Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022  privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 4 octombrie 2022 privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 997 bis din 13 octombrie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 2.606 din 4 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 997 din 13 octombrie 2022.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

    COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
    INVESTIŢIA I1.
        Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune.

    SUBINVESTIŢIA I1.D. - CONSTRUIREA INSTALAŢIILOR DE RECICLARE A DEŞEURILOR PENTRU A ÎNDEPLINI ŢINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.D, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.

        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet https://www.afm.ro/pnrr/ pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.
        Coordonatorul de investiţii pentru prezentul ghid specific este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
        Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti Email: dgpnrr@mmediu.ro.
        Administratorul schemei de ajutor de stat
        Administraţia Fondului pentru Mediu
        Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, Sector 6 Bucureşti, cod poştal: 060031 - Email: pnrr@afm.ro
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, Componenta, Obiectivul General
        Pilonul 1. Tranziţie Verde
        Componenta C3: MANAGEMENTUL DEŞEURILOR face parte din Pilonul I. Tranziţie verde.
        Obiectivul acestei componente reprezintă accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economie circulară.
        Managementul deşeurilor vizează îmbunătăţirea implementării colectării separate, controlului şi monitorizării parametrilor de calitate a mediului. Investiţiile din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în domeniul gestionării deşeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ţinta naţională de atingere a ratei de 50% de reciclare şi pregătire pentru reutilizare a deşeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).
        Ghidul de finanţare va asigura faptul că alocarea aferentă investiţiei I.l.d va fi utilizată pentru Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară, respectând Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Investiţia I.1.d. Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară.
        Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere şi modernizare a sistemelor de gestionare a deşeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile şi tranziţiei la economia circulară.
        Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de reciclare a deşeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară.

    1.2. Informaţii despre apelurile de proiecte
        Ce tip de proiecte se lansează?
        Pentru investiţia I.1.d: Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară PNRR/2022/C3/S/I.1.D se lansează apel de proiecte de tip competitiv, pe principiul selecţie de proiecte pe bază de punctaj, cu respectarea cerinţelor privind încadrarea proiectului în specificaţiile impuse de prezentul Ghid.
        Apel de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri.

    PNRR/2022/C3/I.1.D.1
        Prima rundă de atragere de fonduri:
        ● Apel deschis pentru toţi beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, cu încadrare în limita bugetului maxim eligibil prealocat.
        ● Abordarea va fi de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, pe baza criteriilor de selecţie.


    PNRR/2022/C3/I.1.D.2
        În situaţia în care după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:
        În această rundă, abordarea va fi de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, pe baza criteriilor de selecţie.
        Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou - depuse.

    PNRR/2022/C3/I.1.D.n
        Până la epuizarea alocării financiare totale conform secţiunii 1.5.1
        Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare
        ● Prima rundă:
    () Data deschidere apel de proiecte: 01.11.2022
    () Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2022, ora 12:00 o Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 12:00

        ● Runda II

        Data deschidere apel de proiecte: ........... 2022/2023
        Data şi ora de începere a depunerii de proiecte ........... 2022/2023, ora 10:00
        Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte .......... 2022/2023, ora 23:59
        Termenele pentru rundele ulterioare primei etape de atragere de fonduri se vor stabili în funcţie de fondurile rămase disponibile.


    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul investiţiei
        Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice pentru construirea instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile şi atingerii ţintelor de reciclare în acord cu Strategia Naţională privind economia circulară şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.
        Activităţile specifice eligibile pot include construirea instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat (de exemplu: linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcţii, depozitare şi logistică, sau altele).
        Investiţiile propuse vor fi de ultimă generaţie, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare şi intervenţie, fapt care va conduce la reducerea consumurilor tehnologice de energie, transport tehnologic şi mentenanţă.

    1.4. Tipuri de solicitanţi
        Tipurile de solicitanţi care pot depune cereri de finanţare sunt:
     ● Operatorii economici prevăzuţi la secţiunea 3.1.1.


    1.5. Alocarea apelului de proiecte
    Alocarea financiară totală
        Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările destinate construirii instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat în cadrul Investiţiei I.1, subinvestiţiei I.1.d. este de 286.000.000 Euro,echivalentul a 1.406.977.000 lei, din care 66.000.000 Euro, echivalentul a 324.687.000 lei, reprezintă alocare financiară suplimentară*1) de 30% din sumele alocate prin PNRR investiţiei, distribuite astfel:
        *1) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020
        ● Alocare financiară din PNRR: 220.000.000 Euro, echivalentul a 1.082.290.000 lei;
        ● Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021: 66.000.000 Euro, echivalentul a 324.687.000 lei;
        ● Alocare financiară totală: 286.000.000 Euro, echivalentul a 1.406.977.000 lei.

        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la 31.05.2021.

    Alocarea financiară la nivel de proiect
        Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA, conform intensităţilor de finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat regional, prezentate în tabelul de mai jos.
        Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro, calculată la cursul euro stabilit în cuprinsul ghidului.
        În cadrul unui proiect sunt eligibile costuri în cuantum de minimum 85% din valoarea proiectului pentru investiţiile ce vizează activităţile aferente următoarelor coduri CAEN: 3821; 3822; 3832; 3831. În cazul proiectelor care includ investiţii în activităţile aferente codurilor CAEN 3811 şi 3812, cuantumul maxim al acestora poate fi de 15% din valoarea proiectului.
        Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la 31.05.2021.
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este exprimată în echivalent - subvenţie brută (în vederea calculării intensităţii, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe) şi nu depăşeşte pragul pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză; aceste praguri se aplică pentru intensitatea calculată ca procentaj din costurile eligibile ale investiţiilor în active corporale şi necorporale.
        În conformitate cu prevederile H.G. nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale şi a Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, precum şi al Deciziei (C) 2021/9750 final din 20/12/2021, intensitatea acordată este:

┌─────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului 01.01.2022 - │
│ │ │31.12.2027 │
│Codul│Denumirea ├─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│NUTS │regiunii NUTS │ÎNTREPRINDERI│ÎNTREPRINDERI│MICROÎNTREPRINDERI│
│ │ │MARI │MIJLOCII │/ ÎNTREPRINDERI │
│ │ │ │ │MICI │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO11 │Nord-Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO111│Bihor │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO112│Bistriţa-Năsăud│50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO113│Cluj │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO114│Maramureş │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO115│Satu Mare │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO116│Sălaj │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Centru │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO121│Alba │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO122│Braşov │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO123│Covasna │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO124│Harghita │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO125│Mureş │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO126│Sibiu │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO12 │Nord-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO211│Bacău │60 % │70 % │75 %*2) │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO212│Botoşani │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO213│Iaşi │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO214│Neamţ │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO215│Suceava │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO216│Vaslui │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO22 │Sud-Est │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO221│Brăila │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO222│Buzău │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO223│Constanţa │50 % │60 % │70 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO224│Galaţi │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO225│Vrancea │60 % │70 % │75 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO226│Tulcea │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO31 │Sud-Muntenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO311│Arges │50 % │60 % │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO312│Călăraşi │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO313│Dâmboviţa │50 % │60 % │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO314│Giurgiu │50 % │60 % │70% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO315│Ialomiţa │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO316│Prahova │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO317│Teleorman │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO41 │Sud-Vest Oltenia │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO411│Dolj │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO412│Gorj │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO413│Mehedinţi │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO414│Olt │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO415│Vâlcea │60 % │70 % │75% │
├─────┼───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│RO42 │Vest │
├─────┼───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│RO421│Arad │30 % │40 % │50 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO422│Caras-Severin │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO423│Hunedoara │40 % │50 % │60 % │
├─────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│RO424│Timiş │30 % │40 % │50 % │
└─────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┘

        *2) Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, ceea ce limitează la maximum 75% intensitatea ajutorului de stat regional.


┌─────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │Intensitatea maximă a ajutorului │
│Codul│Denumirea│01.01.2022 - 31.12.2027 │
│NUTS │regiunii ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │NUTS │ÎNTREPRINDERI│ÎNTREPRINDERI│ÎNTREPRINDERI│
│ │ │MARI │MIJLOCII │MICI │
├─────┼─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│RO322│Ilfov (parţial) │
├─────┴─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Numai │ │ │ │
│următoarele │ │ │ │
│părţi din │ │ │ │
│regiunea NUTS 3│ │ │ │
│sunt eligibile │ │ │ │
│ca zone "c" │ │ │ │
│care nu sunt │ │ │ │
│predefinite: │ │ │ │
│Ciorogârla, │35 % │45 % │55 % │
│Domneşti, │ │ │ │
│Clinceni, │ │ │ │
│Cornetu, │ │ │ │
│Bragadiru, │ │ │ │
│Dărăşti-Ilfov, │ │ │ │
│Jilava, 1 │ │ │ │
│Decembrie, │ │ │ │
│Copăceni, │ │ │ │
│Vidra, Berceni.│ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Numai │ │ │ │
│următoarele │ │ │ │
│părţi din │ │ │ │
│regiunea NUTS 3│ │ │ │
│sunt eligibile │ │ │ │
│ca zone "c" │ │ │ │
│care nu sunt │ │ │ │
│predefinite: │ │ │ │
│Periş, │ │ │ │
│Ciolpani, │ │ │ │
│Snagov, Gruiu, │ │ │ │
│Nuci, │45 % │55 % │65 % │
│Grădiştea, │ │ │ │
│Petrăchioaia, │ │ │ │
│Dascălu, Moara │ │ │ │
│Vlăsiei, │ │ │ │
│Baloteşti, │ │ │ │
│Corbeanca, │ │ │ │
│Buftea, │ │ │ │
│Chitila, Glina,│ │ │ │
│Cernica, │ │ │ │
│Dobroeşti, │ │ │ │
│Pantelimon. │ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

        Diferenţa de la valoarea finanţată până la valoarea totală a proiectului este contribuţia beneficiarului. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă (de exemplu, dar fără a se limita la, credit bancar), sub o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
        Solicitantul beneficiază de intensitatea de finanţare aferentă regiunii de implementare a proiectului.
        În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

    1.6. Indicatorii apelului de proiecte
        ● Numărul de unităţi de reciclare nou create;
        ● Numărul de unităţi existente a căror activitate se diversifică;
        ● Cantitatea de deşeuri reciclate;
        ● Rata de reciclare.

┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────┐
│ │Număr la │Număr la │ │
│Rezultate │începutul │finalul │Ţintă│
│ │implementării│implementării│ │
│ │proiectului │proiectului │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Unităţi de │ │ │ │
│reciclare │Nr. │Nr. │Nr. │
│nou create │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Numărul de │ │ │ │
│unităţi │ │ │ │
│existente a│ │ │ │
│căror │Nr. │Nr. │Nr. │
│activitate │ │ │ │
│se │ │ │ │
│diversifică│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Cantitatea │ │ │ │
│de deşeuri │Kg. │Kg. │Kg. │
│reciclate │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────┤
│Rata de │% │% │% │
│reciclare │ │ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┴─────┘

        Indicatorii vor fi preluaţi în cererea de finanţare, centralizat, la nivel de proiect.
        Calendarul propus prin PNRR menţionează construirea şi punerea în funcţiune a cel puţin 26 de noi instalaţii de reciclare până la 30.06.2026.


    2. Ajutor de stat
        Investiţiile iniţiale pentru instalaţii de reciclare se realizează în baza Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2269/24.08.2022.
        Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional exceptat de la notificare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014.
        Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar implementarea schemei se va face prin Administraţia Fondului pentru Mediu.
        Textul integral al schemei se află publicat pe pagina web a AFM (https://www.afm.ro/pnrr/).
     Definirea termenilor utilizaţi în prezentul ghid se regăseşte la subcapitolul 2.1.
        Obiectivul Schemei îl constituie acordarea de sprijin financiar operatorilor economici în vederea realizării de investiţii iniţiale destinate sortării, tratării, reciclării şi valorificării deşeurilor, în vederea obţinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, cu scopul reducerii la minimum a efectelor negative a deşeurilor asupra populaţiei şi asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate.
    2.1. Definiţii şi abrevieri
        În schemă, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) operator economic - persoană juridică de drept public sau privat care prestează activităţi cu caracter economic pe teritoriul României, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal şi de modul de finanţare; operatorii economici pot fi de tip întreprindere mare, mijlocie sau mică;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care se încadrează în definiţia IMM-urilor, conform Anexei nr. 1 la Regulamentul CE nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu prevederile H.G. nr. 311/2022 şi ale Deciziei (C) 2021/9750 final din 20/12/2021 sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
        ● realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
        Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.

    d) întreprindere mijlocie - întreprindere care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
    e) întreprindere mică - întreprindere care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    f) microîntreprindere - întreprindere care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    g) întreprindere mare - întreprindere care are cel puţin 250 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă care depăşeşte 50 de milioane de euro sau active totale care depăşesc 43 de milioane de euro, echivalent în lei;
    h) active corporale - activele constând în clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente; în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutor pentru achiziţionarea de terenuri;
    i) active necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    j) investiţie iniţială - o investiţie în active corporale şi necorporale referitoare la înfiinţarea unei noi unităţi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
    k) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procentaj din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    l) intensitatea ajutorului în echivalent-subvenţie brută - valoarea actualizată a ajutorului, exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiilor;
    m) începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament care creează obligaţii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminare, în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulament;
    n) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane de euro, calculate la preţurile şi la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului;
    o) valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 de milioane EUR, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane EUR şi 100 de milioane EUR, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane EUR;
    p) întreprindere în dificultate - în sensul schemei, o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoarele:
        ● [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel mult 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
        ● [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate, cel mult 3 ani de la înfiinţare] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
        ● atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
        ● atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
        ● în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0. (EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu impozitele + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea).


    q) reciclare deşeuri - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială sau alte scopuri, aceasta include retratarea materialelor organice dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere; r) administrator al schemei - Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM);
    s) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP);
    t) gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;
    u) tratarea deşeurilor - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;
    v) deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;
    w) deşeu periculos - orice deşeuri care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general;
    y) eliminare - orice operaţiune care nu este operaţiune de valorificare chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;
    z) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European.

        Termenele din ghid se calculează incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se împlineşte, potrivit art. 599 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


    3. Evaluarea, Eligibilitatea Solicitantului, Proiectului, Eligibilitatea Cheltuielilor şi Selecţia Proiectelor
    3.1. Evaluarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii presupune următoarele aspecte:
    1. Se va avea în vedere existenţa şi forma Cererilor de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid.
    2. Se va verifica îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv:
    a. Eligibilitatea solicitantului - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul Ghid.
    b. Eligibilitatea Cererii de finanţare - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid.


        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării precum şi pe perioada implementării proiectului.
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul acestei secţiuni.
        AFM, în calitate de administrator de schemă, va realiza procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor. În acest sens, poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanţare şi/sau a anexelor acesteia. Se pot solicita maximum două clarificări sau, după caz, completări ale Cererilor de finanţare. Solicitările de clarificare/completări sunt transmise Solicitantului prin aplicaţia informatică.
        În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, AFM poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile să fie corecte şi corelate.
        Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de maximum 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secţiunii 1.2.2.
        Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanţare.
        În cazul neprimirii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul va fi declarat RESPINS.
        După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.
    3.1.1. Solicitanţi eligibili
        Sunt solicitanţi eligibili:
        ● Operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
    () 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
    () 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
    () 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    () 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
    () 3811 - colectarea deşeurilor nepericuloase;
    () 3812 - colectarea deşeurilor periculoase.


        Bugetul proiectului trebuie să fie alocat în proporţie de minimum 85% către cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
    () 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
    () 3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
    () 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    () 3831 - demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

        La data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să fie autorizat să desfăşoare desfăşoare cel puţin una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821, 3822, 3832 şi 3831.
        Solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna dintre situaţiile de neeligibilitate prezentate în Declaraţia de eligibilitate (Anexa 4 model B)
        Pentru completarea cererii de finanţare se va utiliza Declaraţia de eligibilitate în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanţării din cadrul acestei investiţii.
        Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:
    a) Să fie în stare de insolvenţă sau faliment sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să fi încheiat acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menţionate, să îşi suspende activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau să fie în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementări naţionale;
    b) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situaţiile de la litera a);
    c) Să fie în dificultate, potrivit definiţiei de la art. 2, punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c), prezentul ghid se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021;
    d) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Să înregistreze obligaţii legale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1, pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; să înregistreze obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu;
    f) Să nu deţină capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    h) Să fie subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    i) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracţiuni împotriva mediului;
    j) Să fie în interdicţie bancară;
    k) Să fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită finanţarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare;
    l) Să nu fie autorizat să desfăşoare cel puţin una din activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deşeurilor periculoase.

        Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept în perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare AFM, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

     Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile Solicitantul va completa şi semna Declaraţie de angajament (Anexa 4 model A).
        Solicitantul se angajează că va menţine investiţia în regiunea beneficiară pe o perioadă de minimum 5 ani, respectiv 3 ani de la data ultimei plăţi, după caz.
        Solicitantul întreprindere mare trebuie să menţină în regiunea beneficiară investiţia realizată prin intermediul PNRR pe o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării lucrărilor; pentru solicitantul IMM, termenul este de minimum 3 ani de la data finalizării lucrărilor.
        Această regulă nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament învechit ca urmare a unei evoluţii tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru durata minimă necesară. În această situaţie, instalaţiile sau echipamentele care se înlocuiesc trebuie să fie de performanţe cel puţin egale cu cele pe care le înlocuiesc.
        Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi
        Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
        ● să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale).
        Solicitantul trebuie să demonstreze disponibilitatea imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia
        Solicitantul demonstrează calitatea de proprietar sau concesionar al imobilului pe/în care se implementează proiectul, pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării acestuia. Beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării.
     În plus, pentru completarea cererii de finanţare, se va utiliza Declaraţia de eligibilitate (Anexa 4) în care sunt detaliate condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus spre finanţare, respectiv:
        ● Să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi să nu fie ipotecat.


    Activităţile propuse prin proiect se încadrează în acţiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei investiţii
        Prin proiect se finanţează activităţi destinate realizării de investiţii iniţiale noi în instalaţii de reciclare a deşeurilor colectate separat, destinate reducerii efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului, reducerii consumului de resurse primare în vederea promovării dezvoltării economice durabile în toate regiunile şi pentru a atinge obiectivele de reciclare din pachetul privind Strategia naţională privind economia circulară şi din Planurile de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi planul de gestionare a deşeurilor din municipiul Bucureşti.
        Toate lucrările/achiziţiile ce vor fi realizate în cadrul proiectului trebuie să fie fundamentate şi să fie în conformitate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor conform subcapitolul 3.2 din Ghid.
     Beneficiarii vor adapta proiectul astfel încât acesta să includă soluţii de energie regenerabilă (cu titlul de exemplu: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.), precum şi soluţii pentru asigurarea de utilităţi (apă curentă), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel încât să fie asigurată contribuţia investiţiei la obiectivele privind schimbările climatice (se va completa punctul M din Anexa 4, model B, Declaraţia de eligibilitate), cu menţiunea că energia generată nu va fi injectată în sistemul energetic naţional.
        Vehiculele achiziţionate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.
        Instalaţiile de reciclare vor fi construite şi puse în funcţiune în vederea atingerii ţintelor de reciclare prevăzute în Strategia naţională privind economia circulară, în Planul naţional de gestionare a deşeurilor/planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi în Planul de gestionare a deşeurilor din Municipiul Bucureşti.
        Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice pentru construirea instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile şi atingerii ţintelor de reciclare, în conformitate cu Strategia Naţională privind economia circulară şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.

    Proiectul propus spre finanţare se încadrează în valoarea maximă eligibilă
        Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menţionată la secţiunea 1.5.2.
        Proiectul propus spre finanţare include doar activităţi desfăşurate după semnarea contractului, cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor cu nr. 2269/2022.
        Nu se acordă ajutor în cadrul Schemei pentru proiectele pentru care au fost începute lucrările de execuţie. Se consideră îndeplinită condiţia referitoare la "începerea lucrărilor" dacă înaintea începerii lucrărilor la proiectul pentru care se solicită sprijin financiar, beneficiarul a depus o cerere de ajutor la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar aceasta a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări de detaliu, proiectul îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite prin Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare. În situaţia în care lucrările au început anterior îndeplinirii acestor condiţii, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.
        Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte 30 iunie 2026.
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.
        Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
        Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului.
     Se va vedea Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 4 model D) şi informaţiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
        În situaţia în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") şi nu prezintă documentele justificative, AFM va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate.
     Se va vedea Declaraţia de angajament (Anexa 4 model A). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în cererea de finanţare.
        Proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte respectă următoarele condiţii:
    a) Prevăd realizarea de investiţii iniţiale în active corporale şi necorporale. AFM verifică dacă investiţia pentru care se solicită finanţare respectă în totalitate condiţiile pentru a putea fi considerată "investiţie iniţială". În zonele asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, respectiv în regiunile Bucureşti şi Ilfov, ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice formă de investiţie iniţială. Ajutoarele pentru întreprinderile mari se acordă numai pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice în zona în cauză;
    b) Toate activele corporale achiziţionate sunt noi;
    c) În cadrul proiectelor vor fi implementate tehnologii de ultimă generaţie, în care procesele de operare, monitorizare şi intervenţie sunt digitalizate în vederea reducerii consumului de energie, de transport tehnologic şi de mentenanţă;
    d) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;
    e) Toate costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată, în cursul celor trei exerciţii financiare precedente (aplicabil numai în cazul finanţării întreprinderilor mari, pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie);
    f) Pentru care activele necorporale îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
        ● Sunt utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte finanţarea;
        ● Sunt amortizabile;
        ● Sunt achiziţionate în condiţiile pieţei, de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
        ● Sunt incluse în activele întreprinderii care beneficiază de finanţare şi rămân asociate proiectului pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de minimum 5 ani în cazul întreprinderilor mari sau de 3 ani, în cazul IMM-urilor;

    g) Costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale (aplicabil numai întreprinderilor mari);
    h) Nu va fi divizat artificial. O investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup), într- un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu va depăşi valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii, conform formulei prevăzute la subcapitolul 2.1.


    Evitarea dublei finanţări
        Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În acest sens, va completa Anexa 4 model B.


    3.2. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
        ● Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2269/24.08.2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare.

        Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă (de exemplu, dar fără a se limita la, credit bancar), sub o formă care este liberă de orice sprijin din partea statului.
        Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii, după cum urmează:
    a) Cheltuielile pentru realizarea capacităţilor de reciclare a deşeurilor
        ● Cheltuieli cu realizarea construcţiilor necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente - instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor);
        ● Cheltuieli cu achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele achiziţionate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului);
        ● Cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale.


        Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
        ● sunt realizate efectiv după semnarea contractului şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
        ● corespund realizării investiţiei (respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice);
        ● respectă prevederile contractului de finanţare semnat;
        ● sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de prezentul Ghid.

        Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanţării, sunt eligibile dacă:
        ● sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din cerinţele minime impuse de PNRR;
        ● sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
        ● sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii - montaj.

        Următoarele cheltuieli NU vor fi considerate eligibile:
        ● Cheltuielile cu achiziţia de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente activităţilor prevăzute la CAEN 3811 şi CAEN 3812;
        ● Sumele care vor depăşi pragurile menţionate la secţiunea 1.5.2 şi valoarea TVA aferentă acestora;
        ● Orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;
        ● Achiziţiile cu activele corporale "second-hand";
        ● TVA.

        NU sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul Programelor Operaţionale din perioada 2014 - 2020 sau a altor programe cu surse de finanţare nerambursabile.
        Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, AFM poate emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Atenţie!
        Fluxul tehnologic poate să includă echipamente şi utilaje existente deja în patrimoniul beneficiarului sau care vor fi achiziţionate de acesta în cadrul componentei neeligibile a proiectului, cu condiţia ca acestea să fie funcţionale şi să asigure integralitatea investiţiei.

        Proiectul poate fi complementar cu alte proiecte implementate sau cu alte programe cu surse publice de finanţare sau componente din cadrul PNRR, care vizează sistemul de gestiune a deşeurilor.
        Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu AFM şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În etapa de evaluare, pentru cheltuielile neeligibile care nu respectă condiţiile de eligibilitate enunţate, se poate acorda beneficiarului posibilitatea de trecere a lor pe neeligibil. În caz contrar, acestea vor conduce la diminuarea de către AFM a valorii eligibile a proiectului.

    3.3. Selecţia proiectelor
        Ulterior declarării cererilor de finanţare ca fiind eligibile, în urma verificărilor conformităţii administrative şi a eligibilităţii, se va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecţie.
        Se va urmări ca cererea de finanţare să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la activităţile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate.
        Proiectele vor fi selectate pentru finanţare în ordinea punctajului stabilit în urma analizei criteriilor de selecţie enunţate în continuare şi incluse în Grila de verificare a criteriilor de selecţie, anexă la prezentul ghid.
        Evaluarea proiectelor se va face după următoarele criterii majore:
        ● Gradul de maturitate a proiectului;
        ● Randamentul investiţiei;
        ● Rezultatele reciclării;
        ● Cifra de afaceri;
        ● Achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie cu brevete demonstrabile;
        ● Gradul de reciclare.

        După finalizarea depunerii proiectelor, AFM va proceda la întocmirea Raportului proiectelor selectate pentru finanţare prin PNRR, respectiv la publicarea acestuia pe site-ul https://www.afm.ro/pnrr/ şi notificarea Solicitanţilor cu privire la stadiul aprobării.

    3.4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        Un solicitant de finanţare care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie poate formula, în termen de 30 de zile de la comunicarea privind evaluarea Cererii de finanţare, o contestaţie care va fi trimisă prin aplicaţia informatică.
        Pentru analizarea şi soluţionarea contestaţiilor depuse de Solicitanţi, se va constitui Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
        În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept şi dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză şi, prin urmare, se va considera neîntemeiată.
        Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul Cererii de finanţare.
        După evaluarea contestaţiilor, comisia de soluţionare va publica un raport al contestaţiilor. Solicitanţii ale căror contestaţii au fost admise şi care îndeplinesc punctajul pentru a fi selectaţi, vor fi notificaţi în vederea semnării contractelor de finanţare în maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea Raportului, împreună cu solicitanţii din raportul de selecţie care nu au fost notificaţi în prima etapă şi care nu au primit statusul de solicitant RESPINS.

    3.5. Renunţarea la cererea de finanţare
        Renunţarea la cererea de finanţare se poate realiza prin retragerea ei de către Solicitant.
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Ordinului/Deciziei/Hotărârii de retragere a proiectului (cererii de finanţare).
        Retragerea cererii de finanţare se poate realiza prin sistemul informatic, cel târziu până la momentul semnării contractului de finanţare.


    4. Depunerea şi completarea cererilor de finanţare
        ATENŢIE!
        Cererile de finanţare în format editabil vor fi disponibile în cadrul aplicaţiei începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte şi vor putea fi descărcate de solicitanţi în vederea completării.
        Cererile de finanţare în format needitabil sunt disponibile ca anexe la Ghid, cuprinzând toate informaţiile necesare pentru a fi completate de solicitant în cadrul Cererilor de finanţare în format editabil.

    4.1. Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare
        Cererile de finanţare, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin aplicaţia informatică regăsită pe site-ul https://www.afm.ro/pnrr/, doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin aplicaţia informatică.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la 31.05.2021.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat prin aplicaţia informatică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare generat şi transmis în mod automat de aplicaţia informatică.
        Detaliile privind procedura de depunere şi modul de completare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Secţiunea 4 din prezentul ghid.

    4.2. Limba utilizată la completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.
        Pentru toate documentele anexate, redactate în alte limbi dacă este cazul, se va anexa o traducere în limba română realizată fie de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi pe care o va semna).

    4.3. Cererea de finanţare şi Anexele
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare
    – Anexele la cererea de finanţare - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia informatică.

        Documentele încărcate în aplicaţia informatică, fiind parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu în aplicaţia informatică.
    4.3.1. Documentele statutare ale solicitantului (la depunerea cererii de finanţare)
        Pentru operatorul economic*):
        *) Din documentele prezentate trebuie să reiasă dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului.
        ● Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului;
        ● Certificat constatator emis de către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul;
        ● Actul constitutiv, după caz.


    4.3.2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului (la depunerea cererii de finanţare şi, dacă este cazul, la contractare - pentru modificări ale reprezentantului)
        ● copie a cărţii de identitate a reprezentantului legal.

    4.3.3. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa 4 model E (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.4. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului - Anexa 4 model B (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.5. Declaraţia de angajament a solicitantului - Anexa 4 model A (la depunerea cererii de finanţare)
    4.3.6. Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului Anexa 4 model D
    4.3.7. Documente emise de APM pentru demararea investiţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu (la depunerea cererii de finanţare)
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.

    4.3.8. Documente privind imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
     ● Declaraţia de eligibilitate - Secţiunea C din Anexa 4 model B (la depunerea cererii de finanţare);
        ● Extras de carte funciară pentru terenul şi/sau construcţia pe/în care se realizează investiţia;
        ● Contract de concesiune/administrare (doar pentru persoane juridice de drept public), valabil pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării, dacă din extrasul de carte funciară nu reiese perioada dreptului de concesiune/administrare asupra imobilului.

    4.3.9. Documente privind capacitatea de reciclare
        ● Solicitanţii care reciclează deşeuri vor prezenta scrisori de intenţie, precontracte, sau orice altă dovadă a posibilităţii de a achiziţiona o cantitate de deşeuri de minim 50% din capacitatea instalaţiei solicitate la finanţare.
        ● Solicitanţii care sunt importatori/producători vor prezenta scrisori de intenţie, precontracte, sau orice altă dovadă a posibilităţii de reciclare a cantităţii de deşeuri declarate la Fondul pentru mediu.

    4.3.10. Documentaţia tehnico - economică
        Se vor prezenta, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului, la cererea de finanţare sau la contactare:
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţie, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare* (la depunerea cererii de finanţare);
        ● Proiect tehnic, conform reglementărilor legale în vigoare (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului);
        ● Autorizaţia de construire (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului);
        ● Acordul de mediu (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului).

        Se va transmite documentaţia tehnico-economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        De asemenea, se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
        ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4, 5.1 şi 5.3 din devizul general);
        ● Cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei de bază (cuprinzând celelalte cheltuieli din devizul general).


    4.3.11. Documente financiare ale solicitantului
     ● Declaraţia de angajament - Anexa 4 model A prin care se angajează că dispune de sumele necesare susţinerii contribuţiei proprii, precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului;
        ● Situaţia financiară finală aferentă ultimului an fiscal şi dovada depunerii acesteia la ANAF.

    4.3.12. Modelul de contract asumat de către solicitant - anexa la Cererea de finanţare.

    4.4. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului (individual/lider de parteneriat) /împuternicitul solicitantului, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
        ● Electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. Dacă este cazul, se va depune şi documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului.

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Atenţie!
        Pentru declaraţiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însuşirea şi semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.    5. Contractarea şi implementarea proiectelor
    5.1. Contractarea proiectelor
        Pentru proiectele care au fost acceptate în urma etapei de evaluare, precum şi în urma finalizării analizei contestaţiilor depuse, se va trece la etapa de semnarea contractelor de finanţare, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
        În această etapă, în cazul în care AFM consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului menţinându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de AFM în calitate de autoritate de implementare a investiţiei şi solicitant.
        AFM va întocmi documentaţiile de contractare, iar încheierea contractului este condiţionată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în Notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării, respectiv:
    5.1.1. Documente emise de APM pentru demararea investiţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu (la depunerea cererii de finanţare)
        ● Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu, după caz.
        ● Proiectele vor parcurge procedura de evaluare a impactului asupra mediului care este parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare şi este realizată în conformitate cu Legea 292 / 2018, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva EIA revizuită şi cu Legea nr. 50/1991 republicată şi completată privind emiterea aprobării de dezvoltare. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, evaluarea adecvată asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, care transpune în legislaţia naţională Directiva Cadru privind Apa. Integrarea în proiectele de investiţii a condiţiilor şi măsurilor din actele de sau mediu este obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de construire, iar verificarea implementării măsurilor de prevenire şi reducere atât în timpul lucrărilor de execuţie cât şi în perioada de funcţionare este realizată de către Garda Naţională de Mediu.

    5.1.2. Documente privind imobilele pe care se propune a se realiza investiţia
        ● Extras de carte funciară;
        ● Contract de concesiune/administrare (doar pentru persoane juridice de drept public), valabil pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării, dacă din extrasul de carte funciară nu reiese perioada dreptului de concesiune/administrare asupra imobilului.

    5.1.3. Documentaţia tehnico - economică
        Se vor prezenta, în funcţie de gradul de maturitate a proiectului:
        ● Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi acordurile specifice fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare (la depunerea cererii de finanţare);
        ● Proiect tehnic, conform reglementărilor legale în vigoare (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului);
        ● Autorizaţia de construire (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului);
        ● Acordul de mediu (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni de la semnarea contractului);
        ● Dovada cofinanţării (în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului).

        Se va transmite documentaţia tehnico - economică - SF/DALI/PT (după caz), împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare SF/DALI/PT), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        De asemenea, dacă există modificări faţă de Anexa Buget de la cererea de finanţare, atunci se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, având următoarea structură:
        ● Cheltuieli cu investiţia de bază (cuprinzând cheltuielile aferente subcapitolelor 1, 2, 4 şi 5.1 şi 5.3 din devizul general)

        Se va avea în vedere detalierea separată a cheltuielilor pe categorii de cheltuieli: eligibile şi neeligibile.

    5.1.4. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul (la depunerea cererii de finanţare) - documentele trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.5. Certificatul de cazier judiciar (la depunerea cererii de finanţare) - documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.
    5.1.6. Document emis de bancă/trezorerie care să conţină datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanţare din PNRR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFM).

    5.2. Implementarea şi monitorizarea proiectelor
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către AFM.
        Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile;
        ● trebuie să notifice AFM asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
        ● trebuie să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AFM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR;
        ● trebuie să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;
        ● trebuie să arhiveze şi păstreze în bune condiţii toate documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă;
        ● trebuie să păstreze evidenţa informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
        ● trebuie să îndeplinească măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.
        ● trebuie să permită desfăşurarea acţiunilor de monitorizare şi control ale CN-MIPE, respectiv CR/I în cadrul proiectelor acceptate la finanţare.

        AFM poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet şi în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanţare.
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului. Perioada de implementare nu poate depăşi 30.06.2026.
        Astfel, termenul limită de efectuare a recepţiei la terminarea lucrărilor este 30.06.2026.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu AFM şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În cazul neîndeplinirii integrale/parţiale a acţiunilor/indicatorilor de proiect, respectiv până la termenele maximale aprobate, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporţionalităţii.
        Trimestrial, după semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va depune la AFM un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informaţii*) cu privire la:
        *) Lista este orientativă. Raportul de progres - formular tipizat va fi pus la dispoziţie de AFM.
        ● raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului (contracte de achiziţie publică în desfăşurare, finalizate, planificate);
        ● raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
        ● raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
        ● probleme şi dificultăţi întâmpinate;
        ● măsuri de remediere propuse;
        ● alte aspecte sau documente justificative, după caz.

        Totodată, prin Raportul de progres se va asigura şi colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021
        Raportul de progres - formular tipizat care va fi pus la dispoziţie de AFM.
    5.2.1. Autorizaţia de construire (AC), Acordul de mediu şi Proiectul Tehnic (PT)
        La data depunerii cererii de finanţare sau în termen de cel mult 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va transmite Autorizaţia de Construire, împreună cu toate avizele obţinute pe baza Certificatului de urbanism, acordul de mediu şi Proiectul tehnic verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic.
        În situaţia nerespectării termenului, AFM poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.

    5.2.2. Achiziţiile
        Procedurile de achiziţie vor respecta prevederile "Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privaţi aplicabil în derularea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă".
        Toate procedurile de achiziţii trebuie demarate până la sfârşitul anului 2023; în caz contrar, AFM poate proceda la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor plătite beneficiarului.
        Contractul de execuţie lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.
        Toate contractele de achiziţie trebuie transmise la AFM cel târziu în luna iunie 2024, dar înainte de a solicita prin cereri de transfer sume aferente acestor contracte.
        Vehiculele achiziţionate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului. Îndeplinirea acestor cerinţe specifice va fi urmărită atât în etapa de pregătire a proiectelor (elaborarea documentaţiilor tehnico - economice, în special analizele de opţiuni) cât şi în etapa de implementare prin termenii de referinţă pentru procedurile de achiziţie a contractelor de lucrări/contractelor de furnizare. De asemenea, autorităţile contractante vor urmări implementarea acestor cerinţe pe toată durata realizării lucrărilor şi, după caz, în etapa de exploatare.

    Beneficiarul real
        Beneficiarul are obligaţia să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor.De asemenea, înainte de semnarea contractelor de achiziţie se vor asigura de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat până la încetarea relaţiilor contractuale.
        În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziţie, atât pentru ofertantul câştigător, cât şi pentru subcontractanţi sau terţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, formularul privind beneficiarul real se va completa datele acelor entităţi ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deţine părţile sociale ale acestora şi se va depune la ONRC, aşa cum prevede Legea 315/2021.
        Totodată, se va completa o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele despre beneficiarul real. Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie.

    5.2.3. Finanţarea
    Mecanismul de finanţare
        La semnarea contractului de finanţare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul iniţial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer şi valoarea acestora. Numărul de cereri şi valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative.
        Transferul către beneficiari a sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanţare, precum şi conform documentaţiei justificative stabilite prin prezentul ghid.
        Cerere de transfer*3) - cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită AFM virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilită prin ghid, pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului.
        *3) Conform prevederilor OUG nr. 124/ 2021, cu modificările şi completările ulterioare

        Cu excepţia transferului de sume pentru facturile reprezentând avansuri şi plăţi efectuate înainte de încheierea contractului de finanţare, cererea de transfer se depune numai după finalizarea integrală a cel puţin a unei faze din proiect (faze de proiectare sau faze de execuţie).
        Beneficiarii au obligaţia depunerii la AFM a Graficului estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, care se va actualiza ori de câte ori intervin modificări.

    Termene de autorizare/plată
        În termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanţare, AFM autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.
        În situaţia în care sunt necesare documente adiţionale sau clarificări, termenul de 30 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenele menţionate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăşi 50 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer.
        După efectuarea plăţii, AFM notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

    Reconcilierea contabilă
        Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
        În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AFM şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la AFM, conform prevederilor din contractele de finanţare.

    Cererile de transfer
        Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
        AFM îşi rezervă dreptul de a refuza integral/parţial efectuarea plăţii aferentă unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menţionate la secţiunile anterioare, în termenele solicitate şi cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanţare încheiat.
        Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.
        Documente anexate cererii de transfer:
        ● Facturi fiscale;
        ● Adeverinţe, după caz;
        ● Centralizatorul situaţiilor de lucrări;
        ● Procesele -verbale pe faze determinante;
        ● Procesele - verbale de recepţie parţială, dacă este cazul;
        ● Procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);
        ● Procesul - verbal de punere în funcţiune, care să ateste că bunurile recepţionate sunt noi;
        ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor, aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului;
        ● Alte documente, după caz.

        Notă
        Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer, trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente şi cu respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR.
        Condiţiile de implementare prevăzute prin prezentul Ghid se vor completa prin Instrucţiuni emise de AFM şi Notificate beneficiarilor.


    5.2.4. Perioada de durabilitate
        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale, pentru întreprinderile mari).
        În perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR trebuie să:
        ● Menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● Nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/concesionar/administrator al investiţiei componentă a proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● Nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul:
        ● Trebuie să notifice AFM asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţie respective;
        ● Trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării;
        ● Trebuie să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AFM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR;
        ● Trebuie să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentaţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;
        ● Trebuie să arhiveze şi păstreze în bune condiţii toate documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă;
        ● Trebuie să păstreze evidenţa informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
        ● Trebuie să menţină măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass - media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR, elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.
    6. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital
        Investiţia contribuie în proporţie de 40% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi în proporţie de 5% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.
        Investiţia contribuie în proporţie de 100% la obiectivele de mediu.
        Contribuţia la Pilonul european al drepturilor sociale:
        În cadrul acestei reforme principiile Pilonului european al drepturilor sociale vor fi avute în vedere prin:
    - Valorificarea abordării de gen în acţiunile de conştientizare socială, de consultare a publicului larg, de promovare a unor abordări inovatoare privind managementul deşeurilor şi economiei circulare ş.a. (Principiul 2).
    – Identificarea de soluţii viabile şi sustenabile privind diminuarea posibilelor inechităţi pentru persoanele/gospodăriile vulnerabile care sunt cele mai dependente de colectarea şi prelucrarea deşeurilor şi care vor fi afectate de aplicarea legislaţiei privind regimul deşeurilor (Principiul 3).
    – Crearea de noi locuri de muncă verzi în domeniul managementul deşeurilor şi a economiei circulare. O parte semnificativă a acestora vor contribui la reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale (Principiul 5).


    7. Modificarea ghidului solicitantului
        Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventualele modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătăţirea procesului de verificare/implementare, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare/implementare, pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. AFM va emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenţei AFM va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorităţii.

    8. Anexe

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Anexa│Grila de verificare a │
│1 │conformităţii administrative si │
│ │eligibilităţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Lista de verificare a │
│2 │respectării principiilor DNSH │
│ │Componenta 3 - Investiţia 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Clauzele contractuale specifice │
│3 │(model orientativ) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Modele standard sau orientative │
│4 │(A, B, C, D, E) │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

        COMPONENTA C3 - MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
        INVESTIŢIA I1.
        Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune.
        SUBINVESTIŢIA I1.D. - CONSTRUIREA INSTALAŢIILOR DE RECICLARE A DEŞEURILOR PENTRU A ÎNDEPLINI ŢINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ
    Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        *) Se utilizează de către evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de finanţare
        *) Nu se completează de către solicitant

┌────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │
│Criteriu de ├──┬──┬─────┬──────────┤
│eligibilitate │ │ │Nu │ │
│ │Da│Nu│este │Observaţii│
│ │ │ │cazul│ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│1. Solicitantul │ │ │ │ │
│se încadrează în│ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │
│eligibili │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│2. Solicitantul │ │ │ │ │
│şi/ sau │ │ │ │ │
│reprezentatul │ │ │ │ │
│legal NU se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│niciuna din │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │
│neeligibilitate │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│3. Solicitantul │ │ │ │ │
│se angajează că │ │ │ │ │
│va menţine │ │ │ │ │
│investiţia în │ │ │ │ │
│regiunea │ │ │ │ │
│beneficiară pe o│ │ │ │ │
│perioadă de │ │ │ │ │
│minimum 5 ani, │ │ │ │ │
│respectiv 3 ani │ │ │ │ │
│de la data │ │ │ │ │
│ultimei plăţi, │ │ │ │ │
│după caz, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│4. Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│conformităţii cu│ │ │ │ │
│planurile │ │ │ │ │
│judeţene de │ │ │ │ │
│gestionare a │ │ │ │ │
│deşeurilor/ │ │ │ │ │
│Planul Municipal│ │ │ │ │
│de Gestionare a │ │ │ │ │
│Deşeurilor │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Bucureşti, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│5. Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│faptului că │ │ │ │ │
│terenul pe care │ │ │ │ │
│urmează a se │ │ │ │ │
│efectua │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │ │
│cerinţele │ │ │ │ │
│specificate în │ │ │ │ │
│Ghidul │ │ │ │ │
│Solicitantului │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│6. Activităţile │ │ │ │ │
│propuse prin │ │ │ │ │
│proiect se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
│sprijinite în │ │ │ │ │
│cadrul prezentei│ │ │ │ │
│Investiţii │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│7. Proiectul │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │
│principiul „Do │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │
│Harm" (DNSH), │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│declaraţiei DNSH│ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│8. Solicitantul │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │
│principiile │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │
│şanse, de gen, │ │ │ │ │
│nediscriminarea,│ │ │ │ │
│accesibilitatea,│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│9. Perioada de │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │
│va depăşi 30 │ │ │ │ │
│iunie 2026 │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│10. Indicatorii │ │ │ │ │
│de proiect sunt │ │ │ │ │
│corelaţi cu │ │ │ │ │
│documentaţia │ │ │ │ │
│depusă la │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│11. Bugetul │ │ │ │ │
│proiectului este│ │ │ │ │
│corect întocmit │ │ │ │ │
│raportat la │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │
│prezentate de │ │ │ │ │
│solicitant, iar │ │ │ │ │
│în cazul în care│ │ │ │ │
│acesta nu este │ │ │ │ │
│corect s-a │ │ │ │ │
│refăcut de către│ │ │ │ │
│evaluatori │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│12. Solicitantul│ │ │ │ │
│şi-a asumat │ │ │ │ │
│evitarea dublei │ │ │ │ │
│finanţări prin │ │ │ │ │
│declaraţie, │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │
│eligibilitate │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴─────┴──────────┘


    ANEXA 2

        Subinvestiţia 1.d Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare, Investiţia 1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, finanţată prin Componenta 3: Managementul deşeurilor
    Lista de verificare a respectării principiilor DNSH
         Prin proiectul cu titlul ................ se propune .......(scurtă descriere a activităţilor/achiziţiilor/investiţiilor propuse prin proiect)....
    I.1.A. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar

┌─┬───────────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea respectării │
│ │mediu evaluat │Evaluare │Evaluare │principiului DNSH pentru │
│ │conform │simplificată│aprofundată│obiectivul de mediu │
│ │principiului │ │/ de fond │relevant │
│ │DNSH │ │ │ │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii este │
│ │ │ │ │încadrată sub codul 042 │
│ │ │ │ │Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │menajere: măsuri de │
│ │ │ │ │prevenire, minimizare, │
│ │ │ │ │sortare, reutilizare şi │
│ │ │ │ │reciclare. │
│ │ │ │ │În ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │vehiculele, achiziţiile vor│
│ │ │ │ │viza cea mai bună │
│ │ │ │ │tehnologie disponibilă │
│ │ │ │ │(best-available-technology)│
│ │ │ │ │din punct de vedere al │
│ │ │ │ │mediului. │
│ │ │ │ │În aceste condiţii, │
│ │ │ │ │operarea acestor vehicule │
│ │ │ │ │nu va conduce la o creştere│
│ │ │ │ │semnificativă a emisiilor │
│ │ │ │ │de gaze cu efect de seră, │
│ │ │ │ │dar nivelul acestora va fi │
│ │Atenuarea │ │ │calculat pentru fiecare │
│1│schimbărilor │X │ │proiect în cadrul │
│ │climatice │ │ │procedurii de evaluare a │
│ │ │ │ │impactului asupra mediului.│
│ │ │ │ │întrucât activitatea nu │
│ │ │ │ │este vizată de pragurile │
│ │ │ │ │ETS (Directiva 2003/87/CE a│
│ │ │ │ │Parlamentului European şi a│
│ │ │ │ │Consiliului din 13 │
│ │ │ │ │octombrie 2003 de stabilire│
│ │ │ │ │a unui sistem de │
│ │ │ │ │comercializare a cotelor de│
│ │ │ │ │emisie de gaze cu efect de │
│ │ │ │ │seră în cadrul Comunităţii │
│ │ │ │ │şi de modificare a │
│ │ │ │ │Directivei 96/61/CE a │
│ │ │ │ │Consiliului), măsura de │
│ │ │ │ │reformă nu afectează │
│ │ │ │ │obiectivul de atingere a │
│ │ │ │ │ţintei de reducere de │
│ │ │ │ │emisii de GES stabilită │
│ │ │ │ │pentru anul 2030 şi nici │
│ │ │ │ │obiectivul de neutralitate │
│ │ │ │ │climatică (2050). │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii este │
│ │ │ │ │încadrată sub codul 042 │
│ │ │ │ │Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │menajere: măsuri de │
│ │Adaptarea la │ │ │prevenire, minimizare, │
│2│schimbările │X │ │sortare, reutilizare şi │
│ │climatice │ │ │reciclare. Prin urmare, │
│ │ │ │ │investiţia are o │
│ │ │ │ │contribuţie substanţială la│
│ │ │ │ │obiectivul de adaptare la │
│ │ │ │ │schimbările climatice. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Măsura de investiţii nu va │
│ │ │ │ │afecta obiectivul de │
│ │ │ │ │utilizare durabilă şi de │
│ │ │ │ │protejare a resurselor de │
│ │ │ │ │apă şi a celor marine │
│ │ │ │ │întrucât dezvoltarea │
│ │ │ │ │infrastructurii va fi │
│ │ │ │ │realizată cu respectarea │
│ │ │ │ │următoarelor cerinţe: │
│ │ │ │ │Lucrările nu vor deteriora │
│ │ │ │ │starea/potenţialul ecologic│
│ │ │ │ │a/al corpurilor de apă şi │
│ │ │ │ │nu vor împiedica │
│ │ │ │ │îmbunătăţirea potenţialului│
│ │ │ │ │ecologic cu luarea în │
│ │ │ │ │considerare a efectelor │
│ │ │ │ │schimbărilor climatice; │
│ │ │ │ │Prin excepţie de la cerinţa│
│ │ │ │ │de mai sus, în cazul în │
│ │ │ │ │care investiţiile propuse │
│ │ │ │ │în cadrul proiectului pot │
│ │ │ │ │deteriora starea / │
│ │ │ │ │potenţialul ecologic ca │
│ │ │ │ │urmare a modificărilor de │
│ │ │ │ │natură morfologică a │
│ │ │ │ │corpurilor de apă sau pot │
│ │ │ │ │conduce la deteriorarea │
│ │ │ │ │stării / potenţialului │
│ │ │ │ │ecologic, se va demonstra │
│ │ │ │ │că proiectul de investiţii │
│ │ │ │ │îndeplineşte condiţiile │
│ │ │ │ │stabilite la articolul 4.7 │
│ │ │ │ │din DCA, respectiv │
│ │ │ │ │articolul 2.7 din Legea │
│ │ │ │ │Apelor 107/1996 cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │Utilizarea │ │ │completările ulterioare, │
│ │durabila si │ │ │prin luarea în considerare │
│3│protecţia │X │ │a următoarele aspecte: │
│ │resurselor de │ │ │- se vor lua toate măsurile│
│ │apa si a celor │ │ │posibile pentru a atenua │
│ │marine │ │ │impactul negativ asupra │
│ │ │ │ │stării corpului de apă; │
│ │ │ │ │- se va analiza dacă │
│ │ │ │ │motivele care stau la baza │
│ │ │ │ │acestor modificări sunt de │
│ │ │ │ │interes public major şi / │
│ │ │ │ │sau beneficiile aduse │
│ │ │ │ │mediului şi societăţii de │
│ │ │ │ │realizare a obiectivelor │
│ │ │ │ │(stabilite la paragraful 1 │
│ │ │ │ │al articolului 4 din DCA) │
│ │ │ │ │sunt depăşite de │
│ │ │ │ │beneficiile noilor │
│ │ │ │ │modificări sau schimbări │
│ │ │ │ │pentru sănătatea umană, │
│ │ │ │ │pentru menţinerea │
│ │ │ │ │securităţii umane sau │
│ │ │ │ │pentru dezvoltarea │
│ │ │ │ │durabilă; │
│ │ │ │ │- beneficiile care sunt │
│ │ │ │ │înregistrate ca urmare a │
│ │ │ │ │acestor modificări sau │
│ │ │ │ │schimbări aduse corpului de│
│ │ │ │ │apă nu pot fi atinse, prin │
│ │ │ │ │alte mijloace (opţiune │
│ │ │ │ │superioară din punct de │
│ │ │ │ │vedere al protecţiei │
│ │ │ │ │mediului), din motive care │
│ │ │ │ │ţin de fezabilitatea │
│ │ │ │ │tehnică sau din cauza │
│ │ │ │ │aspecte de natură │
│ │ │ │ │financiară. │
│ │ │ │ │Lucrările nu vor afecta │
│ │ │ │ │negativ într-o măsură │
│ │ │ │ │semnificativă speciile şi │
│ │ │ │ │habitatele direct │
│ │ │ │ │dependente de apă. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia nu va afecta │
│ │ │ │ │obiectivul de economie │
│ │ │ │ │circulară, inclusiv │
│ │ │ │ │prevenirea şi reciclarea │
│ │ │ │ │deşeurilor întrucât │
│ │ │ │ │dezvoltarea infrastructurii│
│ │ │ │ │va fi realizată cu │
│ │ │ │ │respectarea următoarelor │
│ │ │ │ │cerinţe: │
│ │ │ │ │• Gestionarea deşeurilor │
│ │ │ │ │rezultate în toate etapele │
│ │ │ │ │se va realiza în linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele de reducere a │
│ │ │ │ │cantităţilor de deşeuri │
│ │ │ │ │generate şi de maximizare a│
│ │ │ │ │reutilizării şi reciclării,│
│ │ │ │ │respectiv în linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele din cadrul │
│ │ │ │ │general de gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor la nivel │
│ │ │ │ │naţional - Planul naţional │
│ │ │ │ │de gestionare a deşeurilor │
│ │ │ │ │(elaborat în baza art. 28 │
│ │ │ │ │al Directivei 2008/98/EC │
│ │ │ │ │privind deşeurile şi de │
│ │ │ │ │abrogare a anumitor │
│ │ │ │ │directive, cu modificările │
│ │ │ │ │ulterioare şi aprobat prin │
│ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │ │ │ │942/2017). │
│ │ │ │ │• În toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se va menţine │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor conform OUG 92/ │
│ │ │ │ │2021 privind regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │HG nr. 856/2002 privind │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor şi pentru │
│ │ │ │ │aprobarea listei cuprinzând│
│ │ │ │ │deşeurile, inclusiv │
│ │ │ │ │deşeurile periculoase, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea nr. 249/ │
│ │ │ │ │2015 privind modalitatea de│
│ │ │ │ │gestionare a ambalajelor şi│
│ │ │ │ │a deşeurilor de ambalaje, │
│ │ │ │ │cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
│ │ │ │ │• În conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile Deciziei nr. │
│ │ │ │ │2000/532/CE a Comisiei, │
│ │ │ │ │preluată în legislaţia │
│ │ │ │ │naţionala prin HG nr. 856/ │
│ │ │ │ │2002, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare, │
│ │ │ │ │lucrările nu presupun │
│ │ │ │ │utilizarea unor categorii │
│ │ │ │ │de materiale care să poată │
│ │ │ │ │fi încadrate în categoria │
│ │ │ │ │substanţelor toxice şi │
│ │ │ │ │periculoase. │
│ │ │ │ │• În ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │deşeurile recuperabile │
│ │ │ │ │rezultate pe perioada │
│ │ │ │ │executării lucrărilor, │
│ │ │ │ │constructorul se va asigura│
│ │ │ │ │că cel puţin 70% (în │
│ │ │ │ │greutate) din deşeurile │
│ │ │ │ │nepericuloase rezultate din│
│ │ │ │ │construcţii şi demolări (cu│
│ │ │ │ │excepţia materialelor │
│ │Economia │ │ │naturale definite în │
│ │circulară, │ │ │categoria 17 05 04 - pământ│
│ │inclusiv │ │ │şi pietriş altele decât │
│ │prevenirea │ │ │cele vizate la rubrica 17 │
│4│generării de │X │ │05 03 din lista europeană a│
│ │deşeuri şi │ │ │deşeurilor stabilită prin │
│ │reciclarea │ │ │Decizia 2000/532/CE a │
│ │acestora │ │ │Comisiei, preluată în HG │
│ │ │ │ │nr. 856/2002, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare) şi│
│ │ │ │ │generate pe şantier vor fi │
│ │ │ │ │pregătite, respectiv │
│ │ │ │ │sortate pentru reutilizare,│
│ │ │ │ │reciclare şi alte │
│ │ │ │ │operaţiuni de valorificare │
│ │ │ │ │material, inclusiv │
│ │ │ │ │operaţiuni de umplere care │
│ │ │ │ │utilizează deşeuri pentru a│
│ │ │ │ │înlocui alte materiale, în │
│ │ │ │ │conformitate cu ierarhia │
│ │ │ │ │deşeurilor şi cu Protocolul│
│ │ │ │ │UE de gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din construcţii │
│ │ │ │ │şi demolări. │
│ │ │ │ │• Astfel, în conformitate │
│ │ │ │ │cu reglementările în │
│ │ │ │ │vigoare, deşeurile │
│ │ │ │ │rezultate vor fi colectate │
│ │ │ │ │selectiv în funcţie de │
│ │ │ │ │caracteristicile lor, │
│ │ │ │ │transportate în depozite │
│ │ │ │ │autorizate sau predate unor│
│ │ │ │ │operatori economici │
│ │ │ │ │autorizaţi în scopul │
│ │ │ │ │valorificării lor. în toate│
│ │ │ │ │etapele proiectului se vor │
│ │ │ │ │încheia contracte cu │
│ │ │ │ │societăţi autorizate ce vor│
│ │ │ │ │asigura eliminarea/ │
│ │ │ │ │valorificarea tuturor │
│ │ │ │ │tipurilor de deşeuri │
│ │ │ │ │generate. Toate deşeurile │
│ │ │ │ │generate în urma │
│ │ │ │ │proiectului, în toate │
│ │ │ │ │etapele acestuia, vor fi │
│ │ │ │ │depozitate temporar doar pe│
│ │ │ │ │suprafeţe special amenajate│
│ │ │ │ │în acest sens. în cazul │
│ │ │ │ │deşeurilor contaminate, se │
│ │ │ │ │vor lua măsuri speciale de │
│ │ │ │ │gestionare a acestora (prin│
│ │ │ │ │depozitarea separată doar │
│ │ │ │ │pe suprafeţe impermeabile),│
│ │ │ │ │pentru a nu contamina │
│ │ │ │ │restul deşeurilor sau │
│ │ │ │ │solul. │
│ │ │ │ │• În toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se va menţine │
│ │ │ │ │evidenţa gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor conform OUG 92/ │
│ │ │ │ │2021 privind regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │HG nr. 856/2002 şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea nr. 249/ │
│ │ │ │ │2015 privind modalitatea de│
│ │ │ │ │gestionare a ambalajelor şi│
│ │ │ │ │a deşeurilor de ambalaje, │
│ │ │ │ │cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
│ │ │ │ │Sortarea deşeurilor se va │
│ │ │ │ │realiza la locul de │
│ │ │ │ │producere, prin grija │
│ │ │ │ │constructorului. Acesta are│
│ │ │ │ │obligaţia, conform HG nr. │
│ │ │ │ │856/2002, cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare,│
│ │ │ │ │să ţină evidenţa lunară a │
│ │ │ │ │colectării, stocării │
│ │ │ │ │provizorii şi eliminării │
│ │ │ │ │deşeurilor către depozitele│
│ │ │ │ │autorizate. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Implementarea proiectelor │
│ │ │ │ │se va face cu respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor de protecţie a │
│ │ │ │ │factorilor de mediu │
│ │ │ │ │(inclusiv apă, aer şi sol) │
│ │ │ │ │potenţial afectaţi │
│ │ │ │ │stabilite prin actele de │
│ │ │ │ │mediu emise în conformitate│
│ │ │ │ │cu Directiva EIA. │
│ │ │ │ │În ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │vehiculele rutiere din │
│ │ │ │ │categoria M, anvelopele │
│ │ │ │ │sunt conforme cu normele de│
│ │ │ │ │zgomot de rulaj din cea mai│
│ │ │ │ │populată clasă şi cu │
│ │ │ │ │Rolling Resistance │
│ │ │ │ │Coefficient (care │
│ │ │ │ │influenţează eficienţa │
│ │ │ │ │energetică a vedicului) în │
│ │ │ │ │două cele mai populate │
│ │ │ │ │clase aşa cum este prevăzut│
│ │ │ │ │în Regulamentul 740/2020 al│
│ │ │ │ │Parlamentului European şi │
│ │ │ │ │al Consiliului şi care se │
│ │ │ │ │pot verifica prin EPREL │
│ │ │ │ │(European product registry │
│ │ │ │ │for Energy Labeling). Acolo│
│ │ │ │ │unde este cazul, vehiculele│
│ │ │ │ │vor respecta cele mai │
│ │ │ │ │recente norme EURO VI │
│ │ │ │ │(Heavy duty emission type │
│ │ │ │ │approval) în conformitate │
│ │ │ │ │cu Regulamentul EC 595 / │
│ │ │ │ │2009. │
│ │ │ │ │Aerul │
│ │ │ │ │În cea mai mare parte, │
│ │ │ │ │sursele de emisie a │
│ │ │ │ │poluanţilor atmosferici vor│
│ │ │ │ │fi surse la sol libere, │
│ │ │ │ │deschise şi mobile sau │
│ │ │ │ │staţionare difuze/ │
│ │ │ │ │dirijate. │
│ │ │ │ │Activitatea de realizare a │
│ │ │ │ │lucrărilor de construcţii │
│ │ │ │ │include deopotrivă şi surse│
│ │ │ │ │mobile de emisii, │
│ │ │ │ │reprezentate de utilajele │
│ │ │ │ │necesare desfăşurării │
│ │ │ │ │lucrărilor, de vehiculele │
│ │ │ │ │care vor asigura │
│ │ │ │ │transportul materialelor de│
│ │ │ │ │construcţii, precum şi de │
│ │ │ │ │aprovizionare cu materiale │
│ │ │ │ │necesare lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţie, dar şi de │
│ │ │ │ │vehiculele necesare │
│ │ │ │ │evacuării deşeurilor de pe │
│ │ │ │ │amplasament. Funcţionarea │
│ │ │ │ │acestora va fi │
│ │ │ │ │intermitentă, în funcţie de│
│ │ │ │ │programul de lucru şi de │
│ │ │ │ │graficul lucrărilor. │
│ │ │ │ │Cu toate acestea, se │
│ │ │ │ │estimează că poluarea │
│ │ │ │ │aerului în timpul perioadei│
│ │ │ │ │de execuţie a lucrărilor nu│
│ │ │ │ │depăşeşte limitele maxime │
│ │ │ │ │permise, este temporară (în│
│ │ │ │ │timpul executării │
│ │ │ │ │lucrărilor), intermitentă │
│ │ │ │ │(în funcţie de programul de│
│ │ │ │ │lucru şi de graficul │
│ │ │ │ │lucrărilor), nu este │
│ │ │ │ │concentrată doar în frontul│
│ │ │ │ │de lucru (unele surse sunt │
│ │ │ │ │mobile) nefiind de natură │
│ │ │ │ │să afecteze semnificativ │
│ │ │ │ │acest obiectiv de mediu. │
│ │ │ │ │Pe cât posibil se vor lua │
│ │ │ │ │măsuri de atenuare, astfel │
│ │ │ │ │că lucrările aferente │
│ │ │ │ │proiectului vor fi │
│ │ │ │ │realizate cu utilaje mai │
│ │ │ │ │puţin poluante. │
│ │ │ │ │Apa │
│ │ │ │ │Pe parcursul etapei de │
│ │ │ │ │execuţie, se vor lua │
│ │ │ │ │măsurile necesare astfel │
│ │ │ │ │încât deşeurile rezultate │
│ │ │ │ │din demontări/demolări, │
│ │ │ │ │precum şi materialele │
│ │ │ │ │necesare pentru construire,│
│ │ │ │ │să fie corect depozitate │
│ │ │ │ │pentru a se evita │
│ │ │ │ │infiltraţiile în stratul │
│ │ │ │ │acvifer sau în apele de │
│ │ │ │ │suprafaţă, urmare a │
│ │ │ │ │antrenării acestora de │
│ │ │ │ │către apele pluviale sau de│
│ │ │ │ │către vânt. │
│ │ │ │ │Se va asigura formarea │
│ │ │ │ │periodică a tuturor │
│ │ │ │ │lucrătorilor de la faţa │
│ │ │ │ │locului pentru a se asigura│
│ │ │ │ │evitarea scurgerilor │
│ │ │ │ │accidentale de substanţe │
│ │ │ │ │chimice, carburanţi şi │
│ │ │ │ │uleiuri provenite de la │
│ │ │ │ │funcţionarea utilajelor │
│ │ │ │ │implicate în lucrările de │
│ │ │ │ │construcţie sau datorate │
│ │ │ │ │manevrării defectuoase a │
│ │ │ │ │autovehiculelor de │
│ │ │ │ │transport. │
│ │ │ │ │Funcţionarea unor utilaje │
│ │ │ │ │ce utilizează motoare cu │
│ │ │ │ │combustie internă în │
│ │ │ │ │preajma corpurilor de apă │
│ │ │ │ │conţin un factor de risc │
│ │ │ │ │inerent în cazul unor │
│ │ │ │ │accidente, ce pot astfel │
│ │ │ │ │conduce la contaminarea │
│ │ │ │ │punctiformă şi temporară a │
│ │ │ │ │corpurilor de apă de │
│ │ │ │ │suprafaţă, însă acest risc │
│ │ │ │ │poate fi adresat în cadrul │
│ │Prevenirea şi │ │ │unui plan de management de │
│ │controlul │ │ │mediu (PAAM), elaborat │
│5│poluării │ │X │înainte de începerea etapei│
│ │aerului, apei │ │ │de execuţie a proiectului. │
│ │şi solului │ │ │În etapa de dezafectare a │
│ │ │ │ │proiectului, potenţialele │
│ │ │ │ │surse de poluare a apei vor│
│ │ │ │ │fi similare cu cele din │
│ │ │ │ │etapa de construcţie, │
│ │ │ │ │lucrările fiind realizate │
│ │ │ │ │cu aceleaşi tipuri de │
│ │ │ │ │utilaje. │
│ │ │ │ │Utilizarea substanţelor │
│ │ │ │ │chimice │
│ │ │ │ │De asemenea, în ceea ce │
│ │ │ │ │priveşte utilizarea şi │
│ │ │ │ │prezenţa substanţelor │
│ │ │ │ │chimice, activitatea nu va │
│ │ │ │ │utiliza: │
│ │ │ │ │(a) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE) 2019/1021│
│ │ │ │ │al Parlamentului European │
│ │ │ │ │şi al Consiliului , cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului în care │
│ │ │ │ │substanţele sunt prezente │
│ │ │ │ │ca urme neintenţionate de │
│ │ │ │ │contaminant; │
│ │ │ │ │(b) mercurul şi a compuşii │
│ │ │ │ │mercurului, amestecurile │
│ │ │ │ │acestora şi a produselor cu│
│ │ │ │ │adaos de mercur, astfel cum│
│ │ │ │ │sunt definite la articolul │
│ │ │ │ │2 din Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │2017/852 al Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al Consiliului;│
│ │ │ │ │(c) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1005/│
│ │ │ │ │2009 al Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al Consiliului │
│ │ │ │ │; │
│ │ │ │ │(d) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa II la Directiva 2011/│
│ │ │ │ │65/UE a Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi a Consiliului ,│
│ │ │ │ │cu excepţia cazului în care│
│ │ │ │ │se respectă pe deplin │
│ │ │ │ │articolul 4 alineatul (1) │
│ │ │ │ │din directiva respectivă; │
│ │ │ │ │(e) ca atare, în amestecuri│
│ │ │ │ │sau în articole, │
│ │ │ │ │substanţele enumerate în │
│ │ │ │ │anexa XVII la Regulamentul │
│ │ │ │ │(CE) nr. 1907/2006 al │
│ │ │ │ │Parlamentului European şi │
│ │ │ │ │al Consiliului, cu excepţia│
│ │ │ │ │cazului în care se respectă│
│ │ │ │ │pe deplin condiţiile │
│ │ │ │ │specificate în anexa │
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │(f) unor substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie în │
│ │ │ │ │amestecuri, fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr- un articol, │
│ │ │ │ │îndeplinesc criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la articolul 57 │
│ │ │ │ │din Regulamentul (CE) 1907/│
│ │ │ │ │2006 şi sunt identificare │
│ │ │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │ │articolul 59 alineatul (1) │
│ │ │ │ │din regulamentul respectiv,│
│ │ │ │ │cu excepţia cazului în care│
│ │ │ │ │s-a dovedit că utilizarea │
│ │ │ │ │lor este esenţială pentru │
│ │ │ │ │societate; │
│ │ │ │ │(g) altor substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie în │
│ │ │ │ │amestecuri, fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr-un articol, │
│ │ │ │ │îndeplinesc criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la articolul 57 │
│ │ │ │ │din Regulamentul (CE) 1907/│
│ │ │ │ │2006, cu excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care s-a dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor este │
│ │ │ │ │esenţială pentru societate.│
│ │ │ │ │Deşeurile solide, │
│ │ │ │ │materialul rezultat din │
│ │ │ │ │decopertări, excavaţii, │
│ │ │ │ │combustibilii sau uleiurile│
│ │ │ │ │nu se vor deversa în albia │
│ │ │ │ │cursului de apă sau lacul │
│ │ │ │ │de acumulare; se va proceda│
│ │ │ │ │la colectarea selectivă a │
│ │ │ │ │deşeurilor în vederea │
│ │ │ │ │valorificării şi /sau │
│ │ │ │ │eliminării prin firme │
│ │ │ │ │autorizate. Pe perioada │
│ │ │ │ │execuţiei lucrărilor se va │
│ │ │ │ │acorda o atenţie deosebită │
│ │ │ │ │scurgerilor de carburanţi │
│ │ │ │ │şi se va asigura un │
│ │ │ │ │management al deşeurilor │
│ │ │ │ │adecvat depozitarea │
│ │ │ │ │deşeurilor se va realiza în│
│ │ │ │ │locuri bine stabilite, cu │
│ │ │ │ │asigurarea protecţiei │
│ │ │ │ │adecvate pentru a fi │
│ │ │ │ │evitate infiltraţiile şi │
│ │ │ │ │poluarea acviferelor în caz│
│ │ │ │ │de ploaie. Se vor utiliza │
│ │ │ │ │utilaje şi mijloace de │
│ │ │ │ │transport noi, performante,│
│ │ │ │ │iar transportul │
│ │ │ │ │materialelor se va realiza │
│ │ │ │ │cu autovehicule prevăzute │
│ │ │ │ │cu prelată. Pentru │
│ │ │ │ │reducerea nivelului de │
│ │ │ │ │zgomot şi vibraţii, acolo │
│ │ │ │ │unde va fi cazul, vor fi │
│ │ │ │ │instalate bariere fonice │
│ │ │ │ │conforme cu Directiva 2002/│
│ │ │ │ │49/CE privind evaluarea şi │
│ │ │ │ │gestiunea zgomotului. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │Impactul potenţial al │
│ │ │ │ │proiectelor asupra │
│ │ │ │ │mediului, inclusiv al │
│ │ │ │ │lucrărilor localizate în │
│ │ │ │ │vecinătatea sau în siturile│
│ │ │ │ │Natura 2000, este evaluat │
│ │ │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile Directivelor │
│ │ │ │ │EIA, Directivei Habitate şi│
│ │ │ │ │Directivei Păsări, fiind │
│ │ │ │ │urmărit în special │
│ │ │ │ │potenţialul impact al │
│ │ │ │ │proiectului asupra │
│ │ │ │ │obiectivelor specifice / │
│ │ │ │ │măsurilor minime de │
│ │ │ │ │conservare stabilite pentru│
│ │ │ │ │speciile şi habitatele │
│ │ │ │ │pentru care au fost │
│ │ │ │ │desemnate siturile, precum │
│ │ │ │ │şi evaluarea impactului │
│ │ │ │ │cumulat (între investiţiile│
│ │ │ │ │propuse, existente sau │
│ │ │ │ │reglementate) asupra │
│ │ │ │ │factorilor de mediu, │
│ │ │ │ │inclusiv la nivelul │
│ │ │ │ │siturilor Natura 2000. │
│ │ │ │ │Proiectele vor pune │
│ │ │ │ │obligatoriu în aplicare │
│ │ │ │ │toate măsurile de atenuare │
│ │ │ │ │fezabile din punct de │
│ │ │ │ │vedere tehnic şi relevante │
│ │ │ │ │din punct de vedere │
│ │ │ │ │ecologic pentru a reduce │
│ │Protecţia şi │ │ │impactul negativ asupra │
│ │refacerea │ │ │apei, precum şi asupra │
│6│biodiversităţii│X │ │habitatelor şi a speciilor │
│ │şi │ │ │protejate care depind │
│ │ecosistemelor │ │ │direct de apă. │
│ │ │ │ │Infrastructurile nu vor fi │
│ │ │ │ │construite pe: │
│ │ │ │ │(a) teren arabil şi │
│ │ │ │ │terenuri cultivabile cu un │
│ │ │ │ │nivel moderat până la │
│ │ │ │ │ridicat al fertilităţii │
│ │ │ │ │solului şi cu │
│ │ │ │ │biodiversitate subterană, │
│ │ │ │ │astfel cum se menţionează │
│ │ │ │ │în studiul UE LUCAS; │
│ │ │ │ │(b) terenuri ecologice cu o│
│ │ │ │ │valoare recunoscută a │
│ │ │ │ │biodiversităţii ridicate şi│
│ │ │ │ │terenuri care servesc drept│
│ │ │ │ │habitat al speciilor pe │
│ │ │ │ │cale de dispariţie (floră │
│ │ │ │ │şi faună) enumerate pe │
│ │ │ │ │Lista Roşie Europeană sau │
│ │ │ │ │pe Lista Roşie IUCN; │
│ │ │ │ │(c) teren forestier │
│ │ │ │ │(acoperit sau nu de │
│ │ │ │ │copaci), alte terenuri │
│ │ │ │ │împădurite sau terenuri │
│ │ │ │ │acoperite parţial sau în │
│ │ │ │ │totalitate sau destinate a │
│ │ │ │ │fi acoperite de copaci, │
│ │ │ │ │chiar şi atunci când aceşti│
│ │ │ │ │copaci nu au atins încă │
│ │ │ │ │dimensiunea şi acoperirea │
│ │ │ │ │pentru a fi clasificate │
│ │ │ │ │drept pădure sau alt teren │
│ │ │ │ │împădurit, definit în │
│ │ │ │ │conformitate cu definiţia │
│ │ │ │ │FAO a pădurilor. │
└─┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 3

    CONTRACT DE FINANŢARE
                   Pentru proiectul ........(titlu).............(cod)
                finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Apel nr......... (cod apel proiecte)

    CUPRINS
    1. Părţile
    2. Precizări prealabile
        Capitolul I Obiectul Contractului de finanţare
        Capitolul II Durata Contractului de finanţare
        Capitolul III Acordarea finanţării
        Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile părţilor
    - Drepturile şi obligaţiile Administraţiei Fondului pentru Mediu, în calitate de finanţator
    – Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

        Capitolul V Angajamente comune ale părţilor
        Capitolul VI Modificări şi completări ale Contractului de finanţare
        Capitolul VII Conflict de interese
        Capitolul VIII Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
        Capitolul IX Monitorizarea şi raportarea
    - Monitorizarea implementării contractului de finanţare
    – Raportarea în cadrul contractului de finanţare

        Capitolul X Recuperarea finanţării
        Capitolul XI Răspunderea părţilor, forţa majoră
        Capitolul XII Încetarea contractului de finanţare
        Capitolul XIII Soluţionarea litigiilor
        Capitolul XIV Corespondenţă între părţi
        Capitolul XV Legea incidentă
        Capitolul XVI Transparenţa
        Capitolul XVII Publicarea datelor
        Capitolul XVIII Confidenţialitate
        Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal
        Capitolul XX Măsuri de informare şi publicitate
        Capitolul XXI Anexele contractului de finanţare
        Capitolul XXII Dispoziţii finale
        Având în vedere prevederile:
        ■ Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ■ Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
        ■ Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
        ■ Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
        ■ Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
        ■ Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ■ Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă a României;
        ■ Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor
        ■ Acordului privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR);
        ■ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
        ■ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
        ■ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ■ Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare;.
        ■ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
        ■ Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi comunitare şi naţionale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă";
        ■ ACORDULUI DE IMPLEMENTARE nr. 50728/06.09.2022 pentru realizarea activităţilor aferente Subinvestiţiei 1.d Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare, Investiţia 1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, finanţată prin Componenta 3: Managementul deşeurilor, din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) şi Administraţia Fondului pentru Mediu,

    1. Părţile
        Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în calitate de finanţator al Subinvestiţiei 1.d Construirea de instalaţii de reciclare a deşeurilor în vederea atingerii ţintelor de reciclare din pachetul economiei circulare, Investiţia 1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, din cadrul Componentei 3: Managementul deşeurilor având sediul principal înregistrat în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, cod poştal 060031, Sector 6, telefon 021 3170287, poştă electronică: preşedinte@afm.ro, cod de înregistrare fiscală 14715650, reprezentată legal de domnul Laurenţiu Adrian NECULAESCU, preşedinte,
        şi
        ....................., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul ....................., str. ..................... nr. ..., sector/judeţ ..............., România, cod poştal ..........., telefon ....................., fax ....................., poştă electronică ....................., cod de înregistrare fiscală ....................., reprezentat legal de domnul/doamna .....................,..................... (funcţie).
        încheie prezentul contract de finanţare:

    2. Precizări prealabile

    (1) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
    (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    (c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
    (d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.


    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.

    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.

    (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.

    (5) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    (6) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanţare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.

    (7) Finanţarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract

    (8) Termenele din prezentul contract de finanţare se calculează incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se împlineşte, potrivit art. 599 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

    CAP. I
    Obiectul Contractului de finanţare
    ART. 1
    (1) Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului ..............(titlu) ...........(cod), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanţare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
    (3) Bugetul proiectului din cererea de finanţare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie, devine Anexă la prezentul contract.
    (4) Prezentul Contract este încheiat sub condiţia rezolutorie a aprobării creditelor de angajament şi bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situaţia supracontractării).

    CAP. II
    Durata Contractului de finanţare
    ART. 2
    (1) Prezentul Contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
    (2) Perioada de implementare a proiectului este de .... luni, dar fără a depăşi data de 30.06.2026 (se completează cu termene estimate de solicitant în CF, dar fără a depăşi termenul prevăzut în Ghidul specific aferent apelului de proiecte/ Anexa la CID - zz.ll.aaaa), calculate de la data semnării Contractului de finanţare, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).
    (3) Prezentul contract îşi încetează valabilitatea la expirarea termenului de 5 ani, pentru întreprinderi mari, respectiv de 3 ani, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de la finalizarea implementării proiectului.

    CAP. III
    Acordarea finanţării
    ART. 3
    Valoarea contractului de finanţare
    (1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum .............(valoare în cifre).......lei (valoare în litere), echivalentul a ........(valoare în cifre).......euro (valoare în litere), cu o intensitate a sprijinului de ..........%.
    (2) Finanţatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum .........(valoare în cifre).........lei (valoare în litere), echivalentul a .........(valoare în cifre)...........euro (valoare în litere).
    (3) Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului şi în urma verificării de către AFM a eligibilităţii acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
    (4) Beneficiarului i se acordă finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (5) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
    (6) Orice modificare a contractului de finanţare, agreată de părţi, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile a Proiectului.
    (7) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a. Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b. Instrucţiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanţate prin PNRR;
    c. Ghidul specific aferent Componentei, Investiţiei şi respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanţat prin prezentul contract;
    d. Prevederile prezentului contract de finanţare şi anexele la acesta.

    (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanţare.
    (3) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum şi a termenelor limită stabilite în calendarul activităţilor din cererea de finanţare.
    (4) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).
    (5) Părţile convin şi înţeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:
    a. sunt realizate efectiv după data încheierii prezentului contract şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
    b. sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice);
    c. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;
    d. sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legale prevăzute de ghidul specific.

    (6) Nedetectarea de către AFM a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

    ART. 5
    Indicatorii proiectului
    (1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor sunt: numărul de unităţi de reciclare nou create, numărul de de unităţi existente a căror activitate se diversifică, cantitatea de deşeuri reciclate şi rata de reciclare.
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de finanţare, parte integrantă a prezentului contract.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a furniza AFM, în termenele solicitate de aceasta, orice informaţii şi documente justificative necesare şi relevante privind aceşti indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a ţintei.

    ART. 6
    Transferul sumelor
    (1) Finanţarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare..
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoţite de documente justificative, AFM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (3) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 45 de zile.
    (4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condiţiile şi pe baza documentaţiei justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către AFM, aceasta va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
    (6) Transferul fondurilor se va efectua în următorul cont deschise pe numele Beneficiarului:
        Cont de Trezorerie:
        Titular cont:
        Denumire/adresa Trezorerie.

    (7) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul AFM cu această destinaţie, AFM înştiinţează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la aceasta, şi procesul de plată se va suspenda până când conturile afm sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăşi perioada de finalizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
    (8) În ziua următoare virării, AFM transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.

    CAP. IV
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 7
        Drepturile şi obligaţiile AFM sunt prevăzute în sau derivă din legislaţia naţională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

    (1) are obligaţia de a încheia contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 şi regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi de a monitoriza autorizarea şi plata cheltuielilor în cadrul acestora;

    (2) are obligaţia de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă;

    (3) are obligaţia de a verifica legalitatea şi regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel naţional prin Legea 500/2002 privind finanţele publice;

    (4) în scopul prevenirii, depistării, constatării şi corectării neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aşa cum sunt prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022, precum şi de art. 61 alin. (2) şi alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, va emite raport de verificare şi va notifica MMAP în acest sens;

    (5) are dreptul de a verifica furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului;

    (6) are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziţie realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eşantion, de a autoriza cererile de transfer şi de a efectua plăţile către beneficiari, în cadrul contractului de finanţare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

    (7) are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;

    (8) poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor şi regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;

    (9) AFM monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afişată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU", precum şi dacă sunt oferite informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.


    ART. 8
        Drepturile şi obligaţiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislaţia naţională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

    (1) are obligaţia să utilizeze eficient, efectiv şi transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanţare;

    (2) are obligaţia de a respecta toate condiţiile stabilite prin Ghidul specific, precum şi pe cele asumate prin cererea de finanţare, în caz contrar AFM are dreptul de a aplica sancţiunile corespunzătoare;

    (3) are obligaţia respectării principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;

    (4) are obligaţia de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucţiunilor emise de MMAP/MIPE;

    (5) are obligaţia să furnizeze AFM informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

    (6) are obligaţia de a solicita, în scris, punctul de vedere al AFM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

    (7) are obligaţia să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare, ale legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanţare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia;;

    (8) are obligaţia de a respecta toate instrucţiunile emise de MMAP/MIPE şi de a utiliza formularele elaborate de aceştia în scopul implementării proiectului;

    (9) are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor/datelor şi documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 şi 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    (10) are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, AFM, autorităţilor naţionale şi europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv MMAP/MIPE, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceştia, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens, pune la dispoziţia acestora toate documentele şi informaţiile solicitate privind proiectul şi contractul de finanţare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autorităţile de audit sau de control;

    (11) are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistenţă/monitorizare/verificare/control/audit;

    (12) are obligaţia de a menţine evidenţele şi documentele justificative, inclusiv datele statistice şi alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidenţele şi documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigaţii ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamaţii sau investigaţii, cu respectarea obligaţiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidenţelor şi al documentelor referitoare la investigaţiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligaţia de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigaţii au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidenţele şi documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerinţele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul şi pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

    (13) se asigură că în contractele încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AFM sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, după caz;

    (14) are obligaţia de a asigura şi a menţine o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor şi beneficiarilor reali, precum şi de a menţine securitatea datelor utilizate în exercitarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de finanţare;

    (15) are obligaţia de a furniza datele şi informaţiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului;

    (16) are obligaţia de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanţare, atât în format fizic, cât şi în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă;

    (17) are obligaţia de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităţilor aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către AFM, inclusiv situaţia plăţilor efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, şi de a respecta toate instrucţiunile primite din partea AFM;

    (18) are obligaţia de a restitui orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare;;

    (19) are obligaţia să notifice AFM asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente Proiectului;

    (20) are obligaţia de a întocmi şi a transmite către AFM cererile de transfer, precum şi documentele justificative aferente, spre a fi verificate de AFM în vederea efectuării plăţii;

    (21) are obligaţia de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la AFM în conformitate cu prezentul contract de finanţare;

    (22) are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul achiziţiilor publice (inclusiv pentru achiziţiile directe), dacă este cazul;;

    (23) are obligaţia să informeze AFM despre orice situaţie care poate determina încetarea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca AFM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

    (24) are obligaţia să realizeze măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

    (25) are obligaţia de a respecta prevederile contractului de finanţare în ceea ce priveşte informarea şi promovarea Proiectului şi va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puţin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligaţiilor privind comunicarea pentru proiect;

    (26) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. AFM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestuia;

    (27) beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi pentru întocmirea de situaţii şi statistici;

    (28) în cazul unei defecţiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenţei unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcţional;

    (29) are obligaţia de a informa AFM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AFM:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    c) înlocuirea reprezentantului legal.    CAP. V
    Angajamente comune ale părţilor
    ART. 9
        Părţile se angajează:

    (1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare, precum şi în conformitate cu procedurile interne.

    (2) Să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.

    (3) Să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.


    CAP. VI
    Modificări şi completări ale contractului de finanţare
    ART. 10
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin una din următoarele modalităţi:
    a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conţinutului prezentului contract, inclusiv în situaţia în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin Act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (5) al prezentului articol.

    (2) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (3) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), AFM are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanţare:
    a) Anexa II: model de Raportare privind stadiul de implementare a proiectului;
    b) Anexa III: Modelul de Grafic estimativ al cererilor de transfer;
    c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative.
    d) Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.

    (5) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
    a) de către AFM/Beneficiar în caz de forţă majoră;
    b) de către AFM, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care AFM nu asigură asistenţa financiară pentru implementarea Proiectului;
    c) alte situaţii expres prevăzute de lege.


    ART. 11
    Contractarea şi cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    CAP. VII
    Conflict de interese
    ART. 12
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    CAP. VIII
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    ART. 13
    (1) AFM verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) Beneficiarul asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    i. numele beneficiarului final al fondurilor;
    ii. numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care beneficiarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    iii. prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

    (3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;
    (5) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate ţintei pentru care au fost suspendate plăţile, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanţare;
    (6) În situaţia în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor şi ţintelor, AFM suspendă parţial activităţile aferente ţintei respective din cadrul contractului aflat în derulare, până la identificarea de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestuia, prin acordul părţilor, de restituirea sumelor plătite.

    ART. 14
    Verificări şi controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) şi de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între Comisie şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de cinci ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.


    (2) Raportat prerogativelor de control enunţate la alin (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) şi nr. 2185/96*2,
        *1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1).
        *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).

    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi al articolul 257 din Regulamentul financiar, şi
    – Autorităţi naţionale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alineatul (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

    CAP. IX
    Monitorizarea şi raportare
    ART. 15
    (1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către AFM, în calitate de finanţator, precum şi de celelalte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.
    (2) Verificările au în vedere achiziţiile efectuate în cadrul Proiectului, precum şi aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eşantionare.
    (3) AFM se asigură că în sistemul de management şi control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, este verificată de către beneficiar existenţa datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.
    (4) AFM analizează progresul implementării Proiectului prin:
    a) verificare documentară: rapoarte de progres şi de sustenabilitate transmise de beneficiar;
    b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;
    c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare.

    (5) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum şi ori de câte ori se vor solicita în scris de AFM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
    (6) La solicitarea AFM, beneficiarul are obligaţia de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susţină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres şi gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.
    (7) Rapoartele de progres vor conţine următoarele tipuri de date şi informaţii:
    a) Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice aferente proiectului (contracte de achiziţie publică în desfăşurare, finalizate şi planificate);
    b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
    c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
    d) Probleme şi dificultăţi întâmpinate şi acţiunile de remediere întreprinse sau necesare;
    e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari consideraţi relevanţi de către beneficiar pentru monitorizarea şi evaluarea implementării Proiectului.

    (8) AFM verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
    a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
    b) analizării gradului de atingere a ţintei;
    c) analizării evoluţiei implementării Proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul Proiectului şi calendarul estimativ al achiziţiilor;
    d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

    (9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat..
    (10) Conţinutul, incidenţa, forma rapoartelor menţionate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din iniţiativa AFM sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum şi noile reguli/cerinţe/instrucţiuni.
    (11) Nerespectarea cerinţelor privind elaborarea şi prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către AFM, în calitatea sa de finanţator.
    (12) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.
    (13) AFM poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (14) Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie AFM respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informaţiilor/documentelor existente.
    (15) La cererea AFM, în funcţie de necesităţile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora şi transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de AFM şi/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum şi alte informaţii solicitate în vederea realizării obligaţiilor privind raportarea.
    (16) Beneficiarul are obligaţia să raporteze AFM până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achiziţiilor publice planificate a fi realizate în anul următor, dacă este cazul.
    (17) Verificarea procedurilor de achiziţie realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizarea procedurii de atribuire conform legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice şi semnarea contractului de achiziţie, beneficiarul are obligaţia să trimită toată documentaţia procesului de achiziţie către AFM, în situaţia în care acestea sunt solicitate de către AFM, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
    (18) AFM poate realiza verificarea documentaţiilor aferente achiziţiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului şi/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a facilita operaţiunea de control şi de a pune la dispoziţia reprezentanţilor coordonatorului de reforme şi/sau investiţii toate documentele şi informaţiile solicitate de aceştia.
    (19) AFM poate efectua vizite de monitorizare/verificare la faţa locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locaţiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.
    a) Numărul de vizite la faţa locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum şi alte detalii legate de desfăşurarea acestora sunt stabilite de AFM, conform procedurilor proprii.
    b) În principiu, verificările la faţa locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puţin următoarele aspecte:
    - Realitatea, progresul fizic şi financiar efectiv realizat al Proiectului;
    – conformitatea dintre situaţia descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres şi în documentele suport, pe de o parte şi realitatea din teren, pe de altă parte;
    – existenţa documentelor justificative în original, cu menţiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;
    – existenţa echipamentelor/bunurilor achiziţionate în conformitate cu procedurile şi contractele de achiziţii şi exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanţării şi cu scopul pentru care au fost achiziţionate;
    – evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor şi indicatorilor Proiectului, precum şi a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;
    – modul de colectare şi arhivare a documentaţiei de Proiect;
    – respectarea regulilor şi cerinţelor de publicitate;
    – probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării şi eventuale măsuri de remediere;
    – identificarea şi raportarea eventualelor nereguli.

    c) Verificările la faţa locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către AFM. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), AFM poate decide efectuarea de verificări la faţa locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.
    d) Beneficiarul are obligaţia să participe şi să asigure prezenţa persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AFM.
    e) Beneficiarul au obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor AFM la sediile lor sau la oricare din locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii de verificare în bune condiţii.
    f) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării documentelor şi de a asigura reprezentanţilor AFM accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
    g) În urma derulării vizitei la faţa locului, reprezentanţi AFM întocmesc un proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoştinţa Beneficiarului.
    h) Beneficiarul are obligaţia de a informa AFM,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la faţa locului.


    CAP. X
    Recuperarea finanţării
    ART. 16
    Recuperarea
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanţe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.

    CAP. XI
    Răspunderea părţilor, forţa majoră
    ART. 17
    Răspunderea părţilor
    (1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unei reforme sau investiţii, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.

    ART. 18
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei, de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contract este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanţare.
    (8) Cazul fortuit*3)aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.
        *3) În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs".


    CAP. XII
    Încetarea contractului de finanţare
    ART. 19
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează:
    a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor pentru o perioadă de 10 ani;.
    b. prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul;
    c. reziliere în condiţiile art. 36 din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021 şi a prevederilor prezentului contract şi alin. (2);
    d. din orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) MMAP procedează la recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;
    b. dacă indicatorii Proiectului, aşa cum au fost menţionaţi în cererea de finanţare, nu au fost îndepliniţi, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
    c. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm").

    (3) În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. c. şi alin. (2), AFM emite decizie de reziliere a contractului de finanţare.

    CAP. XIII
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 20
    (1) Părţile trebuie să acţioneze cu bună credinţă şi să depună toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanţare.
    (2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    CAP. XIV
    Corespondenţa între părţi
    ART. 21
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract de finanţare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
    (2) AFM poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
    (3) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:
    - Pentru Beneficiar: ..............., cod poştal ..............., telefon .................., fax ................, posta electronică:.....................
    – Pentru AFM: Bucureşti,..............., cod poştal ..............., telefon .................., fax ................, posta electronică:.....................


    CAP. XV
    Legea incidentă
    ART. 22
        Prezentul contract şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.

    CAP. XVI
    Transparenţa
    ART. 23
        Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional, denumirea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    CAP. XVII
    Publicarea datelor
    ART. 24
        Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

    CAP. XVIII
    Confidenţialitate
    ART. 25
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informaţiilor documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit/control de către instituţiile/departamentele abilitate, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum şi oricăror informaţii suspuse unor astfel de rigori de conduită.
    (2) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens,
    b. oricare dintre părţi este obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    CAP. XIX
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    ART. 26
        Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum şi în scop statistic.

    CAP. XX
    Măsuri de informare şi publicitate
    ART. 27
    (1) AFM este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul naţional al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene incidente, în vigoare.
    (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu finanţarea obţinută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    CAP. XXI
    Anexele contractului
    ART. 28
        Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract şi constituie parte integrantă la prezentul contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa I: Bugetul proiectului
    – Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
    – Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    – Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăţilor care cuprinde şi lista cu documente justificative.
    – Anexa V: Achiziţii publice, conflict de interese şi incompatibilităţi.


    CAP. XXII
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    (1) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în data de ........ într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.
    (2) În situaţia în care între cele 2 exemplare apar diferenţe, urmează a prevala exemplarul AFM.


    ANEXA 4

        Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C3 - Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.d. Construirea de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară

    Model A
        Declaraţie de angajament pentru solicitant individual
        Subsemnatul ..................., CNP ...............posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .................., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ■ Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului;
        ■ Să menţină investiţia pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; pentru solicitantul IMM, termenul este de minimum 3 ani de la data finalizării lucrărilor.
        ■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 3 - Managementul deşeurilor - MMAP, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ■ Să respecte principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea.
        ■ În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
    () menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţă şi serviciile asociate necesare);
    () nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    () nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ■ Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ■ Să dispună de sumele necesare susţinerii contribuţiei proprii, precum şi a eventualelor cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.
        ■ Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ■ Să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ■ Să sprijine activităţi/acţiuni specifice pentru construirea instalaţiilor noi de reciclare a deşeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile şi atingerii ţintelor de reciclare, în conformitate cu Strategia Naţională privind economia circulară şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor/planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.
        ■ Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), documentele prevăzute în ghid.

        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Model B
        Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
        Subsemnatul ..................., CNP..............posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...................., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al ... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul ..........................., din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 - Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.d. Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele din pachetul de economie circulară, apelul de proiecte ................, în calitate de:
        (alegeţi varianta potrivită)


        ● Solicitant
    A. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanţare este/sunt următoarea/le:
    1. ....................
    2. ....................
        (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de finanţare)


    B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:
    a) nu este în stare de insolvenţă sau faliment sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să încheie acorduri cu creditorii în cadrul procedurilor anterior menţionate, să îşi suspende activitatea economică sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau să fie în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementări naţionale;
    b) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una dintre situaţiile de la litera a);
    c) nu este în dificultate, potrivit definiţiei de la art. 2, punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cu toate acestea, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c), prezentul ghid se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2021;
    d) nu este găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) nu înregistrează obligaţii legale restante administrate de organul fiscal central şi de organul fiscal local, definite potrivit art. 1, pct. 31 şi 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; să înregistreze obligaţii fiscale restante administrate de către Administraţia Fondului pentru Mediu;
    f) nu deţine capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    g) nu este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    h) nu este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    i) nu este găsit vinovat, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracţiuni împotriva mediului;
    j) nu este în interdicţie bancară;
    k) nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită finanţarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare;
    l) nu este autorizat să desfăşoare cel puţin una din activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822- tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deşeurilor periculoase.

    C. Imobilul - teren care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
        ● este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este ipotecat.

    D. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să NU se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    E. Solicitantul demonstrează disponibilitatea imobilelor pe care se propune a se realiza proiectul.
        Solicitantul demonstrează calitatea de proprietar sau concesionar al imobilului pe/în care se implementează proiectul, pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării acestuia. Beneficiarii persoane juridice de drept public pot deţine şi calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pe toată durata integrală a implementării şi monitorizării.

    F. Proiectul propus spre finanţare include activităţi eligibile desfăşurate semnarea contractului, cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor cu nr. 2269/2022.
    G. Proiectul nu include lucrări de intervenţie/activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare, evitându-se astfel dubla finanţare.
    H. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    I. Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de selecţie, evaluare şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.
    J. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    K. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.
    L. Proiectele vor promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanţare unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor, ca de exemplu:
        ● Utilizarea de materiale prietenoase cu mediul (ecologice sau reciclate) şi de soluţii inovative în construcţii şi în construcţia de infrastructură, indiferent de tipul acesteia;
        ● Se vor lua toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact negativ asupra mediului:┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │Risc │Măsuri de atenuare │
│crt. │identificat│ale riscului │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
└─────┴───────────┴────────────────────┘


┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Semnătura │
│Data:│Nume, prenume │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Model C
        GRILA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

┌───────────────────────────┬──────────┐
│CRITERIU │PUNCTAJ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Total 20 │
│Gradul de maturitate a │pct., │
│proiectului: │dintre │
│ │care: │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) proiectul tehnic depus │10 │
│la cererea de finanţare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) autorizaţia de │ │
│construire la depunerea │5 │
│cererii de finanţare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) acordul de mediu pentru │5 │
│construcţie │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Total 15 │
│Randamentul instalaţiei de │pct., │
│reciclat: │dintre │
│ │care: │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) 50% │5 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) 51%-75% │10 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) Peste 75% │15 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Total 20 │
│Rezultatele reciclării: │pct., │
│ │dintre │
│ │care: │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) materia primă secundară │10 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) materiale reciclate │15 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) produs nou │20 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Total 15 │
│Cifra de afaceri: │pct., │
│ │dintre │
│ │care: │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) Cifra de afaceri │ │
│1.000.000 lei - 3.000.000 │5 │
│lei │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) Cifra de afaceri │ │
│3.000.001 lei - 5.000.000 │10 │
│lei │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) Cifra de afaceri peste │15 │
│5.000.001 lei │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Achiziţionarea de │ │
│echipamente de ultimă │Total 10 │
│generaţie cu brevete │pct. │
│demonstrabile │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │Total 20 │
│Gradul de reciclare │pct., │
│ │dintre │
│ │care: │
├───────────────────────────┼──────────┤
│a) CAEN Reciclare 3821, │ │
│3822, 3832 şi 3831 - 85 % -│0 │
│0 pct. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│b) CAEN Reciclare 3821, │ │
│3822, 3832 şi 3831 - 90 % -│10 │
│5 pct. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│c) CAEN Reciclare 3821, │ │
│3822, 3832 şi 3831 - 95 % -│15 │
│10 pct. │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│d) CAEN Reciclare 3821, │ │
│3822, 3832 şi 3831 - 100 % │20 │
│- 15 pct. │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Model D
    Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea
    proiectului pentru Solicitant individual/ADI/Alte Asocieri
        Subsemnatul ..................., CNP ................, posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă,
        Declar că activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineşte astfel:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Referitor la obiectivul de mediu 1 -Atenuarea schimbărilor climatice
        Investiţia este încadrată sub codul 042 Gestionarea deşeurilor menajere, măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare În ceea ce priveşte vehiculele, achiziţiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. În aceste condiţii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a ţintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 şi nici obiectivul de neutralitate climatică (2050).
        Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice
        Investiţia este încadrată sub codul 042 Gestionarea deşeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare şi reciclare. Prin urmare, investiţia are o contribuţie substanţială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice.
        Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi marine
        Investiţia nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă şi de protejare a resurselor de apă şi a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerinţe:
        Lucrările nu vor deteriora starea / potenţialul ecologic a / al corpurilor de apă şi nu vor împiedica îmbunătăţirea potenţialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;
        Prin excepţie de la cerinţa de mai sus, în cazul în care investiţiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea / potenţialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării / potenţialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiţii îndeplineşte condiţiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:
    - se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de apă;
    – se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major şi / sau beneficiile aduse mediului şi societăţii de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea umană, pentru menţinerea securităţii umane sau pentru dezvoltarea durabilă;
    – beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opţiune superioară din punct de vedere al protecţiei mediului), din motive care ţin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară.

        Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile şi habitatele direct dependente de apă.
        Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor
        Investiţia nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor va fi realizată cu respectarea următoarelor cerinţe:
        ● Gestionarea deşeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017);
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislaţia naţională prin HG nr. 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase;
        ● În ceea ce priveşte deşeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări (cu excepţia materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ şi pietriş, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi generate pe şantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare material, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări;
        ● Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizaţi în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul deşeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafeţe impermeabile), pentru a nu contamina restul deşeurilor sau solul;
        ● În toate etapele proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

        Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligaţia, conform HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să ţină evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate.
        Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea şi controlul poluării în aer, apă sau sol Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer şi sol) potenţial afectaţi stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.
        În ceea ce priveşte vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populată clasă şi cu Rolling Resistance Coefficient (care influenţează eficienţa energetică a vehiculului) în două cele mai populate clase aşa cum este prevăzut în Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European şi al Consiliului şi care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009.

    Aerul
        În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise şi mobile sau staţionare, difuze/dirijate.
        Activitatea de realizare a lucrărilor de construcţie include deopotrivă şi surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfăşurării lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul materialelor de construcţii, precum şi de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcţie, dar şi vehiculele necesare evacuării deşeurilor de pe amplasament. Funcţionarea acestora va fi intermitentă, în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.
        Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor nu depăşeşte limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării lucrărilor), intermitentă (în funcţie de programul de lucru şi de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.
        Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puţin poluante.

    Apa
        Pe parcursul etapei de execuţie, se vor lua măsurile necesare astfel încât deşeurile rezultate din demontări/demolări, precum şi materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita infiltraţiile în stratul acvifer sau în apele de suprafaţă, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.
        Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la faţa locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.
        Funcţionalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conţin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă şi temporară a corpurilor de apă de suprafaţă, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuţie a proiectului.
        În etapa de dezafectare a proiectului, potenţialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcţie, lucrările fiind realizate cu aceleaşi tipuri de utilaje.

    Utilizarea substanţelor chimice
        De asemenea, în ceea ce priveşte utilizarea şi prezenţa substanţelor chimice, activitatea nu va utiliza:
    (a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care substanţele sunt prezente ca urme neintenţionate de contaminant;
    (b) mercurul şi a compuşii mercurului, amestecurile acestora şi a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    (c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    (d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului , cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;
    (e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanţele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia cazului în care se respectă pe deplin condiţiile specificate în anexa respectivă;
    (f) unor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 şi sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate;
    (g) altor substanţe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepţia cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esenţială pentru societate.

        Deşeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavaţii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deşeurilor în vederea valorificării şi/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuţiei lucrărilor se va acorda o atenţie deosebită scurgerilor de carburanţi şi se va asigura un management al deşeurilor adecvat - depozitarea deşeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecţiei adecvate pentru a fi evitate infiltraţiile şi poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii, acolo unde va fi cazul, vor fi instalate bariere fonice conforme cu Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi gestiunea zgomotului.
        Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor Impactul potenţial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate şi Directivei Păsări, fiind urmărit în special potenţialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum şi evaluarea impactului cumulat (între investiţiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.
        Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic şi relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum şi asupra habitatelor şi a speciilor protejate care depind direct de apă.
        Infrastructurile nu vor fi construite pe:
    a. Teren arabil şi terenuri cultivabile cu un nivel moderat, până la ridicat al fertilităţii solului şi cu biodiversitate subterană, astfel cum se menţionează în studiul UE LUCAS;
    b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversităţii ridicate şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariţie (floră şi faună) enumerate pe Lista Roşie Europeană sau pe Lista Roşie IUCN;
    c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parţial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar şi atunci când aceşti copaci nu au atins încă dimensiunea şi acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiţia FAO a pădurilor.

        Solicitantul îşi asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, cât şi monitorizarea şi justificarea implementării acestor principii în timpul execuţiei.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru proiectare fazele SF/DALI, beneficiarul îşi asumă să includă în caietele de sarcini şi tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru execuţia lucrărilor, beneficiarul îşi asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH.
        Totodată, MAMP va condiţiona plăţile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuţie:
        ● Situaţie de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):
    - Cantitate de materiale desfiinţate ... mc/mp
    – Cantitate de materiale reutilizate ... mc/mp
    – Cantitate de materiale reciclate ... mc/mp
    – Cantitate de deşeuri ... mc/mp

        ● Certificare de către firma de gestiune deşeuri cu cantitatea de deşeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deşeuri incinerate
        ● Declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)
        ● Fişă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
        ● Fişe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării

        Intervenţiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului în ceea ce priveşte economia circulară:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor
    - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice (descrierea gestionării deşeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deşeuri din construcţie, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, etc).

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor
    - document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activităţile/lucrările executate şi cantitatea acestora;
    – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice;
    – contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor.

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor
    - declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate;


┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Semnătura │
│Data:│Nume, prenume │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Model E
        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care aceasta declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3 - Managementul Deşeurilor, Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.d Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele din pachetul de economie circulară.
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secţiunii specifice din ghid).
        CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul/Subsemnata ......................., CNP ................., posesor/posesoare a CI ..... seria ........ nr. ......, domiciliat/ă în ................, e-mail .................., telefon ................ în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al:
        ...................................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat)

        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul ....................., depusa în cadrul apelului de proiecte ....................., să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MMAP de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul .........................,
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de e-mail .........................
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ...........................
        DATA ......................
        SEMNĂTURA .................

                                       ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016