Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 26 aprilie 2024  privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 26 aprilie 2024 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 398 bis din 29 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 75 din 26 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 aprilie 2024.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)

    PREAMBUL
        Prezentul ghid reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (denumit în continuare PNRR), Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate, de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă. Acest document nu exonerează solicitanţii de obligaţia respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european. În caz de contradicţie între prevederile prezentului ghid şi prevederile legislaţiei în vigoare, acestea din urmă prevalează.
        Prezentul ghid se aplică apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1 Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte aprobat şi publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/pnrr/apel-proiecte/.
        Apelul de proiecte se lansează prin aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul PNRR. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

    IMPORTANT:
        Se recomandă ca, înainte de a începe completarea cererii de finanţare solicitanţii să se asigure că au fost parcurse toate informaţiile prezentate în acest document şi că au fost înţelese toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        De asemenea, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanţii să consulte periodic pagina de internet https://www.mai.gov.ro/pnrr/pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

    Definirea unor termeni şi expresii
        În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţia stabilită prin actele normative specifice, şi, după caz, prezintă abrevieri corespunzătoare, după cum urmează:

    (1) Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR) - instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    (2) Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)- reprezintă documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru aplicarea MRR la nivel naţional, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;

    (3) Coordonator naţional al PNRR (CN) - prevăzut la art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE) îndeplineşte calitatea de coordonator naţional (denumit în continuare CN) al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu Comisia Europeană (denumită în continuare CE);

    (4) Coordonator de reforme şi/sau investiţii (CR/I) - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021. Potrivit art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, MAI are calitatea de coordonator de investiţie pentru PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală;

    (5) Responsabil de investiţie (RI) din cadrul MAI - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile (denumită în continuare DFEN) este structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală;

    (6) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023 (CID);

    (7) Acord de tip operaţional (AO) - reprezintă acordul încheiat între România, prin MIPE, şi CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;

    (8) Acord de finanţare - angajament juridic încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, între MIPE, în calitate de coordonator naţional al PNRR, şi coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, inclusiv investiţii specifice locale prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor şi a ţintelor aferente reformelor şi/sau investiţiilor ce fac obiectul acordului cuprinzând informaţiile prevăzute în mecanismul de implementare şi control din anexa la CID;

    (9) Ghid - reprezintă actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, cuprinzând regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR;

    (10) Beneficiari - reprezintă entităţi de drept public sau privat, care, în baza unui raport juridic stabilit prin contract/decizie/ordin de finanţare cu coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, cu responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează şi derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizaţii nonguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;

    (11) Beneficiar real - orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, conform prevederilor art. 4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

    (12) Contract de finanţare - reprezintă actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale şi beneficiari pentru acordarea finanţării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;

    (13) Decizie de finanţare - reprezintă actul unilateral intern al coordonatorului de reforme şi/sau investiţii prin care se acordă asistenţă financiară, în cadrul aceleaşi entităţi juridice, în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR;

    (14) Dublă finanţare - reprezintă finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 şi art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

    (15) Conflict de interese - are înţelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 şi la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA 1
    Informaţii despre apelul de proiecte
    1.1. Pilonul II Transformare digitală

    (1) Componenta 7 Transformare digitală:
    a) Abordează provocările în materie de digitalizare legate de administraţia publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice în calea obţinerii autorizaţiilor de construcţie necesare pentru construirea de reţele, competenţele digitale de bază şi avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice.
    b) Obiectivul componentei este de a aborda toate aceste provocări şi de a realiza o infrastructură digitală coerentă şi integrată în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor, furnizând, în acelaşi timp, instrumentele necesare (cum ar fi conectivitatea, dezvoltarea competenţelor sau securitatea cibernetică) pentru tranziţia către o economie şi o societate digitalizate.
    c) Componenta cuprinde 4 reforme şi 17 investiţii.


    (2) Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală:
    a) Obiectivul acestei investiţii este de a sprijini tranziţia şi adoptarea cărţii electronice de identitate de către cetăţenii români. Investiţia este esenţială pentru facilitarea interacţiunii digitale dintre entităţile publice/private şi cetăţeni.
    b) MAI este coordonator al Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală.


    (3) Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală constă în:
    a) Eliberarea a 5 milioane de cărţi de identitate electronice în perioada de implementare a Planului naţional de redresare şi rezilienţă. Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale: i) unul care va permite autentificarea pentru utilizarea serviciilor online ale administraţiei publice, care va fi utilizabil din momentul eliberării cărţii de identitate electronice şi ii) unul opţional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată, care va putea fi achiziţionat de către cetăţeni;
    b) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puţin "3", care să fie accesibile prin utilizarea cărţii de identitate electronice. Aceste servicii publice online vor include următoarele componente: infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea şi continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul cărţii de identitate electronice, soluţii de virtualizare pentru îmbunătăţirea disponibilităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice şi extinderea actualei "copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru" cu soluţii modulare;
    c) Dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice);
    d) Desfăşurarea unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărţii de identitate electronice şi, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.


    (4) Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 30 iunie 2026.

    (5) Conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023, Investiţia cuprinde:
    a) Ţinta 173 - Cetăţeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică (5 milioane) termen T2 2026;
     Descrierea ţintei: Cartea de identitate va respecta cerinţele Comisiei Europene privind securitatea documentelor, în conformitate cu obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1157. Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale:
    - unul obligatoriu pentru semnătura electronică avansată, înregistrat pe toate cărţile de identitate electronice, valabil în România şi utilizabil din momentul eliberării cărţii de identitate electronice;
    – un certificat opţional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată (naţionali/alţii decât naţionali), valabil şi pentru serviciile terţilor, valabil în România şi în UE, care va putea fi achiziţionat de către cetăţeni.


    b) Jalonul 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice (Serviciile publice online sunt implementate, sistemul de alertă timpurie este dezvoltat, campania de sensibilizare este desfăşurată)- Termen T2 2026.
        Descrierea jalonului: Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărţii de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puţin "3". Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea şi continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărţi de identitate electronice, soluţii de virtualizare pentru îmbunătăţirea disponibilităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice şi extinderea actualei "copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru" cu soluţii modulare.
        Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice).
        Trebuie să fie finalizată punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărţii de identitate electronice şi, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.    (6) Alocarea financiară aferentă Jalonului 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate este de 80 milioane de euro;

    (7) Descrierea investiţiei se regăseşte în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023, toate documentele putând fi consultate pe site-ul MIPE şi pe site-ul MAI pagina pnrr.mai.gov.ro.

    1.2. Tipul apelului de proiecte, durata, modalitatea şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte

    (1) Prezentul apel de proiect este de tip necompetitiv, cu cerinţa îndeplinirii pragului de calitate stabilit pentru acordarea finanţării în limita bugetului alocat. Proiectul poate să obţină un punctaj de la 0 la 100. Pentru a putea fi selectat în vederea finanţării, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).

    (2) Apelul se deschide la data publicării acestuia pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home. şi are ca termen limită de depunere data de ....... .

    (3) În cadrul acestui apel nu se are în vedere utilizarea mecanismului supracontractării prevăzut la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

    (4) Modalitatea de depunere: electronic pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

    (5) Proiectele ce vor fi finanţate în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în acest ghid.

    (6) Pentru a urmări eventualele modificări/clarificări ale condiţiilor stabilite, precum şi alte comunicări relevante, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să fie consultată periodic pagina web www.mai/pnrr/.

    (7) Pentru cazurile în care platforma nu funcţionează, cererile de finanţare se vor transmite, electronic, la adresa de corespondenţă electronică dfen@mai.gov.ro, urmând ca imediat ce platforma va funcţiona să fie depusă pe aceasta.

    (8) În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului.

    (9) În cazuri temeinic justificate, termenul de depunere poate fi prelungit.

    1.3. Calendar apel: evaluare, contractare, implementare

    (1) Lansare apel -> 29 aprilie 2024

    (2) Depunere proiect -> 29 iunie 2024

    (3) Evaluare şi contractare -> 31 august 2024

    (4) Implementare -> până la 30 iunie 2026

    1.4. Alocarea financiară a apelului de proiecte

    (1) Bugetul total estimat este de 80 milioane euro, finanţare nerambursabilă, fără TVA, echivalentul a 397.464.000 lei.

    (2) Valoarea eligibilă maximă alocată proiectului

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Valoarea │Valoarea eligibilă │
│eligibilă maximă │maximă alocată │
│alocată │proiectului (RON, │
│investiţiei (EUR,│fără TVA) – estimare│
│fără TVA) │*397.464.000 lei │
│80.000.000 │ │
└─────────────────┴────────────────────┘

        * la cursul InforEuro din luna martie 2024 (luna precedentă lunii elaborării apelului - 1 eur. = 4.9683 lei).


    (3) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nu este eligibilă din PNRR, aceasta va fi asigurată din bugetul de stat, cu respectarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1745/1481/2023.

    1.5. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital

    (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, suma alocată în cadrul prezentului apel contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital, după cum urmează:
    a) Contribuţia la indicatorii din domeniul digital (procent din valoarea proiectului): 100%


    1.6. Obiectivele apelului

    (1) Pentru a putea obţine finanţare în cadrul acestui apel, proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivului Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR - de a sprijini tranziţia şi adoptarea cărţii electronice de identitate de către cetăţenii români, prin îndeplinirea Jalonului 174 - Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice, astfel cum este prevăzut în CID.

    (2) Descrierea Jalonului 174, potrivit CID:
    a) Trebuie să fie accesibile prin utilizarea cărţii de identitate electronice 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puţin "3". Aceste servicii publice online trebuie să includă următoarele componente: infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea şi continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărţi de identitate electronice, soluţii de virtualizare pentru îmbunătăţirea disponibilităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice şi extinderea actualei "copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru" cu soluţii modulare.
    b) Trebuie să fie finalizată dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice).
    c) Trebuie să fie finalizată punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărţii de identitate electronice şi, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.


    (3) Solicitantul este obligat să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului Investiţiei şi Jalonului 174, conform Cererii de finanţare (Anexa nr. 1 la prezentul Ghid).

    1.7. Indicatorii apelului de proiecte

    (1) Indicatorii calitativi ai jalonului 174 care trebuie atinşi în trimestrul 2 - 2026, potrivit CID:
    a) Servicii publice online implementate;
    b) Sistemul de alertă timpurie dezvoltat;
    c) Campania de sensibilizare desfăşurată.

┌─────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Unitate│Valoare la │Valoare la │ │
│Jalon 174 │Indicatori │Indicatori │de │începutul │finalul │Termen de │
│ │calitativi │cantitativi│măsură │implementării│implementării│realizare │
│ │ │ │ │proiectului │investiţiei │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Punerea în │Servicii │ │ │ │ │Trimestrul│
│aplicare a │publice │11 │serv. │0 │11 │2 2026 │
│măsurilor de │online │ │ │ │ │ │
│sprijin ├─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│pentru │Sistem de │ │ │ │ │Trimestrul│
│implementarea│alertă │1 │sist. │0 │1 │2 2026 │
│cărţii de │timpurie │ │ │ │ │ │
│identitate ├─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│electronice │Campanie de │1 │camp. │0 │1 │Trimestrul│
│ │sensibilizare│ │ │ │ │2 2026 │
└─────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘    (2) Indicatorii specifici ai proiectului sunt indicatorii stabiliţi de către solicitant pentru monitorizarea şi atingerea rezultatelor proiectului.
    a) Aceştia trebuie să fie circumscrişi indicatorilor stabiliţi pentru îndeplinirea Jalonului, în sensul că solicitantul trebuie să furnizeze informaţii relevante prin care fundamentează că proiectul propus contribuie la îndeplinirea indicatorilor Jalonului prezentaţi la punctul (1).
    b) Solicitantul trebuie să se asigure că proiectul propus va respecta şi se va încadra în indicatorii de monitorizare propuşi în cadrul AO.
    c) La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceştia să fie cuantificabili/măsurabili şi să furnizeze informaţii relevante pentru măsurarea îndeplinirii jalonului la care proiectul contribuie.
    d) Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor ţintă este obligatorie.


    (3) Indicatorii comuni sunt prevăzuţi în Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de MRR şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare.
    a) Proiectul propus spre finanţare trebuie să contribuie la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate", cu unitatea de măsură "utilizatori per an".

    1.7.4. Grup ţintă

    (1) Grupul ţintă este reprezentat de populaţia generală şi instituţiile statului român.

    (2) În cadrul proiectului, solicitantul va furniza informaţii justificate (documente relevante, trimiteri la rapoarte, studii etc) cu privire la:
    a) descrierea grupului/grupurilor ţintă, după caz;
    b) cuantificarea grupului ţintă;
    c) impactul proiectului asupra grupului ţintă.    1.8. Durata proiectului

    (1) Durata proiectului reprezintă perioada de implementare a activităţilor proiectului, şi anume perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.

    (2) Activităţile trebuie derulate în termenele prevăzute şi aprobate în CID (trimestrul 2, 2026).

    1.9. Ajutorul de stat

    (1) În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sunt incompatibile cu piaţa internă a UE ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.

    (2) Prin prezentul ghid nu sunt finanţate proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat. Investiţiile/serviciile necesare implementării acestor măsuri vor fi achiziţionate printr-o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată, nefiind incidente astfel prevederile legislaţiei din domeniul ajutorului de stat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli pentru acordarea finanţării
    2.1. Activităţi eligibile
        Scopul apelului este de a acorda finanţare proiectelor care contribuie la îndeplinirea Jalonului 174 din cadrul Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Componenta 7 Transformare digitală. Raportat la indicatorii stabilităţi prin CID pentru Jalonul 174 şi la documentele de programare a PNRR, în cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi, astfel:

    (1) 11 servicii publice online, cu un nivel de sofisticare de cel puţin "3" accesibile prin utilizarea cărţii de identitate electronice.
    a) infrastructură IT&C pentru dezvoltarea, furnizarea şi continuitatea sporită a serviciilor accesate prin intermediul unei cărţi de identitate electronice:
    - achiziţia de infrastructură software şi produse software care să permită dezvoltarea/instalarea de aplicaţii precum software/licenţe/abonamente necesare dezvoltării, testării şi livrării a 11 servicii electronice, la nivelul minim 3 de sofisticare care să fie accesate folosind cartea de identitate electronică;
    – achiziţia de servicii pentru dezvoltarea serviciilor electronice;
    – achiziţia de cursuri/instruire necesare dezvoltatorilor pe bază internă.

    b) soluţii de virtualizare pentru îmbunătăţirea disponibilităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului la serviciile electronice:
    - achiziţia de infrastructura hardware şi software pentru livrarea şi asigurarea continuităţii ridicate a serviciilor electronice care vor fi dezvoltate şi accesate prin intermediul cardului eID.
    – achiziţia de echipamente/sisteme necesare procesării şi stocării, echipamente de reţea (reţea), infrastructură software (software personalizat, servicii IT&C), produse software (pentru funcţionarea sistemului, componenta de virtualizare, componenta de containerizare, licenţe pentru baze de date etc.) care permit instalarea de aplicaţii informatice care vor sta la baza livrării şi continuităţii serviciilor electronice dezvoltate.

    c) extinderea actualei "copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru" cu soluţii modulare.
    - achiziţia de soluţii modulare, ce implică utilizarea unor unităţi mobile de stocare şi recuperare, care vor asigura integritatea şi recuperarea datelor în eventualitatea unor probleme majore, cum ar fi pierderea de date, incident de securitate, defecţiune hardware sau întreruperea critică a serviciului.    (2) Sistem de alertă timpurie cu privire la riscurile de securitate (inclusiv riscurile cibernetice).
    a) Activităţile eligibile vizează:
    - achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în vederea evaluării integrate şi predictive a datelor şi informaţiilor multisursă pentru anticiparea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor şi riscurilor non-tehnice;
    – achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în scopul operaţionalizării unor Centre Operaţionale de Securitate (SOC) sectoriale pentru anticiparea, prevenirea şi combaterea riscurilor tehnice asociate:
        () infrastructurii IT&C pentru susţinerea emiterii cărţii de identitate electronică;
        () infrastructurii IT&C pentru semnătura electronică avansată;
        () infrastructurii IT&C care susţine serviciile electronice ale MAI accesate în CEI;
        () infrastructurii IT&C de asigurare a managementului post emitere a CEI;

    – achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în scopul înfiinţării unui laborator pentru detectarea timpurie a aplicaţiilor informatice maliţioase;
    – achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire pentru backup şi recuperarea în caz de dezastru a sistemului de avertizare timpurie.

    b) Activităţile enumerate mai sus vor viza dezvoltarea sistemului astfel încât acesta să realizeze în mod automat colectarea, procesarea, validarea şi evaluarea integrată a datelor şi a informaţiile multisursă pentru a anticipa, detecta, preveni şi contracara ameninţările şi riscurile de securitate asociate cu emiterea şi utilizarea cărţii de identitate electronice pentru a accesa serviciile publice digitale de către cetăţeni.
    c) Activităţile privind implementarea sistemului de avertizare timpurie trebuie să ţină cont de nevoia de integrare cu sistemul şi soluţiile operative existente la nivelul Cert-INT, în scopul optimizării capacităţii de monitorizare, detecţie şi contracarare a ameninţărilor cibernetice. Pentru a îndeplini cerinţele de rezistenţă ale sistemului, acesta va avea backup şi recuperare în caz de dezastru.


    (3) Punerea în aplicare a unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărţii de identitate electronice şi, implicit, a serviciilor publice electronice aferente acesteia.
    - achiziţia de echipamente, materiale şi servicii, după caz, necesare pentru producerea de videoclipuri, podcasturi, tutoriale video şi materiale informative;
    – achiziţia de servicii de difuzare a spoturilor video şi audio în mass-media şi în aer liber (reclamă pe panouri stradale, transport public şi zone comerciale);
    – achiziţia de servicii de organizare de evenimente publice de promovare, întâlniri/conferinţe;
    – achiziţia de info-chioşcuri interactive pentru afişarea informaţiilor utile legate de cartea electronică de identitate şi beneficiile acesteia;
    – achiziţia unui sistem de înregistrare şi stocare post-difuzare pentru posturi radio-TV ce va fi folosit pentru monitorizarea campaniei.


    (4) Informare şi publicitate, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR.

    (5) Toate activităţile eligibile vor fi însoţite, după caz, de avizele, autorizaţiile, studiile, aprobările etc. necesare aprobării acestora în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare şi, implicit, implementării proiectului.


    2.2. Solicitanţi eligibili

    (1) Pot solicita finanţare în cadrul acestui apel, individual/în parteneriat, următoarele instituţii:
    - Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
    – Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală de Protecţie Internă,
    – Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia de Informare şi Relaţii Publice,
    – Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor.


    (2) Vor fi avute în vedere şi dispoziţiile aplicabile cuprinse la capitolul VII ("Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat") din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor
    2.3.1. Baza legală:

    (1) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    (2) Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa;

    (3) Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

    (4) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;

    (5) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, emisă la data de 11 decembrie 2023;

    (6) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    (7) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

    (8) Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului "Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale";

    (9) Instrucţiunile coordonatorului naţional al PNRR, pentru contractele/deciziile de finanţare semnate după data (publicării) acestora;

    (10) Legislaţia aplicabilă în vigoare la data semnării contractului/deciziei de finanţare.

    2.3.2. Valoarea totală a proiectului:

    (1) Valoarea totală a proiectului se compune din:
    a) Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA);
    b) Sume aferente TVA - valoarea TVA aferentă valorii cheltuielilor eligibile din PNRR;
    c) Finanţare publică naţională - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.


    2.3.3. Condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor:
        Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 şi ale contractului/deciziei de finanţare:
    (1) Contribuie la atingerea obiectivelor PNRR/Jalonul 174, sunt necesare şi sunt utilizate pentru implementarea proiectului, respectiv contribuie clar, direct şi exclusiv la atingerea obiectivelor şi scopului proiectului, la obţinerea rezultatelor şi indicatorilor aferenţi proiectului;

    (2) Sunt efectuate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în special privind achiziţiile, obligaţiile fiscale şi sociale aplicabile, protecţia mediului, respectarea drepturilor fundamentale, evitarea neregulilor şi a neregulilor grave, egalitatea de şanse şi prevenirea discriminării, protecţia datelor cu caracter personal;

    (3) Sunt realiste, rezonabile, fundamentate adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanţare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, respectând principiul bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economicitatea şi eficienţa, în funcţie de rezultatele obţinute şi obiectivele îndeplinite;

    (4) Sunt efectuate de către beneficiar şi/sau partener, după caz, în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanţare (cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când acestea au fost facturate şi plătite, iar bunurile/serviciile/lucrările au fost livrate/prestate/executate);

    (5) Sunt identificabile şi verificabile, respectiv sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului şi/sau partenerului, după caz, în conformitate cu practicile şi normele contabile aplicabile;

    (6) Sunt fundamentate prin documentele justificative tehnice şi financiare obligatorii pentru asigurarea pistei de audit;

    (7) Respectă toate prevederile contractului/deciziei de finanţare, precum şi instrucţiunile emise de RI;

    (8) Respectă cerinţele şi obligaţiile stabilite prin Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR;

    (9) Sunt efectuate cu respectarea cerinţelor, termenelor şi condiţiilor stabilite prin ghidul al apelului;

    (10) Sunt prevăzute în bugetul estimat al proiectului, se încadrează în linia de cost estimată.


    2.3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile:

    (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli care sunt directe şi indispensabile îndeplinirii activităţilor prevăzute la punctul 2.1., astfel:
    a) Cheltuieli cu infrastructura hardware şi software;
    b) Cheltuieli cu achiziţia de servicii;
    c) Cheltuieli ocazionate de cursuri/instruiri/campanii informare şi publicitate.


    (2) Pot fi realizate cheltuieli cu:
    a) achiziţia de infrastructură software şi produse software care să permită dezvoltarea/instalarea de aplicaţii precum software/licenţe/abonamente necesare dezvoltării, testării şi livrării a 11 servicii electronice, la nivelul minim 3 de sofisticare care să fie accesate folosind cartea de identitate electronică;
    b) achiziţia de servicii pentru dezvoltarea serviciilor electronice;
    c) achiziţia de cursuri/instruire necesare dezvoltatorilor pe bază internă sau posibilitatea de a angaja dezvoltatori temporari specializaţi din surse externe;
    d) achiziţia de infrastructura hardware şi software pentru livrarea şi asigurarea continuităţii ridicate a serviciilor electronice care vor fi dezvoltate şi accesate prin intermediul cardului eID;
    e) achiziţia de echipamente/sisteme necesare procesării şi stocării, echipamente de reţea (reţea), infrastructură software (software personalizat, servicii IT&C), produse software (pentru funcţionarea sistemului, componenta de virtualizare, componenta de containerizare, licenţe pentru baze de date etc.) care permit instalarea de aplicaţii informatice care vor sta la baza livrării şi continuităţii serviciilor electronice dezvoltate;
    f) achiziţie soluţii de backup and disaster recovery modulare, ce implică utilizarea unor unităţi mobile de stocare şi recuperare, care vor asigura integritatea şi recuperarea datelor în eventualitatea unor probleme majore, cum ar fi pierderea de date, incident de securitate, defecţiune hardware sau întreruperea critică a serviciului;
    g) achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în vederea evaluării integrate şi predictive a datelor şi informaţiilor multisursă pentru anticiparea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor şi riscurilor non-tehnice;
    h) achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în scopul operaţionalizării unor Centre Operaţionale de Securitate (SOC) sectoriale pentru anticiparea, prevenirea şi combaterea riscurilor tehnice asociate:
    - infrastructurii IT&C pentru susţinerea emiterii cărţii de identitate electronică;
    – infrastructurii IT&C pentru semnătura electronică avansată;
    – infrastructurii IT&C care susţine serviciile electronice ale MAI accesate în CEI;
    – infrastructurii IT&C de asigurare a managementului post emitere a CEI.

    i) achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire în scopul înfiinţării unui laborator pentru detectarea timpurie a aplicaţiilor informatice maliţioase;
    j) achiziţia de infrastructură hardware şi software şi cursuri/instruire pentru backup şi recuperarea în caz de dezastru a sistemului de avertizare timpurie;
    k) achiziţia de echipamente, materiale şi servicii, după caz, necesare pentru producerea de videoclipuri, podcasturi, tutoriale video şi materiale informative;
    l) achiziţia de servicii de difuzare a spoturilor video şi audio în mass-media şi în aer liber (reclamă pe panouri stradale, transport public şi zone comerciale);
    m) achiziţia de servicii de organizare de evenimente publice de promovare, întâlniri/conferinţe;
    n) achiziţia de info-chioşcuri interactive pentru afişarea informaţiilor utile legate de cartea electronică de identitate şi beneficiile acesteia;
    o) achiziţia unui sistem de înregistrare şi stocare post-difuzare pentru posturi radio-TV ce va fi folosit pentru monitorizarea campaniei;
    p) achiziţia de materiale de informare şi publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR;
    q) cheltuieli cu materiale consumabile, echipamente IT&C (dotarea echipei de proiect) utilizate în scopul implementării proiectului;
    r) achiziţia de servicii de audit extern tehnic specific, prin care se va certifica astfel că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că, din punct de vedere tehnic şi de securitate, respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare;
    s) achiziţia de servicii de audit extern financiar, prin care se va certifica astfel faptul că proiectul, din punct de vedere economic şi financiar, respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare.


    2.3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

    (1) Sunt neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile efectuate după data de expirare a contractului;
    b) cheltuielile care nu respectă condiţiile de eligibilitate;
    c) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);
    d) cheltuielile bugetare naţionale recurente, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241;
    e) cheltuieli aferente echipamentelor second-hand;
    f) cheltuieli cu amortizarea;
    g) cheltuieli pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    h) cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    i) cheltuieli cu provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare;
    j) cheltuieli cu pierderile determinate de schimbul valutar;
    k) cheltuieli privind închirieri de imobile;
    l) cheltuieli cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor, realizarea studiilor de fezabilitate şi a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului.


    (2) Cheltuielile cu managementul proiectului (inclusiv salarii) sunt considerate neeligibile, fiind incluse în categoria cheltuielilor recurente.

    (3) Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor necesare implementării proiectelor de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării proiectului din PNRR, conform art. 23 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2021.


    2.4. Eligibilitatea solicitantului
     Pot beneficia de finanţare nerambursabilă solicitanţii (individual/în parteneriat) specificaţi la punctul 2.2. din prezenta secţiune, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declaraţiei de eligibilitate (Anexa nr.2 la prezentul ghid):
    (1) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Nu a mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

    (2) Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul şi realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului.

    (3) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituţia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

    (4) Solicitantul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele pentru care este lansat apelul.

    (5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene.

    (6) Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare.

    (7) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

    (8) Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant şi reprezentantul său legal, se completează Declaraţia de eligibilitate (Anexa nr.2 la prezentul ghid).


    2.5. Eligibilitatea proiectului
        Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

    (1) Proiectul conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate, în concordanţă cu cele prevăzute la punctul 1.6.;

    (2) Proiectul este implementat pe teritoriul României;

    (3) Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

    (4) Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanţări, a conflictului de interese, a corupţiei şi fraudei etc.;

    (5) Proiectul respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR, realizat în conformitate cu prevederile art.34 din Regulamentul (UE) 2021/241, disponibil la https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/Manual-Identitate-Vizuala-PNRR.pdf.;

    (6) Proiectul îndeplineşte criteriile necesare de calitate din etapa de evaluare (prag de calitate de minim 60 puncte);

    (7) Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declaraţia de eligibilitate de către solicitant şi/sau partener, după caz (Anexa nr.2 la prezentul ghid).


    2.6. Angajamente ale solicitantului
     Solicitantul este obligat să completeze o declaraţie (Anexa nr.3 la prezentul ghid) prin care se angajează:
    (1) Să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;

    (2) Să asigure contribuţia proprie şi să finanţeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;

    (3) Să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului şi să nu încerce să influenţeze personalul RI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare;

    (4) Să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;

    (5) Să asigure folosinţa bunurilor/serviciilor pentru scopul declarat în proiect;

    (6) Să asigure funcţionarea funcţionarea/funcţionalitatea bunurilor/echipamentelor, soluţiilor hardware şi software achiziţionate pentru cel puţin durata minimă normată de viaţă a acestora, în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare;

    (7) Să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);

    (8) Să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate, prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii;

    (9) Să respecte pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aferente P.N.R.R./Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi în domeniul dezvoltării durabile, neutralităţii tehnologice, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen, protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate;

    (10) Să nu furnizeze informaţii false în cadrul Cererii de finanţare şi anexelor la aceasta;

    (11) Să respecte şi să aplice toate instrucţiunile MAI-RI în legătură cu implementarea proiectului, precum şi să utilizeze platformele informatice aplicabile fondurilor PNRR puse la dispoziţie de către MIPE, necesare pentru asigurarea monitorizării şi verificării modului de implementare a activităţilor proiectului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Principiile aplicabile şi paşii necesari accesării finanţării PNRR
        În vederea accesării fondurilor alocate prin cererea de finanţare, proiectul trebuie să parcurgă etapele descrise mai jos.
    3.1. Depunerea cererii de finanţare

    (1) Cererea de finanţare este compusă din formularul cererii de finanţare (Anexa nr. 1 la prezentul ghid).

    (2) Cererea de finanţare poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a apelului de proiecte (data publicării acestuia) şi până la închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare (data de ......., ora .....).

    (3) Cererea de finanţare şi celelalte documente însoţitoare solicitate se semnează electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de împuternicitul acestuia (conform instrucţiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid) şi se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită de depunere menţionat în GS. Cererile de finanţare sunt înregistrate la nivelul RI.

    (4) Depunerea în format de hârtie (la sediul RI) sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

    3.2. Evaluarea cererii de finanţare

    (1) Cererea de finanţare depusă va parcurge un proces de evaluare, cu două etape distincte, prevăzute la punctele 3.2.1. şi 3.2.2.

    (2) În cadrul fiecărei etape pot fi solicitate, din partea MAI-RI, cel mult două runde de clarificări, situaţii în care termenele de evaluare se suspendă până la primirea răspunsului.

    (3) Termenul de răspuns la clarificări este de regulă 5 zile lucrătoare, în funcţie de situaţia concretă, în caz contrar evaluarea se va realiza pe baza informaţiilor disponibile.

    (4) În cazuri temeinic justificate, la cererea solicitantului, MAI-RI poate acorda o singură dată prelungirea termenului de răspuns la clarificări.

    (5) Clarificările furnizate nu pot modifica substanţial conţinutul cererii de finanţare depuse (inclusiv anexele acesteia).
    3.2.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii

    (1) Cererea de finanţare depusă intră în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, în cadrul căreia se va urmări îndeplinirea criteriilor de verificare (Anexa nr. 11 la prezentul ghid).

    (2) Neîndeplinirea criteriilor obligatorii, conduce la respingerea cererii de finanţare.

    (3) În cazul neîndeplinirii anumitor criterii se solicită furnizarea de clarificări.

    (4) Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de finanţare.

    (5) După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul verificării (respingere sau aprobare, şi trecere în etapa de evaluare tehnică şi financiară).

    3.2.2. Evaluarea tehnică şi financiară

    (1) Cererea de finanţare acceptată în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii intră în etapa de evaluare tehnică şi financiară, în cadrul căreia se va urmări îndeplinirea criteriilor de evaluare (Anexa 12 la prezentul ghid).

    (2) Cererea de finanţare poate să obţină un punctaj de la 0 la 100. Pentru a putea fi selectată în vederea finanţării, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).

    (3) Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare (relevanţa proiectului, calitatea/maturitatea proiectului, rezonabilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea proiectului) sunt eliminatorii, în sensul că presupun acumularea unui punctaj minim alocat conform Anexei 12, fiecărui criteriu pentru a se putea trece la următorul criteriu.

    (4) Etapa de evaluare tehnică şi financiară se realizează, de regulă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data informării solicitantului cu privire la rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

    (5) În situaţia în care sunt depuse mai multe proiecte, ierarhizarea acestora se realizează pe baza punctajului obţinut, în sens descrescător.

    (6) După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare).


    3.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

    (1) După comunicarea rezultatului procesului de evaluare (verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii sau evaluarea tehnică şi financiară), dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula câte o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării privind rezultatele verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv a înştiinţării privind evaluarea tehnică şi financiară. Contestaţiile depuse după acest termen vor fi respinse, rezultatul obţinut în cadrul procesului de evaluare fiind menţinut.

    (2) Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul cererii de finanţare.

    (3) Contestaţiile trebuie să conţină şi să respecte toate cerinţele legate de:
    a) Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele şi funcţia reprezentantului legal;
    b) Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanţare şi titlul proiectului;
    c) Obiectul contestaţiei (ce anume se solicită prin formularea contestaţiei) va viza exclusiv motivaţia prezentată în informarea de aprobare/respingere;
    d) Motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia (dispoziţiile legale naţionale şi/sau europene, principiile încălcate);
    e) Mijloace de probă (acolo unde există);
    f) Semnătura reprezentantului legal;
    g) Data formulării contestaţiei.


    (4) Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate, în termen de 15 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidenţa MAI-RI.

    (5) Cu ocazia soluţionării contestaţiei, punctajul acordat poate fi modificat, atât în sensul creşterii, cât şi al scăderii punctajului de evaluare contestat. Decizia de soluţionare a contestaţiei se va comunica solicitantului.

    3.4. Contractarea proiectului

    (1) Proiectele care au obţinut minim 60 de puncte (pragul minim de calitate) în etapa de evaluare tehnică şi financiară vor intra în etapa de contractare.

    (2) Selecţia în vederea contractării se realizează pe baza punctajului obţinut, în sens descrescător, până la epuizarea alocării financiare a apelului de proiecte.

    (3) În funcţie de tipul beneficiarului, se va încheia, după caz, fie o decizie de finanţare, conform Anexei nr. 13, fie un contract de finanţare, conform Anexei nr. 14, având în vedere definirea acestor termeni în cadrul prezentului ghid. Contractul/decizia de finanţare va fi transmis/ă spre semnare beneficiarului.

    (4) În cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanţare spre evaluare şi până la momentul contractării au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declaraţie, solicitantul va depune în maxim 5 zile lucrătoare Declaraţia de eligibilitate a solicitantului şi/sau partenerului, după caz, conform Anexei 2.

    3.5. Principii general aplicabile

    (1) Procesul de evaluare şi contractare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se derulează cu asigurarea transparenţei şi imparţialităţii, prin:
    a) Consultarea MIPE cu privire la ghidul specific al apelului de proiecte şi modificările acestuia, în conformitate cu procedurile interne ale RI şi cu cele stabilite de coordonatorul naţional PNRR;
    b) Publicarea ghidului spre consultare publică;
    c) Publicarea tuturor modificărilor intervenite cu privire la apelul de proiecte şi/sau ghidul;
    d) Publicarea criteriilor în funcţie de care se realizează evaluarea şi contractarea proiectului, precum şi a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu şi a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;
    e) Aplicarea unitară şi obiectivă a criteriilor de evaluare şi contractare a proiectului;
    f) Comunicarea rezultatului procesului de evaluare şi contractare;
    g) Stabilirea unor condiţii clare, nediscriminatorii şi obiective de contestare a rezultatului procesului de evaluare, precum şi de soluţionare a eventualelor contestaţii;
    h) Adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situaţiilor de conflict de interese şi de incompatibilitate în procesul de evaluare şi contractare a proiectului.


    (2) Până la semnarea contractului, inclusiv în etapa de depunere şi soluţionare contestaţii, toată corespondenţa dintre solicitantul finanţării şi MAI-RI se va derula, în format electronic, prin platforma pnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcţionează va fi transmisă prin corespondenţă oficială electronică, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanţare (la rubrica "Persoana de contact").

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reguli privind implementarea şi monitorizarea proiectelor
    (1) MAI-RI monitorizează proiectele aferente Investiţiei C7-I8 CEI, în vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din CID şi AO, respectiv a tuturor indicatorilor aferenţi Jalonului 174, cât şi a indicatorilor comuni specifici.
    (2) Procesul de monitorizare şi raportare în relaţia cu beneficiarii proiectelor începe după semnarea contractelor de finanţare/emiterea deciziilor de finanţare şi durează pe toată perioada de implementare efectivă a acestora, continuând apoi cu monitorizarea obligaţiilor de sustenabilitate, conform prevederilor contractului/deciziei de finanţare.
    (3) Rolul procesului de monitorizare şi raportare a proiectelor este de a colecta, prelucra, agrega şi raporta datele şi informaţiile privind implementarea acestora, prin:
    a) verificarea progresului realizat în vederea îndeplinirii indicatorilor stabiliţi, pe baza datelor furnizate de beneficiar, analizând rapoartele de progres, în relaţie cu obiectivele şi rezultatele urmărite, graficele estimate de implementare a activităţilor, achiziţiile publice planificate şi alte elemente prevăzute în contractele/deciziile de finanţare;
    b) identificarea în timp util a eventualelor probleme/riscuri şi a măsurilor corective/preventive, inclusiv actualizarea rezultatelor şi indicatorilor, dacă schimbarea situaţiei de fapt impune acest lucru;
    c) monitorizarea sustenabilităţii proiectelor.

    (4) Beneficiarii derulează proiectele în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor de finanţare încheiate cu MAI-RI, care sunt de adeziune şi care conţin obligaţii privind implementarea fizică şi financiară a acestora, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea raportărilor necesare monitorizării proiectului.
    (5) Obligaţiile beneficiarului cu privire la raportări, precum şi modul prin care MAI-RI realizează monitorizarea sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanţare ale căror modele sunt cuprinse în anexele nr. 13 şi 14 la prezentul ghid, Capitolul IX - Raportare, verificare şi monitorizare.
    (6) Beneficiarul are obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de monitorizare şi control ale coordonatorului naţional-MIPE, inclusiv instituţiile abilitate respectiv MAI-RI în cadrul proiectului, precum şi de a pune la dispoziţia echipelor de monitorizare şi control toate documentele solicitate de aceştia.
    (7) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice.
    (8) MAI-RI emite instrucţiuni în legătură cu implementarea proiectului pentru asigurarea monitorizării şi verificării modului de implementare a activităţilor proiectului.
    (9) Beneficiarul are obligaţia de a utiliza platformele informatice puse la dispoziţie de MIPE pentru gestionarea fondurilor alocate din PNRR, conform normelor aplicabile în vigoare.
    (10) Alte condiţii obligatorii privind implementarea proiectului sunt redate în contractul/decizia de finanţare.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări
    5.1. Prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie)

    (1) Solicitantul şi, după caz, partenerul acestuia au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de evaluare, selecţie şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.

    (2) Cererea de finanţare va fi respinsă în cazul în care se constată că solicitantul şi/sau partenerul a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii/personalul MAI-RI în timpul procesului de evaluare şi contractare.

    5.2. Prevenirea dublei finanţări - principiul acordării necumulative şi interzicerea dublei finanţări

    (1) Se consideră dublă finanţare situaţiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 şi art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

    (2) Investiţiile PNRR pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale UE, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.

    (3) Aceleiaşi acţiuni i se poate acorda doar o singură finanţare din PNRR, în favoarea aceluiaşi beneficiar. Beneficiarul informează de îndată cu privire la finanţările multiple pentru aceeaşi acţiune. Aceleaşi cheltuieli/costuri nu pot fi finanţate în niciun caz de două ori.

    (4) O acţiune poate fi finanţată în comun, din linii bugetare separate, de mai mulţi beneficiari competenţi.

    (5) Solicitantul şi, după caz, partenerul acestuia vor completa Declaraţia privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări (Anexa nr. 4 la prezentul ghid). Obligaţiile beneficiarului cu privire la prevenirea neregulilor grave sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanţare ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr. 13 şi 14 la prezentul ghid, la Capitolul 4 - Conflict de interese şi Capitolul 10 - Nereguli.

    (6) În vederea evitării dublei finanţări solicitantul şi după caz, partenerul acestuia, vor furniza MAI-RI toate informaţiile solicitate astfel cum sunt prevăzute în cererea de finanţare (punctul 2 Complementaritatea cu alte finanţări. Evitarea dublei finanţări).

    SECŢIUNEA a 6-a
    Respectarea principiilor orizontale
    (1) Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în "Pilonul european al drepturilor sociale".
    (2) În procesul de pregătire a cererii de finanţare, precum şi în etapele de implementare şi sustenabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul respectă legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, din perspectiva accesului cetăţenilor la servicii digitale, prin intermediul cărţii electronice de identitate. Astfel, se urmăreşte facilitarea interacţiunii digitale dintre entităţile publice/private şi cetăţeni, cu efecte majore privind simplificarea relaţiei cu autorităţile publice, creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice furnizate de către MAI şi a altor servicii publice care vor fi accesate prin intermediul cărţii electronice de identitate.
    (3) Solicitantul şi după caz, partenerul, vor completa cererea de finanţare (punctul 13) şi Declaraţia de angajament (Anexa nr. 3 la prezentul ghid).
    SECŢIUNEA a 7-a
    Respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"
    (1) Nicio măsură inclusă în PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.
    (2) Solicitantul şi/sau partenerul acestuia, după caz, trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ". În acest sens, se va completa Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind respectarea principiului «de a nu prejudicia în mod semnificativ» (Anexa nr. 6 la prezentul ghid) şi autoevaluarea (Anexa nr. 7 la prezentul ghid).
    (3) Proiectul trebuie să descrie în cererea de finanţare modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ menţionat în anexa la PNRR pentru Componenta 7/Investiţia 8/Jalonul 174.
    SECŢIUNEA a 8-a
    Beneficiarul real
    (1) Noţiunea de beneficiar real este definită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    (2) În înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum aceasta a fost transpusă prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere obligaţiile stabilite de art.22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de către solicitanţi şi partenerii acestora încă din faza de depunere a cererii de finanţare respective:
    a) Pentru solicitanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    b) Pentru solicitanţii care au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declaraţie pe proprie răspundere data de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019.
    c) Pentru solicitanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara ofertantului, însoţit de traducerea în limba română, certificate de traducători autorizaţi, în condiţiile legii.
    d) Pentru solicitanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarul real ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declaraţie pe propria răspundere data de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.

    (3) În sensul celor prevăzute la punctul (2), solicitantul şi după caz, partenerul, vor completa punctul 12 - Beneficiarul Real din cererea de finanţare.
    (4) Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, MAI-RI are obligaţia colectării următoarelor categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    c) numele şi prenumele, precum şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului.

    (5) Pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul şi/sau partenerul acestuia, după caz, au obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceştia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.
    SECŢIUNEA a 9-a
    Măsuri de informare şi publicitate sau reguli generale şi specifice de identitate vizuală
    (1) Obligativitatea asigurării de către toţi beneficiarii fondurilor a vizibilităţii finanţării din partea Uniunii este prevăzută în art.34 din Regulamentul (UE) 2021/241. În scopul asigurării unei identităţi vizuale integrate şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, proiectul va respecta Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR, care se aplică tuturor proiectelor, reformelor şi investiţiilor finanţate din pachetul Next Generation EU prin MRR.
    (2) Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală şi potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secţiunea 3.5 din Plan), după cum urmează:
    a) Emiterea de comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului.
    b) Amplasarea unui panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii), ce va fi înlocuit, după finalizarea proiectului, cu o placă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    c) Instalarea unui panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri şi înlocuirea acestuia, după finalizarea proiectului, cu o placă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate, pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).
    d) Aplicarea, la sediul de implementare a proiectului, a unui afiş/panou de dimensiunea A2, pentru proiectele a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).
    e) Aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conţină elementele informative obligatorii, în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an).

    SECŢIUNEA a 10-a
    Modificarea ghidului
    (1) Ghidul specific al apelului de proiecte şi anexele acestuia pot fi revizuite în următoarele cazuri:
    a) modificări ale cadrului legal de implementare a PNRR/amendarea componentelor PNRR;
    b) instrucţiuni emise de coordonatorul naţional al PNRR;
    c) recomandări/decizii/concluzii/rapoarte ale entităţilor având atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale (de ex. MIPE), MAI-RI poate emite clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid.

    (2) Pentru asigurarea principiului transparenţei, orice clarificare/modificare adusă prezentului ghid al apelului de proiecte se publică pe site-ul MAI, pe pagina https://www.mai.gov.ro/pnrr/.
    SECŢIUNEA a 11-a
    Anexe
    11.1. Documente ce însoţesc cererea de finanţare

    (1) Anexa nr. 1: Cererea de finanţare;

    (2) Anexa nr. 2: Declaraţia de eligibilitate a solicitantului şi a partenerului - se retransmite în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanţare spre evaluare şi până la momentul contractării, au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declaraţie;

    (3) Anexa nr. 3: Declaraţia de angajament a solicitantului şi a partenerului;

    (4) Anexa nr. 4: Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări;

    (5) Anexa nr. 5: Declaraţia privind respectarea legislaţiei europene şi naţionale incidente, pentru achiziţiile publice demarate şi/sau derulate - se depune exclusiv de solicitanţii şi partenerii care, potrivit legislaţiei incidente, au calitatea de autorităţi contractante, pentru acţiunile demarate anterior depunerii cererii de finanţare la MAI-RI, constând în realizarea de achiziţii publice;

    (6) Anexa nr. 6: Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ";

    (7) Anexa nr. 7: Autoevaluare privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" - C.7/I.8;

    (8) Anexa nr.8: Declaraţia de consimţământ a solicitantului şi a partenerului privind prelucrarea datelor cu caracter personal - se completează şi se semnează, în nume propriu, de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia, după caz, precum şi de persoana de contact menţionată în cererea de finanţare;

    (9) Anexa nr. 9: Model centralizator documente justificative costuri;

    (10) Anexa nr. 10: Declaraţie de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor.

    11.2. Documente aferente verificării şi evaluării cererii de finanţare

    (1) Anexa nr. 11: Grila cuprinzând criteriile de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii;

    (2) Anexa nr. 12: Grila cuprinzând criteriile de evaluare tehnică şi financiară.

    11.3. Documente aferente contractării (în funcţie de tipul beneficiarului)

    (1) Anexa nr. 13: Modelul Deciziei de finanţare - Condiţii de finanţare (parte integrantă a deciziei de finanţare) - exclusiv pentru solicitanţii care sunt structuri din cadrul MAI;

    (2) Anexa nr. 14: Modelul Contractului de finanţare;

    (3) Anexa nr. 15: Modelul Acordului de parteneriat.

    11.4. Alte documente solicitate

    (1) Actul administrativ de împuternicire - se transmite în situaţia în care documentele, deşi trebuie semnate de reprezentantul legal al solicitantului/partenerului (potrivit instrucţiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid), sunt completate şi semnate de către împuternicit (în nume propriu sau pentru reprezentantul legal)

    (2) Actul administrativ de împuternicire nu este solicitat într-un format impus.

    ANEXA 1

        la Ghid
                                  CERERE DE FINANŢARE
                                       - Model -

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Denumirea │Conform solicitanţilor │
│instituţiei │eligibili menţionaţi în│
│solicitante: │ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Statutul │ │
│juridic al │ │
│instituţiei │ │
│solicitante: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Reprezentantul│Funcţie, nume şi │
│legal │prenume │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Persoana de │Se va completa cu │
│contact │persoana responsabilă │
│(inclusiv date│de elaborarea cererii │
│de contact - │de finanţare, precum şi│
│nr. de telefon│datele de contact (nr. │
│şi e-mail): │de telefon şi e-mail). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Denumirea │Conform partenerilor │
│instituţiei │eligibili menţionaţi în│
│partenere: │ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Statutul │ │
│juridic al │ │
│instituţiei │ │
│partenere: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoarea totală │
│ │estimată a proiectului │
│ │(inclusiv TVA si, după │
│ │caz, inclusiv │
│ │cheltuielile │
│ │neeligibile) va fi │
│Valoarea │calculată în funcţie de│
│totală │rezultatele aşteptate │
│estimată a │şi activităţile │
│proiectului │planificate. │
│(RON): │Se va avea în vedere o │
│ │estimare cât mai │
│ │realistă a valorii │
│ │totale a proiectului, │
│ │ţinând cont de │
│ │estimările prezentate │
│ │Comisiei Europene cu │
│ │ocazia revizuirii PNRR.│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │X luni │
│ │Aceasta se stabileşte │
│ │în funcţie de │
│Durata │rezultatele ce se │
│estimată a │doresc a fi atinse şi │
│proiectului: │nu poate depăşi │
│ │termenul limită pentru │
│ │realizarea jalonului │
│ │174 la care proiectul │
│ │contribuie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se va indica componenta│
│ │PNRR în cadrul căreia │
│Componenta │este propus spre │
│PNRR: │finanţare proiectul │
│ │(Componenta nr. 7 │
│ │„Transformare │
│ │digitală”). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se va preciza │
│ │investiţia aferentă │
│ │componentei PNRR │
│ │indicate mai sus, în │
│ │cadrul căreia este │
│ │propus spre finanţare │
│ │proiectul (Investiţia 8│
│Investiţia │Carte de identitate │
│PNRR: │electronică şi │
│ │semnătura digitală │
│ │calificată, Jalonul 174│
│ │punerea în aplicare a │
│ │măsurilor de sprijin │
│ │pentru implementarea │
│ │cărţii de identitate │
│ │electronice). │
└──────────────┴───────────────────────┘

        (Cererea de finanţare se va completa ţinând cont de indicaţiile de la fiecare secţiune, precum şi de prevederile ghidului specific al apelului de proiecte.)

    Date Financiare - Conturi Bancare

┌─────────┬────┬─────┬──────────┬──────┐
│Cod IBAN │Cont│Banca│Sucursala │Adresa│
├─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴─────┴──────────┴──────┘

    1. Justificarea proiectului:
        În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos:
    a) nevoile şi problemele identificate şi cum îşi propune proiectul să contribuie la satisfacerea nevoilor şi soluţionarea problemelor identificate;
        În cazul în care se solicită spre finanţare o acţiune deja începută (de ex., achiziţie demarată anterior depunerii cererii de finanţare), beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea demarării acţiunii înainte de semnarea/emiterea/semnarea contractului/deciziei de finanţare;

    b) competenţa solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor şi soluţionării problemelor identificate;
    c) contribuţia proiectului la obiectivele investiţiei prevăzute în PNRR, conform ghidului specific al apelului de proiecte;
    d) contribuţia proiectului la jalonul 174 din PNRR, raportat la descrierea acestuia din Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;
    e) contribuţia preconizată la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate", conform ghidului specific al apelului de proiecte;
    f) contribuţia la obiectivele PNRR privind realizarea indicatorilor din domeniul digital, conform ghidului specific al apelului de proiecte.


    2. Complementaritatea cu alte finanţări. Evitarea dublei finanţări:
        Se vor indica proiectele implementate de solicitant şi, după caz, de partenerii acestuia, în domeniul vizat de prezentul apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanţare şi de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). Se vor indica doar proiectele în cadrul cărora au fost derulate activităţi care au legătură cu nevoile şi problemele vizate de acest proiect.
        Pentru fiecare proiect, se vor completa succint următoarele informaţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Beneficiarul │ │
│proiectului │ │
│(solicitant şi,│ │
│după caz, │ │
│partener): │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │ │
│implementare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Numărul │ │
│contractului de│ │
│finanţare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Sursa de │ │
│finanţare │ │
│(fonduri │ │
│externe │ │
│nerambursabile,│ │
│fonduri externe│ │
│rambursabile, │ │
│bugetul de │ │
│stat, alte │ │
│surse): │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Programul de │ │
│finanţare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Stadiul │ │
│proiectului: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Detaliile │Obiective: │
│proiectului: │Rezultate: │
│ │Activităţi: │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Se vor menţiona │
│ │aspectele din care │
│ │rezultă că nu există │
│ │dublă finanţare, în │
│Evitarea dublei│sensul că pentru │
│finanţări: │acţiunile din │
│ │proiectul indicat în │
│ │această secţiune nu se│
│ │solicită finanţare │
│ │prin prezenta cerere. │
└───────────────┴──────────────────────┘    3. Obiectivul proiectului
        Se va indica obiectivul pe care proiectului îşi propune să-l atingă, conform indicaţiilor din ghidul specific al apelului de proiecte.

    4. Rezultatele urmărite ale proiectului
        Se vor indica rezultatele pe care proiectul îşi propune să le obţină, în strânsă corelaţie cu indicatorii şi rezultatele investiţiei, conform tabelului de la pct. 7, coloana Valoare la finalul implementării proiectului.

    5. Activităţile proiectului
        La stabilirea activităţilor proiectului se va urmări ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte, astfel încât să se asigure atingerea rezultatelor, ţinându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii ţintelor şi de indicatorii de monitorizare, prevăzuţi în ghidul specific.
        În descrierea activităţii se va detalia rolul fiecărui partener în implementarea proiectului, precum şi bugetul alocat pentru implementarea activităţii/activităţilor asumate de fiecare partener. Se va avea în vedere corelarea activităţilor cu cheltuielile eligibile.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Rezultatul │Activitatea │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │1. [Denumirea │
│ │activităţii] │
│ │[Descrierea activităţii] │
│Rezultat: │Responsabilii de │
│[se trece │implementare: │
│rezultatul] │[beneficiarii │
│ │responsabili de │
│ │implementare - solicitant│
│ │şi, dacă este cazul, │
│ │partener] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │2. [Denumirea │
│ │activităţii] │
│ │[Descrierea activităţii] │
│ │Responsabilii de │
│ │implementare: │
│ │[beneficiarii │
│ │responsabili de │
│ │implementare - solicitant│
│ │şi, dacă este cazul, │
│ │partener] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[se vor descrie │
│ │activităţile de informare│
│ │şi publicitate privind │
│ │proiectul. Proiectul va │
│ │cuprinde măsurile minime │
│ │de informare şi │
│Informare şi│publicitate prevăzute în │
│publicitate:│ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte, │
│ │conform prevederilor │
│ │Manualului de Identitate │
│ │Vizuală şi potrivit │
│ │strategiei de comunicare │
│ │PNRR (secţiunea 3.5 din │
│ │Plan)] │
└────────────┴─────────────────────────┘

        Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcţie de situaţia concretă.
        Se vor prezenta, după caz, avizele, autorizaţiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare.


    6. Grupul ţintă vizat
        Potrivit ghidului specific al apelului de proiecte, grupul ţintă este reprezentat de populaţia generală şi instituţiile statului român.
        Se vor furniza informaţii justificate (documente relevante, trimiteri la rapoarte, studii etc.) cu privire la grupul ţintă vizat de proiectul propus, astfel: descrierea grupului ţintă, cuantificarea grupului ţintă, impactul proiectului asupra grupului ţintă.
    a) descrierea grupului/grupurilor ţintă, după caz;
    b) cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii);
    c) impactul proiectului asupra grupului ţintă.


    7. Indicatorii proiectului
        Macheta privind indicatorii proiectului se va completa cu valoarea aferentă indicatorului de rezultat la finalul implementării proiectului, corelat cu cele descrise la pct. 4.

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Indicator comun │Unitate │
│ │măsură │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Utilizatori de servicii, │ │
│produse şi procese │utilizatori│
│digitale publice noi şi │/an │
│optimizate │ │
└──────────────────────────┴───────────┘


┌─────────────┬─────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │Unitate│Valoare la │Valoare la │ │
│Jalon 174 │Indicatori │Indicatori │de │începutul │finalul │Termen de │
│ │calitativi │cantitativi│măsură │implementării│implementării│realizare │
│ │ │ │ │proiectului │investiţiei │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│Punerea în │Servicii │ │ │ │ │Trimestrul│
│aplicare a │publice │11 │serv. │0 │11 │2 2026 │
│măsurilor de │online │ │ │ │ │ │
│sprijin ├─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│pentru │Sistem de │ │ │ │ │Trimestrul│
│implementarea│alertă │1 │sist. │0 │1 │2 2026 │
│cărţii de │timpurie │ │ │ │ │ │
│identitate ├─────────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│electronice │Campanie de │1 │camp. │0 │1 │Trimestrul│
│ │sensibilizare│ │ │ │ │2 2026 │
└─────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘

        La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceştia să fie cuantificabili/măsurabili.
        Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor ţintă este obligatorie.

    8. Graficul temporal al activităţilor

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Anul* │Anul* │
├──────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│
│ │1** │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Durata │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului***│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Activitatea │*** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1**** │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Activitatea n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Note:
        * se va completa anul calendaristic;
        ** se va completa luna calendaristică estimată pentru începerea proiectului;
        Pentru activităţile demarate anterior depunerii cererii de finanţare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare. Dacă activitatea este finalizată, se va menţiona acest lucru după denumirea activităţii şi nu se va marca durata acesteia;

        *** se va completa rezultatul proiectului conform cererii de finanţare;
        **** se vor completa activităţile corespunzătoare rezultatului;
        ***** se va marca cu "X" durata activităţii;
        (Se va introduce graficul activităţilor pentru beneficiar şi, după caz, pentru partener.)    9. Planul achiziţiilor*1)
    *1) Pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate se vor trece datele estimative (luna şi anul), iar pentru cele finalizate sau în curs se vor trece datele concrete (ziua, luna, anul) sau estimate, după caz.

┌────┬────────────┬──────────┬───┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │Titlul │ │ │Tipul │ │ │ │ │ │
│ │achiziţiei │ │ │contractului│Valoarea │ │Data │Data │Data │
│Nr. │şi │Obiectul │CPV│de achiziţie│achiziţiei│Tipul │publicării│publicării │semnării │
│crt.│autoritatea │achiziţiei│ │(servicii/ │(RON, fără│procedurii│procedurii│rezultatului│contractului│
│ │contractantă│ │ │furnizare/ │TVA) │ │ │procedurii │de achiziţie│
│ │ │ │ │lucrări) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴───┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

        (Se vor introduce achiziţiile planificate pentru beneficiar şi, după caz, pentru parteneri.)

    10. Bugetul proiectului

┌────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar/ │totală a │eligibilă│aferentă │totală │
│partener │proiectului│din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │(fără │eligibile din│este │
│ │ │TVA) │PNRR │eligibilă│
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 + 3 +│2 │3 │4 │
│ │4 │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │
│parteneriat,│ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    11. Sustenabilitatea proiectului
        Se vor preciza următoarele elemente:
    a) identificarea resurselor financiare şi umane necesare susţinerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate. Solicitantul/partenerul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale;
    b) posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situaţia în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate;
    c) transferabilitatea rezultatelor - potenţialul de multiplicare a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului la diferite niveluri (local, regional, sectorial, naţional).


    12. Beneficiarul real
        Se vor completa datele privind beneficiarul real, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 129/2019*2) şi având în vedere obligaţiile stabilite de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241*3), în conformitate cu prevederile ghidului specific.
     *2) Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
        *3) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.


    13. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        Se va preciza modalitatea prin care va fi respectată legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate în implementarea proiectului, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a acestuia.

    14. Analiză respectării principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (Do no significant harm - DNSH)
        Se va preciza modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"(DNSH) menţionat în anexa DNSH la PNRR pentru Investiţia 8 - Componenta 7.*4)
        *4) Disponibile la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29.

        Analiza DNSH Componenta 7. Transformare digitală este disponibilă la https://mfe.gov.ro/pnrr/.

    15. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital
        Se vor avea în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 şi descrierea Jalonului 174.

    16. Riscuri
        Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestuia.

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Riscul │Măsurile de │
│crt.│identificat │atenuare a │
│ │ │riscului │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Probabilitate - │
│ │ │mică/ medie/ mare │
│ │[descrierea │Impact - mic/ │
│1. │riscului │mediu/ mare │
│ │identificat] │[descrierea │
│ │ │măsurilor de │
│ │ │atenuare a │
│ │ │riscului] │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


    17. Modelul tabelului pentru bugetul cererii de finanţare este redat în continuarea prezentului model de cerere.
        Reprezentant legal al Beneficiarului/liderului de parteneriat:
        Nume: ........
        Data: ........
        Semnătura: .......


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Mecanismul de redresare│
│Denumirea │şi rezilienţă (MRR)/ │
│instrumentului│Planul naţional de │
│de finanţare: │redresare şi rezilienţă│
│ │(PNRR) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Beneficiar: │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


┌────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┐
│Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │Tip │Achiziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │cheltuieli │(se │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │(se │corelează cu│ │ │Cost │Valoarea │Valoarea │ │Justificarea│
│care │corelează │Planul │Unitatea │Număr de │unitar│totală │NEELIGIBILĂ│TOTAL │costurilor │
│contribuire │cu │achiziţiilor│de măsură│unităţi/ │(lei │ELIGIBILĂ│- TVA │proiect│estimate şi │
│la │categoriile│din Cererea │ │cantitate│fără │(lei fără│(lei) │(lei) │documente │
│îndeplinirea│de │de │ │ │TVA) │TVA) │ │ │suport │
│acestuia, │cheltuieli │finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │
│precum şi │eligibile) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│0 │0 │0 │0 │1 │2 │3 = 1 x 2│4 = cota │5=3+4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA% x 3 │ │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┤
│REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ” │
├────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │De ex.: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bucată, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pachet │ │ │0 │ │0 │ │
│ │ │ │servicii,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pachet, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │per │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┤
│REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ” │
├────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL ELIGIBIL (RON) │0 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL NEELIGIBIL (RON) │ │0 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL PROIECT (RON) │ │ │0 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┘


┌──────────────┬─────────┬───────────┬───────┐
│ │Valoarea │Valoarea │ │
│Categorii de │totală │NEELIGIBILĂ│TOTAL │
│cheltuieli │ELIGIBILĂ│- TVA │proiect│
│eligibile │(RON fără│(RON) │(RON) │
│ │TVA) │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│infrastructura│ │ │0 │
│hardware şi │ │ │ │
│software │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│achiziţia de │ │ │0 │
│servicii │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│ocazionate de │ │ │ │
│cursuri/ │ │ │ │
│instruiri/ │ │ │0 │
│campanii │ │ │ │
│informare şi │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│TOTAL PROIECT,│0 │0 │0 │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────────┼───────┤
│Contribuţie la│ │ │ │
│tranziţia │ │ │ │
│digitală: │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────────┴───────┘

        Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcţie de situaţia concretă.
        Se recomandă rotunjirea sumelor incluse în bugetul proiectului, superior, până la sute, prin adaos, cu încadrarea în alocarea maximă stabilită prin apelul de proiecte.
        În coloana "Justificarea costurilor estimate şi documente suport" se va oferi o fundamentare a valorii prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuială bugetată, care să demonstreze rezonabilitatea acestor valori. În acest sens, pot fi indicate link-uri către diverse website-uri relevante (print screen-uri ale acestor website-uri), prezentarea de oferte de preţ de la firme de specialitate/furnizori, de contracte pentru servicii/produse similare etc.


    ANEXA 2

        la Ghid
                              DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul menţionat, pentru care se solicită finanţare prin PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că:
        ● Proiectul propus spre finanţare:
    - nu este încheiat (finalizat) la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarat anterior datei de 1 februarie 2020;
    – conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
    – este implementat pe teritoriul României;
    – va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – respectă prevederile naţionale şi europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanţări, a conflictului de interese, a corupţiei şi fraudei, etc.;
    – respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.

        ● Instituţia pe care o reprezint:
    - dispune de capacitatea financiară şi operaţională de a pune în aplicare proiectul propus;
    – nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. Nu a fost obţinută finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;
    – nu este în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, activele sale nu sunt administrate de un lichidator sau de o instanţă, nu se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activităţii sau în orice altă situaţie similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;
    – nu este vizată de o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă prin care s-a stabilit că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale prevăzute în legislaţia aplicabilă;
    – nu a fost găsită vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

        ● Este direct responsabilă de pregătirea, managementul şi realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabilă pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
        ● Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituţia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
        ● Îndeplineşte condiţiile sau cerinţele pentru care este lansat apelul;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
        ● În bugetul instituţiei vor fi prevăzute creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului, în temeiul contractului/deciziei de finanţare încheiat/încheiată cu coordonatorul de reforme şi investiţii, cu respectarea prevederilor legale incidente.

        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: .........
        Data: .........
        Semnătura: ........


    ANEXA 3

        la Ghid
                               DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT*1)
                      se completează de către solicitant/partener
                                       - Model -
        *1) Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit
        Subsemnatul (numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicit al instituţiei solicitante) ....., posesor al CI seria ...., nr. ...., eliberată de ...., CNP ....., în calitate de [funcţia reprezentantului legal/împuternicit al instituţiei solicitante], cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, mă angajez ca eu şi instituţia pe care o reprezint:
    1. să asigurăm condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;
    2. să asigurăm valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului şi, după caz, costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului;
    3. să finanţăm cheltuielile care ne revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
    4. să asigurăm folosinţa bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;
    5. să nu încercăm să obţinem informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţăm personalul RI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi contractare;
    6. să asigurăm funcţionarea/funcţionalitatea bunurilor/echipamentelor, soluţiilor hardware şi software achiziţionate pentru cel puţin durata minimă normată de viaţă a acestora, în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare;
    7. să asigurăm capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
    8. să asigurăm obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plăţii finale;
    9. să respectăm, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniul dezvoltării durabile, neutralităţii tehnologice, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen, protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate;
    10. să nu furnizăm informaţii false.

        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ........
        Data: ........
        Semnătura: .....


    ANEXA 4

        la Ghid
                      DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE
                   INTERESE, A FRAUDEI, CORUPŢIEI ŞI DUBLEI FINANŢĂRI
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul sus menţionat, pentru care se solicită finanţare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere faptul că:
    - voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de elaborare, depunere şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente;
    – proiectul propus spre finanţare (în întregime sau parţial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleaşi costuri;
    – proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare (în întregime sau parţial) nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. Nu a fost obţinută finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii.

        Declar, prin prezenta, că la data semnării declaraţiei, nu cunosc să existe un conflict de interese care să afecteze activităţile proiectului.
        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 5

        la Ghid
                                       DECLARAŢIE
                 PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI EUROPENE
             INCIDENTE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE DEMARATE ŞI/SAU DERULATE
                                       - Model -
     Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul anterior menţionat pentru care se solicită finanţare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere faptul că toate achiziţiile publice prevăzute în proiect, demarate şi/sau derulate până la data prezentei, respectă legislaţia naţională şi europeană incidentă.
        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 6

        la Ghid
                             Declaraţia privind respectarea
    «principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ»
                           ("Do no significant harm" - DNSH)
                                       - Model -
        Subsemnatul/a ......, posesor al CI seria ...., nr. ...., eliberată de ....., CNP ....., în calitate de reprezentant legal al ........., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. Cererea de finanţare pentru proiectul ...... respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), denumit în continuare principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei "Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021*1) şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei.
        *1) De completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

    2. Astfel, proiectul ......, nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
    (a) atenuarea schimbărilor climatice;
    (b) adaptarea la schimbările climatice;
    (c) utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi a celor marine;
    (d) tranziţia către o economie circulară;
    (e) prevenirea şi controlul poluării;
    (f) protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.

    3. Autoevaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ......., din anexa la prezenta declaraţie este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    4. Autoevaluarea cererii de finanţare pentru proiectul ......, din anexa la prezenta declaraţie cuprinde date şi informaţii corecte, reale şi, după caz, conforme cu documentaţia tehnică care însoţeşte cererea de finanţare.
    5. În cadrul documentaţiei de atribuire pentru echipamentele IT, respectiv bunuri/servicii/echipamente/dotări din cadrul proiectului este inclusă obligaţia de a trata şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01), cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    6. Pe perioada de operare şi la finalul ciclului de viaţă a investiţiei se asigură în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul DNSH, în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declaraţie.
    7. Raportarea privind asigurarea conformităţii investiţiei cu principiul DNSH se va realiza inclusiv pe perioada de implementare şi de valabilitate a contractului/deciziei de finanţare corespunzător cererii de finanţare, potrivit termenelor şi condiţiilor contractului/deciziei de finanţare.

        Ataşez prezentei declaraţii autoevaluarea modului în care proiectul pentru care se solicită finanţare din PNRR respectă principiul DNSH:
        [Se completează documentul de autoevaluare aplicabil proiectului propus. Se păstrează doar denumirea acestuia.]

     Modelul autoevaluării respectării principiului DNSH - C.7/I.8 este redat în anexa nr.7 la ghid.
        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 7

        la Ghid
                            Autoevaluare privind respectarea
                  principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ
                           ("Do no significant harm" - DNSH)
                             Proiectul [titlul proiectului]
                                     Componenta C.7
                                     Investiţia I.8
                                       - Model -
     Partea 1 - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să indicaţi care dintre obiectivele de mediu de mai jos, astfel cum sunt definite la articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind taxonomia), necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "do no significant harm"):
        [Pentru completarea prezentei anexe se va avea în vedere analiza respectării principiului DNSH anexată la Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală, iar solicitanţii de finanţare au posibilitatea de a completa, în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă 2021/C58/01 ("Orientările tehnice DNSH") 1.
        În cadrul părţii 1 a listei, se vor filtra cele şase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.]

┌────────────────────┬──┬──┬───────────┐
│Vă rugăm să indicaţi│ │ │ │
│care dintre │ │ │Justificare│
│obiectivele de mediu│ │ │în cazul │
│de mai jos necesită │Da│Nu│selectării │
│o evaluare │ │ │răspunsului│
│aprofundată a │ │ │„Nu” │
│măsurii, conform │ │ │ │
│principiului DNSH │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Atenuarea │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Adaptarea la │ │ │ │
│schimbările │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Utilizarea durabilă │ │ │ │
│şi protejarea │ │ │ │
│resurselor de apă şi│ │ │ │
│marine │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Economia circulară, │ │ │ │
│inclusiv prevenirea │ │ │ │
│generării de deşeuri│ │ │ │
│şi reciclarea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Prevenirea şi │ │ │ │
│controlul poluării │ │ │ │
│aerului, apei sau │ │ │ │
│solului │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Protejarea şi │ │ │ │
│refacerea │ │ │ │
│biodiversităţii şi a│ │ │ │
│ecosistemelor │ │ │ │
└────────────────────┴──┴──┴───────────┘


        Partea a 2 -a - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond:
        [Solicitantul de finanţare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului, conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări.
        Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ţinând seama de cerinţele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentaţia tehnico-economică, avizele şi acordurile obţinute/care vor fi obţinute pentru proiectul/oferta depusă.]

┌─────────────────────────┬──┬─────────┐
│Întrebări │Nu│Evaluarea│
│ │ │de fond │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Atenuarea schimbărilor │ │ │
│climatice: Se aşteaptă ca│ │ │
│măsura să conducă la │ │ │
│emisii semnificative de │ │ │
│GES? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Adaptarea la schimbările │ │ │
│climatice. Se │ │ │
│preconizează că măsura va│ │ │
│duce la creşterea │ │ │
│efectului negativ al │ │ │
│climatului actual şi al │ │ │
│climatului viitor │ │ │
│preconizat asupra măsurii│ │ │
│în sine sau asupra │ │ │
│persoanelor, asupra │ │ │
│naturii sau asupra │ │ │
│activelor? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Tranziţia către o │ │ │
│economie circulară, │ │ │
│inclusiv prevenirea │ │ │
│generării de deşeuri şi │ │ │
│reciclarea acestora: │ │ │
│Se preconizează că │ │ │
│măsura: (i) va duce la o │ │ │
│creştere semnificativă a │ │ │
│generării, a incinerării │ │ │
│sau a eliminării │ │ │
│deşeurilor, cu excepţia │ │ │
│incinerării deşeurilor │ │ │
│periculoase nereciclabile│ │ │
│sau │ │ │
│(ii) va duce la │ │ │
│ineficienţe semnificative│ │ │
│în utilizarea directă sau│ │ │
│indirectă a oricăror │ │ │
│resurse naturale în orice│ │ │
│etapă a ciclului său de │ │ │
│viaţă, care nu sunt │ │ │
│reduse la minimum prin │ │ │
│măsuri adecvate sau │ │ │
│(iii) va cauza prejudicii│ │ │
│semnificative şi pe │ │ │
│termen lung mediului în │ │ │
│ceea ce priveşte economia│ │ │
│circulară? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Prevenirea şi controlul │ │ │
│poluării: Se preconizează│ │ │
│că măsura va duce la o │ │ │
│creştere semnificativă a │ │ │
│emisiilor de poluanţi în │ │ │
│aer, apă sau sol? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Protecţia şi refacerea │ │ │
│biodiversităţii şi a │ │ │
│ecosistemelor: Se │ │ │
│preconizează că măsura va│ │ │
│fi: │ │ │
│(i) nocivă în mod │ │ │
│semnificativ pentru │ │ │
│condiţia bună şi │ │ │
│rezilienţa ecosistemelor │ │ │
│sau │ │ │
│(ii) nocivă pentru │ │ │
│stadiul de conservare a │ │ │
│habitatelor şi a │ │ │
│speciilor, inclusiv a │ │ │
│celor de interes pentru │ │ │
│Uniune? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Atenuarea schimbărilor │ │ │
│climatice: Se aşteaptă ca│ │ │
│măsura să conducă la │ │ │
│emisii semnificative de │ │ │
│gaze cu efect de seră? │ │ │
└─────────────────────────┴──┴─────────┘


        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 8

        la Ghid
                               DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT
                    PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, CNP ....., posesor/posesoare a CI seria ...., nr. ...., domiciliat/ă în ........, e-mail ......., telefon ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener> sau persoană de contact în cadrul proiectului <titlul proiectului>, declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să fie autorizat, prin compartimentele responsabile cu evaluarea şi contractarea proiectului (MAI-RI), să proceseze datele mele personale/ale entităţii juridice pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucreze, stocheze/arhiveze datele conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice, cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific al apelului de proiecte, acordând inclusiv dreptul MAI/MIPE/AA/DNA/DLAF şi a altor instituţii implicate în sistemul de control şi/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare şi implementare a cererii de finanţare aferente proiectului cu titlul <denumire proiect>.
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este prin intermediul sistemului informatic PNRR şi/sau adresa de email ..... .
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ şi că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin modalităţile de mai sus, în scopurile descrise în această declaraţie.
        Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţământul în orice moment printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată, transmisă MAI-RI, prin modului Comunicare - proiecte.pnrr.gov.ro, exceptând cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu.
        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 9

        la Ghid
                     CENTRALIZATOR DOCUMENTE JUSTIFICATIVE COSTURI
                                       - Model -

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Val. │Oferta 1/ │Oferta 2/ │ │
│ │Categorii │ │Tip │Preţ │ │Total │totală │contracte │contracte │ │
│Nr. │de │Unitate│cheltuială│unitar │ │cheltuială│eligibilă│similare/alte │similare/alte │ │
│crt.│cheltuieli│de │- │estimat│Cantitate│buget │din PNRR │documente │documente │Obs.│
│ │eligibile │măsură │descriere │(lei) │ │(lei cu │(lei fără│justificative,│justificative,│ │
│ │ │ │ │ │ │TVA) │TVA) │preţ unitar │preţ unitar │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(lei fără TVA)│(lei fără TVA)│ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x 5 │7= 6 - │8 │9 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴────┘

        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 10

        la Ghid
                       DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT PENTRU COLECTAREA
                    DATELOR PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL FONDURILOR
     Prin prezenta, subsemnatul(a), ......, posesor(oare) al(a) .... seria ...., nr. ...., eliberat(ă) de către ..... la data de ....., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al (entitatea) ....., care are calitatea de beneficiar/partener, în contextul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul ......., în cadrul apelului de proiecte cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019*1), că mă angajez să colectez şi să furnizez date cu privire la beneficiarul real al fondurilor, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiile impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu respectarea Regulamentul (UE) 2018/1046, art. 6, astfel:
     *1) Art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:
    "(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:
    a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:
    1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
    2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;
    b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:
    1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;
    2. fiduciarul/fiduciarii;
    3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;
    4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
    c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:
    1. asociaţii sau fondatorii;
    2. membrii în consiliul director;
    3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
    4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
    5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;
    d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:
    1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
    2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
    3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;
    4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct."

    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului (26);
    d) listă cuprinzând toate măsurile de implementare a reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul PNRR, cuantumul total al finanţării publice pentru măsurile respective şi cuantumul fondurilor plătite în cadrul mecanismului şi în cadrul altor fonduri ale Uniunii; în scopul auditării şi controlării şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în ceea ce priveşte măsurile de implementare a reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul planului de redresare şi de rezilienţă, de a colecta următoarele categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea.

        Reprezentant legal/Împuternicit:
        Nume: ......
        Data: ......
        Semnătura: ......


    ANEXA 11

        la Ghid
                                  CRITERII DE EVALUARE
                      CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI ELIGIBILITATE
                                    APEL DE PROIECTE
                pentru cereri de finanţare aferente Planului
                      Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 7 - Transformare digitală
           Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală
                     Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
             sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice
                            Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
                                       - Model -
    1. Conformitate administrativă

┌────┬──────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Evaluator │Evaluator │ │
│ │ │1 │2 │ │
│Nr. │ ├─────┬────┼─────┬────┤ │
│crt.│Criteriu │Da/Nu│ │Da/Nu│ │Menţiuni │
│ │ │/ Nu │Obs.│/ Nu │Obs.│ │
│ │ │este │ │este │ │ │
│ │ │cazul│ │cazul│ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │ │În cazul în │
│ │este depusă în │ │ │ │ │care │
│ │termenul prevăzut în │ │ │ │ │răspunsul │
│ │ghidul specific al │ │ │ │ │este „nu”, │
│ │apelului de proiecte, │ │ │ │ │cererea de │
│1. │prin aplicaţia pentru │ │ │ │ │finanţare se │
│ │depunerea proiectelor │ │ │ │ │respinge şi │
│ │de investiţii │ │ │ │ │nu se mai │
│ │finanţate în cadrul │ │ │ │ │verifică │
│ │PNRR (platforma https:│ │ │ │ │celelalte │
│ │// │ │ │ │ │criterii │
│ │proiecte.pnrr.gov.ro)?│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │ │ │solicitantul │
│ │ │ │ │ │ │a modificat │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │ │formatele │
│ │şi documentele anexate│ │ │ │ │standard │
│ │sunt completate │ │ │ │ │(modificare │
│3. │conform formatului │ │ │ │ │pe fond), │
│ │prevăzut în ghidul │ │ │ │ │cererea de │
│ │specific al apelului │ │ │ │ │finanţare se │
│ │de proiecte? │ │ │ │ │respinge şi │
│ │ │ │ │ │ │nu se mai │
│ │ │ │ │ │ │verifică │
│ │ │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii. │
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │ │care │
│ │este însoţită de │ │ │ │ │răspunsul │
│4. │documentele prevăzute │ │ │ │ │este “nu”, se│
│ │în ghidul specific al │ │ │ │ │solicită │
│ │apelului de proiecte? │ │ │ │ │transmiterea │
│ │ │ │ │ │ │documentului/│
│ │ │ │ │ │ │documentelor.│
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │ │ │care │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │ │răspunsul │
│ │şi anexele acesteia │ │ │ │ │este “nu”, │
│ │sunt semnate cu │ │ │ │ │cererea de │
│5. │semnătură electronică │ │ │ │ │finanţare se │
│ │de către │ │ │ │ │respinge şi │
│ │reprezentantul legal │ │ │ │ │nu se mai │
│ │sau împuternicit? │ │ │ │ │verifică │
│ │ │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii │
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │În cazul în care │ │ │ │ │În cazul în │
│ │cererea de finanţare │ │ │ │ │care │
│ │este semnată de către │ │ │ │ │răspunsul │
│6. │împuternicitul │ │ │ │ │este “nu”, se│
│ │reprezentantului │ │ │ │ │solicită │
│ │legal, există actul │ │ │ │ │transmiterea │
│ │administrativ de │ │ │ │ │documentului.│
│ │împuternicire? │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │ │care │
│ │conţine, după caz, │ │ │ │ │răspunsul │
│ │avizele, autorizaţiile│ │ │ │ │este “nu”, se│
│ │etc. necesare │ │ │ │ │solicită │
│7. │implementării │ │ │ │ │transmiterea │
│ │proiectului, în │ │ │ │ │documentului/│
│ │concordanţă cu │ │ │ │ │documentelor,│
│ │legislaţia incidenţă │ │ │ │ │pentru a │
│ │în vigoare? │ │ │ │ │putea trece │
│ │ │ │ │ │ │în etapa │
│ │ │ │ │ │ │următoare │
└────┴──────────────────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────┘


    2. Eligibilitate

┌────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │Evaluator │Evaluator │ │
│ │ │1 │2 │ │
│Nr. │ ├─────┬────┼─────┬────┤ │
│crt.│Criteriu │Da/Nu│ │Da/Nu│ │Menţiuni │
│ │ │/ Nu │Obs.│/ Nu │Obs.│ │
│ │ │este │ │este │ │ │
│ │ │cazul│ │cazul│ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Solicitantul│ │ │ │ │ │
│ │/partenerul │ │ │ │ │ │
│ │(dacă e │ │ │ │ │Criteriu │
│ │cazul) fac │ │ │ │ │eliminatoriu │
│ │parte din │ │ │ │ │(Se probează │
│ │categoria de│ │ │ │ │cu Declaraţie │
│ │beneficiari │ │ │ │ │pe proprie │
│1. │eligibili şi│ │ │ │ │răspundere │
│ │îndeplinesc │ │ │ │ │privind │
│ │condiţiile │ │ │ │ │eligibilitatea│
│ │stabilite în│ │ │ │ │solicitantului│
│ │ghidul │ │ │ │ │(conform anexă│
│ │specific al │ │ │ │ │la ghid) │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │propus spre │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │urmăreşte │ │ │ │ │ │
│ │atingerea │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului│ │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │ │
│ │din PNRR şi │ │ │ │ │ │
│ │atingerea │ │ │ │ │Criteriu │
│2. │ţintei │ │ │ │ │eliminatoriu │
│ │aferente │ │ │ │ │ │
│ │Investiţiei │ │ │ │ │ │
│ │8, aşa cum │ │ │ │ │ │
│ │se │ │ │ │ │ │
│ │precizează │ │ │ │ │ │
│ │în ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │Criteriu │
│ │propus spre │ │ │ │ │eliminatoriu. │
│ │finanţare │ │ │ │ │Se probează │
│ │respectă │ │ │ │ │prin │
│ │principiul │ │ │ │ │Declaraţia │
│ │acordării │ │ │ │ │privind │
│ │necumulative│ │ │ │ │evitarea │
│ │şi │ │ │ │ │conflictelor │
│3. │interzicerii│ │ │ │ │de interese, a│
│ │dublei │ │ │ │ │fraudei, │
│ │finanţări, │ │ │ │ │corupţiei şi │
│ │conform │ │ │ │ │dublei │
│ │prevederilor│ │ │ │ │finanţări) şi │
│ │ghidului │ │ │ │ │verificările │
│ │specific al │ │ │ │ │realizate, │
│ │apelului de │ │ │ │ │conform │
│ │proiecte? │ │ │ │ │procedurii │
│ │ │ │ │ │ │specifice. │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │propus spre │ │ │ │ │Criteriu │
│ │finanţare │ │ │ │ │eliminatoriu. │
│ │respectă │ │ │ │ │Se probează │
│ │principiul │ │ │ │ │prin │
│ │de a nu │ │ │ │ │Declaraţia │
│ │prejudicia │ │ │ │ │privind │
│4. │în mod │ │ │ │ │respectarea │
│ │semnificativ│ │ │ │ │principiului │
│ │- DNSH, │ │ │ │ │DNSH şi │
│ │conform │ │ │ │ │Autoevaluarea │
│ │prevederilor│ │ │ │ │privind │
│ │ghidului │ │ │ │ │respectarea │
│ │specific al │ │ │ │ │principiului │
│ │apelului de │ │ │ │ │DNSH). │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│ │totală │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │se │ │ │ │ │ │
│5. │încadrează │ │ │ │ │Criteriu │
│ │în limitele │ │ │ │ │eliminatoriu │
│ │prevăzute în│ │ │ │ │ │
│ │ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Durata │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │ │Criteriu │
│6. │stabilite │ │ │ │ │eliminatoriu │
│ │prin ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │cuprinde │ │ │ │ │ │
│ │măsurile │ │ │ │ │ │
│ │minime de │ │ │ │ │ │
│ │informare şi│ │ │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │În cazul în │
│ │prevăzute în│ │ │ │ │care răspunsul│
│ │ghidul │ │ │ │ │este “nu”, se │
│7. │specific al │ │ │ │ │va solicita │
│ │apelului de │ │ │ │ │completarea │
│ │proiecte, │ │ │ │ │cererii de │
│ │conform │ │ │ │ │finanţare │
│ │prevederilor│ │ │ │ │ │
│ │Manualului │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │Identitate │ │ │ │ │ │
│ │Vizuală? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Solicitantul│ │ │ │ │ │
│ │/partenerul │ │ │ │ │ │
│ │se angajează│ │ │ │ │ │
│ │că va │ │ │ │ │În cazul în │
│ │asigura │ │ │ │ │care răspunsul│
│ │mentenanţa │ │ │ │ │este “nu”, se │
│8. │investiţiei │ │ │ │ │va solicita │
│ │pe o │ │ │ │ │completarea │
│ │perioadă de │ │ │ │ │cererii de │
│ │minimum 5 │ │ │ │ │finanţare │
│ │ani de la │ │ │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │ │ │
│ │plăţii │ │ │ │ │ │
│ │finale? │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┤
│ │Solicitantul│ │ │ │ │ │
│ │/partenerul │ │ │ │ │ │
│ │face dovada │ │ │ │ │În cazul în │
│ │capacităţii │ │ │ │ │care răspunsul│
│ │de finanţare│ │ │ │ │este “nu”, se │
│9. │a │ │ │ │ │va solicita │
│ │proiectului │ │ │ │ │completarea │
│ │pentru │ │ │ │ │cererii de │
│ │cheltuielile│ │ │ │ │finanţare │
│ │neeligibile,│ │ │ │ │ │
│ │dacă este │ │ │ │ │ │
│ │cazul? │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────┴────┴─────┴────┴──────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Concluzii: │
│Cererea de finanţare îndeplineşte/nu │
│îndeplineşte toate criteriile de │
│conformitate administrativă şi │
│eligibilitate. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 12

        la Ghid
                                        CRITERII
                           DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
                                    APEL DE PROIECTE
                 pentru cereri de finanţare aferente Planului Naţional
                               de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 7 - Transformare digitală
           Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală
                     Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
             sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice
                            Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
                                       - Model -

┌────┬────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │Punctaj│ │ │ │
│crt.│Criterii │acordat│ │ │Explicaţii │
│ │ │/ maxim│ │ │ │
├────┴────────────────┼───────┤ │ ├──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │Punctaj │Punctaj │obţinut la acest │
│ │ │evaluator│evaluator│criteriu nu este │
│1. Relevanţa │ │1 │2 │de minimum 20 │
│proiectului │/35 │ │ │puncte, proiectul │
│ │ │ │ │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/20 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │ │obiectivul │
│ │ │ │ │ │Investiţiei 8 CEI │
│ │ │/5 │ │ │din PNRR, aşa cum │
│ │ │ │ │ │este prezentat în │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte şi în │
│ │ │ │ │ │CID? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Contribuţia │ │ │ │- Proiectul │
│ │proiectului la │ │ │ │contribuie la │
│ │obiectivul │ │ │ │atingerea │
│ │Investiţiei 8 │ │ │ │jalonului 174 din │
│1.1 │CEI prevăzută în│ │ │ │PNRR, raportat la │
│ │PNRR, inclusiv, │/10 │ │ │descrierea │
│ │la jalonul 174 │ │ │ │acestuia din CID, │
│ │din PNRR │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │ │prevederilor │
│ │ │ │ │ │ghidului specific │
│ │ │ │ │ │al apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │ │realizarea │
│ │ │ │ │ │indicatorilor │
│ │ │/5 │ │ │comuni, aşa cum │
│ │ │ │ │ │sunt prezentate în│
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/10 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Nevoile sunt │
│ │ │ │ │ │identificate şi │
│ │ │ │ │ │prezentate │
│ │ │ │ │ │coerent, iar modul│
│ │ │/5 │ │ │de satisfacere a │
│ │ │ │ │ │acestora poate fi │
│ │ │ │ │ │realizat prin │
│ │Nevoia la care │ │ │ │intermediul │
│1.2.│răspunde │ │ │ │proiectului? │
│ │proiectul ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Solicitantul şi │
│ │ │ │ │ │partenerul, dacă │
│ │ │ │ │ │este cazul, au │
│ │ │ │ │ │competenţele, │
│ │ │/5 │ │ │experienţa şi │
│ │ │ │ │ │atribuţiile │
│ │ │ │ │ │necesare/relevante│
│ │ │ │ │ │să implementeze │
│ │ │ │ │ │proiectul propus? │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Grupul ţintă │
│ │ │ │ │ │este identificat, │
│ │ │ │ │ │dimensionat/ │
│ │ │ │ │ │cuantificat clar │
│ │ │ │ │ │şi coerent (cu │
│ │ │ │ │ │menţionarea sursei│
│ │ │ │ │ │de informaţii), │
│ │ │ │ │ │fiind reprezentat │
│ │ │ │ │ │de persoanele │
│ │ │/3 │ │ │direct sprijinite │
│ │ │ │ │ │în cadrul │
│ │Identificarea şi│ │ │ │proiectului (cu │
│1.3.│descrierea │ │ │ │informaţii │
│ │grupului ţintă │ │ │ │referitoare la │
│ │ │ │ │ │impact/ persoane │
│ │ │ │ │ │la nivelul cărora │
│ │ │ │ │ │se aşteaptă un │
│ │ │ │ │ │efect ca urmare a │
│ │ │ │ │ │intervenţiei)? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Grupul ţintă │
│ │ │ │ │ │inclus în proiect │
│ │ │ │ │ │este relevant din │
│ │ │/2 │ │ │perspectiva │
│ │ │ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │ │ │proiectului │
│ │ │ │ │ │propus? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│2. Calitatea │ │Punctaj │Punctaj │de minim 22 │
│proiectului │/35 │evaluator│evaluator│puncte, proiectul │
│ │ │1 │2 │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │demarate anterior │
│ │ │ │ │ │depunerii cererii │
│ │ │ │ │ │de finanţare, │
│ │ │ │ │ │precum şi pentru │
│ │ │ │ │ │rezultatele atinse│
│ │ │/15 │ │ │sau valorile │
│ │ │ │ │ │indicatorilor │
│ │ │ │ │ │realizate/obţinute│
│ │ │ │ │ │până la această │
│ │ │ │ │ │dată, se va urmări│
│ │ │ │ │ │menţionarea │
│ │ │ │ │ │acestor aspecte în│
│ │ │ │ │ │cererea de │
│ │ │ │ │ │finanţare. │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Obiectivul │
│ │ │ │ │ │proiectului, │
│ │ │ │ │ │rezultatele, │
│ │ │/2 │ │ │activităţile şi │
│ │ │ │ │ │indicatorii de │
│ │ │ │ │ │proiect sunt │
│ │ │ │ │ │corelate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatele │
│ │ │ │ │ │proiectului sunt │
│ │ │ │ │ │clar definite, şi │
│ │ │ │ │ │decurg din │
│ │Coerenţa │/4 │ │ │descrierea │
│ │proiectului, │ │ │ │activităţilor │
│ │respectiv │ │ │ │propuse în vederea│
│ │corespondenţa │ │ │ │obţinerii │
│ │dintre │ │ │ │acestora? │
│2.1.│obiectivul ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │proiectului, │ │ │ │Activităţile │
│ │rezultatele, │ │ │ │proiectului sunt │
│ │activităţile şi │ │ │ │planificate │
│ │indicatorii de │ │ │ │realist şi │
│ │proiect │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │ │atingerea │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │urmărite, │
│ │ │ │ │ │ţinându-se cont │
│ │ │/5 │ │ │inclusiv de │
│ │ │ │ │ │mecanismul de │
│ │ │ │ │ │verificare a │
│ │ │ │ │ │îndeplinirii │
│ │ │ │ │ │jalonului 174, │
│ │ │ │ │ │conform ghidului │
│ │ │ │ │ │specific al │
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte, dacă │
│ │ │ │ │ │este cazul (etc)? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Indicatorii │
│ │ │ │ │ │proiectului permit│
│ │ │ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │ │ │atingerii │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │proiectului şi │
│ │ │/4 │ │ │furnizează │
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │relevate pentru │
│ │ │ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │ │ │îndeplinirii │
│ │ │ │ │ │ţintelor la care │
│ │ │ │ │ │proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie? │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/10 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt cuprinse atât│
│ │ │ │ │ │procedurile de │
│ │ │ │ │ │achiziţie, cât şi │
│ │ │ │ │ │achiziţiile │
│ │ │ │ │ │directe prevăzute │
│ │ │ │ │ │în cadrul │
│ │ │ │ │ │proiectului, atât │
│ │ │/2 │ │ │cele demarate/ │
│ │ │ │ │ │efectuate până la │
│ │ │ │ │ │depunerea cererii │
│ │ │ │ │ │de finanţare (dacă│
│ │ │ │ │ │e cazul), cât şi │
│ │ │ │ │ │cele preconizate │
│ │ │ │ │ │după depunerea │
│ │ │ │ │ │acesteia? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoarea estimată │
│ │ │ │ │ │a achiziţiei │
│ │ │ │ │ │corespunde │
│ │ │/2 │ │ │procedurii │
│ │ │ │ │ │aplicate │
│ │ │ │ │ │(încadrarea în │
│ │ │ │ │ │pragurile legale)?│
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Durata de derulare│
│ │ │ │ │ │a achiziţiei, de │
│ │Planul │ │ │ │la data publicării│
│2.2.│achiziţiilor │ │ │ │acesteia până la │
│ │ │ │ │ │data publicării │
│ │ │ │ │ │rezultatului │
│ │ │ │ │ │achiziţiei este │
│ │ │ │ │ │realistă, în │
│ │ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │ │procedura aplicată│
│ │ │ │ │ │şi corelată cu │
│ │ │/4 │ │ │succesiunea logică│
│ │ │ │ │ │a activităţilor │
│ │ │ │ │ │realizate în │
│ │ │ │ │ │vederea obţinerii │
│ │ │ │ │ │rezultatelor, │
│ │ │ │ │ │ţinându-se cont │
│ │ │ │ │ │inclusiv de │
│ │ │ │ │ │indicatorii de │
│ │ │ │ │ │monitorizare din │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte, dacă │
│ │ │ │ │ │este cazul? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Achiziţiile │
│ │ │ │ │ │prevăzute respectă│
│ │ │ │ │ │principiul │
│ │ │/2 │ │ │nedivizării │
│ │ │ │ │ │contractelor cu │
│ │ │ │ │ │obiecte similare, │
│ │ │ │ │ │în contracte de │
│ │ │ │ │ │valoare mică? │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Principalele │
│ │ │ │ │ │constrângeri şi │
│ │Constrângerile │ │ │ │riscuri legate de │
│ │şi riscurile │/2 │ │ │implementarea/ │
│ │legate de │ │ │ │sustenabilitatea │
│2.3.│implementarea/ │ │ │ │proiectului sunt │
│ │sustenabilitatea│ │ │ │identificate? │
│ │proiectului ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt stabilite │
│ │ │ │ │ │măsuri de atenuare│
│ │ │/3 │ │ │/contracarare a │
│ │ │ │ │ │riscurilor │
│ │ │ │ │ │identificate? │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Solicitantul/ │
│ │ │ │ │ │partenerul │
│ │Capacitatea │ │ │ │demonstrează o │
│ │operaţională şi │ │ │ │capacitate │
│2.4.│de management a │ │ │ │(resurse │
│ │solicitantului │/5 │ │ │financiare, │
│ │ │ │ │ │tehnice şi umane) │
│ │ │ │ │ │adecvată │
│ │ │ │ │ │finalizării cu │
│ │ │ │ │ │succes a │
│ │ │ │ │ │proiectului? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│3. Cheltuielile │ │Punctaj │Punctaj │de minim 15 │
│proiectului │/25 │evaluator│evaluator│puncte, proiectul │
│ │ │1 │2 │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/25 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Cheltuielile │
│ │ │ │ │ │prevăzute respectă│
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │eligibilitatea şi │
│ │ │ │ │ │se încadrează în │
│ │ │/5 │ │ │categoriile şi │
│ │ │ │ │ │limitele de │
│ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │stabilite prin │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Bugetul │
│ │ │ │ │ │proiectului este │
│ │ │/5 │ │ │corelat cu toate │
│ │ │ │ │ │activităţile şi │
│ │ │ │ │ │achiziţiile │
│ │ │ │ │ │proiectului? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Estimarea │
│ │ │ │ │ │costurilor este │
│ │ │ │ │ │realistă, │
│ │ │ │ │ │rezonabilă şi │
│ │ │ │ │ │fundamentată │
│ │ │ │ │ │adecvat prin │
│ │ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │anexate la cererea│
│ │Resursele │ │ │ │de finanţare, │
│3.1.│financiare şi │ │ │ │inclusiv │
│ │eficienţa │ │ │ │centralizatorul cu│
│ │cheltuielilor │ │ │ │denumirile │
│ │ │ │ │ │sugestive ale │
│ │ │ │ │ │ofertelor, aşa cum│
│ │ │/5 │ │ │se prevede în │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte (de ex: │
│ │ │ │ │ │link-uri către │
│ │ │ │ │ │web-site-uri │
│ │ │ │ │ │relevante, │
│ │ │ │ │ │screenshot- uri, │
│ │ │ │ │ │prezentare de │
│ │ │ │ │ │oferte de preţ de │
│ │ │ │ │ │la firme de │
│ │ │ │ │ │specialitate/ │
│ │ │ │ │ │furnizori, de │
│ │ │ │ │ │contracte pentru │
│ │ │ │ │ │servicii/produse │
│ │ │ │ │ │similare etc.)? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Costurile estimate│
│ │ │ │ │ │sunt necesare │
│ │ │/5 │ │ │pentru atingerea │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │aşteptate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Bugetul este │
│ │ │ │ │ │calculat corect, │
│ │ │ │ │ │iar valoarea TVA │
│ │ │/5 │ │ │este încadrată │
│ │ │ │ │ │corect la │
│ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │neeligibile? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│4. Sustenabilitatea │ │Punctaj │Punctaj │de minim 3 puncte,│
│proiectului │/5 │evaluator│evaluator│proiectul nu va fi│
│ │ │1 │2 │evaluat în │
│ │ │ │ │continuare şi va │
│ │ │ │ │fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │ │
│ │ ├───────┼─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt identificate │
│ │ │ │ │ │resursele │
│ │ │ │ │ │financiare şi │
│ │ │ │ │ │umane necesare │
│ │ │ │ │ │susţinerii │
│ │ │/2 │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │proiectului după │
│ │ │ │ │ │finalizarea │
│ │ │ │ │ │acestuia pe │
│ │ │ │ │ │perioada de │
│ │ │ │ │ │sustenabilitate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Este prevăzută │
│ │ │ │ │ │posibilitatea │
│ │Sustenabilitatea│ │ │ │continuării │
│4.1.│rezultatelor │ │ │ │proiectului cu un │
│ │proiectului │ │ │ │altul, în situaţia│
│ │ │/1 │ │ │în care acesta │
│ │ │ │ │ │reprezintă doar o │
│ │ │ │ │ │etapă în │
│ │ │ │ │ │rezolvarea │
│ │ │ │ │ │problematicii │
│ │ │ │ │ │prezentate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Este descrisă │
│ │ │ │ │ │transferabilitatea│
│ │ │ │ │ │rezultatelor - │
│ │ │ │ │ │potenţialul de │
│ │ │/2 │ │ │multiplicare a │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │obţinute în urma │
│ │ │ │ │ │implementării │
│ │ │ │ │ │proiectului? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Punctaj│Punctaj │Punctaj │ │
│Punctaj total maxim │total │evaluator│evaluator│Observaţii │
│ │obţinut│1 │2 │ │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│100/│ │/100 │ │ │ │
│100 │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Concluzii: │
│- Punctajul aferent fiecărui criteriu │
│de evaluare depăşeşte/nu depăşeşte │
│pragurile minime stabilite; │
│- Punctajul total obţinut este de │
│....... puncte (pragul minim de │
│calitate este de 60 puncte); │
│- Proiectul îndeplineşte/nu │
│îndeplineşte condiţiile pentru a trece│
│în etapa de contractare. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 13

        la Ghid
                                  DECIZIE DE FINANŢARE
                                  Nr. ..... din .....
                                       în cadrul
                      Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 7 - Transformare digitală
           Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală
                      Jalon 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
                   sprijin pentru implementarea cărţii de identitate
                            Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/1
                                       - Model -
        Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
    – Deciziei de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023,
    – Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021), cu modificările şi completările ulterioare,
    – Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate,
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată,
    – Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. .... pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),
    – Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului "Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale",
    – Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional, şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiţii,
    – Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi naţionale şi ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",

        Părţile:
        Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, România, cod poştal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiţie pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general;
        Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiţie pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcţiei;
        Direcţia Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcţiei;
        pe de o parte
        şi
        ..........., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ............, str. ........... nr. ...., sector/judeţ ......., România, cod poştal ......, telefon ........, fax ......., poştă electronică ...., cod de înregistrare fiscală ........., reprezentat legal de domnul/doamna .........., ......... (funcţie)
        şi
        ..........., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ......, str. ........ nr. ..., sector/judeţ ....., România, cod poştal ............, telefon ..........., fax ......, poştă electronică ........., cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal de domnul/doamna ........., ........ (funcţie),
        pe de altă parte,

     au convenit încheierea prezentei decizii de finanţare pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza cererii de finanţare şi a documentelor aferente (anexe la cererea de finanţare), denumită în continuare Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), astfel cum au rezultat în urma procesului de evaluare şi contractare, în următoarele condiţii:
    SECŢIUNEA CONDIŢII SPECIALE

    ART. 1
        Obiectul contractului de finanţare
    (1) Obiectul prezentei decizii de finanţare îl reprezintă stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR, a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului "......", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) şi celelalte anexe ale contractului de finanţare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în anexele care fac parte integrantă din aceasta, cu modificările şi completările ulterioare,
    (3) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum şi cu respectarea instrucţiunilor emise de MAI-RI.
    (4) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (5) Nicio prevedere a prezentei decizii de finanţare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (6) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentei decizii de finanţare, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    ART. 2
        Durata deciziei de finanţare
    (1) Prezenta decizie de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acesteia şi îşi încetează valabilitatea în termen de .... luni (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului şi după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată şi declaraţia de gestiune aferentă investiţiei, către coordonatorul naţional şi Autoritatea de Certificare şi Plată.
    (2) Perioada de implementare a proiectului, aşa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), este de .... luni (max. .... luni), calculată începând cu ......, data intrării în vigoare a deciziei de finanţare şi până la data de ......, inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) şi reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.
    (3) În mod excepţional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea deciziei de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condiţiile prevăzute în prezenta decizie de finanţare.
    (5) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepţia cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.
    (6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
    (7) Prevederile prezentei decizii de finanţare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidenţelor menţionată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    ART. 3
        Valoarea proiectului
    (1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanţare este de: ........ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

┌──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │eligibilă│aferentă │totală │
│/ partener│proiectului│din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │(fără │eligibile din│este │
│ │ │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 + 3 +│2 │3 │4 │
│ │4 │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├──────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza deciziei de finanţare, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
    a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.
    b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.
    c) După caz, finanţare publică naţională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.

    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect şi, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare.
    (4) Valoarea eligibilă şi neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanţare poate fi modificată, în condiţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare.
    (5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acţiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţie publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.
    (6) Nu se acordă prefinanţare în cadrul prezentului contract.

    ART. 4
        Suspendarea şi anularea finanţării
    (1) Prezenta decizie de finanţare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părţile contractante, a obligaţiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor/sustenabilitatea investiţiei pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Decizia de finanţare încetează la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau prin anularea deciziei de finanţare.
    (3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea finanţării, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (4) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanţare, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (5) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activităţile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (6) Dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării şi contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (7) MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanţare în situaţia în care sunt constatate neregulile menţionate la art. 4 alin. (6) şi descrise în Cap. 10 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale şi mai poate decide anularea deciziei de finanţare de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (8) În toate situaţiile în care MAI-RI constată că se impune anularea deciziei de finanţare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de anulare şi obligaţiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
    (9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor deciziei de finanţare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) şi art. 2 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.
    (10) În situaţia în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR, finanţarea asociată ţintelor vizate continuă a fi asigurată din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăţilor şi/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (11) În situaţia în care CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parţiale a ţintelor aferente uneia sau mai multor tranşe de plată stabilite potrivit CID, dacă decizia de finanţare este asociată ţintelor respective, finanţarea va fi asigurată din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (12) În situaţia în care CE dezangajează contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR asociată ţintelor, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul deciziei de finanţare, până la identificarea de noi surse de finanţare, sau solicită anularea deciziei de finanţare, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.

    ART. 5
        Comunicarea între părţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.
    (2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prezentei decizii de finanţare.
    (3) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică, utilizând datele de contact indicate de părţi în prezentul contract de finanţare.
    (4) Comunicările dintre părţi realizate prin poştă/curier şi fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (5) În cazul comunicărilor dintre părţi realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.
    (6) Transmiterea corespondenţei legate de prezentul contract de finanţare se face utilizând următoarele coordonate:
        Pentru beneficiar:
        Adresa: ..........
        Tel: .............
        Fax: .............
        E-mail: ..........

        Pentru MAI-RI:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile
        Adresa: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086
        Tel: 021.264.87.76
        Fax: 021.206.09.05
        E-mail: pnrr@mai.gov.ro

        Pentru MAI-RF:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Financiară
        Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036
        Tel: 021.264.86.48
        Fax: 021.264.85.45
        E-mail: dgf@mai.gov.ro


    (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menţionate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

    ART. 6
        Dispoziţii finale
    (1) Prezenta decizie de finanţare - Secţiunea condiţii specifice poate fi modificată, la cererea părţilor, ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile şi/sau a necesităţii de armonizare a observaţiilor CE.
    (2) Orice modificare a Anexei nr. 1 - condiţii generale din cadrul prezentei decizii de finanţare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.
    (3) Limba deciziei de finanţare şi a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepţia comunicărilor scrise adresate/destinate entităţilor din altă ţară, când se poate utiliza şi limba engleză.
    (4) Prezenta decizie de finanţare este încheiată în trei exemplare originale, în limba română, având aceeaşi forţă juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF şi un exemplar pentru Beneficiar.

    ART. 7
        Anexele deciziei de finanţare
        Următoarele documente sunt anexate la prezenta decizie de finanţare şi fac parte integrantă din aceasta, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa nr. 1 - Condiţii generale aplicabile finanţării nerambursabile din cadrul PNRR - componenta 7 - Investiţia 8;
    – Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) cu documentele aferente (anexe la cererea de finanţare).┌───────────────────────┬──────────────┐
│MINISTERUL AFACERILOR │ │
│INTERNE │BENEFICIAR │
│ORDONATOR PRINCIPAL DE │ │
│CREDITE │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│SECRETAR GENERAL │Reprezentant │
│ │legal │
└───────────────────────┴──────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│RESPONSABIL DE │ │
│INVESTIŢIE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │VIZA CONTROL │
│Direcţia Fonduri │FINANCIAR │
│Externe │PREVENTIV │
│Nerambursabile │ │
│Director │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│RESPONSABIL │ │
│FINANCIAR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │AVIZ DE │
│Direcţia Generală │LEGALITATE │
│Financiară │ │
│Director General │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│VIZA CONTROL │ │
│FINANCIAR PREVENTIV │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│AVIZ DE LEGALITATE │ │
│DIRECŢIA GENERALĂ │ │
│JURIDICĂ │ │
│Director General │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ANEXA 1

                                   CONDIŢII GENERALE

    CUPRINS
        Precizări prealabile
        CAPITOLUL 1 - Drepturile şi obligaţiile părţilor
        Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
        Secţiunea a 2-a - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
        Secţiunea a 3-a - Angajamente comune ale părţilor

        CAPITOLUL 2 - Acordarea finanţării
        Secţiunea 1 - Fluxul financiar
        Secţiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

        CAPITOLUL 3 - Modificări şi completări ale contractului de finanţare
        CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
        CAPITOLUL 5 - Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
        Secţiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanţării

        CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare şi verificare
        Secţiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
        Secţiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
        Secţiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

        CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanţării
        CAPITOLUL 8 - Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
        Secţiunea 1 - Răspunderea părţilor
        Secţiunea a 2-a Forţa majoră şi cazul fortuit

        CAPITOLUL 9 - Soluţionarea litigiilor
    CAPITOLUL 10 - Nereguli
    CAPITOLUL 11 - Legea incidentă
    CAPITOLUL 12 - Transparenţa
    CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
        CAPITOLUL 14 - Confidenţialitatea
        CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
        CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare şi publicitate
        CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
        CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

    Precizări prealabile
    (1) Definiţii şi abrevieri:
    - Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR): instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite priorităţile investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziţiei verzi şi digitale urmărite de CE. PNRR este finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);
    – Coordonatorul naţional al PNRR (CN): Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, îndeplineşte calitatea de coordonator naţional al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu CE.
    – Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;
    – Acord de tip operaţional (AO): acordul încheiat între România, prin MIPE, şi CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;
    – Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliţi prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi care sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investiţiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală;
    – Cover note (notă-sinteză): Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ţinte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoţită de documente care justifică alegerea jalonului/ţintei respective;
    – Coordonator de reforme şi/sau investiţii (CR/I): MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală;
    – Investiţie: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare şi alte tipuri de cheltuieli, aşa cum sunt descrise în cadrul PNRR;
    – Responsabil de investiţie (MAI-RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală;
    – Ghid: actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice;
    – Proiect: o acţiune sau un grup de acţiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea ţintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice;
    – Decizie de finanţare a proiectului: act unilateral intern al coordonatorului de reforme şi/sau investiţii (MAI), prin care se acordă asistenţă financiară, în cadrul aceleaşi entităţi juridice, în vederea implementării Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 din componenta C7 - Transformare digitală a PNRR, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la CID;
    – Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează şi derulează în mod direct proiectele aferente PNRR;
    – Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect;
    – Parteneriat: formă de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor;
    – Raport intermediar de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenele şi corespunzător perioadelor de referinţă stabilite în decizia de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă;
    – Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârşitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenul stabilit în decizia de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă, pe de o parte, ultimei perioade de raportare, precum şi întregii perioade de implementare/eligibilitate a proiectului, pe de altă parte - raportul financiar final;
    – Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin decizia de finanţare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operaţional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menţinerea efectelor proiectului şi de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.

    (2) În prezenta decizie de finanţare, cu excepţia situaţiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.

    (3) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.
    (4) Decizia de finanţare stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre MAI-RI şi beneficiar şi, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect şi partener, care constituie parte integrantă a prezentei decizii de finanţare. Raporturile juridice dintre MAI-RI şi beneficiar sunt guvernate de prezenta decizie de finanţare care, împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele aferente/anexate acesteia, reprezintă legea părţilor.
    (5) Decizia de finanţare constituie întreaga şi singura relaţie contractuală dintre părţi şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale dintre părţi realizate înaintea semnării deciziei de finanţare.
    (6) Niciun amendament sau o altă derogare de la decizia de finanţare nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract şi se semnează de reprezentanţii legali ai părţilor sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceştia.
    (7) În cazul în care, orice prevedere din decizia de finanţare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/neexecutabilă conform legii aplicabile, decizia de finanţare nu este afectată sau prejudiciată de aceasta. Părţile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data semnării deciziei de finanţare.
    CAP. 1
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
     Prezenta decizie de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acesteia, în conformitate cu principiul obligativităţii, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    SECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    (1) MAI-RI are dreptul să emită instrucţiuni în vederea executării prezentei decizii de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.
    (2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.
    (3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului.
    (4) MAI-RI are obligaţia de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari şi de a le transmite către CN şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor, după obţinerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.
    (5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea şi verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative şi controale la faţa locului şi să solicite declaraţii, documente, informaţii etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum şi în perioada de sustenabilitate.
    (6) MAI-RI are obligaţia ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte intermediare de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile, etc) ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice şi să autorizeze, conform procedurilor sale interne şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.
    (7) MAI-RI are obligaţia să acorde asistenţă beneficiarului prin furnizarea informaţiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.
    (8) MAI-RI are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de diverse entităţi competente, care au impact asupra proiectului.
    (9) În urma verificării rapoartelor financiare intermediare de progres şi a celui final, MAI-RI are obligaţia să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI.
    (10) MAI-RI are obligaţia de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, MAI-RI are obligaţia de a se asigura de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave şi de a monitoriza stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.
    (11) MAI-RI are obligaţia să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcţi sau indirecţi, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare cu privire la aceştia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) MAI-RI are obligaţia de a desfăşura activităţi de informare şi comunicare aferente investiţiei şi de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.
    (13) MAI-RI are obligaţia de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific şi ale Legii aplicabile.
    (2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea şi realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) şi documentele aferente (anexe la cererea de finanţare), cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (3) În situaţia proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează decizia de finanţare al proiectului pentru toţi partenerii, astfel încât acesta are obligaţia să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile şi obligaţiile care le revin acestora conform deciziei de finanţare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligaţia informării prompte, corecte şi complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează şi pe aceştia (de ex., modificări aduse deciziei de finanţare a proiectului care nu implică şi revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucţiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/audit etc.).
    (4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil şi necondiţionat, că finanţarea nerambursabilă, precum şi bunurile/livrabilele obţinute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezenta decizie de finanţare şi respectă cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanţare.
    (5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligaţia de a prelua activităţile partenerului respectiv.
    (6) Beneficiarul-lider de parteneriat şi, după caz, partenerii, sunt obligaţi să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerii înregistraţi fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi a prevederilor prezentei decizii de finanţare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între beneficiarul-lider de parteneriat şi partenerii săi, instituţii publice din România.
    (7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării prin PNRR.
    (8) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să prevadă, în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicaţii informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
    (9) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislaţii.
    (10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecţie şi recrutare de experţi/consultanţi pentru implementarea activităţilor proiectului, acesta aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situaţiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experţi/consultanţi, precum şi alte situaţii prevăzute de lege, cu condiţia respectării eligibilităţii cheltuielilor.
    (11) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziţiei stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.
    (12) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcţi sau indirecţi, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare cu privire la aceştia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Ofertanţii declaraţi câştigători ai procedurilor de achiziţii publice realizate de către Beneficiar sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţilor contractante informaţiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiilor impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului. Această obligaţie va fi introdusă de Autoritatea Contractantă în anunţurile/invitaţiile aferente tuturor procedurilor lansate în cadrul secţiunii de stabilire a criteriilor de calificare şi selecţie, respectiv "Condiţii de participare" , atât pentru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cât şi pentru Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi servicii, astfel datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanţi încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:
    a) pentru ofertanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
    b) pentru ofertantul/ofertanţii declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) pentru ofertanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din gara ofertantului, însoţit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii.
    d) pentru ofertanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanţi o declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    (14) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (15) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ţină, pentru fiecare proiect, o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
    (16) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în decizia de finanţare, în termenele şi condiţiile stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (18) Beneficiarul/partenerul are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări.
    (19) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor europene şi naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii. Beneficiarul are obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (20) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (21) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.
    (22) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare.
    (23) Beneficiarul/partenerul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentei decizii de finanţare.
    (24) Beneficiarul are obligaţia să informeze MAI-RI despre orice situaţie care poate determina întârzierea şi/sau anularea deciziei de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. În urma analizei, MAI-RI poate decide suspendarea şi/sau anularea deciziei de finanţare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.
    (25) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să informeze MAI-RI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice alte informaţii care pot fi relevante în relaţia sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanţare.
    (26) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să pună în aplicare prevederile instrucţiunilor emise de către CN şi de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiţii şi/sau reforme.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Angajamente comune ale părţilor
    (1) Părţile se angajează:
    a) să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentei decizii de finanţare, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne;
    b) să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal;
    c) să întreprindă toate diligenţele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care poate afecta buna implementare a proiectului prevăzut1 la art.1 alin. (1) din prezentul contract.
    d) să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei de finanţare, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).

    (2) Părţile utilizează reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
    a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
    d) prevenirea apariţiei fraudei şi corupţiei prin identificarea şi analiza factorilor de risc şi vulnerabilităţilor;
    e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul procesului de evaluare şi contractare, precum şi ulterior;
    f) evitarea dublei finanţări - reformele şi proiectele de investiţii finanţate în cadrul MRR pot beneficia de finanţare din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii Europene, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.

    CAP. 2
    Acordarea finanţării
    SECŢIUNEA 1
    Fluxul financiar
    (1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a şi Cap. 6 Secţiunea 1 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    (2) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (3) În situaţia efectuării de plăţi în valută în cadrul proiectului, se va solicita contravaloarea acestora în lei la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.
    (4) După verificarea administrativă şi a conformităţii financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate şi declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri şi transmite Ministerului Finanţelor şi, spre informare, către CN, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.
    (5) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanţelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [(contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" şi, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI];
    (6) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului şi luarea la cunoştinţă cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor în aceste conturi.
    (7) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanţului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.
    (8) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligaţia să deschidă, la unităţile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanţare publică naţională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăţi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din bugetul de stat".
    (9) Finanţarea în cadrul investiţiei va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoţită de documentele justificative. Beneficiarul are obligaţia ca fiecare cerere de transfer transmisă să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (10) Beneficiarul are obligaţia actualizării şi transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă şi, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepţional, se poate finanţa o acţiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acţiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziţie publică) şi/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăţi realizate în executarea contractelor de achiziţie publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a deciziei de finanţare. Nu se poate acorda retroactiv finanţare din PNRR pentru acţiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.
    (2) În urma verificărilor, MAI-RI îşi rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a deciziei de finanţare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secţiuni.
    (3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepţiei bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.
    (4) Cheltuielile aferente activităţilor derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.
    (5) Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.
    (6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării deciziei de finanţare, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.
    CAP. 3
    Modificări şi completări ale deciziei de finanţare
    (1) Părţile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare, să modifice clauzele şi/sau anexele acesteia, în scris, prin notificare sau act adiţional, după caz, în condiţiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (2) În ceea ce priveşte modificarea clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.
    (3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanţare, şi anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume şi prenume, poziţia/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
    b) modificări privind decizia de finanţare determinate de schimbări în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adiţional);
    c) condiţii generale ale deciziei de finanţare.

    (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condiţiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare. Excepţional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător în situaţia în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanţare, şi datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume şi prenume, poziţia rolul în cadrul beneficiarului);
    b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.

    (6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea deciziei de finanţare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) şi b), acesta are obligaţia de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale deciziei de finanţare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
    (7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI-RI de la momentul primirii notificării, în condiţiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare.
    (8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale deciziei de finanţare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adiţional.
    (9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea deciziei de finanţare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziţie de MAI-RI inclusiv anexele deciziei de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de la care se intenţionează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (10) Versiunea revizuită a cererii de finanţare va conţine toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanţare. Notificarea intră în vigoare şi produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.
    (11) Prin act adiţional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări ale duratei activităţilor proiectului, fără a aduce atingere obiectivului şi indicatorilor de rezultat ai proiectului;
    b) modificări intervenite în bugetul proiectului, în situaţia în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile şi neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezenta decizie de finanţare;
    c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităţilor, dacă acestea depăşesc 10% din valoarea aprobată iniţial şi/sau plafonul de 15 milioane lei;

    (12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adiţional a deciziei de finanţare, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea şi justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează ca modificarea să intre în vigoare şi, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (13) Actul adiţional intră în vigoare şi produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.
    (14) Modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul şi obiectivele proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (15) MAI-RI îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare solicitate de beneficiar.
    (16) Modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare, solicitate de beneficiar şi aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a deciziei de finanţare nu-l exonerează pe beneficiar de răspundere în ceea ce priveşte respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (17) Prezenta decizie de finanţare, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii şi/sau a novaţiei prin schimbarea de debitor.
    CAP. 4
    Conflict de interese
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, precum şi în conformitate cu instrucţiunile CN şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    CAP. 5
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
    SECŢIUNEA 1
    Verificări privind utilizarea finanţării
    (1) MAI-RI verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MAI-RI colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit prin art.4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

    (3) În sensul prevederilor alin. (1), CE poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, CN poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.
    (5) În situaţia în care CE dezangajează fondurile asociate jalonului 174, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente din cadrul deciziei de finanţare aflată în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează suspendarea de restituirea sumelor plătite, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificări şi controale efectuate de CE, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană şi de Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între CE şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintei/jalonului într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de 5 ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea ţintelor/jaloanelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.

    (2) Raportat la prerogativele de control enunţate la alin. (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European şi a Consiliului;
    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939 a Parlamentului European şi a Consiliului, în măsura în care EPPO este competent;
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al art. 257 din Regulamentul financiar;
    – Autorităţi naţionale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Autoritatea de Audit (AA).

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alin. (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.
    CAP. 6
    Raportare, monitorizare şi verificare
    SECŢIUNEA 1
    Raportarea în cadrul proiectului
    (1) La solicitarea MAI-RI, beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic şi/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.
    (2) Beneficiarul transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, rapoarte privind indicatorii de performanţă anuali, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în decizia de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (3) Beneficiarul va transmite, în primele 2 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, raportul intermediar de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (4) În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanţare, primul raport intermediar de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării deciziei de finanţare.
    (5) Raportul intermediar de progres al proiectului va fi realizat pe formatul transmis de CN/MAI-RI cuprinde cel puţin următoarele informaţii, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:
    (i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în trimestrul anterior în cadrul activităţilor proiectului (sume utilizate aferente asistenţei financiare nerambursabile şi sumele aferente asistenţei financiare rambursabile), descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative.

    (6) Raportul final se transmite de beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare.
    (7) Raportul final cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    (i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea jalonului corespunzător; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) Raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative).

    (8) Raportarea privind indicatorii de performanţă anuali cuprinde cel puţin următoarele informaţii, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice şi/sectoriale:
    (i) gradul de realizare a indicatorilor;
    (ii) modalitatea de respectare a graficului de activităţi;
    (iii) numărul de contracte de achiziţie de bunuri/prestări servicii/furnizare de produse încheiate;
    (iv) alţi indicatori stabiliţi în funcţie de diversitatea Investiţiei 8-C7-Jalon 174, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice şi/sectoriale.

    (9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare şi raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungeşte până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Monitorizarea proiectului
    (1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor şi al celorlalte documente justificative menţionate în alineatele precedente, cât şi prin efectuarea de misiuni de monitorizare la faţa locului, conform procedurilor interne proprii.
    (2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la faţa locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, a modalităţii de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor proiectului, a modalităţii de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea în cadrul proiectului
    (1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, verificarea progresului activităţilor proiectului, a achiziţiilor derulate şi a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor). MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile proiectului etc.), ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absenţa unor documente relevante sau de neîndeplinirea condiţiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligaţia de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.
    CAP. 7
    Recuperarea finanţării
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, CN şi MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanţe bugetare/fiscale, CN/MAI-RI, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) CN şi MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.
    CAP. 8
    Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
    SECŢIUNEA 1
    Răspunderea părţilor
    (1) Niciuna dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării investiţiei, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) În sensul prezentei decizii de finanţare, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu se datorează greşelii sau vinei părţilor, intervenit după intrarea în vigoare a deciziei de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.
    (2) Sunt considerate situaţii de forţă majoră evenimente precum războaie, revoluţii, calamităţi catastrofe naturale, epidemii, embargou şi alte evenimente similare.
    (3) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezenta decizie de finanţare, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi (de exemplu, defectele echipamentelor/materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilităţii lor, conflictele de muncă/grevele, dificultăţile financiare etc.).
    (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei, precum şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acesteia. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celeilalte părţi şi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile de la încetare.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere şi suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Suspendarea executării deciziei de finanţare operează de drept de la momentul notificării MAI-RI cu privire la situaţia de forţă majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acţiune a acesteia. Încetarea suspendării executării deciziei de finanţare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei decizii de finanţare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părţile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau anulare a deciziei de finanţare.
    (8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
    CAP. 9
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Prezenta decizie de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acesteia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractuale dintre părţi.
    (2) Părţile contractante depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea deciziei de finanţare.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele contractuale nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.
    CAP. 10
    Nereguli
    (1) Termenii de "neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare" au înţelesul dat de legislaţia naţională şi europeană incidentă.
    (2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.
    (3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul beneficiarului/partenerului are obligaţia să semneze "Declaraţiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări", conform modelelor stabilite de MAI-RI.
    (4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate de MAI-RI.
    (5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi constatarea neregulilor menţionate la pct. (1), pentru stabilirea creanţelor bugetare şi/sau a corecţiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană incidentă în materie.
    (6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanţelor bugetare menţionate la aliniatul anterior prin recuperarea sumelor corespunzătoare şi eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/cheltuielilor declarate de beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea rezilierii contractului de finanţare, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situaţiile menţionate anterior în care MAI-RI decide suspendarea sau anularea deciziei de finanţare, informează beneficiarul în acest sens.
    (7) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care beneficiarul are obligaţia de a prezenta, în termenele stabilite, toate informaţiile şi documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.
    (8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupţie sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigaţiilor de specialitate de către instituţiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, Agenţia Naţională de Integritate etc.) şi aduce acest fapt la cunoştinţa beneficiarului.
    (9) În scopul realizării activităţii de prevenire şi constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislaţiei naţionale în materie, precum şi pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap.1 Secţiunea a 3-a din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    CAP. 11
    Legea incidentă
    (1) Prezenta decizie de finanţare şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Prevederile prezentei decizii de finanţare sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum şi cu prevederile art. 1 alin. (5) din prezenta decizie de finanţare.
    CAP. 12
    Transparenţa
    (1) Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional (MIPE), denumirea coordonatorului de investiţie (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentei decizii de finanţare.
    (2) Decizia de finanţare şi anexele acesteia, cu modificările ulterioare, constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract de finanţare, precum şi în cadrul legislaţiei în vigoare.
    CAP. 13
    Publicarea datelor
    (1) Prelucrarea, stocarea şi colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităţilor îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entităţile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al autorităţilor îndrituite, notificat de către auditor/controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    CAP. 14
    Confidenţialitatea
    (1) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.
    (2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezenta decizie de finanţare.
    CAP. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezenta decizie de finanţare şi anexele acesteia privind furnizarea informaţiilor, documentelor etc., necesare desfăşurării activităţilor de monitorizare, verificare şi audit de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI şi beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi a informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurenţa loială şi proprietatea intelectuală.
    (2) MAI-RI şi beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens;
    b) informaţia era deja publică sau devine publică din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea părţilor contractante;
    c) există o obligaţie de dezvăluire a informaţiei prevăzută de lege sau dispusă de instanţa de judecată.

    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.
    CAP. 16
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) MAI-RI şi beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligaţiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de CN.
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime, obligatorii, de informare şi publicitate:
    a) să emită comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: titlu, denumire beneficiar şi parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/obţinute, perioada de implementare, valoarea finanţării din PNRR;
    b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii). După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    c) pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiş/panou de dimensiunea A2.
    c) în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an, să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo-ul PNRR.

    (3) Beneficiarul/partenerul îşi îndeplineşte obligaţiile privind informarea şi publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru PNRR şi cu instrucţiunile CN şi comunicările MAI-RI.
    (4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentei decizii de finanţare, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale vizând informarea şi publicitatea.
    (5) Beneficiarul se asigură că toţi cei implicaţi/participanţi în proiect sunt informaţi cu privire la faptul că finanţarea este acordată prin PNRR.
    (6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului ţintă despre proiectul derulat, cu finanţare din PNRR.
    (7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare şi publicitate privind proiectul şi finanţarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerinţele aplicabile.
    CAP. 17
    Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în decizia de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării deciziei de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului de finanţare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în cadrul deciziei de finanţare.
    (3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul deciziei de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.
    CAP. 18
    Sustenabilitatea proiectului
    (1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.
    (2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea şi menţinerea efectelor proiectului şi asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.
    (3) Orice transfer de bunuri achiziţionate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanţare a se efectua către partenerii beneficiarului şi/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.
    (4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa şi să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.

    ANEXA 14

        la Ghid
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                 Nr. ....... din .....
                                       în cadrul
                      Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 7 - Transformare digitală
           Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală
                      Jalon 174 Punerea în aplicare a măsurilor de
                   sprijin pentru implementarea cărţii de identitate
                            Titlu apel: PNRR/2024/C.7/I.8/2
                                       - Model -
        Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
    – Deciziei de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023,Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021), cu modificările şi completările ulterioare,
    – Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate,
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată,
    – Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. .... pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),
    – Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor nr. 1745/1481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului "Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale",
    – Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional, şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiţii,
    – Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi naţionale şi ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",

        Părţile:
        Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, România, cod poştal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiţie pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general;
        Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiţie pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcţiei;
        Direcţia Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcţiei;
        pe de o parte
        şi
        ........., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ........., str. ...... nr. ...., sector/judeţ ....., România, cod poştal ......, telefon ....., fax ......, poştă electronică ..........., cod de înregistrare fiscală ........, reprezentat legal de domnul/doamna ......, ....... (funcţie)
        şi
        ........., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ......, str. ...... nr. ..., sector/judeţ ........, România, cod poştal ........, telefon ......, fax ......, poştă electronică ......., cod de înregistrare fiscală ........, reprezentat legal de domnul/doamna ....., ....... (funcţie),
        pe de altă parte,

     au convenit încheierea prezentului contract de finanţare pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza cererii de finanţare şi a documentelor aferente (anexe la cererea de finanţare), denumită în continuare Anexa nr.2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), astfel cum au rezultat în urma procesului de evaluare şi contractare, în următoarele condiţii:
    SECŢIUNEA CONDIŢII SPECIALE

    ART. 1
        Obiectul contractului de finanţare
    (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR, a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului ".....", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) şi celelalte anexe ale contractului de finanţare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare şi în anexele care fac parte integrantă din acesta, cu modificările şi completările ulterioare,
    (3) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum şi cu respectarea instrucţiunilor emise de MAI-RI.
    (4) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (5) Nicio prevedere a prezentului contract de finanţare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (6) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract de finanţare, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    ART. 2
        Durata contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte şi îşi încetează valabilitatea în termen de .... luni (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului şi după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată şi declaraţia de gestiune aferentă investiţiei, către coordonatorul naţional şi Autoritatea de Certificare şi Plată.
    (2) Perioada de implementare a proiectului, aşa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific), este de .... luni (max. .... luni), calculată începând cu ....., data intrării în vigoare a contractului de finanţare şi până la data de ...., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) şi reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.
    (3) În mod excepţional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (dar nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare.
    (5) Perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepţia cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.
    (6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
    (7) Prevederile prezentului contract de finanţare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidenţelor menţionată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    ART. 3
        Valoarea proiectului
    (1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare este de: ...... lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

┌──────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │eligibilă│aferentă │totală │
│/ partener│proiectului│din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │(fără │eligibile din│este │
│ │ │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 + 3 +│2 │3 │4 │
│ │4 │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├──────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├──────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza contractului de finanţare, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
    a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.
    b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.
    c) După caz, finanţare publică naţională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.

    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect şi, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare.
    (4) Valoarea eligibilă şi neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanţare poate fi modificată, în condiţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare.
    (5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acţiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţie publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.
    (6) Nu se acordă prefinanţare în cadrul prezentului contract.

    ART. 4
        Încetarea, rezilierea, denunţarea unilaterală şi suspendarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părţile contractante, a obligaţiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor/sustenabilitatea investiţiei pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Contractul de finanţare încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul contract de finanţare.
    (3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea contractului de finanţare prin acordul de voinţă al părţilor, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (4) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (5) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activităţile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (6) Dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării şi contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de reziliere, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (7) MAI-RI poate decide rezilierea contractului de finanţare în situaţia în care sunt constatate neregulile menţionate la art. 4 alin. (6) şi descrise în Cap. 10 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale şi mai poate decide rezilierea contractului de finanţare, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (8) În toate situaţiile în care MAI-RI constată că se impune rezilierea contractului de finanţare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de reziliere şi obligaţiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
    (9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanţare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) şi art. 2 alin. (4) din prezentul contract de finanţare în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.
    (10) În situaţia în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR, contractul de finanţare asociat ţintelor vizate continuă a fi finanţat din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăţilor şi/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (11) În situaţia în care CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parţiale a ţintelor aferente uneia sau mai multor tranşe de plată stabilite potrivit CID, dacă contractul de finanţare este asociat ţintelor respective, acesta continuă a fi finanţat din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (12) În situaţia în care CE dezangajează contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR asociată ţintelor, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul contractului de finanţare, până la identificarea de noi surse de finanţare, sau solicită încetarea contractului, cu acordul părţilor, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.

    ART. 5
        Comunicarea între părţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.
    (2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prezentului contract.
    (3) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică, utilizând datele de contact indicate de părţi în prezentul contract de finanţare.
    (4) Comunicările dintre părţi realizate prin poştă/curier şi fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (5) În cazul comunicărilor dintre părţi realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.
    (6) Transmiterea corespondenţei legate de prezentul contract de finanţare se face utilizând următoarele coordonate:
        Pentru beneficiar:
        Adresa: .......
        Tel: ..........
        Fax: ..........
        E-mail: .......

        Pentru MAI-RI:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile
        Adresa: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086
        Tel: 021.264.87.76
        Fax: 021.206.09.05
        E-mail: pnrr@mai.gov.ro

        Pentru MAI-RF:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Financiară
        Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036
        Tel: 021.264.86.48
        Fax: 021.264.85.45
        E-mail: dgf@mai.gov.ro

    (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menţionate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
    ART. 6
        Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract de finanţare - Secţiunea condiţii specifice poate fi modificat, la cererea părţilor, ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile şi/sau a necesităţii de armonizare a observaţiilor CE.
    (2) Orice modificare a Anexei nr. 1 - condiţii generale din cadrul prezentului contract de finanţare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.
    (3) Limba contractului de finanţare şi a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepţia comunicărilor scrise adresate/destinate entităţilor din altă ţară, când se poate utiliza şi limba engleză.
    (4) Prezentul contract de finanţare este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, având aceeaşi forţă juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF şi un exemplar pentru Beneficiar.

    ART. 7
        Anexele contractului de finanţare
        Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finanţare şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa nr. 1 - Condiţii generale aplicabile contractului de finanţare nerambursabilă din cadrul PNRR -componenta 7-Investiţia 8 - Jalonul 174;
    – Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) cu documentele aferente (anexe la cererea de finanţare).┌───────────────────────┬──────────────┐
│MINISTERUL AFACERILOR │ │
│INTERNE │BENEFICIAR │
│ORDONATOR PRINCIPAL DE │ │
│CREDITE │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│SECRETAR GENERAL │Reprezentant │
│ │legal │
└───────────────────────┴──────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│RESPONSABIL DE │ │
│INVESTIŢIE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │VIZA CONTROL │
│Direcţia Fonduri │FINANCIAR │
│Externe │PREVENTIV │
│Nerambursabile │ │
│Director │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│RESPONSABIL │ │
│FINANCIAR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │AVIZ DE │
│Direcţia Generală │LEGALITATE │
│Financiară │ │
│Director General │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│VIZA CONTROL │ │
│FINANCIAR PREVENTIV │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│AVIZ DE LEGALITATE │ │
│DIRECŢIA GENERALĂ │ │
│JURIDICĂ │ │
│Director General │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ANEXA nr. 1

                                   CONDIŢII GENERALE

    CUPRINS
        Precizări prealabile
        CAPITOLUL 1 - Drepturile şi obligaţiile părţilor
        Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
        Secţiunea a 2-a - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
        Secţiunea a 3-a - Angajamente comune ale părţilor

        CAPITOLUL 2 - Acordarea finanţării
        Secţiunea 1 - Fluxul financiar
        Secţiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

        CAPITOLUL 3 - Modificări şi completări ale contractului de finanţare
        CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
        CAPITOLUL 5 - Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
        Secţiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanţării

        CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare şi verificare
        Secţiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
        Secţiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
        Secţiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

        CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanţării
        CAPITOLUL 8 - Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
        Secţiunea 1 - Răspunderea părţilor
        Secţiunea a 2-a Forţa majoră şi cazul fortuit

        CAPITOLUL 9 - Soluţionarea litigiilor
    CAPITOLUL 10 - Nereguli
    CAPITOLUL 12 - Transparenţa
    CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
        CAPITOLUL 14 - Confidenţialitatea
        CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
        CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare şi publicitate
        CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
        CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

    Precizări prealabile
    (1) Definiţii şi abrevieri:
    - Mecanismul de redresare şi rezilienţă (MRR): instrument de sprijin al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 instituit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite priorităţile investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziţiei verzi şi digitale urmărite de CE. PNRR este finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);
    – Coordonatorul naţional al PNRR (CN): Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, îndeplineşte calitatea de coordonator naţional al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu CE.
    – Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023;
    – Acord de tip operaţional (AO): acordul încheiat între România, prin MIPE, şi CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;
    – Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliţi prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi care sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investiţiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală;
    – Cover note (notă-sinteză): Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ţinte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoţită de documente care justifică alegerea jalonului/ţintei respective;
    – Coordonator de reforme şi/sau investiţii (CR/I): MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală;
    – Investiţie: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare şi alte tipuri de cheltuieli, aşa cum sunt descrise în cadrul PNRR;
    – Responsabil de investiţie (MAI-RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală;
    – Ghid: actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii - Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2024/C.7/I.8/1, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice;
    – Proiect: o acţiune sau un grup de acţiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea ţintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice;
    – Contract de finanţare a proiectului: act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între MAI-RI şi beneficiari pentru acordarea finanţării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la CID;
    – Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează şi derulează în mod direct proiectele aferente PNRR;
    – Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect;
    – Parteneriat: formă de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor;
    – Raport intermediar de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenele şi corespunzător perioadelor de referinţă stabilite în contractul de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă;
    – Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârşitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI, respectiv către RF, la termenul stabilit în contractul de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă, pe de o parte, ultimei perioade de raportare, precum şi întregii perioade de implementare/eligibilitate a proiectului, pe de altă parte - raportul financiar final;
    – Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin contractul de finanţare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operaţional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menţinerea efectelor proiectului şi de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.

    (2) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.

    (3) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.
    (4) Contractul de finanţare este un contract de adeziune. Acesta stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre MAI-RI şi beneficiar şi, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect şi partener, care constituie parte integrantă a prezentului contract de finanţare. Raporturile juridice dintre MAI-RI şi beneficiar sunt guvernate de prezentul contract de finanţare care, împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanţare, reprezintă legea părţilor.
    (5) Contractul de finanţare constituie întreaga şi singura înţelegere dintre părţi cu privire la obiectul contractului şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale dintre părţi realizate înaintea începerii contractului de finanţare.
    (6) Niciun amendament sau o altă derogare de la contract nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract şi se semnează de reprezentanţii legali ai părţilor sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceştia.
    (7) În cazul în care, orice prevedere din contractul de finanţare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/neexecutabilă conform legii aplicabile, contractul de finanţare nu este afectat sau prejudiciat de aceasta. Părţile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
    CAP. 1
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
     Prezentul contract de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractului de finanţare între părţi, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    SECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    (1) MAI-RI are dreptul să emită instrucţiuni în vederea executării prezentului contract de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.
    (2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.
    (3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului.
    (4) MAI-RI are obligaţia de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari şi de a le transmite către CN şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor, după obţinerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.
    (5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea şi verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative şi controale la faţa locului şi să solicite declaraţii, documente, informaţii etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum şi în perioada de sustenabilitate.
    (6) MAI-RI are obligaţia ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile, etc) ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice şi să autorizeze, conform procedurilor sale interne şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.
    (7) MAI-RI are obligaţia să acorde asistenţă beneficiarului prin furnizarea informaţiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.
    (8) MAI-RI are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de diverse entităţi competente, care au impact asupra proiectului.
    (9) În urma verificării rapoartelor financiare intermediare de progres şi a celui final, MAI-RI are obligaţia să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI.
    (10) MAI-RI are obligaţia de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, MAI-RI are obligaţia de a se asigura de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave şi de a monitoriza stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.
    (11) MAI-RI are obligaţia să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcţi sau indirecţi, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare cu privire la aceştia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) MAI-RI are obligaţia de a desfăşura activităţi de informare şi comunicare aferente investiţiei şi de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.
    (13) MAI-RI are obligaţia de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific şi ale Legii aplicabile.
    (2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea şi realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare (care reprezintă Anexa nr. 1 a Ghidului specific) şi documentele aferente (anexe la cererea de finanţare), cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (3) În situaţia proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează contractul de finanţare al proiectului pentru toţi partenerii, astfel încât acesta are obligaţia să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile şi obligaţiile care le revin acestora conform contractului de finanţare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligaţia informării prompte, corecte şi complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează şi pe aceştia (de ex., modificări aduse contractului de finanţare al proiectului care nu implică şi revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucţiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/audit etc.).
    (4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil şi necondiţionat, că finanţarea nerambursabilă, precum şi bunurile/livrabilele obţinute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezentul contract de finanţare şi respectă cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din contractul de finanţare.
    (5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligaţia de a prelua activităţile partenerului respectiv.
    (6) Beneficiarul-lider de parteneriat şi, după caz, partenerii, sunt obligaţi să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerii înregistraţi fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi a prevederilor prezentului contract de finanţare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între beneficiarul-lider de parteneriat şi partenerii săi, instituţii publice din România.
    (7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării prin PNRR.
    (8) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să prevadă, în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicaţii informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
    (9) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislaţii.
    (10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecţie şi recrutare de experţi/consultanţi pentru implementarea activităţilor proiectului, acesta aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situaţiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experţi/consultanţi, precum şi alte situaţii prevăzute de lege, cu condiţia respectării eligibilităţii cheltuielilor.
    (11) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziţiei stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.
    (12) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ia toate măsurile pentru identificarea beneficiarilor reali, direcţi sau indirecţi, ai fondurilor nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare cu privire la aceştia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevederilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Ofertanţii declaraţi câştigători ai procedurilor de achiziţii publice realizate de către Beneficiar sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţilor contractante informaţiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, aşa cum sunt ele reglementate de obligaţiilor impuse de art. 22 alin 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului. Această obligaţie va fi introdusă de Autoritatea Contractantă în anunţurile/invitaţiile aferente tuturor procedurilor lansate în cadrul secţiunii de stabilire a criteriilor de calificare şi selecţie, respectiv "Condiţii de participare" , atât pentru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale cât şi pentru Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi servicii, astfel datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanţi încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:
    a) pentru ofertanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
    b) pentru ofertantul/ofertanţii declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.
    c) pentru ofertanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din gara ofertantului, însoţit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii.
    d) pentru ofertanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanţi o declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.

    (14) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (15) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ţină, pentru fiecare proiect, o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
    (16) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor datei la care se realizează raportarea, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanţare, în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (18) Beneficiarul/partenerul are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări.
    (19) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor europene şi naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii. Beneficiarul are obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (20) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (21) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.
    (22) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract.
    (23) Beneficiarul/partenerul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare.
    (24) Beneficiarul are obligaţia să informeze MAI-RI despre orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării contractului de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. În urma analizei, MAI-RI poate decide rezilierea şi/sau suspendarea contractului de finanţare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.
    (25) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să informeze MAI-RI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice alte informaţii care pot fi relevante în relaţia sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanţare.
    (26) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să pună în aplicare prevederile instrucţiunilor emise de către CN şi de către MAI-RI.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Angajamente comune ale părţilor
    (1) Părţile se angajează:
    a) să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentului contract de finanţare, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne;
    b) să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal;
    c) să întreprindă toate diligenţele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care poate afecta buna implementare a proiectului prevăzut la art.1 alin. (1) din prezentul contract.
    d) să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).

    (2) Părţile utilizează reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
    a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
    d) prevenirea apariţiei fraudei şi corupţiei prin identificarea şi analiza factorilor de risc şi vulnerabilităţilor;
    e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare şi contractare, precum şi ulterior acestei proceduri;
    f) evitarea dublei finanţări - reformele şi proiectele de investiţii finanţate în cadrul MRR pot beneficia de finanţare din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii Europene, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.

    CAP. 2
    Acordarea finanţării
    SECŢIUNEA 1
    Fluxul financiar
    (1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a şi Cap. 6 Secţiunea 1 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    (2) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (3) În situaţia efectuării de plăţi în valută în cadrul proiectului, se va solicita contravaloarea acestora în lei la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.
    (4) După verificarea administrativă şi a conformităţii financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate şi declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri şi transmite Ministerului Finanţelor şi, spre informare, către CN, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.
    (5) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanţelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [(contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" şi, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI];
    (6) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului şi luarea la cunoştinţă cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor în aceste conturi.
    (7) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanţului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.
    (8) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligaţia să deschidă, la unităţile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanţare publică naţională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăţi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din bugetul de stat".
    (9) Finanţarea în cadrul investiţiei va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoţită de documentele justificative. Beneficiarul are obligaţia ca fiecare cerere de transfer transmisă să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (10) Beneficiarul are obligaţia actualizării şi transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă şi, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepţional, se poate finanţa o acţiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acţiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziţie publică) şi/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăţi realizate în executarea contractelor de achiziţie publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului de finanţare. Nu se poate acorda retroactiv finanţare din PNRR pentru acţiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.
    (2) În urma verificărilor, MAI-RI îşi rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secţiuni.
    (3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepţiei bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.
    (4) Cheltuielile aferente activităţilor derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.
    (5) Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.
    (6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării contractului, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.
    CAP. 3
    Modificări şi completări ale contractului de finanţare
    (1) Părţile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare, să modifice clauzele şi/sau anexele contractului de finanţare, în scris, prin notificare sau act adiţional, după caz, în condiţiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (2) În ceea ce priveşte modificarea clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.
    (3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanţare, şi anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume şi prenume, poziţia/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
    b) modificări privind contractul de finanţare determinate de schimbări în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adiţional);
    c) condiţii generale ale contractului de finanţare.

    (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condiţiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare. Excepţional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător în situaţia în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanţare, şi datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume şi prenume, poziţia rolul în cadrul beneficiarului);
    b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.

    (6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea contractului de finanţare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) şi b), acesta are obligaţia de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale contractului de finanţare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
    (7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI-RI de la momentul primirii notificării, în condiţiile Cap.3 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare.
    (8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale contractului de finanţare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adiţional.
    (9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea contractului de finanţare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziţie de MAI-RI inclusiv anexele contractului de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de la care se intenţionează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (10) Versiunea revizuită a cererii de finanţare va conţine toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanţare. Notificarea intră în vigoare şi produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.
    (11) Prin act adiţional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări ale duratei activităţilor proiectului, fără a aduce atingere obiectivului şi indicatorilor de rezultat ai proiectului;
    b) modificări intervenite în bugetul proiectului, în situaţia în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile şi neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezentul contract de finanţare;
    c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităţilor, dacă acestea depăşesc 10% din valoarea aprobată iniţial şi/sau plafonul de 15 milioane lei;

    (12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adiţional a contractului de finanţare, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea şi justificarea acesteia, inclusiv anexele contractului de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează ca modificarea să intre în vigoare şi, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (13) Actul adiţional intră în vigoare şi produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.
    (14) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul şi obiectivele, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (15) MAI-RI îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare solicitate de beneficiar.
    (16) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare, solicitate de beneficiar şi aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a contractului de finanţare nu-l exonerează pe beneficiar de răspundere în ceea ce priveşte respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (17) Prezentul contract de finanţare, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii şi/sau a novaţiei prin schimbarea de debitor.
    CAP. 4
    Conflict de interese
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, precum şi în conformitate cu instrucţiunile CN şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    CAP. 5
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
    SECŢIUNEA 1
    Verificări privind utilizarea finanţării
    (1) MAI-RI verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MAI-RI colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit prin art. 4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;

    (3) În sensul prevederilor alin. (1), CE poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, CN poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.
    (5) În situaţia în care CE dezangajează fondurile asociate jalonului 174, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente din cadrul contractului de finanţare aflat în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestuia, prin acordul părţilor, suspendarea de restituirea sumelor plătite, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificări şi controale efectuate de CE, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană şi de Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între CE şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor ţintei/jalonului într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de 5 ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea ţintelor/jaloanelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.

    (2) Raportat la prerogativele de control enunţate la alin. (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European şi a Consiliului;
    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939 a Parlamentului European şi a Consiliului, în măsura în care EPPO este competent;
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al art. 257 din Regulamentul financiar;
    – Autorităţi naţionale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Autoritatea de Audit (AA).

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alin. (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.
    CAP. 6
    Raportare, monitorizare şi verificare
    SECŢIUNEA 1
    Raportarea în cadrul proiectului
    (1) La solicitarea MAI-RI, beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic şi/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.
    (2) Beneficiarul transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, raport final, rapoarte privind indicatorii de performanţă anuali, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în prezentul contract de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (3) Beneficiarul va transmite, în primele 2 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, raportul intermediar de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (4) În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare, primul raport intermediar de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de finanţare.
    (5) Raportul intermediar de progres al proiectului cuprinde cel puţin următoarele informaţii, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:
    (i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în trimestrul anterior în cadrul activităţilor proiectului (sume utilizate aferente asistenţei financiare nerambursabile şi sumele aferente asistenţei financiare rambursabile), descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative).

    (6) Raportul final se transmite de beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare.
    (7) Raportul final cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    (i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea jalonului corespunzător; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) Raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc., inclusiv documentele justificative).

    (8) Raportarea privind indicatorii de performanţă anuali cuprinde cel puţin următoarele informaţii, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice şi/sectoriale:
    (i) gradul de realizare a indicatorilor;
    (ii) modalitatea de respectare a graficului de activităţi;
    (iii) numărul de contracte de achiziţie de bunuri/prestări servicii/furnizare de produse încheiate;
    (iv) alţi indicatori stabiliţi în funcţie de diversitatea Investiţiei 8-C7-Jalon 174, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice şi/sectoriale.

    (9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare şi raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungeşte până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Monitorizarea proiectului
    (1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor şi al celorlalte documente justificative menţionate în alineatele precedente, cât şi prin efectuarea de misiuni de monitorizare la faţa locului, conform procedurilor interne proprii.
    (2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la faţa locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, a modalităţii de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor proiectului, a modalităţii de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea în cadrul proiectului
    (1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare intermediare de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, verificarea progresului activităţilor proiectului, a achiziţiilor derulate şi a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor). MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile proiectului etc.), ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absenţa unor documente relevante sau de neîndeplinirea condiţiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligaţia de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.
    CAP. 7
    Recuperarea finanţării
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, CN şi MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanţe bugetare/fiscale, CN/MAI-RI, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) CN şi MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.
    CAP. 8
    Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
    SECŢIUNEA 1
    Răspunderea părţilor
    (1) Niciuna dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării investiţiei, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) În sensul prezentului contract de finanţare, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu se datorează greşelii sau vinei părţilor contractante, intervenit după intrarea în vigoare a contractului de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.
    (2) Sunt considerate situaţii de forţă majoră evenimente precum războaie, revoluţii, calamităţi catastrofe naturale, epidemii, embargou şi alte evenimente similare.
    (3) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de finanţare, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi (de exemplu, defectele echipamentelor/materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilităţii lor, conflictele de muncă/grevele, dificultăţile financiare etc.).
    (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei, precum şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acesteia. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celeilalte părţi şi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile de la încetare.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere şi suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Suspendarea executării contractului de finanţare operează de drept de la momentul notificării MAI-RI cu privire la situaţia de forţă majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acţiune a acesteia. Încetarea suspendării executării contractului de finanţare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract de finanţare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părţile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanţare.
    (8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
    CAP. 9
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul contract de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractului încheiat între părţi.
    (2) Părţile contractante depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanţare.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele contractuale nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.
    CAP. 10
    Nereguli
    (1) Termenii de "neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare" au înţelesul dat de legislaţia naţională şi europeană incidentă.
    (2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.
    (3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul beneficiarului/partenerului are obligaţia să semneze "Declaraţiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări", conform modelelor stabilite de MAI-RI.
    (4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate de MAI-RI.
    (5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi constatarea neregulilor menţionate la pct. (1), pentru stabilirea creanţelor bugetare şi/sau a corecţiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană incidentă în materie.
    (6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanţelor bugetare menţionate la aliniatul anterior prin recuperarea sumelor corespunzătoare şi eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/cheltuielilor declarate de beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea rezilierii contractului de finanţare, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situaţiile menţionate anterior în care MAI-RI decide suspendarea sau adoptă decizii de reziliere, parţiale şi/sau integrale, informează beneficiarul în acest sens.
    (7) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care beneficiarul are obligaţia de a prezenta, în termenele stabilite, toate informaţiile şi documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.
    (8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupţie sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigaţiilor de specialitate de către instituţiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, Agenţia Naţională de Integritate etc.) şi aduce acest fapt la cunoştinţa beneficiarului.
    (9) În scopul realizării activităţii de prevenire şi constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislaţiei naţionale în materie, precum şi pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap.1 Secţiunea a 3-a din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    CAP. 11
    Legea incidentă
    (1) Prezentul contract de finanţare şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Prevederile prezentului contract de finanţare sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum şi cu prevederile art. 1 alin. (5) din prezentul contract de finanţare.
    CAP. 12
    Transparenţa
    (1) Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional (MIPE), denumirea coordonatorului de investiţie (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.
    (2) Contractul de finanţare şi anexele acestuia, cu modificările ulterioare, constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract de finanţare, precum şi în cadrul legislaţiei în vigoare.
    CAP. 13
    Publicarea datelor
    (1) Prelucrarea, stocarea şi colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităţilor îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entităţile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al autorităţilor îndrituite, notificat de către auditor/controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    CAP. 14
    Confidenţialitatea
    (1) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.
    (2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract de finanţare.
    CAP. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia privind furnizarea informaţiilor, documentelor etc., necesare desfăşurării activităţilor de monitorizare, verificare şi audit de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI şi beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi a informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurenţa loială şi proprietatea intelectuală.
    (2) MAI-RI şi beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens;
    b) informaţia era deja publică sau devine publică din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea părţilor contractante;
    c) există o obligaţie de dezvăluire a informaţiei prevăzută de lege sau dispusă de instanţa de judecată.

    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.
    CAP. 16
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) MAI-RI şi beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligaţiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de CN.
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime, obligatorii, de informare şi publicitate:
    a) să emită comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: titlu, denumire beneficiar şi parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/obţinute, perioada de implementare, valoarea finanţării din PNRR;
    b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii). După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    c) pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiş/panou de dimensiunea A2.
    c) în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an, să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo-ul PNRR.

    (3) Beneficiarul/partenerul îşi îndeplineşte obligaţiile privind informarea şi publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru PNRR şi cu instrucţiunile CN şi comunicările MAI-RI.
    (4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din Anexa nr. 1 - Condiţii generale a prezentului contract de finanţare, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale vizând informarea şi publicitatea.
    (5) Beneficiarul se asigură că toţi cei implicaţi/participanţi în proiect sunt informaţi cu privire la faptul că finanţarea este acordată prin PNRR.
    (6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului ţintă despre proiectul derulat, cu finanţare din PNRR.
    (7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare şi publicitate privind proiectul şi finanţarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerinţele aplicabile.
    CAP. 17
    Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului de finanţare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în cadrul contractului de finanţare.
    (3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul contractului de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.
    CAP. 18
    Sustenabilitatea proiectului
    (1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.
    (2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea şi menţinerea efectelor proiectului şi asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.
    (3) Orice transfer de bunuri achiziţionate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanţare a se efectua către partenerii beneficiarului şi/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.
    (4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa şi să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.

    ANEXA 15

        la Ghid
                                  ACORD DE PARTENERIAT
                       pentru implementarea proiectului "......"
                                       - Model -
        (Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România şi se încheie până cel târziu la semnarea contractului/deciziei de finanţare şi este parte integrantă din acesta/aceasta.
        Orice eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate efectua numai cu o justificare prealabilă şi care să nu contravină prevederilor legale incidente domeniului.
        Beneficiarul, în calitate de lider de parteneriat, este singurul responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei de finanţare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea, în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare şi care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului/deciziei de finanţare, legislaţiei comunitare şi naţionale incidente.)
        Având în vedere prevederile din:
        ● Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa;
        ● Decizia de punere în aplicare a consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României (CID), adoptată la data de 11 decembrie 2023, cu anexele aferente;
     ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
     ● Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 1
        Părţile
        [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ......, cu sediul în Bucureşti, strada ..... nr. ..., sector ..., cod poştal ....., telefon ....., fax ....., reprezentat legal de ....., în funcţia de ....., în calitate de Beneficiar lider de parteneriat (Beneficiar)
        şi
        [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ......, cu sediul în Bucureşti, strada ..... nr. ..., sector ..., cod poştal ...., telefon ...., fax ...., reprezentat legal de ...., în funcţia de ........, în calitate de Partener de proiect (Partener)
        au convenit următoarele:

    ART. 2
        Obiectul Acordului de parteneriat
     Obiectul prezentului Acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, alocarea bugetului proiectului pentru fiecare partener, precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea implementării proiectului ".....", corespunzător Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală, din cadrul Componentei 7. Transformare digitală, Jalonul 174 Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, cu respectarea prevederilor legale impuse de legislaţia naţională şi europeană, astfel cum acesta este descris în anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi în celelalte anexe ale contractului/deciziei de finanţare încheiat între Beneficiar şi Ministerul Afacerilor Interne (MAI-RI), în calitate de coordonator de investiţie.

    ART. 3
        Principiile parteneriatului
    (1) Părţile se angajează să contribuie la realizarea proiectului şi să-şi asume rolurile şi responsabilităţile care decurg din aceasta, astfel cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Acord de parteneriat şi în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare şi ale anexelor specifice, pe care partenerii declară că le cunosc şi le acceptă.
    (2) Părţile se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR (Regulamentul PNRR, Regulamentul financiar, CID, Acordul de tip operaţional, reglementări naţionale şi alte reglementări şi comunicări europene aplicabile PNRR, ghidul specific al apelului de proiecte, declaraţiile, documentele, clarificările rezultate din procesul de evaluare şi contractare), a dispoziţiilor contractului/deciziei de finanţare şi ale anexelor care fac parte integrantă din acesta, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea instrucţiunilor emise de MIPE/MAI-RI, care au caracter obligatoriu pentru părţi.
    (3) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (4) Părţile se angajează să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului şi a implementării investiţiei.
    (5) Părţile se angajează să implementeze proiectul cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
    (6) Părţile se angajează să notifice prompt, în scris, orice informaţie, fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta investiţia.
    (7) Părţile se angajează să furnizeze toate informaţiile solicitate în mod rezonabil de către celălalt partener pentru a-şi îndeplini sarcinile.
    (8) Părţile se obligă să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

    ART. 4
        Perioada de valabilitate
        Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toţi partenerii implicaţi în implementarea proiectului şi rămâne în vigoare până la data îndeplinirii, de către aceştia, a tuturor obligaţiilor ce decurg din implementarea proiectului, până la finalizarea acestuia, inclusiv a obligaţiilor privind asigurarea sustenabilităţii proiectului, în conformitate cu dispoziţiile contractului/deciziei de finanţare.

    ART. 5
        Drepturile şi obligaţiile părţilor
    5^1. Drepturi şi obligaţii comune ale părţilor

    (1) Părţile se angajează, irevocabil şi necondiţionat, ca finanţarea nerambursabilă acordată proiectului şi bunurile/livrabilele obţinute cu aceasta să fie utilizate numai în scopul implementării proiectului şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3 alin. (2).

    (2) Părţilor le revine responsabilitatea comună pentru implementarea şi finalizarea proiectului, pe care se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici din domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1 a Ghidului specific - Cererea de finanţare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3 alin. (2) şi în termenele prevăzute la art. 4.

    (3) Părţile au obligaţia să asigure resursele financiare necesare obţinerii rezultatelor proiectului.

    (4) Părţile se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.

    (5) Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris şi fără întârziere, cu privire la orice aspecte în legătură cu proiectul care pot fi relevante în relaţia cu MAI-RI. Aceste aspecte se pot referi la, dar fără a se limita la acestea, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului/deciziei de finanţare.

    (6) Părţile au obligaţia de a certifica realitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în rapoartele transmise MAI-RI.

    (7) Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris şi fără întârziere, despre orice situaţie care poate determina, conform prevederilor contractului/deciziei de finanţare, încetarea, rezilierea, denunţarea unilaterală sau suspendarea contractului de finanţare, respectiv încetarea, retragerea sau suspendarea finanţării, precum şi întârzierea în orice fel a derulării proiectului.

    (8) Părţile au obligaţia asigurării arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor, inclusiv originale, aferente proiectului (de implementare, financiar-contabile, de achiziţii etc.), atât pe perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, cât şi pe perioada de sustenabilitate, sub sancţiunea restituirii sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului din fonduri europene nerambursabile din PNRR, inclusiv dobânzile aferente. Totodată, părţile au obligaţia de a asigura arhivarea electronică a documentaţiei aferente proiectului într-un mod care să permită identificarea facilă a acesteia.

    (9) Părţile au obligaţia de a păstra documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii care privesc angajamente juridice sau la investigaţii ale autorităţilor îndrituite, de la momentul notificării demarării acestora şi până la încheierea lor.

    (10) În cazul în care se efectuează, în limitele competenţelor care le revin, verificări/controale/monitorizări/evaluări/audituri la faţa locului şi se solicită declaraţii, documente, informaţii etc. de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR (inclusiv MAI-RI), părţile au obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.

    (11) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la aliniatul precedent, părţile trebuie să acorde, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.

    (12) Părţile au obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, monitorizare, evaluare, control şi audit în cadrul PNRR.

    (13) Pe baza notificării primite de la MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/partener şi certificate de MAI-RI, părţile se angajează să efectueze înregistrările în conturi în afara bilanţului ale acestor transferuri de sume. Dovada efectuării acestor înregistrări se comunică MAI-RI în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.

    (14) Părţile au obligaţia să ţină pentru proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice, cu respectarea reglementărilor contabile naţionale.

    (15) Procedurile interne de contabilitate şi audit ale părţilor trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor şi a veniturilor declarate în legătură cu proiectul cu declaraţiile contabile şi cu documentele justificative aferente.

    (16) În cazul achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări realizate în vederea implementării proiectului, Părţile se obligă să prevadă în contractele de achiziţie încheiate obligaţia operatorului economic de a prezenta toate documentele, informaţiile, datele etc. solicitate de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, monitorizare, evaluare, control şi audit în cadrul PNRR, în caz contrar MAI-RI îşi rezervă dreptul de a nu autoriza (integral sau parţial) cheltuielile aferente contractelor respective de achiziţie.

    (17) Părţile au obligaţia să prevadă în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicaţii informatice faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

    (18) Părţile au obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.

    (19) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, părţile au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislaţii.

    (20) În ipoteza în care contractele de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului se încadrează sub pragurile prevăzute de legislaţia aplicabilă privind achiziţiile publice sau în afara sferei de aplicabilitate a acesteia (de exemplu, achiziţia directă), atribuirea acestor contracte, inclusiv procedurile anterioare atribuirii, precum şi termenii şi condiţiile acestor contracte trebuie să respecte, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, cele mai bune practici economice, inclusiv responsabilitatea în angajarea fondurilor, să permită o concurenţă deplină şi corectă între potenţialii furnizori/prestatori (de exemplu, prin comparaţii efective de preţuri ofertate) şi să asigure utilizarea optimă a resurselor PNRR.

    (21) Părţile se obligă să obţină toate permisele, licenţele, autorizaţiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare.

    (22) Părţile sunt obligate să respecte şi să îndeplinească toate măsurile privind informarea şi publicitatea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile contractului/deciziei de finanţare şi în concordanţă cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.

    (23) Părţile se obligă se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la art. 15 alin. (1) din contractul/decizia de finanţare ("neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare"), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.

    (24) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislaţiei în vigoare.

    (25) Părţile se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului în intervalul de timp prevăzut la art. 4, sub sancţiunea restituirii finanţării nerambursabile primite pentru proiect. În acest sens, părţile se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietate şi să continue să utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului, în vederea promovării menţinerii efectelor proiectului şi a asigurării faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupurilor ţintă şi beneficiarilor finali.

    5^2. Drepturi şi obligaţii specifice liderului de parteneriat (Beneficiarul)

    (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului, în vederea transmiterii către MAI-RI, contribuţii/declaraţii/documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile etc. pentru realizarea diverselor raportări, informări, notificări şi a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI ori prin contractul/decizia de finanţare, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI şi completate cu informaţii corecte şi complete.

    (2) Liderul de parteneriat are obligaţia să asigure un management adecvat atât pentru implementarea activităţilor proprii, cât şi a proiectului derulat în parteneriat în ansamblul său, precum şi să se asigure că partenerul realizează la rândul său o coordonare eficientă pentru implementarea activităţilor care le revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziţie de către aceştia a resurselor umane şi materiale adecvate în vederea obţinerii, în termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul/decizia de finanţare, a rezultatelor proiectului.

    (3) Liderului de parteneriat îi revine obligaţia de a intermedia, în numele parteneriatului, relaţia/comunicarea cu MAI-RI în orice aspecte legate de implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare.

    (4) Liderul de parteneriat are obligaţia de a-l informa cu promptitudine, corect şi complet pe partener în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează şi pe acesta şi despre care are cunoştinţă (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanţare, instrucţiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit derulate de MAI-RI/alte entităţi competente etc.). Totodată, liderul de parteneriat are obligaţia de a furniza partenerului toate informaţiile necesare implementării proiectului inclusiv, dacă este cazul, prin solicitarea de clarificări în acest sens de la MAI-RI.

    (5) Liderul de parteneriat se obligă să furnizeze partenerului copii ale notificărilor/actelor adiţionale la contractul/decizia de finanţare, ale rapoartelor intermediare de progres şi ale raportului final (în variantele aprobate/agreate de către MAI-RI), precum şi copii ale altor rapoarte, informări şi ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.

    (6) Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerul înregistrat fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi prevederilor contractului/deciziei de finanţare. În acest sens, liderul de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între lider şi partenerul său, instituţie publică din România, precum şi că, odată aleasă procedura de atribuire a unui anumit contract de achiziţie publică, oricare dintre membrii parteneriatului ar derula achiziţia, acesta trebuie să utilizeze respectiva procedură de achiziţie publică.

    (7) În urma notificării de către MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/partener şi certificate de MAI-RI, liderul de parteneriat îl informează pe partener cu privire la aceasta.

    (8) Liderul de parteneriat are obligaţia de a-l informa de îndată pe partener cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcţie de care, conform dispoziţiilor contractului/deciziei de finanţare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum şi termenul de arhivare şi păstrare în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului.

    (9) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform prezentului acord, liderul de parteneriat se obligă să aducă la îndeplinire activităţile şi rezultatele proiectului aflate (şi) în sarcina partenerului respectiv, având dreptul de a pretinde despăgubiri de la acesta din urmă, în condiţiile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate.

    (10) În situaţia în care, în raport cu MAI-RI, liderul de parteneriat este ţinut să răspundă pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil terţilor pe parcursul implementării proiectului, inclusiv în cazul încetării, rezilierii, denunţării unilaterale sau suspendării contractului de finanţare ori încetării, retragerii sau suspendării finanţării, acesta are dreptul de a se îndrepta, în condiţiile legii, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul respectiv.

    5^3. Drepturi şi obligaţii specifice partenerului

    (1) Partenerul are dreptul să fie informat cu promptitudine, corect şi complet în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează şi pe acesta (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanţare a proiectului, instrucţiuni/informări/solicitări/decizii ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit derulate de MAI-RI/alte entităţi competente etc.). Totodată, partenerul are dreptul să primească de la lider toate informaţiile necesare implementării proiectului.

    (2) Partenerul are dreptul să i se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale notificărilor/actelor adiţionale la contractul/decizia de finanţare, ale rapoartelor intermediare de progres şi ale raportului final (în variantele aprobate/agreate de către MAI-RI), precum şi copii ale altor rapoarte, informări şi ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.

    (3) Partenerul are dreptul să fie informat de îndată de liderul de parteneriat cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcţie de care, conform dispoziţiilor contractului/deciziei de finanţare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum şi termenul de arhivare şi păstrare în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului.

    (4) Partenerul se obligă să realizeze o coordonare eficientă pentru implementarea activităţilor care îi revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziţie a resurselor umane şi materiale adecvate în vederea obţinerii, în termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul/decizia de finanţare, a rezultatelor proiectului.

    (5) Partenerul are obligaţia să-i transmită liderului de parteneriat contribuţii/declaraţii/documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile etc. pentru realizarea diverselor raportări, informări, notificări şi a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI/liderul de parteneriat ori prin contractul/decizia de finanţare, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI şi completate cu informaţii corecte şi complete.

    (6) Partenerul se obligă să-i ofere liderului de parteneriat sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiei prevăzute la art. 5^2 alin. (6) din prezentul Acord de parteneriat, prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor necesare solicitate în acest sens de liderul de parteneriat, asigurarea accesului acestuia la documentele relevante, consultarea prealabilă a liderului de parteneriat cu privire la tipurile de proceduri de achiziţie publică alese de partener pentru a fi derulate în cadrul proiectului etc.

    (7) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, în sensul Cap. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 - condiţii generale a contractului/deciziei de finanţare de finanţare ("neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare"), partenerul are obligaţia ca, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să-l notifice pe liderul de parteneriat cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate.

    (8) În cazul în care partenerul de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform prezentului Acord de parteneriat, acesta are obligaţia de a-l despăgubi pe liderul de parteneriat, în condiţiile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate acestuia.

    (9) În situaţia în care, în raport cu MAI-RI, liderul de parteneriat este ţinut să răspundă pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil terţilor pe parcursul implementării proiectului, inclusiv în cazul încetării, rezilierii, denunţării unilaterale sau suspendării contractului de finanţare ori încetării, retragerii sau suspendării finanţării (în cazul ordinului de finanţare), partenerul din vina (şi a) căruia a fost cauzat prejudiciul respectiv are obligaţia de a-l despăgubi pe liderul de parteneriat, în condiţiile legii.

    (10) Partenerul respectă legislaţia specifică achiziţiilor publice, având în vedere întregul proiect, indiferent de modalitatea de împărţire a activităţilor între liderul de parteneriat şi partenerul său, instituţie publică din România, precum şi procedura de atribuire aleasă pentru un contract de achiziţie publică. Oricare dintre membrii parteneriatului, care derulează achiziţia, trebuie să utilizeze respectiva procedură de achiziţie publică. Partenerul îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, luând în considerare toate achiziţiile derulate în cadrul proiectului. Partenerul are obligaţia de a despăgubi pe liderul de parteneriat pentru prejudicii create prin nerespectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.


    ART. 6
        Flux financiar. Raportare
    (1) Liderul de parteneriat şi partenerul acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor prezentului Acord de parteneriat.
    (2) Informaţii despre conturile bancare:

┌───────────┬────┬────┬─────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │IBAN│Cont│Banca│Sucursala│Adresa │Alte │
│ │ │ │ │ │sucursală│informaţii│
├───────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Lider de │ │ │ │ │ │ │
│parteneriat│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    (3) Atât valoarea eligibilă, cât şi valoarea neeligibilă a proiectului se prevăd, la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu ale liderului de parteneriat şi, respectiv, al partenerului (după caz), pe baza contractului/deciziei de finanţare şi al Acordului de parteneriat, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR"), după cum urmează:
    a) "Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.
    b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.
    c) După caz, finanţare publică naţională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.

    (4) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, liderul de parteneriat şi partenerul (după caz) au obligaţia să deschidă la unităţile Trezoreriei statului conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform prevederilor legale.
    (5) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI, inclusiv pentru partener, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI ori prevăzute de contractul/decizia de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în contractul/decizia de finanţare şi în instrucţiunile MIPE/MAI-RI.
    (6) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii anterioare trimestrului pentru care se face estimarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.
    (7) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în primele 2 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face raportarea, raportul intermediar de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (8) În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a contractului/deciziei de finanţare, partenerul transmite liderului de proiect, dacă este cazul, în formatul stabilit de MAI-RI, informaţiile şi documentele justificative necesare întocmirii primul raport intermediar de progres, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare.
    (9) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI raportul final al proiectului, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în formatul stabilit de MAI-RI, informaţiile şi documentele justificative necesare, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate, în termen de 30 de zile după ultima zi de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută în contractul/decizia de finanţare.

    ART. 7
        Rolul părţilor în implementarea proiectului şi valoarea finanţării alocate fiecărei părţi
        Rolul fiecărei părţi în implementarea proiectului şi valoarea finanţării alocate fiecărei părţi sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor contractului/deciziei de finanţare a proiectului şi ale anexelor la acesta:

┌───────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │Activităţile │
│Denumirea │ │proiectului, │
│instituţiei│Rezultatele│derulate de │
│beneficiare│aşteptate │fiecare │
│şi │ale │partener, în │
│calitatea │proiectului│strânsă │
│deţinută în│la care │corelare cu │
│proiect │contribuie │informaţiile │
│(lider de │fiecare │furnizate în │
│parteneriat│partener │formularul │
│/partener) │ │cererii de │
│ │ │finanţare │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│Lider de │ │ │
│parteneriat│ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│Partener │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│Partener │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┘


        Partenerii vor asigura în bugetele proprii fondurile necesare pentru implementarea proiectului astfel:

┌────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar/ │totală a │eligibilă│aferentă │totală │
│partener │proiectului│din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │(fără │eligibile din│este │
│ │ │TVA) │PNRR │eligibilă│
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2 + 3 +│2 │3 │4 │
│ │4 │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │
│parteneriat,│ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘    ART. 8
        Modificări ale contractului/deciziei de finanţare
    (1) În situaţiile care implică modificarea contractului/deciziei de finanţare prin notificare realizată de liderul de parteneriat cu acordul prealabil al MAI-RI, dacă motivele de modificare sunt invocate/propuse de partener, acesta are obligaţia de a transmite către liderul de parteneriat solicitarea şi justificarea acesteia, cu respectarea prevederilor Cap. 3 din Anexa nr. 1 - condiţii generale a contractului/deciziei de finanţare.
    (2) În situaţiile care implică modificarea contractului/deciziei de finanţare prin act adiţional, dacă motivele de modificare sunt invocate/propuse de partener, acesta are obligaţia de a transmite către liderul de parteneriat solicitarea şi justificarea acesteia, cu cel puţin 40 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează/doreşte să intre în vigoare respectivele modificări şi, cel mai târziu, cu respectarea prevederilor Cap. 3 din Anexa nr. 1 - condiţii generale a contractului/deciziei de finanţare.
    (3) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului/deciziei de finanţare solicitate de liderul de parteneriat/partener trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele şi esenţa/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (4) În relaţia dintre liderul de parteneriat şi partenerul său, propunerile de modificare a clauzelor şi/sau anexelor contractului/deciziei de finanţare se realizează utilizând modelul/formatul agreat de MAI-RI.

    ART. 9
        Modificarea, încetarea, rezilierea şi suspendarea Acordului de parteneriat
    (1) Acordul de parteneriat poate fi modificat pe întreaga perioadă de implementare/eligibilitate a proiectului, în condiţiile şi situaţiile prevăzute la Cap. 3 din Anexa nr. 1 - condiţii generale a contractului/deciziei de finanţare, prin act adiţional, cu aprobarea prealabilă a MAI-RI.
    (2) Acordul de parteneriat încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 4 din contractul/decizia de finanţare.
    (3) Încetarea, rezilierea şi denunţarea unilaterală a contractului/deciziei de finanţare, respectiv încetarea şi retragerea finanţării sunt cauze de încetare a Acordului de parteneriat.
    (4) Părţile au dreptul de a denunţa unilateral Acordul de parteneriat în cazul în care această măsură este justificată, în condiţiile legii, de interesul public, în special, dar fără a se limita la situaţia în care această conduită este impusă de prevederile unui act normativ ulterior, în această situaţie părţile neputând pretinde daune-interese.
    (5) Suspendarea contractului/deciziei de finanţare atrage după sine şi suspendarea Acordului de parteneriat.

    ART. 10
        Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor (livrabilelor)
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul/decizia de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a liderului de parteneriat/partenerului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării contractului/deciziei de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului/deciziei de finanţare a proiectului nu fac obiectul prevederilor alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în contractul/decizia de finanţare.
    (3) Liderul de parteneriat/partenerul utilizează bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul contractului/deciziei de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.

    ART. 11
        Comunicarea între părţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul Acord de parteneriat se efectuează în scris.
    (2) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică.
    (3) Comunicările dintre părţi trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

    ART. 12
        Confidenţialitatea
    (1) Părţile convin să păstreze în stricta confidenţialitate informaţiile primite şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale, doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de parteneriat.

    ART. 13
        Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prevederile Acordului de parteneriat sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 3 alin. (2) şi alin. (3) din prezentul Acord de parteneriat.
    (2) Prezentul Acord de parteneriat obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii înţelegerii încheiate între părţi.
    (3) Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de parteneriat.
    (4) Părţile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului de parteneriat.
    (5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele dintre părţi nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţa judecătorească competentă.

    ART. 14
        Dispoziţii finale
    (6) În prezentul Acord de parteneriat, cu excepţia situaţiilor când din context rezultă altfel sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă ziua calendaristică.

    (7) Trimiterile la acte normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.
    (8) Acordul de parteneriat stabileşte cadrul juridic general în care se desfăşoară relaţia contractuală dintre liderul de parteneriat şi partenerul de proiect. Raporturile juridice dintre aceştia sunt guvernate de prezentul Acord de parteneriat care, împreună cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă legea părţilor.
    (9) Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, fiind încheiat în ... exemplare originale, în limba română, respectiv câte un exemplar pentru fiecare parte, toate având aceeaşi forţă juridică.


    Semnături

┌───────────┬───────────┬─────────┬────┐
│ │Numele şi │ │ │
│Instituţia │funcţia │Semnătura│ │
│şi rolul în│persoanei │şi │Data│
│proiect │autorizate │ştampila │ │
│ │să semneze │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │
├───────────┤ │ │ │
│Lider de │ │ │ │
│parteneriat│ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │
├───────────┤ │ │ │
│Partener de│ │ │ │
│proiect │ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │
├───────────┤ │ │ │
│Partener de│ │ │ │
│proiect │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────┴────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016