Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 8 decembrie 2022  privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I2, pentru investiţia I.2 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 8 decembrie 2022 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I2, pentru investiţia I.2 "Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenţi care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate", componenta 1. Managementul apei

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1191 bis din 12 decembrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 3.200 din 8 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1191 din 12 decembrie 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                       PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
         GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN
        FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
                             ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE
                                     PNRR/2022/C1/2
                           COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI
                       INVESTIŢIA 2 - Colectarea apelor uzate în
         aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenţi care împiedică
                       atingerea unei stări bune a corpurilor de
                      apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Coordonatorul de reforme şi investiţii pentru prezentul ghid specific este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Adresa: Calea Plevnei, nr. 139, sector 6, Bucureşti
        Email: dgpnrr@mmediu.ro
 (a se vedea imaginea asociată)
        PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE
        https://mfe.gov.ro/pnrr/
        https://www.facebook.com/PNRROficial/
        http://pnrr.mmap.ro/
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/2, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet http://pnrr.mmap.ro/, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

        Atenţie!
        Cererile de finanţare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicaţiei, începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte, şi vor putea fi descărcate de solicitanţi în vederea completării.

    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
        Pilonul I. Tranziţia verde
        Componenta C1: MANAGEMENTUL APEI face parte din Pilonul I. Tranziţie verde
        Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populaţiei, mediului şi economiei. În special, componenta vizează: (1) creşterea gradului de acces al populaţiei, inclusiv din zonele rurale, la un serviciu public de apă şi canalizare conform cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene şi asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu; (2) creşterea gradului de siguranţă a acumulărilor existente; (3) consolidarea capacităţii administrative şi de răspuns a Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) în situaţii de urgenţă, în special în ceea ce priveşte infrastructura de gospodărire a apelor; (4) îmbunătăţirea acurateţei prognozelor pentru sistemele de atenţionări şi avertizări meteorologice în vederea reducerii numărului de decese şi de răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.
        Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidenţiate în recomandarea specifică ţării de a concentra investiţiile asupra tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale, în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea specifică 4 din 2019 şi Recomandarea specifică 3 din 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ţinând seama de descrierea măsurilor şi a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare şi rezilienţă în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" ("Orientările tehnice DNSH") (2021/C58/01).
        Componenta vizează 2 reforme şi 7 investiţii.
        Reforma 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă şi apă uzată şi pentru accelerarea accesului populaţiei la servicii de calitate conform directivelor europene;
        Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăţi capacitatea operatorilor regionali ai infrastructurii de apă, precum şi calitatea şi eficienţa colaborării dintre aceştia şi autorităţile locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), proprietarii infrastructurii de apă şi canal.

        Reforma 1 cuprinde 3 investiţii. Prin prezentul ghid specific se acordă finanţare pentru realizarea ţintelor cuprinse în Investiţia 2.
        Investiţia 2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate.
        Investiţia vizează aglomerările mai mici de 2000 de l.e. iar alocarea va fi direcţionată prioritar către aglomerările care afectează semnificativ starea corpurilor de apă şi/sau starea de conservare a unor arii naturale protejate.
        Lista indicativă a aglomerărilor sub 2000 de l.e care pot face obiectul acestor investiţii este cuprinsă în Planul naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, iar accesul la finanţare se va face în funcţie de nivelul de maturitate al proiectelor de investiţii şi în limita alocării disponibile.

        Investiţia 2 contribuie în procent de 100% la tranziţia verde, respectiv în proporţie de 0% la obiectivele din domeniul climei şi 100% la obiectivele de mediu, şi nu contribuie la realizarea indicatorilor din domeniul digital.
        Contribuţia la Pilonul European al Drepturilor Sociale:
        Investiţia 2 contribuie la respectarea principiului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale prin faptul că asigură acces la servicii de salubrizare/canalizare de bună calitate, în calitatea acestora de servicii esenţiale. În urma acestei investiţii vor scădea costurile suplimentare pentru locuinţe, se vor îmbunătăţi condiţiile de viaţă, iar starea de sănătate precum şi standardele de igienă a populaţiei la nivelul comunităţilor/gospodăriilor beneficiare se vor îmbunătăţi semnificativ.
        Investiţia 2 va avea un impact semnificativ asupra femeilor din comunităţile/gospodăriile beneficiare. Această investiţie pleacă de la premisa faptului că aproximativ 45% din populaţia rezidentă a României nu este racordată la sisteme de canalizare. Prin urmare, din perspectiva de gen această investiţie va avea un impact social pozitiv mare asupra femeilor.
        Obiectiv general: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populaţiei, mediului şi economiei
        Obiectiv specific: Creşterea gradului de acces al populaţiei, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă şi canalizare


    1.2. Informaţii despre apelurile de proiecte
    1.2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?
        Pentru Investiţia 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate se lansează apel de proiecte de tip competitiv, astfel:
    - apel deschis pentru toţi beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, în limita plafonului de depunere din anunţul de lansare, pe bază de criterii de selecţie şi cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea apelului nu se aplica plafonul de depunere.

        Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri.
        PNRR/2022/C1/2.1
        Prima rundă de atragere de fonduri:
        ● apel deschis pentru toţi beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, în limita plafonului de depunere din anunţul de lansare, pe bază de criterii de selecţie şi cu prag de calitate prestabilit. Pentru primele 72 de ore de la lansarea apelului nu se aplica plafonul de depunere.


        PNRR/2022/C1/2.2
        Dacă, după prima rundă de atragere de fonduri, rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:
        ● În această rundă abordarea va fi tot apel deschis pentru toţi beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, pe bază de criterii de selecţie şi cu prag de calitate prestabilit.

        Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

        ...
        PNRR/2022/C1/2.n
     Până la epuizarea alocării financiare totale conform secţiunii 1.5.1.


    1.2.2. Perioada în care pot fi depuse Cereri de finanţare
        ● Prima rundă
        ( ) Data deschidere apel de proiecte: 15.12.2022
        ( ) Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 15.12.2022, ora 12.00;
        ( ) Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.02.2022, ora 12.00.

        Termenele pentru rundele ulterioare se vor stabili, în funcţie de fondurile rămase disponibile, respectiv printr-o versiune ulterioară a Ghidului specific sau un anunţ de lansare a apelului distinct.


    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul Investiţiei
        Prin intermediul Investiţiei 2 sunt sprijinite investiţii în aglomerările sub 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, respectiv:
    A. Înfiinţarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare şi epurare a apelor uzate,
    B. Înfiinţarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate,
    C. Înfiinţarea şi/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate;
    D. Înfiinţarea şi/sau extinderea sistemelor de distribuţie a alimentării cu apă;

        Activităţile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Tipurile de solicitanţi care pot depune cereri de finanţare sunt:
        ● Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) şi/sau asociaţiile acestora (ADI);
        ● Operatorii Regionali (OR)/Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
        ● Parteneriate între tipurile de solicitanţi menţionaţi anterior.


    1.5. Alocarea apelului de proiecte
    1.5.1. Alocarea financiară totală
        Alocarea financiară totală acordată pentru investiţiile eligibile sprijinite în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenţi (l.e) din cadrul Investiţiei 2 este de 221.000.000 Euro, echivalentul a 1,087,209,500,00 lei, din care 51.000.000 euro, echivalentul a 250.894.500,0 lei reprezintă alocare financiară suplimentară*1) de 30% din sumele alocate prin PNRR investiţiei, distribuite astfel:
        *1) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
    a) Pentru investiţii în sistemele individuale adecvate (SIA) de colectare şi epurare a apelor uzate şi pentru investiţii în înfiinţarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate:
        Alocare financiară din PNRR: 120.000.000 Euro, echivalentul a 590.340.000,00 lei.
        Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021: 36.000.000 Euro, echivalentul a 177.102.000,00 lei.
        Alocare financiară totală: 156.000.000 Euro, echivalentul a 767.442.000,00 lei.

    b) Pentru investiţii în înfiinţarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate:
        Alocare financiară din PNRR: 50.000.000 Euro, echivalentul a 245.975.000,00 lei.
        Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021: 15.000.000,00 Euro, echivalentul a 73.792.500,00 lei.
        Alocare financiară totală: 65.000.000 Euro, echivalentul a 319,767,500,00 lei.

    c) Pentru investiţii în înfiinţarea sistemelor de distribuţie a alimentării cu apă (acolo unde aceasta nu există), sumele se vor aloca din alocarea investiţiei principale aferente proiectului de la literele a)-c), se va compara valoarea cumulată a investiţiilor de la literele a) şi b) Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.    1.5.2. Alocarea financiară în funcţie de localizarea investiţiei
        Bugetul alocat va fi divizat în funcţie de localizarea investiţiei, respectiv în funcţie de teritoriul pe care se regăseşte cel puţin 50% din populaţia deservită de investiţiei şi care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentare cu apă, după cum urmează:
    a) Pentru investiţiile prin care mai mult de 50% din populaţia care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentare cu apă se regăseşte pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc naţional şi/sau Parc natural:
        Alocare financiară din PNRR: 23.076.923 Euro, echivalentul a 113.526.922,70 lei
        Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021: 6.923.077 Euro, echivalentul a 34.058.077,30 lei.
        Alocare financiară totală: 30.000.000 Euro, echivalentul a 147.585.000,00 lei.

    b) Pentru investiţiile prin care mai mult de 50% din populaţia care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentare cu apă NU se regăseşte pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc naţional şi/sau Parc natural:
        Alocare financiară din PNRR: 146.923.077 Euro, echivalentul a 722.788.077,30 lei.
        Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021: 44,076,923.00 Euro, echivalentul a 216,836,422.70 lei.
        Alocare financiară totală: 191.000.000 Euro, echivalentul a 939.624.500 00 lei.


        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.

    1.5.3. Alocarea financiară la nivel de proiect Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
        Cost unitar de 2.190,00 euro/SIA, echivalentul a 10.773,71 lei, fără TVA, pentru sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate;
        ● Cost unitar de 26.280,00 euro/ SPIA, echivalentul a 129.284,46 lei, fără TVA, pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate;
        ● Cost unitar de 218.400,00 euro/km, echivalentul a 1.074.418,80 lei, fără TVA, pentru investiţii în reţele de apă uzată;
        ● Cost unitar de 146.250,00 euro/km, echivalentul a 719.476,88 lei, fără TVA, pentru investiţii în reţele de alimentare cu apă.

        *Costul unitar a fost determinat prin raportarea alocării financiare totale (inclusiv alocarea financiară suplimentară de 30%) la ţintele aferente Investiţiei 2 din Componenta 1 - Managementul apei.
        În cererea de finanţare va fi justificată respectarea cerinţei de mai sus, utilizând formula de calcul:
        Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (nr. SIA *cost unitar SIA) +(nr. SPIA *cost unitar alte SPIA) +(nr. km*cost unitar reţele apă uzată) + (nr. km*cost reţele de alimentare cu apă)
        Costurile unitare se vor utiliza pentru stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului prin PNRR în raport cu rezultatele propuse prin proiect şi care contribuie la îndeplinirea ţintelor prevăzute în PNRR pentru această Investiţie.
        În cadrul costului unitar sunt cuprinse toate cheltuielile eligibile prevăzute la secţiunea 3.2 Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul Ghid.
        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021.
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 1 - Managementul Apei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În condiţiile în care cheltuiala aferentă TVA a fost solicitată, aceasta este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;
        În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.


    1.6. Indicatorii apelurilor de proiecte

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoare la │Valoare la │ │
│Indicator │începutul │finalul │Rezultate│
│ │implementării│implementării│ │
│ │proiectului │proiectului │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3= 2-1 │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Nr. sisteme│ │ │ │
│individuale│ │ │ │
│adecvate │ │ │ │
│(SIA) de │Număr de │Număr de │Număr de │
│colectare │sisteme │sisteme │sisteme │
│şi epurare │ │ │ │
│a apelor │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Nr. │ │ │ │
│sistemele │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│inteligente│ │ │ │
│alternative│Număr de │Număr de │Număr de │
│(SPIA) │sisteme │sisteme │sisteme │
│pentru │ │ │ │
│procesarea │ │ │ │
│apelor │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Reţea de │km │km │km │
│apă uzată │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Reţea de │ │ │ │
│distribuţie│km │km │km │
│apă │ │ │ │
│potabilă │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

        În cererea de finanţare vor fi prezentate următoarele informaţii, la nivel de componentă (SIA/SPIA/sisteme de alimentare cu apă/sisteme de apă uzată:
        La determinarea indicatorului "Reţea de distribuţie apă potabilă" nu se ia în considerare lungimea branşamentelor.
        La determinarea indicatorului "Reţea de apă uzată" nu se ia în considerare lungimea racordurilor şi nici lungimea conductei de refulare, în situaţia în care aceasta urmăreşte acelaşi traseu cu reţeaua de colectare a apei uzate.

        Indicatorii şi alte informaţii despre proiect se vor raporta doar la partea eligibilă din PNRR.
        Solicitantul va oferi şi alte informaţii despre proiect, în conformitate cu Secţiunea Alte informaţii din anexa la Cererea de finanţare, respectiv:

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoare la │Valoare la │ │
│Alte │începutul │finalul │Rezultate│
│informaţii │implementării│implementării│ │
│ │proiectului │proiectului │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3= 2-1 │
├───────────┴─────────────┴─────────────┼─────────┤
│Numărul UAT sprijinite prin proiect │Număr │
├───────────────────────────────────────┴─────────┤
│Pentru investiţii în înfiinţarea sisteme │
│individuale adecvate (SIA) de colectare şi │
│epurare a apelor uzate │
├───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤
│Populaţie │ │ │ │
│care │ │ │ │
│beneficiază│ │ │ │
│de sisteme │ │ │ │
│individuale│număr de │număr de │număr de │
│adecvate │locuitori │locuitori │locuitori│
│(SIA) de │ │ │ │
│colectare │ │ │ │
│şi epurare │ │ │ │
│a apelor │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Gradul de │ │ │ │
│acoperire a│ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
│cu sisteme │% │% │% │
│de gestiune│ │ │ │
│a apei │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤
│Pentru investiţii în înfiinţarea sistemelor │
│publice inteligente alternative (SPIA) pentru │
│procesarea apelor uzate │
├───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤
│Populaţie │ │ │ │
│care │ │ │ │
│beneficiază│ │ │ │
│de sisteme │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│inteligente│număr de │număr de │număr de │
│alternative│locuitori │locuitori │locuitori│
│(SPIA) │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│procesarea │ │ │ │
│apelor │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Gradul de │ │ │ │
│acoperire a│ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
│cu sisteme │% │% │% │
│de gestiune│ │ │ │
│a apei │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤
│Pentru investiţii în sisteme centralizate de │
│colectare a apelor uzate │
├───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤
│Populaţie │ │ │ │
│care │ │ │ │
│beneficiază│ │ │ │
│de o mai │număr de │număr de │număr de │
│bună │locuitori │locuitori │locuitori│
│tratare a │ │ │ │
│apelor │ │ │ │
│uzate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Nivelul de │ │ │ │
│racordare a│ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
│echivalente│ │ │ │
│la sistemul│ │ │ │
│de │% │% │% │
│canalizare │ │ │ │
│a apelor │ │ │ │
│uzate în │ │ │ │
│aglomerare │ │ │ │
│(%) │ │ │ │
├───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┤
│Pentru investiţii în sisteme de distribuţie a │
│alimentării cu apă │
├───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┤
│Populaţie │ │ │ │
│care │ │ │ │
│beneficiază│număr de │număr de │număr de │
│de o mai │locuitori │locuitori │locuitori│
│bună │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │
│cu apă │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│Nivelul de │ │ │ │
│branşare a │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │
│din zona │ │ │ │
│deservită │ │ │ │
│de sistemul│% │% │% │
│de │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │
│cu apă în │ │ │ │
│aglomerare │ │ │ │
│(%) │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘


        Populaţie suplimentară care beneficiază de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare şi epurare a apelor uzate reprezintă numărul locuitorilor care vor beneficia de astfel de sisteme prin proiect şi care nu beneficiau anterior şi nici nu au fost conectaţi la reţeaua de apă uzată. Vor fi luaţi în considerare doar locuitorii din gospodăriile existente care vor beneficia de astfel de sisteme.
        Gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate reprezintă raportul dintre numărul de locuitori din cadrul gospodăriilor existente care vor beneficia de sisteme individuale adecvate (SIA) şi numărul total al locuitorilor din UAT-urile sprijinite prin proiect.
        Populaţie suplimentară care beneficiază de sisteme publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate reprezintă numărul locuitorilor care vor beneficia de astfel de sisteme prin proiect şi care nu beneficiau anterior şi nici nu au fost conectaţi la reţeaua de apă uzată. Vor fi luaţi în considerare doar locuitorii din gospodăriile existente care vor beneficia de astfel de sisteme.
        Gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate reprezintă raportul dintre numărul de locuitori din cadrul gospodăriilor existente care vor beneficia de sisteme publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate şi numărul total al locuitorilor din UAT-urile sprijinite prin proiect.
        Populaţie suplimentară care beneficiază de epurarea apelor uzate reprezintă numărul locuitorilor care vor fi conectaţi la reţeaua de apă uzată finanţată prin proiect şi care nu au fost conectaţi anterior. Vor fi luaţi în considerare doar locuitorii din gospodăriile existente care vor fi conectate la reţeaua de apă uzată.
        Nivelul de racordare a populaţiei la sistemul de canalizare a apelor uzate în aglomerare reprezintă raportul dintre numărul de locuitori din cadrul gospodăriilor existente care vor fi conectate la reţeaua de apă uzată şi numărul total al locuitorilor din UAT-urile sprijinite prin proiect.
        Populaţie suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă reprezintă numărul locuitorilor care vor fi conectaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile finanţată prin proiect şi care nu au fost conectaţi anterior. Vor fi luaţi în considerare doar locuitorii din gospodăriile existente care vor fi conectate la reţeaua de distribuţie a apei.
        Nivelul de branşare a populaţiei din zona deservită de sistemul de alimentare cu apă în aglomerare reprezintă raportul dintre numărul de locuitori din cadrul gospodăriilor existente care vor fi conectate la reţeaua de distribuţie a apei şi numărul total al locuitorilor din UAT- urile sprijinite prin proiect.
        Indicatorii de rezultat ai apelului de proiecte
        ● 1.000 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare vor fi construite şi operaţionalizate pentru preluarea încărcării din aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, până la sfârşitul trimestrului IV din anul 2023,
        ● 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare vor fi construite şi operaţionalizate pentru preluarea încărcării din aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/ sau afectează arii naturale protejate, până la sfârşitul trimestrului II din anul 2026,
        ● 100 km de reţele de canalizare vor fi construite şi operaţionalizate în aglomerări mai mici de 2000 l.e, până la sfârşitul trimestrului II din anul 2024,
        ● 250 km de reţele de canalizare vor fi construite şi operaţionalizate în aglomerări mai mici de 2000 l.e, până la sfârşitul trimestrului II din anul 2026.

        Datele cu privire la Contribuţia la Pilonul European al Drepturilor Sociale se vor colecta utilizând datele privind populaţia publicate de Institutul Naţional de Statistică.


    2. AJUTOR DE STAT - nu este cazul
        Finanţarea acordată prin Investiţia 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.
    2.1. Proiectele finanţate în cadrul acestei priorităţi de investiţii pot fi proiecte generatoare de venituri nete
        Proiectele finanţate în cadrul acestei investiţii pot fi proiecte generatoare de venituri nete.
        Dacă este cazul, solicitantul va declara în cererea de finanţare faptul că proiectul propus nu este considerat la momentul depunerii cererii de finanţare ca fiind un proiect generator de venituri nete.
        În situaţia unui proiect generator de venituri nete, diferenţa dintre totalul costurilor eligibile actualizate şi necesarul de finanţare ("funding-gap") va fi suportată de către solicitantul de finanţare.
        În cazul în care veniturile nete generate de un proiect nu au putut fi estimate în mod obiectiv şi/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior semnării contractului de finanţare de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii, se vor deduce veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii contractului de finanţare din valoarea finanţării eligibile acordate.


    3. EVALUAREA, ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI/PARTENERILOR, PROIECTULUI, ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ŞI SELECŢIA PROIECTELOR
    3.1. Evaluarea eligibilităţii solicitantului/partenerilor şi a proiectului
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului/partenerilor şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Verificarea cererilor de finanţare se va face atât din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, cât şi din punct de vedere al criteriilor de selecţie, utilizând Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii şi Grila de verificare a criteriilor de selecţie.
        Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii presupune următoarele aspecte:
    1. se are în vedere existenţa şi forma cererilor de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid;
    2. se va verifica îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv:
    a. eligibilitatea solicitantului/partenerilor - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul Ghid;
    b. eligibilitatea Cererii de finanţare - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid.


        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant/parteneri, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
     Pentru obţinerea finanţării, solicitantul/partenerii şi proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul Ghid şi anexele la acesta. Pentru verificarea acestor criterii se va folosi Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, prezentată în Anexa 2 la prezentul Ghid. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului Ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul acestei secţiuni.
        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanţare şi/sau a anexelor la aceasta. Se pot solicita maximum 2 clarificări sau, după caz, completări ale cererilor de finanţare. Solicitările de clarificări/completări sunt transmise solicitantului prin aplicaţia informatică sau poştă electronică cu confirmare de primire.
        În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, MMAP poate solicita clarificări în scopul corectării/corelării documentaţiilor.
        Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de maxim 5 zile lucrătoare.
        Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanţare.
        În cazul netransmiterii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul se declară RESPINS.
        În cazul proiectelor care cuprind mai multe componente (apă şi apă uzată) sau mai multe obiective (investiţii în localităţi distincte, independente din punct de vedere funcţional), dacă în urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii una din componente/unul dintre obiective este declarat/ă neeligibil/ă, proiectul poate trece în etapa următoare, fiind acceptate doar componentele şi obiectivele eligibile, şi cu condiţia refacerii corespunzătoare de către Solicitant a indicatorilor de proiect, punctajelor aferente criteriilor de selecţie, a bugetului proiectului şi prezentarea documentelor justificative, după caz. În caz contrar, proiectul se declară RESPINS.
    3.1.1. Solicitantul/partenerii se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili
     Solicitantul/partenerii trebuie să se încadreze în tipurile de solicitanţi eligibili de la secţiunea 1.4 din prezentul Ghid.
        UAT-urile şi/sau asociaţiile acestora (ADI) definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
        Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● Sunt înfiinţaţi conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
        ● au în gestiune directă serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, conform prevederilor Legii nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

        Operatorii Regionali (OR), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● Sunt companii existente, care activează în baza unui contract de încredinţare directă acordat de către Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară/UAT, prin respectarea regulii "in-house" stabilite de jurisprudenţa Curţii de Justiţie şi preluată în legislaţia naţională (Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
        ● Acţionariatul este format exclusiv din membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară existente, constituită din localităţile respective şi Consiliul Judeţean, după caz, în aria cărora operează compania, în numele cărora promovează proiectele integrate de management al apei şi apei uzate, OR fiind astfel o companie de interes public finanţată prin fonduri publice;
        ● acţionează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autorităţile locale exercită asupra OR un "control similar" celui exercitat asupra propriilor departamente.

        În cazul parteneriatului se va prezenta Acordul de parteneriat însoţit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului, emise de fiecare partener. Liderul de parteneriat va fi responsabil de depunerea tuturor documentelor, atât în etapa de depunere şi evaluare a cererii de finanţare, cât şi în etapele de contractare şi implementare.
     Declaraţiile din Anexa 5 şi alte angajamente asumate de liderul parteneriatului se vor depune odată cu cererea de finanţare, acesta asigurându-se că deţine în prealabil toate declaraţiile şi angajamentele partenerilor, nefiind necesară depunerea lor odată cu cererea de finanţare.

    3.1.2. Solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile de neeligibilitate prezentate în Declaraţia de eligibilitate (Anexa 5 model B)
        Se va utiliza Declaraţia de eligibilitate în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanţării din cadrul acestei investiţii.
        Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare:
    a) în stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a);
    c) în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) (Unde e cazul) să nu deţină dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.

        Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, contractare şi implementare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

        Atenţie!
        Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.

        Reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.1.3. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
     Solicitantul va completa şi semna Declaraţie de angajament (Anexa 5 model A), iar datele din Declaraţia de angajament vor fi verificate cu cele din Ordinul/Decizia/Hotărârea de aprobare pentru implementarea proiectului.

    3.1.4. Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale (Declaraţia de angajament - Anexa 5 model A)
        În cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru proiectul depus, solicitantul se angajează că va respecta pe toată perioada de durabilitate a proiectului următoarele condiţii:
        ● să asigure mentenanţa şi serviciile asociate necesare,
        ● să-şi păstreze calitatea de proprietar/administrator al infrastructurii, modificarea acestei calităţi putând fi realizată doar în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare a investiţiei şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia.

        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).

    3.1.5. Solicitantul trebuie să demonstreze disponibilitatea terenurilor pe care se propune a se realiza investiţia
        Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului, după caz, trebuie să prezinte dovada drepturilor reale corespunzătoare proprietăţii publice asupra terenului/terenurilor pe care va fi realizată investiţia, respectiv dreptul de administrare, dreptul de concesiune sau dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, conform legislaţiei în vigoare, după caz, pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.
        În acest sens, solicitantul va identifica toate proprietăţile traversate de reţelele propuse spre finanţare şi va prezenta documentele doveditoare după cum urmează:
    - pentru terenurile aflate în proprietatea/administrarea solicitantului/partenerilor:
        ● dovada înregistrării imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea). Extrasele de carte funciară trebuie să reflecte cu exactitate situaţia juridică a imobilelor în momentul depunerii Cererii de finanţare şi nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data depunerii acestora,
        şi/sau

        ● Hotărâre de Guvern privind apartenenţa imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică (la depunerea Cererii de finanţare),
        şi/sau

        ● Inventarul bunurilor UAT privind apartenenţa imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică şi Hotărârea Consiliului privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare (la depunerea Cererii de finanţare).
        Pentru terenurile aflate în proprietatea sau administrarea altor entităţi de drept public decât solicitantul/partenerii:

        ● acordul proprietarului sau administratorului terenului, după caz, pentru realizarea investiţiei.


        Acolo unde investiţia se realizează pe proprietatea privată a utilizatorului (exemplu, în cazul sistemelor individuale adecvate), Solicitantul, inclusiv prin Parteneri, trebuie să se asigure că deţine acordul utilizatorului pentru execuţia lucrărilor propuse prin proiect pe imobilul deţinut de acesta şi că imobilul îndeplineşte condiţiile cumulative din Declaraţia de eligibilitate, amintite mai jos.
        Acordurile utilizatorilor nu vor deveni anexe la Cererea de finanţare. Acestea se vor păstra de Solicitantul individual sau constitui ca anexe la Acordul de parteneriat, după caz, şi vor fi păstrate de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare de către instituţiile abilitate, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanţare.
        Acordul fiecărui utilizator trebuie să conţină următoarele informaţii minimale:
    1. Datele de identificare ale utilizatorului,
    2. Date privind localizarea imobilului (nr. cadastral sau, dacă acesta nu există, cu nr. şi denumirea străzii),
    3. Acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare de către Solicitant/Parteneri pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor în vederea înfiinţării sistemelor de colectare a apelor uzate pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului;
    4. Acordul cu privire la realizarea de către solicitant a lucrărilor necesare care presupun intervenţii pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului,
    5. Acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitant, şi transmiterea cererii de finanţare, precum şi pentru încheierea contractului de finanţare cu MMAP,
    6. Consimţământul utilizatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă etc.)
    7. Angajamentul utilizatorului de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanţării pe terenul pe care se va realiza investiţia, precum şi accesul autorităţilor, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanţare (atât pe perioada de implementare, cât şi în perioada de durabilitate a proiectului).

        Terenul/Terenurile care fac obiectul proiectului propus prin cererea de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
        ● să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
        ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
        ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

     În acest sens, se va completa Declaraţia de eligibilitate (Anexa 5 model B).
        Proiectul devine neeligibil parţial sau integral, după caz, dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind terenul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.

    3.1.6. Investiţia se realizează în aglomerările sub 2.000 de l.e care afectează starea apelor sau o arie naturală protejată
        Investiţia trebuie să se realizeze în localităţi care fac parte din aglomerări umane sub 2.000 l.e care afectează starea apelor sau o arie naturală protejată. Astfel, aglomerările care pot face obiectul acestei investiţii sunt cuprinse în Planul naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României.
        Se va verifica respectarea criteriului prin raportare la Avizul Operatorului Regional/Local şi la Planul de management al bazinului/spaţiului hidrografic, respectiv avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române".

    3.1.7. Activităţile propuse prin proiect se încadrează în acţiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei Investiţii
        Acţiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei Investiţii sunt:
    A. Înfiinţarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare şi epurare a apelor uzate
        Investiţia propusă trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare privind sistemele individuale adecvate, respectiv Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Înfiinţarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate
        Investiţia propusă trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare privind sistemele publice inteligente alternative, respectiv Legea 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, aprobată prin Legea nr. 121/ 2021.

    C. Înfiinţarea şi/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate, asigurând epurarea apelor colectate în staţii de epurare existente (doar în situaţii excepţionale şi temeinic justificate);
        Soluţiile tehnice de canalizare fezabile vor fi stabilite în conformitate cu analiza situaţiei la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate, analiză realizată şi aprobată la nivelul UAT sau, după caz, la nivelul ADI.    3.1.8. Hotărârea consiliului local/ADI privind aprobarea analizei situaţiei la nivel local.
        Prin PNRR - Componenta 1 - Investiţia 2 NU SUNT ELIGIBILE acţiunile de construire a staţiilor de epurare a apei şi cele legate de vidanjarea şi transportul apei uzate, nămolului, gunoiului de grajd sau a altor materiale similare.
     Astfel, pentru investiţiile de la literele A, B şi C, solicitantul trebuie să descrie modalitatea în care se va asigura colectarea şi epurarea apelor uzate, după caz:
        ● autoritatea publică locală sau operatorii de apă şi canalizare asigură serviciile de vidanjare pentru populaţie şi transport la o staţie de epurare existentă,
        ● contract cu o firmă specializată în prestarea serviciului de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epurare,
        ● contract de descărcare a apelor uzate cu unul sau mai mulţi operatori de apă şi canalizare care deţin o staţie de epurare.

        Sistemele propuse prin proiect care realizează colectarea şi epurarea apelor uzate, respectiv care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate conform condiţiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor.
    D. Înfiinţarea şi/sau extinderea sistemelor de distribuţie a alimentării cu apă;
    Acţiunea de înfiinţare/extindere a sistemelor de distribuţie a alimentării cu apă este posibilă în următoarele condiţii cumulative:
        ● Se realizează în localităţile care nu sunt alimentate cu apă potabilă;
     ● Se realizează împreună cu una dintre acţiunile de la literele A, B sau C şi deserveşte aceeaşi populaţie;
        ● sursa de apă se află pe raza localităţii respective sau în imediata apropiere. Sursa de apă poate fi şi o aducţiune existentă de apă potabilă/brută.

        Prin PNRR - Componenta 1 - Investiţia 2 NU SUNT ELIGIBILE acţiunile de construire a staţiilor de tratare a apei.
        Proiectele vor prevedea în mod obligatoriu branşamentele la reţelele de alimentare cu apă şi racordurile la reţelele de apă uzată/la sistemele de gestiune a apei uzate, inclusiv elementele de construcţie ale acestora, cheltuielile aferente acestora până la limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile.
        Investiţiile a căror implementare fizică şi financiară a fost finalizată integral anterior depunerii Cererii de finanţare - NU SUNT ELIGIBILE.


    3.1.9. Investiţia propusă prin proiect să deţină avizul Operatorului Regional/Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare
        Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/local.
        Avizul (model anexat prezentului Ghid) trebuie să ateste îndeplinirea următoarelor condiţii:
        ● Apartenenţa localităţii/localităţilor pentru care s-a elaborat proiectul la aglomerări sub 2.0 l.e., în conformitate cu Master Planul aprobat;
        ● funcţionalitatea şi compatibilitatea investiţiei cu sistemele de apă/apă uzată proiectate/implementate la nivel regional/local;
        ● Investiţia propusă pentru finanţare este cuprinsă în Master Planul aprobat pentru apă/apă uzată.

        În aviz, vor fi menţionate, dacă este cazul, şi investiţiile derulate de operator în localitatea/localităţile care fac obiectul proiectului, precum şi o descriere a complementarităţii cu alte investiţii derulate la nivelul localităţii prin programe cu finanţare europeană (POIM 2014-2020/ PODD 2021 -2027/ PNDR 2014-2020).
        Investiţiile în reţele de apă/apă uzată/sisteme de gestiune a apelor uzate propuse vor fi implementate cu respectarea Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice care asigură conformitatea cu Directiva Cadru Apă (DCA) transpusă în legislaţia naţională prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

    3.1.10. Infrastructura existentă de apă/apă uzată la care se vor conecta tronsoanele propuse prin proiect trebuie să fie funcţională (în cazul investiţiilor în sisteme centralizate de colectare a apelor uzate şi sistemele de distribuţie a alimentării cu apă)
     Solicitantul trebuie să facă dovada funcţionalităţii infrastructurii existentă de apă/apă uzată la care se vor conecta tronsoanele propuse prin proiect, la momentul depunerii cererii de finanţare prin completarea Declaraţiei de eligibilitate (Anexa 5 model B).
     Prin excepţie, este acceptată şi infrastructura la care se vor conecta tronsoanele propuse prin proiect, în curs de execuţie, având un stadiu fizic mai mare de 90%, la momentul depunerii Cererii de finanţare. În această situaţie, solicitantul va bifa în mod corespunzător în declaraţia de eligibilitate (Anexa 5 model B) şi se angajează că va prezenta în vederea semnării contractului de finanţare documentele care atestă funcţionalitatea reţelei existente, conform celor de mai jos.
        La semnarea contractului de finanţare, solicitantul va prezenta documentele care atestă funcţionalitatea reţelei existente, sub sancţiunea neîncheierii contractului, după cum urmează:
        ● autorizaţii de funcţionare: se va prezenta cel puţin autorizaţia de gospodărire a apelor.
        SAU, în situaţia în care infrastructura existentă de apă/apă uzată a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare de către organele competente:

        ● Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
        ● Documentele care atestă că s-a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare.


    3.1.11. Investiţia în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu sistemele de colectare a apelor uzate/ reţeaua de apă uzată
        În cazul în care prin proiect se propune înfiinţare sau extinderea reţelei de distribuţie a apei fără înfiinţarea sistemelor de colectare a apelor uzate sau înfiinţarea/extinderea reţelei de apă uzată, solicitantul trebuie să facă dovada existenţei reţelei de apă uzată la care vor fi racordaţi toţi consumatorii deserviţi de reţeaua de apă propusă prin proiect.
        Se va prezenta la cererea de finanţare:
        ● autorizaţia de funcţionare pentru reţeaua de apă uzată existentă:
        SAU, în situaţia în care infrastructura de apă uzată a fost pusă în funcţiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare de către organele competente:

        ● Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
        ● Documentele care atestă că s-a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare.

        Prin excepţie, este acceptată şi reţeaua de apă uzată în curs de execuţie, cu condiţia ca stadiul fizic de realizare a acesteia, la momentul depunerii cererii de finanţare, să fie mai mare de 90% şi cu angajamentul solicitantului ca până la semnarea contractului de finanţare aceasta să fie funcţională şi că va face dovada funcţionalitatea reţelei existente de apă uzată, conform celor de mai sus.
        În situaţia în care reţeaua de apă uzată existentă nu acoperă reţeaua de distribuţie a apei propuse a se realiza prin proiect, în sensul că nu toţi consumatorii deserviţi de reţeaua de apă potabilă pot fi racordaţi şi la reţeaua de apă uzată, în cadrul proiectului depus pentru finanţare, se va cuprinde şi înfiinţarea sistemelor de colectare a apelor uzate sau înfiinţarea/extinderea reţelei de apă uzată în mod corespunzător.

    3.1.12. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
        Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        În acest sens, solicitantul va completa şi anexa Cererii de finanţare următoarele documente:
     ● Declaraţia de angajament - Anexa 5 model A;
     ● Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 5 model E);
     ● Lista de verificare a respectării principiilor DNSH - Anexa 7 pe prezentul Ghid, cuprinzând autoevaluarea realizată de Solicitant.


    3.1.13. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.
     Se va completa Declaraţia de angajament (Anexa 5 model A).

    3.1.14. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte 30 iunie 2026
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului estimată la nivelul Cererii de finanţare şi/sau a documentaţiei tehnico-economice anexată, nu trebuie să depăşească data de 30 iunie
        Proiectele a căror implementare s-a finalizat înainte de depunerea Cererii de finanţare nu sunt eligibile.


    3.2. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
    - REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

        În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanţarea va fi acordată doar pentru cheltuielile eligibile.
        Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:
    a) realizarea lucrărilor de construire/instalare a sistemelor individuale adecvate, inclusiv achiziţia şi montajul de bazine etanşe vidanjabile şi/sau microstaţii de epurare;
    b) realizarea lucrărilor de construire a sistemelor publice inteligente alternative, inclusiv achiziţia şi montajul echipamentelor şi dotărilor necesare realizării acestora:
        ● Racorduri de canalizare de la punctul de delimitare şi preluare,
        ● Microstaţii de epurare,
        ● Bazine inteligente colectoare ale apei uzate, cămine şi construcţii,

    c) realizarea lucrărilor de înfiinţare/extindere a reţelelor de canalizare/colectare a apelor uzate;
    d) realizarea lucrărilor de înfiinţare/extindere a reţelelor de alimentare cu apă;
    e) "reabilitarea reţelelor de canalizare/colectare a apelor uzate şi extinderea capacităţii staţiilor de epurare a apei uzate sau a staţiilor de tratare în vederea potabilizării;
        *Atenţie!
        Este permisă intervenţia asupra infrastructurii existente şi cheltuielile aferente acestora pot fi eligibile, DOAR în situaţia în care aceste intervenţii sunt necesare ca urmare a extinderii de reţele propuse prin proiect, respectiv pentru asigurarea noilor capacităţi rezultate în urma implementării proiectului.


    f) branşamentele la reţelele de alimentare cu apă şi racordurile la reţelele de apă uzată, până la limita de proprietate
    g) achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor aferente cheltuielilor prevăzute la lit. a) - f), inclusiv montajul;
    h) realizarea măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) al PNRR;
    i) realizarea studiilor topografice, geologice şi geotehnice;
    j) realizarea studiilor topografice, geologice şi geotehnice sau altele asemenea;
    k) servicii de proiectare (capitolul 3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
    l) servicii de consultanţă (pct. 3.7.1 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);
    m) Alte costuri generale necesare implementării proiectului (ex: dirigenţie de şantier, expertize tehnice etc.);

        În situaţia în care proiectul propus prevede conectarea la o staţie de tratare a apei/epurare a apelor uzate sau la o reţea existentă situată pe teritoriului altei UAT, cheltuielile aferente pot fi eligibile cu condiţia prezentării acordului proprietarului infrastructurii existente pentru realizarea lucrărilor.
        Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiţie, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii - montaj.
        *Atenţie!
     În cadrul costului unitar prevăzut la capitolul 1.5.2. sunt cuprinse toate cheltuielile eligibile de la această secţiune.
        Pot fi solicitate cereri de transfer şi pentru avansurile facturate şi prevăzute în contractele încheiate de beneficiar cu contractorii săi, în limita a maximum 30% din valoarea totală a fiecărui contract.

        Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
        ● sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020* şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei,
    *Proiectele ale căror etape preparatorii iniţiale (inclusiv procedurile de achiziţii) au fost iniţiate înainte de 1 februarie 2020, pot fi eligibile prin PNRR doar pentru faze sau sub-proiecte bine definite, a căror implementare a început după 1 februarie 2020 şi pentru care costurile au fost în integralitate realizate (înregistrate în contabilitate) după 1 februarie 2020, precum şi cu condiţia demonstrării, îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul Ghid şi, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, inclusiv îndeplinirea condiţiilor privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

        ● sunt/vor fi efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
        ● sunt/vor fi efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat;
        ● sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de prezentul Ghid.

        Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă
        ● sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele minime impuse de PNRR;
        ● sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate,/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
        ● sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii - montaj.

        Cheltuieli neeligibile:
     ● sumele care depăşesc pragurile menţionate la secţiunea 1.5.3 şi valoarea TVA aferentă acestora,
        ● cheltuielile cu privire la construirea staţiilor de epurare a apei uzate sau de tratare a apei în vederea potabilizării ,
        ● cheltuielile legate de vidanjarea şi transportul apei uzate, nămolului, gunoiului de grajd sau a altor materiale similare.
        ● alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.4, pct. 3.7.2), cap. 5 (pct. 5.2.1);
        ● alte cheltuieli privind imobilul (clădire şi teren) pe care se realizează investiţia care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;
        ● cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014 - 2020 inclusiv a celor finanţate prin PNDR 2014-2020, cu excepţia celor prevăzute la art. 37^7 din Legea nr. 241/2006;
        ● costurile de funcţionare ale solicitantului sau ale investiţiei în perioada de durabilitate.

        Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu MMAP şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În etapa de evaluare, pentru cheltuielile care nu respectă condiţiile de eligibilitate enunţate, se poate acorda beneficiarului posibilitatea de trecere a lor pe neeligibil. În caz contrar acestea vor conduce la diminuarea de către MMAP a valorii eligibile a proiectului.
        Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin POIM, PODD, prin alte programe operaţionale sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, se vor emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare şi se vor recupera sumele acordate necuvenit.
        Sprijinul acordat prin PNRR poate fi complementar cu sprijinul acordat prin alte programe cu finanţare europeană sau prin programe naţionale, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi cheltuieli.
        Dacă Cererile de finanţare sunt declarate eligibile în urma verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, se va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecţie.

    3.3. Selecţia proiectelor
        Proiectele vor fi selectate pentru finanţare în ordinea priorităţilor stabilite prin PNRR pe baza criteriilor de selecţie enumerate în continuare şi incluse în Grila de verificare a criteriilor de selecţie, anexă la prezentul Ghid.
        Modul de acordare a punctajelor, documentele justificative care stau la baza acestora şi alte menţiuni suplimentare sunt detaliate în Grila de verificare a criteriilor de selecţie, anexă la prezentul Ghid.

┌──────────┬────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Punctaj- │
│ │ │ │investiţii│
│ │Criteriu de │ │prevăzute │
│Codificare│selecţie │Punctaj│la │
│ │ │ │secţiunea │
│ │ │ │1.5.2 │
│ │ │ │litera a) │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Cel puţin │ │ │
│ │50% din │ │ │
│ │populaţia │ │ │
│ │care │ │ │
│ │beneficiază │ │ │
│ │de sistemul │ │ │
│ │de gestiune │ │ │
│CS1 │a apei uzate│30 │30 │
│ │şi/sau │ │ │
│ │alimentare │ │ │
│ │cu apă se │ │ │
│ │regăseşte pe│ │ │
│ │teritoriul │ │ │
│ │unei arii │ │ │
│ │protejate │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Rezervaţia │ │ │
│CS1.1 │Biosferei │30 │ │
│ │Delta │ │Nu se │
│ │Dunării │ │aplică │
├──────────┼────────────┼───────┤ │
│CS1.2 │Situri │20 │ │
│ │natura 2000 │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│CS1.3 │Parcuri │Nu se │30 │
│ │naţionale │aplică │ │
├──────────┴────────────┴───────┴──────────┤
│*În situaţia în care ariile protejate se │
│suprapun, punctajele nu se cumulează. │
│Punctajul se acordă pentru primul │
│criteriul îndeplinit în ordinea │
│descrescătoare a punctajelor. │
├──────────┬────────────┬───────┬──────────┤
│ │Gradul de │ │ │
│ │acoperire a │ │ │
│ │populaţiei │ │ │
│ │cu sisteme │ │ │
│CS2 │de gestiune │30 │30 │
│ │a apei uzate│ │ │
│ │prin │ │ │
│ │proiectul │ │ │
│ │propus │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Mai mult de │ │ │
│ │90% din │ │ │
│ │populaţia │ │ │
│ │UAT-urilor │ │ │
│CS2.1 │sprijinite │30 │30 │
│ │prin proiect│ │ │
│ │va beneficia│ │ │
│ │de sisteme │ │ │
│ │de gestiune │ │ │
│ │a apei uzate│ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Mai mult de │ │ │
│ │80% din │ │ │
│ │populaţia │ │ │
│ │UAT-urilor │ │ │
│CS2.2 │sprijinite │15 │15 │
│ │prin proiect│ │ │
│ │va beneficia│ │ │
│ │de sisteme │ │ │
│ │de gestiune │ │ │
│ │a apei uzate│ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Mai mult de │ │ │
│ │60% din │ │ │
│ │populaţia │ │ │
│ │UAT-urilor │ │ │
│CS2.3 │sprijinite │10 │10 │
│ │prin proiect│ │ │
│ │va beneficia│ │ │
│ │de sisteme │ │ │
│ │de gestiune │ │ │
│ │a apei uzate│ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Nivelul de │ │ │
│ │maturitate │ │ │
│ │al │ │ │
│ │proiectelor,│ │ │
│CS3 │în funcţie │40 │40 │
│ │de ultima │ │ │
│ │documentaţie│ │ │
│ │elaborată/ │ │ │
│ │obţinută │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiecte │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│CS3.1 │a fost │40 │40 │
│ │elaborat │ │ │
│ │Proiect │ │ │
│ │Tehnic │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiecte │ │ │
│ │care au │ │ │
│ │obţinut │ │ │
│ │documentul │ │ │
│ │emis de APM │ │ │
│ │pentru │ │ │
│CS3.2 │demararea │30 │30 │
│ │investiţiei │ │ │
│ │(decizia │ │ │
│ │etapei de │ │ │
│ │încadrare/ │ │ │
│ │acord de │ │ │
│ │mediu) │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼──────────┤
│ │Proiecte │ │ │
│ │pentru care │ │ │
│ │a fost │ │ │
│ │elaborat │ │ │
│ │Studiu de │ │ │
│CS3.3 │Fezabilitate│20 │20 │
│ │/ │ │ │
│ │Documentaţie│ │ │
│ │de Avizare a│ │ │
│ │Lucrărilor │ │ │
│ │de │ │ │
│ │Investiţii │ │ │
└──────────┴────────────┴───────┴──────────┘

        Criterii de departajare: Pentru proiectele care însumează acelaşi punctaj în urma verificărilor, vor fi prioritizate proiectele în funcţie de nivelul de maturitate a proiectelor. Dacă este cazul, se va utiliza ca ultim criteriu de departajare, gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate (rezultat), calculat ca diferenţă între valoarea în urma implementării proiectului şi valoarea la începutul implementării proiectului.
        Pentru prezentul apel de proiect s-a stabilit un prag de calitate de 70 de puncte.
     Dacă, în urma prescorării realizate de solicitant în Cererea de finanţare, punctajul total obţinut este egal cu sau depăşeşte pragul de calitate stabilit, atunci proiectul va fi preluat automat pentru verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii, în ordinea depunerii, respectiv înainte de finalizarea etapei de depunere şi verificare proiecte prevăzută la secţiunea 1.2.2, iar proiectele eligibile vor fi preluate pentru verificarea în continuare a criteriilor de selecţie.
        În situaţia în care în primele 24 de ore se depăşeşte plafonul maxim de depunere menţionat în anunţul de lansare, evaluarea proiectelor se va face în limita plafonului amintit, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma prescorării realizate de solicitant.
        Dacă, în urma verificării criteriilor de selecţie, proiectul depăşeşte pragul de calitate stabilit pentru prezentul apel, proiectul va fi considerat selectat automat şi va fi cuprins în Lista intermediară de proiecte selectate.
        Lista intermediară de proiecte selectate va conţine proiectele care, în urma verificării eligibilităţii şi selecţiei, obţin un punctaj egal cu sau mai mare decât pragul de calitate, aranjate descrescător în ordinea punctajului, fără ca valoarea eligibilă cumulată a acestora să depăşească alocarea financiară totală a apelului.
        Proiectele care îndeplinesc pragul de calitate, dar nu au fost cuprinse în Lista intermediară de proiecte selectate, vor fi cuprinse în Lista proiectelor selectate sau Lista proiectelor respinse, după caz, la finalul evaluării tuturor proiectelor.
        După atingerea plafonului de depunere sau după expirarea perioadei de depunere şi ulterior finalizării evaluării tuturor proiectelor prescorate peste pragul de calitate, se va întocmi Lista intermediară de proiecte selectate.
        La finalul evaluării tuturor proiectelor vor fi întocmite Lista proiectelor selectate şi Lista proiectelor respinse.
        Lista proiectelor selectate va conţine proiectele selectate în limita alocării disponibile, aranjate descrescător în ordinea punctajului obţinut şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare ale solicitantului, denumirea proiectului, valoarea proiectului, punctajul obţinut de proiectul selectat.
        Lista proiectelor respinse va conţine lista proiectelor declarate neeligibile/neselectate, ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale solicitantului, denumirea proiectului, valoarea proiectului, punctajul obţinut.
        MMAP va notifica Solicitanţii respinşi în maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea Listelor asupra rezultatului evaluării.
        Solicitanţii selectaţi vor fi notificaţi în maximum 5 zile lucrătoare după finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor. Vor fi notificaţi doar solicitanţii care se încadrează în valoarea rezultată prin scăderea valorii proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii din valoarea totala a proiectelor selectate. Solicitanţii care nu au fost notificaţi în această etapă, vor fi notificaţi după publicarea Listei contestaţiilor soluţionate, în funcţie de stadiul pe care îl vor avea în acel moment - selectaţi sau respinşi.
        Nerespectarea sau neîndeplinirea, în funcţie de situaţie, a criteriilor de selecţie în baza cărora proiectul a primit punctaj şi a fost selectat pentru finanţare poate conduce, după caz, la neîncheierea contractului de finanţare, rezilierea contractului de finanţare şi/ sau recuperarea integrală sau parţială a sumelor plătite beneficiarului.

    3.4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        Un solicitant de finanţare care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie, în termen de 30 zile de la Notificarea de Acceptare/Respingere la finanţare privind evaluarea Cererii de finanţare, poate formula în scris o singură contestaţie pentru fiecare cerere de finanţare care va fi trimisă prin aplicaţia informatică sau alte mijloace electronice.
        Pentru analizarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse de Solicitanţi, se va constitui Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor prin Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
        În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză şi prin urmare se va considera neîntemeiată.
        Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul Cererii de finanţare.
        După soluţionarea contestaţiilor, comisia va publica Lista contestaţiilor soluţionate. Solicitanţii ale căror contestaţii au fost admise şi care îndeplinesc punctajul pentru a fi selectaţi, vor fi notificaţi în vederea semnării contractelor de finanţare, în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea Listei contestaţiilor soluţionate, împreună cu solicitanţii din Lista proiectelor selectate care nu au fost notificaţi în prima etapă.
        Ceilalţi solicitanţi, ale căror contestaţii nu au fost admise sau au fost admise parţial şi nu îndeplinesc punctajul pentru a fi selectaţi, vor fi notificaţi în acest sens, în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea Listei contestaţiilor soluţionate, împreună cu solicitanţii din Lista proiectelor selectate care nu au fost notificaţi în prima etapă şi care au devenit cu statusul de solicitant respins.

    3.5. Renunţarea la cererea de finanţare
        Renunţarea la Cererea de finanţare se poate realiza prin retragerea ei de către Solicitant.
        Solicitanţii vor putea să-şi retragă Cererile de finanţare până la momentul semnării contractului de finanţare.
        Retragerea Cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza Ordinului/Deciziei/Hotărârii de retragere a proiectului (Cererii de finanţare). Retragerea Cererii de finanţare se va face prin sistemul electronic, dacă aceasta a fost depusă prin sistemul electronic.


    4. DEPUNEREA ŞI COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    4.1. Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare
     Cererile de finanţare, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică de pe site-ul https://proiectepnrr.mmap.ro/ doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea 1.2.2. Nu se pot transmite Cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Atenţie!
        Cererile de finanţare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicaţiei, începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte, şi vor putea fi descărcate de solicitanţi în vederea completării.
        Cererile de finanţare în format needitabil, sunt disponibile ca anexe la prezentul Ghid, cuprinzând toate informaţiile necesar a fi completate de solicitant în cadrul Cererilor de finanţare în format editabil.

        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin sistemul electronic.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul mediu aferent anului 2022 de 1 euro= 4,9195 lei.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin platforma informatică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare generat şi transmis în mod automat de platforma informatică.
        Detalii privind procedura de depunere şi modul de completare a Cererilor de finanţare sunt prezentate în Secţiunea 4 din prezentul Ghid şi vor fi disponibile şi în aplicaţia informatică, împreună cu Cererea de finanţare.

    4.2. Limba utilizată la completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.
        Pentru toate documentele anexate, redactate în alte limbi dacă este cazul, se va anexa o traducere în limba română realizată fie de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi va semna).

    4.3. Cererea de finanţare şi Anexe
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare.
    – Anexele la cererea de finanţare - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică.

        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, făcând parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma informatică.
    4.3.1. Documente statutare ale solicitantului (la depunerea cererii de finanţare, inclusiv pentru demonstrarea capacităţii juridice a solicitantului)
        Pentru unităţile administrativ-teritoriale (UAT):
        ● Certificatul de înregistrare fiscală

        Pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI)
        ● Hotărâri ale Consiliului Judeţean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI
        ● Statutul şi Actul constitutiv
        ● Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
        ● Verificarea/revizuirea statutului şi actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformităţii cu HG nr. 855/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz

        *Pentru Operatorul Local (OL)/Pentru Operatorul Regional (OR), după caz:
        ● Hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale privind constituirea OL/OR;
        ● Hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice către operatorii de drept public
        ● Hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare (gestiune directă sau gestiune delegată, după caz);
        ● Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare (gestiune directă sau gestiune delegată, după caz);
        ● Actul constitutiv;
        ● Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului;
        ● Verificarea/Revizuirea actului constitutiv, după caz.

        *Din documentele prezentate trebuie să reiasă dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.
        În cazul parteneriatului este prezentat în plus faţă de documentele menţionate anterior Acordul de parteneriat al proiectului însoţit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiecărui partener.

    4.3.2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului (la depunerea cererii de finanţare şi, dacă este cazul, la contractare - pentru modificări ale reprezentantului)
        ● Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, în situaţii speciale,
        ● O copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal.

    4.3.3. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărâre AGA pentru implementarea proiectului
    Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea AGA pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
        ● necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei;
        ● lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele solicitanţilor pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
        ● angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
        ● angajamentul ca va asigura cofinanţarea proiectului, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul;
        ● numărul de locuitori/locuitori echivalenţi deserviţi de proiect;
        ● caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.)


    4.3.4. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare
    4.3.5. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.6. Declaraţia de angajament a solicitantului- Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.7. Declaraţia privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.8. Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului - Anexa 5 (la depunerea cererii de finanţare) şi Lista de verificare a respectării principiilor DNSH - Anexa 7 (la depunerea Cererii de finanţare)
    4.3.9. Documente emise de APM pentru demararea investiţiei/avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române", în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu (la depunerea cererii de finanţare sau cel târziu la contractare, în funcţie de gradul de maturitate al proiectului).
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz
        ● avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române"

    4.3.10. Documente privind imobilele pe care se propune a se realiza investiţia (la depunerea cererii de finanţare)
     ● Declaraţia de eligibilitate - Anexa 5,
        ● Extras(e) de carte funciară,
        ● Acordul administratorului/proprietarului terenului pentru realizarea investiţiei,
        ● Acordul proprietarului infrastructurii existente, unde este cazul.
        ● Hotărâre de Guvern privind apartenenţa imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică, dacă este cazul.
        ● Inventarul bunurilor UAT privind apartenenţa imobilelor aferente proiectului la proprietatea publică şi Hotărârea Consiliului privind atestarea inventarului respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul.

    4.3.11. Avizul Operatorului Regional/Local ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare (Modelul din Anexa 7 la prezentul Ghid)
    4.3.12. Hotărârea consiliului local/ADI privind aprobarea analizei situaţiei la nivel local cu privire la stabilirea zonelor unde se prestează serviciul public de canalizare, serviciul public inteligent, respectiv zonele în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate (dacă este cazul).
    4.3.13. Documentaţia tehnico-economică şi devizul general
        Se va prezenta, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare, la contractare sau în etapa de implementare:
        ● Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform reglementărilor legale în vigoare şi aflate în termenul de valabilitate (la contractare obligatoriu)
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare (la depunerea cererii de finanţare sau la contractare)*;
        ● Proiectul tehnic (la depunerea cererii de finanţare, la Contractare sau cel târziu în 6 luni de la semnarea contractului de finanţare);
        ● Devizul general (la depunerea cererii de finanţare).

        Se va transmite documentaţia tehnico-economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        *Se pot depune şi proiecte care sunt într-o etapă anterioară elaborării SF/DALI, în acest caz prezentându-se cererea de finanţare însoţită de toate documentele corespunzătoare stadiului, inclusiv Declaraţiile anexă la prezentul ghid, iar proiectul propus, inclusiv costurile estimate, trebuie să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate/actualizate.
     În această situaţie, este obligatorie depunerea până la momentul contractării a tuturor celorlalte documente obligatorii aferente etapelor de depunere a cererii de finanţare, respectiv etapei de contractare, de la secţiunea 4.3.
        De asemenea, se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
        ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 şi 5.1 şi 5.3 din devizul general)
        ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiţiei de bază).

        Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile şi neeligibile.

    4.3.14. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici întocmită şi aprobată conform legislaţiei în vigoare/conform actelor de constituire ale Solicitantului, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare sau cel târziu la contractare.
        Hotărârea de aprobare/Anexă la aceasta trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico- economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.
        În cazul în care proiectul are la bază o documentaţie tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menţionată va fi anexată pentru documentaţia actualizată (iar dacă se menţionează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa şi documentul iniţial care a fost modificat).
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie.


    4.4. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului (individual/lider de parteneriat)/împuternicitul solicitantului, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
        ● Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. Dacă este cazul, se va depune şi documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        sau

        ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Atenţie!
        Pentru declaraţiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însuşirea şi semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.    5. CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    5.1. Contractarea proiectelor
        Astfel, pentru proiectele care au fost acceptate şi/sau prioritizate în urma etapei de evaluare şi selecţie precum şi în urma finalizării analizei contestaţiilor depuse se va trece la etapa de semnare a contractelor de finanţare, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
        În această etapă, în cazul în care MMAP consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului menţinându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de Coordonator de reforma şi/sau investiţie şi solicitant.
    MMAP va întocmi documentaţiile de contractare, iar încheierea contractului este condiţionată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în Notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării, în funcţie şi de gradul de maturitate al proiectului, respectiv:
    5.1.1. Documente emise de APM pentru demararea investiţiei/avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române", în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu (dacă nu a fost prezentat la depunerea cererii de finanţare)
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz
        ● avizul Administraţiei Naţionale "Apele Române".

    5.1.2. Documente privind imobilele pe care se propune a se realiza investiţia (dacă nu a fost prezentat la depunerea cererii de finanţare)
        ● Acordul administratorului/proprietarului terenului pentru realizarea investiţiei.

    5.1.3. Documente care atestă funcţionalitatea reţelei existente de apă/apă uzată (unde este cazul)
        ● Autorizaţia de funcţionare a infrastructurii existente de apă/apă uzată.
        SAU

        ● Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, dacă este cazul.

    5.1.4. Documentaţia tehnico-economică şi devizul general
        Se va prezenta, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului:
        ● Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform reglementărilor legale în vigoare şi aflate în termenul de valabilitate
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare
        ● Proiectul tehnic (la depunerea Cererii de finanţare, la Contractare sau cel târziu în 6 luni de la semnarea contractului de finanţare);
        ● Devizul general (odată cu documentaţia tehnico-economică - SF/DALI/PT),

        Se va transmite documentaţia tehnico-economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        De asemenea, dacă există modificări faţă de Anexa Buget de la cererea de finanţare, atunci se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
        ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 şi 5.1 şi 5.3 din devizul general)
        ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general necesare implementării investiţiei de bază)

        Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile şi neeligibile.

    5.1.5. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici întocmită şi aprobată conform legislaţiei în vigoare/conform actelor de constituire ale Solicitantului, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului (dacă nu a fost prezentată la depunerea Cererii de finanţare).
        Hotărârea de aprobare/Anexă la aceasta trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico- economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.
        În cazul în care proiectul are la bază o documentaţie tehnico-economică actualizată (SF/DALI actualizat), hotărârea anterior menţionată va fi anexată pentru documentaţia actualizată (iar dacă se menţionează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa şi documentul iniţial care a fost modificat).
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie.

    5.1.6. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul, (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.7. Certificatul de cazier judiciar (la contractare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.8. Document emis de bancă/trezorerie care să conţină datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanţare din PNRR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul/codurile IBAN al contului/conturilor în care se derulează operaţiunile cu MMAP)
        Atenţie!
        Indiferent de momentul depunerii tuturor documentelor aferente contractării, toate procedurile de achiziţii trebuie finalizate (contracte de achiziţie semnate) până la sfârşitul anului 2023, în caz contrar, MMAP poate proceda la neîncheierea contractului de finanţare sau rezilierea, după caz, a contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.

        În urma verificării documentaţiilor de contractare, MMAP îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MMAP va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid.    5.2. Implementarea şi monitorizarea proiectelor
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către MMAP.
        Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR.
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
        ● are obligaţia utilizării aplicaţiilor informatice destinate PNRR (e_SMC, aplicaţia MMAP, după caz) în conformitate cu Contractul de finanţare, Instrucţiunile comunicate de MMAP şi a manualelor de utilizare a aplicaţiilor;
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri.
        ● trebuie să îndeplinească măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul UE nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV) elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.

        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet şi în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanţare.
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, dar nu mai devreme de 01 februarie 2020, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului. Perioada de implementare nu poate depăşi data de 30 iunie 2026.
        Astfel, termenul limită de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor este 30.06.2026.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu MMAP şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În cazul neîndeplinirii integrale/parţiale a acţiunilor/ indicatorilor de proiect, respectiv până la termenele maximale aprobate, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporţionalităţii.
        Trimestrial, după semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va depune la MMAP un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informaţii* cu privire la:
        * Lista este orientativă.
        ● Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice/sectoriale aferente proiectului (contracte de achiziţie publică/ sectorială în desfăşurare, finalizate, planificate). Raportul de progres - formular tipizat, va fi pus la dispoziţie de MMAP.
        ● Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
        ● Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
        ● Probleme şi dificultăţi întâmpinate;
        ● Măsuri de remediere propuse;
        ● Alte aspecte sau documente justificative, după caz.

    5.2.1. Autorizaţia de construire (AC) şi Proiectul tehnic (PT)
        În termen de cel mult 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul care nu a prezentat PT-ul la depunerea cererii de finanţare sau la semnarea Contractului de finanţare, va transmite Autorizaţia de Construire, împreună cu toate avizele obţinute pe baza Certificatului de urbanism şi Proiectul tehnic verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic.
        În situaţia nerespectării termenului, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT şi, dacă este cazul, devizul general şi Bugetul anexă a proiectului actualizat.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.

    5.2.2. Achiziţiile
        Achiziţiile se vor desfăşura cu respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice/sectoriale, după caz.
        Executanţii/Furnizorii/Prestatorii de lucrări de execuţie/servicii/echipamente vor fi selectaţi printr-o procedură deschisă, competitivă, transparentă şi non-discriminatorie în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană.
        Toate procedurile de achiziţii trebuie finalizate (contracte de achiziţie semnate) până la sfârşitul anului 2023, în caz contrar, MMAP poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Contractul de execuţie lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.
        Verificarea datelor privind beneficiarul real
        Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanţii, subcontractanţii şi terţii susţinători, după caz, sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale şi că aceştia cunosc prevederile articolelor 56 şi 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.
        În acest sens, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face de beneficiar atât pentru ofertantul câştigător cât şi pentru subcontractanţi/terţi susţinători, dacă este cazul. În situaţia în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
        Totodată se va completa şi o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii). Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informaţiile privind numele acestora, acordând atenţie modificării numărului de subcontractor şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.
        Beneficiarul are obligaţia înscrierii tuturor informaţiilor relevante în aplicaţia informatică a PNRR, anterior semnării contractelor de achiziţie, conform Instrucţiunilor comunicate şi a manualelor de utilizare a aplicaţiei. După înscrierea datelor în aplicaţia informatică, beneficiarul va Notifica DGPNRR-MMAP.
        Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa atât autoritatea contractantă, cât şi ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa DGPNRR-MMAP cu privire la aceste modificări, ulterior încărcării lor în aplicaţia informatică.


    5.2.3. Finanţarea cheltuielilor eligibile Mecanismul de finanţare
        În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul iniţial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer şi valoarea acestora. Numărul de cereri şi valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative.
        Transferul către beneficiari al sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanţare, precum şi conform documentaţiei justificative stabilite prin prezentul ghid.
        Cerere de transfer*2) - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită MMAP virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului.
        *2) Conform prevederilor OUG nr. 124/ 2021, cu modificările şi completările ulterioare

        Cu excepţia transferului de sume pentru facturile reprezentând avansuri şi plăţi efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare, cererea de transfer se depune numai după finalizarea integrală a cel puţin a unei faze din proiect (faze de proiectare sau faze de execuţie).
        Beneficiarii au obligaţia depunerii la MMAP a Graficului estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, care se va actualiza ori de câte ori intervin modificări.
        Beneficiarii depun la MMAP cereri de transfer pentru plăţile care urmează a fi efectuate, cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanţare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor de finanţare.
        Termene de autorizare/plată
        În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanţare, MMAP autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.
        În situaţia în care sunt necesare documente adiţionale sau clarificări, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termene menţionate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăşi 45 de zile de la data depunerii cererii de transfer.
        După efectuarea plăţii, MMAP notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

        Reconcilierea contabilă
        Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
        În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale MMAP şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP, conform prevederilor din contractele de finanţare.

        Cererile de transfer
        Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    MMAP îşi rezervă dreptul de a refuza integral/parţial efectuarea plăţii aferentă unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menţionate la secţiunile anterioare, în termenele solicitate şi cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanţare încheiat.
        Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.

        Documente anexate cererii de transfer:
        ● Facturi fiscale;
        ● Adeverinţe;
        ● Extrase de cont (pentru plăţile care au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condiţiile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanţare);
        ● rezultatele verificărilor controlului financiar preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv ale controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul;
        ● Centralizatorul situaţiilor de lucrări;
        ● Procesele-verbale de faze determinante;
        ● Procese-verbale de recepţie parţială, dacă este cazul;
        ● Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);
        ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor, aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului;
        ● Alte documente, după caz.
        *Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente şi cu respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR.

        Condiţiile de implementare prevăzute prin prezentul Ghid se vor completa prin Instrucţiuni emise de MMAP şi Notificate beneficiarilor.

    5.2.4. Perioada de durabilitate
        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).
        În perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR trebuie să:
        ● menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al investiţiei componentă a proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Pe toată perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR.
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri.
        ● trebuie să menţină măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul UE nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV) elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.


    5.2.5. Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor
    Activitatea de prevenire, verificare şi constatarea neregulilor se va desfăşura pe toată perioada de implementare şi durabilitate a proiectelor, de către autorităţile, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu respectarea prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 mai 2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.
        Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, agenţiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, precum şi beneficiarii publici şi privaţi ai proiectelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea neregulilor grave, precum şi pentru prevenirea, identificarea şi sesizarea dublei finanţări care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
        Entităţile publice care au calitatea de autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, agenţiile de implementare a proiectelor/ responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/structurile de implementare, precum şi beneficiarii publici ai proiectelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora au obligaţia să organizeze şi să exercite activitatea de control intern, de control preventiv şi de identificare şi gestionare a riscurilor şi să exercite activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente în vigoare, precum şi cu Standardele internaţionale de audit.    6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
        Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătăţirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. MMAP va emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenţei MMAP va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorităţii.

    7. ANEXE

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Anexa│Cerere de finanţare (model) │
│1 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grila de verificare a │
│2 │conformităţii administrative şi │
│ │eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grila de verificare a │
│3 │criteriilor de selecţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Clauzele contractuale specifice │
│4 │(model orientativ) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Modele standard sau orientative │
│5 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Lista de verificare a │
│6 │respectării principiilor DNSH │
│ │Componenta 1- Investiţia 2 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Aviz de conformitate al │
│7 │Operatorului (model) │
└─────┴────────────────────────────────┘

     În cadrul Anexei 5 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:
        ● Declaraţia de angajament (Model A)
        ● Declaraţia de eligibilitate (Model B)
        ● Acordul de parteneriat (Model C)
        ● Declaraţia privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare (Model D)
        ● Declaraţia privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (Model E)
        ● Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F)


    ANEXA 1

    la Ghidul specific
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la Ghidul specific
    Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
    Componenta C1 - Investiţia I2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Anexa 3A - PO - DG PNRR - Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
         Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C1/2.1
        Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru Cererile de finanţare aferente Componentei C1 - Managementul apei - Investiţia 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Informaţii de identificare a proiectului:
        Cerere de finanţare pentru proiectul: ......titlu.....
        Solicitant: .....titlu.....
        Partener în cadrul proiectului .....titlu.....
        Buget total eligibil (fără TVA):
        Program ....nr. şi titlu....
        Proiect în parteneriat: da/nu
        Evaluarea s-a efectuat pe baza Cererii de finanţare transmisă de .....(Beneficiar).... ....în data de.....

┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │Expert 1 │Expert 2 │
│Criteriu de ├──┬──┬─────┬────┼──┬──┬─────┬────┤
│eligibilitate │ │ │Nu │ │ │ │Nu │ │
│ │Da│Nu│este │Obs.│Da│Nu│este │Obs.│
│ │ │ │cazul│ │ │ │cazul│ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│1. Solicitantul/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│partenerii se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibili? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│2. Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentatul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal NU se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│niciuna din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neeligibilitate?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│3. Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacităţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neeligibile? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│4. Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│se angajează că │ │ │ │ │ │ │ │ │
│va asigura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mentenanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei pe o│ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│minimum 5 ani de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│la efectuarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii finale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│5. Solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trebuie să │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstreze │ │ │ │ │ │ │ │ │
│disponibilitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilelor pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se propune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a se realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│7. Investiţia se│ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aglomerările sub│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.000 de l.e │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care afectează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│starea apelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau o arie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejată? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│8. Activităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propuse prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sprijinite în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul prezentei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Investiţii? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│9. Aprobarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│analizei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţiei la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel local s-a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizat prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărâre a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│local/ADI? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│10. Investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propusă prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect deţine │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avizul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Operatorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Regional/Local │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ce atestă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionalitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sistemului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru soluţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de funcţionare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Infrastructura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existentă de apă│ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ apă uzată la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se vor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conecta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tronsoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propuse prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţională? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiilor în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│centralizate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│colectare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apelor uzate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sistemele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distribuţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alimentării cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│12. Investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în sistemul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alimentare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apă se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împreună cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sistemele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│colectare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apelor uzate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reţeaua de apă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│uzată? Unde este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│12. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiul „Do │ │ │ │ │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Harm” (DNSH)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│13. Respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şanse, de gen, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nediscriminarea,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│accesibilitatea?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│14. Perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depăşeşte 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│iunie 2026? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│15. Indicatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de proiect sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corelaţi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depusă la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼────┼──┼──┼─────┼────┤
│16. Bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului este│ │ │ │ │ │ │ │ │
│corect întocmit │ │ │ │ │ │ │ │ │
│raportat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│beneficiar, iar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în cazul în care│ │ │ │ │ │ │ │ │
│acesta nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corect s-a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│refăcut de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│experţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluatori? (se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ataşează Anexa -│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Buget a Grilei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de verificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilităţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴─────┴────┴──┴──┴─────┴────┘

        Concluzie:
        Cererea de finanţare [respectă/nu respectă] criteriile de eligibilitate, contribuie la realizarea obiectivelor Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi este în conformitate cu legislaţia naţională şi UE.


    ANEXA 3

    la Ghidul specific
        Anexa 3B - PO - DG PNRR - Grilă de verificare a criteriilor de selecţie - Pentru investiţiile prin care mai mult de 50% din populaţia care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentară cu apă nu se regăseşte pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc naţional şi/sau Parc natural
                     Grilă de verificare a criteriilor de selecţie
                           APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C1/2.1
        Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru Cererile de finanţare aferente Componentei C1 - Managementul apei - Investiţia 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Cerere de finanţare pentru proiectul: .................
        Solicitant: ..................
        Punctaj Prescorare total: .............
 (a se vedea imaginea asociată)
        Obs.:
        Metodologie de completare a Grilei de verificare a criteriilor de selecţie
        CS1 Cel puţin 50% din populaţia care beneficiază de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentare cu apă se regăseşte pe teritoriul unei arii protejat - se acordă punctaj în funcţie de localizarea proiectului conform documentaţiei tehnice depuse/descrierii proiectului din Cererea de finanţare, în funcţie de gradul de maturitate;
        CS2 Gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate prin proiectul propus - se acordă punctaj în funcţie de gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate/racordare a populaţiei la canalizare indicat în Anexa Indicatori (valoare cumulată a procentelor din coloana Rezultate)
        CS3 Nivelul de maturitate al proiectelor, în funcţie de ultima documentaţie elaborată/obţinută - se acordă corespunzător raportat la documentele anexate cererii de finanţare (SF, PT sau document APM).

        Punctajul se acordă doar raportat la documentaţia tehnico-economică/documentaţiile tehnico-economice care acoperă integral toate activităţile şi obiectivele propuse spre finanţare în cadrul proiectului. În cazul în care se anexează mai multe documentaţii tehnico-economice aferente întregului proiect, atunci se va lua în considerare documentul cu punctajul cel mai mare.
        De exemplu:
    1. Dacă în cererea de finanţare sunt prevăzute două obiective cu documentaţii tehnico-economice aflate în etape distincte (obiectiv 1: doar DALI, obiectiv 2: inclusiv PT), atunci punctajul se acordă pentru Gradul de maturitate CS4.3: Proiecte pentru care a fost elaborat Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii.
    2. Dacă în cererea de finanţare este prevăzut un singur obiectiv acoperit integral de o documentaţie de tip PT, dar se anexează şi documentul emis de APM pentru acelaşi obiectiv, atunci punctajul se acordă pentru Gradul de maturitate CS4.1: Proiecte pentru care a fost elaborat Proiect Tehnic.


        Anexa 3C - PO - DG PNRR - Grilă de verificare a criteriilor de selecţie - Pentru investiţiile prin care cel puţin 50% din populaţia care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentară cu apă se regăseşte pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc naţional şi/sau Parc natural
                     Grilă de verificare a criteriilor de selecţie
                           APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C1/2.1
        Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru Cererile de finanţare aferente Componentei C1 - Managementul apei - Investiţia 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Cerere de finanţare pentru proiectul: ..............
        Solicitant: ................
        Punctaj Prescorare total: ............
 (a se vedea imaginea asociată)
        Obs.:
        Metodologie de completare a Grilei de verificare a criteriilor de selecţie
        CS1 Cel puţin 50% din populaţia care beneficiază de sistemul de gestiune a apei uzate şi/sau alimentare cu apă se regăseşte pe teritoriul unei arii protejat - se acordă punctaj în funcţie de localizarea proiectului conform documentaţiei tehnice depuse/descrierii proiectului din Cererea de finanţare, în funcţie de gradul de maturitate;
        CS2 Gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate - se acordă punctaj în funcţie de gradul de acoperire a populaţiei cu sisteme de gestiune a apei uzate/racordare a populaţiei la canalizare indicat în Anexa Indicatori (valoare cumulată a procentelor din coloana Rezultate)
        CS3 Nivelul de maturitate al proiectelor, în funcţie de ultima documentaţie elaborată/obţinută - se acordă corespunzător raportat la documentele anexate cererii de finanţare (SF, PT sau document APM).

        Punctajul se acordă doar raportat la documentaţia tehnico-economică/documentaţiile tehnico-economice care acoperă integral toate activităţile şi obiectivele propuse spre finanţare în cadrul proiectului. În cazul în care se anexează mai multe documentaţii tehnico-economice aferente întregului proiect, atunci se va lua în considerare documentul cu punctajul cel mai mare.
        De exemplu:
    1. Dacă în cererea de finanţare sunt prevăzute două obiective cu documentaţii tehnico-economice aflate în etape distincte (obiectiv 1: doar DALI, obiectiv 2: inclusiv PT), atunci punctajul se acordă pentru Gradul de maturitate CS4.3: Proiecte pentru care a fost elaborat Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii.
    2. Dacă în cererea de finanţare este prevăzut un singur obiectiv acoperit integral de o documentaţie de tip PT, dar se anexează şi documentul emis de APM pentru acelaşi obiectiv, atunci punctajul se acordă pentru Gradul de maturitate CS4.1: Proiecte pentru care a fost elaborat Proiect Tehnic.    ANEXA 4

    la Ghidul specific
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                               Nr. ........../..........
                             Pentru proiectul ............
                             Cod proiect: ................
                                     finanţat prin
                       Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                               Apel nr. PNRR/2022/C1/I.2
    Pilonul 1. Tranziţia Verde
        Componenta C1: Managementul Apelor
        Investiţia I.2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Având în vedere prevederile:
        ● Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
        ● Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
        ● Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
        ● Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
        ● Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ● Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă a României;
        ● Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, în valoare de 14.942.153.000 EUR şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor;
        ● Acordului privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR);
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
        ● Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
        ● Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi comunitare şi naţionale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă";
        ● Ordinului MMAP nr. ...../2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/2 pentru Investiţia I.2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, Componenta 1. Managementul Apei ("Ghid specific").    1. Părţile
        Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, România, cod poştal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poştă electronică cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TANCZOS, ministru
        şi

        ..............., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul ........., str. ........... nr. ...., sector/judeţ .............., România, cod poştal .........., telefon .........., fax .........., poştă electronică ..........., cod de înregistrare fiscală ............, reprezentat legal de domnul/doamna ............, ...............(funcţie).

        au convenit încheierea prezentul Contract de finanţare, în următoarele condiţii:
        Precizări prealabile

    (1) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
    c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.

    (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

    (5) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    (6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanţare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.

    (7) Finanţarea din fonduri externe rambursabile acordate României în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract.

    ART. 1
    Obiectul Contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în vederea implementării proiectului "..............." Cod proiect: ............, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 şi în conformitate cu Ghidul specific şi obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare devine Anexă la contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
    (3) Contractul se încheie sub condiţia rezolutorie a aprobării creditelor de angajament şi bugetare necesare, prin legile bugetare anuale, doar în situaţia supracontractării.

    ART. 2
    Durata Contractului de finanţare, perioada de implementare şi durabilitate a Proiectului
    (1) Prezentul Contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
    (2) Perioada de implementare a proiectului este de ..... luni, dar fără a depăşi data de .........
    (3) Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.
    (4) În cazul în care Proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
    (5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.

    ART. 3
    Valoarea contractului de finanţare
    (1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării acordate prin PNRR este de ........ lei, echivalentul a ......... euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de ............ lei, echivalentul a ......... euro.
    (2) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul MMAP, conform art. 13 alin. a din O.U.G. nr. 24/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Valoarea TVA este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale şi va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.
    (4) Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului şi în urma verificării de către MMAP a eligibilităţii acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
    (5) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
    (6) Orice modificare a contractului de finanţare, agreată de părţi, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării Proiectului.
    (7) Beneficiarului i se acordă finanţarea din fonduri externe rambursabile acordate României în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (8) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a) Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b) Instrucţiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanţate prin PNRR;
    c) Ghidul specific aferent Componentei, Investiţiei şi respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanţat prin prezentul contract;
    d) Prevederile prezentului contract de finanţare şi anexele la acesta.

    (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanţare.
    (3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
    (4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum şi a termenelor limită stabilite în calendarul activităţilor din cererea de finanţare.
    (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile.
    (6) Părţile convin şi înţeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:
    a) sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
    b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice);
    c) sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;
    d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de ghidul specific;

    (7) Nedetectarea de către MMAP a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

    ART. 5
    Indicatorii proiectului
    (1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a ţintei sunt:
    - Nr. sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare şi epurare a apelor uzate (nr. de sisteme);
    – Nr. sistemele publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate (nr. de sisteme);
    – Reţea de apă uzată (Km);
    – Reţea de distribuţie apă potabilă (Km).

    (2) Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informaţii şi documente justificative necesare şi relevante privind aceşti indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a ţintei.

    ART. 6
    Transferul sumelor
    (1) Finanţarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru plăţile care urmează a fi efectuate pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului, cu excepţia cazului în care plăţile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanţare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanţare.
    (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoţite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condiţiile şi pe baza documentaţiei justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
    (6) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.
    (7) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 45 de zile.
    (8) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinaţie, MMAP înştiinţează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la aceasta, şi procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăşi perioada de finalizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

    ART. 7
        Drepturile şi obligaţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii:

    (1) are obligaţia de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile articolului 6 din prezentul Contract;

    (2) are obligaţia de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă;

    (3) are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor legale, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului;

    (4) are dreptul de a monitoriza, din punct de vedere tehnic şi financiar, implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia şi prevenirii neregulilor;

    (5) are dreptul să emită instrucţiuni, oricând, pe toată durata perioadei de implementare a proiectului, în vederea executării prezentului contract de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar;

    (6) are obligaţia de a verifica legalitatea şi regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel naţional prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    (7) are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau ori de câte ori se impune, precum şi orice alte documente privind implementarea proiectului;

    (8) are obligaţia să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă orice acţiune legală pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor şi a proiectelor incluse în cadrul PNRR;

    (9) are obligaţia de a desfăşura activitatea de constatare a neregulilor şi activitatea de constatare a dublei finanţări, respectiv, activitatea de stabilire şi recuperare a creanţelor bugetare, în relaţia cu beneficiarii săi, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente;

    (10) are obligaţia de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente operaţiunilor pentru care a fost formulată o neregulă gravă, şi dacă s-a dispus trimiterea în judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată;

    (11) are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor către Beneficiar în cazul depistării unei suspiciuni de fraudă;

    (12) are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanţare încheiate cu România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (13) are dreptul de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniţi, cu aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente;

    (14) are obligaţia de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/dublă finanţare la beneficiari sau creanţe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanţă emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanţare;

    (15) are obligaţia de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia şi de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda naţională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanţă;

    (16) are dreptul de a verifica furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (17) are dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziţie realizate de beneficiari, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, de a autoriza cererile de transfer şi de a efectua plăţile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanţare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

    (18) are dreptul de a evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor şi regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;

    (19) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală al PNRR; MMAP va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a PNRR prin intermediul mijloacelor publice de informare.


    ART. 8
        Drepturile şi obligaţiile beneficiarului:

    (1) are obligaţia să utilizeze eficient, efectiv şi transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanţare, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare;

    (2) are obligaţia de a prezenta, după semnarea contractului, în termen de:
    a) cel mult 6 luni de la semnare: Proiectul tehnic, după caz;
    b) cel mult 6 luni de la semnare: Autorizaţia de construire, după caz.


    (3) are obligaţia să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare incidente, fiind răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv Beneficiarului;

    (4) are obligaţia de a respecta toate instrucţiunile emise MMAP/MIPE pe toată durata de implementare şi durabilitate a proiectului, şi de a utiliza formularele elaborate în scopul implementării proiectului;

    (5) are obligaţia să furnizeze MMAP orice documente, informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

    (6) are obligaţia de a respecta toate condiţiile stabilite prin Ghidul specific, precum şi pe cele asumate prin cererea de finanţare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancţiunile corespunzătoare;

    (7) are obligaţia de a întocmi şi a transmite către MMAP cererile de transfer, precum şi documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plăţii;

    (8) are obligaţia de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conţină plăţile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, dar nu mai devreme de 1 februarie 2020, dacă este cazul;

    (9) are obligaţia să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte;

    (10) are obligaţia de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, formularul "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanţare;

    (11) fiecare cerere de transfer transmisă către MMAP trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;

    (12) are obligaţia de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucţiunilor emise de MMAP;

    (13) are obligaţia de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităţilor aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situaţia plăţilor efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, precum şi orice alte documente privind implementarea proiectului;

    (14) are obligaţia de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

    (15) se asigură că în contractele încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de MMAP sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, după caz;

    (16) are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe);

    (17) are obligaţia de a asigura şi a menţine o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor şi beneficiarilor reali, precum şi de a menţine securitatea datelor utilizate în exercitarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de finanţare;

    (18) are obligaţia de a colecta datele şi informaţiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului;

    (19) are obligaţia înscrierii tuturor informaţiilor colectate în sistemul informativ e_SMC, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, conform Instrucţiunilor emise de MIPE/MMAP şi a manualelor de utilizare a aplicaţiei;

    (20) are obligaţia să respecte în toate etapele de implementare a proiectului, precum şi pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei, principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852;

    (21) are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităţilor naţionale şi europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului naţional, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceştia, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziţia acestora toate documentele şi informaţiile solicitate privind proiectul şi contractul de finanţare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autorităţile de audit sau de control;

    (22) are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistenţă/monitorizare/verificare/control/audit;

    (23) are obligaţia de a menţine evidenţele şi documentele justificative, inclusiv datele statistice şi alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidenţele şi documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigaţii ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamaţii sau investigaţii, cu respectarea obligaţiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidenţelor şi al documentelor referitoare la investigaţiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligaţia de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigaţii au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidenţele şi documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerinţele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul şi pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

    (24) are obligaţia de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanţare, atât în format fizic, cât şi în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări.

    (25) are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.

    (26) are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;

    (27) are obligaţia de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (28) are obligaţia să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente Proiectului;

    (29) are obligaţia să informeze MMAP despre orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

    (30) are obligaţia de a respecta prevederile contractului de finanţare în ceea ce priveşte informarea şi promovarea Proiectului şi va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puţin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligaţiilor privind comunicarea pentru proiect;

    (31) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare;

    (32) beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi pentru întocmirea de situaţii şi statistici;

    (33) în cazul unei defecţiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenţei unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcţional;

    (34) în perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR se obligă:
    a) să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    b) să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al investiţiei componentă a proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    c) să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare ale investiţiei.


    (35) are obligaţia de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul specific, după caz, la momentul contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.


    ART. 9
        Angajamente comune ale părţilor:

    (1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, precum şi în conformitate cu procedurile interne.

    (2) Să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.

    (3) Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, precum şi 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost efectuată ultima plată.


    ART. 10
    Modificarea, completarea şi suspendarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin una din următoarele modalităţi:
    a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conţinutului prezentului contract, inclusiv în situaţia în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin Act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare, cu excepţiile menţionate la alineatele (2) - (4) ale prezentului articol;

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin Notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanţare:
    a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor.
    d) Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul are dreptul de a opera următoarele modificări, prin notificare, fără acordul MMAP:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea structurii acţionariatului beneficiarului (atunci când elementele de identificare ale beneficiarului nu se modifică);
    c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    d) înlocuirea reprezentantului legal;
    e) înlocuirea partenerilor şi/sau diminuarea/creşterea numărului de parteneri din acordul de parteneriat;
    f) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare;
    g) alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin Act Adiţional (ex: schimbarea cărţii de identitate).

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul poate opera următoarele modificări/completări ale contractului de finanţare, prin Notificare, cu acordul MMAP:
    a) modificări privind perioada de implementare a proiectului, cu respectarea termenelor limită stabilite prin Ghidul specific, care nu pot fi depăşite;
    b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare), cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul specific, după caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele de mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    c) modificări intervenite în bugetul proiectului în situaţia în care acestea determină majorarea sau micşorarea valorii neeligibile, respectiv micşorarea valorii eligibile aprobate

    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
    (6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării, fiind susţinut prin justificări temeinice cu privire la conservarea scopului şi obiectivelor proiectului şi a sustenabilităţii sale financiare.
    (7) Prin excepţie de la alin. (5) şi (6), în cazurile în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, modificările respective intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (8) Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri:
    a) de către MMAP/Beneficiar, în caz de forţă majoră;
    b) în condiţiile art. 6 alin. (8);
    c) alte situaţii expres prevăzute de lege.


    ART. 11
    Contractarea şi cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    ART. 12
    Conflict de interese
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    ART. 13
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    (1) MMAP verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MMAP colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    i. numele destinatarului final al fondurilor;
    ii. numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    iii. prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

    (3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme şi/sau investiţii în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;
    (5) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor şi ţintelor pentru care au fost suspendate plăţile/acordul privind contribuţia financiară şi/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanţare;
    (6) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor şi ţintelor, coordonatorul de reforme şi/sau investiţii suspendă parţial activităţile aferente ţintelor şi jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestora, prin acordul părţilor, de restituirea sumelor plătite.

    ART. 14
    Verificări şi controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) şi de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între Comisie şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de cinci ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.

    (2) Raportat prerogativelor de control enunţate la alin. (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) şi nr. 2185/96*2),
        *1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1).
        *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).

    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi al articolul 257 din Regulamentul financiar, şi
    – Autorităţi naţionale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alineatul (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

    ART. 15
    Monitorizarea, controlul şi raportarea
    (1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, precum şi de celelalte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.
    (2) Monitorizarea va fi efectuată şi după implementare, în perioada de durabilitate.
    (3) Verificările au în vedere achiziţiile efectuate în cadrul Proiectului, precum şi aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eşantionare.
    (4) MMAP se asigură că în sistemul de management şi control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, este verificată de către beneficiar existenţa datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.
    (5) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:
    a) verificare documentară: rapoarte de progres şi de sustenabilitate transmise de beneficiar;
    b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;
    c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare.

    (6) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum şi ori de câte ori se vor solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
    (7) Rapoartele de progres vor conţine următoarele tipuri de date şi informaţii:
    a) Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului (contracte de achiziţie publică în desfăşurare, finalizate şi planificate);
    b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
    c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
    d) Probleme şi dificultăţi întâmpinate şi acţiunile de remediere întreprinse sau necesare;
    e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari consideraţi relevanţi de către beneficiar pentru monitorizarea şi evaluarea implementării Proiectului.

    (8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
    a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
    b) analizării gradului de atingere a ţintelor/jaloanelor;
    c) analizării evoluţiei implementării Proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul Proiectului şi calendarul estimativ al achiziţiilor;
    d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

    (9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, cu respectarea instrucţiunile emise de MMAP.
    (10) Conţinutul, incidenţa, forma rapoartelor menţionate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din iniţiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum şi noile reguli/cerinţe/instrucţiuni.
    (11) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.
    (12) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (13) Beneficiarul are obligaţia să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achiziţiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.
    (14) Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate documentele achiziţiei, în format pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz.
    (15) Verificarea procedurilor de achiziţie realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizarea procedurii de atribuire conform legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul are obligaţia să trimită toată documentaţia procesului de achiziţie către MMAP, în situaţia în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    (16) MMAP poate realiza verificarea documentaţiilor aferente achiziţiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului şi/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a facilita operaţiunea de control şi de a pune la dispoziţia reprezentanţilor coordonatorului de reforme şi/sau investiţii toate documentele şi informaţiile solicitate de aceştia.
    (17) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare la faţa locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locaţiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.
    a) Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii de verificare în bune condiţii.
    b) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect sunt obligaţi să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor şi de a asigura reprezentanţilor MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
    c) În urma derulării vizitei la faţa locului, reprezentanţi MMAP întocmesc un proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoştinţa Beneficiarului.
    d) Beneficiarul are obligaţia de a informa MMAP, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la faţa locului.

    (18) MMAP urmăreşte stadiul îndeplinirii cerinţelor privind durabilitatea proiectului, conform contractului de finanţare prin:
    a) Verificarea documentelor aferente îndeplinirii cerinţelor privind durabilitatea proiectului şi corectitudinea datelor şi informaţiilor din rapoartele de durabilitate elaborate şi transmise de către beneficiar/încărcate de către beneficiar în Sistemul informatic de management al PNRR e-SMC şi pe baza datelor primite de la beneficiar.
    b) Vizite de monitorizare la faţa locului. Scopul vizitei este de a verifica la faţa locului îndeplinirea cerinţelor privind durabilitatea proiectului şi acurateţea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de durabilitate, precum şi de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarul.


    ART. 16
    Recuperarea finanţării
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din O.U.G. nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.

    ART. 17
    Răspunderea părţilor
    (1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unei reforme sau investiţii, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.

    ART. 18
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei, de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contract este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanţare.
    (8) Cazul fortuit*3) aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.
        *3) În conformitate cu prevederile art. 1351, alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs".


    ART. 19
    Încetarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează:
    a) la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor, precum şi a sustenabilităţii investiţiei;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea integrală a finanţării acordate prin individualizarea sumelor ce se vor recupera în moneda naţională, după caz;
    c) prin reziliere în condiţiile art. 36 din O.U.G. nr. 124/2021 ori a prevederilor prezentului contract;
    d) din orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără punerea în întârziere a celeilalte părţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 10;
    b) în cazul în care ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare sau la data semnării contractului de finanţare;
    c) dacă indicatorii Proiectului, aşa cum au fost menţionaţi în cererea de finanţare, nu au fost îndepliniţi, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
    d) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanţări şi întreaga finanţare acordată este afectată;
    e) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 7, litera B alin. (2);
    f) în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm").


    ART. 20
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile trebuie să acţioneze cu bună credinţă şi să depună toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanţare.
    (2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 21
    Corespondenţa între părţi
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract de finanţare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
    (2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
    (3) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:
    - Pentru Beneficiar: ........, cod poştal ......, telefon ......, fax ....., poşta electronică: ..........
    – Pentru MMAP: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 139, cod poştal 060011, sector 6, telefon: 0725 978009, e-mail: dgpnrr@mmediu.ro.


    ART. 22
    Legea incidentă
        Prezentul contract şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.

    ART. 23
    Transparenţa
        Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional, denumirea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 24
    Publicarea datelor
        Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

    ART. 25
    Confidenţialitate
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informaţiilor documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit/control de către instituţiile/departamentele abilitate, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum şi oricăror informaţii suspuse unor astfel de rigori de conduită.
    (2) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens,
    b) oricare dintre părţi este obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 26
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
        Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum şi în scop statistic.

    ART. 27
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul naţional al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.
    (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu finanţarea obţinută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    ART. 28
    Anexele contractului
        Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract şi constituie parte integrantă la prezentul contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa I: Bugetul proiectului
    – Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    – Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    – Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor;
    – Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.


    ART. 29
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
    (2) În situaţia în care între cele 2 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul MMAP.

    ANEXA II

    Raportări privind stadiul implementării proiectului
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite MMAP, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de MMAP, rapoarte privind progresul tehnic şi financiar al investiţiilor ce fac obiectul contractului de finanţare, precum şi problemele întâmpinate pe parcursul derulării.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în raportul de progres.
    (3) MMAP asigură asistenţă Beneficiarului în ceea ce priveşte implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.
    (4) Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise ulterior de MMAP.
        MODEL RAPORT DE PROGRES
        ANTET BENEFICIAR
        NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR
                      RAPORT DE PROGRES iniţial/intermediar/final
                                    NR. ......./DATA
             aferent Contractului de finanţare nr. ....... din data ......
                        pentru perioada de raportare: trimestrul
                     ... - anul .../de la ....... - până la .......
    1. Identificare: denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/amplasamentul investiţiei
    2. Modificări aduse contractului de finanţare:

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Nr. Act adiţional/ │ │
│Nr. │Notificare de │Obiectul │
│crt.│modificare şi data │modificării│
│ │intrării în vigoare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


    3. Stadiul de realizare a acţiunilor/activităţilor/achiziţiilor prevăzute prin proiect:

┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Durata de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │realizare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │execuţie │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │Valoare │Plăţi │ │
│ │ │Stadiu de│ │contract │ │ │conform │efectuate │Total │
│ │Acţiuni/ │realizare│ │de │ │ │contract │de │plăţi │
│ │Activităţi│/ │Descrierea│finanţare│ │ │de │beneficiar│efectuate │
│Nr. │prevăzute │execuţie │pe scurt a│/ │Probleme/│Măsuri de│finanţare/│în │de │
│crt.│în proiect│ │stadiului │contract │blocaje │remediere│contract │perioada │beneficiar│
│ │/ │ │de │de │survenite│propuse │de │de │- cumulat │
│ │Achiziţii,│ │realizare │achiziţie│ │ │achiziţie,│raportare │(lei, fără│
│ │după caz │ │ │/ act │ │ │după caz, │(lei, fără│TVA) │
│ │ │ │ │adiţional│ │ │(lei, fără│TVA) │ │
│ │ ├─────────┤ ├─────────┤ │ │TVA) │ │ │
│ │ │nedemarat│ │De la │ │ │ │ │ │
│ │ │/ în curs│ │...... │ │ │ │ │ │
│ │ │/ │ │până la │ │ │ │ │ │
│ │ │finalizat│ │...... │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    4. Indicatori ai proiectului conform contractului de finanţare/cererii de finanţare/propunerii de proiect, după caz:

┌────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │Valoare │Valoare │ │
│ │ │Unitate│realizată│cumulată de │Valoare │
│Nr. │Denumire │de │în │la începutul │ţintă/ │
│crt.│indicator│măsură │perioada │implementării│rezultat│
│ │ │ │de │proiectului │ │
│ │ │ │raportare│ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────────┴────────┘


    5. Stadiul de realizare a achiziţiilor publice:

┌────┬──────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Nr. Anunţ/│ │ │ │ │ │ │Motive │
│ │ │Stadiul │ │ │invitaţie │ │ │ │ │ │ │care au │
│ │ │ │ │ │din SICAP/│ │Documente │ │ │ │ │determinat│
│ │ ├───────────┤ │ │Codul unic│Data │de control│Avertisment│Decizii CNSC/│ │Nr. şi │întârzieri│
│Nr. │Obiectul │ │Procedura│Valoare │al │iniţierii │ce au │de │Hotărâri │Data │data │în │
│crt.│achiziţiei│Nedemarată/│aplicată │estimată│achiziţiei│procedurii/ │vizat │integritate│judecătoreşti│atribuirii │contract │realizarea│
│ │ │În │ │ │iniţiate │data │contractul│emis de ANI│(da/nu) │contractului*)│de │achiziţiei│
│ │ │desfăşurare│ │ │din │publicării*)│(ex. ANAP)│(da/nu ) │ │ │achiziţie│sau │
│ │ │/ atribuită│ │ │catalogul │ │ │ │ │ │ │anularea │
│ │ │/ anulată │ │ │electronic│ │ │ │ │ │ │acesteia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┘

        *) Pentru achiziţiile nedemarate sau în desfăşurare se vor trece datele estimative pentru iniţierea procedurii şi atribuirea contractului.

    6. Informaţii despre contractanţi şi subcontractanţi:

┌────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───┬──────────┬────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │Nr. Anunţ/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │invitaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din SICAP/│Nr. şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Codul unic│data │ │ │Nr. de │Denumire │ │Nr. de │
│Nr. │Obiectul │al │contract │Denumire │CUI│ordine din│subcontractant/ │CUI│ordine din│
│crt.│achiziţiei│achiziţiei│de │contractant│ │Registrul │subcontractanţi,│ │Registrul │
│ │ │iniţiate │achiziţie│ │ │Comerţului│dacă este cazul │ │Comerţului│
│ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │catalogul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │electronic│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───┼──────────┼────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───┴──────────┴────────────────┴───┴──────────┘


    7. Măsuri de informare şi publicitate:

┌───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────┐
│ │Panouri şi │Anunţuri │ │ │
│ │plăci de │în │Anunţuri/│ │
│Comunicate │informare │publicaţii│Pagini │Altele│
│ │şi │scrise │web │ │
│ │autocolante│ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Se vor │ │
│Se vor │ │ │enumera │ │
│anexa │ │ │adresele │ │
│raportului │Se vor │Se vor │de │ │
│(format │anexa │anexa în │internet │ │
│scanat, │fotografii │copie │(link-uri│ │
│format │relevante │scanată │active) │ │
│electronic,│ │ │la care │ │
│după caz) │ │ │acestea │ │
│ │ │ │se │ │
│ │ │ │regăsesc │ │
├───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────┘

        (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)

    8. Informaţii referitoare la respectarea principiului DNSH
        (se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), aşa cum sunt prevăzute prin Declaraţia şi Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului)

    9. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare şi măsurile adoptate.
        ..................................

        În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informaţiile raportate sunt conforme cu realitatea şi prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
        Nume şi prenume reprezentant legal
        Semnătura
        Data

    ANEXA III

    GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND TERMENELE DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER
        Tip: INIŢIAL/RECTIFICAT
        Beneficiar ...........................
        Contract/Ordin de finanţare nr. .................... data ..............
        Valoarea eligibilă*4) .................lei
        *4) Conform Contractului/Ordinului de finanţare

        Valoarea finanţării din PNRR*1) .......... lei
        Valoarea TVA de la buget*1) .............. lei

┌───────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Cerere de transfer │Luna │Valoare estimată aferentă │
│ │estimată de│cererii, din care (lei) │
├───┬────────────┬──────────┤transmitere├─────────┬──────────────┬───┤
│ │ │ │a cererii │ │Valoarea │ │
│Nr.│intermediară│Tip │către MMAP │Valoarea │finanţării │TVA│
│ │/ finală │cerere*6) │(ll/an)*5) │eligibilă│nerambursabile│ │
│ │ │ │ │ │solicitate │ │
├───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │Rambursare│ │ │ │ │
│1 │transfer │/ plată │ │ │ │ │
│ │intermediară│ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │ │ │ │ │ │
│2 │transfer │plată │ │ │ │ │
│ │intermediară│ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│… │… │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │ │ │ │ │ │
│n-1│transfer │ │ │ │ │ │
│ │intermediară│ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│ │Cerere de │ │ │ │ │ │
│n │transfer │plată │ │ │ │ │
│ │finală │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴──────────┴───────────┼─────────┼──────────────┼───┤
│TOTAL (LEI) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───┘

        *5) Perioadele de depunere ale cererilor de transfer, trebuie completate în ordine cronologică şi trebuie să fie ulterioare semnării Contractului/Ordinului de finanţare, respectiv să se încadreze în durata prevăzută în acesta.
        *6) Se va completa cu o singură opţiune Conform Anexei - MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂŢILOR la Contractul de finanţare, respectiv cerere de rambursare (Pentru plăţile efectuate începând cu data de 01 februarie 2020, înainte de semnarea contractului de finanţare, dacă este cazul) sau cerere de plată pentru plăţile care urmează a fi efectuate
        Motivele care au condus la neîncadrarea în termenele anterioare:
        Se vor descrie succint motivele care au condus la neîncadrarea în termenele/valorile prevăzute în Graficul estimativ anterior.
        ..............................................................
        ..............................................................
        ..............................................................

        Nume şi prenume reprezentat legal
        Semnătura
        Data

    ANEXA IV

    MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂŢILOR
        (CARE CUPRINDE ŞI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE)
        PENTRU CERERILE DE TRANSFER
    (1) Cererile de transfer se depun de beneficiar în termenele şi condiţiile din Contractul/Ordinul de finanţare, respectiv conform Graficului estimativ al cererilor de transfer.
    (2) În situaţia depunerii cererilor de transfer în alte termene sau pentru alte valori decât cele prevăzute în Graficul estimativ, dar cu încadrarea în termenele din Contractul/Ordinul de finanţare, se va depune odată cu cererea de transfer şi un Grafic estimativ de tip "rectificat".
    (3) Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, urmând a fi încărcate în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise ulterior de MMAP.
    (4) Pentru plăţile care urmează a fi efectuate de beneficiar după semnarea Contractului/Ordinului de finanţare, după primirea facturilor pentru lucrările executate/bunurile livrate/serviciile prestate, beneficiarul depune la DGPNRR-MMAP cereri de transfer, conform modelului anexat, însoţite de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
    (5) Pentru plăţile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract/aprobarea ordinului de finanţare, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului/ordinului de finanţare, beneficiarul transmite la DGPNRR-MMAP o cerere de transfer distinctă, conform modelului anexat, însoţită de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
    (6) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă şi/sau investiţii, cu condiţia ca aceste cheltuieli să nu fie/să nu fi fost deduse sau recuperate prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale, respectiv să nu facă obiectul dublei finanţări.
    (7) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă şi/sau investiţii, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile, respectiv să nu poată fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
    (8) Cererea de transfer, modelul anexat, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
    a. Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului - parte de cererea de transfer;
    b. Declaraţie de cheltuieli - model anexat;
    c. Contractele de achiziţie încheiate de beneficiar cu anexe şi actele adiţionale în baza cărora se solicită transferul sumelor în cadrul cererii (în situaţia în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară;
    d. Copiile facturilor, inclusiv facturi de avans dacă este cazul;
    e. Copiile Adeverinţelor (unde este cazul);
    f. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăţilor şi documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în declaraţie (fişa de cont, balanţa de verificare analitică/extras din balanţa analitică) - doar în cazul plăţilor efectuate de beneficiar începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, menţionate la alineatul (5);
    g. Garanţia de avans (dacă este cazul) pentru facturile de avans incluse în cererea de transfer;
    h. Pentru cheltuielile cu lucrări:
    i. Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi avizul ISC (se ataşează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări, în situaţia în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară);
    ii. Autorizaţia de construire (se ataşează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
    iii. Ordinul de începere a lucrărilor (la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări)
    iv. Centralizatorul situaţiilor de plată pentru lucrările executate;
    v. Dispoziţii de şantier, dacă este cazul;
    vi. Situaţiile de plată pentru lucrările executate, Note de Renunţare şi/sau Note de Comandă Suplimentară şi listele de cantităţi aferente, dacă există (la solicitarea MMAP);
    vii. Procesele-verbale de faze determinante, Procese verbale de recepţie parţială, dacă este cazul,
    viii. Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);

    i. Pentru cheltuielile cu produse:
    i. Procesele-verbale de recepţie sau procesele-verbale de punere în funcţiune (după caz);
    ii. Certificatele de calitate/Declaraţiile de conformitate pentru bunurile achiziţionate;
    iii. Copiile Declaraţiilor vamale (pentru importurile directe, unde este cazul);

    j. Pentru cheltuielile cu servicii:
    i. Procese-verbale de predare - primire a serviciilor achiziţionate;
    ii. devize financiare pentru serviciile prestate (după caz);

    k. Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), aşa cum sunt prevăzute prin Declaraţia privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;
    l. Fotografii relevante din care să rezulte îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene (pot fi depuse şi pe suport magnetic odată cu cererea de transfer);
    m. Alte documente specifice prevăzute în Contractul de finanţare şi/sau Ghidul specific/Invitaţia de depunere a propunerii de proiect, după caz.

    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea/autorizarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menţionate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/transferate.
    (10) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaţiilor aprobate, precum şi de restituirea sumelor transferate integral sau parţial în cazul în care nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării cu privire la sumele autorizate/transferate.
    (11) În termen de 30 de zile de la data Notificării cu privire la sumele autorizate/transferate aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită DGPNRR-MMAP Declaraţia de cheltuieli anexă la cererea de transfer - modelul c) completată cu informaţiile privind plăţile efectuate, respectiv din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer au fost utilizate conform destinaţiilor aprobate de DGPNRR-MMAP. Declaraţia va fi însoţită de următoarele documente justificative:
    a. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MMAP (unde este cazul);
    b. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăţilor;
    c. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în declaraţie (fişa de cont, balanţa de verificare analitică/extras din balanţa analitică);
    d. Documente de recepţie/punere în funcţiune, dacă este cazul.

    (12) Aspecte generale cu privire la documentele care însoţesc cererile de transfer:
    a. Toate documentele care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
    b. Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    c. Documentele justificative trebuie să fie conforme cu originalele.
    d. Documentele emise în format electronic, respectiv semnate cu semnătură electronică extinsă se vor anexa de beneficiar cererii de transfer pe suport magnetic.
    e. Exemplarele originale ale facturilor/adeverinţelor trebuie să conţină: menţiunea "bun de plată", viza de control financiar preventiv propriu, respectiv de control financiar preventiv delegat, unde este cazul, conform legislaţiei în vigoare, precum şi menţiunea "finanţat din PNRR".
    f. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat sau de către beneficiar, caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi va semna.
    g. beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.

    (13) Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile, precum şi în concordanţă cu obligaţiile prevăzute în PNRR.
    (14) Dacă în urma verificării cererilor de transfer beneficiarul nu este de acord cu sumele transferate, respectiv în situaţia în care au fost reţinute sau respinse sume, acesta poate transmite la DGPNRR-MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării cu privire la sumele transferate, o adresa prin care să conteste modul de verificare a eligibilităţii cheltuielilor. Pe perioada soluţionării contestaţiei, termenele de la alineatele (9) - (11) se suspendă, acestea reluându-se după soluţionarea contestaţiei.
    (15) Modele de formulare
    Formular 1
        CERERE DE TRANSFER
        Nr. ............
        Tip: Rambursare/plată, Intermediară/Finală
        Se va completa de coordonatorul de reformă şi/sau de investiţii
        DGPNRR - ..........................
        Codul Dosarului cererii de transfer*7):
        *7) T - ........... Codul contractului de finanţare ............ - ...... nr. Cerere de transfer

        T - ...................................
        Se va completa de beneficiar
        Denumirea beneficiarului: ..................................
        Contract/Ordin de finanţare nr. ........... data ...........
        Adresa sediului central: ...................................
        Datele de contact ale beneficiarului: Tel ..................... e-mail: ..................................
        Adresa locului de implementare a investiţiei: ..................................
    Titlul proiectului
        Solicit autorizarea sumei de:
        ● .......... lei fără TVA reprezentând .... % finanţare din PNRR aplicată la valoarea cheltuielilor eligibile în valoare ........... lei,
        ● .......... lei reprezentând TVA aferentă valorii nerambursabile a cheltuielilor purtătoare de TVA solicitate la plată de la bugetul de stat*8) în valoare de ............ lei.
        *8) art. 13, alin. (1) literele a) sau b) din OUG nr. 24/2021, după caz


        Suma solicitată corespunde activităţilor/cheltuielilor declarate în Anexa la prezenta cerere de transfer - Declaraţia de cheltuieli.

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Pag nr. (în cazul │
│ │depunerii pe hârtie)│
│Documente anexate│/ Nr. Pagini ale │
│cererii de │documentului (în │
│transfer │cazul depunerii prin│
│ │aplicaţia │
│ │informatică) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│………………………………………..│ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│………………………………………..│ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│………………………………………..│ │
└─────────────────┴────────────────────┘

        Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la sumele solicitate prin cererea de transfer nr. ....... aferentă Contractului/Ordinului de finanţare nr. ......... din data ..................
        În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere următoarele:
    a) Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate;
    b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit în perioada de referinţă;
    c) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare;
    d) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
    e) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare;
    f) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate;
    g) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului/Ordinului de finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;
    h) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
    i) Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituţie şi sunt la dispoziţia consultării în scopul controlului şi auditului, iar toate documentele în copie anexate prezentei cereri de transfer sunt conforme cu originalele;
    j) Datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, sunt înscrise la ONRC.
    k) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;
        Cu privire la cheltuielile cu TVA solicitate de la bugetul de stat prin prezenta cerere de transfer:
    l) Nu mi-am exercitat şi nu îmi voi exercita dreptul de deducere sau recuperare a sumelor cu TVA solicitate prin alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/2021);
    m) Sumele cu TVA solicitate sunt nedeductibile şi nu pot fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/2021)

        Cu privire la sumele solicitate în vederea efectuării plăţilor către furnizori:
    n) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfer
    o) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către MMAP în situaţia în care acestea nu sunt utilizate sau nu sunt utilizate corespunzător;
    p) Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la DGPNRR-MMAP declaraţia privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer.
    q) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii;


        În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordantă cu legislaţia în vigoare. Totodată, certific faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.
        Reprezentant legal (nume şi prenume)
        Semnătura
        Data
    ANEXA 1

    la cererea de transfer - Declaraţie de cheltuieli
    a) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăţilor efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului/Ordinului de finanţare

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Activitate/│ │Acord de subcontractare (dacă │ │ │ │ │
│Acţiune/ │Contract de achiziţie/Act adiţional │este cazul, pentru │Factură/ document echivalent │Document care atestă │ │ │
│Cheltuială │ │cheltuielile facturate) │ │efectuarea plăţii │ │ │
│eligibilă │ │ │ │ │ │Valoare │
│conform ├────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────┼────┬──────────────┬──────────┼───┬───────┬────────┬──────────┬──────┬───────────────────────┼─────────┬───────┬──────────┤Valoare │T.V.A. │
│ultimului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emitentul │ │ │ │cheltuieli│aferentă │
│buget │ │ │Denumire │ │CUI/ nr. │ │ │CUI/ nr. │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │eligibile │cheltuielilor│
│aprobat, │Nr./│Tip │executant│Obiectul │înreg. │Nr./│Denumire │înreg. │ │Dată │Obiectul│factură/ │ ├────────┬───┬──────────┤Denumire,│Valoare│Data │solicitate│eligibile │
│anexă la │data│procedură│/ │contractului│Registrul │data│subcontractant│Registrul │Nr.│emitere│facturii│adeverinţă│T.V.A.│ │ │Nr. înreg.│nr. şi │plătită│efectuării│ │solicitate │
│Contractul │ │ │furnizor/│ │Comerţului│ │ │Comerţului│ │ │ │(exclusive│ │Denumire│CUI│Registrul │dată │ │plăţii │ │ │
│de │ │ │prestator│ │ │ │ │ │ │ │ │T.V.A.) │ │ │ │Comerţului│ │ │ │ │ │
│finanţare*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼─────────┼┬───────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼─────────┼┼───────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────┴─────────┴─────────┴┴───────────┴──────────┴────┴──────────────┴──────────┴───┴───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL solicitat spre rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴───┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────┘

        *) Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.

    b) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăţilor care urmează să fie efectuate de beneficiar

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐
│Activitate/│ │Acord de subcontractare (dacă │ │ │ │
│Acţiune/ │Contract de achiziţie/Act adiţional │este cazul, pentru │Factură/ document echivalent │ │ │
│Cheltuială │ │cheltuielile facturate) │ │ │ │
│eligibilă │ │ │ │ │Valoare │
│conform ├────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────────┼────┬──────────────┬──────────┼───┬───────┬────────┬──────────┬──────┬───────────────────────┤Valoare │T.V.A. │
│ultimului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emitentul │cheltuieli│aferentă │
│buget │ │ │Denumire │ │CUI/ nr. │ │ │CUI/ nr. │ │ │ │Valoare │ │ │eligibile │cheltuielilor│
│aprobat, │Nr./│Tip │executant│Obiectul │înreg. │Nr./│Denumire │înreg. │ │Dată │Obiectul│factură/ │ ├────────┬───┬──────────┤solicitate│eligibile │
│anexă la │data│procedură│/ │contractului│Registrul │data│subcontractant│Registrul │Nr.│emitere│facturii│adeverinţă│T.V.A.│ │ │Nr. înreg.│ │solicitate │
│Contractul │ │ │furnizor/│ │Comerţului│ │ │Comerţului│ │ │ │(exclusiv │ │Denumire│CUI│Registrul │ │ │
│de │ │ │prestator│ │ │ │ │ │ │ │ │T.V.A.) │ │ │ │Comerţului│ │ │
│finanţare*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼─────────┼─┬──────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼─────────┼─┼──────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────┴─────────┴─────────┴─┴──────────┴──────────┴────┴──────────────┴──────────┴───┴───────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL solicitat la plată │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴───┴──────────┴──────────┴─────────────┘

        *) Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.

    c) Modelul pentru documentaţia depusă în vederea justificării utilizării sumelor transferate de MMAP

┌───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐
│Activitate/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acţiune/ │Contract de achiziţie/Act│Acord de subcontractare (dacă │ │ │ │ │ │ │ │Document care atestă │
│Cheltuială │adiţional │este cazul, pentru │Factură/ document echivalent │ │ │ │ │ │ │efectuarea plăţii │
│eligibilă │ │cheltuielile facturate) │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │
│conform │ │ │ │ │Valoare │ │Valoare │ │T.V.A. │ │
│ultimului ├────┬─────────┬──────────┼────┬──────────────┬──────────┼───┬───────┬────────┬──────────┬──────┤Valoare│T.V.A. │Valoare │T.V.A. │Valoare sume │aferentă ├─────────┬───────┬──────────┤
│buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sumelor│aferentă│plăţilor │aferentă│primite şi │sumelor │ │ │ │
│aprobat, │ │Denumire │CUI/ nr. │ │ │CUI/ nr. │ │ │ │Valoare │ │primite│sumelor │efectuate│sumelor │nejustificate│primite şi │ │ │ │
│anexă la │Nr./│executant│înreg. │Nr./│Denumire │înreg. │ │Dată │Obiectul│factură/ │ │ │primite │ │primite │ │nejustificate│Denumire,│Valoare│Data │
│Contractul │data│/ │Registrul │data│subcontractant│Registrul │Nr.│emitere│facturii│adeverinţă│T.V.A.│ │ │ │ │ │ │nr. şi │plătită│efectuării│
│de │ │furnizor/│Comerţului│ │ │Comerţului│ │ │ │(exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │dată │ │plăţii │
│finanţare*)│ │prestator│ │ │ │ │ │ │ │T.V.A.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┴─────────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Se va calcula ca diferenţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │între sumele primate şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plăţile efectuate │ │ │ │
├───────────┼────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┼──────────┼───┼───────┼────────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┬─────────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────┴─────────┴──────────┴────┴──────────────┴──────────┴───┴───────┴────────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL justificat în urma plăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴───────┴──────────┘

        *) Se va completa cu denumirea activităţilor/acţiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului - anexă la Contractul de finanţare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările şi completările aprobate ulterior.    ANEXA VII

        ACHIZIŢII PUBLICE. CONFLICTE DE INTERESE Şi INCOMPATIBILITĂŢI
    I. Achiziţii publice

    (1) În scopul atribuirii Contractelor de achiziţii publice necesare pentru implementarea activităţilor care fac obiectul prezentului contract de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe).

    (2) MMAP verifică din punct de vedere administrativ achiziţiile publice derulate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

    (3) Beneficiarul are obligaţia de a transmite către DGPNRR-MMAP dosarul achiziţiei în termenele şi condiţiile din contractul de finanţare, respectiv la solicitarea DGPNRR-MMAP

    (4) Beneficiarul transmite documentaţia, precum şi răspunsul la informaţiile solicitate dacă este cazul, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaţionalizarea aplicaţiei informatice, ulterior urmând a fi încărcate în aplicaţie conform instrucţiunilor transmise de DGPNRR-MMAP.

    (5) Dosarul achiziţiei directe se va depune de beneficiar însoţit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

┌──────────────────────────────────────┐
│Documente │
├──┬───────────────────────────────────┤
│a.│Programul anual al achiziţiilor │
│ │beneficiarului; │
├──┼───────────────────────────────────┤
│b.│Programul de achiziţii pentru │
│ │proiect │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Calculul valorii estimate conform │
│ │art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/│
│c.│2016 şi dacă este cazul, conform │
│ │art. 19 din acelaşi act normativ │
│ │atunci când achiziţia se realizează│
│ │pe loturi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Anunţul sau captura de ecran din │
│ │catalogul electronic sau, după caz │
│ │documente justificative (oferte) │
│d.│conform prevederilor art. 43 alin. │
│ │3 din Anexa la HG nr. 395/ 2016, în│
│ │situaţia în care achiziţia se │
│ │realizează fără a utiliza catalogul│
│ │electronic în condiţiile legii. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia pe propria răspundere a │
│ │contractantului/subcontractantului │
│ │conform prevederilor articolului │
│e.│326 din Codul Penal privind falsul │
│ │în declaraţii cu privire la datele │
│ │despre beneficiarul real al │
│ │fondurilor. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Contractul de achiziţie/comanda/alt│
│ │tip de document încheiat în │
│f.│condiţiile legii (după caz) │
│ │(înregistrat, datat şi semnat de │
│ │părţi) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Anexele la Contractul de achiziţie,│
│g.│inclusiv Garanţia de bună execuţie,│
│ │dacă este cazul │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Actele adiţionale la contract │
│h.│(înregistrat, datat şi semnat de │
│ │părţi) │
├──┴───────────────────────────────────┤
│i. Declaraţie privind absenţa │
│conflictului de interese │
├──┬───────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a conflictului │
│j.│de interese şi incompatibilităţi de│
│ │participare │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │declaraţie cu privire la persoanele│
│k.│cu funcţii de decizie în cadrul │
│ │autorităţii contractante │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │CV-uri (reprezentant legal de │
│l.│proiect şi, după caz, verificator │
│ │de proiect, diriginte de şantier) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│m.│certificat constatator emis de │
│ │către ONRC │
├──┼───────────────────────────────────┤
│n.│Alte documente │
└──┴───────────────────────────────────┘    (6) Dosarul achiziţiei desfăşurate prin licitaţie deschisă sau procedură simplificată se va depune de beneficiar însoţit de un opis, cuprinzând următoarele documente:
        Pentru Etapa I - documentele premergătoare iniţierii achiziţiei:

┌──────────────────────────────────────┐
│Documente │
├──┬───────────────────────────────────┤
│a.│Programul anual al achiziţiilor │
│ │beneficiarului; │
├──┼───────────────────────────────────┤
│b.│Programul de achiziţii pentru │
│ │proiect │
├──┼───────────────────────────────────┤
│c.│Strategia de contractare │
├──┼───────────────────────────────────┤
│d.│Invitaţia de participare/ Anunţul │
│ │de participare publicate în SICAP │
├──┼───────────────────────────────────┤
│e.│Documentaţia de atribuire şi │
│ │formularele publicate în SICAP │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │i. Fişa de date şi formularele │
│ │anexă, conform modelelor specifice │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │ii. Caiet de sarcini │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │iii. Alte documente │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Clarificările şi răspunsurile la │
│f.│acestea publicate pe SICAP/ erate, │
│ │dacă este cazul │
└──┴───────────────────────────────────┘


        Pentru Etapa a II a - documentele aferente procesului de evaluare şi contractul:

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Documente │
├──┼───────────────────────────────────┤
│a.│Actul administrativ de numire a │
│ │comisiei de evaluare │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Nota justificativă privind │
│b.│cooptarea de experţi externi în │
│ │comisia de evaluare (dacă este │
│ │cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│c.│CV membrilor comisiei de evaluare │
│ │şi a experţilor cooptaţi │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţiile de confidenţialitate │
│ │şi imparţialitate date de membrii │
│d.│comisiei de evaluare în ziua │
│ │deschiderii ofertelor, respectiv de│
│ │experţii cooptaţi, dacă este cazul │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia pe propria răspundere a │
│ │contractantului/subcontractantului │
│ │conform prevederilor articolului │
│e.│326 din Codul Penal privind falsul │
│ │în declaraţii cu privire la datele │
│ │despre beneficiarul real al │
│ │fondurilor. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│f.│Ofertele în formatul încărcat în │
│ │SICAP │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Solicitările de clarificări şi │
│g.│răspunsurile la acestea (dacă este │
│ │cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│h.│Rapoartele experţilor cooptaţi │
│ │(dacă este cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Raportul procedurii asumat de │
│i.│membrii comisiei de evaluare şi │
│ │aprobat de reprezentantul legal │
├──┼───────────────────────────────────┤
│j.│Raportul observatorilor ANAP (dacă │
│ │este cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Comunicările privind rezultatul │
│ │procedurii şi şi dovada │
│k.│transmiterii acestora către │
│ │ofertanţi, dovada publicării │
│ │rezultatului procedurii │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Contestaţiile şi modul de │
│l.│soluţionare al acestora (dacă este │
│ │cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Hotărârile instanţelor de judecată │
│m.│referitoare la procedura de │
│ │atribuire, dacă e cazul │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţia pe propria răspundere a │
│ │contractantului/subcontractantului │
│ │conform prevederilor articolului │
│n.│326 din Codul Penal privind falsul │
│ │în declaraţii cu privire la datele │
│ │despre beneficiarul real al │
│ │fondurilor. │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Contractul de achiziţie │
│o.│(înregistrat, datat şi semnat de │
│ │părţi) cu anexele la acesta │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Garanţia de bună execuţie │
│p.│constituită conform cerinţelor din │
│ │invitaţia de participare/fişa de │
│ │date │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie pentru respectarea │
│q.│regulilor privind evitarea │
│ │conflictului de interese │
├──┼───────────────────────────────────┤
│ │Lista de verificare a conflictului │
│ │de interese şi incompatibilităţilor│
│r.│asumată de fiecare membru al │
│ │comisiei de evaluare şi experţi │
│ │(dacă este cazul) │
├──┼───────────────────────────────────┤
│s.│Alte documente pe care le consideră│
│ │necesare │
└──┴───────────────────────────────────┘        Pentru actele adiţionale la contractele de achiziţie:
        Documente
    a. Actele adiţionale la contracte:
    - privind modificările de soluţie tehnică,
    – privind suplimentarea unor cantităţi de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei,
    – întreruperea execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă,
    – modificarea sau includerea de noi subcontractanţi în perioada de implementare
    – alte tipuri de modificări relevante pentru indicatorii proiectului.

    b. Notă justificativă din partea autorităţii contractante privind încadrarea modificărilor la contractul de achiziţie publică în categoria modificărilor nesubstanţiale în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu precizarea articolului/articolelor, alineatului/alineatelor aplicabile.
    c. Declaraţie privind absenţa conflictului de interese, unde este cazul
    d. Lista de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare, unde este cazul
    e. Anexe/alte documente justificative privind actele adiţionale, cum ar fi Dispoziţii de şantier, Note de Renunţare, Note de comandă Suplimentară, după caz.    II. Beneficiarul real

    (1) Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanţii şi subcontractanţii sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale şi că aceştia cunosc prevederile articolelor 56 şi 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.

    (2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1), înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face atât pentru ofertantul câştigător cât şi pentru subcontractanţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, declaraţia privind beneficiarii reali trebuie să conţină datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.

    (3) Totodată se va completa şi o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii). Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie. În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informaţiile privind numele acestora, acordând o atenţie sporită modificării numărului de subcontractori şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.

    (4) Beneficiarul are obligaţia înscrierii tuturor informaţiilor colectate conform prevederilor alin. (1) - (3) în aplicaţia informatică a PNRR, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, conform Instrucţiunilor emise de MMAP şi a manualelor de utilizare a aplicaţiei. După înscrierea datelor în aplicaţia informatică, beneficiarul va Notifica DGPNRR-MMAP în vederea verificării datelor înscrise.

    (5) Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa atât autoritatea contractantă, cât şi ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa DGPNRR-MMAP cu privire la aceste modificări.

    III. Conflictul de interese

    (1) În procesul de achiziţie publică, beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenţei şi asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.

    (2) Prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

    (3) Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experţi cooptaţi) au obligaţia de a semna "Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate" (modelul anexat), înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea ofertelor.

    (4) Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.

    (5) Beneficiarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuţie şi firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum şi dintre dirigintele de şantier şi firma care execută lucrarea.

    (6) La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziţie publică, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese .

    (7) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    IV. Incompatibilităţi:
        În vederea evitării situaţiilor privind conflictul de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite MMAP următoarele documente:

    (1) Declaraţie privind absenţa conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului şi membrii consiliului de administraţie (dacă este cazul)/organului de conducere ai Beneficiarului;

    (2) Lista de verificare a conflictului de interese şi incompatibilităţi de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului şi partener, după caz;

    (3) Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanţare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experţi cooptaţi, dacă este cazul.


    V. Modelele de formulare
    Formular 1
        Declaraţie privind absenţa conflictului de interese
        Subsemnatul, ..............., având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului ...................., legitimat cu CI seria .... nr. ......, CNP ......................., deţinând funcţia de .............. în cadrul ........................., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă prevederile legislaţiei comunitare şi ale legislaţiei naţionale în vigoare şi că, pentru procedura de achiziţie publică finalizată cu contractul de ..........................., încheiat în cadrul ......................., că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese aşa cum sunt precizate în Capitolul II, Secţiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi astfel cum este definit de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
        De asemenea, declar sub sancţiunile aplicabile infracţiunilor de fals în declaraţii şi uz de fals, că datele înscrise de mine în Lista de verificare a conflictului de interese anexată sunt reale, aşa cum au reieşit din documentele verificate la data întocmirii fişei.
        Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii.
        Data
        Nume prenume,
        Semnătura

    Formular 2
        LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI INCOMPATIBILITĂŢI DE PARTICIPARE*)
        *) Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului

┌────────────────────────────────────────┐
│Beneficiar: │
├────────────────────────────────────────┤
│Contractul de finanţare nr. │
│.............. din data ............... │
├────────────────────────────────────────┤
│Obiectul contractului de achiziţie: │
├──────────────────┬─────────┬───────────┤
│Situaţii potenţial│ │ │
│generatoare de │ │ │
│conflict de │Există │ │
│interese, conform │conflict │ │
│art. 60 din Legea │de │Observaţii │
│nr. 98/2016, cu │interese?│ │
│modificările şi │DA/NU │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├──────────────────┴─────────┴───────────┤
│Comisia de evaluare │
├──────────────────┬─────────┬───────────┤
│1. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor sunt │ │ │
│angajaţi sau deţin│ │ │
│părţi sociale, │ │ │
│părţi de interes, │ │ │
│acţiuni din │ │ │
│capitalul subscris│ │ │
│al unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│2. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor fac │ │ │
│parte din │ │ │
│consiliul de │ │ │
│administraţie/ │ │ │
│organul de │ │ │
│conducere sau │ │ │
│supervizare a │ │ │
│unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│3. Persoanele care│ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor sunt soţ│ │ │
│/soţie, rudă sau │ │ │
│afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv, cu │ │ │
│persoane care fac │ │ │
│parte din │ │ │
│consiliul de │ │ │
│administraţie/ │ │ │
│organul de │ │ │
│conducere sau de │ │ │
│supervizare a │ │ │
│unuia dintre │ │ │
│ofertanţi, terţi │ │ │
│susţinători sau │ │ │
│subcontractanţi │ │ │
│propuşi. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│4. Despre │ │ │
│persoanele care │ │ │
│participă la │ │ │
│evaluarea │ │ │
│ofertelor se │ │ │
│constată sau │ │ │
│există indicii │ │ │
│rezonabile/ │ │ │
│informaţii │ │ │
│concrete că poate │ │ │
│avea, direct ori │ │ │
│indirect, un │ │ │
│interes personal, │ │ │
│financiar, │ │ │
│economic sau de │ │ │
│altă natură, ori │ │ │
│se află într-o │ │ │
│altă situaţie de │ │ │
│natură să îi │ │ │
│afecteze │ │ │
│independenţa şi │ │ │
│imparţialitatea pe│ │ │
│parcursul │ │ │
│procesului de │ │ │
│evaluare. │ │ │
├──────────────────┴─────────┴───────────┤
│Ofertanţii participanţi │
├──────────────────┬─────────┬───────────┤
│5. Reprezentantul │ │ │
│legal de proiect │ │ │
│este acţionar/ │ │ │
│asociat/ │ │ │
│administrator/ │ │ │
│angajat la firmele│ │ │
│participante la │ │ │
│procedura de │ │ │
│atribuire sau are │ │ │
│legături/relaţii │ │ │
│profesionale/de │ │ │
│rudenie cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale acestora. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│6. Ofertantul / │ │ │
│ofertantul asociat│ │ │
│/ subcontractantul│ │ │
│/ terţul │ │ │
│susţinător are │ │ │
│drept membri în │ │ │
│cadrul consiliului│ │ │
│de administraţie/ │ │ │
│organului de │ │ │
│conducere sau de │ │ │
│supervizare şi/sau│ │ │
│are acţionari ori │ │ │
│asociaţi │ │ │
│semnificativi │ │ │
│persoane care sunt│ │ │
│soţ/soţie, rudă │ │ │
│sau afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv ori care │ │ │
│se află în relaţii│ │ │
│comerciale cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale beneficiarului│ │ │
│sau al │ │ │
│furnizorului de │ │ │
│servicii de │ │ │
│achiziţie implicat│ │ │
│în procedura de │ │ │
│atribuire │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│7. Ofertantul a │ │ │
│nominalizat │ │ │
│printre │ │ │
│principalele │ │ │
│persoane desemnate│ │ │
│pentru executarea │ │ │
│contractului │ │ │
│persoane care sunt│ │ │
│soţ/soţie, rudă │ │ │
│sau afin până la │ │ │
│gradul al doilea │ │ │
│inclusiv ori care │ │ │
│se află în relaţii│ │ │
│comerciale cu │ │ │
│persoane cu │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │
│ale beneficiarului│ │ │
│sau al │ │ │
│furnizorului de │ │ │
│servicii de │ │ │
│achiziţie implicat│ │ │
│în procedura de │ │ │
│atribuire. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│8. Există relaţii/│ │ │
│legături între │ │ │
│firmele │ │ │
│participante │ │ │
│(inclusiv asociaţi│ │ │
│/ subcontractanţi)│ │ │
│sau alte părţi │ │ │
│implicate în │ │ │
│procedura de │ │ │
│ofertare la │ │ │
│momentul depunerii│ │ │
│ofertei. │ │ │
├──────────────────┼─────────┼───────────┤
│Situaţii de │Există │ │
│incompatibilitate,│conflict │ │
│conform Legii nr. │de │ │
│10/1995, │interese?│Observaţii │
│republicată, cu │DA/NU/NU │ │
│modificările şi │ESTE │ │
│completările │CAZUL │ │
│ulterioare │ │ │
├──────────────────┴─────────┴─────┬─────┤
│Verificatorul de proiect │ │
├──────────────────┬─────────┬─────┼─────┤
│9. Verificatorul │ │ │ │
│de proiect a │ │ │ │
│participat la │ │ │ │
│elaborarea │ │ │ │
│proiectului sau la│ │ │ │
│elaborarea │ │ │ │
│raportului de │ │ │ │
│expertiză tehnică?│ │ │ │
│(Verificarea │ │ │ │
│acestei situaţii │ │ │ │
│se va face la │ │ │ │
│momentul │ │ │ │
│achiziţiei │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │ │
│verificare a │ │ │ │
│proiectării). │ │ │ │
├──────────────────┼─────────┼─────┼─────┤
│10. Verificatorul │ │ │ │
│de proiect este │ │ │ │
│acţionar majoritar│ │ │ │
│/ asociat/ │ │ │ │
│administrator sau │ │ │ │
│are legături de │ │ │ │
│rudenie/ │ │ │ │
│profesionale cu │ │ │ │
│persoane cu │ │ │ │
│funcţii de decizie│ │ │ │
│din cadrul │ │ │ │
│proiectantului. │ │ │ │
├──────────────────┴─────────┴─────┼─────┤
│Dirigintele de şantier │ │
├──────────────────┬─────────┬─────┼─────┤
│11. Dirigintele de│ │ │ │
│şantier este │ │ │ │
│salariat/acţionar │ │ │ │
│majoritar/ asociat│ │ │ │
│/ administrator la│ │ │ │
│firma care execută│ │ │ │
│lucrarea. │ │ │ │
└──────────────────┴─────────┴─────┴─────┘

        Nume şi prenume reprezentant
        Semnătură
        Data ..............

    Formular 3
        DECLARAŢIE
        de confidenţialitate şi imparţialitate
        Subsemnatul .............., născut la data de .............. în localitatea .............., domiciliat în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., ap. ..., et. ..., sc. ..., sectorul/judeţul .............., codul poştal .............., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ....., codul numeric personal .............., declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:
    a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi;
    b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură şi nu mă aflu într-o altă situaţie de natură să-mi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

        Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.
        Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de selecţie.
        Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.
        Data,
        Semnătura,


    ANEXA 5

    la Ghidul specific

    Model A
        Declaraţie de angajament pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului
        Subsemnatul [Nume şi prenume] , CNP [....],posesor al CI seria [....] nr. [....], eliberată de [....], în calitate de reprezentant legal al [Denumirea organizaţiei solicitante] [Selectează din listă] pentru proiectul [titlul proiectului] pentru care [Selectează din listă] prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca [Denumirea organizaţiei solicitante]
        ● Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul)
        ● Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului.
        ● Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, cheltuielile neeligibile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
        ● În cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru proiectul depus, solicitantul se angajează că va respecta pe toată perioada de durabilitate a proiectului următoarele condiţii:
        ( ) menţină să asigure mentenanţa şi serviciile asociate necesare,
        ( ) să-şi păstreze calitatea de proprietar/administrator al infrastructurii, modificarea acestei calităţi putând fi realizată doar în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ( ) să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare a investiţiei şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acesteia

        ● Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ● Să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● Să identifice riscurile care pot apărea în cadrul proiectului, inclusiv în etapa de implementare şi să propună măsuri de atenuare şi minimalizare a acestora, la un nivel acceptabil.
        ● Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul),
        ( ) Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziţie pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuţie lucrări,
        ( ) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

        ● Să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor principale pentru implementarea proiectului sau reducerea acestora până la un nivel acceptabil, după cum urmează:


┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │ │Măsuri de │
│ │ │atenuare ale │
│ │ │riscului │
│Nr. │ │Solicitantul va│
│crt.│Risc identificat │completa cu │
│ │ │măsurile │
│ │ │preventive care│
│ │ │se vor │
│ │ │întreprinde │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Întârzieri în │Completaţi cu │
│ │atribuirea │măsurile │
│ │contractelor de │preventive care│
│ │achiziţie publică│se vor │
│ │ │întreprinde. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Întârzieri/ │ │
│ │Blocaje în │ │
│ │obţinerea │Completaţi cu │
│ │acordurilor/ │măsurile │
│ │avizelor şi │preventive care│
│ │autorizaţiilor │se vor │
│ │necesare │întreprinde. │
│ │demarării │ │
│ │execuţiei │ │
│ │lucrărilor │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Întârzieri în │Completaţi cu │
│ │execuţia │măsurile │
│ │lucrărilor │preventive care│
│ │conform │se vor │
│ │Graficului de │întreprinde. │
│ │execuţie │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Altele │ │
│ │identificate de │Completaţi cu │
│ │Solicitant, dacă │măsurile │
│ │este cazul │preventive care│
│ ├─────────────────┤se vor │
│ │Completaţi dacă │întreprinde. │
│ │este cazul. │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘

        Semnătura:
        [Nume şi prenume]
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data:
        [Selectează data]

    Model B
        Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
        Subsemnatul [Nume şi prenume] , CNP [ ] posesor al CI seria [....] nr. [....], eliberată de [....], în calitate de reprezentant legal [funcţia] al [denumirea organizaţiei solicitante], cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        [denumirea organizaţiei solicitante] depune Cererea de finanţare cu titlul [.....................], din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C1 - Investiţia 2: Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, apelul de proiecte [Alege din listă], în calitate de:
        [Alege din listă]

        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor
        (Fiecare membru al parteneriatului va completa câte o Declaraţie de eligibilitate)
        [completează listă integrală cu denumirile complete ale partenerilor]

    A. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanţare este/sunt următoarea/le:
        [completează componenta/componentele inclusă/e în cererea de finanţare]
        (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de finanţare)

    B. [denumirea organizaţiei solicitante] nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare:
    a) să se afle în stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a);
    c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) (Unde e cazul) să nu deţină dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.

    C. Terenul/terenurile care fac obiectul proiectului propus prin cererea de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte/îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;
        ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
        ● să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

    D. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, contractare şi implementare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    E. Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează drepturile asupra imobilului (clădire şi teren), obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, conform legislaţiei în vigoare, după caz.
        Drepturile anterior menţionate sunt acoperitoare pentru investiţia propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de finanţare.
        Dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei.

    F. Proiectul propus spre finanţare include/nu include activităţi eligibile desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
        Proiectul nu include lucrări de intervenţie/activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin alte programe operaţionale sau prin alte programe cu surse publice de finanţare, evitându-se astfel dubla finanţare.

    G. La data depunerii cererii de finanţare, declar că infrastructura existentă de apă/apă uzată la care se vor lega tronsoanele propuse prin proiect este:
        [] Funcţională
        Şi/sau

        [] în curs de execuţie, iar stadiul fizic de realizare este mai mare de 90%, şi voi prezenta în vederea semnării contractului de finanţare documentele care atestă funcţionalitatea reţelei existente, conform prevederilor Ghidului specific.

    H. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    I. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    J. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    K. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.
        Punct obligatoriu în cazul Solicitanţilor de tip operator regional/operator local:

    L. Declar că datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi sunt de acord cu verificarea acestora de către MMAP şi alte instituţii abilitate conform legislaţie.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data: │Semnătura: │
├───────────┼──────────────────────────┤
│[Selectează│[Numele şi prenumele] │
│data] │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Semnătura reprezentantului│
│ │legal al solicitantului │
└───────────┴──────────────────────────┘


    Model C
        Model recomandat pentru
        ACORD DE PARTENERIAT
    ART. 1
    Părţile
    1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal*1) având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1
        *1) codul fiscal sau codul TVA, după caz

    2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru 2/Partener 2
    3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului
        au convenit următoarele:

    ART. 2
    Obiectul
    (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul PNRR, Componenta 1 Managementul Apei, INVESTIŢIA 2: Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate, apel de proiecte ................................. (codificarea apelului)
    (2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

    ART. 3
    Principiile de bună practică ale parteneriatului
    (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.
    (2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
    (3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.
    (4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

    ART. 4
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partener: Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Roluri şi responsabilităţi│
├───────────┼──────────────────────────┤
│Lider de │Se vor descrie │
│proiect │activităţile şi │
│(Partener │subactivităţile pe care │
│1) │fiecare partener trebuie │
│ │să le implementeze │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Partener n │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


    (2) Responsabilităţi şi angajamente financiare între parteneri

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Organizaţia │Contribuţia (unde este │
│ │cazul) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Valoarea contribuţiei (în│
│Lider de │lei) │
│proiect │Valoarea contribuţiei la │
│(Partener 1)│valoarea totală a │
│ │proiectului (%) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Partener 2 │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Partener n │ │
└────────────┴─────────────────────────┘


    (3) Transferul fondurilor de către MMAP se poate efectua în contul/conturile liderului de parteneriat astfel:

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Organizaţia │Cod IBAN │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lider de proiect│Cont pentru cerere de│
│(Partener 1) │avans/rambursare │
│ │Denumire Bancă/Adresă│
└────────────────┴─────────────────────┘


    (4) Transferul fondurilor de către Liderul de parteneriat se poate efectua în conturile partenerilor astfel:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Organizaţia│Cod IBAN │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Cont pentru cerere de │
│Partener 2 │avans/rambursare │
│ │Denumire Bancă/Adresă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Cont pentru cerere de │
│Partener n │avans/rambursare │
│ │Denumire Bancă/Adresă │
└───────────┴──────────────────────────┘    ART. 5
    Perioada de valabilitate a acordului
        Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
        Drepturile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

        Obligaţiile liderului de parteneriat

    (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

    (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MMAP

    (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

    (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de avans/rambursare către MMAP conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

    (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

    (7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.

    (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său.


    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n
        Drepturile Partenerilor 2, 3, n

    (1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

    (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

    (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

    (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către MMAP.

        Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

    (5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

    (6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

    (7) Partenerii trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.

    (8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR.

    (9) Partenerii trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.

    (10) Partenerii sunt obligaţi să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.

    (11) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

    (12) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele lor.

    (13) Partenerii au obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.

    (14) Partenerii au obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri.


    ART. 8
    Achiziţii publice
    (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiilor publice.

    ART. 9
    Proprietatea
    (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
    (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
    (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
    (2) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

    ART. 10
    Confidenţialitate
    (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate. Informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 11
    Legea aplicabilă
    (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.
    (2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

        Anexe
        Se vor enumera şi ataşa Anexele la acordul de parteneriat, cu prioritate Declaraţiile şi angajamentele asumate de parteneri care stau la baza Declaraţiilor şi angajamentelor asumate de Lider odată cu cererea de finanţare depusă la MMAP.

        Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
        SAU

        Întocmit într-un singur exemplar, sub semnătura electronică extinsă a reprezentanţilor legali ai partenerilor, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Semnături

┌───────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │Numele, │ │ │
│Lider de │prenumele şi │ │Data şi │
│parteneriat│funcţia │Semnătura│locul │
│(Partener │reprezentantului│ │semnării│
│1) │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │Data şi │
│Partener 2 │funcţia │Semnătura│locul │
│ │reprezentantului│ │semnării│
│ │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│ │Numele, │ │ │
│ │prenumele şi │ │Data şi │
│Partener 3 │funcţia │Semnătura│locul │
│ │reprezentantului│ │semnării│
│ │legal al │ │ │
│ │organizaţiei │ │ │
└───────────┴────────────────┴─────────┴────────┘


    Model D
    Declaraţie privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate
    în cadrul proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021, normelor metodologice de aplicare a acestuia şi ale Ghidului specific, declar că
        [] TVA aferentă cheltuielilor eligibile din Cererea de finanţare este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale şi nu o solicit spre finanţare prin MMAP.
        [] TVA aferentă cheltuielilor eligibile din Cererea de finanţare nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale şi solicit acceptarea spre finanţare prin MMAP, a sumei de:
        [Valoarea TVA] lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA în valoare de [Valoarea cheltuielilor eligibile] lei, conform bugetului totalizator - anexă la Cererea de finanţare.┌─────┬────────────────────────────────┐
│Data:│Semnătura: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │[Nume şi Prenume] │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Model E
    Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea
    proiectului pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat
        Subsemnatul [Nume şi Prenume], CNP [...............],posesor al CI seria [.........] nr. [............], eliberată de [.........], în calitate de reprezentant legal al [completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante]
        [Selectează] pentru proiectul [completaţi cu titlul proiectului] pentru care [selectează] prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă,
        Declar că activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineşte astfel:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Referitor la obiectivul de mediu 1 -Atenuarea schimbărilor climatice- Prin această intervenţie se vor realiza reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi/sau se vor monta Sisteme Individuale Adecvate. Investiţiile propuse în cadrul acestei intervenţii nu generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră.
        Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice- Investiţiile propuse nu prejudiciază adaptarea la schimbările climatice, Dimpotrivă acestea contribuie la acţiunile de adaptare prin asigurarea alimentării cu apă sigură a populaţiei, reducerea pierderilor de apă din reţele şi disponibilitatea mai mare a resurselor de apă prin reducerea poluării şi creşterii calităţii acestora.
        Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2018, unul din aspectele analizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului în etapa de încadrare în vederea luării deciziei cu privire la necesitatea elaborării raportului privind impactul asupra mediului este: 'riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;". Aceste informaţii trebuie prezentate de titular în cadrul memoriului de prezentare elaborat pentru parcurgerea acestei etape. De asemenea, prin Legea nr. 292/2018 este stabilit un set minim de informaţii care trebuie prezentate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, fiind incluse informaţiile privind: 'impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice;"
        Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi marine - se va demonstra în cadrul documentaţiior tehnice , în etapa de execuţie modul de implementare a principiilor DNSH :
        ● Lucrările nu vor deteriora starea/potenţialul ecologic a/al corpurilor de apă şi nu vor împiedica îmbunătăţirea potenţialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;
        ● Prin excepţie de la cerinţa de mai sus, în cazul în care investiţiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea/potenţialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării/potenţialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiţii îndeplineşte condiţiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:
    - se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;
    – se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major şi/sau beneficiile aduse mediului şi societăţii de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 Page 8 din DCA) sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menţinerea securităţii umane sau pentru dezvoltarea durabilă;
    – beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opţiune superioară din punct de vedere al protecţiei mediului), din motive care ţin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară.

        ● De asemenea, în cadrul analizei de opţiuni la nivel de proiect, pentru opţiunea selectată, se va demonstra că au fost luate în considerare opţiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere al protecţiei mediului, precum şi impactul cumulat cu alte proiecte din bazinul hidrografic;
        ● Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile şi habitatele direct dependente de apă.

        Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare va fi realizată cu respectarea următoarelor cerinţe:
        ● Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase.
        ● În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ şi pietriş altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi generate pe şantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare material, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.
        ● Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizaţi în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul deşeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul.
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligaţia, conform HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să ţină evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate.

        Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea şi controlul poluării în aer, apă sau sol Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer şi sol) potenţial afectaţi stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.
        Aerul
        În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise şi mobile sau staţionare difuze/dirijate.
        Activitatea de realizare a lucrărilor de construcţii include deopotrivă şi surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfăşurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcţie, dar şi de vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.
        Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor nu depăşeşte limitele maxime permise, este temporară (în timpul executării lucrărilor), intermitentă (în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.
        Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puţin poluante.

        Apa
        Pe parcursul etapei de execuţie, se vor lua măsurile necesare astfel încât deşeurile rezultate din demontări/demolări, precum şi materialele necesare pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltraţiile în stratul acvifer sau în apele de suprafaţă, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.
        Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la faţa locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.
        Funcţionarea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conţin un factor de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă şi temporară a corpurilor de apă de suprafaţă, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuţie a proiectului.
        În etapa de dezafectare a proiectului, potenţialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje.

        Utilizarea substanţelor chimice
        De asemenea, în ceea ce priveşte utilizarea şi prezenţa substanţelor chimice, activitatea nu va utiliza:
    (a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului , cu excepţia cazului în care substanţele sunt prezente ca urme neintenţionate de contaminant;
    (b) mercurul şi a compuşii mercurului, amestecurile acestora şi a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    (c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului ;
    (d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului , cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;
    (e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin condiţiile specificate în anexa respectivă;
    (f) unor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 şi sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate;
    (g) altor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate.

        Deşeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavaţii, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deşeurilor în vederea valorificării şi/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuţiei lucrărilor se va acorda o atenţie deosebită scurgerilor de carburanţi şi se va asigura un management al deşeurilor adecvat - depozitarea deşeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecţiei adecvate pentru a fi evitate infiltraţiile şi poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport noi, performante, iar transportul materialelor se va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii, acolo unde va fi cazul, vor fi instalate bariere fonice conforme cu Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului.

        Referitor la obiectivul de mediu Protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor
        Impactul potenţial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate şi Directivei Păsări, fiind urmărit în special potenţialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum şi evaluarea impactului cumulat (între investiţiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.
        Se va avea în vedere: Noile construcţii nu vor fi construite pe una dintre următoarele:
    a) teren arabil şi terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilităţii solului şi cu biodiversitate subterană, astfel cum se menţionează în studiul UE LUCAS;
    b) terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversităţii ridicate şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (floră şi faună) enumerate pe Lista Roşie Europeană sau pe Lista Roşie IUCN;
    c) teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parţial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar şi atunci când aceşti copaci nu au atins încă dimensiunea şi acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiţia FAO a pădurilor.

        Solicitantul îşi asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC şi PTh, cât şi monitorizarea şi justificarea implementării acestor principii în timpul execuţiei.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul îşi asumă să includă în caietele de sarcini şi tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru execuţia lucrărilor, beneficiarul îşi asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH.
        Totodată, MAMP va condiţiona plăţile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuţie:
    - Situaţie de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):
        > Cantitate de materiale desfiinţate [...] [Selectează din listă]
        > Cantitate de materiale reutilizate [...] [Selectează din listă]
        > Cantitate de materiale reciclate [...] [Selectează din listă]
        > Cantitate de deşeuri [...] [Selectează din listă]

    – Certificare de către firma de gestiune deşeuri cu cantitatea de deşeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deşeuri incinerate
    – Declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)
    – Fişă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
    – Fişe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării

        Intervenţiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului în ceea ce priveşte economia circulară:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor
    - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi proiectului tehnic (descrierea gestionării deşeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deşeuri din construcţie, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de construcţie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalităţii de reutilizare a materialelor desfiinţate.

        Elemente de verificare pe perioada execuţiei lucrărilor
    - document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activităţile/lucrările executate şi cantitatea acestora;
    – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice
    – contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor.

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor
    - declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate;
┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data: │Semnătura: │
├───────────┼──────────────────────────┤
│[Selectează│[Nume şi prenume] │
│data] │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Semnătura reprezentantului│
│ │legal al solicitantului │
└───────────┴──────────────────────────┘


    Model F
        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul [completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare] din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C1 - Managementul Apei, Investiţia 2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate.
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secţiunii specifice din ghid).
        CONSIMŢĂMÂNT
        [Selectează] [Nume, Prenume], CNP [...........], [Selectează] a CI seria [.........] nr [............],[Selectează] în [.........], e-mail [............], telefon [.................] în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al:
        [.................]
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului/partenerului reprezentat)

        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul [................], depusă în cadrul apelului de proiecte [.....................], să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MMAP de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul [..............................],
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de e-mail [.....................].
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME [.........................]
        DATA [Selectează data]
        SEMNĂTURA .................

    ANEXA 6

    la Ghidul specific
    Lista de verificare a respectării principiilor DNSH Investiţia 12.
    Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de I.e. care împiedică
    atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate
        Prin cererea de finanţare nr.[..............] din data [Selectaţi data] se propune (scurtă descriere a activităţilor/achiziţiilor/investiţiilor propuse prin proiect)
    I2. Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale protejate

┌─┬───────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea │
│ │mediu evaluat │ │Evaluare │respectării │
│ │conform │Evaluare │aprofundată│principiului │
│ │principiului │simplificată│/ de fond │DNSH pentru │
│ │DNSH │ │ │obiectivul de │
│ │ │ │ │mediu relevant│
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Cerinţe: │
│ │ │ │ │Solicitantul │
│ │ │ │ │va justifica │
│ │ │ │ │faptul că │
│ │ │ │ │proiectul │
│ │ │ │ │respectă │
│ │ │ │ │principiul │
│ │ │ │ │DNSH în ceea │
│ │ │ │ │ce priveşte │
│ │ │ │ │obiectivul de │
│ │Atenuarea │ │ │mediu evaluat │
│1│schimbărilor │X │[...] │(a se vedea │
│ │climatice │ │ │Orientările │
│ │ │ │ │tehnice │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │principiului │
│ │ │ │ │de „a nu aduce│
│ │ │ │ │prejudicii │
│ │ │ │ │semnificative”│
│ │ │ │ │(2021 /C58/01)│
│ │ │ │ │şi Declaraţia │
│ │ │ │ │DNSH - Anexa 5│
│ │ │ │ │model E). │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Adaptarea la │ │ │ │
│2│schimbările │X │[...] │[...] │
│ │climatice │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Utilizarea │ │ │ │
│ │durabila si │ │ │ │
│3│protecţia │X │[...] │[...] │
│ │resurselor de │ │ │ │
│ │apa si a celor │ │ │ │
│ │marine │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Economia │ │ │ │
│ │circulară, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│4│prevenirea │X │[....] │[...] │
│ │generării de │ │ │ │
│ │deşeuri şi │ │ │ │
│ │reciclarea │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Prevenirea şi │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │
│5│poluării │X │[....] │[....] │
│ │aerului, apei │ │ │ │
│ │şi solului │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Protecţia şi │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │
│6│biodiversităţii│X │[....] │[...] │
│ │şi │ │ │ │
│ │ecosistemelor │ │ │ │
└─┴───────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘


    ANEXA 7

    la Ghidul specific
        Model B
    Aviz de conformitate al Operatorului Regional/Local faţă de investiţiile
    propuse spre finanţare prin Investiţia 2 din Componenta 1 -
     Managementul apei din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        SC .............. SA, în calitate de Operator Regional/Local din judeţul/regiunea .............., în urma analizării documentaţiei aferente, confirm următoarele:
    – .............. (localitatea/localităţile) pentru care ........... (UAT/ADI), în calitate de Solicitant/Partener, a elaborat proiectul .............. în vederea obţinerii finanţării prin Investiţia 2 din Componenta 1 - Managementul apei din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă face/fac parte din aglomerarea .............. având sub 2.000 l.e., în conformitate cu Master Planul aprobat.
        * se va menţiona aglomerarea şi eventualele investiţii derulate de operator în respectiva localitate/respectivele localităţi, dacă este cazul.
        .............................................................

    – Soluţia tehnică prezentată în documentaţia transmisă spre avizare asigură funcţionalitatea şi compatibilitatea investiţiei cu sistemele de apă/apă uzată proiectate/implementate la nivel regional prin alte programe finanţate prin fonduri publice de către operator şi, unde este cazul, permite ulterior, preluarea în operare, de către acesta, a investiţiei realizate prin PNRR, dacă va fi cazul:
        [] Da
        [] Nu
        Indiferent de răspuns, operatorul regional va explica răspunsul din punct de vedere tehnic ...................................

    – Investiţia propusă spre finanţare:
        [] este
        [] nu este
        cuprinsă în Master Planul aprobat pentru apă/apă uzată;
        În cazul răspunsului negativ, operatorul regional va analiza oportunitatea investiţiei şi va propune, după caz, actualizarea Master Planului. Avizul va rămâne, însă, negativ, până la actualizarea Master Planului. Se va justifica răspunsul
        .................................................................


    – .......................... (UAT/ADI) beneficiază de investiţii finanţate prin POIM 2014-2020/PODD 2021-2027/PNDR 2014-2020.
        [] Da
        [] Nu
        În cazul răspunsului afirmativ, operatorul regional va explicita complementaritatea investiţiilor.
        .................................................................┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
└───────────┴──────────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016