Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 noiembrie 2014  Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 noiembrie 2014 Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 28 noiembrie 2014


                                   SIGLE*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Reprezentarea grafică a siglele se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 868 din 28 noiembrie 2014, la pagina 2 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001


    1. Introducere
    Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare".
    Informaţiile generale cu privire la:
    ● documentele programatice;
    ● eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora;
    ● eligibilitatea cheltuielilor;
    ● completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;
    ● evaluarea şi selecţia proiectelor;
    ● contractul de finanţare;
    ● implementarea proiectelor
    sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.
    Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.
    De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 (AMPOSDRU) - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.

    2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic "Calitate în serviciile de ocupare"
    2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte
    Conform recomandării specifice de ţară a Consiliului din 8 iulie 2014, România trebuie să "consolideze măsurile active în domeniul pieţei forţei de muncă şi capacitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă"*1). Prezentul apel urmăreşte, în acord cu Documentul-cadru de implementare (DCI) POSDRU, întărirea capacităţii Serviciului public de ocupare (SPO) de furnizare a serviciilor de ocupare, fiind promovate intervenţii care vor conduce la îmbunătăţirea relaţiei dintre SPO şi clienţii săi şi la facilitarea creşterii accesului la măsurile active de ocupare.
──────────
    *1) Recomandarea nr. 4 din Recomandarea Consiliului.
    Documentul este disponibil pe site-ul http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_romania_ro.pdf
──────────

    2.2. Condiţii specifice
    Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: minimum echivalentul în lei a 500.000 euro şi maximum echivalentul în lei a 2.000.000 euro.
    Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse.
    Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2014, disponibil pe pagina web:
    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/ inforeuro/inforeuro_en.cfm
    ATENŢIE! Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat doar în lei.
    Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni şi maximum 10 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni sau mai mare de 10 luni vor fi respinse. Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveţi posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, fără însă a depăşi limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanţare (10 luni), fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanţării şi cu o justificare bine fundamentată.
    2.3. Alocare financiară orientativă
    Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 50.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 100%.
    2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului
    În conformitate cu DCI POSDRU, procentul contribuţiei dumneavoastră minime în calitate de solicitant este de:

┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Tipul beneficiarului │ Contribuţia eligibilă │ Valoarea maximă a │
│ │ minimă a solicitantului│ finanţării publice │
│ │ din totalul costurilor │ (UE+RO) acordate din │
│ │ eligibile │ totalul costurilor │
│ │ (%) │ eligibile (%) │
├─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│beneficiari ordonatori de │ 25% │ 75% │
│credite ai bugetului de stat,│ (care va reprezenta │ │
│bugetului asigurărilor │ cheltuială definitivă │ │
│sociale de stat şi ai │ pe bugetul de şomaj │ │
│bugetelor fondurilor speciale│ conform O.U.G. │ │
│şi entităţile aflate în │ nr. 64/2009) │ │
│subordine sau în coordonare │ │ │
│finanţate integral din │ │ │
│bugetele acestora │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘


    Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.
    Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.
    Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar.
    Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.
    Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).
    2.5. Transmiterea cererii de finanţare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Toate cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează │
│şi se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de │
│internet a AMPOSDRU, secţiunea "Cerere de propuneri de proiecte", link │
│"Actionweb" - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanţare transmise prin orice │
│alte mijloace vor fi respinse. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Anexele cererii de finanţare şi bugetul proiectului se descarcă din sistemul Action Web, se completează, se încarcă după completare în sistemul Action Web şi vor fi transmise electronic în mod automat odată cu transmiterea cererii de finanţare.
    Anexele pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt:
    ● Declaraţie de eligibilitate (anexa nr. 1);
    ● Acordul de parteneriat, dacă este cazul (anexa nr. 2).
    Declaraţia de eligibilitate şi Acordul de parteneriat se descarcă în format Word şi se încarcă după completare în format .pdf, .tiff sau .jpeg (documente semnate, datate, ştampilate şi cu număr de înregistrare).

    Bugetul proiectului se descarcă în format .xsl şi se încarcă după completare în format .xsl.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din a 16-a zi de la data │
│publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ghid, │
│ora 10,00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al │
│României, Partea I, ora 16,00. │
│ AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în │
│Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data închiderii sistemului │
│informatic. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Prevederi relevante ale Domeniului major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare" (DMI 4.1)
    În conformitate cu DCI POSDRU, operaţiunile finanţate în cadrul acestui DMI vor sprijini activităţile desfăşurate în vederea întăririi capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare.
    Obiectivele operaţionale ale DMI 4.1 vizate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt:
    ● îmbunătăţirea şi diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO;
    ● îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare.
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multiregional.
    Operaţiunile orientative din cadrul DMI 4.1 relevante pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt:
    1. dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare şi transnaţionale în sprijinul modernizării SPO;
    2. dezvoltarea serviciului de asistenţă personalizată şi abordare individuală pentru şomerii cu dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii;
    3. dezvoltarea serviciilor de tip "self-service";
    4. dezvoltarea soluţiilor pentru abordarea şomajului neînregistrat, în special în mediul rural şi pentru grupurile vulnerabile;
    5. dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de muncă vacante şi angajatorii;
    6. elaborarea de analize, studii, cercetări şi prognoze privind piaţa muncii, incluzând nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocupării informale;
    7. extinderea sistemului de management al calităţii;
    8. elaborarea şi implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea şi evaluarea impactului real al măsurilor active pe piaţa muncii.

    4. Condiţii de eligibilitate
    4.1. Grup-ţintă eligibil
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, grupul-ţintă eligibil este format din:
    1. personalul propriu al SPO;
    2. instituţii ale SPO.
    Dovada apartenenţei la grupul-ţintă se va putea face inclusiv prin declaraţie semnată pe propria răspundere a persoanei vizate.
    Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar veţi transmite informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.
    În calitate de solicitant aveţi obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.
    4.2. Activităţi eligibile
    În conformitate cu prevederile DCI POSDRU, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:
    1. dezvoltarea metodelor/instrumentelor/serviciilor/programelor de implementare a măsurilor active de ocupare, incluzând informare şi consiliere, servicii care au în vedere în mod specific integrarea grupurilor vulnerabile etc.;
    2. implementarea activităţilor care vizează consolidarea capacităţii SPO de a furniza servicii de ocupare a forţei de muncă;
    3. dezvoltarea şi implementarea metodelor/instrumentelor pentru monitorizarea şi evaluarea măsurilor active de ocupare şi a impactului acestora pe piaţa muncii la nivel local, regional şi naţional, precum:
    a) dezvoltarea şi integrarea unor tehnici şi instrumente inovatoare pentru monitorizarea impactului măsurilor active de ocupare asupra grupurilor-ţintă;
    b) dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de monitorizare şi raportare adecvate corelate cu baza de date europeană Eurostat privind măsurile active de ocupare;
    4. dezvoltarea şi implementarea de noi soluţii organizaţionale orientate spre creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de ocupare furnizate;
    5. elaborarea/implementarea/monitorizarea planurilor individuale de acţiune;
    6. elaborarea şi implementarea metodelor specifice, inclusiv inovatoare de recrutare şi plasare a forţei de muncă în concordanţă cu cerinţele angajatorilor;
    7. dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi tehnicilor specifice pentru creşterea calităţii serviciilor de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de locuri de muncă, la nivel local, regional, naţional şi transnaţional;
    8. identificarea, elaborarea, transferul de cunoştinţe şi implementarea de tehnici, metode, metodologii şi instrumente în vederea furnizării serviciilor SPO;
    9. elaborarea şi implementarea unor tehnici şi instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de consiliere personalizată;
    10. dezvoltarea şi implementarea serviciilor de tip "self-service" pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor SPO;
    11. dezvoltarea unor tehnici şi instrumente inovatoare pentru îmbunătăţirea capacităţii SPO de a evalua potenţialul profesional al şomerilor;
    12. îmbunătăţirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv microîntreprinderilor, în vederea prevenirii şomajului;
    13. identificarea şi implementarea standardelor şi procedurilor internaţionale aplicabile serviciilor furnizate de SPO;
    14. schimbul de date între structurile SPO, dezvoltarea de reţele software, schimb şi implementare de bune practici şi modalităţi de îndeplinire a funcţiilor şi de furnizare a serviciilor;
    15. identificarea, implementarea şi schimbul de bune practici şi expertiză cu SPO din statele membre ale UE;
    16. extinderea şi modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel naţional şi local;
    17. extinderea şi modernizarea bazei de date a SPO, la nivel naţional şi local, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme inovatoare de comunicare cu alte instituţii relevante (precum Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pentru datele personale; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, EURES - portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă etc.);
    18. dezvoltarea, utilizarea şi actualizarea bazelor de date privind cererea şi oferta de forţă de muncă în vederea realizării corespondenţei cu profilul ocupaţional, precum şi pentru a furniza informaţii integrate;
    19. implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii;
    20. cooperarea şi dezvoltarea reţelelor cu furnizori acreditaţi publici/privaţi de servicii de informare şi consiliere profesională;
    21. cooperarea şi dezvoltarea reţelelor la diferite niveluri cu actori relevanţi publici şi privaţi de pe piaţa muncii, precum furnizori de servicii de ocupare şi furnizori de FPC, în vederea dezvoltării şi asigurării calităţii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea dialogului social şi schimburi de experienţă şi de bune practici;
    22. identificarea şi diseminarea expertizei şi bunelor practici prin intermediul acţiunilor de informare, organizarea de evenimente şi informarea personalului;
    23. dezvoltarea şi implementarea metodelor şi intervenţiilor specifice de abordare a şomajului neînregistrat, în special în mediul rural şi pentru grupurile vulnerabile;
    24. elaborarea de analize şi studii privind funcţionarea SPO pe piaţa muncii;
    25. crearea, utilizarea şi actualizarea registrelor cu instituţiile care furnizează programe de formare profesională pentru şomeri şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
    26. cercetare, analiză şi expertiză în vederea identificării nevoilor de formare profesională ale şomerilor şi ale persoanelor supuse riscului de a deveni şomeri, diagnosticării cerinţelor de calificare, precum şi pentru identificarea şi analiza obstacolelor în participarea la formare profesională şi a metodelor pentru eliminarea acestora;
    27. identificarea şi implementarea de noi forme de organizare şi management al SPO;
    28. activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale, în vederea diversificării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor de ocupare furnizate de SPO.
    4.3. Beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili
    În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiari eligibili sunt:
    1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM);
    2. unităţile cu personalitate juridică din subordinea ANOFM, respectiv:
    ● agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti;
    ● centrele regionale de formare profesională a adulţilor;
    ● Centrul naţional de formare profesională a personalului propriu.
    Depunerea unei cereri de finanţare se va realiza în parteneriat, partenerii putând fi atât naţionali, cât şi/sau transnaţionali.
    Pentru depunerea unei cereri de finanţare puteţi avea parteneri naţionali din următoarele categorii:
    - autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
    - ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;
    - furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi*2);
──────────
    *2) Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    - structuri/agenţii subordonate/coordonate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    - agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul ocupării şi incluziunii sociale;
    - organizaţii sindicale şi patronale.
    Dată fiind condiţia de depunere a cererilor de finanţare în parteneriat, subliniem că pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiară şi operaţională vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte.
    4.4. Cheltuieli eligibile
    Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare.
    Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte:
    1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului
    1.1. Salarii şi asimilate acestora
    1.2. Onorarii
    1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori), conform legislaţiei în vigoare
    2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna
    2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)
    2.2. Transport materiale şi echipamente
    2.3. Cazare
    2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)
    3. Cheltuieli pentru derularea proiectului
    3.1. Servicii de sonorizare
    3.2. Traducere şi interpretare
    3.3. Prelucrare date
    3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice
    3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
    3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
    3.7. Materiale consumabile
    4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)
    4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică
    4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv persoană fizică autorizată) în vederea furnizării unor servicii:
    a) organizarea de evenimente;
    b) pachete complete conţinând transport, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;
    c) audit financiar extern;
    d) expertiză contabilă;
    e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;
    f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.
    5. Taxe
    5.1. taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)
    5.2. taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)
    5.3. taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie
    6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului:
    6.1. Închiriere (locaţii, bunuri)
    6.2. Rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing
    7. Subvenţii (ajutoare, premii şi burse)
    7.1. Subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor
    7.2. Premii în cadrul unor concursuri
    8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie
    8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar
    8.2. Utilităţi
    8.3. Servicii de administrare a clădirilor
    8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport
    8.5. Arhivare documente
    8.6. Amortizare active
    8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)
    8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate
    8.9. Conectare la reţele informatice
    8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică
    8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate
    8.12. Materiale consumabile
    9. Cheltuieli de informare şi publicitate
    10. Cheltuieli de tip FEDR
    10.1. Instalaţii tehnice
    10.2. Mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
    10.3. Alte cheltuieli pentru investiţii
    ATENŢIE! Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.
    Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv:

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea proiectului │ % │
│ │Costurile maximale cu managementul proiectului │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 500.000-1.500.000 euro │ 12% pentru suma ce depăşeşte 500.000 euro şi │
│ │ este mai mică decât 1.500.000 euro │
├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ Peste 1.500.000 euro │ 10% pentru suma ce depăşeşte 1.500.000 euro │
└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    Cheltuielile indirecte/Cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare.
    Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5%.
    4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare
    Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie direct la atingerea indicatorilor de monitorizare şi evaluare definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificările ulterioare*3).
──────────
    *3) Documentul-cadru de implementare se poate descărca utilizând următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/posdru/programare
──────────

    În cererea de finanţare, solicitantul are obligaţia de a stabili valori pentru indicatorul de program de realizare imediată care să respecte ţinta minimă stabilită pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte.
    Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.
    INDICATORI DE PROGRAM
    a) Indicatori de realizare imediată (output)
    a1) Număr de agenţii de ocupare sprijinite
    Acest indicator este obligatoriu - în cazul în care nu a fost stabilit pentru proiect indicatorul menţionat la lit. a) pct. a2). Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de minimum 1 agenţie de ocupare sprijinită. Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.
    a2) Număr de analize şi prognoze privind piaţa muncii
    Acest indicator este obligatoriu - în cazul în care nu a fost stabilit pentru proiect indicatorul menţionat la lit. a) pct. a1). Solicitantul va avea obligaţia să stabilească o ţintă de minimum 1 analiză şi prognoză privind piaţa muncii. Dacă nu îndeplineşte această condiţie, proiectul propus de solicitant nu va fi admis pentru finanţare.
    b) Indicatori de rezultat (result)
    - Numărul agenţiilor de ocupare care furnizează servicii de tip "self-service"
    - Ponderea agenţiilor de ocupare certificate în sistemul de management al calităţii (%)
    - Ponderea şomerilor cuprinşi în programele de formare din totalul şomerilor care au beneficiat de cel puţin o măsură activă de ocupare (%)
    INDICATORI SUPLIMENTARI
    a) Indicatori de resurse (input)
    - Numărul proiectelor care sprijină întărirea capacităţii SPO
    b) Indicatori de realizare imediată (output)
    - Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel naţional - Serviciul public de ocupare
    - Număr de evenimente de comunicare şi promovare la nivel judeţean - Serviciul public de ocupare
    - Număr de studii, analize, rapoarte, strategii - Serviciul public de ocupare
    c) Indicatori de rezultat (result)
    - Ponderea şomerilor de lungă durată din mediul rural în total şomeri beneficiari a cel puţin o măsură activă de ocupare (% )
    - Ponderea şomerilor beneficiari de servicii de tip "self-service" în total şomeri înregistraţi la o agenţie (%)
    - Gradul de satisfacţie a clienţilor SPO (pe o scară de la 1 la 10) - (minimum 8,5)
    - Număr de agenţii de ocupare acreditate conform standardelor de calitate - Serviciul public de ocupare
    - Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - Serviciul public de ocupare

    5. Procesul de evaluare şi selecţie
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare anexă la prezentul ghid - Condiţii specifice (anexa nr. 1 şi anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ghid).

    6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare
    6.1. Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare
    ● Bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul Action Web odată cu transmiterea cererii de finanţare.
    ● Neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile.
    ● Nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte
    6.2. Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în faza B - Criterii de selecţie)
    ● Nedetalierea elementelor de valoare adăugată
    ● Neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Condiţii specifice
    ● Necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.
    ● Justificări incomplete/Lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei
    ● Dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi
    ● Dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice)
    ● Necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare
    ● Detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic
    ● Calcularea şi/sau detalierea bugetului în altă monedă decât lei (RON)
    ● Încadrarea eronată în categoria de persoană juridică
    ● Încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale)
    ● Costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă)
    ● Nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:
    - cheltuielile administrative;
    - cheltuielile tip FEDR;
    - plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul.
    ● Importanţa scăzută acordată sustenabilităţii
    ● Neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:
    - egalitatea de şanse;
    - dezvoltare durabilă;
    - îmbătrânire activă;
    - inovare/TIC;
    - abordare interregională.
    ● Menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu ceea ce trebuie descris
    ● Copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice

    7. Contestaţii
    Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.
    Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:
    ● depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti; sau
    ● transmise prin fax la nr (+40 372) 838 502, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea scrisorii de informare. Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.
    Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi pentru solicitanţii care au transmis contestaţia în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

    8. Procesul de contractare
    Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.
    În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:
    1. documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;
    2. condiţiile de valabilitate a acestora;
    3. termenul-limită de prezentare a documentelor.
    Documentele minim solicitate privind încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt:
    - declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare a instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;
    - ordin sau decizie/dispoziţie a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;
    - CV-urile echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;
    - declaraţie privind evitarea dublei finanţări;
    - declaraţie de angajament;
    - declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.


    ANEXA 1

    Grila de evaluare FAZA A

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐
│Nr. crt. │ Criterii │ DA │ NU │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│01-CA-1 │Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de │ │ │
│ │calcul - a fost încărcat în Action Web. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│02-CA-2 │Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la ghid au fost încărcate în │ │ │
│ │Action Web. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│03-EP-1 │Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale│ │ │
│ │axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│04-EP-2 │Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu │ │ │
│ │condiţiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului│ │ │
│ │major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de │ │ │
│ │proiecte. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│05-EP-3 │Toate categoriile de grup/grupuri-ţintă ale proiectului │ │ │
│ │sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei │ │ │
│ │prioritare, ale domeniului major de intervenţie şi ale │ │ │
│ │cererii de propuneri de proiecte. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│06-EP-4 │Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele │ │ │
│ │(minimă şi maximă) prevăzute de cererea de propuneri de │ │ │
│ │proiecte. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│07-EP-5 │Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu │ │ │
│ │limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - │ │ │
│ │Condiţii generale şi Ghidul solicitantului - Condiţii │ │ │
│ │specifice │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│08-EP-6 │Bugetul alocat echipei de management a proiectului │ │ │
│ │respectă limita maximă din valoarea eligibilă a │ │ │
│ │proiectului conform Ghidul solicitantului - Condiţii │ │ │
│ │specifice. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│09-EP-7 │Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului│ │ │
│ │- Condiţii generale privind informarea şi publicitatea. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│10-EP-8 │Perioada de implementare a proiectului respectă limitele│ │ │
│ │(minimum 6 luni şi maximum 10 luni) prevăzute de cererea│ │ │
│ │de propuneri de proiecte. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│11-EP-9 │Proiectul urmăreşte atingerea valorilor minime stabilite│ │ │
│ │pentru indicatorii de realizare imediată (output) │ │ │
│ │stabiliţi în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.│ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│12-ES-1 │Solicitantul aparţine categoriei de beneficiari │ │ │
│ │eligibili conform Ghidului solicitantului - Condiţii │ │ │
│ │specifice. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă │ │ │
│ │(ANOFM) │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a │ │ │
│ │municipiului Bucureşti │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Centrele regionale de formare profesională a adulţilor │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Centrul naţional de formare profesională a personalului │ │ │
│ │propriu │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│13-EPT-1 │Proiectul este depus în parteneriat. │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤
│14-EPT-2 │Fiecare din parteneri aparţine uneia dintre categoriile │ │ │
│ │de parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul │ │ │
│ │solicitantului - Condiţii specifice. │ │ │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘    ANEXA 2

    Grila de evaluare FAZA B


┌──────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│ Nr. │ Criteriile de selecţie │ Punctajul total │Punctajul│
│ │ │maxim 100 de puncte │ acordat │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│1 │RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale proiectul │Maximum 30 de puncte│ │
│ │contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI,│Minimum 21 de puncte│ │
│ │politicilor şi strategiilor naţionale, regionale sau│ │ │
│ │locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale │ │ │
│ │grupului-ţintă) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.1. │Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, │
│ │axa prioritară şi domeniul major de intervenţie: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul descrie concret şi argumentat │ │ │
│ │contribuţia acestuia faţă de politicile şi │ │ │
│ │strategiile naţionale, POSDRU, axa prioritară şi │ │ │
│ │domeniul major de intervenţie. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul descrie general şi nu argumentează │ │ │
│ │elementele prin care acesta este relevant faţă de │ │ │
│ │politicile şi strategiile naţionale, POSDRU, axa │ │ │
│ │prioritară şi domeniul major de intervenţie. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.2. │Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Grupul-ţintă este cuantificat corect şi coerent │ │ │
│ │în toate secţiunile cererii de finanţare. │ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact │ │ │
│ │în toate secţiunile cererii de finanţare. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate │ │ │
│ │secţiunile cererii de finanţare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.3. │Descrierea grupului-ţintă: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în │ │ │
│ │toate secţiunile cererii de finanţare. │ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat │ │ │
│ │în toate secţiunile cererii de finanţare. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Grupul-ţintă nu este descris concret în │ │ │
│ │secţiunile cererii de finanţare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.4. │Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă │
│ │incluse în proiect: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Modalităţile de identificare, recrutare, │ │ │
│ │implicare şi menţinere în proiect a persoanelor │ │ │
│ │aparţinând grupului-ţintă sunt descrise concret şi │ │ │
│ │personalizat. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Modalităţile de identificare, recrutare, │ │ │
│ │implicare şi menţinere în proiect a persoanelor │ │ │
│ │aparţinând grupului-ţintă sunt descrise parţial. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Modalităţile de identificare, recrutare, │ │ │
│ │implicare şi menţinere în proiect a persoanelor │ │ │
│ │aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.5. │Identificarea nevoilor grupului-ţintă: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret │ │ │
│ │prin furnizarea de date cantitative şi/sau │ │ │
│ │calitative, studii sau analize statistice. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, │ │ │
│ │nefiind identificate în urma unor date cantitative │ │ │
│ │şi/sau calitative, studii sau analize statistice. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.6. │Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării │
│ │proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Activităţile propuse în proiect răspund concret │ │ │
│ │nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea │ │ │
│ │acestora. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Activităţile propuse în proiect răspund doar │ │ │
│ │parţial nevoilor identificate şi contribuie la │ │ │
│ │satisfacerea acestora. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Activităţile propuse în proiect nu răspund │ │ │
│ │nevoilor identificate şi nu contribuie la │ │ │
│ │satisfacerea acestora. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│1.7. │Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus │ │ │
│ │faţă de situaţia deja existentă. │ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul doar enumeră fără a descrie modalitatea│ │ │
│ │prin care proiectul aduce ceva în plus faţă de │ │ │
│ │situaţia deja existentă. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă │ │ │
│ │de situaţia deja existentă. │ 0 │ │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│Punctaj total criteriu "RELEVANŢĂ" │Maximum 30 de puncte│ │
│ ├────────────────────┼─────────┤
│ │Minimum 21 de puncte│ │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│2 │METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi │Punctaj maxim │ │
│ │este în măsură să furnizeze beneficii reale şi │25 de puncte │ │
│ │sustenabile grupului-ţintă; proiectul are o │Punctaj minim │ │
│ │structură logică şi este prezentat clar şi coerent │18 puncte │ │
│ │şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a │ │ │
│ │situaţiei grupului-ţintă) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.1. │Obiectivele proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot │ │ │
│ │fi atinse în perspectiva realizării proiectului. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în │ │ │
│ │perspectiva realizării proiectului. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Obiectivele proiectului nu sunt realiste în │ │ │
│ │perspectiva realizării proiectului. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.2. │Indicatori proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, │ │ │
│ │verificabili şi corelaţi cu activităţile proiectului│ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, │ │ │
│ │verificabili, dar nu sunt corelaţi cu activităţile │ │ │
│ │proiectului. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, │ │ │
│ │verificabili şi nu sunt corelaţi cu activităţile │ │ │
│ │proiectului. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.3. │Rezultatele proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, corelate cu activităţile şi descriu │ │ │
│ │îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod │ │ │
│ │direct realizarea obiectivelor proiectului. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, dar nu sunt corelate cu activităţile şi │ │ │
│ │nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care │ │ │
│ │determină în mod direct realizarea obiectivelor │ │ │
│ │proiectului. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/ │ │ │
│ │măsurabile, nu sunt corelate cu activităţile şi nu │ │ │
│ │descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină │ │ │
│ │în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.4. │Planificarea eficientă a activităţilor proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul │ │ │
│ │calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor │ │ │
│ │echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, │ │ │
│ │indicatorii de realizare şi ţintele stabilite. │ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi parţial corelate în cadrul │ │ │
│ │calendarului de realizare, cu rezultatele │ │ │
│ │proiectului şi indicatorii de realizare, precum şi │ │ │
│ │cu atribuţiile membrilor echipei de proiect. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, │ │ │
│ │sintetic, cronologic şi nu sunt corelate nici în │ │ │
│ │cadrul calendarului de realizare, şi nici cu │ │ │
│ │atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt │ │ │
│ │slab corelate cu rezultatele proiectului şi │ │ │
│ │indicatorii de realizare, iar ţintele stabilite nu │ │ │
│ │sunt fezabile. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.5. │Calificările şi experienţa necesară a fiecărui membru din cadrul echipei de │
│ │implementare: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Sunt descrise concret calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară, precum şi │ │ │
│ │atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru │ │ │
│ │din echipa de implementare. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară, precum şi │ │ │
│ │atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru │ │ │
│ │din echipa de implementare. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Nu sunt descrise calificările, competenţele │ │ │
│ │profesionale, experienţa necesară şi atribuţiile şi │ │ │
│ │responsabilităţile fiecărui membru din echipa de │ │ │
│ │implementare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.6. │Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru │
│ │implementarea proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi │ │ │
│ │care urmează a fi închiriate sau achiziţionate │ │ │
│ │pentru implementarea proiectului în raport cu │ │ │
│ │activităţile proiectului, care contribuie la │ │ │
│ │obţinerea rezultatelor propuse. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi │ │ │
│ │care urmează a fi închiriate sau achiziţionate, dar │ │ │
│ │nu sunt corelate cu activităţile proiectului, care │ │ │
│ │contribuie la obţinerea rezultatelor propuse. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/ │ │ │
│ │lucrările, dotările şi echipamentele existente şi │ │ │
│ │cele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate │ │ │
│ │pentru implementarea proiectului propus. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.7. │Metodologia de implementare a proiectului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse, precum şi o metodologie │ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului,│ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse, dar nu prezintă o metodologie│ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului,│ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare │ │ │
│ │a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie│ │ │
│ │concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi │ │ │
│ │organizarea managerială şi financiară a proiectului,│ │ │
│ │printr-o alocare eficientă a resurselor. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a │ │ │
│ │activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie │ │ │
│ │pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea │ │ │
│ │managerială şi financiară a proiectului, printr-o │ │ │
│ │alocare eficientă a resurselor. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.8. │Egalitate de şanse │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │Proiectul prezintă concret modul în care principiul │ │ │
│ │privind egalitatea de şanse este integrat în │ │ │
│ │elaborarea şi implementarea proiectului: │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) în realizarea activităţilor; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) în managementul proiectului; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de │ │ │
│ │gen. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care │ │ │
│ │principiul privind egalitatea de şanse este integrat│ │ │
│ │în elaborarea şi implementarea proiectului: │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) în realizarea activităţilor; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) în managementul proiectului; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de │ │ │
│ │gen. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Proiectul nu prezintă modul în care principiul │ │ │
│ │privind egalitatea de şanse este integrat în │ │ │
│ │elaborarea şi implementarea proiectului: │ 0 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) în realizarea activităţilor; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) în managementul proiectului; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) prezentarea altor componente care contribuie la │ │ │
│ │asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de │ │ │
│ │gen. │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│2.9. │Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la │ │ │
│ │cel puţin două dintre obiectivele orizontale: │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) dezvoltare durabilă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) inovare şi TIC; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) îmbătrânire activă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1) abordare interregională. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la │ │ │
│ │cel puţin unul dintre obiectivele orizontale: │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) dezvoltare durabilă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) inovare şi TIC; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) îmbătrânire activă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1) abordare interregională. │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel │ │ │
│ │puţin unul dintre obiectivele orizontale: │ 0 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │a1) dezvoltare durabilă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │b1) inovare şi TIC; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │c1) îmbătrânire activă; │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │
│ │d1) abordare interregională. │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Punctaj total criteriu "METODOLOGIE" │Maximum 25 de puncte│ │
│ │ ├────────────────────┼─────────┤
│ │ │Minimum 18 puncte │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│3. │SUSTENABILITATE (prezentarea clară a modului de │Punctaj maxim │ │
│ │continuare a proiectului sau a efectelor proiectului│15 puncte │ │
│ │după încetarea sursei de finanţare; prezentarea │Punctaj minim │ │
│ │măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se │10 puncte │ │
│ │asigura faptul că progresul sau beneficiile │ │ │
│ │realizate pentru grupul/grupurile-ţintă vor fi │ │ │
│ │garantate în viitor) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│3.1. │Transferabilitate │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul descrie concret modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu descrie concret modul în care este │ │ │
│ │asigurată o posibilă transferare a activităţilor/ │ │ │
│ │rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte │ │ │
│ │sectoare, multiplicare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│3.2. │Sustenabilitate financiară │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor │ │ │
│ │sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │ 6 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor │ │ │
│ │sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de │ │ │
│ │finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) │ │ │
│ │pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor │ │ │
│ │sale după finalizarea finanţării nerambursabile. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│3.3. │Dezvoltarea domeniului capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Proiectul descrie concret modalitatea prin care │ │ │
│ │rezultatele propuse prin proiect vor conduce la │ │ │
│ │întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor│ │ │
│ │de ocupare. │ 4 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Proiectul descrie ambiguu modalitatea prin care │ │ │
│ │rezultatele propuse prin proiect vor conduce la │ │ │
│ │întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor│ │ │
│ │de ocupare. │ 2 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Proiectul nu descrie modalitatea prin care │ │ │
│ │rezultatele propuse prin proiect vor conduce la │ │ │
│ │întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor│ │ │
│ │de ocupare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Punctaj total criteriu "SUSTENABILITATE" │Maximum 15 puncte │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Minimum 10 puncte │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│4. │COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele │Maximum 30 de puncte│ │
│ │aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul │Minimum 21 de puncte│ │
│ │proiectului este bine gestionat cu respectarea │ │ │
│ │principiilor managementului riguros) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│4.1. │Completitudinea bugetului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte│ │ │
│ │şi sunt reflectate în alocarea pe activităţi. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt │ │ │
│ │corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe │ │ │
│ │activităţi. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial │ │ │
│ │corecte şi sunt parţial reflectate în alocarea pe │ │ │
│ │activităţi. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│4.2. │Detalierea bugetului: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi │ │ │
│ │costuri unitare pentru toate categoriile de │ │ │
│ │cheltuieli incluse. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe │ │ │
│ │unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de │ │ │
│ │cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a │ │ │
│ │modalităţii de estimare a costurilor de către │ │ │
│ │aplicant. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe │ │ │
│ │unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de │ │ │
│ │cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a │ │ │
│ │modalităţii de estimare a costurilor de către │ │ │
│ │aplicant. │ 1 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi│ │ │
│ │costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli │ │ │
│ │incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de │ │ │
│ │estimare a costurilor. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│4.3. │Fundamentarea economico-financiară a costurilor: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute concret de o justificare corectă privind │ │ │
│ │numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar, pentru fiecare tip de cheltuială. │ 8 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute concret de o justificare corectă privind │ │ │
│ │numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt │ │ │
│ │susţinute parţial de o justificare corectă privind │ │ │
│ │numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul │ │ │
│ │unitar şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt │ │ │
│ │susţinute de o justificare corectă privind numărul │ │ │
│ │de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│4.4. │Modalitatea de estimare a costurilor: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Toate costurile sunt realiste, sunt în │ │ │
│ │conformitate cu preţurile pieţei şi sunt corelate cu│ │ │
│ │complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei, în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, │ │ │
│ │constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în │ │ │
│ │obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a│ │ │
│ │fondurilor publice naţionale aferente acestora, │ │ │
│ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea │ │ │
│ │nr. 142/2012, cu modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare. │ 8 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Toate costurile sunt realiste, sunt în │ │ │
│ │conformitate cu preţurile pieţei, dar nu sunt │ │ │
│ │corelate cu complexitatea şi natura activităţii/ │ │ │
│ │achiziţiei în conformitate cu prevederile Ordonanţei│ │ │
│ │de urgenţă a Guvernului nr 66/2011, aprobată cu │ │ │
│ │modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu│ │ │
│ │modificările şi completările ulterioare. │ 5 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Nu toate costurile sunt realiste şi în │ │ │
│ │conformitate cu preţurile pieţei şi nu sunt corelate│ │ │
│ │cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în│ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi │ │ │
│ │completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu │ │ │
│ │preţurile pieţei şi nu sunt corelate cu │ │ │
│ │complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a │ │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi │ │ │
│ │completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┤
│4.5. │Utilizarea eficientă a fondurilor: │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────┤
│ │a) Este justificată şi fundamentată concret şi │ │ │
│ │corect valoarea totală a proiectului printr-o │ │ │
│ │analiză din care reiese că fondurile utilizate la │ │ │
│ │finanţare sunt corelate cu activităţile şi │ │ │
│ │indicatorii propuşi. │ 6 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │b) Este insuficient justificată şi fundamentată │ │ │
│ │valoarea totală a proiectului printr-o analiză din │ │ │
│ │care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt│ │ │
│ │corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │ 3 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │
│ │c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea │ │ │
│ │totală a proiectului printr-o analiză din care │ │ │
│ │reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt │ │ │
│ │corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi. │ 0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Punctaj total criteriu "COST-EFICIENŢĂ" │Maximum 30 de puncte│ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Minimum 21 de puncte│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │SCOR TOTAL PROIECT │Maximum │ │
│ │ │100 de puncte │ │
│ │ ├────────────────────┤ │
│ │ │Minimum 70 de puncte│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │Comentarii evaluator │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────┘


                                    ------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016