ │
│activităţii│pentru care se├────┬─────┬──────┬─────┤localitate ├─────┬──────┬──────┬─────┤
│ │solicită │An │An │ │ │în cazul │An │An │ │ │
│ │finanţare │I**)│II**)│An....│Total│judeţului │I***)│II***)│An....│Total│
│ │ │ │ │ │ │Ilfov │ │ │ │ │
├───────────┼─┬────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │[│a1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │[│a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea ├─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│de │ │a3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │[│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │]│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale├─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │b1) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[│know-how sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─┴────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────────────┴─────┴──────┴──────┴─────┘

        *) valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.
        **) În loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă
        ***) În loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat

    V. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ......., eliberat de la data de .........., cu domiciliul în localitatea ............., str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
        [] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
        [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
        [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
        [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
        [] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;
        [] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
        [] nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
        [] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
        [] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

        Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*11), întreprinderea:
        *11) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
        [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│- euro*12)│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │- │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *12) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.


        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
        [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*13)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *13) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.        Numele: ..............
        Funcţia: ................
        Semnătura*14): .............
        *14) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ................

    ANEXA 2.2

    INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
                          A CERERII DE ACORD PENTRU FINANŢARE
        Data înregistrării ................ (se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al întreprinderii)
        Numărul înregistrării ......... (se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii)
                            CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
     Subscrisa ............, având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ........., având calitatea de ............., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: SC .............. SRL/SA
        Data înregistrării întreprinderii: ...................
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J.../..../......
        Codul de identificare fiscală: ....................
        Adresa: ............(judeţ, localitate, sector stradă, bloc, scară, etaj, apartament), Cod poştal:......
        Telefon: ........., Fax: ..............
        E-mail: .......................
        Forma juridică: ..........SRL/SA
        Capitalul social: ................. lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ...............%
    – IMM*15): ...................%
        *15) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari *16) .................%
        *16) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


        Obiectul principal de activitate: ............(denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2)
        Cod CAEN: ............. (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul secundar de activitate*17): ........(se completează dacă finanţarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
        *17) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

        Cod CAEN: ..........(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        ATENŢIE!
        Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN. Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

        ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
    a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: .......... (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 30)
    – cifra de afaceri: ............... (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – valoare active totale*18): ...........(= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 10)
        *18) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

    – profit net: ............... (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – rentabilitatea cifrei de afaceri*19): (=100 x (Profit net / Cifra de afaceri - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 20)
        *19) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

    – capitaluri proprii*20): (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10)
        *20) Elementul "Capitaluri proprii" din Bilanţ

        ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea II a) se preiau din ultimele Situaţii financiare anuale aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.

        ATENŢIE!
     Nu este permisă prezentarea în planul de afaceri a unui alt număr mediu de salariaţi decât cel prezentat în cererea de acord pentru finanţare la secţiunea II a).


    b) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat (unul din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate) în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0, după caz:
    - cifra de afaceri: ........ (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – profit net: .............. (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – rentabilitatea cifrei de afaceri*21): ............. (=100 x (Profit net / Cifra de afaceri - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 20)
        *21) Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

        ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea II b) se preiau din Situaţiile financiare anuale aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.    III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - denumirea proiectului: ............ (se completează cu denumirea proiectului menţionată în Planul de afaceri)
    – obiectivul investiţiei: ............... (se prezintă obiectivul fundamental al proiectului ce urmează a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri);
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale: (se bifează o singură variantă, în funcţie de obiectivul proiectului de investiţii, ce urmează a fi fundamentată în Planul de afaceri)
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] extinderea capacităţii unităţii,
        [] diversificarea producţiei unităţii,
        [] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii
        sau

    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] diversificarea activităţii unităţii;
        ATENŢIE!
        Variantele prevăzute la încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice se bifează doar în cazul investiţiilor realizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.

        ATENŢIE!
        Este interzisă cumularea artificială a mai multor proiecte de investiţii cu obiective diferite.

        DEFINIŢII
        Investiţia iniţială reprezintă investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, aflate în acelaşi perimetru, cu excepţia investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
        Investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice reprezintă investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru cu excepţia investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.
        Înfiinţarea unei unităţi noi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.
        Amplasament = spaţiul în care se amplasează activele care formează proiectul de investiţii pentru care se solicită finanţare.
        Independent din punct de vedere tehnologic = care nu depinde de un alt flux tehnologic, care funcţionează autonom.
        Extinderea capacităţii unei unităţi existente reprezintă mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate.
        Diversificarea producţiei unei unităţi existente reprezintă obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă. Costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
        Diversificarea activităţii unei unităţi reprezintă obţinerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
        Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie constă în achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producţie.
        ATENŢIE!
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să aibă autorizată activitatea pentru care se solicită finanţare în locaţia în care se realizează extinderea capacităţii;
    b) să demonstreze că gradul de utilizare al capacităţii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de produse/servicii (atât pentru locaţia unde se realizează investiţia, cât şi pentru alte locaţii ale societăţii în care se realizează produse similare, care se adresează aceleiaşi pieţe geografice);
    c) există cerere de produse/servicii pe piaţă care nu poate fi acoperită de oferta firmelor concurente.

        În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN întreprinderea trebuie să fundamenteze necesitatea extinderii capacităţii pentru fiecare locaţie în care realizează investiţia.

        ATENŢIE!
        În cazul diversificării producţiei unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii, care poate fi desfăşurată pe acelaşi cod CAEN sau pe un cod CAEN diferit, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    - să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii.

    b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
    - să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe şi valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor,
    – să identifice fiecare nou activ ce urmează a fi achiziţionat, avut în vedere pentru diversificarea activităţii,
    – să prezinte valoarea fiecărui nou activ.


        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.

        ATENŢIE!
        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea trebuie să prezinte în planul de afaceri valoarea amortizării activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea, calculată în cursul celor 3 exerciţii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanţare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în procesul general de producţie.

        ATENŢIE!
        În cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în Regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov, sunt eligibile doar investiţiile legate de de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.


        DEFINIŢII:
        Investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în active corporale şi necorporale, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru cu excepţia investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007;
        Activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN.
    - valoarea investiţiei: ......... lei/ (valoarea totală costurilor eligibile şi neeligibile)
    – locaţia realizării investiţiei: ............. (sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiţia);
    – locaţiile realizării investiţie*22): ..............(sediul social sau punctul/punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiţia);
        *22) Se completează în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN        DEFINIŢII:
        Locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate sau care urmează a fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, unde se realizează investiţia.
        Acelaşi perimetru - amplasarea activelor în aceeaşi parcelă cadastrală sau în parcele cadastrale alăturate.
        ATENŢIE!
        Numai în cazul înfiinţării unei unităţi noi locaţia realizării investiţiei poate fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ulterior depunerii cererii de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei,

        ATENŢIE!
        Definiţia perimetrului nu se aplică în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

    – data estimată a demarării investiţiei conform planului de investiţii: ...... (data la care se va demara investiţia);
        DEFINIŢIE:
        Demararea investiţiei reprezintă fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul.
        Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

        ATENŢIE!
        Demararea lucrărilor de construcţie - reprezintă încheierea contractului sau orice comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii, în funcţie de care are loc prima.


    – data estimată a finalizării investiţiei conform planului de investiţii: ...... (data punerii în funcţiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziţionate conform planului de investiţii);

    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
        ATENŢIE!
        Valorile cheltuielilor eligibile şi ale ajutorului solicitat se completează fără zecimale şi se preiau din planul de investiţii.


┌───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Intensitatea│ │
│ │ │ │maximă a │ │
│ │Tipul de │Valoarea │ajutorului │Valoarea │
│ │cheltuială │cheltuielilor │în judeţ/ │ajutorului de │
│Denumirea │eligibilă │eligibile │localitate │stat solicitat │
│activităţii│pentru care se │- lei- │în cazul │-lei- │
│ │solicită │ │judeţului │ │
│ │finanţare │ │Ilfov │ │
│ │ ├──┬──┬───┬─────┼────────────┼──┬──┬───┬─────┤
│ │ │An│An│An │Total│ │An│An│An │Total│
│ │ │I │II│...│ │ │I │II│...│ │
├───────────┼──┬────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │a1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea ├──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│de │ │a3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │[]│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale├──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │b1) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│know-how sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼────────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴────────────┴──┴──┴───┴─────┴────────────┴──┴──┴───┴─────┘

        ATENŢIE!
        Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate se face având în vedere următoarele:
        Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A. într-un an = valoare cheltuieli efectiv realizate în conformitate cu planul de investiţii, din anul calendaristic respectiv
        Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile efectuate până la data depunerii ultimei cereri de plata a ajutorului de stat din anul respectiv x intensitate maximă a ajutorului de stat %
        Valoarea ajutorului de stat aferent cheltuielilor eligibile realizate în trimestrul/trimestrele IV aferente anilor de realizare a proiectului de investiţii se va completa în anul/anii, după caz, calendaristici următori.
        În loc de An I, An II, An ... se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, respectiv anii în care se solicită finanţarea.


    V. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ........(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ........ la data de ......., cu domiciliul în localitatea .........., str. ........... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........(denumirea întreprinderii), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează situaţiile care corespund întreprinderii)
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
        DEFINIŢII:
        Întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    (i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    (ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    (iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

        Întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.


        [] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
        [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
        DEFINIŢIE:
        Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, o întreprindere se află în dificultate, în următoarele situaţii:
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.        ATENŢIE!
     În vederea verificării situaţiei de la lit. a): – din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. b): – din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. e): pct. 1 – din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5.

    pct. 2 – din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu taxe şi impozite, cu cheltuielile cu dobânzi şi cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.


        Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, firma este în dificultate.


        [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        ATENŢIE!
        Certificarea datelor privind starea societăţii se face în baza informaţiilor din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


        [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii.
        DEFINIŢII
        Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.
        Grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia.


        [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul
        DEFINIŢII
        Relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE.

        ATENŢIE!
        Reprezentantul legal are obligaţia de a verifica faptul că acţionarii întreprinderii sau societăţii din cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicită ajutor de stat nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale şi de a emite o declaraţie în acest sens.


        [] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate
        ATENŢIE!
        Această situaţie se bifează doar de către întreprinderile nou-înfiinţate.


        [] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
        [] nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
        [] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
        [] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

        Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*23), întreprinderea: (se bifează una din cele două variante)
        *23) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori
        [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*24)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *24) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

        ATENŢIE!
        În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare şi momentul primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Finanţelor o notificare prin care să menţioneze:
    - furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,
    – actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,
    – actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare etc.,
    – data acordării,
    – valoarea în euro a ajutorului acordat.        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
        [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│Crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*25)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *25) Idem 8        Numele: ............. (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: .............. (acţionar, asociat, administrator, împuternicit)
        Semnătura autorizată a solicitantului*26): .............
        *26) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea

        Data semnării: .................
        ATENŢIE!
        Prin completarea acestei declaraţii se vor asuma toate informaţiile furnizate, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.
        Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


    ANEXA 3

    PLAN DE AFACERI
        ATENŢIE!
        Documentul nu va depăşi 50 pagini exclusiv anexele
        Va fi transmis şi sub forma unui document editabil (de ex. word).

                                     FOAIE DE TITLU
        Denumirea întreprinderii: ...................
        Denumirea proiectului de investiţii: .................
        Numele: .................(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: ...................(acţionar, asociat, administrator, împuternicit)
        Semnătura autorizată a reprezentantului legal al întreprinderii: ...............
        Data semnării: ............
    1. DESCRIEREA AFACERII
    1.1. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: .................
        Data înregistrării întreprinderii: ...................
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J.../..../....
        Codul de identificare fiscală: ................
        Adresa: ...........(judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament)
        Telefon: ............., Fax: ..............
        E-mail: ...............................
        Forma juridică: ............(SRL/SA)
        Capitalul social: ............. lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ..........%
    – IMM: ................%
    – întreprinderi mari: ...............%.

        Obiectul principal de activitate: ..........(denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2)
        Cod CAEN: ....... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul secundar de activitate: ........(se completează dacă finanţarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
        Cod CAEN: ........ (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Puncte de lucru: ........ (judeţ, localitate, sector, stradă, nr., se completează în cazul în care investiţia se realizează la punctul de lucru)
        ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi trebuie să fie identice cu cele din cererea de acord pentru finanţare.


    1.2. Obiectivele întreprinderii
        Se prezintă obiectivele economice care sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung şi care se referă la evoluţia cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor şi serviciilor oferite.

    1.3. Prezentarea activităţii curente
        Se prezintă activitatea pe care întreprinderea o desfăşoară în prezent cu indicarea codului/codurilor CAEN, produsele sau serviciile oferite, clienţi şi furnizori, evoluţia numărului de salariaţi, etc.

    1.4. Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare
        Se prezintă:
    - activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanţare,
    – necesitatea implementării proiectului de investiţii,
    – data demarării investiţiei (estimat), dar fără a depăşi 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare
    – data finalizării investiţiei
    – produsele obţinute sau serviciile oferite,
    – numărul de locuri de muncă nou-create,
    – experienţa în domeniu,
    – locaţia realizării investiţiei,
    – locaţiile realizării investiţiei, în cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

        ATENŢIE!
        În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, produsele obţinute/serviciile oferite pot fi realizate în afara locaţiei/locaţiilor realizării investiţiei.    2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII
    2.1. Încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale Se fundamentează varianta selectată la cap. III din cererea de acord pentru finanţare.
        În cazul înfiinţării unei unităţi noi întreprinderea trebuie să demonstreze că noul amplasament creat pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea este independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.
        ATENŢIE!
        Nu se acceptă transferul în cadrul unui proiect de investiţii de tipul înfiinţarea unei unităţi noi, a unei activităţi din alte unităţi existente (active, personal, etc.).
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie să demonstreze că:
    - activitatea pentru care se solicită finanţare pentru extinderea capacităţii este autorizată în locaţia pentru care se solicită finanţare,
    – gradul de utilizare al capacităţii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de produse/servicii, (atât pentru locaţia unde se realizează investiţia, cât şi pentru alte locaţii ale societăţii în care se realizează produse similare, care se adresează aceleiaşi pieţe geografice)
    – există cerere de produse/servicii pe piaţă care nu poate fi acoperită de oferta firmelor concurente.        ATENŢIE
        În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN întreprinderea trebuie să fundamenteze necesitatea extinderii capacităţii pentru fiecare locaţie în care realizează investiţia.
        În cazul diversificării producţiei unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii, care poate fi desfăşurată pe acelaşi cod CAEN sau pe un cod CAEN diferit, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    - să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii.

    b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
    - să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe şi valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.


        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.

        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea trebuie să declare valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente. Informaţiile vor fi prezentate în format tabelar.
        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să depăşească valoarea amortizării, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Întreprinderea va completa tabelul de mai jos.

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────────┬────────────┤
│Active existente în │Active noi │
│cadrul întreprinderii la │aferente │
│data depunerii Cererii de│proiectului │
│acord pentru finanţare │de │
│ │investiţii │
├───────────┬─────────────┼────────────┤
│Valoare │Total valoare│Valoare │
│amortizare │amortizare │ │
├───┬───┬───┼─────────────┼────────────┤
│AN │AN │AN │ │ │
│-3 │-2 │-1 │ │ │
├───┼───┼───┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴─────────────┴────────────┘


    2.2. Planul de investiţii
     Planul de investiţii trebuie să cuprindă toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, valoarea acestora fără TVA, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi pe total, conform modelului din Anexa 4.
        Se fundamentează necesitatea achiziţionării categoriilor activelor prezentate în planul de investiţii, în raport de obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiţii.
        Întreprinderea trebuie să descrie succint principalele construcţii şi funcţiunile acestora cât şi categoriile mari de echipamente ce fac obiectul planului de investiţii şi principalele etape ale fluxului tehnologic.
        ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.

        ATENŢIE!
        La prezentarea principalelor construcţii se are în vedere şi prezentarea Devizului general şi a Devizului pe obiect pentru fiecare corp de construcţie. Valoarea devizului general trebuie să fie egală cu valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile aferente construcţiei.
        Devizul general trebuie să cuprindă informaţii la toate capitolele, mai puţin secţiunea pentru obţinerea terenului şi cap. 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare.

        ATENŢIE!
        În cazul investiţiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secţiunea F - Construcţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN care se realizează în mai multe locaţii se va prezenta distinct planul de investiţii pentru fiecare locaţie.


    2.3. Demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii în urma realizării proiectului de investiţii
    2.3.1. Analiza pieţei relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfăşura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului de investiţii
        DEFINIŢII:
        Piaţa relevantă cuprinde un produs sau un grup de produse şi aria geografică pe care acestea se produc şi/sau se comercializează.
        Piaţa relevantă are deci două componente: piaţa produsului şi piaţa geografică.
        Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
        Identificarea pieţei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piaţa respectivă, luând în considerare factori determinanţi, cum ar fi substituibilitatea, preţurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcţie de preţurile altor produse etc.
        Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizaţi operatorii economici implicaţi în livrarea produselor/serviciilor incluse în piaţa produsului, zona în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi diferenţiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiţii de concurenţă substanţial diferite.
        Factorii care trebuie luaţi în considerare la definirea pieţei geografice relevante includ tipul şi caracteristicile produselor implicate, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele dintre cotele de piaţă ale operatorilor economici în zone geografice învecinate, diferenţele substanţiale dintre preţurile produselor la furnizori, precum şi ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale.
        În funcţie de factorii luaţi în considerare se defineşte aria geografică în care sunt localizaţi producătorii concurenţi. Pentru a fi considerate pe aceeaşi piaţă geografică relevantă, nu este necesar ca produsele să fie fabricate în aceeaşi localitate sau în localităţi apropiate. Important este ca toate aceste produse să fie accesibile aceloraşi cumpărători, astfel încât fiecare dintre ele să fie o alternativă economică reală pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piaţa geografică relevantă poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un judeţ, o regiune sau o zonă din România, pentru altele, întreaga ţară sau zone în afara ţării.
        (a se vedea:
    - COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei (97/C 372/03) şi
    – ORDINUL preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante)        ATENŢIE!
        Din analiza pieţei relevante trebuie să rezulte un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        Prezentarea unor scrisori de intenţie/contracte/precontracte etc. din partea unor potenţiali clienţi nu demonstrează un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        În cadrul descrierii pieţei relevante întreprinderea trebuie să prezinte şi să justifice cota de piaţă deţinută în prezent, în cazul întreprinderilor în activitate, precum şi cota de piaţă pe care o va deţine ca urmare a implementării proiectului de investiţii.


    2.3.2. Justificarea necesităţii realizării investiţiei
        Întreprinderile au obligaţia să prezinte date referitoare la:
    a) Capacitatea de producţie
        Întreprinderea are obligaţia să prezinte şi să fundamenteze prin calcul, explicând fiecare element component al acestuia:
    - capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii în cazul întreprinderilor în activitate, precum şi gradul de utilizare al acestora,
    – capacitatea de producţie rezultată în urma implementării proiectului de investiţii în cazul întreprinderilor nou înfiinţate, gradul de utilizare al acesteia.

        DEFINIŢIE:
        Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă, de o anumită structură şi calitate pe care o poate realiza o unitate de producţie într-o anumită perioadă de timp, în condiţiile tehnico-organizatorice optime, folosind cât mai deplin mijloacele fixe productive, cel mai potrivit regim de lucru şi de organizare a producţiei şi muncii.

        ATENŢIE!
        Capacitatea de producţie nu trebuie confundată cu volumul de producţie planificat sau realizat.


    b) Realizarea cifrei de afaceri
        Întreprinderea are obligaţia fundamentării cifrei de afaceri prin prezentarea de informaţii referitoare la:
    - tipurile de produse/servicii realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora,
    – tipurile de produse/servicii ce urmează a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora.

        ATENŢIE!
     Toate elementele componente ale cifrei de afaceri (produse, cantitate, preţ, valoare) vor fi fundamentate justificându-se modalitatea în care acestea au fost stabilite şi se vor corela cu informaţiile prezentate la subcapitolul 2.3.3.

        ATENŢIE!
        În vederea susţinerii informaţiilor pentru fundamentarea cifrei de afaceri se vor prezenta documente justificative precum contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi.
        Documentele justificative prezentate trebuie să fundamenteze o cifră de afaceri care se va realiza ulterior depunerii cererii.
        Documentele justificative vor fi însoţite de un tabel centralizator în care se vor regăsi elementele următoare: denumire client, nr. şi dată scrisoare de intenţie/contract/precontract, tip produs, cantitate, preţ unitar şi valoare, preluate din cuprinsul acestora.
    2.3.3. Analiza economico - financiară a proiectului de investiţii
        Întreprinderea trebuie să demonstreze viabilitatea proiectului de investiţii, astfel:
        În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, se întocmesc proiecţii financiare pe proiect cu ajutor de stat.
        În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lângă proiecţii financiare aferente proiectului cu ajutor de stat, proiecţii financiare aferente activităţii curente a întreprinderii, precum şi proiecţii financiare aferente activităţii consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat.
        ATENŢIE!
        Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile pornind de la Situaţiile financiare aprobate şi depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat.
        Întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite.

        ATENŢIE!
        Se vor prezenta proiecţii ale Contului de profit şi pierdere, Bilanţului şi Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei.
        Este necesară fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor respectiv, fiecare element component al proiecţiilor financiare în vederea demonstrării realităţii datelor utilizate.

        ATENŢIE!
        Întocmirea proiecţiilor financiare şi modul de realizare se va efectua după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor.


    2.3.4. Indicatori cantitativi
        Pentru demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii, se va realiza calculul şi fundamentarea următorilor indicatori:

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Indicatori cantitativi │Limitele │
│ │indicatorilor│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata de solvabilitate │ │
│generală │Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active totale / │ │
│Datorii totale │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rentabilitatea cifrei de│ │
│afaceri │Rca ≥ 2,5% │
│Rca = 100 x (Profit net │ │
│/ Cifra de afaceri) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata lichidităţii │ │
│curente │(RIc ) ≥ 1,00│
│RLC = (Active curente / │ │
│Datorii curente ) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Indicatorul gradului de │ │
│îndatorare*) │ │
│Igi = (Capital │(Rig) ≤ 65% │
│împrumutat / Capital │ │
│angajat) x100 │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

        *) Capital împrumutat = credite peste un an
        Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

        ATENŢIE!
     Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei pe baza proiecţiilor financiare prezentate la subpunctul 2.3.3. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea şi fundamentarea rezultatului obţinut.
        În cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate aceştia se vor calcula pe baza proiecţiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiţii cu ajutor de stat).
        În cazul întreprinderilor nou înfiinţate vor calcula pe baza proiecţiilor financiare aferente proiectului de investiţii cu ajutor de stat.
        În perioada de implementare a investiţiei se acceptă neîncadrarea indicatorilor cantitativi în limitele recomandate, în condiţiile în care este prezentată o fundamentare în acest sens.

        ATENŢIE!
        Indicatorii cantitativi se vor calcula după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor.


    2.3.5. Indicatori calitativi
    a) Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei
        DEFINIŢIE:
        Sursa de finanţare reprezintă resursele strict de natură financiară ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intra-grup sau credit bancar.

        ATENŢIE!
        Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară egală cu valoarea totală a investiţiei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) mai puţin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare societatea trebuie să menţioneze în Planul de afaceri tipul fiecărei surse de finanţare şi valoarea acesteia, care va fi utilizată în vederea realizării proiectului de investiţii şi luată în considerare la întocmirea proiecţiilor situaţiilor financiare.

        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe trebuie corelate cu informaţiile prezentate în planul de afaceri.
        Sumele din documentele justificative, ce se vor prezenta pentru fiecare sursă de finanţare, trebuie să fie cel puţin la nivelul celor prezentate în Planul de afaceri ce a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare.
        Documente justificative necesare demonstrării existenţei unei surse de finanţare certe care trebuie prezentate de întreprindere în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Sursa de │Documente │
│finanţare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│Majorare de │finanţare, cu │
│capital │menţionarea obiectului │
│subscris şi │majorării de capital │
│vărsat, în │▪ Certificat constatator│
│cazul │din care să rezulte │
│acţionarilor │capitalul social │
│persoane │subscris şi vărsat │
│fizice sau │integral. │
│juridice │▪ Balanţa de verificare │
│ │aferentă lunii │
│ │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│ │aprobă reinvestirea │
│ │profitului cu destinaţie│
│ │precisă finanţarea │
│ │proiectului de │
│Profit │investiţii │
│reinvestit │▪ Balanţa de verificare │
│ │aferentă lunii │
│ │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe │
│ │▪ Situaţii financiare │
│ │anuale aprobate, │
│ │corespunzătoare │
│ │ultimului exerciţiu │
│ │financiar încheiat │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│Împrumut din │aprobă încheierea unui │
│partea │contract de împrumut în │
│acţionarilor │favoarea întreprinderii,│
│persoane │cu destinaţie precisă │
│juridice sau │finanţarea proiectului │
│a altor │de investiţii │
│întreprinderi│▪ Contract de împrumut │
│asociate │de la acţionar sau │
│ │întreprinderi asociate │
│ │cu destinaţie precisă │
│ │finanţarea proiectului │
│ │de investiţii cu │
│ │precizarea valorii etc. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │▪ Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│Credit bancar│aprobă încheierea unui │
│ │contract de credit în │
│ │favoarea întreprinderii,│
│ │cu destinaţie precisă │
│ │finanţarea proiectului │
│ │de investiţii │
│ │▪ Contract de împrumut │
└─────────────┴────────────────────────┘
    b) Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare
        În situaţia în care întreprinderea a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, se va prezenta o descriere a evoluţiei activităţii acesteia, în care se vor regăsi informaţii relevante privind experienţa în domeniu.
        În situaţia în care întreprinderea nu a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, acţionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experienţa în domeniu, ca de exemplu: colaborări/parteneriate din care să rezulte că acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în activităţi care le asigură experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.
        Pentru demonstrarea experienţei în domeniu pot fi prezentate şi alte documente justificative, ca de exemplu:
        ● contracte/acorduri încheiate cu persoane fizice sau juridice care desfăşoară sau au desfăşurat activităţi similare.
        ● documente justificative care dovedesc că persoanele fizice sau juridice cu care se încheie contracte/acorduri au experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.


    c) Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională
        DEFINIŢIE
        Contribuţia la dezvoltarea regională reprezintă valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente exclusiv investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.
        Se prezintă în format tabelar numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiţii, cu precizarea funcţiilor şi a salariilor aferente, defalcat pe perioada realizării acestora.
        Se prezintă în format tabelar valorile contribuţiilor la bugetul de stat aferente angajatului şi angajatorului calculate prin aplicarea procentelor legale în vigoare asupra fondului de salarii, astfel:

┌────────────────┬────┬────┬─────┬─────┐
│Contribuţii │Anul│Anul│Anul │Total│
│ │I │II │.....│ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Fond brut de │ │ │ │ │
│salarii │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajat: │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│CAS (...%) │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│CASS (...%) │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Impozit (...%) │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│angajat │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajator: │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Contribuţie │ │ │ │ │
│asiguratorie │ │ │ │ │
│pentru muncă │ │ │ │ │
│(...%) │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Total general │ │ │ │ │
└────────────────┴────┴────┴─────┴─────┘


        De asemenea se prezintă, în format tabelar, estimarea tuturor contribuţiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea investiţiei.

┌─────────────────┬────┬────┬────┬─────┐
│Contribuţie │Anul│Anul│Anul│Total│
│ │I │II │... │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajat │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozitul pe │ │ │ │ │
│profit │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozite locale │ │ │ │ │
│(teren, │ │ │ │ │
│construcţii) │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Alte tipuri de │ │ │ │ │
│taxe şi impozite │ │ │ │ │
│care constituie │ │ │ │ │
│venit la bugetele│ │ │ │ │
│componente ale │ │ │ │ │
│bugetului general│ │ │ │ │
│consolidat │ │ │ │ │
│(exclusiv TVA)*) │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴────┴────┴─────┘

        *) Se vor cuantifica şi preciza concret taxele şi/sau impozitele care decurg din activitatea economică aferentă proiectului de investiţii
        ATENŢIE!
        Tabelele de mai sus se prezintă în format Microsoft Excel, atât pe suport tipărit, cât şi electronic, cu toate formulele.

        ATENŢIE!
        Valorile contribuţiilor menţionate în acest tabel trebuie corelate cu cele estimate în proiecţiile situaţiilor financiare.

        ATENŢIE!
        Ajutorul de stat plătit nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.
        Cuantumul contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea se calculează conform legislaţiei aplicabile la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        În condiţiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, intervin modificări ale legislaţiei generale care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a societăţilor, la sfârşitul perioadei de menţinere a investiţiei, valoarea contribuţiei la dezvoltarea regională prevăzută în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare se recalculează în raport de aceste modificări.


        DEFINIŢII:
        Locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii reprezintă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie.
        Creare de locuri de muncă reprezintă creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie.
        ATENŢIE!
        Întreprinderea va menţiona în cuprinsul planului de afaceri media locurilor de muncă calculată pentru cele 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare.

        ATENŢIE!
        Numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiţiei influenţează nivelul contribuţiilor la dezvoltarea regională.    d) Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia
        Se menţionează:
    - activităţile cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată după depunerea cererii de acord pentru finanţare, cum ar fi activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, sportive etc. sau colaborări la nivel local cu AJOFM în vederea recrutării persoanelor şomere şi organizării de cursuri de pregătire profesională,
    – valoarea estimată în lei a proiectelor cu caracter social în care întreprinderea va fi implicată pe întreaga perioadă, respectiv în perioada de implementare şi menţinere a investiţiei.


    e) Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune
        Se prezintă şi se cuantifică:
    - implicaţiile economice şi sociale ale realizării proiectului de investiţii asupra zonei în care acesta se implementează,
    – numărul estimat de locuri de muncă nou-create prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei.
    – valoarea estimată în lei a contractelor încheiate cu furnizorii locali ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei.


    f) Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea existenţei şi a unui drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare societatea trebuie să menţioneze în Planul de afaceri locaţia în care se va realiza proiectul de investiţii (cel puţin localitatea şi judeţul), precum şi tipul dreptului real asupra locaţiei (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.).
        ATENŢIE!
        Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare în vederea demonstrării existenţei unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei trebuie corelate cu informaţiile prezentate în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        Nu se acceptă documente justificative corespunzătoare altei locaţii decât cea menţionată în cererea de acord pentru finanţare şi în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
        În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei unde urmează a se realiza investiţia întreprinderea prezintă în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare următoarele documente, după caz:
    - contract de vânzare - cumpărare / certificat de moştenitor etc. şi extras de carte funciară,
    – contract de închiriere,
    – contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenţei şi deţinerii locaţiei,
    – alte documente justificative.


        ATENŢIE!
        La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani deja finalizarea investiţiei
        Întreprinderea trebuie să demonstreze, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare, un drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia.
        Documentele prezentate, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare, în vederea susţinerii unui drept de proprietate asupra locaţiei unde urmează a se realiza investiţia trebuie să dovedească faptul că terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia iniţială sunt libere de sarcini.
        Se admit sarcini în cazul în care acestea sunt înscrise:
        ● după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi au ca obiect realizarea investiţiei pentru care se solicită finanţare;
        ● pentru asigurarea dreptului de trecere şi/sau de servitute şi/sau de închiriere, concesiune/cesiune/superficie etc. pentru producătorii/furnizorii de utilităţi.


        ATENŢIE!
        În situaţia în care întreprinderea prezintă extras de carte funciară în care sunt înscrise sarcini după depunerea cererii de acord pentru finanţare şi care au ca obiect realizarea investiţiei pentru care se solicită finanţare, se va prezenta, în copie, angajamentul/angajamentele pentru care sunt înscrise respectivele sarcini.
        Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deţinerii locaţiei trebuie să fie valabile pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

        ATENŢIE!
        Investiţia iniţială trebuie să se realizeze în acelaşi perimetru.
        Perimetru aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate.
    2.4. Efectul stimulativ al ajutorului de stat
        Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - transmiterea cererii de acord pentru finanţare,
    – demararea investiţiei după depunerea Cererii de acord pentru finanţare la Registratura generală a Ministerului Finanţelor dar nu mai târziu de 6 luni de la obţinerea acordului pentru finanţare.
    ANEXA 4

    PLAN DE INVESTIŢII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei fără TVA - │
├────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ │Valoare costuri │Valoare costuri │ │
│Categoria de│eligibile │neeligibile │Total │
│cost ├─────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┤general│
│ │Total│Anul│Anul│Anul│Total│Anul│Anul│Anul│ │
│ │ │1 │2 │n │ │1 │2 │n │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│know-how sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴───────┘

        ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.
        În loc de An 1, An 2, An ... se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.


    ANEXA 5

    Situaţia comparativă a planului de investiţii
                       iniţial cu planul de investiţii modificat

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei fără TVA - │
├────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │Plan de investiţii iniţial │Plan de investiţii modificat │
├────────────┼──────────────┬───────────────┬───────┼───────────────┬───────────────┬───────┤
│ │Valoare │Valoare costuri│ │Valoare costuri│Valoare costuri│ │
│ │costuri │neeligibile │ │eligibile │neeligibile │ │
│Categoria de│eligibile │ │Total │ │ │Total │
│cost ├─────┬──┬──┬──┼─────┬──┬──┬───┤general├─────┬──┬──┬───┼─────┬──┬──┬───┤general│
│ │Total│An│An│An│Total│An│An│An │ │Total│An│An│An │Total│An│An│An │ │
│ │ │1 │2 │..│ │1 │2 │...│ │ │1 │2 │...│ │1 │2 │...│ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12│13│14 │15 │16│17│18 │19 │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│knowhow sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼───┼───────┼─────┼──┼──┼───┼─────┼──┼──┼───┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴───┴───────┴─────┴──┴──┴───┴─────┴──┴──┴───┴───────┘

        ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat se vor completa fără zecimale.
        În loc de An 1, An 2, An ... se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.


    ANEXA 6

    CRITERII pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante:

┌────────────────┬──────────────┬──────────┐
│Criterii de │Mod de │Punctaj │
│evaluare │determinare │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │(Valoarea │Rezultatul│
│Valoarea │investiţiei în│obţinut se│
│investiţiei │lei/4.500.000 │transformă│
│ │lei) x 10 │în număr │
│ │ │de puncte │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- schimbarea │ │
│ │fundamentală a│ │
│ │| procesului │ │
│ │general de │ │
│ │producţie al │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- extinderea │20 puncte │
│ │capacităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- │ │
│Investiţia │diversificarea│ │
│iniţială │activităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │nou- │ │
│ │înfiinţată │10 puncte │
│ ├──────────────┤ │
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │în activitate │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │40 puncte │
│ │60% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │30 puncte │
│Locaţia │50% │ │
│realizării ├──────────────┼──────────┤
│investiţiei │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │10 puncte │
│ │45% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │5 puncte │
│ │40% │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│Rentabilitatea │ │ │
│cifrei de │ │ │
│afaceri în │ │ │
│ultimul │Rca = (profit │ │
│exerciţiu │net/cifra de │Rca > 1 % │
│financiar │afaceri) x 100│5 puncte │
│încheiat, în │ │ │
│cazul │ │ │
│întreprinderilor│ │ │
│în activitate │ │ │
├────────────────┼──────────────┼──────────┤
│Valoarea │ │ │
│capitalului | │ │Capital │
│social subscris │ │social > │
│şi vărsat, în │ │500.000 │
│cazul │ │lei │
│întreprinderilor│ │5 puncte │
│nou - înfiinţate│ │ │
└────────────────┴──────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016