Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHIDUL SOLICITANTULUI din 11 ianuarie 2024  aferent schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 11 ianuarie 2024 aferent schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 38 din 16 ianuarie 2024
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 27 din 11 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2024.
──────────
    Acest document reprezintă un îndrumar pentru solicitanţii de ajutor de stat regional în cadrul Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii „CONSTRUCTPLUS“, denumit în continuare Program, având ca obiectiv susţinerea financiară a investiţiilor private pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii, instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 7 iulie 2023.
    Informaţii privind modul de completare a documentelor care urmează a fi depuse în temeiul acestui program, precum şi toate condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea emiterii Acordului pentru finanţare se regăsesc în cuprinsul prezentului document şi pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MEAT, la următoarea adresă: https://economie.gov.ro.
    Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, a tuturor informaţiilor cuprinse în cadrul prezentului ghid, precum şi a celorlalte date puse la dispoziţie pe site-ul precizat mai sus.
    În perioada de valabilitate a Programului, începând cu momentul publicării pe site-ul anterior menţionat a anunţului referitor la perioada de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare, MEAT pune la dispoziţia solicitanţilor adresa electronică ajutordestat@economie.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluţionate în cel mai scurt timp, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui ghid şi pe site-ul precizat mai sus.
    CAP. I
    Informaţii generale
    1. Obiectivul Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii „CONSTRUCTPLUS“
    Programul îşi propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii, stimularea investiţiilor în judeţele mai puţin dezvoltate, creşterea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiţii iniţiale sau pentru o investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023.
    Programul a fost instituit cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, precum şi a Deciziei Comisiei Europene C 2021/9750 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027.

    2. Bugetul Programului
    Programul aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 este un program multianual, respectiv pentru perioada de implementare 2023-2026, şi este gestionat de MEAT.
    Bugetul total alocat Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023-2026;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024-2029.


    3. Perioada de valabilitate a Programului
    Perioada de valabilitate a Programului este 7.07.2023-31.12.2026.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Conform art. 22 din Ordonanţa de │
│urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, │
│începând cu 1.01.2027 nu se mai emit │
│acorduri pentru finanţare, în perioada│
│2024-2029 efectuându-se plăţile în │
│baza acordurilor pentru finanţare │
│emise. │
└──────────────────────────────────────┘    4. Sectoare de activitate eligibile
    Sectoarele de activitate eligibile sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Dacă întreprinderea îşi desfăşoară │
│activitatea într-un sector de │
│activitate care nu se regăseşte în │
│anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a │
│Guvernului nr. 68/2023, dar solicită │
│finanţare pentru realizarea unei │
│investiţii iniţiale într-un sector de │
│activitate din anexa nr. 1 la │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. │
│68/2023, regăsit în certificatul │
│constatator emis de registrul │
│comerţului, respectiva investiţie │
│poate fi eligibilă pentru finanţare, │
│cu respectarea tuturor celorlalte │
│condiţii prevăzute în Program. │
├──────────────────────────────────────┤
│ATENŢIE! │
│Se poate solicita finanţare pentru o │
│singură activitate economică, │
│respectiv un singur cod CAEN. │
│Activitatea pentru care se solicită │
│finanţare poate fi principală sau │
│secundară. │
└──────────────────────────────────────┘    5. Beneficiarii Programului
    Beneficiarii sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ATENŢIE!
    În vederea completării corecte a informaţiilor prevăzute în cererea de acord pentru finanţare, încadrarea întreprinderii solicitante în categoria IMM-urilor sau a întreprinderilor mari se realizează la momentul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.
    În acest sens, pentru a justifica încadrarea tipului de întreprindere, în cazul IMM-urilor, solicitantul completează anexa nr. 1 şi/sau anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, care se transmit împreună cu cererea de acord pentru finanţare.


    6. Cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei
    Anterior efectuării plăţilor se verifică eligibilitatea cheltuielilor solicitate la plată de către beneficiar.
    DEFINIŢII:
    Valoare totală investiţie = (valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile) – valoare TVA
    Cheltuielile eligibile = costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor/terenurilor/instalaţiilor sau utilajelor, aferente realizării investiţiei
    Active corporale = activele asociate investiţiei reprezentate de:
    - construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea/închirierea de construcţii;
    – terenuri, respectiv cheltuielile realizate cu achiziţionarea/închirierea de terenuri;
    – instalaţii tehnice, utilaje şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Valoarea achiziţiei terenului nu │
│trebuie să depăşească 10% din valoarea│
│totală a investiţiei. │
└──────────────────────────────────────┘


    Activele eligibile şi neeligibile incluse în planul de investiţii trebuie să fie proprietatea exclusivă a beneficiarului Programului pe perioada implementării şi menţinerii investiţiei, cu excepţia construcţiilor/terenurilor care fac obiectul închirierii.
    În cadrul procedurii de plată se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin încadrarea activelor în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
    În cazul construcţiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1 - Construcţii şi instalaţii de bază din devizul pe obiect, astfel cum este prezentat în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.
    În cazul închirierii construcţiilor/terenurilor aferente investiţiei sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcţiilor/terenurilor aferente investiţiei, înregistrate pe perioada realizării planului de investiţii.
    Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:
    a) în cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de 5 ani de la data preconizată de finalizare a investiţiei pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de 3 ani în cazul IMM-urilor;
    b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului de stat să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Valoarea maximă eligibilă a chiriei │
│pentru clădiri/terenuri nu poate │
│depăşi 25 lei/mp. │
└──────────────────────────────────────┘    Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
    b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani în cazul IMM-urilor;
    c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;
    d) să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În cazul în care, pe parcursul celor 5│
│ani de la finalizarea investiţiei în │
│cazul întreprinderilor mari, respectiv│
│celor 3 ani în cazul IMM-urilor, se │
│constată uzura fizică sau morală a │
│activelor aferente investiţiei │
│iniţiale realizate sau acestea au fost│
│distruse, este permisă înlocuirea │
│acestora, în vederea asigurării │
│continuităţii activităţii finanţate, │
│cu informarea MEAT şi cu condiţia ca │
│activitatea economică să fie menţinută│
│în regiunea în cauză pentru perioada │
│minimă relevantă. │
└──────────────────────────────────────┘
    DEFINIŢIE:
    Active necorporale = activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală
    Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc cumulative următoarele condiţii:
    a) trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul de stat;
    b) trebuie să fie amortizabile;
    c) trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
    d) trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de stat regional şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de stat pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.


    DEFINIŢII:
    Achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor.
    Terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
    - persoane fizice care au calitate de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    – persoane fizice care au calitate de angajat al cumpărătorului;
    – persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    – persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru întreprinderile mari, costurile│
│activelor necorporale sunt eligibile │
│numai până la un plafon de 50% din │
│costurile totale eligibile ale │
│investiţiei iniţiale. │
│Pentru IMM-uri, costurile activelor │
│necorporale sunt eligibile 100%. │
└──────────────────────────────────────┘

    DEFINIŢIE:
    Cheltuielile neeligibile = costurile aferente proiectului de investiţii în urma achiziţionării/realizării/închirierii de active corporale şi necorporale, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentului program
    Cheltuielile neeligibile se suportă de către întreprinderea solicitantă.
    Sunt considerate cheltuieli neeligibile, în cadrul planului de investiţii:
    - achiziţia, modernizarea, reabilitarea de construcţii şi lucrările suplimentare de construcţii necesare schimbării destinaţiei unor construcţii existente;
    – achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule;
    – cheltuieli cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor;
    – cheltuieli pentru reabilitarea/repararea activelor corporale achiziţionate;
    – cheltuielile menţionate în devizul general la alte capitole decât subcapitolul 4.1;
    – costurile aferente chiriei care depăşesc valoarea de 25 lei/mp;
    – activele corporale de natura instalaţiilor tehnice, utilaje şi echipamente care nu se încadrează în clasificarea prezentată în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, sau nu au valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare sau nu sunt noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri.    7. Intensitatea, cumulul şi calculul ajutorului de stat
    Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor prin alocări de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT sub formă de granturi, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxime admisibile prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023.
    Valoarea maximă a ajutorului de stat regional este calculată în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2023/1.315 al Comisiei din 23 iunie 2023, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi a Regulamentului (UE) 2022/2.473 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, ale Deciziei Comisiei Europene C (2023) 1101 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi majorate, conform Regulamentului cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii, cu respectarea obligaţiei de a asigura o cofinanţare de 25% din cheltuielile eligibile.
    Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii.
    În cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea ajustată permisă a ajutoarelor se calculează conform formulei prevăzute la art. 3 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, respectiv:
    - valoarea ajustată a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C),
    unde:
    R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona respectivă, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri;
    A este partea din costurile eligibile în valoare de 55 de milioane euro;
    B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane euro şi 110 milioane euro; iar
    C este partea din costurile eligibile de peste 110 milioane euro.

    Exemple de calcul al ajutorului de stat:
    1. Pentru o întreprindere care realizează o investiţie în regiunea Tulcea, regiune cu intensitate maximă 60% şi investiţia este în valoare de 4 milioane euro (20.000.000 echivalent în lei), din care costurile eligibile sunt de 2,5 milioane euro (12.500.000 echivalent în lei), ajutorul de stat este calculat astfel:
    12.500.000 lei x 60% = 7.500.000 lei

    2. Pentru o întreprindere care realizează o investiţie în regiunea Tulcea, regiune cu intensitate maximă 60% şi investiţia este în valoare de 80 milioane euro (400.000.000 echivalent în lei), din care costurile eligibile sunt de 65 milioane euro (325.000.000 echivalent în lei), ajutorul de stat este calculat astfel:
    0,6 x (275.000.000 lei + 0,5 x 50.000.000 lei) = 0,6 x 300.000.000 lei = 180.000.000 lei
    DEFINIŢII:
    Intensitatea ajutorului de stat = valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe
    Proiect mare de investiţii = o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data acordării ajutorului de stat
    Grup = societatea-mamă şi filialele acesteia

    Orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii.
    În cazul în care un proiect unic de investiţii devine un proiect mare de investiţii, ajutorul de stat solicitat de către întreprindere se va calcula utilizând formula prevăzută la art. 3 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023.
    Valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic este formată din valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat, după caz, aferente proiectelor anterioare şi valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care se solicită finanţare.
    Pentru aplicarea formulei este necesar ca valoarea cheltuielilor eligibile cumulate să fie calculată în euro. În acest sens se va utiliza cursul de schimb mediu, stabilit de Banca Naţională a României, al lunii anterioare datei depunerii cererii de acord pentru finanţare.
    Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicită finanţare se calculează ca diferenţă între valoarea maximă a ajutorului de stat aferent proiectului unic şi valoarea ajutorului de stat acordat pentru finanţarea proiectului/proiectelor anterior/anterioare, dacă este cazul.
    Ajutoarele de stat acordate în baza Programului:
    a) pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat sau de minimis ce vizează alte costuri eligibile identificabile diferite;
    b) pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care un astfel de cumul nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 şi în tabelul de la pct. 7 din prezentul ghid;
    c) nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele maxime prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 şi în tabelul de la pct. 7 din prezentul ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI! │
│Cu privire la cumul, se ia în │
│considerare valoarea totală a │
│ajutoarelor de stat acordate pentru │
│activitatea, investiţia sau │
│întreprinderea care beneficiază de │
│ajutor de stat. │
│Întreprinderea solicitantă are │
│obligaţia să declare la momentul │
│depunerii cererii de acord pentru │
│finanţare toate ajutoarele de stat │
│primite în ultimii trei ani, în │
│vederea verificării respectării │
│regulii de cumul al ajutoarelor de │
│stat, a încadrării în categoria de │
│„proiect unic de investiţii“, a │
│respectării intensităţii maxime │
│aplicabile, a verificării încadrării │
│în plafoanele maxime pe judeţ sau │
│localitate în cazul judeţului Ilfov │
│etc. │
│Această declaraţie trebuie să se │
│refere nu numai la ultimii trei ani, │
│ci şi la (i) orice ajutoare de stat/de│
│minimis primite în raport cu aceleaşi │
│costuri eligibile, respectiv la (ii) │
│orice eventuale ajutoare de stat de │
│care a beneficiat întreprinderea │
│pentru finanţarea unei investiţii │
│anterioare, împreună cu care │
│investiţia sprijinită în baza │
│Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.│
│68/2023 formează un proiect unic. │
├──────────────────────────────────────┤
│ATENŢIE! │
│În cazul în care între momentul │
│înregistrării cererii de acord pentru │
│finanţare şi momentul primirii │
│acordului pentru finanţare, │
│întreprinderea solicitantă obţine un │
│alt ajutor de minimis sau ajutor de │
│stat, este obligată să transmită MEAT,│
│în termen de 5 zile de la data │
│acordării noului ajutor, o notificare │
│prin care să menţioneze următoarele: │
│- furnizorul ajutorului de minimis sau│
│al ajutorului de stat; │
│- actul normativ în baza căruia s-a │
│acordat ajutorul; │
│- actul juridic care face posibilă │
│acordarea ajutorului, respectiv │
│contract de finanţare, acord pentru │
│finanţare etc.; │
│- data acordării; │
│- valoarea în euro a ajutorului │
│acordat. │
│În cazul în care întreprinderea │
│solicitantă nu înştiinţează MEAT în │
│legătură cu situaţia de mai sus, în │
│funcţie de momentul constatării │
│acestui fapt, MEAT nu mai emite acord │
│pentru finanţare pentru care │
│solicitantul a depus cerere de acord │
│pentru finanţare sau revocă acordul de│
│finanţare emis şi recuperează, după │
│caz, ajutorul de stat plătit. │
└──────────────────────────────────────┘

    8. Criterii de eligibilitate ale solicitantului
    Pentru a fi inclus ca potenţial beneficiar al Programului, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum se prevede la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    b) se angajează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul dintre sectoarele de activitate eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate şi ajutorul a fost recuperat, inclusiv dobânda aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
    g) nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
    h) respectă condiţionalităţile prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante:
    - să nu fie rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante sau se supun legislaţiei fiscale a acestora;
    – să nu fie controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    – să nu controleze, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
    – să nu exercite dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.


    Pentru întreprinderile în activitate, suplimentar faţă de criteriile prevăzute la lit. a)-h) de mai sus, acestea trebuie să îndeplinească cumulativ, la data depunerii cererii, şi următoarele criterii de eligibilitate:
    i) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
    j) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    k) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
    l) nu aparţin unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

    Pentru întreprinderile nou-înfiinţate se aplică criteriile de eligibilitate prevăzute la lit. a)-h), precum şi cele de la lit. k) şi l).
    PRECIZĂRI!
    Se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate o întreprindere care se află cel puţin în una dintre situaţiile următoare, astfel cum este prevăzut la art. 2 pct. 18 din Regulament:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE, denumită în continuare Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza indicatorului Aearnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortozation, denumit în continuare EBITDA, se situează sub valoarea 1,0.    În vederea verificării situaţiei de la lit. a): – din bilanţ se adună pierderea reportată, pierderea exerciţiului financiar şi alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (repartizarea profitului, acţiuni proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultată reprezintă totalul pierderilor;
    – totalul pierderilor se scade din totalul obţinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din reevaluare, cu rezerve şi cu alte elemente considerate ca făcând parte din fondurile proprii conform bilanţului (profitul exerciţiului financiar, profitul reportat, câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii);
    – dacă rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vărsat;
    – dacă rezultatul obţinut este mai mic decât jumătate din valoarea capitalului subscris vărsat, întreprinderea este în dificultate.

    În vederea verificării situaţiei de la lit. b): – din bilanţ se compară valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciţiu financiar cu valoarea aceluiaşi indicator din exerciţiul financiar anterior;
    – dacă capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumătate faţă de exerciţiul financiar anterior, întreprinderea este în dificultate.

    În vederea verificării situaţiei de la lit. e): • pct. (i):
    - din bilanţ se adună total datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an cu total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an;
    – rezultatul obţinut se împarte la valoarea aferentă capitalurilor proprii;
    – se verifică dacă valoarea rezultată este mai mare de 7,5;

    • pct. (ii):
    - din contul de profit şi pierdere valoarea însumată a profitului net cu cheltuielile cu taxe şi impozite, cu cheltuielile cu dobânzi şi cu cheltuielile cu amortizarea se raportează la cheltuielile cu dobânzi;
    – se verifică dacă rezultatul se situează sub valoarea 1,0.


    Dacă ambele condiţii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele două exerciţii financiare, întreprinderea este în dificultate.
    În sensul celor de mai sus, solicitanţii vor transmite, în copie, situaţiile financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimelor două exerciţii financiare încheiate.
    Obligaţia prezentării situaţiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înfiinţate.
    Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
    - situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - formularul 10;
    – contul de profit şi pierdere - formularul 20;
    – date informative - formularul 30;
    – situaţia activelor imobilizate - formularul 40;
    – dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF.


    9. Documente care trebuie să însoţească cererea de acord pentru finanţare
    Întreprinderea solicitantă de ajutor de stat va depune la MEAT dosarul în vederea obţinerii acordului pentru finanţare, care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cererea de acord pentru finanţare, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
    b) certificat constatator extins, eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat;
    d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local;
    e) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat. Acestea nu se prezintă în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;
    f) plan de afaceri şi plan de investiţii, însoţite de documentele solicitate în cadrul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2.1 la prezentul ghid;
    g) procură notarială pentru persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    h) act de identitate;
    i) datele de identificare ale persoanei de contact;
    j) declaraţie pe propria răspundere;
    k) opis.
    ATENŢIE!
    • Toate documentele transmise MEAT de către întreprinderea solicitantă trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română, certificate de către traducători autorizaţi.
    • Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
    • Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumată de reprezentantul legal al întreprinderii prin declaraţia pe propria răspundere din cadrul cererii de acord pentru finanţare.
    • Toate documentele se îndosariază, se numerotează pe fiecare pagină şi se opisează în ordinea prevăzută în cadrul condiţiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evaluării cererii de acord pentru finanţare.
    • Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din propria iniţiativă, în vederea completării cererii de acord pentru finanţare.
    CAP. II
    Acordarea ajutorului de stat
    1. Înregistrarea cererii de acord pentru finanţare
    În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea trebuie să transmită MEAT cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele prevăzute la pct. 9 din cap. I al prezentului ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI! │
│Întreprinderea solicitantă depune, │
│direct sau prin poştă (servicii de │
│curierat) cu confirmare de primire, la│
│Registratura generală a MEAT din Calea│
│Victoriei nr. 152, sectorul 1, │
│Bucureşti, cererea de acord pentru │
│finanţare (conform anexei nr. 1 la │
│prezentul ghid) însoţită de │
│documentele justificative necesare │
│pentru evaluare, într-un exemplar pe │
│suport hârtie şi în format electronic │
│de tip memory stick. │
│Pe plic se va menţiona Direcţia │
│politici industriale şi finanţări │
│pentru industrie - Ordonanţa de │
│urgenţă a Guvernului nr. 68/2023. │
│Înregistrarea cererilor de acord │
│pentru finanţare se realizează doar în│
│intervalul sesiunilor de 30 de zile │
│calendaristice, comunicate pe site-ul │
│MEAT. │
│Perioada de înregistrare a cererilor │
│se comunică de către MEAT pe │
│website-ul său, conform art. 24 alin. │
│(1) din Ordonanţa de urgenţă a │
│Guvernului nr. 68/2023, cu cel puţin │
│30 de zile calendaristice înainte de │
│data deschiderii sesiunilor. │
│ATENŢIE! │
│Cererile de acord pentru finanţare │
│înregistrate în afara sesiunilor se │
│restituie întreprinderilor. │
└──────────────────────────────────────┘    2. Calculul punctajului şi publicarea listei întreprinderilor solicitante
    Pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid - Criterii de evaluare pentru stabilirea punctajului întreprinderilor solicitante, MEAT calculează un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la închiderea sesiunii.
    Evaluarea cererilor de acord pentru finanţare se finalizează după ce întreaga documentaţie este considerată completă şi conformă, cu emiterea de acord pentru finanţare sau scrisoare de respingere.
    Acordurile pentru finanţare se emit în limita bugetului alocat sesiunii.
    În situaţia în care există două sau mai multe întreprinderi care au obţinut acelaşi punctaj, ordinea intrării în analiză se va realiza în funcţie de criteriul stabilit în anexa nr. 4.
    În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, alocarea poate continua în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.

    3. Etapele de evaluare a cererii de acord pentru finanţare şi a documentaţiei anexate acesteia
    A. Etapa de verificare a existenţei şi conformităţii documentelor, care cuprinde:
    - înregistrarea cererii de acord pentru finanţare;
    – verificarea dosarului din punctul de vedere al conformităţii documentelor necesare încheierii acordului pentru finanţare.
    Pentru a se asigura conformitatea documentelor se verifică următoarele documente:
    A.1. Cererea de acord pentru finanţare. Aceasta trebuie:
    - să aibă toate rubricile completate cu datele solicitate, să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 1, să fie datată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – să conţină informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare (cu excepţia întreprinderilor nou-înfiinţate), planul de afaceri, planul de investiţii, actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea;
    – să fie însoţită de toate documentele prevăzute la pct. 9 din cadrul cap. I al prezentului ghid.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În situaţia în care reprezentantul │
│legal al întreprinderii, conform │
│certificatului constatator, nu poate │
│semna documentaţia necesară în vederea│
│accesării ajutorului de stat, este │
│permisă desemnarea unei alte persoane │
│care să reprezinte legal │
│întreprinderea în relaţia cu MEAT, │
│cererea de acord pentru finanţare │
│fiind însoţită de o procură notarială │
│în acest sens. │
└──────────────────────────────────────┘
    A.2. Certificatul constatator extins. Acesta trebuie:
    - să fie valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare;
    – să fie ataşat în original, dacă este emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, sau în format electronic, cu informaţii obţinute de pe portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

    A.3. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Pentru verificarea îndeplinirii │
│criteriului de eligibilitate prevăzut │
│la art. 11 lit. f) din Ordonanţa de │
│urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, │
│respectiv faptul că întreprinderea nu │
│înregistrează debite restante la │
│bugetul de stat, certificatul de │
│atestare fiscală trebuie: │
│- să fie valabil la data înregistrării│
│cererii de acord pentru finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


    Se va avea în vedere să nu figureze sume de plată la secţiunile A*, C şi D - Obligaţii de plată, care cuprinde:
    - totalul obligaţiilor fiscale principale şi sumele stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare ANAF, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală;
    – totalul obligaţiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 12 din Codul de procedură fiscală.
    * Cu excepţia sumelor aflate în compensare cu sumele de rambursat/restituit din secţiunea B.


    A.4. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul local în original pentru sediul întreprinderii şi pentru toate punctele de lucru ale acesteia
    - Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie valabil la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI! │
│- În cazul investiţiilor iniţiale sau │
│al investiţiilor pentru o nouă │
│activitate care constau în înfiinţarea│
│unei unităţi noi, înregistrarea │
│punctului de lucru se poate face şi │
│ulterior depunerii cererii de acord │
│pentru finanţare, respectiv după │
│intabularea construcţiei. │
│- În cazul de mai sus se va transmite │
│MEAT certificatul de atestare fiscală │
│la 6 luni după demararea investiţiei, │
│ulterior înregistrării punctului de │
│lucru. │
└──────────────────────────────────────┘
    A.5. Situaţiile financiare anuale aprobate, aferente perioadei 2020-2022
    Obligaţia prezentării situaţiilor financiare nu se aplică întreprinderilor nou-înfiinţate care nu au desfăşurat activitate.
    Situaţiile financiare anuale aprobate trebuie să conţină:
    - situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - formularul 10;
    – contul de profit şi pierdere - formularul 20;
    – date informative - formularul 30;
    – situaţia activelor imobilizate - formularul 40;
    – dovada depunerii acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În situaţia în care rentabilitatea │
│cifrei de afaceri este mai mică decât │
│0 în ultimul exerciţiu financiar │
│încheiat se vor prezenta şi situaţiile│
│financiare anuale aprobate │
│corespunzătoare unuia dintre cele două│
│exerciţii financiare anterioare │
│acestuia, în care rentabilitatea │
│cifrei de afaceri este mai mare decât │
│0. │
└──────────────────────────────────────┘

    A.6. Planul de afaceri şi planul de investiţii, însoţite de documentele solicitate în cadrul acestora, trebuie să demonstreze eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei şi:
    - să respecte structura indicativă prevăzută în anexele nr. 2 şi 2.1 la prezentul ghid şi să conţină, cel puţin, toate informaţiile din respectiva structură;
    – să fie datat şi semnat în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
    – să asigure corelarea cu informaţiile din cererea de acord pentru finanţare.
    La elaborarea planului de afaceri se vor avea în vedere următoarele recomandări:
    - să fie concis, complet, să conţină informaţii de bază cu privire la activitatea întreprinderii;
    – să prezinte o analiză obiectivă, bazată pe propuneri realiste;
    – să fie elaborat pe perioada implementării investiţiei şi pe următorii 5 ani de la finalizarea investiţiei pentru întreprinderile mari şi pe următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei pentru IMM-uri;
    – să conţină proiecţiile financiare cu toate formulele de calcul, atât pe suport tipărit, cât şi în format Microsoft Excel.

    La elaborarea planului de investiţii se vor avea în vedere următoarele:
    - să cuprindă cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, cu determinarea valorii totale a investiţiei, precum şi a calendarului realizării investiţiei;
    – valorile cheltuielilor eligibile, totale şi pe ani, vor fi corelate cu informaţiile corespunzătoare din cererea de acord pentru finanţare;
    – să fie specificată data estimată a demarării şi finalizării investiţiei, care să corespundă cu cele menţionate în cererea de acord pentru finanţare.

    DEFINIŢIE:
    Calendarul realizării investiţiei - perioada de realizare a planului de investiţii de la data demarării investiţiei până la data exprimată la nivel de lună a anului în care se finalizează investiţia, dar nu mai târziu de 31 august 2028

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Persoana de contact este persoana │
│desemnată de întreprindere pentru a │
│ţine legătura cu reprezentanţii MEAT, │
│în procesul de evaluare a documentelor│
│trimise de întreprindere în vederea │
│încheierii acordului de finanţare. │
│Persoana de contact poate fi aceeaşi │
│cu reprezentantul legal al │
│întreprinderii. │
└──────────────────────────────────────┘
    A.7. Declaraţia pe proprie răspundere, prin care întreprinderea atestă:
    - datele privind ajutoarele de stat şi de minimis;
    – date privind orice investiţii finanţate din surse publice, împreună cu care investiţia sprijinită în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 ar putea constitui un proiect unic de investiţii;
    – datele privind relocarea;
    – datele privind situaţia juridică şi financiară.
    Declaraţia este semnată de reprezentantul legal al întreprinderii sau de persoana împuternicită prin procură notarială.

    A.8. Opis cu documentele ataşate cererii de acord pentru finanţare
    Acesta trebuie să indice denumirea fiecărui document şi pagina la care respectivul document este îndosariat

    A.9. Cartea de identitate a reprezentantului legal, procura notarială, după caz
    A.10. Datele de identificare ale persoanei de contact din cadrul solicitantului

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate documentele transmise MEAT de │
│către întreprindere trebuie să fie │
│redactate în limba română. │
│Documentele emise de întreprindere în │
│original sunt datate şi semnate de │
│persoana autorizată să reprezinte │
│legal întreprinderea. │
│Toate documentele se îndosariază, se │
│numerotează şi se opisează. │
└──────────────────────────────────────┘

    B. Etapa verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 şi prezentul ghid:
    B.1. Cererea de acord pentru finanţare - Se verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. I pct. 8 din prezentul ghid.
    B.2. Certificatul constatator - se verifică dacă întreprinderea:
    - este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990;
    – are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
    – realizează o investiţie iniţială în România în unul dintre sectoarele de activitate eligibile, activitatea pentru care solicită finanţare fiind declarată la oficiul registrului comerţului;
    – nu se află în procedură de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

    B.3. Situaţiile financiare - se verifică dacă întreprinderea:
    - are rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 în unul din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate (2020-2022), în cazul întreprinderilor în activitate (= 100 x Profit net/Cifra de afaceri);
    – are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat (2022), în cazul întreprinderilor în activitate (Se preia din situaţiile financiare - formularul 10.).

    B.4. Certificat de atestare fiscală - Se verifică dacă întreprinderea înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare la bugetul general consolidat, precum şi la bugetul local, pentru toate sediile şi punctele de lucru.
    B.5. Planul de afaceri şi planul de investiţii - Se verifică criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească planul de afaceri şi planul de investiţii prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 2.1 la prezentul ghid.


    4. Soluţionarea cererii de acord pentru finanţare
    În urma etapei de verificare prevăzute la pct. 3 din cap. II al prezentului ghid, MEAT emite întreprinderilor solicitante, după caz:
    - acord pentru finanţare pentru solicitanţii admişi în limita bugetului;
    – solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    – scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare;
    – lista solicitanţilor eligibili, dar în afara bugetului alocat sesiunii.


    5. Emiterea acordului pentru finanţare
    În vederea obţinerii acordului pentru finanţare întreprinderea solicitantă trebuie să prezinte toate documentele prevăzute de prezentul ghid, să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 şi să respecte prevederile prezentului ghid.
    MEAT verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid, în ordinea stabilită prin lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la data publicării listei întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut.

    6. Solicitare de completare a cererii de acord pentru finanţare
    În cazul în care:
    - există neconcordanţe/neclarităţi în informaţiile furnizate;
    – documentele nu sunt conforme;
    – nu sunt transmise în integralitate documentele prevăzute în prezentul ghid;
    – se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii de acord pentru finanţare,

    MEAT îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii şi/sau documente până la momentul în care consideră toată documentaţia ca fiind conformă şi completă.
    Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii.
    Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din propria iniţiativă, în vederea completării documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare.

    7. Respingerea cererii de acord pentru finanţare
    MEAT respinge cererea de acord pentru finanţare dacă:
    • cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de următoarele documente:
    - situaţii financiare anuale aprobate, cu excepţia întreprinderilor nou-înfiinţate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat şi, după caz, ale exerciţiului financiar din ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0;
    – planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii;

    • nu se încadrează în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    • nu sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 11 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    • nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate a investiţiei:
    - să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale pentru o nouă activitate, ţinând cont de prevederile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    – să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia pentru întreprinderile mari, respectiv 3 ani pentru IMM-uri, conform planului de afaceri;

    • nu respectă termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    • s-a transmis cererea de acord pentru finanţare ulterior încheierii sesiunii de depunere.


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate documentele emise de solicitant/│
│beneficiarul Programului (acordul │
│pentru finanţare, solicitarea de │
│informaţii şi/sau documente pentru │
│completarea cererii de acord pentru │
│finanţare, scrisoarea de respingere a │
│cererii de acord pentru finanţare) se │
│transmit direct, prin poştă sau │
│electronic, în funcţie de indicaţiile │
│MEAT. │
├──────────────────────────────────────┤
│ATENŢIE! │
│Solicitantul prezintă dovada │
│contribuţiei financiare în termen de │
│maximum 6 luni de la data semnării │
│acordului pentru finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘    CAP. III
    Demararea investiţiei
    DEFINIŢIE:
    Demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea survine primul

    A se avea în vedere dispoziţiile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 care precizează în mod expres faptul că, dacă solicitantul demarează investiţia anterior depunerii cererii pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă pentru acordarea ajutorului de stat în baza prezentei scheme.
    Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor.
    Demararea lucrărilor de construcţie reprezintă încheierea contractului, a comenzii ferme de executare a lucrărilor de construcţii, în funcţie de care are loc prima.
    Cheltuielile efectuate înainte de semnarea acordului pentru finanţare nu sunt eligibile.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderile au obligaţia demarării│
│investiţiei pentru care au solicitat │
│finanţare în termen de maximum 6 luni │
│de la data emiterii acordului pentru │
│finanţare, conform calendarului asumat│
│în documentaţia anexată cererii. │
└──────────────────────────────────────┘


    Întreprinderea are obligaţia să transmită MEAT, în termen de maximum 6 luni de la data semnării acordului pentru finanţare, date şi informaţii privind demararea investiţiei şi să anexeze primul contract sau comanda fermă de executare a lucrărilor de construcţii sau de achiziţie de echipamente (copie conformă cu originalul, asumată de către reprezentantul legal).

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│MEAT are dreptul de a verifica │
│permanent îndeplinirea condiţiilor de │
│eligibilitate a întreprinderii, │
│respectiv a proiectului de investiţii │
│pe întreaga perioadă de implementare │
│şi monitorizare a planului de │
│investiţii. │
└──────────────────────────────────────┘


    CAP. IV
    Menţinerea şi monitorizarea investiţiei
    Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia în cazul întreprinderilor mari şi de cel puţin 3 ani de la data finalizării acesteia în cazul IMM-urilor.
    Pe întreaga perioadă de implementare, reprezentanţii MEAT au dreptul de a verifica permanent îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarului ajutorului de stat şi realizarea acţiunilor asumate de acesta prin planul de afaceri şi planul de investiţii.
    Dreptul de verificare similar al reprezentanţilor MEAT se aplică şi pentru o perioadă de 5 ani ulterioară anului finalizării investiţiei de către întreprinderile mari şi de 3 ani de către IMM-uri.
    În acest context, reprezentanţii MEAT pot verifica oricând la faţa locului, cu notificarea prealabilă a beneficiarului, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale şi necorporale.
    MEAT va realiza anual verificarea la faţa locului, în vederea stabilirii îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Întreprinderea va fi înştiinţată de către MEAT cu privire la perioada efectuării verificării. Întreprinderea are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor MEAT la locul de desfăşurare a investiţiei şi de a pune la dispoziţia acestora toate documentele necesare verificării menţinerii investiţiei.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea trebuie să prezinte şi │
│să fundamenteze cel puţin următoarele │
│elemente: │
│- planul de investiţii realizat; │
│- categoriile de produse/servicii │
│realizate ca urmare a implementării │
│proiectului de investiţii; │
│- cifra de afaceri realizată ca urmare│
│a implementării proiectului de │
│investiţii. │
└──────────────────────────────────────┘


    CAP. V
    Modificarea planului de investiţii şi a acordului pentru finanţare
    Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Modificările nu pot viza creşterea │
│valorii totale a cheltuielilor │
│eligibile, respectiv a ajutorului de │
│stat aferent acestora. │
└──────────────────────────────────────┘


    Pe parcursul realizării investiţiei, beneficiarul Programului poate solicita MEAT prelungirea calendarului investiţiei, prin transmiterea unei notificări cu menţionarea perioadei revizuite de realizare a investiţiei, cu anexarea unei fundamentări în acest sens, inclusiv în format electronic.
    MEAT analizează în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data notificării documentaţia transmisă şi poate solicita clarificări/completări. În termen de maximum 10 zile lucrătoare, întreprinderea răspunde solicitării MEAT.
    În urma evaluării documentelor, MEAT poate:
    - să aprobe modificarea calendarului realizării investiţiei; sau
    – să respingă notificarea de modificare a calendarului realizării investiţiei.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În situaţia în care se constată că │
│investiţia îndeplineşte în continuare │
│toate condiţiile prevăzute de Program,│
│calendarul realizării investiţiei se │
│modifică corespunzător. În situaţia în│
│care se constată că investiţia nu mai │
│îndeplineşte condiţiile prevăzute de │
│Program, acordul pentru finanţare se │
│revocă. │
│În cazul în care calendarul realizării│
│investiţiei înregistrează modificări │
│şi întreprinderea nu solicită MEAT │
│aprobarea acestor modificări în termen│
│de 30 de zile de când a luat │
│cunoştinţă de respectiva modificare, │
│anexând o fundamentare în acest sens, │
│acordul pentru finanţare se revocă. │
└──────────────────────────────────────┘
    CAP. VI
    Revocarea acordului pentru finanţare
    MEAT transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare, dacă întreprinderea:
    a) nu informează MEAT, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu privire la demararea investiţiei;
    b) intră în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    c) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    d) informează MEAT că este în imposibilitatea realizării planului de investiţii;
    e) nu face dovada existenţei contribuţiei financiare în termen de 6 luni după semnarea acordului pentru finanţare;
    f) înregistrează modificări în calendarul realizării investiţiei şi întreprinderea nu solicită MEAT aprobarea acestor modificări în termen de 30 de zile de când a luat cunoştinţă de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În vederea demonstrării existenţei │
│sursei de finanţare certe, │
│întreprinderea trebuie să transmită │
│documente justificative în termen de │
│maximum 6 luni de la emiterea │
│acordului pentru finanţare. │
│Este permisă modificarea structurii │
│resurselor financiare prezentate │
│iniţial în documentaţia care a stat la│
│baza emiterii acordului pentru │
│finanţare, cu condiţia ca valoarea │
│totală a acestora să fie cel puţin │
│egală cu diferenţa dintre valoarea │
│proiectului de investiţii şi valoarea │
│ajutorului de stat aprobat. │
│În acest caz, întreprinderea trebuie │
│să prezinte o notă justificativă │
│referitoare la necesitatea modificării│
│structurii resurselor financiare │
│prezentate iniţial în planul de │
│afaceri, care a stat la baza emiterii │
│acordului pentru finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘    g) nu finalizează investiţia pentru care a solicitat finanţare conform calendarului realizării investiţiei;
    h) nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia pentru întreprinderile mari, respectiv 3 ani pentru IMM-uri.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În cazul în care, pe perioada minimă │
│obligatorie de menţinere de 5 ani │
│pentru întreprinderile mari, respectiv│
│3 ani pentru IMM-uri, se constată │
│uzura fizică sau morală a activelor │
│aferente investiţiei iniţiale │
│realizate, este permisă înlocuirea │
│acestora, în vederea asigurării │
│continuităţii activităţii finanţate, │
│cu informarea MEAT şi cu condiţia ca │
│activitatea economică să fie menţinută│
│în regiunea în cauză pentru perioada │
│minimă relevantă. │
│Informarea transmisă către MEAT │
│trebuie să cuprindă cel puţin │
│următoarele elemente: │
│- fundamentarea deciziei de înlocuire │
│din care să rezulte că activul/ │
│activele ce urmează a fi înlocuit(e) │
│este/sunt uzat(e) fizic sau moral; │
│- denumirea activelor ce vor fi │
│înlocuite; │
│- denumirea activelor ce vor înlocui │
│activele uzate fizic sau moral; │
│- scurtă descriere a activelor ce vor │
│înlocui activele uzate fizic sau │
│moral, cu plasarea în cadrul fluxului │
│tehnologic. │
└──────────────────────────────────────┘    i) solicită MEAT revocarea acordului pentru finanţare;
    j) MEAT constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a fost demarată anterior datei de depunere a cererii de acord pentru finanţare.

    CAP. VII
    Recuperarea ajutorului de stat
    MEAT ia măsuri pentru recuperarea totală a ajutorului de stat plătit, dacă întreprinderea:
    a) nu respectă prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023;
    b) intră în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    c) mută locaţia realizării investiţiei într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat;
    d) nu a notificat MEAT sau nu a obţinut acordul din partea MEAT pentru prelungirea calendarului de realizare a investiţiei;
    e) informează MEAT că este în imposibilitatea realizării investiţiei;
    f) solicită MEAT revocarea acordului pentru finanţare;
    g) MEAT va lua măsuri de recuperare totală a ajutorului de stat plătit dacă sunt îndeplinite condiţiile stipulate în cadrul cap. VI - Revocarea acordului pentru finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Ajutorul de stat care se recuperează │
│include şi dobânda aferentă, datorată │
│de la data plăţii până la data │
│recuperării. │
│Rata dobânzii aplicabile este cea │
│stabilită potrivit prevederilor │
│Regulamentului (UE) 2015/1.589 al │
│Consiliului din 13 iulie 2015 de │
│stabilire a normelor de aplicare a │
│articolului 108 din Tratatul privind │
│funcţionarea Uniunii Europene şi │
│Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al │
│Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere│
│în aplicare a Regulamentului (UE) 2015│
│/1.589 al Consiliului de stabilire a │
│normelor de aplicare a articolului 108│
│din Tratatul privind funcţionarea │
│Uniunii Europene, cu modificările │
│ulterioare. │
│În baza Regulamentului (UE) 2015/ │
│1.589, Comisia Europeană publică │
│ratele dobânzii aplicabile recuperării│
│ajutoarelor de stat în Jurnalul │
│Oficial al Uniunii Europene şi, cu │
│titlu de informare, pe internet. │
│Dobânda se calculează de la data la │
│care ajutorul de stat a fost pus la │
│dispoziţia beneficiarului până la data│
│recuperării efective, fiind aplicabil │
│principiul capitalizării. │
│Decizia de recuperare se transmite │
│operatorului economic beneficiar şi │
│spre aplicare organelor fiscale │
│competente în administrarea │
│beneficiarilor de ajutor de stat. │
├──────────────────────────────────────┤
│ATENŢIE! │
│În vederea rambursării cheltuielilor, │
│MEAT va emite un ghid de plată. │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 1

    la Ghidul solicitantului
    Numărul şi data înregistrării ..............................
    (Se menţionează numărul şi data înregistrării din registrul de corespondenţă al beneficiarului.)
    Cerere de acord pentru finanţare
    Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., în calitate de reprezentant/împuternicit al ..............................., solicit sprijin financiar acordat în condiţiile Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, aprobat şi finanţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, care are obiectiv susţinerea financiară a investiţiilor private pentru înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii.
    I. Prezentarea întreprinderii
    Denumirea întreprinderii: ...................................................
    Data înregistrării întreprinderii: ..........................................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: J........../........../...........
    Codul de identificare fiscală: .............................................
    Adresa: ................................................................., cod poştal ...................
    Telefon: ...................................., fax: ................................
    E-mail: ...............................................................................
    Forma juridică: ......................................... S.R.L. sau S.A.
    Capital social: ............................................. lei, deţinut de:
    - persoane fizice: .........................................................%;
    – IMM: ..........................................................................%;
    – întreprinderi mari: ......................................................%

    Tipul întreprinderii: ............................................................
    - IMM^1
    – întreprindere mare^2

    Obiectul principal de activitate: .........................................
    Cod CAEN (Se completează la 4 cifre.): ..........................
    Obiectul secundar de activitate^3: ......................................
    Cod CAEN (Se completează la 4 cifre.): ..........................

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI: │
│Toate informaţiile înscrise la │
│secţiunea I se preiau din certificatul│
│constatator al întreprinderii │
│actualizat cu toate datele valabile la│
│data înregistrării cererii de acord │
│pentru finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


    ^1 Întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.
    ^3 Se completează dacă sprijinul financiar se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

    II. Situaţia actuală a întreprinderii
    1. Date aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat:
    - cifra de afaceri: .............................................................
    – valoarea activelor totale (Active imobilizate+Active circulante+Cheltuieli în avans) ....................................
    – profitul net: ...................................................................
    – capitaluri proprii: ...........................................................
    – rentabilitatea cifrei de afaceri (Profit net/Cifra de afaceri) x 100: ........................................

    2. Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare exerciţiului financiar încheiat (unul dintre ultimele 3 exerciţii financiare încheiate) în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare decât 0, după caz:
    - cifra de afaceri: .............................................................
    – profitul net: ....................................................................
    – rentabilitatea cifrei de afaceri (Profit net/Cifra de afaceri) x 100: ...............................................

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI: │
│1. Pentru completarea informaţiilor de│
│la secţiunea II se preiau datele din │
│situaţiile financiare anuale aprobate │
│(formularele 10, 20, 30, 40) anexate │
│la cererea de acord pentru finanţare. │
│2. Informaţiile de la pct. 2 din │
│secţiunea II se completează în cazul │
│în care rentabilitatea cifrei de │
│afaceri este egală sau are o valoare │
│mai mică decât 0 corespunzător │
│ultimului exerciţiu financiar │
│încheiat. │
│3. Întreprinderile înfiinţate în anul │
│înregistrării cererii de acord pentru │
│finanţare nu completează informaţiile │
│de la secţiunea II. │
└──────────────────────────────────────┘
    III. Prezentarea succintă a investiţiei pentru care este solicitat sprijinul financiar
    1. Denumirea proiectului:
    2. Obiectivul investiţiei:
    3. Încadrarea investiţiei în categoria (Se va bifa o singură variantă.):
    a) investiţiei iniţiale
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi;
    [ ] extinderea capacităţii unei unităţi existente;
    [ ] diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate;
    sau

    b) investiţiei iniţiale pentru o nouă activitate economică:
    [ ] înfiinţarea unei unităţi noi;
    [ ] diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.
    Locaţia realizării investiţiei: .....................................................................

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI! │
│Locaţia realizării investiţiei │
│reprezintă sediul social sau unul │
│dintre punctele de lucru ale │
│întreprinderii, înregistrate sau care │
│urmează a fi înregistrate la oficiul │
│registrului comerţului, unde se │
│realizează investiţia. │
│Locaţia realizării investiţiei poate │
│fi înregistrată la oficiul registrului│
│comerţului ulterior depunerii cererii │
│de acord pentru finanţare numai în │
│cazul înfiinţării unei unităţi noi. │
└──────────────────────────────────────┘
    4. Valoarea investiţiei, exprimată în lei fără TVA: ..........................................

┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI! │
│Valoarea investiţiei = (valoarea │
│cheltuielilor eligibile + valoarea │
│cheltuielilor neeligibile) – valoarea │
│TVA. │
└──────────────────────────────────────┘    5. Data preconizată a demarării investiţiei (data la care se va demara investiţia conform anexei nr. 2.1 - Planul de investiţii): ZZ/LL/AAAA
    6. Data preconizată a finalizării investiţiei (data la care se pun în funcţiune ultimele active achiziţionate conform anexei nr. 2.1 - Planul de investiţii): ZZ/LL/AAAA

    IV. Prezentarea costurilor eligibile aferente investiţiei şi a valorii ajutorului de stat solicitat

┌───────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea cheltuielilor │Intensitatea│ │
│ │Tipul de │eligibile solicitate spre │maximă a │Valoarea ajutorului de stat │
│ │cheltuială │finanţare - lei fără TVA - │ajutorului │solicitat - lei fără TVA - │
│Denumirea │eligibilă │ │în judeţ/ │ │
│activităţii│pentru care se ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┤localitate ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│ │solicită │Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│ │în cazul │Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│ │
│ │finanţare │1 │2 │3 │4 │5 │Total│judeţului │1 │2 │3 │4 │5 │Total│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ilfov │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┬─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │a) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│realizarea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │\u-3985?│a1) Realizare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │a2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │a3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│Achiziţionare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │a4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │a5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │Achiziţionare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │\u-3985?│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în active │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│necorporale│ │a6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │b) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│realizarea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │ │b1) Costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │\u-3985?│know-how sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte drepturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┴─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘


    NOTE:
    În loc de Anul 1, Anul 2 .... .Anul n se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă.
    În loc de Anul 1, Anul 2 ..... Anul n se completează anii calendaristici în care se solicită rambursarea ajutorului de stat.


┌──────────────────────────────────────┐
│PRECIZĂRI: │
│Valorile costurilor eligibile şi │
│ajutorului de stat solicitat se │
│completează fără zecimale şi trebuie │
│să fie corelate cu datele din anexa │
│nr. 2.1 - Planul de investiţii. │
│Valoarea achiziţionării terenului nu │
│trebuie să depăşească 10% din totalul │
│valorii investiţiei. │
│Valoarea cheltuielilor de închiriere, │
│pentru terenuri/clădiri, nu trebuie să│
│depăşească 25 lei/mp. │
└──────────────────────────────────────┘    V. Prezentarea costurilor neeligibile aferente investiţiei
    La această secţiune se vor prezenta în format tabelar toate costurile neeligibile aferente investiţiei pentru care se solicită ajutor de stat regional, ţinând cont de prevederile din Ghidul solicitantului.
    Subsemnatul confirm acordul pentru accesul reprezentanţilor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului la activele şi documentele în original care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023, de Ghidul solicitantului şi a cerinţelor obligatorii prevăzute în acordul pentru finanţare.
    Subsemnatul, cunoscând că falsul în declaraţii şi omisiunea unor informaţii în scopul de a obţine avantaje pecuniare sunt pedepsite de legea penală, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete şi corecte şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu originalul.

    Numele şi prenumele: ..................................................
    Funcţia: ........................................................................
    Semnătura: ..................................................................
    Data semnării: ..............................................................

    ANEXA 2

    la Ghidul solicitantului
    PLAN DE AFACERI
    1. Denumirea întreprinderii:
    2. Denumirea proiectului pentru care este solicitată finanţarea:
    3. Locaţia unde se realizează investiţia şi situaţia juridică a acesteia:

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Se vor menţiona locaţia în care se │
│realizează proiectul de investiţii şi │
│tipul dreptului real asupra locaţiei │
│(de exemplu, proprietate, închiriere, │
│concesiune/cesiune etc.). │
│Se va avea în vedere ca locaţia să fie│
│valabilă cel puţin pe perioada │
│implementării investiţiei şi pe │
│următorii 3 ani, în cazul IMM-urilor, │
│şi 5 ani, în cazul întreprinderilor │
│mari, de la finalizarea investiţiei. │
│Pentru fundamentarea situaţiei │
│juridice a locaţiei unde se va realiza│
│investiţia, întreprinderea prezintă, │
│după caz, antecontract de │
│vânzare-cumpărare şi extras de carte │
│funciară, contract de închiriere, │
│contract de concesiune/cesiune sau │
│orice alt document cu caracter juridic│
│prin care se face dovada existenţei şi│
│deţinerii locaţiei. │
│Prin excepţie, la momentul depunerii │
│cererii de acord pentru finanţare se │
│admit doar sarcinile provenite din │
│ipotecile rezultate din credite │
│bancare, aferente terenului care va fi│
│achiziţionat de solicitant, în cazul │
│în care în extrasul de carte funciară │
│nu se prevede interdicţia de a efectua│
│construcţii sau alte investiţii pe │
│terenul şi construcţiile ipotecate. │
├──────────────────────────────────────┤
│PRECIZĂRI! │
│Documentele cu caracter juridic │
│anterior menţionate trebuie: │
│- să fie corelate cu informaţiile │
│incluse în cererea de acord pentru │
│finanţare; │
│- să fie valabile pe perioada │
│implementării investiţiei şi 3 ani, în│
│cazul IMM-urilor, şi 5 ani, în cazul │
│întreprinderilor mari, de la data │
│finalizării investiţiei; │
│- să dovedească faptul că terenul pe │
│care se realizează investiţia iniţială│
│şi construcţiile în cadrul cărora se │
│realizează investiţia iniţială sunt │
│libere de sarcini (cu excepţia │
│sarcinilor provenite din ipotecile │
│rezultate din credite bancare, │
│aferente terenului care va fi │
│achiziţionat de solicitant). │
│Ulterior depunerii cererii de acord │
│pentru finanţare, se admit sarcini în │
│cazul în care acestea sunt înscrise │
│pentru asigurarea dreptului de trecere│
│şi/sau de servitute şi/sau de │
│închiriere, concesiune/cesiune/ │
│superficie etc. pentru producătorii/ │
│furnizorii de utilităţi. │
└──────────────────────────────────────┘    4. Descrierea activităţii curente a întreprinderii:
    - Se descriu principalele sectoare de activitate (indicându-se şi codurile CAEN aferente), produsele/serviciile furnizate, numărul de furnizori, numărul de clienţi, numărul de salariaţi.

    5. Prezentarea proiectului pentru care este solicitată finanţarea:
    - activitatea aferentă codului CAEN pentru care se solicită finanţarea, astfel cum a fost precizată în cererea de acord pentru finanţare;
    – necesitatea implementării proiectului de investiţii, precum şi analiza pieţei privind oportunitatea investiţiei;
    – data estimată a demarării investiţiei, fără a depăşi 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare;
    – data finalizării investiţiei;
    – produsele obţinute şi/sau serviciile furnizate ca urmare a realizării investiţiei;
    – experienţa în domeniul activităţii pentru care se solicită finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Data finalizării investiţiei = data │
│punerii în funcţiune a ultimelor │
│active ce urmează a fi achiziţionate │
│conform planului de investiţii │
└──────────────────────────────────────┘    6. Încadrarea investiţiei în investiţie iniţială sau în investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică, în funcţie de varianta bifată în cererea de acord pentru finanţare
    Se fundamentează varianta selectată la cap. III pct. 3 din cererea de acord pentru finanţare.

    6.1. Investiţia iniţială^1:
    ^1 Se va bifa o singură variantă.
    [ ] a) înfiinţarea unei unităţi noi

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Nu se acceptă transferul în cadrul │
│unui proiect de investiţii de tipul │
│înfiinţarea unei unităţi noi, a unei │
│activităţi din alte unităţi existente │
│(active, personal etc.). │
└──────────────────────────────────────┘    [ ] b) extinderea capacităţii unei unităţi existente

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│În cazul extinderii capacităţii unei │
│unităţi existente, întreprinderea │
│trebuie să demonstreze că: │
│- activitatea pentru care se solicită │
│finanţare pentru extinderea │
│capacităţii este autorizată în locaţia│
│pentru care se solicită finanţarea; │
│- gradul de utilizare a capacităţii │
│existente nu poate asigura acoperirea │
│cererii suplimentare de produse/ │
│servicii (atât pentru locaţia unde se │
│realizează investiţia, cât şi pentru │
│alte locaţii ale societăţii în care se│
│realizează produse similare, care se │
│adresează aceleiaşi pieţe geografice).│
└──────────────────────────────────────┘    [ ] c) diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Întreprinderea trebuie: │
│- să demonstreze că produsele/ │
│serviciile aferente proiectului de │
│investiţii nu se realizează în │
│activitatea curentă a societăţii; │
│- să prezinte lista produselor/ │
│serviciilor pe care le realizează în │
│activitatea curentă; │
│- să prezinte lista produselor/ │
│serviciilor pe care le va realiza prin│
│proiectul de investiţii; │
│- să declare valoarea contabilă a │
│activelor reutilizate legate de noua │
│activitate prin identificarea fiecărui│
│activ care urmează să fie reutilizat -│
│denumire, număr de inventar din │
│Registrul mijloacelor fixe - şi a │
│valorii contabile, astfel cum au fost │
│înregistrate în ultimul exerciţiul │
│financiar, înainte de începerea │
│lucrărilor conform proiectului de │
│investiţii. │
│Valoarea activelor noi aferente │
│proiectului de investiţii trebuie să │
│depăşească cu cel puţin 200% valoarea │
│contabilă a activelor reutilizate. │
└──────────────────────────────────────┘
    6.2. Investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică^2:
    ^2 Se va bifa o singură variantă.
    [ ] a) înfiinţarea unei noi unităţi
    A se vedea pct. 6.1 lit. a).

┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE: │
│Activitate identică sau similară = │
│activitatea care face parte din │
│aceeaşi clasă CAEN (cod numeric la 4 │
│cifre) │
└──────────────────────────────────────┘    [ ] b) diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă.
    A se vedea pct. 6.1 lit. c).


    7. Plan de investiţii - conform anexei nr. 2.1 care face parte integrantă din prezenta anexă

    ANEXA 2.1

    la Ghidul solicitantului
    PLAN DE INVESTIŢII
    Planul de investiţii trebuie să prezinte toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, valoarea acestora fără TVA, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi per total, conform modelului din prezenta anexă.
    Se fundamentează necesitatea achiziţionării categoriilor de active prezentate în planul de investiţii, în raport cu obiectul de activitate şi obiectivele proiectului de investiţii.
    Prezentarea trebuie să reliefeze corelarea achiziţionării respectivelor active cu cele prezentate la pct. 5 din anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului.
    Se prezintă principalele construcţii şi funcţiunile acestora, precum şi categoriile mari de echipamente ce fac obiectul planului de investiţii şi principalele etape ale fluxului tehnologic.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Valorile costurilor eligibile şi │
│neeligibile aferente categoriilor de │
│active prezentate în planul de │
│investiţii se vor completa fără │
│zecimale. │
│La prezentarea principalelor │
│construcţii se are în vedere şi │
│prezentarea devizului general şi a │
│devizului pe obiect pentru fiecare │
│corp de construcţie. │
│Valoarea devizului general = valoarea │
│cheltuielilor eligibile + valoarea │
│cheltuielilor neeligibile aferente │
│construcţiei │
└──────────────────────────────────────┘


    Pentru demonstrarea viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice, întreprinderea solicitantă va prezenta cel puţin următoarele:
    1. Analiza pieţei relevante în cadrul căreia întreprinderea va desfăşura activitate, ca urmare a realizării produselor/prestării serviciilor obţinute prin proiectul de investiţii
    Din respectiva analiză trebuie să rezulte un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Prezentarea unor scrisori de intenţie/│
│contracte/precontracte etc. din partea│
│unor potenţiali clienţi nu │
│demonstrează un excedent de cerere │
│care nu poate fi acoperit de oferta │
│firmelor concurente. │
│În cadrul descrierii pieţei relevante │
│întreprinderea trebuie să prezinte │
│cota de piaţă deţinută în prezent, în │
│cazul întreprinderilor în activitate, │
│precum şi cota de piaţă pe care o va │
│deţine ca urmare a implementării │
│proiectului de investiţii. │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢII: │
│Piaţa relevantă are două componente: │
│piaţa produsului şi piaţa geografică. │
│Piaţa relevantă a produsului cuprinde │
│toate produsele care sunt considerate │
│de cumpărători ca interschimbabile sau│
│substituibile, datorită │
│caracteristicilor, preţului şi │
│utilizării acestora. Aceste produse │
│trebuie să fie suficient de │
│asemănătoare, astfel încât │
│consumatorii sau beneficiarii să le ia│
│în considerare atunci când iau │
│deciziile de cumpărare. │
│Identificarea pieţei relevante a │
│produsului presupune efectuarea unei │
│analize care să stabilească produsele │
│care fac parte din piaţa respectivă, │
│luând în considerare factori │
│determinanţi, cum ar fi │
│substituibilitatea, preţurile, │
│elasticitatea cererii pentru produs în│
│funcţie de preţurile altor produse │
│etc. │
│Piaţa geografică relevantă cuprinde │
│zona în care sunt localizaţi │
│operatorii economici implicaţi în │
│livrarea produselor/serviciilor │
│incluse în piaţa produsului, zona în │
│care condiţiile de concurenţă sunt │
│suficient de omogene şi care poate fi │
│diferenţiată în arii geografice vecine│
│datorită, în special, unor condiţii de│
│concurenţă substanţial diferite. │
│Factorii care trebuie luaţi în │
│considerare la definirea pieţei │
│geografice relevante includ tipul şi │
│caracteristicile produselor implicate,│
│existenţa unor bariere la intrare, │
│preferinţele consumatorilor, │
│diferenţele dintre cotele de piaţă ale│
│operatorilor economici în zone │
│geografice învecinate, diferenţele │
│substanţiale dintre preţurile │
│produselor la furnizori, precum şi │
│ponderea cheltuielilor de transport în│
│costurile totale. │
│A se vedea: │
│• Comunicarea Comisiei privind │
│definirea pieţei relevante - https:// │
│eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ │
│TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from│
│=RO │
│• Ordinul preşedintelui Consiliului │
│Concurenţei nr. 388/2010 pentru │
│punerea în aplicare a Instrucţiunilor │
│privind definirea pieţei relevante │
└──────────────────────────────────────┘    2. Justificarea realizării investiţiei
    Întreprinderea va prezenta date referitoare la:
    a) capacitatea de producţie:
    - se vor prezenta şi fundamenta prin calcul capacitatea de producţie existentă şi cea rezultată în urma implementării proiectului de investiţii, precum şi gradul de utilizare al acestora, în cazul întreprinderilor în activitate;
    – se vor prezenta şi fundamenta prin calcul capacitatea de producţie rezultată în urma implementării proiectului de investiţii, precum şi gradul de utilizare al acesteia, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Capacitatea de producţie reprezintă │
│producţia maximă pe care o poate │
│realiza o unitate de producţie într-o │
│anumită perioadă de timp, în condiţii │
│tehnice şi organizatorice optime, │
│utilizând cât mai bine mijloacele fixe│
│productive, cel mai potrivit program │
│de lucru şi de organizare a producţiei│
│şi muncii. │
│A nu se confunda capacitatea de │
│producţie cu volumul de producţie │
│planificat sau realizat. │
└──────────────────────────────────────┘
    b) cifra de afaceri:
    Se va fundamenta cifra de afaceri prin prezentarea de informaţii referitoare la:

    (1) tipurile de produse/servicii realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preţul şi valoarea acestora; şi

    (2) tipurile de produse/servicii ce urmează a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizării proiectului de investiţii, cantitatea, preţul şi valoarea acestora.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Toate elementele componente ale cifrei│
│de afaceri (produse, cantitate, preţ, │
│valoare) vor fi fundamentate │
│justificându-se modalitatea în care │
│acestea au fost stabilite şi se vor │
│corela cu informaţiile prezentate la │
│pct. 3 din prezenta anexă. │
│În vederea susţinerii informaţiilor │
│pentru fundamentarea cifrei de afaceri│
│se vor prezenta documente │
│justificative precum contracte, │
│precontracte, scrisori de intenţie din│
│partea potenţialilor clienţi. │
│Documentele justificative prezentate │
│trebuie să fundamenteze o cifră de │
│afaceri care se va realiza ulterior │
│depunerii cererii. │
│Documentele justificative vor fi │
│însoţite de un tabel centralizator în │
│care se vor regăsi elementele │
│următoare: denumirea clientului, nr. │
│şi data scrisorii de intenţie/ │
│contractului/precontractului, tipul │
│produsului, cantitatea, preţul unitar │
│şi valoarea, preluate din cuprinsul │
│acestora. │
└──────────────────────────────────────┘


    Planul de investiţii trebuie să cuprindă toate activele eligibile şi neeligibile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea, pe categorii de cheltuieli, pe ani şi per total, conform tabelului de mai jos.
    PLAN DE INVESTIŢII

┌─────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────┐
│ │Valoarea cheltuielilor │Valoarea cheltuielilor │Total │
│Categoria de │eligibile - lei fără TVA - │neeligibile - lei fără TVA - │general│
│cost ├────┬────┬────┬────┬────┬─────┼────┬────┬────┬────┬────┬─────┼───────┤
│ │Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Total│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Total│ │
│ │1 │2 │3 │4 │5 │ │1 │2 │3 │4 │5 │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Realizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Achiziţionare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Achiziţionare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Închiriere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Investiţii în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Brevete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│licenţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│know-how sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte drepturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intelectuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼───────┤
│Total general│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┘


    NOTE:
    În loc de Anul 1, Anul 2 ..... Anul n se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă sau neeligibilă.
    Valorile costurilor eligibile şi neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de investiţii se vor completa fără zecimale.


    3. Analiza economico-financiară
    Întreprinderea trebuie să demonstreze viabilitatea proiectului de investiţii prin:
    - întreprinderea trebuie să prezinte proiecţiile financiare aferente proiectului de investiţii cu ajutor de stat, proiecţii financiare aferente activităţii curente a întreprinderii, precum şi proiecţii financiare aferente activităţii consolidate a întreprinderii (activitate curentă + proiect), cu ajutor de stat, în cazul întreprinderilor în activitate. Aceste întreprinderi realizează proiecţiile pornind de la situaţiile financiare aprobate şi depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    – întreprinderea întocmeşte proiecţii financiare pe proiectul de investiţii, cu ajutor de stat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate. Aceste întreprinderi realizează proiecţiile având în vedere obiectivele stabilite.


┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Se vor prezenta proiecţii ale contului│
│de profit şi pierdere, bilanţului şi │
│fluxului de numerar, pe perioada │
│implementării investiţiei şi pe │
│următorii 3 ani, în cazul IMM-urilor, │
│şi 5 ani, în cazul întreprinderilor │
│mari, de la finalizarea investiţiei. │
│Se vor fundamenta veniturile şi │
│cheltuielile, respectiv fiecare │
│element component al proiecţiilor │
│financiare, în vederea demonstrării │
│realităţii datelor utilizate. │
│Întocmirea proiecţiilor financiare şi │
│modul de realizare se vor efectua după│
│modelul prezentat în format Microsoft │
│Excel, care se descarcă de pe site-ul │
│Ministerului Economiei, │
│Antreprenoriatului şi Turismului. │
└──────────────────────────────────────┘┌───────────────────────┬┬─────────────┐
│Indicatori cantitativi ││Limitele │
│ ││indicatorilor│
├───────────────────────┼┼─────────────┤
│Rata de solvabilitate ││ │
│generală ││Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active totale/ ││ │
│Datorii totale ││ │
├───────────────────────┼┼─────────────┤
│Rentabilitatea cifrei ││ │
│de afaceri ││Rca ≥ 2,5% │
│Rca = 100 x (Profit net││ │
│/Cifra de afaceri) ││ │
├───────────────────────┼┼─────────────┤
│Rata lichidităţii ││ │
│curente ││(Rlc) ≥ 1,00 │
│RLC = Active curente/ ││ │
│Datorii curente ││ │
├───────────────────────┼┼─────────────┤
│Indicatorul gradului de││ │
│îndatorare*) ││ │
│Igi = (Capital ││(Rig) ≤ 65% │
│împrumutat/Capital ││ │
│angajat) x 100 ││ │
└───────────────────────┴┴─────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Indicatorii cantitativi se vor calcula│
│pe perioada implementării investiţiei │
│şi pe următorii 3 ani, în cazul │
│IMM-urilor, şi 5 ani, în cazul │
│întreprinderilor mari, de la │
│finalizarea investiţiei pe baza │
│proiecţiilor financiare realizate. │
│Modul de calcul al acestora se va │
│detalia cu explicarea şi fundamentarea│
│rezultatului obţinut. │
│Indicatorii cantitativi se vor calcula│
│pe baza proiecţiilor financiare │
│consolidate (activitate curentă + │
│proiect investiţii cu ajutor de stat),│
│în cazul întreprinderilor în │
│activitate. │
│Indicatorii cantitativi se vor calcula│
│pe baza proiecţiilor financiare │
│aferente proiectului de investiţii cu │
│ajutor de stat, în cazul │
│întreprinderilor nou-înfiinţate. │
│În perioada de implementare a │
│investiţiei se acceptă neîncadrarea │
│indicatorilor cantitativi în limitele │
│recomandate, în condiţiile în care │
│este prezentată o fundamentare în │
│acest sens. │
│Indicatorii cantitativi se vor calcula│
│după modelul prezentat în format │
│Microsoft Excel, care se descarcă de │
│pe site-ul Ministerului Economiei, │
│Antreprenoriatului şi Turismului. │
└──────────────────────────────────────┘


    *) Capital împrumutat = credite peste un an
    Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu


    4. Modalitatea de asigurare a resurselor financiare
    Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară care să acopere toate cheltuielile eligibile şi neeligibile, mai puţin valoarea ajutorului de stat, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
    În acest sens, la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreprinderea va prezenta:
    a) tipul fiecărei surse de finanţare, obţinute din surse proprii, de exemplu:
    - majorare de capital subscris şi vărsat;
    – profit reinvestit;
    – împrumut intragrup;
    – credit bancar;

    b) documentele care atestă sursa de finanţare care, după caz, pot fi:
    - hotărâre A.G.A., certificatul constatator, balanţa de verificare aferentă lunii anterioare datei de prezentare a sursei de finanţare certe (în cazul majorării de capital subscris şi vărsat, în cazul acţionarilor persoane fizice sau juridice);
    – hotărâre A.G.A., balanţa de verificare aferentă lunii anterioare datei de prezentare a sursei de finanţare certe, situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat (în cazul profitului reinvestit);
    – hotărâre A.G.A., contract de împrumut de la acţionar sau întreprinderi asociate cu destinaţie precisă de finanţare a proiectului de investiţii cu precizarea valorii etc. (în cazul împrumutului din partea acţionarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate);
    – hotărâre A.G.A., contract de împrumut (în cazul creditului bancar);

    c) valoarea sursei de finanţare, care va fi utilizată în vederea realizării proiectului de investiţii şi luată în considerare la întocmirea proiecţiilor situaţiilor financiare.

    Documentele justificative care atestă contribuţia financiară se vor prezenta fie la momentul depunerii cererii pentru acord pentru finanţare, fie în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a acordului pentru finanţare.
    Este permisă modificarea structurii resurselor financiare prezentate iniţial în documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, cu condiţia ca valoarea totală a acestora să fie cel puţin egală cu diferenţa dintre valoarea proiectului de investiţii şi valoarea ajutorului de stat aprobat. În acest caz, întreprinderea trebuie să prezinte o notă justificativă referitoare la necesitatea modificării structurii resurselor financiare prezentate iniţial în planul de afaceri, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Beneficiarul ajutorului de stat │
│trebuie să asigure o contribuţie │
│financiară de cel puţin 25% din │
│costurile eligibile. │
└──────────────────────────────────────┘    5. Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare
    Dacă întreprinderea a desfăşurat până la data depunerii cererii de acord pentru finanţare activitatea pentru care solicită finanţare, va descrie evoluţia respectivei activităţi, din care să rezulte experienţa în domeniu.
    Dacă întreprinderea nu a desfăşurat până la data depunerii cererii de acord pentru finanţare activitatea pentru care solicită finanţare:
    - acţionarii, reprezentantul legal al întreprinderii sau managerii de proiect desemnaţi de reprezentantul legal al întreprinderii care au fost implicaţi în implementarea unor proiecte similare vor prezenta documente care să ateste experienţa în sectorul de activitate pentru care este solicitată finanţarea;
    – solicitantul va prezenta contracte/acorduri încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum şi documentele care atestă experienţa acestora în sectorul de activitate pentru care este solicitată finanţarea.


    6. Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională
    DEFINIŢIE:
    Contribuţia la dezvoltarea regională reprezintă valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente exclusiv investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

    Se prezintă în format tabelar numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectului de investiţii, cu precizarea funcţiilor şi a salariilor aferente, defalcat pe perioada realizării acestora.
    Se prezintă, în format tabelar, estimarea tuturor contribuţiilor la bugetele componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea investiţiei pentru întreprinderile mari, respectiv 3 ani de la finalizarea investiţiei pentru IMM-uri.

┌────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│Contribuţie │Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Anul│Total│
│ │1 │2 │3 │4 │5 │....│ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │ │ │ │
│angajat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Contribuţii │ │ │ │ │ │ │ │
│angajator │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozitul pe│ │ │ │ │ │ │ │
│profit │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Impozite │ │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │ │
│(teren, │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţii)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Alte tipuri │ │ │ │ │ │ │ │
│de taxe şi │ │ │ │ │ │ │ │
│impozite │ │ │ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │ │ │
│constituie │ │ │ │ │ │ │ │
│venit la │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetele │ │ │ │ │ │ │ │
│componente │ │ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │ │
│bugetului │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │
│consolidat │ │ │ │ │ │ │ │
│(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│TVA)* │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! │
│Tabelele de mai sus se prezintă în │
│format Microsoft Excel, atât pe suport│
│tipărit, cât şi electronic, cu toate │
│formulele. │
│Valorile contribuţiilor menţionate în │
│acest tabel trebuie corelate cu cele │
│estimate în proiecţiile situaţiilor │
│financiare. │
└──────────────────────────────────────┘


    * Se vor cuantifica şi preciza concret taxele şi/sau impozitele care decurg din activitatea economică aferentă proiectului de investiţii.

┌──────────────────────────────────────┐
│DEFINIŢIE: │
│Locuri de muncă create direct de un │
│proiect de investiţii reprezintă │
│locurile de muncă legate de │
│activitatea care face obiectul │
│investiţiei, inclusiv locurile de │
│muncă create în urma unei creşteri a │
│ratei de utilizare a capacităţii │
│create de investiţie. │
└──────────────────────────────────────┘    7. Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune
    Se prezintă şi se cuantifică:
    - implicaţiile economice şi sociale ale realizării proiectului de investiţii asupra zonei în care acesta se implementează;
    – numărul estimat de locuri de muncă nou-create prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei;
    – valoarea estimată în lei a contractelor încheiate cu furnizorii locali ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe perioada de realizare şi menţinere a investiţiei.


    8. Efectul stimulativ
    Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - transmiterea cererii de acord pentru finanţare;
    – demararea investiţiei în termen de maximum 6 luni de la obţinerea acordului pentru finanţare, cu obligaţia de a informa Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în acest sens.
    ANEXA 3

    la Ghidul solicitantului
    CRITERII DE EVALUARE
    pentru stabilirea punctajului întreprinderilor solicitante

┌────────────────┬─────────────────────┬───────┐
│Criterii │Modalitatea de │Punctaj│
│ │determinare │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│ │În UAT-uri cu mai │ │
│ │puţin de 25.000 de │30 │
│ │locuitori localizate │puncte │
│ │în orice judeţ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┤
│ │În UAT-uri cu mai │ │
│ │mult de 25.000 de │ │
│ │locuitori localizate │ │
│1. Locaţia │într-unul din cele 10│25 │
│realizării │judeţe prevăzute la │puncte │
│investiţiei │art. 13 din OUG nr. │ │
│ │68/2023 şi în anexa │ │
│ │nr. 5 │ │
│ ├─────────────────────┼───────┤
│ │În UAT-uri cu mai │ │
│ │mult de 25.000 de │ │
│ │locuitori şi mai │20 │
│ │puţin de 50.000 de │puncte │
│ │locuitori în oricare │ │
│ │din celelalte judeţe │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│ │Înfiinţarea unei │25 │
│ │unităţi noi │puncte │
│ ├─────────────────────┼───────┤
│ │Diversificarea │ │
│ │activităţii unei │ │
│ │unităţi existente │ │
│ │prin produse sau │ │
│ │servicii care nu au │ │
│ │fost fabricate │ │
│2. Tip de │anterior în unitate │20 │
│investiţie │sau care sunt │puncte │
│ │rezultat al unui │ │
│ │studiu de │ │
│ │cercetare-dezvoltare,│ │
│ │inclusiv prin │ │
│ │achiziţionarea de │ │
│ │licenţe │ │
│ ├─────────────────────┼───────┤
│ │Extinderea │15 │
│ │capacităţii unei │puncte │
│ │unităţi existente │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│3. CAEN sold │ │ │
│negativ în │ │ │
│balanţa │ │15 │
│comercială │ │puncte │
│(raportat la │ │ │
│anul 2022) - │ │ │
│anexa nr. 6 │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│4. │ │ │
│Rentabilitatea │ │ │
│cifrei de │ │ │
│afaceri în │ │10 │
│ultimul │RCA peste 5% │puncte │
│exerciţiu │RCA între 1 şi 5% │5 │
│financiar │ │puncte │
│încheiat, în │ │ │
│cazul │ │ │
│întreprinderilor│ │ │
│în activitate │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│5. Valoarea │ │ │
│capitalului │ │10 │
│social subscris │Peste 500.000 lei │puncte │
│şi vărsat, în │Între 100.000 lei şi │5 │
│cazul │500.000 lei │puncte │
│întreprinderilor│ │ │
│nou-înfiinţate │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┤
│ │Peste 200.000.000 lei│20 │
│ │Între 100.000.001 lei│puncte │
│6. Valoarea │şi 200.000.000 lei │10 │
│investiţiei │Între 25.000.000 lei │puncte │
│ │şi 100.000.000 lei │5 │
│ │ │puncte │
└────────────────┴─────────────────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Rentabilitatea cifrei de afaceri se calculează ca raport procentual între profitul net şi cifra de afaceri.


    ANEXA 4

    la Ghidul solicitantului
    Criteriu de departajare a cererilor de acord pentru finanţare care obţin acelaşi punctaj la evaluare
    În situaţia în care există două sau mai multe întreprinderi care au obţinut acelaşi punctaj, ordinea intrării în analiză se va realiza în funcţie de valoarea capitalului social subscris la data depunerii aplicaţiei.

    ANEXA 5

    la Ghidul solicitantului
    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la Ghidul solicitantului
    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.
    EXPORTURI ŞI IMPORTURI
    pe coduri CPA 2015 pentru perioada 2020-2022, valori în mii euro
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016