Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 8 septembrie 2022  privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 8 septembrie 2022 privind regulile şi condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiţia I1.a. "Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune",componenta 3. Managementul deşeurilor

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 902 bis din 13 septembrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 2.367 din 8 septembrie 2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 13 septembrie 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
        GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C3/S/I.1.A
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I1.A, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet http://pnrr.mmap.ro/, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

        Atenţie!
        Cererile de finanţare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicaţiei, începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte, şi vor putea fi descărcate de solicitanţi în vederea completării.

        PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE
        https://mfe.gov.ro/pnrr/
        https://www.facebook.com/PNRROficial/

    COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
    INVESTIŢIA I1.
        Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune

    SUBINVESTIŢIA I1.A. - ÎNFIINŢAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, Componenta, Obiectivul General
    Pilonul 1. Tranziţie Verde
    Componenta C3: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR face parte din Pilonul I. Tranziţie verde.
        Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economie circulară.
        Managementul deşeurilor vizează îmbunătăţirea implementării colectării separate, controlului şi monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investiţiile din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în domeniul gestionării deşeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ţinta naţională de atingere a ratei de 50% de reciclare şi pregătire pentru reutilizare a deşeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).
        Ghidul de finanţare va asigura faptul că alocarea aferentă investiţiei I.1.a va fi utilizată pentru realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, respectând Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).

    Investiţia I.1. a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar
        Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.
        Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

    1.2. Informaţii despre apelurile de proiecte
    1.2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?
        Pentru Investiţia I.1.a: Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar PNRR/2022/C3/S/I.1.A se lansează apel de proiecte necompetitiv, pe principiul "primul venit, primul servit", cu respectarea cerinţelor privind încadrarea proiectului în specificaţiile impuse de prezentul Ghid.
        Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri.

    PNRR/2022/C3/S/I.1.A.1 Prima rundă de atragere de fonduri:
        ● Apel deschis pentru toţi beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.
        Abordarea va fi de tip necompetitiv, pe principiul "primul venit, primul servit", cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare.

    PNRR/2022/C3/S/I.1.A.2
        Dacă, după prima rundă de atragere de fonduri, rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:
        ● În această rundă abordarea va fi tot pe principiul "primul venit, primul servit", cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare.

        Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerare din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.
        ...

    PNRR/2022/C3/S/I.1.A.n
        Până la epuizarea alocării financiare totale conform secţiunii 1.5.1.

    1.2.2. Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare
        ● Prima rundă
        ● Data deschidere apel de proiecte: 22.09.2022
        ● Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 22.09.2022, ora 12:00
        ● Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 22.11.2022, ora 12:00
        ● Runda n (conform ghidului specific aferent rundelor anterioare)
        ● Data deschidere apel de proiecte: ................ 2022/2023
        ● Data şi ora de începere a depunerii de proiecte .............. 2022/2023, ora 12:00
        ● Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte ............. 2022/2023, ora 23:59
        Termenele pentru rundele ulterioare primei etape de atragere de fonduri se vor stabili în funcţie de fondurile rămase disponibile.


    1.3. Activităţi sprijinite în cadrul investiţiei
        Prin intermediul acestei investiţii sunt vizate activităţi/acţiuni specifice înfiinţării şi dotării centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV).
        Activităţile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Tipurile de solicitanţi care pot depune cereri de finanţare sunt:
        ● Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ şi asocieri ale acestora (ADI);
        ● Alte Asocieri legale de UAT-uri constituite pentru aplicarea la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă precum şi în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune care deţin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deşeurilor.


    1.5. Alocarea apelului de proiecte
    1.5.1. Alocarea financiară totală
        Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înfiinţării de centre de colectare cu aport voluntar în cadrul Investiţiei I1, subinvestiţiei I.1.a este de 587.860.000 Euro, echivalentul a 2.891.977.270 lei, din care 135.660.000 euro, echivalentul a 667.379.370 lei reprezintă alocare financiară suplimentară*1) de 30% din sumele alocate prin PNRR investiţiei, distribuite astfel:
        *1) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
        ● Alocare financiară din PNRR: 452.200.000 Euro, echivalentul a 2.224.597.900 lei;
        ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 135.660.000 Euro, echivalentul a 667.379.370 lei.
        ● Alocare financiară totală: 587.860.000 Euro, echivalentul a 2.891.977.270 lei.

        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.

    1.5.2. Alocare financiară la nivel de proiect
        Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost de cel mult 778.720 euro/CAV, echivalentul a 3.830.914 lei, fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului - tip, din care costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, echivalentul a 1.377.460 lei, fără TVA.
        Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanţare în cadrul aceluiaşi apel, dar cuantumul total cumulat al finanţării acordate în cadrul Investiţiei 1, Subinvestiţiile 1.a, 1.b, 1.c nu poate depăşi pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar.
        Proiectul - tip va fi pus la dispoziţia solicitanţilor de către MMAP împreună cu ghidul specific.
        O cerere de finanţare poate include una până la 5 platforme de tip CAV, în conformitate cu Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD)/Planul Municipal de Gestionare a Deşeurilor pentru Bucureşti, actualizate sau în curs de actualizare, dar şi cu numărul comunităţilor de până la 50.000 de locuitori care compun UAT-ul/ADI-ul, ţinând cont de datele INS privind populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2021.
        Pentru a asigura rentabilitatea investiţiei, un centru de colectare prin aport voluntar poate deservi UAT solicitant precum şi alte UAT limitrofe. Utilizarea de către UAT-uri, altele decât solicitantul, a unui centru de colectare prin aport voluntar va fi certificată printr-o adresă emisă de fiecare UAT ce va utiliza CAV.
        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta C3 - Managementul Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În condiţiile în care cheltuiala aferentă TVA a fost solicitată ea este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
        În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.


    1.6. Indicatorii apelului de proiecte
        ● Centre de colectare cu aport voluntar înfiinţate şi operaţionale;
        ● Cantitatea de deşeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar;
        ● Rata de reciclare exprimată în procent din deşeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar.

┌──────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│ │Număr la │Număr la │ │
│Rezultate │începutul │finalul │Ţintă│
│ │implementării│implementării│ │
│ │proiectului │proiectului │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Centrele │ │ │ │
│de │ │ │ │
│colectare │Nr. │Nr. │Nr. │
│cu aport │ │ │ │
│voluntar │ │ │ │
│înfiinţate│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Cantitatea│ │ │ │
│de deşeuri│Tone/an │Tone/an │Tone/│
│colectată │ │ │an │
│separat │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Rata de │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │
│din │% │% │% │
│deşeurile │ │ │ │
│colectate │ │ │ │
│separat │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

        Indicatorii vor fi preluaţi în cererea de finanţare, centralizat, la nivel de proiect.
        Calendarul propus prin PNRR menţionează înfiinţarea şi operaţionalizarea a 250 de centre de colectare cu aport voluntar până la 30.09.2024, iar până la 30.06.2026 vor fi înfiinţate şi operaţionale 565 de noi centre de colectare cu aport voluntar.


    2. Ajutor de stat
        Investiţiile care dezvoltă/modernizează/completează infrastructura publică existentă de gestionare a deşeurilor la nivel de judeţ sau oraş pot implica ajutor de stat sub formă de compensaţie pentru prestarea unui Serviciu de Interes Economic General (SIEG), în baza deciziei CE 2012/21/UE privind aplicarea art. 6, alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui SIEG.
        Se aplică schema de ajutor de stat instituită la nivel naţional specifică finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune prin înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, înfiinţarea de centre integrate prin aport voluntar şi construirea de insule ecologice digitalizate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi Pădurilor nr. 1541/2022.
        Ajutorul de stat se acordă sub forma de alocări financiare nerambursabile asigurate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat (MMAP) şi nu va depăşi pragul mediu de 15 milioane de euro anual per serviciu de interes economic general, per beneficiar.

    3. Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor şi Selecţia Proiectelor
    3.1. Evaluarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii presupune următoarele aspecte:
    1. Se va avea în vedere existenţa şi forma Cererilor de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid.
    2. Se va verifica îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv:
    a) Eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul Ghid.
    b) Eligibilitatea Cererii de finanţare - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid.


        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant/parteneri, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul acestei secţiuni.
        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanţare şi/sau a anexelor la aceasta. Se pot solicita maximum 2 clarificări sau, după caz, completări ale Cererilor de finanţare. Solicitările de clarificări/completări sunt transmise Solicitantului prin aplicaţia informatică.
        În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, MMAP poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile să fie corecte şi corelate.
     Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de maximum 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul maxim estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secţiunii 1.2.2.
        Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanţare.
        În cazul neprimirii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul se declară RESPINS.
        În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe platforme (CAV-uri), dacă în urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii una sau mai multe platforme (CAV-uri) este/sunt declarată/e neeligibilă/e, proiectul (cererea de finanţare) va trece în etapa următoare, fiind acceptate la finanţare doar CAV-urile eligibile.
    3.1.1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili
     Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria solicitanţilor eligibili de la secţiunea 1.4 din prezentul ghid:
        ● UAT-urile (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ şi ADI-urile definite conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Alte Asocieri de UAT-uri constituite pentru aplicarea la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă precum şi în scopul dezvoltării, modernizării şi completării sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de municipii/oraşe/comune care deţin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deşeurilor.


    3.1.2. Solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile de neeligibilitate prezentate în Declaraţia de eligibilitate (Anexa 5)
        Pentru completarea cererii de finanţare se va utiliza Declaraţia de eligibilitate în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanţării din cadrul acestei investiţii.
        Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:
    a) În incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) În stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a);
    d) Prezintă obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi a bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    e) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Să nu deţină capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    h) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracţiuni împotriva mediului.

        Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept în perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) Să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională/comunitară în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) Să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    c) Să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d) Să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    e) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


    3.1.3. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
        Solicitantul va completa şi semna Declaraţie de angajament (Anexa 5), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi corelate cu cele din Decizia/Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului.

    3.1.4. Solicitantul se angajează că vă asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi
        Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
    a) să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    b) să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    c) să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare ale investiţiei.

        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).

    3.1.5. Solicitantul face dovada conformităţii cu planurile judeţene de gestionare a deşeurilor/Planul Municipal de Gestionare a Deşeurilor pentru Bucureşti
        Investiţia propusă trebuie să fie în conformitate cu prevederile planurile judeţene de gestionare a deşeurilor/Planul Municipal de Gestionare a Deşeurilor pentru Bucureşti în curs de revizuire/aprobate.
        Un centru de colectare cu aport voluntar poate deservi o comunitate cu până la 50.000 de locuitori şi va fi amplasat pe raza administrativă a unităţii administrativ teritoriale respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul va completa Declaraţia de angajament (Anexa 5) prin care se angajează să întreprindă demersurile necesare actualizării Planului Judeţean de Gestionare a deşeurilor/Planul municipal de gestionare a deşeurilor, după caz. Solicitantul va face dovada întreprinderii demersurilor până la contractarea proiectului prin prezentarea unei solicitări în acest sens, înregistrată la Consiliul Judeţean.
        Pentru a asigura rentabilitatea investiţiei, un centru de colectare prin aport voluntar poate deservi UAT solicitant precum şi alte UAT limitrofe. Utilizarea de către UAT-uri, altele decât solicitantul, a unui centru de colectare prin aport voluntar va fi certificat printr-o adresă emisă de fiecare UAT ce va utiliza CAV.

    3.1.6. Solicitantul face dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiţia îndeplineşte următoarele cerinţe:
        Solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, conform legislaţiei în vigoare, după caz, până la 31.12.2035.
        În plus, pentru completarea cererii de finanţare se va utiliza Declaraţia de eligibilitate (Anexa 5), în care sunt detaliate condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească imobilul - teren care face obiectul proiectului propus spre finanţare, respectiv:
        ● Suprafaţa aferentă unui centru ce trebuie asigurată conform planului de situaţie din proiectul - tip;
        ● Să fie liber de sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
        ● Să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale sau dreptului comun;
        ● Să se afle în proprietatea beneficiarului sau beneficiarul deţine un drept real asupra imobilului-teren cel puţin până la 31.12.2035.

        Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.

    3.1.7. Solicitantul va prezenta în cererea de finanţare amplasamentul terenului pe care se va implementa proiectul şi va declara că amplasamentul se încadrează în criteriile legale privind distanţa, precum şi celelalte prevederi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de conformitate.

    3.1.8. Activităţile propuse prin proiect se încadrează în acţiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei investiţii
        Activităţile propuse prin proiecte vor cuprinde investiţiile necesare înfiinţării de centre de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deşeurilor care nu pot fi colectate în sistem "door-to-door", respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri - deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri de cadavre animale, deşeuri de gradină, deşeuri din construcţii şi demolări.
        O cerere de finanţare poate include una până la maximum 5 platforme, corelat cu prevederile din Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD)/Planul Municipal de Gestionare a Deşeurilor pentru Bucureşti aprobat/în curs de revizuire, dar şi cu numărul comunităţilor de până la 50.000 de locuitori care compun UAT-ul, Asociaţia de UAT-uri sau ADI-ul, conform legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi prevederilor art. 6 din legea 101/2006 privind salubrizare a localităţilor ţinând cont de datele INS privind populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2021.
     Toate lucrările/achiziţiile ce vor fi realizate în cadrul proiectului trebuie să fie fundamentate în conformitate cu proiectul - tip şi să fie în conformitate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor conform subcapitolul 3.2 din Ghid.
        Vehiculele achiziţionate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
        Configuraţia şi numărul containerelor prezentate în proiectul - tip, nu poate fi modificată. Modul de utilizare al containerelor descoperite (conform proiectului - tip) poate fi adaptat în funcţie de fluxul de deşeuri specific comunităţii unde se efectuează investiţia.

    3.1.9. Proiectul propus spre finanţare se încadrează în valoarea maximă eligibilă
        Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menţionată la secţiunea 1.4.2.

    3.1.10. Proiectul propus spre finanţare include doar activităţi desfăşurate după 1 februarie 2020
        Activităţile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia ca Solicitantul să facă dovada că acestea au fost efectuate în scopul implementării proiectului de investiţii, respectiv cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile din punct de vedere al mediului.
        Activităţile/lucrările ale căror etape preparatorii iniţiale (inclusiv procedurile de achiziţii) au fost iniţiate înainte de 1 februarie 2020, pot fi eligibile prin PNRR doar pentru faze sau sub- proiecte bine definite, a căror implementare a început după 1 februarie 2020 şi pentru care costurile au fost în integralitate realizate (înregistrate în contabilitate) după 1 februarie 2020, cu condiţia ca Solicitantul să facă dovada că acestea au fost efectuate în scopul implementării proiectului de investiţii, respectiv cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile din punct de vedere al mediului.

    3.1.11. Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 30.09.2024
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.
        Implementarea proiectului presupune atât înfiinţarea, cât şi operaţionalizarea centrelor de colectare prin aport voluntar.
        În ceea ce priveşte terenurile pe care se va desfăşura proiectul de investiţie, altele decât cele aflate în proprietate, pentru acestea Solicitantul trebuie să facă dovada asigurării funcţionalităţii platformei de colectare a deşeurilor cu aport voluntar pe perioada sustenabilităţii proiectului, adică cel puţin 5 ani de la finalizarea oficială a activităţilor din cadrul proiectului de investiţie.

    3.1.12. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
        Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului.
        Se va vedea Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 5) şi informaţiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
        În situaţia în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") şi nu prezintă documentele justificative, MMAP va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

    3.1.13. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate.
        Se va vedea Declaraţia de angajament (Anexa 5). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în cererea de finanţare.


    3.2. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
        ● Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;
        ● Ordonanţa de Urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

        În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru plata cheltuielilor eligibile şi a TVA.
        Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii, după cum urmează:
    a) Cheltuielile pentru înfiinţarea centrelor de colectare prin aport voluntar:
        ● Lucrări privind amenajarea terenului şi asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, în interiorul amplasamentului;
        ● Lucrări privind organizarea de şantier, conform proiectului - tip;
        ● Construcţii şi instalaţii, conform proiectului - tip;
        ● Dotări, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale, conform proiectului - tip (vehiculele/utilajele achiziţionate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă, din punct de vedere al respectării mediului);
        ● Cheltuielile cu proiectarea şi consultanţa - capitol 3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Probe tehnologice şi teste;
        ● Alte costuri generale necesare implementării proiectului.

    b) Cheltuieli privind informarea şi publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR
        ● Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă privind începerea lucrărilor;
        ● Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afişate la locul implementării proiectului;
        ● Cheltuieli cu mijloace de afişaj outdoor pe o perioadă de minim 6 luni de la recepţie şi în cuantumul a minim 1% din valoarea cheltuielilor eligibile;
        ● Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare şi conştientizare a populaţiei/grupului ţintă.


        Cuantumul cheltuielilor privind informarea şi publicitatea, descrise la punctul b) trebuie să reprezinte minimum 1% din totalul cheltuielilor eligibile.
        Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, consultanţei, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiţie, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii - montaj.
        Beneficiarii pot adapta proiectul - tip astfel încât acesta să includă soluţii de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice), precum şi soluţii pentru asigurarea de utilităţi (apă curentă), în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.
        Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
        Pot fi solicitate cereri de transfer şi pentru avansurile facturate şi prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totala a fiecărui contract.
        Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
        ● sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
        ● sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice);
        ● sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat;
        ● sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de prezentul Ghid.

        Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă:
        ● sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele minime impuse de PNRR;
        ● sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
        ● sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii - montaj.

        Următoarele cheltuieli NU vor fi considerate eligibile:
     ● Sumele care vor depăşi pragurile menţionate la secţiunea 1.5.2 şi valoarea TVA aferentă acestora;
        ● Orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului - tip privind platforma de colectare cu aport voluntar;
        ● Achiziţiile cu activele corporale "second-hand";
        ● Achiziţia de mijloace de transport, inclusiv a celor pentru transportul deşeurilor.

        NU sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale din perioada 2014 - 2020 sau a altor programe cu surse de finanţare nerambursabile.
        Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MMAP poate emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Proiectul poate fi complementar cu alte proiecte implementate sau cu alte programe cu surse publice de finanţare sau componente din cadrul PNRR, care vizează sistemul de gestiune a deşeurilor.
        Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu MMAP şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În etapa de evaluare, pentru cheltuielile neeligibile care nu respectă condiţiile de eligibilitate enunţate, se poate acorda beneficiarului posibilitatea de trecere a lor pe neeligibil. În caz contrar acestea vor conduce la diminuarea de către MMAP a valorii eligibile a proiectului.

    3.3. Selecţia proiectelor
     Proiectele vor fi selectate pentru finanţare în ordinea priorităţilor stabilite prin PNRR pe bază criteriului "primul venit, primul servit", cu încadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform secţiunii 1.2.2, precum şi în alocarea totală prevăzută la secţiunea 1.5.1.
        După finalizarea depunerii proiectelor, MMAP va proceda la întocmirea Listei proiectelor selectate pentru finanţare prin PNRR, respectiv la publicarea acesteia pe site-ul http://pnrr.mmap.ro/şi notificarea Solicitanţilor cu privire la stadiul aprobării.

    3.4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        Un solicitant de finanţare care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie poate formula, în termen de 5 zile de la comunicarea privind evaluarea Cererii de finanţare, o singură contestaţie care va fi trimisă prin aplicaţia informatică.
        Pentru analizarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse de Solicitanţi, se va constitui Comisia de soluţionare a contestaţiilor prin Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
        În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză şi prin urmare se va considera neîntemeiată.
        Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul Cererii de finanţare.
        După evaluarea contestaţiilor, comisia de soluţionare va publica o listă a contestaţiilor. Solicitanţii ale căror contestaţii au fost admise şi care îndeplinesc punctajul pentru a fi selectaţi, vor fi notificaţi în vederea semnării contractelor de finanţare, în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea Listei, împreună cu solicitanţii din lista de selecţie care nu au fost notificaţi în prima etapă şi care nu au primit statusul de solicitant RESPINS.

    3.5. Renunţarea la cererea de finanţare
        Renunţarea la cererea de finanţare se poate realiza prin retragerea ei de către Solicitant.
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza Ordinului/Deciziei/Hotărârii de retragere a proiectului (cererii de finanţare).
        Retragerea cererii de finanţare se poate realiza prin sistemul informatic, cel târziu până la momentul semnării contractului de finanţare.


    4. Depunerea cererilor de finanţare
        ATENŢIE!
        Cererile de finanţare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicaţiei, începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte, şi vor putea fi descărcate de solicitanţi în vederea completării.
        Cererile de finanţare în format needitabil, sunt disponibile ca anexe la Ghid, cuprinzând toate informaţiile necesar a fi completate de solicitant în cadrul Cererilor de finanţare în format editabil.

    4.1. Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare
     Cererile de finanţare, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune prin aplicaţia electronică de pe site-ul http://proiectePNRR.mmap.ro/, doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea 1.2.2. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin aplicaţia informatică, preluată din registratură.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei, fără TVA, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, acesta fiind comunicat solicitantului în mod automat, prin aplicaţia informatică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare.
        Detalii cu privire la procedura de depunere şi modul de completare a cererilor de finanţare sunt prezentate în secţiunea 4 din prezentul ghid.

    4.2. Limba utilizată la completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată la completarea cererii de finanţare este limba română.
        Pentru toate documentele anexate, redactate în alte limbi, dacă este cazul, se va ataşa o traducere în limba română realizată de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi va semna).

    4.3. Cererea de finanţare şi Anexe
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare;
    – Anexele la cererea de finanţare - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia informatică.

        Documentele încărcate în aplicaţia informatică, fiind parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în platforma http://proiectePNRR.mmap.ro/.
    4.3.1. Documente statutare ale solicitantului (la depunerea cererii de finanţare)
        Pentru unităţile - administrativ teritoriale (UAT):
        ● Certificatul de înregistrare fiscală.

        Pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)/Alte asocieri legale de UAT-uri:
        ● Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI;
        ● Statutul şi Actul constitutiv;
        ● Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
        ● Verificarea/revizuirea statutului şi actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformităţii cu HG nr. 855/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


    4.3.2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului (la depunerea cererii de finanţare şi, dacă este cazul, la contractare - pentru modificări ale reprezentantului legal)
        ● Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, după caz;
        ● O copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal.

    4.3.3. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului Judeţean/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărâre AGA pentru implementarea proiectului
        Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârea Consiliului Judeţean/Hotărâre AGA pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
        ● necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei;
        ● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele solicitanţilor pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
        ● angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
        ● angajamentul ca va asigura cofinanţarea proiectului, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul;
        ● numărul de locuitori deserviţi de proiect;
        ● caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)
        ● nominalizarea reprezentantului solicitantului pentru relaţia cu MMAP în derularea proiectului.


    4.3.4. Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.5. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.6. Declaraţia de angajament a solicitantului - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.7. Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului
    4.3.8. Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.9. Declaraţia de conformitate a investiţiei cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (Anexa 5)
    4.3.10. Declaraţia/Declaraţiile UAT-ului afiliat pentru utilizarea centrului de colectare prin aport voluntar al unui alt UAT
        În cazul în care un centru de colectare prin aport voluntar este utilizat de mai multe UAT-uri limitrofe UAT-ului beneficiar, atunci aceste UAT-uri vor depune o declaraţie/adresă prin care certifică acest lucru, urmând ca UAT-ul beneficiar să centralizeze aceste documente şi să le transmită MMAP.

    4.3.11. Documentele emise de APM pentru demararea investiţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu (la depunerea cererii de finanţare sau cel târziu la contractare, în funcţie de gradul de maturitate al proiectului)
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.

    4.3.12. Documentele privind imobilele - terenuri pe care se propune a se realiza investiţia
        ● Declaraţia de eligibilitate - Secţiunea C din Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
        ● Hotărâre de Guvern privind apartenenţa imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică (la depunerea cererii de finanţare)
        Sau
        ● Inventarul bunurilor UAT privind apartenenţa terenurilor aferente proiectului la proprietatea publică şi Hotărârea de Consiliu Local privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
        Sau
        ● Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii;
        Sau
        ● Orice document care atestă un drept real asupra imobilului - teren (exemplu: în cazul ADI).

    4.3.13. Documentaţia tehnico - economică şi devizul general
        Se va prezenta în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare, la contractare sau în etapa de implementare:
        ● Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform reglementărilor legale în vigoare şi aflate în termenul de valabilitate (la contractare obligatoriu)
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare (în maximum 3 luni de la contractare);
        ● Proiectul tehnic (în maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanţare);
        ● Devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6.385 şi HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferentă acestora (în maximum 3 luni de la contractare).

        Se va transmite documentaţia tehnico-economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
     În această situaţie, este obligatorie depunerea până la momentul contractării a tuturor celorlalte documente obligatorii aferente etapelor de depunere a cererii de finanţare, respectiv etapei de contractare, de la secţiunea 4.3.
        De asemenea, se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
     ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 şi 5.1 şi 5.3 din devizul general)
        ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiţiei de bază)

        Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii: eligibile şi neeligibile.

    4.3.14. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârea Consiliului Judeţean/Hotărâre AGA de aprobare a documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico - economici, întocmită conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare, la contractare sau cel târziu în etapa de implementare.
        Hotărârea de aprobare/Anexa la aceasta trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico - economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico - economică şi este asumată de proiectant.
        În cazul în care proiectul are la bază o documentaţie tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menţionată va fi anexată pentru documentaţia actualizată (iar dacă se menţionează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa şi documentul iniţial care a fost modificat).
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie.


    4.4. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/împuternicitul solicitantului, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
        ● Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. Dacă este cazul, se va depune şi documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        sau
        ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Atenţie!
        Pentru declaraţiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însuşirea şi semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.    5. Contractarea şi implementarea proiectelor
    5.1. Contractarea proiectelor
        Pentru proiectele care au fost acceptate în urma etapei de evaluare, precum şi în urma finalizării analizei contestaţiilor depuse, se va trece la etapa de semnarea contractelor de finanţare, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
        În aceasta etapă, în cazul în care MMAP consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului menţinându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de Coordonator de reformă şi/sau investiţie şi solicitant.
    MMAP va întocmi documentaţiile de contractare, iar încheierea contractului este condiţionată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în Notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării, în funcţie şi de gradul de maturitate al proiectului, respectiv:
    5.1.1. Documentele emise de APM pentru demararea investiţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu (dacă nu a fost prezentat la depunerea cererii de finanţare şi nu va fi prezentat în etapa de implementare)
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.

    5.1.2. Documente privind imobilele - terenuri pe care se propune a se realiza investiţia
        ● Hotărâri de Consiliu local privind disponibilitatea terenurilor;
        ● Extras de carte funciară.

    5.1.3. Documentaţia tehnico - economică şi devizul general
        Se va prezenta, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului:
        ● Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform reglementărilor legale în vigoare şi aflate în termenul de valabilitate;
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare;
        ● Proiectul tehnic, conform reglementărilor legale în vigoare;
        ● Devizul general, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6.385 şi HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferentă acestora.

        Se va transmite documentaţia tehnico - economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        De asemenea, dacă există modificări faţă de Anexa Buget de la cererea de finanţare, atunci se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
        ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 şi 5.1 şi 5.3 din devizul general)
        ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiţiei de bază)

        Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile şi neeligibile.

    5.1.4. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici (în funcţie de gradul de maturitate a proiectului)
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici întocmită şi aprobată conform legislaţiei în vigoare/conform actelor de constituire ale Solicitantului, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare, la contractare sau cel târziu în etapa de implementare.
        Hotărârea de aprobare/Anexă la aceasta trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico- economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.
    În cazul în care proiectul are la bază o documentaţie tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menţionată va fi anexată pentru documentaţia actualizată (iar dacă se menţionează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa şi documentul iniţial care a fost modificat). Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie.

    5.1.5. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.6. Certificatul de cazier judiciar (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.7. Document prin care se constată întreprinderea demersurilor pentru actualizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor/Planului Municipiului Bucureşti de Gestionare a Deşeurilor.
        Solicitantul va depune un document din care să reiasă că a întreprins demersurile necesare actualizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD)/Planului Municipal de Gestionare a Deşeurilor pentru Bucureşti, urmând ca Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor/Planul Municipiului Bucureşti de Gestionare a Deşeurilor actualizat să fie depus până la data efectuării ultimei plăţi în cadrul programului.

    5.1.8. Document emis de bancă/trezorerie care să conţină datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanţare din PNRR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu MMAP).
        ATENŢIE!
        Pentru realizarea unor CAV-uri cu funcţionalităţi similare, la un nivel calitativ corespunzător, achiziţia de bunuri se va realiza centralizat de către MMAP. În acest sens, la momentul semnării contractului de finanţare, MMAP împreună cu beneficiarii vor semna un Acord de Asociere de Autorităţi Contractante, al cărui model indicativ este ataşat prezentului ghid, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu achiziţiilor publice, prin care se vor stabili următoarele:
    - MMAP, prin Direcţiile de specialitate competente va realiza achiziţia bunurilor (containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar) în numele beneficiarilor;
    – Beneficiarii vor recepţiona bunurile, montajul şi punerea în funcţiune, vor solicita sumele de plată către MMAP, vor efectua plata către furnizor şi vor înregistra bunurile în inventar şi contabilitate;
    – Beneficiarii vor realiza procedurile de achiziţie publică pentru lucrările necesare realizării CAV-ului, precum şi a serviciilor aferente.
    5.2. Implementarea şi monitorizarea proiectelor
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către MMAP.
        Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile;
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR;
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă;
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
        ● Trebuie să îndeplinească măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass- media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.

        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet şi în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanţare.
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, dar nu mai devreme de 01 februarie 2020, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului. Perioada de implementare nu poate depăşi data de 30.09.2024.
        Astfel, termenul limită de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor este 30.09.2024.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu MMAP şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În cazul neîndeplinirii integrale/parţiale a acţiunilor/indicatorilor de proiect, respectiv până la termenele maximale aprobate, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporţionalităţii.
        Trimestrial, după semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va depune la MMAP un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informaţii*) cu privire la:
        *) Lista este orientativă. Raportul de progres - formular tipizat va fi pus la dispoziţie de MMAP.
        ● Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului (contracte de achiziţie publică în desfăşurare, finalizate, planificate);
        ● Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
        ● Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
        ● Probleme şi dificultăţi întâmpinate;
        ● Măsuri de remediere propuse;
        ● Alte aspecte sau documente justificative, după caz.

        Totodată, prin Raportul de progres se va asigura şi colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.
    5.2.1. Autorizaţia de construire (AC) şi Proiectul tehnic (PT)
        În termen de cel mult 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul care nu a prezentat PT-ul la depunerea cererii de finanţare, va transmite Autorizaţia de Construire, împreună cu toate avizele obţinute pe baza Certificatului de urbanism şi Proiectul tehnic verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic.
        În situaţia nerespectării termenului, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT şi, dacă este cazul, devizul general şi Bugetul anexă a proiectului actualizat.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.

    5.2.2. Achiziţiile
        Achiziţia de containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza acordului de asociere de autorităţi contractante, al cărui model indicativ este ataşat prezentului ghid.
        Furnizorii de lucrări de execuţie vor fi selectaţi de beneficiari printr-o procedură de achiziţie publică, competitivă, transparentă şi non-discriminatorie în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu.
        Toate procedurile de achiziţii trebuie finalizate (contracte de achiziţie semnate) până la sfârşitul anul 2023, în caz contrar, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Contractul de execuţie lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.
        Contractul de lucrări se va transmite împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6.385 şi HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferentă acestora.
        Toate contractele de achiziţie de lucrări trebuie transmise la MMAP cel târziu în luna ianuarie 2024, dar înainte de a solicita prin cereri de transfer sume aferente acestor contract.
        Beneficiarul real
        Beneficiarul are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziţie, asigurându-se, de asemenea, de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat până la încetarea relaţiilor contractuale.
        În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziţie, atât pentru ofertantul câştigător, cât şi pentru subcontractanţi sau terţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, formularul privind beneficiarul real se va completa cu datele acelor entităţi ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deţine părţile sociale ale acestora şi se va depune la ONRC, aşa cum prevede Legea 315/2021.
        Totodată se va completa şi o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele despre beneficiarul real. Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie.


    5.2.3. Finanţarea cheltuielilor eligibile Mecanismul de finanţare
        În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul iniţial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer şi valoarea acestora. Numărul de cereri şi valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative.
        Transferul către beneficiari a sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanţare, precum şi conform documentaţiei justificative stabilite prin prezentul ghid.
        Cerere de transfer*2) - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită MMAP virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative, stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului.
        *2) Conform prevederilor OUG nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

        Cu excepţia transferului de sume pentru facturile reprezentând avansuri şi plăţi efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare, cererea de transfer se depune numai după finalizarea integrală a cel puţin unei faze din proiect.
        Beneficiarii au obligaţia depunerii la MMAP a Graficului estimativ privind estimările trimestriale din fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, care se va actualiza ori de câte ori intervin modificări.
        Beneficiarii depun la MMAP cereri de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate, cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate începând cu 1 februarie 2020, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanţare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii, în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor de finanţare.
        Termene de autorizate/plată
        În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanţare, MMAP autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.
        În situaţia în care sunt necesare documente adiţionale sau clarificări, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenele menţionate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăşi 45 de zile de la data depunerii cererii de transfer.
        După efectuarea plăţii, MMAP notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

        Reconcilierea contabilă
        Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
        În vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale MMAP şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP, conform prevederilor din contractele de finanţare.

        Cererile de transfer
        Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
        MMAP îşi rezervă dreptul de a refuza parţial/integral efectuarea plăţii aferente unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menţionate la secţiunile anterioare, în termenele solicitate şi cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanţare încheiat.
        Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumite în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.

        Documente anexate cererii de transfer:
        ● Facturi fiscale
        ● Adeverinţe
        ● Extrase de cont (pentru plăţile care au fost efectuate începând cu 1 februarie 2020, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanţare);
        ● Rezultatele verificării controlului financiar preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv ale controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul;
        ● Procese verbale de recepţie parţială, dacă este cazul;
        ● Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);
        ● Situaţii de lucrări, Note de Renunţare, Note de Comandă Suplimentară, Dispoziţii de şantier, care să justifice diferenţele dintre listele de cantităţi din PT şi lucrările realizate;
        ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor, aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;
        ● Alte documente, după caz.


        Notă
        Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente şi cu respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR.
        Condiţiile de implementare prevăzute prin prezentul Ghid se vor completa prin Instrucţiuni emise de MMAP şi Notificate beneficiarilor.


    5.2.4. Perioada de durabilitate
        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).
        În perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR trebuie să:
        ● menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al investiţiei componentă a proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR;
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă;
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
        ● Trebuie să menţină măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.
    6. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital
        Investiţia contribuie în proporţie de 40% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi în proporţie de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.
        Investiţia contribuie în proporţie de 100% la obiectivele de mediu.

    7. Modificarea ghidului solicitantului
        Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventualele modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătăţirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare, pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. MMAP va emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenţei MMAP va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorităţii.

    8. Anexe

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Anexa│Instrucţiuni de completare a │
│1 │Cererii de finanţare (model) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grila de verificare a │
│2 │conformităţii administrative si │
│ │eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Clauzele contractuale specifice │
│3 │(model orientativ) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Lista de verificare a │
│4 │respectării principiilor DNSH │
│ │Componenta 3 - Investiţia 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Modele standard sau orientative │
│5 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Model indicativ pentru Acordul │
│6 │de Asociere de Autorităţi │
│ │Contractante │
└─────┴────────────────────────────────┘

        În cadrul Anexei 5 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:
     ● Declaraţia de angajament (Model A)
     ● Declaraţia de eligibilitate (Model B)
     ● Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare (Model D). Se va verifica emiterea unui Ordin comun emis de MIPE/MFP
     ● Declaraţia privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (Model E)
     ● Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F)
     ● Declaraţia de conformitate a investiţiei cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (Model G).


 (a se vedea imaginea asociată)
        Versiunea 1.0
        Anul 2022

┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătura reprezentant legal │
└──────────────────────────────────────┘


    COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
        [V] INVESTIŢIA I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune.
        Sub-investiţia I1.a. ÎNFIINŢAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

    SECŢIUNE GENERALĂ
    A. PREZENTARE GENERALĂ
    A1. Tip investiţie:
        ÎNFIINŢAREA ŞI DOTAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT COLECTIV

    A2. Denumire solicitant:

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


    A3. Titlu proiect:

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


    A4. Descrierea succintă a proiectului:

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘

        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

    A5. Amplasarea proiectului: (a se vedea imaginea asociată)

    A6. Date despre proiect şi solicitant:
    A6.1. [] UAT
              [] ADI
              [] Alte Asocieri de UAT-uri

    A6.2. [] Solicitant individual
              [] Solicitant în cadrul ADI


    A7. Date despre consultant: [] Nu este cazul
        Denumire:

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Cod Unic de Înregistrare/Codul de Înregistrare Fiscală

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Număr de înregistrare în registrul comerţului

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘    A8. Date despre proiectant: [] Nu este cazul
        Denumire

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Cod Unic de Înregistrare/Codul de Înregistrare Fiscală

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Număr de înregistrare în registrul comerţului

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor


    B. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
    B1. Descrierea solicitantului
    B1.1. Informaţii privind solicitantul

     Data de înfiinţare Cod Unic de înregistrare sau Statutul juridic al solicitantului
                                       Codul de înregistrare Fiscală
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

     Număr de înregistrare în ┌─────────────────────────────┐ Codul CAEN principal: [][][][]
     Registrul Comerţului │ │
                               └─────────────────────────────┘


    B1.2. Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului

      Judeţ Localitate Sat
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

      Cod poştal Strada Nr. Bloc Scara
     ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌─────┐ ┌─────────┐
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     └───────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └────────┘ └─────┘ └─────────┘

      Telefon fix/mobil Fax E-mail
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    B1.3. Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei

       Nume Prenume Funcţie
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘    B2. Informaţii referitoare Ia reprezentantul legal de proiect
    B2.1. Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

      Data naşterii Cod numeric personal
     ┌───────────────────┐
     │ │ [][][][][][][][][][][][][]
     └───────────────────┘

      Act de identitate
      B.I. CI. Paşaport Seria: Nr. Eliberat la data de de: Valabil până la:
      [ ] [●] [ ] ┌─────┐ ┌─────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
                        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                        └─────┘ └─────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘


    B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

      Judeţ Localitate Sat
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘

      Cod poştal Strada Nr. Bloc Scara Ap.
     ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌────────┐ ┌─────┐ ┌─────────┐ ┌─────┐
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     └───────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └────────┘ └─────┘ └─────────┘ └─────┘

      Telefon fix mobil Telefon mobil E-mail
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor


    B3. Informaţii privind contul bancar pentru proiect
        [] Nu este cazul
    B3.1.

      Denumirea Băncii/Trezoreriei Denumirea Sucursalei/Filialei
     ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
     │ │ │ │
     └─────────────────────────────┘ └─────────────────────────────┘


    B3.2. Adresa Băncii/Trezoreriei/Sucursalei

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


    B3.3. Cod IBAN

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


    B3.4. Titularul contului bancar

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘
    C. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE OBŢINUTE, SAU SOLICITATE?
        Dacă au fost obţinute finanţări nerambursabile sau au fost solicitate şi au fost obţinute parţial, se vor detalia prin completarea tabelului de mai jos.
        [] DA [] NU

        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

                        MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    D. ALTE INFORMAŢII:
        Programarea proiectului;
        Număr luni pentru finalizarea achiziţiilor [] Nu poate conduce la depăşirea datei de 31 decembrie 2023
        Număr luni pentru execuţia investiţiilor []
        Număr luni de implementare *) [] Nu poate conduce la depăşirea datei de 30 iunie 2026

    E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR │OPIS │
│ │DOCUMENTE│
├───────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│A se anexa documentele în ordinea de mai jos │
├─────────────────┬───────────┬────────────┬──────┬───────────┤
│ │Obligatoriu│Obligatoriu,│ │Obligatoriu│
│ │pentru │dacă │Număr │pentru │
│Listă documente │toate │maturitatea │de │toate │
│ │proiectele,│proiectului │pagini│proiectele │
│ │după caz │impune │ │ │
├─────────────────┼───────────┴────────────┴──────┼───────────┤
│ETAPA │DEPUNERE CERERE FINANŢARE │CONTRACTARE│
├─────────────────┼───────────────────────────────┴───────────┤
│1. Documente │ │
│statuare ale │ │
│.solicitantului │ │
├─────────────────┼───────────┬────────────┬──────┬───────────┤
│1.1. Certificatul│ │ │ │ │
│de înregistrare │[] │ │[] │ │
│fiscală │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│1.2. Pentru │ │ │ │ │
│Asociaţiile de │ │ │ │ │
│Dezvoltare │ │ │ │ │
│Intercomunitare │ │ │ │ │
│(ADI)/Alte │ │ │ │ │
│asocieri de │ │ │ │ │
│UAT-uri │[] │ │[] │ │
│1.2.1. Hotărâri │ │ │ │ │
│ale Consiliului │ │ │ │ │
│Judeţean şi │ │ │ │ │
│Hotărâri ale │ │ │ │ │
│Consiliilor │ │ │ │ │
│Locale privind │ │ │ │ │
│constituirea ADT │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│1.2.2. Statutul │ │ │ │ │
│şi Actul │[] │ │[] │ │
│constitutiv │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│1.2.3. │ │ │ │ │
│Certificatul de │ │ │ │ │
│înregistrare la │[] │ │[] │ │
│registrul │ │ │ │ │
│Asociaţiilor şi │ │ │ │ │
│Fundaţiilor │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│1.2.4. │ │ │ │ │
│Verificarea/ │ │ │ │ │
│revizuirea │ │ │ │ │
│statutului şi │ │ │ │ │
│actului │ │ │ │ │
│constitutiv al │ │ │ │ │
│ADI pentru │[] │ │[] │ │
│asigurarea │ │ │ │ │
│conformităţii cu │ │ │ │ │
│HG nr. 855/2008 │ │ │ │ │
│cu modificările │ │ │ │ │
│şi completările │ │ │ │ │
│ulterioare, după │ │ │ │ │
│caz │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│2. Documente │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│identificarea │ │ │ │ │
│reprezentantului │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │
│solicitantului │ │ │ │ │
│2.1. Hotărârea │ │ │ │ │
│judecătorească de│ │ │ │ │
│validare a │ │ │ │ │
│mandatului │[] │ │[] │[] │
│primarului (sau │ │ │ │ │
│orice alte │ │ │ │ │
│documente din │ │ │ │ │
│care să rezulte │ │ │ │ │
│calitatea de │ │ │ │ │
│reprezentant │ │ │ │ │
│legal, pentru │ │ │ │ │
│situaţii │ │ │ │ │
│particulare) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│2.2. O copie a │ │ │ │ │
│cărţii de │ │ │ │ │
│identitate a │[] │ │[] │[] │
│reprezentantului │ │ │ │ │
│legal. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│3. Hotărârea │ │ │ │ │
│Consiliului Local│ │ │ │ │
│/ Hotărârile │ │ │ │ │
│Consiliilor │ │ │ │ │
│Locale în cazul │[] │ │[] │ │
│ADI/ Hotărâre AGA│ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│4. Declaraţie de │ │ │ │ │
│consimţământ │ │ │ │ │
│privind │[] │ │[] │ │
│prelucrarea │ │ │ │ │
│datelor cu │ │ │ │ │
│caracter personal│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│5. Declaraţia de │ │ │ │ │
│eligibilitate a │[] │ │[] │ │
│solicitantului │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│6. Declaraţia de │ │ │ │ │
│angajament a │[] │ │[] │ │
│solicitantului │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│7. Declaraţia │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│eligibilitatea │ │ │ │ │
│TVA aferentă │ │ │ │ │
│cheltuielilor ce │[] │ │[] │ │
│vor fi efectuate │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│8. Declaraţia │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │ │
│aplicării │[] │ │[] │ │
│principiului DNSH│ │ │ │ │
│în implementarea │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│9. Declaraţia de │ │ │ │ │
│conformitate a │ │ │ │ │
│investiţiei cu │ │ │ │ │
│prevederile │ │ │ │ │
│Ordinului │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│sănătăţii nr. 119│ │ │ │ │
│/2014 pentru │[] │ │[] │ │
│aprobarea │ │ │ │ │
│Normelor de │ │ │ │ │
│igienă şi │ │ │ │ │
│sănătate publică │ │ │ │ │
│privind mediul de│ │ │ │ │
│viaţă al │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│10. Declaraţia/ │ │ │ │ │
│Declaraţiile │ │ │ │ │
│UAT-ului afiliat │ │ │ │ │
│pentru utilizarea│[] │ │[] │ │
│centrului dc │ │ │ │ │
│colectare prin │ │ │ │ │
│aport voluntar al│ │ │ │ │
│unui alt UAT │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼──────┼───────────┤
│11. Documente │ │ │ │ │
│emise de APM │ │ │ │ │
│pentru demararea │ │ │ │ │
│investiţiei │ │[] │[] │[] │
│Decizia etapei de│ │ │ │ │
│încadrare/ Acord │ │ │ │ │
│de Mediu │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┴────────────┴──────┴───────────┤
│12. Documente │ │
│privind imobilele│ │
│- terenuri pe │ │
│care se propune a│ │
│se realiza │ │
│investiţia │ │
├─────────────────┼───────────┬────────────┬─────┬────────────┤
│12.1. Hotărâre de│ │ │ │ │
│Guvern privind │ │ │ │ │
│apartenenţa │ │ │ │ │
│imobilelor │[] │ │[] │ │
│aferente │ │ │ │ │
│proiectului la │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│12.2. Inventarul │ │ │ │ │
│bunurilor UAT │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│apartenenţa │ │ │ │ │
│imobilelor │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │
│proiectului la │ │ │ │ │
│proprietatea │ │ │ │ │
│publică şi │ │ │ │ │
│Hotărârea de │[] │ │[] │ │
│Consiliu Local │ │ │ │ │
│privind atestarea│ │ │ │ │
│inventarului │ │ │ │ │
│respectiv, │ │ │ │ │
│întocmită conform│ │ │ │ │
│OUG nr. 57/2019. │ │ │ │ │
│cu modificările │ │ │ │ │
│şi completările │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│12.3. Extras de │[] │ │[] │ │
│carte funciară │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│12.4. Hotărâri de│ │ │ │ │
│Consiliu Local │ │ │ │ │
│privind │ │ │[] │[] │
│disponibilitatea │ │ │ │ │
│terenurilor (la │ │ │ │ │
│contractare) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│12.5. Alte │ │ │ │ │
│documente care │ │ │ │ │
│atestă dreptul de│ │ │[] │[] │
│proprietate/ │ │ │ │ │
│administrate (în │ │ │ │ │
│cazul ADI) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┴────────────┴─────┴────────────┤
│13. Documentaţia │ │
│tehnico-economică│ │
│şi devizul │ │
│general │ │
├─────────────────┼───────────┬────────────┬─────┬────────────┤
│13.1. Certificat │ │ │ │ │
│de Urbanism, │ │ │ │ │
│completat şi │ │ │ │ │
│eliberat conform │ │ │ │ │
│reglementărilor │ │ │ │ │
│legale în vigoare│ │[] │[] │[] │
│şi aflate în │ │ │ │ │
│termenul de │ │ │ │ │
│valabilitate la │ │ │ │ │
│data depunerii │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │
│finanţare. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│13.2. Studiu de │ │ │ │ │
│Fezabilitate/ │ │ │ │ │
│Documentaţie de │ │ │ │ │
│Avizare pentru │ │ │ │ │
│Lucrări de │ │ │ │ │
│Intervenţii, │ │ │ │ │
│întocmite, │ │ │ │ │
│avizate şi │ │ │ │ │
│verificate în │ │ │ │ │
│condiţiile legii │ │ │ │ │
│şi însoţite de │ │[] │[] │[] │
│toate studiile, │ │ │ │ │
│expertizele, │ │ │ │ │
│avizele şi │ │ │ │ │
│acordurile │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
│fiecărui tip de │ │ │ │ │
│investiţie, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│reglementărilor │ │ │ │ │
│legale în │ │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│13.3. Proiectul │ │[] │[] │ │
│tehnic │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│13.4. Devizul │ │[] │[] │[] │
│generai │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│14. Hotărârea de │ │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │ │
│documentaţiei │ │ │ │ │
│tehnico-economice│ │[] │[] │[] │
│şi a │ │ │ │ │
│indicatorilor │ │ │ │ │
│tehnico-economici│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│15. Certificate │ │ │ │ │
│care să ateste │ │ │ │ │
│lipsa datoriilor │ │ │ │ │
│fiscale restante │ │ │ │ │
│şi graficul de │ │ │[] │[] │
│reeşalonare a │ │ │ │ │
│datoriilor către │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│consolidat (dacă │ │ │ │ │
│este cazul). │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│16. Certificatul │ │ │ │ │
│dc cazier │ │ │[] │[] │
│judiciar │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│17. Document prin│ │ │ │ │
│care se constată │ │ │ │ │
│întreprinderea │ │ │ │ │
│demersurilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│actualizarea │ │ │ │ │
│Planului Judeţean│ │ │[] │[] │
│de Gestionare a │ │ │ │ │
│Deşeurilor/ │ │ │ │ │
│Planului │ │ │ │ │
│Municipiului │ │ │ │ │
│Bucureşti de │ │ │ │ │
│Gestionarea │ │ │ │ │
│Deşeurilor. │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│18. Document emis│ │ │ │ │
│dc bancă/ │ │ │ │ │
│trezorerie care │ │ │ │ │
│să conţină datele│ │ │ │ │
│de identificare │ │ │ │ │
│ale băncii/ │ │ │ │ │
│trezoreriei şi │ │ │ │ │
│ale contului │ │ │ │ │
│aferent │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
│pentru care se │ │ │[] │[] │
│solicită │ │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │ │
│PNRR (denumirea, │ │ │ │ │
│adresa băncii/ │ │ │ │ │
│trezoreriei, │ │ │ │ │
│codul IBAN al │ │ │ │ │
│contului în care │ │ │ │ │
│se derulează │ │ │ │ │
│operaţiunile cu │ │ │ │ │
│MAPP). │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────┤
│19. Alte │ │ │ │ │
│documente │ │ │ │ │
│justificative (se│ │ │ │ │
│vor specifica │ │ │ │ │
│după caz). │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼─┬──────────┤
│ │ │[] │[] │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼─────┼─┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┴───────────┴────────────┴─────┴─┴──────────┤
│Adaugă document │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────┐
│BUGETUL PROIECTULUI - TOTALIZATOR │
├─────────────┬─────────────────────────────┤
│Curs EURO │Data întocmirii devizului │
│4,9195 │general din SF/DALI [ ] │
├─────────────┼───────────┬───────────┬─────┤
│ │Cheltuieli │Cheltuieli │Total│
│ │eligibile │neeligibile│ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor │ │ │ │
│de cheltuieli│ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│investiţia de│0,00 │0,00 │0,00 │
│bază │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru│0,00 │0,00 │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├─────────────┴───────────┴───────────┴─────┤
│Cheltuielile suport eligibile pentru │
│realizarea investiţiei sunt în limita a 10%│
│din valoarea totală eligibilă │
├─────────────┬───────────┬───────────┬─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │0,00 │0,00 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOARE │0,00 │0,00 │ │
│TOTALĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBÎLĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│SURSE DE │ │ │ │
│ASIGURARE A │0,00 │0,00 │ │
│CHELTUIELILOR│ │ │ │
│NEELIGIBILE │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│BUGET LOCAL │ │0,00 │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│COFINANŢARE │ │0,00 │ │
│PRIVATĂ │ │ │ │
├─────────────┴───────────┴───────────┴─────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────┤
│BUGETUL PROIECTULUI - CAV 1 │
├─────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼───────────┬───────────┬─────┤
│Înfiinţarea │ │ │ │
│de centre de │Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│colectare cu │eligibile │neeligibile│Total│
│aport │ │ │ │
│voluntar │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor │ │ │ │
│de cheltuieli│ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│investiţia de│ │ │0,00 │
│bază │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru│ │ │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOARE │0,00 │0,00 │ │
│TOTALĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┴───────────┴───────────┴─────┤
│BUGETUL PROIECTULUI - CAV 2 │
├─────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼───────────┬───────────┬─────┤
│Înfiinţarea │ │ │ │
│de centre de │Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│colectare cu │eligibile │neeligibile│Total│
│aport │ │ │ │
│voluntar │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor │ │ │ │
│de cheltuieli│ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│investiţia de│ │ │0,00 │
│bază │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru│ │ │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOARE │0,00 │0,00 │ │
│TOTALĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┴───────────┴───────────┴─────┤
│BUGETUL PROIECTULUI - CAV 3 │
├─────────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────┼───────────┬───────────┬─────┤
│Înfiinţarea │ │ │ │
│de centre de │Cheltuieli │Cheltuieli │ │
│colectare cu │eligibile │neeligibile│Total│
│aport │ │ │ │
│voluntar │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor │ │ │ │
│de cheltuieli│ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│investiţia de│ │ │0,00 │
│bază │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru│ │ │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL│0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOARE │0,00 │0,00 │ │
│TOTALĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┼───────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBILĂ │ │ │ │
├─────────────┴───────────┴───────────┴─────┤
│BUGETUL PROIECTULUI - CAV 4 │
├──────────────┬────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼──────────┬───────────┬─────┤
│Înfiinţarea de│ │ │ │
│centre de │Cheltuieli│Cheltuieli │Total│
│colectare cu │eligibile │neeligibile│ │
│aport voluntar│ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor de│ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│investiţia de │ │ │0,00 │
│bază │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru │ │ │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │0,00 │0,00 │0,00 │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOARE TOTALĂ│0,00 │0,00 │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBILĂ │ │ │ │
├──────────────┴──────────┴───────────┴─────┤
│BUGETUL PROIECTULUI - CAV 5 │
├──────────────┬────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────┼──────────┬───────────┬─────┤
│Înfiinţarea de│ │ │ │
│centre de │Cheltuieli│Cheltuieli │Total│
│colectare cu │eligibile │neeligibile│ │
│aport voluntar│ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Denumirea │ │ │ │
│capitolelor de│ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │LEI │LEI │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│0 │l │2 │3 │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│investiţia de │ │ │0,00 │
│bază │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│suport pentru │ │ │0,00 │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │0,00 │0,00 │0,00 │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TVA │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │0,00 │0,00 │0,00 │
│INCLUSIV TVA │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │LEI │EURO │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOARE TOTALĂ│0,00 │0,00 │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│ELIGIBILĂ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┤ │
│VALOAREA │0,00 │0,00 │ │
│NEELIGIBILĂ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴─────┘


    ANEXA 1

    INDICATORI DE PROIECT
    COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
    Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. ÎNFIINŢAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
├──────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│1. Numărul UAT/ADI sprijinite prin proiect │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2. Populaţie în aglomerare │ │
├──────────┬───────┬─────────────┬─────────────┼─────────┤
│3. │unitate│Valoare la │Valoare la │ │
│Indicatori│de │începutul │finalul │Rezultate│
│de proiect│măsură │implementării│implementării│ │
│ │ │proiectului │proiectului │ │
├──────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Centrele │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│colectare │nr. │ │ │ │
│cu aport │ │ │ │ │
│voluntar │ │ │ │ │
│înfiinţate│ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Cantitatea│ │ │ │ │
│de deşeuri│tone/an│ │ │ │
│colectată │ │ │ │ │
│separat │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Rata de │ │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │ │
│exprimare │ │ │ │ │
│în procent│procent│% │% │% │
│din │ │ │ │ │
│deşeurile │ │ │ │ │
│colectate │ │ │ │ │
│separat │ │ │ │ │
├──────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤
│Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul │
│investiţiei sa va completa valoarea zero. │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

        Componenta 3 - Managementul Deşeurilor
        Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune
        Subinvestiţia I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar

    ANEXA 2

    Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        *) Se utilizează de către experţii evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de finanţare
        *) Nu se completează de către solicitant
        APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C3/1.A

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │
│Criteriu de ├──┬──┬─────┬──────────┤
│eligibilitate │ │ │Nu │ │
│ │Da│Nu│este │Observaţii│
│ │ │ │cazul│ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│1.Solicitantul │ │ │ │ │
│se încadrează în│ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │
│eligibili? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│2.Solicitantul │ │ │ │ │
│şi/ sau │ │ │ │ │
│reprezentatul │ │ │ │ │
│legal NU se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│niciuna din │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │
│neeligibilitate?│ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│3.Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│capacităţii de │ │ │ │ │
│finanţare a │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │ │
│neeligibile? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│4.Solicitantul │ │ │ │ │
│se angajează că │ │ │ │ │
│va asigura │ │ │ │ │
│mentenanţa │ │ │ │ │
│investiţiei pe o│ │ │ │ │
│perioadă de │ │ │ │ │
│minimum 5 ani de│ │ │ │ │
│la data ultimei │ │ │ │ │
│plăţi? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│5.Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│conformităţii cu│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│judeţene de │ │ │ │ │
│gestionare a │ │ │ │ │
│deşeurilor/ │ │ │ │ │
│Planul Municipal│ │ │ │ │
│de Gestionare a │ │ │ │ │
│Deşeurilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Bucureşti? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│6.Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│faptului că │ │ │ │ │
│terenul pe care │ │ │ │ │
│urmează a se │ │ │ │ │
│efectua │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │ │
│cerinţele │ │ │ │ │
│specificate în │ │ │ │ │
│Ghidul │ │ │ │ │
│Solicitantului? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│7. Solicitantul │ │ │ │ │
│va prezenta în │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│amplasamentul │ │ │ │ │
│terenului pe │ │ │ │ │
│care se va │ │ │ │ │
│implementa │ │ │ │ │
│proiectul şi va │ │ │ │ │
│declara că │ │ │ │ │
│amplasamentul se│ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│criteriile │ │ │ │ │
│legale privind │ │ │ │ │
│distanţa, precum│ │ │ │ │
│şi celelalte │ │ │ │ │
│prevederi ale │ │ │ │ │
│Ordinului │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│sănătăţii nr. │ │ │ │ │
│119/2014 pentru │ │ │ │ │
│aprobarea │ │ │ │ │
│Normelor de │ │ │ │ │
│igienă şi │ │ │ │ │
│sănătate publică│ │ │ │ │
│privind mediul │ │ │ │ │
│de viaţă al │ │ │ │ │
│populaţiei, cu │ │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│8.Activităţile │ │ │ │ │
│propuse prin │ │ │ │ │
│proiect se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
│sprijinite în │ │ │ │ │
│cadrul prezentei│ │ │ │ │
│Investiţii? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│9.Proiectul │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
│include doar │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │
│desfăşurate după│ │ │ │ │
│1 februarie │ │ │ │ │
│2020? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│10.Proiectul │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │
│principiul „Do │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │
│Harm" (DNSH)? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│11.Respectarea │ │ │ │ │
│principiilor │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │
│şanse, de gen, │ │ │ │ │
│nediscriminarea,│ │ │ │ │
│accesibilitatea?│ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│12.Perioada de │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │
│depăşeşte 30 │ │ │ │ │
│septembrie 2024?│ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│13. Indicatorii │ │ │ │ │
│de proiect sunt │ │ │ │ │
│corelaţi cu │ │ │ │ │
│documentaţia │ │ │ │ │
│depusă la │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│14.Bugetul │ │ │ │ │
│proiectului este│ │ │ │ │
│corect întocmit │ │ │ │ │
│raportat la │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │
│prezentate de │ │ │ │ │
│beneficiar, iar │ │ │ │ │
│în cazul în care│ │ │ │ │
│acesta nu este │ │ │ │ │
│corect s-a │ │ │ │ │
│refăcut de către│ │ │ │ │
│experţii │ │ │ │ │
│evaluatori? (se │ │ │ │ │
│ataşează Anexa -│ │ │ │ │
│Buget a Grilei │ │ │ │ │
│de verificare a │ │ │ │ │
│conformităţii │ │ │ │ │
│administrative │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │
│eligibilităţii) │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│15.Solicitantul │ │ │ │ │
│şi-a asumat │ │ │ │ │
│evitarea dublei │ │ │ │ │
│finanţări prin │ │ │ │ │
│declaraţia de │ │ │ │ │
│eligibilitate │ │ │ │ │
│(Anexa 5 - │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │
│eligibilitate)? │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴─────┴──────────┘

                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                Pentru proiectul ............... (titlu) ..........(cod)
                finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                         Apel nr. ........ (cod apel proiecte)

    CUPRINS
    1. Părţile
    2. Precizări prealabile
        Capitolul I Obiectul Contractului de finanţare
        Capitolul II Durata Contractului de finanţare
        Capitolul III Acordarea finanţării
        Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilor
    - Drepturile şi obligaţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii
    – Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

        Capitolul V Angajamente comune ale părţilor
        Capitolul VI Modificări şi completări ale Contractului de finanţare
        Capitolul VII Conflict de interese
        Capitolul VIII Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
        Capitolul IX Monitorizarea şi raportarea
    - Monitorizarea implementării contractului de finanţare
    – Raportarea în cadrul contractului de finanţare

        Capitolul X Recuperarea finanţării
        Capitolul XI Răspunderea părţilor, forţa majoră
        Capitolul XII Încetarea contractului de finanţare
        Capitolul XIII Soluţionarea litigiilor
        Capitolul XIV Corespondenţă între părţi
        Capitolul XV Legea incidentă
        Capitolul XVI Transparenţa
        Capitolul XVII Publicarea datelor
        Capitolul XVIII Confidenţialitate
        Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal
        Capitolul XX Măsuri de informare şi publicitate
        Capitolul XXI Anexele contractului de finanţare
        Capitolul XXII Dispoziţii finale

        Având în vedere prevederile:
        ■ Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă
        ■ Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
        ■ Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)
        ■ Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
        ■ Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
        ■ Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ■ Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă a României;
        ■ Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor
        ■ Acordului privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR);
        ■ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
        ■ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
        ■ Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ■ Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
        ■ Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate
        ■ Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi comunitare şi naţionale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă".

    1. Părţile
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, România, cod poştal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poştă electronică cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÂNCZOS, ministru
        şi
        .........................., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul .........................., str. ...................... nr. ........, sector/judeţ .................., România, cod poştal ............, telefon .............., fax ................, poştă electronică .............., cod de înregistrare fiscală ......................, reprezentat legal de domnul/doamna ......................., .....................(funcţie).
        încheie prezentul contract de finanţare:

    2. Precizări prealabile

    (1) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
    (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    (c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
    (d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.

    (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

    (5) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    (6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanţare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.

    (7) Finanţarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract.
    CAP. I
    Obiectul Contractului de finanţare
    ART. 1
    (1) Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului .................... (titlu) ........... (cod), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanţare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
    (3) Bugetul proiectului din cererea de finanţare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie, devine Anexă la prezentul contract.
    (4) Prezentul Contract este încheiat sub condiţia rezolutorie a aprobării creditelor de angajament şi bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situaţia supracontractării).

    CAP. II
    Durata Contractului de finanţare
    ART. 2
    (1) Prezentul Contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
    (2) Durata prezentului contract este de ...... luni. Perioada de implementare a proiectului este de ...... luni, dar fără a depăşi data de ........... (se completează cu termene estimate de solicitant în CF, dar fără a depăşi termenul prevăzut în Ghidul specific aferent apelului de proiecte/Anexa la CID - zz.ll.aaaa), calculate de la data semnării Contractului de finanţare, la care se adaugă dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).
    (3) Prezentul contract îşi încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat/minimis aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

    CAP. III
    Acordarea finanţării
    ART. 3
    Valoarea contractului de finanţare
    (1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum .......... (valoare în cifre) .......... lei (valoare în litere), echivalentul a .......... (valoare în cifre) .......... euro (valoare în litere), cu o intensitate a sprijinului de ....%.
    (2) Finanţatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum .......... (valoare în cifre) .......... lei (valoare în litere), echivalentul a .......... (valoare în cifre) .......... euro (valoare în litere).
    (3) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile prevăzute la alin. (2) în sumă de maximum .......... (valoare în cifre) .......... lei (valoare în litere) va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul MMAP, conform art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.
    (5) Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului şi în urma verificării de către MMAP a eligibilităţii acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
    (6) Beneficiarului i se acordă finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (7) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
    (8) Orice modificare a contractului de finanţare, agreată de părţi, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile a Proiectului.
    (9) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a. Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b. Instrucţiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanţate prin PNRR;
    c. Ghidul specific aferent Componentei, Investiţiei şi respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanţat prin prezentul contract;
    d. Prevederile prezentului contract de finanţare şi anexele la acesta.

    (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanţare.
    (3) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum şi a termenelor limită stabilite în calendarul activităţilor din cererea de finanţare.
    (4) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).
    (5) Părţile convin şi înţeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:
    a. sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
    b. sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice);
    c. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;
    d. sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de ghidul specific;

    (6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

    ART. 5
    Indicatorii proiectului
    (1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor sunt ................ (se va completa cu indicatorii aplicabili proiectului conform cererii de finanţare aprobate).
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informaţii şi documente justificative necesare şi relevante privind aceşti indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor.

    ART. 6
    Transferul sumelor
    (1) Finanţarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru Elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoţite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (3) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 45 de zile.
    (4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condiţiile şi pe baza documentaţiei justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
    (6) Pentru plăţile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanţare, se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanţare.
    (7) Transferul fondurilor se va efectua în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului:
        Cod IBAN:
        Titular cont:
        Denumire/adresa Trezorerie:

    (8) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinaţie, MMAP înştiinţează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la aceasta, şi procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăşi perioada de finalizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
    (9) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 7
        Drepturile şi obligaţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii sunt prevăzute în sau derivă din legislaţia naţională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

    (1) are obligaţia de a încheia contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 şi regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi de a monitoriza autorizarea şi plata cheltuielilor în cadrul acestora;

    (2) are obligaţia de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă;

    (3) are obligaţia de a verifica legalitatea şi regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel naţional prin Legea 500/2002 privind finanţele publice;

    (4) are obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aşa cum sunt prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, precum şi de art. 61 alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;

    (5) are obligaţia de a desfăşura activitatea de constatare a neregulilor şi activitatea de constatare a dublei finanţări, respectiv, activitatea de stabilire a creanţelor bugetare, în relaţia cu beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a creanţelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi care constituie titlu de creanţă emis în vederea stingerii respectivei creanţe susceptibil de executare silită conform dispoziţiilor art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021;

    (6) are obligaţia cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi pentru beneficiarii privaţi, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, coordonatorul de reforme şi/sau investiţii are obligaţia de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reforme/investiţii de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora;

    (7) în cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli şi creanţele fiscale rezultate în urma rezilierii/revocării contractului de finanţare nu pot fi recuperate prin încasare, MMAP transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente;

    (8) în cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MMAP va emite, în cazul în care întreaga valoare a finanţării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere a contractelor de finanţare, în care vor fi individualizate sumele de restituit, în moneda naţională sau, în cazul afectării parţiale a finanţării din fonduri europene, va fi emis proces- verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie;

    (9) are obligaţia de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniţi, cu aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente;

    (10) are obligaţia de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/dublă finanţare la beneficiari sau creanţe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanţă emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanţare;

    (11) are obligaţia de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia şi de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda naţională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanţă.

    (12) are dreptul de a verifica furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (13) are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziţie realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eşantion, de a autoriza cererile de transfer şi de a efectua plăţile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanţare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

    (14) are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;

    (15) poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor şi regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;

    (16) MMAP monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afişată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU", precum şi dacă sunt oferite informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.


    ART. 8
        Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislaţia naţională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

    (1) are obligaţia să utilizeze eficient, efectiv şi transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanţare;

    (2) are obligaţia de a respecta toate condiţiile stabilite prin Ghidul specific, precum şi pe cele asumate prin cererea de finanţare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancţiunile corespunzătoare;

    (3) are obligaţia respectării principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;

    (4) are obligaţia de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucţiunilor emise de MMAP;

    (5) are obligaţia să furnizeze MMAP informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

    (6) are obligaţia de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

    (7) are obligaţia să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, precum şi în conformitate cu dispoziţiile Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nr. 26595/08.03.2022. Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv Beneficiarului;

    (8) are obligaţia de a respecta toate instrucţiunile emise MMAP/coordonatorul naţional şi de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării proiectului;

    (9) are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor/datelor şi documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 şi 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    (10) are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităţilor naţionale şi europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului naţional, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceştia, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziţia acestora toate documentele şi informaţiile solicitate privind proiectul şi contractul de finanţare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autorităţile de audit sau de control;

    (11) are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistenţă/monitorizare/verificare/control/audit;

    (12) are obligaţia de a menţine evidenţele şi documentele justificative, inclusiv datele statistice şi alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidenţele şi documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigaţii ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamaţii sau investigaţii, cu respectarea obligaţiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidenţelor şi al documentelor referitoare la investigaţiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligaţia de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigaţii au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidenţele şi documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerinţele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul şi pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

    (13) se asigură că în contractele încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de MMAP sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, după caz;

    (14) are obligaţia de a asigura şi a menţine o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor şi beneficiarilor reali, precum şi de a menţine securitatea datelor utilizate în exercitarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de finanţare;

    (15) are obligaţia de a furniza datele şi informaţiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului;

    (16) are obligaţia de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanţare, atât în format fizic, cât şi în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă;

    (17) are obligaţia de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităţilor aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situaţia plăţilor efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, şi de a respecta toate instrucţiunile primite din partea MMAP;

    (18) are obligaţia de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (19) are obligaţia să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente Proiectului;

    (20) are obligaţia de a întocmi şi a transmite către MMAP cererile de transfer, precum şi documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plăţii;

    (21) are obligaţia de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conţină plăţile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, dar după data de 1 februarie 2020;

    (22) are obligaţia de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanţare;

    (23) are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe). Nerespectarea acestei obligaţii conduce la sesizarea Curţii de Conturi a României de către MMAP, în vederea stabilirii contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor, conform legislaţiei incidente în vigoare la data achiziţiei;

    (24) are obligaţia să informeze MMAP despre orice situaţie care poate determina încetarea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

    (25) are obligaţia să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

    (26) are obligaţia de a respecta prevederile contractului de finanţare în ceea ce priveşte informarea şi promovarea Proiectului şi va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puţin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligaţiilor privind comunicarea pentru proiect;

    (27) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestuia;

    (28) beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi pentru întocmirea de situaţii şi statistici;

    (29) în cazul unei defecţiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenţei unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcţional;

    (30) are obligaţia de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    c) înlocuirea reprezentantului legal.    CAP. V
    Angajamente comune ale părţilor
    ART. 9
        Părţile se angajează:

    (1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, precum şi în conformitate cu procedurile interne.

    (2) Să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.

    (3) Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.


    CAP. VI
    Modificări şi completări ale contractului de finanţare
    ART. 10
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin una din următoarele modalităţi:
    a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conţinutului prezentului contract, inclusiv în situaţia în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin Act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. 5 al prezentului articol.

    (2) MMAP răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 5 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (3) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (4) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanţare:
    a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative.
    d) Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.

    (6) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
    a) de către MMAP/Beneficiar în caz de forţă majoră;
    b) de către MMAP, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care MMAP nu asigură asistenţa financiară pentru implementarea Proiectului;
    c) alte situaţii expres prevăzute de lege.


    ART. 11
    Contractarea şi cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    CAP. VII
    Conflict de interese
    ART. 12
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    CAP. VIII
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    ART. 13
    (1) MMAP verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MMAP colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    i. numele destinatarului final al fondurilor;
    ii. numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    iii. prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    iv. o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul PNRR, aşa cum acestea rezultă din CID şi textul Aranjamentelor Operaţionale.

    (3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme şi/sau investiţii în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;
    (5) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor şi ţintelor pentru care au fost suspendate plăţile/acordul privind contribuţia financiară şi/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanţare;
    (6) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor şi ţintelor, coordonatorul de reforme şi/sau investiţii suspendă parţial activităţile aferente ţintelor şi jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestora, prin acordul părţilor, de restituirea sumelor plătite.

    ART. 14
    Verificări şi controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) şi de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între Comisie şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de cinci ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.


    (2) Raportat prerogativelor de control enunţate la alin (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) şi nr. 2185/96*2),
        *1)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1).
        *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).

    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi al articolul 257 din Regulamentul financiar, şi
    – Autorităţi naţionale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alineatul (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

    CAP. IX
    Monitorizarea şi raportare
    ART. 15
    (1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, precum şi de celelalte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.
    (2) Verificările au în vedere achiziţiile efectuate în cadrul Proiectului, precum şi aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eşantionare.
    (3) MMAP se asigură că în sistemul de management şi control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, este verificată de către beneficiar existenţa datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.
    (4) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:
    a) verificare documentară: rapoarte de progres şi de sustenabilitate transmise de beneficiar;
    b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;
    c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare.

    (5) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum şi ori de câte ori se vor solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
    (6) La solicitarea MMAP, beneficiarul are obligaţia de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susţină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres şi gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.
    (7) Rapoartele de progres vor conţine următoarele tipuri de date şi informaţii:
    a) Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului (contracte de achiziţie publică în desfăşurare, finalizate şi planificate);
    b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
    c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
    d) Probleme şi dificultăţi întâmpinate şi acţiunile de remediere întreprinse sau necesare;
    e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari consideraţi relevanţi de către beneficiar pentru monitorizarea şi evaluarea implementării Proiectului.

    (8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
    a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
    b) analizării gradului de atingere a ţintelor/jaloanelor;
    c) analizării evoluţiei implementării Proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul Proiectului şi calendarul estimativ al achiziţiilor;
    d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

    (9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, cu respectarea instrucţiunile emise de MMAP.
    (10) Conţinutul, incidenţa, forma rapoartelor menţionate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din iniţiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum şi noile reguli/cerinţe/instrucţiuni.
    (11) Nerespectarea cerinţelor privind elaborarea şi prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către MMAP, în calitatea sa de coordonator de reforme şi/sau investiţii.
    (12) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.
    (13) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (14) Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie MMAP respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informaţiilor/documentelor existente.
    (15) La cererea MMAP, în funcţie de necesităţile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora şi transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de MMAP şi/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum şi alte informaţii solicitate în vederea realizării obligaţiilor privind raportarea.
    (16) Beneficiarul are obligaţia să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achiziţiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.
    (17) Verificarea procedurilor de achiziţie realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizare procedurii de atribuire conform legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul are obligaţia să trimită toată documentaţia procesului de achiziţie către MMAP, în situaţia în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    (18) MMAP poate realiza verificarea documentaţiilor aferente achiziţiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului şi/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a facilita operaţiunea de control şi de a pune la dispoziţia reprezentanţilor coordonatorului de reforme şi/sau investiţii toate documentele şi informaţiile solicitate de aceştia.
    (19) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare/ad-hoc la faţa locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locaţiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.
    a) Numărul de vizite la faţa locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum şi alte detalii legate de desfăşurarea acestora sunt stabilite de MMAP, conform procedurilor proprii.
    b) În principiu, verificările la faţa locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puţin următoarele aspecte:
    - Realitatea, progresul fizic şi financiar efectiv realizat al Proiectului;
    – conformitatea dintre situaţia descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres şi în documentele suport, pe de o parte şi realitatea din teren, pe de altă parte;
    – existenţa documentelor justificative în original, cu menţiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;
    – existenţa echipamentelor/bunurilor achiziţionate în conformitate cu procedurile şi contractele de achiziţii şi exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanţării şi cu scopul pentru care au fost achiziţionate;
    – evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor Proiectului, precum şi a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;
    – modul de colectare şi arhivare a documentaţiei de Proiect;
    – respectarea regulilor şi cerinţelor de publicitate;
    – probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării şi eventuale măsuri de remediere;
    – identificarea şi raportarea eventualelor nereguli.

    c) Verificările la faţa locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către MMAP. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), MMAP poate decide efectuarea de verificări la faţa locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.
    d) Beneficiarul are obligaţia să participe şi să asigure prezenţa persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor MMAP.
    e) Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii de verificare în bune condiţii.
    f) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect sunt obligaţi să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor şi de a asigura reprezentanţilor MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
    g) În urma derulării vizitei la faţa locului, reprezentanţi MMAP întocmesc un proces- verbal al vizitei ce va fi adus la cunoştinţa Beneficiarului.
    h) Beneficiarul are obligaţia de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la faţa locului.


    CAP. X
    Recuperarea finanţării
    ART. 16
    Recuperarea
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.

    CAP. XI
    Răspunderea părţilor, forţa majoră
    ART. 17
    Răspunderea părţilor
    (1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unei reforme sau investiţii, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.

    ART. 18
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei, de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contract este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanţare.
    (8) Cazul fortuit*3 aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.
        *3 În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs".


    CAP. XII
    Încetarea contractului de finanţare
    ART. 19
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează:
    a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor pentru o perioadă de 10 ani şi cu menţinerea obligaţiilor privind sustenabilitatea investiţiei pentru o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăţi.
    b. prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
    c. reziliere în condiţiile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021 şi a prevederilor prezentului contract.
    d. din orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără punerea în întârziere a celeilalte părţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în termen de 30 ( treizeci) de zile de la comunicarea acesteia, în următoarele cazuri:
    a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;
    b. dacă indicatorii Proiectului, aşa cum au fost menţionaţi în cererea de finanţare, nu au fost îndepliniţi, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
    c. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanţări şi întreaga finanţare acordată este afectată;
    d. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm");


    CAP. XIII
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 20
    (1) Părţile trebuie să acţioneze cu bună credinţă şi să depună toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanţare.
    (2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    CAP. XIV
    Corespondenţa între părţi
    ART. 21
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract de finanţare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
    (2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
    (3) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:
    - Pentru Beneficiar: .........., cod poştal .........., telefon .........., fax .........., poşta electronică: ..........
    – Pentru MMAP: Bucureşti .........., cod poştal .........., telefon: .........., fax: .........., poştă electronică: ........


    CAP. XV
    Legea incidentă
    ART. 22
        Prezentul contract şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.

    CAP. XVI
    Transparenţa
    ART. 23
        Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional, denumirea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    CAP. XVII
    Publicarea datelor
    ART. 24
        Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

    CAP. XVIII
    Confidenţialitate
    ART. 25
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informaţiilor documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit/control de către instituţiile/departamentele abilitate, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum şi oricăror informaţii suspuse unor astfel de rigori de conduită .
    (2) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens,
    b. oricare dintre părţi este obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. XIX
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    ART. 26
    Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum şi în scop statistic.

    CAP. XX
    Măsuri de informare şi publicitate
    ART. 27
    (1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul naţional al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.
    (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu finanţarea obţinută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    CAP. XXI
    Anexele contractului
    ART. 28
        Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract şi constituie parte integrantă la prezentul contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa I: Bugetul proiectului
    – Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    – Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    – Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative.
    – Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.


    CAP. XXII
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    (1) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în data de .......... într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
    (2) În situaţia în care între cele 2 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul MMAP.    ANEXA II

        Raportări privind stadiul implementării proiectului
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite MMAP, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de MMAP, rapoarte privind progresul tehnic şi financiar al investiţiilor ce fac obiectul contractului de finanţare, precum şi problemele întâmpinate pe parcursul derulării.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în raportul de progres.
    (3) MMAP asigură asistenţă Beneficiarului în ceea ce priveşte implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.
    (4) Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise ulterior de MMAP.
        MODEL RAPORT DE PROGRES
        ANTET BENEFICIAR
        NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR
                      RAPORT DE PROGRES iniţial/intermediar/final
                                      NR ....../DATA
             aferent Contractului de finanţare nr. .......... din data ..............
           pentru perioada de raportare: trimestrul ... - anul ..../ de la ......- până la .......
    1. Identificare: denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/ amplasamentul investiţiei
    2. Modificări aduse contractului de finanţare:

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Nr. Act adiţional/ │ │
│Nr. │Notificare de │Obiectul │
│crt.│modificare şi │modificării│
│ │data intrării în │ │
│ │vigoare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


    3. Stadiul de realizare a acţiunilor/ activităţilor/ achiziţiilor prevăzute prin proiect:

┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Durata de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │realizare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │execuţie │ │ │Valoare │ │ │
│ │ │Stadiu │ │conform │ │ │conform │Plăţi │ │
│ │Acţiuni/ │de │Descrierea│contract │ │ │contract │efectuate │Total │
│ │Activităţi│realizare│pe │de │ │ │de │de │plăţi │
│ │prevăzute │/ │scurt │finanţare│Probleme/│Măsuri de│finanţare │beneficiar│efectuate │
│Nr. │în │execuţie │a │/ │blocaje │remediere│/contract │în │de │
│crt.│proiect/ │nedemarat│stadiului │contract │survenite│propuse │de │perioada │beneficiar│
│ │Achiziţii │/în │de │de │ │ │achiziţie,│de │cumulat │
│ │după caz │curs/ │realizare │achiziţie│ │ │după caz, │raportare │(lei,fără │
│ │ │finalizat│ │/act │ │ │(lei, fără│(lei, fără│TVA) │
│ │ │ │ │adiţional│ │ │TVA) │TVA) │ │
│ │ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │De la... │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │până │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │la.... │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    4. Indicatori ai proiectului conform contractului de finanţare/cererii de finanţare/propunerii de proiect, după caz:

┌────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │Valoare │Valoare │ │
│ │ │Unitate│realizată│cumulată de │Valoare │
│Nr. │Denumire │de │în │la începutul │ţintă/ │
│crt.│indicator│măsură │perioada │implementării│rezultat│
│ │ │ │de │proiectului │ │
│ │ │ │raportare│ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────────┴────────┘


    5. Stadiul de realizare a achiziţiilor publice:

┌───┬──────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Nr. Anunt/│ │ │ │ │ │ │Motive │
│ │ │Stadiu │ │ │invitaţie │ │Documente │ │ │ │ │care au │
│ │ │Nedemarată/│ │ │din SICAP/│Data │de control│Avertisment│Decizii │ │Nr. │determinat│
│ │ │În │ │ │Codul unic│iniţierii │ce au │de │CNSC │Data │Şi │întârzieri│
│Nr │Obiectul │desfăşurare│Procedura│Valoare │al │procedurii/│vizat │integritate│/ │atribuirii │data │în realiz │
│crt│achiziţiei│/ │aplicată │estimată│achiziţiei│data │contractul│emis de ANI│Hotărâri │contractului*│contract │area │
│ │ │atribuită/ │ │ │initiate │publicării*│(ex. ANAP │(da/ nu) │judecătoreşti│ │de │achiziţiei│
│ │ │anulată │ │ │din │ │) │ │(da/nu) │ │achiziţie│sau │
│ │ │ │ │ │catalogul │ │ │ │ │ │ │anularea │
│ │ │ │ │ │electronic│ │ │ │ │ │ │acesteia │
├───┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

        *Pentru achiziţiile nedemarate sau în desfăşurare se vor trece datele estimative pentru iniţierea procedurii şi atribuirea contractului

    6. Informaţii despre contractanţi şi subcontractanţi:

┌───────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───┬──────────┬────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │Nr. Anunţ/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invitaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din SICAP/│Nr. Şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Codul │data │ │ │Nr. de │Denumire │ │Nr. de │
│Nr.crt.│Obiectul │unical │contract │Denumire │CUI│ordine din│subcontractant/ │CUI│ordine din│
│ │achiziţiei│achiziţiei│de │contractant│ │Registrul │subcontractanţi,│ │Registrul │
│ │ │iniţiate │achiziţie│ │ │Comerţului│dacă este cazul │ │Comerţului│
│ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │catalogul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │electronic│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───┼──────────┼────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───┴──────────┴────────────────┴───┴──────────┘


    7. Măsuri de informare şi publicitate:

┌───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────┐
│ │Panouri şi │Anunţuri │ │ │
│ │plăci de │în │Anunţuri/│ │
│Comunicate │informare │publicaţii│Pagini │Altele│
│ │şi │scrise │web │ │
│ │autocolante│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Se vor │ │
│Se vor │ │ │enumera │ │
│anexa │ │ │adresele │ │
│raportului │Se vor │Se vor │de │ │
│(format │anexa │anexa în │internet │ │
│scanat, │fotografii │copie │(link-uri│ │
│format │relevante │scanată │active) │ │
│electronic,│ │ │la care │ │
│după caz) │ │ │acestea │ │
│ │ │ │se │ │
│ │ │ │regăsesc │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────┘

        (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)

    8. Informaţii referitoare la respectarea principiului DNSH
        (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), aşa cum sunt prevăzute prin Declaraţia şi Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului)

    9. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare şi măsurile adoptate.
        ..........................................................................

        În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informaţiile raportate sunt conforme cu realitatea şi prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
        Nume şi prenume reprezentant legal
        Semnătura
        Data

    ANEXA III

         GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND TERMENELE DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER
                             Tip: INIŢIAL/RECTIFICAT
        Beneficiar ...................
        Contract/ Ordin de finanţare nr. ................... data ...................
        Valoarea eligibilă*4 ................... lei
        Valoarea finanţării din PNRR*1 ................... lei
        Valoarea TVA de la buget*1 ................... lei

┌──────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│ │Luna │Valoare estimată aferentă │
│Cerere de transfer │estimată │cererii, din care │
│ │de │(lei) │
├───┬───────────────┬──────────┤transmitere├─────────┬──────────────┬───┤
│ │ │ │a cererii │ │Valoarea │ │
│Nr.│intermediară/ │Tip │către MMAP │Valoarea │finanţării │TVA│
│ │finală │cerere*6 │*5 │eligibilă│nerambursabile│ │
│ │ │ │ │ │solicitate │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │Rambursare│ │ │ │ │
│1 │transfer │/ │ │ │ │ │
│ │intermediară │plată │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │ │ │ │ │ │
│2 │transfer │plată │ │ │ │ │
│ │intermediară │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│...│...............│ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│n- │Cerere de │ │ │ │ │ │
│1 │transfer │ │ │ │ │ │
│ │intermediară │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│n │Cerere de │plată │ │ │ │ │
│ │transfer finală│ │ │ │ │ │
├───┴───────────────┴──────────┴───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│TOTAL (LEI) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Motivele care au condus la neîncadrarea în termenele anterioare: │
│Se vor descrie succint motivele care au condus la neîncadrarea în termenele/ │
│valorile prevăzute în Graficul estimativ anterior. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│......................................................................................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *4 Conform Contractului/Ordinului de finanţare
        *5 Perioadele de depunere ale cererilor de transfer, trebuie completate în ordine cronologică şi trebuie să fie ulterioare semnării Contractului/ Ordinului de finanţare, respectiv să se încadreze în durata prevăzută în acesta.
        *6 Se va completa cu o singură opţiune Conform Anexei - MECANISMUL DE EFECTUARE A PLAŢILOR la Contractul de finanţare, respectiv cerere de rambursare (Pentru plăţile efectuate începând cu data de 01 februarie 2020, înainte de semnarea contractului de finanţare, dacă este cazul) sau cerere de plată pentru plăţile care urmează a fi efectuate
        Nume şi prenume reprezentat legal
        Semnătura
        Data

    ANEXA IV

        MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂŢILOR CARE CUPRINDE ŞI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
        PENTRU CERERILE DE TRANSFER
    (1) Cererile de transfer se depun de beneficiar în termenele şi condiţiile din Contractul/ Ordinul de finanţare, respectiv conform Graficului estimativ al cererilor de transfer.
    (2) În situaţia depunerii cererilor de transfer în alte termene sau pentru alte valori decât cele prevăzute în Graficul estimativ, dar cu încadrarea în termenele din Contractul/ Ordinul de finanţare, se va depune odată cu cererea de transfer şi un Grafic estimativ de tip "rectificat".
    (3) Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, urmând a fi încărcate în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise ulterior de MMAP.
    (4) Pentru plăţile care urmează a fi efectuate de beneficiar după semnarea Contractului/ Ordinului de finanţare, după primirea facturilor pentru lucrările executate/ bunurile livrate/ serviciile prestate, beneficiarul depune la DGPNRR-MMAP cereri de transfer, conform modelului anexat, însoţite de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
    (5) Pentru plăţile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract/ aprobarea ordinului de finanţare, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului/ ordinului de finanţare, beneficiarul transmite la DGPNRR-MMAP o cerere de transfer distinctă, conform modelului anexat, însoţită de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
    (6) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera a)din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă şi/sau investiţii, cu condiţia ca aceste cheltuieli să nu fie/ să nu fi fost deduse sau recuperate prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale, respectiv să nu facă obiectul dublei finanţări.
    (7) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă şi/sau investiţii, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile, respectiv să nu poată fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
    (8) Cererea de transfer, modelul anexat, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a. Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului - parte de cererea de transfer;
    b. Declaraţie de cheltuieli - model anexat;
    c. Contractele de achiziţie încheiate de beneficiar cu anexe şi actele adiţionale în baza cărora se solicită transferul sumelor în cadrul cererii (în situaţia în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară;
    d. Copiile facturilor, inclusiv facturi de avans dacă este cazul;
    e. Copiile Adeverinţelor (unde este cazul);
    f. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăţilor şi documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în declaraţie (fişa de cont, balanţa de verificare analitică/extras din balanţa analitică) - doar în cazul plăţilor efectuate de beneficiar începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, menţionate la alineatul (5);
    g. Garanţia de avans (dacă este cazul) pentru facturile de avans incluse în cererea de transfer;
    h. Pentru cheltuielile cu lucrări:
    i. Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi avizul ISC (se ataşează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări, în situaţia în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară);
    ii. Autorizaţia de construire (se ataşează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
    iii. Ordinul de începere a lucrărilor (la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări)
    iv. Centralizatorul situaţiilor de plată pentru lucrările executate;
    v. Dispoziţii de şantier, dacă este cazul;
    vi. Situaţiile de plată pentru lucrările executate, Note de Renunţare şi/sau Note de Comandă Suplimentară şi listele de cantităţi aferente, dacă există (la solicitarea MMAP);
    vii. Procesele-verbale de faze determinante, Procese verbale de recepţie parţială, dacă este cazul,
    viii. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);

    i. Pentru cheltuielile cu produse:
    i. Procesele-verbale de recepţie sau procesele-verbale de punere în funcţiune (după caz);
    ii. Certificatele de calitate/Declaraţiile de conformitate pentru bunurile achiziţionate;
    iii. Copiile Declaraţiilor vamale (pentru importurile directe, unde este cazul);

    j. Pentru cheltuielile cu servicii:
    i. Procese-verbale de predare - primire a serviciilor achiziţionate;
    ii. devize financiare pentru serviciile prestate (după caz);

    k. Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), aşa cum sunt prevăzute prin Declaraţia privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;
    l. Fotografii relevante din care să rezulte îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene (pot fi depuse şi pe suport magnetic odată cu cererea de transfer);
    m. Alte documente specifice prevăzute în Contractul de finanţare şi/sau Ghidul specific/ Invitaţia de depunere a propunerii de proiect, după caz.

    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea/ autorizarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menţionate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/ transferate.
    (10) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaţiilor aprobate, precum şi de restituirea sumelor transferate integral sau parţial în cazul în care nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării cu privire la sumele autorizate/ transferate.
    (11) În termen de 30 de zile de la data Notificării cu privire la sumele autorizate/ transferate aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită DGPNRR-MMAP Declaraţia de cheltuieli anexă la cererea de transfer - modelul c) completată cu informaţiile privind plăţile efectuate, respectiv din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer au fost utilizate conform destinaţiilor aprobate de DGPNRR-MMAP. Declaraţia va fi însoţită de următoarele documente justificative:
    a. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MMAP (unde este cazul);
    b. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăţilor;
    c. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în declaraţie (fişa de cont, balanţa de verificare analitică/extras din balanţa analitică);
    d. Documente de recepţie/punere în funcţiune, dacă este cazul.

    (12) Aspecte generale cu privire la documentele care însoţesc cererile de transfer:
    a. Toate documentele care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
    b. Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    c. Documentele justificative trebuie să fie conforme cu originalele.
    d. Documentele emise în format electronic, respectiv semnate cu semnătură electronică extinsă se vor anexa de beneficiar cererii de transfer pe suport magnetic.
    e. Exemplarele originale ale facturilor/adeverinţelor trebuie să conţină: menţiunea "bun de plată", viza de control financiar preventiv propriu, respectiv de control financiar preventiv delegat, unde este cazul, conform legislaţiei în vigoare, precum şi menţiunea "finanţat din PNRR".
    f. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat sau de către beneficiar, caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi va semna.
    g. beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.

    (13) Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile, precum şi în concordanţă cu obligaţiile prevăzute în PNRR.
    (14) Dacă în urma verificării cererilor de transfer beneficiarul nu este de acord cu sumele transferate, respectiv în situaţia în care au fost reţinute sau respinse sume, acesta poate transmite la DGPNRR-MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării cu privire la sumele transferate, o adresa prin care să conteste modul de verificare a eligibilităţii cheltuielilor. Pe perioada soluţionării contestaţiei, termenele de la alineatele (9) - (11) se suspendă, acestea reluându-se după soluţionarea contestaţiei.
    (15) Modele de formulare
    Formular 1
                                 CERERE DE TRANSFER
                                   Nr. ........
                  Tip: Rambursare/plată, Intermediară/Finală
        Se va completa de coordonatorul de reformă şi/sau de investiţii

┌──────────────────────────────────────┐
│DGPNRR - ……………. │
│Codul Dosarului cererii de transfer*7:│
│T- …………-……………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Se va completa de beneficiar │
│Denumirea beneficiarului: ………………………… │
│Contract/Ordin de finanţare nr. …… │
│data ….. │
│Adresa sediului central: …………….. │
│Datele de contact ale beneficiarului: │
│Tel: ……. e-mail: ……. │
│Adresa locului de implementare a │
│investiţiei: ……. │
│Titlul proiectului ……………… │
│Solicit autorizarea sumei de: │
│- …… lei fără TVA reprezentând …..% │
│finanţare din PNRR aplicată la │
│valoarea cheltuielilor eligibile în │
│valoare ……. lei, │
│- …… lei reprezentând TVA aferentă │
│valorii nerambursabile a cheltuielilor│
│purtătoare de TVA solicitate la plată │
│de la bugetul de stat*8 în valoare de │
│….. lei. │
└──────────────────────────────────────┘

        *7 T- Codul contractului de finanţare ............ - ... nr. Cerere de transfer
        *8 art. 13, alin. (1) literele a) sau b) din OUG nr. 24/2021, după caz

┌───────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │Pag nr.(în │
│ │cazul │
│ │depunerii pe│
│ │hârtie)/ │
│ │Nr. Pagini │
│ │ale │
│Documente anexate cererii de transfer │documentului│
│ │(în │
│ │cazul │
│ │depunerii │
│ │prin │
│ │aplicaţia │
│ │informatică)│
├───────────────────────────────────────────┼────────────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┼────────────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului cu │
│privire la sumele solicitate prin cererea de transfer nr│
│aferentă Contractului/Ordinului de finanţare nr. │
│............... din data ....... │
│În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere │
│următoarele: │
│a)Cererea de transfer se bazează doar pe facturi │
│acceptate la plată de către beneficiar/liderul de │
│parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/ │
│prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, │
│a facturilor de avans în conformitate cu clauzele │
│prevăzute în contractele de achiziţii aferente │
│proiectelor implementate; │
│b)Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit │
│în perioada de referinţă; │
│c)Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale │
│Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente │
│naţionale de cofinanţare decât cele precizate în │
│Contractul de finanţare; │
│d)Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul │
│contabil şi suma cerută corespunde cu datele din │
│documentele contabile; │
│e)Cerinţele în ceea ce priveste publicitatea au fost │
│îndeplinite în conformitate cu prevederile din │
│Contractul de finanţare; │
│f)Regulile privind achiziţiile publice si oportunităţi │
│egale au fost respectate; │
│g)Suma solicitată este în conformitate cu prevederile │
│Contractului/ Ordinului de finanţare si a contractelor │
│de achiziţie publică; │
│h)Toate documentele suport sunt înregistrate în │
│conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale; │
│i)Declar că toate documentele originale sunt păstrate de│
│instituţie si sunt la dispoziţia consultării în scopul │
│controlului si auditului, iar toate documentele în copie│
│anexate prezentei cereri de transfer sunt conforme cu │
│originalele; │
│j) Datele si informaţiile cu privire la beneficiarii │
│reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform │
│prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului │
│European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind │
│prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul │
│spălării banilor sau finanţării terorismului, de │
│modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al │
│Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei │
│2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale │
│incidente, sunt înscrise la ONRC. │
│k) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării │
│prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor │
│solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de │
│transfer, este posibil să nu se plătească, să fie │
│corectate sau să se recupereze sumele plătite │
│nejustificat; │
│Cu privire la cheltuielile cu TVA solicitate de la │
│bugetul de stat prin prezenta cerere de transfer: │
│l) Nu mi-am exercitat şi nu îmi voi exercita dreptul de │
│deducere sau recuperare a sumelor cu TVA solicitate prin│
│alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru │
│beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera a) din│
│OUG nr. 124/ 2021); │
│m) Sumele cu TVA solicitate sunt nedeductibile şi nu pot│
│fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar │
│prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale │
│(pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) │
│litera b) din OUG nr. 124/ 2021) │
│Cu privire la sumele solicitate în vederea efectuării │
│plăţilor către furnizori: │
│n) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la │
│încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv │
│pentru facturile din prezenta cerere de transfer │
│o) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de │
│către MMAP în situaţia în care acestea nu sunt utilizate│
│sau nu sunt utilizate corespunzător; │
│p) Declar că în termen de 30 zile de la încasarea │
│sumelor mă oblig să depun la DGPNRR-MMAP declaraţia │
│privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii│
│de transfer. │
│q) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost │
│completată cunoscând prevederile articolului 326 din │
│Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii; │
│În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul │
│cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri│
│de transfer sunt eligibile şi sunt realizate în vederea │
│îndeplinirii scopului proiectului şi în concordantă cu │
│legislaţia în vigoare. Totodată, certific faptul că │
│documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de │
│informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va │
│atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.│
├────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Reprezentant legal (nume si prenume)│ │
├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Semnătura │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Data │ │
└────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    Anexă la cererea de transfer - Declaraţie de cheltuieli
    a) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăţilor efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului/Ordinului de finanţare

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│Activitate│ │Acord de contractare dacă │ │Document care │ │ │
│/ │Contract de achiziţie/ Act adiţional │este cazul, pentru │Factură/ document echivalent │atestă efectuarea │ │ │
│Acţiune/ │ │cheltuielile facturate) │ │plăţii │ │ │
│Chelt │ │ │ │ │ │ │
│uială ├────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┼───────┬───────────┬─────────┼──┬────┬────────┬──────────┬──┬─────────────────────┼─────┬───────┬────┤ │Valoare │
│eligibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │T.V.A. │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emitentul │ │ │ │cheltuieli│aferentă │
│ultimului │ │ │ │ │ │ │ │CUI/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dat │eligible │cheltuielilor│
│buget │ │ │Denumire │ │CUI/ nr. │ │ │nr. │ │ │ │Valoare │ ├───────┬───┬─────────┤Denu │ │a │solicitate│eligibile │
│aprobat, │Nr. │Tip │executan/│Obiectul │înreg. │Nr. │Denumire │înreg- │ │Dată│Obiectul│factură/ │T.│ │ │ │mire,│/ │efe │ │solicitate │
│anexă │/ │procedură│furnizor/│contratului│Registrul │/data │subcontract│Registrul│Nr│emi │facturii│adeverinţă│V.│ │ │Nr. │nr. │alocare│ctu │ │ │
│la │data│ │prestator│ │Comerţului│ │ant │Comerţulu│ │tere│ │(exclusiv │A.│Denumir│ │înreg │şi │plătită│ării│ │ │
│Contractul│ │ │ │ │ │ │ │i │ │ │ │T.V.A.) │ │e │CUI│Registrul│dată │ │plă │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comerţul │ │ │ţii │ │ │
│finanţare*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ui │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼───────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼───────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼───────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼───────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────┴──┴────┴────────┼──────────┼──┼───────┼───┼─────────┼─────┼───────┼────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL solicitat spre rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──┴───────┴───┴─────────┴─────┴───────┴────┴──────────┴─────────────┘

        * Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.

    b) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăţilor care urmează să fie efectuate de beneficiar

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Activitate│ │Acord de contractare dacă │ │ │ │
│/ │Contract de achiziţie/ Act adiţional │este cazul, pentru │Factură/ document echivalent │ │ │
│Acţiune/ │ │cheltuielile facturate) │ │ │ │
│Chelt │ │ │ │ │ │
│uială ├────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────┼────────┬─────────┬─────────┼──┬────┬────────┬──────────┬──┬──────────────────┤ │ │
│eligibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emitentul │ │Valoare │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │T.V.A. │
│ultimului │ │ │ │ │ │ │ │CUI/ │ │ │ │ │ ├────────┬───┬─────┤cheltuieli│aferentă │
│buget │ │ │Denumire │ │CUI/ nr. │ │Denu │nr. │ │Da │ │Valoare │ │ │ │Nr. │eligible │cheltuielilor│
│aprobat, │Nr. │Tip │executan/│Obiectul │înreg. │Nr. │mire │înreg- │ │tă │Obiectul│factură/ │T.│ │ │înreg│solicitate│eligibile │
│anexă │/ │procedură│furnizor/│contractului│Registrul │/data │subco │Registrul│Nr│emi │facturii│adeverinţă│V.│ │ │Regis│ │solicitate │
│la │data│ │prestator│ │Comerţului│ │ntractant│Comerţulu│ │tere│ │(exclusiv │A.│Denumire│CUI│trul │ │ │
│Contractul│ │ │ │ │ │ │ │i │ │ │ │T.V.A.) │ │ │ │Com │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │erţul│ │ │
│finanţare*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ui │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼────────┼───┼─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼────────┼───┼─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼────────┼───┼─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──┼────┼────────┼──────────┼──┼────────┼───┼─────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴──┴────┴────────┼──────────┼──┼────────┼───┼─────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL solicitat la plată │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──┴────────┴───┴─────┴──────────┴─────────────┘

        *Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.

    c) Modelul pentru documentaţia depusă în vederea justificării utilizării sumelor transferate de MMAP

┌──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬────┬───────┬───────┬────────────────────────┐
│Activitate│ │Acord de subcontractare│ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │Contract de achiziţie/ │(dacă este cazul, │ │ │ │ │ │ │ │Document care atestă │
│Acţiune/ │Act adiţional │pentru cheltuielile │Factură/ document echivalent │ │Valoar│ │Valo│ │Valoar │efectuarea plăţii │
│Cheltuială│ │facturate) │ │ │e │ │are │Valoar │e TVA │ │
│eligibilă │ │ │ │Valo │T.V.A.│Valoar │T.V.│e │aferen │ │
│conform ├────┬─────────┬──────────┼─────┬─────────┬───────┼──┬───────┬────────┬──────────┬──┤are │aferen│e │A. │sume │tă ├─────────┬───────┬──────┤
│ultimulu i│ │ │ │ │ │CUI/ │ │ │ │ │ │sum │tă │plăţilo│afer│primite│sumelor│ │ │ │
│buget │ │Denumire │CUI/ │ │ │nr. │ │ │ │Valoare │ │elor │sumel │r │entă│şi │primit │ │ │ │
│aprobat, │Nr. │executant│nr. │ │Denu │înreg- │ │ │ │factură/ │T.│primi│or │efectu │sum │nejusti│e şi │Denumire,│ │Data │
│anexă la │/ │/ │înreg- │Nr. │mire │Regi │N │Dată │Obiectul│adeverinţă│V.│te │primit│ate │elor│ficate │nejusti│nr. │Valoare│efec │
│Contractul│data│furnizor/│Registrul │/data│subco │strul │r.│emitere│facturii│(exclusiv │A.│ │e │ │prim│ │ficate │şi │plătită│tuării│
│de │ │prestator│Comerţului│ │ntractant│Come │ │ │ │T.V.A) │ │ │ │ │ite │ │ │dată │ │plăţii│
│finanţar │ │ │ │ │ │ţului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│e* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──┼───────┼────────┼──────────┼──┼─────┼──────┼───────┼────┼───────┴───────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Se va calcula │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ca diferenţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │între sumele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primite şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plăţile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efectuate │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──┼───────┼────────┼──────────┼──┼─────┼──────┼───────┼────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──┼───────┼────────┼──────────┼──┼─────┼──────┼───────┼────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──┼───────┼────────┼──────────┼──┼─────┼──────┼───────┼────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┴──┴───────┴────────┼──────────┼──┼─────┼──────┼───────┼────┼───────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL justificat în urma plăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──┴─────┴──────┴───────┴────┴───────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.    ANEXA VII

        ACHIZIŢII PUBLICE. CONFLICTE DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI
    I. Achiziţii publice

    (5) În scopul atribuirii Contractelor de achiziţii publice necesare pentru implementarea activităţilor care fac obiectul prezentului contract de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe).

    (6) MMAP verifică din punct de vedere administrativ achiziţiile publice derulate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

    (7) Beneficiarul are obligaţia de a transmite către DGPNRR-MMAP dosarul achiziţiei în termenele şi condiţiile din contractul de finanţare, respectiv la solicitarea DGPNRR-MMAP

    (8) Beneficiarul transmite documentaţia, precum şi răspunsul la informaţiile solicitate dacă este cazul, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, ulterior urmând a fi încărcate în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise de DGPNRR-MMAP.

    (9) Dosarul achiziţiei directe se va depune de beneficiar însoţit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Documente │
├──┼───────────────────────────────────┤
│a.│Programul anual al achiziţiilor │
│ │beneficiarului; │
├──┼───────────────────────────────────┤
│b.│Programul de achiziţii pentru │
│ │proiect │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Calculul valorii estimate conform │
│ │art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/│
│c.│2016 şi dacă este cazul, conform │
│ │art. 19 din acelaşi act normativ │
│ │atunci când achiziţia se realizează│
│ │pe loturi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Anunţul sau captura de ecran din │
│ │catalogul electronic sau, după caz │
│ │documente justificative (oferte) │
│d.│conform prevederilor art. 43 alin. │
│ │3 din Anexa la HG nr. 395/ 2016, în│
│ │situaţia în care achiziţia se │
│ │realizează fără a utiliza catalogul│
│ │electronic în condiţiile legii. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia pe propria răspundere a │
│ │contractantului/subcontractantului │
│ │conform prevederilor articolului │
│e.│326 din Codul Penal privind falsul │
│ │în declaraţii cu privire la datele │
│ │despre beneficiarul real al │
│ │fondurilor. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Contractul de achiziţie/comanda/alt│
│ │tip de document încheiat în │
│f.│condiţiile legii (după caz) │
│ │(înregistrat, datat şi semnat de │
│ │părţi) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Anexele la Contractul de achiziţie,│
│g.│inclusiv Garanţia de bună execuţie,│
│ │dacă este cazul │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Actele adiţionale la contract │
│h.│(înregistrat, datat şi semnat de │
│ │părţi) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│i.│Declaraţie privind absenţa │
│ │conflictului de interese │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a conflictului │
│j.│de interese şi incompatibilităţi de│
│ │participare │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie cu privire la persoanele│
│k.│cu funcţii de decizie în cadrul │
│ │autorităţii contractante │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │CV-uri (reprezentant legal de │
│l.│proiect şi, după caz, verificator │
│ │de proiect, diriginte de şantier) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│m.│certificat constatator emis de │
│ │către ONRC │
├──┼───────────────────────────────────┤
│n.│Alte documente │
└──┴───────────────────────────────────┘    (10) Dosarul achiziţiei desfăşurate prin licitaţie deschisă sau procedură simplificată se va depune de beneficiar însoţit de un opis, cuprinzând următoarele documente:
        Pentru Etapa I - documentele premergătoare iniţierii achiziţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│Documente │
├──────────────────────────────────────┤
│a.Programul anual al achiziţiilor │
│beneficiarului; │
├──────────────────────────────────────┤
│b.Programul de achiziţii pentru │
│proiect │
├──────────────────────────────────────┤
│c.Strategia de contractare │
├──────────────────────────────────────┤
│d.Invitaţia de participare/ Anunţul de│
│participare publicate în SICAP │
├──────────────────────────────────────┤
│e.Documentaţia de atribuire şi │
│formularele publicate în SICAP │
├──────────────────────────────────────┤
│i. Fişa de date şi formularele anexă, │
│conform modelelor specifice │
├──────────────────────────────────────┤
│ii. Caiet de sarcini │
├──────────────────────────────────────┤
│iii. Alte documente │
├──────────────────────────────────────┤
│f.Clarificările şi răspunsurile la │
│acestea publicate pe SICAP/ erate, │
│dacă este cazul │
└──────────────────────────────────────┘


        Pentru Etapa a II a - documentele aferente procesului de evaluare şi contractul:

┌──────────────────────────────────────┐
│Documente │
├──────────────────────────────────────┤
│a.Actul administrativ de numire a │
│comisiei de evaluare │
├──────────────────────────────────────┤
│b.Nota justificativă privind cooptarea│
│de experţi externi în comisia de │
│evaluare (dacă este cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│c.CV membrilor comisiei de evaluare si│
│a experţilor cooptaţi │
├──────────────────────────────────────┤
│d.Declaraţiile de confidenţialitate şi│
│imparţialitate date de membrii │
│comisiei de evaluare în ziua │
│deschiderii ofertelor, respectiv de │
│experţii cooptaţi, dacă este cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│e.Declaraţia pe propria răspundere a │
│contractantului/subcontractantului │
│conform prevederilor articolului 326 │
│din Codul Penal privind falsul în │
│declaraţii cu privire la datele despre│
│beneficiarul real al fondurilor. │
├──────────────────────────────────────┤
│f.Ofertele în formatul încărcat în │
│SICAP │
├──────────────────────────────────────┤
│g.Solicitările de clarificări şi │
│răspunsurile la acestea (dacă este │
│cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│h.Rapoartele experţilor cooptaţi (dacă│
│este cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│i. Raportul procedurii asumat de │
│membrii comisiei de evaluare şi │
│aprobat de reprezentantul legal │
├──────────────────────────────────────┤
│j.Raportul observatorilor ANAP (dacă │
│este cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│k.Comunicările privind rezultatul │
│procedurii şi şi dovada transmiterii │
│acestora către ofertanţi, dovada │
│publicării rezultatului procedurii │
├──────────────────────────────────────┤
│l. Contestaţiile şi modul de │
│soluţionare al acestora (dacă este │
│cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│m.Hotărârile instanţelor de judecată │
│referitoare la procedura de atribuire,│
│dacă e cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│n.Declaraţia pe propria răspundere a │
│contractantului/subcontractantului │
│conform prevederilor articolului 326 │
│din Codul Penal privind falsul în │
│declaraţii cu privire la datele despre│
│beneficiarul real al fondurilor. │
├──────────────────────────────────────┤
│o.Contractul de achiziţie │
│(înregistrat, datat şi semnat de │
│părţi) cu anexele la acesta │
├──────────────────────────────────────┤
│p.Garanţia de bună execuţie │
│constituită conform cerinţelor din │
│invitaţia de participare/fişa de date │
├──────────────────────────────────────┤
│q.Declaraţie pentru respectarea │
│regulilor privind evitarea │
│conflictului de interese │
├──────────────────────────────────────┤
│r.Lista de verificare a conflictului │
│de interese şi incompatibilităţilor │
│asumată de fiecare membru al comisiei │
│de evaluare şi experţi (dacă este │
│cazul) │
├──────────────────────────────────────┤
│s.Alte documente pe care le consideră │
│necesare │
└──────────────────────────────────────┘


        Pentru actele adiţionale la contractele de achiziţie:

┌──────────────────────────────────────┐
│Documente │
├──────────────────────────────────────┤
│a.Actele adiţionale la contracte: │
│-privind modificările de soluţie │
│tehnică, │
│-privind suplimentarea unor cantităţi │
│de lucrări, utilaje sau dotări ce se │
│impun pe parcursul derulării │
│investiţiei, │
│-întreruperea execuţiei din cauze │
│independente de autoritatea │
│contractantă, │
│-modificarea sau includerea de noi │
│subcontractanţi în perioada de │
│implementare │
│-alte tipuri de modificări relevante │
│pentru indicatorii proiectului. │
├──────────────────────────────────────┤
│b.Notă justificativă din partea │
│autorităţii contractante privind │
│încadrarea modificărilor la contractul│
│de achiziţie publică în categoria │
│modificărilor nesubstanţiale în │
│conformitate cu legislaţia aplicabilă,│
│cu precizarea articolului/ │
│articolelor, alineatului/alineatelor │
│aplicabile. │
├──────────────────────────────────────┤
│c.Declaraţie privind absenţa │
│conflictului de interese, unde este │
│cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│d.Lista de verificare a conflictului │
│de interese şi incompatibilităţi de │
│participare, unde este cazul │
├──────────────────────────────────────┤
│e.Anexe/ alte documente justificative │
│privind actele adiţionale, cum ar fi │
│Dispoziţii de şantier, Note de │
│Constatare, Note de Renunţare, Note de│
│Comandă Suplimentară, după caz │
└──────────────────────────────────────┘
    II. Beneficiarul real

    (1) Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanţii şi subcontractanţii sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale şi că aceştia cunosc prevederile articolelor 56 şi 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021 , în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face atât pentru ofertantul câştigător cât şi pentru subcontractanţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.

    (3) Totodată se va completa şi o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii). Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informaţiile privind numele acestora, acordând o atenţie sporită modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

    (4) Beneficiarul are obligaţia înscrierii tuturor informaţiilor colectate conform prevederilor alin. (1) - (3) în aplicaţia informatică a PNRR, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, conform Instrucţiunilor emise de MMAP şi a manualelor de utilizare a aplicaţiei. După înscrierea datelor în aplicaţia informatică, beneficiarul va Notifica DGPNRR-MMAP în vederea verificării datelor înscrise.

    (5) Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa atât autoritatea contractantă, cât şi ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa DGPNRR-MMAP cu privire la aceste modificări.

    III. Conflictul de interese

    (1) În procesul de achiziţie publică, beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenţei şi asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.

    (2) Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

    (3) Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experţi cooptaţi) au obligaţia de a semna "Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate" (modelul anexat), înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea ofertelor.

    (4) Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.

    (5) Beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuţie şi firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum şi dintre dirigintele de şantier şi firma care execută lucrarea.

    (6) La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziţie publică, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese .

    (7) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    IV. Incompatibilităţi:
        În vederea evitării situaţiilor privind conflictul de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite MMAP următoarele documente:

    (1) Declaraţie privind absenţa conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului şi membrii consiliului de administraţie (dacă este cazul)/ organului de conducere ai Beneficiarului;

    (2) Lista de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului şi partener, după caz;

    (3) Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanţare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experţi cooptaţi, dacă este cazul.


    V. Modelele de formulare
    Formular 1
                  Declaraţie privind absenţa conflictului de interese
        Subsemnatul, ..........., având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului ..........., legitimat cu CI seria nr. ..........., CNP ..........., deţinând funcţia de ........... în cadrul ..........., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă prevederile legislaţiei comunitare şi ale legislaţiei naţionale în vigoare şi că, pentru procedura de achiziţie publică finalizată cu contractul de ..........., încheiat în cadrul ............, că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese asa cum sunt precizate în Capitolul II, Secţiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi astfel cum este definit de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
        De asemenea, declar sub sancţiunile aplicabile infracţiunilor de fals în declaraţii şi uz de fals, că datele înscrise de mine în Lista de verificare a conflictului de interese anexată sunt reale, asa cum au reieşit din documentele verificate la data întocmirii fisei.
        Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii.
        Data
        Nume prenume,
        Semnătura

    Formular 2
        LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI DE PARTICIPARE*
        *Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului

┌───────────────────────────────────────┐
│Beneficiar: │
├───────────────────────────────────────┤
│Contractul de finanţare nr. ........ │
│din data ................. │
├───────────────────────────────────────┤
│Obiectul contractului de achiziţie: │
├──────────────────┬─────────┬──────────┤
│Situaţii potenţial│ │ │
│generatoare de │ │ │
│conflict de │Există │ │
│interese, conform │conflict │ │
│art. 60 din Legea │de │Observaţii│
│nr. 98/2016, cu │interese?│ │
│modificările si │DA/NU │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├──────────────────┴─────────┴──────────┤
│Comisia de evaluare │
├──────────────────┬─────────┬──────────┤
│1. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor sunt │ │ │
│angajaţi sau deţin│ │ │
│părţi sociale, │ │ │
│părţi de interes, │ │ │
│acţiuni din │ │ │
│capitalul subscris│ │ │
│al unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│2. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor fac │ │ │
│parte din │ │ │
│consiliul de │ │ │
│administraţie/ │ │ │
│organul de │ │ │
│conducere sau │ │ │
│supervizare a │ │ │
│unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│3. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor sunt soţ│ │ │
│/soţie, rudă sau │ │ │
│afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv, cu │ │ │
│persoane care fac │ │ │
│parte din │ │ │
│consiliul de │ │ │
│administraţie/ │ │ │
│organul de │ │ │
│conducere sau de │ │ │
│supervizare a │ │ │
│unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│4. Despre │ │ │
│persoanele care │ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor se │ │ │
│constată sau │ │ │
│există indicii │ │ │
│rezonabile/ │ │ │
│informaţii │ │ │
│concrete că poate │ │ │
│avea, direct ori │ │ │
│indirect, un │ │ │
│interes personal, │ │ │
│financiar, │ │ │
│economic sau de │ │ │
│altă natură, ori │ │ │
│se află într-o │ │ │
│altă situaţie de │ │ │
│natură să îi │ │ │
│afecteze │ │ │
│independenţa si │ │ │
│imparţialitatea pe│ │ │
│parcursul │ │ │
│procesului de │ │ │
│evaluare. │ │ │
├──────────────────┴─────────┴──────────┤
│Ofertanţii participanţi │
├──────────────────┬─────────┬──────────┤
│5. Reprezentantul │ │ │
│legal de proiect │ │ │
│este acţionar/ │ │ │
│asociat/ │ │ │
│administrator/ │ │ │
│angajat la firmele│ │ │
│participante la │ │ │
│procedura de │ │ │
│atribuire sau are │ │ │
│legături/relaţii │ │ │
│profesionale/de │ │ │
│rudenie cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale acestora. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│6. Ofertantul / │ │ │
│ofertantul asociat│ │ │
│/ subcontractantul│ │ │
│/ terţul │ │ │
│susţinător are │ │ │
│drept membri în │ │ │
│cadrul consiliului│ │ │
│de administraţie/ │ │ │
│organului de │ │ │
│conducere sau de │ │ │
│supervizare şi/sau│ │ │
│are acţionari ori │ │ │
│asociaţi │ │ │
│semnificativi │ │ │
│persoane care sunt│ │ │
│soţ/soţie, rudă │ │ │
│sau afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv ori care │ │ │
│se află în relaţii│ │ │
│comerciale cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale beneficiarului│ │ │
│sau al │ │ │
│furnizorului de │ │ │
│servicii de │ │ │
│achiziţie implicat│ │ │
│în procedura de │ │ │
│atribuire. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│7. Ofertantul a │ │ │
│nominalizat │ │ │
│printre │ │ │
│principalele │ │ │
│persoane desemnate│ │ │
│pentru executarea │ │ │
│contractului │ │ │
│persoane care sunt│ │ │
│soţ/soţie, rudă │ │ │
│sau afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv ori care │ │ │
│se află în relaţii│ │ │
│comerciale cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale beneficiarului│ │ │
│sau al │ │ │
│furnizorului de │ │ │
│servicii de │ │ │
│achiziţie implicat│ │ │
│în procedura de │ │ │
│atribuire. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│8. Există relaţii/│ │ │
│legături între │ │ │
│firmele │ │ │
│participante │ │ │
│(inclusiv asociaţi│ │ │
│/ subcontractanţi)│ │ │
│sau alte părţi │ │ │
│implicate în │ │ │
│procedura de │ │ │
│ofertare la │ │ │
│momentul depunerii│ │ │
│ofertei. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│Situaţii de │Există │ │
│incompatibilitate,│conflict │ │
│conform Legii nr. │de │ │
│10/1995, │interese?│Observaţii│
│republicată, cu │DA/NU/NU │ │
│modificările şi │ESTE │ │
│completările │CAZUL │ │
│ulterioare │ │ │
├──────────────────┴─────────┴──────────┤
│Verificatorul de proiect │
├──────────────────┬─────────┬──────────┤
│9. Verificatorul │ │ │
│de proiect a │ │ │
│participat la │ │ │
│elaborarea │ │ │
│proiectului sau la│ │ │
│elaborarea │ │ │
│raportului de │ │ │
│expertiză tehnică?│ │ │
│(Verificarea │ │ │
│acestei situaţii │ │ │
│se va face la │ │ │
│momentul │ │ │
│achiziţiei │ │ │
│serviciilor de │ │ │
│verificare a │ │ │
│proiectării). │ │ │
├──────────────────┼─────────┼──────────┤
│10. Verificatorul │ │ │
│de proiect este │ │ │
│acţionar majoritar│ │ │
│/ asociat/ │ │ │
│administrator sau │ │ │
│are legături de │ │ │
│rudenie/ │ │ │
│profesionale cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│din cadrul │ │ │
│proiectantului. │ │ │
├──────────────────┴─────────┴──────────┤
│Dirigintele de şantier │
├──────────────────┬─────────┬──────────┤
│11. Dirigintele de│ │ │
│şantier este │ │ │
│salariat/acţionar │ │ │
│majoritar/ asociat│ │ │
│/ administrator la│ │ │
│firma care execută│ │ │
│lucrarea. │ │ │
└──────────────────┴─────────┴──────────┘

        Nume şi prenume reprezentant
        Semnătură
        Data ............

    Formular 3
                          DECLARAŢIE
           de confidenţialitate şi imparţialitate
        Subsemnatul ............, născut la data de ............ în localitatea ............, domiciliat în localitatea ............, str. ............ nr. ......., bl ....., ap ...., et ...., sc ..., sectorul/judeţul ......, codul poştal ........, posesor al actului de identitate ............ seria ............ nr ......, codul numeric personal ............, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:
    a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi;
    b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură şi nu mă aflu într- o altă situaţie de natură să-mi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

        Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.
        Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecţie.
        Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.
        Data,
        Semnătura,

        Componenta 3 - Managementul Deşeurilor
        Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune
        Subinvestiţia I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar

    Lista de verificare a respectării principiilor DNSH
        Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune
        Subinvestiţia I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar
        Prin proiectul cu titlul ........... se propune
        .....................................................
        (scurtă descriere a activităţilor/achiziţiilor/investiţiilor propuse prin proiect)
        I.1.A. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar

┌─┬───────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea respectării │
│ │mediu evaluat │Evaluare │Evaluare │principiului DNSH pentru │
│ │conform │simplificată│aprofundată│obiectivul de mediu │
│ │principiului │ │/ de fond │relevant │
│ │DNSH │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii este │
│ │ │ │ │încadrată sub codul 042 │
│ │ │ │ │Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │menajere: măsuri de │
│ │ │ │ │prevenire, minimizare, │
│ │ │ │ │sortare, reutilizare şi │
│ │ │ │ │reciclare. │
│ │ │ │ │În ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │vehiculele, achiziţiile vor│
│ │ │ │ │viza cea mai bună │
│ │ │ │ │tehnologie disponibilă │
│ │ │ │ │(best-available-technology)│
│ │ │ │ │din punct de vedere al │
│ │ │ │ │mediului. │
│ │ │ │ │În aceste condiţii, │
│ │ │ │ │operarea acestor vehicule │
│ │ │ │ │nu va conduce la o creştere│
│ │ │ │ │semnificativă a emisiilor │
│ │ │ │ │de gaze cu efect de seră, │
│ │ │ │ │dar nivelul acestora va fi │
│ │Atenuarea │ │ │calculat pentru fiecare │
│1│schimbărilor │X │ │proiect în cadrul │
│ │climatice │ │ │procedurii de evaluare a │
│ │ │ │ │impactului asupra mediului.│
│ │ │ │ │întrucât activitatea nu │
│ │ │ │ │este vizată de pragurile │
│ │ │ │ │ETS (Directiva 2003/87/CE a│
│ │ │ │ │Parlamentului European şi a│
│ │ │ │ │Consiliului din 13 │
│ │ │ │ │octombrie 2003 de stabilire│
│ │ │ │ │a unui sistem de │
│ │ │ │ │comercializare a cotelor de│
│ │ │ │ │emisie de gaze cu efect de │
│ │ │ │ │seră în cadrul Comunităţii │
│ │ │ │ │şi de modificare a │
│ │ │ │ │Directivei 96/61/CE a │
│ │ │ │ │Consiliului), măsura de │
│ │ │ │ │reformă nu afectează │
│ │ │ │ │obiectivul de atingere a │
│ │ │ │ │ţintei de reducere de │
│ │ │ │ │emisii de GES stabilită │
│ │ │ │ │pentru anul 2030 şi nici │
│ │ │ │ │obiectivul de neutralitate │
│ │ │ │ │climatică (2050). │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii este │
│ │ │ │ │încadrată sub codul 042 │
│ │ │ │ │Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │menajere: măsuri de │
│ │Adaptarea la │ │ │prevenire, minimizare, │
│2│schimbările │X │ │sortare, reutilizare şi │
│ │climatice │ │ │reciclare. Prin urmare, │
│ │ │ │ │investiţia are o │
│ │ │ │ │contribuţie substanţială la│
│ │ │ │ │obiectivul de adaptare la │
│ │ │ │ │schimbările climatice. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii nu va │
│ │ │ │ │afecta obiectivul de │
│ │ │ │ │utilizare durabilă şi de │
│ │ │ │ │protejare a resurselor de │
│ │ │ │ │apă şi a celor marine │
│ │ │ │ │întrucât dezvoltarea │
│ │ │ │ │infrastructurii va fi │
│ │ │ │ │realizată cu respectarea │
│ │ │ │ │următoarelor cerinţe: │
│ │ │ │ │Lucrările nu vor deteriora │
│ │ │ │ │starea / potenţialul │
│ │ │ │ │ecologic a / al corpurilor │
│ │ │ │ │de apă şi nu vor împiedica │
│ │ │ │ │îmbunătăţirea potenţialului│
│ │ │ │ │ecologic cu luarea în │
│ │ │ │ │considerare a efectelor │
│ │ │ │ │schimbărilor climatice; │
│ │ │ │ │Prin excepţie de la cerinţa│
│ │ │ │ │de mai sus, în cazul în │
│ │ │ │ │care investiţiile propuse │
│ │ │ │ │în cadrul proiectului pot │
│ │ │ │ │deteriora starea / │
│ │ │ │ │potenţialul ecologic ca │
│ │ │ │ │urmare a modificărilor de │
│ │ │ │ │natură morfologică a │
│ │ │ │ │corpurilor de apă sau pot │
│ │ │ │ │conduce la deteriorarea │
│ │ │ │ │stării / potenţialului │
│ │ │ │ │ecologic, se va demonstra │
│ │ │ │ │că proiectul de investiţii │
│ │ │ │ │îndeplineşte condiţiile │
│ │ │ │ │stabilite la articolul 4.7 │
│ │ │ │ │din DCA, respectiv │
│ │ │ │ │articolul 2.7 din Legea │
│ │ │ │ │Apelor 107/1996 cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │Utilizarea │ │ │completările ulterioare, │
│ │durabilă şi │ │ │prin luarea în considerare │
│3│protecţia │X │ │a următoarele aspecte: │
│ │resurselor de │ │ │-se vor lua toate măsurile │
│ │apa si a celor │ │ │posibile pentru a atenua │
│ │marine │ │ │impactul negativ asupra │
│ │ │ │ │stării corpului de apă; │
│ │ │ │ │-se va analiza dacă │
│ │ │ │ │motivele care stau la baza │
│ │ │ │ │acestor modificări sunt de │
│ │ │ │ │interes public major şi / │
│ │ │ │ │sau beneficiile aduse │
│ │ │ │ │mediului şi societăţii de │
│ │ │ │ │realizare a obiectivelor │
│ │ │ │ │(stabilite la paragraful 1 │
│ │ │ │ │al articolului 4 din DCA) │
│ │ │ │ │sunt depăşite de │
│ │ │ │ │beneficiile noilor │
│ │ │ │ │modificări sau schimbări │
│ │ │ │ │pentru sănătatea umană, │
│ │ │ │ │pentru menţinerea │
│ │ │ │ │securităţii umane sau │
│ │ │ │ │pentru dezvoltarea │
│ │ │ │ │durabilă; │
│ │ │ │ │- beneficiile care sunt │
│ │ │ │ │înregistrate ca urmare a │
│ │ │ │ │acestor modificări sau │
│ │ │ │ │schimbări aduse corpului de│
│ │ │ │ │apă nu pot fi atinse, prin │
│ │ │ │ │alte mijloace (opţiune │
│ │ │ │ │superioară din punct de │
│ │ │ │ │vedere al protecţiei │
│ │ │ │ │mediului), din motive care │
│ │ │ │ │ţin de fezabilitatea │
│ │ │ │ │tehnică sau din cauza │
│ │ │ │ │aspecte de natură │
│ │ │ │ │financiară. │
│ │ │ │ │Lucrările nu vor afecta │
│ │ │ │ │negativ într-o măsură │
│ │ │ │ │semnificativă speciile şi │
│ │ │ │ │habitatele direct │
│ │ │ │ │dependente de apă. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia nu va afecta │
│ │ │ │ │obiectivul de economie │
│ │ │ │ │circulară, inclusiv │
│ │ │ │ │prevenirea şi reciclarea │
│ │ │ │ │deşeurilor întrucât │
│ │ │ │ │dezvoltarea infrastructurii│
│ │ │ │ │va fi realizată cu │
│ │ │ │ │respectarea următoarelor │
│ │ │ │ │cerinţe: │
│ │ │ │ │• Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │rezultate în toate etapele │
│ │ │ │ │se va realiza în linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele de reducere a │
│ │ │ │ │cantităţilor de deşeuri │
│ │ │ │ │generate şi de maximizare a│
│ │ │ │ │reutilizării şi reciclării,│
│ │ │ │ │respectiv în linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele din cadrul │
│ │ │ │ │general de gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor la nivel │
│ │ │ │ │naţional - Planul naţional │
│ │ │ │ │de gestionare a deşeurilor │
│ │ │ │ │(elaborat în baza art. 28 │
│ │ │ │ │al Directivei 2008/98/EC │
│ │ │ │ │privind deşeurile şi de │
│ │ │ │ │abrogare a anumitor │
│ │ │ │ │directive, cu modificările │
│ │ │ │ │ulterioare şi aprobat prin │
│ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │ │ │ │942/2017). │
│ │ │ │ │•În toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se va menţine │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor conform OUG 92/ │
│ │ │ │ │2021 privind regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │HG nr. 856/2002 privind │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor şi pentru │
│ │ │ │ │aprobarea listei cuprinzând│
│ │ │ │ │deşeurile, inclusiv │
│ │ │ │ │deşeurile periculoase, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea nr. 249/ │
│ │ │ │ │2015 privind modalitatea de│
│ │ │ │ │gestionare a ambalajelor şi│
│ │ │ │ │a deşeurilor de ambalaje, │
│ │ │ │ │cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
│ │ │ │ │•În conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile Deciziei nr. │
│ │ │ │ │2000/532/CE a Comisiei, │
│ │ │ │ │preluată în legislaţia │
│ │ │ │ │naţionala prin HG nr. 856/ │
│ │ │ │ │2002, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare, │
│ │ │ │ │lucrările nu presupun │
│ │ │ │ │utilizarea unor categorii │
│ │ │ │ │de materiale care să poată │
│ │ │ │ │fi încadrate în categoria │
│ │ │ │ │substanţelor toxice şi │
│ │ │ │ │periculoase. │
│ │ │ │ │•În ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │deşeurile recuperabile │
│ │ │ │ │rezultate pe perioada │
│ │ │ │ │executării lucrărilor, │
│ │ │ │ │constructorul se va asigura│
│ │ │ │ │că cel puţin 70% (în │
│ │ │ │ │greutate) din deşeurile │
│ │ │ │ │nepericuloase rezultate din│
│ │ │ │ │construcţii şi demolări (cu│
│ │ │ │ │excepţia materialelor │
│ │Economia │ │ │naturale definite în │
│ │circulară, │ │ │categoria 17 05 04 - pământ│
│ │inclusiv │ │ │şi pietriş altele decât │
│4│prevenirea │X │ │cele vizate la rubrica 17 │
│ │generării de │ │ │05 03 din lista europeană a│
│ │deşeuri şi │ │ │deşeurilor stabilită prin │
│ │reciclarea │ │ │Decizia 2000/532/CE a │
│ │acestora │ │ │Comisiei, preluată în HG │
│ │ │ │ │nr. 856/2002, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare) şi│
│ │ │ │ │generate pe şantier vor fi │
│ │ │ │ │pregătite, respectiv │
│ │ │ │ │sortate pentru reutilizare,│
│ │ │ │ │reciclare şi alte │
│ │ │ │ │operaţiuni de valorificare │
│ │ │ │ │material, inclusiv │
│ │ │ │ │operaţiuni de umplere care │
│ │ │ │ │utilizează deşeuri pentru a│
│ │ │ │ │înlocui alte materiale, în │
│ │ │ │ │conformitate cu ierarhia │
│ │ │ │ │deşeurilor şi cu Protocolul│
│ │ │ │ │UE de gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din construcţii │
│ │ │ │ │şi demolări. │
│ │ │ │ │•Astfel, în conformitate cu│
│ │ │ │ │reglementările în vigoare, │
│ │ │ │ │deşeurile rezultate vor fi │
│ │ │ │ │colectate selectiv în │
│ │ │ │ │funcţie de caracteristicile│
│ │ │ │ │lor, transportate în │
│ │ │ │ │depozite autorizate sau │
│ │ │ │ │predate unor operatori │
│ │ │ │ │economici autorizaţi în │
│ │ │ │ │scopul valorificării lor. │
│ │ │ │ │în toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se vor încheia │
│ │ │ │ │contracte cu societăţi │
│ │ │ │ │autorizate ce vor asigura │
│ │ │ │ │eliminarea/valorificarea │
│ │ │ │ │tuturor tipurilor de │
│ │ │ │ │deşeuri generate. Toate │
│ │ │ │ │deşeurile generate în urma │
│ │ │ │ │proiectului, în toate │
│ │ │ │ │etapele acestuia, vor fi │
│ │ │ │ │depozitate temporar doar pe│
│ │ │ │ │suprafeţe special amenajate│
│ │ │ │ │în acest sens. în cazul │
│ │ │ │ │deşeurilor contaminate, se │
│ │ │ │ │vor lua măsuri speciale de │
│ │ │ │ │gestionare a acestora (prin│
│ │ │ │ │depozitarea separată doar │
│ │ │ │ │pe suprafeţe impermeabile),│
│ │ │ │ │pentru a nu contamina │
│ │ │ │ │restul deşeurilor sau │
│ │ │ │ │solul. │
│ │ │ │ │•În toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se va menţine │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor conform OUG 92/ │
│ │ │ │ │2021 privind regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │HG nr. 856/2002 şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea nr. 249/ │
│ │ │ │ │2015 privind modalitatea de│
│ │ │ │ │gestionare a ambalajelor şi│
│ │ │ │ │a deşeurilor de ambalaje, │
│ │ │ │ │cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
│ │ │ │ │Sortarea deşeurilor se va │
│ │ │ │ │realiza la locul de │
│ │ │ │ │producere, prin grija │
│ │ │ │ │constructorului. Acesta are│
│ │ │ │ │obligaţia, conform HG nr. │
│ │ │ │ │856/2002, cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │să ţină evidenţa lunară a │
│ │ │ │ │colectării, stocării │
│ │ │ │ │provizorii şi eliminării │
│ │ │ │ │deşeurilor către depozitele│
│ │ │ │ │autorizate. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Implementarea proiectelor │
│ │ │ │ │se va face cu respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor de protecţie a │
│ │ │ │ │factorilor de mediu │
│ │ │ │ │(inclusiv apă, aer şi sol) │
│ │ │ │ │potenţial afectaţi │
│ │ │ │ │stabilite prin actele de │
│ │ │ │ │mediu emise în conformitate│
│ │ │ │ │cu Directiva EIA. │
│ │ │ │ │în ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │vehiculele rutiere din │
│ │ │ │ │categoria M, anvelopele │
│ │ │ │ │sunt conforme cu normele de│
│ │ │ │ │zgomot de rulaj din cea mai│
│ │ │ │ │populată clasă şi cu │
│ │ │ │ │Rolling Resistance │
│ │ │ │ │Coefficient (care │
│ │ │ │ │influenţează eficienţa │
│ │ │ │ │energetică a vedicului) în │
│ │ │ │ │două cele mai populate │
│ │ │ │ │clase aşa cum este prevăzut│
│ │ │ │ │în Regulamentul 740 / 2020 │
│ │ │ │ │al Parlamentului European │
│ │ │ │ │şi al Consiliului şi care │
│ │ │ │ │se pot verifica prin EPREL │
│ │ │ │ │(European product registry │
│ │ │ │ │for Energy Labeling). Acolo│
│ │ │ │ │unde este cazul, vehiculele│
│ │ │ │ │vor respecta cele mai │
│ │ │ │ │recente norme EURO VI │
│ │ │ │ │(Heavy duty emission type │
│ │ │ │ │approval) în conformitate │
│ │ │ │ │cu Regulamentul EC 595 / │
│ │ │ │ │2009. │
│ │ │ │ │Aerul │
│ │ │ │ │în cea mai mare parte, │
│ │ │ │ │sursele de emisie a │
│ │ │ │ │poluanţilor atmosferici vor│
│ │ │ │ │fi surse la sol libere, │
│ │ │ │ │deschise şi mobile sau │
│ │ │ │ │staţionare difuze/ │
│ │ │ │ │dirijate. │
│ │ │ │ │Activitatea de realizare a │
│ │ │ │ │lucrărilor de construcţii │
│ │ │ │ │include deopotrivă şi surse│
│ │ │ │ │mobile de emisii, │
│ │ │ │ │reprezentate de utilajele │
│ │ │ │ │necesare desfăşurării │
│ │ │ │ │lucrărilor, de vehiculele │
│ │ │ │ │care vor asigura │
│ │ │ │ │transportul materialelor de│
│ │ │ │ │construcţii, precum şi de │
│ │ │ │ │aprovizionare cu materiale │
│ │ │ │ │necesare lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţie, dar şi de │
│ │ │ │ │vehiculele necesare │
│ │ │ │ │evacuării deşeurilor de pe │
│ │ │ │ │amplasament. Funcţionarea │
│ │ │ │ │acestora va fi │
│ │ │ │ │intermitentă, în funcţie de│
│ │ │ │ │programul de lucru şi de │
│ │ │ │ │graficul lucrărilor. │
│ │ │ │ │Cu toate acestea, se │
│ │ │ │ │estimează că poluarea │
│ │ │ │ │aerului în timpul perioadei│
│ │ │ │ │de execuţie a lucrărilor nu│
│ │ │ │ │depăşeşte limitele maxime │
│ │ │ │ │permise, este temporară (în│
│ │ │ │ │timpul executării │
│ │ │ │ │lucrărilor), intermitentă │
│ │ │ │ │(în funcţie de programul de│
│ │ │ │ │lucru şi de graficul │
│ │ │ │ │lucrărilor), nu este │
│ │ │ │ │concentrată doar în frontul│
│ │ │ │ │de lucru (unele surse sunt │
│ │ │ │ │mobile) nefiind de natură │
│ │ │ │ │să afecteze semnificativ │
│ │ │ │ │acest obiectiv de mediu. │
│ │ │ │ │Pe cât posibil se vor lua │
│ │ │ │ │măsuri de atenuare, astfel │
│ │ │ │ │că lucrările aferente │
│ │ │ │ │proiectului vor fi │
│ │ │ │ │realizate cu utilaje mai │
│ │ │ │ │puţin poluante. │
│ │ │ │ │Apa │
│ │ │ │ │Pe parcursul etapei de │
│ │ │ │ │execuţie, se vor lua │
│ │ │ │ │măsurile necesare astfel │
│ │ │ │ │încât deşeurile rezultate │
│ │ │ │ │din demontări/demolări, │
│ │ │ │ │precum şi materialele │
│ │ │ │ │necesare pentru construire,│
│ │ │ │ │să fie corect depozitate │
│ │ │ │ │pentru a se evita │
│ │ │ │ │infiltraţiile în stratul │
│ │ │ │ │acvifer sau în apele de │
│ │ │ │ │suprafaţă, urmare a │
│ │ │ │ │antrenării acestora de │
│ │ │ │ │către apele pluviale sau de│
│ │ │ │ │către vânt. │
│ │ │ │ │Se va asigura formarea │
│ │ │ │ │periodică a tuturor │
│ │ │ │ │lucrătorilor de la faţa │
│ │ │ │ │locului pentru a se asigura│
│ │ │ │ │evitarea scurgerilor │
│ │ │ │ │accidentale de substanţe │
│ │ │ │ │chimice, carburanţi şi │
│ │ │ │ │uleiuri provenite de la │
│ │ │ │ │funcţionarea utilajelor │
│ │ │ │ │implicate în lucrările de │
│ │ │ │ │construcţie sau datorate │
│ │ │ │ │manevrării defectuoase a │
│ │ │ │ │autovehiculelor de │
│ │ │ │ │transport. │
│ │ │ │ │Funcţionarea unor utilaje │
│ │ │ │ │ce utilizează motoare cu │
│ │ │ │ │combustie internă în │
│ │ │ │ │preajma corpurilor de apă │
│ │ │ │ │conţin un factor de risc │
│ │ │ │ │inerent în cazul unor │
│ │ │ │ │accidente, ce pot astfel │
│ │ │ │ │conduce la contaminarea │
│ │ │ │ │punctiformă şi temporară a │
│ │ │ │ │corpurilor de apă de │
│ │ │ │ │suprafaţă, însă acest risc │
│ │ │ │ │poate fi adresat în cadrul │
│ │Prevenirea şi │ │ │unui plan de management de │
│ │controlul │ │ │mediu (PMM), elaborat │
│5│poluării │ │X │înainte de începerea etapei│
│ │aerului, apei │ │ │de execuţie a proiectului. │
│ │şi solului │ │ │În etapa de dezafectare a │
│ │ │ │ │proiectului, potenţialele │
│ │ │ │ │surse de poluare a apei vor│
│ │ │ │ │fi similare cu cele din │
│ │ │ │ │etapa de construcţie, │
│ │ │ │ │lucrările fiind realizate │
│ │ │ │ │cu aceleaşi tipuri de │
│ │ │ │ │utilaje. │
│ │ │ │ │Utilizarea substanţelor │
│ │ │ │ │chimice │
│ │ │ │ │De asemenea, în ceea ce │
│ │ │ │ │priveşte utilizarea şi │
│ │ │ │ │prezenţa substanţelor │
│ │ │ │ │chimice, activitatea nu va │
│ │ │ │ │utiliza: │
│ │ │ │ │(a) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) 2019/1021│
│ │ │ │ │al Parlamentului European │
│ │ │ │ │şi al Consiliului , cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în care │
│ │ │ │ │substanţele sunt prezente │
│ │ │ │ │ca urme neintenţionate de │
│ │ │ │ │contaminant; │
│ │ │ │ │(b) mercurul şi a compuşii │
│ │ │ │ │mercurului, amestecurile │
│ │ │ │ │acestora şi a produselor cu│
│ │ │ │ │adaos de mercur, astfel cum│
│ │ │ │ │sunt definite la articolul │
│ │ │ │ │2 din Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │2017/852 al Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al Consiliului;│
│ │ │ │ │(c) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1005/│
│ │ │ │ │2009 al Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al Consiliului │
│ │ │ │ │; │
│ │ │ │ │(d) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa II la Directiva 2011/│
│ │ │ │ │65/UE a Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi a Consiliului ,│
│ │ │ │ │cu excepţia cazului în care│
│ │ │ │ │se respectă pe deplin │
│ │ │ │ │articolul 4 alineatul (1) │
│ │ │ │ │din directiva respectivă; │
│ │ │ │ │(e) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa XVII la Regulamentul │
│ │ │ │ │(CE) nr. 1907/2006 al │
│ │ │ │ │Parlamentului European şi │
│ │ │ │ │al Consiliului, cu excepţia│
│ │ │ │ │cazului în care se respectă│
│ │ │ │ │pe deplin condiţiile │
│ │ │ │ │specificate în anexa │
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │(f) unor substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie în │
│ │ │ │ │amestecuri, fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr- un articol, │
│ │ │ │ │îndeplinesc criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la articolul 57 │
│ │ │ │ │din Regulamentul (CE) 1907/│
│ │ │ │ │2006 şi sunt identificare │
│ │ │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │ │articolul 59 alineatul (1) │
│ │ │ │ │din regulamentul respectiv,│
│ │ │ │ │cu excepţia cazului în care│
│ │ │ │ │s-a dovedit că utilizarea │
│ │ │ │ │lor este esenţială pentru │
│ │ │ │ │societate; │
│ │ │ │ │(g) altor substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie în │
│ │ │ │ │amestecuri, fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr- un articol, │
│ │ │ │ │îndeplinesc criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la articolul 57 │
│ │ │ │ │din Regulamentul (CE) 1907/│
│ │ │ │ │2006, cu excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care s-a dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor este │
│ │ │ │ │esenţială pentru societate.│
│ │ │ │ │Deşeurile solide, │
│ │ │ │ │materialul rezultat din │
│ │ │ │ │decopertări, excavaţii, │
│ │ │ │ │combustibilii sau uleiurile│
│ │ │ │ │nu se vor deversa în albia │
│ │ │ │ │cursului de apă sau lacul │
│ │ │ │ │de acumulare; se va proceda│
│ │ │ │ │la colectarea selectivă a │
│ │ │ │ │deşeurilor în vederea │
│ │ │ │ │valorificării şi /sau │
│ │ │ │ │eliminării prin firme │
│ │ │ │ │autorizate. Pe perioada │
│ │ │ │ │execuţiei lucrărilor se va │
│ │ │ │ │acorda o atenţie deosebită │
│ │ │ │ │scurgerilor de carburanţi │
│ │ │ │ │şi se va asigura un │
│ │ │ │ │management al deşeurilor │
│ │ │ │ │adecvat - depozitarea │
│ │ │ │ │deşeurilor se va realiza în│
│ │ │ │ │locuri bine stabilite, cu │
│ │ │ │ │asigurarea protecţiei │
│ │ │ │ │adecvate pentru a fi │
│ │ │ │ │evitate infiltraţiile şi │
│ │ │ │ │poluarea acviferelor în caz│
│ │ │ │ │de ploaie. Se vor utiliza │
│ │ │ │ │utilaje şi mijloace de │
│ │ │ │ │transport noi, performante,│
│ │ │ │ │iar transportul │
│ │ │ │ │materialelor se va realiza │
│ │ │ │ │cu autovehicule prevăzute │
│ │ │ │ │cu prelată. Pentru │
│ │ │ │ │reducerea nivelului de │
│ │ │ │ │zgomot şi vibraţii, acolo │
│ │ │ │ │unde va fi cazul, vor fi │
│ │ │ │ │instalate bariere fonice │
│ │ │ │ │conforme cu Directiva 2002/│
│ │ │ │ │49/CE privind evaluarea şi │
│ │ │ │ │gestiunea zgomotului. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Impactul potenţial al │
│ │ │ │ │proiectelor asupra │
│ │ │ │ │mediului, inclusiv al │
│ │ │ │ │lucrărilor localizate în │
│ │ │ │ │vecinătatea sau în siturile│
│ │ │ │ │Natura 2000, este evaluat │
│ │ │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile Directivelor │
│ │ │ │ │EIA, Directivei Habitate şi│
│ │ │ │ │Directivei Păsări, fiind │
│ │ │ │ │urmărit în special │
│ │ │ │ │potenţialul impact al │
│ │ │ │ │proiectului asupra │
│ │ │ │ │obiectivelor specifice / │
│ │ │ │ │măsurilor minime de │
│ │ │ │ │conservare stabilite pentru│
│ │ │ │ │speciile şi habitatele │
│ │ │ │ │pentru care au fost │
│ │ │ │ │desemnate siturile, precum │
│ │ │ │ │şi evaluarea impactului │
│ │ │ │ │cumulat (între investiţiile│
│ │ │ │ │propuse, existente sau │
│ │ │ │ │reglementate) asupra │
│ │ │ │ │factorilor de mediu, │
│ │ │ │ │inclusiv la nivelul │
│ │ │ │ │siturilor Natura 2000. │
│ │ │ │ │Proiectele vor pune │
│ │ │ │ │obligatoriu în aplicare │
│ │ │ │ │toate măsurile de atenuare │
│ │ │ │ │fezabile din punct de │
│ │ │ │ │vedere tehnic şi relevante │
│ │ │ │ │din punct de vedere │
│ │ │ │ │ecologic pentru a reduce │
│ │Protecţia şi │ │ │impactul negativ asupra │
│ │refacerea │ │ │apei, precum şi asupra │
│6│biodiversităţii│X │ │habitatelor şi a speciilor │
│ │şi │ │ │protejate care depind │
│ │ecosistemelor │ │ │direct de apă. │
│ │ │ │ │Infrastructurile nu vor fi │
│ │ │ │ │construite pe: │
│ │ │ │ │(a) teren arabil şi │
│ │ │ │ │terenuri cultivabile cu un │
│ │ │ │ │nivel moderat până la │
│ │ │ │ │ridicat al fertilităţii │
│ │ │ │ │solului şi cu │
│ │ │ │ │biodiversitate subterană, │
│ │ │ │ │astfel cum se menţionează │
│ │ │ │ │în studiul UE LUCAS; │
│ │ │ │ │(b) terenuri ecologice cu o│
│ │ │ │ │valoare recunoscută a │
│ │ │ │ │biodiversităţii ridicate şi│
│ │ │ │ │terenuri care servesc drept│
│ │ │ │ │habitat al speciilor pe │
│ │ │ │ │cale de dispariţie (floră │
│ │ │ │ │şi faună) enumerate pe │
│ │ │ │ │Lista Roşie Europeană sau │
│ │ │ │ │pe Lista Roşie IUCN; │
│ │ │ │ │(c) teren forestier │
│ │ │ │ │(acoperit sau nu de │
│ │ │ │ │copaci), alte terenuri │
│ │ │ │ │împădurite sau terenuri │
│ │ │ │ │acoperite parţial sau în │
│ │ │ │ │totalitate sau destinate a │
│ │ │ │ │fi acoperite de copaci, │
│ │ │ │ │chiar şi atunci când aceşti│
│ │ │ │ │copaci nu au atins încă │
│ │ │ │ │dimensiunea şi acoperirea │
│ │ │ │ │pentru a fi clasificate │
│ │ │ │ │drept pădure sau alt teren │
│ │ │ │ │împădurit, definit în │
│ │ │ │ │conformitate cu definiţia │
│ │ │ │ │FAO a pădurilor. │
└─┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┘    Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C3 - Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar

    Anexă la Ghidul specific
    Model A
                 Declaraţie de angajament pentru solicitant individual
        Subsemnatul .............. CNP .................. posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ● Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul);
        ● Să facă dovada conformităţii cu planul judeţean de gestionare a deşeurilor/Planul de gestionare a deşeurilor Municipiului Bucureşti, după caz;
        ● Să menţină investiţia pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
        ● Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 3 - Managementul deşeurilor - MMAP, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ● În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
    - menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţă şi serviciile asociate necesare);
    – nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    – nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ● Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ● Să facă dovada că proiectul se încadrează în criteriile legale privind distanţa de amplasare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● Să întreprindă demersurile necesare actualizării Planului Judeţean de Gestionare a deşeurilor/Planul municipal de gestionare a deşeurilor.
        ● Să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul),
    - Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziţie pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuţie lucrări,
    – Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Anexa 5 la Ghidul specific
    Model B
                Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
        Subsemnatul ............, CNP ............ posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ............, în calitate de reprezentant legal (funcţie) al ... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul ............, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 - Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, apelul de proiecte ............, în calitate de:
        (alegeţi varianta potrivită)
        ● Solicitant
        ● Solicitant - membru în cadrul ADI format din:
        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor
        (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declaraţie de eligibilitate)
        ● Solicitant - membru în cadrul unei Asocieri legale de UAT:
        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor
        (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declaraţie de eligibilitate)

    A. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanţare este/sunt următoarea/le:
    1. ...............
    2. ...............
        (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de finanţare)


    B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:
    a) în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform OUG nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale, respectiv conform Legii 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
    b) în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) să prezinte obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi a bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    d) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul b);
    e) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    f) (Unde e cazul) să nu deţină dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.
    g) Să nu deţină capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului.
    h) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.
    i) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului să fi fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

    C. Imobilul - teren care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
        ● Suprafaţa ce trebuie asigurată conform proiectul - tip, anexă la Ghidul specific;
        ● să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
        ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
        ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
        ● Să se afle în proprietatea solicitantului sau acesta deţine un drept real asupra imobilului - teren cel puţin până la 31.12.2035.

    D. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) Să fi suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    e) Să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
    f) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    E. Solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului (teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică/privată sau dreptul de administrare a imobilului - teren aflat în proprietate publică, conform legislaţiei în vigoare, după caz.
        Drepturile anterior menţionate sunt acoperitoare pentru investiţia propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanţare.
        Dreptul respectiv este menţinut până la 31.12.2035.

    F. Proiectul propus spre finanţare include activităţi eligibile desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
    G. Proiectul nu include lucrări de intervenţie/activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare, evitându-se astfel dubla finanţare.
    H. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    I. Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de selecţie, evaluare şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.
    J. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    K. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.
    L. Înţeleg că, în cazul în care voi depune cereri de finanţare pentru subinvestiţiile I1.A şi I.1.B şi I.1.C, cuantumul total al acestora nu va depăşi pragul de 15.000.000 Euro.
        Data:
        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

    Anexa 5 la Ghidul specific
    Model D
                Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
                                 proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ............

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei / │
│Nr. │Obiectul │Activitatea prevăzută│
│Crt.│achiziţiei │în cadrul │
│ │ │proiectului*1 │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

        [Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului]
        *1 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.


    Anexa 5 la Ghidul specific
    Model E
                 Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului
                          pentru Solicitant individual/ADI/Alte Asocieri
        Subsemnatul ..., CNP ................. posesor al CI seria ... nr..... eliberată de în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă,
        Declar că activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineşte astfel:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Referitor la obiectivul de mediu 1 -Atenuarea schimbărilor climatice
        Investiţia este încadrată sub codul 042 Gestionarea deşeurilor menajere, măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare În ceea ce priveşte vehiculele, achiziţiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. În aceste condiţii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a ţintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 şi nici obiectivul de neutralitate climatică (2050).
        Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice
        Investiţia este încadrată sub codul 042 Gestionarea deşeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare. Prin urmare, investiţia are o contribuţie substanţială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice.
        Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi marine Investiţia nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă şi de protejare a resurselor de apă şi a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerinţe:
        Lucrările nu vor deteriora starea / potenţialul ecologic a / al corpurilor de apă şi nu vor împiedica îmbunătăţirea potenţialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;
        Prin excepţie de la cerinţa de mai sus, în cazul în care investiţiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea / potenţialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării/potenţialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiţii îndeplineşte condiţiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:
    - se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;
    – se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major şi / sau beneficiile aduse mediului şi societăţii de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menţinerea securităţii umane sau pentru dezvoltarea durabilă;
    – beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opţiune superioară din punct de vedere al protecţiei mediului), din motive care ţin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară.

        Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile şi habitatele direct dependente de apă.
        Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor
        Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor va fi realizată cu respectarea următoarelor cerinţe:
        ● Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017);
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase;
        ● În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ şi pietriş, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi generate pe şantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare material, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări;
        ● Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizaţi în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul deşeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul;
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

        Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligaţia, conform HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să ţină evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate.
        Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea şi controlul poluării în aer, apă sau sol Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer şi sol) potenţial afectaţi stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.
        În ceea ce priveşte vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populată clasă şi cu Rolling Resistance Coefficient (care influenţează eficienţa energetică a vehiculului) în două cele mai populate clase aşa cum este prevăzut în Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European şi al Consiliului şi care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009.

    Aerul
        În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise şi mobile sau staţionare, difuze/dirijate.
        Activitatea de realizare a lucrărilor de construcţie include deopotrivă şi surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfăşurării lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcţie, dar şi vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.
        Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor nu depăşeşte limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării lucrărilor), intermitentă (în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.
        Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puţin poluante.

    Apa
        Pe parcursul etapei de execuţie, se vor lua măsurile necesare astfel încât deşeurile rezultate din demontări/demolări, precum şi materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltraţiile în stratul acvifer sau în apele de suprafaţă, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.
        Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la faţa locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.
        Funcţionalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conţin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă şi temporară a corpurilor de apă de suprafaţă, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuţie a proiectului.
        În etapa de dezafectare a proiectului, potenţialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje.

    Utilizarea substanţelor chimice
        De asemenea, în ceea ce priveşte utilizarea şi prezenţa substanţelor chimice, activitatea nu va utiliza:
    (a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului , cu excepţia cazului în care substanţele sunt prezente ca urme neintenţionate de contaminant;
    (b) mercurul şi a compuşii mercurului, amestecurile acestora şi a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    (c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului ;
    (d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului , cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;
    (e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin condiţiile specificate în anexa respectivă;
    (f) unor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 şi sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate;
    (g) altor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate.

        Deşeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavaţii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deşeurilor în vederea valorificării şi/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuţiei lucrărilor se va acorda o atenţie deosebită scurgerilor de carburanţi şi se va asigura un management al deşeurilor adecvat - depozitarea deşeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecţiei adecvate pentru a fi evitate infiltraţiile şi poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată.
        Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor Impactul potenţial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate şi Directivei Păsări, fiind urmărit în special potenţialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum şi evaluarea impactului cumulat (între investiţiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.
        Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic şi relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum şi asupra habitatelor şi a speciilor protejate care depind direct de apă.
        Infrastructurile nu vor fi construite pe:
    a. Teren arabil şi terenuri cultivabile cu un nivel moderat, până la ridicat al fertilităţii solului şi cu biodiversitate subterană, astfel cum se menţionează în studiul UE LUCAS;
    b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversităţii ridicate şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (floră şi faună) enumerate pe Lista Rosie Europeană sau pe Lista Rosie IUCN;
    c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parţial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar şi atunci când aceşti copaci nu au atins încă dimensiunea şi acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiţia FAO a pădurilor.

        Solicitantul îşi asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, cât şi monitorizarea şi justificarea implementării acestor principii în timpul execuţiei.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru proiectare fazele SF/DALI, beneficiarul îşi asumă să includă în caietele de sarcini şi tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru execuţia lucrărilor, beneficiarul îşi asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH.
        Totodată, MAMP va condiţiona plăţile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuţie:
        ● Situaţie de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):
    - Cantitate de materiale desfiinţate ......... mc/mp
    – Cantitate de materiale reutilizate ......... mc/mp
    – Cantitate de materiale reciclate ........ mc/mp
    – Cantitate de deşeuri ........ mc/mp

        ● Certificare de către firma de gestiune deşeuri cu cantitatea de deşeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deşeuri incinerate
        ● Declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)
        ● Fişă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
        ● Fişe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării

        Intervenţiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului în ceea ce priveşte economia circulară:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor
    - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice (descrierea gestionării deşeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deşeuri din construcţie, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, etc).

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor
    - document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activităţile/lucrările executate şi cantitatea acestora;
    – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice;
    – contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor.

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor
    - declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate;

        Data:
        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

    Anexa 5 la Ghidul specific
    Model F
                       Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 - Managementul Deşeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secţiunii specifice din ghid).
                                      CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul / Subsemnata .........., CNP .........., posesor/posesoare a .......... CI .......... seria .......... nr. ........., domiciliat/ă în .......... e-mail .........., telefon .......... în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al:
        ....................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat)
        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul .........., depusă în cadrul apelului de proiecte .........., să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MMAP de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ..........,
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic si/sau adresa de e-mail ..........
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ..........
        DATA ..........
        SEMNĂTURA ..........

    Anexă la Ghidul specific
    Model G
                Declaraţie de conformitate pentru solicitant individual
        Subsemnatul .........., CNP .......... posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .........., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca proiectul depus de (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) în cadrul Componentei C3 - Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este conform cu prevederile Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa
                          Model indicativ Acord de colaborare
                       pentru implementarea proiectelor aferente
         Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de
                management integrat al deşeurilor municipale la nivel de
                           judeţ sau la nivel de oraşe/comune
            Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin
       aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                  Nr. MMAP ........../Nr. Solicitant ..........
        Încheiat între
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Coordonator de Reformă în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu sediul în Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, reprezentant de dl. TÂNCZOS Barna, în calitate de Ministru,
        pe de o parte,
        şi
        .........., cu sediul în .........., reprezentată de .........., în calitate de beneficiar,
        Pe de altă parte,
        numite în continuare "Părţi"
                                        Preambul
        Având în vedere:
    1. OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    2. Legea nr. 231 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    3. OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    6. HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

        Părţile au convenit să încheie prezentul Acord, cu respectarea următoarelor clauze:
    ART. 1
    (1) Prezentul Acord stabileşte cadrul juridic, administrativ şi operaţional de colaborare între MMAP şi Beneficiar în scopul implementării proiectelor aferente Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
    (2) În baza Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, MMAP şi Beneficiarul se asociază şi vor constitui Autoritatea Contractantă în contractele de servicii, aferente proiectelor finanţate menţionate la alin. (1).
    (3) În cadrul asocierii de autorităţi contractante, MMAP are calitatea de autoritate care va realiza achiziţia pentru proiectele menţionate la alin. (1), iar Beneficiarul are calitatea de autoritate de implementare şi plată pentru aceste proiecte.

    ART. 2
    Durata acordului
    (1) Prezentul acord intră în vigoare de la semnarea acestuia de către ambele părţi şi încetează după finalizarea contractului finanţat în cadrul investiţiei menţionată la art. 1, alin. (1) din cadrul PNRR care face obiectul prezentului acord.

    ART. 3
    Obligaţiile părţilor
    (1) MMAP are următoarele obligaţii:
    1. Desfăşurarea procesului de achiziţie publică în vederea achiziţionării de bunuri în cadrul Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
    2. Elaborarea contractului de achiziţii de bunuri şi elaborarea actelor adiţionale la contractul de achiziţii, dacă este cazul;
    3. Notificarea furnizorului selectat cu privire la semnarea contractului;
    4. Semnarea contractului de achiziţii în calitate de Autoritate Contractantă, în cadrul asocierii, împreună cu Beneficiarul pe de o parte şi furnizorul, pe de altă parte, precum şi a actelor adiţionale la acestea, dacă este cazul;
    5. Transmiterea unui exemplar al contractului de achiziţii către Beneficiar, precum şi a actelor adiţionale la acesta, dacă este cazul;
    6. Transmiterea unui exemplar al contractului de achiziţii către furnizor, precum şi a actelor adiţionale la acesta, dacă este cazul;
    7. Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire;
    8. Avizarea solicitării de modificare a contractului de achiziţii, dacă este cazul;
    9. Notificarea furnizorului de bunuri privind momentul şi locul livrării bunurilor către Beneficiar.
    10. Primirea cererii de transfer de la beneficiar;
    11. Efectuarea transferului de fonduri către beneficiar;

    (2) Beneficiarul are următoarele obligaţii
    1. Semnarea contractelor de achiziţii în calitate de Autoritate Contractantă în cadrul asocierii cu MMAP pe de o parte şi furnizor, pe de altă parte;
    2. Luarea în evidenţă a Contractului de achiziţii, întocmirea angajamentului bugetar şi întocmirea propunerii de angajare a cheltuielii;
    3. Avizarea propunerii de angajare a cheltuielii (angajamentul bugetar);
    4. Recepţia bunurilor achiziţionate de MMAP;
    5. Transmiterea procesului verbal de recepţie către MMAP;
    6. Primirea facturilor de la furnizorul de bunuri;
    7. Transmiterea cererii de transfer către MMAP;
    8. Efectuarea plăţii pentru contractele de achiziţii;
    9. Contabilizarea plăţii;
    10. Notificarea MMAP privind efectuarea plăţii către furnizorul de bunuri şi transmiterea ordinelor de plată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii;
    11. Transmiterea către MMAP în vederea monitorizării implementării PNRR, a datelor financiare referitoare la efectuarea plăţilor;
    12. Desfăşurarea procesului de achiziţie publică în vederea achiziţionării de lucrări în cadrul Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
    13. Implementarea contractului de achiziţie de lucrări.


    ART. 4
    Drepturi şi obligaţii comune
    (1) Pentru realizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică şi implementării proiectelor, MMAP şi beneficiarul au obligaţia să respecte cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru prevăzute în manualele de proceduri.
    (2) MMAP şi Beneficiarul au obligaţia să asigure prin structura organizatorică proprie un sistem operaţional efectiv pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în prezentul acord în condiţii optime, aspect ce implică asigurarea de personal calificat şi a dotărilor necesare îndeplinirii activităţilor.

    ART. 5
    Responsabilitatea
    (1) MMAP este responsabil, în calitate de coordonator de reformă, de gestionarea Componentei C 3- Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar.
    (2) Beneficiarul este responsabil de implementarea Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care face obiectul prezentului acord în limita atribuţiilor, a prevederilor ghidurilor de finanţare din PNRR şi a obligaţiilor definite în prezentul Acord.

    ART. 6
    Soluţionarea litigiilor
    (1) În situaţia nerespectării prevederilor prezentului acord, a obligaţiilor asumate de fiecare parte, precum şi în situaţia apariţiei unui diferend privitor la interpretarea clauzelor acestuia, partea interesată va notifica de îndată în scris poziţia sa celeilalte părţi care are obligaţia să răspundă în scris, concis şi motivat într-un termen foarte scurt, respectiv de până la 5 zile lucrătoare de la data primirii, formulând şi o propunere de soluţionare amiabilă. În situaţia în care părţile propun variante diferite de soluţionare, se vor întâlni pentru a hotărî varianta finală în baza unor argumente obiective. Fiecare parte va răspunde în scris unei solicitări de soluţionare amiabilă în termen de până la 10 zile de la o asemenea solicitare, fără a se aduce atingere punerii în aplicare a măsurilor PNRR, cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene şi ale bugetului de stat. Dacă încercarea de a se ajunge la o înţelegere amiabilă nu are succes sau dacă părţile nu vor răspunde la timp la solicitările de soluţionare, fiecare parte va fi liberă să treacă la următoarea etapă în ajungerea la o înţelegere, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2).
    (2) Părţile pot conveni ca, după ce procedura de soluţionare amiabilă a eşuat, soluţionarea diferendului să se realizeze prin conciliere directă, pentru implementarea corespunzătoare a Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de orase/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, care face obiectul prezentului acord, cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    (3) În situaţia ivirii unui litigiu în relaţia cu prestatorul privind încheierea contractului de servicii ori executarea obligaţiilor contractuale, partea responsabilă potrivit dispoziţiilor prezentului Acord şi a Fluxului procedural anexat va asigura apărarea intereselor asocierii de autorităţi contractante, precum şi reprezentarea în instanţă.

    ART. 8
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord poate fi completat şi modificat numai prin acte adiţionale.
    (2) Următoarele documente sunt anexate prezentului Acord şi sunt parte integrantă a acestuia având aceeaşi forţă juridică.


    Anexa - Fluxul procedural
        Redactat în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părţi, astăzi .............., la Bucureşti.
                             FLUXUL PROCEDURAL
              pentru implementarea proiectelor aferente Investiţiei I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de
           management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I I1.a. Înfiinţarea de
                 centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

┌────────────┬───────┬─────────────────┐
│Entitatea │Termene│Etape │
│responsabilă│ │ │
├────────────┴───────┴─────────────────┤
│ETAPA DE IMPLEMENTARE │
├────────────┬───────┬─────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea │
│ │ │procesului de │
│ │ │achiziţie publică│
│ │ │în vederea │
│ │ │achiziţionării de│
│ │ │bunuri în cadrul │
│ │ │Investiţiei I1. │
│ │ │Dezvoltarea, │
│ │ │modernizarea şi │
│ │ │completarea │
│ │ │sistemelor de │
│ │ │management │
│ │ │integrat al │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │municipale la │
│ │ │nivel de judeţ │
│ │ │sau la nivel de │
│ │ │oraşe/comune │
│MMAP │ │Sub-investiţiei I│
│ │ │I1.a. Înfiinţarea│
│ │ │de centre de │
│ │ │colectare prin │
│ │ │aport voluntar │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Programului │
│ │ │Naţional de │
│ │ │Redresare şi │
│ │ │Rezilienţă, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile Legii│
│ │ │nr. 98/2016 │
│ │ │privind │
│ │ │achiziţiile │
│ │ │publice, cu │
│ │ │completările şi │
│ │ │modificările │
│ │ │ulterioare; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea │
│ │ │contractului de │
│ │ │achiziţii de │
│ │ │bunuri şi │
│MMAP │ │elaborarea │
│ │ │actelor │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │contractul de │
│ │ │achiziţii, dacă │
│ │ │este cazul; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Notificarea │
│ │ │furnizorului │
│MMAP │ │selectat cu │
│ │ │privire la │
│ │ │semnarea │
│ │ │contractului; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Semnarea │
│ │ │contractului de │
│ │ │achiziţii în │
│ │ │calitate de │
│ │ │Autoritate │
│ │ │Contractantă, în │
│ │ │cadrul asocierii,│
│ │ │împreună cu │
│MMAP │ │Beneficiarul pe │
│ │ │de o parte şi │
│ │ │furnizorul, pe de│
│ │ │altă parte, │
│ │ │precum şi a │
│ │ │actelor │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │acestea, dacă │
│ │ │este cazul; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Semnarea │
│ │ │contractelor de │
│ │ │achiziţii în │
│ │ │calitate de │
│ │ │Autoritate │
│Beneficiar │ │Contractantă în │
│ │ │cadrul asocierii │
│ │ │cu MMAP pe de o │
│ │ │parte şi │
│ │ │furnizor, pe de │
│ │ │altă parte; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Transmiterea unui│
│ │ │exemplar al │
│ │ │contractului de │
│ │ │achiziţii către │
│MMAP │ │Beneficiar, │
│ │ │precum şi a │
│ │ │actelor │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │acesta, dacă este│
│ │ │cazul; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Luarea în │
│ │ │evidenţă a │
│ │ │Contractului de │
│ │ │achiziţii, │
│ │ │întocmirea │
│Beneficiar │ │angajamentului │
│ │ │bugetar şi │
│ │ │întocmirea │
│ │ │propunerii de │
│ │ │angajare a │
│ │ │cheltuielii; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Avizarea │
│ │ │propunerii de │
│Beneficiar │ │angajare a │
│ │ │cheltuielii │
│ │ │(angajamentul │
│ │ │bugetar); │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Transmiterea unui│
│ │ │exemplar al │
│ │ │contractului de │
│ │ │achiziţii către │
│MMAP │ │furnizor, precum │
│ │ │şi a actelor │
│ │ │adiţionale la │
│ │ │acesta, dacă este│
│ │ │cazul; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea, │
│ │ │avizarea şi │
│MMAP │ │transmiterea spre│
│ │ │publicare a │
│ │ │anunţului de │
│ │ │atribuire; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Avizarea │
│ │ │solicitării de │
│MMAP │ │modificare a │
│ │ │contractului de │
│ │ │achiziţii, dacă │
│ │ │este cazul; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Notificarea │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │bunuri privind │
│MMAP │ │momentul şi locul│
│ │ │livrării │
│ │ │bunurilor către │
│ │ │Beneficiar. │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Recepţia │
│Beneficiar │ │bunurilor │
│ │ │achiziţionate de │
│ │ │MMAP; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Transmiterea │
│Beneficiar │ │procesului verbal│
│ │ │de recepţie către│
│ │ │MMAP; │
├────────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea │
│ │ │procesului de │
│ │ │achiziţie publică│
│ │ │în vederea │
│ │ │achiziţionării de│
│ │ │lucrări în cadrul│
│ │ │Investiţiei I1. │
│ │ │Dezvoltarea, │
│ │ │modernizarea şi │
│ │ │completarea │
│ │ │sistemelor de │
│ │ │management │
│ │ │integrat al │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │municipale la │
│ │ │nivel de judeţ │
│ │ │sau la nivel de │
│ │ │oraşe/comune │
│Beneficiar │ │Sub-investiţiei I│
│ │ │I1.a. Înfiinţarea│
│ │ │de centre de │
│ │ │colectare prin │
│ │ │aport voluntar │
│ │ │din cadrul │
│ │ │Programului │
│ │ │Naţional de │
│ │ │Redresare şi │
│ │ │Rezilienţă, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │prevederile Legii│
│ │ │nr. 98/2016 │
│ │ │privind │
│ │ │achiziţiile │
│ │ │publice, cu │