Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 23 aprilie 2024  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii - Revizia 0    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 23 aprilie 2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii - Revizia 0

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 388 bis din 25 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 757 din 23 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 25 aprilie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        Aprilie 2024
     Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, instituită prin H.G. nr. 300/2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 300/04.04.2024,
        Informaţii privind modul de completare a documentelor justificative ce urmează a fi depuse împreună cu Cererea de acord pentru finanţare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat, precum şi toate condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii Acordului pentru finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document, precum şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.
        Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 300/2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul Ministerului Finanţelor, www.mfinante.ro.
        Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanţelor pune la dispoziţia solicitanţilor, la adresa https://mfinante.qov.ro/ro/formular-întrebări. o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material şi pe site-ul Ministerului Finanţelor.
 (a se vedea imaginea asociată)

    CUPRINS
        CAPITOLUL I - INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul schemei de ajutor de stat?
    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
    6. Care sunt cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale?
    6.1. Cheltuieli eligibile
    6.2. Cheltuieli neeligibile

    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
    8. Cum se calculează ajutorul de stat?

        CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
    1.2. Calcularea punctajului şi publicarea Listei întreprinderilor solicitante
    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate

    2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare
    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
    5. În ce condiţii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?

        CAPITOLUL III - DEMARAREA INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL IV - MENŢINEREA INVESTIŢIEI
        CAPITOLUL V - EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE MODIFICAT SAU EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE RECTIFICAT
    1. Modificarea planului de investiţii şi emiterea acordului pentru finanţare modificat
    2. Emiterea acordului pentru finanţare rectificat

        CAPITOLUL VI - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        CAPITOLUL VII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        CAPITOLUL VIII - RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
    anexa 1 Lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat
    anexa 2.1 Cerere de acord pentru finanţare
    anexa 2.2 Instrucţiuni de completare a cererii de acord pentru finanţare
    anexa 3 Plan de afaceri
    anexa 4 Plan de investiţii
    anexa 5 Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat
    anexa 5^1 Situaţia planului de investiţii realizat
    anexa 6 Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante
    anexa 7 Scrisoare de confort angajantă
    CAP. I
    INFORMAŢII GENERALE
    1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
     Scopul H.G. nr. 300/2024 este reprezentat de instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care asigură echilibrarea balanţei comerciale a României în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul Ghid.
     Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2021) 9750 final prin care a fost aprobată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027.
        Valoarea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii trebuie să fie de minimum 50 milioane lei şi de maximum 500 milioane lei. Aceste valori au fost determinate prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 10 milioane euro, respectiv 100 milioane euro (calculată la un curs de 5 lei/euro).

    DEFINIŢII:
        Valoarea totală a investiţiei = valoarea planului de investiţii aferent investiţiei iniţiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile - valoare T.V.A.
        Investiţia iniţială = investiţia în active corporale şi necorporale, legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) al unei unităţi existente, aflate în acelaşi perimetru. O investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială.
        Investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică = investiţia în active corporale şi necorporale, legată de una dintre următoarele activităţi sau de ambele: înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru. Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică.

    ATENŢIE!
        Proiectele de investiţii a căror valoare totală a cheltuielilor eligibile se situează sub valoarea de 50 milioane lei sau peste 500 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanţarea cu ajutor de stat pe această schemă.

    2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
        Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale.
        Bugetul maxim al schemei este de 2.249,985 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 449,997 milioane euro, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2024-2026;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2025 - 2032.

        Bugetul mediu anual al schemei este de 749,995 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,999 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

    3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
        Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei în perioada 2024-2026, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
        Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2025 - 2032 în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

    4. Cine poate solicita finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat?
     Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    DEFINIŢII:
        Întreprindere nou-înfiinţată = întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi înainte de data înregistrării cererii.
        Întreprindere în activitate = întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.
     Filiale = societăţi cu personalitate juridică, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit, potrivit art. 42 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
     Sucursale = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona, potrivit art. 43 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Puncte de lucru (sedii secundare) = dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    DEFINIŢII:
     Întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    (i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    (ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    (iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

        Întreprindere mare reprezintă întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.

    ATENŢIE!
        Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare în vederea completării corecte a informaţiilor prevăzute în cererea de acord pentru finanţare.

    5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?
     Sunt eligibile investiţiile care se realizează în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr.1, cu respectarea prevederilor Regulamentului 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ATENŢIE!
        În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil, dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiţii prevăzute în schemă.

    ATENŢIE!
        Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.

    ATENŢIE!
        Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
        Activitatea proiectului de investiţii trebuie să fie aferentă unui singur cod CAEN de patru cifre.

    6. Care sunt cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale?
    DEFINIŢIE:
        Planul de investiţii = document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde exclusiv valorile corespunzătoare cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, pe categorii şi cu determinarea valorii totale a investiţiei şi a calendarului realizării investiţiei.
        Activele eligibile şi neeligibile incluse în planul de investiţii trebuie să fie în proprietatea exclusivă a societăţii beneficiare de ajutor de stat pe perioada implementării şi menţinerii investiţiei.

    ATENŢIE!
     În cuprinsul planului de investiţii la categoria Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente se va prezenta doar valoarea totală şi defalcarea acesteia pe cheltuieli eligibile şi neeligibile, pe ani. În cadrul procedurii de plată se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin încadrarea activelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
    6.1. Cheltuieli eligibile
    DEFINIŢIE:
        Cheltuieli eligibile = costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, aferente realizării investiţiei iniţiale.
    6.1.1. Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale
    DEFINIŢII:
        Active corporale = activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
    a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii noi;
    b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

        Active noi = active care nu au fost utilizate niciodată.
        Instalaţii sau utilaje automatizate = instalaţii sau utilaje care funcţionează independent fără intervenţia directă a factorului uman.
     În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.
        Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
        ● trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locaţia realizării investiţiei, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
        ● trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locaţia prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
        ● să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv condiţii de transparenţă şi competitivitate;
        ● să fie amortizabile;
        ● să fie noi.


    ATENŢIE!
        În cazul în care, pe parcursul celor cinci ani de la finalizarea investiţiei, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor.

    DEFINIŢIE:
        Achiziţia de active în condiţii de piaţă = modalitatea de achiziţionare a activelor a cărei procedură va fi detaliată în Ghidul de plată.

    6.1.2. Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale
    DEFINIŢIE:
        Active necorporale = activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
        Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
        ● trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locaţia realizării investiţiei, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
        ● trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locaţia prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
        ● să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv condiţii de transparenţă şi competitivitate;
        ● să fie amortizabile;
        ● să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.


    DEFINIŢII:
        Achiziţia de active în condiţii de piaţă = modalitatea de achiziţionare a activelor a cărei procedură va fi detaliată în Ghidul de plată.
        Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul din următoarele cazuri:
    (i) persoane fizice care au calitate de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv, ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    (ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    (iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    (iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.


    ATENŢIE!
        Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 20% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

    ATENŢIE!
        Eligibilitatea elementelor din planul de investiţii se va verifica la plată.


    6.2. Cheltuieli neeligibile
        Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiţii şi incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile neeligibile nu sunt finanţate cu ajutor de stat.

    ATENŢIE!
        Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construcţiilor, în cuprinsul planului de investiţii:
    - achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente;
    – cheltuielile menţionate în devizul general la alte capitole decât 4.1.


    ATENŢIE!
        Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condiţiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.
        De exemplu nu sunt eligibile activele corporale de natura instalaţiilor tehnice, maşini şi echipamente care:
    - nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    – nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare; sau
    – nu sunt noi
    – nu sunt amortizabile.

        Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
    - achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,
    – cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.    7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
        La data depunerii Cererii de acord pentru finanţare întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile, │
│ │conform calendarului │
│ │realizării │
│ │investiţiei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c nu intră în │
│ │categoria │
│ │„întreprinderilor în │
│ │dificultate”; │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│ │ajutor de stat sau de │
│Generale │minimis sau în cazul │
│ │în care asemenea │
│ │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura costurilor │
│ │salariale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │h) au rentabilitatea │
│ │cifrei de afaceri mai │
│ │mare decât zero în │
│Suplimentar │unul din ultimele trei│
│pentru │exerciţii financiare │
│întreprinderile│încheiate; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│ │i) au capitaluri │
│ │proprii pozitive în │
│ │ultimul exerciţiu │
│ │financiar încheiat; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │j) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │100.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │k) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│Suplimentar │anterior înregistrării│
│pentru │cererii de acord │
│întreprinderile│pentru finanţare o │
│nou-înfiinţate │altă întreprindere │
│ │înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, care │
│ │desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │l) nu sunt rezidente │
│ │din punct de vedere │
│ │fiscal în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante, sau se │
│ │supun legislaţiei │
│ │fiscale a acestora; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de acţionari din │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│Suplimentar │Uniunii Europene a │
│prevăzute de │jurisdicţiilor │
│Recomandarea │necooperante, analiza │
│(UE) 2020/1039 │mergând până la │
│a Comisiei din │nivelul beneficiarului│
│14 iulie │real, aşa cum este │
│2020*1), atât │definit la art. 3 │
│pentru │punctul 6 din │
│întreprinderile│Directiva 849/2015; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│cât si pentru │n) nu controlează, │
│cele │direct sau indirect, │
│nou-înfiinţate │filialele sau sediile │
│ │permanente proprii în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │o) nu exercită dreptul│
│ │de proprietate în │
│ │comun cu │
│ │întreprinderile aflate│
│ │în jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante. │
└───────────────┴──────────────────────┘

    *1) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.


    ATENŢIE!
        Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante şi Directiva 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.

    ATENŢIE!
        Totodată, Recomandarea Comisiei din 14.7.2020 oferă statelor membre posibilitatea de a ignora existenţa unor legături ale întreprinderilor beneficiare cu cele aflate în jurisdicţiile necooperante, în două situaţii:
    1. în cazul în care nivelul obligaţiilor fiscale din statul membru care acordă sprijinul pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparaţie cu cifra de afaceri totală sau nivelul activităţii întreprinderii beneficiare, la nivel individual şi de grup, în aceeaşi perioadă;
    2. în cazul în care întreprinderea îşi asumă angajamente legale de a înlătura legăturile cu jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, într-un interval scurt de timp, sub rezerva unei monitorizări adecvate şi sancţionării în consecinţă în caz de nerespectare a acestor angajamente


    ATENŢIE!
        Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.

    ATENŢIE!
        Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
        Activitatea proiectului de investiţii trebuie să fie aferentă unui singur cod CAEN de patru cifre.

    8. Cum se calculează ajutorul de stat?
        Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:
    - H.G. nr. 300/2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii,
    – Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9750 final prin care a fost aprobată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027,
    – H.G. nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

┌────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nivel maxim │
│ │ │ │al ajutorului│
│ │Judeţe │Intensitate│de stat de │
│REGIUNEA │componente │maximă │care poate │
│ │ │% │beneficia o │
│ │ │ │întreprindere│
│ │ │ │- euro - │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bihor │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cluj │40% │33.000.000 │
│Nord-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Maramureş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sălaj │50% │41.250.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alba │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Braşov │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Covasna │40% │33.000.000 │
│Centru ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Harghita │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Mureş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sibiu │40% │33.000.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bacău │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Botoşani │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Iaşi │40% │33.000.000 │
│Nord-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Neamţ │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Suceava │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vaslui │60% │49.500.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Brăila │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Buzău │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │40% │33.000.000 │
│Sud-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Galaţi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vrancea │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Tulcea │60% │49.500.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Argeş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dâmboviţa │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Sud-Muntenia│Giurgiu │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ialomiţa │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Prahova │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Teleorman │60% │49.500.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dolj │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Gorj │70% │57.750.000 │
│Sud-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Oltenia │Mehedinţi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Olt │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vâlcea │60% │49.500.000 │
├────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Arad │30% │24.750.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │33.000.000 │
│Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Hunedoara │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Timiş │30% │24.750.000 │
├────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┤
│Zonele „c” care nu sunt predefinite │
├────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │30% │24.750.000 │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, Vidra│ │ │
│ │şi Berceni │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│Bucureşti- │Periş, │ │ │
│Ilfov │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, Moara │40% │33.000.000 │
│ │Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, Glina,│ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti şi │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │
└────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┘
    ATENŢIE!
        Având în vedere că:
        ● Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024 trebuie să fie complementară schemelor de ajutor de stat finanţate prin fonduri europene,
        ● Schemele de ajutor de stat finanţate prin fonduri europene exclud întreprinderile mari, prin Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024 nu se acordă bonusuri care suplimentează intensitatea maximă a ajutorului de stat în cazul IMM-urilor.


    DEFINIŢII:
        Intensitatea ajutorului de stat = raportul dintre valoarea ajutorului şi valoarea costurilor eligibile.
        Intensitate (%) = (valoare maximă ajutor de stat/valoare totală cheltuieli eligibile)x100
        Proiect mare de investiţii = o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.
        În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare şi se calculează conform formulei:
        Valoarea maximă a ajutorului = R *(A + 0,50 * B + 0 * C), unde:
        R = intensitatea maximă a ajutorului aplicabilă în zona în cauză
        A = costurile iniţiale eligibile în valoare de 55 milioane euro
        B = partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 milioane euro şi 110 milioane euro
        C = partea din costurile eligibile de peste 110 milioane euro    DEFINIŢII:
        Proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.
        Grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia.

    ATENŢIE!
        În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.
        În cazul în care un proiect unic de investiţii devine un proiect mare de investiţii, ajutorul de stat solicitat de către întreprindere se va calcula utilizând formula menţionată mai sus.
        Valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic este formată din valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat, după caz, aferente proiectelor anterioare şi valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care se solicită finanţare.
        Pentru aplicarea formulei este necesar ca valoarea cheltuielilor eligibile cumulate să fie calculată în euro. în acest sens se va utiliza cursul de schimb mediu, stabilit de Banca Naţională a României, al lunii anterioare datei depunerii Cererii de acord pentru finanţare.
        Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicită finanţare se calculează ca diferenţă între valoarea maximă a ajutorului de stat aferent proiectului unic şi valoarea ajutorului de stat aprobat sau efectiv plătit, după caz.

    Exemple:
        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie de 150 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 30 milioane euro. iar valoarea costurilor eligibile este de 50 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro, în Piteşti, localitate situată pe harta regională în regiunea Sud-Muntenia, judeţul Argeş, judeţ cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:
        Valoarea totală a costurilor eligibile x Intensitatea maximă = 50 milioane lei x 50% = 25 milioane lei
        Pentru o întreprindere care realizează o investiţie de 350 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 70 milioane euro. iar valoarea costurilor eligibile este de 300 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, în Piteşti, localitate situată pe harta regională în regiunea Sud-Muntenia, judeţul Argeş, judeţ cu intensitate maximă de 50%, ajutorul de stat se determină după cum urmează:
        Valoarea maximă a ajutorului = 0,5 * (55.000.000 euro + 0,50 * 5.000.000 euro) = 0,5 * 57.500.000 euro = 28.750.000 euro

    CAP. II
    MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
    Mecanismul de depunere, analiză şi soluţionare
    a Cererilor de acord pentru finanţare
        Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.
     Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor pe website -ul său, conform art. 18 alin. (2) din hotărâre, cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.
        Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.
        Întreprinderile interesate transmit on-line cererile de acord pentru finanţare însoţite de documente justificative .
     Documentele justificative care trebuie să însoţească cererile de acord pentru finanţare şi condiţiile de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească acestea sunt prezentate la Capitolul II, punctul 1.3.1 din prezentul Ghid.
     Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 6 la prezentul Ghid, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        Punctajul se realizează doar pe baza informaţiilor menţionate în Cererea de acord pentru finanţare.
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său, www.mfinante.ro, Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.
        Începând cu data publicării pe website a listei menţionate mai sus, cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut în termen de 60 de zile lucrătoare.
        În situaţia în care există două sau mai multe întreprinderi care au obţinut acelaşi punctaj ordinea intrării în analiză se va realiza în funcţie de valoarea cea mai mare a cheltuielilor eligibile menţionate în Cererea de acord pentru finanţare.
        Analiza Cererilor de acord pentru finanţare se finalizează, după ce documentaţia este considerată completă, cu:
    - Acord pentru Finanţare;
        sau
    – Scrisoare de respingere.

        Acordurile pentru finanţare se emit în limita bugetului alocat sesiunii.
        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere sau bugetul alocat sesiunii se suplimentează, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
        Epuizarea bugetului sesiunii se produce în momentul în care suma rămasă disponibilă din bugetul alocat sesiunii, după emiterea ultimului acord pentru finanţare, nu acoperă ajutorul de stat solicitat de următoarea întreprindere care nu s-a încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
        Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
    1. Cum se desfăşoară înregistrarea şi evaluarea cererilor de acord pentru finanţare?
    1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare
        Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanţelor pe site-ul său, la secţiunea www.mfinante.GOv.ro - Ajutor de stat - Anunţuri, cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor. Anunţul cuprinde data deschiderii sesiunii în care se depun cererile de acord pentru finanţare, durata sesiunii, bugetul alocat sesiunii în limita bugetului anual alocat schemei, precum şi ultima zi în care se pot înregistra cererile de acord pentru finanţare.

    ATENŢIE!
        Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanţare înregistrate la Ministerul Finanţelor începând cu data deschiderii sesiunii şi până în ultima zi inclusiv în care se pot înregistra cererile de acord pentru finanţare, conform datelor comunicate în anunţul publicat pe site.
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite on-line o Cerere de acord pentru finanţare, însoţită de documentele justificative necesare evaluării, în format electronic.

    ATENŢIE!
        Completarea şi depunerea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Ministerul Finanţelor se realizează conform Ghidului utilizatorului pentru depunerea on-line în cadrul Aplicaţiei Big Project, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, la secţiunea https://mfinante.gov.ro/Aplicaţia-Big-Project.
        Formularul Cererii de acord pentru finanţare se regăseşte la secţiunea www.mfinante.gov.ro - Investitorul Informat - Aplicaţia Big Proiect - Acces Depunere on-line Aplicaţia Big Proiect.

    1.2. Calcularea punctajului şi publicarea Listei întreprinderilor solicitante
     Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 6 la prezentul Ghid, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său, Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, cu precizarea societăţilor care intră în analiză în limita bugetului alocat sesiunii.
        Dacă în primele 15 zile lucrătoare de la data deschiderii sesiunii se înregistrează cereri pentru finanţare al căror punctaj este de cel puţin 124 puncte*2), acestea vor face obiectul verificării începând cu data depunerii.
        *2) 80% din punctajul maxim de 155 puncte ce se poate obţine


    1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate
    1.3.1. Verificarea existenţei şi conformităţii Cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
        Cererea de acord pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat.
    c) plan de afaceri şi documentele justificative aferente
    d) plan de investiţii
    e) împuternicire, dacă este cazul
    f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere vor fi însoţite de un opis în care se menţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

    ATENŢIE!
        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. în cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi.
        Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
        Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanţare.
        Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opiseazâ în ordinea prevăzută în cadrul condiţiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării Cererii de acord pentru finanţare.
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanţare.
     Cererea de acord pentru finanţare se respinge în cazul în care nu este însoţită de toate documentele menţionate la lit. a - lit. f.
        Documente justificative şi condiţii de conformitate

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Documentul │Condiţii de │
│ │conformitate │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- are toate rubricile │
│ │completate cu datele │
│ │solicitate, respectă │
│ │formularul din Anexa │
│ │2.1 la prezentul Ghid │
│ │şi este datată şi │
│ │semnată de către │
│ │persoana autorizată să│
│ │reprezinte legal │
│Cererea de │întreprinderea; │
│acord pentru │- conţine informaţii │
│finanţare │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │certificatul │
│ │constatator, │
│ │situaţiile financiare,│
│ │planul de investiţii, │
│ │actul de identitate al│
│ │persoanei autorizate │
│ │sau împuternicirea, │
│ │dacă este cazul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- este eliberat cu cel│
│ │mult 10 zile │
│ │lucrătoare înainte de │
│ │data înregistrării │
│ │cererii de acord, fie │
│ │în original, emis de │
│ │Oficiul Registrului │
│ │Comerţului de pe lângă│
│ │tribunalul unde îşi │
│ │are sediul │
│ │întreprinderea, fie │
│ │electronic, cu │
│ │informaţii obţinute de│
│ │pe portalul de │
│ │servicii al Oficiului │
│ │Naţional al │
│ │Registrului Comerţului│
│Certificatul │RECOM Online, │
│constatator │- este actualizat cu │
│ │date valabile la data │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi conţine │
│ │cel puţin următoarele:│
│ │datele de │
│ │identificare, codul │
│ │unic de înregistrare, │
│ │asociaţii şi │
│ │reprezentanţii legali │
│ │ai întreprinderii, │
│ │domeniul de activitate│
│ │principal, toate │
│ │domeniile secundare de│
│ │activitate şi punctele│
│ │de lucru ale │
│ │întreprinderii. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- sunt depuse şi │
│ │aprobate conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare, după caz, │
│ │- sunt ataşate în │
│ │copie, │
│ │- conţin: │
│ │● Situaţia activelor, │
│ │datoriilor şi │
│ │capitalurilor proprii │
│ │- Formularul 10; │
│Situaţiile │● Contul de profit şi │
│financiare │pierdere - Formularul │
│corespunzătoare│20; │
│ultimului │● Date informative - │
│exerciţiu │Formularul 30; │
│financiar │● Situaţia activelor │
│încheiat │imobilizate - │
│ │Formularul 40; │
│ │● Dovada depunerii │
│ │acestora la Agenţia │
│ │Naţională de │
│ │Administrare Fiscală. │
│ │Obligaţia prezentării │
│ │situaţiilor financiare│
│ │nu se aplică │
│ │întreprinderilor │
│ │nou-înfiinţate care nu│
│ │au desfăşurat │
│ │activitate. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile necesare │
│ │conform definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului,│
│ │este datat şi semnat │
│ │de către persoana │
│ │autorizată să │
│ │reprezinte legal │
│ │întreprinderea; │
│ │- este elaborat pe │
│ │perioada implementării│
│ │investiţiei şi pe cel │
│ │puţin 5 ani de la │
│ │finalizarea acesteia; │
│ │- prezintă proiecţiile│
│ │financiare pe perioada│
│ │implementării │
│ │investiţiei şi pe cel │
│Planul de │puţin 5 ani de la │
│afaceri │finalizarea acesteia │
│ │(cont de profit şi │
│ │pierdere, bilanţ şi │
│ │flux de numerar) │
│ │pornind de la ultimele│
│ │situaţii financiare, │
│ │dacă este cazul, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile legale în │
│ │vigoare şi cu modelele│
│ │prezentate pe site-ul │
│ │Ministerului │
│ │Finanţelor, │
│ │www.mfinante.ro, │
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu │
│ │informaţiile din │
│ │Cererea de acord │
│ │pentru finanţare, │
│ │- se depune inclusiv │
│ │în format editabil. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- respectă modelul din│
│ │Anexa nr. 4 la │
│ │prezentul Ghid; │
│ │- valorile │
│ │cheltuielilor │
│Planul de │eligibile, totale şi │
│investiţii │pe ani şi perioada │
│ │realizării investiţiei│
│ │vor fi corelate cu │
│ │informaţiile │
│ │corespunzătoare din │
│ │Cererea de acord │
│ │pentru finanţare; │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Documentele │ │
│justificative │ │
│pentru │sunt ataşate în copie.│
│fundamentarea │ │
│planului de │ │
│afaceri │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- este semnată de │
│ │reprezentantul legal │
│Împuternicirea │al întreprinderii │
│ │solicitante, │
│ │- este ataşată în │
│ │original. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Actul de │ │
│identitate al │ │
│persoanei │ │
│autorizate să │se ataşează în copie. │
│reprezinte │ │
│legal │ │
│întreprinderea │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    ATENŢIE!
     În situaţia în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului Constatator, nu poate semna documentaţia necesară în vederea accesării ajutorului de stat, este permisă desemnarea unei alte persoane care să reprezinte legal întreprinderea în relaţia cu Ministerul Finanţelor, cererea de acord pentru finanţare fiind însoţită de o împuternicire în acest sens, prezentată la lit.e).

    ATENŢIE!
        În situaţia în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mică decât 0 în ultimul exerciţiu financiar încheiat se vor prezenta şi situaţiile financiare anuale aprobate corespunzătoare unuia dintre cele două exerciţii financiare anterioare acestuia, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0.

    DEFINIŢIE:
        Plan de afaceri = document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, sursele de finanţare a investiţiei, planul de investiţii şi fundamentarea acestuia, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. în document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire al indicatorilor cantitativi şi calitativi.

    DEFINIŢIE:
        Plan de investiţii - documentul sintetic, prezentat în format tabelar care cuprinde cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, precum şi a calendarului realizării investiţiei.
        Calendarul realizării investiţiei - perioada de maximum 3 ani de realizare a planului de investiţii, calculată de la data demarării investiţiei.

    DEFINIŢII:
        Finalizarea investiţiei = data la care toate activele aferente investiţiei iniţiale realizate de societate există fizic în locaţia realizării acesteia, sunt înregistrate în contabilitate (în contul de mijloace fixe/imobilizări corporale în curs de execuţie) şi sunt identificate printr-un număr de inventar aplicat pe fiecare activ.
        Finalizarea investiţiei nu poate depăşi 3 ani de la data demarării lucrărilor.
        După data la care investiţia trebuie finalizată nu vor mai fi capitalizate costuri eligibile sau neeligibile care să afecteze valoarea investiţiei.

    1.3.2. Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate
    a) Cererea de acord pentru finanţare
        Se analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:
    - realizează o investiţie iniţială în România cu o valoare totală a costurilor eligibile, fără T.V.A., de minimum 50 milioane lei şi de maximum 500 milioane lei, în unul din domeniile de activitate eligibile,
    – nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate",
    – nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii,
    – nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate,
    – nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii,
    – nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul,
    – nu aparţine unor acţionari care deţin/au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate,
    – nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
    – nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
    – nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    – nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante,
    – asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea,
    – solicită finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN, iar activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară,


    b) Certificatul Constatator
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990,
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate,
    – activitatea pentru care solicită finanţare este declarată la Oficiul Registrului Comerţului,
    – nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.


    c) Situaţiile financiare
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea:
    - are rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 în unul din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în cazul întreprinderilor în activitate (= 100x Profit net / Cifra de afaceri),
    – are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10),
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou- înfiinţate (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10 dacă este cazul, sau din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului).


    d) Planul de afaceri
     Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească planul de afaceri se regăsesc detaliate în Anexa 3 la prezentul Ghid.

    e) Planul de investiţii
        Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verifică dacă întreprinderea realizează o investiţie iniţială cu o valoare totală a costurilor eligibile, fără T.V.A, de minimum 50 milioane lei şi de maximum 500 milioane lei.
    2. Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare
        Rezultatele evaluării Cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul sesiunii
        În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul sesiunii, Ministerul Finanţelor emite, după caz:
    a) acord pentru finanţare,
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare
    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare


    ATENŢIE!
        Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul pentru finanţare, solicitarea de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare) se transmit prin mijloace electronice.
        În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.

    ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează Cererile de acord pentru finanţare şi documentele anexate, din punct de vedere al:
    - existenţei şi conformităţii
    – condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate

        Cererile de acord pentru finanţare şi documentele anexate acestora, care se încadrează în bugetul alocat sesiunii, sunt evaluate în termen de 60 de zile lucrătoare de la data publicării pe website a Listei întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.

    3. În ce condiţii se emite Acordul pentru finanţare?
        În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele menţionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanţare şi să îndeplinească condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.
     Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la Capitolul II, punctul 1.3 din prezentul Ghid, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.

    ATENŢIE!
        Ministerul Finanţelor emite proiectul de Acord pentru finanţare în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă, în vederea aprobării.

    4. În ce condiţii se solicită completarea cererii de acord pentru finanţare?
        În cazul în care:
    - există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – documentele nu respectă condiţiile de conformitate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii, Unitatea de implementare transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.


    ATENŢIE!
        Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.
        În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanţare necesită informaţii suplimentare, termenul de analiză a Cererii de acord pentru finanţare este de 60 zile lucrătoare de la data completării acesteia. Circuitul de analiză a cererii se va relua până la data la care cererea este considerată completă.

    ATENŢIE!
        Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.

    5. În ce condiţii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanţare?
        Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanţare se realizează în următoarele situaţii:
        ● Cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicită finanţare, precum şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat şi, după caz, ale exerciţiului financiar din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0;
    c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii
    d) planul de investiţi
    e) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
    e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea;

        ● Nu este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de eligibilitate ale investiţiei:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în judeţul Ilfov din cadrul regiunii de dezvoltare Bucureşti - Ilfov;
    b) să aibă o valoare totală a costurilor eligibile, fără T.V.A., de minimum 50 milioane lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro şi de maximum 500 milioane lei, echivalentul a 100 milioane de euro;
    c) să-şi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
    d) să demonstreze îndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat;
    e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi;
    f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

        ● Nu este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │a) sunt înregistrate │
│ │potrivit Legii │
│ │societăţilor nr. 31/ │
│ │1990, republicată, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │b) realizează o │
│ │investiţie iniţială în│
│ │România, în unul din │
│ │domeniile de │
│ │activitate eligibile │
│ │conform calendarului │
│ │realizării │
│ │investiţiei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │c) nu intră în │
│ │categoria │
│ │„întreprinderilor în │
│ │dificultate”; │
│ ├──────────────────────┤
│ │d) nu se află în │
│ │procedură de executare│
│ │silită, insolvenţă, │
│ │faliment, reorganizare│
│ │judiciară, dizolvare, │
│ │închidere │
│ │operaţională, │
│ │lichidare sau │
│ │suspendare temporară a│
│ │activităţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │e) nu fac obiectul │
│ │unor decizii de │
│ │recuperare a unui │
│ │ajutor de stat sau de │
│Generale │minimis, sau în cazul │
│ │în care asemenea │
│ │decizii au fost emise │
│ │acestea au fost │
│ │executate, conform │
│ │prevederilor legale în│
│ │vigoare; │
│ ├──────────────────────┤
│ │f) nu au beneficiat de│
│ │alte ajutoare de stat │
│ │regionale pentru │
│ │costuri eligibile de │
│ │natura costurilor │
│ │salariale în cadrul │
│ │aceluiaşi proiect unic│
│ │de investiţii; │
│ ├──────────────────────┤
│ │g) nu au efectuat o │
│ │relocare către │
│ │unitatea în care │
│ │urmează să aibă loc │
│ │investiţia iniţială │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul în │
│ │ultimii 2 ani │
│ │anteriori │
│ │înregistrării cererii │
│ │de acord pentru │
│ │finanţare şi, la │
│ │momentul înregistrării│
│ │cererii oferă un │
│ │angajament că nu vor │
│ │face acest lucru │
│ │pentru o perioadă de │
│ │până la 2 ani după │
│ │finalizarea │
│ │investiţiei iniţiale │
│ │pentru care se │
│ │solicită ajutorul. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │h) au rentabilitatea │
│ │cifrei de afaceri mai │
│ │mare decât zero în │
│Suplimentar │unul din ultimele 3 │
│pentru │exerciţii financiare │
│întreprinderile│încheiate │
│în activitate ├──────────────────────┤
│ │i) au capitaluri │
│ │proprii pozitive în │
│ │ultimul exerciţiu │
│ │financiar încheiat │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │j) au capital social │
│ │subscris vărsat în │
│ │valoare de minimum │
│ │100.000 lei; │
│ ├──────────────────────┤
│ │k) nu aparţin unor │
│ │acţionari care deţin │
│ │sau au deţinut în │
│ │ultimii doi ani │
│Suplimentar │anterior înregistrării│
│pentru │cererii de acord │
│întreprinderile│pentru finanţare o │
│nou- înfiinţate│altă întreprindere │
│ │înregistrată conform │
│ │Legii societăţilor nr.│
│ │31/1990, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, care │
│ │desfăşoară sau a │
│ │desfăşurat activitatea│
│ │pentru care solicită │
│ │finanţare. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │l) nu sunt rezidente │
│ │din punct de vedere │
│ │fiscal în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante, sau se │
│ │supun legislaţiei │
│ │fiscale a acestora; │
│ ├──────────────────────┤
│ │m) nu sunt controlate,│
│ │direct sau indirect, │
│ │de acţionari din │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează în lista │
│Suplimentar │Uniunii Europene a │
│prevăzute de │jurisdicţiilor │
│Recomandarea │necooperante, analiza │
│(UE) 2020/1039 │mergând până la │
│a Comisiei din │nivelul beneficiarului│
│14 iulie │real, aşa cum este │
│2020*3), atât │definit la art. 3 │
│pentru │punctul 6 din │
│întreprinderile│Directiva 849/2015; │
│în activitate ├──────────────────────┤
│cât şi pentru │n) nu controlează, │
│cele │direct sau indirect, │
│nou-înfiinţate │filialele sau sediile │
│ │permanente proprii în │
│ │jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante; │
│ ├──────────────────────┤
│ │o) nu exercită dreptul│
│ │de proprietate în │
│ │comun cu │
│ │întreprinderile aflate│
│ │în jurisdicţiile care │
│ │figurează pe lista │
│ │Uniunii Europene a │
│ │jurisdicţiilor │
│ │necooperante. │
└───────────────┴──────────────────────┘

        *3) Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

        ● Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme în numele a mai mult de una dintre acestea.
        ● Solicita finanţare pentru mai multe coduri CAEN
    ATENŢIE!
        Activitatea proiectului de investiţii trebuie să fie aferenta unui singur cod CAEN de patru cifre.

        ● Întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare
    ATENŢIE!
        Se consideră data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, data mesajului "Transmis în SPV" (Spaţiul PrivatVirtual).

     ● Informaţiile care au stat la baza calculării punctajului nu se confirmă în urma evaluării realizate de Ministerul Finanţelor conform Capitolul II, punctul 1.3., rezultând un punctaj mai mic decât cel calculat iniţial.


    CAP. III
    DEMARAREA INVESTIŢIEI
    DEFINIŢIE:
        Demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul.
        Valoarea activelor sau a lucrărilor de construcţie aferente demarării lucrărilor aferente investiţiei trebuie să fie de minimum 3% din valoarea totală a investiţiei.
        Valoarea de minimum 3% din valoarea totală a investiţiei se determina luând în considerare valoarea tuturor angajamentelor încheiate în intervalul de timp cuprins intre data demarării*4) şi termenul de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare în care societatea trebuie să prezinte dovada demarării.
        *4) momentul prin care investiţia devine ireversibilă

        Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.
        Demararea lucrărilor de construcţie reprezintă încheierea contractului, comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcţii.

    ATENŢIE!
        Întreprinderile au obligaţia demarării lucrărilor aferente investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii.
        Întreprinderea poate demara investiţia după înregistrarea la Ministerul Finanţelor a Cererii de acord pentru finanţare, dar pe riscul său. Demararea investiţiei după înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare nu obligă Ministerul Finanţelor la emiterea unui Acord pentru finanţare.
        Întreprinderea are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor date şi informaţii privind demararea investiţiei şi să anexeze, în copie legalizată, atât primul contract sau comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente, cât şi copii legalizate ale Contractelor şi/sau comenzilor ferme de executare a lucrărilor de construcţii sau achiziţie echipamente care sunt prezentate pentru a demonstra valoarea de minimum 3% din valoarea totală a investiţiei.
        Documentaţia privind demararea lucrărilor aferente investiţiei va fi însoţită de o declaraţia pe propria răspundere referitoare la faptul ca în perioada cuprinsă între data depunerii Cererii de acord pentru finanţare şi intervalul de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare societatea:
        ● a mai beneficiat sau nu de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat
        ● a beneficiat sau nu de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor

    CAP. IV
    MENŢINEREA INVESTIŢIEI
        Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia şi de a realiza, la finalul perioadei de menţinere a investiţiei, o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 2,5%, calculată ca medie a ultimilor 4 ani de menţinere a investiţiei, în condiţiile realizării unei cifre de afaceri de minimum 80% din valoarea estimată pe aceeaşi perioadă, calculată ca medie, pentru întreaga activitate a societăţii.

    ATENŢIE!
        Finalizarea investiţiei = data la care toate activele aferente investiţiei iniţiale realizate de societate există fizic în locaţia realizării acesteia, sunt înregistrate în contabilitate (în contul de mijloace fixe/imobilizări corporale în curs de execuţie) şi sunt identificate printr-un număr de inventar aplicat pe fiecare activ.
        Finalizarea investiţiei nu poate depăşi 3 ani (36 luni) de la data demarării lucrărilor.
        După data la care investiţia trebuie finalizată nu vor mai fi capitalizate costuri eligibile sau neeligibile care să afecteze valoarea investiţiei.
        Investiţia iniţială realizată se va menţine în stare de funcţionare cel puţin până la 31 decembrie al celui de-al cincilea an de la data finalizării acesteia.

    ATENŢIE!
        În cazul în care, pe perioada minimă obligatorie de menţinere de 5 ani, se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor.
        Informarea transmisă către Ministerul Finanţelor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    - fundamentarea deciziei de înlocuire din care să rezulte că activul/activele ce urmează a fi înlocuite sunt uzate fizic sau moral,
    – denumirea activelor ce vor fi înlocuite,
    – denumirea activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral,
    – scurtă descriere a activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral, cu plasarea în cadrul fluxului tehnologic.

        Până la data de 30 iunie, inclusiv, a anului următor finalizării investiţiei,întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor un raport auditat de o întreprindere autorizată, care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care să certifice că:
    a) în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată cu ajutor de stat;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie minimum 90% din valoarea care a stat la baza calculării punctajului, dar nu mai mică decât valoarea de 50.000.000 lei;
    c) gradul de automatizare este mai mare sau egal cu cel care a stat la baza calculării punctajului;
    d) în cazul în care investiţia pentru care s-a primit acordul pentru finanţare a fost încadrată în categoria investiţiei iniţiale de tipul schimbare fundamentală a procesului de producţie, societatea va demonstra faptul că, toate costurile eligibile pentru care s-a obţinut finanţare au depăşit amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare (încheiate înainte de depunerea cererii pentru finanţare) pentru activele legate de activitatea care a fost modernizată.

        Raportul auditat de o întreprindere autorizată trebuie să cuprindă următoarele:
    1. date generale de identificare a întreprinderii - datele vor fi corelate cu cu informaţiile din Certificatul constatator, Situaţiile financiare;
    2. contextul general al proiectului de investiţii - descrierea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului de investiţii;
    3. realizarea planului de investiţii - prezentarea planului de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare şi a planului de investiţii aşa cum s-a realizat; prezentarea gradului de realizare a cheltuielilor eligibile (ca raport intre valoarea cheltuielilor eligibile realizate şi valoarea cheltuielilor eligibile estimate, care au stat la baza calculării punctajului); prezentarea gradului de automatizare care trebuie să fie mai mare sau egal cu cel care a stat la baza calculării punctajului,după caz.
    4. documente justificative care atestă realizarea planului de investiţii cum ar fi: Registrul inventar şi Centralizatorul mijloacelor fixe aferente activelor (eligibile şi neeligibile) din planul de investiţii.
    5. demonstrarea faptului că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată cu ajutor de stat.


    DEFINIŢIE
        Grad de automatizare - raportul procentual dintre valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizate şi valoarea totală a activelor eligibile;
        Instalaţii sau utilaje automatizate - instalaţii sau utilaje care funcţionează independent fără intervenţia directă a factorului uman;

    ATENŢIE!
        Întreprinderea trebuie să prezinte şi să fundamenteze cel puţin următoarele elemente:
    - planul de investiţii realizat,
    – valoarea cheltuielilor eligibile realizate comparativ cu valoarea cheltuielilor eligibile estimate prezentate la Cap.IV Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate din Cererea de acord pentru finanţare;
    – gradul de automatizare realizat, după caz,
    – categoriile de produse/servicii realizate ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – cifra de afaceri realizată ca urmare a implementării proiectului de investiţii,
    – modalitatea de îndeplinire a altor condiţii specifice prevăzute în Acordul pentru finanţare emis.


    ATENŢIE!
        Având în vedere obligaţia menţinerii investiţiei iniţiale pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, Ministerul Finanţelor va realiza anual verificarea la faţa locului în vederea stabilirii îndeplinirii acestei condiţii.
        Întreprinderea va fi înştiinţată de către Ministerul Finanţelor cu privire la perioada efectuării verificării. întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor Ministerului Finanţelor la locul de desfăşurare a investiţiei şi de a pune la dispoziţia acestora toate documentele necesare verificării menţinerii investiţiei.
        Întreprinderile vor raporta anual, la solicitarea Ministerului Finanţelor, contribuţia la dezvoltarea regională realizată ca urmare a implementării proiectului de investiţii.

    DEFINIŢIE
        Contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    CAP. V
    EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE MODIFICAT SAU EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE RECTIFICAT
    1. MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIŢII ŞI EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE MODIFICAT
    ATENŢIE!
        Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

    DEFINIŢIE
        Calendarul realizării investiţiei -perioada de maximum 3 ani de realizare a planului de investiţii, calculată de la data demarării investiţiei.

    ATENŢIE!
        Modificări ale calendarului realizării investiţiei reprezintă realocării de valori aferente cheltuielilor eligibile şi ajutorului de stat determinate de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului, fără a depăşi 3 ani (36 luni) de la data demarării investiţiei şi fără a depăşi valoarea maximă a ajutorului de stat total aprobat.
        Întreprinderea poate solicita Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului investiţiei în situaţia în care minimum 25% din valoarea investiţiei este realizată.
        Se consideră valoarea realizată a investiţiei valoarea tuturor activelor aferente acesteia care există fizic în locaţia realizării acesteia, sunt înregistrate în contabilitate (în contul de mijloace fixe/imobilizări corporale în curs de execuţie) şi sunt identificate printr-un număr de inventar provizoriu sau definitiv.
     Pentru justificarea valorii investiţiei realizate societatea va completa Situaţia planului de investiţii realizat prezentat în Anexa 5^1 la prezentul Ghid.
        Momentul realizării construcţiilor reprezintă momentul la care lucrările de construcţii s-au realizat parţial sau total, au fost recepţionate parţial sau total şi au asociate cel puţin următoarele documente: situaţii de lucrări, factură, proces verbal de recepţie.
        Momentul achiziţionării activelor reprezintă momentul la care activul a fost recepţionat în locaţia realizării investiţiei şi sunt asociate cel puţin următoarele documente: factură, proces verbal de recepţie.
        În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări care nu depăşesc perioada de maximum 3 ani (36 luni) calculată de la data demarării investiţiei, întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale, anexând o fundamentare în acest sens şi următoarele documente justificative:
    a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării solicitării, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie în format electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului - RECOM Online, în care să se menţioneze cel puţin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicită finanţare, precum şi punctele de lucru ale întreprinderii;
    b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz;
    c) situaţia planului de investiţii realizat până la data depunerii solicitării de modificare de plan, cu prezentarea gradului de realizare a valorii investiţiei.
    d) situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat şi planul de investiţii modificat propus spre aprobare;
    ATENŢIE!
     Întreprinderea trebuie să prezinte Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat, conform modelului prezentat în Anexa 5 la prezentul Ghid, cu precizarea în mod distinct a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente perioadei de implementare, aşa cum erau prevăzute în documentaţia care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare în raport cu cheltuielile eligibile şi neeligibile aşa cum se regăsesc în noul calendar de realizare a investiţiei.

    e) planul de afaceri cu prezentarea elementelor ce se modifică în urma modificării calendarului;
    ATENŢIE!
        Planul de afaceri va cuprinde cel puţin următoarele subcapitole:
    - Justificarea necesităţii modificării calendarului realizării investiţiei,
    – Realizarea cifrei de afaceri,
    – Analiza economico-financiară a proiectului de investiţii,
    – Indicatori cantitativi,


    f) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează solicitarea de modificare a planului de investiţii;
    g) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
    h) Secţiunea IV Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate din Cererea de acord pentru finanţare, revizuită conform calendarului modificat.

        Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere vor fi însoţite de un opis în care se menţionează denumirea fiecărui document şi pagina la care este îndosariat.

    ATENŢIE!
        În cuprinsul documentului de fundamentare şi susţinere a elementelor ce determină modificarea calendarului realizării investiţiei se prezintă şi se argumentează:
    - situaţia existentă în momentul solicitării modificării,
    – principalii factori care au determinat solicitarea aprobării modificărilor apărute în derularea planului de investiţii,
    – modificările survenite în derularea planului de investiţii.

        În cazul în care:
    - există neconcordanţe în informaţiile furnizate,
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării solicitării, Ministerul Finanţelor transmite o solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea solicitării modificării planului de investiţii.


    ATENŢIE!
        Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii.

    ATENŢIE!
        În situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător.
        În situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă acordul pentru finanţare se revocă.

    ATENŢIE!
        Acordul pentru finanţare se revocă:
        ● în cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări care nu depăşesc perioada de maximum 3 ani calculată de la data demarării investiţiei, iar întreprinderea nu solicita Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale,
        ● în cazul în care întreprinderea solicită Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului investiţiei, iar valoarea investiţiei realizate pană la data depunerii solicitării de modificare de plan este mai mică decât 25% din valoarea investiţiei estimate.


    2. EMITEREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE RECTIFICAT
    ATENŢIE!
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreprinderea solicitantă are obligaţia să declare toate ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani în vederea verificării respectării regulii de cumul a ajutoarelor de stat, a încadrării în noţiunea de "proiect unic de investiţii", a respectării intensităţii aplicate, a verificării încadrării în plafoanele maxime pe judeţ sau localitate în cazul judeţului Ilfov etc.
        Documentele privind demararea investiţiei vor cuprinde şi o declaraţia pe propria răspundere referitoare la faptul ca în perioada cuprinsă intre data depunerii Cererii de acord pentru finanţare şi intervalul de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare societatea:
        ● a mai beneficiat sau nu de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat
        ● a beneficiat sau nu de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor

        În situaţia în care:
     ● Consiliul Concurenţei declanşează procedura prevăzută de art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau
        ● Ministerul Finanţelor intră în posesia unor date şi/sau informaţii diferite de cele care au stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare şi/sau
        ● există solicitări ale beneficiarilor de ajutor de stat,

        Ministerul Finanţelor verifică datele şi/sau informaţiile care au stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare conform datelor/informaţiilor noi apărute ulterior emiterii acordului.
        Dacă sunt necesare clarificări suplimentare, Ministerul Finanţelor solicită date şi/sau informaţii beneficiarului de ajutor de stat, Consiliului Concurenţei, altor furnizori etc.
        În situaţia în care verificările efectuate conduc la concluzia că datele şi/sau informaţiile care au stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare nu a fost conforme cu realitatea, în sensul în care beneficiarul de ajutor de stat nu a declarat sau a declarat informaţii şi/sau date incomplete/incorecte cu privire la ajutoarele primite în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor dispune măsuri în vederea asigurării respectării legislaţiei, prin corectarea cuantumului ajutorului de stat aprobat şi emiterea unui Acord pentru finanţare rectificat.

    ATENŢIE!
        Pe perioada de clarificare a situaţiei intervenite, până la emiterea sau nu a Acordului pentru finanţare rectificat, Ministerul Finanţelor suspendă plata ajutorului de stat prevăzut în Acordul pentru finanţare emis.

    ATENŢIE!
        În situaţia în care Acordul pentru finanţare rectificat este emis de către Ministerul Finanţelor după ce ajutorul de stat a fost plătit integral, iar din aplicarea intensităţii recalculate la valoarea cheltuielilor eligibile rezultă o diminuare a ajutorului de stat aprobat iniţial, diferenţa dintre valoarea ajutorului de stat aprobat iniţial şi valoarea ajutorului de stat aprobat prin Acordul pentru finanţare rectificat se recuperează.
        Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.

    CAP. VI
    REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANŢARE
        Ministerul Finanţelor aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care:
    a) întreprinderea nu a demarat investiţia în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii şi valoarea activelor sau a lucrărilor de construcţie aferente demarării nu este de minimum 3% din valoarea investiţiei;
    b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia
    c) în cazul unei schimbări fundamentale a procesului de producţie, întreprinderea nu respectă condiţia referitoare la costurile eligibile care trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată
    d) întreprinderea nu prezintă până la data de 30 iunie inclusiv a anului următor finalizării investiţiei, Ministerului Finanţelor, un raport auditat de o întreprindere autorizată, care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că:
    - în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect;
    – valoarea cheltuielilor eligibile este de minimum 90% din valoarea care a stat la baza calculării punctajului , dar nu mai mică de 50 milioane lei,
    – gradul de automatizare este mai mare sau egal cu cel care a stat la baza calculării punctajului, după caz.

    e) întreprinderea solicitantă nu finalizează investiţia pentru care a solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei;
    f) în cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări care nu depăşesc perioada de maximum 3 ani calculată de la data demarării investiţiei, iar întreprinderea nu solicita Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale,
    g) în cazul în care întreprinderea solicită Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului investiţiei, iar valoarea investiţiei realizate pană la data depunerii solicitării de modificare de plan este mai mică decât 25% din valoarea investiţiei estimate,
    h) investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, în cazul modificării calendarului realizării investiţiei
    i) valoarea totală a cheltuielilor eligibile fără T.V.A., scade sub pragul de minimum 50 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro sau excede valorii de maximum 500 milioane lei;
    j) întreprinderea intra în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;
    k) întreprinderea a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, nu a respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
    l) întreprinderea nu realizează condiţiile prevăzute în acordul pentru finanţare pentru care se specifică revocarea acestuia;
    m) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor că este în imposibilitatea realizării investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanţare;
    n) Ministerul Finanţelor constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare;
    o) în urma recalculării ajutorul de stat aprobat, în vederea emiterii Acordului pentru finanţare rectificat, rezultă că valoarea ajutorului de stat recalculat este zero;

        În situaţiile enumerate mai sus, Ministerul Finanţelor transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.
    CAP. VII
    RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
        Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:
    - întreprinderea nu realizează o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 2,5%, calculată ca medie a ultimilor 4 ani de menţinere a investiţiei, în condiţiile realizării unei cifre de afaceri de minimum 80% din valoarea estimată pe aceeaşi perioadă, calculată ca medie, pentru întreaga activitate a societăţii;
    – întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute la rubrica menţiuni speciale în acordul pentru finanţare;


    ATENŢIE!
        În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiţii în acordul pentru finanţare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:
    a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiţii prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menţionată în acordul pentru finanţare sau în planul de afaceri, după caz,
    b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condiţiilor,
    c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,
    d) diferenţa între valoarea ajutorului de stat plătit şi valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.

        Ajutorul de stat plătit se recuperează total în toate cazurile de revocare a acordului pentru finanţare.

    ATENŢIE!
     În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, furnizorul de ajutor de stat (Ministerul Finanţelor) realizează controale la faţa locului la operatorii economici beneficiari, verifică respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat şi dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate, respectiv emite decizii prin care dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.
     Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.
     Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
        Dobânda se calculează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului, până la data recuperării efective, fiind aplicabil principiul capitalizării.
        Decizia de recuperare se transmite operatorului economic beneficiar şi spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat.
    CAP. VIII
    RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
        Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri".

    ATENŢIE!
        În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor în vederea restituirii acesteia.
     Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
     Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ANEXA 1

        Lista sectoarelor de activitate
        pentru care se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│1 │109 │Fabricarea preparatelor │
│ │ │pentru hrana animalelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │11 │Fabricarea băuturilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea lemnului, │
│ │ │fabricarea produselor din │
│ │ │lemn şi plută, cu excepţia │
│3 │16 │mobilei; fabricarea │
│ │ │articolelor din paie şi din │
│ │ │alte materiale vegetale │
│ │ │împletite │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│4 │17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │ │produselor din hârtie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │20 │Fabricarea substanţelor şi a│
│ │ │produselor chimice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│6 │21 │farmaceutice de bază şi a │
│ │ │preparatelor farmaceutice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│7 │23 │Fabricarea altor produse din│
│ │ │minerale nemetalice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Industria construcţiilor │
│8 │25 │metalice şi a produselor din│
│ │ │metal, exclusiv maşini, │
│ │ │utilaje şi instalaţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea calculatoarelor │
│9 │26 │şi a produselor electronice │
│ │ │şi optice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│10 │27 │Fabricarea echipamentelor │
│ │ │electrice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea autovehiculelor │
│11 │29 │de transport rutier, a │
│ │ │remorcilor şi semiremorcilor│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │30 │Fabricarea altor mijloace de│
│ │ │transport │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │31 │Fabricarea de mobilă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│14 │32 │Alte activităţi industriale │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Colectarea, tratarea şi │
│15 │38 │eliminarea deşeurilor; │
│ │ │activităţi de recuperare a │
│ │ │materialelor reciclabile │
└────┴────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 2.1

        Data înregistrării ................
        Numărul înregistrării .............
        CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
     Subscrisa ................, având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ................, având calitatea de ................, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 300/2024,
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ................................
        Data înregistrării întreprinderii: .......................
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ................
        Codul de identificare fiscală: ................
        Adresa: ................................, Cod poştal: ................
        Telefon: ................
        E-mail: ................................
        Forma juridică: ................
        Capitalul social: ................ lei, deţinut de?
    - persoane fizice ...%
    – IMM*5): ...%
        *5) Întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari*6): ...%.
        *6) Întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


        Obiectul principal de activitate: ................
        Cod CAEN: ................
        Obiectul de activitate pentru care se solicită finanţare*7):................
        *7) Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN, iar activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară

        Cod CAEN: ................

    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
        Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: .....
    – cifra de afaceri: ................ lei
    – valoare active totale*8): ................lei
        *8) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

    – profit net: ................lei
    – rentabilitatea cifrei de afaceri*9): ................lei
        *9) Rentabilitatea cifrei de afaceri =100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

    – capitaluri proprii: ................lei
    – cheltuiala cu taxele şi impozitele: ................lei
    – cheltuiala cu dobânzile: ................lei
    – cheltuiala cu amortizarea: ................lei
    – EBITDA*10): ................lei
        *10) EBITDA = profit net + cheltuiala cu taxele şi impozitele (contul 635+691) + Cheltuiala cu dobânzile + Cheltuiala cu amortizarea

    – raportul (EBITDA/cifra de afaceri) x 100: ..........%


    III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate în cadrul schemei:
    a) denumirea proiectului:
        ................................................

    b) descrierea proiectului de investiţii:
        ................................................

    c) încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] extinderea capacităţii unităţii,
        [] diversificarea producţiei unităţii,
        [] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii
        sau
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale -care creează o noua activitate economică:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] diversificarea activităţii unităţii;


    d) valoarea investiţiei: ..............lei,
    e) locul de desfăşurare a proiectului finanţat prin ajutor de stat: ..............;
    f) data estimată a demarării lucrărilor aferente investiţiei conform planului de investiţii: ..............;
    g) data estimată a finalizării a investiţiei*11) conform planului de investiţii: ..............;
        *11) Cel mult 3 ani (36 luni) de la data demarării investiţiei

    h) grad de automatizare*12) .... %
        *12) grad de automatizare= 100 x (valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizat/valoarea totală a activelor eligibile
    – valoarea totala a activelor eligibile lei,
    – valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate*13) sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizate ........lei,
    *13) Instalaţii sau utilaje automatizate = instalaţii sau utilaje care funcţionează independent fără intervenţia directă a factorului uman    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

┌───────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
│ │ │Valoarea cheltuielilor │Intensitatea│Valoarea ajutorului de │
│ │Tipul de │eligibile*) │maximă a │stat solicitat │
│ │cheltuială │- lei- │ajutorului │-lei- │
│Denumirea │eligibilă │ │în judeţ/ │ │
│activităţii│pentru care ├────┬─────┬──────┬─────┤localitate ├─────┬──────┬───────┬─────┤
│ │se solicită │An │An │An │ │în cazul │An │An │An │ │
│ │finanţare │I**)│II**)│III**)│Total│judeţului │I***)│II***)│III***)│Total│
│ │ │ │ │ │ │Ilfov │ │ │ │ │
├───────────┼─┬───────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼───────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │[│a1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ├─┼───────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│investiţii │ │a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │[│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │]│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │echipamente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼───────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │]│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┴───────────┼────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴────────────┴─────┴──────┴───────┴─────┘

        *) valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.
        **) în loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă
        ***) în loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat

    IV. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, .............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ... nr. ....., eliberat de .............. la data de .............., cu domiciliul în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
        [] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
     [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
        [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
        [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
        [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
        [] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;
        [] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
        [] nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
        [] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
        [] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

        Declar pe propria răspundere că asociaţii sau acţionarii:
        [] nu controlează mai multe întreprinderi;
        [] controlează mai multe întreprinderi, dar solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea;

        Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*14), întreprinderea:
        *14) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
        [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*15)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *15) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.


        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
        [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*16)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *16) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
        Numele: ..................
        Funcţia: .................
        Semnătura*17): ...........
        *17) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

        Data semnării: ...........

    ANEXA 2.2

        INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
    A CERERII DE ACORD PENTRU FINANŢARE
        Data înregistrării .......(se menţionează data înregistrării în registrul de corespondenţă al întreprinderii)
        Numărul înregistrării ....(se menţionează numărul din registrul de corespondenţă al întreprinderii)
        CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARE
        Subscrisa .................., având datele de identificare menţionate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna .................., având calitatea de .................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 300/2024,
    I. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ..................
        Data înregistrării întreprinderii: .........
        Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J.../..../.....
        Codul de identificare fiscală: ..................
        Adresa: ....(judeţ, localitate, sector stradă, bloc, scară, etaj, apartament), Cod poştal:.....
        Telefon: .................., E-mail: ..................
        Forma juridică: ..................
        Capitalul social: ..................lei, deţinut de:
    - persoane fizice: ......%;
    – IMM*18): ....%
        *18) întreprinderea care se încadrează în definiţia prevăzută la anexa nr. 1 la Regulament

    – întreprinderi mari*19): .....%.
        *19) întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament


     Obiectul principal de activitate: ....(denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2)
     Cod CAEN: ....(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul de activitate pentru care se solicită finanţare*20): .....(se completează activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară)
        *20) Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN, iar activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară

        Cod CAEN: .....(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
    ATENŢIE!
        Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN de patru cifre.
        Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

    ATENŢIE!
        Toate informaţiile de la secţiunea I se preiau din Certificatul Constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.


    II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii
        Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:
    - numărul mediu de salariaţi: ....(se preia din Situaţiile financiare - Formularul 30)
    – cifra de afaceri: ....(se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – valoare active totale: ....(= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 10)
    – profit net: ....(se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – rentabilitatea cifrei de afaceri: ....(=100 x (Profit net/ Cifra de afaceri - se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – raportul (EBITDA/cifra de afaceri) x 100: ..........%
    – capitaluri proprii: ....(se preia din Situaţiile financiare - Formularul 10)
    – cheltuiala cu taxele şi impozitele: ....lei (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – Cheltuiala cu dobânzile: ....lei (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – Cheltuiala cu amortizarea: ....lei (se preia din Situaţiile financiare - Formularul 20)
    – EBITDA: ....lei ( = profit net + cheltuiala cu taxele şi impozitele (contul 635+691) + Cheltuiala cu dobânzile + Cheltuiala cu amortizarea se preiau din Situaţiile financiare - Formularul 20)


    ATENŢIE!
        Toate informaţiile de la secţiunea II se preiau din ultimele Situaţii financiare anuale aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.

    III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:
    - denumirea proiectului: .....(se completează cu denumirea proiectului menţionată în Planul de afaceri)
    – descrierea proiectului de investiţii:: ....(se descrie investiţia şi prezintă obiectivul fundamental al proiectului ce urmează a fi detaliate în cuprinsul Planului de afaceri);
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale: (se bifează o singură varianta, în funcţie de obiectivul proiectului de investiţii, ce urmează a fi fundamentată în Planul de afaceri)
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] extinderea capacităţii unităţii,
        [] diversificarea producţiei unităţii,
        [] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii

        sau
    – încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale care creează o noua activitate economică-:
        [] înfiinţarea unei unităţi noi,
        [] diversificarea activităţii unităţii;

    ATENŢIE!
        Variantele prevăzute la încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice se bifează doar în cazul investiţiilor realizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.

    ATENŢIE!
        Este interzisă cumularea artificială a mai multor proiecte de investiţii

    DEFINIŢII
        Investiţia iniţială reprezintă investiţia în active corporale şi necorporale, legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) al unei unităţi existente, aflate în acelaşi perimetru. O investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială.
        Investiţia iniţială care creează o nouă activitate economică reprezintă investiţia în active corporale şi necorporale, legate de înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru. Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică;
        Înfiinţarea unei unităţi noi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.
        Amplasament = locaţia realizării investiţiei în care se amplasează activele care formează proiectul de investiţii pentru care se solicită finanţare.
        Independent din punct de vedere tehnologic = care nu depinde de un alt flux tehnologic, care funcţionează autonom.
        Extinderea capacităţii unei unităţi existente reprezintă mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate din piaţă.
        Diversificarea producţiei unei unităţi existente reprezintă obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă. Costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
        Diversificarea activităţii unei unităţi reprezintă obţinerea de produse sau servicii ca rezultat al unei noi activităţi care nu este identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă (un nou cod CAEN de patru cifre).
        Schimbarea fundamentală în procesul general de producţie presupune implementarea unei inovaţii de proces fundamentale al unei unităţi existente aflate în acelaşi perimetru. Costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată. Simpla înlocuire a activelor individuale fără modificarea fundamentală a întregului proces de producţie nu este considerată o investiţie iniţială de tipul schimbării fundamentale în procesul general de producţie;

    ATENŢIE!
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să aibă autorizată activitatea pentru care se solicită finanţare în locaţia în care se realizează extinderea capacităţii;
    b) să demonstreze că gradul de utilizare al capacităţii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de produse/servicii (atât pentru locaţia unde se realizează investiţia, cât şi pentru alte locaţii ale societăţii în care se realizează produse similare, care se adresează aceleiaşi pieţe geografice);
    c) există cerere de produse/servicii pe piaţă care nu poate fi acoperită de oferta firmelor concurente.


    ATENŢIE!
        În cazul diversificării producţiei unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii, care poate fi desfăşurată pe acelaşi cod CAEN sau pe un cod CAEN diferit, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    - să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii.

    b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
    - să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe şi valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor,
    – să identifice fiecare nou activ ce urmează a fi achiziţionat, avut în vedere pentru diversificarea activităţii,
    – să prezinte valoarea fiecărui nou activ.


        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.

    ATENŢIE!
        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea va prezenta în planul de afaceri valoarea costurilor eligibile care trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată. Simpla înlocuire a activelor individuale fără modificarea fundamentală a întregului proces de producţie nu este considerată o investiţie iniţială de tipul schimbării fundamentale în procesul general de producţie;

    ATENŢIE!
        În cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică, în Regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov, sunt eligibile doar investiţiile legate de de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.

    DEFINIŢII:
        Investiţia iniţială care creează o nouă activitate economică - investiţia în active corporale şi necorporale, legate de -înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru.
        Activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

    – valoarea investiţiei:....lei/(valoarea totală costurilor eligibile şi neeligibile)
    – locul de desfăşurare a proiectului finanţat prin ajutor de stat: (sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii unde se realizează investiţia);
    DEFINIŢII:
        Amplasament reprezintă locaţia realizării investiţiei în care se amplasează activele care formează proiectul de investiţii pentru care se solicită finanţare.
        Locul de desfăşurare a proiectului reprezintă locaţia realizării investiţiei respectiv sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate sau care urmează a fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, unde se realizează investiţia.
        Perimetru - amplasarea activelor în aceeaşi parcelă cadastrală sau în parcele cadastrale alăturate.

    ATENŢIE!
        Numai în cazul înfiinţării unei unităţi noi locaţia realizării investiţiei poate fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ulterior depunerii cererii de acord pentru finanţare.

    ATENŢIE!
        La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei.

    – data estimată a demarării lucrărilor aferente investiţiei conform planului de investiţii: ....(data la care se va demara investiţia);
    DEFINIŢIE:
        Demararea lucrărilor reprezintă fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul.
        Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor.

    ATENŢIE!
        Demararea lucrărilor de construcţie - reprezintă încheierea contractului sau orice comandă fermă de executare a lucrărilor de construcţii, în funcţie de care are loc prima.

    – data estimată a finalizării investiţiei conform planului de investiţii: .....(data punerii în funcţiune a ultimelor active ce urmează a fi achiziţionate conform planului de investiţii, fără a depăşi 3 ani*21) de la data demarării investiţiei);
        *21) 36 luni

    – grad de automatizare ....%
    – valoarea totala a activelor eligibile ......lei,
    – valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizate .............lei,
    DEFINIŢII:
        Instalaţii sau utilaje automatizate reprezintă instalaţii sau utilaje care funcţionează independent fără intervenţia directă a factorului uman.
        Gradul de automatizare se calculează ca raport procentual dintre valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizate şi valoarea totală a activelor eligibile.


    IV. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate
    ATENŢIE!
        Valorile cheltuielilor eligibile şi ale ajutorului solicitat se completează fără zecimale şi se preiau din planul de investiţii.

┌───────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Intensitatea│ │
│ │ │ │maximă a │ │
│ │Tipul de │Valoarea │ajutorului │Valoarea │
│ │cheltuială │cheltuielilor │în judeţ/ │ajutorului de │
│Denumirea │eligibilă │eligibile │localitate │stat solicitat │
│activităţii│pentru care se│- lei- │în cazul │-lei- │
│ │solicită │ │judeţului │ │
│ │finanţare │ │Ilfov │ │
│ │ ├──┬──┬───┬─────┼────────────┼──┬──┬───┬─────┤
│ │ │An│An│An │Total│ │An│An│An │Total│
│ │ │I │II│III│ │ │I │II│III│ │
├───────────┼──┬───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │a1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │[]│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii ├──┼───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│în active │ │a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │[]│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale│ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[]│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──┼───────────┼──┼──┼───┼─────┼────────────┼──┼──┼───┼─────┤
│ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──┴───────────┴──┴──┴───┴─────┴────────────┴──┴──┴───┴─────┘


    ATENŢIE!
        Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate se face având în vedere următoarele:
        Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A. într-un an = valoare cheltuieli efectiv realizate în conformitate cu planul de investiţii, din anul calendaristic respectiv
        Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile efectuate x intensitate maximă a ajutorului de stat %
        În loc de An I, An II, An III se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, respectiv anii în care se solicită finanţarea.

    V. Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata, ...............(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii), identificat/identificată cu actul de identitate seria .... nr. ....., eliberat de ................ la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .............., str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........(denumirea întreprinderii), declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalele.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea: (se bifează situaţiile care corespund întreprinderii)
        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari*22);
        *22) Se va avea în vedere definiţiile de la pct.4 Capitolul I din Prezentul Ghid

        [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii*23);
        *23) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori

        [] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;
        [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat.
    DEFINIŢIE:
        Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, o întreprindere se află în dificultate, în următoarele situaţii:
    (a) În cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la mai puţin de 10 ani de la înregistrarea lor sau mai puţin de 7 ani de la prima să vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. în sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    b) În cazul unei societăţi în care o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la mai puţin de 10 ani de la înregistrarea lor sau mai puţin de 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
    (d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    (e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.    ATENŢIE!
     În vederea verificării situaţiei de la lit. a): – din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. b): – din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, firma este în dificultate.

     În vederea verificării situaţiei de la lit. e): pct. 1 – din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5.

    pct. 2 – din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu
taxe şi impozite, cu cheltuielile cu dobânzi şi cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.


        Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, firma este în dificultate.

        [] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    ATENŢIE!
        Certificarea datelor privind starea societăţii se face în baza informaţiilor din Certificatul constatator, actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

        [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    DEFINIŢII
        Proiect unic de investiţii reprezintă orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ.
        Grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia.

        [] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    DEFINIŢII
        Relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE.

    ATENŢIE!
        Reprezentantul legal are obligaţia de a verifica faptul câ acţionarii întreprinderii sau societăţii din cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicită ajutor de stat nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale şi de a emite o declaraţie în acest sens.

        [] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate
    ATENŢIE!
        Această situaţie se bifează doar de către întreprinderile nou-înfiinţate.

        [] nu este rezidentă din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supune legislaţiei fiscale a acestora;
        [] nu este controlată, direct sau indirect, de acţionarii din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
        [] nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
        [] nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

        Declar pe propria răspundere că asociaţii sau acţionarii:
        [] nu controlează mai multe întreprinderi;
        [] controlează mai multe întreprinderi, dar solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea;
    ATENŢIE!
        Reprezentantul legal are obligaţia de a verifica faptul câ acţionarii sau asocitaţii societăţii solicitante care controlează mai multe întreprinderi, solicită acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.


    Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*23), întreprinderea: (se bifează una din cele două variante)
    *23) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori
        [] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;
        [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*24)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *24) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

    ATENŢIE!
        În cazul în care, între momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare şi momentul primirii Acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă obţine un alt ajutor de minimis sau ajutor de stat, este obligată să transmită la Ministerul Finanţelor o notificare prin care să menţioneze: -furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,
    - actul normativ în baza căruia s-a acordat ajutorul,
    – actul juridic care face posibilă acordarea ajutorului, respectiv contract de finanţare, acord pentru finanţare etc.,
    – data acordării,
    – valoarea în euro a ajutorului acordat.        De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
        [] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;
        [] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Locaţia │Anul │ │ │Obiectivul│ │Cuantumul │
│Nr. │proiectului│realizării │acordării │Data │Furnizorul│acordării │Actul │ajutorului│
│crt.│de │investiţiei│ajutorului│demarării│ajutorului│ajutorului│normativ│-euro*25)-│
│ │investiţii │(judeţul) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘

        *25) Idem 8
        Numele: ...(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: ...(acţionar, asociat, administrator, împuternicit)
        Semnătura autorizată a solicitantului*26).........
        *26) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea

        Data semnării:.........

    ATENŢIE!
        Prin completarea acestei declaraţii se vor asuma toate informaţiile furnizate, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.
        Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    ANEXA 3

                                    PLAN DE AFACERI

    ATENŢIE!
        Documentul nu va depăşi 50 pagini exclusiv anexele
        Va fi transmis şi sub forma unui document editabil (de ex. word).
                                     FOAIE DE TITLU
        Denumirea întreprinderii: ..........
        Denumirea proiectului de investiţii: ..........
        Numele: .......... (numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)
        Funcţia: .......... (acţionar, asociat, administrator, împuternicit)
        Semnătura autorizată a reprezentantului legal al întreprinderii: ..........
        Data semnării: ..........
    1. DESCRIEREA AFACERII
    1.1. Prezentarea întreprinderii
        Denumirea întreprinderii: ..........
        Data înregistrării întreprinderii: ..........
        Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J ...../...../....
        Codul de identificare fiscală: ..........
        Adresa: .......... (judeţ, localitate, sector, stradă, bloc, scară, etaj, apartament)
        Telefon: ..........,
        E-mail: ..........
        Forma juridică: ..........
        Capitalul social: .......... lei, deţinut de:
    - persoane fizice: .......... %
    – IMM: .......... %
    – întreprinderi mari: .......... %.

        Obiectul principal de activitate: .......... (denumirea activităţii principale, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, Rev. 2)
        Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Obiectul de activitate pentru care se solicită finanţare: .......... (se completează dacă finanţarea se solicită pentru un obiect secundar de activitate)
        Cod CAEN: .......... (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
        Puncte de lucru: .......... (judeţ, localitate, sector, stradă, nr., se completează în cazul în care investiţia se realizează la punctul de lucru)

    ATENŢIE!
     Toate informaţiile de la secţiunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate datele valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi trebuie să fie identice cu cele din cererea de acord pentru finanţare.

    1.2. Obiectivele întreprinderii
        Se prezintă obiectivele economice care sintetizează şi cuantifică scopurile avute în vedere pe termen lung şi care se referă la evoluţia cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor şi serviciilor oferite.

    1.3. Prezentarea activităţii curente
        Se prezintă activitatea pe care întreprinderea o desfăşoară în prezent cu indicarea codului/codurilor CAEN, produsele sau serviciile oferite, clienţi şi furnizori, evoluţia numărului de salariaţi, etc.

    1.4. Prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare
        Se prezintă:
    - activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea, astfel cum a fost precizată în Cererea de acord pentru finanţare,
    – necesitatea implementării proiectului de investiţii,
    – data demarării lucrărilor aferente investiţiei (estimat), dar fără a depăşi 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare
    – data finalizării investiţiei, fără a depăşi 3 ani(36 luni) de la data demarării,
    – produsele obţinute sau serviciile oferite,
    – numărul de locuri de muncă nou-create,
    – experienţa în domeniu,
    – locul de desfăşurare a proiectului finanţat prin ajutor de stat,    2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII
    2.1. încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale
     Se fundamentează varianta selectată la cap. III din cererea de acord pentru finanţare.
        În cazul înfiinţării unei unităţi noi întreprinderea trebuie să demonstreze că noul amplasament creat pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea este independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente.

    ATENŢIE!
        Nu se acceptă transferul în cadrul unui proiect de investiţii de tipul înfiinţarea unei unităţi noi, a unei activităţi din alte unităţi existente (active, personal, etc.).
        În cazul extinderii capacităţii unei unităţi existente întreprinderea trebuie să demonstreze că:
    - activitatea pentru care se solicită finanţare pentru extinderea capacităţii este autorizată în locaţia pentru care se solicită finanţare,
    – gradul de utilizare al capacităţii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de produse/servicii, (atât pentru locaţia unde se realizează investiţia, cât şi pentru alte locaţii ale societăţii în care se realizează produse similare, care se adresează aceleiaşi pieţe geografice)
    – există cerere de produse/servicii pe piaţă care nu poate fi acoperită de oferta firmelor concurente.-

        În cazul diversificării producţiei unei unităţi existente întreprinderea trebuie:
    a) să demonstreze că produsele/serviciile aferente proiectului de investiţii nu se realizează în activitatea curentă a societăţii, care poate fi desfăşurată pe acelaşi cod CAEN sau pe un cod CAEN diferit, conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, astfel:
    - să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizează în activitatea curentă,
    – să prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiţii.

    b) să declare valoarea contabilă a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
    - să identifice fiecare activ care urmează să fie reutilizat cu denumire, număr de inventar din Registrul Mijloacelor Fixe şi valoare contabilă, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.


        Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiţii trebuie să să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate.
        În cazul schimbării fundamentale în procesul general de producţie, întreprinderea trebuie să declare valoarea amortizării activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente. Informaţiile vor fi prezentate în format tabelar.
        Costurile eligibile aferente proiectului de investiţii trebuie să depăşească valoarea amortizării, calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea care trebuie modernizată. întreprinderea va completa tabelul de mai jos.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Active existente în │Active noi │
│cadrul întreprinderii │eligibile │
│la data depunerii │aferente │
│Cererii de acord pentru│proiectului de│
│finanţare │investiţii │
├───────────┬───────────┼──────────────┤
│Valoare │Total │ │
│amortizare │valoare │Valoare │
│ │amortizare │ │
├───┬───┬───┼───────────┼──────────────┤
│AN │AN │AN │ │ │
│-3 │-2 │-1 │ │ │
├───┼───┼───┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───────────┴──────────────┘


        În cazul diversificării activităţii unei unităţi întreprinderea trebuie să realizeze o nouă activitate care să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.
        Noua activitate trebuie să fie încadrată într-un alt cod CAEN de patru cifre.

    2.2. Planul de investiţii
     Planul de investiţii trebuie să cuprindă toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, valoarea acestora fără TVA, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi pe total, conform modelului din Anexa 4.
        Se fundamentează necesitatea achiziţionării categoriilor activelor prezentate în planul de investiţii, în raport cu obiectul de activitate şi cu obiectivele proiectului de investiţii.
        Întreprinderea trebuie să descrie succint principalele construcţii şi funcţiunile acestora cât şi categoriile mari de echipamente ce fac obiectul planului de investiţii şi principalele etape ale fluxului tehnologic.
        Întreprinderea trebuie să prezinte instalaţiile sau utilajele automatizate luate în calcul la determinarea gradului de automatizare, cu indicarea valorii totale a acestora, dacă este cazul.

    ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.

    ATENŢIE!
        La prezentarea principalelor construcţii se are în vedere şi prezentarea Devizului general şi a Devizului pe obiect pentru fiecare corp de construcţie. Valoarea devizului general trebuie să fie egală cu valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile aferente construcţiei.
        Devizul general trebuie să cuprindă informaţii la toate capitolele, mai puţin secţiunea pentru obţinerea terenului şi cap. 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare.
        În ceea ce priveşte subcap. 4.2-4.6 din Devizul general, va fi inclusă doar valoarea activelor corporale şi necorporale care se vor capitaliza în valoarea construcţiei.

    2.3. Demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii în urma realizării proiectului de investiţii
    2.3.1. Analiza pieţei relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfăşura activitate ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor rezultate ca urmare a implementării proiectului de investiţii
    DEFINIŢII:
        Piaţa relevantă cuprinde produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum şi aria geografică în care acestea sunt comercializate.
        Piaţa relevantă are deci două componente: piaţa produsului şi piaţa geografică.
        Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumpărători ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării acestora. Aceste produse trebuie să fie suficient de asemănătoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii să le ia în considerare atunci când iau deciziile de cumpărare.
        Identificarea pieţei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care să stabilească produsele care fac parte din piaţa respectivă, luând în considerare factori determinanţi, cum ar fi substituibilitatea, preţurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcţie de preţurile altor produse etc.
        Piaţa geografică relevantă cuprinde zona în care sunt localizaţi operatorii economici implicaţi în livrarea produselor/serviciilor incluse în piaţa produsului, zona în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi diferenţiată în arii geografice vecine datorită, în special, unor condiţii de concurenţă substanţial diferite.
        Factorii care trebuie luaţi în considerare la definirea pieţei geografice relevante includ tipul şi caracteristicile produselor implicate, existenţa unor bariere la intrare, preferinţele consumatorilor, diferenţele dintre cotele de piaţă ale operatorilor economici în zone geografice învecinate, diferenţele substanţiale dintre preţurile produselor la furnizori, precum şi ponderea cheltuielilor de transport în costurile totale.
        În funcţie de factorii luaţi în considerare se defineşte aria geografică în care sunt localizaţi producătorii concurenţi. Pentru a fi considerate pe aceeaşi piaţă geografică relevantă, nu este necesar ca produsele/serviciile să fie fabricate în aceeaşi localitate sau în localităţi apropiate. Important este ca toate aceste produse să fie accesibile aceloraşi cumpărători, astfel încât fiecare dintre ele să fie o alternativă economică reală pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piaţa geografică relevantă poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un judeţ, o regiune sau o zonă din România, pentru altele, întreaga ţară sau zone în afara ţării.
        (a se vedea:
    - COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei (97/C 372/03) şi
    – ORDINUL preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante)


    ATENŢIE!
        Din analiza pieţei relevante trebuie să rezulte un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        Prezentarea unor scrisori de intenţie/contracte/precontracte etc. din partea unor potenţiali clienţi nu demonstrează un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
        În cadrul descrierii pieţei relevante întreprinderea trebuie să prezinte şi să justifice cota de piaţă deţinută în prezent, în cazul întreprinderilor în activitate, precum şi cota de piaţă pe care o va deţine ca urmare a implementării proiectului de investiţii.

    2.3.2. Justificarea necesităţii realizării investiţiei
        Întreprinderile au obligaţia să prezinte date referitoare la:
    a) Capacitatea de producţie
        Întreprinderea are obligaţia să prezinte şi să fundamenteze prin calcul, explicând fiecare element component al acestuia:
    - capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii în cazul întreprinderilor în activitate, precum şi gradul de utilizare al acestora,
    – capacitatea de producţie rezultată în urma implementării proiectului de investiţii în cazul întreprinderilor nou înfiinţate, gradul de utilizare al acesteia.


    DEFINIŢIE:
        Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă, de o anumită structură şi calitate pe care o poate realiza o unitate de producţie într-o anumită perioadă de timp, în condiţiile tehnico- organizatorice optime, folosind cât mai deplin mijloacele fixe productive, cel mai potrivit regim de lucru şi de organizare a producţiei şi muncii.

    ATENŢIE!
        Capacitatea de producţie nu trebuie confundată cu volumul de producţie planificat sau realizat.

    b) Realizarea cifrei de afaceri
        Întreprinderea are obligaţia fundamentării cifrei de afaceri prin prezentarea de informaţii referitoare la:
    - tipurile de produse/servicii realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora,
    – tipurile de produse/servicii ce urmează a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora.


    ATENŢIE!
     Toate elementele componente ale cifrei de afaceri (produse, cantitate, preţ, valoare) vor fi fundamentate justificându-se modalitatea în care acestea au fost stabilite şi se vor corela cu informaţiile prezentate la subcapitolul 2.3.3.

    ATENŢIE!
        În vederea susţinerii informaţiilor pentru fundamentarea cifrei de afaceri se vor prezenta documente justificative precum contracte, precontracte, scrisori de intenţie din partea potenţialilor clienţi.
        Documentele justificative prezentate trebuie să fundamenteze o cifră de afaceri care se va realiza ulterior depunerii cererii.
        Documentele justificative vor fi însoţite de un tabel centralizator în care se vor regăsi elementele următoare: denumire client, nr. şi dată scrisoare de intenţie/contract/precontract, tip produs, cantitate, preţ unitar şi valoare, preluate din cuprinsul acestora.
        Se va prezenta un tabel sintetic care va cuprinde valoarea cifrei de afaceri pe întreaga activitate pentru perioada ultimilor patru ani de menţinere a investiţiei şi media acestora.

┌──────────┬─────────────┬─────┬───────┐
│ │An mentinere │ │Media │
├──────────┼──┬───┬──┬───┤Total│celor │
│Denumire │An│An │An│AnV│(lei)│patru │
│indicator │II│III│IV│ │ │ani │
├──────────┼──┼───┼──┼───┼─────┼───────┤
│Cifra de │ │ │ │ │ │ │
│afaceri │ │ │ │ │ │ │
│societate │ │ │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──┴───┴──┴───┴─────┴───────┘

    2.3.3. Analiza economico - financiară a proiectului de investiţii
        Întreprinderea trebuie să demonstreze viabilitatea proiectului de investiţii, astfel: în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, se întocmesc proiecţii financiare pe proiect cu ajutor de stat.
        În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lângă proiecţii financiare aferente proiectului cu ajutor de stat, proiecţii financiare aferente activităţii curente a întreprinderii, precum şi proiecţii financiare aferente activităţii consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat.

    ATENŢIE!
        Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile pornind de la Situaţiile financiare aprobate şi depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat. întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite.

    ATENŢIE !
        Se vor prezenta proiecţii ale Contului de profit şi pierdere, Bilanţului şi Fluxului de numerar, pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei.
        Este necesară fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor respectiv, fiecare element component al proiecţiilor financiare în vederea demonstrării realităţii datelor utilizate.

    ATENŢIE !
        Întocmirea proiecţiilor financiare şi modul de realizare se va efectua după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor.

    2.3.4. Indicatori cantitativi
        Pentru demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi eficienţei economice a întreprinderii, se va realiza calculul şi fundamentarea următorilor indicatori:

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Indicatori cantitativi │Limitele │
│ │indicatorilor│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata de solvabilitate │ │
│generală │Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active totale / │ │
│Datorii totale │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rentabilitatea cifrei de│ │
│afaceri │Rca ≥ 2,5% │
│Rca = 100 x (Profit net │ │
│/ Cifra de afaceri) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Rata lichidităţii │ │
│curente │(Rlc ) ≥ 1,00│
│RLC = ( Active curente /│ │
│Datorii curente ) │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Indicatorul gradului de │ │
│îndatorare* │ │
│Igi = (Capital │( Rig ) ≤ 65%│
│împrumutat / Capital │ │
│angajat) x100 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│*) Capital împrumutat = │ │
│credite peste un an │ │
│Capital angajat = │ │
│capital împrumutat + │ │
│capital propriu │ │
└────────────────────────┴─────────────┘    ATENŢIE!
     Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei pe baza proiecţiilor financiare prezentate la subpunctul 2.3.3. Modul de calcul al acestora se va detalia cu explicarea şi fundamentarea rezultatului obţinut.
        În cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate aceştia se vor calcula pe baza proiecţiilor financiare consolidate (activitate curentă + proiect investiţii cu ajutor de stat).
        În cazul întreprinderilor nou înfiinţate vor calcula pe baza proiecţiilor financiare aferente proiectului de investiţii cu ajutor de stat.
        În perioada de implementare a investiţiei se acceptă neîncadrarea indicatorilor cantitativi în limitele recomandate, în condiţiile în care este prezentată o fundamentare în acest sens.

    ATENŢIE!
        Indicatorii cantitativi se vor calcula după modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanţelor.

    2.3.5. Indicatori calitativi
    a) Asigurarea contribuţiei proprii necesare derulării investiţiei
    DEFINIŢIE:
        Contribuţia proprie reprezintă resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intra-grup sau credit bancar, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat sau de minimis.

    ATENŢIE!
        Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară egală cu valoarea totală a investiţiei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) mai puţin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare societatea trebuie să:
        ● menţioneze în Planul de afaceri tipul fiecărei surse de finanţare şi valoarea acesteia, care va fi utilizată în vederea realizării proiectului de investiţii şi luată în considerare la întocmirea proiecţiilor situaţiilor financiare.
        ● să prezinte documentele justificative în vederea demonstrării existenţei sursei de finanţare certe.

        Documente justificative necesare demonstrării existenţei sursei de finanţare certe care trebuie prezentate de întreprindere:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Sursa de │Documente │
│finanţare │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│Majorare de │finanţare, cu │
│capital │menţionarea obiectului │
│subscris şi │majorării de capital │
│vărsat, în │- Certificat constatator│
│cazul │din care să rezulte │
│acţionarilor │capitalul social │
│persoane │subscris şi vărsat │
│fizice sau │integral. │
│juridice │- Balanţa de verificare │
│ │aferentă lunii │
│ │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│ │aprobă reinvestirea │
│ │profitului cu destinaţie│
│ │precisă finanţarea │
│ │proiectului de │
│Profit │investiţii │
│reinvestit │- Balanţa de verificare │
│ │aferentă lunii │
│ │anterioare datei de │
│ │prezentare a sursei de │
│ │finanţare certe │
│ │- Situaţii financiare │
│ │anuale aprobate, │
│ │corespunzătoare │
│ │ultimului exerciţiu │
│ │financiarîncheiat │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│Împrumut din │aprobă încheierea unui │
│partea │contract de împrumut în │
│acţionarilor │favoarea întreprinderii,│
│persoane │cu destinaţie precisă │
│juridice sau │finanţarea proiectului │
│a altor │de investiţii │
│întreprinderi│- Contract de împrumut │
│asociate │de la acţionar sau │
│ │întreprinderi asociate │
│ │cu destinaţie precisă │
│ │finanţarea proiectului │
│ │de investiţii cu │
│ │precizarea valorii etc. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │- Hotărâre A.G.A. a │
│ │beneficiarului de ajutor│
│ │de stat cu privire la │
│ │asigurarea surselor de │
│ │finanţare, prin care se │
│ │aprobă încheierea unui │
│Credit bancar│contract de credit în │
│ │favoarea întreprinderii,│
│ │cu destinaţie precisă │
│ │finanţarea proiectului │
│ │de investiţii │
│ │- Contract de împrumut │
│ │sau Scrisoare de confort│
│ │angajantă. │
└─────────────┴────────────────────────┘    ATENŢIE!
     Scrisoarea de confort angajantă trebuie să fie valabilă la data depunerii Cererii de acord pentru finanţare şi se va realiza după modelul din Anexa 7 la prezentul Ghid.

    b) Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare
        În situaţia în care întreprinderea a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, se va prezenta o descriere a evoluţiei activităţii acesteia, în care se vor regăsi informaţii relevante privind experienţa în domeniu.
        În situaţia în care întreprinderea nu a desfăşurat până în prezent activitatea pentru care solicită finanţare, acţionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experienţa în domeniu, ca de exemplu: colaborări/parteneriate din care să rezulte că acţionarii sau managerii întreprinderii au fost implicaţi în activităţi care le asigură experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.
        Pentru demonstrarea experienţei în domeniu pot fi prezentate şi alte documente justificative, ca de exemplu:
        ● contracte/acorduri încheiate cu persoane fizice sau juridice care desfăşoară sau au desfăşurat activităţi similare.
        ● documente justificative care dovedesc că persoanele fizice sau juridice cu care se încheie contracte/acorduri au experienţă în domeniul pentru care se solicită finanţare.


    c) Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune
        Se prezintă şi se cuantifică:
    - implicaţiile economice şi sociale ale realizării proiectului de investiţii asupra zonei în care acesta se implementează,
    – numărul estimat de locuri de muncă nou-create prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei.
    – valoarea estimată în lei a contractelor încheiate cu furnizorii locali ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei.


    d) Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia
        La momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare societatea trebuie să:
        ● menţioneze în Planul de afaceri locaţia în care se va realiza proiectul de investiţii precum şi tipul dreptului real asupra locaţiei (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.),
        ● să prezinte documentele justificative în vederea demonstrării unui drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaţiei realizării investiţiei.
    ATENŢIE!
        Locaţia realizării investiţiei reprezintă sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate sau care urmează a fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, unde se realizează investiţia.


        În vederea susţinerii situaţiei juridice a locaţiei unde urmează a se realiza investiţia întreprinderea prezintă următoarele documente, după caz:
    - contract de vânzare - cumpărare / certificat de moştenitor etc. şi extras de carte funciară,
    – contract de închiriere,
    – contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care să se facă dovada existenţei şi deţinerii locaţiei,
    – alte documente justificative.


    ATENŢIE!
        La stabilirea locaţiei realizării investiţiei, se va avea în vedere ca aceasta să fie valabilă cel puţin pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei.
        Documentele prezentate, în vederea susţinerii unui drept de proprietate asupra locaţiei unde urmează a se realiza investiţia, incluzând Extrasul de carte funciară, trebuie să dovedească faptul că terenul pe care se realizează investiţia iniţială şi construcţiile în cadrul cărora se realizează investiţia iniţială sunt libere de sarcini.
        Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deţinerii locaţiei trebuie să fie valabile pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

    ATENŢIE!
        Investiţia iniţială trebuie să se realizeze în acelaşi perimetru.
        Perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate.    2.4. Efectul stimulativ al ajutorului de stat
        Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - transmiterea cererii de acord pentru finanţare înainte de demararea lucrărilor;
    – respectarea modelului Cererii de ajutor de stat (Anexa 2.1 la prezentul Ghid);


    ATENŢIE!
        În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

    2.5. Alte aspecte
        Se prezintă în format tabelar, valoarea tuturor contribuţiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat realizate pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea-investiţiei.

┌─────────────────┬────┬────┬────┬─────┐
│Contribuţie │Anul│Anul│Anul│Total│
│ │I │II │... │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajat │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozitul pe │ │ │ │ │
│profit │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozite locale │ │ │ │ │
│(teren, │ │ │ │ │
│construcţii) │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Alte tipuri de │ │ │ │ │
│taxe şi impozite │ │ │ │ │
│care constituie │ │ │ │ │
│venit la bugetele│ │ │ │ │
│componente ale │ │ │ │ │
│bugetului general│ │ │ │ │
│consolidat │ │ │ │ │
│(exclusiv TVA)* │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Total general │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴────┴────┴─────┘

        *) Se vor cuantifica şi preciza concret taxele şi/sau impozitele care decurg din activitatea economică aferentă proiectului de investiţii

    ATENŢIE!
        Tabelul de mai sus se prezintă în format Microsoft Excel, cu toate formulele.    ANEXA 4

                                   PLAN DE INVESTIŢII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei fără TVA - │
├────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┤
│ │Valoare costuri │Valoare costuri │ │
│Categoria de│eligibile │neeligibile │Total │
│cost ├─────┬────┬────┬────┼─────┬────┬────┬────┤general│
│ │Total│Anul│Anul│Anul│Total│Anul│Anul│Anul│ │
│ │ │1 │2 │3 │ │1 │2 │3 │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│know-how sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴───────┘


    ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.
        În loc de An 1, An 2, An 3 se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.

    ANEXA 5

                           Situaţia comparativă a planului de
                  investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei fără TVA - │
├────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ │Plan de investiţii iniţial │Plan de investiţii modificat │
├────────────┼───────────┬───────────┬───────┼──────────────┬──────────────┬───────┤
│ │Valoare │Valoare │ │Valoare │Valoare │ │
│ │costuri │costuri │ │costuri │costuri │ │
│Categoria de│eligibile │neeligibile│Total │eligibile │neeligibile │Total │
│cost ├─────┬──┬──┼─────┬──┬──┤general├─────┬──┬──┬──┼─────┬──┬──┬──┤general│
│ │Total│An│An│Total│An│An│ │Total│An│An│An│Total│An│An│An│ │
│ │ │1 │2 │ │1 │2 │ │ │1 │2 │3 │ │1 │2 │3 │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13 │14│15│16│17 │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│knowhow sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┼─────┼──┼──┼──┼─────┼──┼──┼──┼───────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴──┴──┴─────┴──┴──┴───────┴─────┴──┴──┴──┴─────┴──┴──┴──┴───────┘


    ATENŢIE!
        Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în Situaţia comparativă a planului de investiţii iniţial cu planul de investiţii modificat se vor completa fără zecimale.
        În loc de An 1, An 2, An 3 se menţionează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.

    ANEXA 5^1

                        Situaţia planului de investiţii realizat

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei fără TVA - │
├────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ │Plan de investiţii realizat │
├────────────────────────┼───────────┬───────────┬───────┤
│ │Valoare │Valoare │ │
│ │costuri │costuri │ │
│Categoria de cost │eligibile │neeligibile│Total │
│ ├─────┬──┬──┼─────┬──┬──┤general│
│ │Total│An│An│Total│An│An│ │
│ │ │1 │2 │ │1 │2 │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Investiţii înactive │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Realizare construcţii │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Instalaţii tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Investiţii în active │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Brevete,licenţe,know-how│ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate intelectuală│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼──┼──┼─────┼──┼──┼───────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────┴──┴──┴─────┴──┴──┴───────┘


    ANEXA 6

                                        CRITERII
          pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante

┌─────────────┬──────────────┬──────────┐
│Criterii de │Mod de │Punctaj │
│evaluare │determinare │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Rezultatul│
│ │(Valoarea │obţinut se│
│Valoarea │cheltuielilor │transformă│
│cheltuielilor│eligibile în │în număr │
│eligibile │lei/50.000.000│de puncte │
│ │lei) x 2 │(2 │
│ │ │zecimale) │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │nou │ │
│ │înfiinţată; │20 puncte │
│ ├──────────────┤ │
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │în activitate;│ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- schimbarea │ │
│ │fundamentală a│ │
│ │procesului │ │
│ │general de │ │
│Investiţia │producţie al │ │
│iniţială │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- │ │
│ │diversificarea│15 puncte │
│ │activităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
│ ├──────────────┤ │
│ │- │ │
│ │diversificarea│ │
│ │producţiei │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- extinderea │ │
│ │capacităţii │10 puncte │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │25 puncte │
│ │70% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │20 puncte │
│ │60% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│Locaţia │- judeţ cu │ │
│realizării │intensitate │15 puncte │
│investiţiei │50% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │10 puncte │
│ │45% │ │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │ │
│ │intensitate │5 puncte │
│ │40% │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │109, 20, 26, │ │
│CAEN pentru │25 │25 puncte │
│care se │ │ │
│solicită ├──────────────┼──────────┤
│finanţare, cu│21 │15 puncte │
│sold negativ │ │ │
│în cadrul ├──────────────┼──────────┤
│balanţei │23, 32 │10 puncte │
│comerciale a │ │ │
│României ├──────────────┼──────────┤
│ │11, 17 │5 puncte │
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Minimum 40% │50 puncte │
│ ├──────────────┼──────────┤
│Grad de │Minimum 30% │40 puncte │
│automatizare ├──────────────┼──────────┤
│ │Minimum 20% │30 puncte │
│ ├──────────────┼──────────┤
│ │Minimum 10% │20 puncte │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │≥ 10% │15 puncte │
│Raportul*27) ├──────────────┼──────────┤
│dintre EBITDA│(5% - 10%) │5 puncte │
│/CA ├──────────────┼──────────┤
│ │≤ 5% │0 puncte │
└─────────────┴──────────────┴──────────┘

    *27) Se va calcula pe baza situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat înainte de depunerea Cererii de acord pentru finanţare,dacă este cazul

    ANEXA 7

        Banca [antet bancă]
        Nr. ......./.......
        Către: ......... (date identificare solicitant scrisoare de confort)
        În atenţia: ......... (reprezentant solicitant)
        SPRE ŞTIINŢĂ:
        Ministerul Finanţelor
        Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024
    SCRISOARE DE CONFORT
    ANGAJANTĂ
    Prin prezenta, Banca, cu sediul în ........., înregistrată cu J/......... şi CUI ........., reprezentată prin dl./dna ........., în calitate de ........., confirmăm că pentru ......... [numele firmei solicitante], s-a/s-au aprobat o facilitate/facilităţile de creditare în sumă totală de ......... RON/EUR [numită în continuare "Facilitatea/Facilităţile"] (O facilitate în valoare de ......... pe termen de .... luni, o altă facilitate în valoare de ... pe termen de .... luni etc.)*28) pentru realizarea proiectului "........., propus pentru finanţare în cadrul Schemei de ajutor de stat aprobate prin H.G. nr. 300/2024 pentru pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii.
    *28) Dacă este cazul, se vor preciza distinct valorile şi termenele pentru fiecare facilitate

        Facilitatea/facilităţile de creditare va/vor fi pusă/puse la dispoziţia clientului după prezentarea de către acesta la bancă a Acordului pentru finanţare emis de Ministerul Finanţelor pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru proiectul anterior menţionat, conform termenilor şi condiţiilor contractului de credit care se încheie între Bancă şi Client.
        În condiţiile în care, între data emiterii prezentei Scrisori de confort şi data prezentării de către client a Acordului pentru finanţare emis de Ministerul Finanţelor, intervin situaţii de natura:
    - schimbări la nivelul situaţiei patrimoniale, modificări la nivelul datelor financiare ale societăţii (nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale băncii în termeni de rentabilitate / solvabilitate / grad de îndatorare / lichiditate / etc.),
    – modificări semnificative la nivelul structurii acţionariatului sau managementului etc.,
    – modificări majore în parametrii proiectului,
    – imposibilitatea constituirii garanţiilor agreate iniţial cu banca şi nici a unei alte structuri de garanţii agreate de bancă, care să facă inacceptabilă pentru Bancă punerea la dispoziţie a Facilităţii/Facilităţilor, Banca va notifica Ministerul Finanţelor şi Solicitantul în cel mai scurt timp asupra refuzului acordării Facilităţii/Facilităţilor.

        Prezenta Scrisoare de confort serveşte ca document justificativ care atestă existenţa sursei de finanţare a Solicitantului pentru proiectul anterior menţionat.
        O copie a Acordului pentru finanţare pentru acordarea de ajutor de stat regional va fi remisă Băncii de către Solicitant în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
        Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de .... zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii.
        Semnătura
        Data

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016