Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 24 martie 2022  privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 24 martie 2022 privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială

EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 291 bis din 25 martie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 443 din 24 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 martie 2022.
──────────
    GHID SPECIFIC - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE
    PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C5/1/A.2/1
        COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI REZILIENŢĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE
    OPERAŢIUNEA A.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE
    PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ

    PREAMBUL
        Acest document se aplică apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.2/1, Componenta C5 - Valul Renovării, Investiţia I1 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
        Apelul de proiecte se lansează prin aplicaţia electronică www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR
        Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de proiecte mai susmenţionat.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.2/1, aprobat şi publicat pe site-ul MDLPA.
        Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi folosind metoda de interpretare sistematică.
        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.2/1 să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.


    CUPRINS
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
    1.2. Obiective specifice, axe de investiţii
    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii/operaţiunii
    1.4. Indicatorii apelului de proiecte
    1.5. Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

    2. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE
    2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?
    2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare?
    2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
    2.4. Alocarea apelului de proiecte
    2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
    2.6. Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul apelului de proiecte
    2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?

    3. AJUTOR DE MINIMIS
    4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
    4.1. Eligibilitatea solicitantului şi a activităţilor
    4.2. Eligibilitatea cheltuielilor

    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare
    5.2. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel
    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate

    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    6.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    6.3. Renunţarea la cererea de finanţare
    6.4. Actualizarea documentaţiei tehnico-economice existente
    6.5. Contractarea proiectelor
    6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanţare

    7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
    8. ANEXE
    1. INFORMAŢII OBIECTIV DE INVESTIŢII
    1.1. Pilonul, componenta, obiectivul general
    Pilonul I. Tranziţia verde
    Componenta C5 - Valul Renovării
        Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.
        În cadrul Investiţiei 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale se va finanţa renovarea energetică a cel puţin 4,3 milioane mp de clădiri rezidenţiale multifamiliale, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică şi eficienţă energetică) şi proiecte de renovare energetică.
        Schema de finanţare va asigura faptul că cel puţin 90% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi utilizată pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice şi nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică şi alte lucrări complementare (cum ar fi protecţia împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerinţa relevantă de eficienţă energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puţin 50% în comparaţie cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepţia clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puţin 30% (renovare moderată) şi peste 60% (renovare aprofundată) în comparaţie cu situaţia anterioară renovării şi va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01)*1).
        *1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

        Pentru acest apel de proiecte destinat clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială sunt alocate 20% din fondurile aferente eficienţei energetice din cadrul Axei 1.


    Obiectiv general: Tranziţia către un fond construit rezilient şi verde
    1.2. Obiective specifice, axe de investiţii
        Obiective specifice: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (eficienţă energetică şi consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficienţă energetică şi consolidare seismică).
        Axa de investiţii 1: Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială
        Operaţiunea se adresează UAT-urilor din mediul rural şi urban, în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populaţie aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială, astfel încât prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană dedicate acestor zone, să se implementeze măsuri care să diminueze acţiunea factorilor ce generează sărăcie şi excluziune socială. Investiţiile realizate vor răspunde nevoilor comunităţilor marginalizate care ţin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiţii decente de locuire.
        Proiectele vizează clădiri situate în zone marginalizate:
    a) identificate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România*2) în baza informaţiilor transmise de 176 de primării în noiembrie 2013, (inclusiv Lista ZUM din oraşele/municipiile 20.000+ din România), respectiv în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România*3), sau
        *2) https://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P1430085232B00OUO0900Atlas.pdf
        *3) http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6 Atlas Rural RO 23Mar2016.pdf

    b) identificate prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană.
        Solicitantul va indica secţiunea/capitolul relevant din Atlasul zonelor urbane marginalizate sau din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, precum şi informaţii privind delimitarea zonei marginalizate (ex: numele străzilor care delimitează zona/comunitatea marginalizată).    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii/operaţiunii
        Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, respectiv:
        ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
        ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
        ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
        ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
        ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
        ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
        ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
        ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
        ● Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată*4);
        *4) Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea infrastructurii încastrate (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), realizate în cazul clădirilor supuse unor renovări majore (şi care deţin mai mult de 10 locuri de parcare)

        ● Alte tipuri de lucrări.


    1.4. Indicatorii apelului de proiecte
        ● reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/mp an)
        ● reducere a consumului de energie primară totală (kWh/mp an)
        ● consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/mp an)
        ● arie desfăşurată de clădire rezidenţială, renovată energetic (mp)
    ● reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg(CO2)/mp an)
        ● apartamente care vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de locuire (număr*)
        *) Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care locuiesc în clădirile rezidenţiale respective, conform listelor de întreţinere.

        Notă:
        Indicatorii vor fi preluaţi în cererea de finanţare, centralizat, la nivel de proiect.

        Centralizarea la nivel de cerere de finanţare a indicatorilor de proiect exprimaţi în kWh/mp an şi respectiv kg(CO2)/mp an se realizează prin utilizarea mediei aritmetice ponderate (având în vedere suprafaţa desfăşurată a clădirii).
        În cererea de finanţare vor fi prezentate - la nivel de componentă (bloc) şi centralizat (la nivelul cererii de finanţare)- următoarele informaţii, sub forma prezentată mai jos:

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Valoare la │Valoare la │
│Rezultate │începutul │finalul │
│ │implementării│implementării│
│ │proiectului │proiectului │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Consumul │ │ │
│anual │ │ │
│specific de │ │ │
│energie │ │ │
│finală pentru│ │ │
│încălzire │ │ │
│(kWh/mp an) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Consumul de │ │ │
│energie │ │ │
│primară │ │ │
│totală (kWh/ │ │ │
│mp an) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Consumul de │ │ │
│energie │ │ │
│primară │ │ │
│totală │ │ │
│utilizând │ │ │
│surse │ │ │
│convenţionale│ │ │
│(kWh/mp an) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Consumul de │ │ │
│energie │ │ │
│primară │ │ │
│totală │ │ │
│utilizând │ │ │
│surse │ │ │
│regenerabile │ │ │
│(kWh/ mp an) │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Nivel anual │ │ │
│estimat al │ │ │
│gazelor cu │ │ │
│efect de seră│ │ │
│(echivalent │ │ │
│kg(CO2)/ mp │ │ │
│an) │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    1.5. Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte
        Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.


    2. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE
    2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?
        Pentru Axa 1- Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, prin prezentul Ghid se lansează următorul apel:
        Apelul de proiecte de renovare energetică moderată*5) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.2/1
        *5) Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

        Apelul este structurat astfel:
        ● Prima rundă de atragere de fonduri:
        Apelul este deschis pentru toţi solicitanţii eligibili pentru acest apel de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil.
        Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, pe principiul primul venit, primul servit, în limita alocării financiare. Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:
    - În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, pe principiul primul venit, primul servit.
    2.2. Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare?
        ● Prima rundă
    - Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022
    – Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
    – Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
    – Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022

        ● A doua rundă
    - Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022
    – Data şi ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
    – Data şi ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.
    – Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare şi contractare: 31 decembrie 2022


    2.3. Modalitatea de depunere a proiectelor
        În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR, doar în intervalul menţionat la secţiunea de mai sus.
        Cererile de finanţare depuse prin sistemul informatic, precum şi toate documentele care le însoţesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanţare sau a persoanei împuternicite de către acesta.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor, exprimate în lei fără TVA, luând în considerate cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondenţă ulterioară cu privire la respectivul document.

    2.4. Alocarea apelului de proiecte
        Alocarea financiară acordată pentru lucrările de creştere a eficienţei energetice din cadrul Operaţiunii A. 2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială cuprinde:
    - alocare financiară din PNRR: 177.500.000 Euro
    – alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021*): 53.250.000 Euro
        *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

    – alocare financiară totală: 230.750.000 Euro.
    – realocare pentru finanţarea schemelor de ajutor de minimis, în cuantum de 11.537.500 Euro (5% din 230.750.0 Euro)

        Alocare financiară totală eligibilă**): 219.212.500 Euro,
        **) Valoarea totală eligibilă, alocată beneficiarilor a rezultat din valoarea obţinută prin cumularea valorii PNRR cu valoarea suplimentară acordată în baza prevederilor din OUG nr. 124/2021, din care 5% au fost realocate pentru finanţarea schemelor de ajutor de minimis, în cuantum de 11.537.500 Euro.

        Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.

    2.5. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect
        Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar per componentă (bloc de locuinţe) pentru lucrările de renovare moderată*) de 200 Euro/mp (arie arie desfăşurată**), fără TVA;
        *) Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.
        **) În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfăşurată cumulată a tuturor componentelor.

        Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.
        Sumele care vor depăşi pragurile sus-menţionate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.
        În cererea de finanţare va fi justificată respectarea cerinţei de mai sus, utilizând formula de calcul:
        Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfăşurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)

    2.6. Solicitanţii de finanţare eligibili în cadrul apelului de proiecte
        Solicitanţii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
        ● Unităţile Administrativ Teritoriale - UAT comună, oraş, municipiu, municipiu reşedinţă de judeţ, judeţ, Municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

        Asociaţia/Asociaţiile de proprietari va/vor pune la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.
        În cazul în care proprietarii nu sunt constituiţi în asociaţii de proprietari, aceştia vor pune la dispoziţia Solicitantului o Hotărâre a proprietarilor prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, care să conţină acordul scris al tuturor proprietarilor.
        Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari/Hotărârea proprietarilor trebuie să conţină următoarele informaţii minime:
    1) aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice,
    2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociaţiilor de proprietari şi toţi proprietarii în cazul în care nu există asociaţie de proprietari constituită);
    3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenţii în interiorul apartamentelor);
    4) numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

        În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporţia prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenţi fiecărei asociaţii de proprietari.
        În cazul în care în cadrul unei asociaţii de proprietari sunt incluse mai multe blocuri şi doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorităţii proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociaţiei de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociaţiei de proprietari respective.
        Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter.
        Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate spaţiile comerciale/spaţiile cu altă destinaţie situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.
        În situaţia în care există la parter spaţii comerciale/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spaţii, acestea vor fi tratate ca şi spaţiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.
        Atenţie: Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari/Hotărârea proprietarilor nu se va/vor include ca anexă la cererea de finanţare, ci se va/vor păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituţiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
        Se va avea în vedere Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H) şi Situaţii particulare aplicabile (Model G).
        ■ Totodată, Asociaţia/iile de proprietari/proprietarii va/vor prezenta la Solicitant un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociaţiilor de proprietari şi toţi proprietarii în cazul în care nu există asociaţie de proprietari constituită privind solicitarea finanţării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică.

        De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadrează în situaţiile prevăzute la punctele 3) şi 4) din paragraful anterior al prezentei secţiuni.
        În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.
        Atenţie! Tabelul de proprietari nu se va include ca anexă la cererea de finanţare depusa, ci se va păstra de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare, de către instituţiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
        Se va avea în vedere Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H) şi Situaţii particulare aplicabile (Model G).
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este terţ faţă de relaţia dintre Solicitant şi asociaţiile de proprietari care şi-au dat acordul pentru realizarea investiţiilor ce fac obiectul contractului de finanţare.
        Notă: Prevederile din prezentul ghid referitoare la asociaţiile de proprietari nu se aplică în cazul blocurilor cu destinaţie de locuinţe*6) sociale (definite conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată), aflate în proprietatea/administrarea solicitantului.
        *6) În categoria clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale nu se includ locuinţele sociale construite prin programele A.N.L.


    2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul apelului de proiecte?
        Solicitantul care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.
        Prin prezentul apel de proiecte este sprijinită realizarea de investiţii pentru renovarea energetică moderată a clădirilor*7) rezidenţiale multifamiliale (blocuri de locuinţe) din mediul rural şi urban, aflate într-o zonă urbană marginalizată delimitată geografic, conform criteriilor Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate sau Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România sau validată/declarată ca fiind zonă marginalizată în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană sau în Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) cu caracter integrat şi multisectorial.
        *7) Conform Legii nr. 372/2005, republicată, termenul "clădire" este definit ca ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv sistemele tehnice aferente acesteia, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior.

        O cerere de finanţare poate include una sau mai multe clădiri rezidenţiale multifamiliale (blocuri), fiecare dintre acestea constituind o "componentă" în cadrul proiectului.
        Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid.
        În accepţiunea prezentului Ghid, clădirea-bloc de locuinţe reprezintă:
    - fie proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale definite, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză,
    – fie proprietatea publică a UAT, având destinaţie de locuinţe sociale (definite conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată).

        Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe Asociaţii de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă, în vederea asigurării unei soluţii tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului. În anumite situaţii particulare, justificate, dacă blocurile/tronsoanele/scările pot fi delimitate din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice, acestea pot fi considerate clădiri distincte. Această delimitare nu se aplică în cazul clădirilor delimitate doar prin rost de dilatare.
        Prin prezentul apel de proiecte nu se finanţează:
        ● blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I şi II de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.    3. AJUTOR DE MINIMIS
        În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
        ● să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale indiferent de formă;
        ● să fie selectivă;
        ● să asigure un avantaj agentului economic;
        ● să distorsioneze ori să ameninţe să distorsioneze concurenţa sau să afecteze comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

        Ajutorul de stat în cadrul prezentului Ghid se va acorda prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, în cadrul "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale". Astfel, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din incinta clădirilor rezidenţiale multifamiliale deţinute de operatori economici, se va acorda un ajutor de minimis pentru operatorii economici respectivi, care va fi gestionat concomitent cu lucrările, pentru a se asigura derularea completă a lucrărilor de renovare energetică.
        Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 1 din 24 decembrie 2013. Schema de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013.
        Regulile de acordare a ajutoarelor de minimis sunt detaliate în cadrul schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 434/2022

    Valoarea ajutorului
        ● Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe perioada a trei ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
        ● Atunci când o întreprindere, care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost, desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 100.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile, care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.

    Întreprinderea unică
        ● În sensul Regulamentului de minimis, întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate.
        ● Plafonul de minimis (200.000 euro) se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate (din care întreprinderea solicitantă face parte), şi nu fiecărei întreprinderi în parte.
        ● Întreprinderea unică (grupul de întreprinderi legate) include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    5. o întreprindere care întreţine, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice.

        Astfel, dacă întreprinderile A şi B sunt legate (spre exemplu, A deţine peste 50% din părţile sociale ale lui B), atunci A şi B împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).
        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile de mai sus, constituie, de asemenea, o întreprindere unică. Astfel, dacă întreprinderea A este legată cu întreprinderea B, iar B este, la rândul ei, legată de întreprinderea C, atunci toate cele 3 întreprinderi constituie o întreprindere unică şi împreună vor putea beneficia de 200.000 euro (nu fiecare în parte de câte 200.000 euro).

    Cumulul ajutoarelor
        ● Plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele în regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat întreprinderea unică pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare.
        ● Cumularea ajutoarelor primite în regim de minimis se face indiferent de:
    a. Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
    b. Forma ajutoarelor (e.g. finanţare nerambursabilă, scutiri de la plata unor taxe, garanţii, facilităţi privind creditele primite, dobânzi subvenţionate, garanţii bancare)

        ● Solicitantul va încărca Declaraţia de eligibilitate (Model B2) completată şi semnată, de către reprezentantul legal al întreprinderii unice, în care va menţiona informaţiile referitoare la ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, precum şi informaţii din care să reiasă dacă este sau nu subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare.
        ● În cazul în care, după aplicarea regulilor de cumul, valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare depăşeşte plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), întreprinderea unică poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de schema de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon.

    Data acordării ajutorului de minimis
        ● Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
        ● În cazul prezentului Ghid, data acordării ajutorului este data la care întră în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului propus prin cererea de finanţare, indiferent de momentul efectuării plăţilor.

    4. CRITERII DE ELIGIBILITATE
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant începând cu momentul depunerii proiectului, implementării, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
        Pentru obţinerea finanţării, solicitantul şi proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul acestei secţiuni.
        Solicitantul va menţiona în cererea de finanţare în mod distinct care sunt clădirile (existente) care reprezintă Componente în cadrul proiectului, pentru care se vor verifica criteriile de eligibilitate, în condiţiile prevăzute la secţiunea 4 din prezentul ghid.
    4.1. Eligibilitatea solicitantului şi a activităţilor
    1. Forma de constituire a solicitantului
        Categoria solicitanţilor eligibili se regăseşte la secţiunea 2.6.

    2. Solicitantul face dovada capacităţii de finanţare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
     Solicitantul va completa şi semna Declaraţia de angajament (Model A).

    3. Solicitantul şi/sau reprezentantul legal, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declaraţia de eligibilitate
        Pentru completarea cererii de finanţare se va utiliza Declaraţia de eligibilitate (Model B1), în care sunt detaliate situaţiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestei axe/operaţiuni.

    4. Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul axei de investiţii/operaţiunii
        Activităţile eligibile ale proiectului se pot încadra în următoarele acţiuni (a se vedea detaliat Anexa 2 la prezentul ghid):
        Lucrări de creştere a eficienţei energetice:
        ● Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
        ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
        ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
        ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
        ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
        ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
        ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
        ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
        ● Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
        ● Alte tipuri de lucrări.

        Nu se finanţează prin PNRR:
    - investiţiile privind repararea/înlocuirea cazanului şi/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii

        Notă: Pentru proiectele de renovare energetică a clădirilor situate în regiunea SV Oltenia, unde se finanţează prin PNRR (componenta Energie) o nouă reţea de distribuţie (hydrogen ready), se va avea în vedere posibilitatea înlocuirii cu boilere de gaz în amestec cu hidrogen, care să fie compatibile cu acestea, numai în situaţia în care această opţiune va fi fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic (din fonduri existente la nivelul autorităţilor locale), după intrarea în funcţiune a reţelei şi racordarea consumatorilor. Aceste cheltuielile nu sunt considerate eligibile şi vor fi asigurate din fondurile proprii ale beneficiarului.
        Se va vedea Ordinul/Decizia/Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect. Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    5. O cerere de finanţare poate include unul sau mai multe blocuri, fiecare dintre acestea constituind o "componentă"
        Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    6. încadrarea proiectului în valoarea maximă eligibilă
        Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă, astfel cum este menţionată la secţiunea 2.5.
        Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare şi cu Declaraţia de asumare a implementării investiţiei (Model C).

    7. Proiectul propus spre finanţare include activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condiţiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid
        Activităţile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.
        Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014 - 2020.
        Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naţionale şi/sau europene de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Proiectul poate fi complementar cu proiecte de creştere a eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale implementate prin alte programe cu surse publice de finanţare naţionale şi/sau europene sau componente din cadrul PNRR, care vizează, pe lângă aceste tipuri de lucrări de renovare şi reabilitarea sistemului de termoficare, sistemul de gestiunea deşeurilor, iluminat public din surse regenerabile etc.
        Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B1). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    8. Perioada de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte 30 iunie 2026
        Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activităţile realizate înainte de semnarea contractului de finanţare, cât şi la activităţile ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanţare a proiectului.
        Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European.
        Se va vedea Declaraţia de angajament (Model B1). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    10. Proiectul respectă principiul "Do No Significant Harm" (DNSH)
        Solicitantul va declara în cadrul Declaraţiei de asumare a implementării investiţiei, modul prin care va asigura respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        Se va vedea Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E) şi informaţiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.
        În situaţia în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") şi nu prezintă documentele justificative, MDLPA va emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.

    11. Perioada de construire - clădirea este construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000
        Se va vedea Declaraţia de eligibilitate, cu indicarea documentului suport care certifică acest criteriu. (Model B1).

    12. Clădirea expertizată tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, la acţiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acţiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranţa utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă
        Pentru a fi eligibilă, o clădire trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să nu se încadreze în clasa I de risc seismic, să nu se încadreze în clasa II de risc seismic şi - dacă e cazul - să aibă finalizate lucrările de consolidare antiseismică la data depunerii proiectului.
        Atenţie: Pentru proiectele la care au fost încheiate contracte pentru serviciile de proiectare şi/sau execuţie până la data intrării în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.
        Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B1) şi informaţiile prezentate în documentaţia tehnică (Raport de expertiza tehnică). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare.

    13. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepţia clădirilor clasate sau în curs de clasare ca monumente şi a clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentaţiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)
        Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B1) şi informaţiile prezentate în documentaţia tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare şi a celor din Declaraţia de asumare a implementării investiţiei (Model C).

    14. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60%, în comparaţie cu starea de pre-renovare
        Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B1) şi informaţiile prezentate în documentaţia tehnică (Raportul de audit energetic, certificatul de performanţă energetică). Aspectele se corelează cu informaţiile completate în Cererea de finanţare şi a celor din Declaraţia de asumare a implementării investiţiei (Model C).

    15. în cazul clădirilor aflate în proprietatea publică a solicitantului, având destinaţie de locuinţe*8) sociale (definite conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată)
        *8) În categoria clădirilor cu destinaţie de locuinţe sociale nu se includ locuinţele sociale construite prin programele A.N.L.
        Drepturi asupra imobilului (clădire şi teren), obiect al proiectului, la momentul depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (cu excepţia superficiei şi concesiunii).
        Solicitantul la finanţare trebuie să demonstreze existenţa dreptului invocat asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul cererii de finanţare, conform legislaţiei în vigoare*):
        *) în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare În cazul proprietăţii, înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
    a) dreptul de proprietate publică
    b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică


        În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Atenţie: Din documentele privind dreptul de administrare trebuie să reiasă faptul că acesta este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei.
        Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investiţiei după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale).
        Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate activităţile aferente proiectului.
        Atenţie:
        Dacă pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finanţare, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condiţiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligaţia contractuală de a returna finanţarea acordată, precum şi alte penalităţi, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

        Prin imobil obiect al proiectului se înţelege terenul şi clădirea ce fac obiectul proiectului.
        Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizaţie de construire.
        Imobilul/imobilele (în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate - Declaraţia de eligibilitate- Model B1) care fac obiectul proiectului, care implică execuţia de lucrări de construcţii, îndeplineşte/ îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    - să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului,
    – să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,
    – să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

        Pentru elementele de mai sus, nu vor conduce la respingerea cererii de finanţare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului (de ex. servituţi legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).
        De asemenea, în cadrul acestei axe/operaţiuni, nu se consideră sarcină sau interdicţie care afectează implementarea proiectului şi care să conducă la respingerea cererii de finanţare din procesul de verificare:
    () închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor suprafeţe din terenul aferent imobilului, cu condiţia ca respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităţilor/ implementarea proiectului,
    () închirierea/darea în folosinţă gratuită/concesiunea a unor spaţii din clădirea aferentă imobilului.

        În accepţiunea MDLPA nu este considerată sarcină dreptul de administrare înscris în cartea funciară şi care nu afectează condiţiile de implementare.
        Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.
        Solicitantul, în cazul în care va primi finanţare din PNRR pentru investiţii în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
        ● să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        ● să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        ● să nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        Aceste elemente constituie clauze de reziliere a contractelor de finanţare.


    4.2. Eligibilitatea cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor:
        ● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
        ● Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 434/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprogundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale".

        Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:
    a) Cheltuieli pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice (cuprinse în devizul general - HG nr. 907/2016, la capitolul 4):
        ● Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
        ● Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
        ● Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
        ● Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
        ● Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
        ● Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
        ● Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
        ● Lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
        ● Alte tipuri de lucrări.


    b) Cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor tehnico-economice - documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, expertiza tehnică, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, efectuarea auditului energetic precum şi elaborarea certificatului de performanţă energetică înainte şi după intervenţie, asistenţa tehnică, consultanţa, obţinere de avize, acorduri, autorizaţii, comunicare şi publicitate şi alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 4 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 4 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 4 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 4 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.
        Este eligibilă valoarea TVA (asigurată din bugetul de stat) aferentă cheltuielilor eligibile.
        Cererile de transfer vor fi efectuate pentru suma totală necesară, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli.
        Cheltuieli neeligibile
    - Sumele care vor depăşi pragurile menţionate la secţiunea 2.5 şi valoarea TVA aferentă;
    – Investiţiile privind repararea/înlocuirea cazanului şi/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;
    – Alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (HG nr. 907/2016) la cap. 3 (pct. 3.7.2), cap. 4 (pct. 4.5 şi 4.6), cap. 5 (pct. 5.2.1);
    – alte cheltuieli privind imobilul (clădire şi teren) pe care se realizează investiţia care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din capitolul 4 din devizul general, descrise mai sus;
    – Valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.
    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - Cererea de finanţare, ale cărei secţiuni se completează în aplicaţia electronică.
    – Anexele la cererea de finanţare - set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică.

        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
    5.1. Limba utilizată în completarea cererii de finanţare
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.

    5.2. Anexele la cerere de finanţare aplicabile prezentului apel
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiţii a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR. Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:
    - se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare;
    – se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar semnare electronică şi încărcare în platforma electronică;
    – se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.

    1) Documentele statutare ale solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Vor fi prezentate/indicate Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului/preşedintelui consiliului judeţean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare) şi Hotărârea de constituire a consiliului local/judeţean.

    2) Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită, acolo unde este cazul, se va anexa la cererea de finanţare o copie a cărţii de identitate.

    3) Declaraţiile de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]
        Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită, acolo unde este cazul, şi se semnează conform prevederilor din secţiunea 2.3.

    4) împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul)
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]
        În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului, se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
        Observaţie: Dacă la depunere cererea de finanţare este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, iar pe parcursul procesului de verificare şi contractare se împuterniceşte o persoană pentru semnarea electronică extinsă a răspunsurilor la solicitările de clarificări, cu respectarea prevederilor din secţiunea 2.3, acest document se poate prezenta odată cu răspunsul la respectiva solicitare de clarificări.

    5) Declaraţii de eligibilitate
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se va completa în platformă/anexa Declaraţia de eligibilitate (Model B1) de către solicitant.
     Se va completa în platformă/anexa Declaraţia de eligibilitate (Model B2) de către întreprinderea/întreprinderile solicitante de ajutor de minimis.

    6) Declaraţia de angajament a solicitantului
        [se va genera automat şi este înglobată în cererea de finanţare]
     Se va completa în platformă/anexa Declaraţia de angajament (Model A).

    7) Declaraţia privind eligibilitatea TVA a solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se va vedea Declaraţia privind eligibilitatea TVA (Model D) aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare de către solicitant.

    8) Declaraţia privind asumarea implementării investiţiei a solicitantului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Se va vedea Declaraţia de asumare a implementării investiţiei (Model C).

    9) Proiectul vizează o zonă marginalizată din mediul urban/rural
        [se completează în platformă de către solicitant]
        Se va descrie în formatul cererii de finanţare cum s-a identificat zona marginalizată, conform Anexei 3 la prezentul Ghid.
        Proiectele vizează clădiri situate în zone marginalizate:
    a) identificate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România în baza informaţiilor transmise de 176 de primării în noiembrie 2013, (inclusiv Lista ZUM din oraşele/municipiile 20.000+ din România), respectiv în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, sau
    b) identificate prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană;

        Solicitantul va indica secţiunea/capitolul relevant din Atlasul zonelor urbane marginalizate sau din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, precum şi informaţii privind delimitarea zonei marginalizate (ex: numele străzilor care delimitează zona/comunitatea marginalizată).
     Se va vedea Declaraţia de eligibilitate (Model B1).

    10) Raport de expertiza tehnică (evaluare calitativă) a clădirii la acţiuni seismice (pentru fiecare componentă - clădire în parte)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Raportul este întocmit de către expertul tehnic atestat în urma expertizării tehnice a clădirii la acţiuni seismice şi conţine o sinteză a procesului de evaluare seismică a clădirii, furnizând informaţii care fundamentează decizia de încadrare a construcţiei în clasa de risc seismic. Raportul se elaborează conform Codului de proiectare seismică P100-3 în vigoare la momentul depunerii cererii de finanţare. Raportul trebuie să evidenţieze clar, în partea de concluzii, clasa de risc seismic în care este încadrată clădirea şi faptul că nu sunt necesare lucrări de intervenţie structurale pentru realizarea lucrărilor de eficienţă energetică propuse.
        Atenţie: Pentru proiectele care au activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condiţiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid, care au încheiate contracte pentru serviciile de proiectare şi/sau execuţie înainte de intrarea în vigoare a codului de proiectare P 100-3/2019, se va depune expertiza tehnică elaborată conform versiunii de cod în vigoare la data semnării contractelor.

    11) Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică (pentru fiecare componentă - clădire în parte)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Raportul de audit energetic este întocmit de către auditorul energetic şi conţine informaţii privind principalele caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi principalele concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Raportul de audit energetic se elaborează în conformitate cu prevederile din Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, Partea a III-a "Auditul şi certificatul de performanţă a clădiri", indicativ Mc 001, în vigoare.

    12) Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, în baza acordului asociaţiei de proprietari (dacă este cazul)
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va transmite hotărârea de aprobare pentru depunerea proiectului.
        În Hotărârea sus-menţionată trebuie să fie inclusă valoarea maximă eligibilă a proiectului (calculată în conformitate cu precizările din secţiunea 2.5 din prezentul ghid).
        De asemenea, se va preciza că solicitantul se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare.
        De asemenea, se va anexa o descriere sumară a investiţiei propusă prin proiect, în concordanţă cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia), aşa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descrişi la secţiunea 4.1.

    13) În cazul clădirilor aflate în proprietatea publică a solicitantului, având destinaţie de locuinţe sociale (definite conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată):
        Documentele anexate trebuie să demonstreze existenţa dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau dreptul de administrare asupra imobilului (teren şi clădire) aflat în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiţia.
    a. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor, la momentul depunerii cererii de finanţare sunt prezentate următoarele documente:Înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora.
        Aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiţia, precum şi suprafeţele aferente, în cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral;

    b. Pentru dovedirea dreptului de administrare a imobilului aflat în proprietate publică*) sunt prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanţare:
        *) în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    1. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este titularul dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică obiect al proiectului (care acoperă o perioadă corespunzătoare celei menţionate la secţiunea 4.1, la punctul 4.1.15 din prezentul document),
    2. Înregistrarea imobilelor (teren şi clădire) în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea dreptului de administrare, precum şi încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii).

        Aceste documente vor fi însoţite de un Tabel centralizator al numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiţia, precum şi suprafeţele aferente, în cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral.
        În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Atenţie: Din documentele privind drepturile asupra imobilului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de durabilitate a investiţiei.
        Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizaţie de construire.


    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatica, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal /persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:
    - Olograf de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită, pentru certificare la depunere.
    – sau
    – Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului;

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Atenţie!
        Pentru declaraţiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal nu se acceptă însuşirea şi semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic. Ulterior depunerii, cererile de finanţare vor intra într-un sistem non-competitiv de verificare şi contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv, încadrării în valoarea prealocată.
        După depunerea cererii de finanţare, se va analiza şi verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa informaţiilor în secţiunile din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).
        MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanţare şi/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanţi, există necorelări în cadrul cererii de finanţare şi/sau între cererea de finanţare şi documentele suport, MDLPA poate solicita clarificări cu scopul ca documentaţiile de contractare să fie corecte şi corelate.
        Termenul maxim de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secţiunii 2.2.
        Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanţare.
        În cazul proiectelor (cererilor de finanţare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii una sau mai multe componente este/sunt declarată/e neeligibilă/e şi/sau neconformă/e, iar restul componentelor sunt declarate eligibile şi conforme, cererea de finanţare poate fi acceptată la finanţare, cu solicitarea eliminării componentelor neeligibile şi/sau neconforme şi a revizuirii corespunzătoare a secţiunilor relevante din cererea de finanţare.
        După finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.

    6.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, se poate depune de către fiecare solicitant o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării de către MDLPA a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestaţiile depuse după termenul anterior de 5 zile lucrătoare vor fi respinse, rezultatul iniţial fiind menţinut.
        Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestaţie având acelaşi obiect.

    6.3. Renunţarea la cererea de finanţare
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei Hotărâri de retragere a proiectului (cererii de finanţare).
        Retragerea solicitării de finanţare se va realiza prin sistemul informatic, în maximum trei zile de la data aplicării.

    6.4. Actualizarea documentaţiei tehnico-economice existente
        Pentru proiectele care au elaborată documentaţia tehnico-economică (faza DALI) şi Hotărârea/decizia de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, înaintea depunerii cererii de finanţare, acestea se vor actualiza în scopul atingerii indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte, stabiliţi la secţiunea 1.4, precum şi pentru conformare cu cerinţele prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 12 şi 13, din prezentul ghid.
        Atenţie: Solicitanţii au obligaţia de a prezenta, înainte de semnarea contractului de finanţare, documentaţia tehnico-economică - DALI actualizată, împreună cu devizul general actualizat, precum şi Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici.

    6.5. Contractarea proiectelor
        MDLPA va întocmi documentaţiile de contractare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum şi în urma finalizării contestaţiilor depuse, cu respectarea condiţiei de încadrare în alocarea apelului de proiecte.
        În urma verificării documentaţiilor de contractare, MDLPA îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MDLPA va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
        Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare.
        Modelul de contract de finanţare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

    6.6. Documente de prezentat în etapa de implementare sau la finalizarea implementării contractelor de finanţare
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        MDLPA poate transmite solicitări de clarificări/completări cu privire la documentele solicitate în această secţiune. Netransmiterea unui răspuns complet şi în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanţare.
        Perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului apel.
    6.6.1. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 1 lună de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
    6.6.1.1. Documente justificative care să demonstreze încadrarea clădirii în zonă marginalizată, identificată în cadrul UAT (extras din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate/Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România sau din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană sau în Strategiile de Dezvoltare Locală). Până la prezentarea acestor documente nu se vor efectua plăţi în cadrul contractului.

    6.6.2. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
    6.5.1.1. Extras al cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită înainte de anul 2000 (dacă din conţinutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informaţiile respective)
        Dacă este cazul, un document justificativ pentru demonstrarea corespondenţei denumirii menţionate în cartea tehnică/fişa tehnică a blocului/alt document suport cu actuala denumire (adresă) a blocului.

    6.6.3. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
    6.6.3.1. Certificatul de urbanism
        Certificatul de urbanism trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent cererii de finanţare depuse (acesta fiind scopul specificat în certificatul de urbanism), împreună cu avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi avize, acorduri şi studii specifice, după caz.

    6.6.3.2. Documentaţia tehnico-economică - DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), împreună cu devizul general
        Se va transmite documentaţia tehnico-economică - DALI, împreună cu devizul general, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă: H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
        În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi, se va asigura atingerea indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte, stabiliţi la secţiunea 1.4, precum şi conformarea cu cerinţele prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 13 şi 14, din prezentul ghid. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime de execuţie a lucrărilor de execuţie aferente proiectului de 12 luni.
        Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanţare, dacă e cazul.
        De asemenea, se va ataşa o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile şi neeligibile.
        Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei se face în Declaraţia de angajament (Model A).
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborare DALI), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.

    6.6.3.3. Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, aprobată conform legii.
        Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.
        În cazul în care proiectul are la bază o documentaţie tehnico-economică actualizată (DALI actualizat), hotărârea anterior menţionată va fi anexată pentru documentaţia actualizată (iar dacă se menţionează doar modificarea unei hotărâri anterioare, atunci se va anexa şi documentul iniţial care a fost modificat).
        Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (DALI).


    6.6.4. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 9 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
        *) Excepţie fac proiectele pentru care procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestaţii.
    6.6.4.1. Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT)
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic) a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.
        Solicitantul va transmite contractul de achiziţie pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini.

    6.6.4.2. Autorizaţia de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)
        Se va transmite autorizaţia de construire eliberată în vederea realizării investiţiei aferente proiectului în termen de valabilitate.
        În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizaţie de construire la nivel de proiect, conform legislaţiei în vigoare, sau autorizaţii de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislaţiei în vigoare.

    6.6.4.3. Proiect tehnic (PT) şi, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic
        Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum şi procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic.
        Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT.
        Solicitantul se va asigura de menţionarea în cerinţele documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie (caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic), a măsurilor privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi va prezenta documentele justificative aferente.

    6.6.4.4. Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2, 3 şi 4 din Model G - Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model I).

    6.6.5. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 13 luni*) de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
        *) Excepţie fac proiectele pentru care procedura de achiziţie a lucrărilor de execuţie trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestaţii.
    6.6.5.1. Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora
        Contractul de lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) şi tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.
        Se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuţie aferente proiectului de 12 luni, fără a depăşi termenul limită de recepţie la terminarea lucrărilor de 30.06.2026.
        Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, actualizată conform contractului de lucrări semnat.


    6.6.6. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, atât după încheierea contractului de execuţie, cât şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat:
     Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în etapa de execuţie a lucrărilor de intervenţie), aşa cum sunt solicitate şi asumate prin Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E).

    6.6.7. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta în termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia:
        Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidenţieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte, stabiliţi la secţiunea 1.4 din prezentul ghid, obţinuţi prin implementarea proiectului, precum şi conformarea cu cerinţele prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 13 şi 14 din ghid.

    6.6.8. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuţie, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia:
        Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Plata finală a proiectului este condiţionată de prezentarea acestui document şi a certificatului de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la secţiunea 4.1, punctele 13 şi 14 din ghid.

    6.6.9. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuţie, în termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:
     Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific (model H) şi în anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile.
     Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2, 3 şi 4 din Model G - Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model I).

    6.6.10. Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, contractul de finanţare încheiat cu întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis, în termen de maxim 2 zile de la data semnării.
        Beneficiarul are obligaţia de a încărca în sistemul informatic toate documentele atribuirii contractelor de achiziţii încheiate pentru implementarea proiectului, în copie format .pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.    7. MODIFICAREA GHIDULUI SPECIFIC
        Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătăţirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanţilor de finanţare. MDLPA va emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenţei MDLPA va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorităţii.

    8. ANEXE

┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Identificare zone marginalizate │
│Anexa│- Indicatori cheie şi praguri │
│1 │minimale pentru validarea │
│ │zonelor ca fiind marginalizate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│Anexa│Listă de lucrări eligibile de │
│2 │creştere a eficienţei energetice│
└─────┴────────────────────────────────┘

        Prezentul Ghid prevede următoarele modele standard sau orientative:
     ● Declaraţia de angajament (Model A)
     ● Declaraţia de eligibilitate (Model B1)
     ● Declaraţia de eligibilitate (Model B2)
     ● Declaraţia de asumare a implementării investiţiei (Model C)
        ● Declaraţia privind eligibilitatea TVA a solicitantului (Model D)
     ● Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Model E)
     ● Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Model F)
     ● Situaţii particulare aplicabile - privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific (Model G)
     ● Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific (Model H)
     ● Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 3, 4 şi 5 din Model G - Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului pentru blocul de locuinţe

    ANEXA 1

    la cererea de finanţare
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
        IDENTIFICARE ZONE MARGINALIZATE
        Indicatori cheie şi praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate
        Investiţiile se adresează UAT-urilor din mediul rural şi urban, în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populaţie aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială, astfel încât prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană dedicate acestor zone, să se implementeze măsuri care să diminueze acţiunea factorilor ce generează sărăcie şi excluziune socială. Investiţiile realizate vor răspunde nevoilor comunităţilor marginalizate care ţin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiţii decente de locuire.
        Proiectele care se încadrează în acest apel vizează clădiri situate în zone marginalizate:
    a) identificate în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România în baza informaţiilor transmise de 176 de primării în noiembrie 2013, (inclusiv Lista ZUM din oraşele/municipiile 20.000+ din România), respectiv în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România;
    b) identificate prin Strategiile de Dezvoltare Locală sau Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană;

        Solicitantul va indica secţiunea/capitolul relevant din Atlasul zonelor urbane marginalizate sau din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, precum şi informaţii privind delimitarea zonei marginalizate (ex: numele străzilor care delimitează zona/comunitatea urbană marginalizată).
        Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România şi Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România, există trei criterii principale pentru definirea şi analiza diferitelor tipuri de zone/ comunităţi marginalizate şi anume: capitalul uman, ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de locuire.
        Zonele urbane marginalizate sunt definite ca zone din interiorul oraşelor şi municipiilor care nu satisfac un standard corespunzător pe principalele criterii de identificare a sărăciei, adică au deficit de capital uman, au un nivel scăzut de ocupare formală şi oferă condiţii improprii de locuire.
        La nivelul municipiului reşedinţă de judeţ, o zonă/ comunitate va fi considerată ca fiind marginalizată dacă demonstrează îndeplinirea cerinţelor minime prezentate în Tabelul 1 de mai jos.
        Tabel 1. Indicatori cheie şi praguri minimale pentru validarea zonelor urbane ca fiind marginalizate

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│Criterii/ │Indicatori cheie│Praguri │
│Dimensiune│ │minimale*)│
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor de │ │
│ │15-64 de ani │22,05% │
│ │care au absolvit│ │
│ │maxim 8 clase │ │
│ │(gimnaziu) │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor cu │ │
│Capital │dizabilităţi, │ │
│uman │boli cronice sau│ │
│ │alte afecţiuni │8% │
│ │care le │ │
│ │îngreunează │ │
│ │activităţile │ │
│ │zilnice │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │copiilor (0-17 │20,44% │
│ │ani) din │ │
│ │populaţia totală│ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor de │ │
│ │15-64 ani care │ │
│Ocuparea │nu sunt │ │
│forţei de │încadrate pe │22,15% │
│muncă │piaţa formală a │ │
│ │muncii şi nu │ │
│ │urmează o formă │ │
│ │de învăţământ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │locuinţelor fără│0% │
│ │curent electric │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │locuinţelor │ │
│ │supra-aglomerate│54,73% │
│ │(< 15,33 mp pe │ │
│Locuire │persoană) │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Nesiguranţă │ │
│ │locativă: │ │
│ │proporţia │ │
│ │gospodăriilor ce│12,32% │
│ │nu deţin │ │
│ │locuinţa în │ │
│ │proprietate │ │
│ │personală*) │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘

        *) Indicatorul Eurostat privind supraaglomerarea, fără condiţia referitoare la existenţa unei camere pe gospodărie. În mediul urban, pragurile sunt calculate folosind doar sectoarele de recensământ cu gospodării, cu un număr total de 50-500 de locuitori.

        În raport cu pragurile minimale din Tabelul 1, comunitatea este considerată ca marginalizată dacă îndeplineşte simultan următoarele trei condiţii:

    (1) are un nivel scăzut de capital uman;

    (2) are un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal;

    (3) are condiţii de locuire precară,

        unde:

    (1) o zonă/ comunitate are un nivel scăzut de capital uman dacă oricare doi din cei trei indicatori corespunzători din tabelul 1 au valori ce depăşesc pragul minimal aferent.

    (2) o zonă/ comunitate are un nivel scăzut de ocupare a forţei de muncă în sectorul formal dacă indicatorul corespunzător din tabelul 1 depăşeşte pragul minimal aferent.

    (3) o zonă/ comunitate are condiţii de locuire precară dacă cel puţin unul dintre indicatorii din tabelul 1 au valori ce depăşesc pragul minimal aferent.

        Comunităţile urbane marginalizate se referă la şase tipuri de zone:
    1. zone de tip ghetou cu blocuri
    2. zone de tip ghetou în foste colonii de muncitori
    3. zone de tip mahala cu case
    4. zone de tip mahala cu locuinţe improvizate
    5. zone de locuinţe sociale modernizate
    6. zone de locuinţe sociale sau clădiri ocupate abuziv în zone istorice.

        Zonele rurale marginalizate sunt definite ca zone compacte intravilane (sectoare de recensământ) în care locuiesc persoane cu un capital uman disproporţional de scăzut, cu puţine locuri de muncă declarate şi cu condiţii improprii de locuit, comparativ cu locuitorii din alte zone rurale.
        Tabel 2. Indicatori cheie şi praguri minimale pentru validarea zonelor rurale ca fiind marginalizate

┌──────────┬────────────────┬──────────┐
│Criterii/ │Indicatori cheie│Praguri │
│Dimensiune│ │minimale*)│
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor de │ │
│ │15-64 de ani │59,3% │
│ │care au absolvit│ │
│ │maxim 8 clase │ │
│ │(gimnaziu) │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor cu │ │
│Capital │dizabilităţi, │ │
│uman │boli cronice sau│ │
│ │alte afecţiuni │ │
│ │care le │ │
│ │îngreunează │ │
│ │activităţile │ │
│ │zilnice │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │copiilor (0-17 │ │
│ │ani) din │ │
│ │populaţia totală│ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │persoanelor de │ │
│ │15-64 ani care │ │
│Ocuparea │nu sunt │ │
│forţei de │încadrate pe │72,1% │
│muncă │piaţa formală a │ │
│ │muncii şi nu │ │
│ │urmează o formă │ │
│ │de învăţământ │ │
├──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │locuinţelor fără│2,7% │
│ │curent electric │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Proporţia │ │
│ │locuinţelor │ │
│ │supra-aglomerate│26,1% │
│ │(< 15,33 mp pe │ │
│Locuire │persoană) │ │
│ ├────────────────┼──────────┤
│ │Nesiguranţă │ │
│ │locativă: │ │
│ │proporţia │ │
│ │gospodăriilor ce│87,9% │
│ │nu deţin │ │
│ │locuinţa în │ │
│ │proprietate │ │
│ │personală*) │ │
└──────────┴────────────────┴──────────┘

        *) Indicatorul Eurostat privind supraaglomerarea, fără condiţia referitoare la existenţa unei camere pe gospodărie. În mediul rural, pragurile sunt calculate folosind doar sectoarele de recensământ cu gospodării, cu un număr total de minim 50 de locuitori


    ANEXA 2

    la cererea de finanţare
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2 - RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
        LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE
    1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
    - izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:
        ● înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată,
        ● înlocuirea tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre) către spaţiile neîncălzite sau insuficient încălzite

    – izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereţilor exteriori, inclusiv termo- hidroizolarea terasei):
        ● termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei,
        ● reabilitarea şarpantei, precum şi repararea şarpantei în cazul podurilor neîncălzite
        ● înlocuirea învelitorii cu o soluţie alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanţă termică superioară

    – închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
    – izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spaţii destinate activităţilor la parter
    – izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereţilor subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfăşurarea activităţii sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfăşurarea activităţii),
    – izolarea termică a pereţilor care formează anvelopa clădirii ce delimitează spaţiul încălzit de alte spaţii comune neîncălzite;

    2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
    - repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
    – înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului şi clădirea tip centrală termică;
    – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;
    – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice

    3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
    - soluţii de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    – soluţii de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spaţiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate
    – soluţii de ventilare mecanică centralizată sau cu unităţi individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanţă ridicată;
    – repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiţionare a aerului, a instalaţiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip "numai aer" cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip "aer-apă" cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;
    – instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor şi/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creşterea performanţei energetice a clădirii

    4) Reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri
    - reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
    – înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED;
    – instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

    5) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente
    - montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
    – montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare şi transmitere la distanţă a datelor)
    – realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
    – realizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiei de încălzire interioară cu distribuţie orizontală la nivelul apartamentelor şi modul de apartament inclusiv cu reglare şi contorizare inteligentă;
    – implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

    6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
    - montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă
    – realizarea de terase verzi, cu hidroizolaţii şi termoizolaţii, folosind sisteme complete de straturi şi substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spaţii pentru rădăcini şi colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile şi deschise pentru vegetaţia naturală, dacă acestea nu conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.

    7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
    - instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu captatoare solare termice sau electrice, instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficienţă şi sisteme centralizate de încălzire şi/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora

    8) Alte tipuri de lucrări
    - repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe
    – repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
    – demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
    – repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii
    – refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
    – înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acţionare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum şi repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/uşilor de acces, a sistemului de tracţiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate
    – reabilitarea/modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

        Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerinţelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenţie şi prevederilor legislative şi normative în vigoare referitoare la asigurarea cerinţelor de calitate, altele decât rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediu înconjurător, siguranţa şi accesibilitatea în exploatare, protecţia împotriva zgomotului şi utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
        PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
        COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTĂ ENERGETICĂ ŞI REZILIENTĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE
        OPERAŢIUNEA A.2: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C5/1/A.2/1
        Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se va urmări îmbunătăţirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică şi calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanţelor fondului construit şi asigurarea capacităţii tehnice pentru implementarea investiţiilor.
        În cadrul Investiţiei 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanţeze lucrări de creştere a eficienţei energetice a fondului construit existent, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale: renovarea moderată sau aprofundată/ renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale se va finanţa renovarea energetică a cel puţin 4,3 milioane mp de clădiri rezidenţiale multifamiliale, prin următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică şi eficienţă energetică) şi proiecte de renovare energetică.
        Schema de finanţare va asigura faptul că cel puţin 90% din alocarea totală pentru Axa 1 va fi utilizată pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice şi nu mai mult de 10% din alocare va fi utilizată pentru consolidarea seismică şi alte lucrări complementare (cum ar fi protecţia împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerinţa relevantă de eficienţă energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puţin 50% în comparaţie cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepţia clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puţin 30% (renovare moderată) şi de cel puţin 60% (renovare aprofundată) în comparaţie cu situaţia anterioară renovării şi va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01)*1).
        *1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RQ/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)6from=EN

        Pentru acest apel de proiecte destinat clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială sunt alocate 20% din fondurile aferente eficienţei energetice din cadrul Axei 1.
        Alocarea financiară din PNRR (177.500.000 Euro), pentru renovarea integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială au fost făcute în conformitate cu valorile stabilite în cadrul Componentei 5 - Valul Renovării, şi anume 20% din totalul fondurilor alocate lucrărilor de renovare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.
        Alocarea financiară provenită din PNRR a fost suplimentată în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, până la o valoare de 230.750.000 Euro.
        Alocarea financiară acordată pentru lucrările de creştere a eficienţei energetice din cadrul Operaţiunii A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială cuprinde:
    - alocare financiară din PNRR: 177.500.000 Euro
    – alocare financiară suplimentară, pe lângă finanţarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021*): 53.250.000 Euro
        *) Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

    – alocare financiară totală: 230.750.000 Euro.

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│Valoare │Valoare │Valoare │
│eligibilă │suplimentară │totală │
│PNRR (euro)│cf. OUG 124/ │eligibilă │
│ │2021*) (euro) │(euro) │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│177.500.000│53.250.000 │230.750.000│
└───────────┴──────────────┴───────────┘        Verificarea aplicării principiului DNSH

┌───────────┬───────┬───────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Rezultat │Documente │Observaţii │
│Perioada de│ │ │ │(Da/Nu/Nu│justificative│(obligatoriu│
│realizare a│nr.crt.│Elemente de │Obiectiv│este │privind │in situaţia │
│verificării│ │verificare │de mediu│aplicabil│conformarea │în cazul N/ │
│ │ │ │ │N/A) │cu cerinţele │A) │
│ │ │ │ │ │DNSH │ │
├───────────┼───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │În proiect │ │ │ │ │
│ │ │clădirea este │ │ │ │ │
│ │ │utilizată │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │1 │extracţia, │OM 1 │ │ │ │
│ │ │depozitarea, │ │ │ │ │
│ │ │transportul sau│ │ │ │ │
│ │ │producţia de │ │ │ │ │
│ │ │combustibili │ │ │ │ │
│ │ │fosili? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Există un │ │ │ │ │
│ │ │certificat de │ │ │ │ │
│ │ │performanţă │OM 1 OM │ │ │ │
│ │2 │energetică │2 │ │ │ │
│ │ │elaborat │ │ │ │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │ │
│ │ │renovare? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Există o │ │ │ │ │
│ │ │estimare a │ │ │ │ │
│ │ │valorilor │ │ │ │ │
│ │3 │prevăzute în │OM 1 OM │ │ │ │
│ │ │certificatului │2 │ │ │ │
│ │ │de performanţă │ │ │ │ │
│ │ │energetică după│ │ │ │ │
│ │ │renovare? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │în raportul de │ │ │ │ │
│ │ │audit energetic│ │ │ │ │
│ │ │se menţionează │ │ │ │ │
│ │ │măsurile │ │ │ │ │
│ │ │propuse de │ │ │ │ │
│ │ │renovare │OM 1 OM │ │ │ │
│ │4 │necesare pentru│2 │ │ │ │
│ │ │atingerea │ │ │ │ │
│ │ │indicatorilor │ │ │ │ │
│ │ │de eficienţă │ │ │ │ │
│ │ │energetică │ │ │ │ │
│ │ │prevăzuţi prin │ │ │ │ │
│ │ │proiect? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │în raportul de │ │ │ │ │
│ │ │audit energetic│ │ │ │ │
│ │ │se menţionează │ │ │ │ │
│ │ │valorile │ │ │ │ │
│ │5 │indicatorilor │OM 1 OM │ │ │ │
│ │ │de eficienţă │2 │ │ │ │
│ │ │energetică │ │ │ │ │
│ │ │prevăzuţi a se │ │ │ │ │
│ │ │obţine după │ │ │ │ │
│ │ │renovare? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură că │ │ │ │ │
│ │ │materialele de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie şi │ │ │ │ │
│ │ │componentele │ │ │ │ │
│ │ │utilizate la │ │ │ │ │
│ │6 │renovarea │OM 5 │ │ │ │
│ │ │clădirii nu │ │ │ │ │
│ │ │conţin azbest │ │ │ │ │
│ │ │şi nici │ │ │ │ │
│ │ │substanţe care │ │ │ │ │
│ │ │prezintă motive│ │ │ │ │
│ │ │de îngrijorare │ │ │ │ │
│ │ │deosebită? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │7 │utilizarea │OM 5 │ │ │ │
│ │ │produselor de │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │non-toxice? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │ │
│ │8 │produselor de │OM 5 │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │reciclabile şi │ │ │ │ │
│ │ │biodegradabile?│ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │ │
│ │ │produselor de │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │fabricate la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │9 │industriei │OM 5 │ │ │ │
│ │ │locale, din │ │ │ │ │
│ │ │materii prime │ │ │ │ │
│ │ │produse în │ │ │ │ │
│ │ │zonă, folosind │ │ │ │ │
│ │ │tehnici care nu│ │ │ │ │
│ │ │afectează │ │ │ │ │
│ │ │mediul? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │au în vedere │ │ │ │ │
│ │ │măsuri privind │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │calităţii │ │ │ │ │
│ │ │aerului │ │ │ │ │
│ │10 │interior, prin │OM 5 │ │ │ │
│ │ │evitarea │ │ │ │ │
│ │ │utilizării de │ │ │ │ │
│ │ │ceruri şi │ │ │ │ │
│ │ │lacuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │curăţarea │ │ │ │ │
│ │ │suprafeţelor? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │au în vedere │ │ │ │ │
│ │ │măsuri privind │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │calităţii │ │ │ │ │
│ │ │aerului │ │ │ │ │
│ │ │interior, prin │ │ │ │ │
│ │ │evitarea │ │ │ │ │
│ │ │utilizării de │ │ │ │ │
│ │ │materiale de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie, ce│ │ │ │ │
│ │ │conţin │ │ │ │ │
│ │ │substanţe │ │ │ │ │
│ │ │precum │ │ │ │ │
│ │11 │formaldehida │OM 5 │ │ │ │
│ │ │(din placaj), │ │ │ │ │
│ │ │compuşi │ │ │ │ │
│ │ │organici │ │ │ │ │
│ │ │volatili │ │ │ │ │
│ │ │cancerigeni şi │ │ │ │ │
│ │ │substanţele │ │ │ │ │
│ │ │ignifuge din │ │ │ │ │
│ │ │numeroase │ │ │ │ │
│ │ │materiale sau │ │ │ │ │
│ │ │radonul care │ │ │ │ │
│ │ │provine, atât │ │ │ │ │
│ │ │din soluri, cât│ │ │ │ │
│ │ │şi din │ │ │ │ │
│ │ │materialele de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │au în vedere │ │ │ │ │
│ │ │măsuri privind │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │ │calităţii │ │ │ │ │
│ │ │aerului │ │ │ │ │
│ │ │interior, prin │ │ │ │ │
│ │12 │reducerea │OM 5 │ │ │ │
│ │ │concentraţiei │ │ │ │ │
│ │ │de radon care │ │ │ │ │
│ │ │provine, atât │ │ │ │ │
│ │ │din soluri, cât│ │ │ │ │
│ │ │şi din │ │ │ │ │
│ │ │materialele de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │ │utilizarea │ │ │ │ │
│ │ │materialelor de│ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │care conduc la │ │ │ │ │
│ │13 │reducerea │OM 5 │ │ │ │
│ │ │zgomotului, a │ │ │ │ │
│ │ │prafului şi a │ │ │ │ │
│ │ │emisiilor │ │ │ │ │
│ │ │poluante în │ │ │ │ │
│ │ │timpul │ │ │ │ │
│ │ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │ │renovare? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │ │reduceri │ │ │ │ │
│ │ │semnificative │ │ │ │ │
│ │ │ale emisiilor │ │ │ │ │
│ │ │în aer şi la o │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţire │ │ │ │ │
│ │ │ulterioară a │ │ │ │ │
│ │14 │sănătăţii │OM 5 │ │ │ │
│ │ │publice prin │ │ │ │ │
│ │ │creşterea │ │ │ │ │
│ │ │performanţei de│ │ │ │ │
│ │ │izolare termică│ │ │ │ │
│ │ │a anvelopei │ │ │ │ │
│ │ │clădirilor şi │ │ │ │ │
│ │ │înlocuirea │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor de │ │ │ │ │
│ │ │încălzire? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │au în vedere │ │ │ │ │
│ │ │măsuri de │ │ │ │ │
│ │ │creştere a │ │ │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │ │ │
│ │ │energetice prin│ │ │ │ │
│ │ │înlocuirea │ │ │ │ │
│ │ │cazanului din │ │ │ │ │
│ │ │centrală, în │ │ │ │ │
│ │ │cazurile în │ │ │ │ │
│ │ │care centralele│ │ │ │ │
│ │ │termice │ │ │ │ │
│ │ │existente la │ │ │ │ │
│Înainte de │ │nivelul │ │ │ │ │
│începerea │ │clădirii sunt │ │ │ │ │
│execuţiei │15 │depăşite moral,│OM 1 OM │ │ │ │
│lucrărilor │ │uzate tehnic şi│2 │ │ │ │
│de renovare│ │au randament │ │ │ │ │
│energetică │ │energetic │ │ │ │ │
│ │ │scăzut şi nu │ │ │ │ │
│ │ │pot asigura │ │ │ │ │
│ │ │integral, în │ │ │ │ │
│ │ │condiţii de │ │ │ │ │
│ │ │eficienţă │ │ │ │ │
│ │ │energetică, │ │ │ │ │
│ │ │agentul termic │ │ │ │ │
│ │ │şi apa caldă │ │ │ │ │
│ │ │menajeră pentru│ │ │ │ │
│ │ │locatarii │ │ │ │ │
│ │ │clădirii/ │ │ │ │ │
│ │ │clădirilor │ │ │ │ │
│ │ │deservite? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │au în vedere │ │ │ │ │
│ │ │măsuri de │ │ │ │ │
│ │ │creştere a │ │ │ │ │
│ │ │randamentului │ │ │ │ │
│ │ │de funcţionare │ │ │ │ │
│ │ │a cazanelor şi/│ │ │ │ │
│ │ │sau │ │ │ │ │
│ │ │arzătoarelor │ │ │ │ │
│ │16 │din centrala │OM 1 OM │ │ │ │
│ │ │termică proprie│2 │ │ │ │
│ │ │prin repararea │ │ │ │ │
│ │ │acestora sau │ │ │ │ │
│ │ │prin instalarea│ │ │ │ │
│ │ │unui nou sistem│ │ │ │ │
│ │ │de încălzire/ │ │ │ │ │
│ │ │nou sistem de │ │ │ │ │
│ │ │furnizare a │ │ │ │ │
│ │ │apei calde de │ │ │ │ │
│ │ │consum? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │are în vedere │ │ │ │ │
│ │ │instalarea unor│ │ │ │ │
│ │ │sisteme │ │ │ │ │
│ │ │alternative de │ │ │ │ │
│ │ │producere a │ │ │ │ │
│ │ │energiei: surse│ │ │ │ │
│ │ │regenerabile de│ │ │ │ │
│ │17 │energie în │OM 1 OM │ │ │ │
│ │ │scopul │2 │ │ │ │
│ │ │reducerii │ │ │ │ │
│ │ │consumurilor │ │ │ │ │
│ │ │energetice din │ │ │ │ │
│ │ │surse │ │ │ │ │
│ │ │convenţionale │ │ │ │ │
│ │ │şi a emisiilor │ │ │ │ │
│ │ │de gaze cu │ │ │ │ │
│ │ │efect de seră? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect │ │ │ │ │
│ │ │sunt prevăzute │ │ │ │ │
│ │ │condiţiile de │ │ │ │ │
│ │ │mediu adecvate │ │ │ │ │
│ │ │precum şi │ │ │ │ │
│ │ │condiţiile │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │
│ │ │funcţionarea │ │ │ │ │
│ │ │staţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │încărcare* │ │ │ │ │
│ │ │pentru vehicule│ │ │ │ │
│ │18 │electrice (care│OM 2 │ │ │ │
│ │ │are loc în │ │ │ │ │
│ │ │exterior), prin│ │ │ │ │
│ │ │asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │rezistenţei │ │ │ │ │
│ │ │echipamentelor │ │ │ │ │
│ │ │şi funcţionării│ │ │ │ │
│ │ │acestora la │ │ │ │ │
│ │ │manifestările │ │ │ │ │
│ │ │schimbărilor │ │ │ │ │
│ │ │climatice şi la│ │ │ │ │
│ │ │alte dezastre │ │ │ │ │
│ │ │naturale? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │are în vederea │ │ │ │ │
│ │ │optimizarea │ │ │ │ │
│ │ │sistemelor │ │ │ │ │
│ │ │tehnice din │ │ │ │ │
│ │ │clădirile │ │ │ │ │
│ │19 │renovate pentru│OM 2 │ │ │ │
│ │ │a oferi confort│ │ │ │ │
│ │ │termic │ │ │ │ │
│ │ │ocupanţilor │ │ │ │ │
│ │ │chiar şi în │ │ │ │ │
│ │ │temperaturile │ │ │ │ │
│ │ │extreme │ │ │ │ │
│ │ │respective? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │are în vedere │ │ │ │ │
│ │ │ca 70 % (în │ │ │ │ │
│ │ │greutate) din │ │ │ │ │
│ │ │deşeurile │ │ │ │ │
│ │ │nepericuloase │ │ │ │ │
│ │ │provenite din │ │ │ │ │
│ │ │activităţi de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie şi │ │ │ │ │
│ │20 │demolări şi │OM 4 │ │ │ │
│ │ │generate pe │ │ │ │ │
│ │ │şantier să fie │ │ │ │ │
│ │ │pregătite │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │reutilizare, │ │ │ │ │
│ │ │reciclare şi │ │ │ │ │
│ │ │alte operaţiuni│ │ │ │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │valorificare? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură │ │ │ │ │
│ │ │amplasarea │ │ │ │ │
│ │ │staţiilor de │ │ │ │ │
│ │ │încărcare*) în │ │ │ │ │
│ │ │afara sau în │ │ │ │ │
│ │ │apropierea │ │ │ │ │
│ │ │zonelor │ │ │ │ │
│ │ │sensibile din │ │ │ │ │
│ │ │punctul de │ │ │ │ │
│ │ │vedere al │ │ │ │ │
│ │ │biodiversităţii│ │ │ │ │
│ │ │(reţeaua de │ │ │ │ │
│ │21 │arii protejate │OM 6 │ │ │ │
│ │ │Natura 2000, │ │ │ │ │
│ │ │siturile │ │ │ │ │
│ │ │naturale │ │ │ │ │
│ │ │înscrise pe │ │ │ │ │
│ │ │Lista │ │ │ │ │
│ │ │patrimoniului │ │ │ │ │
│ │ │mondial UNESCO │ │ │ │ │
│ │ │şi principalele│ │ │ │ │
│ │ │zone de │ │ │ │ │
│ │ │biodiversitate,│ │ │ │ │
│ │ │precum şi alte │ │ │ │ │
│ │ │zone protejate │ │ │ │ │
│ │ │etc)? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │asigură un │ │ │ │ │
│ │ │nivel ridicat │ │ │ │ │
│ │ │de etanşeitate │ │ │ │ │
│ │ │la aer a │ │ │ │ │
│ │ │clădirii, prin │ │ │ │ │
│ │ │aplicarea de │ │ │ │ │
│ │ │tehnologii │ │ │ │ │
│ │ │adecvate de │ │ │ │ │
│ │ │reducere a │ │ │ │ │
│ │ │permeabilităţii│ │ │ │ │
│ │22 │la aer a │OM 1 OM │ │ │ │
│ │ │elementelor de │2 │ │ │ │
│ │ │anvelopă opace │ │ │ │ │
│ │ │şi asigurarea │ │ │ │ │
│ │ │continuităţii │ │ │ │ │
│ │ │stratului etanş│ │ │ │ │
│ │ │la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │anvelopei │ │ │ │ │
│ │ │clădirii şi │ │ │ │ │
│ │ │montarea │ │ │ │ │
│ │ │corespunzătoare│ │ │ │ │
│ │ │a tâmplăriei │ │ │ │ │
│ │ │termoizolante? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Prin proiect se│ │ │ │ │
│ │ │are în vedere │ │ │ │ │
│ │ │înlocuirea cu │ │ │ │ │
│ │ │boilere de gaz │ │ │ │ │
│ │ │mixat cu │ │ │ │ │
│ │ │hidrogen, care │ │ │ │ │
│ │ │să fie │ │ │ │ │
│ │ │compatibile │ │ │ │ │
│ │ │pentru toate │ │ │ │ │
│ │ │reabilitările │ │ │ │ │
│ │ │potenţiale care│ │ │ │ │
│ │ │vor avea loc în│ │ │ │ │
│ │ │regiunea SV │ │ │ │ │
│ │ │Oltenia unde se│ │ │ │ │
│ │ │finanţează prin│ │ │ │ │
│ │ │PNRR │ │ │ │ │
│ │ │(componenta │ │ │ │ │
│ │ │Energie) │ │ │ │ │
│ │ │aceasta nouă │ │ │ │ │
│ │ │reţea de │OM 1 OM │ │ │ │
│ │23 │distribuţie │2 │ │ │ │
│ │ │(hidrogen │ │ │ │ │
│ │ │ready), în │ │ │ │ │
│ │ │situaţia în │ │ │ │ │
│ │ │care această │ │ │ │ │
│ │ │opţiune se │ │ │ │ │
│ │ │consideră a fi │ │ │ │ │
│ │ │fezabilă din │ │ │ │ │
│ │ │punct de vedere│ │ │ │ │
│ │ │tehnic şi │ │ │ │ │
│ │ │economic (din │ │ │ │ │
│ │ │fonduri │ │ │ │ │
│ │ │existente la │ │ │ │ │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │
│ │ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │ │locale), după │ │ │ │ │
│ │ │intrarea în │ │ │ │ │
│ │ │funcţie a │ │ │ │ │
│ │ │reţelei şi │ │ │ │ │
│ │ │racordarea │ │ │ │ │
│ │ │consumatorilor?│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Există un │ │ │ │ │
│ │ │certificat de │ │ │ │ │
│ │ │performanţă │ │ │ │ │
│ │ │energetică emis│ │ │ │ │
│ │24 │de un auditor │OM 1 │ │ │ │
│ │ │energetic │ │ │ │ │
│ │ │atestat la │ │ │ │ │
│ │ │finalizarea │ │ │ │ │
│ │ │lucrărilor? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Au fost │ │ │ │ │
│ │ │implementate │ │ │ │ │
│ │ │soluţiile │ │ │ │ │
│ │25 │stabilite prin │OM 1 │ │ │ │
│ │ │raportul de │ │ │ │ │
│ │ │audit │ │ │ │ │
│ │ │energetic? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Există │ │ │ │ │
│ │ │declaraţii de │ │ │ │ │
│ │ │performanţă │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │produsele │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │construcţii, │ │ │ │ │
│ │ │întocmite de │ │ │ │ │
│ │ │producători, │ │ │ │ │
│ │ │sau declaraţii │ │ │ │ │
│ │ │de conformitate│ │ │ │ │
│ │ │(dacă sunt │ │ │ │ │
│ │ │utilizate │ │ │ │ │
│ │ │produse pentru │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │care face │ │ │ │ │
│ │ │obiectul unei │ │ │ │ │
│ │26 │specificaţii │OM 5 │ │ │ │
│ │ │tehnice │ │ │ │ │
│ │ │nearmonizate) │ │ │ │ │
│ │ │sau agrement │ │ │ │ │
│ │ │tehnic în │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │(dacă sunt │ │ │ │ │
│ │ │utilizate │ │ │ │ │
│ │ │produse pentru │ │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │ │
│ │ │pentru care nu │ │ │ │ │
│ │ │există │ │ │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │ │ │
│ │ │tehnice │ │ │ │ │
│ │ │armonizate sau │ │ │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │ │ │
│ │ │tehnice │ │ │ │ │
│ │ │nearmonizate), │ │ │ │ │
│ │ │după caz? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Există un │ │ │ │ │
│ │ │raport/document│ │ │ │ │
│ │ │din care reiese│ │ │ │ │
│ │ │că cel puţin 70│ │ │ │ │
│ │ │% (în greutate)│ │ │ │ │
│ │ │din deşeurile │ │ │ │ │
│ │ │nepericuloase │ │ │ │ │
│ │ │provenite din │ │ │ │ │
│ │ │activităţi de │ │ │ │ │
│ │ │construcţie şi │ │ │ │ │
│ │ │demolări şi │ │ │ │ │
│ │ │generate pe │ │ │ │ │
│ │ │şantier vor fi │ │ │ │ │
│ │27 │pregătite │OM 4 │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │reutilizare, │ │ │ │ │
│ │ │reciclare şi │ │ │ │ │
│ │ │alte operaţiuni│ │ │ │ │
│ │ │de valorificare│ │ │ │ │
│ │ │materială, │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │operaţiuni de │ │ │ │ │
│ │ │umplere care │ │ │ │ │
│ │ │utilizează │ │ │ │ │
│ │ │deşeuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │a înlocui alte │ │ │ │ │
│ │ │materiale? │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │
│După │ │deşeurile │ │ │ │ │
│finalizarea│ │generate din │ │ │ │ │
│execuţiei │ │activităţile de│ │ │ │ │
│lucrărilor │ │construcţie şi │ │ │ │ │
│de renovare│ │demolări au │ │ │ │ │
│energetică │ │fost luate în │ │ │ │ │
│ │ │considerare │ │ │ │ │
│ │ │cele mai bune │ │ │ │ │
│ │ │tehnici │ │ │ │ │
│ │ │disponibile, │ │ │ │ │
│ │ │care să permită│ │ │ │ │
│ │ │îndepărtarea şi│ │ │ │ │
│ │ │manipularea în │ │ │ │ │
│ │ │siguranţă a │ │ │ │ │
│ │ │substanţelor │ │ │ │ │
│ │ │periculoase, │ │ │ │ │
│ │ │reutilizarea şi│ │ │ │ │
│ │28 │reciclare de │OM 4 │ │ │ │
│ │ │înaltă calitate│ │ │ │ │
│ │ │prin │ │ │ │ │
│ │ │îndepărtarea │ │ │ │ │
│ │ │selectivă a │ │ │ │ │
│ │ │materialelor, │ │ │ │ │
│ │ │folosind │ │ │ │ │
│ │ │sistemele de │ │ │ │ │
│ │ │sortare │ │ │ │ │
│ │ │disponibile │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │deşeurile din │ │ │ │ │
│ │ │construcţii şi │ │ │ │ │
│ │ │demolări, │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │folosind │ │ │ │ │
│ │ │tehnici de │ │ │ │ │
│ │ │demolare │ │ │ │ │
│ │ │selectivă │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │
│ │ │echipamentele │ │ │ │ │
│ │ │destinate │ │ │ │ │
│ │ │producţiei de │ │ │ │ │
│ │ │energie din │ │ │ │ │
│ │ │surse │ │ │ │ │
│ │ │regenerabile │ │ │ │ │
│ │ │prevăzute prin │ │ │ │ │
│ │ │proiect, sunt │ │ │ │ │
│ │ │disponibile │ │ │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │ │ │
│ │ │tehnice în ceea│ │ │ │ │
│ │29 │ce priveşte │OM 4 │ │ │ │
│ │ │durabilitatea │ │ │ │ │
│ │ │şi potenţialul │ │ │ │ │
│ │ │lor de reparare│ │ │ │ │
│ │ │şi de │ │ │ │ │
│ │ │reciclare, │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │limitarea │ │ │ │ │
│ │ │generării de │ │ │ │ │
│ │ │deşeuri în │ │ │ │ │
│ │ │procesele │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │construcţiilor │ │ │ │ │
│ │ │şi demolărilor?│ │ │ │ │
│ ├───────┼───────────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │Pentru │ │ │ │ │
│ │ │sistemele │ │ │ │ │
│ │ │tehnice ale │ │ │ │ │
│ │ │clădirii: │ │ │ │ │
│ │ │sisteme de │ │ │ │ │
│ │ │climatizare şi/│ │ │ │ │
│ │ │sau ventilare │ │ │ │ │
│ │ │mecanică │ │ │ │ │
│ │ │prevăzute prin │ │ │ │ │
│ │ │proiect, sunt │ │ │ │ │
│ │ │disponibile │ │ │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │ │ │
│ │ │tehnice în ceea│ │ │ │ │
│ │30 │ce priveşte │OM 4 │ │ │ │
│ │ │durabilitatea │ │ │ │ │
│ │ │şi potenţialul │ │ │ │ │
│ │ │lor de reparare│ │ │ │ │
│ │ │şi de │ │ │ │ │
│ │ │reciclare, │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │
│ │ │limitarea │ │ │ │ │
│ │ │generării de │ │ │ │ │
│ │ │deşeuri în │ │ │ │ │
│ │ │procesele │ │ │ │ │
│ │ │aferente │ │ │ │ │
│ │ │construcţiilor │ │ │ │ │
│ │ │şi demolărilor?│ │ │ │ │
└───────────┴───────┴───────────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

        *) elementele de verificare referitoare la staţiile de încărcare se aplică doar în cazul proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte de renovare energetică (moderată şi aprofundată) a clădirilor publice(PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1)şi a clădirilor rezidenţiale multifamiliale (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1).


    ANEXA 1

    la ghidul specific

    Model A
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
                       Declaraţie de angajament pentru solicitant
        Subsemnatul ..................., CNP ..............., posesor al CI seria ... nr. ......., eliberată de ................., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ■ Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de parteneriat, dacă este cazul)
        ■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta 5 - Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ■ Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
        ■ În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
    () menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
    () nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii /clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
    () nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ■ Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării, prin includerea măsurilor necesare pentru conformarea cu Pilonul Social European.
        ■ Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ■ Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea realizării performanţelor energetice minime impuse de legislaţia naţională şi europeană aplicabilă, în vigoare.
        ■ Să notifice MDLPA asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ■ Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul),
    () Documente justificative care să demonstreze încadrarea clădirii în zonă marginalizată, identificată în cadrul UAT (extras din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate/Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România sau din Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană sau în Strategiile de Dezvoltare Locală),
    () Extrasul cărţii tehnice a clădirii, fişa tehnică a clădirii, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau alt document justificativ din care să rezulte faptul că respectiva clădire a fost construită până la începutul anului 2000 (dacă din conţinutul Raportului de expertiză tehnică nu reies informaţiile respective),
    () Certificatul de urbanism,
    () Documentaţia tehnico-economică (DALI), împreună cu devizul general
    () Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,
    () Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT),
    () Autorizaţia de construire,
    () Proiect tehnic (PT) şi, dacă este cazul, Hotărârea/decizia de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepţie a proiectului tehnic
    () Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora,
    () Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") în documentele de atribuire a contractelor de achiziţie pentru elaborare SF/DALI, proiect tehnic, execuţie lucrări,
    () Certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor,
    () Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Model B1
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRUГ COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
                              Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
        Subsemnatul ................, CNP ................ posesor al CI seria ... nr. ......, eliberată de ................., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al ................. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul .................., din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 - Valul Renovării, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, în calitate de solicitant
    B. Blocurile (componentele) propuse în prezenta cerere de finanţare sunt următoarele:
    1. blocul de locuinţe <adresa exactă>
    2. etc. <se vor enumera toate proiectele (componentele) care sunt parte din cererea de finanţare, cu adresa exactă>.

    C. Blocurile (componentele) propuse prin prezenta cerere de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru lucrări de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
    D. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:
    a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a;
    c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    E. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    F. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.
    G. Proiectul propus spre finanţare include activităţi eligibile desfăşurate după data de 1 februarie 2020.
    H. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepţia clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentaţiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).
    I. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, în comparaţie cu starea de pre-renovare.
    J. Declar că blocurile (componentele) inclusă în cererea de finanţare respectă următoarele condiţii:
    a. sunt construite (lucrări finalizate din punct de vedere fizic) până la începutul anului 2000, conform <indicarea documentului suport care certifică acest criteriu>;
    b. sunt expertizate tehnic, conform Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, şi nu sunt încadrate, prin raport de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, la acţiunea cutremurului, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire susceptibilă de avariere majoră la acţiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranţa utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă
    K. Proiectul vizează o zonă marginalizată din mediul urban/rural
    L. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    M. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    N. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    O. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.


┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Semnătura: │
│Data:│Nume, prenume │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Model B2
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
                              Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al întreprinderii unice solicitante. Selectaţi, [Numele complet], CNP [Codul numeric personal], posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate], nr. [Numărul documentului de identitate], eliberate de [Denumirea autorităţii emitente], în calitate de reprezentant legal al [Denumirea întreprinderii unice solicitante], cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanţare cu titlul "[Titlul complet al proiectului]", din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, în calitate de solicitant.
    B. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi:
        [Dacă este cazul, enumeraţi întreprinderile cu care formează o întreprindere unică, precizând cel puţin denumirea şi codul de identificare fiscală ale fiecăreia]

    C. [Denumirea întreprinderii unice solicitante] şi întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis        [] nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare;
        [] au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, după cum urmează:

┌──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│Data │Valoarea │ │Forma │
│acordării │ajutorului│Furnizorul │ajutorului,│
│ajutorului│(EUR) │ajutorului │costuri │
│ │ │ │finanţate │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│[Data] │[Valoarea]│[Denumirea]│[Detalii] │
└──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


        [vezi Instrucţiuni de completare a secţiunii C din Declaraţie, mai jos]

    D. [Denumirea întreprinderii unice] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura:
        ● finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
        ● resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

    E. [Denumirea întreprinderii unice] la data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, îndeplineşte următoarele:
        ● să nu fie în stare de faliment, lichidare, să nu aibă activităţile comerciale suspendate, să nu facă obiectul unui aranjament cu creditorii ori să aibă afacerile conduse de un administrator judiciar;
        ● să aibe îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, precum şi către bugetul local la acordarea ajutorului de minimis;
        ● nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile sus-menţionate;
        ● nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a unui furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
        ● să îndeplinească orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului aferent;
        ● să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
        ● să fie proprietarul/co-proprietarul de drept al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi a cotei de proprietate indiviză;
        ● nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracţiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    F. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare, nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
        ● este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
        ● se află în situaţia de a induce grav în eroare comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
        ● se află în situaţia de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
        ● a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Semnătura: │
│Data:│Nume, prenume │
│ │(reprezentantului legal │
│ │întreprindere unică solicitantă)│
└─────┴────────────────────────────────┘

        Instrucţiuni de completare a Secţiunii C. din Declaraţia de eligibilitate
    1. Identificaţi întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste întreprinderi vor fi menţionate la secţiunea B din declaraţie). A se vedea şi secţiunea 3. "Ajutorul de minimis" din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a întreprinderii unice.
    2. Stabiliţi dacă oricare din entităţile componente ale întreprinderii unice a beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent, până la depunerea prezentei cereri de finanţare.
    3. Bifaţi căsuţa corespunzătoare situaţiei aplicabile.
    4. Enumeraţi toate ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite, inclusiv de întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică.
    5. Enumeraţi doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent, până la depunerea cererii de finanţare. Un ajutor se consideră primit/acordat la data la care întreprinderea a obţinut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. Astfel, "Data acordării ajutorului" din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a contractului de finanţare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent acelui ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat sau nu plăţi în cadrul respectivului proiect).
    6. Enumeraţi toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parţial din surse/resurse publice), formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,
    7. "Valoarea ajutorului" se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parţial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul de finanţare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii ajutorului, atunci se va completa şi lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat.
        Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate în actul de acordare (e.g. contract de finanţare, acord de principiu), atunci această valoare va fi menţionată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului).

    8. "Furnizorul ajutorului" reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituţia care a emis actul de acordare a ajutorului.
    9. "Forma ajutorului, costuri finanţate" - menţionaţi următoarele:
    a. Forma sub care a fost acordat ajutorul şi tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanţări nerambursabile, subvenţii, facilităţi fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalităţi, garanţii, contragaranţii, împrumuturi cu dobândă subvenţionată etc.
    b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziţionare utilaj tehnologic, construire atelier producţie, servicii de consultanţă, servicii de instruire.

    10. Reverificaţi încadrarea ajutorului pe care îl solicitaţi în plafonul de minimis, ţinând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali şi în anul curent depunerii cererii de finanţare. Dacă, oricând pe parcursul procesului de verificare, evaluare, selecţie, contractare a cererii de finanţare, se constată faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în perioada de 3 ani fiscali relevantă, depăşeşte plafonul de minimis, cererea de finanţare va fi respinsă.
    11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de minimis. În situaţia în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta nu reiese din actul de acordare, adresaţi-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare.


    Model C
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
          Declaraţia de asumare a implementării investiţiei pentru Solicitant
        Subsemnatul .................., CNP .................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ................, în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă, declar pe propria răspundere următoarele:
    A. Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din secţiunea 2.5 din ghidul specific, este , astfel cum reiese din următorul calcul
        Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (aria desfăşurată de .... mp x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)

    B. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de ...% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepţia clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentaţiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)
    C. Intervenţiile propuse pentru clădire conduc la reduceri ale consumului de energie primară de ...% şi ale emisiilor de CO2 de ...%, în comparaţie cu starea de pre-renovare.
    D. În situaţia în care proiectul este eligibil, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererii de finanţare, şi se încheie contractul de finanţare, implementarea proiectului şi transmiterea documentelor justificative se încadrează în termenele menţionate în ghidul specific, la secţiunea 6.
    E. Proiectul respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.
    F. Se va asigura durabilitatea investiţiei şi arhivarea şi accesul la documente timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.

        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Model D
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta
        C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2 - RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
                         Declaraţie privind eligibilitatea TVA
                  aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
                           proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare
        pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei / │
│Nr. │Obiectul │Activitatea │
│Crt.│achiziţiei │prevăzută în cadrul │
│ │ │proiectului*1) │
├────┼┬───────────┼────────────────────┤
│1. ││[Obiectul │[Detalii] │
│ ││achiziţiei]│ │
├────┼┼───────────┼────────────────────┤
│2. ││[Obiectul │[Detalii] │
│ ││achiziţiei]│ │
└────┴┴───────────┴────────────────────┘

        *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
        [Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului]


    Model E
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
        Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat
        Subsemnatul ....................., CNP ................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de .................., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanţare (parteneriat) - lider de parteneriat şi membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă,
        Declar că activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele şase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).
        ■ Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 ("Regulamentul privind taxonomia"), conform căruia noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineşte astfel:
        ■ 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
        ■ 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
        ■ 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
        ■ 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
        ■ 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
        ■ 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine şi obiectivul de mediu 6. Protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor, se consideră că activităţile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ţinând seama atât de efectele directe, cât şi de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viaţă.
        Referitor la lucrările de creştere a eficienţei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce priveşte obiectivele de mediu 1, 2, 4 şi 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ.
        Solicitantul îşi asumă preluarea principiilor "Do No Significant Harm" (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC şi PTh, cât şi monitorizarea şi justificarea implementării acestor principii în timpul execuţiei.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul îşi asumă să includă în caietele de sarcini şi tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor.
        În cadrul procedurilor de achiziţie pentru execuţia lucrărilor, beneficiarul îşi asumă includerea în caietele de sarcini obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH. Totodată, MDLPA va condiţiona plăţile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuţie:
        ● Situaţie de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):
    - Cantitate de materiale desfiinţate ... mc/mp
    – Cantitate de materiale reutilizate ... mc/mp
    – Cantitate de materiale reciclate ... mc/mp
    – Cantitate de deşeuri ... mc/mp

        ● Certificare de către firma de gestiune deşeuri cu cantitatea de deşeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deşeuri incinerate
        ● Declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)
        ● Fişă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
        ● Fişe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii - dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declaraţiile de conformitate
        ● Fişe tehnice ale utilajelor utilizate - măsuri de reducerea poluării.

    (i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice
        Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)
        Renovarea energetică a clădirilor existente are o influenţă global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi la creşterea eficienţei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienţă energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100%.
        Investiţiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creşte eficienţa energetică, conducând la o îmbunătăţire substanţială a performanţei energetice a clădirilor în cauză, respectiv creşterea eficienţei energetice a sistemelor tehnice, astfel:
    - reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puţin 50% faţă de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepţia clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentaţiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).
    – reducerea consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparaţie cu starea de pre-renovare.

        În cazul în care intervenţia se încadrează într-o investiţie pentru care nu se preconizează nicio contribuţie substanţială la acest obiectiv de mediu, cerinţele DNSH care trebuie îndeplinite sunt următoarele:
    - clădirea nu este utilizată pentru extracţia, depozitarea, transportul sau producţia de combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

        Intervenţiile demonstrează o reducere semnificativă a emisiilor de CO2, prin următoarele verificări: Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - certificat de performanţă energetică
    – raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficienţă energetică prevăzuţi prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienţă energetică prevăzuţi a se obţine după renovare
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi proiectului tehnic (descrierea modalităţii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât pe parcursul execuţiei cât şi în conformarea clădirii)

        Se verifică corelarea cu pct. 2 ÷ 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH. Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - certificat de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor

        Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

    (ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice
        Proiectul nu conduce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor.
        Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligaţia optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanţilor chiar şi în temperaturile extreme respective.
        Intervenţiile demonstrează că nu există influenţe negative majore în ceea ce priveşte acestui obiectiv de mediu asupra activităţii în sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizată îmbunătăţirea fondului construit pe durată a ciclului de viaţă, prin următoarele verificări:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - certificat de performanţă energetică
    – raportul de audit energetic cu măsuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficienţă energetică prevăzuţi prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienţă energetică prevăzuţi a se obţine după renovare
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi proiectului tehnic (descrierea modalităţii de reducere a folosirii combustibililor fosili şi a consumului de energie, descrierea modalităţilor de eficientizare energetică şi utilizarea resurselor regenerabile atât pe parcursul execuţiei lucrărilor, cât şi ulterior recepţionării clădirii)

        Se verifică corelarea cu pct. 1 ÷ 5, 15, 16, 17, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - certificat de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor

        Se verifică corelarea cu pct. 24 ÷ 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

    (iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziţia către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora
        Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului în ceea ce priveşte economia circulară.
        Prin proiect se va asigura că cel puţin 70% (în greutate) din deşeurile nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări (cu excepţia materialelor naturale menţionate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deşeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.
        Prin proiect se va asigura limitarea generării de deşeuri în activităţile de construcţie şi demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări şi luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile şi folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea şi manipularea în siguranţă a substanţelor periculoase şi pentru a facilita reutilizarea şi reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deşeurile din construcţii şi demolări.
        Pentru echipamentele destinate producţiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificaţii tehnice în ceea ce priveşte durabilitatea şi potenţialul lor de reparare şi de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deşeuri în procesele aferente construcţiilor şi demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.
        Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcţie sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile şi demontabile.
        Intervenţiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului în ceea ce priveşte economia circulară:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi proiectului tehnic (descrierea gestionării deşeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deşeuri din construcţie, deşeuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de construcţie propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabilă, descrierea modalităţii de reutilizare a materialelor desfiinţate)

        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - document din care să reiasă tipurile de deşeuri generate din activităţile/lucrările executate şi cantitatea acestora;
    – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice
    – contract încheiat cu operator economic care colectează şi/sau transportă deşeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor.

        Se verifică corelarea cu pct. 27 ÷ 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

    (iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea şi controlul poluării
        Proiectul nu va conduce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol.
        Nivelul de creştere a performanţei energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer şi la o îmbunătăţire a sănătăţii publice.
        Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcţie ce conţin substanţe poluante, precum formaldehida din placaj şi substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât şi din materialele de construcţie.
        Prin proiect se va asigura că materialele de construcţie şi componentele utilizate nu conţin azbest şi nici substanţe identificate pe baza listei substanţelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
        Prin proiect se va asigura că materialele de construcţie şi componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanţii, emit mai puţin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă şi mai puţin de 0,001 mg de compuşi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A şi 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 şi ISO 16000-3 sau cu alte condiţii de testare standardizate şi metode de determinare comparabile.
        Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcţii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului şi a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.
        Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conţinut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcţiei şi a celor al căror proces de producţie este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcţii non-toxice, reciclabile şi biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.
        Intervenţiile demonstrează că nu conduc la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol, prin următoarele verificări:
        Elemente de verificare înainte de începerea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - asumarea solicitantului privind realizarea acestor măsuri (lista de verificare a aplicării DNSH din Declaraţie - Model H)
    – prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi proiectului tehnic (descrierea modalităţii de reducerea poluării în cadrul organizării de şantier, inclusiv utilajele folosite şi transportul materialelor, descrierea modalităţii de reducere a poluării pe toată durata de existenţă a clădirii)

        Se verifică corelarea cu pct. 6 ÷ 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
        Elemente de verificare după finalizarea execuţiei lucrărilor de renovare energetică
    - declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declaraţii de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate;
    – specificaţii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare şi/sau ventilare mecanică, iluminat)

        Se verifică corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.


┌─────┬────────────────────────────────┐
│ │Semnătura: │
│Data:│Nume, prenume │
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘

        Declar că (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)

    Model F
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2 Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului). Se semnează conform secţiunii 5.3 din ghidul specific).
        CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul/Subsemnata .............., CNP .............., posesor/posesoare a ...... CI ........ seria ... nr. ....., domiciliat/ă în ............., e-mail ............., telefon .............. în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal*) al: ..................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social al solicitantului)
        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul .............., depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA/MIPE/AA/DNA/DLAF şi a altor instituţii implicate în sistemul de control şi/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de email ...............,şi/sau fax ................
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ..................
        DATA ...............
        SEMNĂTURA ..............

    Model G
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
        Situaţii particulare aplicabile
    1. Modificarea tipului de proprietar/ destinaţiei apartamentelor în perioada de verificare şi contractare a cererii de finanţare, respectiv în perioada de implementare a acestora:
    a. În situaţia în care apar modificări ale tipului de proprietar/de destinaţie a apartamentelor în perioada de pregătire a proiectelor, este responsabilitatea directă a solicitantului să verifice la momentul depunerii cererii de finanţare dacă modificările respective afectează sau nu condiţiile de eligibilitate (ex. respectarea proporţiei de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociaţiilor de proprietari sau în totalitate, în cazul proprietarilor care nu sunt constituiţi în asociaţie de proprietari care trebuie să fie de acord cu înscrierea în program; existenţa acordurilor aferente apartamentelor cu destinaţie locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, existenţa acordurilor aferente apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice etc.);
    b. Solicitantul va notifica asociaţiile de proprietari/proprietarii ca, în situaţia în care apar modificări ale tipului de proprietar/de destinaţie a apartamentelor în etapa de verificare sau contractare a proiectelor, acestea trebuie declarate de Asociaţia de Proprietari/proprietari.
        Solicitantul va verifica dacă modificările respective afectează sau nu condiţiile de eligibilitate (ex. respectarea proporţiei de 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente în cazul asociaţiilor de proprietari sau în totalitate, în cazul proprietarilor care nu sunt constituiţi în asociaţie de proprietari care trebuie să fie de acord cu solicitarea finanţării în cadrul programului; existenţa acordurilor aferente apartamentelor cu destinaţie locuinţă - aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, existenţa acordurilor aferente apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice etc.) şi va notifica MDLPA asupra acestor modificări, inclusiv prin menţionarea dacă rămân respectate sau nu toate condiţiile impuse prin Ghidul specific.

    2. Pentru blocurile care au şarpante construite fără autorizaţie de construire, se poate proceda la:
    a. Includerea în proiect a intervenţiilor la şarpante (inclusiv lucrări de termoizolare a planşeului peste ultimul nivel), cu condiţia intrării în legalitate a şarpantelor neautorizate, nu mai târziu de data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Beneficiarul va verifica şi va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea documentelor de intrare în legalitate a şarpantelor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menţionat, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Cheltuielile aferente intrării în legalitate nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile).
        Solicitantul va declara că procesul de intrare în legalitate a şarpantei/şarpantelor neautorizate va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Aspectele vor fi incluse în Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific).

    b. Includerea în proiect a intervenţiilor la şarpante (inclusiv lucrări de termoizolare a planşeului peste ultimul nivel) fără intrarea în legalitate a şarpantelor neautorizate, cu condiţia încadrării respectivelor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.
    c. Demolarea şarpantelor executate fără autorizaţie de construire, nu mai târziu de data recepţiei la terminarea lucrărilor, cu toate implicaţiile de rigoare asupra documentaţiei elaborate şi asupra indicatorilor de performanţă energetică.
        Beneficiarul va verifica şi va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a şarpantelor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menţionat, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile).
        Solicitantul va declara că procesul de demolare a şarpantei/şarpantelor neautorizate va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Aspectele vor fi incluse în Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific.


    3. Blocurile care au părţi dintr-o scară de bloc deja reabilitate (de exemplu, doar prin izolarea termică (parţială) a părţii opace a faţadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor)- situaţii:
    a. Lucrări executate CU autorizaţie de construire (ex. închiderea balcoanelor) sau realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizare (ex. înlocuirea tâmplăriei exterioare), care SUNT CONFORME cu soluţia tehnică a proiectului (conform avizului proiectantului*1) care a pregătit documentaţia tehnico-economică în vederea solicitării de finanţare prin PNRR) şi care se păstrează, conform soluţiei tehnice a proiectului. În proiectul propus spre finanţare se vor include doar măsuri/lucrări complementare de creştere a eficienţei energetice.
        *1) A se vedea Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2. 3 şi 4 din Anexa la cererea de finanţare Model G - Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model I din anexa la Ghidul specific).
        Costurile aferente acelor lucrări se identifică şi se elimină din bugetul proiectului.

    b. Lucrări executate CU autorizaţie de construire (ex. închiderea balcoanelor) sau realizate ulterior construirii blocului, dar care NU NECESITĂ autorizare (ex. înlocuirea tâmplăriei exterioare), care NU SUNT CONFORME cu soluţia tehnică a proiectului (conform declaraţiei proiectantului*2) care a pregătit documentaţia tehnico-economică în vederea solicitării de finanţare prin PNRR) şi care urmează a fi demolate/înlocuite în cadrul proiectului, conform soluţiei tehnice a proiectului.
        *2) Idem 2

    c. Lucrări executate FĂRĂ autorizaţie de construire, dar care necesitau obţinerea autorizaţiei de construire (de exemplu, izolarea termică parţială a părţii opace a faţadelor, închiderea balcoanelor), însă lucrările respective SUNT CONFORME cu soluţia tehnică a proiectului (în acest sens existând avizul proiectantului*3) care a pregătit documentaţia tehnico-economică în vederea solicitării de finanţare prin PNRR)
        *3) Idem 2
        se poate continua procesul de pregătire, evaluare şi selecţie dacă în proiectul propus spre finanţare au fost incluse alte lucrări/măsuri complementare de creştere a eficienţei energetice, conform Ghidului Specific (de exemplu, izolarea parţială a părţii opace a faţadelor etc.).
        Costurile aferente acelor lucrări se identifică şi se elimină din bugetul proiectului.

    d. Lucrări executate FĂRĂ autorizaţie de construire, dar care necesitau obţinerea autorizaţiei de construire, care NU SUNT CONFORME cu soluţia tehnică a proiectului (conform declaraţiei proiectantului*4) care a pregătit documentaţia tehnico-economică în vederea solicitării de finanţare prin PNRR) şi care urmează a fi demolate,
        *4) Idem 2
        se poate continua procesul de pregătire, evaluare şi selecţie, cu condiţia demolării lucrărilor în discuţie nu mai târziu de data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Beneficiarul va verifica şi va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a lucrărilor neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menţionat, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile).
        Solicitantul va declara că procesul de demolare a lucrărilor de către Asociaţia/iile de proprietari va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Aspectele vor fi incluse în Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific.


    4. Pentru blocurile care au extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuţiei blocului, fără autorizaţie de construire, se poate proceda la:
    a. Includerea activităţii de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv balcoane/logii) în cadrul proiectului cu condiţia intrării în legalitate a spaţiilor executate ulterior construcţiei şi neautorizate nu mai târziu de data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Beneficiarul va verifica şi va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea documentelor de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv balcoane/logii) neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menţionat, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Cheltuielile aferente intrării în legalitate nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile).
        Solicitantul va declara că procesul de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Aspectele vor fi incluse în Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific.

    b. Includerea activităţii de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) în cadrul proiectului fără intrarea în legalitate a extinderilor neautorizate, cu condiţia încadrării respectivelor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.
    c. Demolarea extinderilor (inclusiv extinderi de balcoane/logii) executate fără autorizaţie de construire nu mai târziu de data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Beneficiarul va verifica şi va notifica MDLPA, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, în legătură cu finalizarea lucrărilor de demolare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) neautorizate cel mai târziu la termenul aplicabil mai sus menţionat, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Cheltuielile aferente demolării nu se vor include în proiect (nici în categoria cheltuielilor neeligibile).
        Solicitantul va declara că procesul de demolare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
        Aspectele vor fi incluse în Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific.


    5. (dacă e cazul) Pentru prezentarea situaţiei centralizatoare privind lucrările executate ulterior construcţiei blocului, în conformitate cu punctele 2,3 şi 4 de mai sus, proiectantul care a pregătit documentaţia tehnico-economică în vederea solicitării de finanţare prin PNRR, va completa Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2,3 şi 4 din Anexa Model G, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model I din Anexa la Ghidul specific).

    Model H
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
                      Declaraţia Solicitantului privind cerinţele
                    menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific
                        pentru blocul de locuinţe .............
        (Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului pentru fiecare bloc (componentă) din cadrul cererii de finanţare)
        Subsemnatul ..............., CNP ..........., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ................., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), referitor la Cererea de finanţare cu titlul .................., din care această declaraţie face parte integrantă, Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2 Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, apelul de proiecte .................., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
        (Din prezenta declaraţie se vor elimina punctele care prezintă menţiunea "dacă este cazul" şi care nu fac obiectul proiectului)
    A. Blocul propus în prezenta cerere de finanţare este blocul de locuinţe (adresa exactă), reprezentat de asociaţia/asociaţiile de proprietari (denumire).
    B. Solicitantul a încheiat un contract de mandat cu asociaţia/asociaţiile de proprietari/proprietarii pentru depunerea şi derularea proiectului, inclusiv, dacă e cazul, acte adiţionale aferente acestuia.
    C. Asociaţia/Asociaţiile de proprietari/proprietarii a/au pus la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/ Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari/Hotărârea proprietarilor, prin care se aprobă solicitarea finanţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2 Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, apelul de proiecte ...................., în condiţiile Ghidului specific.
    D. Hotărârea/ Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari/Hotărârea proprietarilor conţine/conţin informaţiile minime menţionate în Ghidul specific, secţiunea 2.6.
    E. Asociaţia/Asociaţiile de proprietari/proprietarii a/au pus la dispoziţia Solicitantului Tabelul cu toţi proprietarii din bloc (conform secţiunii 2.6 din Ghidul specific), din care rezultă obligatoriu:
    - acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente (în cazul asociaţiilor de proprietari) şi acordul scris al tuturor proprietarilor (în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în asociaţie de proprietari) privind solicitarea finanţării în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.2 Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, apelul de proiecte ..............., şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică.
    – acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadrează în situaţiile prevăzute la punctele 3) şi 4), secţiunea 2.6, din Ghidul specific.

    F. (dacă este cazul) În situaţia în care blocul are şarpantă construită fără autorizaţie de construire
    1. (dacă este cazul) pentru care soluţia tehnică prevede includerea în proiect a intervenţiilor la şarpantă, în conformitate cu prevederile pct. 2, lit. a., din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific,
        ■ Declar că procesul de intrare în legalitate a şarpantei/şarpantelor neautorizate va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

    2. (dacă este cazul) pentru care soluţia tehnică prevede demolarea şarpantei, în conformitate cu prevederile pct. 2, lit. c., din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific,
        ■ Declar că procesul de demolare a şarpantei/şarpantelor neautorizate va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.


    G. (dacă este cazul) În situaţia în care blocul are părţi dintr-o scară de bloc deja reabilitate
        (dacă este cazul) pentru care soluţia tehnică prevede demolarea lucrărilor executate FĂRĂ autorizaţie de construire, dar care necesitau obţinerea autorizaţiei de construire, care NU SUNT CONFORME cu soluţia tehnică a proiectului, în concordanţă cu prevederile pct. 3, lit. d., din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific
        ■ Declar că procesul de demolare a lucrărilor neautorizate, neconforme cu soluţia tehnică a proiectului, va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

    H. (dacă este cazul) În situaţia în care blocul are extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuţiei blocului, fără autorizaţie de construire,
    1. (dacă este cazul) pentru care soluţia tehnică prevede includerea activităţii de reabilitare a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii) în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 4, lit. a, din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific
        ■ Declar că procesul de intrare în legalitate a acestor extinderi (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuţiei blocului şi neautorizate, va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

    2. (dacă este cazul) pentru care soluţia tehnică prevede demolarea acestor extinderi, în conformitate cu prevederile pct. 4, lit. c., din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, aferentă Ghidului specific
        ■ Declar ca procesul de demolare a extinderilor (inclusiv extinderi de balcoane/logii), construite ulterior execuţiei blocului şi neautorizate, va avea loc în condiţiile legii, până cel mai târziu la data recepţiei la terminarea lucrărilor.        Subsemnatul ............... confirm că informaţiile din această declaraţie sunt corelate cu informaţiile din Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2, 3 şi 4 din Anexa Model G - Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model I).
        (dacă este cazul) Subsemnatul............. mă oblig să notific MDLPA (inclusiv prin prezentarea documentelor doveditoare în acest sens), nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, privind respectarea tuturor celor asumate la punctele F, G, H (după caz) din cadrul prezentei declaraţii, sancţiunea în cazul neîndeplinirii obligaţiei fiind rezilierea contractului de finanţare.
        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului
        Data:
        zz/ll/aaaa

    Model I
        Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        Componenta C5 - VALUL RENOVĂRII
        AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale
        Operaţiunea A.2- RENOVAREA ENERGETICA MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂŢI EXPUSE RISCULUI DE SĂRĂCIE Şi EXCLUZIUNE SOCIALĂ
    Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 2, 3 şi 4 din Anexa la ghid Model G - Situaţii particulare aplicabile,
    inclusiv Avizul/Declaraţia proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor
    cu soluţia tehnică a proiectului pentru blocul de locuinţe ...
        (Acest model se va completa de proiectant pentru fiecare bloc (componentă) din cadrul cererii de finanţare)
        Referitor la proiectul nr. ... (nr. proiect DALI/PT), aferent blocului ... (se va completa denumirea şi/sau adresa blocului conform celor declarate în cererea de finanţare):
        Subsemnatul .............(denumire proiectant, inclusiv datele identificare ale acestuia), în calitate de proiectant în cadrul ............(se va completa cu denumirea firmei de proiectare), contractat pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice - faza ... (se va completa denumirea fazei de proiectare- de ex. faza DALI sau faza PT), în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PNRR, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE MULTIFAMILIALE, declar următoarele:
        În conformitate cu prevederile punctului 4, din cadrul Anexei Model G - Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific, conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos, coloana nr (3).
        Totodată, în conformitate cu prevederile punctelor 2 şi 4 din cadrul Anexei Model G - Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific, decizia de păstrare a lucrărilor este prezentată în tabelul de mai jos, coloanele nr. (4) şi (5), iar decizia de demolare/ demolare şi înlocuire a lucrărilor este prezentată în tabelul de mai jos, coloana nr. (6).

┌────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Avizul de │ │ │ │ │
│ │ │ │conformitate │ │ │ │ │
│ │ │ │al │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectantului│ │Decizia de │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │păstrare a │ │Legătura cu│
│ │ │ │tehnică a │ │lucrărilor │ │prevederile│
│Nr. │Tip lucrare│Legalitatea │proiectului │Decizia de │cu includerea │Decizia de │Anexei │
│crt.│executată │lucrărilor*1)│sau, după caz,│păstrare a │cheltuielilor │demolare a │Model G la │
│ │ │ │Declaraţia de │lucrărilor │aferente în │lucrărilor │Ghidul │
│ │ │ │neconformitate│ │categoria │ │specific │
│ │ │ │a │ │cheltuielilor │ │ │
│ │ │ │proiectantului│ │neeligibile │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnică a │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectului*2)│ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │avizate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind CONFORME│ │ │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnică a │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectului: │"DA" │(nu este │(nu este │Punctul 3, │
│ │ │Lucrări │NUMĂRUL TOTAL │ │cazul) │cazul) │litera a │
│ │ │executate │de apartamente│ │ │ │ │
│ │ │prin │care se │ │ │ │ │
│ │ │construcţia │regăsesc în │ │ │ │ │
│ │ │blocului/ │această │ │ │ │ │
│ │Înlocuire │Lucrări │situaţie ... │ │ │ │ │
│1 │tâmplărie │realizate ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │exterioară │ulterior │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │construirii │declarate ca │ │ │ │ │
│ │ │blocului, dar│fiind │ │ │"DA" │ │
│ │ │care NU │NECONFORME cu │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │NECESITĂ │soluţia │ │ │aferente │ │
│ │ │autorizare │tehnică a │(nu este │(nu este │demolării │Punctul 3, │
│ │ │ │proiectului: │cazul) │cazul) │lucrărilor │litera b │
│ │ │ │NUMĂRUL TOTAL │ │ │sunt incluse │ │
│ │ │ │de apartamente│ │ │în categoria │ │
│ │ │ │care se │ │ │cheltuielilor│ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │eligibile) │ │
│ │ │ │această │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţie ... │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │avizate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind CONFORME│ │ │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │(nu este │(nu este │Punctul 3, │
│ │ │ │tehnică a │"DA" │cazul) │cazul) │litera a. │
│ │ │ │proiectului: │ │ │ │ │
│ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │
│ │ │ │localizării │ │ │ │ │
│ │ │Lucrări │(Spaţiu comun)│ │ │ │ │
│ │ │executate CU ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │AC │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │declarate ca │ │ │"DA" │ │
│ │Izolarea │ │fiind │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │termică │ │NECONFORME cu │ │ │aferente │ │
│2 │(parţială) │ │soluţia │(nu este │(nu este │demolării │Punctul 3, │
│ │a părţii │ │tehnică a │cazul) │cazul) │sunt incluse │litera b │
│ │opace a │ │proiectului: │ │ │în categoria │ │
│ │faţadelor │ │Descrierea │ │ │cheltuielilor│ │
│ │ │ │localizării │ │ │eligibile) │ │
│ │ │ │(Spaţiu comun)│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │avizate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind CONFORME│ │ │ │ │
│ │ │Lucrări │cu soluţia │ │(nu este │(nu este │Punctul 3, │
│ │ │executate │tehnică a │"DA" │cazul) │cazul) │litera c │
│ │ │FĂRĂ AC │proiectului: │ │ │ │ │
│ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │
│ │ │ │localizării │ │ │ │ │
│ │ │ │(Spaţiu comun)│ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Lucrări │ │ │"DA" │ │
│ │ │ │declarate ca │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │ │fiind │ │ │aferente │ │
│ │ │ │NECONFORME cu │ │ │demolării │ │
│ │ │ │soluţia │(nu este │(nu este │sunt │Punctul 3, │
│ │ │ │tehnică a │cazul) │cazul) │suportate de │litera d │
│ │ │ │proiectului: │ │ │proprietari, │ │
│ │ │ │Descrierea │ │ │nefiind │ │
│ │ │ │localizării │ │ │incluse în │ │
│ │ │ │(Spaţiu comun)│ │ │proiect) │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │avizate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind CONFORME│ │ │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnică a │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectului: │"DA" │(nu este │(nu este │Punctul 3, │
│ │ │ │NUMĂRUL TOTAL │ │cazul) │cazul) │litera a. │
│ │ │ │de apartamente│ │ │ │ │
│ │ │ │care se │ │ │ │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │ │ │
│ │ │ │această │ │ │ │ │
│ │ │Lucrări │situaţie ... │ │ │ │ │
│ │ │executate CU ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │AC │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │ │declarate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind │ │ │"DA" │ │
│ │ │ │NECONFORME cu │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │ │soluţia │ │ │aferente │ │
│ │ │ │tehnică a │(nu este │(nu este │demolării │Punctul 3, │
│ │ │ │proiectului: │cazul) │cazul) │sunt incluse │litera b │
│ │ │ │NUMĂRUL TOTAL │ │ │în categoria │ │
│ │ │ │de apartamente│ │ │cheltuielilor│ │
│ │ │ │care se │ │ │eligibile) │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │ │ │
│ │ │ │această │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţie ... │ │ │ │ │
│ │Închiderea ├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│3. │balcoanelor│ │Lucrări │ │ │ │ │
│ │/logiilor │ │avizate ca │ │ │ │ │
│ │ │ │fiind CONFORME│ │ │ │ │
│ │ │ │cu soluţia │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnică a │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectului: │"DA" │(nu este │(nu este │Punctul 3, │
│ │ │ │NUMĂRUL TOTAL │ │cazul) │cazul) │litera c │
│ │ │ │de apartamente│ │ │ │ │
│ │ │ │care se │ │ │ │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │ │ │
│ │ │ │această │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţie ... │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Lucrări │Lucrări │ │ │ │ │
│ │ │executate │declarate ca │ │ │ │ │
│ │ │FĂRĂ AC │fiind │ │ │ │ │
│ │ │ │NECONFORME cu │ │ │"DA" │ │
│ │ │ │soluţia │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │ │tehnică a │ │ │aferente │ │
│ │ │ │proiectului: │ │ │demolării │ │
│ │ │ │apartamentele │(nu este │(nu este │sunt │Punctul 3, │
│ │ │ │nr.... │cazul) │cazul) │suportate de │litera d │
│ │ │ │(se indică în │ │ │proprietari, │ │
│ │ │ │mod concret │ │ │nefiind │ │
│ │ │ │apartamentele │ │ │incluse in │ │
│ │ │ │care se │ │ │proiect) │ │
│ │ │ │regăsesc în │ │ │ │ │
│ │ │ │această │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţie) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │"DA", AC nr. │ │ │ │
│ │Extinderi, │ │ │......, cu │ │ │ │
│ │(inclusiv │Lucrări │ │indicarea │ │ │ │
│4. │extinderi │executate CU │(nu este │apartamentelor│(nu este │(nu este │- │
│ │de │AC │cazul) │care se │cazul) │cazul) │ │
│ │balcoane/ │ │ │regăsesc în │ │ │ │
│ │ │ │ │această │ │ │ │
│ │ │ │ │situaţie │ │ │ │
├────┼───────────┴┬────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │"DA" pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │apartamentele │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. ... │ │ │ │
│ │ │ │ │(se indică în │ │ │ │
│ │ │ │ │mod concret │ │ │ │
│ │ │ │ │apartamentele │ │ │ │
│ │ │ │ │care se │ │ │ │
│ │ │ │ │regăsesc în │ │ │ │
│ │ │Lucrări │ │această │ │ │ │
│ │ │executate │(nu este │situaţie) │(nu este │(nu este │Punctul 4, │
│ │ │FĂRĂ AC (I) │cazul) │(Cheltuielile │cazul) │cazul) │litera a │
│ │ │ │ │aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │intrării în │ │ │ │
│ │ │ │ │legalitate │ │ │ │
│ │ │ │ │sunt suportate│ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ │proprietari, │ │ │ │
│ │ │ │ │nefiind │ │ │ │
│ │ │ │ │incluse in │ │ │ │
│ │ │ │ │proiect) │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │"DA" pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │apartamentele │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. ... │ │ │
│ │ │ │ │ │(se indică în │ │ │
│ │logii) │ │ │ │mod concret │ │ │
│ │ │ │ │ │apartamentele │ │ │
│ │ │Lucrări │ │ │care se │ │ │
│ │ │executate │(nu este │(nu este │regăsesc în │ │Punctul 4, │
│ │ │FĂRĂ AC (II)│cazul) │cazul) │această │ │litera b │
│ │ │ │ │ │situaţie) │ │ │
│ │ │ │ │ │(cheltuielile │ │ │
│ │ │ │ │ │aferente se │ │ │
│ │ │ │ │ │încadrează in │ │ │
│ │ │ │ │ │categoria │ │ │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor │ │ │
│ │ │ │ │ │neeligibile) │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │"DA" pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │apartamentele│ │
│ │ │ │ │ │ │(se indică în│ │
│ │ │ │ │ │ │mod concret │ │
│ │ │ │ │ │ │apartamentele│ │
│ │ │Lucrări │ │ │ │care se │ │
│ │ │executate │(nu este │(nu este │(nu este │regăsesc în │Punctul 4, │
│ │ │FĂRĂ AC │cazul) │cazul) │cazul) │această │litera c │
│ │ │(III) │ │ │ │situaţie) │ │
│ │ │ │ │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │ │ │ │demolării │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt │ │
│ │ │ │ │ │ │suportate de │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Lucrări │ │"DA", AC nr. │ │ │ │
│ │ │executate CU│(nu este │.../din │(nu este │(nu este │ │
│ │ │AC sau din │cazul) │construcţia │cazul) │cazul) │- │
│ │ │construcţia │ │blocului │ │ │ │
│ │ │blocului │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │"DA" dacă e │ │ │ │
│ │ │ │ │cazul cu │ │ │ │
│ │ │ │ │specificarea │ │ │ │
│ │ │ │ │numărului │ │ │ │
│ │ │ │ │şarpantelor │ │ │ │
│ │ │ │ │parţiale) │ │ │ │
│ │ │ │ │(Descrierea │ │ │ │
│ │ │ │ │localizării │ │ │ │
│ │ │Lucrări │(nu este │spaţiului │(nu este │(nu este │Punctul 2, │
│ │ │executate │cazul) │comun) │cazul) │cazul) │litera a │
│ │ │FĂRĂ AC (I) │ │(Cheltuielile │ │ │ │
│ │ │ │ │aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │intrării în │ │ │ │
│ │ │ │ │legalitate │ │ │ │
│ │ │ │ │sunt suportate│ │ │ │
│ │ │ │ │de proprietari│ │ │ │
│ │ │ │ │nefiind │ │ │ │
│ │ │ │ │incluse în │ │ │ │
│ │ │ │ │proiect) │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │"DA" dacă e │ │ │
│ │ │ │ │ │cazul cu │ │ │
│ │ │ │ │ │specificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │numărului │ │ │
│ │ │ │ │ │şarpantelor │ │ │
│ │ │ │ │ │parţiale) │ │ │
│5. │Şarpante │Lucrări │(nu este │(nu este │(Descrierea │(nu este │Punctul 2, │
│ │ │executate │cazul) │cazul) │localizării │cazul) │litera b │
│ │ │FĂRĂ AC (II)│ │ │spaţiului │ │ │
│ │ │ │ │ │comun) │ │ │
│ │ │ │ │ │(Cheltuielile │ │ │
│ │ │ │ │ │aferente se │ │ │
│ │ │ │ │ │încadrează în │ │ │
│ │ │ │ │ │categoria │ │ │
│ │ │ │ │ │cheltuielilor)│ │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │"DA" dacă e │ │
│ │ │ │ │ │ │cazul cu │ │
│ │ │ │ │ │ │specificarea │ │
│ │ │ │ │ │ │numărului │ │
│ │ │ │ │ │ │şarpantelor │ │
│ │ │ │ │ │ │parţiale) │ │
│ │ │ │ │ │ │(Descrierea │ │
│ │ │Lucrări │ │ │ │localizării │ │
│ │ │executate │(nu este │(nu este │(nu este │spaţiului │Punctul 2, │
│ │ │FĂRĂ AC │cazul) │cazul) │cazul) │comun) │litera c │
│ │ │(III) │ │ │ │(Cheltuielile│ │
│ │ │ │ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │ │ │ │demolării │ │
│ │ │ │ │ │ │sunt │ │
│ │ │ │ │ │ │suportate de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietari │ │
│ │ │ │ │ │ │nefiind │ │
│ │ │ │ │ │ │incluse în │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect) │ │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Nu este │ │ │ │ │ │
│ │ │cazul, │(nu este │(nu este │(nu este │(nu este │- │
│ │ │blocul are │cazul) │cazul) │cazul) │cazul) │ │
│ │ │terasă │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│6. │... │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘

        Observaţii:
        În cazul în care se identifică şi alte lucrări/alte situaţii care se încadrează în prevederile Anexei Model G - Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific, se va completa Modelul I corespunzător acestor situaţii.
        Informaţia completată în Italic va servi ca exemplu de completare. Modelul I se va completa conform situaţiilor identificate în cadrul cererii de finanţare, revizuind secţiunile precompletate.
        În cazul în care nu se identifică lucrări/situaţii de tipul celor menţionate în cadrul Anexei Model G - Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific, se vor completa secţiunile din cadrul Modelului I cu "Nu este cazul".

        Semnătura şi ştampila proiectantului
        Data:

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016