Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 31 ianuarie 2023  privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.B, pentru subinvestiţia I.1.B Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 31 ianuarie 2023 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/I.1.B, pentru subinvestiţia I.1.B "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale", investiţia 1 "Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane", schemă de ajutor de stat, componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 98 bis din 6 februarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 320 din 31 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 februarie 2023.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                       PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
                           GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI
            CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE
      PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE
                                   PNRR/2023/C2/I.1.B
             Subinvestiţia I.1.B - "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI
                       FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE
     METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE
     INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE"
                         Investiţia 1 - "Campania naţională de
    împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane"
                                Schemă de ajutor de stat
                   COMPONENTA C2: PĂDURI ŞI PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII
        Coordonatorul de investiţii pentru prezentul ghid specific este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Adresa: Calea Plevnei, nr. 139, sector 6, Bucureşti
        Email: dgpnrr@mmediu.ro
        PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE
        https://mfe.gov.ro/pnrr/
        https://www.facebook.com/PNRROficial/
        Prezentul ghid de finanţare reprezintă un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Schemei de ajutor de stat - "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE" din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi constituie un suport informativ complex pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererii de sprijin, precum şi despre modalitatea de aprobare şi derulare a contractului de finanţare. De asemenea, conţine lista documentelor, avizelor şi acordurilor, modelul cererii de sprijin, al contractului de finanţare, precum şi alte informaţii utile implementării şi derulării schemei de ajutor de stat.
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de sprijin pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2023/C2/1.B, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul investiţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de sprijin în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet http://pnrr.mmap.ro, pentru a urmări eventualele modificări/ interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

        Atenţie!
        Cererea de sprijin în format editabil va fi disponibilă în cadrul aplicaţiei, începând cu ora şi data de lansare a apelului de proiecte, şi va putea fi descărcată de solicitanţi în vederea completării.


    Cuprins
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. PILONUL, COMPONENTA, OBIECTIVUL GENERAL
    1.2. SCHEMA DE AJUTOR, SCOP ŞI OBIECTIVE
    1.3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

    2. INFORMAŢII DESPRE APELURILE DE PROIECTE
    2.1. CE TIP DE APEL DE PROIECTE SE LANSEAZĂ?
    2.2. PERIOADA ÎN CARE POT FI DEPUSE CERERI DE SPRIJIN
    2.3. ALOCAREA FINANCIARĂ TOTALĂ A APELULUI DE PROIECTE
    2.4. INDICATORII APELULUI DE PROIECTE
    2.5. CONTRIBUŢIA LA PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE

    3. EVALUAREA, ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI, PROIECTULUI, ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ŞI SELECŢIA PROIECTELOR
    3.1. BENEFICIARII SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
    3.2. TIPUL, INTENSITATEA ŞI VALOAREA MAXIMĂ A SPRIJINULUI
    3.3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
    3.4. CONDIŢII DE ACORDARE A SPRIJINULUI

    4. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE - DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN
    4.1 ETAPELE DERULĂRII SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
    4.2 DESCRIEREA MODULUI DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI
    4.3. DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN

    5. CONTRACTARE ŞI IMPLEMENTARE
    5.1. MECANISMUL DE FINANŢARE
    5.2. TERMENE DE AUTORIZARE / PLATĂ
    5.3. RECONCILIEREA CONTABILĂ
    5.4. CERERILE DE TRANSFER
    5.5. PERIOADA DE DURABILITATE
    5.6. BENEFICIARUL REAL
    5.7. MECANISME DE GESTIONARE A RISCURILOR DE IMPLEMENTARE
    5.8. PREVENIREA NEREGULILOR GRAVE, A DUBLEI FINANŢĂRI
    5.9. RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT

    6. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
    7. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE SPRIJIN
    8. ANEXE
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
        Pilonul I. Tranziţia verde
        Componenta C2 - Păduri şi protecţia biodiversităţii
        Obiectivul acestei componente este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului şi asigurarea tranziţiei către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafeţe acoperite cu păduri şi refacerea habitatelor degradate. În special, componenta vizează:
        ● Combaterea eficace a tăierilor ilegale de arbori, creşterea suprafeţei acoperite cu păduri şi a contribuţiei sectorului forestier la atingerea ţintelor europene privind clima şi biodiversitatea, inclusiv prin reforma sistemului de management şi a celui de guvernanţă în domeniu;
        ● Consolidarea sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea facilitării implementării măsurilor active de conservare stabilite, prin raportare la obiective specifice de conservare pentru habitate şi specii, precum şi a Strategiei Europene privind biodiversitatea.

        Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidenţiate în recomandarea specifică ţării de a concentra investiţiile asupra tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale, în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea specifică 4 din 2019 şi Recomandarea specifică 3 din 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ţinând seama de descrierea măsurilor şi a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare şi rezilienţă în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
        Această componentă cuprinde două reforme şi cinci investiţii.
        R1. Reforma sistemului de management şi a celui privind guvernanţa în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naţionale şi a legislaţiei subsecvente
        Obiectivul acestei reforme este de asigurare a unui cadru strategic şi de reglementare clar şi solid, care să permită implementarea unor politici forestiere sustenabile, durabile care susţin atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice.
        Reforma 1 cuprinde 3 investiţii, dintre care prezentul ghid se adresează ţintelor din Investiţia 1.

        Investiţia 1 - Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
        Obiectiv specific: realizarea de noi păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice: identificarea şi evaluarea terenurilor, finanţarea împăduririi şi lucrărilor de îngrijire a plantaţiilor şi creşterea suprafeţei cu vegetaţie forestieră în lungul căilor de comunicaţie, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităţilor şi între câmpurile cu culturi agricole, precum şi alte categorii de perdele forestiere de protecţie.

        Prin prezentul ghid specific se acordă finanţare pentru realizarea ţintelor cuprinse în Investiţia 1, Subinvestiţia 1.B, respectiv acordarea de sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale.

    1.2. Schema de ajutor, scop şi obiective
        Schema de ajutor de stat se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. Ordinul nr. 2122/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă.
        Schema de ajutor de stat are la baza prevederile secţiunii 2.1.1 Ajutoare pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
        Implementarea schemei de ajutor de stat se face prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), iar verificarea modului de implementare în teren se efectuează prin gărzile forestiere (GF).
        Textul integral al schemei de ajutor de stat se află publicat pe pagina web a MMAP - www.mmediu.ro şi pe paginile web ale gărzilor forestiere.
        Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri forestiere, precum şi formelor asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe suprafeţele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale.
        Obiectivul schemei îl reprezintă refacerea potenţialului forestier prin împădurirea suprafeţelor situate în fondul forestier naţional care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale.
        Prin acest obiectiv se vor putea atinge indirect şi alte obiective, respectiv reducerea impactului schimbărilor climatice şi mărirea cantităţii de carbon sechestrat, conservarea biodiversităţii, gestionarea durabilă a pădurilor şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor.
        La realizarea obiectivului menţionat se va ţine cont de respectarea următoarelor cerinţe legale:
    a) Vor fi utilizate doar speciile şi ecotipurile de arbori stabilite pe baza prevederilor ultimului amenajament silvic întocmit pentru suprafaţa respectivă şi a tipului natural fundamental de pădure, fiind astfel reziliente la impactul preconizat de schimbările climatice şi eliminându- se astfel orice efect advers asupra biodiversităţii.
    b) Utilizarea speciilor alogene va fi permisă numai în cazul în care se demonstrează că utilizarea acestora duce la condiţii ecosistemice favorabile şi adecvate privind clima, solul, etajele de vegetaţie, rezistenţa la foc şi că speciile indigene existente nu mai pot face faţă condiţiilor staţionale (climatice şi pedo-hidrologice) preconizate în viitor.
    c) Refacerea potenţialului forestier prin reîmpădurire va contribui în mod pozitiv la obiectivele de refacere a habitatelor, conservare a biodiversităţii, de management al apei şi de protecţie a solului.
    d) Proiectele de reîmpădurire să fie realizate în zonele expuse / vulnerabile la riscuri climatice, în special seceta şi inundaţiile;


    1.3. Definiţii şi abrevieri
        În cadrul schemei de ajutor, următorii termeni se definesc astfel:
    a) teren de împădurit - terenul gol, situat în fondul forestier naţional, cu o suprafaţă de cel puţin 0,5 ha ce a fost afectat integral prin manifestarea incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale, fiind anterior acoperit cu pădure şi care necesită o refacere a potenţialului forestier prin împădurire. Manifestarea acţiunii distructive a acestor factori este recunoscută la nivel naţional prin întocmirea documentelor prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea şi/sau prin întocmirea actelor de punere în valoare a produselor accidentale;
    b) fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale - înseamnă condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt îngheţul, furtunile şi grindina, gheaţa, ploile torenţiale sau seceta severă care au distrus toţi arborii de pe o anumită suprafaţă de pădure, fiind menţionate şi la pct. I din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;
    c) alte fenomene meteorologice nefavorabile - înseamnă condiţii meteorologice nefavorabile care nu îndeplinesc condiţiile de la punctul (35) subpunctul 34 din Orientările Uniunii Europene;
    d) infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare - înseamnă acţiunea altor specii de viruşi, bacterii, ciuperci, plante parazite şi animale asupra arborilor, care determină uscarea acestora, fiind menţionate şi la pct. II din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;
    e) eveniment catastrofal - înseamnă un eveniment neprevăzut, de natură biotică sau abiotică, provocat de acţiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale structurilor forestiere, cauzând, în cele din urmă, importante pagube economice sectorului forestier;
    f) fond forestier naţional - suprafeţele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 1 din Legea nr. 46/2008 (Codul silvic), republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) ocol silvic - structura silvică de administrare sau care prestează servicii silvice, definită conform pct. 23 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 (Codul silvic), republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) solicitant - orice proprietar sau deţinător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier naţional ce a fost afectat de acţiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, pe o suprafaţă compactă de minim 0,5 ha, care administrează sau are încheiat un contract de prestări servicii silvice sau de administrare pentru această suprafaţă cu un ocol silvic autorizat şi care solicită sprijin prin această schemă de ajutor;
    i) schema de ajutor de stat - se aplică în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi a Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2122/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale";
    j) ghidul solicitantului - ghidul specific schemei de ajutor de stat, elaborat şi aprobat de MMAP, ce cuprinde regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile aferente PNRR;
    k) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
    l) întreprindere în dificultate - conform art. 35, pct. 15 din Orientările Uniunii Europene reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
    – în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
        ● raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
        ● capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) se situează sub 1,0;


    m) fişă tehnică - ansamblul de informaţii tehnice şi financiare privind serviciile şi lucrările necesare împăduririi unui teren, conform modelului din anexa nr.1, pe baza căreia se întocmeşte o cerere de sprijin;
    n) cerere de sprijin - documentul prin care solicitantul solicită sprijin în cadrul acestei scheme
    o) evaluarea cererii de sprijin - acţiunile procedurale prin care cererea de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor specifice;
    p) cerere de sprijin eligibilă - cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice prevăzute în schemă;
    q) contract - contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiar, pe baza unei cereri de sprijin eligibile şi autoritatea de implementare a schemei de ajutor de stat, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile din PNRR, în scopul atingerii obiectivelor schemei;
    r) beneficiar - solicitantul care a depus o cerere de sprijin şi care a încheiat un contract;
    s) stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri, fiind definită la pct. 49 din anexa nr. 1 la Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    t) Norme tehnice împăduriri - Normele tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. nr. 2.533/2022;
    u) Unitate staţională (u.s.) - suprafaţa de teren de împădurit, omogenă din punct de vedere staţional, care se suprapune integral sau parţial peste o unitate amenajistică.
        În prezentul ghid, se utilizează următoarele abrevieri :

┌────┬─────────────────────────────────┐
│MMAP│Ministerul Mediului, Apelor şi │
│ │Pădurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│GF │Garda Forestieră │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UAT │Unitate administrativ teritorială│
├────┼─────────────────────────────────┤
│MADR│Ministerul Agriculturii şi │
│ │Dezvoltării Rurale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│GIS │Sistem de identificare geospaţial│
├────┼─────────────────────────────────┤
│OM │Ordinul Ministrului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│UP │unitate de producţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│u.a.│unitate amenajistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│u.s.│Unitate staţională │
├────┼─────────────────────────────────┤
│IMM │Întreprinderi Mici şi Mijlocii │
└────┴─────────────────────────────────┘

    2. INFORMAŢII DESPRE APELURILE DE PROIECTE
    2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?
        Pentru Investiţia 1B, Schema de ajutor de stat - "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" se lansează o sesiune continuă de depunere PNRR/2023/C2/1.B.
        Sesiunea va fi de tip apel necompetitiv deschis pentru toţi solicitanţii eligibili, pe principiul "primul venit, primul servit" în limita bugetului maxim alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.
        Proiectele se vor depune prin intermediul aplicaţiei electronice: www.proiecte.pnrr.gov.ro

    2.2. Perioada în care pot fi depuse cereri de sprijin
        o Data exactă la care se va deschide sesiunea de depunere a proiectelor va fi comunicată prin anunţul de deschidere a sesiunii, însă aceasta nu poate depăşi 30 martie 2023.
        o Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 23.01.2026, ora 23:59
        În cazul în care cererea va fi depusă în anul 2026, este obligatoriu ca încheierea contractului de finanţare să poată fi efectuată până la data de 28 februarie 2026, în caz contrar finanţarea nu mai poate fi acordată prin prezenta schemă de ajutor.

        o Termen maxim estimat pentru finalizarea verificării unei cereri de finanţare: 30 zile de la data depunerii.

    2.3. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte
        Alocarea financiară totală acordată prin PNRR, respectiv în cadrul prezentului Ghid specific pentru Subinvestiţia C2/I1.B - Refacerea potenţialului forestier este de 100.000.000 Euro, echivalentul a 491.890.000 lei. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii noiembrie 2022 de 1 euro = 4.9189 lei.
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.
        Pentru toate contractele de finanţare aflate încă în derulare la data de 30 iunie 2026, la care au fost efectuate cel puţin lucrările de instalare a plantaţiilor, finanţarea va fi continuată în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2022, până la finalizarea lucrărilor prevăzute în proiect.

    2.4. Indicatorii apelului de proiecte
        Suprafaţa de teren reîmpădurită (ha).
        Calendarul propus pentru Investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire prin PNRR menţionează realizarea a cel puţin 25.000 ha suprafeţe noi de teren împădurite sau reîmpădurite până la 31.12.2023, iar până la 30.06.2026 realizarea a 56.700 ha suprafeţe noi de teren împădurite sau reîmpădurite.
    2.4.1. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital
        Investiţia contribuie în proporţie de 100% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi în proporţie de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.
        Investiţia contribuie în proporţie de 100% la obiectivele de mediu.


    2.5. Contribuţia la pilonul european al drepturilor sociale
        Investiţia 1, contribuie la respectarea principiului 2 şi 3 al Pilonului European al Drepturilor Sociale. În cadrul acestei investiţii principiile 2 şi 3 a Pilonului european al drepturilor sociale vor fi vizate prin faptul că locurile de muncă create vor fi accesibile inclusiv femeilor (principiul 2), dar şi persoanelor vulnerabile sau celor din mediul rural (principiul 3). Aceste noi locuri de muncă vor fi specifice economiei verzi şi vor viza de asemenea dezvoltarea de noi competenţe profesionale pentru persoanele angajate în producerea puieţilor forestieri (principiul 1).
        În cadrul acestei investiţii principiile Pilonului european al drepturilor sociale vor fi avute în vedere:
        ● Implicarea echilibrată a femeilor experte din domeniile de referinţă în procesele de actualizare a planurilor de management şi de identificare a zonelor potenţiale de protecţie strictă în habitate naturale, precum şi asigurarea în etapele de consultare publică a condiţiilor de reprezentare echilibrată de gen inclusiv în vederea promovării considerentelor referitoare la impactul prezervării biodiversităţii din perspectiva de gen (referire la principiul 2 al Pilonului);
        ● Identificarea de soluţii viabile şi sustenabile privind diminuarea posibilelor inechităţi pentru persoanele/gospodăriile vulnerabile care sunt cele mai dependente de suprafeţele care cad sub incidenţa planurilor de management actualizate şi a zonelor potenţiale de protecţie strictă în habitate naturale identificate (referire la principiul 3 al Pilonului).

        Măsura contribuie la creşterea capacităţii de stocare a carbonului în special în zone cu deficit de pădure şi care sunt afectate de deşertificare, ariditate, eroziunea solului sau alte fenomene de degradare ale terenurilor.
        Această măsură vizează îmbunătăţirea performanţei de mediu generale a exploataţiei agricole, în special în ceea ce priveşte biodiversitatea, îmbunătăţirea calităţii solului şi a apei, conservarea peisajului şi îndeplinirea obiectivelor de reducere a efectelor schimbărilor climatice. De asemenea, este importantă sprijinirea proprietarilor de mici dimensiuni pentru implementarea de măsuri silvotehnice cu caracter investiţional vitale pentru creşterea stabilităţii arboretelor şi a gradului de stocare a carbonului.
        Obiectiv general: Reforma sistemului de management şi de guvernanţă în domeniul forestier are ca obiectiv asigurarea unui cadru strategic şi de reglementare clar şi solid, care să permită implementarea unor politici forestiere sustenabile, durabile care susţin atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice.
        Obiectiv specific: Creşterea suprafeţei acoperite cu păduri şi a contribuţiei sectorului forestier la atingerea ţintelor europene privind clima şi biodiversitatea, inclusiv prin reforma sistemului de management şi a celui de guvernanţă în domeniu.


    3. EVALUAREA, ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI, PROIECTULUI, ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ŞI SELECŢIA PROIECTELOR
    3.1. Beneficiarii schemei de ajutor de stat şi condiţii de eligibilitate
    3.1.1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili
        Beneficiar al schemei poate fi orice deţinător public sau privat, precum şi formele asociative ale acestora, al unui teren aflat în fondul forestier naţional ce a fost afectat de acţiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, pe o suprafaţă compactă de minim 0,5 ha.
        Deţinători publici de teren de împădurit:
        ● Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva;
        ● Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea";
        ● Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat";
        ● unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, pentru domeniul public şi privat deţinut de către acestea);
        ● alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora.

        Deţinători privaţi de teren de împădurit:
        ● persoanele fizice;
        ● persoanele fizice autorizate;
        ● întreprinderile individuale;
        ● întreprinderile familiale;
        ● societăţile comerciale;
        ● asociaţiile şi fundaţiile;
        ● alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.


    3.1.2. Evaluarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului
        Cererea de sprijin (inclusiv anexele/modelele la cererea de sprijin), completată de către solicitant, va fi verificată din punct de vedere al eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor descrise în prezentul ghid.
        Verificarea eligibilităţii va urmări în principal, existenţa informaţiilor în secţiunile din cererea de sprijin şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul acestui ghid.
        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de sprijin şi/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de sprijin şi/sau între cererea de sprijin şi documentele suport, MMAP poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile de contractare să fie corecte şi corelate.
        Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul maxim estimat pentru finalizarea etapei de verificare. Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de sprijin.
        În cazul neprimirii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul se declară RESPINS.

    3.1.3. Condiţii de eligibilitate a solicitantului
        Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate în momentul depunerii cererii de sprijin:
        ● să deţină sau să administreze terenul forestier respectiv;
        ● să prezinte documentele solicitate care dovedesc categoria de beneficiar.

     În cadrul schemei nu sunt eligibili solicitanţii care se află, după caz, în una din următoarele situaţii: sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei precizate la Cap. 1.3, lit. l).
        În acest sens, se solicită doar persoanelor juridice, cu o vechime de peste 3 ani de la înfiinţare, completarea Declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate", conform anexa nr. 3. MMAP poate solicita şi documentele doveditoare care au stat la baza declaraţiei.
        Pentru completarea cererii de sprijin se va utiliza Declaraţia de eligibilitate în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanţării din cadrul acestei investiţii.
     Solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile de neeligibilitate prezentate în Declaraţia de eligibilitate (Anexa 7 Model B ):
    a) În incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) În stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a);
    d) Să prezinte obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi a bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    e) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Să nu deţină capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.
    h) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracţiuni împotriva mediului.


    3.1.4. Condiţii privind eligibilitatea terenurilor
        Pentru a fi eligibile în cadrul schemei, terenurile deţinute sau administrate de beneficiari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie incluse în fondul forestier naţional, în conformitate cu prevederile Codului silvic;
    b) pădurea de pe terenul respectiv, a cărui suprafaţă compactă este de minim 0,5 ha, să fi fost afectată integral, anterior accesării schemei, de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost reîmpădurit;
        Afectarea menţionată la pct. b) trebuie să fie consemnată într-un document de constatare recunoscut de către autorităţile publice competente, care poate fi:
        ● un act de punere în valoare a produselor accidentale şi/sau un proces verbal de constatare, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea sau
        ● un act de control, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, pentru evenimentele catastrofale apărute ca urmare a unor tăieri ilegale cu autor necunoscut


    c) arborii afectaţi să fi fost extraşi, în condiţiile legii, anterior depunerii cererii de sprijin, cu menţiunea că această condiţie nu este aplicabilă în cazul în care au fost constatate tăieri ilegale cu autor necunoscut;
    d) pentru terenurile de împădurit să existe încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii cu un ocol silvic sau să fie administrat printr-un ocol silvic propriu, legal constituit.

     Nu pot fi eligibile terenurile care fac obiectul unor litigii cu privire la dreptul de proprietate - se întocmeşte o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului din Anexa nr. 2 - "Declaraţie privind situaţia terenului" - completată de către deţinătorul sau administratorul terenului de împădurit sau de către împuternicitul acestuia;

    3.1.5. Activităţi sprijinite şi criterii pentru soluţia tehnică de împădurire
     Plantaţia care va fi instalată pe terenurile de împădurit va avea compoziţia prevăzută în fişa tehnică, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1.
        Fişa tehnică se întocmeşte de către ocolul silvic care administrează/prestează servicii pentru terenul forestier respectiv.
        Datele necesare întocmirii fişei tehnice vor fi preluate din ultimul amenajament silvic în vigoare întocmit pentru u.a. din care face parte terenul de împădurit, ţinându-se cont şi de prevederile Normelor tehnice aprobate prin OM nr. 2533/2022.
        Pentru terenurile de împădurit care se află în situri Natura 2000, speciile utilizate în compoziţia de împădurire trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone.
        În cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun, în conformitate cu Orientările Uniunii Europene privind acordarea ajutoarelor de stat.
        Fişa tehnică se aprobă de către GF, iar nerespectarea prevederilor privind compoziţia de împădurire determină respingerea acesteia, în vederea refacerii conţinutului.
        Pentru lucrările de reîmpădurire în fondul forestier naţional nu este necesară emiterea unor avize sau acorduri de la Agenţia de Protecţia Mediului.
        Stabilirea lucrărilor de împădurire şi de întreţinere a plantaţiilor, graficul general de realizare a plantaţiei, precum şi execuţia acestora se realizează la nivel de unitate staţională (u.s.), care poate fi o unitate amenajistică sau o parte a acesteia.


    3.2. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a sprijinului
        Sprijinul acordat prin schemă este de tipul unui ajutor de stat nerambursabil.
        Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din valoarea prevăzută în devizul de execuţie din cadrul fişei tehnice.

    3.3. Eligibilitatea cheltuielilor
        În cadrul schemei de finanţare sunt eligibile următoarele costuri:
        ● toate serviciile, materialele şi lucrările necesare instalării şi conducerii plantaţiei până la atingerea stării de masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, reîmpădurirea propriu-zisă, întreţinerea plantaţiilor, precum şi serviciile de întocmire a fişei tehnice şi de asistenţă tehnică prestate de personalul silvic pentru plantaţia respectivă, care sunt cuprinse în deviz.
        ● costurile pentru refacere, doar în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, care au afectat plantaţia după instalare, egale cu valoarea proporţională a pierderilor constatate din valoarea lucrărilor de înfiinţare şi îngrijire a plantaţiei, efectuate şi recepţionate până la momentul producerii evenimentului generator al pagubei.

        Taxa pe valoare adăugată nu este eligibilă în cadrul schemei de ajutor. Excepţie face situaţia în care această taxă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
        Orice alte costuri nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor şi vor fi suportate de beneficiar.
    3.3.1. Gestionarea pierderilor din plantaţii
        Pentru plantaţii, prin fişa tehnică sunt prevăzute completări în anii 2 şi 3 de vegetaţie, al căror procent respectă prevederile normelor tehnice aprobate prin OM 2537/2022, iar costurile aferente acestora sunt incluse în devize.
        În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, constatat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea de către autorităţile publice desemnate, pierderile de puieţi vor putea fi acoperite prin plata proporţională cu suprafaţa plantaţiei afectate de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici, dacă acestea sunt de maxim 80% din suprafaţa u.s. sau integral, dacă pierderile sunt de peste 80% din suprafaţă.
        Pentru a fi eligibile, cheltuielile pentru refacerea plantaţiei, starea plantaţiei trebuie să fi fost conformă anterior manifestării factorilor vătămători. Cuantumul aferent costului cu refacerea plantaţiei este egal cu valoarea proporţională a pierderii constatate din valoarea devizului plantaţiei.
        Constatarea unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici va putea fi invocată numai pe suprafeţele unde s-au finalizat şi recepţionat lucrările de înfiinţare a plantaţiei.
        Semnalarea apariţiei evenimentului produs de factori biotici sau abiotici se va face în termen legal.
        Evenimentul care nu este documentat şi nu respectă prevederile Ordinului nr. 766/2007 aplicabile lucrărilor de împăduriri nu poate fi luat în considerare.
        Atingerea pragului de 80% puieţi afectaţi de evenimente produse de factori biotici sau abiotici va fi raportat la totalul suprafeţei împădurite din u.s.
        În anul producerii unor pierderi în plantaţii, costurile de întreţinere nu se vor plăti pentru suprafaţa aferentă puieţilor distruşi anterior efectuării acestor lucrări, fiind calculate proporţional cu suprafaţa plantaţiei neafectate din cadrul respectivei u.s.


    3.4. Condiţii de acordare a sprijinului
        Lucrările de împădurire se pot executa doar după încheierea contractului de finanţare între beneficiar şi MMAP, în baza unei fişe tehnice, care a fost aprobată în prealabil de către GF şi a unei cereri de sprijin.
        Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr.107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care nu există documente care să ateste provenienţa puieţilor plantaţi din anumite specii, respectiv avizul de însoţire şi certificatul de identitate, nu este posibilă avizarea pentru plată a lucrării de instalare a plantaţiei pentru speciile respective.
        Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza, de regulă, până la începutul următorului sezon de vegetaţie de la data semnării contractului de finanţare.
        Plantaţia forestieră realizată va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul contractului de finanţare până la vârsta exploatabilităţii, prevăzută de normele tehnice în vigoare sau de amenajamentul silvic. Pe suprafaţa respectivă, după închiderea stării de masiv, este posibil a se efectua toată gama de lucrări silvice necesare, cu respectarea legislaţiei silvice şi cu aprobarea ocolului silvic care prestează servicii silvice sau care administrează pădurea respectivă.
        Până la încheierea derulării contractului de finanţare, gestionarea tuturor plantaţiilor forestiere se va realiza în baza fişei tehnice, iar paza plantaţiei va fi efectuată de către ocolul silvic care prestează servicii sau administrează suprafaţa respectivă.


    4. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE - DEPUNEREA CERERII DE SPRIJIN
    4.1. Etapele derulării schemei de ajutor de stat
        Etapele de implementare, prezentate cronologic, sunt următoarele:
    1. întocmirea şi avizarea de către ocolul silvic a unei fişe tehnice pentru terenurile de reîmpădurit identificate, conform modelului din anexa nr. 1, la solicitarea proprietarilor sau din proprie iniţiativă, după caz;
    2. depunerea de către solicitant a fişei tehnice la GF pentru verificare şi aprobare;
    3. verificarea fişei tehnice de către GF şi aprobarea sa;
    4. depunerea în sistemul informatic al PNRR (www.proiecte.pnrr.gov.ro) a cererii de sprijin de către solicitant, împreună cu documentele ce dovedesc eligibilitatea;
    5. derularea procedurilor de evaluare a cererii de sprijin de către MMAP;
    6. aprobarea cererii de sprijin şi întocmirea contractului de finanţare de către MMAP;
    7. semnarea contractului de finanţare;
    8. efectuarea cronologică de către beneficiar a lucrărilor prevăzute în fişa tehnică;
    9. notificarea GF de către beneficiar a finalizării fiecărei etape de lucrări, care a fost recepţionată de către ocolul silvic;
    10. controlul pe teren de către GF a lucrărilor recepţionate;
    11. verificarea de către GF a documentelor de recepţie a lucrărilor şi de propunere a autorizării plăţilor pentru lucrările efectuate şi recepţionate, prin întocmirea raportului de verificare;
    12. autorizarea şi efectuarea plăţilor de către MMAP;
    13. repetarea paşilor 8-12 până la finalizarea lucrărilor prevăzute în fişa tehnică


    4.2. Descrierea modului de implementare a schemei
    4.2.1. Pregătirea proiectului
    1. Deţinătorul de terenuri forestiere care intenţionează să acceseze schema de ajutor de stat, se adresează ocolului silvic cu care are încheiat contract de prestări servicii silvice sau de administrare a terenului/pădurii şi solicită identificarea tuturor terenurilor care au fost afectate anterior de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale şi de întocmire a fişei tehnice aferentă acestor suprafeţe (solicitarea nu necesită utilizarea unui formular special);
        În cazul persoanelor juridice de drept public sau privat care deţin structuri proprii de administrare a pădurilor, această etapă se desfăşoară intern, în cadrul ocolului silvic respectiv;
        În cazul proprietăţilor private ale persoanelor fizice, depunerea proiectului se va realiza de către ocolul silvic, în baza contractului de reprezentare cu aceştia. În acest caz, contractul, care va fi considerat drept document legal de reprezentare a persoanei fizice, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu prevederi exprese pentru efectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor de refacere a pădurilor.

    2. În situaţia în care ocolul silvic a identificat terenuri de împădurit care îndeplinesc cerinţele schemei de ajutor, va proceda la determinarea suprafeţei acestor terenuri în sistem Stereo 70 şi va întocmi un plan de situaţie, astfel încât terenul pentru împădurit să poată fi oricând verificat din punct de vedere al mărimii suprafeţei;
    3. Pentru fiecare teren forestier identificat şi măsurat, care are o suprafaţă compactă (a cărei limite formează un singur poligon) mai mare sau egală de 0,5 ha, ocolul silvic va proceda la întocmirea unei fişei tehnice, ca va conţine elementele stabilite în modelul prezentat în anexa nr. 1, astfel:
        ● elemente generale privind deţinătorul, amplasamentul, situaţia juridică şi valoarea investiţiei;
        ● fişa unităţii staţionale, a căror date tehnice descriu sumar condiţiile staţionale şi ale pădurii existente anterior, pe baza datelor din ultimul amenajament silvic întocmit pentru terenul respectiv, stabilesc compoziţia de împădurire, descriu tehnologia de instalare a plantaţiei şi estimează necesarul lucrărilor de întreţinere a plantaţiei până la închiderea stării de masiv, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de împădurire;
        ● compoziţiile de împădurire, care sunt prevăzute în fişele tehnice, vor respecta prevederile ultimului amenajament silvic întocmit pentru suprafaţa respectivă şi vor cuprinde speciile din compoziţia tipului natural fundamental de pădure ce sunt adaptate la noile condiţii determinate de schimbările climatice, astfel încât riscul producerii unor noi daune similare să fie minimizat în viitor. Dacă terenul se află situat în cadrul unui sit Natura 2000, atunci soluţia tehnică din fişa tehnică trebuie să corespundă obiectivelor stabilite pentru aceste zone, care pot fi identificate în planurile de management ale siturilor respective;
        ● stabilirea compoziţiilor de împădurire pe specii, precum şi desimea plantaţiilor vor fi detaliate tehnic în fişa u.s. a fiecărei plantaţii în parte;
        ● utilizarea speciilor non-native va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea speciilor respective conduce la condiţii ecosistemice mai favorabile şi adecvate şi că speciile native nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare, modelate şi la condiţiile pedo-staţionale;
        ● duratele de execuţie a lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor se stabilesc în fişa u.s., pe baza instrucţiunilor tehnice în vigoare, în mod diferenţiat, în funcţie de specia principală utilizată în formula de împădurire;
        ● lucrările şi serviciile necesare împăduririi vor fi menţionate cronologic, în ordinea efectuării lor şi vor fi înscrise în antemăsurători şi devize;
        ● pentru întocmirea devizului se vor utiliza "Normele de timp şi de producţie în silvicultură", iar preţul unitar la fiecare lucrare va rezulta din înmulţirea normei de timp cu câştigul salarial mediu brut din silvicultură din luna anterioară întocmirii devizului, publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică, care se regăseşte la adresa de internet https://insse.ro/cms/ro/publicaţii-statistice-in-format-electronic.devizele vor fi structurate pe ani şi pe total şi vor conţine toate cotele legale

    4. Fişa tehnică întocmită şi avizată la nivel de ocol silvic va fi comunicată solicitantului, în vederea depunerii la GF pentru verificare şi aprobare;
    5. GF va efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă fişa tehnică respectă cerinţele tehnice prevăzute de normele tehnice şi dacă solicitantul întruneşte toate condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei, pe baza unei proceduri operaţionale.
        Aspectele tehnice ce se vor avea în vedere se referă în principal la:
        ● stabilirea formulei de împădurire pe baza tipului natural fundamental de pădure şi întocmirea devizului de lucrări;
        ● utilizarea în compoziţiile de împădurire doar a speciilor de arbori şi arbuşti conforme cu prevederile ultimului amenajament silvic întocmit pentru terenul respectiv şi cu normele tehnice de împădurire;
        ● restrângerea utilizării speciilor non-native, care va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea speciilor respective ar conduce la condiţii ecosistemice mai favorabile şi adecvate şi că speciile native nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare, modelate şi la condiţiile pedo-hidrologice;
        ● respectarea cuprinsului fişei tehnice şi calitatea elaboratului.


    6. În urma verificării fişei tehnice, GF poate solicita, dacă este cazul, clarificări şi completări/modificări;
    7. După analiză, în situaţia în care datele conţinute sunt corecte, GF aprobă fişa tehnică şi o returnează solicitantului;
    8. Depunerea în sistemul informatic al PNRR - www.proiecte.pnrr.gov.ro a cererii de sprijin de către solicitant, împreună cu documentele ce dovedesc eligibilitatea detaliate în prezentul ghid. În cazul persoanelor fizice, ocolul silvic care administrează / prestează servicii silvice are calitatea de solicitant, în numele lor;

    4.2.2. Elaborarea bugetului
        Pentru întocmirea devizului se vor utiliza "Normele de timp şi de producţie în silvicultură", iar preţul unitar la fiecare lucrare va rezulta din înmulţirea normei de timp cu câştigul salarial mediu brut din silvicultură din luna anterioară întocmirii devizului.
        În deviz vor fi menţionate cronologic, în ordinea executării lor, toate lucrările necesare instalării şi dezvoltării plantaţiei până la atingerea stării de masiv, iar devizul va prezenta totaluri pe ani şi un total general.
        Salariul mediu brut în silvicultură este publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică şi se regăseşte la adresa de internet https://insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-câştig-salarial.
        Devizul va respecta modelul prezentat în Anexa 1 FIŞĂ TEHNICĂ şi FIŞA UNITĂŢII STATIONALE.
        Costurile generale reprezentând plata serviciilor de întocmire a fişei tehnice şi de asistenţă tehnică, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiţie, se vor încadra în maximum 5% din totalul cheltuielilor eligibile.
        Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.


    4.3. Depunerea cererii de sprijin
        Depunerea cererii de sprijin însoţită de documentele ce dovedesc eligibilitatea se va realiza în sistemul informatic www.proiecte.pnrr.gov.ro, doar în intervalele de depunere menţionate în prezentul ghid. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere.
        În cazul în care solicitantul este o persoană fizică, cererea de sprijin se depune de către ocolul silvic care administrează sau prestează servicii pentru suprafaţa respectivă de pădure.
        Cererea de sprijin este compusă din:
        ● Cererea de sprijin;
        ● Anexele la cererea de sprijin - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia informatică.

        O cerere de sprijin poate cuprinde mai multe u.s., cumulate într-o fişă tehnică, cu condiţia ca terenurile de împădurit respective să se afle în cadrul unui singur ocol silvic şi să aparţină aceluiaşi deţinător.
        Un solicitant poate depune mai multe cereri de sprijin pentru amplasamente diferite.
        Cererea de sprijin se va referi doar la suprafaţa care va fi parcursă efectiv cu lucrări de împădurire.
        Data depunerii Cererii de sprijin este considerată data transmiterii solicitării prin aplicaţia informatică, preluată din registratură.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, acesta fiind comunicat solicitantului în mod automat, prin aplicaţia informatică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare.
    4.3.1. Verificarea şi evaluarea cererii de sprijin
        MMAP va efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc toate condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei. În cadrul procesului de evaluare se pot solicita clarificări/completări, după caz. Evaluarea cererii de sprijin se desfăşoară pe baza unor procedurilor interne.
        Cererea de sprijin (inclusiv anexele/modelele la cererea de sprijin), completată de către solicitant, va fi verificată din punct de vedere al eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor descrise în prezentul ghid.
        Verificarea eligibilităţii va urmări în principal, existenţa informaţiilor în secţiunile din cererea de sprijin şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
        Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii presupune următoarele aspecte:
    1. se are în vedere existenţa şi forma cererilor de sprijin şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezentul Ghid;
    2. se va verifica îndeplinirea criteriilor din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului, respectiv:
    a. eligibilitatea solicitantului/ partenerilor - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul Ghid;
    b. eligibilitatea Cererii de sprijin - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul Ghid.


        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
        Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în ghid.
        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de sprijin şi/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de sprijin şi/sau între cererea de sprijin şi documentele suport, MMAP poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile de contractare să fie corecte şi corelate. Solicitările de clarificări/completări sunt transmise Solicitantului prin aplicaţia informatică.
        În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, MMAP poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile să fie corecte şi corelate.
        Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul maxim estimat pentru finalizarea etapei de verificare.
        Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de sprijin.
        În cazul neprimirii clarificărilor/completărilor în termenul solicitat, proiectul se declară RESPINS.
        Reprezentantul legal inclusiv beneficiarul schemei de finanţare, care îşi exercită atribuţiile de drept în perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) Să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională/comunitară în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) Să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) Să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d) Să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    e) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

        Se va completa Anexa 10 privind conflictul de interese.

    4.3.2. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
        Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1134 bis/24.XI.2022 17 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului.
        Se va vedea Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 7 model D şi G) şi informaţiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
        În situaţia în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") şi nu prezintă documentele justificative, MMAP va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

    4.3.3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul respectă legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate.
     Se va vedea Declaraţia de angajament (Anexa 7 model A). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în cererea de sprijin.

    4.3.4. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
        ● Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. Dacă este cazul, se va depune un document emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
        Sau
        ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă calificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz.
        Documentele încărcate vor fi scanate integral, vor fi denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.

    4.3.5. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată la completarea cererii de sprijin este limba română.
        Toate documentele anexate, redactate în alte limbi, vor avea ataşată traducerea în limba română realizată de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face menţiunea "îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii" şi va semna).
        Documentele încărcate în aplicaţia informatică, ca parte din cererea de sprijin, trebuie să fie lizibile şi complete.

    4.3.6. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        După finalizarea depunerii proiectelor, MMAP va proceda la întocmirea Listei proiectelor selectate pentru finanţare prin PNRR, respectiv la publicarea acesteia pe site-ul http://pnrr.mmap.ro/ şi notificarea Solicitanţilor cu privire la stadiul aprobării.
        În termen de 30 zile de la comunicarea Notificării de selectare/respingere a proiectelor, solicitantul de finanţare poate formula, în termen de 5 zile de la comunicarea privind evaluarea Cererii de finanţare, o singură contestaţie care va fi trimisă prin aplicaţia informatică.
        Contestaţia va fi semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:
    a) atributele de identificare ale contestatarului;
    b) codul unic de înregistrare al cererii de sprijin, după caz;
    c) obiectul contestaţiei;
    d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

        În cadrul contestaţiei, contestatarul nu poate să modifice conţinutul cererii de sprijin. MMAP soluţionează contestaţia, prin Decizie, în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia.
        Deciziile de soluţionare vor fi comunicate contestatarilor, în condiţiile legii.
        Decizia de soluţionare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        Solicitanţii ale căror contestaţii au fost admise pentru a fi selectaţi, vor fi notificaţi în vederea semnării contractelor de finanţare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii Deciziei de soluţionare.

    4.3.7. Renunţarea la cererea de sprijin
        Renunţarea la cererea de sprijin se poate realiza prin retragerea ei de către Solicitant. Retragerea cererii de sprijin se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/ împuternicire specială, în baza Ordinului/Deciziei/Hotărârii de retragere a proiectului (cererii de sprijin).
        Retragerea cererii de sprijin se poate realiza printr-o solicitare transmisă prin poşta electronică sau prin aplicaţia - informatică, cel târziu până la momentul semnării contractului de finanţare.    5. CONTRACTARE ŞI IMPLEMENTARE
        Pentru proiectele care au fost acceptate în urma etapei de evaluare, precum şi în urma finalizării analizei contestaţiilor depuse, se va trece la etapa de semnarea contractelor de finanţare, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
        În aceasta etapă, în cazul în care MMAP consideră că este necesară clarificarea unor aspecte suplimentare, poate solicita clarificări solicitantului menţinându-se obligativitatea clarificării aspectelor respective pentru semnarea contractului de finanţare.
        Contractul de finanţare va fi semnat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de Coordonator de reformă şi/sau investiţie şi solicitant (Anexa 5_Model contract de finanţare).
        MMAP va întocmi documentaţiile de contractare, iar încheierea contractului este condiţionată de prezentarea de către beneficiar, în termenele prevăzute în Notificare, a documentelor corespunzătoare momentului contractării.
        În cazul în care cererea se va depune în anul 2026, este obligatoriu ca încheierea contractului de finanţare să poată fi efectuată până la data de 28 februarie 2026.
        Lucrările de înfiinţare a plantaţiei forestiere la nivel de u.s. se vor realiza într-o singură perioadă de repaus vegetativ, de regulă în perioada cuprinsă între data de 1 octombrie a anului anterior şi data de 30 aprilie a anului curent. Perioada este strict determinată de condiţiile meteorologice (temperaturi pozitive ale aerului, sol dezgheţat) şi fenologice (puieţii de foioase au frunzele uscate / căzute toamna şi mugurii nedesfăcuţi primăvara) şi poate fi orientativă, prin adaptarea corespunzătoare a acestor condiţii.
        Orice lucrare efectuată anterior semnării contractului de finanţare nu este eligibilă în cadrul schemei.
        Lucrările de înfiinţare şi întreţinere, precizate în fişa tehnică vor fi executate de ocoale silvice sau de persoane juridice, atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii, conform OMMAP nr. 1763/2015 pentru efectuarea lucrărilor, conform art.5, alin.b) (codificare "5b"), pentru grupele de lucrări codificate "6a" şi "6b".
        Plata efectivă se efectuează de către MMAP, prin viramentul în conturile beneficiarilor, după parcurgerea procedurilor specifice, pe baza rapoartelor de verificare a lucrărilor şi a propunerilor de autorizări la plată comunicate de către GF, fără a depăşi însă cuantumul prevăzut în devize aferent lucrărilor respective.
        Modelul raportului de verificare întocmit de GF este prevăzut în anexa nr. 6.
        Plăţile se efectuează conform graficului prevăzut în contractul de finanţare cu o frecvenţă de maximum 2 plăţi pe an şi nu pot depăşi prevederile financiare programate prin fişa tehnică şi contract.
        GF efectuează monitorizarea suprafeţelor împădurite şi efectuează verificări periodice privind starea plantaţiilor. De asemenea, MMAP poate să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului pentru a verifica respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
        Dacă plantaţia creată în baza schemei este defrişată/distrusă total sau parţial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme, aferente suprafeţei afectate.
        Precizăm că lucrările silvotehnice, necesare a se efectua în diverse stadii de dezvoltare a arboretului pe suprafaţa împădurită, efectuate sub controlul unui ocol silvic autorizat, nu pot fi considerate distrugeri, aferent cărora să fie calculate daune care să fie rambursate.
        Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR.
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
        ● are obligaţia utilizării aplicaţiilor informatice destinate PNRR (e_SMC, aplicaţia MMAP, după caz) în conformitate cu Contractul de finanţare, Instrucţiunile comunicate de MMAP şi a manualelor de utilizare a aplicaţiilor;
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri.
        ● trebuie să îndeplinească măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul UE nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV) elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.

        MMAP poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet şi în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanţare.
        Beneficiarii care au încheiat contracte de finanţare cu MMAP şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).
        În cazul neîndeplinirii integrale/parţiale a acţiunilor/ indicatorilor de proiect, respectiv până la termenele maximale aprobate, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporţionalităţii.
        Trimestrial, după semnarea contractului de finanţare, beneficiarul va depune la MMAP un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informaţii* cu privire la:
        ● Raportarea progresului înregistrat în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice/ sectoriale aferente proiectului (contracte de achiziţie publică/ sectorială în desfăşurare, finalizate, planificate). Raportul de progres - formular tipizat, va fi pus la dispoziţie de MMAP.
        ● Raportare cu privire la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
        ● Raportare cu privire la progresul fizic al investiţiei;
        ● Probleme şi dificultăţi întâmpinate;
        ● Măsuri de remediere propuse;
        ● Alte aspecte sau documente justificative, după caz.

        *Lista este orientativă.
    5.1. Mecanismul de finanţare
        În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare sau odată cu depunerea cererii de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul iniţial estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer şi valoarea acestora.
        Transferul către beneficiari a sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanţare, precum şi conform documentaţiei justificative stabilite prin prezentul ghid.
        Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită MMAP virarea sumelor, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative, stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului.
        Numărul de cereri şi valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative actualizate (maximum 2 plăţi pe an).
        Beneficiarii au obligaţia depunerii la MMAP a Graficului estimativ privind estimările trimestriale din fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, care se va actualiza ori de câte ori intervin modificări.

    5.2. Termene de autorizare / plată
        În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanţare, MMAP autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.
        În situaţia în care sunt necesare documente adiţionale sau clarificări, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
        În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenele menţionate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăşi 45 de zile de la data depunerii cererii de transfer.
        După efectuarea plăţii, MMAP notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.

    5.3. Reconcilierea contabilă
        Beneficiarii de proiecte finanţate din fonduri europene au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
        În vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale MMAP şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP, conform prevederilor din contractele de finanţare.

    5.4. Cererile de transfer
        Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
        Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României, denumite în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.
        MMAP îşi rezervă dreptul de a refuza parţial/integral efectuarea plăţii aferente unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menţionate la secţiunile anterioare, în termenele solicitate şi cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanţare încheiat.
        Documente anexate cererii de transfer:
        ● Facturi fiscale;
        ● Adeverinţe;
        ● Rezultatele verificării controlului financiar preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv ale controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul;
        ● Procese verbale de recepţie parţială, dacă este cazul;
        ● Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);
        ● Situaţii de lucrări, Note de Renunţare, Note de Comandă Suplimentară;
        ● Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor, aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;
        ● Alte documente, după caz.

        *Lista este orientativă
        Notă
        Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente şi cu respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR.


    5.5. Perioada de durabilitate
        Arboretul creat în baza schemei va fi menţinut până la vârsta exploatabilităţii prevăzută de normele tehnice silvice în vigoare.
        Dacă plantaţia creată în baza schemei este defrişată/distrusă total sau parţial pe parcursul derulării sau după finalizarea contractului, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme, aferente suprafeţei afectate.
        În perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR trebuie să:
        ● menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● nu realizeze o modificare asupra calităţii de deţinător al terenului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul:
        ● trebuie să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate/criteriilor de selecţie aplicabile menţionate în Ghid/Schema de ajutor de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
        ● trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanţate din PNRR;
        ● este obligat să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;
        ● are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă;
        ● are obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obţinute pentru o perioadă de minimum 20 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
        ● Trebuie să menţină măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass- media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR.


    5.6. Beneficiarul real
        Beneficiarul are obligaţia de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor sunt informaţi cu privire la obligaţia acestora de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei şi a legislaţiei naţionale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanţare, cât şi pe perioada implementării proiectelor, înainte de semnarea contractelor de achiziţie, asigurându-se, de asemenea, de existenţa unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informaţii în mod regulat până la încetarea relaţiilor contractuale.
        În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziţie, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziţie, atât pentru ofertantul câştigător, cât şi pentru subcontractanţi sau terţi. În cazul în care ofertantul declarat câştigător are în structura acţionariatului entităţi juridice străine, formularul privind beneficiarul real se va completa cu datele acelor entităţi ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deţine părţile sociale ale acestora şi se va depune la ONRC, aşa cum prevede Legea 315/2021.
        Totodată se va completa şi o declaraţie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii ce va conţine datele despre beneficiarul real. Declaraţia va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziţie.

    5.7. Mecanisme de gestionare a riscurilor de implementare
        Beneficiarii vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor principale pentru implementarea proiectului sau reducerea acestora până la un nivel acceptabil.
        Riscul principal în implementarea proiectelor care fac obiectul prezentului ghid specific este lipsa puieţilor în asortiment necesar pe specii. Prin investiţia I.2 Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere, se va avea în vedere producerea unei diversităţi cât mai mari de specii şi provenienţe autohtone de puieţi astfel încât necesarul de material forestier să poată fi asigurat pentru toate regiunile şi care să fie cel mai bine adaptate condiţiilor prevăzute de scenariile climatice.

    5.8. Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări
        Solicitantul se va asigura cu privire la evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin alte Programe Operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MMAP poate emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Se va completa de către solicitant Anexa 7 model F.

    5.9. Recuperarea ajutorului de stat
        Se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz.


    6. Modificarea ghidului solicitantului
        Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventualele modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătăţirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare, pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. MMAP va emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenţei MMAP va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorităţii.

    7. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE SPRIJIN
        Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin sunt diferite, în funcţie de tipul beneficiarilor, astfel:
        Persoanele fizice:
    1. Fişa tehnică;
    2. Actul de identitate a persoanei fizice;
    3. Actul doveditor privind deţinerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, certificat moştenitor, proces verbal de punere în posesie sau altul asemenea;
    4. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate;
    5. Contractul de prestare a serviciilor silvice, ce cuprinde şi prevederi exprese privind derularea lucrărilor de refacere a pădurilor prin ocolul silvic sau de administrare a terenului forestier;
    6. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România.

        Atenţie!
        Cererea se depune de către ocolul silvic cu care persoana fizică a încheiat contractul de administrare sau de prestări servicii silvice.
        Entităţile fără personalitate juridică (Persoane fizice autorizate - PFA, Întreprindere Individuală - ÎI, Întreprindere familială - ÎF):
    1. Fişa tehnică;
    2. Actul de identitate a persoanei fizice autorizate (PFA)/ a întreprinzătorului persoană fizică titulară (ÎI), a reprezentantului desemnat (ÎF);
    3. Doar în cazul ÎF: Împuternicire pentru stabilirea reprezentantului desemnat de ÎF în relaţia cu MMAP, cu menţionarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă, semnată de toţi membrii întreprinderii;
    4. Doar dacă este cazul: Împuternicire pentru o altă persoana fizică desemnată de către persoana fizică autorizată (PFA)/ întreprinzătorul persoană fizică titulară (ÎI)/ reprezentantul desemnat (ÎF) în relaţia cu MMAP, cu menţionarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă împuternicirea şi actul de identitate al împuternicitului;
    5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC);
    6. Actul doveditor privind deţinerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, certificat moştenitor, proces verbal de punere în posesie sau altul asemenea;
    7. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate;
    8. Contractul de prestare a serviciilor silvice sau de administrare a terenului forestier;
    9. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România.
    10. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin;

        Persoanele juridice de drept privat (societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii, culte religioase, etc.):
    1. Fişa tehnică;
    2. Actul de identitate al împuternicitului legal;
    3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (RAF);
    4. Actul/Hotărârea organului de decizie privind derularea proiectului, care să menţioneze amplasamentul şi suprafaţa propusă pentru împădurire şi prin care se stabileşte împuternicitul legal în relaţia cu MMAP, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice;
    5. Actul doveditor privind deţinerea terenului, care poate fi, după caz, unul din următoarele tipuri de documente: titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, certificat moştenitor, proces verbal de punere în posesie sau altul asemenea. În cazul terenurilor preluate în pază de către o persoană juridică care are calitatea de ocol silvic nominalizat, în conformitate cu prevederile art. 16 din Codul silvic, actul de constatare încheiat cu această ocazie va fi considerat drept act de deţinere a terenului;
    6. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate;
    7. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România;
    8. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate". Dacă este cazul, pot fi solicitate şi situaţiile financiare care au stat la baza declaraţiei;
    9. Contractul de prestare a serviciilor silvice sau de administrare a terenului forestier;
    10. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin;
    11. Persoanele juridice de drept privat care se încadrează în categoria "întreprinderi mari" vor depune şi un scenariu contrafactual, prin care se analizează efectele acordării ajutorului de stat prin comparaţie cu situaţia ipotetică în care nu s-ar acorda acest ajutor, din punct de vedere al apariţiei unor disfuncţionalităţi a pieţei şi al înregistrării unei schimbări în comportamentul beneficiarului.

        Persoane juridice de drept public (unităţi administrativ - teritoriale):
    1. Fişa tehnică;
    2. Actul de identitate al împuternicitului legal;
    3. Certificat de înregistrare fiscală;
    4. Actul doveditor privind deţinerea terenului, care poate fi titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie;
    5. Hotărârea Consiliului local privind derularea proiectului, care să menţioneze amplasamentul şi suprafaţa propusă pentru împădurire şi prin care stabileşte împuternicitul legal în relaţia cu MMAP, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice de drept public, ce a fost în prealabil supusă controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului, privind includerea terenului în domeniul public local;
    6. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate;
    7. Contractul de prestare a serviciilor silvice sau de administrare a terenului forestier;
    8. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România.
    9. Persoanele juridice de drept public care se încadrează în categoria "întreprinderi mari" vor depune şi un scenariu contrafactual, prin care se analizează efectele acordării ajutorului de stat prin comparaţie cu situaţia ipotetică în care nu s-ar acorda acest ajutor, din punct de vedere al apariţiei unor disfuncţionalităţi a pieţei şi al înregistrării unei schimbări în comportamentul beneficiarului.

        Persoane juridice de drept public (regii publice):
    1. Fişa tehnică;
    2. Actul de identitate al împuternicitului legal;
    3. Certificat de înregistrare fiscală;
    4. Actul doveditor privind deţinerea terenului, care poate fi titlu de proprietate sau copie după descrierea parcelară, în cazul proprietăţii publice de stat. În cazul terenurilor preluate în pază de către o persoană juridică care are calitatea de ocol silvic nominalizat, în conformitate cu prevederile art. 16 din Codul silvic, actul de constatare încheiat cu această ocazie va fi considerat drept act de deţinere a terenului;
    5. Hotărârea Consiliului de administraţie privind derularea proiectului, care să menţioneze amplasamentul şi suprafaţa propusă pentru împădurire şi prin care stabileşte împuternicitul legal în relaţia cu MMAP, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice de drept public;
    6. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate;
    7. Contractul de prestare a serviciilor silvice sau de administrare a terenului forestier sau autorizaţia de funcţionare a ocolului silvic propriu;
    8. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România.
    9. Persoanele juridice de drept public care se încadrează în categoria "întreprinderi mari" vor depune şi un scenariu contrafactual, prin care se analizează efectele acordării ajutorului de stat prin comparaţie cu situaţia ipotetică în care nu s-ar acorda acest ajutor, din punct de vedere al apariţiei unor disfuncţionalităţi a pieţei şi al înregistrării unei schimbări în comportamentul beneficiarului.

        MMAP îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante, dacă este cazul, pentru stabilirea eligibilităţii solicitantului.
        Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de sprijin, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare şi valabile cel puţin pe toată perioada derulării contractului de finanţare. Orice modificare survenită pe durata derulării contractului de finanţare privind datele relevante din documente vor fi aduse la cunoştinţa MMAP imediat ce acestea survin.

    8. ANEXE

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Anexa│Fişa tehnică │
│nr. 1│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Declaraţie privind situaţia │
│nr. 2│terenului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie pe propria răspundere│
│Anexa│cu privire la neîncadrarea în │
│nr. 3│categoria "întreprindere în │
│ │dificultate" │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Cerere de sprijin │
│nr. 4│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Model contract de finanţare │
│nr. 5│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Model raport GF │
│nr. 6│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │A_Declaraţie de angajament │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │B_Declaraţia de eligibilitate │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │C_Declaratia privind regimul TVA│
│ ├────────────────────────────────┤
│Anexa│D_Declaraţie privind respectarea│
│nr. 7│principiilor DNSH │
│model├────────────────────────────────┤
│ │E_Declaratie de consimtamant │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │F_Declaratia privind evitarea │
│ │dublei finantari │
│ ├────────────────────────────────┤
│ │G_Lista de verificare a │
│ │respectării principiilor DNSH │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Grila de verificare │
│8 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Arondare Gărzi forestiere │
│9 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Declaraţie pe proprie răspundere│
│Anexa│privind confidenţialitatea şi │
│10 │evitarea conflictului de │
│ │interese │
└─────┴────────────────────────────────┘

        Anexele se regăsesc şi în format electronic editabil pe site-ul MMAP (www.mmediu.ro) pentru a fi utilizate la completarea datelor solicitate.

    PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE
    https://mfe.gov.ro/pnrr/
    https://www.facebook.com/PNRROficial/

        Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta 2 - Păduri şi protecţia biodiversităţii
        Investiţia I1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
        PNRR/2023/C2/I.1.B
    ANEXA 1

        la ghidul specific

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Garda forestieră │Aprobat, │
│........................................ │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Nr. ................. / data │Inspector şef, │
│................................. │ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │..................................│
├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Ocolul silvic │Avizat şef ocol silvic, │
│............................................│ │
├────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Nr. ........../ Data │................................. │
│...................................... │ │
└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

                                      FIŞĂ TEHNICĂ

┌─────────────┬────────────────────────────┐
│ │Informaţii generale privind │
│ │obiectivul propus: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Denumirea obiectivului: │
│ │„..............” │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Localizare obiectiv: │
│1. │localitate .............., │
│ │judeţ .............. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Beneficiarul investiţiei: │
│ │Proprietar: .............., │
│ │contract de administrare/ │
│ │servicii silvice nr. : │
│ │.............. │
├─────────────┼────────────────────────────┤
│ │Necesitatea şi oportunitatea│
│ │investiţiei propuse: │
│ ├─────────────┬──────────────┤
│ │Scurtă │Situaţia │
│ │prezentare: │actuală: │
│ │.............│..............│
│ ├─────────────┴──────────────┤
│2. │Efectul pozitiv previzionat │
│ │prin realizarea investiţiei:│
│ │.............. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │Obiective generale, │
│ │preconizate a fi atinse prin│
│ │realizarea investiţiei: │
│ │....................... │
├─────────────┼────────────────────────────┤
│ │BUGETUL PROIECTULUI │
│ ├────────────────┬───────────┤
│ │Denumirea │ │
│ │capitolelor de │Total (lei)│
│ │cheltuieli │ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │Cheltuieli cu │ │
│ │investiţia de │ │
│ │bază* │ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│3. │Cheltuieli │ │
│ │suport pentru │ │
│ │realizarea │ │
│ │investiţiei** │ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │Total general │ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │TVA │ │
│ ├────────────────┼───────────┤
│ │Total general │ │
│ │inclusiv TVA │ │
├─────────────┼────────────────┴───────────┤
│ │Informaţii privind regimul │
│4. │juridic al terenului: │
│ │.................... │
├─────────────┼────────────────────────────┤
│ │Particularităţi ale │
│ │amplasamentului/ │
│ │amplasamentelor propus(e) │
│ │pentru realizarea │
│ │investiţiei: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │a) relaţiile cu zone │
│5. │învecinate, căi de acces │
│ │posibile: .............. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │b) particularităţi de │
│ │relief: .............. │
│ ├────────────────────────────┤
│ │c) posibile obligaţii de │
│ │servitute: .............. │
├─────────────┼────────────────────────────┤
│ │Anexe: │
│ ├────────────────────────────┤
│ │1. Fişa u.s. nr │
│ │.............., însoţită de │
│ │planul de situaţie şi copie │
│ │după descrierea parcelară │
│6. ├────────────────────────────┤
│ │2. Fişa u.s. nr │
│ │.............., însoţită de │
│ │planul de situaţie şi copie │
│ │după descrierea parcelară │
│ ├────────────────────────────┤
│ │3. ............ │
├─────────────┼─────────────┬──┬───────────┤
│* (conform │ │ │ │
│deviz de │ │ │ │
│lucrări) │ │ │ │
│** │ │ │ │
│(cheltuielile│ │ │ │
│suport │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │
│sunt în │ │ │ │
│limita a 5% │ │ │ │
│din valoarea │ │ │ │
│totală │ │ │ │
│eligibilă) │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴──┴───────────┘

        Anexa nr. .... la fişa tehnică
                            FIŞA UNITĂŢII STAŢIONALE (U.S.)

┌─────────────────────────────────────────────┐
│AMPLASAMENT: .............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Ocol silvic: ............... │
├───────────────────┬──────────────┬──────────┤
│ │2.u.a. │3 │
│1. U.P ......... │..............│.Supr.u.s.│
│ │ │....... ha│
├───────────────────┼──────────────┴──────────┤
│4.Reg. geografică │5.Gr.funcţională │
│...................│............. │
├───────────────────┴─────────────────────────┤
│I. CARACTERISTICI FlZICO – GEOGRAFICE A U.S. │
├───────────────────┬──────────────┬──────────┤
│Forma de relief │Altitudine │Înclinare │
│.............. │......... m │……… gr │
├───────────────────┴──────────────┴──────────┤
│Expoziţie ........... │
├─────────────────────────────────────────────┤
│II. TIP STAŢIUNE (cod şi denumire) │
│.............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│III. STRUCTURA ARBORETULUI EXISTENT ANTERIOR │
├───────────────────┬──────────────┬──────────┤
│Compoziţia . │Vârsta …….ani │Cl. Prod │
│.............. │ │..........│
├───────────────────┴──────────────┴──────────┤
│Seminţiş utilizabil (compoziţie/suprafaţă) │
│.............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│IV.TIPUL NATURAL FUNDAMENTAL DE PADURE │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Cod şi denumire .............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│V. FUNDAMENTAREA COMPOZIŢIEI DE ÎMPĂDURIRE │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Grupa ecologică .............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Compoziţia ţel .............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│Compoziţia (formula) de împădurire │
│.............. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│VI. TEHNOLOGIA DE INSTALARE A CULTURILOR │
├───────────────────┬─────────────────────────┤
│Pregătirea │Pregătirea │
│terenului ………… │solului............. │
├───────────────────┼─────────────────────────┤
│Metoda de │Schema de plantare, mod │
│regenerare │asociere specii │
│.............. │.............. │
├───────────────────┴─────────────────────────┤
│Desime iniţială (număr puieţi/ha) │
│.................. │
├─────────────────────────────────────────────┤
│VII. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A PLANTAŢIILOR │
├───────────────────┬─────────────────────────┤
│Recepări │Revizuiri .............. │
│................. │ │
├───────────────────┼─────────────────────────┤
│Mobilizări │Descopleşiri │
│.............. │.............. │
├───────────────────┴─────────────────────────┤
│Alte lucrări ............. │
└─────────────────────────────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)

┌───────────────────────┬───────────────────────┐
│Verificat şi propus │ │
│pentru aprobare la │Avizat şef ocol silvic │
│Garda Forestieră, │.......................│
│.......................│ │
├───────────────────────┼───────────────────────┤
│Întocmit, │ │
│.......................│ │
└───────────────────────┴───────────────────────┘

     * datele pentru punctele I - IV vor fi preluate din ultimul amenajament silvic valabil pentru suprafaţa respectivă
        ** În deviz vor fi menţionate cronologic, în ordinea executării lor, toate lucrările necesare instalării şi dezvoltării plantaţiei până la atingerea stării de masiv, iar devizul va prezenta totaluri pe ani şi un total general.
        Pentru întocmirea devizului se vor utiliza "Normele de timp şi de producţie în silvicultură", iar preţul unitar la fiecare lucrare va rezulta din înmulţirea normei de timp cu câştigul salarial mediu brut din silvicultură din luna anterioară întocmirii devizului.
        Salariul mediu brut în silvicultură este publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistică şi se regăseşte la adresa de internet https://insse.ro/cms/ro/publicaţii-statistice-in-format-electronic
        Costurile suport reprezentând plata serviciilor de întocmire a fişei tehnice şi de asistenţă tehnică, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiţie, se vor încadra în maximum 5% din totalul cheltuielilor eligibile.

    ANEXA 2

    la ghidul specific
                                       DECLARAŢIE
                               privind situaţia terenului
        Subsemnatul(a)*(Nume, prenume) .........., CNP .........., posesor al BI/CI seria ........ nr ............ eliberat la data .......... de .........., cunoscând prevederile şi sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod penal pentru declaraţii necorespunzătoare adevărului, declar pe propria răspundere că terenul de împădurit, identificat conform fişei tehnice la Ocolul silvic ......., U.P ....., u.a. .........., în suprafaţă de .......... ha, propus pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE" de către (datele de identificare ........ solicitant) ........, nu face obiectul unui litigiu.
        De asemenea, terenul este liber de sarcini pe întreaga perioadă de implementare a contractului de finanţare.
        Semnătura ..........
        Data .........
        Ştampila ............
        * Declaraţia va fi completată şi semnată de către deţinătorul terenului propus pentru împădurire sau de către împuternicitul acestuia.

    ANEXA 3

        la ghidul specific
    Declaraţie pe propria răspundere
    cu privire la neîncadrarea în categoria
    "întreprindere în dificultate"
        Subsemnatul(a), ........., identificat(ă) cu actul de identitate seria ........... nr. ........., eliberat de ......... la data de ........., funcţia ........., în calitate de reprezentant legal al ........... Cod unic de înregistrare ........., nr. de înregistrare la ONRC. ......... declar pe propria răspundere că toate informaţiile consemnate în prezenta sunt corecte şi complete, iar persoana juridică ......... pe care o reprezint NU este "întreprindere în dificultate" în înţelesul algoritmilor de verificare, stabiliţi conform cu prevederile din "Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014", precum şi cu Regulamentul (UE) 702/2014.
        Declaraţia se bazează pe faptul că:
    1. Întreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani Da [ ] Nu [ ] şi este de tipul SA [ ] SRL [ ] SCA [ ] SNC [ ] SCS [ ] RA [ ]
    2. Întreprinderea se încadrează ca IMM Da [ ] Nu [ ]
    3. În conformitate cu bilanţul închis pentru anul ....,
    - valoarea capitalului social subscris şi vărsat este de ......... lei, iar pierderile de capital, în valoare de ......... lei reprezintă ....% din valoarea capitalului social (se aplică doar pentru SA, SRL, SCA care nu sunt IMM şi au o vechime mai mică de 3 ani) sau
    – valoarea capitalurilor proprii totale este de .......... lei şi reprezintă .....% din valoarea capitalurilor proprii totale din anul anterior, care se cifrează la ......... lei. (se aplică doar pentru SNC şi SCS care nu sunt IMM şi au o vechime mai mică de 3 ani)

    3. Întreprinderea nu face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau nu îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi.
    4. Întreprinderea nu se află în situaţia:
    - a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau
    – nu a încetat garanţia sau
    – a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.

    5. În ultimii doi ani nu sunt îndeplinite:
    - raportul datorii totale /capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
    – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

        (se aplică doar pentru întreprinderile care nu sunt IMM)

        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Semnătura autorizată a reprezentantului legal .........
        Data semnării .........
        Atenţie! Acest document se va completa şi depune anual de către reprezentantul legal al solicitantului/beneficiarului.

    ANEXA 4

        la ghidul specific
                            Cerere de sprijin prin accesarea
                               SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
    "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER
    AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE
    NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE,
    DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE
    ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE",
                                    din cadrul PNRR
        Subsemnatul/Subsemnata ........., cu domiciliul în ........., CNP ........., în nume propriu / în calitate de împuternicit / reprezentant al ......... cu sediul în ......... CUI ......... deţinător al terenurilor situate în Judeţul ........., UAT ........., Ocolul silvic ........., U.P. ........., u.a. ........., în suprafaţă totală de ......... ha, solicit prin prezenta accesarea schemei de ajutor de stat "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE" din cadrul PNRR.
        Fac menţiunea că pentru terenurile menţionate mai sus a fost întocmit o fişă tehnică ce a fost aprobată de către Garda forestieră ......... cu nr. .........
        Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    1. Fişa tehnică aprobată de GF- Da [ ] Nu [ ];
    2. Copia actului de identitate - Da [ ] Nu [ ];
    3. împuternicire pentru o altă persoana fizică (doar dacă este cazul) - Da [ ] Nu [ ];
    4. Actul doveditor privind deţinerea terenului: tip act ........., nr. ......... Da [ ] Nu [ ];
    5. Extras din amenajamentul silvic (se depune doar în cazul proprietăţii publice de stat) - Da [ ] Nu [ ];
    6. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţia juridică a terenului referitoare la lipsa litigiilor de proprietate - Da [ ] Nu [ ];
    7. Contractul de prestare a serviciilor silvice sau de administrare a terenului forestier nr. ......... - Da [ ] Nu [ ];
    8. Împuternicire pentru stabilirea reprezentantului desemnat de ÎF în relaţia cu MMAP, cu menţionarea scopului şi a perioadei pentru care a fost emisă, semnată de toţi membrii întreprinderii (doar în cazul ÎF): - - Da [ ] Nu [ ];
    9. Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (RAF) (doar pentru persoanele juridice) - - Da [ ] Nu [ ];
    10. Certificatul constatator nr. ......... din .............., eliberat de Oficiul Registrului Comerţului ........... Da [ ] Nu [ ] (se depune doar de persoanele juridice)
    11. Actul/Hotărârea organului de decizie privind derularea proiectului, care să menţioneze amplasamentul şi suprafaţa propusă pentru împădurire şi prin care se stabileşte împuternicitul legal în relaţia cu MMAP, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice - - Da [ ] Nu [ ] (se depune doar de către persoanele juridice);
    12. Hotărârea Consiliului local privind derularea proiectului, care să menţioneze amplasamentul şi suprafaţa propusă pentru împădurire şi prin care stabileşte împuternicitul legal în relaţia cu MMAP, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice de drept public, ce a fost în prealabil supusă controlului de legalitate de către Instituţia Prefectului, privind includerea terenului în domeniul public local - - Da [ ] Nu [ ] (se depune doar de către UAT);
    13. Dovada unui cont bancar activ, deschis la o bancă din România Da [ ] Nu [ ]
    14. Scenariul contrafactual Da [ ] Nu [ ] (se depune doar de Persoanele juridice de drept privat care se încadrează în categoria "întreprinderi mari")
    15. Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" Da [ ] Nu [ ] (se depune doar de persoanele juridice)

        Cunoscând dispoziţiile articolelor 292, 323 şi 326, din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că toate informaţiile cuprinse în proiectul tehnic de împădurire şi cele anexate la prezenta cerere sunt reale.
        Pe baza documentelor de mai sus solicit prin prezenta încheierea unui contract de finanţare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE" din cadrul PNRR şi declar că sunt de acord ca plantaţiile forestiere înfiinţate în baza Schemei de ajutor de stat să fie menţinute până la vârsta exploatabilităţii şi că pe parcursul derulării contractului de finanţare voi respecta condiţiile prevăzute de Ghidul de Finanţare al schemei de ajutor de stat, de care am pe deplin cunoştinţă;
        Nume şi prenume proprietar / administrator/ reprezentant: ...........
        Semnătură şi stampila (după caz): ...................
        Data: ...........

    ANEXA 5

        la ghidul specific
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                    Nr. ......./....
    Pentru proiectul "........"
                                  Cod proiect: .......
                                     finanţat prin
                       Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                              Apel nr. PNRR/2023/C2/I.1.B
        Pilonul 1. Tranziţia Verde
        Componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii
        Investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Subinvestiţia I.1.B. "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale"

    Având în vedere prevederile:
        ● Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
        ● Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
        ● Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
        ● Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
        ● Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului;
        ● Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă a României;
        ● Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, în valoare de 14.942.153.000 EUR şi semnarea acestuia de către ministrul finanţelor;
        ● Acordului privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR);
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
        ● Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă;
        ● Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2122/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" denumit în continuare Schema de ajutor de stat;
    ● Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ....../2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.B, denumit în continuare Ghid specific;
        ● Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;

    Părţile:
        MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare MMAP, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, România, cod poştal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul BARNA TANCZOS, ministru,
        şi
        .........., în calitate de beneficiar, având sediul principal / domiciliul înregistrat în .........., str. .......... nr. .........., judeţ .........., România, cod poştal .........., telefon ....., fax ......, e-mail: .........., cod numeric personal ........../ cod de înregistrare fiscală .......... , reprezentat legal de domnul/doamna .........., (funcţia*)..........,
        au convenit încheierea prezentul Contract de finanţare, în următoarele condiţii:

    Precizări prealabile:
    (1) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
    (a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    (b) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
    (c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

    (2) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
    (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
    (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare incidente.
    (5) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislaţiei incidente, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
    (6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoaşterea dispoziţiilor legale care reglementează prezentul Contract de finanţare.
    (7) Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanţare sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente.
    (8) Finanţarea din fonduri externe nerambursabile acordate României, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului contract.
    ART. 1
    Obiectul Contractului de Finanţare
    (1) Prezentul contract stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în vederea implementării proiectului "........." Cod proiect: ......, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 şi în conformitate cu Ghidul specific şi obligaţiile asumate prin prezentul Contract de finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
    (2) Finanţarea nerambursabilă este acordată în baza Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2122/2022.
    (3) Cererea de sprijin depusă de beneficiar declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie, împreună cu anexele aferente, fac parte integrantă din prezentul contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
    (4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.
    (5) Beneficiarul se angajează să implementeze prevederile fişei tehnice în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice naţionale şi comunitare în vigoare.
    (6) Prezentul Contract este încheiat sub condiţia rezolutorie a aprobării creditelor de angajament şi bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situaţia supracontractării).

    ART. 2
    Durata contractului de finanţare, perioada de implementare şi durabilitate a Proiectului
    (1) Prezentul Contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
    (2) Perioada de implementare a proiectului este de... luni. (începe de la data semnării prezentului Contract de către ultima parte şi se finalizează la încheierea perioadei stabilite pentru întreţinerea plantaţiei sau, după caz, la sfârşitul perioadei de derulare a schemei).
    (3) Durata de execuţie a lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor este de .... luni. (se stabileşte în proiectul de împădurire depus de beneficiar, diferenţiat, în funcţie de specia principală utilizată).
    (4) În situaţia în care perioada de derulare a schemei este mai mică decât perioada stabilită în proiectul de împădurire, fondurile necesare vor fi asigurate în continuare în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă.
    (5) După semnarea prezentului contract, lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza, de regulă, până la începutul următorului sezon de vegetaţie de la data semnării contractului de finanţare. Instalarea se consideră a fi încheiată când plantaţia a fost executată pe toată suprafaţa unei unităţi staţionale (u.s.).
    (6) La nivelul fiecărei unităţi staţionale, anul 1 este echivalent cu primul sezon de vegetaţie în care plantaţia a fost instalată pe întreaga suprafaţă a u.s., indiferent dacă instalarea s-a efectuat în primăvara anului respectiv sau în toamna anului anterior.
    (7) Prin excepţie de la alin. (2), în cazuri deosebite, ce vor fi documentate, se poate decala înfiinţarea plantaţiei cu maximum un an faţă de termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 iunie 2026.
    (8) Durata de execuţie a lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor este cea stabilită în fişa tehnică depusă de beneficiar.
    (9) În situaţia în care contractul de finanţare a fost încheiat până la data de 28 februarie 2026, iar plantaţia nu a fost instalată până la data de 30 iunie 2026, finanţarea nu mai poate fi efectuată conform schemei de ajutor.
    (10) Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la întocmirea proiectului tehnic de împădurire, activitate realizată înainte de depunerea cererii de sprijin, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului.
    (11) Până la încheierea derulării contractului de finanţare, gestionarea tuturor plantaţiilor forestiere se va realiza în baza fişei tehnice, iar paza plantaţiei va fi efectuată de către ocolul silvic care prestează servicii sau administrează suprafaţa respectivă.
    (12) Prezentul contract îşi încetează valabilitatea la încheierea perioadei stabilite pentru întreţinerea plantaţiei sau, după caz, la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte.
    (13) După expirarea perioadei prevăzute în contractul de finanţare aferent schemei de ajutor de stat, plantaţia forestieră realizată va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul contractului de finanţare până la vârsta exploatabilităţii, prevăzută de normele tehnice în vigoare sau de amenajamentul silvic, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 21 din Schema de ajutor de stat.

    ART. 3
    Valoarea contractului de finanţare
    (1) Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de ........ lei, echivalentul a ..... euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de ....... lei.
    (2) Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100%.
    (3) Plăţile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului şi în urma verificării de către MMAP a eligibilităţii acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
    (4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
    (5) Orice modificare a contractului de finanţare, agreată de părţi, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile a Proiectului.
    (6) Beneficiarului i se acordă finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al părţilor, care este constituit în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (7) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanţare, inclusiv anexele acestuia şi cu legislaţia naţională şi comunitară incidentă.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile aferente investiţiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a. Legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b. Instrucţiunile MIPE;
    c. Ghidul specific;
    d. Prevederile prezentului contract de finanţare şi anexele la acesta.

    (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de sprijin, să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului Contract de finanţare şi să fie în conformitate cu Ghidul specific şi cu Schema de ajutor de stat aplicabilă.
    (3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
    (4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum şi a termenelor limită stabilite în calendarul activităţilor din cererea de sprijin.
    (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile.
    (6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile acele cheltuieli efectuate cu nerespectarea prevederilor legale incidente şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.
    (7) În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici, constatat conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, pierderile de puieţi vor putea fi acoperite prin plata proporţională cu suprafaţa plantaţiei afectate de evenimentul produs de factori biotici şi abiotici, dacă acestea sunt de maxim 80% din suprafaţă sau integral, dacă pierderile sunt peste 80%.
    (8) Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaţiei, Beneficiarul va trebui să demonstreze că starea plantaţiei a fost conformă anterior manifestării cauzelor care au afectat plantaţia, iar sesizarea a fost făcută în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului, în condiţiile prevăzute în Ghidul specific.

    ART. 5
    Indicatorii proiectului
    (1) Indicatorii de Proiect sunt:
    - Suprafaţă reîmpădurită (ha).

    (2) Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceştia sunt prevăzuţi în Cererea de sprijin şi în fişa tehnică, parte integrantă din prezentul contract.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informaţii şi documente justificative necesare şi relevante privind aceşti indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/ţintelor.

    ART. 6
    Transferul sumelor
    (1) Finanţarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
    (2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP.
    (3) La finalizarea fiecărei lucrări prevăzută în devizul din fişa tehnică, Beneficiarul sprijinului va depune o notificare la Garda forestieră arondat cu privire la acest lucru, urmând ca apoi lucrarea respectivă să fie verificată de către reprezentanţii gărzii forestiere, în conformitate cu prevederile Ghidului pentru accesarea schemei de ajutor.
    (4) Plata efectivă se efectuează de către MMAP, prin viramentul în conturile beneficiarilor, după parcurgerea procedurilor specifice, pe baza rapoartelor de verificare a lucrărilor şi a propunerilor de autorizări la plată comunicate de către GF, fără a depăşi însă cuantumul prevăzut în devize aferent lucrărilor respective. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.
    (5) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului/instituţie financiar bancară.
    (7) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă sumelor autorizate din cererea de transfer.
    (8) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 45 (patruzeci şi cinci) de zile.
    (9) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinaţie, MMAP înştiinţează beneficiarul contractului de finanţare cu privire la această situaţie şi procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăşi perioada de finalizare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    A. Drepturile şi obligaţiile MMAP:

    (1) are obligaţia de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile articolului 6 din prezentul Contract;

    (2) are obligaţia de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă;

    (3) are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor legale, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului;

    (4) are dreptul de a monitoriza, din punct de vedere tehnic (prin Garda Forestieră arondată teritorial) şi financiar, implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia şi prevenirii neregulilor;

    (5) are dreptul să emită instrucţiuni, oricând, pe toată durata perioadei de implementare a proiectului, în vederea executării prezentului contract de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar;

    (6) are obligaţia de a verifica legalitatea şi regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel naţional prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    (7) are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau ori de câte ori se impune, precum şi orice alte documente privind implementarea proiectului;

    (8) are dreptul să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi să întreprindă orice acţiune legală pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor şi a proiectelor incluse în cadrul PNRR;

    (9) are obligaţia de a desfăşura activitatea de constatare a neregulilor şi activitatea de constatare a dublei finanţări, respectiv, activitatea de stabilire şi recuperare a creanţelor bugetare, în relaţia cu beneficiarii săi, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente;

    (10) are obligaţia de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente operaţiunilor pentru care a fost formulată / stabilită / identificată o neregulă gravă, precum şi dacă s-a declanşat o acţiune procesuală / procedură litigioasă / alte acţiuni sau proceduri administrativ-jurisdicţionale, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată;

    (11) are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor către Beneficiar în cazul depistării unei suspiciuni de fraudă;

    (12) are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanţare încheiate cu România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (13) are dreptul de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniţi, cu aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în conformitate cu dispoziţiile legale incidente;

    (14) are obligaţia de a recupera creanţele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/ dublă finanţare la beneficiari sau creanţe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanţă emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanţare;

    (15) are obligaţia de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia şi de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda naţională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanţă;

    (16) are dreptul de a verifica furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica şi raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcţi sau indirecţi, precum şi de a solicita informaţii de la beneficiarii reali, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului.

    (17) are dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea transferurilor, de a autoriza cererile de transfer şi de a efectua plăţile către beneficiar/parteneri, în cadrul contractului de finanţare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

    (18) are dreptul de a evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarului privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurarea realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor şi regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă;

    (19) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală al PNRR; MMAP va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a PNRR prin intermediul mijloacelor publice de informare.

    B. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului:

    (1) are obligaţia să utilizeze eficient, efectiv şi transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanţare, să utilizeze finanţarea exclusiv cu respectarea termenilor şi condiţiilor Contractului de finanţare;

    (2) are obligaţia să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare, Ghidului specific, Schemei de ajutor de stat şi ale legislaţiei naţionale şi comunitare incidente, cu respectarea regulilor obligatorii pentru împădurire / reîmpădurire stabilite prin Strategia Naţională Forestieră 2020 - 2030 precum şi cu respectarea normelor tehnice amendate în conformitate cu aceasta. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv Beneficiarului;

    (3) are obligaţia de a respecta toate instrucţiunile emise MMAP/MIPE pe toată durata de implementare şi durabilitate a proiectului, şi de a utiliza formularele elaborate în scopul implementării proiectului;

    (4) are obligaţia să furnizeze MMAP orice documente, informaţii şi clarificări privind îndeplinirea oricărei obligaţii prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

    (5) are obligaţia de a respecta toate condiţiile stabilite prin Schema de ajutor de stat şi Ghidul specific, precum şi pe cele asumate prin cererea de sprijin şi fisa tehnică, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancţiunile corespunzătoare;

    (6) după semnarea contractului de finanţare, lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor realiza de regulă cel târziu la începutul următorului sezon de vegetaţie, fără însă a depăşi data calendaristică de 31 mai a anului respectiv. Prin excepţie, în cazuri deosebite, ce vor fi documentate, se poate decala înfiinţarea plantaţiei cu maximum 1 an faţă de termenul prevăzut anterior.

    (7) are obligaţia de a notifica Garda Forestieră arondată privind finalizarea fiecărei etape de lucrări, care a fost recepţionată de către ocolul silvic.

    (8) are obligaţia de a notifica MMAP şi de a transmite Raportul întocmit de Garda Forestieră şi propunerea de autorizare a plăţilor pentru lucrările efectuate şi recepţionate.

    (9) are obligaţia de a întocmi şi a transmite către MMAP cererile de transfer, în baza Raportului şi a Propunerii de autorizare a plăţilor întocmite de GF, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plăţii. Fiecare cerere de transfer transmisă către MMAP trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;

    (10) are obligaţia să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte;

    (11) are obligaţia să depună Graficul iniţial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri şi termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer şi valoarea acestora, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare sau odată cu depunerea cererii de transfer. Numărul de cereri şi valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative. Plăţile se efectuează conform graficului prevăzut în contractul de finanţare cu o frecvenţă de maximum 2 plăţi pe an şi nu pot depăşi prevederile financiare programate prin fişa tehnică şi contract.

    (12) are obligaţia de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, formularul "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanţare;

    (13) are obligaţia de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele şi să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucţiunilor emise de MMAP;

    (14) are obligaţia de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităţilor aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situaţia plăţilor efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, precum şi orice alte documente privind implementarea proiectului;

    (15) are obligaţia de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

    (16) se asigură că în contractele încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de MMAP sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, după caz;

    (17) are obligaţia să respecte în toate etapele de implementare a proiectului, precum şi pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei, principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852;

    (18) are obligaţia de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităţilor naţionale şi europene cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului naţional, în limitele competenţelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceştia, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziţia acestora toate documentele şi informaţiile solicitate privind proiectul şi contractul de finanţare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de verificare derulate de autorităţile de audit sau de control;

    (19) are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistenţă/monitorizare/verificare/control/audit;

    (20) are obligaţia de a menţine evidenţele şi documentele justificative, inclusiv datele statistice şi alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidenţele şi documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigaţii ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamaţii sau investigaţii, cu respectarea obligaţiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidenţelor şi al documentelor referitoare la investigaţiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligaţia de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigaţii au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidenţele şi documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerinţele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul şi pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

    (21) are obligaţia de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanţare, atât în format fizic, cât şi în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări.

    (22) are obligaţia arhivării şi păstrării evidenţei informaţiilor/datelor şi documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 şi 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    (23) are obligaţia de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (24) are obligaţia să informeze MMAP despre orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

    (25) are obligaţia de a respecta prevederile contractului de finanţare în ceea ce priveşte informarea şi promovarea Proiectului şi va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puţin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligaţiilor privind comunicarea pentru proiect;

    (26) beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare;

    (27) beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de finanţare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi pentru întocmirea de situaţii şi statistici;

    (28) în cazul unei defecţiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenţei unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcţional;

    (29) în perioada de durabilitate beneficiarul finanţării din PNRR se obligă:
    a) să menţină investiţia realizată respectând condiţiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor prevăzute în Schema de ajutor de stat (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    b) să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al investiţiei componentă a proiectului, decât în condiţiile prevăzute în Ghidul specific;
    c) să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare ale investiţiei.


    (30) în situaţia în care plantaţia creată în baza schemei de ajutor este defrişată/distrusă total sau parţial pe parcursul derulării prezentului contract sau după finalizarea acestuia până la atingerea vârstei exploatabilităţii prevăzută de normele tehnice în vigoare sau de amenajamentul silvic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, beneficiarul schemei sau persoana vinovată va rambursa integral sumele primite în cadrul acestei scheme aferente suprafeţei afectate;

    (31) are obligaţia de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    c) înlocuirea reprezentantului legal;
    d) înlocuirea partenerilor şi/sau diminuarea/creşterea numărului de parteneri din acordul de parteneriat, dacă este cazul;
    e) alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin Act Adiţional (ex: schimbarea cărţii de identitate);


    (32) are obligaţia de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul specific, după caz, la momentul contractării, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta;

    (33) aduce la îndeplinire orice alte obligaţii care derivă din Ghidul de finanţare/Schema de ajutor de stat, precum şi cele care rezulta din prezentul contract, de natura a contribui la implementarea in bune condiţii a proiectului, precum şi atingerea ţintelor/jaloanelor PNRR;

    (34) se obligă să acţioneze cu diligenţă în vederea protejării investiţiei şi realizării proiectului finanţat în baza prezentului contract;


    ART. 9
    Modificarea, completarea şi suspendarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat prin una din următoarele modalităţi:
    a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conţinutului prezentului contract, inclusiv în situaţia în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    b) prin acordul de voinţă al părţilor realizat prin Act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de finanţare, cu excepţiile menţionate la alineatele (2) - (4) ale prezentului articol;

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin Notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanţare:
    a) Anexa I: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    b) Anexa II: Mecanismul de finanţare.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul are dreptul de a opera următoarele modificări, prin notificare, fără acordul MMAP:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea structurii acţionariatului beneficiarului (atunci când elementele de identificare ale beneficiarului nu se modifică);
    c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
    d) înlocuirea reprezentantului legal;
    e) înlocuirea partenerilor şi/sau diminuarea/creşterea numărului de parteneri din acordul de parteneriat;
    f) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare;
    g) alte situaţii temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin Act Adiţional (ex: schimbarea cărţii de identitate).

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul poate opera următoarele modificări/completări ale contractului de finanaţare, prin Notificare, cu acordul MMAP:
    a) modificări privind perioada de implementare a proiectului, cu respectarea termenelor limită stabilite prin Ghidul specific, care nu pot fi depăşite;
    b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare), cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul specific, după caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele de mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
    c) modificări intervenite în bugetul proiectului în situaţia în care acestea determină majorarea sau micşorarea valorii neeligibile, respectiv micşorarea valorii eligibile aprobate

    (5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
    (6) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării, fiind susţinut prin justificări temeinice cu privire la conservarea scopului şi obiectivelor proiectului şi a sustenabilităţii sale financiare.
    (7) Prin excepţie de la alin. (5) şi (6), în cazurile în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, modificările respective intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (8) Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri:
    a) de către MMAP/Beneficiar, în caz de forţă majoră;
    b) în condiţiile art. 6 alin. (9);
    c) alte situaţii expres prevăzute de lege.


    ART. 10
    Contractarea şi cesiunea
        Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.

    ART. 11
    Conflict de interese
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente, fără a se limita la acestea, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

    ART. 12
    Monitorizarea, controlul şi raportarea
    (1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea şi conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii, precum şi de celelalte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă.
    (2) Monitorizarea va fi efectuată şi după implementare, în perioada de durabilitate.
    (3) Verificările au în vedere respectarea condiţiilor de acordare a ajutorului, verificări periodice privind starea plantaţiilor, precum şi aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului. Verificarea plăţilor acordate prin schemă se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eşantionare.
    (4) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:
    a) verificare documentară şi vizite de monitorizare, inclusiv prin Gărzile Forestiere;
    b) verificarea datelor introduse de Beneficiar/GF în aplicaţia informatică;

    (5) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoţite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.
    (6) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    (7) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare la faţa locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locaţiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.
    a) Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziţia acestora toate datele şi documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii de verificare în bune condiţii.
    b) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect sunt obligaţi să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor şi de a asigura reprezentanţilor MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
    c) În urma derulării vizitei la faţa locului, reprezentanţi MMAP întocmesc un proces- verbal al vizitei ce va fi adus la cunoştinţa Beneficiarului.
    d) Beneficiarul are obligaţia de a informa MMAP, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la faţa locului.

    (8) MMAP urmăreşte stadiul îndeplinirii cerinţelor privind durabilitatea proiectului, conform contractului de finanţare prin:
    a) Verificarea documentelor aferente îndeplinirii cerinţelor privind durabilitatea proiectului şi corectitudinea datelor şi informaţiilor din rapoartele de durabilitate elaborate şi transmise de către beneficiar/încărcate de către beneficiar în aplicaţia informatică PGI şi pe baza datelor primite de la beneficiar.
        Vizite de monitorizare la faţa locului. Scopul vizitei este de a verifica la faţa locului îndeplinirea cerinţelor privind durabilitatea proiectului şi acurateţea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de durabilitate, precum şi de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarul.


    ART. 13
    Recuperarea finanţării
    (1) Termenii de "neregulă" şi "neregulă gravă" au înţelesul dat de prevederile legale aplicabile.
    (2) Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave şi a dublei finanţări, în conformitate cu legislaţia incidentă.
    (3) În situaţia identificării unei nereguli, MMAP va întreprinde toate demersurile necesare pentru constatarea neregulii şi stabilirea creanţelor bugetare, precum şi orice alte măsuri, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.
    (4) Sumele transferate care nu sunt eligibile, în cazurile de dublă finanţare, respectiv în cele de stabilire a unei nereguli precum şi sumele transferate care nu sunt eligibile din orice alt motiv se restituie în termenele şi condiţiile prevăzute prin actele administrative/hotărârile judecătoreşti care le individualizează. Se vor recupera inclusiv sumele ce reprezintă accesoriile aferente rezultate din plata cu întârziere a titlurilor de creanţă, calculate conform prevederilor legale.
    (5) Dacă prin legislaţie nu se prevede altfel, Beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare plăţii contravalorii neregulilor, inclusiv accesoriile aferente, ca urmare a imposibilităţii recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea ţintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz, prin raportare la obligaţiile ce revin fiecărei părţi.
    (6) După caz, pentru proiectele finanţate prin scheme de ajutor se vor calcula accesoriile aferente în condiţiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate.
    (7) Beneficiarul are obligaţia de a restitui orice sumă stabilită conform alin. (5), inclusiv dobânzile acumulate sumelor de restituit.
    (8) În cazul în care Beneficiarul nu restituie sumele puse în sarcina sa în termenul prevăzut prin actele de individualizare, acesta datorează accesoriile aferente, calculate conform prevederilor legale.
    (9) Recuperarea ajutorului de stat în situaţia prevăzută la art. 7litera B alin. (30) se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz.

    ART. 14
    Răspunderea părţilor
    (1) Nici una dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/ prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării unei reforme sau investiţii, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    (2) În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră, aşa cum sunt definite la secţiunea 1.3 lit. s) din Ghidul specific, acestea trebuie aduse la cunoştinţa MMAP, care va analiza posibilitatea continuării derulării contractului de finanţare.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei, de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contractului este suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe toată perioada de acţiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanţare.
    (8) În situaţia în care se constată legal manifestarea unor fenomene naturale, biotice sau abiotice care au condus la pierderi inevitabile de puieţi la nivel de unitate staţională, în condiţiile în care beneficiarul a planificat şi executat toate lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de împădurire, se va proceda la completarea plantaţiei, iar costurile acestei activităţi, care nu a putut fi planificată iniţial, vor fi acoperite la nivelul costului standard de înfiinţare, multiplicat cu suprafaţa afectată (suprafaţa totală a unităţii staţionale înmulţită cu procentul de afectare). Aceste costuri suplimentare vor fi prevăzute în cadrul unui Act adiţional la Contractul de finanţare.
    (9) În aceste cazuri, plantaţia va trebui refăcută sau completată de beneficiar în primul sezon de repaus vegetativ. Se va utiliza aceeaşi formulă de împădurire, cu excepţia cazurilor în care proiectantul, cu confirmarea Gărzii Forestiere, consideră că este necesară utilizarea unei noi formule de împădurire, datorită unor condiţii pedostaţionale modificate ca urmare a manifestării fenomenelor naturale, biotice sau abiotice.
    (10) În situaţia în care condiţiile conduc la imposibilitatea refacerii plantaţiei pe terenul respectiv, contractul de finanţare va fi modificat prin Act adiţional, fără alte obligaţii de returnare a sprijinului din partea beneficiarului.
    (11) Cazul fortuit aşa cum este acesta definit la art. 1351, alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părţilor semnatare ale prezentului contract.

    ART. 16
    Încetarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează:
    a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor, precum şi a sustenabilităţii investiţiei;
    b. prin acordul de voinţă al părţilor în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea integrală a finanţării acordate prin individualizarea sumelor ce se vor recupera în moneda naţională, după caz;
    c. prin reziliere în condiţiile art. 36 din O.U.G. nr. 124/2021 ori a prevederilor prezentului contract;
    d. din orice alte cauze prevăzute de lege.

    (2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără punerea în întârziere a celeilalte părţi, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
    a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 10;
    b. în cazul în care ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanţare sau la data semnării contractului de finanţare;
    c. dacă indicatorii Proiectului, aşa cum au fost menţionaţi în cererea de finanţare, nu au fost îndepliniţi, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
    d. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanţări şi întreaga finanţare acordată este afectată;
    e. în cazul prevăzut la art. 7litera B alin. (30);
    f. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm").


    ART. 17
        Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile trebuie să acţioneze cu bună credinţă şi să depună toate diligenţele necesare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanţare.
    (2) În cazul în care părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

    ART. 18
    Corespondenţa între părţi
    (1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract de finanţare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente şi/sau a Instrucţiunilor MIPE/MMAP. În cazul în care legislaţia sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
    (2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
    (3) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:
    - Pentru Beneficiar: ........: localitatea ......., str. ....... nr. ........, judeţ ......., România, cod poştal ......., telefon ......, fax ..........., e-mail: .......;
    – Pentru MMAP: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 139, cod poştal 060011, sector 6, telefon: 0725 978009, e-mail: dgpnrr@mmediu.ro.


    ART. 19
    Legea aplicabilă
        Contractul de finanţare se interpretează şi este guvernat de legea română.

    ART. 20
    Transparenţă
        Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional, denumirea coordonatorului de reforme şi/sau investiţii, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.

    ART. 21
    Publicarea datelor
        Părţile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

    ART. 22
    Confidenţialitate
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informaţiilor documentelor necesare desfăşurării activităţilor de audit/control de către instituţiile/departamentele abilitate, părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum şi oricăror informaţii suspuse unor astfel de rigori de conduită .
    (2) Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens,
    b. oricare dintre părţi este obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.


    ART. 23
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
    (3) Părţile contractante vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare sau transfer către terţi ori publicare pe surse publice interne sau externe.
    (4) Părţile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuţii şi competenţe instituţionale toate condiţiile tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor cu caracter personal.
    (5) Părţile contractante se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
    (6) Părţile contractante, prin reprezentaţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din prezentul Contract şi actele adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al acestora, vor întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum şi a consimţământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris şi format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.

    ART. 24
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul naţional al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene incidente.
    (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităţilor de informare şi comunicare în legătură cu finanţarea obţinută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

    ART. 25
    Anexele contractului
        Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract şi constituie parte integrantă la prezentul contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa I: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
    – Anexa II: Mecanismul de finanţare.


    ART. 26
    Dispoziţii finale
        Prezentul contract de finanţare a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.


┌──────────────────────┬───────────────┐
│Ministerul Mediului, │(Beneficiar) │
│Apelor şi Pădurilor │.............. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Nume: BARNA TANCZOS │Nume: │
│ │.............. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Funcţie: Ministru │Funcţie*: │
│ │.............. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Semnătura: │Semnătura: │
└──────────────────────┴───────────────┘

        Notă:
        *Nu se completează rubrica în cazul beneficiarilor persoane fizice


    ANEXA 6

        la ghidul specific
        Garda Forestieră ..........
        Nr. ........../dată..........
        APROBAT
        Inspector şef GF
        Semnătura şi ştampila
        Data: ..........
                                         RAPORT
                            de verificare privind lucrările
                   efectuate de instalare / întreţinere a plantaţiei
        pentru proiectul .................. al beneficiarului ..................
        În urma notificării din data de trimisă de ocolul silvic / beneficiar privind finalizarea şi recepţionarea unor lucrări în cadrul instalării/întreţinerii plantaţiei şi a verificării efectuate în teren, în prezenţa beneficiarului, am constatat următoarele:
    I. Lucrări efectuate în u.s. *.................
        (punctele 1-5 se completează doar la instalare, la punctul 6 se menţionează lucrările doar lucrările ce fac obiectul verificării, iar punctul-7 se completează anual, după ultima lucrare de întreţinere)
        Notă *: În situaţia existenţei a mai multor u.s., formularul va prevedea informaţiile prevăzute la secţiunile I-II pentru fiecare u.s. în parte.
    1. Suprafaţa plantată şi recepţionată este de ........ ha, fiind situată la OS ................., UP ............... u.a. .................. şi CORESPUNDE / NU CORESPUNDE ca mărime şi amplasament cu datele prevăzute în fişa tehnică. Se fac următoarele precizări ...........................
    2. Numărul, amplasarea şi delimitarea suprafeţelor de control ESTE / NU ESTE făcută în conformitate cu prevederile normelor tehnice silvice. Se fac următoarele precizări ..................
    3. Compoziţia de împădurire determinată pe baza datelor din suprafeţele de control, este următoarea:

┌─────────┬─────────────────────┬────────┬─────────────┐
│ │Compoziţia de │ │ │
│ │împădurire │ │ │
│ ├─────────┬───────────┤ │ │
│Suprafaţa│ │Determinată│Procent │Conformitatea│
│(ha). │Prevăzută│în teren, │de │(Conformă/ │
│ │în fişa │pe baza │prindere│Neconformă) │
│ │tehnică │datelor din│ │ │
│ │ │suprafeţele│ │ │
│ │ │de control │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────┘


    4. Desimea plantaţiei constatată în teren este următoarea:

┌─────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │Desimea plantaţiei │ │
│ │(nr. puieţi/ha) │Conformitatea│
│Suprafaţa├─────────┬──────────┤(Conformă/ │
│(ha). │Prevăzută│Constatată│Neconformă) │
│ │în fişa │în teren │ │
│ │tehnică │ │ │
├─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘


    5. Materialul forestier de reproducere utilizat la instalarea plantaţiei RESPECTĂ / NU RESPECTĂ normele legale în vigoare. Se fac următoarele precizări suplimentare ..................
    6. Lucrările efectuate, conform situaţiei din teren şi documentelor de recepţie:

┌─────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Descrierea │ │
│ │ │situaţiei │ │
│ │ │constatate │Propunere pe │
│ │ │şi │baza │
│Suprafaţa│Denumirea │aprecierea │constatărilor│
│(ha) │lucrării │modului de │din teren │
│ │verificate│execuţie a │(remediere / │
│ │ │lucrărilor │plată) │
│ │ │faţă de │ │
│ │ │prevederile│ │
│ │ │proiectului│ │
├─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    7. Starea de vegetaţie şi înălţimea medie a puieţilor se prezintă astfel:

┌─────────┬──────────┬─────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Înălţimea│ │ │
│Suprafaţa│Starea de │medie a │Starea │Propuneri│
│(ha) │vegetaţie*│puieţilor│fitosanitară│ │
│ │ │(m) │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┘    II. Constatări şi concluzii
    1. Lucrările au fost efectuate de către Ocolul silvic .................. / persoana juridică atestată ..................
    2. Lucrările verificate corespund calitativ şi cantitativ cu prevederile din devizul întocmit pentru u.s........
    3. Alte observaţii ale specialiştilor silvici:
        ....................................
        ....................................
        ....................................

    4. În urma verificării efectuate pe teren se propune avizarea la plată a sumei de .......... lei, din care::
    - Avizarea la plată a lucrărilor de pregătire a terenului şi de instalare a plantaţiei în u.s. ......... pe o suprafaţă de ........... ha, în valoare de ........ lei, pe baza situaţiei de lucrări nr. ..............
    – Avizarea la plată a prestării următoarelor servicii: ............................. în valoare de .......... lei, pe baza situaţiei de lucrări nr. ...................
    – Avizarea la plată a lucrărilor de completare a plantaţiei în u.s. ........ pentru un număr de ............. puieţi, în valoare de ........ lei, pe baza situaţiei de lucrări nr. ..........
    – Avizarea la plată a lucrărilor de întreţinere a plantaţiei în u.s. ....... pe o suprafaţă de ........... ha, în valoare de ......... lei, pe baza situaţiei de lucrări nr. .............┌───────────────────┬──────────────────┐
│Întocmit de │ │
│specialist GF │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Semnătura │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Beneficiar │Reprezentant ocol │
│ │silvic │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele│Numele şi │
│ │prenumele │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Se propune pentru │ │
│aprobare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef serviciu GF │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Semnătura │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 7

        la Ghidul specific

    Model A
                                Declaraţie de angajament
        Subsemnatul (a) ............., CNP................., posesor al CI seria .......... nr. ........., eliberată de .........., în calitate de reprezentant legal al ........... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de sprijin
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ● Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul);
        ● Plantaţia forestieră realizată va fi menţinută pe suprafaţa care face obiectul contractului de finanţare până la vârsta exploatabilităţii, prevăzută de normele tehnice în vigoare sau de amenajamentul silvic;
        ● Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 2- Păduri şi Biodoversitate - MMAP, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ● În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
        o menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţă şi serviciile asociate necesare);
        o nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al investiţiei, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        o nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ● Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ● Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ● Să notifice MMAP asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ● Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul),
        o Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziţie pentru elaborare proiect tehnic, execuţie lucrări.
        o Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Model B
                              Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii parteneriatului (dacă este cazul).
        Subsemnatul(a) ..............., CNP ............... posesor al CI seria ........ nr. ............, eliberată de .............., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al .......... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de sprijin cu titlul "...............", din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C2 PĂDURI ŞI PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII Investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane - Schemă de ajutor de stat Subinvestiţia I.1.B-"SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE", apelul de proiecte PNRR/2022/C2/ I.1.B, în calitate de:
        (alegeţi varianta potrivită)
        ● Solicitant
        ● Solicitant - membru în cadrul Parteneriatului format din:
        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor

        ● Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:
        completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor    A. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanţare este/sunt următoarea/le:
    1. .........................
    2. .........................
        (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de sprijin)

    B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare:
    a) În incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    b) În stare de faliment/insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menţionate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    c) Să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a);
    d) Sa prezinte obligaţii de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi a bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    e) Să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Să nu deţină capacitatea de implementare tehnică şi administrativă a proiectului;
    g) Să fie subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa internă ce nu a fost executat deja şi creanţa nu a fost integral recuperată.
    h) Să fie găsit vinovat, în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracţiuni împotriva mediului.

    C. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept în perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) Să fie subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională/comunitară în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului;
    b) Să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) Să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d) Să fi fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    e) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    D. Terenul/terenurile care fac obiectul proiectului propus prin cererea de sprijin, începând cu data depunerii cererii de sprijin, îndeplineşte/îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
        ● să fie inclus în fondul forestier naţional, în conformitate cu prevederile Codului silvic;
        ● pădurea de pe terenul respectiv să fi fost afectată integral, de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare sau de evenimente catastrofale, iar terenul să nu fi fost reîmpădurit;
        ● arborii afectaţi să fi fost extraşi, în condiţiile legii, anterior depunerii cererii de sprijin, cu menţiunea că această condiţie nu este aplicabilă în cazul în care au fost constatate tăieri ilegale cu autor necunoscut;
        ● să existe încheiat un contract de administrare sau de prestări servicii cu un ocol silvic sau să fie administrat printr-un ocol silvic propriu, legal constituit
        ● Să fie pretabil pentru reîmpădurire conform prevederilor ghidului specific;
        ● Să aibă o suprafaţă compactă de 0,5 ha;
        ● să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;
        ● să nu fie grevate de sarcini;
        ● să nu fie cuprinse în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public;

    E. Solicitantul/oricare dintre membrii parteneriatului demonstrează drepturile asupra terenului, obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a terenului aflat în proprietate, conform legislaţiei în vigoare, după caz.
        Drepturile anterior menţionate sunt acoperitoare pentru investiţia propusă a fi realizată în conformitate cu datele din cadrul cererii de sprijin.
        Dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei respectiv 20 de ani de la înfiinţarea plantaţiei.

    F. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MMAP în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    G. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    H. Declar că datele privind beneficiarul/ beneficiarii real/ reali sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi sunt de acord cu verificarea acestora de către MMAP şi alte instituţii abilitate conform legislaţie.
        Data:
        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

    Model C
              Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor
            ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare
        pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal    Model D
                       Declaraţia privind aplicarea principiului
       DNSH ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului")
        Subsemnatul / Subsemnata ..........., CNP ............., posesor/posesoare a CI seria ........... nr. ..........., domiciliat/ă în ..........., e-mail ..........., telefon .......... în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al..........., declar că fiecare activitate investiţie inclusă în propunerea de proiect respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm.
        Declar că activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineşte astfel:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Investiţia va fi implementată cu respectarea regulilor obligatorii pentru împădurire/ reîmpădurire stabilite prin Strategia Naţională Forestieră 2020 - 2030 precum şi cu respectarea normelor tehnice amendate în conformitate cu aceasta, respectiv:
    a. Reguli specifice pentru ca acţiunile de plantare a copacilor să fie reziliente climatic şi fără impact negativ asupra biodiversităţii şi de interzicere a utilizării sau răspândirii speciilor invazive non-native. Utilizarea speciilor non-native va fi permisă doar în condiţiile în care se demonstrează faptul că utilizarea materialului reproducător conduce la condiţii ecosistemice favorabile şi adecvate (cum ar fi cele climatice, de sol, zone de vegetaţie, rezilienţă la foc) şi că speciile native prezente nu mai sunt adaptate la condiţiile climatice viitoare modelate şi la condiţiile pedo-hidrologice;
    b. Reguli specifice pentru ca împăduririle să contribuie pozitiv la obiectivele de conservarea a biodiversităţii, managementul apei şi protecţia solului prin interzicerea împăduririlor / reîmpăduririlor pe terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, pajişti sau în zone umede cu excepţia refacerii de habitate;
    c. Reguli specifice pentru ca măsurile de prevenire care cresc capacitatea naturală de absorbţie a solului să fie incluse în activităţile de management silvic şi în legislaţia specifică cu cerinţa de adaptare ca managementul silvic să se bazeze pe monitorizarea speciilor;
    d. Reguli specifice pentru ca împăduririle urbane să fie realizate printr-o abordare de tipul landscape level approach care să contribuie la consolidarea conectivităţii cu zone naturale sau semi-naturale (păduri, zone agricole) cu accent pe conectarea habitatelor în corelare cu infrastructuri verzi şi coridoare ecologice;
    e. Cerinţe specifice ca proiectele de împădurire / reîmpădurire să fie realizate în zonele expuse / vulnerabile la riscuri climatice, în special seceta şi inundaţiile;

        Proiectele de împădurire şi reîmpădurire vor face obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), dacă acest lucru este stabilit în cadrul procedurii de verificare a aplicabilităţii EIM, iar planurile de management forestier relevante pentru acţiunile de împădurire şi reîmpădurire vor face obiectul unei proceduri complete de evaluare strategică de mediu (raport de mediu), în special dacă afectează habitatele şi/sau speciile protejate.
        Data
        Semnătura

    Model E
                    Consimţământ
       privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de sprijin cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de sprijin) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C2 PĂDURI ŞI PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII - Investiţia 1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane - Schemă de ajutor de stat Subinvestiţia I.1.B -"SPRIJIN PENTRU REFACEREA POTENŢIALULUI FORESTIER AFECTAT DE INCENDII, DE FENOMENE METEOROLOGICE NEFAVORABILE CARE POT FI ASIMILATE UNEI CALAMITĂŢI NATURALE, DE INFESTĂRI ALE PLANTELOR CU ORGANISME DĂUNĂTOARE ŞI DE EVENIMENTE CATASTROFALE"
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situaţia unui parteneriat, de către reprezentanţii legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secţiunii specifice din ghid).
                                      CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul /Subsemnata ..........., CNP ..........., posesor/posesoare a CI ........... seria ........... nr ..........., domiciliat/ă în .................. e-mail ......., telefon ........... în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al:
        .........................................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat)

        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de sprijin cu titlul ..........., depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/I.1.B, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MMAP de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de sprijin.
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de e-mail ............
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ...........
        DATA ...........
        SEMNĂTURA ...........

    Model F
    DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI
        Subsemnatul(a) .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ....... bl. .... sc...... ap. ....judeţ ........., posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ......... eliberat de ....... la data de ......, data naşterii ............, locul naşterii ..........., CNP ........., în calitate de solicitant pentru proiectul cu titlul "............." declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326 din Codul Penal, că nu am beneficiat anterior de activităţi similare cu cele ale proiectului menţionat.
        Nume şi prenume:
        Data:
        Semnătura:

    Model G
                  Lista de verificare a respectării principiilor DNSH
        Investiţia I1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane
        Prin proiectul cu titlul............... se propune ......................................
        (scurtă descriere a activităţilor/achiziţiilor/investiţiilor propuse prin proiect)
    I1. Campania naţională de împădurire şi reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

┌─┬───────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea │
│ │mediu evaluat │Evaluare │Evaluare │respectării │
│ │conform │simplificată│aprofundată│principiului DNSH│
│ │principiului │ │/ de fond │pentru obiectivul│
│ │DNSH │ │ │de mediu relevant│
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Prin respectarea │
│ │ │ │ │regulilor │
│ │ │ │ │obligatorii de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire care│
│ │ │ │ │vor fi prevăzute │
│ │ │ │ │în Strategia │
│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │Forestieră │
│ │ │ │ │2020-2030 şi în │
│ │ │ │ │normele tehnice │
│ │ │ │ │modificate în │
│ │ │ │ │acord cu această │
│ │ │ │ │strategie, │
│ │ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │ │propuse vor │
│ │ │ │ │contribui │
│ │ │ │ │substanţial la │
│ │ │ │ │atenuarea şi la │
│ │ │ │ │adaptarea la │
│ │Atenuarea │ │ │schimbările │
│1│schimbărilor │X │ │climatice. De │
│ │climatice │ │ │asemenea, măsura │
│ │ │ │ │vizează şi │
│ │ │ │ │reîmpădurirea │
│ │ │ │ │suprafeţelor din │
│ │ │ │ │fondul forestier │
│ │ │ │ │în care nu s-a │
│ │ │ │ │realizat │
│ │ │ │ │regenerarea de │
│ │ │ │ │către proprietari│
│ │ │ │ │şi administrator.│
│ │ │ │ │Astfel, se vor │
│ │ │ │ │reface pădurile │
│ │ │ │ │afectate de │
│ │ │ │ │incendii │
│ │ │ │ │forestiere, de │
│ │ │ │ │fenomene │
│ │ │ │ │meteorologice │
│ │ │ │ │nefavorabile, de │
│ │ │ │ │boli şi dăunători│
│ │ │ │ │şi tăieri │
│ │ │ │ │ilegale. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Prin respectarea │
│ │ │ │ │regulilor │
│ │ │ │ │obligatorii de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire care│
│ │ │ │ │vor fi prevăzute │
│ │ │ │ │în Strategia │
│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │Forestieră │
│ │ │ │ │2020-2030 şi în │
│ │ │ │ │normele tehnice │
│ │ │ │ │modificate în │
│ │ │ │ │acord cu această │
│ │ │ │ │strategie, │
│ │ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │ │propuse sprijină │
│ │ │ │ │(100%) adaptarea │
│ │ │ │ │la schimbările │
│ │ │ │ │climatice: │
│ │ │ │ │Investiţia va fi │
│ │ │ │ │implementată cu │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │regulilor │
│ │ │ │ │obligatorii │
│ │ │ │ │pentru împădurire│
│ │ │ │ │/ reîmpădurire │
│ │ │ │ │stabilite prin │
│ │ │ │ │Strategia │
│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │Forestieră 2020 –│
│ │ │ │ │2030 precum şi cu│
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │normelor tehnice │
│ │ │ │ │amendate în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │aceasta, │
│ │ │ │ │respectiv: │
│ │ │ │ │a.Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca acţiunile de │
│ │ │ │ │plantare a │
│ │ │ │ │copacilor să fie │
│ │ │ │ │reziliente │
│ │ │ │ │climatic şi fără │
│ │ │ │ │impact negativ │
│ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │şi de interzicere│
│ │ │ │ │a utilizării sau │
│ │ │ │ │răspândirii │
│ │ │ │ │speciilor │
│ │ │ │ │invazive │
│ │ │ │ │non-native. │
│ │ │ │ │Utilizarea │
│ │ │ │ │speciilor │
│ │ │ │ │non-native va fi │
│ │ │ │ │permisă doar în │
│ │ │ │ │condiţiile în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │demonstrează │
│ │ │ │ │faptul că │
│ │ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │materialului │
│ │ │ │ │reproducător │
│ │ │ │ │conduce la │
│ │ │ │ │condiţii │
│ │ │ │ │ecosistemice │
│ │ │ │ │favorabile şi │
│ │ │ │ │adecvate (cum ar │
│ │ │ │ │fi cele │
│ │ │ │ │climatice, de │
│ │ │ │ │sol, zone de │
│ │ │ │ │vegetaţie, │
│ │ │ │ │rezilienţă la │
│ │ │ │ │foc) şi că │
│ │ │ │ │speciile native │
│ │ │ │ │prezente nu mai │
│ │ │ │ │sunt adaptate la │
│ │ │ │ │condiţiile │
│ │Adaptarea la │ │ │climatice │
│2│schimbările │X │ │viitoare modelate│
│ │climatice │ │ │şi la condiţiile │
│ │ │ │ │pedo-hidrologice;│
│ │ │ │ │b.Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca împăduririle │
│ │ │ │ │să contribuie │
│ │ │ │ │pozitiv la │
│ │ │ │ │obiectivele de │
│ │ │ │ │conservarea a │
│ │ │ │ │biodiversităţii, │
│ │ │ │ │managementul apei│
│ │ │ │ │şi protecţia │
│ │ │ │ │solului prin │
│ │ │ │ │interzicerea │
│ │ │ │ │împăduririlor / │
│ │ │ │ │reîmpăduririlor │
│ │ │ │ │pe terenurile │
│ │ │ │ │agricole cu o │
│ │ │ │ │valoare naturală │
│ │ │ │ │ridicată, pajişti│
│ │ │ │ │sau în zone umede│
│ │ │ │ │cu excepţia │
│ │ │ │ │refacerii de │
│ │ │ │ │habitate; │
│ │ │ │ │c.Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca măsurile de │
│ │ │ │ │prevenire care │
│ │ │ │ │cresc capacitatea│
│ │ │ │ │naturală de │
│ │ │ │ │absorbţie a │
│ │ │ │ │solului să fie │
│ │ │ │ │incluse în │
│ │ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │ │management silvic│
│ │ │ │ │şi în legislaţia │
│ │ │ │ │specifică cu │
│ │ │ │ │cerinţa de │
│ │ │ │ │adaptare ca │
│ │ │ │ │managementul │
│ │ │ │ │silvic să se │
│ │ │ │ │bazeze pe │
│ │ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │ │speciilor; │
│ │ │ │ │d.Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca împăduririle │
│ │ │ │ │urbane să fie │
│ │ │ │ │realizate │
│ │ │ │ │printr-o abordare│
│ │ │ │ │de tipul │
│ │ │ │ │landscape level │
│ │ │ │ │approach care să │
│ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │consolidarea │
│ │ │ │ │conectivităţii cu│
│ │ │ │ │zone naturale sau│
│ │ │ │ │semi-naturale │
│ │ │ │ │(păduri, zone │
│ │ │ │ │agricole) cu │
│ │ │ │ │accent pe │
│ │ │ │ │conectarea │
│ │ │ │ │habitatelor în │
│ │ │ │ │corelare cu │
│ │ │ │ │infrastructuri │
│ │ │ │ │verzi şi │
│ │ │ │ │coridoare │
│ │ │ │ │ecologice; │
│ │ │ │ │e.Cerinţe │
│ │ │ │ │specifice ca │
│ │ │ │ │proiectele de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire să │
│ │ │ │ │fie realizate în │
│ │ │ │ │zonele expuse / │
│ │ │ │ │vulnerabile la │
│ │ │ │ │riscuri │
│ │ │ │ │climatice, în │
│ │ │ │ │special seceta şi│
│ │ │ │ │inundaţiile │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţiile │
│ │ │ │ │aferente acestei │
│ │ │ │ │reforme (campanii│
│ │ │ │ │de împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire pe │
│ │ │ │ │mari suprafeţe) │
│ │ │ │ │vor avea un │
│ │ │ │ │impact pozitiv │
│ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │ │protejare a │
│ │ │ │ │resurselor de │
│ │ │ │ │apă. De asemenea,│
│ │ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │ │propuse se vor │
│ │ │ │ │implementa cu │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │următoarelor │
│ │ │ │ │reguli specifice │
│ │ │ │ │obligatorii care │
│ │ │ │ │vor fi prevăzute │
│ │ │ │ │în Strategia │
│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │Forestieră │
│ │ │ │ │2020-2030: │
│ │ │ │ │- Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca împăduririle │
│ │ │ │ │să contribuie │
│ │ │ │ │pozitiv la │
│ │ │ │ │obiectivele de │
│ │ │ │ │conservarea a │
│ │ │ │ │biodiversităţii, │
│ │ │ │ │managementul apei│
│ │ │ │ │şi protecţia │
│ │ │ │ │solului prin │
│ │Utilizarea │ │ │interzicerea │
│ │durabila si │ │ │împăduririlor / │
│ │protecţia │ │ │reîmpăduririlor │
│3│resurselor de │X │ │pe terenurile │
│ │apa si a celor │ │ │agricole cu o │
│ │marine │ │ │valoare naturală │
│ │ │ │ │ridicată, pajişti│
│ │ │ │ │sau în zone umede│
│ │ │ │ │cu excepţia │
│ │ │ │ │refacerii de │
│ │ │ │ │habitate; │
│ │ │ │ │- Reguli │
│ │ │ │ │specifice pentru │
│ │ │ │ │ca măsurile de │
│ │ │ │ │prevenire care │
│ │ │ │ │cresc capacitatea│
│ │ │ │ │naturală de │
│ │ │ │ │absorbţie a │
│ │ │ │ │solului să fie │
│ │ │ │ │incluse în │
│ │ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │ │management silvic│
│ │ │ │ │şi în legislaţia │
│ │ │ │ │specifică cu │
│ │ │ │ │cerinţa de │
│ │ │ │ │adaptare ca │
│ │ │ │ │managementul │
│ │ │ │ │silvic să se │
│ │ │ │ │bazeze pe │
│ │ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │ │speciilor; │
│ │ │ │ │- Reguli │
│ │ │ │ │specifice ca │
│ │ │ │ │proiectele de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire să │
│ │ │ │ │fie realizate în │
│ │ │ │ │zonele expuse / │
│ │ │ │ │vulnerabile la │
│ │ │ │ │riscuri │
│ │ │ │ │climatice, în │
│ │ │ │ │special seceta şi│
│ │ │ │ │inundaţiile. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţiile nu │
│ │ │ │ │vor afecta │
│ │ │ │ │obiectivul de │
│ │ │ │ │economie │
│ │ │ │ │circulară, │
│ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │prevenirea şi │
│ │ │ │ │reciclarea │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │întrucât │
│ │ │ │ │investiţiile │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │(campaniile de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire) vor│
│ │ │ │ │fi realizate cu │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │următoarelor │
│ │ │ │ │cerinţe: │
│ │ │ │ │[ ] Gestionarea │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │rezultate în │
│ │ │ │ │toate etapele se │
│ │ │ │ │va realiza în │
│ │ │ │ │linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele de │
│ │ │ │ │reducere a │
│ │ │ │ │cantităţilor de │
│ │ │ │ │deşeuri generate │
│ │ │ │ │şi de maximizare │
│ │ │ │ │a reutilizării şi│
│ │ │ │ │reciclării, │
│ │ │ │ │respectiv în │
│ │ │ │ │linie cu │
│ │ │ │ │obiectivele din │
│ │ │ │ │cadrul general de│
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor la │
│ │ │ │ │nivel naţional - │
│ │ │ │ │Planul naţional │
│ │ │ │ │de gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │(elaborat în baza│
│ │ │ │ │art. 28 al │
│ │ │ │ │Directivei 2008/ │
│ │ │ │ │98/EC privind │
│ │ │ │ │deşeurile şi de │
│ │ │ │ │abrogare a │
│ │ │ │ │anumitor │
│ │ │ │ │directive, cu │
│ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │ulterioare şi │
│ │ │ │ │aprobat prin │
│ │ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │
│ │ │ │ │942/2017). │
│ │ │ │ │[ ] În toate │
│ │ │ │ │etpele │
│ │ │ │ │proiectului se va│
│ │ │ │ │menţine evidenţa │
│ │ │ │ │gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │conform Legii nr.│
│ │ │ │ │211/2011 privind │
│ │ │ │ │regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, HG │
│ │ │ │ │nr. 856/2002 │
│ │ │ │ │privind evidenţa │
│ │ │ │ │gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor şi │
│ │ │ │ │pentru aprobarea │
│ │ │ │ │listei cuprinzând│
│ │ │ │ │deşeurile, │
│ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │periculoase, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea │
│ │ │ │ │nr. 249/2015 │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │modalitatea de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │ambalajelor şi a │
│ │ │ │ │deşeurilor de │
│ │ │ │ │ambalaje, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │ │[ ] În │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Deciziei nr. 2000│
│ │ │ │ │/532/CE a │
│ │ │ │ │Comisiei, │
│ │ │ │ │preluată în │
│ │ │ │ │legislaţia │
│ │ │ │ │naţională prin HG│
│ │ │ │ │nr. 856/2002, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, │
│ │ │ │ │lucrările nu │
│ │ │ │ │presupun │
│ │ │ │ │utilizarea unor │
│ │ │ │ │categorii de │
│ │ │ │ │materiale care să│
│ │ │ │ │poată fi │
│ │ │ │ │încadrate în │
│ │ │ │ │categoria │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │toxice şi │
│ │ │ │ │periculoase. │
│ │ │ │ │[ ] În cee ace │
│ │ │ │ │priveşte │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │recuperabile │
│ │ │ │ │rezultate pe │
│ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │executării │
│ │ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │ │constructorul se │
│ │ │ │ │va asigura că cel│
│ │ │ │ │puţin 70% (în │
│ │ │ │ │greutate) din │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │nepericuloase │
│ │ │ │ │rezultate din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări (cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │Economia │ │ │naturale definite│
│ │circulară, │ │ │în categoria 17 │
│ │inclusiv │ │ │05 04 - pământ şi│
│ │prevenirea │ │ │pietriş altele │
│4│generării de │X │ │decât cele vizate│
│ │deşeuri şi │ │ │la rubrica 17 05 │
│ │reciclarea │ │ │03 din lista │
│ │acestora │ │ │europeană a │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │Decizia 2000/532/│
│ │ │ │ │CE a Comisiei, │
│ │ │ │ │preluată în HG │
│ │ │ │ │nr. 856/2002, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare) şi │
│ │ │ │ │generate pe │
│ │ │ │ │şantier vor fi │
│ │ │ │ │pregătite, │
│ │ │ │ │respectiv sortate│
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │reutilizare, │
│ │ │ │ │reciclare şi alte│
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │valorificare │
│ │ │ │ │material, │
│ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │umplere care │
│ │ │ │ │utilizează │
│ │ │ │ │deşeuri pentru a │
│ │ │ │ │înlocui alte │
│ │ │ │ │materiale, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ierarhia │
│ │ │ │ │deşeurilor şi cu │
│ │ │ │ │Protocolul UE de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări. │
│ │ │ │ │Astfel, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │reglementările în│
│ │ │ │ │vigoare, │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │rezultate vor fi │
│ │ │ │ │colectate │
│ │ │ │ │selectiv în │
│ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │caracteristicile │
│ │ │ │ │lor, │
│ │ │ │ │transportate în │
│ │ │ │ │depozite │
│ │ │ │ │autorizate sau │
│ │ │ │ │predate unor │
│ │ │ │ │operatori │
│ │ │ │ │economici │
│ │ │ │ │autorizaţi în │
│ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │valorificării │
│ │ │ │ │lor. În toate │
│ │ │ │ │etapele │
│ │ │ │ │proiectului se │
│ │ │ │ │vor încheia │
│ │ │ │ │contracte cu │
│ │ │ │ │societăţi │
│ │ │ │ │autorizate ce vor│
│ │ │ │ │asigura │
│ │ │ │ │eliminarea/ │
│ │ │ │ │valorificarea │
│ │ │ │ │tuturor tipurilor│
│ │ │ │ │de deşeuri │
│ │ │ │ │generate. Toate │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │generate în urma │
│ │ │ │ │proiectului, în │
│ │ │ │ │toate etapele │
│ │ │ │ │acestuia, vor fi │
│ │ │ │ │depozitate │
│ │ │ │ │temporar doar pe │
│ │ │ │ │suprafeţe special│
│ │ │ │ │amenajate în │
│ │ │ │ │acest sens. În │
│ │ │ │ │cazul deşeurilor │
│ │ │ │ │contaminate, se │
│ │ │ │ │vor lua măsuri │
│ │ │ │ │speciale de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │acestora (prin │
│ │ │ │ │depozitarea │
│ │ │ │ │separată doar pe │
│ │ │ │ │suprafeţe │
│ │ │ │ │impermeabile), │
│ │ │ │ │pentru a nu │
│ │ │ │ │contamina restul │
│ │ │ │ │deşeurilor sau │
│ │ │ │ │solul. │
│ │ │ │ │În toate etapele │
│ │ │ │ │proiectului se va│
│ │ │ │ │menţine evidenţa │
│ │ │ │ │gestiunii │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │conform Legii nr.│
│ │ │ │ │211/2011 privind │
│ │ │ │ │regimul │
│ │ │ │ │deşeurilor, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, HG │
│ │ │ │ │nr. 856/2002 şi │
│ │ │ │ │respectiv Legea │
│ │ │ │ │nr. 249/2015 │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │modalitatea de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │ambalajelor şi a │
│ │ │ │ │deşeurilor de │
│ │ │ │ │ambalaje, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │ │Sortarea │
│ │ │ │ │deşeurilor se va │
│ │ │ │ │realiza la locul │
│ │ │ │ │de producere, │
│ │ │ │ │prin grija │
│ │ │ │ │constructorului. │
│ │ │ │ │Acesta are │
│ │ │ │ │obligaţia, │
│ │ │ │ │conform HG nr. │
│ │ │ │ │856/2002, cu │
│ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ulterioare, să │
│ │ │ │ │ţină evidenţa │
│ │ │ │ │lunară a │
│ │ │ │ │colectării, │
│ │ │ │ │stocării │
│ │ │ │ │provizorii şi │
│ │ │ │ │eliminării │
│ │ │ │ │deşeurilor către │
│ │ │ │ │depozitele │
│ │ │ │ │autorizate. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţiile de │
│ │ │ │ │acest tip nu vor │
│ │ │ │ │afecta obiectivul│
│ │ │ │ │de prevenire şi │
│ │ │ │ │control al │
│ │ │ │ │poluării în aer, │
│ │ │ │ │apă şi sol. │
│ │ │ │ │Investiţiile │
│ │ │ │ │aferente reformei│
│ │ │ │ │presupun lucări │
│ │ │ │ │de construcţii │
│ │ │ │ │doar în cazul │
│ │ │ │ │pepinierelor. │
│ │ │ │ │Aceste lucări de │
│ │ │ │ │construcţii se │
│ │ │ │ │vor face cu │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor de │
│ │ │ │ │protecţie a │
│ │ │ │ │factorilor de │
│ │ │ │ │mediu (inclusiv │
│ │ │ │ │apă, aer şi sol) │
│ │ │ │ │potenţial │
│ │ │ │ │afectaţi │
│ │ │ │ │stabilite prin │
│ │ │ │ │actele de mediu │
│ │ │ │ │emise în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │Directiva EIA. │
│ │ │ │ │Aerul │
│ │ │ │ │În cea mai mare │
│ │ │ │ │parte, sursele de│
│ │ │ │ │emisie a │
│ │ │ │ │poluanţilor │
│ │ │ │ │atmosferici vor │
│ │ │ │ │fi surse la sol │
│ │ │ │ │libere, deschise │
│ │ │ │ │şi mobile sau │
│ │ │ │ │staţionare difuze│
│ │ │ │ │/ dirijate. │
│ │ │ │ │Activitatea de │
│ │ │ │ │realizare a │
│ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţii │
│ │ │ │ │include │
│ │ │ │ │deopotrivă şi │
│ │ │ │ │surse mobile de │
│ │ │ │ │emisii, │
│ │ │ │ │reprezentate de │
│ │ │ │ │utilajele │
│ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │desfăşurării │
│ │ │ │ │lucrărilor, de │
│ │ │ │ │vehiculele care │
│ │ │ │ │vor asigura │
│ │ │ │ │transportul │
│ │ │ │ │materialelor de │
│ │ │ │ │construcţii, │
│ │ │ │ │precum şi de │
│ │ │ │ │aprovizionare cu │
│ │ │ │ │materiale │
│ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţie, dar │
│ │ │ │ │şi de vehiculele │
│ │ │ │ │necesare │
│ │ │ │ │evacuării │
│ │ │ │ │deşeurilor de pe │
│ │ │ │ │amplasament. │
│ │ │ │ │Funcţionarea │
│ │ │ │ │acestora va fi │
│ │ │ │ │intermitentă, în │
│ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │programul de │
│ │ │ │ │lucru şi de │
│ │ │ │ │graficul │
│ │ │ │ │lucrărilor. │
│ │ │ │ │Cu toate acestea,│
│ │ │ │ │se estimează că │
│ │ │ │ │poluarea aerului │
│ │ │ │ │în timpul │
│ │ │ │ │perioadei de │
│ │ │ │ │execuţie a │
│ │ │ │ │lucrărilor nu │
│ │ │ │ │depăşeşte │
│ │ │ │ │limitele maxime │
│ │ │ │ │permise, este │
│ │ │ │ │temporară (în │
│ │ │ │ │timpul executării│
│ │ │ │ │lucrărilor), │
│ │ │ │ │intermitentă (în │
│ │ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │ │programul de │
│ │ │ │ │lucru şi de │
│ │ │ │ │graficul │
│ │ │ │ │lucrărilor), nu │
│ │ │ │ │este concentrată │
│ │ │ │ │doar în frontul │
│ │ │ │ │de lucru (unele │
│ │ │ │ │surse sunt │
│ │ │ │ │mobile) nefiind │
│ │ │ │ │de natură să │
│ │ │ │ │afecteze │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │acest obiectiv de│
│ │ │ │ │mediu. │
│ │ │ │ │Pe cât posibil se│
│ │ │ │ │vor lua măsuri de│
│ │ │ │ │atenuare, astfel │
│ │ │ │ │că lucrările │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │proiectului vor │
│ │ │ │ │fi realizate cu │
│ │ │ │ │utilaje mai puţin│
│ │ │ │ │poluante. │
│ │ │ │ │Apa │
│ │ │ │ │Pe parcursul │
│ │ │ │ │etapei de │
│ │ │ │ │execuţie, se vor │
│ │ │ │ │lua măsurile │
│ │ │ │ │necesare astfel │
│ │ │ │ │încât deşeurile │
│ │ │ │ │rezultate din │
│ │ │ │ │demontări/ │
│ │ │ │ │demolări, precum │
│ │ │ │ │şi materialele │
│ │ │ │ │necesare pentru │
│ │ │ │ │construire, să │
│ │ │ │ │fie corect │
│ │ │ │ │depozitate pentru│
│ │ │ │ │a se evita │
│ │ │ │ │infiltraţiile în │
│ │ │ │ │stratul acvifer │
│ │ │ │ │sau în apele de │
│ │ │ │ │suprafaţă, urmare│
│ │ │ │ │a antrenării │
│ │ │ │ │acestora de către│
│ │ │ │ │apele pluviale │
│ │ │ │ │sau de către │
│ │ │ │ │vânt. │
│ │ │ │ │Se va asigura │
│ │ │ │ │formarea │
│ │ │ │ │periodică a │
│ │ │ │ │tuturor │
│ │ │ │ │lucrătorilor de │
│ │ │ │ │la faţa locului │
│ │ │ │ │pentru a se │
│ │ │ │ │asigura evitarea │
│ │ │ │ │scurgerilor │
│ │ │ │ │accidentale de │
│ │ │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │chimice, │
│ │ │ │ │carburanţi şi │
│ │ │ │ │uleiuri provenite│
│ │ │ │ │de la │
│ │ │ │ │funcţionarea │
│ │ │ │ │utilajelor │
│ │ │ │ │implicate în │
│ │ │ │ │lucrările de │
│ │ │ │ │construcţie sau │
│ │ │ │ │datorate │
│ │ │ │ │manevrării │
│ │ │ │ │defectuoase a │
│ │ │ │ │autovehiculelor │
│ │ │ │ │de transport. │
│ │ │ │ │Funcţionarea unor│
│ │ │ │ │utilaje ce │
│ │ │ │ │utilizează │
│ │ │ │ │motoare cu │
│ │ │ │ │combustie internă│
│ │ │ │ │în preajma │
│ │ │ │ │corpurilor de apă│
│ │ │ │ │conţin un factor │
│ │ │ │ │de risc inerent │
│ │ │ │ │în cazul unor │
│ │ │ │ │accidente, ce pot│
│ │ │ │ │astfel conduce la│
│ │ │ │ │contaminarea │
│ │ │ │ │punctiformă şi │
│ │ │ │ │temporară a │
│ │ │ │ │corpurilor de apă│
│ │ │ │ │de suprafaţă, │
│ │ │ │ │însă acest risc │
│ │ │ │ │poate fi adresat │
│ │ │ │ │în cadrul unui │
│ │ │ │ │plan de │
│ │ │ │ │management de │
│ │ │ │ │mediu (PMM), │
│ │ │ │ │elaborat înainte │
│ │ │ │ │de începerea │
│ │ │ │ │etapei de │
│ │ │ │ │execuţie a │
│ │ │ │ │proiectului. │
│ │ │ │ │În etapa de │
│ │ │ │ │dezafectare a │
│ │ │ │ │proiectului, │
│ │ │ │ │potenţialele │
│ │ │ │ │surse de poluare │
│ │ │ │ │a apei vor fi │
│ │ │ │ │similare cu cele │
│ │Prevenirea şi │ │ │din etapa de │
│ │controlul │ │ │construcţie, │
│5│poluării │X │ │lucrările fiind │
│ │aerului, apei │ │ │realizate cu │
│ │şi solului │ │ │aceleaşi tipuri │
│ │ │ │ │de utilaje. │
│ │ │ │ │Utilizarea │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │chimice │
│ │ │ │ │De asemenea, în │
│ │ │ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │utilizarea şi │
│ │ │ │ │prezenţa │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │chimice, │
│ │ │ │ │activitatea nu va│
│ │ │ │ │utiliza: │
│ │ │ │ │(a) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în│
│ │ │ │ │articole, │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa│
│ │ │ │ │II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE)│
│ │ │ │ │2019/1021 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului , cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care │
│ │ │ │ │substanţele sunt │
│ │ │ │ │prezente ca urme │
│ │ │ │ │neintenţionate de│
│ │ │ │ │contaminant; │
│ │ │ │ │(b) mercurul şi a│
│ │ │ │ │compuşii │
│ │ │ │ │mercurului, │
│ │ │ │ │amestecurile │
│ │ │ │ │acestora şi a │
│ │ │ │ │produselor cu │
│ │ │ │ │adaos de mercur, │
│ │ │ │ │astfel cum sunt │
│ │ │ │ │definite la │
│ │ │ │ │articolul 2 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (UE)│
│ │ │ │ │2017/852 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului; │
│ │ │ │ │(c) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în│
│ │ │ │ │articole, │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │ │anexa I sau anexa│
│ │ │ │ │II la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │nr. 1005/2009 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului ; │
│ │ │ │ │(d) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în│
│ │ │ │ │articole, │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │ │anexa II la │
│ │ │ │ │Directiva 2011/65│
│ │ │ │ │/UE a │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi a │
│ │ │ │ │Consiliului , cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care se │
│ │ │ │ │respectă pe │
│ │ │ │ │deplin articolul │
│ │ │ │ │4 alineatul (1) │
│ │ │ │ │din directiva │
│ │ │ │ │respectivă; │
│ │ │ │ │(e) ca atare, în │
│ │ │ │ │amestecuri sau în│
│ │ │ │ │articole, │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │enumerate în │
│ │ │ │ │anexa XVII la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │nr. 1907/2006 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care se │
│ │ │ │ │respectă pe │
│ │ │ │ │deplin condiţiile│
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │anexa respectivă;│
│ │ │ │ │(f) unor │
│ │ │ │ │substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie │
│ │ │ │ │în amestecuri, │
│ │ │ │ │fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr-un articol,│
│ │ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la │
│ │ │ │ │articolul 57 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │1907/2006 şi sunt│
│ │ │ │ │identificare în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │articolul 59 │
│ │ │ │ │alineatul (1) din│
│ │ │ │ │regulamentul │
│ │ │ │ │respectiv, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care s-a │
│ │ │ │ │dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor │
│ │ │ │ │este esenţială │
│ │ │ │ │pentru societate;│
│ │ │ │ │(g) altor │
│ │ │ │ │substanţe care, │
│ │ │ │ │fie singure, fie │
│ │ │ │ │în amestecuri, │
│ │ │ │ │fie ca parte │
│ │ │ │ │dintr-un articol,│
│ │ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │ │criteriile │
│ │ │ │ │prevăzute la │
│ │ │ │ │articolul 57 din │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │1907/2006, cu │
│ │ │ │ │excepţia cazului │
│ │ │ │ │în care s-a │
│ │ │ │ │dovedit că │
│ │ │ │ │utilizarea lor │
│ │ │ │ │este esenţială │
│ │ │ │ │pentru societate.│
│ │ │ │ │Deşeurile solide,│
│ │ │ │ │materialul │
│ │ │ │ │rezultat din │
│ │ │ │ │decopertări, │
│ │ │ │ │excavaţii, │
│ │ │ │ │combustibilii sau│
│ │ │ │ │uleiurile nu se │
│ │ │ │ │vor deversa în │
│ │ │ │ │albia cursului de│
│ │ │ │ │apă sau lacul de │
│ │ │ │ │acumulare; se va │
│ │ │ │ │proceda la │
│ │ │ │ │colectarea │
│ │ │ │ │selectivă a │
│ │ │ │ │deşeurilor în │
│ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │valorificării şi │
│ │ │ │ │/sau eliminării │
│ │ │ │ │prin firme │
│ │ │ │ │autorizate. Pe │
│ │ │ │ │perioada │
│ │ │ │ │execuţiei │
│ │ │ │ │lucrărilor se va │
│ │ │ │ │acorda o atenţie │
│ │ │ │ │deosebită │
│ │ │ │ │scurgerilor de │
│ │ │ │ │carburanţi şi se │
│ │ │ │ │va asigura un │
│ │ │ │ │management al │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │adecvat – │
│ │ │ │ │depozitarea │
│ │ │ │ │deşeurilor se va │
│ │ │ │ │realiza în locuri│
│ │ │ │ │bine stabilite, │
│ │ │ │ │cu asigurarea │
│ │ │ │ │protecţiei │
│ │ │ │ │adecvate pentru a│
│ │ │ │ │fi evitate │
│ │ │ │ │infiltraţiile şi │
│ │ │ │ │poluarea │
│ │ │ │ │acviferelor în │
│ │ │ │ │caz de ploaie. Se│
│ │ │ │ │vor utiliza │
│ │ │ │ │utilaje şi │
│ │ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │ │transport noi, │
│ │ │ │ │performante, iar │
│ │ │ │ │transportul │
│ │ │ │ │materialelor se │
│ │ │ │ │va realiza cu │
│ │ │ │ │autovehicule │
│ │ │ │ │prevăzute cu │
│ │ │ │ │prelată. │
│ │ │ │ │Pentru reducerea │
│ │ │ │ │nivelulului de │
│ │ │ │ │zgomot şi │
│ │ │ │ │vibraţii, acolo │
│ │ │ │ │unde va fi cazul,│
│ │ │ │ │vor fi instalate │
│ │ │ │ │bariere fonice │
│ │ │ │ │conforme cu │
│ │ │ │ │Directiva 2002/49│
│ │ │ │ │/CE privind │
│ │ │ │ │evaluarea şi │
│ │ │ │ │gestiunea │
│ │ │ │ │zgomotului. │
├─┼───────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţiile │
│ │ │ │ │aferente reformei│
│ │ │ │ │vor avea un efect│
│ │ │ │ │pozitiv asupra │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │în zonele │
│ │ │ │ │deficitare în │
│ │ │ │ │păduri, precum şi│
│ │ │ │ │prin │
│ │ │ │ │reconstrucţia │
│ │ │ │ │funcţionalităţii │
│ │ │ │ │ecosistemelor │
│ │ │ │ │forestiere. │
│ │ │ │ │De asemenea, │
│ │ │ │ │proiectele de │
│ │ │ │ │împădurire / │
│ │ │ │ │reîmpădurire vor │
│ │ │ │ │fi în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │planurile de │
│ │ │ │ │management │
│ │ │ │ │existente sau noi│
│ │Protecţia şi │ │ │şi vor fi │
│ │refacerea │ │ │implementate cu │
│6│biodiversităţii│ │ │respectarea │
│ │şi │ │ │procedurii EIA │
│ │ecosistemelor │ │ │pentru împădurire│
│ │ │ │ │(anexa II la │
│ │ │ │ │Directiva EIA). │
│ │ │ │ │De asemenea, │
│ │ │ │ │pentru măsurile │
│ │ │ │ │de reîmpădurire │
│ │ │ │ │în ariile │
│ │ │ │ │protejate, vor fi│
│ │ │ │ │efectuate │
│ │ │ │ │verificări pentru│
│ │ │ │ │a asigurarea că │
│ │ │ │ │proiectele de │
│ │ │ │ │plantare a │
│ │ │ │ │copacilor nu vor │
│ │ │ │ │avea un impact │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │asupra speciilor │
│ │ │ │ │sau habitatelor │
│ │ │ │ │protejate, aşa │
│ │ │ │ │cum este prevăzut│
│ │ │ │ │de articolului 6 │
│ │ │ │ │din Directiva │
│ │ │ │ │Habitate şi │
│ │ │ │ │Directiva SEA. │
└─┴───────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘    ANEXA 8

        la Ghidul specific
        Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        *Se utilizează de către experţii evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de sprijin
        *Nu se completează de către solicitant
        APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C2/I.1.B

┌──────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │
│Criteriu de ├──┬──┬─────┬──────────┤
│eligibilitate │ │ │Nu │ │
│ │Da│Nu│este │Observaţii│
│ │ │ │cazul│ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│1.Solicitantul se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │
│eligibili? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│2.Solicitantul şi/│ │ │ │ │
│sau reprezentatul │ │ │ │ │
│legal NU se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│niciuna din │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │
│neeligibilitate? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│3.Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│capacităţii de │ │ │ │ │
│finanţare a │ │ │ │ │
│proiectului pentru│ │ │ │ │
│cheltuielile │ │ │ │ │
│neeligibile? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│4.Solicitantul se │ │ │ │ │
│angajează că va │ │ │ │ │
│asigura menţinerea│ │ │ │ │
│plantaţiei până la│ │ │ │ │
│vârsta │ │ │ │ │
│exploatabilităţii?│ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│5.Solicitantul │ │ │ │ │
│face dovada │ │ │ │ │
│faptului că │ │ │ │ │
│terenul pe care │ │ │ │ │
│urmează a se │ │ │ │ │
│efectua investiţia│ │ │ │ │
│îndeplineşte │ │ │ │ │
│cerinţele │ │ │ │ │
│specificate în │ │ │ │ │
│Ghidul │ │ │ │ │
│Solicitantului? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│6. Solicitantul │ │ │ │ │
│prezintă în │ │ │ │ │
│cererea de sprijin│ │ │ │ │
│amplasamentul │ │ │ │ │
│terenului pe care │ │ │ │ │
│se va implementa │ │ │ │ │
│proiectul? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│7.Activităţile │ │ │ │ │
│propuse prin │ │ │ │ │
│proiect se │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │
│acţiunile │ │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
│sprijinite în │ │ │ │ │
│cadrul prezentei │ │ │ │ │
│Investiţii? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│8.Proiectul │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │
│principiul „Do No │ │ │ │ │
│Significant Harm” │ │ │ │ │
│(DNSH)? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│9. Se respectă │ │ │ │ │
│principiile │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │
│şanse, de gen, │ │ │ │ │
│nediscriminarea, │ │ │ │ │
│accesibilitatea? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│10.Bugetul │ │ │ │ │
│proiectului este │ │ │ │ │
│corect întocmit │ │ │ │ │
│raportat la │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │
│prezentate de │ │ │ │ │
│beneficiar? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│11.Solicitantul │ │ │ │ │
│şi-a asumat │ │ │ │ │
│evitarea dublei │ │ │ │ │
│finaţări prin │ │ │ │ │
│declaraţia de │ │ │ │ │
│eligibitate? │ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼──┼─────┼──────────┤
│12. Fişa tehnică │ │ │ │ │
│este avizată de │ │ │ │ │
│GF? │ │ │ │ │
└──────────────────┴──┴──┴─────┴──────────┘


    ANEXA 9

        la ghidul specific
                               Arondare Gărzi Forestiere

┌──────────┬────────────┬───────┬────┬───────────────────────────────────┬──────────┐
│Garda │Adresă │Telefon│Fax │Email │Judeţe │
│Forestieră│ │ │ │ │Arondate │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Braşov, str.│ │ │ │Braşov, │
│ │Ioan │0374 │0368│ │Covasna, │
│Braşov │Slavici, nr.│086 796│434 │gardaforestiera.brasov@gmail.com │Harghita, │
│ │15A │ │183 │ │Mureş, │
│ │ │ │ │ │Sibiu │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Constanţa,│
│ │Bucureşti, │ │ │ │Călăraşi, │
│ │intr. │021 233│021 │ │Ialomiţa, │
│Bucureşti │Binelui nr. │0163 │233 │gardaforestiera.bucuresti@gmail.com│Ilfov, │
│ │1A, et. 2, │ │1289│ │Giurgiu, │
│ │sector 4 │ │ │ │Teleorman,│
│ │ │ │ │ │Bucureşti │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Cluj Napoca,│ │ │ │Alba, │
│Cluj │str. Muncii │0264 │0264│ │Bistriţa │
│Napoca │nr. 18, Corp│415 310│415 │gardaforestiera.cluj@gmail.com │Năsăud, │
│ │A, et.3 │ │266 │ │Cluj, │
│ │ │ │ │ │Maramureş │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Buzău, │
│ │Focşani, bd.│ │0237│ │Brăila, │
│Focşani │Republicii │0237 │230 │gardaforestiera.focsani@gmail.com │Galaţi, │
│ │nr. 5, et. 2│232 231│504 │ │Tulcea, │
│ │ │ │ │ │Vaslui, │
│ │ │ │ │ │Vrancea │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Oradea, str.│ │0359│ │Arad, │
│Oradea │Andrei │0259 │800 │gardaforestiera.oradea@gmail.com │Bihor, │
│ │Mureşanu nr.│432 645│765 │ │Satu Mare,│
│ │20 │ │ │ │Sălaj │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Ploieşti, │ │ │ │ │
│ │str. │0244 │0244│ │Argeş, │
│Ploieşti │Vestului nr.│406 777│513 │gardaforestieraploiesti@gmail.com │Dâmboviţa,│
│ │14- 16, corp│ │452 │ │Prahova │
│ │A, et. 4 │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Dolj, │
│Râmnicu │Râmnicu │0250 │0250│ │Gorj, │
│Vâlcea │Vâlcea, bd. │820 219│820 │gardaforestiera.valcea@gmail.com │Mehedinţi,│
│ │Carol nr. 37│ │218 │ │Olt, │
│ │ │ │ │ │Vâlcea │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Botoşani, │
│ │Suceava, │0230 │0230│ │Bacău, │
│Suceava │str. Teilor │520 790│530 │gardaforestiera.suceava@gmail.com │Iaşi, │
│ │f.n. │ │432 │ │Neamţ, │
│ │ │ │ │ │Suceava │
├──────────┼────────────┼───────┼────┼───────────────────────────────────┼──────────┤
│ │Timişoara, │ │0256│ │Caraş │
│Timişoara │str. Mihail │0256 │205 │gardaforestiera.timisoara@gmail.com│Severin, │
│ │Kogălniceanu│294 897│511 │ │Hunedoara,│
│ │nr. 6, et. 2│ │ │ │Timiş │
└──────────┴────────────┴───────┴────┴───────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 10

        la ghidul specific
                        Declaraţie pe proprie răspundere privind
                confidenţialitatea şi evitarea conflictului de interese
        *Se utilizează de către experţii evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de sprijin
        *Nu se completează de către solicitant

    DECLARAŢIE
               de confidenţialitate şi evitarea conflictului de interese
        Subsemnata/Subsemnatul .......... Legitimat/a cu ........ seria ....... nr. ........., CNP ........., cu domiciliul stabil în Localitatea ..........., sector ....., str. ..........., nr. ....., bloc ..., scara .., etaj ..., Ap. ..., în calitate de:
        x angajat al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, desemnat Coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2020 - 2026
        x angajat al Direcţie Generale PNRR
        x evaluator pentru Cererea de finanţare "..........",

        declar pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă de cauză şi neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal privind sancţionarea falsul în declaraţii, ca nu mă aflu în nicio situaţie de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu participarea la activităţile derulate în procesul de evaluare a Cererii de finanţare "..........", din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2020 - 2026, respectiv:
    - nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.;
    – nu sunt solicitant/beneficiar şi nu am acordat servicii de consultanţă unui solicitant/beneficiar;
    – nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi
    – nu fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanţi;
    – nu sunt soţ/soţie, rudă până la gradul al doilea sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanţi;
    – nu mă aflu în raporturi de muncă cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verific (cu excepţia situaţiei în care solicitantul/beneficiarul este şi autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene)

        Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului Cererii de finanţare, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către aplicanţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.
        Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei civile şi penale.
        Numele şi prenumele: ..........
        Semnătura: ..............
        Data: ......

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016