Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 24 iunie 2022  privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educaţie, investiţia 1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 24 iunie 2022 privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educaţie, investiţia 1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 623 bis din 24 iunie 2022
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.254 din 24 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 24 iunie 2022.
──────────
                       PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
                       GHID - CONDIŢII DE ACCESARE A FONDURILOR
                 EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE
                                    PNRR/2022/C15/01
                                    PNRR/2022/C15/02
                               COMPONENTA C15 - EDUCAŢIE
         INVESTIŢIA 1 - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA A 110 CREŞE
        PREAMBUL
        Acest document se aplică apelului de proiecte din COMPONENTA 15 - Educaţie în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
        Apelul de proiecte se lansează prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), www.mdlpa.ro/investitii/PNRR.
        Prezentul document se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de proiecte sus-menţionat.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte din COMPONENTA 15 - Educaţie în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi va fi realizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu solicitarea opiniei Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional PNRR şi a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare, conform legislaţiei în vigoare.

        IMPORTANT
        Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte din COMPONENTA 15 - Educaţie în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic pagina de internet www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

        CUPRINS
    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 15 - EDUCAŢIE
    1.1. Pilon, componentă, obiective generale
    1.2. Obiectiv specific, axe de investiţii şi ţinte ale componentei
    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii/operaţiuni
    1.4. Indicatorii apelului de proiecte

    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
    2.2. Solicitanţi de finanţare eligibili
    2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanţare
    2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor
    2.5. Suma alocată pentru apelul de proiecte
    2.6. Valoarea maximă eligibilă
    2.7. Finanţarea acordată în cadrul apelului de proiecte

    3. CONDIŢII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIŢIE
    3.1. Eligibilitatea solicitantului
    3.2. Eligibilitatea activităţilor şi cheltuielilor

    4. AJUTOR DE STAT/PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE
    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    5.1. Formatul cererii de finanţare
    5.2. Anexele cererii de finanţare, solicitate la depunere
    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate

    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    6.2. Renunţarea la cererea de finanţare
    6.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    6.4. Contractarea proiectelor
    6.5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanţare

    7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
    8. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

    1. DESCRIEREA COMPONENTEI 15 - EDUCAŢIE
        Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.
        Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU*1), în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii.
        *1) https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro

        Date generale privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă se regăsesc la adresa https://mfe.gov.ro/pnrr/.
        Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-registersearch/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+ DESC.
    1.1. Pilon, componentă, obiective generale
    VI. Politici pentru noua generaţie
        Pilonul VI vizează combaterea accesului limitat la educaţie, înainte şi după învăţământul obligatoriu, în special în ceea ce priveşte educaţia timpurie. Crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educaţie echitabil şi a unor servicii esenţiale privind oferta educaţională, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural sunt necesare în creşterea calităţii vieţii generaţiilor viitoare.
        COMPONENTA 15 - Educaţie
        Componenta 15 - Educaţie abordează creşterea capacităţii de rezilienţă a sistemului educaţional prin modernizarea infrastructurii educaţionale şi a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educaţional de calitate, modern şi incluziv.
        În cadrul componentei sunt prevăzute 18 investiţii susţinute de 7 reforme. Reformele sunt menite să sprijine investiţiile. Printre acestea se regăseşte şi Reforma 2 ce are ca obiectiv Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie unitar, incluziv şi de calitate şi în cadrul căreia se află:
        Investiţia I1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 de creşe care urmează a fi detaliată în cadrul prezentului ghid.
        În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educaţia timpurie este primul nivel al învăţământului preuniversitar şi cuprinde nivelul antepreşcolar (de la naştere - 3 ani) şi nivelul preşcolar (3 - 6 ani).
        Cu toate acestea, sistemul de educaţie timpurie românesc se menţine divizat şi acest lucru afectează îndeosebi calitatea serviciilor oferite şi o judicioasă alocare a acestor servicii pentru a răspunde nevoii exprimate la nivelul comunităţilor.
        Mai mult, studiile şi experienţele ţărilor în care există sisteme integrate de educaţie şi îngrijire în copilăria timpurie care se află în responsabilitatea unei agenţii/a unui minister ne arată că acestea se asociază cu:
    - creşterea calităţii serviciilor şi consolidarea dreptului universal la acces la educaţie;
    – asigurarea accesului la preţuri accesibile;
    – personal mai bine calificat;
    – tranziţii progresive, line, între niveluri şi servicii.

        Astfel, obiectivul general al schemei de finanţare va asigura creşterea capacităţii sistemului de învăţământ de cuprindere, în serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară, a 19% din copiii de 0 - 3 ani, până în 2026, prin investiţii în infrastructură, respectiv construirea a 110 de creşe, eficiente energetic, la nivel naţional, pentru asigurarea unui serviciu de educaţie timpurie standard la 5.000 - 10.000 locuitori.
        Bugetul total aferent Investiţiei 1 din cadrul componentei 15 este de 230 mil. Euro fără TVA. În conformitate cu art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă în scopul atingerii jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de investiţie, este autorizat să încheie contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme şi/sau investiţie din acordurile de finanţare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apel de proiecte. În acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiţie (230 mil. euro x 130% = 299 mil. euro). Valorile bugetelor disponibile pe investiţii vor conţine marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 299 mil. euro.
        Investiţiile vor fi finalizate şi operaţionale până la data de 31 decembrie 2025.    1.2. Obiectiv specific, axe de investiţii şi ţinte ale componentei
        Printre componentele gestionate de MDLPA, se află şi Componenta 15 - Investiţia 1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe (cu posibilitatea de supracontractare de 30%*2)).
        *2) Conform art. 24 din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.


        Obiectivul specific - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe
    1.3. Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii/operaţiunii
        Activităţile sprijinite în cadrul axei de investiţii sunt construirea de 110 creşe cu o capacitate cuprinsă între 40, 70 şi 110 locuri. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naţionale, demonstrat prin certificate de performanţă energetică. Creşele nou construite trebuie să poată oferi sprijin educaţional pentru un număr de maxim 4.500 de copii.

    1.4. Indicatorii apelului de proiecte
        ● număr unităţi construite de creşe pentru educaţia timpurie antepreşcolară;
        ● număr de copii pentru care se oferă sprijin educaţional.    2. INFORMAŢII PRIVIND APELUL DE PROIECTE
    2.1. Tipul apelului de proiecte
        Pentru COMPONENTA 15 - Educaţie se lansează următorul apel de proiecte de construire, echipare şi operaţionalizare creşe destinat unităţilor administrativ-teritoriale şi subdiviziunilor UAT de pe tot teritoriul României:
        Apel de proiecte pentru construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe: PNRR/2022/C15 împărţit în 2 operaţiuni:
        Operaţiunea 1 - apel de proiecte de atragere de fonduri de tip competitiv, deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare, urmând etapa de verificare a conformităţii administrative şi de selecţie a proiectelor.
        Operaţiunea 2 - apel de proiecte de atragere de fonduri privind proiectele începute cel mai devreme la 1 februarie 2020 conform art. 17 alin. 2 din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
        În cadrul acestei operaţiuni sunt finanţate doar proiectele din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziţie publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări şi servicii.
        În cazul în care cererea de finanţare/proiectul va respecta atât cerinţele prevăzute în prezentul ghid cât şi bugetul stabilit pentru investiţie, se va proceda la semnarea contractului de finanţare dintre, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi solicitantul cererii de finanţare/proiectului. În cazul în care documentaţia transmisă de către solicitantul cererii de finanţare/proiectului necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări în perioada de derulare a apelului. În acest caz, semnarea contractului de finanţare va avea loc doar după furnizarea tuturor informaţiilor solicitate şi în limita bugetului disponibil pentru investiţie. Bugetul şi indicatorii aferenţi investiţiei vor fi blocaţi imediat după transmiterea cererii de către solicitantul cererii de finanţare/proiectului şi primirea numărului de înregistrare aferent din registratura MDLPA.


    2.2. Solicitanţi de finanţare eligibili
        Solicitanţii cererilor de finanţare/proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:
    a) Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
    - municipii reşedinţă de judeţ, municipiul Bucureşti;
    – alte municipii;
    – oraşe;
    – comune.

    b) Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti;

        Notă! În cazul proiectelor depuse în cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziţie publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări şi servicii, structura de implementare*3) va depune cererea de finanţare/proiectul, împreună cu anexele acestora, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile ghidului specific şi ale legislaţiei în vigoare.
        *3) Conform art. 2 din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.


    2.3. Perioada de depunere a cererilor de finanţare/proiect
        Calendarul depunerii cererilor de finanţare:
        Rundă de atragere de fonduri
    - Începerea depunerii de proiecte: 30 iunie 2022, ora 10:00
    – Închiderea depunerii de proiecte: 30 iulie 2022, ora 23:59    2.4. Modalitatea de depunere a proiectelor
        În cadrul rundei de atragere de fonduri, toate cererile de finanţare/proiectele, precum şi răspunsurile la solicitările de clarificări se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, doar în intervalele de depunere menţionate la secţiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanţare în afara perioadei de depunere, aplicaţia blocând înregistrarea acestora.
        Data depunerii Cererii de finanţare este considerată data transmiterii solicitării prin sistemul electronic, preluată din registratura MDLPA.
        Cererile de finanţare depuse prin sistemul informatic, precum şi toate documentele care le însoţesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al UAT-ului, sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Cererile de finanţare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicaţia de investiţii PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul de 1 euro = 4,98 lei conform Acordului de Finanţare semnat între MDLPA şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
        La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare, conţinând data şi ora înregistrării, comunicat solicitantului cererii de finanţare/proiectului în mod automat, prin platforma electronică. Orice corespondenţă ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanţare generat şi transmis în mod automat de platforma electronică.
        Solicitanţii cererii de finanţare/proiectului vor putea retrage/modifica o cerere de finanţare în termen de 3 zile calendaristice de la data şi ora înregistrării iniţiale a depunerii primei solicitări. În acest caz, aceştia vor avea posibilitatea de a modifica şi retransmite cererea de finanţare, urmând aceleaşi reguli şi în limita bugetului disponibil.
     Detalii privind procedura de depunere şi modul de completare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Secţiunea 4 din prezentul ghid.

    2.5. Suma alocată pentru apelul de proiecte
        Bugetul total alocat pentru investiţia inclusă în COMPONENTA 15 - Educaţie este de 230 milioane euro (fără TVA) la cursul valutar de 1 euro = 4,98 lei, la care se adaugă o majorare de 30% conform O.U.G. nr. 124/2021, după cum urmează:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Tipuri de lucrări │Valoare totală │
│(denumirea │eligibilă (euro)│
│Investiţiei) │fără TVA │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Construirea, │ │
│echiparea şi │298.569.953,31 │
│operaţionalizarea a │ │
│110 creşe │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Buget prealocat pe │143.161.690,37 │
│Operaţiunea 1 │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Buget prealocat pe │155.838.309,63 │
│Operaţiunea 2 │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


        În cadrul operaţiunii 1 sunt disponibile următoarele tipuri de creşe:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│ │Număr creşe │
│ │disponibile în │
│ │cadrul │
│ │Operaţiunii 1 │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Proiect tip Creşă │ │
│pentru maxim 4 grupe/│41 │
│40 de Copii (Creşă │ │
│Mică) │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Proiect tip Creşă │ │
│pentru maxim 7 grupe/│12 │
│70 de Copii (Creşă │ │
│Medie) │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Proiect tip Creşă │ │
│pentru maxim 11 grupe│3 │
│/110 de Copii (Creşă │ │
│Mare) │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│TOTAL │56 │
└─────────────────────┴────────────────┘


        În cadrul operaţiunii 2, la acest moment, prin PNCIPS, numărul creşelor este împărţit conform tabelului de mai jos:

┌─────────┬─────────┬───────────┬──────┐
│ │Număr │Număr creşe│ │
│ │creşe │cu │ │
│ │aflate în│contracte │TOTAL │
│ │achiziţie│de execuţie│creşe │
│ │publică │semnate în │prin │
│ │prin │cadrul │PNCIPS│
│ │programul│programului│ │
│ │PNCIPS │PNCIPS │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│Proiect │ │ │ │
│tip Creşă│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│maxim 4 │22 │6 │28 │
│grupe/40 │ │ │ │
│de Copii │ │ │ │
│(Creşă │ │ │ │
│Mică) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│Proiect │ │ │ │
│tip Creşă│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│maxim 7 │11 │8 │19 │
│grupe/70 │ │ │ │
│de Copii │ │ │ │
│(Creşă │ │ │ │
│Medie) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│Proiect │ │ │ │
│tip Creşă│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│maxim 11 │8 │9 │17 │
│grupe/110│ │ │ │
│de Copii │ │ │ │
│(Creşă │ │ │ │
│Mare) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────┤
│TOTAL │41 │23 │64 │
└─────────┴─────────┴───────────┴──────┘


        Proiectele pot fi depuse spre finanţare de către UAT-uri în mod individual sau prin structura de implementare, în limita bugetului disponibil prealocat. Pentru Operaţiunea 2 sunt eligibile doar proiectele din cadrul PNCIPS aflate în achiziţie publică sau cu contract de execuţie semnat.

    2.6. Valoarea maximă eligibilă
        Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului alocat investiţiei, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în prezentul ghid în suma de 298.569.953,31 euro (fără TVA).

    2.7. Finanţarea acordată în cadrul apelului de proiecte
        Rata de finanţare în cazul investiţiei Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe aferente COMPONENTEI 15 - Educaţie este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetului alocat.
        În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru COMPONENTA 15 - Educaţie - Investiţia 1 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        În afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.
        Toate proiectele finanţate prin intermediul COMPONENTEI 15 - Educaţie, Investiţia I1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe trebuie să contribuie la tranziţia verde şi digitală a localităţilor din România.
     În acest sens, toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH ("Do not significant harm"), astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile. Prevederile referitoare la respectarea principiului DNSH ce trebuie asumate de către UAT-urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.
        Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, definite în conformitatea cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV). Măsurile de informare şi publicitate sunt obligaţii stipulate în cadrul Acordului de Finanţare semnat între MIPE şi MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiţii.
        De asemenea, trebuie să asigure măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", în special cu ocazia promovării acţiunilor şi a rezultatelor acestora, prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg. Totodată, beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară obţinută în cadrul Componentei 15 - Educaţie din PNRR şi pentru informarea publicului despre proiectul derulat, cu finanţare din PNRR.


    3. CONDIŢII DE APLICARE, RESPECTIV CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ALE CHELTUIELILOR PENTRU INVESTIŢIE
        Cererea de finanţare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.
        Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitantul cererii de finanţare/proiectului individual începând cu momentul depunerii proiectului, până la semnarea contractului de finanţare, pe parcursul perioadei de implementare, precum şi pe perioada de durabilitate a contractului de finanţare, în condiţiile stipulate de acesta.
        Pentru obţinerea finanţării, solicitantul şi proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menţionate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate şi prezentate în cadrul prezentei secţiuni.
        Toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor neeligibile se află în răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea lor.
    3.1. Eligibilitatea solicitantului
     Solicitantul la cererea de finanţare/proiect se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, prevăzută la secţiunea 2.2.

    3.2. Eligibilitatea activităţilor şi cheltuielilor
        Baza legală pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor este formată din:
        ● REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
        ● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.
        ● HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
        ● ORDINUL MINISTRULUI DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI nr. 749/2021 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe", indicativ NP 022-2021.
        ● HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

        Obiectivul acestei investiţii este de a creşte capacitatea sistemului de învăţământ, pentru serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară, prin construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe. Cele 110 creşe vor fi construcţii eficiente energetic, care vor conduce la obţinerea unei energii primare cu 20% mai scăzute decât cerinţele pentru clădirile nZEB. Finalizarea construcţiei şi a dotării celor 110 creşe vor deservi aproximativ 4.500 de copii, cu prioritate a celor din comunităţi marginalizate şi grupurilor vulnerabile.
        Implementarea investiţiei va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.
        Prin intermediul acestui apel de proiecte, vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării noilor construcţii de creşe.
        Proiectul propus spre finanţare include activităţi desfăşurate după data de 1 februarie 2020 considerate eligibile, în condiţiile îndeplinirii criteriilor din prezentul ghid.
        Activităţile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 sunt considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiţia demonstrării, înainte de finalizarea activităţilor proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile.
        Nu sunt eligibile cheltuielile realizate ca urmare a unor activităţi finanţate în cadrul programelor operaţionale din perioada 2014 - 2020.
        Se va asigura de către solicitantul cererii de finanţare/proiectului evitarea dublei finanţări a lucrărilor de intervenţie/activităţilor propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură implementate prin programe cu surse publice naţionale şi/sau europene de finanţare. În cazul identificării unei situaţii de dublă finanţare, MDLPA emite decizii de reziliere a contractelor de finanţare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
        Activităţile eligibile la care trebuie să se refere cheltuielile proiectului pentru a fi eligibile, precum şi alte condiţii specifice care trebuie îndeplinite de aceste activităţi în cadrul celor două operaţiuni:
    A. Activităţi eligibile - ce se încadrează la codul 025b - Construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic (cu un coeficient pentru calcularea sprijinului acordat obiectivelor privind schimbările climatice de 40% în conformitate cu prevederile Regulamentului 241/2021)
        ● Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului;
        ● Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de investiţii;
        ● Proiectare şi asistenţă tehnică;
        ● Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
        ● Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi neprevăzute, organizare şantier).

    B. Condiţii ce trebuie îndeplinite:
        Solicitanţii din cadrul apelului de proiecte, operaţiunea 1 şi operaţiunea 2 vor trebui să îndeplinească următoarele criterii conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României:
    i. Să facă dovada existenţei unei strategii la nivel local de dezvoltare a acestor servicii;
    ii. Să deţină o dovadă conform căreia este necesară construirea unei creşe în funcţie de numărul copiilor cu vârsta până în 3 ani raportat la capacitatea de cuprindere a serviciilor existente pe o rază de maximum 2 - 3 km;
    iii. Să facă dovada unui număr de cereri din partea părinţilor, nesoluţionate, pentru acest tip de servicii (cel puţin 50); În cazul în care la nivelul UAT-ului solicitant nu este prevăzut serviciul de creşă, acesta poate face dovada necesităţii construirii unei creşe printr-un tabel centralizator cu acordul scris al unui număr de locuitori (cel puţin 50);
    iv. Să deţină sau să realizeze o analiză a nevoilor, ţinând seama de nevoile specifice ale comunităţilor marginalizate;
    v. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puţin 20% mai mic decât cerinţa pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naţionale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanţă energetică.
    vi. Asigurarea terenului necesar situat în intravilan - Terenul pe care se va amplasa proiectul tip trebuie să fie liber de sarcini şi în proprietatea unităţii administrative în raza căreia se realizează investiţia.


    C. Mecanismul de evaluare şi selecţie a proiectelor
        În cadrul Operaţiunii 1 şi în cadrul Operaţiunii 2
        Pentru a beneficia de finanţare, solicitanţii cererilor de finanţare/proiectelor vor încărca în platforma electronică dedicată PNRR cererea de finanţare, anexele acesteia şi alte documente solicitate prin ghidul specific.
        Coordonatorul de reformă/investiţii (MDLPA), în baza condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie stabileşte proiectele ce urmează a fi finanţate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii (după caz) după parcurgerea celor două etape ale procesului de evaluare, respectiv:
    a) Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei:
     Evaluatorii vor verifica conformitatea administrativă a cererii de finanţare depuse de către beneficiar conform Grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii prevăzută în Anexa 2 a prezentului ghid. În cazul proiectelor pentru care au fost demarate lucrări de construire se va verifica conformitatea administrativă a cererii de finanţare depuse de către beneficiar conform Grilei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii prevăzută în Anexa 2.1 a prezentului ghid.

    b) Verificarea evaluării/selecţiei proiectului
     După finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, se va trece la evaluarea proiectelor prin grila de selecţie conform Anexei 3 a prezentului ghid.
     Etapa de selecţie va prioritiza proiectele declarate eligibile ca urmare a verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii documentaţiei prin atribuirea unui punctaj conform grilei de selecţie prevăzută în Anexa 3 la prezentul ghid.
        Conform prevederilor de constituire al PNRR, proiectele aflate într-o fază avansată de implementare (proiecte mature) vor avea prioritate în cadrul grilei, oferindu-se un punctaj mai mare.

    c) Comunicarea rezultatului
        După evaluarea şi selecţia tuturor documentaţiilor depuse pentru finanţarea proiectelor în cadrul procedurii concurenţiale, MDLPA va comunica rezultatele evaluării fiecărui solicitant şi va publica pe pagina de internet a MDLPA lista cu UAT-urile acceptate, respectiv cele respinse.


        NOTA privind Operaţiunea 2:
        Pentru a beneficia de finanţare, pentru proiectele depuse în cadrul PNCIPS aflate în achiziţie publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări şi servicii, structura de implementare se va asigura de depunerea solicitărilor şi de îndeplinirea conformităţii administrative şi eligibilităţii documentaţiei cât şi de îndeplinirea criteriilor conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României.

        Proiectele cu contracte semnate din cadrul PNCIPS sunt:

┌────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│Nr. │Categorie│UAT │Judeţ │
│crt.│creşă │solicitant │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│1 │Mare │Alba Iulia │Alba │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│2 │ │Oradea │Bihor │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│3 │ │Sector 2 │Bucureşti│
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│4 │ │Olteniţa │Călăraşi │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│5 │ │Dealul │Hunedoara│
│ │ │Paiului │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│6 │ │Deva │Hunedoara│
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│7 │ │Suceava │Suceava │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│8 │ │Lugoj │Timiş │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│9 │ │Râmnicu │Vâlcea │
│ │ │Vâlcea │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│10 │Medie │Marghita │Bihor │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│11 │ │Beiuş │Bihor │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│12 │ │Călăraşi │Călăraşi │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│13 │ │Caransebeş │Caraş- │
│ │ │ │Severin │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│14 │ │Moreni │Dâmboviţa│
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│15 │ │Drobeta Turnu│Mehedinţi│
│ │ │Severin │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│16 │ │Fălticeni │Suceava │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│17 │ │Râmnicu │Vâlcea │
│ │ │Vâlcea │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│18 │Mică │Reşiţa │Caraş- │
│ │ │ │Severin │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│19 │ │Motru │Gorj │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│20 │ │Petroşani │Hunedoara│
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│21 │ │Drobeta Turnu│Mehedinţi│
│ │ │Severin │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│22 │ │Câmpina │Prahova │
├────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│23 │ │Ploieşti │Prahova │
└────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


        Proiectele aflate în achiziţie publică în cadrul PNCIPS sunt:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Categorie creşă │Număr de creşe │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mică │22 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Medie │11 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mare │8 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│TOTAL │41 │
└───────────────────┴──────────────────┘


        Valoarea totală a celor 64 de proiecte aflate în achiziţie publică este de 155.838.309,63 euro fără TVA.
     Toate proiectele din cadrul programului PNCIPS sunt proiecte tip, conform specificaţiilor de la punctul D. De asemenea, proiectul tip este opţional şi disponibil şi în cadrul apelului de proiecte al Operaţiunii 1, beneficiarii putând opta pentru acest proiect.


    D. Descrierea Proiectului Tip Opţional - Criterii specifice privind proiectele tip:
        În cadrul prezentului apel, solicitanţii cererilor de finanţare/proiectului pot opta pentru realizarea de proiecte tip conform specificaţiilor de mai jos. Valorile maxime eligibile sunt în conformitate cu tipul de creşă ales (40/70/110 copii), iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată din bugetul MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    D.1. PROIECT TIP - CREŞĂ MICĂ PENTRU MAXIM 4 GRUPE/40 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ = 9.988.916,58 lei fără TVA
        Cerinţe:
        ● Lungime minimă teren: 63,09 m;
        ● Lăţime minimă teren: 41,10 m.

        Caracteristici
        Caracteristici teren:
        ● suprafaţa minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiţie are o lăţime minimă de 41,10 m şi o lungime minimă de 63,90 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situaţie şi extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localităţii;
        ● pentru suprafaţă de teren, se vor asigura minim 10,00 mp/copil de teren neconstruit, destinat spaţiului de joacă. În condiţiile în care spaţiul destinat creşei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spaţiul de joacă pe terasa construcţiilor situate pe parter (acoperiş verde), pentru copiii între 1 - 3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 şi maxim 10 copii;
        ● se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unităţi sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun şi să aibă legătură cu reţeaua de circulaţie majoră;
        ● de asemenea se va ţine cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundaţii, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinătăţi cu pericol de prăbuşire ce ar bloca toate căile de acces pe o rază de 200 m;
        ● necesarul de spaţiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.

        Studii şi avize necesare:
        ● Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) - verificat la cerinţa Af, întocmit conform conţinutului cadru şi prevederilor legale la data prezentei (NP 074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
    a) natura terenului de fundare;
    b) adâncimea de fundare;
    c) presiunea admisibilă;
    d) nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
    e) soluţii de fundare.

        ● Studiul Topografic - va conţine memoriu tehnic împreună cu un plan de situaţie topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate "Stereo 1970" şi curbe de nivel, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
        ● Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii nr. 350/2001 şi planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul şef;
        ● Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice şi alte avize şi acorduri de principiu specifice.

        Caracteristici construcţie propusă:
        ● Suprafaţa construită propusă = 1.244,68 mp;
        ● Suprafaţa construită desfăşurată = 1.244,68 mp;
        ● POT max = 51,20%;
        ● CUT max = 0,49 ;
        ● Regim de înălţime: Parter;
        ● H max = 7,75 m;
        ● Grad II de rezistenţă la foc conform P118/2 din 2013;
        ● Categoria de importanţă a construcţiei: C - NORMALĂ;
        Clasa de importanţă a construcţiei: II - conform P 100-1/2013.    D.2. PROIECT TIP - CREŞĂ MEDIE PENTRU MAXIM 7 GRUPE/70 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ = 13.983.421,80 lei fără TVA
        Cerinţe
        ● Lungime minimă teren: 87,90 m;
        ● Lăţime minimă teren: 41,10 m.

        Caracteristici
        Caracteristici teren:
        ● suprafaţa minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiţie are o lăţime minimă de 41,10 m şi o lungime minimă de 87,90 m, pentru care se emite hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situaţie şi extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localităţii;
        ● pentru suprafaţă de teren, se vor asigura minim 10,00 mp/copil de teren neconstruit, destinate spaţiului de joacă. În condiţiile în care spaţiul destinat creşei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spaţiul de joacă pe terasa construcţiilor situate pe parter (acoperiş verde), pentru copiii între 1 - 3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 şi maxim 10 copii;
        ● se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unităţi sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun şi să aibă legătură cu reţeaua de circulaţie majoră;
        ● de asemenea se va ţine cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundaţii, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinătăţi cu pericol de prăbuşire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;
        ● necesarul de spaţiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.

        Studii şi avize necesare:
        ● Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) - verificat la cerinţa Af, întocmit conform conţinutului cadru şi prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
    a) natura terenului de fundare;
    b) adâncimea de fundare;
    c) presiunea admisibilă;
    d) nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
    e) soluţii de fundare.

        ● Studiul Topografic - va conţine memoriu tehnic împreună cu un plan de situaţie topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate "Stereo 1970" şi curbe de nivel, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
        ● Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii nr. 350/2001 şi planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul şef;
        ● Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice şi alte avize şi acorduri de principiu specifice;

        Caracteristici construcţie propusă:
        ● Suprafaţa construită propusă = 1.765,82 mp;
        ● Suprafaţa construită desfăşurată = 1.765,82 mp;
        ● POT max = 51,20%;
        ● CUT max = 0,49;
        ● Regim de înălţime: Parter;
        ● H max = 7,75 m;
        ● Grad II de rezistenţă la foc conform P118/2 din 2013;
        ● Categoria de importanţă a construcţiei: C - NORMALĂ;
        ● Clasa de importanţă a construcţiei: II - conform P 100-1/2013.    D.3. PROIECT TIP - CREŞA MARE PENTRU MAXIM 11 GRUPE/110 COPII - VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ = 18.207.852,38 lei fără TVA
        Cerinţe
        ● Lungime minimă teren: 113,60 m;
        ● Lăţime minimă teren: 41,10 m.

        Caracteristici
        Caracteristici teren:
        ● suprafaţa minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiţie are o lăţime minimă de 41,10 m şi o lungime minimă de 113,60 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situaţie şi extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localităţii preferabil în zonele cu infrastructura şi suprastructura edilitară existentă;
        ● pentru suprafaţa de teren, se vor asigura minim 10,00 mp/copil de teren neconstruit, destinate spaţiului de joacă. În condiţiile în care spaţiul destinate creşei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spaţiul de joacă pe terasa construcţiilor situate pe parter (acoperiş verde), pentru copiii între 1 - 3 ani. Mărimea grupelor poate varia între minim 5 şi maxim 10 copii;
        ● se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unităţi sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun şi să aibă legătură cu reţeaua de circulaţie majoră;
        ● de asemenea se va ţine cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundaţii, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinătatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinătăţi cu pericol de prăbuşire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;
        ● necesarul de spaţiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.

        Studii şi avize necesare:
        ● Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) - verificat la cerinţa Af, întocmit conform conţinutului cadru şi prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
    a) natura terenului de fundare;
    b) adâncimea de fundare;
    c) presiunea admisibilă;
    d) nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
    e) soluţii de fundare.

        ● Studiul Topografic - va conţine memoriu tehnic împreună cu un plan de situaţie topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate "Stereo 1970" şi curbe de nivel, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
        ● Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii nr. 350/2001 şi planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul şef;
        ● Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice şi alte avize şi acorduri de principiu specifice;
        ● Comunicarea tipului de combustibil care va fi folosit.

        Caracteristici construcţie propusă:
        ● Suprafaţa construită propusă = 2.409,13 mp;
        ● Suprafaţa construită desfăşurată = 2.409,13 mp;
        ● POT max = 54,49%;
        ● CUT max = 0,53;
        ● Regim de înălţime: Parter;
        ● H max = 7,75 m;
        ● Grad II de rezistenţă la foc conform P118/2 din 2013;
        ● Categoria de importanţă a construcţiei: C - NORMALĂ;
        ● Clasa de importanţă a construcţiei: II - conform P 100-1/2013.

        Noile unităţi construite vor fi conforme cu ţinta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparaţie cu cerinţele privind construcţiile nZEB, stipulate în reglementările naţionale. Acest consum de energie va fi reflectat în certificatele de performanţă energetică.
        Indicatorii obiectivului de investiţii:
        ● Număr de creşe nou construite, echipate şi operaţionalizate;
        ● Număr de copii care vor beneficia în urma investiţiei.    4. AJUTOR DE STAT/PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI NETE
    4.1. Ajutor de stat
        Activităţile propuse în cadrul proiectelor nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.
        În conformitate cu prevederile articolului 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), este considerat ajutor de stat incompatibil cu Piaţa internă a UE orice măsură de sprijin a unui Stat Membru care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    - să fie acordată de către stat sau de către unităţile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale indiferent de formă;
    – să fie selectivă;
    – să asigure un avantaj agentului economic;
    – să distorsioneze ori să ameninţe să distorsioneze concurenţa sau să afecteze comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.    5. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANŢARE
    5.1. Formatul cererii de finanţare
        Cererea de finanţare este compusă din:
    - cererea de finanţare, ale cărei secţiuni se completează în aplicaţia electronică;
    – anexe la cererea de finanţare - set de documente completate sau, după caz, scanate şi salvate în format .pdf, semnate digital şi încărcate în aplicaţia electronică.

        Documentele încărcate în aplicaţia electronică, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete.
        Limba utilizată în completarea cererii de finanţare este limba română.

    5.2. Anexele cererii de finanţare/proiectului solicitate la depunere
        Documentele enumerate mai jos se vor încărca obligatoriu pe platforma de investiţii a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR de către solicitantul la cererea de finanţare/structură de implementare.
        Din lista de documente prezentată mai jos, sunt specificate documentele care:
    - se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare;
    – se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar semnare electronică şi încărcare în platforma electronică;
    – se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant.

    5.2.1. Documentele statutare ale solicitantului la cererea de finanţare/proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Vor fi prezentate, după caz:
        Pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz:
    - Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situaţii particulare);
    – Hotărârea de constituire a consiliului local.    5.2.2. Document privind identificarea reprezentanţilor legali*4) ai solicitantului la cererea de finanţare/proiectului
        *4) Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept.
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va prezenta o copie a unui document de identificare.

    5.2.3. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]
     Această declaraţie (Model C la ghid) se completează de către reprezentantul legal al solicitantului şi se semnează conform prevederilor din secţiunea 2.3.

    5.2.4. Împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare şi a anexelor la cererea de finanţare (dacă este cazul)
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]
        În cazul în care Cererea de finanţare şi anexele la cererea de finanţare (dacă este cazul) sunt semnate cu semnătura electronică extinsă de o persoană împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului se anexează documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    5.2.5. Declaraţie de angajament a solicitantului la cererea de finanţare/proiectului
        [se generează automat şi sunt înglobate în cererea de finanţare]
     Se va anexa Declaraţia de angajament (Modelul A, anexă la ghid).

    5.2.6. Hotărârile/deciziile/ordinele de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Se va anexa hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
        În hotărârea sus-menţionată trebuie să fie incluse cheltuielile neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului.
     Hotărârea va conţine aprobarea participării în cadrul proiectului, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei, aprobarea cheltuielilor legate de proiect, emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu legislaţia naţională incidentă (Modelul D, anexă la ghid).
        De asemenea, va cuprinde şi descrierea sumară a investiţiei.

    5.2.7. Nota de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
     Nota de fundamentare va fi un document din care va rezulta necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi va cuprinde criteriile de eligibilitate solicitate în Anexa 1 - Criterii de eligibilitatea solicitanţilor şi activităţilor, cheltuielilor. Structura notei de fundamentare este prezentată în Modelul G, anexă la ghid.

    5.2.8. Documente de proprietate
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]
        Pentru toate investiţiile care presupun intervenţii asupra domeniului public şi privat, solicitantul trebuie să prezinte documente care să demonstreze existenţa dreptului invocat de solicitant (proprietatea publică sau privată sau dreptul de administrare asupra terenului - aflate în proprietate publică) pe care se propune a se realiza investiţia.
        Solicitantul la cererea de finanţare/proiectului va prezenta documente aplicabile beneficiarilor publici, conform legislaţiei în vigoare.
    a) Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică sau privată asupra terenului, la momentul depunerii cererii de finanţare se vor prezenta următoarele documente, în mod obligatoriu:
    a.1. Înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea). Extrasele de carte funciară nu trebuie să fi fost emise cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii acestora.
    a.2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru terenurilor pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale.

    b) Pentru dovedirea dreptului de administrare a terenului aflat în proprietate publică sunt prezentate următoarele documente, în mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finanţare:
    b.1. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru terenurile pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidenţiate inclusiv numerele cadastrale,
    b.2. Actul normativ/administrativ care să demonstreze că solicitantul este administratorul legal al terenului proprietate publică asupra căruia se realizează investiţia (care să acopere perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv de 5 ani de la finalizarea proiectului),
    b.3. Înregistrarea terenului în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum şi încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii acestora (emis cu maxim 30 de zile înaintea de data depunerii).

        Aceste documente vor fi însoţite de un tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele asupra cărora se realizează investiţia, precum şi suprafeţele aferente, în cazul în care investiţia vizează mai mult de un număr cadastral.
        Înscrierea dreptului de proprietate trebuie să fie definitivă.
        În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Atenţie: Din documentele privind drepturile de administrare asupra terenului trebuie să reiasă faptul că dreptul respectiv este menţinut pe toată perioada de sustenabilitate a investiţiei.


    5.3. Semnarea cererii de finanţare şi a documentelor anexate
        Pentru transmiterea cererilor de finanţare prin aplicaţia informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanţare/proiect/persoanei împuternicite, trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format .pdf, sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanţare/proiectului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.
        Declaraţiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanţare/proiectului pot fi semnate astfel:
        ● Olograf, de către reprezentantul legal al solicitantului şi electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită.
        sau
        ● Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului.

        Astfel, documentele anexate la cererea de finanţare vor fi încărcate în copie format pdf. Sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului la cererea de finanţare/proiectului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, uşor de identificat şi lizibile.


    6. VERIFICAREA, CONTRACTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    6.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
        Cererile de finanţare se depun în sistemul informatic prin aplicaţia electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, www.mdlpa.ro/investitii/PNRR, iar autoritatea responsabilă selectată este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
     După depunerea cererii de finanţare, se va analiza şi verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate, cât şi criteriile de evaluare/selecţie. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii va urmări în principal, existenţa secţiunilor din cererea de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele care trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă). Verificarea criteriilor de selecţie va urmări prioritizarea proiectelor declarate conforme administrativ şi eligibile din faza anterioară, prin atribuirea unui punctaj conform Anexei 3 la prezentul ghid.
     În funcţie de tipul operaţiunii, se va utiliza în procesul de verificare grila corespunzătoare din cadrul anexei 2 sau anexei 2.1.
        Cererile de finanţare/proiectele declarate admise vor trece în etapa următoare de selecţie.

    6.2. Renunţarea la cererea de finanţare
        Retragerea cererii de finanţare se va face numai de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza unei hotărâri a Consiliului local de aprobare a retragerii solicitării de finanţare/proiect. Retragerea solicitării de finanţare/proiect se va realiza prin sistemul informatic în maxim 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finanţare. După acest termen, cererea de finanţare va intra automat în evaluare.

    6.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        În cazul în care solicitanţii se consideră nemulţumiţi de rezultatul verificării selecţiei, a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, solicitanţii de finanţare pot depune contestaţie în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la momentul notificării rezultatului.
        Decizia MDLPA privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la MDLPA o nouă contestaţie având acelaşi obiect.
        În urma verificării selecţiei, MDLPA îşi rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de verificare a selecţiei, conformităţii administrative şi eligibilităţii. În acest sens, MDLPA va respinge documentaţiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanţilor să depună contestaţii în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

    6.4. Contractarea proiectelor
        După finalizarea etapei de verificare a selecţiei, a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se va întocmi contractul de finanţare/alte tipuri de angajamente legale similare contractului de finanţare.
        Clauzele specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte, sunt detaliate în cadrul Modelului de contract de finanţare sau altui tip de angajament legal similar.
        Modelul de contract de finanţare/alt tip de angajament legal similar contractului de finanţare va fi definitivat ulterior aprobării prezentului ghid.

    6.5. Documente de prezentat în etapa de implementare a contractelor de finanţare
        Monitorizarea implementării contractelor de finanţare din punct de vedere tehnic şi financiar se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare sau a altui tip de angajament legal similar contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare va fi reziliat (beneficiarului i se vor efectua plăţi, condiţionate de prezentarea documentelor menţionate în cele ce urmează).
    - Documentaţia tehnico-economică - Studiu de fezabilitate (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    – Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în numele acesteia. Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico- economici se va corela cu cea mai recentă documentaţie (SF). Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant.

        Beneficiarii au obligaţia de a prezenta după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar contractul de finanţare poate fi reziliat (beneficiarului i se vor efectua plăţi, condiţionate de prezentarea documentelor menţionate în cele ce urmează):
    - Autorizaţia de Construire, împreună cu toate avizele obţinute pe baza Certificatului de urbanism.
    – Proiectul tehnic şi, dacă este cazul, Hotărârea actualizată pentru faza PT. Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă. Se va transmite Hotărârea/decizia actualizată pentru faza PT sau cu modificările şi completările intervenite la faza PT.
    – Contractul de lucrări încheiat (inclusiv actele adiţionale încheiate), împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole şi subcapitole de cheltuieli conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile şi TVA aferent acestora. Contractul de lucrări va cuprinde inclusiv măsuri privind respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH).
    – Modificări ale ordinului/deciziei/hotărârii de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului (dacă este cazul).

        Beneficiarii au obligaţia de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuţie, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cartea tehnică a construcţiei, certificatul de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de către dirigintele/diriginţii de şantier, în termen de maxim 30 de zile de la data întocmirii acestuia.
        Plata finală a proiectului este condiţionată de prezentarea acestor documente. În cazul în care un beneficiar nu poate demonstra finalizarea investiţiei, contractul de finanţare va fi reziliat şi sumele plătite vor fi recuperate.
        Totodată, conform Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului, art. 22, alin. 2, lit. d corelat cu Regulamentul (UE) 1046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului, art. 6, beneficiarul în scopul auditării şi controlării şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în ceea ce priveşte măsurile de implementare a proiectelor de investiţii în cadrul planului de redresare şi de rezilienţă, are obligaţia de a colecta următoarele categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea: (i) numele destinatarului final al fondurilor; numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice; (iii) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului (26); (iv) o listă cuprinzând toate măsurile de implementare a reformelor şi a proiectelor de investiţii în cadrul planului de redresare şi rezilienţă, cuantumul total al finanţării publice pentru măsurile respective şi cuantumul fondurilor plătite în cadrul mecanismului şi în cadrul altor fonduri ale Uniunii;


    7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI
        Prevederile prezentului ghid pot fi modificate în vederea actualizării cu eventuale modificări legislative aplicabile, pentru îmbunătăţirea procesului de selecţie, sau pentru alte motive, în cuprinsul cărora vor exista şi prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de evaluare, selecţie şi contractare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu tuturor solicitanţilor de finanţare. MDLPA poate emite instrucţiuni/clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid, publicate pe site-ul MDLPA pentru asigurarea principiului transparenţei.

    8. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
     În cadrul Anexei 1 la prezentul Ghid sunt prevăzute următoarele modele standard sau orientative:
    ANEXA 1
    Model A - Declaraţie de angajament al solicitantului cererii de finanţare/proiect,
        [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare]

    Model B - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        [se descarcă în format predefinit şi completat - necesită doar verificarea datelor predefinite, semnare electronică şi încărcare în platforma electronică]

    Model C - Declaraţie privind eligibilitatea TVA
        [se generează automat şi este înglobată în cererea de finanţare]
        [se generează din aplicaţie şi apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant]

    Model D - Notă de fundamentare prin care se vor prezenta necesitatea şi oportunitatea investiţiei
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

    Model E - Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH ("Do no significant harm")
        [se încarcă în format exclusiv .pdf de către solicitant]

    Model E1 - Lista de verificare a respectării principiilor DNSH - Investiţia I1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 de creşe
    Model G - Declaraţie de eligibilitate
        [se generează din aplicaţie şi apoi se încarcă exclusiv în format .pdf de către solicitant]


    ANEXA 2 - Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii pentru proiectele din cadrul Operaţiunii 1
    
ANEXA 2.1 - Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii - pentru proiectele pentru care se află în achiziţie publică sau pentru care au fost demarate lucrările de construire din cadrul Operaţiunii 2
    ANEXA 3 - Grila de evaluare/selecţie a proiectelor depuse (Operaţiunea 1 şi Operaţiunea 2).

    ANEXA 1

    la Ghidul specific

    Model A
        Declaraţie de angajament al solicitantului,
        Subsemnatul ......................, CNP ................, posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),
        Solicitant de finanţare/solicitant individual pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare
        Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)
        ■ Să finanţeze toate costurile neeligibile aferente proiectului
        ■ Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR şi a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme şi/sau investiţii pentru Componenta C15 - Educaţie construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        ■ Să finanţeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, corecţiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
        ■ În cazul în care va primi finanţare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:
        o menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);
        o nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al clădirii /clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
        o nu realizeze o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale investiţiei.

        ■ Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi nediscriminării.
        ■ Să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia în mod semnificativ"), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
        ■ Să notifice MDLPA asupra oricărei situaţii, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
        ■ Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul ghidului specific aplicabil şi în cadrul contractului de finanţare (dacă este cazul), toate documentele solicitate din Ghidul solicitantului.

        Semnătura:
        Nume, prenume
        Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

        Data: zz/ll/aaaa

    Model B
        Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Pentru cererea de finanţare cu titlul (completaţi cu titlul complet al cererii de finanţare) din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C15 - Educaţie, Investiţia 1: Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe, cu titlul PNRR/2022/C15
        (Această declaraţie se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. Se semnează conform secţiunii 4.2.3 din ghidul specific).
        CONSIMŢĂMÂNT
        Subsemnatul/Subsemnata ........................., CNP ................., posesor/posesoare a CI .... seria .... nr. ......, domiciliat/ă în .................., e-mail ................., telefon ............. în calitate de persoană fizică şi reprezentant legal al:
        ..........................................
        (se vor completa denumirea, CUI/CIF şi adresa sediului social ale solicitantului)

        declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea şi contractarea cererii de finanţare cu titlul ...................., depusă în cadrul apelului de proiecte ..............., să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

        De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MDLPA de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare şi contractare a cererii de finanţare cu titlul ....................,
        Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este sistemul electronic şi/sau adresa de e-mail ......................., şi/sau fax ...........................
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.
        NUME ŞI PRENUME ....................
        DATA ..................
        SEMNĂTURA .............

    Model C
        Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
    A. Datele de identificare a persoanei juridice
        Codul de identificare: [CIF]
        Denumirea: [Denumirea solicitantului]
        Domiciliul fiscal: [Judeţul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poştal, Sectorul, Telefon, Fax, Email]

    B. Datele de identificare a proiectului
    Titlul proiectului: [Titlu]
        Data depunerii proiectului: [Data]

    C. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:
        [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal
        [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal

    D. [Denumirea şi statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ..............

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │Scopul achiziţiei/ │
│Nr. │Obiectul │Activitatea prevăzută│
│Crt.│achiziţiei │în cadrul │
│ │ │proiectului*1) │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │[Obiectul │[Detalii] │
│ │achiziţiei]│ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

        *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

        [Numele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului]

    Model D
        NOTĂ DE FUNDAMENTARE

┌──┬─────────────────┬────────────────────────────┐
│ │Planul Naţional │ │
│ │de Redresare şi │ │
│ │Rezilienţă, │ │
│ │Componenta 15 - │Titlu apel proiect PNRR/2022│
│ │Educaţie, │/C15 │
│ │Investiţia 1: │............................│
│ │Construirea, │ │
│ │echiparea şi │ │
│ │operaţionalizarea│ │
│ │a 110 creşe │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Descrierea pe │ │
│ │scurt a situaţiei│ │
│1.│actuale (date │ │
│ │statistice, │ │
│ │elemente │ │
│ │specifice, etc.) │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Necesitatea şi │ │
│ │oportunitatea │ │
│2.│investiţiei │ │
│ │pentru care se │ │
│ │aplică │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Corelarea cu │ │
│3.│proiecte deja │ │
│ │implementate la │ │
│ │nivel local │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Corelarea cu │ │
│4.│proiecte în curs │ │
│ │de implementare │ │
│ │de la nivel local│ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Corelarea cu │ │
│ │celelalte │ │
│5.│proiecte pentru │ │
│ │care se aplică la│ │
│ │finanţare │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Efectul pozitiv │ │
│ │previzionat prin │ │
│6.│realizarea │ │
│ │obiectivului de │ │
│ │investiţii │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Modul de │ │
│ │îndeplinire a │ │
│7.│condiţiilor │ │
│ │aferente │ │
│ │investiţiilor │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│ │Descrierea │ │
│8.│procesului de │ │
│ │implementare │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────────────┤
│9.│Alte informaţii │ │
└──┴─────────────────┴────────────────────────────┘

        NUME ŞI PRENUME ....................
        DATA ..................
        SEMNĂTURA .............

    Model E
    Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH
    ("Do no significant harm" - "A nu aduce prejudicii asupra mediului")
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului
        Declar că fiecare componentă inclusă în cererea de finanţare respectă obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01).
        În sensul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineşte noţiunea de "prejudiciere în mod semnificativ" pentru cele şase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:
    1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
    2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);
    3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafaţă şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
    4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficienţe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;
    5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer, apă sau sol;
    6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

        Solicitantul va justifica integrarea considerentelor DNSH şi a măsurilor de atenuare care se impun a fi adoptate în vederea asigurării conformităţii atât în cadrul procedurilor de licitaţie şi de achiziţie, prin includerea în cerinţele documentaţiilor de achiziţie/de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a măsurilor privind respectarea principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), cât şi în etapa de execuţie a lucrărilor.
        Solicitantul va justifica modul în care măsurile realizate în cadrul proiectelor sunt conforme cu articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document.
    ANEXA E1

    Lista de verificare a respectării principiilor DNSH -
    Investiţia I1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 de creşe

┌─┬───────────────┬────────────┬────────┬─────────────────┐
│ │Obiectiv de │ │ │Justificarea │
│ │mediu evaluat │Evaluare │Evaluare│respectării │
│ │conform │simplificată│de fond │principiului DNSH│
│ │principiului │ │ │pentru obiectivul│
│ │DNSH │ │ │de mediu relevant│
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia │
│ │ │ │ │propusă vizează │
│ │ │ │ │construirea, │
│ │ │ │ │echiparea şi │
│ │ │ │ │operaţionalizarea│
│ │ │ │ │a 110 creşe în │
│ │ │ │ │localitatea ………..│
│ │ │ │ │Creşterea │
│ │ │ │ │capacităţii │
│ │ │ │ │sistemului de │
│ │ │ │ │învăţământ de │
│ │ │ │ │cuprindere, în │
│ │ │ │ │serviciile de │
│ │ │ │ │educaţie timpurie│
│ │ │ │ │antepreşcolară, a│
│ │ │ │ │19% din copiii de│
│ │ │ │ │0-3 ani până în │
│ │ │ │ │2026, prin │
│ │ │ │ │investiţii în │
│ │ │ │ │infrastructură, │
│ │ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ │construirea a cel│
│ │ │ │ │puţin 110 de │
│ │ │ │ │creşe, eficiente │
│ │ │ │ │energetic, la │
│ │ │ │ │nivel naţional, │
│ │ │ │ │pentru asigurarea│
│ │ │ │ │unui serviciu de │
│ │ │ │ │educaţie timpurie│
│ │ │ │ │standard la 5 000│
│ │ │ │ │de locuitori. În │
│ │ │ │ │ceea ce priveşte │
│ │ │ │ │efectele directe,│
│ │ │ │ │în cadrul │
│ │ │ │ │procesului de │
│ │Atenuarea │ │ │construcţie a │
│ │efectelor │ │ │investiţiei se │
│1│schimbărilor │ │X │vor utiliza │
│ │climatice │ │ │materiale şi │
│ │ │ │ │practici care nu │
│ │ │ │ │vor conduce la o │
│ │ │ │ │creştere │
│ │ │ │ │semnificativă de │
│ │ │ │ │emisii în aer. │
│ │ │ │ │Se va avea în │
│ │ │ │ │vedere asigurarea│
│ │ │ │ │unui nivel │
│ │ │ │ │ridicat de │
│ │ │ │ │etanşeitate la │
│ │ │ │ │aer a clădirii, │
│ │ │ │ │atât prin │
│ │ │ │ │montarea adecvată│
│ │ │ │ │a tâmplăriei │
│ │ │ │ │termoizolante în │
│ │ │ │ │anvelopa │
│ │ │ │ │clădirii, cât şi │
│ │ │ │ │prin aplicarea de│
│ │ │ │ │tehnologii │
│ │ │ │ │adecvate de │
│ │ │ │ │reducere a │
│ │ │ │ │permeabilităţii │
│ │ │ │ │la aer a │
│ │ │ │ │elementelor de │
│ │ │ │ │anvelopă opace şi│
│ │ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │ │continuităţii │
│ │ │ │ │stratului etanş │
│ │ │ │ │la nivelul │
│ │ │ │ │anvelopei │
│ │ │ │ │clădirii │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Funcţie de │
│ │ │ │ │amplasarea │
│ │ │ │ │investiţiei, vor │
│ │ │ │ │fi determinate │
│ │ │ │ │vulnerabilităţile│
│ │ │ │ │din punct de │
│ │ │ │ │vedere al │
│ │ │ │ │condiţiilor de │
│ │ │ │ │mediu/climatice │
│ │ │ │ │(inundaţii, ploi │
│ │ │ │ │torenţiale, │
│ │ │ │ │temperaturi │
│ │ │ │ │extreme, etc). │
│ │ │ │ │Prognozele │
│ │ │ │ │acestor │
│ │ │ │ │vulnerabilităţi │
│ │ │ │ │pe durata de │
│ │ │ │ │viaţă a │
│ │ │ │ │investiţei vor fi│
│ │ │ │ │avute în vedere │
│ │ │ │ │în faza de │
│ │ │ │ │proiectare, cu │
│ │ │ │ │impact asupra │
│ │ │ │ │soluţiilor │
│ │ │ │ │tehnice │
│ │ │ │ │selectate. │
│ │ │ │ │Operatorii │
│ │ │ │ │economici vor │
│ │ │ │ │avea obligaţia să│
│ │ │ │ │se asigure că │
│ │ │ │ │sistemele tehnice│
│ │ │ │ │din clădirile nou│
│ │ │ │ │construite sunt │
│ │ │ │ │optimizate pentru│
│ │ │ │ │a oferi confort │
│ │ │ │ │termic │
│ │ │ │ │ocupanţilor chiar│
│ │ │ │ │şi în conditiile │
│ │ │ │ │climatice extreme│
│ │ │ │ │respective. │
│ │ │ │ │Vor fi evaluate │
│ │Adaptarea la │ │ │şi riscurile │
│2│efectele │ │X │legate de │
│ │schimbărilor │ │ │inundaţii, │
│ │climatice │ │ │alunecări de │
│ │ │ │ │teren şi în cazul│
│ │ │ │ │în care sunt │
│ │ │ │ │identificate │
│ │ │ │ │probleme de │
│ │ │ │ │adaptare, în │
│ │ │ │ │special în ceea │
│ │ │ │ │ce înseamnă │
│ │ │ │ │amplasarea │
│ │ │ │ │construcţiilor în│
│ │ │ │ │zone cu riscuri │
│ │ │ │ │asociate, vor fi │
│ │ │ │ │puse în aplicare │
│ │ │ │ │soluţii specifice│
│ │ │ │ │de adaptare. │
│ │ │ │ │Totodată se va │
│ │ │ │ │urmări ca │
│ │ │ │ │soluţiile de │
│ │ │ │ │adaptare să nu │
│ │ │ │ │afecteze în mod │
│ │ │ │ │negativ │
│ │ │ │ │eforturile de │
│ │ │ │ │adaptare sau │
│ │ │ │ │nivelul de │
│ │ │ │ │rezilienţă la │
│ │ │ │ │riscurile fizice │
│ │ │ │ │legate de climă a│
│ │ │ │ │altor persoane, a│
│ │ │ │ │naturii, a │
│ │ │ │ │activelor şi a │
│ │ │ │ │altor activităţi │
│ │ │ │ │economice şi să │
│ │ │ │ │fie în │
│ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │eforturile de │
│ │ │ │ │adaptare la nivel│
│ │ │ │ │local. │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia va │
│ │ │ │ │avea un impact │
│ │ │ │ │previzibil │
│ │ │ │ │nesemnificativ │
│ │ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │ │obiectiv de │
│ │ │ │ │mediu, ţinând │
│ │ │ │ │seama atât de │
│ │ │ │ │efectele directe,│
│ │ │ │ │cât şi de cele │
│ │ │ │ │primare indirecte│
│ │ │ │ │pe întreaga │
│ │ │ │ │durată a ciclului│
│ │ │ │ │de viaţă. │
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │construcţiile │
│ │ │ │ │propuse, în etapa│
│ │ │ │ │de execuţie, │
│ │ │ │ │impactul │
│ │ │ │ │potenţial │
│ │ │ │ │prognozat asupra │
│ │ │ │ │calităţii apei va│
│ │ │ │ │fi redus, │
│ │ │ │ │indirect, pe │
│ │ │ │ │termen scurt si │
│ │ │ │ │reversibil, │
│ │ │ │ │deoarece │
│ │ │ │ │lucrările se vor │
│ │ │ │ │realiza în zona │
│ │ │ │ │terestră, fără │
│ │ │ │ │legătură directă │
│ │ │ │ │cu apele de │
│ │Protecţia şi │ │ │suprafaţă. │
│ │utilizarea │ │ │Alimentarea cu │
│3│sustenabilă a │ │X │apă, colectarea │
│ │resurselor de │ │ │şi evacuarea apei│
│ │apă │ │ │uzate pentru │
│ │ │ │ │clădirile nou │
│ │ │ │ │construite se va │
│ │ │ │ │realiza, astfel │
│ │ │ │ │(după caz) │
│ │ │ │ │- prin conectare │
│ │ │ │ │la sistemul │
│ │ │ │ │centralizat al │
│ │ │ │ │localităţii │
│ │ │ │ │………………….., │
│ │ │ │ │Sau │
│ │ │ │ │- prin soluţii │
│ │ │ │ │tehnice care să │
│ │ │ │ │asigure │
│ │ │ │ │condiţiile de │
│ │ │ │ │calitate │
│ │ │ │ │prevăzute de │
│ │ │ │ │legislaţie │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │alimentarea cu │
│ │ │ │ │apă potabilă, │
│ │ │ │ │respectiv │
│ │ │ │ │evacuarea apelor │
│ │ │ │ │uzate │
│ │ │ │ │respective …………. │
│ │ │ │ │NU sunt │
│ │ │ │ │identificabile │
│ │ │ │ │riscuri de │
│ │ │ │ │degradare a │
│ │ │ │ │mediului legate │
│ │ │ │ │de protejarea │
│ │ │ │ │calităţii apei şi│
│ │ │ │ │de stresul │
│ │ │ │ │hidric. │
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │În implementare │
│ │ │ │ │se va impune │
│ │ │ │ │operatorilor │
│ │ │ │ │economici care │
│ │ │ │ │efectuează │
│ │ │ │ │lucrări de │
│ │ │ │ │construcţii să se│
│ │ │ │ │asigure că cel │
│ │ │ │ │puţin 70 % (în │
│ │ │ │ │greutate) din │
│ │ │ │ │deşeurile │
│ │ │ │ │nepericuloase │
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │ │construcţie şi │
│ │ │ │ │demolări (cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │naturale │
│ │ │ │ │menţionate în │
│ │ │ │ │categoria 17 05 │
│ │ │ │ │04 din lista │
│ │ │ │ │europeană a │
│ │ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │ │stabilită prin │
│ │ │ │ │Decizia 2000/532/│
│ │ │ │ │CE) şi generate │
│ │ │ │ │pe şantier vor fi│
│ │ │ │ │pregătite pentru │
│ │ │ │ │reutilizare, │
│ │ │ │ │reciclare şi alte│
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │valorificare │
│ │ │ │ │materială, │
│ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │operaţiuni de │
│ │ │ │ │umplere care │
│ │ │ │ │utilizează │
│ │ │ │ │deşeuri pentru a │
│ │ │ │ │înlocui alte │
│ │ │ │ │materiale, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ierarhia │
│ │ │ │ │deşeurilor şi cu │
│ │ │ │ │Protocolul UE de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări. │
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │echipamentele │
│ │ │ │ │destinate │
│ │ │ │ │producţiei de │
│ │ │ │ │energie din surse│
│ │ │ │ │regenerabile care│
│ │ │ │ │pot fi instalate,│
│ │ │ │ │în procesul de │
│ │ │ │ │selecţie a │
│ │ │ │ │proiectelor se │
│ │ │ │ │vor stabili │
│ │ │ │ │specificaţii │
│ │ │ │ │tehnice în ceea │
│ │ │ │ │ce priveşte │
│ │ │ │ │durabilitatea şi │
│ │ │ │ │potenţialul lor │
│ │Economia │ │ │de reparare şi de│
│ │circulară, │ │ │reciclare. │
│ │prevenirea │ │ │În special, │
│4│generării │ │X │operatorii vor │
│ │deşeurilor şi │ │ │limita generarea │
│ │reciclarea │ │ │de deşeuri în │
│ │ │ │ │procesele │
│ │ │ │ │aferente │
│ │ │ │ │construcţiilor şi│
│ │ │ │ │demolărilor, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │Protocolul UE de │
│ │ │ │ │gestionare a │
│ │ │ │ │deşeurilor din │
│ │ │ │ │construcţii şi │
│ │ │ │ │demolări. │
│ │ │ │ │Proiectarea │
│ │ │ │ │clădirilor şi │
│ │ │ │ │tehnicile de │
│ │ │ │ │construcţie vor │
│ │ │ │ │sprijini │
│ │ │ │ │circularitatea │
│ │ │ │ │şi, în special, │
│ │ │ │ │vor demonstra, în│
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ISO 20887 sau cu │
│ │ │ │ │alte standarde de│
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │caracteristicilor│
│ │ │ │ │de dezasamblare │
│ │ │ │ │sau a │
│ │ │ │ │adaptabilităţii │
│ │ │ │ │clădirilor, modul│
│ │ │ │ │în care sunt │
│ │ │ │ │proiectate astfel│
│ │ │ │ │încât să fie mai │
│ │ │ │ │eficiente din │
│ │ │ │ │punctul de vedere│
│ │ │ │ │al utilizării │
│ │ │ │ │resurselor, │
│ │ │ │ │adaptabile, │
│ │ │ │ │flexibile şi │
│ │ │ │ │demontabile. │
│ │ │ │ │Se va avea în │
│ │ │ │ │vedere ca │
│ │ │ │ │echipamentele ce │
│ │ │ │ │vor fi utilizate │
│ │ │ │ │să îndeplinească │
│ │ │ │ │cerinţe privind │
│ │ │ │ │eficienţa │
│ │ │ │ │utilizării │
│ │ │ │ │materialelor şi a│
│ │ │ │ │altor resurse, în│
│ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 2009/ │
│ │ │ │ │125/CE de │
│ │ │ │ │instituire a unui│
│ │ │ │ │cadru pentru │
│ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │cerinţelor în │
│ │ │ │ │materie de │
│ │ │ │ │proiectare │
│ │ │ │ │ecologică │
│ │ │ │ │aplicabile │
│ │ │ │ │produselor cu │
│ │ │ │ │impact energetic.│
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia nu va │
│ │ │ │ │conduce la o │
│ │ │ │ │creştere │
│ │ │ │ │semnificativă a │
│ │ │ │ │emisiilor de │
│ │ │ │ │poluanţi în aer, │
│ │ │ │ │apă sau sol, │
│ │ │ │ │deoarece: │
│ │ │ │ │În etapa de │
│ │ │ │ │construcţie, se │
│ │ │ │ │vor asigura │
│ │ │ │ │măsuri pentru a │
│ │ │ │ │reduce zgomotul, │
│ │ │ │ │praful şi │
│ │ │ │ │emisiile de │
│ │ │ │ │poluanţi pe │
│ │ │ │ │parcursul │
│ │ │ │ │derulării │
│ │ │ │ │lucrărilor; │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura măsuri │
│ │ │ │ │privind calitatea│
│ │ │ │ │aerului din │
│ │ │ │ │interior, ce │
│ │ │ │ │poate fi afectată│
│ │ │ │ │de numeroşi alţi │
│ │ │ │ │factori cum ar fi│
│ │ │ │ │utilizarea de │
│ │ │ │ │ceruri şi lacuri │
│ │ │ │ │pentru suprafeţe,│
│ │ │ │ │materialele de │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │precum │
│ │ │ │ │formaldehida din │
│ │ │ │ │placaj şi │
│ │ │ │ │substanţele │
│ │ │ │ │ignifuge din │
│ │ │ │ │numeroase │
│ │ │ │ │materiale sau │
│ │ │ │ │radonul care │
│ │ │ │ │provine, atât din│
│ │ │ │ │soluri, cât şi │
│ │ │ │ │din materialele │
│ │ │ │ │de construcţie. │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura faptul că│
│ │ │ │ │materialele şi │
│ │ │ │ │componentele de │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │utilizate nu vor │
│ │ │ │ │conţine azbest şi│
│ │ │ │ │nici substanţe │
│ │ │ │ │care prezintă │
│ │ │ │ │motive de │
│ │ │ │ │îngrijorare │
│ │ │ │ │deosebită, astfel│
│ │ │ │ │cum au fost │
│ │ │ │ │identificate pe │
│ │ │ │ │baza listei │
│ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │supuse │
│ │ │ │ │autorizării │
│ │ │ │ │prevăzute în │
│ │ │ │ │anexa XIV la │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE)│
│ │ │ │ │nr. 1907/2006; │
│ │ │ │ │Antreprenorii vor│
│ │ │ │ │asigura faptul că│
│ │ │ │ │materialele şi │
│ │ │ │ │componentele de │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │Prevenirea şi │ │ │utilizate, care │
│ │controlul │ │ │pot intra în │
│5│poluării │ │X │contact cu │
│ │aerului, apei │ │ │ocupanţii, emit │
│ │şi solului │ │ │mai puţin de 0,06│
│ │ │ │ │mg de │
│ │ │ │ │formaldehidă pe │
│ │ │ │ │metru cub de │
│ │ │ │ │material sau │
│ │ │ │ │componentă şi mai│
│ │ │ │ │puţin de 0,001 mg│
│ │ │ │ │de compuşi │
│ │ │ │ │organici volatili│
│ │ │ │ │cancerigeni din │
│ │ │ │ │categoriile 1A şi│
│ │ │ │ │1B pe metru cub │
│ │ │ │ │de material sau │
│ │ │ │ │componentă, în │
│ │ │ │ │urma testării în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │CEN/TS 16516 şi │
│ │ │ │ │ISO 16000-3 sau │
│ │ │ │ │cu alte condiţii │
│ │ │ │ │de testare │
│ │ │ │ │standardizate şi │
│ │ │ │ │metode de │
│ │ │ │ │determinare │
│ │ │ │ │comparabile. │
│ │ │ │ │Deoarece atât │
│ │ │ │ │fabricarea, cât │
│ │ │ │ │şi transportul │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │generează emisii │
│ │ │ │ │de gaze cu efect │
│ │ │ │ │de seră, se │
│ │ │ │ │recomandă │
│ │ │ │ │folosirea │
│ │ │ │ │materialelor │
│ │ │ │ │disponibile cât │
│ │ │ │ │mai aproape de │
│ │ │ │ │locul │
│ │ │ │ │construcţiei şi a│
│ │ │ │ │celor al căror │
│ │ │ │ │proces de │
│ │ │ │ │producţie este │
│ │ │ │ │cât se poate de │
│ │ │ │ │prietenos cu │
│ │ │ │ │mediul. Trebuie │
│ │ │ │ │avută în vedere │
│ │ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │produselor de │
│ │ │ │ │construcţii non- │
│ │ │ │ │toxice, │
│ │ │ │ │reciclabile şi │
│ │ │ │ │biodegradabile, │
│ │ │ │ │fabricate la │
│ │ │ │ │nivelul │
│ │ │ │ │industriei │
│ │ │ │ │locale, din │
│ │ │ │ │materii prime │
│ │ │ │ │produse în zonă, │
│ │ │ │ │folosind tehnici │
│ │ │ │ │care nu afectează│
│ │ │ │ │mediul. │
│ │ │ │ │Aceste condiţii │
│ │ │ │ │vor fi │
│ │ │ │ │specificate în │
│ │ │ │ │datele │
│ │ │ │ │achiziţiei. │
│ │ │ │ │În etapa de │
│ │ │ │ │implementare, │
│ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │previzionate nu │
│ │ │ │ │vor determina │
│ │ │ │ │emisii de │
│ │ │ │ │poluanţi. │
├─┼───────────────┼────────────┼────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Investiţia │
│ │ │ │ │propusă vizează │
│ │ │ │ │construirea, │
│ │ │ │ │echiparea şi │
│ │ │ │ │operaţionalizarea│
│ │ │ │ │a 110 creşe în │
│ │ │ │ │interiorul │
│ │ │ │ │localităţii │
│ │ │ │ │Amplasamentele │
│ │ │ │ │propuse NU se vor│
│ │ │ │ │suprapune cu zone│
│ │ │ │ │sensibile din │
│ │ │ │ │punctul de vedere│
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │sau în apropierea│
│ │ │ │ │acestora (reţeaua│
│ │ │ │ │de arii protejate│
│ │ │ │ │Natura 2000, │
│ │ │ │ │siturile naturale│
│ │ │ │ │înscrise pe Lista│
│ │ │ │ │patrimoniului │
│ │ │ │ │mondial UNESCO şi│
│ │ │ │ │principalele zone│
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │biodiversitate, │
│ │ │ │ │precum şi alte │
│ │ │ │ │zone protejate │
│ │ │ │ │etc). │
│ │ │ │ │Se estimează că │
│ │ │ │ │investiţia nu va │
│ │ │ │ │avea un impact │
│ │ │ │ │previzibil │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │ │mediu privind │
│ │ │ │ │protecţia şi │
│ │ │ │ │refacerea │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │şi ecosistemelor,│
│ │ │ │ │luând în │
│ │ │ │ │considerare │
│ │ │ │ │efectele directe │
│ │ │ │ │şi efectele │
│ │ │ │ │primare indirecte│
│ │ │ │ │de pe parcursul │
│ │ │ │ │implementării. │
│ │ │ │ │Realizarea │
│ │ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │ │construcţii nu va│
│ │ │ │ │afecta: terenuri │
│ │ │ │ │arabile şi │
│ │ │ │ │terenuri │
│ │ │ │ │cultivate cu un │
│ │ │ │ │nivel moderat │
│ │ │ │ │până la ridicat │
│ │ │ │ │al fertilităţii │
│ │ │ │ │solului şi al │
│ │ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │ │sub pământ, │
│ │ │ │ │terenuri care să │
│ │ │ │ │fie recunoscute │
│ │Protecţia şi │ │ │că au o valoare │
│ │refacerea │ │ │ridicată a │
│6│biodiversităţii│X │ │biodiversităţii │
│ │şi │ │ │şi terenuri care │
│ │ecosistemelor │ │ │servesc drept │
│ │ │ │ │habitat al │
│ │ │ │ │speciilor pe cale│
│ │ │ │ │de dispariţie │
│ │ │ │ │(floră şi faună) │
│ │ │ │ │şi nici terenuri │
│ │ │ │ │forestiere │
│ │ │ │ │(acoperite sau nu│
│ │ │ │ │de arbori), alte │
│ │ │ │ │terenuri │
│ │ │ │ │împădurite sau │
│ │ │ │ │terenuri care │
│ │ │ │ │sunt acoperite │
│ │ │ │ │parţial sau │
│ │ │ │ │integral sau │
│ │ │ │ │destinate să fie │
│ │ │ │ │acoperite de │
│ │ │ │ │arbori. │
│ │ │ │ │Urmare a │
│ │ │ │ │parcurgerii │
│ │ │ │ │etapelor │
│ │ │ │ │procesului de │
│ │ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │ │impactului asupra│
│ │ │ │ │mediului, │
│ │ │ │ │realizat în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 2014/ │
│ │ │ │ │52/UE a │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi a │
│ │ │ │ │Consiliului, de │
│ │ │ │ │modificare a │
│ │ │ │ │Directivei 2011/ │
│ │ │ │ │92/UE privind │
│ │ │ │ │evaluarea │
│ │ │ │ │efectelor │
│ │ │ │ │anumitor proiecte│
│ │ │ │ │publice şi │
│ │ │ │ │private asupra │
│ │ │ │ │mediului se va │
│ │ │ │ │stabili în clar, │
│ │ │ │ │de către │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │competentă pentru│
│ │ │ │ │protecţia │
│ │ │ │ │mediului, dacă se│
│ │ │ │ │preconizează │
│ │ │ │ │vreun efect │
│ │ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │ │asupra acestui │
│ │ │ │ │obiectiv, în │
│ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │Directivei 92/43/│
│ │ │ │ │CEE a Consiliului│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │conservarea │
│ │ │ │ │habitatelor │
│ │ │ │ │naturale şi a │
│ │ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │ │faună şi floră │
│ │ │ │ │sălbatică. │
└─┴───────────────┴────────────┴────────┴─────────────────┘


    Model G
        Declaraţia de eligibilitate
        Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.
        Subsemnatul ................., CNP ................ posesor al CI seria ... nr. ......., eliberată de ............., în calitate de reprezentant legal (funcţie) al .................... (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:
    A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul ...................., din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C15 - Educaţie - Investiţia 1 Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe, în calitate de solicitant
    B. Proiectele propuse în prezenta cerere de finanţare sunt următoarele:
        <se vor enumera toate proiectele (componentele) care sunt parte din cererea de finanţare.
    1. Proiectele propuse prin prezenta cerere de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică înainte de data depunerii Cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
    2. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:
    a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situaţiile de la punctul a;
    c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale.
    f) nu sunt încadrate în categoria "întreprinderi în dificultate", aşa cum este această noţiune definită în cadrul Capitolului III - Termeni şi Definiţii.
    g) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui alt furnizor de ajutor de stat sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    3. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare şi contractare trebuie să nu se afle într-una din situaţiile de mai jos:
    a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, contractare şi implementare a proiectului.
    b) să se afle în situaţia de a induce grav în eroare MDLPA, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    c) să se afle în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR.
    d) să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    4. Solicitantul prezintă Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local, prin care se aprobă solicitarea finanţării prin PNRR, în condiţiile prezentului ghid.
    5. Intervenţiile propuse respectă condiţiile formulate în Ghidul specific C15.

    C. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile menţionate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoştinţa MDLPA în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    D. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    E. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    F. Înţeleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare şi mentenanţă a obiectivului de investiţii din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanţare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanţare.


┌─────┬────────────────────────────────┐
│Data:│Semnătura: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Nume, prenume │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Semnătura reprezentantului legal│
│ │al solicitantului │
└─────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlu proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr cerere de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire UAT/Autoritate publică ││
│centrală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Operaţiunea 1 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grila de verificare a conformităţii administrative şi │
│eligibilităţii a proiectului (cererii de finanţare) şi a │
│componentelor (proiectelor) - Operaţiunea 1 │
├────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │Evaluator 1 │Evaluator 2 │
│Cerinţa/ ├──┬──┬──────┬──────────┼──┬──┬──────┬──────────┤
│Criteriul │Da│Nu│Nu se │Comentarii│Da│Nu│Nu se │Comentarii│
│ │ │ │aplică│ │ │ │aplică│ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│I. Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. Toate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specificul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apelului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│2. Acolo unde în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific există │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate standard│ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru anexe sau│ │ │ │ │ │ │ │ │
│modele, acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt completate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│3. Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limba română şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt semnate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţiunilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│4. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statutare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantul, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(4.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statutare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│5. Este ataşat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│un document de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului ?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│6. Dacă este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împuternicirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru semnarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│electronică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extinsă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare si a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexelor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│7. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consimţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personal ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentanţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legali ai │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului ?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│8. Este ataşată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajament a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solictantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnată de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal? (Model A)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│9. Este ataşată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitate şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│este semnată de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│10. Declaraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TVA a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este ataşată? ( │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Model C) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│11. Datele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt aceleaşi cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele mentionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│in cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiilor pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│propria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│răspundere ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│12. Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentată nota │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de fundamentare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prin care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesitatea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oportunitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei ? ( │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Model D) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│13. Sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrările │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lista de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrări? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│14. Sunt anexate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asupra terenului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propune a se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la subsecţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.8. Dovada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│15. Este ataşată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Local de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrierea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sumară a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propusă a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│16. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ţii se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibili şi se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(secţiunea 2.6)?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│II. Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│17. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea maximă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidului? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│18. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│include │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate după│ │ │ │ │ │ │ │ │
│data de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│februarie 2020, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│criteriilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Aspectele se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corelează cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│19. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţa unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategii la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel local de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│20. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dovada numărului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de copii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vârsta până în 3│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani raportat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cuprindere a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existente pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rază de maximum │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2-3 km? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│21. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dovada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numărului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cereri din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│părinţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nesoluţionate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru acest tip│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii (cel│ │ │ │ │ │ │ │ │
│puţin 50)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│22. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│analiză a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor, ţinând│ │ │ │ │ │ │ │ │
│seama de nevoile│ │ │ │ │ │ │ │ │
│specifice ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marginalizate? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│23. Indicatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│indicatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzuţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│24. Drepturile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│opozabilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asupra │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilului pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se propune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a se realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propusă a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tabelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│centralizator al│ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadastrale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- (dacă e cazul)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Perioada pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conferit dreptul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cinci ani de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data efectuării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii finale în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Această │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă se va │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calcula │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estimativ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luându-se în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│procesului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│verificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii finale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaugă perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de 5 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionată) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│25. Terenul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenurile care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fac obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinesc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│următoarele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţii: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1) să fie libere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de orice sarcini│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau interdicţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ce afectează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2) să nu facă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectul unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│litigii având ca│ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiect dreptul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aflate în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de soluţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la instanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│judecătoreşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3) să nu facă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│revendicărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│potrivit unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legi speciale în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│materie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului comun.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Se vor verifica│ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carte funciară, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plan de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amplasament │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│26. Perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depăşeşte 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│decembrie 2025? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Aspectele se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corelează cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│27. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şanse, de gen şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│nediscriminarea,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│accesibilitatea,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţională şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(minimul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legislativ în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aceste domenii)?│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asumării acestui│ │ │ │ │ │ │ │ │
│aspect în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajament - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Modelul A) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│28. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│îşi asumă că │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiul „Do │ │ │ │ │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Harm” (DNSH)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asumării acestui│ │ │ │ │ │ │ │ │
│aspect în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PNRR pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiului „Do│ │ │ │ │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Harm” (DNSH) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Modelul E) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│29. Clădirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nou-construită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│va respecta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesarul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie primară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu cel puţin 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│% mai mic decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cerinţa pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clădirile al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│căror consum de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│orientărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale, ceea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ce se va asigura│ │ │ │ │ │ │ │ │
│prin certificate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de performanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energetică. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴──────┴──────────┴──┴──┴──────┴──────────┘

    Rezultatul evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii*1)

┌──────────────────────────────────────┐
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE*2) [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE PARŢIAL*3) [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE NU SUNT DECLARATE │
│CONFORME ŞI ELIGIBILE [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE │
│DA [ ] │
│NU [ ] │
└──────────────────────────────────────┘

        *1) Se va bifa o singura opţiune;
        *2) Se va trece în etapa de contractare în cazul în care opţiunea este bifată;
        *3) Se va trece în etapa de contractare doar a componentelor declarate conforme şi eligibile. Se va solicita beneficiarului eliminarea componentelor neeligibile şi/sau neconforme şi revizuirea corespunzătoare a secţiunilor relevante din cererea de finanţare.


┌────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Nume, │ │Data de │
│Nr. │prenume, │Data de │finalizare │
│crt.│funcţia şi │începere a │a │
│ │semnătura │verificării│verificării│
│ │evaluatorilor│ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

        Avizat, şef serviciu

    ANEXA 2.1


┌─────────────────────────────────────┬┐
│Titlu proiect ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Număr cerere de finanţare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumire UAT ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Operaţiunea 2 ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grila de verificare a conformităţii administrative şi │
│eligibilităţii a proiectului (cererii de finanţare) şi a │
│componentelor (proiectelor) - pentru proiectele pentru care au │
│fost demarate activităţi de achiziţie/ lucrările de construcţie │
│– Operaţiunea 2*1) │
├────────────────┬───────────────────────┬─────┬─────────────────┤
│ │Evaluator 1 │ │Evaluator 2 │
│Cerinţa/ ├──┬──┬──────┬──────────┼──┬──┼──────┬──────────┤
│Criteriul │Da│Nu│Nu se │Comentarii│Da│Nu│Nu se │Comentarii│
│ │ │ │aplică│ │ │ │aplică│ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrative │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│1. Toate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specificul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│apelului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiecte? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│2. Acolo unde în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific există │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate standard│ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru anexe sau│ │ │ │ │ │ │ │ │
│modele, acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt completate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectivelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formate? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│3. Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limba română şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt semnate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţiunilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│4. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statutare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în vigoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantul, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(4.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statutare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│5. Este ataşat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│un document de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului ?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│6. Dacă este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul, este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împuternicirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru semnarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│electronică │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extinsă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare si a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexelor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│7. Sunt anexate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consimţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personal ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentanţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legali ai │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului ?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│8. Este ataşată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajament a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solictantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnată de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal? (Model A)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│9. Este ataşată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitate şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│este semnată de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│către │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│10. Declaraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TVA a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│este ataşată? ( │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Model C) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│11. Datele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sunt aceleaşi cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele mentionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│in cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│secţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitantului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiilor pe│ │ │ │ │ │ │ │ │
│propria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│răspundere ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│legal? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│12. Este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezentată nota │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de fundamentare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prin care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prezintă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesitatea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oportunitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei ? ( │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Model D) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│13. în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului sunt│ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│se încadrează în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│lista de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│14. Au fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demarate lucrări│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de proiectare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│execuţie? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│15. Sunt anexate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicabile care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asupra terenului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propune a se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la subsecţiunea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.8. Dovada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│16. Este ataşată│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice locale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Local de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv anexa │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrierea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sumară a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propusă a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată prin │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiect? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│17. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ţii se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibili şi se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidul specific │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(secţiunea 2.6)?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│II. Verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│18. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoarea maximă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidului? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│19. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│include │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate după│ │ │ │ │ │ │ │ │
│data de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│februarie 2020, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│criteriilor din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Aspectele se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corelează cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│20. In cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propus spre │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│include │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurate după│ │ │ │ │ │ │ │ │
│data de 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│februarie 2020, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibile, au │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fost │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│soluţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesarului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie primară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu cel puţin 20%│ │ │ │ │ │ │ │ │
│mai mic decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cerinţa pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clădirile al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│căror consum de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egală cu│ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero ? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│21. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│îşi asumă că nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a mai beneficiat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică înainte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de data │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│22. Entităţile* │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programe de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare ce │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vizează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│similare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│confirmă faptul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│că solicitantul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nu a beneficiat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de la acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţi înainte de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│data depunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│23. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţa unei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│strategii la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nivel local de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│24. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dovada numărului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de copii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vârsta până în 3│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani raportat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cuprindere a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existente pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rază de maximum │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2-3 km? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│25. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dovada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existenţei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numărului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cereri din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│partea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│părinţilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nesoluţionate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru acest tip│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de servicii (cel│ │ │ │ │ │ │ │ │
│puţin 50)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│26. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a prezentat o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│analiză a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor, ţinând│ │ │ │ │ │ │ │ │
│seama de nevoile│ │ │ │ │ │ │ │ │
│specifice ale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│marginalizate? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│27. Indicatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţii se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încadrează în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│indicatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzuţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghidul specific?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│28. Drepturile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│demonstrează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│opozabilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asupra │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobilului pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care se propune │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a se realiza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propusă a fi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datele din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul cererii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tabelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│centralizator al│ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadastrale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- (dacă e cazul)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Perioada pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conferit dreptul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acoperă o │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cinci ani de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data efectuării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii finale în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Această │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioadă se va │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calcula │ │ │ │ │ │ │ │ │
│estimativ, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│luându-se în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│considerare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derulării │ │ │ │ │ │ │ │ │
│procesului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│verificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│contractare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectiv de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│efectuare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăţii finale, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la care se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adaugă perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de 5 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionată) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│29. Terenul/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terenurile care │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fac obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îndeplinesc │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cumulativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│următoarele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţii: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1) să fie libere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de orice sarcini│ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau interdicţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ce afectează │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2) să nu facă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectul unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│litigii având ca│ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiect dreptul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│invocat de către│ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aflate în curs │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de soluţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la instanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│judecătoreşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3) să nu facă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│revendicărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│potrivit unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legi speciale în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│materie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dreptului comun.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Se vor verifica│ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│declaraţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anexate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│extrasele de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carte funciară, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plan de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amplasament │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│30. Perioada de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului nu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depăşeşte 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│decembrie 2025? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Aspectele se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corelează cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completate în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cererea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│31. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│durabilă, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│egalitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şanse, de gen şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│nediscriminarea,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│accesibilitatea,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legislaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţională şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunitară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(minimul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│legislativ în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aceste domenii)?│ │ │ │ │ │ │ │ │
│(verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asumării acestui│ │ │ │ │ │ │ │ │
│aspect în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajament - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Modelul A) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│32. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│îşi asumă că │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiul „Do │ │ │ │ │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Harm” (DNSH)? │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(verificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asumării acestui│ │ │ │ │ │ │ │ │
│aspect în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Declaraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PNRR pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│principiului „Do│ │ │ │ │ │ │ │ │
│No Significant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Harm” (DNSH) - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Modelul E) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│33. Prin proiect│ │ │ │ │ │ │ │ │
│se are în vedere│ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alternative de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producere a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energiei: surse │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regenerabile de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie, în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scopul reducerii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│consumurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energetice din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│surse │ │ │ │ │ │ │ │ │
│convenţionale şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a emisiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gaze cu efect de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│seră? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│34. Prin proiect│ │ │ │ │ │ │ │ │
│se au în vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsuri privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calitătii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aerului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interior? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│35. Solicitantul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│îşi asumă ca 70 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│% (în greutate) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din deşeurile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nepericuloase │ │ │ │ │ │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│construcţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şantier să fie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătite pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │
│reutilizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reciclare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de valorificare?│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│36. Clădirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nou-construită │ │ │ │ │ │ │ │ │
│va respecta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesarul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie primară │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu cel puţin 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│% mai mic decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cerinţa pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clădirile al │ │ │ │ │ │ │ │ │
│căror consum de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│energie este │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aproape egal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zero conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│orientărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale? │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──────┼──────────┼──┼──┼──────┼──────────┤
│37. Proiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depus se │ │ │ │ │ │ │ │ │
│incadreaza in │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lista de la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punctul 3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │ │ │
│eligibilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la proiect din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Operaţiunii 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴──────┴──────────┴──┴──┴──────┴──────────┘

    *1) Din cadrul Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social (PNCIPS), aflate în achiziţie publică sau pentru care au fost încheiate contracte de lucrări şi servicii.
    Rezultatul evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii*1)

┌──────────────────────────────────────┐
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE*3) [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE PARŢIAL*4) [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE NU SUNT DECLARATE │
│CONFORME ŞI ELIGIBILE [ ] │
├──────────────────────────────────────┤
│PROIECTUL (cererea de finanţare) ŞI │
│COMPONENTELE SUNT DECLARATE CONFORME │
│ŞI ELIGIBILE │
│DA [ ] │
│NU [ ] │
└──────────────────────────────────────┘

        *2) Se va bifa o singura opţiune;
        *3) Se va trece în etapa de contractare în cazul în care opţiunea este bifată;
        *4) Se va trece în etapa de contractare doar a componentelor declarate conforme şi eligibile. Se va solicita beneficiarului eliminarea componentelor neeligibile şi/sau neconforme şi revizuirea corespunzătoare a secţiunilor relevante din cererea de finanţare.


┌────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Nume, │ │Data de │
│Nr. │prenume, │Data de │finalizare │
│crt.│funcţia şi │începere a │a │
│ │semnătura │verificării│verificării│
│ │evaluatorilor│ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

        Avizat, şef serviciu

    ANEXA 3

    Grila de evaluare/selecţie proiecte depuse
        Investiţia I1 - Construirea, echiparea şi operaţionalizarea a 110 creşe
        OPERAŢIUNEA 1 ŞI OPERAŢIUNEA 2

┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Criterii de evaluare/ │Maxim│Minim│
│selecţie │ │ │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│1. Gradul de maturitate a │
│proiectului*i) │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│- Proiecte care au │ │ │
│încheiat contract de │60 │0 │
│execuţie │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│- Proiecte aflate în faza │ │ │
│de achiziţie publică cu │ │ │
│indicatori tehnico- │ │ │
│economici aprobaţi în │55 │0 │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile legale ale │ │ │
│Hotărarii de Guvern nr. │ │ │
│207/2020 ; │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│- Proiecte aflate pe lista│ │ │
│de sinteză şi care au │ │ │
│depus documentele necesare│ │ │
│etapei a II-a de promovare│ │ │
│a indicatorilor │ │ │
│tehnico-economici, în │50 │0 │
│conformitate cu │ │ │
│prevederile normative ale │ │ │
│OG nr. 25/2001, cu │ │ │
│modificările si │ │ │
│completările ulterioare. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 1 │60 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│2. Alegerea tipului de │ │ │
│proiect pentru construirea│ │ │
│creşei │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│- Proiect tip conform │ │ │
│ORDIN nr. 6.385/2018 │ │ │
│pentru aprobarea │ │ │
│Instrucţiunilor privind │20 │0 │
│conţinutul-cadru al │ │ │
│proiectului-tip pentru │ │ │
│construcţii cu grad mare │ │ │
│de repetabilitate │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│- Proiect propriu - │ │ │
│proiect care nu se │ │ │
│încadrează în categoria │ │ │
│proiectelor tip şi care │ │ │
│urmează să elaboreze │ │ │
│documentaţia tehnico- │ │ │
│economică - studiu de │0 │0 │
│fezabilitate în │ │ │
│conformitate cu H.G nr. │ │ │
│907/2016 nu mai târziu de │ │ │
│6 luni de la data semnării│ │ │
│contractului de finanţare │ │ │
│conform prevederilor │ │ │
│ghidului. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 2 │20 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│3. Minim 100 de │ │ │
│nou-născuţi în ultimii 3 │ │ │
│ani │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│a) Da │5 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Nu │0 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 3 │5 │0 │
├──────────────────────────┴─────┴─────┤
│4. Număr de cereri din partea │
│părinţilor, nesoluţionate, pentru │
│acest tip de servicii; │
├──────────────────────────┬─────┬─────┤
│a) Intre 51-70; │2 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Intre 71-100; │3 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Peste 100; │5 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 4 │5 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│5. Proiectul vizează │ │ │
│construirea de creşe în │ │ │
│UAT-uri cu zone │ │ │
│marginalizate identificate│ │ │
│prin Atlasul zonelor │ │ │
│urbane marginalizate din │ │ │
│România în baza │ │ │
│informatiilor transmise de│ │ │
│176 de primării in │ │ │
│noiembrie 2013, respectiv │ │ │
│în Atlasul Zonelor Rurale │ │ │
│Marginalizate şi al │ │ │
│Dezvoltării Umane Locale │ │ │
│din România; │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Da │10 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Nu │0 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│Total punctaj criteriul 5 │10 │0 │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│TOTAL punctaj (criteriile │100 │0 │
│de la 1 la 5) │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘

    *i) Conform Programului Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, subprogramul Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat.

                                         -----

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016