Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 octombrie 2022  pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 octombrie 2022 pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1036 bis din 25 octombrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 325 din 20 octombrie 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din 25 octombrie 2022.
──────────
        Ghidul solicitantului este un material de informare a potenţialilor beneficiari ai schemei de ajutor de stat privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, numit în continuare Program şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale schemei de ajutor de stat.
        Prin prezentul Ghid sunt prezentate condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării prin Program, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum şi modalităţile de verificare şi control ale schemei de ajutor.
        Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.
        Ghidul Solicitantului prezintă regulile privind pregătirea, întocmirea, depunerea, aprobarea şi derularea proiectului de investiţii.
        De asemenea, precizează tipul de investiţie pentru care se acordă ajutorul de stat, documentele pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de finanţare, al Contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.
        Ghidul solicitantului poate suferi rectificări generate de modificările legislative naţionale şi comunitare sau procedurale. Varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.azm.gov.ro, secţiunea Programe de investiţii.
        ATENŢIE!
        Pentru a obţine informaţiile cu privire la Program, vă rugăm să consultaţi şi paginile de internet www.azm.gov.ro şi www.madr.ro.
        De asemenea, pentru a obţine informaţii despre Program ne puteţi contacta şi prin telefon sau prin e-mail. Datele de contact ale Oficiilor de dezvoltare montană, Centrelor de dezvoltare montană şi al Sediului central al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane sunt disponibile pe pagina de internet www.azm.gov.ro şi la finalul Ghidului solicitantului.

    CAP. 1
    PREVEDERI GENERALE
        Utilizarea/prelucrarea datelor cu caracter personal
        Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), solicitanţi vor cuprinde în cererea de finanţare, secţiunea E "Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului", acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal.
        Obiectivul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, denumit în continuare Program, este valorificarea superioară a produselor montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producţie primară în scopul asigurării consumului intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării zonei montane.
        Programul sprijină realizarea de investiţii în înfiinţarea de stâne în zona montană în vederea prelucrării laptelui şi obţinerii produselor derivate din acesta într-un spaţiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale şi se încadrează în dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare şi în Hotărârea de guvern nr. 1239/2022.
        Prin prelucrarea laptelui în cadrul stânei montane se pot obţine şi valorifica superior următoarele tipuri de produse: lapte, lapte complet netratat, şi laptele parţial sau integral degresat; smântână; lapte acru, lapte şi smântână covăsite, iaurt, chefir şi alte sortimente de lapte şi smântână fermentate sau acrite; zerul; produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite şi necuprinse în altă parte; untul şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă; brânză şi caş.
        Autoritatea responsabilă cu administrarea Programului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane.
        Programul este o schemă de ajutor de stat care se aplică în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Orientările Uniunii Europene.
        Programul aplică prevederile părţii a-II-a, Capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 Ajutoare pentru investiţii în legătură cu prelucrarea şi comercializarea de produse agricole din Orientările Uniunii Europene.
        Prevederile Programului sunt conforme cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 9360 final, care prelungeşte Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3339 final, aferentă schemei SA 54676(2019/N).
        Sumele necesare schemei de ajutor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, instituţie ce va repartiza creditele bugetare cu această destinaţie Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, în calitate de autoritate de implementare a Programului.
        Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul 83.1 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
        Programul se implementează în Zona montană, aşa cum este definită conform Ordinului comun nr. 97/1332/2019, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, unităţi administrativ-teritoriale menţionate în Anexa nr. 2 la Ordin, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 332/2018, cu modificările ulterioare. Lista UAT din zonele montane este disponibilă pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        Beneficiarii Programului sunt crescătorii de animale care desfăşoară activitatea în zona montană şi realizează investiţia finanţată prin Program în zona montană, conform prevederilor art. 1 şi art. 3, lit. c) din Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii de guvern nr.1239/2022.
        ATENŢIE!
        În conformitate cu prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 şi a art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul Programului, obţinând astfel unele avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
        Fiecare proiect prin care se solicită finanţare prin Program, este verificat în ceea ce priveşte eventuala creare de condiţii artificiale, în fiecare din etapele procedurale pe care le va parcurge acesta.
        Dacă pe parcursul oricărei dintre aceste etape procedurale, se identifică crearea de condiţii artificiale, se vor aplica măsurile şi corecţiile financiare corespunzătoare (respingere Cerere de finanţare/ recuperare debit total/ debit parţial, după caz).

        Prin "condiţii artificiale" se înţeleg acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program, cum ar fi:
    a. crearea de condiţii artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile de solicitanţi eligibili şi/sau a îndeplinirii unei/unor condiţii de eligibilitate specifice Programului;
    b. crearea de condiţii artificiale prin existenţa unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) şi a unui beneficiar real, (indirect) al finanţării, ca persoane fizice şi/sau juridice distincte sau identice, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

        Nu se consideră condiţii artificiale situaţiile în care se realizează identificarea în documentaţia prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora, deficienţe care, pe parcursul verificărilor efectuate şi a clarificărilor transmise de solicitanţi cu ocazia solicitării informaţiilor suplimentare nu sunt dovedite că au scop ilicit.
        ATENŢIE!
        Vă recomandăm să consultaţi intrucţiunile privind evitarea creării de condiţii artificiale pentru accesarea Programului, de pe pagina de internet a ANzM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.

        Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se deschide în termen de maximum 10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înfiinţarea stânelor montane.
        Anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        Agenţia Naţională a Zonei Montane publică pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii textul integral al prezentei scheme de ajutor de stat, ghidul solicitantului, anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, lista beneficiarilor, bugetul alocat, data epuizării bugetului alocat şi/sau bugetul rămas neutilizat, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat.
        În cadrul Programului, selecţia beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea cronologică a depunerii Dosarelor cererilor de finanţare eligibile, până la epuizarea fondurilor alocate Programului.
        Termenul până la care se pot semna Contractele de finanţare prin Program este 31 decembrie 2022.
        Plăţile aferente Programului vor fi efectuate în intervalul 1 ianuarie 2023 - 29 decembrie 2023.
        Pentru încadrarea în termenul final de plată, 29 decembrie 2023, cererile de rambursare trebuie să fie aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.
        Rambursarea cheltuielilor se va efectua într-un număr de maxim 4 tranşe în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului de stat, aprobată prin contractul de finanţare.
        Bugetul alocat Programului pentru anul 2022 este de 34 640 mii lei, echivalentul a 7 000 mii euro.
        Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiţie este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanţarea beneficiarului. În cazul proiectelor a căror valoare totală depăşeşte valoarea totală maximă eligibilă, diferenţa se suportă integral de către beneficiar.
        Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un Proiect nu va depăşi 150.000 de lei şi va fi de 50% din valoarea totală eligibilă a Proiectului menţionată în cererea de finanţare.
        Acordarea ajutorului de stat se realizează prin rambursarea a 50% din cheltuielile eligibile efectuate pentru realizarea investiţiei, până la valoarea maximă a ajutorului de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar.
        Beneficiarii care au realizat investiţii prin Program trebuie să desfăşoare activitatea pentru care au fost finanţaţi pe durata perioadei de monitorizare de 2 ani de la data finalizării investiţiei.
    1.1. Termeni şi definiţii
        AJUTOR DE STAT - sprijin financiar acordat de către statul român unui beneficiar, în baza unor criterii de eligibilitate, pentru realizarea unei investiţii prin Program.
        ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
        ANZM - Agenţia Naţională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea Programului, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare Administratorul Programului.
        APM- Agenţia pentru Protecţia Mediului.
        AUTORITATE COMPETENTĂ - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea Programului.
        BENEFICIAR - persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/ persoană juridică care desfăşoară activităţi în agricultură şi industrie alimentară, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate impuse prin Program şi care a încheiat un contract de finanţare cu ANZM.
        CEREREA DE FINANŢARE - solicitarea completată şi semnată electronic pe care solicitantul o înaintează în vederea obţinerii finanţării prin Program.
        COFINANŢAREA BENEFICIARULUI - suma de bani care reprezintă contribuţia financiară obligatorie a beneficiarului şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Cofinanţarea beneficiarului trebuie să acopere diferenţa dintre ajutorul de stat acordat prin Program şi valoarea totală a proiectului.
        COFINANŢAREA PUBLICĂ - valoarea ajutorului de stat acordat proiectelor de investiţii prin Program.
        CRESCĂTOR DE ANIMALE DIN ZONA MONTANĂ - crescător de animale care desfăşoară activitate în zona montană şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la Art. 4, alin. (3), lit. a) din Hotărârea de guvern nr. 1239/2022.
        DERULARE PROIECT - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul Programului de la semnarea contractului de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
        DEMARAREA INVESTIŢIEI - reprezintă fie demararea lucrărilor de construcţii aferente investiţiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibilă investiţia, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor şi realizarea studiului de fezabilitate nu sunt considerate drept demarare a investiţiei.
        DSP - Direcţia de Sănătate Publică.
        DSVSA - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
        ELIGIBILITATE - îndeplinirea de către un solicitant/beneficiar al ajutorului de stat a condiţiilor şi criteriilor minime, aşa cum sunt prevăzute în HG nr.1239/2022 cu anexele aferente, precum şi în Ghidul Solicitantului.
        EVALUARE - acţiune procedurală prin care documentaţia depusă pentru accesarea Programului este analizată în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate necesare pentru semnarea contractului de finanţare.
        IMPLEMENTARE PROIECT - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul Programului, de la semnarea contractului de finanţare până la data depunerii ultimei cereri de rambursare.
        INVESTIŢIE NOUĂ - înfiinţarea unei activităţi noi prin Proiect, pe codurile CAEN eligibile, care cuprinde lucrări de construcţii şi/sau montaj de utilaje, instalaţii şi echipamente.
        ÎNTREPRINDERE ÎN DIFICULTATE - reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, altele decât IMM-uri care sunt înfiinţate de mai puţin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii, conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, altele decât IMM-uri care sunt înfiinţate de mai puţin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

        MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
        PNDR 2014-2020 - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie.
        PERIOADA DE TRANZIŢIE LA NOUA POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ - perioada cuprinsă între PNDR 2014-2020 şi anul intrării în vigoare a prevederilor viitorului Program Naţional Strategic.
        PROCESAREA (PRELUCRAREA) PRODUSELOR AGRICOLE - operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în cadrul fermelor, care sunt necesare în vederea pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzuta la punctul 2.4 Definiţii, subpunctul (35) din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020;
        PROIECT DE INVESTIŢII/PROIECT- totalitatea documentaţiei şi a documentelor justificative necesare realizării unei investiţii într-o stână montană, de la momentul depunerii cererii de finanţare şi până la obţinerea ultimei tranşe de plată.
        REPREZENTANTUL LEGAL - persoana desemnată să reprezinte solicitantul sau beneficiarul în relaţia contractuala cu ANZM, conform legislaţiei în vigoare.
        SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT - înseamnă orice sprijin, indiferent de formă, din surse de stat, acordat de autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului.
        SOLICITANT - persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială/grup de producători/cooperativă agricolă/societate cooperativă/persoană juridică care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară, în zona montană, care solicită ajutorul de stat acordat prin Program.
        STÂNA MONTANĂ - construcţii situate în zona montană unde se realizează prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta, adăpostind efectivele de animale, precum şi crescătorii de animale.
        UAT - unitate administrativ teritorială.
        VALOARE ELIGIBILĂ A PROIECTULUI - suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul Ghid şi care pot fi decontate prin Program. Procentul privind cofinanţarea publică şi a contribuţiei beneficiarului se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.
        VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI - suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care nu sunt încadrate în lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul Ghid, cât şi cheltuielile eligibile care depăşesc valoarea totală maximă eligibilă prevăzută în Program. Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin Program. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului şi vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.
        VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI - suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări.
        ZONA MONTANĂ - teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, unităţi administrativ- teritoriale menţionate în Anexa nr. 2 la Ordin, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 332/2018, cu modificările ulterioare. Lista UAT aparţinând zonei montane este disponibilă pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de Investiţii.
        "/" - în accepţiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuaţie echivalentul conjuncţiei "sau" (se va interpreta ca înlocuitor al cuvântului "sau") pentru a indica alternative sau mai multe opţiuni. În enunţarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziţia "din" (Legea 544/2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunţarea unităţilor de măsură, este echivalentă cu prepoziţia "pe" (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră).

    CAP. 2
    PREZENTAREA PROGRAMULUI
    2.1. Categoriile de solicitanţi eligibili
        Categoriile de solicitanţi eligibili ai ajutorului de stat acordat prin Program sunt:
    - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    – grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
    – cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investiţiile prevăzute în proiect;
    – persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    – persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        ATENŢIE!
        Solicitanţii eligibili sunt crescătorii de animale care desfăşoară activitate în zona montană şi îşi propun să implementeze prin Program o investiţie nouă în zona montană.

        Solicitanţii nu sunt eligibili pentru accesarea sprijinului financiar prin Program în cazul în care:
    - au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa, printr-o decizie a Comisiei, astfel Programul nu va putea fi accesat atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală, penalităţile şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    – se încadrează în categoria "întreprinderi în dificultate" în sensul celor prevăzute în Hotărârea de guvern nr.1239/2022 la art. 3 lit. d);
    – se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
    – fac obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi pentru orice altă situaţie similară;
    – înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art.1, pct.31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ANZM va solicita organului fiscal central informaţiile privind obligaţiile fiscale şi bugetare, în formă electronică.    2.2. Condiţii obligatorii pentru acordarea ajutorului de stat prin Program
    2.2.1. În etapa de evaluare şi contractare
        Solicitanţii ajutorului de stat prevăzut prin Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    - să fie crescători de animale ;
    – să desfăşoare activitate în zona montană, inclusiv prin intermediul punctelor de lucru;
    – să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investiţiile pentru înfiinţarea de stâne montane;
    – să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 - 2020, inclusiv pe perioada de tranziţie la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile legate de investiţiile pentru înfiinţarea de stâne montane.

        Condiţiile de mai sus se consideră îndeplinite prin verificarea documentelor depuse împreună cu cererea de finanţare, documente care:
    a) atestă deţinerea de animale:
    - copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie, din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului şi dreptul de proprietate asupra animalelor, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul";
    – adeverinţă de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit care specifică efectivul de animale din exploataţie şi document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie comercială de tip A.

    b) atestă dreptul de proprietate sau dreptul de utilizare a terenului folosit pentru activitatea agricolă, situat în zona montană:
    - copia formularului integral al Registrului agricol emis de Primărie din care să rezulte dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesiune) al terenului cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul";
    – documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în vigoare autentificate la notar);
        sau

    – tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de finanţare);
        sau

    – contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale;
        sau

    – contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă;
        sau

    – documentul notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectaţiune.
        Documentele care atestă dreptul de folosinţă a terenului pe care se realizează investiţia trebuie să fie valabile cel puţin până la finalizarea perioadei de monitorizare a proiectului.

    c) atestă faptul că nu a primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziţie la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile legate de investiţiile pentru înfiinţarea de stâne montane şi se obligă să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investiţiile pentru înfiinţarea de stâne montane:
        Condiţia este îndeplinită prin depunerea "DECLARAŢIEI PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI" care se regăseşte în cererea de finanţare la secţiunea E.

    d) Solicitantul trebuie să desfăşoare activităţi clasificate în cadrul următoarelor coduri CAEN:
        0141 - Creşterea bovinelor de lapte;
        0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor;
        1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor.
        Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru acest tip de investiţie şi trebuie însoţit de cel puţin unul din celelalte două coduri CAEN menţionate mai sus.

        ATENŢIE!
        Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, îndeplinirea condiţiilor cumulative de a fi crescători de animale şi de a desfăşura activitate în zona montană se dovedeşte prin prezentarea de documente relevante de la membrii crescători de animale care desfăşoară activitate în zona montană, documente prezentate la lit. a) şi lit. b) de mai sus.        Pentru a accesa ajutorul de stat acordat prin Program, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate.
        Eligibilitatea Proiectului se stabileşte în urma verificării criteriilor de mai sus şi a următoarelor documente anexate Cererii de finanţare:
    a) copia BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a solicitantului;
    c) dovadă existenţei unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
    d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de proprietate/de folosinţă asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcţia, precum şi că terenul este liber de sarcini;
    e) copia certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activităţii pentru care solicită finanţarea, precum şi că nu se află în procedură de insolvenţă/lichidare/dizolvare;
    f) împuternicire/procură notarială, însoţită de copia BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
    g) aviz de recunoaştere emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii - grupuri de producători;
    h) studiul de fezabilitate pentru investiţiile privind înfiinţarea stânei montane;
    i) declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" după modelul prevăzut pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii.

        ATENŢIE!
        Certificatul de urbanism pentru investiţia finanţată prin Program va fi pus la dispoziţia ANZM de către solicitant după primirea deciziei de aprobare a cererii de finanţare şi înainte de semnarea contractului.
        Certificatul de urbanism este un document obligatoriu, iar depunerea/transmiterea sa către ANZM este condiţie obligatorie pentru semnarea contractului.

        Solicitantul ajutorului de stat nu trebuie să fie întreprindere în dificultate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        Condiţia se consideră îndeplinită prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" şi în urma verificărilor de către ANZM a situaţiilor financiare şi a informaţiilor din Certificatul Constatator extins emis de ONRC.

    2.2.2. În etapa de implementare a investiţiei
        Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile Programului şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile.
        ATENŢIE!
        Beneficiarii trebuie să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru înfiinţarea de stâne montane, în localităţile din zona montană.


        Stâna montană realizată prin implementarea Proiectului va cuprinde un spaţiu amenajat şi echipat corespunzător în vederea prelucrării laptelui şi obţinerii produselor derivate din acesta, adăpost pentru animale şi adăpost pentru crescătorii de animale.
        Beneficiarul are obligaţia de a realiza toate investiţiile prevăzute în cererea de finanţare, fără a depăşi data limită de aprobare a ultimei cereri de rambursare, respectiv 29 noiembrie 2023.
        ATENŢIE!
        Pentru încadrarea în termenul final de plată, 29 decembrie 2023, cererile de rambursare trebuie să fie aprobate până la data de 29 noiembrie 2023.


        Data semnării contractului de finanţare este data la care contractul este semnat de către ambele părţi.
        În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare, beneficiarii trebuie să transmită la sediul ANZM, în fotocopie, avizele/autorizaţiile/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiţia din Proiect precum şi autorizaţia de construire.
        În cazuri justificate, neimputabile beneficiarului, acesta poate solicita prelungirea cu 45 de zile a termenului, prin depunerea unei notificări la ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare.
        Investiţia va respecta prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul mediului, sănătate publică, sanitar-veterinar şi siguranţă alimentară. Condiţia se consideră îndeplinită în urma verificării documentelor emise de APM, DSP şi DSVSA judeţene, după caz, depuse în termen de 90 de zile de la momentul contractării.
        ATENŢIE!
        Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate este important să demaraţi din timp demersurile pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor sau acordurilor necesare specificate în certificatul de urbanism.

        În termen de maxim 120 de zile de la încheierea contractului de finanţare cu ANZM, beneficiarul este obligat să demareze investiţia şi să notifice ANZM în acest sens.
        În termen de 5 zile de la demararea investiţiei beneficiarul este obligat să instaleze un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălţime şi 90 cm lungime din material rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil pe care se va inscripţiona: Investiţie beneficiară a "Programului de investiţii pentru înfiinţarea Stânelor Montane", Denumirea Proiectului ......................... Beneficiar .............. Suma totală a Proiectului .............. Perioada de implementare a Proiectului conform modelului prezentat pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii.
        La finalizarea investiţiei, beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentanţilor ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care se ataşează la documentaţia ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului verbal este disponibil pe pagina de internet ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii.
        După efectuarea cheltuielilor din fonduri proprii, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile, în conformitate cu cererea de finanţare şi contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a întocmi dosarul cererii de rambursare care conţine cererea de rambursare şi documentele justificative care o însoţesc.
        Beneficiarul este obligat să depună împreună cu cererea de rambursare pentru ultima tranşă de plată autorizaţiile de funcţionare pentru investiţia realizată.
        Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia ANZM sau oricărui organism abilitat de lege, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
        Beneficiarul este obligat să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului şi să faciliteze controlul reprezentantului ANZM asupra utilizării sumelor acordate.
        În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde reprezentantului ANZM dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează investiţia şi să pună la dispoziţia acestuia documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a investiţiei, atât în format tipărit cât şi electronic, dacă e cazul. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.
        Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a se asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia activităţii de control desfăşurate de administratorul Programului sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor publice naţionale.
        Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în original, inclusiv documentele contabile, pentru activităţile şi cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la încheierea perioadei de monitorizare.
        În cazul nerespectării prevederilor din Program privind îndosarierea şi păstrarea documentelor, Beneficiarul este obligat să restituie suma reprezentând sprijin financiar acordat, aferentă documentelor lipsă.
        În cazul nerespectării prevederilor privind accesul reprezentanţilor ANZM la locurile şi spaţiile unde se implementează investiţia şi cele privind punerea la dispoziţia acestuia a documentelor solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a investiţiei, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă reprezentând sprijin financiar primit prin Program, inclusiv penalităţile şi dobânzile aferente.
        Beneficiarul trebuie să întocmească o evidenţă contabilă care să reflecte toate operaţiunile referitoare la cheltuielile efectuate pentru implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
        Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
        Beneficiarul are obligaţia de a restitui administratorului Programului orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul Programului.
        Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
        Beneficiarul are obligaţia de a informa administratorul Programului în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării administratorului Programului:
    a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b. schimbarea contului specificat în contractul de finanţare;
    c. schimbarea reprezentantului legal.

        Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare.
        În cazul în care se realizează verificări la faţa locului, beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitării administratorului Programului.
        Informaţiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani şi sunt disponibile conform prevederilor Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.

    2.2.3. În etapa de monitorizare a investiţiei
        Beneficiarii care au realizat investiţii prin Program trebuie să desfăşoare activitatea pentru care au fost finanţaţi, pe perioada de monitorizare de 2 ani de la finalizarea investiţiei.
        ATENŢIE!
        Beneficiarul are obligaţia de a nu schimba locaţia investiţiei timp de 2 ani de la efectuarea plăţii finale.


        Transferul sau vânzarea investiţiei realizată prin Program, în perioada de monitorizare, se va face cu condiţia obţinerii de către beneficiar a acordului ANZM, cu preluarea de către noul utilizator/proprietar a obligaţiei de menţinere a activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea, până la sfârşitul perioadei de 2 ani de monitorizare.
        Prin semnarea contractului de finanţare, Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul derulării contractului de finanţare, în vederea utilizării pe toată durata derulării Proiectului, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare.


    2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
        Investiţia sprijinită prin Program este:
        Înfiinţarea de stâne montane care au în componenţă adăpostul pentru animale, adăpostul pentru crescătorii de animale şi spaţiul pentru prelucrarea laptelui, dotate cu instalaţii, utilaje, echipamente şi mijloace de transport, specializate pentru activitatea desfăşurată în cadrul stânei montane.
        ATENŢIE!
        Prin Program se vor finanţa doar investiţii noi iar Proiectul va include toate cele trei componente ale stânei montane: adăpost pentru animale, adăpost pentru crescătorii de animale şi spaţiul pentru prelucrarea laptelui.
        NU poate fi înfiinţată prin proiect doar una dintre componente, de exemplu doar adăpostul pentru animale sau doar adăpostul pentru crescătorii de animale sau doar spaţiul pentru prelucrarea laptelui sau doar achiziţia de utilaje / echipamente / mijloace de transport, specializate.

        Crescătorii de animale care sunt interesaţi doar de componenta de prelucrare a laptelui sau doar de achiziţia de utilaje/echipamente/mijloace de transport, specializate, pot accesa Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.
        ATENŢIE!
        NU sunt permise investiţiile în modernizarea / extinderea sau dotarea cu echipamente, utilaje, instalaţii a stânelor montane existente.

        Un proiect de investiţii poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile.
        Sprijinul este acordat doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul Proiectului.
        Cheltuieli eligibile aferente investiţiilor pentru înfiinţarea stânei montane sunt:
    A) Cheltuieli pentru realizarea de construcţii noi:
    - construcţia adăpostului pentru animale;
    – construcţia adăpostului pentru crescătorii de animale;
    – construcţia spaţiului de prelucrare a laptelui.
        ATENŢIE!
        Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente construcţiei sistemele de producţie şi utilizare on-grid şi off-grid a energiei electrice cu putere maximă de 5 kwp şi/sau a apei calde din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală) exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului.
        Consumul propriu de energie electrică şi apă caldă va fi calculat în funcţie de consumul utilajelor/echipamentelor/instalaţiilor pentru care se solicită finanţare prin proiect şi va fi justificat în cadrul studiului de fezabilitate.

        ATENŢIE!
        Beneficiarii pot realiza construcţia stânei montane şi în regie proprie, parţial sau integral, cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul construcţiilor. Lucrările care se vor executa în regie proprie vor fi precizate în mod distinct în Studiul de fezabilitate.
        Pentru proiectele finanţate prin Program, care conţin lucrări de construcţii executate în regie proprie, beneficiarul este obligat să angajeze un diriginte de şantier şi să prezinte pe parcursul implementării Proiectului, următoarele documente specifice: certificat de urbanism, autorizaţia de construire, proiect tehnic al construcţiei, ordinul de începere al lucrărilor şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Atât etapele parcurse în executarea lucrărilor de construcţii, cât şi toate documentele prezentate trebuie să respecte prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii - republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cazul efectuării lucrărilor de construcţii în regie proprie, cheltuielile cu materialele sunt eligibile şi rambursarea acestora se va face în conformitate cu cantităţile din caietele de sarcini ale proiectului tehnic al construcţiei, pe baza documentelor justificative .
        În cazul în care solicitantul realizează construcţiile în regie proprie, cheltuielile cu manopera şi transportul materialelor sunt neeligibile.


    B) Cheltuielile cu terenul achiziţionat în cadrul proiectului de investiţii sunt eligibile în limita de maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei stânei montane;
    C) Cheltuieli pentru achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport, specializate, în limita valorii de piaţă a activelor, destinate stânei montane, a căror utilitate este justificată în cererea de finanţare, cum sunt:
    - echipamente pentru mulsul mecanic;
    – echipamente pentru colectarea şi stocarea laptelui la temperatură controlată;
    – echipamente pentru prelucrarea laptelui şi obţinerea de produse derivate din lapte;
    – echipamente de depozitare la temperatură controlată a produselor derivate din lapte;
    – utilaje, instalaţii, echipamente necesare pentru activitatea stânei montane, justificate în studiul de fezabilitate;
    – mijloace de transport specializate, cum sunt:
    – autocisterne;
    – autoizoterme cu sau fără frig;
    – autoutilitare, inclusiv cu tracţiune integrală, cu maxim 3 locuri, cu care se pot transporta recipiente pentru colectarea laptelui sau produse derivate din lapte.
        ATENŢIE!
        Contractul de leasing financiar va avea o durată maximă egală cu perioada de implementare a Proiectului. Transferul de proprietate a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor şi mijloacelor de transport trebuie să fie realizat înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.


    D) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cum sunt taxele pentru eliberarea certificatelor şi cele privind obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectului, prevăzute în legislaţia naţională, cheltuieli pentru elaborare studiului de fezabilitate, proiect tehnic, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de mediu, proiect de construcţie, servicii de arhitectură şi consultanţă, servicii de asistenţă pe perioada implementării proiectului, în limita a maxim 7% din valoarea cheltuielilor cu construcţia şi achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport, aşa cum sunt specificate la punctele A), B) şi C) de mai sus.
        ATENŢIE!
        Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile şi în situaţia în care sunt efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, cu excepţia serviciilor de asistenţă pe perioada implementării proiectului.


    E) Cheltuieli eligibile privind valoarea TVA: în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.


    2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile
        Valoarea neeligibilă a Proiectului cuprinde cheltuielile neeligibile şi cheltuielile eligibile care depăşesc valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, pentru care se acordă sprijin prin Program, respectiv 300.000 lei.
        Valoarea neeligibilă a Proiectului nu poate fi decontată prin Program.
        Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică.
        Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului şi vor fi efectuate până la data ultimei cereri de rambursare.
        ATENŢIE!
        Finalizarea proiectului finanţat prin Program, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie realizată prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investiţie realizată prin cheltuielile neeligibile.

        Sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Program, următoarele:
    - cheltuieli privind costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare;
    – cheltuieli cu fondul de rulment;
    – cheltuieli privind costurile aferente investiţiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene;
    – cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente "second hand";

        ATENŢIE!
        Nu se vor finanţa prin Proiect:
    - achiziţionarea de clădiri;
    – construcţia sau modernizarea/extinderea locuinţelor/sediilor sociale;
    – modernizarea/extinderea imobilelor existente;
    – cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu excepţia costurilor generale ale Proiectului, aşa cum sunt definite la Capitolul 2, secţiunea 2.3, lit. D) din prezentul ghid;
    – cheltuielile cu achiziţia mijloacelor de transport altele decât cele menţionate la Capitolul 2, secţiunea 2.3, lit. C) din prezentul ghid;
    – cheltuielile cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile;
    – costurile operaţionale, inclusiv costurile de întreţinere şi chirie.    CAP. 3
    ACCESAREA AJUTORULUI DE STAT ACORDAT PRIN PROGRAM PENTRU INVESTIŢII ÎN ÎNFIINŢAREA DE STÂNE MONTANE
        Gestionarea schemei de ajutor de stat derulată prin Program se asigură de către ANZM, administrator al Programului, prin funcţionari desemnaţi în baza deciziei directorului general, atribuţiile fiind prevăzute în fişa postului.
        Ghidul solicitantului este aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se deschide în termen de maximum 10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru înfiinţarea stânelor montane.
        Anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor va fi comunicat prin intermediul paginii de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
    3.1. Completarea cererii de finanţare
        Cererea de finanţare se completează şi se depune în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziţie de ANZM, pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.
        Formularul cererii de finanţare este disponibil şi în format editabil. Acesta, împreună cu instrucţiunile privind completarea şi depunerea cererii de finanţare se regăsesc pe pagina de internet www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de Investiţii.
        În situaţia unor disfuncţionalităţi de ordin tehnic ale platformei on-line şi în urma anunţului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanţare se va face exclusiv în format fizic pentru o perioadă determinată. În acest caz, formularul editabil al cererii de finanţare se va completa electronic, se va lista, se va semna olograf de către reprezentantul legal al solicitantului. Documentele care însoţesc cererea de finanţare vor fi semnate olograf şi vor purta menţiunea "conform cu originalul".
        Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului.
        Dosarul Cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de documentele tehnice şi administrative, menţionate în secţiunea D a cererii de finanţare.
        Documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt, după caz:

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │STUDIUL DE FEZABILITATE (pentru │
│ │achiziţiile simple se vor completa │
│ │doar punctele care vizează acest │
│1 │tip de investiţie). │
│ │Studiul de fezabilitate va │
│ │demonstra oportunitatea, │
│ │necesitatea şi viabilitatea │
│ │investiţiei propuse. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│2 │Copia BI/CI al/a reprezentantului │
│ │legal. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Împuternicire/procură notarială şi │
│3 │o copie a BI/CI al/a │
│ │împuternicitului persoană fizică, │
│ │după caz. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Copia certificatului de │
│ │înregistrare la Oficiul Naţional al│
│4 │Registrului Comerţului, precum şi │
│ │orice alt document care să ateste │
│ │forma de înfiinţare şi organizare a│
│ │solicitantului. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Copia Certificatului constatator │
│ │extins emis de Oficiul Naţional^ al│
│ │Registrului Comerţului, nu mai │
│ │vechi de 30 de zile la momentul │
│ │depunerii. În Certificatul │
│5 │constatator extins trebuie să se │
│ │regăsească codul CAEN corespunzător│
│ │activităţii de creştere a │
│ │animalelor din clasa 014. Din │
│ │Certificatul constatator extins │
│ │trebuie să reiasă starea de │
│ │funcţionare a entităţii juridice. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Copia Statutului pentru Societatea │
│ │cooperativă înfiinţată în baza │
│ │Legii nr. 1/2005 cu modificările şi│
│6 │completările ulterioare şi │
│ │Cooperativa agricolă înfiinţată în │
│ │baza Legii nr. 566/2004 cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Copia Avizului de recunoaştere emis│
│ │de Ministerul Agriculturii şi │
│7 │Dezvoltării Rurale, pentru │
│ │grupurile de producători prevăzuţi │
│ │la art. 3 lit. c) din Legea 332/ │
│ │2018 cu modificările ulterioare. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Documente care atestă îndeplinirea │
│ │condiţiilor prevăzute la Art. 1 din│
│ │Legea nr. 332/2018 şi Art. 4, alin.│
│ │3, lit. a) din Hotărârea de Guvern │
│ │nr. 1239/2022 prin care │
│ │solicitantul este crescător de │
│ │animale şi desfăşoară activitatea │
│ │în zona montană: │
│ │8.1. Documente care atestă │
│ │deţinerea de animale: │
│ │- copia formularului integral al │
│ │Registrului agricol emis de │
│ │Primărie actualizat cu cel mult 30 │
│ │de zile înaintea datei depunerii │
│ │Cererii de finanţare, din care să │
│ │rezulte dreptul de folosinţă │
│ │(proprietate/ arendă/ concesiune) │
│ │al terenului, dreptul de │
│ │proprietate asupra animalelor, cu │
│ │ştampila primăriei şi menţiunea │
│ │„Conform cu originalul”. │
│ │- adeverinţă de la medicul │
│ │veterinar de liberă practică │
│ │împuternicit privind numărul de │
│ │animale deţinute (sau extras SNIIA)│
│ │şi document emis de către ANSVSA │
│ │prin care se certifică │
│ │înregistrarea exploataţiei ca fiind│
│ │exploataţie comercială de tip A. │
│ │8.2. Documente care atestă dreptul │
│ │de proprietate sau dreptul de │
│ │utilizare a terenului folosit │
│ │pentru activitatea agricolă, situat│
│ │în zona montană: │
│ │- copia formularului integral al │
│ │Registrului agricol emis de │
│ │Primărie actualizat cu cel mult 30 │
│ │de zile înaintea datei depunerii │
│ │Cererii de finanţare, din care să │
│ │rezulte dreptul de folosinţă │
│ │(proprietate/ arendă/ concesiune) │
│ │al terenului cu ştampila primăriei │
│ │şi menţiunea „Conform cu │
│8 │originalul”. │
│ │- copia documentului care atestă │
│ │dreptul de proprietate asupra │
│ │terenului agricol conform │
│ │prevederilor legislaţiei în vigoare│
│ │(contract de vânzare - cumpărare │
│ │autentificat de notar, act de │
│ │donaţie autentificat de notar, │
│ │hotărâre judecătorească definitivă │
│ │şi irevocabilă cu punere în │
│ │posesie, certificat de moştenitor │
│ │unic autentificat de notar, precum │
│ │şi alte documente care demonstrează│
│ │terţilor dreptul de proprietate │
│ │conform prevederilor legislaţiei în│
│ │vigoare autentificate la notar); │
│ │sau │
│ │- tabelul centralizator cu │
│ │suprafeţele luate în arendă pe │
│ │categorii de folosinţă şi perioade │
│ │de arendare, emis de Primărie, │
│ │semnat de persoanele autorizate │
│ │conform prevederilor legislaţiei în│
│ │vigoare (care să conţină sumarul │
│ │contractelor de arendare valabile │
│ │la data depunerii Cererii de │
│ │finanţare); │
│ │sau │
│ │- copia contractului de concesiune │
│ │valabil la data depunerii Cererii │
│ │de finanţare însoţit de adresa │
│ │emisă de concedent care conţine │
│ │situaţia privind respectarea │
│ │clauzelor contractuale; │
│ │sau │
│ │- copia contractului de comodat/ │
│ │contractul de închiriere/ │
│ │documentul potrivit căruia │
│ │suprafaţa de teren a fost dată │
│ │temporar în administrare/ │
│ │folosinţă; │
│ │sau │
│ │- copia documentului notarial care │
│ │atesta constituirea patrimoniului │
│ │de afectaţiune. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │9.1. Copia situaţiilor financiare │
│ │(bilanţ - formularul 10, contul de │
│ │profit şi pierderi - formularul 20,│
│ │formularele 30 şi 40), precedente │
│ │anului depunerii proiectului │
│ │înregistrate la Administraţia │
│ │Financiară. În cazul în care │
│ │solicitantul este înfiinţat cu cel │
│ │puţin trei ani financiari înainte │
│ │de anul depunerii cererii de │
│ │finanţare se vor depune ultimele │
│ │trei situaţii financiare. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │9.2 Copia Declaraţiei de │
│ │inactivitate înregistrată la │
│9 │Administraţia Financiară, în cazul │
│ │solicitanţilor care nu au │
│ │desfăşurat activitate anterior │
│ │depunerii proiectului. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │9.3 Pentru persoane fizice │
│ │autorizate, întreprinderi │
│ │individuale şi întreprinderi │
│ │familiale: │
│ │Copia Declaratiei unice privind │
│ │impozitul pe venit şi contribuţiile│
│ │sociale datorate de persoanele │
│ │fizice înregistrate la │
│ │Administraţia Financiară │
│ │(formularul 220), în care │
│ │rezultatul brut obţinut anual să nu│
│ │fie negativ. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Extras de carte funciară, nu mai │
│ │vechi de 7 zile la data depunerii │
│ │cererii de finanţare, din care să │
│10│rezulte dreptul de proprietate │
│ │asupra imobilului teren, pe care se│
│ │va amplasa construcţia, precum şi │
│ │că terenul este liber de sarcini. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Document care atestă dreptul de │
│ │proprietate asupra terenului, │
│ │contract de concesiune sau alt │
│ │document încheiat în formă │
│ │autentică, care să certifice │
│ │dreptul de folosinţă al terenului │
│ │pe o perioadă de cel puţin 4 ani, │
│ │începând cu anul depunerii cererii │
│ │de finanţare şi care să confere │
│ │titularului inclusiv dreptul de │
│ │execuţie a lucrărilor de │
│ │construcţie, după caz, în │
│ │conformitate cu prevederile Legii │
│ │nr. 50/1991, republicată, cu │
│11│modificările şi completările │
│ │ulterioare, având în vedere tipul │
│ │de investiţie propusă prin proiect.│
│ │Contractul de concesiune va fi │
│ │însoţit de o adresă emisă de │
│ │concedent şi trebuie să conţină │
│ │situaţia privind respectarea │
│ │clauzelor contractuale şi suprafaţa│
│ │concesionată la zi pentru terenul │
│ │pe care se va amplasa construcţia. │
│ │Dacă pentru suprafaţa concesionată │
│ │există solicitări privind │
│ │retrocedarea sau diminuarea, se va │
│ │menţiona de către concedent care │
│ │este suprafaţa supusă acestui │
│ │proces. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Adresă emisă de bancă/trezorerie cu│
│ │datele de identificare ale acesteia│
│12│şi ale contului aferent pentru │
│ │derularea plăţilor prin Program ( │
│ │Adresă/denumire bancă, codul IBAN │
│ │al contului de operaţiuni). │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Certificat de urbanism pentru │
│ │construcţia cu destinaţie stână │
│13│montană, emis de primăria de pe │
│ │raza de implementarea a proiectului│
│ │de investiţie. │
└──┴───────────────────────────────────┘    3.2. Depunerea cererii de finanţare
        La data deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, persoanele interesate de accesarea Programului vor depune electronic dosarul cererii de finanţare pe platforma on-line pusă la dispoziţie de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        În situaţia unor disfuncţionalităţi de ordin tehnic ale platformei electronice de depunere şi în urma anunţului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanţare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.
        Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanţare prin Program este comunicat în anunţul de deschidere a sesiunii de depunere.
        Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Programului se încheie înainte de termenul limită, atunci când valoarea totală a ajutorului de stat solicitat prin cererile de finanţare depuse atinge plafonul de 100% din valoarea bugetului alocat Programului.
        ATENŢIE!
        În cadrul Programului, selecţia beneficiarilor se va face în funcţie de ordinea cronologică a depunerii dosarelor cererilor de finanţare eligibile, până la epuizarea fondurilor alocate Programului.

        În cadrul Programului, un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în aceeaşi sesiune de depunere proiecte, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.
        Solicitantul are posibilitatea să-şi retragă în orice moment cererea de finanţare, dacă nu i-au fost solicitate clarificări din partea ANZM sau nu i-a fost comunicată decizia de respingere a cererii de finanţare. În această situaţie solicitantul poate să depună o nouă cerere de finanţare, în cadrul aceleaşi sesiuni.
        Documentele anexate cererii de finanţare trebuie să respecte ordinea documentelor din Secţiunea D a cererii de finanţate.
        Cererile de finanţare vor fi înregistrate în Registrul Unic în cazul depunerii on-line sau în Registrul Special în cazul depunerii fizice, după caz.
        ATENŢIE!
        Lipsa unor documente obligatorii indicate în Secţiunea D a cererii de finanţare sau depunerea unor documente incomplete conduce la respingerea cererii de finanţare.

    3.2.1. Depunere dosarului cererii de finanţare on - line
        În conformitate cu prevederile naţionale şi comunitare în vigoare, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, ANZM solicită transmiterea în format electronic şi semnarea electronică a cererii de finanţare şi a documentelor aferente acesteia, de către solicitanţii ajutorului de stat acordat prin Program.
        În acest sens, dosarul cererii de finanţare se va depune în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziţie de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de Investiţii.
        În vederea depunerii cererii de finanţare şi a documentelor aferente acesteia, solicitanţii ajutorului de stat prin Program sunt obligaţi să semneze electronic toate documentele cu o semnătură bazată pe certificat digital calificat.
        În sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014, semnătura electronică calificată se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat şi care se află în lista oficială a Uniunii Europene şi care se regăseşte la https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.
        Avantajul utilizării semnăturii electronice calificate, îl constituie modul facil de semnare a documentelor editabile (de ex: în cazul documentelor Word/Excel întocmite de solicitant, acestea se exportă în format PDF şi se semnează electronic fără listare).
        Documentele emise de alte instituţii/entităţi, vor fi scanate şi semnate electronic de către solicitant.
        ATENŢIE!
        Prin semnarea electronică a documentelor emise de alte instituţii/entităţi, solicitantul certifică conformitatea cu originalul a documentelor scanate, semnate şi transmise electronic.

        Cererile de finanţare depuse pe platforma on-line se înregistrează în Registrul Unic privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.

    3.2.2. Depunerea documentelor în format fizic
        În situaţia unor disfuncţionalităţi de ordin tehnic ale platformei electronice de depunere şi în urma anunţului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanţare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM, str. Runc nr. 23, Vatra Dornei, Jud. Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM.
        Depunerea dosarului cererii de finanţare se face de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către un împuternicit al acestuia care va prezenta o procură notarială de împuternicire, în original, însoţită de cartea de identitate.
        Dosarele cererilor de finanţare se vor înregistra în ordine cronologică (precizându- se ora şi minutul) în Registrul Special privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane.
        La depunere solicitantul va prezenta următoarele:
    1. un dosar al cererii de finanţare în format letric, paginat, legat, sigilat, însoţit de lista documentelor aferente cererii. Toate documentele depuse în copie în dosarul cererii de finanţare în format letric vor fi însoţite de menţiunea "conform cu originalul" şi vor fi semnate olograf de către solicitant.
    2. un dosar al cererii de finanţare însoţit de lista documentelor aferente cererii, în format electronic stocat pe un dispozitiv de stocare electronică (CD sau stick de memorie). Cererea şi documentele aferente cererii de finanţare vor fi semnate electronic. Cererea de finanţare descărcată de pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secţiunea Programe de investiţii, va fi completată în format pdf. editabil şi va fi încărcată pe suportul de stocare electronică.
    3. un dosar al cererii de finanţare în format letric, care conţine documentele originale care însoţesc cererea. Dosarul care conţine documente în original, pe baza cărora se realizează conformitatea cu exemplarul copie, se va înapoia solicitantului.

        Documentele anexate cererii de finanţare trebuie să respecte ordinea documentelor din Secţiunea D a cererii de finanţate.
        Pentru verificarea dosarelor din punct de vedere al conformităţii, ordinea documentelor care însoţesc cererea de finanţare, trebuie să fie aceeaşi în dosarul cererii de finanţare depus în format letric, a celui depus pe suport electronic şi în dosarul care conţine documente în original.
        În cadrul procedurii de înregistrare a dosarului cererii de finanţare, în format fizic, se va completa în dublu exemplar Fişa de verificare a conformităţii, care va conţine numărul de înregistrare în Registrul special privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. Un exemplar al fişei de verificare va fi înmânat solicitantului.

    3.2.3. Evaluarea dosarului cererii de finanţare
        Documentele în baza cărora se va verifica eligibilitatea cererii de finanţare sunt:
    1. Formularul cererii de finanţare completat integral şi semnat, împreună cu documentele obligatorii care se depun împreună cu cererea de finanţare, precizate în secţiunea D a cererii de finanţare - LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE CERERII DE FINANŢARE.
    - În cererea de finanţare, pentru capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, capitolul 4 - Cheltuieli cu investiţia de bază şi capitolul 5 - Alte cheltuieli, cheltuielile vor fi detaliate prin devize care să justifice în detaliu sumele, pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.

    2. Studiul de fezabilitate, model prevăzut pe pagina de internet a ANZM www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.
    - Studiul de fezabilitate va demonstra oportunitatea, necesitatea şi viabilitatea investiţiei propuse;
    – Devizul general şi devizele pe obiect vor fi semnate de persoana care le-a întocmit şi de elaboratorul documentaţiei. Părţile desenate din cadrul secţiunii B a Studiului de fezabilitate (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.), vor fi semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator;
    – Dacă există diferenţe între numărul de animale menţionate în studiul de fezabilitate şi cel din documentele furnizate împreună cu cererea de finanţare, care atestă numărul de animale se depune formularul de mişcare a animalelor.


        ATENŢIE!
        Pentru construcţii solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, dobândit prin: contract de vânzare cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/drept de creanţă dobândit prin contract de cesiune, contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru terenul pe care urmează a se realiza investiţia.
        În cazul în care una din părţi este o autoritate publică nu este necesară autentificarea contractului prin care se transmite dreptul de folosinţă.

        Personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizia directorului general, evaluează dosarul cererii de finanţare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare.
        Procesul de evaluare a Dosarului cererii de finanţare constă în parcurgerea următoarelor etape:
    - verificarea existenţei tuturor documentelor solicitate, aferente cererii de finanţare;
    – evaluarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
    – evaluarea criteriilor de eligibilitate;
    – evaluarea bugetului indicativ al proiectului;
    – evaluarea studiului de fezabilitate a proiectului şi a tuturor documentelor anexate.

        În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare, ANZM solicită documente sau informaţii suplimentare, prin transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului, indicată în cererea de finanţare. Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM, pe adresa de e-mail indicată în notificare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii lui. Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa transmiterii lor, conduce la respingerea cererii de finanţare, iar ANZM transmite solicitantului decizia de respingere a cererii de finanţare, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
        ATENŢIE!
        ANZM îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare pe parcursul evaluării, verificării şi implementării proiectului.

        Informaţiile suplimentare se vor solicita de către personalul desemnat prin transmiterea unei notificări pe adresa de e-mail a solicitantului menţionată în cererea de finanţare.
        Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
    1. în cazul în care Studiul de fezabilitate conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în cuprinsul lui ori faţă de cele menţionate în Cererea de finanţare.
    2. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.
    3. pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificări şi documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare. Se acceptă informaţii şi alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii cererii de finanţare, care vin în susţinerea şi clarificarea informaţiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanţare.

        ATENŢIE!
        Solicitanţii pot retrage în orice moment cererile de finanţare, dacă ANZM nu i-a anunţat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conţine cererea de finanţare sau nu s-a emis o decizie de respingere a cererii de finanţare. -
        Formularul cererii de retragere a cererii de finanţare se regăseşte pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.
        Nu se poate reveni asupra unei solicitări de retragere a unei cereri de finanţare!

        Cererile de finanţare care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt aprobate prin decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanţare se comunică solicitanţilor în termenul legal.
        În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanţare, se constată neconcordanţe sau neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, cererea de finanţare este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite solicitantului prin oricare din formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire.
        Ca urmare a primirii deciziei de respingere a cererii de finanţare, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, are dreptul de a contesta decizia în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, solicitantul trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Contestaţia se formulează în scris şi se transmite către ANZM pe adresa menţionată în decizia de respingere.
        Soluţionarea contestaţiei se face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANZM, numită prin decizia directorului general, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Comunicarea soluţionării contestaţiei se face prin orice modalitate prevăzută de lege, cu confirmare de primire.
        Solicitantul nemulţumit de rezultatul contestaţiei sau de neprimirea vreunui răspuns în termenul legal se poate adresa instanţei competente, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        În urma aprobării cererii de finanţare, ANZM încheie un contract de finanţare cu solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.


    3.3. SEMNAREA ŞI DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
        În vederea semnării contractului de finanţare ANZM transmite solicitantului o notificare care va cuprinde solicitarea depunerii la dosarul cererii de finanţare a Certificatului de urbanism, document necesar pentru încheierea contractului de finanţare. Modelul contractului de finanţare se regăseşte pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.
        Dacă sunt îndeplinite integral condiţiile, în urma primirii şi verificării documentului, ANZM va proceda la încheierea contractului de finanţare. În acest sens, beneficiarul proiectului aprobat pentru finanţare va primi pe adresa de e-mail contractul de finanţare, semnat electronic de ANZM.
        Beneficiarul va transmite către ANZM, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea pe e-mail, contractul de finanţare însoţit de anexe, semnate electronic de reprezentantul legal.
        Data semnării contractul de finanţare se consideră a fi data la care contractul de finanţare a fost semnat de către ambele părţi.
        În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare, beneficiarii trebuie să depună avizele/acordurile/autorizaţiile solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiţia din Proiect.
        Termenul de 90 de zile poate fi prelungit, din motive neimputabile beneficiarului, cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă şi motivată a acestuia, prin transmiterea unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare.
        În această situaţie termenul iniţial se modifică în consecinţă, prin prelungirea acestuia până la 135 zile de la semnarea contractului de finanţare.
        În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanţare, beneficiarul este obligat să demareze investiţia şi să notifice ANZM în acest sens.
        În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele solicitate în termenul stabilit (90 de zile sau 135 cu prelungirea justificată şi notificată în prealabil) sau nu demarează investiţia în termenul de 120 de zile de la semnarea contractului, ANZM reziliază contractul de finanţare.
        Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la apariţia situaţiei, după cum urmează:
    a. de către administratorul Programului, în cazul insuficienţei fondurilor;
    b. de către administratorul Programului sau beneficiar în caz de forţă majoră.

        Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării Contractului de finanţare, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului de finanţare şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo, pandemie.
        Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
        Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
        Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
        Executarea Contractului de finanţare va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
        În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract de finanţare pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare.
    3.3.1. DURATA DE VALABILITATE ŞI DURATA DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE
        ATENŢIE!
        Durata de valabilitate a Contractului de finanţare cuprinde durata de implementare a Proiectului, la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuată de ANZM.

        Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectului finanţat prin Program, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de ajutor de stat pentru minimum 2 ani de la data efectuării ultimei plăti.
        Pe durata de valabilitate a Contractului de finanţare, beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării către administratorul Programului, a oricăror documente sau informaţii în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale Proiectului şi să permită accesul la acestea.
        Pe toată durata de execuţie şi de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură accesul la locul de implementare a acestuia, însoţeşte echipele de control şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile şi documentele solicitate, potrivit procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.
        Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficienţele identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată următoarele situaţii:
    - obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare;
    – proiectului i se aduc modificări substanţiale;
    – nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin cererea de finanţare.

        Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele stabilite de administratorul Programului, remedierea deficienţelor identificate şi implementarea recomandărilor rezultate în urma acţiunilor de control ale administratorului Programului.
        În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea somaţiei, administratorul Programului va proceda la recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.
        În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Program se va face cu acordul ANZM, preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea fiind obligatorie până la sfârşitul perioadei de monitorizare. În cazul investiţiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preemţiune la transferul sau la vânzarea investiţiei.
        În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că Beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la:
    - recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit şi încetarea contractului de finanţare dacă este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar.
    – recuperarea parţială, aferentă componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar.

        Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanţare să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze funcţionalitatea acesteia conform descrierilor formulate şi a angajamentelor asumate prin cererea de finanţare.
        Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investiţiile finanţate nu sunt utilizate conform scopului destinat prezentat în cererea de finanţare sau în cazul în care acestea îşi schimbă destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare.
        Dreptul de a stabili creanţa bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.

    3.3.2. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
    - Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul de finanţare.
    – În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanţare vine din partea beneficiarului, acesta are obligaţia de a transmite administratorului Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
    – Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    – Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului contract de finanţare, situaţie în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    – Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanţare, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    – Contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare aprobată în prealabil de administratorul Programului în următoarele situaţii:
        ● modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu justificarea motivelor care au condus la acestea;
        ● alte situaţii prevăzute în Anexa I - Condiţii specifice, la contractul de finanţare.

        ATENŢIE!
        Solicitările de modificare a contractului de finanţare se transmit către ANZM în format electronic, pe adresa de e-mail menţionată în contractul de finanţare.

        ATENŢIE!
        Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la Program, să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.


    3.3.3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
        În situaţia în care, pe durata derulării investiţiei, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea sumelor acordate.
        Părţile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nici o plată.
        În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de eligibilitate care ar fi determinat nefinanţarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.
        În situaţia constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea contractului de finanţare, Administratorul Programului va proceda la încetarea contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, în următoarele cazuri:
    a. beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului;
    b. beneficiarul a făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine finanţare;
    c. beneficiarul a schimbat destinaţia ajutorului de stat;
    d. beneficiarul se află în executare silită potrivit informaţiilor furnizate de ANAF;
    e. documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii sprijinului financiar sunt neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realităţii;
    f. nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor asumate prin contractul de finanţare.

        În situaţiile enumerate mai sus, sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, constituie creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a Proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului împotriva căruia instanţa a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul Programului are obligaţia să demareze, în condiţiile legii, procedura de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.
        Anterior încetării contractului de finanţare, administratorul Programului poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
        În acest caz, este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanţare şi înştiinţarea după caz a beneficiarului.

    3.3.4. Soluţionarea litigiilor
        Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanţare.
        În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente din România.

    3.3.5. Achiziţiile
        Procedura privind achiziţiile pentru bunuri, servicii şi execuţie lucrări se vor face cu respectarea prevederilor din documentul Instrucţiuni privind achiziţiile disponibil pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii.
        Înainte de data semnării contractului de finanţare, beneficiarul, pe propria răspundere, are posibilitatea de a derula procedura de achiziţii de servicii pentru elaborarea de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii.
        Derularea procedurii de achiziţii pentru bunuri, servicii şi execuţie lucrări se poate face doar după data semnării contractului de finanţare, cu respectarea prevederile din documentul Instrucţiuni privind achiziţiile, disponibil pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro în secţiunea Programe de investiţii.

    3.2.6. Rambursarea cheltuielilor eligibile
        După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanţare, beneficiarul solicită rambursarea cheltuielilor, prin completarea şi depunerea la ANZM a cererii de rambursare, însoţită de documentele justificative. Modelul cererii de rambursare este se regăseşte pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii..
        ATENŢIE!
        Înainte de înregistrarea unei cereri de rambursare, cheltuielile pentru care se solicită rambursarea trebuie să fie deja efectuate, iar sumele aferente să fie plătite. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului.

        Beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în maxim 4 tranşe.
        ATENŢIE!
        Pentru ultima tranşă de plată, este necesar ca dosarul cererii de rambursare să fie depus de către beneficiar în timp util, astfel încât să permită derularea procedurii de verificare administrativă şi în teren, cu încadrarea în termenul final de aprobare a cererii de rambursare, 29 noiembrie 2023.

        Beneficiarul va depune cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative aferente acesteia, pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, secţiunea Programe de investiţii.
        Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea procentuală a cheltuielilor efectuate, în funcţie de intensitatea sprijinului acordat pentru realizarea investiţiei, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situaţii de lucrări, facturi şi alte documente de plată etc.
        Exemplu:
        Pentru o intensitate a sprijinului de 50% acordat investiţiilor în înfiinţarea stânelor montane, se vor rambursa 50% din cheltuielile eligibile efectuate şi aprobate.

        ATENŢIE!
        ANZM efectuează plăţile pentru rambursarea cheltuielilor doar în contul beneficiarului, deschis la o instituţie bancară sau la Trezoreria Statului.

        Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de finanţare.
        Dosarul cererilor de rambursare trebuie să includă următoarele documente justificative:
    - Cererea de rambursare a cheltuielilor;
    – Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor şi extrasele de cont aferente;
    – Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de rambursare sau documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, după caz, astfel:
    a. Pentru contractele de lucrări:
    - Contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;
    – Facturile;
    – Situaţiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
    – Autorizaţia de construire;
    – Acordul/avizul ISC;
    – Autorizaţia dirigintelui de şantier;
    – Garanţia de bună execuţie pentru lucrări;
    – Procesul verbal de predare primire a amplasamentului şi a bornelor de repere;
    – Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor;
    – Procesele verbale pe faze determinate;
    – Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, însoţite de certificatul de audit energetic aferent, după caz.

    b. Pentru contractele de furnizare echipamente:
    - Contractele încheiate de beneficiar;
    – Facturile;
    – Declaraţie de conformitate şi certificat de garanţie;
    – Declaraţiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ţări decât cele membre UE;
    – Procesele verbale de recepţie;
    – Procesele verbale de punere în funcţiune (se ataşează la cererea de rambursare), după caz;

    c. Pentru contractele de servicii:
    - Contractele încheiate de beneficiar şi devizele financiare (dacă este cazul);
    – Facturile;
    – Garanţia de bună execuţie;
    – Procesele verbale de predare-primire;
    – Rapoartele de activitate, după caz.

    d. Extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    - să fie datate de bancă/trezorerie şi emise pentru beneficiarul finanţării;
    – să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentul/ documentele de plată corespondente;
    – să poată fi identificat în mod cert numărul facturii achitate;
    – numele, contul şi banca beneficiarului plăţii corespund cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului privind contul bancar al acestuia.        Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 de zile de la data depunerii acestuia la administratorul Programului.
        În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare, beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului, termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
        Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada de implementare a proiectului, ultima tranşă de plată urmând a fi plătită după prezentarea în original şi în copie a autorizaţiei de funcţionare.
        Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar.
        ATENŢIE!
        Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile efectuate în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar.

        Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul BNR din ziua plăţii.
        Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare. Beneficiarul va aplica menţiunea "Conform cu originalul" şi va semna pe copiile documentelor suport/justificative, ce însoţesc cererea de rambursare.
        Pe perioada de implementare a proiectului administratorul Programului, prin personalul desemnat va efectua cel puţin o vizită la faţa locului la prima cerere de rambursare şi o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor la faţa locului se va întocmi un proces verbal de constatare, semnat de ambele părţi, care se va ataşa cererii de rambursare verificate.
        Ultima tranşă de plată se decontează după obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru investiţia realizată.
        La finalizarea investiţiei, beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentanţilor ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren se întocmeşte un proces - verbal de constatare care se ataşează la documentaţia ultimei cereri de rambursare.
        Dosarul cererii de rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiuni privind rambursarea şi plata cheltuielilor, care se regăsesc pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.


    CAP. 4
    INFORMAŢII UTILE
        Personalul ANZM vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 şi 17:00, iar vineri între orele 8:30 şi 14:30 pentru a vă acorda informaţii privind modalităţile de accesare a Programului, dar şi pentru a primi propunerile şi/sau sesizările dumneavoastră privind derularea Programului.
        Datele de contact ale instituţiei sunt:
        Adresa: Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, judeţul Suceava, codul poştal 725700;
        Telefon: +4-023-037-50-36 sau +4 0722-314-593
        Fax: +4-023-037-50-36
        Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro
        Site web: www.azm.gov.ro
        Facebook: Agenţia Naţională a Zonei Montane

        Documentele utile se regăsesc pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro, în secţiunea Programe de investiţii.
     ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016